Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Žena - děfka pre všetkých.

95
reakcií
1485
prečítaní
Tému 16. decembra 2012, 14:04 založil TvojOponent.

podobné témy:1.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 14:04 avatar
Dnes mám pre vás takmer delikatesu. Konečne sa mi podaril nájsť Dekrét sovietskej vlády, ktorým zrušila všetky manželstvá a uzákonila polygamiu. Je to unikátny článok, pri čítaní ktorého sa zaiste zapotia liberáli, feministky a predovšetkým staronové komunistické netvory pokrytecky a vypočítavo sa nazývajúci sekulárni humanisti. Ten článok odkrýva jeden pilier kresťanofóbie a tým je rozvrat základne buňky spoločnosti, rodiny. Pre upresnenie prízvukujem, že rodinu tvorí muž a žena. Desivá podobnosť ateistov boľševického typu a ateistov nacistickej ideológie dokazuje ich spoločný zámer - cez uzákonenie polygamie rozbiť väzby medzi obyvateľstvom a pretvoriť národnú spoločnosť fungujúcich rodín na stádo manipulované ateistickými vodcami podľa ľubovôle. Do tohoto vzorca rozvratu rodín Hitlerom či Leninom zapadá rovnaká snaha liberálov, ktorý však zvolili cestu postupného rozleptávania kresťanstva - pretláčanim homoagendy, tolerancie k incestom a bezbrehou podporou promiskuite. Miliarda povraždených najmmenších ľudí za 50 rokov urobila z ateistickej ideológie liberalizmu najzločinnejšiu ideológiu od BigBangu.

Sovietsky "Dekrét o emancipácii žien" z roku 1918.

Až po prečítaní sovietskych vyhlášok o zoštátnení detí a žien a násilnom popretŕhaní rodinných citových vzťahov chápem odpor mnohých k symbolom komunizmu, kosáku s kladivom, a pripájam sa k všeobecnému zákazu tohto symbolu podobne, ako je zákaz hákových krížov. Pri čítaní spomínaných sovietskych vyhlášok z roku 1918 mi behal mráz po chrbte. Akým citovým utrpením museli prejsť Saratovčania a Tambovci, keď im bolo nariadené odovzdať svoje milované deti do výchovy štátu a rozpustiť manželstvá. A to ešte v tej chvíli netušili, že blízka budúcnosť pre nich skončí pohľadom do hlavní guľometov len preto, že chceli mať rodinu.

"??????? ? "????????????? ??????"

Dekrét o emancipácii žien.
maxpark.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Mnohé dekréty sovietskej moci ohromia svojou hlúposťou a ďaľšie svojou krutosťou, fanatizmom a zbytočnou brutalitou. Komunisti ich zverejnili v mestách Kronštadt, Pulkovo, Luga, Vladimír, Saratov. O týchto dekrétoch dnes nenájdete zmienku v dejepise sovietskeho režimu. Nuž pozrite sa na dve také vyhlášky, ktorými sa sovietska moc a komunisti rozhodli zrušiť nielen súkromné vlastníctvo, ale aj rodinu, pretože rodinu pokladali za prežitok, za základnú bunku buržoázneho života (!)

(Z knihy: ... B.V.Sennikov Tambov povstania 1918-1921 Raskrestyanivanie a Rusko 1929-1933 - M.:. "Vydanie", 2004)

Emancipácia žien.

1.Dňa 1.marca 1918 bolo v meste Vladimír zrušené súkromné vlastníctvo žien ( zrušené manželstvo ako stará povera kapitalistického systému). Všetky ženy sú vyhlásené za slobodné a nezávislé. Každej dievčine, ktorá ešte nedosiahla vek 18 rokov, je garantovaná plná ochrana osobnosti.

Úrad pre bdelosť a Úrad pre voľnú lásku.

2. Každý, kto poníži dievča slovom alebo sa pokúsi ju znásilniť, bude revolučným tribunálom odsúdený na maximálny trest počas revolučnej doby.

3. Každý, kto znásilní dievča mladšie ako 18 rokov, bude považovaný za štátneho väzňa a bude odsúdený v plnom rozsahu revolučnej doby.

4. Každá dievčina, ktorá dosiahla vek 18 rokov, bude vyhlásená za majetok štátu. Musia byť zaregistrované na Úrade voľnej lásky a Úrade pre bdelosť a majú právo si vybrať muža vo veku od 19 do 50 rokov za priateľa na súžitie. (žijúceho v spoločnej domácnosti)

5. Právo zvoliť si muža do spoločnej domácnosti môže využiť raz za mesiac. Úrad voľnej lásky je vo svojom rozhodovaní nezávislý.

6. Všetky deti narodené z takýchto zväzkov sú majetkom republiky a budú odovzdané rodičkami (matkami) do sovietskych jaslí. Po dosiahnutí veku 5 rokov budú tieto poslané na výchovu do detských „domácich obcí“. Vo všetkých týchto zariadeniach budú zadržiavané a vzdelávané na verejné náklady.

Poznámka: Takýmto spôsobom budú všetky deti uchránené od predsudkov rodín a dostanú lepšie vzdelanie a výchovu. Vyrastie z nich nová generácia bojovníkov za „svetovú revolúciu“.

Ďalej sa vyhlasuje dekrét pre saratovskú oblasť, ktorý má niektoré odlišnosti od dekrétu vyhláseného pre Vladimir, no v základe sú si podobné. Tieto vyhlášky miestnych sovietov sa ukazovali ako sporné a v prípadoch problémov zodpovednosť za ne niesol miestny soviet a nie sovnark. Bola tu však hrozba, že účinnosť takých dekrétov povedie k populačnej explózii a sovieti sa ich báli uviesť do praxe. Keď vyšiel takýto dekrét v Saratove, jeho účinnosť zapríčinila útek tisícok obyvateľov. Títo sa spolu so svojimi ženami a dcérami ponáhľali do Tamby, rebelujúceho regionu, ktorý odmietol uznať sovietmi kontrolované výbory a vláda mesta neuznávala sovietsku vlasť. Počet obyvateľov mesta sa po príchode utečencov zdvojnásobil. Avšak mesto poskytlo domov všetkým podobne, ako počas invázie napoleonskych vojsk v roku 1812. Utečenci zo Saratovskej oblasti boli ubytovaní v hoteloch a rodinách občanov, kde boli srdečne prijatí a obklopení starostlivosťou.

Emancipovaná žena - buduj socializmus !
Dekrét Sovietu ľudových komisárov Saratovskej gubernie o zrušení súkromného vlastníctva žien.

Právne manželstvo uzatvárané do nedávnych čias nepochybne sa javí ako produkt sociálnych nerovností, a ktoré musí byť v sovietskej republike vykorenené.

Doposiaľ zákonné manželské zväzky slúžili ako silná zbraň v rukách buržoázie v boji proti proletariátu, pretože vyhovali iba im.Najkrajší jedinci nežného pohlavia sú vo vlastníctve buržoázie, imperialistov, a z takého majetku a vlastníctva nemohlo nebyť narušené riadne pokračovanie ľudského rodu.

Preto Soviet ľudových komisárov Saratovskej gubernie so súhlasom Oblastného výkonného výboru robotníckych, vojenských a roľníckych zástupcov, nariadil:

1. Od 1.januára 1918 sa ruší právo trvalého vlastníctva žien vo veku od 17 rokov do 32 rokov.

Poznámka: Pre určenie veku je rozhodujúci zápis v pasporte (občianskom preukaze). V prípade neexistencie takého dokumentu sa vek určí na základe svedectva a podľa vonkajšieho vzhľadu.

2. Táto vyhláška sa nevzťahuje na ženy s piatimi a viac deťmi.

3. Pre bývalých vlastníkov (manželov) sa zachováva právo na mimoriadne používanie svojej ženy.

Poznámka: V prípade nesúhlasu bývalého muža s uplatňovaním tohoto nariadenia do praxe stráca práva, ktoré mu boli udelené týmto článkom.

4. Všetky ženy, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto vyhlášky, sú vyňaté zo súkromného vlastníctva a stávajú sa majetkom robotníckej triedy.

5. Správu prerozdeľovania a usporiadania nikomu nepatriacich žien vykonáva prílsušná Rada robotníckych, vojenských a roľníckych zástupcov

6. Občania muži majú právo používať ženy nie viac ako 4 krát týždenne po dobu troch hodín za nižšie uvedených podmienok.

7. Každý člen pracovného kolektívu je povinný odrátať z svojho príjmu dve percentá na Fon národného vzdelania.
8. Každý muž želajúci si využiť inštanciu národného bohatstva, je povinný predložiť od závodného robotníckeho výboru alebo odborovej organizácie osvedčenie o svojej príslušnosti k robotníckej triede.
9.Muži nepatriaci k robotníckej triede získavajú právo na používanie nikomu nepatriacich žien za podmienky mesačného polatku uvedeného v bode 7. do fondu 1000 rubľov.
10. Všetky ženy vyhlásené podľa tejto vyhlášky za národný majetok, dostávajú z fondu národného pokolenia finančnú pomoc vo výške 280 rubľov z mesiac.

11. Tehotné ženy sú oslobodené od daní a hospodárskych povinností počas 4 mesiacov ( 3 mesiace pred pôrodom a 1 mesiac po pôrode ).

12. Bábätká po mesiaci od narodenia budú odobraté do „Národných jaslí“, kde dostanú vzdelanie a výchovu do veku 17 rokov.

13. Matka dvojčiat dostane finančnú náhradu 200 rubľov.

16. Osoby vinné zo šírenia pohlavne prenosných chorôb budú postavené pred súd revolučnej doby.Sovietom sa doporučuje presadzovať a zaviesť zlepšenia podľa tohoto dekrétu.

Iniciátormi boli členovia Sovnarkomu a ?? ??? Kollontaj a fiktívna manželka Lenina. Krupská.
Zverenenie týchto dekétov sa stretlo s obrovským pobúrením ľudí. Lenin na to zaregoval v zmysle, že je predčasné v tejto fáze revolúcie trvať na týchto dekrétoch, pretože nástojenie na nich by mohlo poškodiť revolúciu. Vyhláška pripravená na jeho podpis bola odložená na neskôr a na priaznivejšiu dobu.

************************************************************************************
Prosím o šírenie tohoto textu, ak je možné, aj so zdrojovým odkazom na pôvodný text: tvojoponent.blogspot.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


10.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   16. 12. 2012, 15:06 avatar
presne toto je agenda a dosledok nasilnej a celostatnej povinnej ateizacie ako jedinej dogmy:

Dnes mám pre vás takmer delikatesu. Konečne sa mi podaril nájsť Dekrét sovietskej vlády, ktorým zrušila všetky manželstvá a uzákonila polygamiu. Je to unikátny článok, pri čítaní ktorého sa zaiste zapotia liberáli, feministky a predovšetkým staronové komunistické netvory pokrytecky a vypočítavo sa nazývajúci sekulárni humanisti. Ten článok odkrýva jeden pilier kresťanofóbie a tým je rozvrat základne buňky spoločnosti, rodiny. Pre upresnenie prízvukujem, že rodinu tvorí muž a žena. Desivá podobnosť ateistov boľševického typu a ateistov nacistickej ideológie dokazuje ich spoločný zámer - cez uzákonenie polygamie rozbiť väzby medzi obyvateľstvom a pretvoriť národnú spoločnosť fungujúcich rodín na stádo manipulované ateistickými vodcami podľa ľubovôle. Do tohoto vzorca rozvratu rodín Hitlerom či Leninom zapadá rovnaká snaha liberálov, ktorý však zvolili cestu postupného rozleptávania kresťanstva - pretláčanim homoagendy, tolerancie k incestom a bezbrehou podporou promiskuite. Miliarda povraždených najmmenších ľudí za 50 rokov urobila z ateistickej ideológie liberalizmu najzločinnejšiu ideológiu od BigBangu.

Viac na: Žena - děfka pre všetkých.#r883197#ixzz2FDvU41ix


16.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:26 avatar
Lea... Je pekné, že robíš reklamu na článok priamo pod ním 


18.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   16. 12. 2012, 15:30 avatar
Tvoj oponent narokom som vybrala tuto cast hned z tvojho vrchneho prispevku, lebo si myslim, ze takto skrateny si ho precita viac ludi.


20.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:34 avatar
Hm... asi máš pravdu
Ale dal som sem to celé aj tak trochu z vypočítavosti, až by to zmizlo z môjho blogu, bude tu záloha.
Ale dávam Ti tentokrát za pravdu. Dlhočizné state ľudia navyknutí na mítingové heslá nechcú čítať.
Súhlasí Lea Pragmatická


23.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 15:37 avatar
lea, kedy prestanes zavadzat? oznacovat za ateizmus a vsetko ako dosledok ateizacie, ateizmu, ateistov vzdy, ked sa NEJEDNA O ATEIZMUS, ale o ideologie ktore do seba zakonponovali ateizmus alebo ho uznavaju ako jednu s moznosti, je ucelove, zavadzajuce a je to klamstvo


34.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:50 avatar
Ono je to preto, lebo všetci stúpenci ateistických ideológií sa radšej oháňajú ateizmom. Je to jednoduchšie, lebo kto by dnes študoval teorie Nietzschea či Voltaira alebo dlhočizné nezmysly iných ateistických mudrcov? Ateisti ich zväčša nepoznajú.
Súhlasí Lea Pragmatická


46.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 16:09 avatar
po prve, pokial myslis pod ateistickymi ideologiami to co si popusal nizsie tak to je nezmysel

po druhe, neohanaju sa ateizmom, teda nie priamo, napriklad taky liberali ked sa snazia zrovnopravnit homosexualov tak hovoria najma o predpojatosti sposobenej zastaralou nabozenskou vychovou, hovoria o primitivnosti krestanstva a krestanskeho videnia boha a sveta, alebo islamskeho, ci judaistickeho, nepopieraju priamo existenciu boha, kedze aj medzi homosexualmi su ludia ktory v boha veria, samotny liberalizmus existenciu nabozenstiev nepopiera, popiera staromodny pohlad na boha a moralku,
myslim ze liberalovia ktory v boha veria maju o nom vytvoreny obraz mileho, tolerantneho uja kamarata, casto sa tiez medzi liberalmi ukazuju taky ktory hlasia navrat k prirodnym bozstvam

takze hovorit o ateistickych ideologiach je znova zavadzajuce


53.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:21 avatar
Ak niekto presadzuje občiansky princíp, presadzuje sekulárnu spoločnosť. Nemôžeš predsa sedieť na dvoch stoličkách alebo súčasne byť presvedčený o pravde stoviek náboženstiev. Nemôžeš byť verný jednej žene, a mať pritom desiatky mileniek.

Kresťanstvo nebojuje proti homosexuálom, ale proti niektorým ich politickým cieľom, s ktorými nemôže z pohľadu vierouky súhlasiť. Nepoznám prípad, kedy by RKC na SK niekoho exkommunikovala preto, že má poruchu organizmu nasmerovania sexuálneho pudu.


58.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 12. 2012, 16:25 avatar
Opäť zmätky. Poučím ťa. Naša Ústava je sekulárna, pretože sa neviaže na žiadne náboženské ideológie. Ale to neznamená, že je ateistická.


63.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 16:35 avatar
vlado, precitaj si preambulu nasej ustavy a potom si precitaj co si napisal v prispevku 58.


64.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 16:39 avatar
tvojoponent, sekularna neznamena ateisticka, znamena nestrana, teda neprikloni sa ani k ateizmu, to ze ateisti ziadaju odluku cirkvi neznamena ateisticky stat,

obciansky princip, sekularna spolocnost je nevyhnutna pokial chces koexistenciu nabozenstiev medzi sebou, a nabozenstiev a ateizmu, sekularna spolocnost je spolocnost kde otazka nabozenstva nebude verejne pranierovana, riesena, vyzdvihovana ani potlacana, lez bude vecou volby jednotlivca


69.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:53 avatar
Sekularizmus je svetonázor / ideológia zameraný na spoločnosť ako takú a verejný život ako taký a ignorujúci náboženstvo, prípadne aj požadujúci striktné oddelenie spoločnosti a verejného života - najmä štátu - od cirkvi. Pojem sa niekedy zamieňa s pojmom sekularizácia (zosvetštenie) a sekulárnosť (svetskosť).
Zdroj Wiki.
Veriaci nemôže súhlasiť so sekulárnou spoločnosťou. Štáty tvoria ľudia a tí rozhodujú, aký charakter bude mať štát. Vláda jednej strany či náboženstva však nezakladá zákaz iných náboženstiev.práve naopak. Zaručuje to deklarácia ľudských práv a slobôd a jej autormi boli aj kresťanskí právnici.


75.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 17:18 avatar
veriaci by mal suhlasit zo seuklaronou spolocnostou, uz len slovne spojenie vlada jedneho nabozenstva dava urcite istotu ze ine nabozenstva a ateizmus nebudu utlacovane,

obajava vieme ze co je napisane v tej deklaracie je pekne, no prakticka stranka veci je ina


76.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 17:25 avatar
Neviem si predstaviť sekulárny Vatikán. Ty ano? 
Súhlasí Lea Pragmatická


79.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 17:35 avatar
mozu v teokracii fungovat demokraticke principy?


83.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 20:59 avatar
Ano.


86.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 21:30 avatar
demokraticke principi logicky funguju v demokracii, nie teokracii


91.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 22:16 avatar
Ak sa nemýlim, tak prvý demokraticky zvolený vládca v Európe bol Hitler.


92.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 12. 2012, 22:22 avatar
Mýliš, ako zvyčajne.
Súhlasí Bojislav


93.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 12. 2012, 22:32 avatar
en.WikiPedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Notable dates for universal suffrage in the world


2.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 14:15 avatar
V regione Tambov, ktorý vyhlásil nezávislosť od CCCP,neskôr došlo k občianskej vojne. Po prvý krát a jediný krát v dejinách použila Červená armáda a ČEKA ( to bola sovietska tajná polícia, za 5 rokov vyvraždila do polmiliona vlastných občanov) chemické zbrane proti vlastnému národu. Rebelujúci region obkľúčili boľševické jednotky a nechali ich vyhladovať. Potom zajatcov, až na zdravotníkov, postrieľali guľometmi. Osobitne vyhľadávali najkrajších mužov a najkrajšie ženy - lebo podľa vtedajších ateistických dogiem títo predstavovali riziko svojou plodnosťou...


3.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 14:38 avatar
Ejha , zdá sa, že to je na tento portál intelektuálne náročná téma 


4.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 14:39 avatar
vacsiu hovadinu si uz najst naozaj nemohol vsak? zlociny komancov nikto nepopiera,

no samozrejme ked nemame argumenty, dokazy o bozej existencii, ked nevieme svoje tvrdenia dokazat a tym raz a navzdy umlcat ateizmus bozou existenciou tak mozme robit aspon toto :

oznacit vsetky zhubne politicke ideologie ktore maju na svedomi ludske zivoty za ateisticke, vsetko je ateisticke, marxizmus, leninizmus, nacizmus fasizmus, vsetko je to ateizmus a ateisti sa tomu klanaju

lenze to nestaci, ateistov treba oznacit za ludi bez moralky, bez chrptovej kosti, ludi ktory trtkaju vlastne mamy a sestry, za pedofilov, buzerantov, za ludi ktory chodia s usmevom na potrat
treba ludom nahovorit ze ateizmus chce rovratit ich rodiny, ze moze za sirenie aids, za kazdu jednu vojnu a a za kazdu zlu vlastnost
ateisti mozu za islamizaciu, potracuju predsa vlastne obyvatelstvo aby ho nahradili moslimskym, atd atd atd

no a samozrejme, existuje len jedna cesta von, nase milovane krestantvo

**********************************************************************************************************************************************
nie ste o nic lepsi ako komunisticky, nacisticky, fasisticky propagatori, robite presne to iste co oni, a ked sa im podarilo vymyt mozgy obyvatelstvu aby im verilo tak co nasledovalo? cistka, vyhladit odpor
ak by sa vam vy idioti bigotny podarilo ziskat moc od obyvatelstva tak by sa vratila inkvizicia, upalovanie bosoriek a neviem co este, ste taky isty idiotsky fanatici ako kolaboranti ktory pocas invazie v 68 zdravili sudruhov a vitali ich s otvorenou narucou, ste taky isty ako musoliniho fanatici ktory s lebkou chodili po dedinach a v mene jeho agendy pachali strasne zlociny, ste ako fanaticky nacisti ktory sikanovali zidov kam na nich narazili, a ako prvy rukovali dobrovolne a s usmevom do jeho armady aby vytvorili velke nemecko

nevravim ze quazi humanisticky prometheus nie je plny komancov, je, no ateizmus ani humanizmus nie su nabozenstva, nezavisia na cirkvach, pre to ze je tu jedna organizacia ktora sa az prilis cervena tak samozrejme vsetci ateisti su komancovia vsak?

ste chory ludia ktory v mene svojej agendy sa nestitia sirit najvacsie klamstva, urazat ludi s inym presvedcenim, snazit sa ich zdiskreditovat ako najuchylnejsiu zlozku spolocnosti a honite si svoje ego v presvedceni ze ste lepsi ludia,

robite hanbu veriacim
Súhlasí luke85, Kasafran


5.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 14:46 avatar
Bojuši, si vedľa ako tá jedľa.
Mojim nepriateľom nie je ateizmus a ani ateista. Poukazujem na javy a skutky, ku ktorým ateizmus vedie aj vďaka racionalite.Uráža Ťa, ak niekto poukazuje na rozmach boľševizmu odievajúceho sa do humanizmu? Aj medzi ateistami sú ľudia správajúci sa podľa princípov logiky a tolerancie. Poznáš Kultúrny ateizmus? sites.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Sekhumanisti by ateistov z hnutia nekomunistického hnutia neveriach najradšej poslali na Sibír.
Súhlasí luke85


8.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 15:00 avatar
s tym popisom sa stotoznujem az na jednu vec, pokial si hocikaje nabozentvo narokuje autoritu vo veciach vedy, vo veciach riadenia statov a narokuje si tak moc, nad statom, nad osudmi ludi a nad tym co sa budu ucit, a to na zaklade svojich staromodnych dogiem, ktore zase stoja na predstavach starovekych ludi, je dobre sa tomu postavit, nie proti vyznavaniu nabozenstva, ale proti bigotnosti a vsetkym jej dosledkom.

mimo ine, ako moze ateizmus viest k takym skutkom? mimochodom, tie skutky su iracionalne, teda vdaka racionalite k nim urcite nevedie.
ja nie som proti aby sa poukazoval na bolsevizmus pokial na seba berie podobu humanizmu, no bolsevizmus, ani humanizmus, ziadny s izmov typickych pre totalitne rezimy, nemoze mat zaklad v ateizme,

povedz mi, ako moze ateizmus viest k takym ideologiam? na zaklade akych myslienok ateizmu?


12.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:15 avatar
Citujem: bolsevizmus, ani humanizmus, ziadny s izmov typickych pre totalitne rezimy, nemoze mat zaklad v ateizme,

Otázka je,prečo?
Ak sú len dva základné postoje k otázke existencie Boha, božstiev, potom ideológie usilujúce o zrod a existenciu systému nenáboženského, musia zabudovať do svojich konceptov ateizmus.


19.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 15:32 avatar
zabudovat ateizmus a vychadzat z ateizmu je znacny rozdiel, tak ako ked irsky teroristi do svojich manifestov zabuduju krestanvstvo, alebo z neho priamo vychadzaju


26.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 15:41 avatar
breivik do svojho manifestu zakomponoval krestanstvo, a vyzdvyhoval krestanske idei, pricom sam tvrdil ze je prenho dolezite zachvoat krestanske tradicie a hodnoty a ze krestanstvo povazuje za spravny smer pre europu,

je pre to spravne oznacovat krestanstvo a krestanov za blaznom zo zbranami strielajucich vsade okolo seba, alebo tvrdit ze taky ako breivik su v krestanstve majorita a len zopar takych nie je?


31.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:45 avatar
Breivik sa ku kresťanstvu, protestantskému, prihlásil len v podobe kltúrnej tradície.
Viac tu naposúdenie otázky Kto je ateista a kto kresťan: sites.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


36.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 15:51 avatar
je to zrejme tak, no to nemeni nic na tom ze ho zakomponoval do manifestu a svojimi cinmi zamyslal jeho ochranu


50.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:15 avatar
Tu ale si nepomôžeme, na úmysly má právo ktokoľvek a na akékoľvek.
Kresťanstvo je náboženstvom lásky. Breivik poprel svojim činom všetko kresťanské.
V podstate akýkoľvek protikresťanský čin by podľa takej logiky mohol byť označený za kresťanský, ak by zločinec pri akomkovek zločine kričal "v mene boha".
Niekomu by to stačilo.
Mne nie.


70.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 16:56 avatar
50. tejto zasady sa drzis pokial ide o krestanstvo no pri ateizme ti to uz nevadi, to je dost tendencne


71.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 17:00 avatar
Nemám ten pocit


9.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 15:04 avatar
tiez nevidim dovod na to aby hocikto s rozumom cusal ked sa niekto snazi priamo ci nepriamo urazat ateistov, alebo ked si niekto vymysla fakty ( ako napriklad elemir), alebo sa snazi vytvorit dojem inteligencie a argumentacie, no namiesto toho len skryto alebo otvorene osocuje a siri polopravdy, a vykruca sa z argumentacie tym ze najprv ty dokaz, potom ja ( ako napr. lea (ne)pragmaticka ) , alebo proste siri klamstva a polopravdy, rad pouziva vseobecne oznacovania aj ked dobre vie ze ide o ohranicenu skupinu ( ako nas drahy oponentik )


13.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:17 avatar
Vidíš koľko ušetríš? Tu máš drahého oponentíka zadarmoooo 


11.
označiť príspevok

luke85 muž
   16. 12. 2012, 15:07 avatar
Dobrý odkaz. Rozlišovanie bojovných a kultúrnych ateistov. Ja sa tiež prikláňam ku kultúrnemu ateizmu, lebo len bojovnými argumentami človek nezachytí celú podstatu. Súhlasím s tým, že pokrok vo vede je možný vďaka zmyslovosti:

>> "Kultúrny ateizmus je názorom ľudí zdôrazňujúcich zmyslové vnímanie sveta ako jediný spôsob spoznávania a jediný základ vedy a vzdelanosti človeka."
Súhlasí Bojislav


14.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:22 avatar
Myslím si, že veľa ateistov cíti, že sú dotláčaný k stotožneniu sa s marxizmom a t tým, že je im podsúvaná totožnosť ateizmu a humanizmu, napr. tu www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

V EU chýba hnutie za svetonázor protitotalitného demokratického ateizmu. Kultúrny ateizmus je zjavne len takým výkrikom. Je aj na slovenských ateistoch, aby sa tej myšlienky chytili. Je to podľa mňa zaujímavé aj z pohľadu možnej politickej kariéry, keďže s OZ Prometheus nechce jednať ani Fico . Považuje totiž Prometheus sa totalitnú a nebezpečnú organizáciu.


17.
označiť príspevok

luke85 muž
   16. 12. 2012, 15:28 avatar
Ja som ateista a som libertarián. Takže nemám vôbec dojem, že by ateizmus bol marxistický. Nakoniec, ateizmus, podobne ako aj libertarianizmus mi pripadajú ako jediné ideológie overiteľné realitou. S humanizmom neviem, či súhlasiť, občas mi príde ako naivná ideológia. Jeden problém s ateizmom ešte mám: občas mi príde ako veľmi dogmatická ideológia. A ja som proti dogmatizmu, na akejkoľvek strane. Hľadám len čisté svetlo. A mám ho sám toľko, že ma dogmatizmus iných brzdil dosť dlhú dobu. Našťastie ma nikto neovládol a dnes uznávam angelológiu a svoje zjavenia.


21.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 15:34 avatar
samozrejme, cisty ateizmus je dogmaticky

vedecky moze byt akurat tak agnosticizmus priklanajuci sa viac k ateizmus


22.
označiť príspevok

luke85 muž
   16. 12. 2012, 15:37 avatar
[21] Narážal som na dojem, ktorý mám z viacerých ateistov, napr. Vlada, Lemmyho, iGS (nepoznáš), Dana (nepoznáš), na tých, ktorí diskutovali s Pálešom .... prote celý rad dogmatických tvrdých kokosových hláv, ktoré je možné už len rozbiť, ale nie presvedčiť.
Súhlasí Bojislav


25.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 15:38 avatar
dogmaticky a za kazdu cenu sa drzat ateizmu je hlupe a tym padom aj samotna agenda proti dogmatickosti nabozenstiev straca svoj vyznam
Súhlasí luke85


42.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:59 avatar
Názor, že Boh či božstvá nie sú, je síce neveriteľná zásada, ale logická. Pokiaľ sa stúpenec tejto zásady neprikloní k agresívnym ateistickým ideológiám, môže v pohode koexistovať s tolerantnými kresťanmi a ak k tomu pridá túžbu po poznaní akceptujúc náboženské orálne výhrady, je veľmi pravdepodobné, že kresťan a ateista sa stretnú v poznaní aj spoznajú správnu odpoveď na pôvod všetkého. Bez ohľadu predpojatosti, či má pravdu ten či onen.Pravda a poznanie v spojitosti s ľudskosťou môže byť ten chývajúci tmel na priateľské súžitie.


28.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 12. 2012, 15:41 avatar
Táraš nezmysly. Nemáš čím argumentovať, keď ma chceš takto ohovárať. Keby si napísal jedného z mojich karikaturistov, Vladka alebo Viada, tak by som si nevšímal tvoj nárek.


37.
označiť príspevok

luke85 muž
   16. 12. 2012, 15:51 avatar
[28] Si jebnutý, Lemmy. Zakomplexovaný starý trtko.


27.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:41 avatar
Presadzujem názor, že ateizmus okrem tvrdenia,žebožstvá neexistujú, nič viac neponúka. Osobne vychádzam teda z definície, že ateizmus (podobne ako teizmus) sú len ontologické postoje.
Do svetonázoru, filozofiíči ideológií sa následne zapracovávajú tie 2 základné ontologické postoje.

Teistické: kresťanstvo, islam, judaizmus a tisíce ďaľších náboženstiev
Ateistické: nacizmus, sekhumanizmus, komunizmus, maoizmus, leninizmus...atď

Ateizmus teda nemôže byť hodnotený ani z pohľadu morálky ani ničoho.Podobne ako pomenuvávame farby a nemožno o nich tvrdiť, že sú morálne alebo nemorálne

Ale ak niekto moralizue a nazýva to svoje ateizmom, neostáva mi nič iné, ako ten jeho fatálny omyl akceptovať a potom nazerám na jeho životnú filozofiu tak, ako si ju on nazval, nesprávne, ako na filozofický ateizmus.

Alfa-omega: ateizmus je ontologický postoj. Nič viac.


29.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 12. 2012, 15:42 avatar
Predvádzaš mentálny zmätok. Miešaš politické ideológie hlava nehlava. nečuduj sa potom, že ťa nikto nemôže brať vážne.


32.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:46 avatar
Rád sa nechám poučiť.


33.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 12. 2012, 15:50 avatar
Nacizmus je hitlerovské fašistické hnutie a politický režim nacionálneho socializmu. To je politická ideológia, a v tomto hnutí boli členovia kresťania (väčšinou). Vôbec nezáleží na svetonázore, nezáleží na tom, aký má svetonázor samotný nacista. Môže byť kresťan, ale ani nemusí.
Súhlasí clear1


38.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:52 avatar
Keby som chcel byť povrchný, dal by som Ti za pravdu. Ale nechcem. Nacizmus sa vyskytol v kresťansko prostredí . Ciele mal ateistické.


43.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 16:00 avatar
38. ake su ateisticke ciele? ako mozes dat take prirovnanie? ateizmus nema ciel, je to postoj voci exitencii akyhkolvek osobnych bozstiev, zase zavadzas

nacizmus mal ciele politicko-spolocenskeho charakteru, nie ateisticke, prestan zavadzat


48.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:11 avatar
Ak som stúpenec ateizmu a budujem nejakú spoločnosť, asi nebudem budovať spoločnosť kresťanskú, ale spoločnosť sekulárnu. Náboženstvá by som potláčal.
Hitler náboženstvá potláčal.

Katolícka Církev spojencem nacizmu ?
Radomír Malý.

Úryvky:
"...do roku 1935 byly zakázány všechny katolické spolky, do r. 1940 zastaven veškerý katolický tisk a zrušeny církevní školy, v katolickém Bavorsku a Porýní úřady nařídily odstranění křížů ze škol (Evropský soudní dvůr ve štrasburku očividně našel inspiraci-poz..."

"...Papež Pius XI. tvrdě odsoudil nacismus r. 1937 v německy psané encyklice „Mit brennender Sorge“ (S palčivou péčí), na které se výrazně podílel Eugenio Pacelli, pozdější Pius XII.). Stalo se tak v době, kdy svět propadl prohitlerovské eufórii po olympijských hrách v Berlíně. Hlas papežův byl tenkrát osamocený. Jeho nástupce Pius XII. vystoupil veřejně proti nacismu během války 17 krát, nejostřeji ve vánočním poselství r. 1942, kde odsoudil zabíjení lidí z rasových důvodů.

Pokud někdo tvrdí, že Pius XII. učinil málo, tak je třeba s tím srovnat, že představitelé protihitlerovské koalice nejenže neodsoudili nacistický holocaust, ale dokonce uvalili mediální embargo na zprávy o něm. Nevyhověli ani žádostem některých židovských organizací, aby byly bombardovány tratě vedoucí do Osvětimi.
Pius XII., na rozdíl od Roosevelta či Churchilla, ohrožen nebezpečím deportace, kterou, jak potvrzují nejnovější informace publikované v médiích, pro něj chystal Himmler, se tak stal s výjimkou dánského krále jediným státníkem, jenž o vyhlazování tzv. „rasově méněcenných“ lidí nacistickým režimem otevřeně mluvil.n. EUportal).


51.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 12. 2012, 16:17 avatar
Adolf Hitler: Secular Schools Cannot be Tolerated

Secular schools can never be tolerated because such schools have no religious instruction, and a general moral instruction without a religious foundation is built on air; consequently, all character training and religion must be derived from faith ...we need believing people.

- Adolf Hitler, April 26, 1933, speech made during negotiations leading to the Nazi-Vatican Concordant


55.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:24 avatar
Adolf Hitler toho natáral. Ako si vysvetľuješ to množstvo protichodných výrokov?
sites.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


59.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 12. 2012, 16:27 avatar
U kresťanov (celkovo u teistov) je to zvyčajný jav, že majú rôzne protichodné výroky. Preto je toľko rôznych teistických ideológií, od islamu po hinduizmus, a preto sa napríklad kresťania delia na početné skupiny, od pravoslávnych po mormónov.


67.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:45 avatar
Vlado
To je demokracia.


60.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 16:31 avatar
55. hitler v oboch stlpcekoch ktore si racil napisat vyvratil ze by bol ateista alebo inklinoval k ateizmu,
hovoril o sebe ako o naboznom cloveku, no nie krestansky naboznom, na jednej strane vyzdvihoval principi krestanstva na druhej strane kritizoval hlavne cirkev a jej postoj, kritizoval a vyjadroval nepriatelstvo hlavne voci cirkvi

nie je to take protichodne ako sa zda, no jednoznacne to vyvracuje tvrdenie ze hitler bol ateista alebo niekedy iklinoval k ateizmu alebo chcel vychovavat k ateizmu

citat, prizvukujem ze toto tvojoponent oznacil ako protikrestansky vyrok :

Myslím, že ten, kto sa pozerá na prírodu otvorenými očami, sa stane tým najnábožnejším človekom; nie v cirkevnom zmysle zbožnosti, ale na spôsob vnútorného sebapoznania.
Koncom minulého storočia liberalizmus, zvedený pokrokom prírodných vied a techniky, prehlasoval, že človek je pánom prírody, že čoskoro ovládne aj vzduch, atď. A pritom stačí, aby prišiel orkán a všetko sa zosype ako domček z kariet.
My maximálne poznáme zákony, podľa ktorých sa odohráva život prírody; budeme môcť vo svoj prospech využiť znalosť zákonov prírodných vied; ale to, ako tie zákony fungujú, na to neprídeme.
Rozumie sa to samé sebou: naše hľadisko nám nedovoľuje nahliadnuť do iných rovín. Preto vymyslel človek prekrásny pojem Všemohúcnosti, ktorú uctieva ako božstvo. My nechceme vychovávať k ateizmu.
V každom človeku žije určité nadanie pre vnímanie moci toho, čomu sa hovorí Boh [vsuvka Martina Bormanna: totiž moc prírodných zákonov v celom vesmíre]. Cirkev dokázala využiť toto nadanie a hrozí trestom každému, kto nechce veriť v to, čo chce ona.
Vodcov hlavný stan, 11. - 12.7.1941


68.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:49 avatar
No ak si myslíš, že vyznávači špagetového monštra sú veriaci... nedbám 


74.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 17:13 avatar
nebyt ateista neznamena ze musis byt hnet krestan, moslim, hinduista alebo zid.
staci ze veris v hocijakeho boha


77.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 17:28 avatar
Pre vieru a pravdu sa zomiera.
Poznáš niekoho, by zomrel pre modlu, napr. špagetové monštrum, o ktorom dobre vie, že je klamstvom?
Je teda veriaci, kto zbožňuje becherovku? 


82.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 17:37 avatar
nie kazda viera a bozstvo musi vyzadovat obetovanie


90.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 22:08 avatar
Myslím, že si pochopil, čo som mal na ,mysli.


94.
označiť príspevok

Bojislav muž
   17. 12. 2012, 00:31 avatar
ano, no nie vsetko je toho hodne, nie vzdy sa to vyzaduje, nie kazdy je toho schopny


57.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:24 avatar
Vlado
Hitler v Mein Kamf píše, že jeho prehlásenia je potrebné chápať ako propagandu, ktorá nijako nesúvisí s pravdou a ich cieľom je len ovládnuť masy.
(Souza, Kresťanstvo a ateizmus úplne inak, 2009, str.189,hore.).


52.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 12. 2012, 16:20 avatar
Keď čítam Hitlera, akoby z oka vypadol TvojOponentovi.

Adolf Hitler: We Will Fight the Atheistic Movement

We were convinced that the people need and require this faith. We have therefore undertaken the fight against the atheistic movement, and that not merely with a few theoretical declarations: we have stamped it out.

- Adolf Hitler, Speech in Berlin, October 24, 1933


56.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 16:24 avatar
hitler nebol stupenec ateizmu, ak sa mylim tak to dokaz


66.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:44 avatar
Hiter bol formálne katolík. Bol evolucionista,obdivoval Nietzschea, eugeniku.
Viac dosiahne ten, kto vytvorí nové náboženstvo ako ten, kto založí novú politickú stranu. A.Hitler.

Na Tvoju otázku, či bol Hitler kresťan je jednoduchá veta možno ano, ale pravdepodobne nie. A vynikajúci text na toto mi poslal kjfriedo, čítaj tu:
sites.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Oplatí sa to naštudovať.


73.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 17:12 avatar
ale dolezite je ze hitler, coby autor nacizmu nie je ateista, to ze niekto uznava evoluciu neznamena ze neveri v boha alebo nie je pobozny clovek,

tvoje tvrdenia teda ze hitler ako ateista musel budovat ateisticku ideologiu a ateisticku spolocnost su vyvratene


30.
označiť príspevok

majomajo muž
   16. 12. 2012, 15:43 avatar
Vyhral si v mojej súťaži, to čo si napísal je úplne najväčšia hovadina všetkých čias.......    


35.
označiť príspevok

clear1 muž
   16. 12. 2012, 15:50 avatar
"Teistické: kresťanstvo, islam, judaizmus a tisíce ďaľších náboženstiev
Ateistické: nacizmus, sekhumanizmus, komunizmus, maoizmus, leninizmus...atď"

Vidím menší problém v tom, že v teistických postojoch uvádzaš náboženské smery, a v ateistických postojoch uvádzaš politické smery.. Znamená to, že náboženstvo by sa s politikou nemalo miešať ? Lebo ak je politika čisto ateistická záležitosť (vyplýva to z Tvojho rozdelenia), prečo sa potom náboženstvo pletie do politiky ?


39.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:53 avatar
Pretože politika je vec verejná.


40.
označiť príspevok

clear1 muž
   16. 12. 2012, 15:56 avatar
Ale Ty si ju od náboženstva oddelil. Čo potom v politike robí také KDH, ktoré zastupuje kresťanov ?


45.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:06 avatar
Nemám pocit, že by som oddelil vieru od politiky. Vymenoval som nejaké príklady. Tak si tam doplň teokraciu napríklad


47.
označiť príspevok

clear1 muž
   16. 12. 2012, 16:11 avatar
Podľa mňa sa to teraz snažíš zahrať do stratena. Aj sám si uvedomuješ že si s tým delením kapánek prestrelil..


49.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:11 avatar
Prečo? Nerozumiem Ti.Vysvetľuj!


41.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 15:58 avatar
urobil si chybu, nacizmus, sekhumanizmus, komunizmus, nie su ateisticke, ateizmus moze byt do nich zakomponovany, to z nich nerobi ateisticke, ale medzi inymi obsahujuce aj ateizmus,

nabozenstva priamo vychadzaju z teizmu, teda z toho ontologickeho postoja

tie smery ktore si popisal za ateisticke maju ten ontologicky postoj zakomponovany ako mozny smer, alebo istu prezunciu voci organizovanym nabozenstvam a pod. , tie ideologie mozu existovat bez ateizmus, krestanstvo bez teizmu nemoze,

ateizmus zacali s moralkou spajat ako prvy krestania ked v diskusia na ,,argumentaciu" pouzivali vyjadrenie, ze bez boha niet moralky a ze ateisti teda ziadnu mat nemozu


44.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:05 avatar
Citujem: ateizmus zacali s moralkou spajat ako prvy krestania ked v diskusia na ,,argumentaciu" pouzivali vyjadrenie, ze bez boha niet moralky a ze ateisti teda ziadnu mat nemozu

Aj ateisti môžu mať morálku. Ak sa na nejakej dohodnú.
Ak kresťania hovoria, že ateisti nemajú morálku, majú na mysli dodržiavanie zásad kresťanskej morálky.

Morálka je dohoda spoločnosti, čo je správne a čo nie.

Komunzmus ten, ktorý poznáme teraz, vychádzajúci s marxizmu, nemôže byť v zásade kresťanský, keďže marx jasne tvrdil, že náboženstvá sú opio ľudstva. No v reále musí vytvoriť zákony tolerujúce religiozitu, keďže veriaci sú skutočnosťou.
Prvý komunistický štát,ktorý kedy vznikol, bol štát kresťanský v Južnej Amerike - ovšemže nemal nič spoločné s marxizmom.
U ideológií je potrebné sledovať ciele, u histórie udalosti.


54.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 16:22 avatar
nie, krestania argumentovali ze ziadnu moralku, argumetovali tak ze bez stvoritela nie su nijake pevne dane zasady a ze ludia si mozu robit co chcu bez trestu, a ze ateisti sku skazeny, nemaju moralku, nic im nebrani vrazdit, podvadzat, klamat a pod.
presne takto argumentuju dodnes mnohy bigotny krestania, hlavne v USA.

v tom co je moralka sa zhodneme, hoci nie je to celkom dohoda, je to logicke vyplynutie pokial chce spolocnost ludi fungovat

marx sice tvrdil ze nabozenstvo je opium ludstva, no pokial viem tak netvrdil ze boh neexistuje a ze komunizmus hlasa ze boh nemoze existovat.
pokial viem tak taka cirkev husitska bola dokonca podporovana za byvaleho rezimu

nie, komunisti boli nepriatelsky nie kvoli bozej existencii, ale kvoli autorite ktoru si nabozenstvo narokovalo, hlavne teda nabozensky vodcovia, ich averzia hlavne plynula z faktu ze cirkvi mali ( a este aj dnes maju) obrovske majetky, v stredoveku vlastnila zeme na ktorych museli ludia lopotit a vyberala od ludi dane

pricom ludia, teda masa robotnikov za ktorych mali quazi bojovat, nemaju co dat do ust, zatial co cirkevny predstavitelia ktory tvorili vseobecny nabozensky obraz sedeli na zlate.

vezmi si ako za byvaleho rezimu sa vyzdvihoval jan hus, tvoja cirkev ho upalila za herezu, komunisti byvaleho rezimu z neho urobili martyra, no zaroven vyzdvihli cistu vieru v boha a tezu ze pred bozimi ocami sme si vsetci rovny, v prenesenom vyzname ze korporacny burzoazista nie je viac ako rolnik v druzstve,

keby islo o dogmaticky ateisticku ideologiu ako ty vravis, nedokazala by koexistovat s krestanstvom, v ziadnej jeho forme. a hus ako nabozensky predstavitel a predstavitel silnej protestanskej odnoze v cechach by musel byt zdiskreditovany tiez, a nie z neho urobit cnostneho martyra a tym lakat ludi k husitom


65.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 16:40 avatar
54
1/ Nie som povinný niesť zodpovednosť za výroky všetkých kresťanov a tiež nesúhlasím so všetkým- každý kresťan ide svojou cestou hľadania pravdy. Je ale pravdou, že skúsenosti s ateistami vo svete aj tu nafóre sú zlé - sú nepriateľskí, agresívni, zlommyseľní. Nie všetci, ale je ich veľa.

2/ Mogické vyplynutie to asi nebude, viď ten článok úvodný - Lenin sa snažil násilím vnútiť Rusom polygamiu, zo ženy urobiť majetok štátu, vykreniť pravoslávie násilím. Kde tu ke logika? Nikde, je to totalita a ateizmus je v nej filozofický pilier.

3/Komunisti prerušili diplomatické styky s Vatikánom a podporovali národné cirkvi a hnutia (pácemákov napríklad), pretože sa usilovali o rozkol mmedzi kresťanmi. Urobili to isté čo Hilter. Za ústupky požadovali podporu režimu. To nie je šírenie evanjelia a kresťanskej lásky, ale len vypočítavosť ateistickej ideológie - komunizmu , teda jej stúpencov.

4.Ak by averzia komunistov voči katolíkom bola zapríčinená majetkom RKC, po vyvlastnení by sa katolíci museli stať miláčikmi komunistov. Nie, komunizmus stojí na mmarxizme a marxizmus napríklad považuje manželstvo za formu vlastníctva, kým kresťania za sviatosť. Principiálny konflikt, kde niet priestor na zmier.

5. Iste, boli aj mmamonárski duchovní, a iste boli aj nemamonársky... Tvoj argument neobstojí, ani dnes, pretože RKC je stále zainteresovaná do charity a pomoci núdznym.

6. Z Jána HUsa si komunisti urobili komunistu,ktorého upálila tá zlá RKC. Zabudni na filmy tipu Ján Žižka či Ján Hus. Sú to ideologické rozprávky. Husiti boli hrdlorezi , čo v učebniciach dejepisu made in ČSSR sa nedozvieš.

7. Ján Hus nemohol byť protestant. Lebo vtedy ECAV proste nebola. Potovnaj si letopočty upálenia Husa a rok pribitia toho Lutherovho textu na dvere chrámu.


72.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 17:08 avatar
a ateisti a ateizmus ale musi niest zodpovednost za vsetko, nemam rad ked krestania a aj ty pouzivate dvojaky meter, ja mam tiez dost negativnych skusenosti s veriacimi ale aj dost pozitivnych, stretol som dokonca aj particku mormonov ktory sa ma snazili zlanarit ale boli to nakoniec priatelsky ludia a nemali problem vypocut si moj nazor

ten uvodny clanok, ten zdroj a aj cela ta vec je dost otazna

znova, vypocitavost ateistickej ideologie, tieto ucelove zavadzajuce tvrdenia nemaju hodnotu, nikdy som nevravel ze komunisti sirili evanjelium, hovorim ze komunisti akceptovali a tolerovali niektore nabozenske prejavy, niektory sami podporovali, to ake mali dovody a poctivost tych dovodov je naozaj otazna

averzia obyvatelstva a aj komunistov a aj samotneho marxa bola zapricinena hlavne samotnou cirkvou, jej majetkami a spravanim, mimo ine, nehovorim som ze to bol jediny dovod, vadil im mocensky pristup a autoritativnost istych nabozenskych skupin, kvoli autorite ktoru si odjakziva narokovali cirkevny predstavitelia a papez sa ani po vyvlastneni katolici nemohli stat milacikmi

RKC moze byt zainteresovana do charity, no pri prostriedkoch a majetkoch akymi disponuje je ta pomoc smiesna, je to hadzanie odrobiniek holupom, je smiesne ked papez hovori o pomoci chudobnym a pritom sam je odeny v zlate, sedi na zlatej stolicke a ukazuje zlatou palicou pricom uz len za to co ma na sebe, z coho je jeho palica a to jeho kresielko, keby si to predal tak mas nemale prostriedky na nakup jedla a lacneho oblecenia.

ja nevravim ze husiti boli mierumilovne kvietocky, hovorim len ze keby bol ateizmus taky dolezity pre komancov tak by asi tazko podporovali husitov

hus nebol protestant menovite ak myslis dnesne protestanske cirkvi ako babtisti, evanjelikov, no polozil zaklady, ukazal smer, a prakticky to aj protestant bol, hoci z pohladu cirkvi jeden kacir ako druhy


78.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 17:31 avatar
Keď ateista toleruje kresťanov, už nie je ateista?


81.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 17:36 avatar
samozrejme ze je, neplet si ateista a antiteista


84.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 21:01 avatar
No vidíš. Prečo by teda nacista tolerujúci kresťanstvo nemohol byť ateista? A s komunistom je to rovnaké. 


88.
označiť príspevok

Bojislav muž
   16. 12. 2012, 21:32 avatar
pokial je nacista aj ateista to neznamena ze ateizmus ma nieco s nacizmom spolocne, hitler vytvoril nacizmus, hitler ateista nebol, tvoj argument bol ze ateista logicky vytvori ateisticku ideologiu, kedze hitler nebol ateista tak tvoj argument pada


89.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 22:07 avatar
Žiješ v čiernobielom svete.


95.
označiť príspevok

Bojislav muž
   17. 12. 2012, 00:31 avatar
to mi povie krestan? :D


6.
označiť príspevok

Luciferium žena
   16. 12. 2012, 14:50 avatar
ty s tym blbym nickom co si zalozil tuto temu a si z Trnavy,ty nevies ,ze v dnesnej dobe je miesto komunizmu hypnoza ?
rozbija rodiny a cini zo zien zive mrtvolne monstra,ktorym je odobrata sloboda myslienok ?
nemam vdaka hypnoze nic,je zo mna troska,je to horsie ako v komunizme,bo mi niekto vzal chut do zivota
tie zeny tiez nemali zivot v reale vdaka nejakemu dekretu,ale mali nieco vo svojom vnutri ,co ja uz nemam..slobodu..


15.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 15:24 avatar
No tak to Ťa radi privítajú v OZ Prometheus 


24.
označiť príspevok

luke85 muž
   16. 12. 2012, 15:37 avatar
Salbea, a keby sa oslobodil svet, stala by si sa ty sama slobodná?


61.
označiť príspevok

Luciferium žena
   16. 12. 2012, 16:32 avatar
spravodlivost neexistuje,aspon v tejto civilizacii nie a uz nikdy ani nebude
vies co,sniva sa mi v poslednej dobe sen s oblakom,ktory je otoceny ku mne a z oblaku vybieha vysoka zver ..jelene,srnky,lane,diviaky,rysy
bezia smerom ku mne a ked su uplne blizko,prebehnu okolo mna,normalne pocujem ich dych a ten vietor ,ktory cinia tym behom..je to take oslobodzujuce a ma to strasne ukludnuje vnutorne
nepotrebujem uz nic,len aby som zabudla na hypnotizera a vratilo sa mi moje okradnute Ja


62.
označiť príspevok

Luciferium žena
   16. 12. 2012, 16:34 avatar
nechcem uz nikoho a nechcem ani spoznat z vas nikoho,aj to je oslobodzujuce,nikomu aspon nie som nicim dlzna a nemusim sa v reale nikomu ospravedlnovat za to,ze som tu
zacinam si vazit to ticho,je na nezaplatenie


7.
označiť príspevok

Luciferium žena
   16. 12. 2012, 14:52 avatar
radsej by som zila v tej dobe a mala svoje sny a tuzby,teraz som iba subjekt a exemplar na hypno
cakam kedy umrie hypnotizer,mozno mi jeho smrt vrati slobodu myslienok,bo nemude ma ako moct ovladat


80.
označiť príspevok

Style muž
   16. 12. 2012, 17:35 avatar
Tie deti boli vycvičené na tvrdých vojakov, ktorí zahynuli v II.svetovej. Rusko si vtedy potrebovalo vytvoriť silnú armádu, bojovali deti od 12 rokov okrem žien. Dodnes ženy u nich jazdia na traktoroch, betónujú domy a chlapi a slopú vodku.


85.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   16. 12. 2012, 21:02 avatar
Potrebuje Slovensko silnú armádu? Lebo marxistická politika rozvratu rodín úspešne pokračuje aj u nás.


87.
označiť príspevok

...d0d0...uk
   16. 12. 2012, 21:32 avatar
...a neni ani v tejt0 teme....t0 men0...


96.
označiť príspevok

rains
   17. 12. 2012, 09:22 avatar
Sovietsky zvaz = nas vzor
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:17,  edo SS majú to tam divoké (pred minútou) edo SS nebol a nechystám a ? (pred 3 minútami)...
dnes, 20:17,  edo SS majú to tam divoké (pred minútou) edo SS nebol a nechystám a ? (pred 3 minútami)...
dnes, 20:16,  Lebo mám pocit že ťa fascinuje USA . Toľko tem a bludov valiť . Informuj o tom svojho...
dnes, 20:16,  edo SS majú to tam divoké
dnes, 20:15,  HakovýSS mu natrhol prdel
dnes, 20:14,  edo SS nebol a nechystám a ?
dnes, 20:14,  era čítal si komentare na topkách ? Prečítaj si pri nejakej teme . Keď poznáš tých čo...
dnes, 20:11,  hakovy SS bol si niekedy v New Yorku alebo sa tam chystáš ???
dnes, 20:07,  Nesúhlasím.
dnes, 20:02,  Dookola sa ti snazim vysvetlit ze nie len o tele to bolo a je ale o duchu ktory sa pretvara v...
dnes, 20:02,  Fak lives woman.
dnes, 20:01,  235, 236 ,, Tull Napriklad tak ako ty sa pretvaras vo svojom zmyslani ked hladas pravdu ktora ta...
dnes, 20:01,  All lives matter.
dnes, 20:01,  Zatvárať oči pred obsahom ?
dnes, 20:00,  White lives matter.
dnes, 19:59,  Bohužiaľ, k pochopeniu nestačí.
dnes, 19:57,  era a načo ? :) Stačí si pozrieť video :)
dnes, 19:56,  Ty si aj čítal tie komentáre ľudí, ktorí rozumejú portugalsky, že o čo sa v tom videu...
dnes, 19:55,  New York v minulých dňoch zachvátila prudká vlna násilností. Streľba stála život 64...
dnes, 19:32,  Sa mi nechce, lepšie je sa opýtať človeka, ako furt v tomto prístroji hľadať odpovede.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Neplač ty dievča pre neho, nájdi si chlapca iného.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(243 133 bytes in 0,246 seconds)