Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Zásadný omyl kresťanskej symboliky

22
reakcií
553
prečítaní
Tému 4. novembra 2019, 19:21 založil savras.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
02. 07. 2011
56
07. 05. 2016
23
31. 08. 2019
105
06. 02. 2019
34
 
 


1.
označiť príspevok

savras žena
   4. 11. 2019, 19:21 avatar
Tým omylom je vnímanie kríža a pohľad naň. Existujú totiž dva druhy krížov, o ktorých budeme hovoriť. A to kríž rovnoramenný a kríž kresťanský, s predĺženým zvislým ramenom.

Symbol rovnoramenného kríža môžeme nájsť v rôznych civilizáciách dávno pred kresťanstvom. To znamená, že už v dávnych dobrách bola vnímavými ľuďmi zachytená vznešená symbolika rovnoramenného kríža, ktorá je nadčasovým vyjadrením základnej Pravdy bytia.

Ide o symbol Pravdy Božej, vyjadrenej vzájomným priesečníkom dvoch rovnakých ramien. Ramena zvislého a ramena vodorovného, ktoré symbolizujú dva základné princípy bytia: princíp lásky a princíp spravodlivosti. Tieto dva princípy vytvárajú vo vzájomnej súčinnosti dokonalú harmóniu.

Vo vzťahu k ľuďom tieto skutočnosti celkom prakticky znamenajú, že ak chceme vo svojom živote dosiahnuť harmónie, musíme v ňom rovnovážne uplatňovať ako princíp lásky, tak i princíp spravodlivosti. Názorne si to môžeme ukázať trebárs v manželstve, pretože harmonické manželstvo má byť pôdou, z ktorej má vyrastať harmonicky rozvinutá mladá generácia. Pôdu harmónie má vytvárať muž a žena. Muž by mal vo vzťahu k deťom reprezentovať princíp spravodlivej prísnosti, zatiaľ čo žena princíp ochraniteľskej lásky. Ak tak naozaj činia, v súhrne sa deťom dostáva presne takého harmonického prostredia, aké k svojmu vývoju potrebujú.

Takýmto, celkom reálnym a praktickým spôsobom sa odráža základná Pravda bytia do stvorenia. A jej odraz, v podobe rovnoramenného kríža harmonického spolupôsobenia dvoch základných princípov Lásky a Spravodlivosti, môžeme nájsť okolo seba aj v rôznych iných podobách.

Hovorí sa, že dych je život. A preto sa aj náš vlastný dych zachvieva v symbolike rovnoramenného kríža Pravdy. A to v harmonickom priesečníku výdychu a nádychu.

Symboliku rovnoramenného kríža môžeme nájsť aj harmonickom priesečníku aktivity a odpočinku, čo celkom prakticky znamená, že ak túto harmóniu z nejakých dôvodov dlhodobo porušujeme, trebárs formou workholizmu, vybočujeme z Pravdy bytia, a to môže mať veľmi neblahé dôsledky na náš zdravotný stav.

A rovnoramenný kríž Pravdy je vtlačený aj do takého elementárneho prírodného diania, akým je striedanie dňa a noci, alebo striedanie prílivu a odlivu.

Avšak v znamení rovnoramenného kríža Pravdy je napísaná aj samotná Biblia. Starý Zákon predstavuje princíp Spravodlivosti a Nový Zákon princíp Lásky.

Ak sa hlbšie pozrieme na samotný rovnoramenný kríž, princíp Spravodlivosti v ňom zastupuje zvislé rameno. Zvislé rameno, ako meč! Ako výkričník za vetou! Zvislé rameno, ako spravodlivá prísnosť! Ako spravodlivý úder biča, ktorý vyháňa priekupníkov z chrámového nádvoria.

Horizontálne rameno predstavuje Lásku, ktorá akoby prečiarkovala, a tým do určitej miery negovala drsnú prísnosť Spravodlivosti. Lásku ochraňujúcu a pomáhajúcu. Lásku dávajúcu a mysliacu na iných viac, ako na seba.

Takéto je základné posolstvo rovnoramenného kríža vo vzťahu ku všetkým vedomým bytostiam, žijúcim vo stvorení, ktoré sa majú snažiť žiť v súlade s jeho princípom, aby vytvárali harmóniu.

Keď kedysi Kristus hovoril, aby sme zobrali kríž a nasledovali ho, tak hovoril práve o rovnoramennom kríži. O kríži harmónie nosných princípov Lásky a Spravodlivosti. Tie máme vedome prevziať do štruktúry svojej osobnosti a nasledovať ich. Nasledovať ich, čiže riadiť sa nimi v každodennom živote, pretože len v tom spočíva záruka tvorby harmónie.

A práve v znamení rovnoramenného kríža prišiel na zem samotný Kristus, aby starozákonnú, drsnú prísnosť Spravodlivosti, zjemnil novým Zákonom Lásky. Lásky k blížnemu, ako k sebe samému.

Kresťanský kríž s predĺženým zvislým ramenom však symbolizuje niečo úplne iné. Symbolizuje utrpenie, bolesť a smrť, pretože na takomto kríži popravovali v rímskej ríši najťažších zločincov. A na takomto kríži popravil židovský národ Božieho Syna, ktorý prichádzal v znamení rovnoramenného kríža Pravdy a prinášal ľuďom poznanie jeho horizontálneho princípu Lásky.

Ježiš prichádzal k najvyspelejšej časti ľudstva, k židovskému národu, aby jemu, a prostredníctvom neho celému svetu, ukázal vo svojom učení cestu k spáse, ktorú ľudia stratili. Prichádzal zachrániť a spasiť poblúdený svet, smerujúci do záhuby. Prichádzal nám vo svojom učení ukázať, ako máme správne žiť. Ako máme správne myslieť a jednať, aby sme žili v harmónii a smerovali k spáse.

Žiaľ, čisto rozumové uchopenie starozákonných spisov, a tiež mnohé ľudské nedostatky, chyby a necnosti, vychýlili duchovnú elitu židovského národa natoľko od Pravdy, že nebola schopná spoznať Ježiša, prichádzajúceho z Pravdy. Nebola schopná rozpoznať veľkosť jeho Slova, pretože to, čo hlásal, sa často nezhodovalo s ich vlastnými výkladmi. A preto, opantaní temnotou a rozumovou ješitnosťou, sa nenávistne obrátili proti nemu. Usilovali o jeho elimináciu a nakoniec ho zavraždili, v snahe umlčať jeho osobu i jeho učenie. Preto ho pribili na kríž!

Otec nebeský však neposlal na zem svojho Syna, aby mu ho tu zavraždili! Poslal ho k nám so svojim Posolstvom Lásky, aby nám ukázal, ako máme správne uvažovať a jednať. Aby nám ukázal jedinú pravú cestu k spáse, ktorú ľudia, upadnuvší do temnoty vlastných chýb, necností a rozumovej domýšľavosti stratili. A svojou stratou pravej cesty k Svetlu sa odvrátili od Stvoriteľa. Opätovne sa pomeriť s Vládcom všehomíra však bolo možné len tým, že im jeho Syn ukáže pravú cestu k nemu a oni ju budú nasledovať. A preto jedine v nasledovaní Slova Syna Božieho spočíva spása.

Jeho vražda na kríži nebola spásou, pretože cesta k Stvoriteľovi a cesta k zmiereniu sa s ním nemôže predsa viesť cez vraždu. Cesta k Stvoriteľovi vedie jedine cez plnenie jeho Vôle, ľudstvu ukázanej v Ježišovom Slove.

Vražda Krista na krížili bola snahou o elimináciu pravej cesty spásy! Bola vzburou proti Stvoriteľovi a jeho Poslovi!

Lebo cesta k spáse je len cestou harmónie! Cestou harmonického spolupôsobenia Spravodlivosti a Lásky, uplatňovanej v každodennom živote. Len v tom spočíva zmierenie človeka so svojim Stvoriteľom.

Cesta k spáse teda nespočíva vo vražde Božieho Syna na kríži, ktorú ľudstvo vo svojom poblúdení vníma ako akt zmiernej obety. Táto vražda nikoho s nikým nezmierila, ale naopak, iba prehĺbila priepasť medzi človekom a Stvoriteľom, pretože zmieriť nás s Pánom môže len náš život v láske a spravodlivosti, ktorý nás povedie do kráľovstva nebeského, nachádzajúceho sa v Pánovej blízkosti. Mylné uctievanie vraždy ako aktu spásy a zmiernej obety so Stvoriteľom nás tam neprivedie, pretože je to len pomýlená ľudská predstava.

Ak vzájomne porovnáme rovnoramenný kríž, v znamení ktorého prišiel Kristus, s kresťanským krížom utrpenia, zrady a vzbury proti Stvoriteľovi zistíme, že od rovnoramenného kríža sa líši predĺžením zvislého ramena Spravodlivosti.

A toto predĺžené rameno spravodlivosti symbolizuje vo vzťahu k ľudstvu, ktoré zavraždilo Božieho Posla Lásky, zvýšenú mieru prísnosti Spravodlivosti. A táto zvýšená miera prísnosti Spravodlivosti za obludný čin vraždy visí nad ľudstvom, ako jeho vina. Ako ťažká karma, a my sa ku nej môžeme postaviť dvojakým spôsobom.

A síce tým, že budeme hľadať zmierenie so svojim Stvoriteľom prostredníctvom nášho života, žitého v duchu vzájomnej harmónie princov Lásky a Spravodlivosti, čím budme spieť k spáse.

Alebo budeme, poplatní skriveným ľudským výkladom, naďalej považovať vraždu na kríži za akt zmiernej obety a plán spásy, čím ale sami seba vystavíme zvýšenej miere pôsobenia drsnej, prísnej a neoblomnej Spravodlivosti Pána, pretože sme temnými ľuďmi spôsobenú vraždu nevinného pripisovali Stvoriteľovi, ako jeho zámer a plánovaný akt spásy.

Vy nešťastní! Len medzi vami, ľuďmi, sa plánujú vraždy za účelom dosiahnutia niečoho! Len vy ste s niečím takým zvráteným schopní kalkulovať vo svojich plánoch! Nikdy však nie váš Pán a najvznešenejší Boh, ktorého chcete silou mocou znížiť k obrazu svojej vlastnej úbohosti!

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


16.
označiť príspevok

Krištof
   8. 11. 2019, 10:11 avatar
1. Ježišovo zabitie na kríži nebolo spásou, ale obetou za hriechy, či už za tzv. dedičný hriech alebo aj za osobné. Tá obeta však vedie k spáse resp. k vykúpeniu z hriechu. Som katolík, nepatrím k svedkom Jehovovým, ale táto ich definícia pojmu výkupné sa mi pozdáva: "Cena zaplatená na vykúpenie alebo oslobodenie od nejakého záväzku alebo nežiaducej situácie. Najvýznamnejšou výkupnou cenou je cena preliatej krvi Ježiša Krista. Tým, že Ježiš zaplatil v nebi hodnotu tohto výkupného, otvoril cestu pre Adamovo potomstvo, aby bolo oslobodené od hriechu a smrti, ktoré všetci dedíme pre hriech nášho praotca Adama."

Dedičný hriech spôsobuje i to, že ľudia nepoznajú Pravdu resp. Boha. Nemajú to zjavenie z Ducha Svätého. Sú v tomto zmysle "v smrti", mimo vzťah s Bohom, zdrojom života. Písmo hovorí, že hriech vedie k duchovnej smrti. Práve i preto sa Kristus obetoval za ľudí, aby bol ten hriech odstránený, aby ľudia dostali Ducha Svätého, duchovný život, určité poznanie. Ale nato musel byť Kristus aj vzkriesený, lebo zomrel za ľudí, ktorých hriechy takpovediac ho zabili, ale tým, že za ľudí vstal zmŕtvych do večného života, mohli aj ľudia s ním byť oživení z toho hriechu - smrti; navyše sú z jeho "vraždy" oslobodení, lebo keď obeť (Kristus) žije, tak aká vražda, akí vrahovia? Keď obeť (Kristus) žije, tak vrah nemôže byť obvinený z jej vraždy, ale je oslobodený, ospravedlnení.

Vieme, že okrem dobra je na svete i zlo a tiež hriechy. Biblia hovorí, že hriech vedie k smrti, ktorá oddeľuje človeka od neba, od Boha. Ako zmeniť túto smrť na život? Tak že sa Kristus obetoval, zomrel za človeka, bol vzkriesený, premohol smrť - za človeka, takže tento môže žiť. "Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi." (Rim 6,23) Potom by sa však ľudia aj mali snažiť podľa toho žiť, nie ako mŕtvi, lež živí, napr. podľa Desatora. "...toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. ... Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on." (1Jn 2,1-6)


17.
označiť príspevok

Krištof
   8. 11. 2019, 10:19 avatar
Ešte dodatok: Oslobodení z tej "vraždy" môžu byť len tí, čo prijímajú túto jeho obetu za seba (za svoje hriechy); za nich zomrel a vstal z mŕtvych


18.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 11. 2019, 10:32 avatar
17. A čo by si povedal na takéto čosi:
Boh, ktorý žil v človeku Ježišovi, nepoznal smrť, ktorá zavládla na zemi od vyhnania Adama z raja. A tak sa úplne spojil s človekom Ježišom, aby mohol smrť spoznať a "vyriešiť jej problém".

A tak Boh, spojený s človekom, prešiel ľudskou smrťou, spoznal ju a aj jej ľudské následky - spoznal "miesto", kam po smrti ľudské duše odchádzali a spoznajúc to, dal to všetko do poriadku a po troch dňoch dal do poriadku aj duchovnú podstatu Ježišovho tela a umožnil mu opäť sa zjaviť v novej podobe, v ktorej už niet smrti.


19.
označiť príspevok

Krištof
   8. 11. 2019, 11:58 avatar
Problém smrti nebol nijako problémom Boha ani Božieho Syna, Syna človeka - Ježiša Krista. Bol a je to problém ľudí. Boh a Kristus teda za a pre ľudí riešil a vyriešil tento problém
Súhlasí -era-


20.
označiť príspevok

-era- muž
   8. 11. 2019, 12:02 avatar
S tým súhlasím. Bol to problém ľudí po vyhnaní z raja. A ešte stále to je náš problém, ale v Ježišovi máme prototyp človeka, pre ktorého ten problém je už vyriešený ako vzor pre všetkých - a môžeme sa pokúsiť ho napodobniť.


21.
označiť príspevok

Krištof
   8. 11. 2019, 12:29 avatar
Ježiš - Boží Syn a Syn človeka tento problém ako jediný mohol vyriešiť a aj ho vyriešil za ľudí - potenciálne pre každého človeka a reálne pre tých ľudí, ktorí jeho obetu za a pre seba prijímajú. Za a pre nich zomrel a vstal z mŕtvych. Tým je tá ich duchovná smrť vyriešená, nahradená duchovným životom. Iba jeho obeta, smrť a vzkriesenie (s tým spojené veci) mohli toto vyriešiť pre ľudí. Iba tak sa odstraňuje ten dedičný hriech. Je to jediná "cesta, pravda, život". Ale tí veriaci potom aj majú žiť ako on, resp. snažiť sa o to, dodržiavať dobré hodnoty (príp. prikázania), s láskou. V tomto môže byť pre všetkých vzorom (povedzme v oblasti morálky, charity, empatie). Ale to neznamená, že napokon pri poslednom súde budú vzkriesení k životu nutne iba títo veriaci. Vzkriesení potom môžu byť aj iní, ak boli povedzme viac-menej spravodliví, dodržiavali morálne hodnoty, mali svedomie, rozum, empatiu (prirodzený zákon); ak počas pozemského života nepoznali Ježišovo evanjelium a pod.


23.
označiť príspevok

Krištof
   13. 11. 2019, 08:27 avatar
Čo sa ešte týka tej "vraždy" Ježiša, z pohľadu tých, čo to robili (najmä Rimanov), išlo o popravu či trest smrti. Paradoxne napriek tomu, že bol nevinný.
"Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: »Započítali ho medzi zločincov.« Lebo sa spĺňa o mne všetko." (LK 22,37; Iz 53,12) 
"Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. ... Ale druhý ho zahriakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé." (Lk 23,32-41)

Okrem toho, že išlo kvázi o popravu či trest smrti, išlo zároveň o obetu, bol/je to Baránok Boží: "Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: "Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta." (Jn 1,29)


2.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 11. 2019, 19:28 avatar
Co s toho ked nevies diskutovat...


3.
označiť príspevok

ardun muž
   5. 11. 2019, 16:40 avatar
Lívia už pridriemala

scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 11. 2019, 17:00 avatar
1,....samé filozofické bláboly. Kríš ako taký, je pohanský symbol a nie kresťanský! Tiež, popravný nástroj Krista nie je niečo , čo máme uctievať ,alebo nebodaj nosiť na krku ,alebo ho mať zavesený doma na stene. Ak by vám popravili na šibenici milovanú osobu/trebárs syna/, nosili by ste malú šibenicu na krku a takto si pripomínali smrť svojho syna? Nuž, žiadny normálny človek by to nerobil. Aj v Písme a v minulosti bol popravný kôl/nie kríž/ symbolom prekliatia. A sotva prví kresťania používali tento symbol vo svojej službe, v živote. O tom sú jasné dôkazy, že tomu tak nebolo!
A už vôbec nie je pravda to, čo prívrženec new age/Savras/ píše ďalej ..... citujem jeho slová: "Cesta k spáse teda nespočíva vo vražde Božieho Syna na kríži, ktorú ľudstvo vo svojom poblúdení vníma ako akt zmiernej obety. Táto vražda nikoho s nikým nezmierila, ale naopak, iba prehĺbila priepasť medzi človekom a Stvoriteľom, pretože zmieriť nás s Pánom môže len náš život v láske a spravodlivosti, ktorý nás povedie do kráľovstva nebeského, nachádzajúceho sa v Pánovej blízkosti. Mylné uctievanie vraždy ako aktu spásy a zmiernej obety so Stvoriteľom nás tam neprivedie, pretože je to len pomýlená ľudská predstava." .... toľko citácia.
Nuž a to je obrovský blud. Aj preto by sme mali Savrasovi navrhnúť, aby sa jeho stránka ...kusvetlu.blog.cz,....premenovala na stránku: "kutme.blog.cz"!
Alebo nech ide s tou ezoterikou do teplých krajín.


15.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 11. 2019, 09:25 avatar
Shagara, Biblia pise o klincoch v rukach /množné cislo/ , takze ak by bol na kole stacil by 1 klinec. Drevo mohlo mat dlzku 4 aj 5m takze taku váhu by sam neodniesol. S kolom mate pravdu v tom zmysle, ze bol na nom Kristu pribitý , no zvykom bolo najskor na zemi pribiť roztiahnuté ruky na kratky kôl a ten bol potom pribitý na kôl , ktory bol v zemi a tak vznikol tvar kríža .,takze s tým kolom nemate pravdu ako JS. S ostatným co pises súhlasím  


5.
označiť príspevok

elemír muž
   7. 11. 2019, 09:47 avatar
No, nie až tak celkom, shagara, lebo napríklad obyčajný kríž je v rukách exorcistu obrovská sila proti satanovi. Ak je v miestnosti kríž na stene, je tam neporovnateľne väčší pokoj. Ľudia to cítia a preto to robia. Asi to cítia aj tí zlí z druhej strany a preto sa tam neradi zdržujú. Doporučujem vyskúšať ! To sú veci, ktoré sú prakticky vyskúšané dlhodobo v dejinách.
Ak človek niečo posvätí, nejaký predmet v mene ježiša, viažu sa k tomuto predmetu dobrí duchovia a zlí sa radšej vyhýbajú týmto miestam a o to vlastne ide.
My zabúdame, že s nami žije paralelný nami neviditeľný svet duchov, ktorí nás v smrti predišli na druhú stranu.
ježiš hovorí, ak zlý duch nájde čistý neobielený dom, tam tam nezostane sám, ale odíde a privedie od seby horších ako je on a dni tohoto človeka sú horšie a horšie. To isté musí platiť aj v dobrom, ale dobrého ducha si musí človek získať a neustále udržovať. je to ako ponorky v mori. To zlé, teda voda, si neustále hľadá skulinku, aby vošla do vnútra, ale vzduch to dobré na život, kolko to dá práce, aby tam človek mohol pod tou vodou žiť. Zlo číha na každom kroku a stačí ho vpustiť, ale dobro nás stojí viacej námahy a preto to mnohí vzdávajú skorej, ako sa presvedčíme o tom, že dobro je lepšie, ale zase nie zdarmo.
Ale znova opakujem,skúšajte to a hľadajte a samozrejme s vierou to ide oveľa ľahšie.
Skúste sa tieto veci pochopiť najprv prakticky vo svojom živote a potom príde aj to ostatné.
Proti zlému stačí byť pasívny, za dobré sa musí bojovať.
A ak sa niekto pozrie na kríž a vidí dve zhlobené latky, tak to sa v podstate nič nedeje, lebo to sa dá vidieť hocikde, ale ak sa niekto pozrie na kríž a preletí mu pred očami život ježiša krista, potom je treba tie dve latky pozlátiť, lebo nám dilému dobra a zla pripomenuli rozdiel medzi životom v zatratení a životom v príbytkoch, ktoré pre niektorých jeho pripravil ježiš.
Preto ak sa hocikde pozrieme na kríž doma, v kostole, pri ceste a aspom na pár sekund uvidíme ježiša, nášho zachráncu a spasiteľa, požehnená ruka človeka, ktorý ho vytvoril, alebo sa pričinil o jeho postavenie, a myslím, že aj bude v budúcnisti vždy, a v každom raze, komukolvek tento kríž pripomenie meno ježiša krista.


6.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   7. 11. 2019, 10:04 avatar
dnes si ako na tom finančne elemír....


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 11. 2019, 20:40 avatar
5,.....elemír, nie som toho názoru, čo ty! A už vôbec neverím exorcistom. A vyhýbam sa modlárstvu, hlavne neuctievam popravný nástroj, symbol prekliatia, potupy! Ježiš urobil nesmierne veľa pre našu záchranu, ale je zhrození, keď vidí čo robia mnohí akože "kresťania"!
A Ježiš bol popravený na kole a nie na kríži! Kríž bol a je pohanský symbol. The Companion Bible uvádza: „[Stauros] nikdy neznamená dva kusy dreva spojené v nejakom uhle... Nič v gréčtine [Nového Zákona] nenaznačuje, že by išlo o dva kusy dreva.“
Ale to nie je podstatné,....podstatné je to, že určite rozumný človek nebude uctievať popravný nástroj! Nikde v Písme nenájdeš príkaz robiť takú vec. Aj keď už dopredu viem, ktorý verš Biblie vytiahnete na podporu svojho opačného, nebiblického názoru.
‚Prekliaty je každý, kto je povesený na kôl [„kto visí na dreve“, Katolícky preklad].‘“ ?(Galaťanom 3:13) Pavol tu cituje 5. Mojžišovu 21:22, 23, kde sa jasne hovorí o kole, nie o kríži. Keďže človek, ktorý zomrel na takomto popravnom nástroji, bol považovaný za „prekliateho“, nebolo by vhodné, aby si kresťania zdobili domov soškami alebo obrazmi znázorňujúcimi pribitého Krista. Alebo ich dokonca nosili na krku. Už aj chápem, prečo rôzni heavy-metalisti, satanisti a podobné individuá nosia veľké kríže na krku a oblečení!?   
A to, že dnes kríž/aj ked by to mal byť kôl/ pripomína Krista, tomu sa nemôžeme čudovať. Už od počiatku zrodu štátnej , mocenskej cirkvi/RKC/ sa tento názor pretláčal do myslí ľudí!


13.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 11. 2019, 08:06 avatar
shagara 10
len jedna poznámka, exorcizmus napríklad dnes rieši spoli s psychitrami najhroznejšie prípady napríklad u detí, ktoré sa neustále škriabu do krvi, hrýzu a a ešte hroznej šie veci. Exorcista a psychiater sa presne dohodnú, či je problém organický, alebo duchovný, či to je na liečbu tabletklami, alebo na vyhnanie zlého ducha.
Ježiš považoval vyhá)anie zlých ducho za jednoznačne najdô§leižitejši poslanie tých, ktorýh posielal.
Musímm končiť.


7.
označiť príspevok

elemír muž
   7. 11. 2019, 12:46 avatar
ondrej
a ty si čo, máš popžičiať ?


8.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   7. 11. 2019, 14:02 avatar
No čítal som ten tvoj príbeh, je tomu už niekoľko rokov, tak sa pýtam.....ale ak máš stále problém niečo ti dám.....


9.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   7. 11. 2019, 14:39 avatar
Stačí, ak dáš číslo účtu....rád ťa požehnam....


11.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   7. 11. 2019, 22:39 avatar
myslím to važne elemír, rad ti aspon trochu pomôžem....samozrejme ak Ta to neurazí....Podľa toho čo píšeš v inej teme, tak mam pocit, že potrebuješ pomôcť, ale možem sa mýliť.....Ak by ťa to nejak urazilo, potom prepáč.....


12.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 11. 2019, 08:01 avatar
Samozrejme, že mám problémy, veď v takom stave sa ani nejak nedá vyskakovať, ale ja som to myslel, že, keď si sa ma opýtal na tie peniaze, že či nie si nejaký astrolog, lebo posledné dni sú naozaj problematické.

samozrejme veliká vďaka za podporu, toto niekedy pomôže viac, ako samotné peniaze.

Dostal si ma do riadneho šoku, nepoznáš ma náhodou ?

Takéto veci treba riešiť súkromne a zadné dvierka vždy sú, to nie je púroblém, problém j len, že by sa to mohlo dostať do dedičstva.

Ale chcel by som poznať takýchto ľudí osobne, samozrejme, že nie kvôli peniazom, možno ak si ťukneš na múj profil, možno tam je aj mail.

takýmto ľuďom odkazujem toto:
Nech je požehnaný každý, kto ťa požehnáva a nech je preklity každý, kto ťa preklína.
Je to možno najstrašnejšia veta tohoto sveta, ale dobrí sa nemusia báť, tých ochraňuje.


14.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   8. 11. 2019, 08:25 avatar
ťukol som na tvoj profil a nevidím tam žiadný mail


22.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 11. 2019, 13:56 avatar
ondrej, teraz som to pozrel a mail tam naozaj nie je, ale teraz to nechajme tak a som ti veľmi povďačný, také niečo vždy poteší a podporí.
Súhlasí ondrej61
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:29,  dEBILKO, RADšEJ MI POVEDZ ako to bude s KORONOU ďalej, keď na Slovensku sa míňajú miliardy...
dnes, 14:25,  -era-, akože nenapadlo... veď som Ti to už písal ... čo iné, ako takéto vyjadrenie...
dnes, 14:23,  Osvietený-toto asi nechápeš, ale na tom videjku sa presne objavuješ ty, je to len otázka...
dnes, 14:16,  Príde mi to ako "nutné zlo". Nevieme to lepšie, tak to robíme po vzore tých,...
dnes, 14:12,  Aj do mikrofónu na námestí rozprávala pekne a aj s Lechanom mala rozhovor. .. a napokon ju...
dnes, 14:10,  Osvietený ty ako vždy tlačíš svoju kapustu. USA dlhé roky mala ropu z Venezuely takmer...
dnes, 14:08,  Asi sa Ti nepáči, nemáš v nej obľubu. .. =D
dnes, 14:06,  =D =D nemusíš byť politička, na to aby si bola dobrá. .. sorry, ja sa smejem, lebo si mi s...
dnes, 14:04,  Fíha, tak vďaka za kamienok do mozajky. Už mi to všetko dáva lepší zmysel. Takže...
dnes, 13:58,  Ta ale lepšie je nevoliť, ako voliť zo sympatie. .. nebodaj si volila Ľudovú stranh, keď sa...
dnes, 13:56,  -era-, s prvým odstavcom v podstate súhlasím... "Tvoja strana" je, či už si to...
dnes, 13:49,  Sadistickí manipulátori deformujú ruskú realitu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
dnes, 13:48,  Tak sme si aj vraveli, že šarlatánsky hovnomet v čase koronakrízy obchádza Rusko, ale už...
dnes, 13:47,  Prečo by som nebol? Som! :)
dnes, 13:47,  No lebo u nás sa nestrieľa :)
dnes, 13:46,  Čo je USI zrael netuším
dnes, 13:45,  Zmluva o nešírení jadrových zbraní (ang. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)...
dnes, 13:44,  (2) Era, na základe čoho si myslíš, že svet žije v mieri, keď USIzrael po II. SV vedie...
dnes, 13:42,  Členovia sú všetci i Maiga či státisíce romov atd
dnes, 13:41,  Ty nie si člen národa Slovenského?
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
„Kreativita je vynaliezanie, experimentovanie, riskovanie, porušovanie pravidiel, robenie chýb a radosť z toho všetkého.“ Mary Lou Cook
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(106 242 bytes in 0,340 seconds)