Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Zaujímavá kniha preložená aj do slovenčiny!

12
reakcií
345
prečítaní
Tému 12. februára 2020, 23:19 založil pozorovateľ.

podobné témy:1.
označiť príspevok

pozorovateľ
   12. 2. 2020, 23:19 avatar
Súhlasí gabriel pb


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 2. 2020, 15:39 avatar
1,....... to je viac ako "zaujímavá kniha",....nakoľko je to zlátanina nezmyslov. Ak budeš chcieť môžme niektoré konkrétne prebrať.
Popravde, mne to príde ako tvrdenia iných, čo vidia v Písme všetko možné, len nie to , čo tam je!
Samozrejme, Boh používa stovku, tisícku odpadlíkov aby dal svoju vôľu na vedomie svetu. Ako som už písal, aj keby som mal len miechu a nemal by som mozog, aj tak tomu sa nedá veriť!
Je to presne to, ako keby odpadlíci od Ježiša v 1 storočí na čele s Judášom tvrdili, že oni poznajú pravdu a sú tí praví. Ale skutky za nimi nevidíte, len kritiku a kritiku! Aj tu sa presviedčam stále o tom, ako vie satan zastrieť ľudský rozum a oslepiť ho,....až do obludných rozmerov.

                                  


10.
označiť príspevok

Lemmy muž
   15. 2. 2020, 15:40 avatar
Sh: Samozrejme, Boh používa stovku, tisícku odpadlíkov

Najmä Satana. Bez neho by nebol ničím.


2.
označiť príspevok

gabriel pb
   12. 2. 2020, 23:32 avatar
Karmen Pál-Baláž - Anjel (Official Music Video)


3.
označiť príspevok

pozorovateľ
   13. 2. 2020, 08:32 avatar
Kapitola 1- Pravda
Predstavte si aké prekvapujúce vzrušenie to vytvorilo, keď Ježiš Kristus spôsobil aby bolo oznámené po celej krajine: “Nebeské Kráľovstvo sa priblížilo!”

Prešlo asi 2 000 rokov od času, keď Jehova Boh urobil s Abrahámom zmluvu, ktorej účelom bolo v určitom čase produkovať mesiášske semeno na požehnanie všetkých národov. Napriek mnohým nepodloženým očakávaniam apoštolov ohľadne Kráľovstva, v čase, keď sa Ježiš dal pokrstiť a bol pomazaný, Božie Kráľovstvo sa skutočne už priblížilo.

A keďže nikto z Dávidovho rodu nesedel na Jehovovom tróne v Jeruzaléme od času, keď si Babylón podmanil Judeu pred piatimi storočiami, bolo pochopiteľne dojímavé, keď Ježiš vstúpil do Jeruzaléma sediaci na oslovi, na osliatku, mláďati oslice, zdravený ako Kráľ Izraela. Takto sa splnilo proroctvo Zechariáša 9:9, ktoré predpovedalo: “Jasaj, dcéra Sionu. Víťazoslávne volaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, prichádza k tebe tvoj kráľ. Je spravodlivý a prináša záchranu. Je pokorný a ide na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.”

Aj keď pozemský Jeruzalém už neebol viac trónom kráľovstva Izraela a Júdu v tom čase, ešte stále bolo exkluzívne náboženské centrum na uctievanie Jehovu Boha, keď bol Ježiš Kristus na Zemi. Ale aj to sa na koniec malo zmeniť.

Ježiš sám povedal samaritánskej žene: “Ver mi, prichádza čas, keď nebudete uctievať Otca ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme.” Príchod Božieho Kráľovstva, ktoré bolo na začiatku zjavené vo forme kongregácie apoštolov, označilo začiatok konca uctievania Izraelitov v Jeruzalemskom chráme.

Listy apoštola Pavla, hlavne jeho dopis adresovaný Hebrejom, vysvetľujú, ako tradičný spôsob uctievania bol len predobrazom väčších duchovných realít. Skutočná pravda bola za záclonou svätyne, ako to bolo zjavené apoštolom Pavlom. Apoštol ďalej vysvetľoval vo svojom liste Galatským kresťanom, že Zmluva Zákona splnila svoju úlohu tým, že slúžila ako vychovávateľ vedúci ku Kristovi. A preto, keď prišiel Kristus, výchova cez Zákon splnila svoj účel, a celý Judský systém sa stal zastaralým a čoskoro bol násilne odstránený. Menej ako desať rokov po apoštolovom liste Hebrejom chrám na uctievanie v Jeruzaléme bol násilne odstránený Rimskymi légiami.

Storočia prešli od času, keď bolo oznámené, že Božie Kráľovstvo sa priblížilo. Možno nie náhodou prešlo asi 2 000 rokov od času, keď Jehova Boh urobil zmluvu s Abrahámom až do krstu Ježiša Krista. Medzitým, od čias apoštolov, Kresťanstvo nastúpilo tú istú cestu korupcie, modlárstva a odpadlíctva, ako to bolo s Izraelom, takže čisté učenie Krista bolo pomiešané s babylonským mysticizmom, nacionalizmom a svetáctvom.

Ale potom, ku sklonku 19. storočia, veľmi nutné reformy sa začali formovať okolo malej skupinky študentov Biblie v spoločnosti s horlivým mladým mužom menom Charles Taze Russell. Účinok bol podobný tomu, čo sa stalo počas vlády mladého horlivého Judského kráľa pod menom Joziáš (659-629 pr.n.l.). Všimnime si niekoško podobností: Predtým, ako Joziáš začal vládnuť kráľovstvo Izraela spadlo do takých poľutovaniahodných hlbín neznalosti a modlárstva, že dokonca zmluva Zákona, ktorú pod inšpiráciou napísal Mojžiš sa stratila! Ale história napísaná v 2. Kroník 34:14 nás informuje, že počas reštauračných prác schátraného chrámu pod iniciatívou Joziášom, “kňaz Chilkijah našiel knihu Jehovovho Zákona, ktorý bol daný prostredníctvom Mojžiša.”

A keď mu čítali Zákon Mojžiša, kráľ Joziáš roztrhol svoje rúcho ako následok toho, že národ zlomil zmluvu s Bohom a tak veľmi urazil Jehovu vyznávajúc rôzne formy modlárstva pohanov. Joziáš si v skutočnosti uvedomil, že také priestupky voči Mojžišovmu Zákonu si zaslúžili zničenie národa, pretože zlomili svätú Zmluvu Zákona. Bohabojný Joziáš poslal delegáciu ku prorokyni Chulde, aby vedel, či by sa dalo vyhnúť patričnému trestu cez pokánie.

Prorokyňa informovala kráľa, že Jehova Boh bol rozhodnuý potrestať tvrdohlavý národ a priniesť naň pohromu. Ale vzhľadom na reformy, ktoré Joziáš urobil, Jehova Boh sa rozhodol nepotrestať národ zničením počas Joziášovho života. Potom Joziáš zhromaždil celý národ aby si vypočuli čítanie Zakona.

Podľa tohoto vzoru sa zdalo, akoby za čias Kresťanstva Biblia bola stratená svetu počas Doby Temna a potom. V skutočnosti aj keď Biblia samá nebola doslovne stratená, jej pravda ale áno. Aj napriek tomu, že mnohí pred Charlesom Russellom sa pokúsili nájsť znovu stratené biblické pravdy, nikto nebol tak úspešný priviesť ju na svetlo, ako Spoločnosť Strážna Veža. Komentujúc na dôležitosť práce Charlesa Russella, kniha Zvestovatelia Kráľovstva hovorí:

Potom, ako vnímal Russell úlohu, ktorú on a jeho spoločníci hrali v publikovaní Biblickej pravdy? Vysvetlil Russell: “Naša práca…spočívala v tom, aby sme pozbierali roztratené časti právd a ponúkli ich Pánovému ľudu – nie ako nové, nie ako naše, ale ako Pánové.”

Počas jeho intenzívneho štúdia Písiem, Russell si uvedomil, že Kresťanstvo je odsúdené na zničenie pre modlárstvo a korupciu. Až potom, s pocitom naliehavosti sa stalo, že Spoločnosť Strážna Veža bola stvorená a Medzinárodní Študenti Biblie sa zaviazali začať intenzívne zvestovateľskú kampaň na prehlásenie varovania o Božom hroziacom súde.

Ako výsledok Božieho viditeľného požehnania na ich prácu obnovy, základné pravdy Biblie začali žiariť znova. Pohanské učenia, ako Trojica, nesmrteľnosť duše a diabolska doktrína večného ohňa a týrania v pekle boli energicky vyvrátené. Katolícke praktiky oddanosti svätým, vrátane Márii, zbožňovaná “Matka Božia”, boli podobne verejne odhalené ako pozostatky pohanského modlárstva. Podobne ako Joziáš doslovne rozdrvil a znesvätil mnohé modly a pohanské oltáre, ktoré boli postavené v Jehovovom chráme a po celej krajine, v tom istom duchu Kresťanské modly a falošné dogmy boli rozbité na prach, takpovediac, horlivým a zručným použitím Biblie.

Charles Russell tiež obnovil použitie Božieho osobného mena – Jehova v Slovenčine. Iné vitálne pravdy, ako biblická nádej prežitia Armagedonu a život večný na rajskej Zemi sa začali učiť ako autentické Biblické náuky. Otázka Jehovovej vesmírnej Zvrchovanosti bola pochopená po prvýkrát, a to vysvetľuje prečo boli prvotní Kresťania zmätení ohľadne dôvodu, prečo Boh lásky tak dlho toleroval zlo a dopustil svojich služobníkov trpieť veľmi prenasledovanie. Spoločnosť Strážna Veža začala slúžit podobne, ako Kresťanský zbor v prvom storočí – “ako stĺp a opora pravdy”.

Iná fascinujúca paralela existuje v spojitosti s Joziášovým objavením Knihy Zmluvy. Záznam v 2. Kráľov kapitola 23 hovorí o veľkej slávnosti pesachu potom, ako bol chrám obnovený: “A kráľ prikázal všetkému ľudu: ‘Slávte Pesach na počesť Jehovu, svojho Boha, ako je napísané v knihe zmluvy’. Taký Pesach sa neslávil od čias sudcov, ktorí súdili Izrael, ani za celé obdobie izraelských a judských kráľov. Až v 18. roku vlády kráľa Joziáša sa v Jeruzaleme slávil na počesť Jehovu takýto Pesach.”

Tak, ako bol slávený veľký Pesach na počesť obnovy zmluvy a oslavenie reform, ktoré urobil Joziáš, tak sa zdá, akoby Nová Zmluva, ktorú Kristus na začiatku zaviedol s apoštolmi, bola znovu obnovená v spojitosti so Študentami Biblie, znázornená nielen v zvestovaní pravdy, ako ju spoznali, ale aj obnovenie výskytu pomazaných bratov, ktorí s ešte väčšou hlbkou si začali vážiť Kritovu obeť, začali oslavy veľlkého Kresťanského Pesachu, ktorý pokračuje až dodnes. Aj keď sa plahočili pod mnohými chybnými očakávaniami, tak, ako apoštoli v rannom Kresťanstve, Študenti Biblie pocítili, že nastal čas a obdobie aby sa o Božom Kráľovstve začalo zvestovať.


5.
označiť príspevok

Milosh muž
   13. 2. 2020, 09:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

pozorovateľ
   14. 2. 2020, 19:25 avatar
Zaujímavá práca! Venuješ tomu dostatok času, pravda?


11.
označiť príspevok

Lemmy muž
   15. 2. 2020, 15:43 avatar
Stvorenie ekosystému a života na Zemi. ako si dospel k roku 5500, keď predtým máš otáznik?


4.
označiť príspevok

-era- muž
   13. 2. 2020, 08:38 avatar
Boh s tebou.


6.
označiť príspevok

pozorovateľ
   14. 2. 2020, 19:06 avatar
A teraz aj v ruštine: xn------5cdbbbjitjz1clgu8bkdu1g.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ...:-)


8.
označiť príspevok

gabriel pb
   14. 2. 2020, 20:20 avatar
Adam Ďurica - Zatancuj si so mnou (Lyric Video)


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 2. 2020, 15:43 avatar
8, .... a ja nemôžem Gabi? Ale čardáš, alebo odzemok,....OK???  Ale musíš mať na sebe baganče so železnými špicami! 


13.
označiť príspevok

gabriel pb
   15. 2. 2020, 15:47 avatar
klasický Čchi-kung (chi kung) - cviky prvního stupně (minúta 7:35)

tajomný drak víri more
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:21,  KDE MAS ROUSKU TY KUNDO https://youtu.be/kfXOl7xLBzY
dnes, 15:08,  Tisice ludi maju covid a ani netusia ze ho maju svetova zdravotnicka organizacia potvrdila ze kto...
dnes, 15:06,  *11 milanko S.I.S karik. Corona na teba dolahla a ty chudacik si ju chytil lebo ludia su...
dnes, 15:00,  ok, T :)
dnes, 14:58,  Za posledných pár týždňov som hral niekoľko predstavení. My bez rúšok, diváci s...
dnes, 14:57,  Ok, nič to :)
dnes, 14:55,  OpenČo? ;)
dnes, 14:54,  A vedel by si napríklad implementovať pluginy do opencardu a podobne veci?
dnes, 14:53,  Výška dôchodku závisí od odvodov, ktoré si odviedol so sociálnej poisťovne ;)
dnes, 14:51,  Ten vysoký nebude :)
dnes, 14:49,  Na invalidný menej ;)
dnes, 14:48,  Na dôchodok musíš odrobiť min. 30 rokov :)
dnes, 14:30,  Súhlasím s tým, že pochopiť odtienky vo vyjadrovaní nejakého konkrétneho človeka, k tomu...
dnes, 14:27,  109. Z tvojho príspevku mám pocit, že emócie ti zahmlievajú čistotu myslenia.
dnes, 14:19,  Viem programovať ;) Viem prežiť, lebo SOM mal dobrý plat, ergo veľké odvody, ergo...
dnes, 14:17,  Ja by som ťa zamestnala, ale čo vieš robiť ? *39 No, ak s tým vieš prežiť, je to ok...
dnes, 14:15,  A niektoré nepochopíš nikdy, ja som raz čítala Lemmyho parodiu už neviem na čo, a bola som...
dnes, 14:14,  Vyhodili ma z práce, lebo mi šibalo ;)
dnes, 14:14,  Ten kto odmieta nosit ruško si vakcinu nezasluzi.
dnes, 14:13,  No už ma nechcel nikto zamestnať, tak mi psychiatrička odporúčila ID ;)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Falošný priateľ je horší ako nepriateľ, pretože nepriateľovi sa vyhýbaš a priateľovi veríš.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(73 858 bytes in 0,323 seconds)