Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

21.november- je sviatok Obetovanie Panny Márie

65
reakcií
1244
prečítaní
Tému 21. novembra 2016, 12:32 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   21. 11. 2016, 12:32 avatar
Obetovanie Panny Márie

Sviatok: 21. november
Liturgické slávenie: ľubovoľná spomienka
Sviatok obetovania Panny Márie má svoj základ v Mojžišovom zákone, ktorým sa Izraeliti riadili. V knihe Levitikus (Tretia kniha Mojžišova) sa píše: „Keď sa pominú dni jej (matkinho) očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia ročného baránka na celostnú žertvu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu a bude čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dievčaťa. Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá.“ (Lv 12,6-8) Starozákonní Židia plnili tento Boží príkaz a nosili svoje deti do jeruzalemského chrámu, ktorý nahradil „stánok zjavenia“ na púšti. Mnohí nábožní Židia obetovali Bohu svoje deti zvláštnym spôsobom, ako to urobili aj rodičia Panny Márie Joachim a Anna. Po obetovaní ju nechali na výchovu vo výchovno-vzdelávacom ústave pre dievčatá. Tam ich viedli k čnostnému životu a službe Bohu, vzdelávali sa v Písmach, slúžili v chráme, doprevádzali bohoslužby spevom, vyšívali rúcha. Okrem toho ich však učili aj domácim prácam – varenie, upratovanie a podobne. V ústave mohlo každé dievča pobudnúť niekoľko rokov a potom sa vrátilo domov.
Začiatky slávenia sviatku siahajú do 6. storočia. Slávili ho v Jeruzaleme 21. novembra 543 v kostole Panny Márie. Od roku 730 ho slávili v celej východnej Cirkvi. Na západe ho prvýkrát slávil pápež Gregor XI. v roku 1372 v Avignone v pápežskej kaplnke. V druhej polovici 15. storočia pápeži Pius II. a Pavol II. zaviedli na tento sviatok odpustky. Slávenie sviatku sa šírilo ďalej, až koncom 16. storočia ho pápež Sixtus V. nariadil sláviť v celej Cirkvi.
V obrade nášho krstu sa nachádza časť, ktorá súvisí so starozákonným zvykom obetovania detí Pánu Bohu. Na záver obradu, pred požehnaním, rodičia obetujú svoje dieťa Pánu Bohu slovami: „Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.“
www.zivotopisysvatych.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


6.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 11. 2016, 13:13 avatar
"Mnohí nábožní Židia obetovali Bohu svoje deti zvláštnym spôsobom, ako to urobili aj rodičia Panny Márie Joachim a Anna. Po obetovaní ju nechali na výchovu vo výchovno-vzdelávacom ústave pre dievčatá. Tam ich viedli k čnostnému životu a službe Bohu, vzdelávali sa v Písmach, slúžili v chráme, doprevádzali bohoslužby spevom, vyšívali rúcha. Okrem toho ich však učili aj domácim prácam – varenie, upratovanie a podobne. V ústave mohlo každé dievča pobudnúť niekoľko rokov a potom sa vrátilo domov." >>

Odkial mas zdroj, ze presne toto sa dialo s Mariou?


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   21. 11. 2016, 12:35 avatar
Svätí na každý deň: 21. november - Obetovanie Panny Márie

21. novembe rObetovanie Panny Márie

Dnes cirkev oslavuje obetovanie Panny Márie Bohu. Jej rodičia boli už starí, keď ich vo viere požehnal stvoriteľ nepoškvrneným počatím, z ktorého sa im narodila dcéra. Podľa mnohých mysliteľov a svätcov, Panna Mária bola bez viny, ako potvrdil svätý Tomáš Akvinský:
"Bola najčistejšia, ak berieme do úvahy vinu. Nemala na sebe hriech ani smrteľný, ani všedný, ani dedičný!"
Svätí rodičia Joachim a Anna obetovali v chráme svoju dcéru podľa náboženskej tradície. Podľa nej po pôrode sa dieťa obetovalo Bohu, aby bolo zbavené dedičného hriechu. Joachim a Anna vedeli, že ich dcéra je počatím mimo hriechu, ale dodržali náboženskú povinnosť. Obetovali ju tak, že Panna Mária zostala v chráme slúžiť Bohu. Stalo sa to v chráme chrámov vtedajšieho sveta v Jeruzaleme.
Deti vychovávané v chráme v Jeruzaleme posluhovali kňazom. Na to boli obetované. Navyše sa Panna Mária osobne obetovala Bohu s tým, že zložila sľub čistoty a nepoškvrnenosti panenstva. V tom čase to nebol bežný úkon. Podľa starozákonných prorokov v izraelskom národe očakávali príchod Mesiáša. Preto dievčatá a ženy nemali záujem o dodržiavanie celibátu. Chceli byť matkami spasiteľa. Panna Mária sa obetovala bez ohľadu na túto túžbu, z lásky k Bohu. Židovskí rabíni považovali dobrovoľné panenstvo za urážku Boha. O to bol sľub čistoty, ktorý zložila Panna Mária, pred Bohom cennejší. A práve ju si Boh vybral, aby porodila spasiteľa.
Anjel jej v zvestovaní vysvetlil, že sa tak stane takým spôsobom, že jej čistota nebude porušená. A Panna Mária na to odpovedala známymi slovami:
"Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova."
A tak sa slovo telom stalo bez toho, aby bola porušená panenská čistota Božej rodičky. Poznanie tohto zázraku nás aj dnes po tisícročiach napĺňa radosťou. Dôvod je jasný, vďaka tomuto zázraku sa naplnili v praxi slová, že "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal večný život."
Náš večný život nám pomohlo od Boha sprostredkovať čisté dievča, ktoré bolo obetované, hoci nemalo dedičný hriech. Aj sama sa obetovala natoľko, až sa Boh Otec rozhodol, aby práve Mária vo svojej panenskosti priviedla na svet Ježiša Krista. Svätý Bernard o tomto zázraku povedal:
"Ten dal panne porodiť, ktorý jej predtým dal, aby mu sľúbila panenstvo."
To je krásne tajomstvo, ktorého pochopenie zrejme nedokáže ľudská myseľ obsiahnuť. Boh chcel, aby mu sľúbila panenstvo a potom jej dal dar porodiť, hoci bola panna. Boží Syn ako súčasť trojjedinej Božskej osoby nemohol hádam ani inak prísť na svet, ale len tak, že sa narodil zázračným spôsobom. Aby však takýto zázrak mohol nastať, musela sa Panna Mária obetovať Bohu.
Tento krok Obetovania Panny Márie nie je len historickým míľnikom v dejinách viery. Je to aj súčasť nášho terajšieho náboženského rituálu pri udeľovaní sviatosti svätého krstu deťom. Pri ňom vyzýva kňaz rodičov, aby dieťa obetovali, slovami:
"Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi."
A na to rodičia hovoria:
"Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh."
Vo všetkom máme najprv hľadať Božie kráľovstvo, nuž najprv obetujeme dieťa na slávu Boha. A ak dieťa životom oslávi stvoriteľa svojimi skutkami, poslúži to dieťaťu logicky na spásu. Ak sa tak stane, každý rodič musí byť šťastný, lebo jeho dieťa dosiahne spasenie, ktoré je celému svetu na osoh. Nejde o rituál, v ktorom si pripomíname historickú tradíciu. Pri svätom krste ide o vyslovenú túžbu, ktorou oslovujeme stvoriteľa, aby dieťa týmto šťastím požehnal.
Šťastím a radosťou, akú prežívala Panna Mária, keď porodila spasiteľa. Na slávu Bohu a na spásu sveta. Preto je Obetovanie Panny Márie pre nás radostným sviatkom. Pripomíname si pri ňom aj vlastnú obetu, ktorou nás obetovali pri našom krste tak, ako kedysi obetovali Pannu Máriu a táto jej obeta priniesla hojnosť ovocia pre všetky pokolenia ľudí žijúce na Zemi až do konca sveta.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

haber-stanislav.blogspot.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   21. 11. 2016, 12:37 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=25v8LpelgPI Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


PS: Moja obľúbená hudba, video. Vždy to môžem počúvať.


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   21. 11. 2016, 12:44 avatar
Práve cez čítanie životopisy svätých pochopíte - že prečo je Panna Mária bez dedičného a iného hriechu. Že jej mama sv. Anna ju porodila nepoškvrnene. Že obetovanie Panny Márie je tradičný židovský úkon v chráme a dievčatá sú vychovávané v chráme na slávu Božiu,


5.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   21. 11. 2016, 12:46 avatar
Inak tento deň je pre mňa veľmi významný - v 3 veľkých bodoch, ktoré nebudem menovať. Ale tento deň je navždy aj môj, aj keď som to roky nevedela o jeho význame.


7.
označiť príspevok

toman
   21. 11. 2016, 16:20 avatar
Lea:

Pár otázok k sviatku Obetovania PM..

1. Predkladáš nám prikázania (Lv12) ohľadne obetovania za hriech matky novorodenca. Anna išla do chrámu a obetovala za svoj hriech. To isté urobila aj Mária.

Prečo to urobila, keď bola bez hriechu?

2. Odkiaľ čerpáš, že s Máriou sa stalo v detstve to, čo si napísala: "nechali [ju] na výchovu vo výchovno-vzdelávacom ústave pre dievčatá"?

3. Prečo neveríš slovám Boha, že "tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho **verí**, ale aby mal večný život"? Prečo radšej veríš katolíckej pozícii = niekto, kto verí a dodržiava prikázania s najväčšou pravdepodobnosťou nezahynie.
Súhlasí Wolfe


8.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 11. 2016, 17:17 avatar
Som si dost isty, ze ti neodpovie, vid 6


10.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 17:41 avatar
Tí čo hovoria, že jedine Biblia (čo je nebiblické, nikdy sa v Biblií nepíše, že jedine Biblia), pretože Pán Ježiš Kristus vedel prečo ustanovil cirkev, ktorá bola založená na sv. Petrovi (prvom pápežovi) a ustanovil mnohé veci, ktoré nie sú v Biblií spomínané.


12.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 17:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 12:41 avatar
Biblia predsa nebude pisat sama o sebe, hlavne ked este neexistovala...
To mi je logika..


40.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 11. 2016, 12:44 avatar
Ak by platilo, že jedine Biblia a nič viac, tak by to evanjelisti iste dali, o to by sa Pán Boh postaral.


41.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 11. 2016, 12:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 13:01 avatar
Jezis vzdy hovoril: "Napisane je"
Alebo stale sa odkazuje: "Keby ste poznali pismo" atd..


47.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 11. 2016, 13:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 13:09 avatar
mozno tak v Mariocentrickej cirkvi
Súhlasí Ludwig


42.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 11. 2016, 12:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 11. 2016, 12:53 avatar
Kto nebiblický hovorí, že jedine Biblia je modloslužobník citátov. Citovanie Biblie nie je náboženstvo ani viera. Citujú Bibliu aj ateisti, ale to z nich veriacich nerobí.


44.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 11. 2016, 12:56 avatar
Biblia je v poriadku aj citovanie. Ale kto svoju vieru či náboženstvo postaví JEDINE Biblia - mýli sa a je nebiblický a je modloslužobník citátov.


52.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 13:11 avatar
Citaty ktore povedal Jezis su modlosluzobne?
hmm ... v ktorej si to ty cirkvi?

Nemyslim si , ze to si mysli aj RKC...
To su len tvoje vymysly


54.
označiť príspevok

omega
   23. 11. 2016, 13:25 avatar
Prekrucas, velakrat povedala, ze Biblia je v tom nevinne. ale modlosluzobne je uctievat citaty viac ako Jezisa. Podobni su modlosluzobnici Biblie.
Súhlasí lea_pragmaticka1


56.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 11. 2016, 13:28 avatar
Presne omega - uctievaním Ježiša a modlitbami k Pánovi Ježišovi - tým sa robí viera a to vedie k spáse. Ale kto neustále cituje Bibliu nepestuje vieru a nevedie k spáse. Určite taká stará babka, ktorá úprimne verí a modlí sa - základ je modlitba ako prejav viery bude skôr spasená ako neustály citovači Biblie - modloslužobníci citátov. Taká babka viac ľúbi Pána Ježiša a vyjadruje to modlitbou. Citujú Bibliu aj ateisti, ale vieme za akým účelom a vieru v Pána Ježiša tým nezískávajú.


60.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 13:56 avatar
Citovanim a spamovanim kazdy den z katechizmu, zivotopisy svatych, gloria, modlitba a plno dalsich -- takze ty si aj modlosluzobnicka ludskych slov...
Mimochodom ked uz hovorime o Jezisovi, pozri sa na svoj profil, same Maria, Maria, Maria...
Jezisovi sa mozeme zasvatit jedine cez Jezisa, nie cez Mariu...

Toto je diskusne forum...
Biblia je pramen pravdy, preto ju tu pouzivame na dokazovanie.
To neznamena, ze sa v sukromi nemodlime!


57.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 11. 2016, 13:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 13:44 avatar
Kto tu uctieva citaty?
Biblia sa berie ako meritko pravdy...


55.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 11. 2016, 13:25 avatar
Neviem ti pomôcť s tvojimi otázkami. Skús hľadať odpovede v zdroji v ktorom chceš, ale ja ti nemôžem na všetko odpovedať.


45.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 11. 2016, 12:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 11. 2016, 13:37 avatar
Katolícka viera čerpá z Biblie, cirkevných Otcov, liturgie a Učiteľského úradu Cirkvi a ja sa tým snažiť riadiť.


61.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 13:58 avatar
Len skoda, ze cirkevni Otcovia a ucitelsky urad cirkvi uz necerpaju z biblie ale len od seba..


62.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 11. 2016, 14:05 avatar
Môžeš dávať otázky a môžeš ich kľudne smerovať aj na mňa. A môžeš aj všetko popierať, ak si si našiel takú odpoveď a považuješ za pravdu. Si spokojný so svojou odpoveďou, to je dôležitou. Nemôžem ti všetko vysvetľovať, aj keď nesúhlasím alebo viem, že veci sa majú inak. Myslíš si, že všetko budeš popierať a niekto za teba nájde odpoveď a bude ti vysvetľovať. Ja to robiť nebudem, lebo sa to nedá.
Súhlasí omega


63.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 11. 2016, 14:07 avatar
Si lenivý hľadať odpovede. Preto poprieš a čakáš, že ti niekto pohľadá odpoveď alebo vysvetlí. Skúšaj na iných diskutérov. Ja nemôžem všetky tvoje otázky zodpovedať. Poraď si sám aj odpoveď si daj sám.


64.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 14:52 avatar
62+63
Nezda sa mi, ze som v 61 pisal nejaku otazku, asi mas vidiny.

Popierat mozem co chcem, samozrejme, tak ako popieras ty co chces..
Mame na to predsa obaja pravo..

Ty si asi spokojna so svojim kazdodennym vytvaranim tem a copy&paste textov.
Staci ked sa pozries na historiu tebou zalozenych tem...

Od teba by som urcite vysvetlovat evanjelium nechcel, pretoze Maria je nove evanjelium, vymyslene ludmi..
Mimochodom mylis si skutocne otazky s mojimi retorickymi ci sarkastickymi otazkami...
Teba by som sa urcite na nic doleziteho nepytal...


65.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 14:56 avatar
Mimochodom, ked niekto da nejaku vypoved, tak je bremenom dokazovania na nom a nie na tom druhom...

Nieco tvrdis, ale chces aby si to nasiel niekto iny sam..
Pricom ten druhy vie, ze nemas svoje teorie cim podporit.
Vies preto tie otazky..

Ako napriklad tvoje:
Po obetovaní ju nechali na výchovu vo výchovno-vzdelávacom ústave pre dievčatá. Tam ich viedli k čnostnému životu a službe Bohu, vzdelávali sa v Písmach, slúžili v chráme, doprevádzali bohoslužby spevom, vyšívali rúcha. Okrem toho ich však učili aj domácim prácam – varenie, upratovanie a podobne. V ústave mohlo každé dievča pobudnúť niekoľko rokov a potom sa vrátilo domov.


66.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 11. 2016, 14:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 17:39 avatar
Katolícka viera čerpá z Biblie, cirkevných Otcov, liturgie a Učiteľského úradu Cirkvi.


11.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 17:44 avatar
Mám otázky na tých, čo hovoria jedine Biblia a nedodržiavajú ju napr. aj v týchto jasných citátoch. Viete mi zodpovedať na každý jeden biblický citát a hoci aj vlastným výkladom? Môžete mnohé citáty nebrať v úvahu?

Biblický základ Mariánskej úcty
Pre náročných

PDF | Tlačiť |
Biblický základ Mariánskej úcty preložený zo stránky www.scripturecatholic.com Tento odkaz smeruje mimo DF.skzameranej na biblické verše vysvetľujúce to, v čo verí Katolícka Cirkev.
Autor: John Salza
Slovensky preklad: Martin Sobota
1. Jedinečnosť Márie ako Matky Božej
Gen. 3:15 - od úplného začiatku môžeme pozorovať, že Boh dáva Márii jedinečnú úlohu v histórii spásy. Boh hovorí "Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo." Toto sa vzťahuje na Ježiša (to "nepriateľstvo" a Máriu ("ženu". Výraz "jej potomstvo" (spermatos) nie je spomenutý nikde inde v Písme.

Gen 3:15 / Zjv. 12:1 - Písmo začína a aj končí so ženou, ktorá bojuje so satanom. Toto poukazuje na moc tejto ženy s potomstvom a učí nás, že Ježiš a Mária sú Nový Adam a Nová Eva.

Jn 2:4, 19:26 - Ježiš volá Máriu "žena" a tak isto je nazvaná aj v Gen. 3:15. Tak, ako Eva bola matkou starého stvorenia, Mária je matkou nového stvorenia. Pokolenie tejto ženy pošliape hadovi hlavu.

Iz 7:14; Mt 1:23 - panna (po grécky "parthenos" počne Syna a dá mu meno Emanuel, čo znamená "Boh s nami."

Jn 1:14 - Boh v tele prebýval medzi nami. Mária je Panenská Matka Božia.

Mt 2:11 - Lukáš sa vyjadruje, že Ježiš je s jeho matkou Máriou, a traja králi sa skláňajú pred nimi oboma a uctievajú Ježiša.

Lk 1:35 - toto dieťa sa bude volať svätý Syn Boží. Maria je Matkou Božieho Syna, alebo Matkou Boha ("Theotokos".

Lk 1:28 - "Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou." Toto sú slová vyrieknuté Bohom a doručené k nám cez anjela Gabriela (ktorý je poslom Božím). Takto, keď katolíci recitujú tento verš, keď sa modlia ruženec, vyslovujú slová, ktoré vyriekol o nej Boh.

Lk 1:28 – taktiež slovné spojenie "milosti plná" je preložené z gréckeho slova "kecharitomene." Toto je jedinečný titul, ktorý bol daný Márii a naznačuje dokonalosť milosti z minulej udalosti. Mária nie je len "vysoko ctená." Ona bola zdokonalená milosťou Božou. "Plný milosti" je v Písme použité na opis už len jednej bytosti okrem nej - Ježiša Krista v Jn 1:14.

Lk 1:38 - Máriino fiat znamená "nech sa mi stane podľa tvojho slova." Mária je dokonalým modelom viery v Boha a je hodna nášho obdivu.

Lk 1:42 - "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš." Spojenie "požehnaná si medzi ženami" skutočne znamená "ty si najpožehnanejšia medzi ženami." Slovo najpožehnanejšia sa tu nevyskytuje z toho dôvodu, že grécky jazyk nepozná superlatív. Tiež si treba všimnúť, že Alžbeta najprv zdraví Máriu a až potom Ježiša - Toto je hyperdulia (ale nie latria, ktorá patrí jedine Bohu). My tiež môžeme skrze Máriu chváliť Ježiša. Nakoniec, katolíci opakujú tieto Bohom inspirované slová Alžbety v Ruženci.

Lk 1:43 - Alžbetine slová "Matka môjho Pána" (v hebrejčine Alžbeta používa "Adonai" čo znamená Pán Boh) sú ekvivalentom slov "Svätá Mária, Matka Božia", ktoré sa katolíci modlia v Ruženci. Táto formula je jednoduchá: Ježiš je božská osoba a táto osoba je Boh. Mária je Ježišova matka, takže Mária je Matkou Boha (Mária nie je len matkou Ježišovou ľudskej prirodzenosti - matky sú matky osôb, nielen prirodzenosti).

Lk 1:44 - Máriin hlas spôsobuje, že Ján Krstiteľ sa pohol v Alžbetinom lone od radosti. Lukáš nás učí, že Mária je naša mocná orodovníčka.

Lk 1:46 - Mária tvrdí, že jej duša zvelebuje Pána. Toto je odvážne vyznanie od mladého židovského dievčaťa z Nazareta. Jej výrok je mocným svedectvom jej jedinečnosti. Mária, ako naša Matka a Orodovníčka, zároveň umocňuje naše modlitby.

Lk 1:48 - Mária prorokuje, že všetky pokolenia ju budú velebiť, tak ako katolíci robia v modlitbe "Zdravas Maria". Ktoré protestantské cirkvi jestvujú po celé pokolenia (žiadne),a koľko z nich si uctieva Máriu so špeciálnymi modlitbami a zbožnosťou?

Gal 4:4 - Boh poslal svojho Syna, zrodeného zo ženy, aby nás vykúpil. Mária je žena s Vykupiteľom. Keď voláme Máriu "Spoluvykupiteľka" (co-redemptrix), len vyznávame, že je to "žena pri vykupiteľovi." Je tomu tak, lebo "co" je z latinského slova "cum", ktoré znamená "s." Preto "co-redemptrix" znamená "žena s Vykupiteľom." Mária má jedinečnú, ale podriadenú úlohu k Ježišovi v otázke spasenia.

Ef. 1:1; Flp 1:1; Kol. 1:2 - slovo "svätci" (po hebrejsky "qaddiysh" znamená "sväté" osoby. Mária sa nazýva svätá, najväčšia zo všetkých svätých.

Lk 2:35 - Simeon prorokuje, že Máriu prenikne meč bolesti. Mária takto zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom vykúpení. Kým Ježišovo utrpenie bolo všetkým, čo potrebujeme k nášmu vykúpeniu, Boh chcel, aby sa Mária podriadeným spôsobom zúčastňovala na utrpení svojho Syna, rovnako ako nám On dovoľuje zúčastniť sa našim utrpením.

Lk 2:19,51 - Mária si uchovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. Katolíci si toto pripomínajú, keď sa zasväcujú Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu a všetkým bohatstvám a múdrosti, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Mária - Nepoškvrnená Archa Novej Zmluvy

Ex 25:11-21 - Archa Starej Zmluvy bola zhotovená z najčistejšieho zlata pre Božie Slovo. Mária je Archa Novej Zmluvy a je najčistejšou nádobou pre Slovo Božie, ktoré sa stalo človekom.

2 Sam. 6:7 - Táto Archa je tak svätá a čistá, že keď sa jej Uzzah dotkol, Pán ho usmrtil. Toto nám poukazuje na to, že táto Archa musí zostať bez poškvrny. Mária ako Archa Novej Zmluvy je dokonca viac bez poškvrny a bez nečistoty, pretože Boh ju ušetril od dedičného hriechu, aby mohla niesť Jeho Večné Slovo v jej lone.

1 Kron. 13:9-10 - tu sa nachádza ďalšia zmienka o Uzzovi a Arche. Aby mohol Boh prebývať v Márii ako Arche, Mária musela byt počatá bez hriechu. Protestanti namietajú, že to by bolo akoby povedať, že Boh by nechal prst Satanov, aby sa dotkol jeho Syna zrodeného v tele. Toto je nesprávne vykladané.
Pre lepšie pochopenie prekladu z angličtiny, aby bol zmysel jasnejší (Stanislav Chlebec):
1 Kron 13, 9 - 10 - tu sa nachádza ďalšia zmienka o Uzovi a Arche. Aby mohol Boh prebývať v Márii ako Arche, musela by byť počatá bez hriechu. Protestanti to namietajú. Ale keby nebola počatá bez hriechu, to by znamenalo to isté ako povedať, že Boh nechal prst satanov, aby sa dotkol jeho Syna zrodeného v tele. (Pozri anglický originál.)
1 Kron, 15 -16 - tieto verše poukazujú, aký veľký obdiv mali Židia voči Arche - uctievali si ju piesňami, harfou, lýrou, cimbalom, trúbkou.
Lk 1:39 / 2 Sam. 6,2 - Lukášovo podozrivé prirovnanie medzi Máriou a Archou, ktorá opísaná Samuelom zvýrazňuje skutočnosť, že Mária je nepoškvrnená Archa Novej Zmluvy. V týchto veršoch Mária (Archa) povstala a vybrala sa / Dávid povstal a vybral sa k Arche. Je tu jasná paralela medzi archou Starého a Archou Nového Zákona.

Lk 1:41 / 2 Sam. 6:16 - Ján Krstiteľ / Kráľ Dávid podskočil od radosti pred Máriou / Archou. Takto by sme aj my mali podskočiť od radosti pred nepoškvrnenou Archou, Slova, ktoré sa stalo telom.

Lk 1:43 / 2 Sam. 6:9 - Ako môže matka / Archa môjho Pána prísť ku mne? Je to sväté privilégium. Naša matka chce prísť k nám a viest nás k Ježišovi.

Lk 1:56 / 2 Sam. 6:11 a 1 Chron. 13:14 - Mária / Archa zostala doma približne 3 mesiace.

Zjv 11:19 - v tomto historickom okamihu Archu Starej Zmluvy nikto nevidel už 600rokov (por. 2 Mach. 2:7), a teraz ju možno uzrieť na nebi. Židovský ľud by nad tým bol žasol. Akokoľvek, Ján ihneď začne opisovať tento fakt a zobrazuje "ženu" odetú slnkom v Zjv. 12:1. Ján zdôrazňuje, že Mária je Archa Novej Zmluvy a ako stará archa, je teraz hodna úcty a chvály. Tiež treba pamätať na to, že Zjv. 11:19 a Zjv. 12:1 sú napojené spolu, pretože v čase, keď bol tento biblický text napísaný, nebol rozdelený na kapitoly a verše.

Zjv 12:1 - tá "žena", ktorú opisuje Ján, je Mária, Archa Novej Zmluvy, s mesiacom pod jej nohami a na jej hlave koruna s 12 hviezdami. Tak ako mesiac odráža svetlo slnka, tak Mária, s mesiacom pod jej nohami, odráža slávu Slnka Spravodlivosti, Ježiša Krista.

Zjv. 12:17 - Tento verš hovorí o tom, že Mariiným potomstvom sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a nesú Ježišovo svedectvo. Toto poukazuje na to, prečo katolíci vždy verili, že Mária je matka všetkých kresťanov
Doplnenie pre lepšie pochopenie:
Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi. Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my NEnemôžeme byť úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista BEZ materstva Márie. (Stanislav Chlebec, kontakt cez marianskehnutia@marianskehnutia.sk)
.

Zjv. 12:2 - Niektorí protestanti argumentujú, že pretože táto žena mala pôrodné bolesti, bola ženou hriešnou. Akokoľvek, Kniha Zjavenia je apokalyptickou literatúrou jedinečnou v 1.storočí. Obsahuje rozličné symboly a mnohonásobné významy ženy (Mária, Cirkev a Izrael). Pôrodné bolesti zobrazujú aj zrodenie Cirkvi aj Máriino potomstvo stvárnené Kristom. Mária nemala žiadne pôrodné bolesti, keď priviedla na svet jej Syna Ježiša.

Iz 66:7 - tak napríklad vidíme, ako Izaiáš prorokuje, že predtým ako ona (Mária) pocítila bôle, porodila; skôr ako prišla na ňu bolesť , porodila Syna (Ježiša). Toto je Mariánske proroctvo o panenskom počatí Ježiša Krista.

Gal 4:19 - Pavol tiež opisuje svoju bolesť ako pôrodné bolesti vo formovaní učeníkov Kristových. Pôrodné bolesti opisujú formovanie sa v Kristovi.

Rim 8:22 - taktiež Pavol hovorí, že celé stvorenie stoná v pôrodných bolestiach pred príchodom Krista. My všetci podstupujeme pôrodné bolesti, pretože sa rodíme v Ježiša Krista.

Jer 13:21 - Jeremiáš opisuje pôrodné bolesti Izraela, ako ženu v pôrodných bolestiach. Pôrodné bolesti sú zvyčajne v Písme použité prenesene, metaforicky.

Hos 13:12-13 - Efraim sa tiež zobrazuje ako trpí v pôrodných bolestiach pri pôrode za svoje hriechy. Opäť, pôrodné bolesti sú opísané metaforicky.

Micheáš 4:9-10 - Micheáš tiež popisuje Jeruzalem akoby uchopený pôrodnými bolesťami ako ťarchavá žena.

Zjv 12:13-16 - v týchto veršoch môžeme vidieť, že diabol sa stále snaží zničiť ženu, aj keď Spasiteľ sa už narodil. Toto poukazuje na to, že Mária je nebezpečenstvom pre satana, aj keď sa už narodil Ježiš Kristus. Je tomu tak, pretože Boh jej dal moc orodovať za nás a my by sme mali prosiť o jej podporu v našom duchovnom živote.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Mária- naša matka a kráľovná nového Dávidovho kráľovstva

Jn 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka" pretože ju dal za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter. Ježiš nehovoril Jánovi len aby sa postaral o jeho matku.

Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi. Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my nemôžeme byt úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista a materstvom Márie.

Jn 2:3 - toto je veľmi dôležitý verš v Píšme. Keďže Maria je naša matka, hovorí nám robiť všetko, čo nám povie Kristus. Neskôr, Máriino orodovanie na svadobnej hostine v Káne je spúšťacím krokom Ježišovho účinkovania a predzvesťou eucharistickej oslavy baránka. Táto oslava spája všetkých veriacich do jednej rodiny skrze svadobný zväzok medzi božstvom a človečenstvom.

Jn 2:7 - Ježiš dovoľuje jeho matke ,aby sa prihovárala za ľud a odpovedá svojej matke na jej žiadosť, aby sluhovia naplnili sudy vodou.

Žalm 45:9 - Žalmista tu učí, že Kráľovná stoji po pravici Božej. Úloha kráľovnej je dôležitá v Božom kráľovstve. Maria je nebeská kráľovná po pravici Syna Božieho.

1 Kráľ 2:17, 20 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve Kráľ neodmieta svojej kráľovskej matke. Ježiš je kráľ v novom Dávidovom kráľovstve a neodmieta žiadosti svojej matky Márie, Kráľovnej.

1 Kráľ 2:18 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve kráľovná oroduje na strane kráľových nasledovníkov. Ona je Kráľovná Matka ("Gebirah". Mária je večnou Gebirah.

1 Kráľ 2:19 - v starozákonnom Davidovom kráľovstve sa kráľ skláňa k jeho matke a ona sedí po jeho pravici. My ako deti Novej Zmluvy by sme mali napodobňovať nášho kráľa a prejaviť podobnú úctu Márii, našej Matke. Úctou k Márii uctievame nášho Kráľa, Ježiša Krista.

1 Kráľ 15:13 - Kráľovná Matka má mocné miesto v izraelskej kráľovskej dynastii. Ale teraz je Dávidovo kráľovstvo zdokonalené Ježišom a Jeho matka Mária je po jeho pravej ruke.

2 Kron. 22:10 - tu kráľovná matka Atalia ničí kráľovskú rodinu Júdu, po tom, čo vidí jej syna, kráľa Achaziáša, mŕtveho. Kráľovná matka hrá významnú úlohu v tomto kráľovstve.

Neh 2:6 - Kráľovná matka sedí vedľa kráľa. Je hlavným prostredníkom pred kráľom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Mária pannou po celý život

Ex 13:2,12 - Ježiš je niekedy pomenovaný ako "prvorodený" syn Márie. Ale "prvorodený" je bežným židovským výrazom znamenajúcim prvé dieťa, ktoré otvorilo matkino lono. Nemá to nič spoločné s matkou, ktorá ma v budúcnosti ďalšie deti.

Ex 34:20 - podľa Mojžišovho zákona, "prvorodený" syn musel byt zasvätený. Status "Prvorodeného" nepožaduje "druhorodeného".

Ez 44:2 - Ezechiel prorokuje, že žiadny človek nemôže prejsť cez tú bránu, ktorou Pán vstúpil na tento svet. Toto je proroctvo Máriinho nepretržitého panenstva. Mária zostala pannou pred, počas a po narodení Ježiša.

Mk 6:3 - Ježiš sa v Písme vždy spomína ako "syn Márie", nie "jeden zo synov Márie". Taktiež "bratia" mohli teoreticky byť Jozefove deti z minulého manželstva, ktoré mu zostali po smrti. Akokoľvek, je však najpravdepodobnejšie, že Jozef bol panic ako bol Ježiš a Mária. A takto stelesňujú pravú Svätú Rodinu, úplne zasvätenú Bohu.

Lk 1:31,34 - tento anjel hovorí Márii, že "počne" (použijúc budúci čas). Mária odpovedá vetou "A ako sa to stane?" Máriina odpoveď ukazuje, že dala sľub celoživotného panenstva, takže nemala žiadny zámer mat vzťah s mužom. Ak by Mária nedala takýto sľub celoživotného panenstva, jej otázka by vôbec nedávala žiadny zmysel(pretože môžeme predpokladať, že vedela, akým spôsobom sa dieťa počne). Bola zasväteným panenským chrámom tak, ako to bolo prijateľným zvykom v tých časoch.

Lk 2:41-51 - pri hľadaní Ježiša a nájdení ho v chráme, tu nie je žiadna zmienka o súrodencoch.

Jn 7:3-4; Mk 3:21 - tu vidíme, že mladší "bratia" radili Ježišovi. Ale toto by bolo extrémne neúctivé pre zbožných Židov, ak by títo boli Ježišovi biologickí bratia.

Jn 19:26-27 - bolo by nemysliteľné pre Ježiša zveriť starosť o svoju matku priateľovi, ak by mal bratov.

Jn 19:25 - nasledovné verše dokazujú, že Jakub a Jozef sú Ježišovi bratanci a nie bratia: Mária, manželka Kleofasova bola sestrou Panny Márie.

Mt 27:61, 28:1 - Matúš sa dokonca zmieňuje o Márii, manželke Kleofasovej ako o " tej inej Márii."

Mt 27:56; Mk 15:47 - Mária, manželka Kleofasova je matkou Jakuba a Jozefa.

Mk 6:3 - Jakub a Jozef sú nazvaní Ježišovi "bratia". Takto Jakub a Jozef sú v skutočnosti Ježišovi bratanci.

Mt 10:3 - Jakub je tiež nazvaný syn "Alfejov." Toto ale nevylučuje, že Jakub je syn Kleofasov. Meno Alfeus môže byt aramejské meno pre Kleofasa, alebo Jakub si dal grécke meno ako Šavol (Pavol), alebo Mária sa znovu vydala za muža s menom Alfeus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ježišoví "bratia" (adelphoi)) = bratanci alebo príbuzní

Lk 1:36 - Alžbeta je Máriina príbuzná. Niektoré Biblie to prekladajú ako "sesternica," ale toto je nepresný preklad , pretože hebrejčina a aramejčina nepoznajú výraz pre "sesternicu."

Lk 22:32 - Ježiš hovorí Petrovi, aby posilnil svojich "bratov." V tomto prípade tu jasne vidíme Ježiša použiť výraz "bratia", ktorý sa vzťahuje na ďalších apoštolov, nie jeho biologických bratov.

Sk 1:12-15 - zhromaždenie Ježišových "bratov" tu možno počítať na 120. To je príliš veľa "bratov." Brat znamená v hebrejčine "príbuzný".

Sk 7:26; 11:1; 13:15,38; 15:3,23,32; 28:17,21 - tu je len niekoľko z mnoho iných prípadov, kde výraz "bratia" neznamená pokrvných bratov.

Rim 9:3 - Pavol používa výrazy "bratia" a "príbuzní" a vzájomne ich zamieňa. Zmienka Ježišových "bratov" nedokazuje, že Mária mala aj ďalšie deti.

Gn 11:26-28 - Lót je Abrahámov synovec (gr."anepsios" / Gen. 13:8; 14:14,16 - Lót je tu však stále nazývaný Abrahámov brat (adelphos" . Z tohto vyplýva, že hoci grécke slovo pre bratanca je "anepsios," Písmo tiež používa "adelphos" na opis bratranca.

Gn 29:15 - Laban volá Jakuba svojím "bratom", aj keď Jakub je jeho synovec. Toto tiež dokazuje, že brat znamená príbuzný alebo bratranec.

Dt 23:7; 1 Kron. 15:5-18; Jer. 34:9; Neh. 5:7 -"bratia" tu znamenajú "príbuzní". Hebrejčina a aramejčina nemajú žiaden výraz pre "bratranca."

2 Sam. 1:26; 1 Kráľ 9:13, 20:32 - v týchto veršoch výraz "bratia" tu nemusí znamenať (pokrvnú líniu), podobne ako výraz "priateľ".

2 Kráľ 10:13-14 - Kráľových Achaziašových 42 "bratov" bolo skutočne 42 jeho príbuzných.

1 Kron 23:21-22 - Eleazárové dcéry si vzali svojich "bratov", ktorí boli v skutočnosti ich bratancami.

Neh 4:14; 5:1,5,8,10,14 - tu sú ďalšie prípady "bratov" vo význame "bratrancov" a "príbuzných."

Tob 5:11 - Tobit prosí Azariáša, aby sa stotožnil s ním a jeho ľudom, ale stále ho nazýva "bratom."

Amos 1: 9 - bratstvo tiež môže znamenať spojenca (kde nie je žiadna pokrvná línia).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Nanebovzatie Panny Márie

Gn 5:24, Heb 11:5 - Henoch bol vzatý s telom do neba bez toho, že by zomrel. Urobil by Boh menej pre Máriu, svoju Archu Novej Zmluvy?

2 Kráľ 2:11-12; 1 Mach 2:58 - Eliáš bol vzatý do neba v ohnivom voze. Ježiš by neurobil menej pre svoju Požehnanú Matku

Ž 132:8 - Povstaň, Hospodine, a choď k miestu svojho odpočinku, Ty i Archa Tvojej moci! Obaja Ježiš a Mária boli vzatí do neba do ich večného odpočinku

2 Kor 12:2 - Pavol hovorí o mužovi, ktorý bol v Kristu uchvátený do tretieho neba. Mária bola tiež vzatá do neba Bohom.

Mt 27:52-53 - Keď Ježiš zomrel a vstal zmŕtvych, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené, vyšli z hrobov a po Jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Nič v Písme neprotirečí tomu, že Mária bola vzatá do neba.

1 Sol. 4:17 - Máme byť uchvátení do oblakov, aby sme stretli Pána na nebesiach a tak aby sme mohli byt navždy s Ním.

Zjv 12:1 - vidíme Máriu, "ženu" odetú slnkom. Kým v Zjv 6:9 vidíme len duše mučeníkov v nebi, v Zjv 12:1 vidíme Máriu aj s telom aj s dušou.

2 Sol 2:15 - Pavol nám káže, aby sme zotrvali na ústnej (nielen písanej) tradícii. Apoštolská tradícia hovorí, že Mária bola vzatá do neba. Kým hľadanie kostí svätých bolo bežnou praxou v tých časoch (a bolo by obzvlášť dôležité získať Máriine kosti, keďže bola Matkou Božou), nikto nepotvrdil, že by našiel Máriine kosti. Je tomu tak, pretože neboli dostupné. Mária bola vzatá s telom i s dušou do neba.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Mária v nebi korunovaná

2 Tim 4:8 - Pavol hovorí, že je pre neho pripravená koruna spravodlivosti. Svätí sú korunovaní v nebi a Mária je najväčšia zo všetkých svätých.

Jak 1:12 - tí, ktorí zotrvajú, prijmú korunu života, ktorú prisľúbil Boh. Mária prijala túto korunu života tým, že priniesla na svet večný život - skrze Ježiša Krista

1 Pt 5:4 - keď príde tento Arcipastier , prijmeme nevädnúcu korunu slávy.

Zjv 2:10 - Ježiš dá tým, ktorí boli verní až na smrť, korunu života. Ježiš dal Márii, jeho matke túto korunu života.

Zjv 12:1 - Mária, táto "žena", je odetá dvanástimi hviezdami. Je kráľovnou neba i zeme a Matkou Cirkvi.

Mudr 5:16 - prijmeme slávnu korunu a nádherný diadém z ruky Pánovej. Mária je navždy s Ježišom korunovaná v Jeho sláve.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Nesprávny výklad verša - Neobcoval s ňou, "kým" neporodila syna (Mt 1,25)

Mt 1:25 - tento verš hovorí, že Jozef neobcoval s Máriou (nepoznal Máriu) "kým" (po grécky "heos", )" neporodila syna.
Protestanti argumentujú, že toto dokazuje, že Jozef mal styk s Máriou po tom, ako porodila syna. Toto je ale mylné čítanie tohto textu, pretože slovo "kým", "Až kým" "pokiaľ ne-" neznamená to isté, ako "niečo nerobiť...až kým sa niečo nestane a potom to robiť." "Heos" sa vzťahuje na minulosť, nikdy nie na budúcnosť. Namiesto, "až kým" neporodila syna znamená "do toho momentu" neporodila syna. Toto potvrdzuje, že Mária bola panna, keď porodila Syna. Tu sú ďalšie texty, ktoré potvrdzujú, že "až kým" znamená "do toho momentu":

Mt 28:29 - Ja som s vami "až do konca sveta." Toto ale neznamená, že Ježiš nebude s nami po konci sveta.

Lk 2:37 - Prorokyňa Anna bola vdovou "až do momentu kým" nedosiahla vek 84 rokov. Ale ona neprestala byť vdovou po 84 roku jej života.

Lk 20:43 - Ježiš hovorí, "Posaď sa mi po pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnožku." Ježiš nepožaduje apoštolov, aby prestali sedieť po jeho pravej ruke po tom, ako jeho nepriateľov nepoloží za podnožku .

1 Tim 4:13 - "Kým neprídem", buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní. To ale neznamená, buď nečinný "potom ako" prídem.

Gn 8:7 - a vypustil krkavca. Ten vyletel a poletoval sem i tam, "kým" na zemi nevyschli vody. Krkavec nezačal lietať po tom ako vyschli vody.

Gn 28:15 - Pán neopusti Jakuba "dokiaľ" bude plniť jeho sľub. Toto však neznamená, že Pán následne opusti Jakuba.

Dt 34:6 - ale "až do dnešného dňa" nikto nepozná, kde je Mojžišov hrob. Toto však nezaručuje, že "niekto našiel to miesto odvtedy"

2 Sam. 6:23 - Saulova dcéra Michol bola bezdetná "až kým nezomrela. Z toho, ale nemôžeme vyvodiť, že mala deti po svojej smrti.

1 Mach. 5:54 - "pretože" nikto z nich nepadol v boji a bezpečne sa vrátili. Nikto z nich nepadol v boji aj potom ako sa bezpečne vrátili.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Nesprávny výklad verša - Všetci zhrešili (Rim 3,23)

Rim 3:23 - Niektorí protestanti používajú verš "všetci zhrešili" ako pokus dokázať , že Mária mala tiež hriechy. Ale slová "všetci zhrešili " znamenajú, že všetci podliehajú dedičnému hriechu. Mária bola uchránená od dedičného hriechu, nie svojou zásluhou, ale vďaka Bohu. Obľúbenou analógiou je, že Boh nás nechal spadnúť do kaluže blata a očistil nás z nej následne krstom. V Máriinom prípade ju Boh ušetril od pádu do kaluže blata.

Rim 3:23 -slová "všetci zhrešili" sa vzťahujú len na tých, ktorí sú schopní spáchať hriech. A sem nepatrí každý. Tak napríklad malé deti, postihnutí a senilní ľudia nemôžu spáchať hriech.

Rim 3:23 - konečne "všetci zhrešili," ale Ježiš musí byť výnimkou v tomto pravidle. To znamená, že Mária môže byt výnimkou taktiež. Grécke slovo pre "všetkých" je "pantes."

1 Kor 15:22 - Skrze Adama ("pantes" zomreli a v Kristovi ("pantes" budú žiť. Toto dokazuje, že "všetci "neznamená "každý jeden človek." Je tomu tak, pretože nie každý zomrel (Henoch a Eliáš boli vzatí do neba) a nie všetci pôjdu do neba (pretože to povedal Ježiš).

Rim 5:12 - Pavol hovorí, že smrť prišla na všetkých ("pantes" ľudí. Opäť, toto dokazuje, že "všetci" neznamená "každý jeden človek" pretože smrť neprišla na všetkých ľudí (ako sme videli u Henocha a Eliáša).

Rim 5:19 - tu Pavol hovorí, že "mnohí (nie všetci) sa stali hriešnymi." Pavol tu používa vyraz "polloi," nie "pantes." Protirečí si Pavol s tým, čo povedal v Rim 3:23? Samozrejme, že nie. Pavol mal na mysli, že všetci podliehajú dedičnému hriechu, ale nie všetci odmietajú Boha.

Rim 3:10-11 - Protestanti tiež používajú tento verš, aby dokázali, že všetky ľudské bytosti sú hriešne a taktiež Mária musí byť hriešna. Ale pozrime sa na Žalm 14, ktorý tvorí základ tohto verša.

Žalm 14 - tento žalm neučí, že všetci ľudia sú hriešni. Učí len, že medzi skazenými ľuďmi, všetci zhrešili. Spravodliví pokračujú hľadať Boha.

Žalm 53:1-3 - "niet nikoho, kto by robil dobre" sa vzťahuje na tých, ktorí odpadli od Boha. Inak je to u tých, ktorí zostali verní, konajú dobro. Ježiš volá verných ľudí "dobrými."

Lk 18:19 - Ježiš hovorí, "Nikto nie je dobrý, iba Boh sám." Ale potom v Mt 12:35 Ježiš tiež hovorí "Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu..." Takže Ježiš hovorí ,že nikto nie je dobrý okrem Boha, a potom nazýva inú osobu dobrou.

Rim 9:11 - Boh rozlišuje medzi Jakubom a Ezauom v lone, predtým ako zhrešili. Mária bola tiež odlíšená od zvyšku ľudstva v lone, tým, že bola ušetrená Bohom od dedičného hriechu.

Lk 1:47 - Mária volá Boha Spasiteľ. Niektorí Protestanti používajú tento verš v neprospech Márie. Prečo? Samozrejme Boh je Máriin Spasiteľ! Ona bola oslobodená od dedičného hriechu v svojom lone (na rozdiel od nás, ktorí sme oslobodení od hriechu mimo tohto lona), ale potrebovala Spasiteľa rovnako ako zvyšok ľudstva.

Lk 1:48 - Mária nazýva samu seba ponížená. Ale každé stvorenie je ponížené v porovnaní s Bohom. Tak napríklad v Mt 11:29 dokonca Ježiš hovorí, že je ponížený v srdci. Poníženosť je znakom pokory, ktorá je najväčšou cnosťou svätosti, pretože nám dovoľuje, aby sme sa vyprázdnili a prijali milosť Božiu, ktorá zmení naše hriešne životy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Nesprávny výklad o Ježišovom napomínaní Márie

Mt 12:48; Mk 3:33; Lk 8:21 - Keď sa Ježiš pýta, "Kto je moja matka, sestry a bratia?," Niektorí protestanti namietajú, že Ježiš napomína Máriu, aby ju ponížil. Naopak, keď sa Ježišova otázka číta vo svetle Lk 8:5-15 a podobenstve o rozsievačovi, ktoré Ježiš učil priamo pred jeho otázkou, Ježiš v skutočnosti naznačuje, že Mária už prijala toto slovo ako rozsievač zberá ovocie z dobrej pôdy. Ježiš tu učí, že aj ostatní musia, tak ako Mária, tiež prijať toto slovo a poslúchať ho.

Mt 12:48; Mk 3:33; Lk 8:21 - Ježišova otázka o tom, "kto je moja matka, sestry a bratia" bola tiež položená v súvislosti so Žalmom 69:8-9. Ježiš ako prorok odpovedal na žalmistovo proroctvo, že tí, čo sú najbližšie k Nemu, ho zradia, keď bude trpieť. Ježiš zdôrazňuje dôležitosť duchovnej rodiny nad biologickou rodinou a dôležitosť vernosti Jemu. Kým mnohí boli neverní Ježišovi, Mária mu zostala verná, dokonca v momente , keď bola pri jeho nohách na kríži.

Mt 12:48; Mk 3:33; Lk 8:21 - Konečne, argumentovať, že Ježiš napomínal Máriu znamená argumentovať, že Ježiš nedodržal zákony Tóry, konkrétne 4.prikázanie. Tento argument je bohorúhačstvom, pretože v podstate hovorí, že Boh spáchal hriech, keď prejavil neúctu svojej Matke.

Lk 11:28 - Keď Ježiš hovorí, "Požehnaní sú radšej tí, ktorí počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho," Niektorí protestanti hovoria, že toto je tiež napomenutie Márie. Opäť, naopak, Ježiš vyvyšuje Máriu, keď zdôrazňuje jej vernosť Božiemu Slovu ako viac dôležitejšiu úlohu než jej úlohu biologickej matky. Toto potvrdzuje Lk 1:48.

Lk 11:28 - taktiež grécke slovo pre "radšej" je "menounge." Menounge skutočne znamená "Áno, ale aj," alebo "okrem toho ešte." Takto Ježiš hovorí, áno moja matka je v skutku požehnaná, ale okrem toho požehnaní sú tí, ktorí počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho . Ježiš povzbudzuje iných, aby nasledovali Máriin príklad, aby sa mohlo budovať jeho kráľovstvo.

Lk 11:27-28 - nakoniec, je to Ježiš, ktorému sa dostáva kompliment, nie Maria. Preto Ježiš znovu presmeroval pozornosť od seba na tých, ktorí poslúchajú Slovo Božie. Ak upriamuje pozornosť od seba na iných, jeho slova nemôžu byt napomenutím Márie, jeho matky.

Jn 2:4 - toto je ďalší príklad, ktorí protestanti používajú na to, aby umenšovali Máriin význam. Ježišova otázka Márii, "Čo mňa a teba do toho?" však toto nepotvrdzuje. Práve naopak, Ježišova otázka zobrazuje dôležitosť Máriinej úlohy v Božom kráľovstve. Ježišova otázka je v skutočnosti pozvaním jeho matke, aby sa prihovárala za všetkých veriacich a mohlo začať jeho účinkovanie a jeho matka tomu rozumie. Mária sa takto ihneď prihovára, Ježiš ju poslúchne a urobí zázrak, ktorým zahájil svoje vykupiteľské účinkovanie.

Lk 8:28 - démoni tu hovoria Ježišovi tu istú vec, "Čo ťa do nás?" Títo démoni neurážajú Ježiša, pretože Boh by to nedovolil. Naopak, títo démoni uznávajú moc Ježiša, keď mu kladú túto otázku.

Jn 2:4; 19:26 - Keď Ježiš používa titul "žena" (gnyai), je to titul dôstojnosti a úcty. Je to ekvivalent slova Pani alebo Madam. Ježiš si ctil svoju matku a aj Boh od nás vyžaduje tak robiť.


14.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 17:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 11. 2016, 17:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 17:57 avatar
Ja vám odpovedám v zmysle katolíckej viery.

Vy mi však zmysle Biblie a jej citátov, na ktoré sa jasne pýtam neodpovedáte.


18.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 11. 2016, 17:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 19:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 21:44 avatar
Koľko veľa otázok dávajú tí čo hovoria jedine Biblia, ale ak sa ich človek opýta na verše v Biblií neodpovedajú. Dokážu odmietať množstvo veršov z Biblie, pritom pre nich platí, že musia uznať a dodržať každý verš v Biblií. Ako môžu očakávať, že niekto im bude odpovedať na ich otázky? Pritom ich otázky sú stále, kde je to v Biblií?


21.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 21:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 21:48 avatar
V 11. na úvod píšem

Mám otázky na tých, čo hovoria jedine Biblia a nedodržiavajú ju napr. aj v týchto jasných citátoch. Viete mi zodpovedať na každý jeden biblický citát a hoci aj vlastným výkladom? Môžete mnohé citáty nebrať v úvahu? Potom je tam množstvo citátov aj s katolíckym vysvetlením. Nájdi si každý jeden z týchto citátov v Biblií a podaj svoj výklad. Tie verše čo som uviedla v príspevku č.11.


23.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 21:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 21:59 avatar
Aha takže ty odpovede nechceš alebo nebudeš dávať, ale od druhých očakávaš a pýtaš sa? Tak to nefunguje. Aspoň nie dlhodobo. Ak chceš odpovede nájdi si, naštuduj. A dobre vieš, že teba odpovede nezaujímajú, pretože ty chodíš len popierať čo je tu prezentované z katolíckej viery, čo môžeš. Popieraj aj sa pýtaj, ale už dôvod dávať ti na tácke odpovede nie je dôvod. Parkrát odpoviem, ale dlhodobo nie.


25.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 22:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 22:20 avatar
Neodpovedal si a nezdôvodnil si ani len jeden verš z tých x veršov. Ale začala si zase svoje popieranie, že sa nemáme k Márií modliť a uctievať. Napr. je v Biblií, že máme Pannu Máriu uctievať a mal by si to vedieť, keďže jedine sa riadiš Bibliou. Čo sa týka modlenia na to existuje tiež vysvetlenie a nie je to vymyslené. Ale, ak chceš diskutovať, musíš dať do toho aj ty niečo, nielen sa pýtať a nič nedávať - svoj výklad, svoje náboženstvo.


27.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 22:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 22:30 avatar
Vieš nebudem odpovedať na ateistické otázky či príspevky. Že toto nie je, tam to nie je napísané a podobne. Na popieračské príspevky nemá zmysel odpovedať, aj keď v mnohých prípadoch, keď niekto napíše, že toto v Biblií nie je a ono to v Biblií je, lebo je si myslíš, že niekto neustále bude za teba hľadať, dokazovať veršami. A keď dá verše, tak poprieš aj tie, pritom verše z Biblie by si mal všetky rešpektovať a dodržiavať. Ozaj rada odpoviem, ak budem mať čas a chuť, ale len tomu - kto odpovedá na otázky a takým, ktorým neustále popierajú nemá zmysel vysvetľovať a dať aj verše z Biblie, keď si to prajú.


34.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 22:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 22:39 avatar
A ktoré z nich dodržiavaš a rešpektuješ?


37.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 22:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 11. 2016, 08:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 22:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 22:33 avatar
Ak ty na témy reaguješ citátmi z Biblie (lebo hovoríš jedine Biblia) to nie je vytrhávanie a vtedy je to v poriadku?

Ak hľadáš odpovede, musíš si pomôcť sám, ak hľadáš v Biblií tak hľadaj tam. Za teba to nikto neurobí.


35.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 22:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 13:06 avatar
Napriklad ta cudzoloznica, ktoru chceli ukamenovat..

10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?"
11 Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"


50.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 13:08 avatar
co davas ty? len kopirujes
Ludwig by mal asi tiez kopirovat nejake protestantske stranky..
Lenze protestanske stranky sa nezaoberaju tym, ze sa nema uctievat Maria, pretoze to je snad jasne..


28.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   22. 11. 2016, 22:24 avatar
Neustále sa domáhate,aby som diskutovala cez verše z Biblie, ak tak robím, verše z Biblie neuznávate a neriadíte sa nimi. Lenže to tak nesmie byť,ak tvrdíš, že jedine Biblia, mal by si ju poznať, uznávať a riadiť sa.

Ja nemusím odpovedať veršami z Biblie, lebo nikto mi nemôže rozkazovať ako mám zdôvodňovať a z akého zdroja. Ja uznávam katolícku vieru a my okrem Biblie mám aj iné zdroje, o ktoré sa môžeme opierať. Ty žiaľ aj ostatní, ktorí údajne sa riadia "jedine Biblia" musíte dodržiavať a celkom sa riadiť Bibliou.


29.
označiť príspevok

gabriel pb
   22. 11. 2016, 22:25 avatar
cirkev rovnako neuznáva všetky prikázania je ich 13, pokiaľ mi pamäť slúži,


31.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 11. 2016, 22:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 11. 2016, 13:03 avatar
Hej aj Svedkovia Jehovovi maju ine zdroje, ako napr. Prebudte sa a Strazna veza, ale to ti vadi..

Biblia je zaklad tam su veci ktore hovoril a odkazal Jezis.
V katechizme su veci ktore pisali ludia..


13.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 11. 2016, 17:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

omega
   23. 11. 2016, 13:16 avatar
Ani tato tema ani mnohe dalsie nie su z katechizmu, tak nevymyslaj.
Súhlasí lea_pragmaticka1


16.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 11. 2016, 17:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:37,  11, ..... viac ako jednoduché: https://m.media-amazon.com/images/I/51HUB8Y-vsL._SY346_.jpg...
dnes, 23:32,  1, ..... treba sa pozrieť do 1 prikázania a vôbec do Biblie a nájdeš tam odpoveď! Alebo...
dnes, 23:25,  5, .... ten "dych života"/životný princíp, iskra/ majú aj zvieratá, a udržuje...
dnes, 23:19,  To boli fašisti ala edo :)
dnes, 23:14,  To boli kotlebovci .
dnes, 23:12,  3, .... Naťahovaním na škripci! Alebo niekedy stačilo oddeliť len hlavu od tela. /vybranie...
dnes, 22:56,  1, .... CELÉ ZLE !!! ----------------------- Príklad: ..... píšeš----" Fyzická...
dnes, 22:50,  Havran, chceš pôsobiť inteligentne, ale si ako magor. Že máš iný názor - v pohode, maj...
dnes, 22:39,  https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/343811383735826/?t=1
dnes, 22:37,  GEHENNA ..... keď sa Biblia zmieňuje o konečnom stave zatratenia („gehenna“; ), často...
dnes, 22:31,  Peter, to si nikto z politikv nezoberie na seba......To by bolo len kviku od ludí, ak by sa...
dnes, 22:31,  Matěj Gregor, spolek Odchod.eu, vlastenecké setkání Annin dvůr https://youtu.be/Du7OcBl6iWg
dnes, 22:28,  Pohľad na arménsku stranu fronty https://twitter.com/Fbeyeee/status/1311401998537891841
dnes, 22:23,  1, ..... na to prvú otázku odpovedám aj vo svojom blogu:...
dnes, 22:20,  Ondrej, mne to môže byť ukradnuté, ale globálne nie!! Predstav si, že si riaditeľ firmy....
dnes, 22:17,  Matovič musí slúžiť bankám a brať peniaze bežným občanom ?
dnes, 22:16,  Cez maďarskú hranicu sa snažili prejsť agresívni migranti, napadli policajtov kameňmi a...
dnes, 22:13,  No ved predsa vidíme, čo sa deje.....Ja verím ludom, ktorí tomu rozumeju.....Tomu nemusi...
dnes, 22:07,  ondrej61- vysvetlí kýchnutie tvojho "geniálneho" ducha.*39
dnes, 22:04,  ci pana nerozmýšlaš zle, ešte štaty ušporia aj na dôchodkoch.....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Ak v živote nájdeš cestu bez prekážok, tak pravdepodobne nevedie nikam.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(214 636 bytes in 0,200 seconds)