hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  veda  /  téma

Výroky o (psycho)lógii a duševna

príspevkov
8
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 1.3.2022 10:04 vrana
posledná zmena 7.3.2022 09:36
1
01.03.2022, 10:04
Duša (psyché)

Duša si vybrala tvojich rodičov, teba a tvoj spôsob života, tvoj osud. Preto sa inkarnovala do tvojho tela...

Duša je tu tak od toho aby si na onen svet, svoj domov, po smrti tvojho hrubého tela, zobrala veškerú skúsenosť, zážitok, charakter, vlastnosť, schopnosť, zručnosť, vedomosť, múdrosť, stavy...

Duša tak získava čisté (roz)vinuté nadobnuté hlboké vedomie. Aby v domove, v Nirváne so zotrvaním, v duchovnom posmrtnom živote pred/medzi/po živote tam disponovala s pokročilým štádiom duchovného vedomia, aby to bolo jej prvé a posledné (znovu)zrodenie.

(Ne)čistá duša v mojom živote je tu od toho, aby mi dávala životné lekcie a úlohy. Je tu od toho, aby Som sa od jej (ne)čistého (psy)chického obsahu učila. Je tu od toho, aby Som sa (roz)víjala, (seba)zdokonaľovala, získavala vedomosti.

Tak ako duch, tak aj duša má tvar, formu a jemnohmotu. Duša je tak jemné krehké energetické telo.

Ver, že tvoja duša je najčastejšie s pohľadu muža vo forme ženského princípu jemného krehkého energetického tela.

Záleží len na tebe, akú cestu tvojim životom s dušou si vyberieš. Buď budeš s ňou komunikovať a radiť sa pri nej, to znamená, že budeš sa k duši načúvať, zhovárať sa s ňou, alebo odmietneš s dušou veškerú komunikáciu, a nehaš tak dušu tvoju na pokoji.

Duša napriek duchovi, sa (ne)dá ovládať a riadiť. Je tak (samo)statná riadiaca a ovladajúca sa jednotka.

Dušu nájdeš všade. Je ukrytá v tebe, alebo mimo teba v podobe neviditeľnej, prežívajúcej, energie, sile, napätia, odporu, bloku.

Tak ako duch aj duša je zdrojom všetkého. Na nebi disponuje ako hovoriaca mysliaca bytosť. Okrajom jej zdroju je tak eGo, ktorého sa všetko týka a dotýka, čoho následkom sú prejavy, reagovanie na ostatné eGá.

Duša tvoja označená ako psyché (ne)znamená nič iné, ako len plnosť myšlienok, predstáv, snov, fantázii... Ty ako psyché si (bohom)plná, (po)božná.

Ty ako duša, učením pripúšťaš reálnu existenciu boha na zemi a jeho vplyv naňu.

Ver, že najväčším bohatstvom duševna je úplnosť, celistvosť!

Ak si posadnutá dušou, (pre)važuje u teba eGoizmus, choroba, príznaky schizofrénie.

Ak je prevaha myslenia, ale nie vedomia, vnímania a pocitovania... na duševnej rovine, ide o chorobu eGa.

Ver, že duša tvoja pochádza z minulých a budúcich životov, nie z tohto.

Duša tvoja je v tvojej mysli a tá je tvojim vonkajškom, exteriérom. Nájdeš ju vo svojej hlave.
none
2

1. vrana 01.03.2022, 10:04

Duša (psyché)

Duša si vybrala tvojich rodičov, teba a tvoj spôsob života, tvoj osud. Preto sa inkarnovala do tvojho tela...

Duša je tu tak od toho aby si na onen svet, svoj domov, po smrti tvojho hrubého tela, zobrala veškerú skúsenosť, zážitok, charakter, vlastnosť, schopnosť, zručnosť, vedomosť, múdrosť, stavy...

Duša tak získava čisté (roz)vinuté nadobnuté hlboké vedomie. Aby v domove, v Nirváne so zotrvaním, v duchovnom posmrtnom živote pred/medzi/po živote tam d...

01.03.2022, 10:17
Duša tvoja je (arche)typ, inštinkt, pud, či komplex, niečo ako zlá karma z minulých, či budúcich životov. Preto potom sa chováš a jednáš tak, ako sa chováš a jednáš.
none
3

2. vrana 01.03.2022, 10:17

Duša tvoja je (arche)typ, inštinkt, pud, či komplex, niečo ako zlá karma z minulých, či budúcich životov. Preto potom sa chováš a jednáš tak, ako sa chováš a jednáš.

01.03.2022, 10:49
Ver, že duša tvoja je samostatná riadiaca a ovladajúca sa jednotka, ktorá (ne)potrebuje tvoje zvolenie. Nieje tvojim sluhom..., je pánom sebe samej. To znamená, že sa buď nehýbe a vytvára tak postoje a pozicie, teda len sedí, stojí, či leží. Alebo vykonáva veškerý pohyb, teda chodí, beží, jazdí, lieta, pláva, či robí bežné potreby a činnosti.

Duša je tak pánom sebe samej, nieje sluhom... pána. Kdežto duch je tvojim sluhom, kde ty si jeho pánom.
none
4

1. vrana 01.03.2022, 10:04

Duša (psyché)

Duša si vybrala tvojich rodičov, teba a tvoj spôsob života, tvoj osud. Preto sa inkarnovala do tvojho tela...

Duša je tu tak od toho aby si na onen svet, svoj domov, po smrti tvojho hrubého tela, zobrala veškerú skúsenosť, zážitok, charakter, vlastnosť, schopnosť, zručnosť, vedomosť, múdrosť, stavy...

Duša tak získava čisté (roz)vinuté nadobnuté hlboké vedomie. Aby v domove, v Nirváne so zotrvaním, v duchovnom posmrtnom živote pred/medzi/po živote tam d...

02.03.2022, 10:06
(Ne)čistoty

Ako (ne)čistý sa prežívam pri cudzích myšlienkach, pri cudzom vedomí, pri hlasoch a slovách. Ako čistý sa cítim pri svojich myšlienkách, pri svojom vedomí, pri tichu.

Ako (ne)čistý sa prežívam v spoločnosti ľudí a verejnosti, a ako čistý sa cítim mimo spoločnosť ľudí, mimo verejnosť, sám o samote, ako (samo)tár.

(Ne)čistota je všetko to (ne)správne, čistota je tak opak, všetko správne.

Ver, že (ne)čistoty sú (ne)správny duchovný postoj, (ne)správny spôsob života, (ne)správny náhľad, (ne)správny prítomný oKamih, (ne)správne vedomie, (ne)správne dýchanie, (ne)správne myslenie, (ne)správne konanie, (ne)správne živobytie, (ne)správne úsilie, (ne)správna reč, (ne)správna bdelosť, (ne)správna meditácia, (ne)správna empatia, (ne)správna kontemplácia, (ne)správna modlitba.

Ak niečo v tvojom živote (ne)funguje tak, ako má, ide o (ne)čistotu. Postačí iba vtedy nájsť jej príčinu. Nájdeš ju vo svojom vnútri. Ak sa ti ju podarí odhaliť a odstrániť, transformovať, či trancendovať, máš vyhraté.

(Ne)čistotu spoznáš, ako tvoj vnútorný ženský hlas a slovo z pohľadu muža, u žien opak, ktorý ťa súdi a posudzuje, nálepkuje a škatuľkuje...

(Ne)čistotu nájdeš aj v tvojom myslení, ak priveľa myslíš, (pre)mýšlaš, (roz)mýšlaš, (roz)jímaš, (u)važuješ, (z)važuješ tak, že sa hlboko ponáraš do seba, kde prežívaš len samé (u)trpenie, robíš si starosti, problémy, (u)trpenia, trápenia a bolesti.

(Ne)čistota je tvoj (ne)prijemný pocit v tele, ktorý sa prežíva pri hlasoch a slovách. Vtedy prežívaš iné (ne)príjemné pocity v tvojom tele, ako keď si sám o samote.

Tvoje emočné telo bolesti je tiež druh (ne)čistoty, pri ktorom (pre)žívaš rôzne škodlivé (ne)gatívne emócie, ktorých príčinou je reakcia emočného tela bolesti na tvoju myseľ, reakcia na tvoje eGo.

Tvojím falošným "ja" eGom, tu nieje nikto iný ako veľký sudca, kat, kazateľ, ktorý sa kŕmi tvojima emóciami.

Ver, že (ne)čistoty sú tak parazitom, otravou, jedom, rakovinou, vírusom... v podobe súdiaceho... eGa.

Ak si (seba)vedomý a nie (seba)uvedomujúci sa, to znamená nič iné, ako že si hlúpy, chorý, žiješ tento život, (ne)ustále si seba pripomínaš, staviaš do popredia kladenie dôrazu na seba, ide tiež o (ne)čistoty.
none
5

4. vrana 02.03.2022, 10:06

(Ne)čistoty

Ako (ne)čistý sa prežívam pri cudzích myšlienkach, pri cudzom vedomí, pri hlasoch a slovách. Ako čistý sa cítim pri svojich myšlienkách, pri svojom vedomí, pri tichu.

Ako (ne)čistý sa prežívam v spoločnosti ľudí a verejnosti, a ako čistý sa cítim mimo spoločnosť ľudí, mimo verejnosť, sám o samote, ako (samo)tár.

(Ne)čistota je všetko to (ne)správne, čistota je tak opak, všetko správne.

Ver, že (ne)čistoty sú (ne)správny duchovný postoj, (ne)správny...

02.03.2022, 10:42
Ver, že eGo, ako (ne)čistota, sa prežíva pri cudzích myšlienkach, pri cudzom vedomí, pri hlasoch a slovách. Bytie, ako čistota, sa cíti pri svojich myšlienkách, pri svojom vedomí, pri tichu.

eGo, ako (ne)čistota, sa prežíva v spoločnosti ľudí a verejnosti, Bytie, ako čistota, sa cíti mimo spoločnosť ľudí, mimo verejnosť, sám o samote, ako (samo)tár.
none
6

1. vrana 01.03.2022, 10:04

Duša (psyché)

Duša si vybrala tvojich rodičov, teba a tvoj spôsob života, tvoj osud. Preto sa inkarnovala do tvojho tela...

Duša je tu tak od toho aby si na onen svet, svoj domov, po smrti tvojho hrubého tela, zobrala veškerú skúsenosť, zážitok, charakter, vlastnosť, schopnosť, zručnosť, vedomosť, múdrosť, stavy...

Duša tak získava čisté (roz)vinuté nadobnuté hlboké vedomie. Aby v domove, v Nirváne so zotrvaním, v duchovnom posmrtnom živote pred/medzi/po živote tam d...

03.03.2022, 07:56
(Ne)správny duchovný postoj

Ak ťa niečo trápi, robíš si starosti, problémy, (u)trpenia, trápenia a bolesti, máš k veci (ne)správny duchovný postoj.

Ak si so svojim životom neni spokojný, neni za jedno, príčinu hľadaj vo svojom vnútri.

(Ne)správny duchovný postoj, to jest (ne)konečný a (ne)zmyselný boj, ktorý nepozná víťaza a ani porazeného.

(Ne)robiť si starosti... z minulosti, či budúcnosti, znamená žiť tu a teraz! V (bez)časovom prítomnom oKamihu.

Ak si seba (ne)ustále seba pripomínaš, kladieš doraz na seba, ide o (ne)správny duchovný postoj.

Keď už dýchať svoje telo, tak vedome!

Prestaň sa už konečne zaoberať (ne)čistými myšlienkami. Nikam to (ne)vedie! Na miesto toho sa zameraj na svoje vnútro. Tam nájdeš seba!

Ver, že to, čo robíš a neskorej to oľutuješ, existuje na to (u)pratovanie v mysli. (Od)automatizuj sa!

Na tomto svete ti postačí i to málo, čo práve máš. Nehromaď majetok!

Ak (ne)vieš ako ďalej, uč sa s vlastných chýb!

Pred každým vystúpením (ne)zabudni si svoju reč natrénovať. Veď so sebou samým dialógy!

Dávaj si pozor na každom kroku! Totiž na každom rohu číha smrť.

(Ne)snívaj, keď medituješ. Radšej sa snaž pozorovať svoj dych. Ten ta privedie k (o)čiste!

Keď už riešiš nejaký konflikt, skús ho najprv precítiť. Pytaj sa. Čo pozorujem? Aké city sú v tom? Aké potreby treba? Aké prosby treba?

Keď už kontempluješ, mal by si to robiť v tvojom obľúbenom kresle, na jednom mieste a klásť si tie správne otázky.

Keď už sa modlíš, mal by si to robiť vo svojej svätine, prihovárať sa k bohu smerom do vnútra.
none
7

1. vrana 01.03.2022, 10:04

Duša (psyché)

Duša si vybrala tvojich rodičov, teba a tvoj spôsob života, tvoj osud. Preto sa inkarnovala do tvojho tela...

Duša je tu tak od toho aby si na onen svet, svoj domov, po smrti tvojho hrubého tela, zobrala veškerú skúsenosť, zážitok, charakter, vlastnosť, schopnosť, zručnosť, vedomosť, múdrosť, stavy...

Duša tak získava čisté (roz)vinuté nadobnuté hlboké vedomie. Aby v domove, v Nirváne so zotrvaním, v duchovnom posmrtnom živote pred/medzi/po živote tam d...

04.03.2022, 11:17
(Ne)správny spôsob života

Ver, že nič (ne)robenie znamená umieranie za živa.

Sledovanie televízie viac ako dve hodiny denne je stratou času.

Ver, že vylihovanie a prepínanie programov na televízii vedie k lahnutej oživlej mŕtvoly s ovládačom v ruke.

Čítaním odbornej, motivačnej, duchovnej... literatúry sa (od)pútaš od (u)trpenia.

Ak žiješ tak, že (pre)žívaš zo dňa na deň, vedie to k (u)trpeniu.

Zlé hospodárenie s peniazmi vedie k finančnej (ne)gramotnosti. Nauč sa byť už konečne finančne inteligentný!

Kupuj si a var si zdravé potraviny, predídeš tým dlhoročnej nadváhe a chorobám tela!

Staraj sa o svoje telo! To ti zaručí dlhodobú vitalitu a životnosť.

Dopraj si duševnú pohodu, choď von na vychádzky, beh, bycikel, či do prírody.

Za každým, ak sa ti (ne)chce, alebo ak sa chceš (u)kotviť v prítomnom oKamihu, si prednies tento výraz: Keď Som, tak Som, viem, že Som!

Keď Som, tak Som, viem, že Som. V slove Som sa môže nachádzať akýkoľvek postoj, pozícia, potreba, či činnosť... Keď vykonávam potrebu, tak vykonávam potrebu, viem, že vykonávam potrebu!

Objav v sebe hormón serotonín. Pri tvorbe hormónovej serotonínovej teórie nájdeš v sebe duševnú pohodu.

Choď von do spoločnosti, zapiš sa do nejakého športového, občianskeho klubu. Ten ťa obdarí aktivitou a novými kontaktmi.

Bez režimu dňa, organizéra si ako (ne)riadená strela! Spíš si organizér na každý deň, týždeň...

Pri čítaní knižiek, počúvaj meditačnú, ukludňujúcu hudbu.

Vyhľadávaj také kontakty, konexie, od ktorých sa dozvieš čo máš robiť, a od zlých, čo (ne)máš robiť.

Ak v práci trpíš, je načase sa (u)kotviť v prítomnom oKamihu. Ten ťa na čas odpúta od starostí.

Ak si myslíš, že si (super)eGo, či (alter)eGo si na omyle. Začni si konečne seba (u)vedomovať ako (seba)uvedomujúceho ducha, stvoriteľa, Bytie... Aj ty si stvoriteľ.
none
8

1. vrana 01.03.2022, 10:04

Duša (psyché)

Duša si vybrala tvojich rodičov, teba a tvoj spôsob života, tvoj osud. Preto sa inkarnovala do tvojho tela...

Duša je tu tak od toho aby si na onen svet, svoj domov, po smrti tvojho hrubého tela, zobrala veškerú skúsenosť, zážitok, charakter, vlastnosť, schopnosť, zručnosť, vedomosť, múdrosť, stavy...

Duša tak získava čisté (roz)vinuté nadobnuté hlboké vedomie. Aby v domove, v Nirváne so zotrvaním, v duchovnom posmrtnom živote pred/medzi/po živote tam d...

07.03.2022, 09:36
(Ne)správny náhľad

odkaz
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 118 902 B vygenerované za : 0.121 s unikátne zobrazenia tém : 76 774 unikátne zobrazenia blogov : 1 666 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Možno si sa niekedy zamýšľal, ako bude vyzerať ten Nový Jeruzalem, nebeské kráľovstvo, ktoré má zostúpiť, podľa proroctva 😉 Nuž, asi ťa sklamem trochu, ale nejedná sa o klasické mesto...

citát dňa :

Múdry sa učí celý život. Hlupák, ten už všetko vie.