Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  láska a vzťahy  téma
kategórie:  

Antikoncepcia-horsia ako atomova bomba, lebo sa tvári, že je liek.

106
reakcií
9747
prečítaní
Tému 26. apríla 2009, 13:29 založil postoy-lea.

podobné témy:1.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 13:29 avatar
Mnohé denníky a týždeníky poskytujú v poslednom čase stále veľa priestoru na svojich stránkach propagácii hormonálnej antikoncepcii, sterilizácii, z tvrdenia ktorých vyplýva “jedinečnosť týchto postupov”.
Dovoľte prehovoriť aj tým, ktorí s ich následkami bojujú, často aj o záchranu života ale aj v mene tých, ktoré už nemôžu prehovoriť.
Moja 26 – ročná medicínska prax internistu-kardiológa, niekoľkoročné skúsenosti konziliárneho internistu a tým neustály kontakt s jednotlivými odborníkmi poskytli mi spoznať ich profesionalitu i úskalia, ktoré z nej môžu vyplynúť na úkor globálnejšieho pohľadu na chorého, ako objektu medecínskeho bádania v tom najširšom slova zmysle.

Jednotlivé poznatky o nepriaznivých dôsledkoch hormonálnych antikonceptív a sterilizácie na ženský organizmus odprednášal som v roku l987 na XXVI. Východoslovenských lekárskych dňoch v Novom Smokovci a v decembri l987 na X. Endikrinologických dňoch – reprodukčnej endokrinológie v Plzni.

Hormonálne antikonceptíva sú syntetické /umelo pripravené/ ženské hormóny /estrogény/, na ktoré ženský organizmus v mnohých prípadoch reaguje obranne. V dôsledku snahy znížiť percento výskytu týchto nepriaznivých účinkov na ženský organizmus bolo poznanie, že znižujúcou veľkosťou dávky týchto preparátov sa znižuje aj frekvencia výskytu vedľajších účinkov, čo je dnes akceptovanou skutočnosťou u všetkých producentov hormonálnych antikonceptív. Skúsenosti však ukazujú, že týmto riešením síce došlo k poklesu výskytu vedľajších účinkov, ale iba v oblasti menej závažných komplikácií. Avšak závažné, často život ohrozujúce komplikácie sa týmto opatrením nezredukovali. Potvrdením toho je skutočnosť, na ktorú upozorňuje už dlhodobo skupina francúzskych lekárov, ktorá obohatila medicinske poznatky v tejto oblasti v roku l991 – V. Beaumont et al.: Oral contraceptives, sex steroid – induced antibodies and vascular thrombosis: results from 1318 cases. Eur. Heart J., 12, 1219 – 1224, 1991/.

Títo autori podrobili dôkladnej analýze 1 318 žien, ktoré užívali hormonálne antikonceptíva, a u ktorých objavili žilné alebo tepenné trombózy /končatín včítane pľúcnych embolizácií, vencovitých srdcových ciev, mozgových ciev, pečeňových žíl a pod./. Do štúdie zaradili aj kontrolné skupiny žien, ktoré neužívali hormonálne antikonceptíva a skupinu žien, ktoré síce užívali hormonálne antikonceptíva, ale v čase štúdie ešte nemali klinické príznaky spomínaného ochorenia.

Výsledky sa dajú zhrnúť do nasledovného, tzv. antiethynil-estradiolové protilátky /protilátky proti hormonálnym antikonceptívam/ sa neobjavili u žiadnej zo žien, ktoré neužívali hormonálne antikonceptíva. Objavili sa až u 33 % žien, ktoré užívali hormonálne antikonceptíva, ale v čase štúdie sa u nich ešte neobjavili klinicky rozpoznateľné ochorenia horespomínaného charakteru. Až v 72 % prípadov sa objavili spomínané protilátky u žien s hormonálnymi antikonceptívami a súčasne boli zaradené do súboru 1318 žien s rôznymi formami žilnej alebo tepennej trombózy.

Vysvetlenie tohto javu tkvie v tom, že vzniknuté protilátky reagujú s cievnou stenou /imunologický proces/ a podmieňujú tvorbu trombóz – krvných zrazením s následným upchatím týchto ciev. Konštatujú, že prítomnosť týchto protilátok u zdravých konzumentiek hormonálnych antikonceptív predstavuje skryté riziko vzniku trombózy. Ďalším ich poznatkom je skutočnosť, že prítomnosť týchto protilátok je už celoživotná a neodstráni sa ani po vy nechaní hormonálnych antikonceptív. Potrvdzujú, že znížením veľkosti dávky estrogénov v tabletách znížil sa iba výskyt žilných trombóz, neznížil sa však výskyt tepenných trombóz, ako aj neznížila sa úmrtnosť podmienená týmito preparátmi. To je v súlade s poznaním, že veľkosť dávky estrogénu v tabletách hormonálnych antikonceptív neovplyvňuje tvorbu týchto pre život tak nebezpečných protilátok.V decembrovom čísle Vnitřního lekářství z roku 1994 vyšla práca zo zdravotníckeho zariadenia NsP Jeseníky pod názvom: “Je perorální antikoncepce bezpečná?” Ide o popis 4 mladých žien so život ohrozujúcou pľúcnou embolizáciou, ktoré užívali rôzne typy hormonálnych antikonceptív.

Pacientka narodená v roku 1975, tri mesiace užívala preparát Neogast. Prijatá pre opakované synkopy /stavy bezvedomia/ pod obrazom rozvíjajúceho sa šokového stavu. Potvrdená masívna pľúcna embolizácia, stav sa podarilo zvládnuť fibrinolytickou liečbou.

Pacientka narodená v roku 1969, užívala tri mesiace preparát Diane 35. Prijatá s obrazom opakovaných synkop, resuscitácia včítane trombolitickej liečby bola bez efektu, pacientka zomrela. Pitva potvrdila masívnu pľúcnu embolizáciu.

Pacientka narodená v roku 1974 po ročnom užívaní preparátu Trinovum prijatá pre bolesti v pravom hrudníku a následného zápalu hlbokých žíl ľavej dolnej končatiny. Potvrdená embolizácia do pľúc. Po trombolytickej a antikoagulačnej liečbe stav upravený.

Pacientka narodená v roku 1964 užívala mesiac preparát Cilestin. Prijatá pre synkopu s následným rýchlych rozvojom šoku, echokardiograficky potvrdený rozsiahly trombus v pravej predsieni, ktorý vzápätí embolizoval a vyvolal zástavu krvého obehu. Komplexná resuscitácia v trvaní 45 minút, včítane trombolytickej liečby viedli k obnove životných funkcií s následnou záchranou života.

Ako by asi reagoval gynekológ, ktorý by bol svedkom takejto udalosti, boja pacienta o život, boja celého tímu lekárov o záchranu života? Zmenil by názor na toto jeho počínanie, alebo by hľadal rôzne ospravedlnenia, filozofie, ktoré by nijako už neovplyvnili životný osud? On to nevidí, alebo to nechce vidieť, pretože dôsledky jeho konania sa odohrávajú na interných, neurologických a resuscitačných oddeleniach.

Masívne pľúcne embolizácie sú väčšinou bez lekárskej pomoci smrteľné, v mnohých prípadoch aj po vyčerpaní všetkých dnes v medicíne známych opatrení sa nepodarí život zachrániť. Takto postihnutý obyčajne končí život mimo dosahu lekára. Tí, ktorí sa dostanú s masívnou pľúcnou embolizáciou do kontaktu so zdravotníckym zariadením, predstavujú iba vrchol plávajúceho ľadovca.

Tieto skutočnosti v mojich prednáškach aj publikáciách opakovane zdôrazňujem. Poukazujem na ne, aby gynekológ, ktorý propaguje hormonálne antikonceptíva mal predovšetkým toto na zreteli, a aby sa cítil zodpovedným za možné následky, pretože tieto prostriedky ponúka zdravým ženám. V každej gynekologickej ambulancii a čakárni sú dnes tieto preparáty formou firemných letáčikov propagované a prezentované ako neškodné. Ani v jedinom prípade som sa nestretol v praxi so ženou užívajúcou hormonálne antikonceptíva, aby bola vyrozumená gynekológom o týchto možných, často život ohrozujúcich dôsledkoch. Potvrdením tejto skutočnosti je aj forma prezentácie popredných slovenských gynekológov na stránkach denníka SME, Nového času a Slovenky.

Pre čitateľa si dovolím poodhaliť ovzdušie, v ktorom sa niesli diskusie na spomínaných XXVI. východoslovenských lekárskych dňoch v roku 1987 a na endokrinologických dňoch - reprodukčnej endokrinológie v Plzni v r. 1987, na ktorých sa zúčastnila aj moja kolegyňa - okresná endokrinologička, a tak dať čitateľovi objektívne podklady pri formovaní svojho názoru.

K prednáške v Novom Smokovci diskutovali dvaja primári interných oddelení a potvrdili zo svojej praxe a literárnych poznatkov škodlivosť hormonálnych antikonceptív na ženský organizmus. V tomto duchu sa k nim pripojil aj diskutujúci neurológ. Avšak okresný primár - gynekológ nevyberaným spôsobom, bez medicínsky adekvátnych argumentácií sa tomu bránil a skončilo sa to až osobným osočovaním, ktorého sa mi dostalo po prednáške a diskusii. Situáciu zachránil tam prítomný pán akademik MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., ktorý odporúčal túto prednášku prezentovať na nastávajúcich Endokrinologických dňoch v Plzni, kde mali byť vtedy najpovolanejší špecialisti – gynekológovia a endokrinológovia.

Keď som prednášal v Plzni, predsedal istý pražský sexuológ, ktorý v úvode diskusie k mojej prednáške začal asi takto: “Viete kolega, nedávno som sa vrátil z USA a tam 14-ročné dievčatá bežne užívajú hormonálne antikonceptíva... “Na toto konštatovanie sa z radov poslucháčov postavil pán prof. MUDr. Schreiber, DrSc. s konštatovaním, že nás na tomto fóre nezaujíma ako si počínajú 14-ročné dievčatá v USA, sú to záležitosti predovšetkým komerčné, ale že sa plne zhoduje s témou, ktorú predniesok kolega zo Slovenska s konštatovaním, že Endokrinologická spoločnosť už pred dvoma rokmi zaujala jednoznačné stanovisko k hormomálnym antikonceptívam. Tieto prostriedky sú také škodlivé, že majú byť z trhu stiahnuté. Konštatoval, že naši gynekológovia pokračujú v tejto praxi a nerešpektujú toto varovanie. Jeho stanovisko o nepriaznivých dôsledkoch hormonálnych antikonceptív potvrdili aj dvaja ďalší pražskí internisti. Keďže pán adademik MUDr. B. Lichardus, DrSc. bol v tom čase predsedom Československej endokrinologickej spoločnosti, vyzval tam prítomných gynekológov, ktorí zastupovali v tom čase asi 3 000 odborníkov – gynekológov v Československu, aby sa vyjadrili k prednesenej problematike. Na toto vyzvanie ani jeden z nich nereagoval.

Dovolím si citovať jeden z písomných ohlasov z Vítkovíc na publikované práce o škodlivých účinkoch hormonálnych antikonceptív. Citujem: “Chcem Vám poďakovať za článok – Niekoľko poznámok k nepriaznivých účinkom hormonálnych antikonceptív, ktorý ste uverejnili v Praktickom lekáři 69, 1989, č. 7. Moja dcéra /narodená 1966/, žijúca v Amsterdame, po polročnom užívaní hormonálnych antikonceptív začala trpieť rôznymi ťažkosťami, ktoré vyvrcholili v bezvedomí s kŕčmi. Privolaný pohotovostný lekár vyslovil domnienku, že ide o epilepsiu. Po jej telefonickom oznámení spomenula som si na Váš článok a článok MUDr. Kříža /Praktický lekař, 65, 1965, č. 7/ a prikázala som jej okamžite antikoncepciu vynechať. Odvtedy, ako antikoncepciu neužíva, všetky ťažkosti sa stratili a opakované neurologické vyšetrenia sú bez nálezu.

Je nutné konštatovať, že podobne ako u nás nie je táto problematika lekárom známa a žiadny zošetrujúcich lekárov /pohotovostný lekár, praktický lekár a neurológ/ sa jej na skutočnosť, či užíva hormonálne antikonceptíva, neopýtal. Tým viac som vďačná za fakty, uverejnenie, ktorých uchránilo moju dcéru pred ďalšími, pravdepodobne tragickými dôsledkami. S úprimnou vďakou PhDr. XZ /kópia listu v redakcii/.

Záverom treba o hormonálnych aktikonceptívach konštatovať, že až 1/3 žien užívajúcich tieto prostriedky zareaguje na hormonálne antikonceptíva tvorbou protilátok, ktoré poškodzujú cievnu stenu a majú za následok trombózu – jej upchatie, s možnými až smrteľnými dôsledkami.

Je nezodpovedné od každého gynekológa, o to viac od ich najvyšších stanovských predstaviteľov, ak táto zavádzajúco na stránkach dennej tlače informujú o týchto prostriedkoch a dezinformujú verejnosť, a aj v dennej praxi túto skutočnosť obchádzajú, aby získali ženy na konzumáciu týchto prostriedkov.

Zostáva otázkou, čo tým gynekológovia sledujú, keď na takého silné argumenty nereagujú. Stavajú sa k ľudskému životu benevolentne? Na stránkach denníka SME sa cítia byť dotknutí, že sú spoločnosťou absurdne označovaní za bojovníkov za prerušenie tehotnosti. Svedčia o tom pripojené počty prerušeného tehotenstva v rokoch 1987 – 89, v priemere 50 tisíc prerušených životov ročne na Slovensku. Neviem o tom, žeby tieto prerušenia realizoval iný lekár ako odborný lekár – gynekológ (česť výnimkám, ktoré poznám aj z najbližšieho okolia, ako aj osudy týchto svedomitých lekárov – gynekológov). Ospravedlnili sa spoločnosti za túto genocídu národa, ktorú za čias minulých rokov robili pod rúškom štátnej ideológie, ktorej sa stali poplatnými a presadzovali aj štátnu politiku sterilizácie žien, keď žena bola za tento úkon aj finančne odmenená?

Terajšie uprednostňovanie hormonálnej antikoncepcie pred prerušením tehotenstva mi pripadá ako prestupovanie z blata do kaluže. Tým blatom je likvidácia plodu a kalužou je žena, poznamenávam, že zdravá, ktorá je vystavená až život ohrozujúcim následkom hormonálnych antikonceptív.

O sterilizácii žien sa gynekológovia v spomínaných periodikách vyjadrujú, že bezprostredné riziko tohto zákroku nie je vyššie, ako je riziko pri narkóze. S tým sa dá plne súhlasiť. Ale opäť zabudli pripomenúť skutočnosti, ktoré ich kolegovia na stránkach gynekologických a endokrinologických štúdií nezabúdajú konštatovať. Sú to práce Cattanacha z r. 1988, ktorý na veľkom súbore sterilizovaných žien zistil predčasné zníženie činnosti vaječníkov s prejavmi, ktoré klinicky rozdelil do troch skupín:

- abnormálne maternicové krvácanie
- somatické prejavy – srdcovo-cievne, poškodenie svalstva,kostí a prejavy na močovopohlavnom ústrojenstve
- psychologicko-psychiatrické prejavy

V spomínaných publikáciách som uviedol klasický príklad takto postihnutej ženy. V snahe zbagatelizovať tieto poznatky, určitá skupina gynekológov u nás urobila dotazníkovú akciu sterilizovaných žien a veľkodušne spochybnila tieto poznatky tak precízne medicínsky doloženej Cattanachovej štúdie, ale aj iných. Uvediem závery zo 106. kapitoly – Ženská sterilizácia, v knihe K. L. Beckera z r. 1990 Principlex and practice of endocrinology and metabolism. Citujem: “Možnými dôsledkami tubálnej sterilizácie závažného významu sú stavy nepravidelného maternicového krvácania a bolesti panvy, ktoré sú označované ako posttubálny sterilizačný syndróm. Mnoho žien, ktoré sa podrobili sterilizácii, trpí týmito príznakmi”.

Takéto ženy sú už v mladom veku odkázané na náhradnú hormonálnu liečbu, aby sa zmiernili ich ťažkosti. Našťastie, pri tejto liečbe sa aplikujú prirodzené etrogény, ktoré sa podávajú v neporovnateľne vyšších dávkach, a pretože sú prirodzenej povahy, organizmus na takéto lieky reaguje priaznivo.

Zámerom týchto riadkov bolo zodpovedať na otázku nastolenú už jeho názvom: Prečo nepoznať pravdu o nepriaznivých účinkoch hormonálnych antikonceptív a sterilizácie na ženský organizamus? Impulzom k tomuto rozhodnutiu bol článok v denníku SME, ktorý ma postavil do nezávideniahodnej pozície: mlčať znamená svedčiť. Nemal som v úmysle sa týmto osobne niekoho dotknúť. Ak by sa predsa niekto cítil byť dotknutý a bránil by sa nemedicínskymi argumentmi, dôsledky ktorých osobne z mojej praxe nepoznám z nedávnej minulosti, verím, že ich zvládnem, pretože hodnoty pravdy sú mi neporovnateľne cennejšie ako falošné osobné sympatie.

Nakoľko sa mi tento zámer podarilo splniť, to ponechávam na rozhodnutie čitateľa.


2.
označiť príspevok

Natalia žena
   26. 4. 2009, 13:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 13:38 avatar
Natalia raz v zivote som uzila jednu krabicku horm. antikoncepcie, ked som bola mlada a hlupa - uverila som reklame, letacikom a hysterii o horm. antikoncepcii. Citila som sa cudne, ze ju neberiem a podla reklamy ju uzivaju vsetky zeny sveta co chodia ku gynekologom a ake je uzasna atd. atd. - skoro elixir zivota.


4.
označiť príspevok

Renata žena
   26. 4. 2009, 14:04 avatar
postoy -lea vzhľadom k tomu,že si začala bombovým útokom voči antikoncepcii si si predtým ako inteligentná dáma otvorila určite bombové centrum pre matky s neplánovým tehotenstvom a s nie normálnymi žiaľ možnosťami na láskyplnú výchovu budúceho dieťaťa..povedz kde sídli?!


5.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 14:07 avatar
Ahoj Renata, same lekarky gynekologicky alebo manzelky gynekologov - funguju roky v manzelstve, na plodnych a neplodnych dnoch, na prerusovanej sulozi (za predpokladu len jedneho vystreku a nepokracuju dalej), na kondomoch. Preco asi?
Súhlasí nazor


6.
označiť príspevok

Renata žena
   26. 4. 2009, 14:13 avatar
..čo sem ťaháš manželky lekárov vychcaných! Ja spomínam obyčajné ženy,s obyčajnými partnermi a nie v manželstve žijúce!


7.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 14:14 avatar
Ved prave - ked tak robia tzv. panicky, tak by to mali robit aj obycajne zeny ako my nemyslis? Ony vedia co je dobre a ako sa neznicit.


8.
označiť príspevok

Renata žena
   26. 4. 2009, 14:15 avatar
hm ,nemá význam,trep si svoje,moja dcéra bude a aj chcem aby brala hormonálnu a svoje potomstvo si naplánovala,podla svojho rozhodnutia..ty neber hm a ani to vlastne brať nemusiš..všakže,tak preto sa ti dobre trepe


9.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 14:21 avatar
Ano ja to brat nemusim - lebo nesexujem s muzmi, aspon teraz nie. Ale zeny ziju s muzmi ci ako partnerky alebo ako manzelky - a tiez ziju sexualne a neotehotneju, pokial po tom netuzia. Aj ony sa chrania - a neberu zrovna HAK a nemaju 15 deti ako by sa zdalo. Co ma vacsiu cenu - zdravie a zivot zeny, mladeho dievcata - alebo tuzba a k..t nejakeho muza?


10.
označiť príspevok

Renata žena
   26. 4. 2009, 14:27 avatar
postoy-lea v ciganskej osade máš veľa priaznivcov ..


11.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 14:28 avatar
nechapem, vysvetli blizsie?


12.
označiť príspevok

Renata žena
   26. 4. 2009, 14:37 avatar
ty a nechápeš?tc,tc..
ubytuj sa na pár dní do ich osady,pre teba ako takú "revolucionárku" v myšlienkach,nebude problém ani v činoch..hm
a neopováž ponúkať "dámam" antikoncepciu..nekrm mňa a aj ostatných tu lea bullshitmi vatikánskymi
 
Súhlasí ether


13.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 14:42 avatar
Reni, to nema s nabozenstvom nic spolocne, som sice rimokatolicka, ale velmi vlazna a casto aj proticirkevna, na cirkev a jej predpisy mam velmi kriticky nazor az kacirsky, z toho to neprameni. Tu ide ciste o zdravie a zivot zien - ktore sa nici veselo, lebo to podporuju reklamy, letaky, klamlive informacie v mediach, na internete - a to vsetko kvoli zisku vyrobcov, distributorov a gynekologov. Je ine - ked dostanes komplexne informacie - vyhody aj nevyhody a tak sa rozhodnes. Lenze gynekologovia kvoli prachom - ti povedia dve vyhody (pekna plat, bezbolestna menstruacia) a zamlcia ti smrtelne dosledky uzivania horm. antikoncepcie.


14.
označiť príspevok

nazor
   26. 4. 2009, 18:41 avatar
lea - uplne s tebou suhlasim, sice mna osobne antikoncepcia v zivote nezaujimala a ani zaujimat nebude, stretavam sa naozaj so vseliakymi zenaskymi nazormi na nu a za ten kratky cas,co som si vsimol na zenach je jedna vec.. inteligentne, mudre zeny, ktorym zalezi na ich zdravi a na zdravi potomkov antikoncepciu neberu a je jedno ake su mlade, bohate, studovane a pekne.
Bohuzial takychto zien je stale menej, pretoze vymyvanie mozgov je stale silnejsie. Ja osobne mam naozaj velmi zaujimavu skusenost,ale to sem nebudem tahat, lebo tym, ktori pocuvaju stacia aj normalne argumenty a nepotrebuju skutocne priklady a tym ostatnym aj keby pisali na antikoncepciu take vystrahy ako na cigarety, aj tak by ich brali...


16.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 19:10 avatar
Nazor ahoj, som rada, ze mame rovnake nazory. Skus napisat svoje skusenosti, ved je to anonymne nemusis sa nicoho bat. Nikdy nevies, kedy tvoje varovne slova zachrania zdravie alebo zivot. A to za to predsa stoji.


15.
označiť príspevok

Renata žena
   26. 4. 2009, 19:02 avatar
nazor,absolutne s tebou nesuhlasím..ja som 21 roc.otehotnela aj ked partner použil kondom..sakra "jedna" spermia sa akosi dostala k vajíčku..hm a predstav si ,že som premýšľala nad interupciou,ale nakoniec na podnet okolia som sa vydala a porodila,mám dcéru,výšku som vtedy nechala kvôli materstvu tak a život som si totál dodrbala..antikoncepciu ľutujem aj napriek dcére,že som "nepapala"..a kecajte si tu o morálke ďalej tu na df..tam vonku ,je život sviňa...


17.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 19:14 avatar
Renatka, nikto ta neodsudzuje ani neposudzuje. Nic zle si neurobila, za co by si sa mala hanbit. Aj ja zijem zivot obycajnych ludi tam vonku ako ty pises. Ci si myslis, ze som nejaka princezna a mam vsetko co chcem? Alebo som nejaka mniska co zije za murmi klastora a nedotyka sa jej realny zivot?


19.
označiť príspevok

nazor
   26. 4. 2009, 19:36 avatar
Ranata - ja tu nekecam o moralke, ak by som zacal, tak by to nemalo konca-kraja. Teraz som pisal len o faktoch. Fakt je ze 80-90 percent deti na tomto svete je neplanovanych a mozno aj viac. To,ze si skoncila vysku a davas to za vinu jednej sikovnej spermii....dodrbala si si tym zivot lebo nemas vysku,peniaze a za toto moze este aj okolie,ze si ho pocuvala...zivot je svina?....zivot je taky aky si zasluzime a to nefilozofujem. Nehovorim ti,ze nevies co je zivot. Reagoval som na Leu a suhlasim s nou,to je vse.


21.
označiť príspevok

Natalia žena
   26. 4. 2009, 20:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Renata žena
   26. 4. 2009, 20:52 avatar
hm Natalia ako súvisí jedno s druhým..asi ako keď hádžeš hrach o stenu..


24.
označiť príspevok

Natalia žena
   26. 4. 2009, 20:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Renata žena
   26. 4. 2009, 19:31 avatar
antikoncepcia je pre miliony žien liekom proti dodrbanému životu,nechaj ženy slobodne sa rozhodnúť ohľadom chceného potomstva a nebráň im brať jedinú možnú cestu ,ako prežiť plnohodnotný a šťastný život s dieťaťom v náručí,ani tu,a ani vonku..buď radšej ticho a sklapni pred slečnami a nevydatými,ktoré sa týmto spôsobom chránia a naopak deťom v kočíku,ktoré sa narodili chcené popraj všetko naj..maj sa


20.
označiť príspevok

nazor
   26. 4. 2009, 19:40 avatar
Renata - vies,ze mas nádherný avatar? Človek by to ani nečakal.


22.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 20:35 avatar
Keby som mala dceru a mala by uz trebars 15-16 rokov, viem, ze by bola bola pod tlakom rovesniciek a medii, ktore priam nutia deti k prvemu sexulnemu styku dobre, ze nie hned po prvej menstruacii, ci veris alebo nie - kupila by som jej nejaku odbornu knihu o sexe, a tiez o horm. antikoncepcii, a kupila by som jej prakticky darcek vibrator. Vzdy lepsie, ked to na nu pride sa urobit bezpecne nez s niekym koho nepozna, pripadne je ten mladik, prilis mlady, nato, aby vedel zodpovedne celit nasledkom svojho konania.


102.
označiť príspevok

ether muž
   4. 7. 2009, 23:15 avatar
lea, pre boha ťa prosím, nemaj dieťa a ak náhodou budeš mať a bude to dcéra, tak ju ozaj daj redši na adopciu...


25.
označiť príspevok

Renata žena
   26. 4. 2009, 20:58 avatar
postoy lea..keby som mala dcéru...ja ju mám,teoretizovať môžeš..prax je úplne iná..nechcem,aby dopadla ako ty,alebo ako ja a diskutovala v mojom či tvojom veku vo voľnom čase napr.na df..hm


26.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 21:14 avatar
Reni to chces povedat, ze sme obe tzv. chudery? A tie stastne zeny su vydate a teraz vecer sa este hraju so svojim potomkami, odkladaju riad po veceri, alebo zehlia saty pre svoje deti a manzela na zajtra? A tie stastne zeny su tak zaneprazdnene a rozdavaju sa na vsetky strany, venuju sa najblizsim, vykonavaju domaci servis - a nemaju cas diskutovat a tzv.marnit cas na internete? Tak potom fajn, ze nie som vydata a nemam dieta.


35.
označiť príspevok

Renata žena
   26. 4. 2009, 22:00 avatar
postoy-lea pravdepodobne nemárniš čas na internete ako ja..fajn
nemaj dieťa,ale prispievaj príspevkami sem na df..


36.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 22:05 avatar
Ano budem - je to fajn sposob komunikacie. Ale viem, ze zase budu a musia byt zeny co budu rodit deti, inak kto by robil na nase dochodky, ak sa vobec dochodkoveho veku dozijeme.


27.
označiť príspevok

Nadja žena
   26. 4. 2009, 21:15 avatar
Nazor, a toto nám nemôžeš bližšie vysvetliť?
"mna osobne antikoncepcia v zivote nezaujimala a ani zaujimat nebude"
Súhlasí postoy-lea


28.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 21:19 avatar
To by aj mna zaujimalo? Bud nema priatelku alebo naopak ma a maju v tom obaja jasno a vyuzivaju ine formy ako sa uchranit pred tehotenstvom a nemusia riesit chemiu-HAK.


33.
označiť príspevok

nazor
   26. 4. 2009, 21:55 avatar
nadja - ... myslel som to tak,že ja ako chlap nebudem brať antikoncepciu a preto nebudem pre vlastnú potrebu hľadať informácie týkajúce sa tejto témy. Táto téma je však pre mňa aktuálna keďže niektoré ženy v mojom okolí sú natoľko nerozvážne,že túto vec podceňujú...Nie som radikálny odporca, ale v rámci možností...a je ich fakt že dostatočne som radšej za alternatívne možnosti. Chémia je chémia a viem o čom hovorím. Ako krízové riešenie je to dobré,to nepopieram,ale krízové riešenie neberiem ako životný štýl...


34.
označiť príspevok

Nadja žena
   26. 4. 2009, 22:00 avatar
Takže si myslel hormonálnu antikoncepciu, nie AK všeobecne? On aj kondom a prerušovaná súlož je AK...


44.
označiť príspevok

nazor
   26. 4. 2009, 22:30 avatar
nadja - ano som proti dlhodobému používaniu hormonálnej antikoncepcie


46.
označiť príspevok

Nadja žena
   26. 4. 2009, 23:06 avatar
nazor, z tvojich príspevkov mi nie je jasné, ako pre teba môže byť téma AK zároveň aktuálna aj absolutne nezaujímavá...


98.
označiť príspevok

nazor
   28. 4. 2009, 00:15 avatar
nadja - jednoducho...aktualne to je kvoli par zenam v mojom okoli a nezaujimava z toho hladiska,ze na tomto fore a tak isto aj v zivote su karty rozdane a je mi uplne jasne, aky typ zien je za a aky typ je proti antikoncepcii. Opakujem,nie som radikalny odporca no nepaci sa mi ,,moderna osveta,, resp. zivotny trend, ktorý dolieha na tých najnepoškvrnenejších...deti-pubertákov..pozeram sa na svet z takeho mozneho nadhladu,aky som schopny dosiahnut..priklad: kazdy jedinec bez vynimky chce mat to co nema-sterilne páry deti,mladé páry psov, slobodní vzťah a opačne.....na tom by nic nebolo,ale ak sledujes vyvoj napr. v chemickom priemysle,musi ti byt jasne,ze az spätne sa na slnko bozie ukazuju pravdy o dosledkoch.....zbrucha buchnem...pouzivanie pesticidov v 60-70-80 rokoch. Nasledky nadmerneho fajcenia..atd... No a teraz je tu doba pre antikoncepciu,čiže o niekoľko rokov sa ukáže naozajstná pravda,aký vplyv mala táto vec napr. na potenciu chlapcov...to je fakt na dlho a aj tak je tu skupina ludí,ktorá mi bude nadávať,druhá, ktorá mi nebude rozumieť a možno sa nájde niekto,kto so mnou bude súhlasiť a to poteší.


29.
označiť príspevok

ranexil muž
   26. 4. 2009, 21:20 avatar
No keď mam pravdu povedať ani mna , ale už som si čosi naštudoval a ja by som velmi nebol zato, aby to moja partnerka užívala, ak by neslo skor o vyrovnanie nejakej hormonalnej lability ci cosi podobne.


30.
označiť príspevok

postoy-lea
   26. 4. 2009, 21:22 avatar
No za to! Ranexil - inak by si dostal odo mna 25 po zadku.


31.
označiť príspevok

Nadja žena
   26. 4. 2009, 21:25 avatar
No fajn, takže by si ako riešil situáciu? Nechal to na partnerke, alebo by si bol ochotný podstúpiť vazektomiu?


32.
označiť príspevok

ranexil muž
   26. 4. 2009, 21:35 avatar
Prosím ta Nadja a vazektomia je zdraviu prospesny akt ? Isto nie je. Ved ked nechces deti nesexuj ,alebo si nastuduj veci- je mnoho mozností ako sa to da riesit , a ked sa chce ta najlepsia cesta sa vzdy najde.


37.
označiť príspevok

Nadja žena
   26. 4. 2009, 22:06 avatar
Zdraviu prospešný nie, ale ani škodlivý, možno len akosi... psychicky... neviem, ale ja som túto odpoveď čakala, len mi povedz dôvody, pre ktoré odmietaš VT... strach?


38.
označiť príspevok

Natalia žena
   26. 4. 2009, 22:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Nadja žena
   26. 4. 2009, 22:15 avatar
no nemusí to byť zlý pocit... ale môže, keď sa mu po troch mesiacoch zjaví ako blesk z čistého neba a on už zabudol, že existuje...  


40.
označiť príspevok

Natalia žena
   26. 4. 2009, 22:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Nadja žena
   26. 4. 2009, 22:18 avatar
Naty. ale toto si dúfam nemyslela vážne...    


42.
označiť príspevok

Natalia žena
   26. 4. 2009, 22:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

ranexil muž
   26. 4. 2009, 22:27 avatar
Nadja pravdu povediac na toto neviem odpovedať . Podla mna akykolvek zasah do tela je chybou ,ved zena si moze dat podviazat vajecniky. A to je totalne svinstvo, takze o svinstvach ani neuvazujem. Radsej desat detí ,ved aj anto sme na svete a mozno by ten zivot mal lepsí zmysel -co ti ja viem.


45.
označiť príspevok

Nadja žena
   26. 4. 2009, 22:59 avatar
Rany, tak o tom porozmýšľaj, prosím, prečo, ak nie zo strachu... zásah do tela neberiem, zomrieť kvôli slepáku je kravina, keď už dnešná chirurgia zvláda aj transplantáciu srdca... a planétu devastujeme dostatočne už aj teraz, netreba, aby nás bolo 5x viac... hm


47.
označiť príspevok

Natalia žena
   27. 4. 2009, 14:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

dorota
   27. 4. 2009, 16:21 avatar
... ale prosiiim ta...nejaky dristac co spise clanok o skodlivosti hak a hend potm si hodi paralen lebo ho boli hlava s cumenia do pc...  co nepise o paralene?


48.
označiť príspevok

dorota
   27. 4. 2009, 16:19 avatar
tak a terz moj pribeh so zivota dorotky PEKNEJ INTELIGENTNEJ ZENY KTR ZALEZI NA JEJ ZDRAVI A AJ ZDRAVI JEJ BUDUCICH POTOMKOV. /trhni si "nazor"/
brala som HAK 7 rokov a nemala som ziadne problemy a nemam ich ani terz uz 2 rok po vynechani uzivania./ano,kazdy rok absolvujem preventivne prehliadky/ dokonca sa mi nevratili ani primarne problemy ktr boli dovodom zacatia uzivania HAK, ku ktr som sa rozhodla ist dlhou a trnistou cestou skusania kadejakych babskych cajickov a rad, cez uzivanie farmaceutik z ktr som bola doslova zdrogovana... po dvoch rokoch tejto cesty sme sa spolocne s mojich lekarom rohodli siahnut po HK a nelutujem toho.
ano, mam v okoli baby ktr ju nemozu uzivat ... co z toho vyplzva?

dalej, nesuhlasim s tvrdenim o nedostatku informcii o nezaducich ucinkoch hak. samotny lekar ich musi podat a sam musi zvazit aky typ je pre pacientku vhodny, v letaku kazdeho balika su spomenute priznaky a aj to ako ze je treb aliek prestat brat alebo konzultovat s lekarom. zeny uzivajuce HAK musia raz rocne absolvoivat komplet gynekologicke vysetrenie bey ktr im liek nemoze byt predpisany.

na koniec, ak niekto chce argumentovat ohladne skodlivosti mal by si najst riadne argumenty a nie take kokotske s prepacenim, ako su hore v clanku. howk.
Súhlasí činčin, Renata, ether


50.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:22 avatar
ano, dorka, myslím, že raz sme sa už na podobnej téme zhodli, dík že si to napísala aj za mna, ja nerada zas točit o tom istom


51.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 16:23 avatar
Ahoj Dorota,
treba verit, ze tak bude aj nadalej s tvojim zdravim. Kazdy toho znesie individualne, kazde telo ma vsak svoj limit a potom su nasledky katastrofalne.
Súhlasí nazor


97.
označiť príspevok

nazor
   27. 4. 2009, 23:39 avatar
dorota - rozhodol som sa trochu zareagovat...mas pravdu, vsetko,co si pisala je pravda a nic len pravda..citaj neziaduce ucinky a konzultuj to s lekarom. Vyjadruj sa vulgarne na odlisne nazory, pretoze to je tiez sposob,ako sa tvoja inteligencia prejavuje /s prepacenim/ a zelam telesne aj dusevne zdravych potomkov.


52.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:25 avatar
A ke už sme pritom...

známych - medikov mám habakuk a zodpovedne prehlásim, že v posledných rokoch sa aj hladina v prípravkoch, ktoré nijak inak nemenili obal, image, reklamu...nič - znížil o niekolkonásobok. porovnávat konské dávky - dokonca spred 20 rokov - je nanajvýš irrelevantné


54.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 16:28 avatar
Cincin a Dorota- nes-rte ma. Sprava je cerstva, pisal ju odbornik. Vy uz docista mate vymyte mozgy reklamou, letacikmi a lekarnami. Robte co chcete. Nie je normalne sa napchavat hormonmi a kazdy mesiac destruovat telo a jeho vnutorne prostredie.Ale nech sa paci.
Súhlasí nazor


53.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:27 avatar
Beriem ha...a cítim sa supeeeeer. škodlivejšie je mat řízek 4* do týždna, ako brat antikoncepciu


55.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 16:29 avatar
Cincin len si nahovaraj, co ine ti ostava...


58.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:33 avatar
hahaha...nerozosmievaj človeka, ktorého informácie nepoznáš...


60.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 16:36 avatar
Tak ich vyklop Vasilisa Premudra (dufam, ze nie si MUDr.), nech sa ja bezna zena z ludu poucim. Dakujem.


62.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:40 avatar
skus pub - med miesto článku y bosorky a bravogirl....aktualizuje sa podstatne pravidelnejšie, ako ako naposledy v 91.

Zostat pri mudr je asi moooc krátka cesta...ked sa končí v super publikácií V. Beaumont et al.: Oral contraceptives, sex steroid – induced antibodies and vascular thrombosis: results from 1318 cases. Eur. Heart J., 12, 1219 – 1224, 1991/.
z 91roku


65.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 16:52 avatar
Ako lekarka by si mi mohla odporucit kvalitnejsiu a relevatnejsiu databazu medicinskych odbornych clankov, citatov a abstraktov, ale ta je zrejme pristupna len z vedeckych kniznic.


67.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:54 avatar
pub med je relevantný...pracujú s ním aj molekulárny genetici...ale to budú určite LEN muži čo ubližujú zvieratkám...jaj


68.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 16:56 avatar
vieš čo činčin? zato ty mužov miluješ, tak ako bežná žena - tak bezhlavo, že si kvôli ním ničí zdravie a život


70.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:57 avatar
nie, ja milujem svoje pohodlie...a krvácat 4 dni cakum prask a bez bolestí...a pravidelne...a s ochranou proti rakovine prsníka...mnam, na tom si zmlsnem


69.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:56 avatar
lea, keby som lekárka, dostanem z tvojich teórií anafylaktický šok rovno....takto sa len s mrazením z ludskej blbosti zasmejem...

robíš ženám hambu


73.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 17:00 avatar
a bežná žena, to je tá s nápisom bežná žena, ako prášok v reklame? a má bežná žena vzššie vzdelanie, ako ty? ja tipujem že áno...milujem bežné ženy, čo nemajú fúzy a nemyslia, že ked ukážu ženskost budú menejcenné...ja ženskost rada, velmi,

a hlavne je strašne mužské škatulkovat ludí...ty si vlastne taká parodia na mizogýna
Súhlasí ether


77.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:05 avatar
tak tak zenskost - postavicka, sminky, diety a nakupovanie modnych veci a caciek maciek - toto je tvoj zmysel zivota. Ani sa necudujem muzom, ze si myslia, o zenach, ze su hlupe sliepky.


78.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 17:06 avatar
ak si mzslíš, že toto je ženskost, lea, fakt si chudera


80.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 17:08 avatar
a dietu som nikdy nedržala,
preto nemám komplexy....


83.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:11 avatar
zato natierat sa sminkami ako indian z kmena Apacov, modne handry, doplnky a topanky na vysokych podpatkoch - to ano, vsak?


91.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 17:25 avatar
ako prirodzene ženskz půvabný cynik, nemám zapotřebí nátěrů od apačů...a opatky nevosím, zle sa s nimi chodí po stavenisku a šoféruje.


92.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 17:27 avatar
a som, použijús leou páchnuci zvrat"popiči šikovná"


94.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:31 avatar
činčin nejaká si vulgárna nezdá sa ti? kedy som ja písala, že do p...? keď už chceš zanadávať tak treba povedať, že do kok-ta.


93.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:30 avatar
činčin čo si stavebna inžinierka, že chodíš po stavbách? Tak to potom áno, páčia si mi ženy, ktoré vykonávajú tzv. mužské povolania, lebo sú stokrát jednoduchšie a ľahšie a dobre platené, že náročné ženské povolania, ktoré sú nezaplatenél


95.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:32 avatar
a to čo má znamenať ťá čeština, činčin?


81.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:08 avatar
Ja si to nemyslim, ale vacsina zien si to stadovito mysli pod vplyvom reklamy a medii. Podla mna je zenskost - mudrost, ucenie sa sikovnost, v rozvijani schopnosti a talentov a podobne.


84.
označiť príspevok

ranexil muž
   27. 4. 2009, 17:11 avatar
ženskost je schopnosť spravovat jemne veci -zapamataj si tuto poucku od pana ranexila , aby si už vedela , co mas robit .


86.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:12 avatar
Ci pana, tak zena ma byt jemna, citliva, empaticka - hotovo podlozka pre nohy muza - super. A co keby tak bol muz pre zenu?


89.
označiť príspevok

ranexil muž
   27. 4. 2009, 17:15 avatar
Presne a muž by mal vediet spravovat hrube veci . SPravovať ! Ked to vie tak mu isto nie je ziadna zena podlozkou. Lenze tieto zženstile typy co pobehuju kde kade a uhnu mojmu pohladu jak keby videl boha pomsty ma nezaujímaju . Asi takych si mala na mysli-co stratili samych seba, tak ako ty .


74.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:02 avatar
tak čo si? zato ty robis zenam super reklamu


76.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 17:04 avatar
ja viem, na to som dobrá....

podla tvojho sveta som bežná žena, ty si to vymyslela, tak si v tom ži


79.
označiť príspevok

ranexil muž
   27. 4. 2009, 17:07 avatar
Prave opačne obdivujem ženy , ktoré su pekne upravené , vkusne oblečene atd., aj ked nie su pekné , pretože to vypovedá o tom , že su ženami na urovni , a dokázu žit so svojou ženskostou tak ako to ma byt .
Súhlasí činčin


82.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:10 avatar
A ja obdivujem pekne upravenych muzov, lenze su to lenivi hajzlici a nechce sa im paradit pre zeny. Zato, zeny ako hlupane minaju svoj cas, energiu a prachy, aby sa pacili muzov a aby muzi mali pekne babiky v posteli.


85.
označiť príspevok

ranexil muž
   27. 4. 2009, 17:12 avatar
Jaj tak preto ma obdivuju ? Aha  


87.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:13 avatar
No to urcite.


56.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:31 avatar
...prepáč, lea, ale najnovší citovaný článok je z 91, ako som práve zistila. to je dost dávno, že...kedysi zabíjala aj transfúcia...a potom dobrý ujo popísal krvné skupiny a neskor iný dobrý ujo rh faktor...


57.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 16:32 avatar
vies co činčin? trni si


59.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:34 avatar
lea, ja trhat ničím nemusím, beriem ha...skús to tiež, život je tak lepší...nielen sex


61.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 16:37 avatar
činčin - nemám potrebu sa zničiť kvôli debilnej rozkoši a kvôli mužskému kok.tu a jeho semenu. Vystačím si sama s vibrátorom a dildom-bez vedľajších účinkov a bez stresu .


64.
označiť príspevok

ranexil muž
   27. 4. 2009, 16:47 avatar
Hm vidno, ale skrytej agresie voči silnejsiemu pohlaviu mas na rozdavanie , takže netrpís stresom ?


66.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:53 avatar
stres, ranexil, to je taká potlačená agresia voči seba sama, že keby tu nefrflala asi ju roztrhne...svoje komplexy skrýva za nenávist voči skupine LUDÍ, keby sa nezamerá na chlapov, boli by to madari, židia, feministky, pekní, tuční...proste nejakí
Súhlasí ether


72.
označiť príspevok

ranexil muž
   27. 4. 2009, 17:00 avatar
Ja napr. nemam rad amíkov a pritom poznam mozno jedneho .  To je už co za druh uchylky ? 


75.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 17:02 avatar
ked s tým budeš všetkých obtažovat a vytiahneš článok z války juhu proti severu-určite, si totálny sociopat 


71.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 16:59 avatar
Ranexi- silnejsie pohlavie? To urcite.


63.
označiť príspevok

činčin žena
   27. 4. 2009, 16:41 avatar
ja som povedala NIELEN SEX

ale to je asi jedno...len neprepadni nejakého lekárnika,


88.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:15 avatar
Dnes uz koncim, velmi ma nastvali tu niektore zeny aj niektori muzi. Caute.


90.
označiť príspevok

ranexil muž
   27. 4. 2009, 17:17 avatar
A jangový tiger stiahol chvost a ušiel z bojiska...  Cau pusa


96.
označiť príspevok

postoy-lea
   27. 4. 2009, 17:33 avatar
Ranexil, nehovor mi pusa a neposiel mi tu pusu. Dakujem.


99.
označiť príspevok

brilec muž
   4. 7. 2009, 23:00 avatar
No toto je diskusia... Vyzerá to tu ako bitva vulgárnych puberťákov, alebo kvázi-dospelých ľudí s autorkou...
Ja by som takých ignoroval...
- Priateľka to sv.nstvo brala 3 roky.
Teraz, diagnóza: imunita v pr.eli, epilepsia, nerovnováha hormónov... a Trombóza. Má málo krvných doštičiek,
doktor sa dokonca zľakol že rakovina... Ale až tak hrozné to snáď nebude.
Už neberie, ale teraz musí absolútne detoxikovať organizmus a chodiť na testy... uvidíme ako to dopadne.
Faktom v tomto článku verím, aj keď pravdou určite je, ako Lea spomínala, že každý jedinec reaguje inak.
Je to ako ja a jedlo, môžem "žrať" ako prasa a stále ostanem chudý, pričom iný si dá koláč a priberie pol kila.
Ale problém ani nie je v tých liekoch, ale v zdravotníctve - stará pesnička.
Gynekológ nevidí dôsledky, tak nimi nie je ovplyvnený. Naopak ovplyvnený je Dealermi HAK,
od ktorých dostáva € (peniažky) za to že odporučí liek.
Lekári ľúbia peniažky, pretože prešli ťažkou školou (fakt ťažkou), a zaslúžia si za to viac ako dostávajú vo výplate.
Ale toto je iná téma. - - - Kto chcete brať HAK, berte. Možno sa Vám nestane absolútne nič.
Ale ak patríte medzi tých nešťastných, môže Vás to zabiť. Ja tomu verím a stojím za Leou.
Ostávam pri kondómoch, ak sa jeden bičíkovec prešmykne, tak sa postarám. Ale nechcem prísť o polovičku môjho srdca.


100.
označiť príspevok

ether muž
   4. 7. 2009, 23:04 avatar
brilec, takže sme banda debilov lebo nesúhlasíme s autorkou, ktorej názor sa ti páči...máš môj bod...
gynekológ asi urobil chybu a nenasadil vhodný typ...


101.
označiť príspevok

Natalia žena
   4. 7. 2009, 23:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

ether muž
   4. 7. 2009, 23:16 avatar
kde vidíš ten hnev, Nat?


104.
označiť príspevok

ruwolf muž
   4. 7. 2009, 23:18 avatar
Dufam, ze Tvoja priatelka nie je fajciarka.
Súhlasí Ónya


106.
označiť príspevok

postoy-lea
   5. 7. 2009, 07:37 avatar
Ahoj Brilec. Som rada, že si sa podelil s nami o skutočný príbeh svojej priateľky, ktorá brala horm. antikoncepciu. Ľudia často neveria teóriam, ale konkrétne prípady nemôžu ignorovať. Je to akési memento a výstraha aj pre ostatných. Keby si nechcel - nechal by si si to pre seba, ale si človek, ktorému nie sú ľahostajné životy a zdravie žien. Veľmi ma mzrí čo sa stalo priateľke, dúfam, že sa z toho dostane, aj keď isté následky už ostanú pravdepodobne. Osobne som Ti veľmi vďačná aj za priateľku - že máš taký názor a postoj, ktorý bude rešpektovať a chrániť zdravie Tvojej priateľky. Želám vám obom veľa šťastných chvíľ a spokojnosti nech vám to výjde.


105.
označiť príspevok

Ónya žena
   4. 7. 2009, 23:34 avatar
Ja som nikdy nič také neužívala , a skutočne som zdravá po všetkých stránkach. Kamošky čo to užívali prestali síce fajčiť , časom však ostali na tom závislé - malo to vplyv aj na psychiku , ale keď znastali z toho iné propblémy, liek vysadili . Existujú iné veci a metódy ako predísť tomu či onomu, ako pchať do seba chémiu. U žien čo už majú menopauzu pomaly aj v 40-ke a majú s tým problémy, namiesto všelijakých chemických hormónov, je vhodné používať na to bylinové čaje - dnes je výber.
Súhlasí postoy-lea


107.
označiť príspevok

postoy-lea
   5. 7. 2009, 07:40 avatar
Ónya je veľmi fajn čítať, že sa to dá aj bez chémie a hormónov, ktoré jednoznačne devastujú telo aj psychiku. Myslím, že dnešní ľudia(konkrétne ženy) sú už aj dosť chorí, preťažení, stresovaní, že nepotrebujú sa ešte takto dorážať.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 10:11,  Zuzika :) Nie som zo stredného Slovenska, aj keď to tam poznám. Z výletov. A istý čas som...
dnes, 09:59,  Kasafran, pozdravený buď s úctou mojou a očami veľkými ako svet, čo ako sa nimi vieme...
dnes, 09:40,  Tak Ninka ja ti dam odpoved si pre mna cely svet co ty ku mne citis znasob 1000 krat. *52
dnes, 09:35,  Dobry vyber *21
dnes, 09:24,  Partle, dávaj na seba pozor. *19 Je to ustavičný zápas. Len si nenechať otupieť myseľ,...
dnes, 09:20,  Kazdy vecer pred spravami na STV poprosim toto video...
dnes, 09:12,  Teraz sa odohrava zaverecny boj dobra so zlom a ti dobry vyhravaju
dnes, 09:07,  video uvedené níže by měl vidět každý člověk žijící na planetě zemi, promiňte v...
dnes, 09:06,  kntsz, niekedy sa bojím, tak teda nerob dlhé pauzy v pozdravoch k nám, ku mne, dobre? *19...
dnes, 08:57,  Zlatého veku sa ti zachcelo :) Veď počkaj, príde taký zlatý vek, o akom sa nám ani...
dnes, 08:55,  Ja som tiež rád, že tu Shagara vysvetľuje svoju cirkev. Inak by som sa asi nikdy nedozvedel,...
dnes, 08:50,  Nevsimli si ani to ze Jezis Nazaretsky hovoril ked pridem nabudúce nebudete ma moct ukrizovat...
dnes, 08:50,  Ježiš sa narodil v Jeruzaleme? To ti zjavila siedma čakra? *18*18*18
dnes, 08:44,  Nevsimli si ani to ze najkrajsia a najcistejsia bytosť aká kedy chodila po zemi medzi politikmi...
dnes, 08:44,  Smutne je, že jehovoví svedkovia v podstate ignoruju Bozie zaslubenia....odmietaju...
dnes, 08:41,  Nevsimli si ani to ze papezom bol Vladimir Vladimirovic Putin jediny prezident na tejto planete...
dnes, 08:35,  Presne tak nevsimli si ze ulica v Jeruzaleme kde narodil Jezis Nazaretsky sa vola ulica Vladimira...
dnes, 08:29,  Ja nevidim ziadnu zakernu hybridnu vojnu vidim len zakerneho klamarskeho osvieteneho a pravdu...
dnes, 08:15,  Psavci neoficiálních médií lžou – zadarmo. Psavci oficiálních médií říkají pravdu...
dnes, 07:13,  Shagara, som rad, že si na tomto fore, a ukazuješ caše ucenie. Poviem ti, je to naprosto...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nevadí mi názor iných ľudí, ale to, že mi ho chcú nanútiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(254 687 bytes in 0,220 seconds)