hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Výklad knihy Daniel / malý roh pápežstvo / 7 kapitola

príspevkov
108
zobrazení
59
tému vytvoril(a) 21.1.2024 17:59 Tomas123456
posledná zmena 23.1.2024 14:33
1
21.01.2024, 17:59
Kniha Daniel sa skladá z viacerých proroctiev. V 2 kapitole sa opisuje Babylonská, Perzská, Grécka a Rímska ríša. V dňoch kráľov rímskej ríše sa predpovedá príchod mesiášskeho kráľovstva Dan 2: 40-45. 5 Kapitola opisuje pád kráľa Baltazára a jeho kráľovstva Dan 5: 17-30. 8 kapitola predpovedá bitku medzi Médsko-Perzskou a Grécko-Macedónskou ríšou, a rozpad Grécko Macedonskej ríše na 4 časti, opis jednotlivých bitiek v týchto 2 ríšach opisuje celá 11 kapitola. 8 kapitola tiež opisuje vzostup Antiochusa IV, jeho boj proti Izraelu, prerušenie ustavičnej obete v Jeruzalemskom chráme, a znesvätenie jeruzalemského chrámu. 9 Kapitola opisuje časové rozmedzie od znovupostavenia Jeruzalemského chrámu až po príchod Mesiáša, ako i znovuspustošenie Jeruzalemského chrámu a koniec zvieracích obetí.

Pre nás je však dôležitá 7 kapitola. V nej Daniel videl 4 šelmy, pričom tá 4 šelma s rohami predstavuje, ako si ešte ukážeme pápežstvo. Tu je celá 7 kapitola verš po verši :
________________

1-6 verš : "1 V prvom roku babylonského kráľa Baltazára mal Daniel sen, videnie, ktoré mu prešlo hlavou. Potom sen napísal.2 Daniel povedal: "Videl som vo svojom nočnom videní a hľa, štyri vetry nebies rozbúrili veľké more 3 a z mora vystúpili štyri veľké zvieratá; boli od seba odlišné. 4 Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce. 5 A hľa, iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku a malo tri rebrá v pysku. A hovorili mu: »Hore sa, žer veľa mäsa!« 6 Potom som videl iné, ako leopard; toto malo na chrbte štyri vtáčie krídla; zviera malo štyri hlavy a dostalo sa mu vladárstva."
odkaz
Prvé zviera, okrídlený lev, zvýrazňuje Babylonské kráľovstvo Jer 4,7; 49,19; 50,17; orla: Jer 4,13; 48,40; 49,22; Hab 1,8; Ez 17,3. Dan 7,5 - Medveď je symbolom Médsko-Perzskej ríše, ktorá sa opierala len o mocnejších Peržanov. To označuje pololežatá poloha medveďa, ktorý sa opiera len o jeden bok. Zakladateľ ríše Kýros podmanil r. 547 Lýdiu, r. 539 Babylon; jeho syn Kambyzes r. 525 Egypt. To sú tri rebrá v pysku medveďa. Žraním mäsa sa znázorňujú výpady ďalších panovníkov ríše, Daria I., Hystaspa a Xerxesa I. Dan 7,6 - Leopard so štyrmi krídlami a štyrmi hlavami je Ríša Alexandra Veľkého, ktorá sa po jeho smrti rozdelila na štyri kráľovstvá: Seleukus Nikátor dostal Sýriu, Ptolemeus Lagi Egypt, Kasander Macedóniu a Lysimachus Tráciu.
________________

7 verš : "7 Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadmieru mocné; malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov"
odkaz

"štvrté zviera, hrozné, strašné"

Štvrté zviera predstavuje RKC. Jej skutky boli hrozné a strašné. RKC počas svojej existencie zabila počas inkvizície milióny skutočných kresťanov, nehovoriac o tom, že kompletne prekrútila zmysel biblických veršov, čím vedie ako najväčšia a najrozšírenejšia kresťanská organizácia do pekla miliardy ľudí !

"a nadmieru mocné"
odkaz

RKC je dnes naozaj nadmieru mocná v duchovnej sfére, je rozšírená po celej Zemi a má 1,3 miliardu členov !

"malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami"

Malo veľké zuby a teda aj veľa prijímalo. RKC s 1,3 miliardami členmi je dnes jednou z najbohatších inštitúcii sveta. Ostatok ničilo, šliapalo a to buď fyzicky (RKC inkvizícia) alebo duševne (heretické učenie).

"Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov"

Bolo rozdielne v tom, že zatiaľ čo ostatné kráľovstva zanikli, toto kráľovstvo zostane až do konca sveta. Kým ostatné kráľovstvá boli politické kráľovstva, toto kráľovstvo je politicko duchovné a narozdiel od ostatných kráľovstiev, tomuto kráľovstvu sa podarí vrhnút do duchovnej záhuby miliardy ľudí !!

"a malo desať rohov"

10 rohov je 10 kráľov - kráľovstiev Dan 7:24
___________________

8 verš : "8 Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté; a hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci."

"iný roh, malý"
odkaz

Tento roh predstavuje pápežský štát. Nachádza sa na hlave 4 zvieraťa, ktorým je RKC, čiže je jeho súčasťou. Tento roh je malý, pretože pápežský štát tvoril počas histórie vždy len malé územie. Aj v čase svojej najväčšej éry bolo jeho územie (žltá farba na mape) rovnako veľké ako asi dnešné Slovensko. Dnes je územie pápežského štátu (dnešný Vatikán) ešte menšie. Pápežský štát vznikol v roku 754, keď Pepin III, kráľ Frankov , daroval pápežovi Štefanovi II ., ako dočasnému panovníkovi, pozemky, ktoré predtým vlastnili ariánski Longobardi , a pridal ich k pozemkom a iným nehnuteľnostiam, ktoré predtým získali a v držbe rímskych biskupov ako zemepánov od čias Konštantína ďalej.

odkaz

"sa dvíhal medzi nimi."

Dvíhal sa, a teda sa vyvíjal, postupne získaval svoju silu. Pápežský štát = pápežstvo tiež nezískalo svoju silu zo dna na deň, či z roka na rok, bol to pomalý proces, ktorý sa začal Konštantinovým zlegalizovaným kresťanstva v roku 313, kedy sa kresťanstvo zmiešalo s pohanstvom, čo umožnilo vznik a vývin rímskokatolíckej cirkvi a jej pápežskej náuky, a zavŕšil v roku 533 kedy pápežská cirkev získala náboženskú a občiansku moc, keď cisár Justinián vydal dekrét , ktorým sa pápež stal hlavou všetkých cirkví.

odkaz

"medzi nimi."
odkaz

A teda malý roh sa nachádza medzi 10 rohmi, v strede medzi rohmi. Tých veľkých rohov je 10 a predstavujú 10 kráľov - královstiev Dan 7:24. Ide o nasledujúce kráľovstva ako vidíme vyznačené na obrázku :

1 : Nemecké kráľovstvo, v 12 storočí premenované na Svätá rímska ríša / 2 : Taliansko / 3 : Burgundy / 4 : Bohemia / 5 : Anglicko / 6 : Írsko / 7 : Poľsko / 8 : Provensálsko / 9 : Aragónsko - severovýchodne Španielsko / 10 : Norsko

Všimnime si že pápežský štát - malý roh (vyznačený žltým kruhom) sa nachádza v strede medzi kráľovstvami - rohmi, a teda skutočne platí, že malý roh sa nachádza v strede medzi rohmi.

"Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté"
odkaz

Pápežský štát začal existovať od roku 754. Nemecká ríša začala existovať okolo roku 900. Nemeckej ríše sa podarilo podarilo dobyť celé územie Burgund, Provensálska a Bohémie, a teda tieto 3 rohy, boli nemeckou ríšou, respektíve Svätou rímskou ríšou kompletne vytrhnuté. Svätá rímska ríša dobyla aj veľkú časť Talianska a Poľska, avšak nie celé Taliansko, a nie celé Poľsko, čiže sa na nich nevzťahuje, že boli tiež kompletne vytrhnutý. Iba 3 kráľovstva boli kompletne vytrhnuté. Toto bol teritoriálne najväčší úspech svätej rímskej ríše, daľšie územia už nezískala.

odkaz

Treba dodať že Svätá rímska ríša síce teritoriálne netvorila pápežský štát, no bola pápežskému štátu priamo podriadená. Panovníkov do Svätej rímskej ríše totiž vyberali samotní pápeži. Každý panovník svätej rímskej ríše preto musel byť odsúhlasený pápežom a korunovaní pápežom, boli to v podstate pápežské bábky.

OTÁZKA : A čo zvyšných 6 rohov - Taliansko, Anglicko, Írsko, Poľsko, Aragónsko, Norsko, čo majú spoločné s malým rohom - pápežstvom ?

Veľká časť Talianska ako sme videli z obrázku bola teritoriálne pod nadvládou Svätej rímskej ríše. Čo sa týka Anglicka, Írska, Poľska, Aragónska a Nórska, tie boli počas vlády pápeža Inocenta III (1196 - 1216) pod vazalskou nadvládou pápežského štátu. Takže si to zhrňme, šelma je RKC, malý roh na hlave šelmy pápežský štát, a ostatných 10 rohov na hlave šelmy sú buď krajiny, ktoré kompletne dobyla Svätá Rímska ríša (riadená pápežským štátom) , alebo ich dostala pod svojou vazalskú kontrolu.

odkaz

z číselného hladiska je tiež zaujímavé, že v čase kedy Inocent III vládol (1196-1216), boli vykorenené 3 rohy, všimnite si ten súvis medzi III a 3 rohmi. Pápež Inocent III bol najideálnejším kandidátom, ktorého Daniel označil ako "malý roh". Inocent III mal o svojom postavení vznešenú predstavu ako o Kristovom vikárovi (titul, ktorý zaviedol), ktorý je menej ako Boh a viac ako človek a má vládnuť nielen všeobecnej cirkvi, ale celému svetu. Riadil sa heslom: čo on prehlási za právo, je Božie právo a iba pápež smie určovať čo je Božia vôľa. Počas jeho panovania sa viedlo prenasledovanie kresťanských Valdéncov i Albigéncov. Počas jeho vlády sa dostalo do vazalskej poddanosti pápežskému štátu 6 kráľovstiev, rohov, ako sme si už spomínali. Do cirkevných dejín sa zapísal ako jeden z najvýznamnejších pontifikov, ktorý sa v snahe o pápežskú svetovládu neváhal uchyľovať ani k mocenským prostriedkom.

odkaz

"a hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci."

To znamená, že roh predstavuje živý mysliaci objekt, pápežstvo toto spĺňa. Veľké veci sú slová, ktoré majú veľký vplyv na obyvateľstvo Zeme.
_________________

9-11 verš : "9 Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. 10 Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: začal súd a otvorili sa knihy. 11 Pozeral som sa pri zvuku veľkých rečí, ktoré hovoril roh; pozeral som sa kým bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené do blčiaceho ohňa."

4 zviera (RKC) bude pri poslednom súde zabité a hodené do ohnivého jazera. Do ohnivého jazera bude hodené až pri poslednom súde, čo teda znamená, že bude existovať až do konca sveta.
__________________

12 verš : "12 Aj ostatným zvieratám už bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na istý čas."

"Aj ostatným zvieratám"

Ostatné tri, ktoré reprezentujú babylonskú, perzskú a grécku monarchiu

"už bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na istý čas."

Teritoriálne zisky týchto kráľovstiev už zanikli, už prišli o svoju moc. Tieto kráľovstva najprv prišli o svoje teritoriálne zisky, a potom sa pomaly ale isto rozpadali až zanikli, a teda ich životnosť na Zemi bola iba "na určitý čas" a nie až do "skončenia sveta".
_______________

13-14 verš : "13 Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. 14 A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie. 15"

Opis Mesiášskeho kráľovstva
________________

15 verš : "Môj - Danielov - duch ustrnul v schránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili."

Daniela predesili videnia, že pápežstvo získa duchovnú nadvládu nad celým svetom, prekrúti Božie slovo a uvedie do pekla miliardy ľudí ! Iba toto mohlo Daniela ako Božieho služobníka tak veľmi predesiť. Daniel žil v čase Babylonskej nadvlády, on bol na okupáciu a rozpínajúce sa ríše zvyknutí a adaptovaní, toto by Daniela nemohlo tak veľmi podesiť, keby všetko čo v zjavení videl boli iba rozpínajúce sa ríše, a nakoniec Boží služobník si nikdy nerobí starosť z okupácie, sám Daniel slúžil Babylonskému kráľu, bol jeho poddaným. Boží služobník si robí len jedinú starosť, a to je spása svojej duše a duší druhých.
_______________

16-20 verš : "16 Priblížil som sa k jednému z tých, čo tam stáli, a pýtal som sa ho na istotu o tomto všetkom. I povedal mi a vyložil mi význam vecí: 17 »Tieto štyri veľké zvieratá sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme. 18 Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov.« 19 Potom som chcel istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých, nadmieru hrozné, zuby malo zo železa a pazúry z kovu; žralo a drúzgalo, ostatok však šliapalo nohami. 20 A o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave, a o tom zvláštnom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri klesli; na tomto rohu boli oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci, a podľa výzoru bol väčší než ostatné."

V podstate nejde o nič nového, ide o zopakovanie čo sme si už povedali vo veršoch 1-15
________________

21 verš : "21 Díval som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich"

"tento roh viedol vojnu so svätými"
odkaz

Pápežská inkvizícia

"a prevládal ich"

Mal nad nimi politickú a mocenskú kontrolu, nie v duchovnej sfére, ale v telesnej sfére.
_________________

22 verš : "22 kým neprišiel Starec dní a dal právo svätým Najvyššieho. A prišiel čas, keď kráľovstvo dostali svätí."

"a dal právo svätým Najvyššieho"

Pod právom sa tu rozumie politické právo a náboženskú slobodu vyznávať protestantské náboženstvo bez hrozby prenasledovania. Toto sa splnilo až na začiatku 19 storočia kedy ku katolíckej inkvizícii už viac nedochádzalo.
___________________

23-24 verš : "23 Povedal toto: »Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, bude zožierať, mlátiť a šliapať celú zem. 24 A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí."

Význam týchto veršov sme si už hovorili v predchádzajúcich veršoch.
___________________

25 verš : "25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času."

"Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu"

Bude prekrúcať Božie slovo a viesť rúhavé učenie. To dnes spĺňa do bodky pápežstvo s jeho rúhavým učením.

"bude chcieť zmeniť časy"
odkaz

Súčasný kalendár sa nazýva Gregoriánsky kalendár kvôli zmenám kalendára (Časov), ktoré vykonal pápež Gregor. Gregoriánsky kalendár je kalendár používaný vo väčšine častí sveta. Do platnosti vstúpil v októbri 1582 po pápežskej bule Inter gravissimas vydanej pápežom Gregorom XIII, ktorá ju zaviedla ako modifikáciu a náhradu juliánskeho kalendára.

odkaz

"a zákon"

Pápežstvo zmenilo Boží Zákon - Bibliu, tým že ju totálne prekrútilo.

"a budú odovzdaní (svätí Najvyššieho) do jeho ruky na čas a časy a pol času."
odkaz

Ide dokopy o 1260 dní. 1260 dní budú svätí pod nadvládou pápežstva. Avšak pozor, v Písme sa 1 den niekedy počíta ako 1 rok Dan 9:26; Ez 4:6; Nm 14:34; Gn 6:3;

Pre nás je však veľmi podstatné, že sám Daniel používal označenie dni na roky. Tak napríklad v Dan 9:25.26 používa dni na označenie rokov

Kniha proroka Daniela 9:25-26

"25 Vedz teda a pochop: Od vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov; znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov. 26 Po šesťdesiatich dvoch týždňoch zabijú pomazaného bez toho, že by mal (vinu)."

Keď od r. 458 pr. Kr. (Stavna Jeruzalemského chrámu) počítame 7+62 roč. týždňov, to jest 483 dní, a teda 483 rokov, dostaneme rok 26 po Kr. Toto je asi rok Kristovho krstu. Po tomto roku zomrel Spasiteľ: čas jeho smrti je určený presnejšie v 27. verši.

Pápeži katolíckej cirkvi vládli 1260 rokov, od 538 do 1798 nášho letopočtu (1260 rokov).V roku 538 nášho letopočtu získala pápežská cirkev náboženskú a občiansku moc (to pápežstvu výrazne pomohlo pri tvorbe inkvizičných zákonov), keď cisár Justinián vydal dekrét , ktorým sa pápež stal hlavou všetkých cirkví. V roku 1798 Napoleonova armáda vpochodovala do Ríma a zatkla pápeža Pia VI, čím sa vláda pápeža skončila, a tým aj moc katolíckej inkvizície. V roku 1798 pápežský štát prestal existovať, a Napoleon vyhlásil rímsku republiku.

odkaz
_________________

26-28 verš : "26 Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. 27 Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva.« 28 (Potiaľto je koniec veci.) Mňa, Daniela, veľmi predesili moje myšlienky, tvár sa mi zmenila, ale vec som zachoval vo svojom srdci."

Pápežská moc bola odnímaná a zničená do konca v roku 1798.
___________________

AK VAS ZAUJIMAJU DALSIE SPLNENE BIBLICKE PROROCTVA A ZAZRAKY A ZNAMENIA V KRESTANSTVE POZRITE SI :odkaz
none
2
22.01.2024, 12:25
Ako vidím téma nikoho nezaujíma.... škoda
none
3

2. Tomas123456 22.01.2024, 12:25

Ako vidím téma nikoho nezaujíma.... škoda

22.01.2024, 12:32
Mňa zaujíma, kedy začneš robiť niečo užitočné 😉
👍: qwert
none
4

3. EnaXnaY 22.01.2024, 12:32

Mňa zaujíma, kedy začneš robiť niečo užitočné 😉

22.01.2024, 12:38
Moja stránka je užitočná.... to čo tu píšem je tiež užitočné... to nie je ako programovanie appky, ktorú nikto nikdy nevyužije, a keby ju aj využije, je mu na milú kedveš.
none
5

4. Tomas123456 22.01.2024, 12:38

Moja stránka je užitočná.... to čo tu píšem je tiež užitočné... to nie je ako programovanie appky, ktorú nikto nikdy nevyužije, a keby ju aj využije, je mu na milú kedveš.

22.01.2024, 12:39
Ja ju využívam denne 😉

Neviem, čo by som bez nej robil, keby, že nemám evidované informácie, ktoré si tam evidujem 😉
👍: kntsz
none
6

5. EnaXnaY 22.01.2024, 12:39

Ja ju využívam denne 😉

Neviem, čo by som bez nej robil, keby, že nemám evidované informácie, ktoré si tam evidujem 😉

22.01.2024, 12:44
none
7

5. EnaXnaY 22.01.2024, 12:39

Ja ju využívam denne 😉

Neviem, čo by som bez nej robil, keby, že nemám evidované informácie, ktoré si tam evidujem 😉

22.01.2024, 13:33
To je tvoj problém, že si nevieš evidovať informácie jednoduchšou cestou ale musíš kvoli tomu hodiny programovať.
none
8

7. Tomas123456 22.01.2024, 13:33

To je tvoj problém, že si nevieš evidovať informácie jednoduchšou cestou ale musíš kvoli tomu hodiny programovať.

22.01.2024, 13:37
Pre mňa nie je problém programovať a urobiť si to podľa svojich predstáv 😉
👍: qwert
none
9

7. Tomas123456 22.01.2024, 13:33

To je tvoj problém, že si nevieš evidovať informácie jednoduchšou cestou ale musíš kvoli tomu hodiny programovať.

22.01.2024, 13:42
Tomáško ty si v podstate taký spratek, ktorý nepracuje, maš nejaké vytvorené stránky, hovoríš tomu evanjelizovanie, si mladý, pracovať by si mohol, namiesto toho vedieš na internete nekonciace zvady, imervere obviňuješ z možného i nemožného, myslíš si, že ta tvoja činnosť je ta práva orechová, si nevychovaný, nemáš absolútne žiadnu úctu ku starším, proste arogantný spratek
enaxa začala baviť robota po dlhej dobe, je spokojný a, čo robíš ty spratek, spamätaj sa
none
10

9. qwert 22.01.2024, 13:42

Tomáško ty si v podstate taký spratek, ktorý nepracuje, maš nejaké vytvorené stránky, hovoríš tomu evanjelizovanie, si mladý, pracovať by si mohol, namiesto toho vedieš na internete nekonciace zvady, imervere obviňuješ z možného i nemožného, myslíš si, že ta tvoja činnosť je ta práva orechová, si nevychovaný, nemáš absolútne žiadnu úctu ku starším, proste arogantný spratek
enaxa začala baviť robota po dlhej dobe, je spokojný a, čo robíš ty spratek, spamätaj sa

22.01.2024, 13:56
zase súdiš druhých ??? kedy začneš súdiť seba a vyťahovať špinu sám na seba ???
OT, Enax sa rúti stále do väčších sračiek, a že ho začal baviť život, ok, to ho však nespasí a pred Bohom neospravedlní...
none
11

10. Tomas123456 22.01.2024, 13:56

zase súdiš druhých ??? kedy začneš súdiť seba a vyťahovať špinu sám na seba ???
OT, Enax sa rúti stále do väčších sračiek, a že ho začal baviť život, ok, to ho však nespasí a pred Bohom neospravedlní...

22.01.2024, 13:58
Zase súdiš EnaXa? 😉
👍: qwert
none
15

11. EnaXnaY 22.01.2024, 13:58

Zase súdiš EnaXa? 😉

22.01.2024, 14:25
Súdiť je v poriadku pokiaľ
A : Vytiahneš špinu najprv sám na seba
B : Súdenie napomože spáse človeka
none
18

15. Tomas123456 22.01.2024, 14:25

Súdiť je v poriadku pokiaľ
A : Vytiahneš špinu najprv sám na seba
B : Súdenie napomože spáse človeka

22.01.2024, 14:35
Súdiť je v poriadku, len pokým si vše-vedúci s to ty nie si 😉
none
22

18. EnaXnaY 22.01.2024, 14:35

Súdiť je v poriadku, len pokým si vše-vedúci s to ty nie si 😉

22.01.2024, 14:50
apoštoli druhých nesúdili?
none
25

22. Tomas123456 22.01.2024, 14:50

apoštoli druhých nesúdili?

22.01.2024, 14:53
netrep a spamataj sa, čo sa týka tvojich hlupych poznamok ku enaxovi,
none
27

25. qwert 22.01.2024, 14:53

netrep a spamataj sa, čo sa týka tvojich hlupych poznamok ku enaxovi,

22.01.2024, 14:58
V čom sú hlúpe ? V tom že kráča do pekla ? To je už tvoj problém že si zekumenizoval..
none
29

27. Tomas123456 22.01.2024, 14:58

V čom sú hlúpe ? V tom že kráča do pekla ? To je už tvoj problém že si zekumenizoval..

22.01.2024, 15:06
kračal do teraz, viem co je ekumena a viem už aj to, čo je zapalenie, ktore viac skodi ako prospeje
none
32

29. qwert 22.01.2024, 15:06

kračal do teraz, viem co je ekumena a viem už aj to, čo je zapalenie, ktore viac skodi ako prospeje

22.01.2024, 15:37
A teraz už nekráča ? V čom sa zlepšil ?
none
30

22. Tomas123456 22.01.2024, 14:50

apoštoli druhých nesúdili?

22.01.2024, 15:31
A chceš opakovať ich chyby? 😉
none
33

30. EnaXnaY 22.01.2024, 15:31

A chceš opakovať ich chyby? 😉

22.01.2024, 15:38
Nerobili chyby, chcem žiť ich životom.... lebo neveriť apoštolom, to potom človek može bibliu zahodiť.
none
35

33. Tomas123456 22.01.2024, 15:38

Nerobili chyby, chcem žiť ich životom.... lebo neveriť apoštolom, to potom človek može bibliu zahodiť.

22.01.2024, 15:39
Kľudne ju zahoď, tebe je skôr na škodu, ako na úžitok 😉
none
12

10. Tomas123456 22.01.2024, 13:56

zase súdiš druhých ??? kedy začneš súdiť seba a vyťahovať špinu sám na seba ???
OT, Enax sa rúti stále do väčších sračiek, a že ho začal baviť život, ok, to ho však nespasí a pred Bohom neospravedlní...

22.01.2024, 14:01
takých spratkov budem napomínať, lebo tvoje sudenie ty spratek je vysmech
Len aby ty si sa nedostaval do sraciek
Pokial viem, tak sa tešíš z toho, že iní idu do pekla
none
13

12. qwert 22.01.2024, 14:01

takých spratkov budem napomínať, lebo tvoje sudenie ty spratek je vysmech
Len aby ty si sa nedostaval do sraciek
Pokial viem, tak sa tešíš z toho, že iní idu do pekla

22.01.2024, 14:08
Podľa toho, čo tu vypisuje, je už v "sračkách" dávno 😉
none
14

13. EnaXnaY 22.01.2024, 14:08

Podľa toho, čo tu vypisuje, je už v "sračkách" dávno 😉

22.01.2024, 14:13
vypada to, že nasiel pravdu, aj vdaka DF, ale namiesto vdacnosti sa stava arogantným spratkom a može sa mu to stať osudným
none
17

14. qwert 22.01.2024, 14:13

vypada to, že nasiel pravdu, aj vdaka DF, ale namiesto vdacnosti sa stava arogantným spratkom a može sa mu to stať osudným

22.01.2024, 14:28
Uprimne, protestantom bez registrácie k určitému SVK zboru som sa nestal vdaka názorom DF, tie v podstate nehrali na tom žiadnu rolu.... výlučne vdaka mojmu SAMOSTUDIU som dospel k presvedčeniu akého som dospel. Ciže skús si nepripisovať zásluhy iných samému sebe...
none
21

17. Tomas123456 22.01.2024, 14:28

Uprimne, protestantom bez registrácie k určitému SVK zboru som sa nestal vdaka názorom DF, tie v podstate nehrali na tom žiadnu rolu.... výlučne vdaka mojmu SAMOSTUDIU som dospel k presvedčeniu akého som dospel. Ciže skús si nepripisovať zásluhy iných samému sebe...

22.01.2024, 14:42
pokial viem vela nechybalo a bol si u svedkov, len vdaka df tam nie si
none
24

21. qwert 22.01.2024, 14:42

pokial viem vela nechybalo a bol si u svedkov, len vdaka df tam nie si

22.01.2024, 14:52
Ja som aj istý čas vyznával učenie Svedkov. Opakujem, vdaka mojmu SAMOSTUDIU som tam kde som.
none
26

24. Tomas123456 22.01.2024, 14:52

Ja som aj istý čas vyznával učenie Svedkov. Opakujem, vdaka mojmu SAMOSTUDIU som tam kde som.

22.01.2024, 14:55
ak by ti df nepomohlo, nie si tam, to som si istý, samozrejme, že ak clovek hlada pravdu najde ju
none
28

26. qwert 22.01.2024, 14:55

ak by ti df nepomohlo, nie si tam, to som si istý, samozrejme, že ak clovek hlada pravdu najde ju

22.01.2024, 14:58
Som tu lebo sa tu dobre dá robiť reklama a pre obrátenie druhých.
none
31

26. qwert 22.01.2024, 14:55

ak by ti df nepomohlo, nie si tam, to som si istý, samozrejme, že ak clovek hlada pravdu najde ju

22.01.2024, 15:34
Ono pravda nestačí, treba mať aj srdce (morálku) 😉
none
34

31. EnaXnaY 22.01.2024, 15:34

Ono pravda nestačí, treba mať aj srdce (morálku) 😉

22.01.2024, 15:39
To vravíš ty ktorý nevieš ani len druhému požičať pár drobných ešte aj ked k tomu dostaneš vyšší úrok ?
none
36

34. Tomas123456 22.01.2024, 15:39

To vravíš ty ktorý nevieš ani len druhému požičať pár drobných ešte aj ked k tomu dostaneš vyšší úrok ?

22.01.2024, 15:40
Presne tak, tvoju lenivosť podporovať nebudem 😉
none
37

36. EnaXnaY 22.01.2024, 15:40

Presne tak, tvoju lenivosť podporovať nebudem 😉

22.01.2024, 15:43
Peniaze sú určené na podporu stránky a nie na moju "lenivost".
A je to pokrytecké z tvojej strany hovoriť dačo o lenivosti, kedže ty máš obezitu 3 stupna, nepracuješ, poberáš nie malé dávky od štátu....
none
38

37. Tomas123456 22.01.2024, 15:43

Peniaze sú určené na podporu stránky a nie na moju "lenivost".
A je to pokrytecké z tvojej strany hovoriť dačo o lenivosti, kedže ty máš obezitu 3 stupna, nepracuješ, poberáš nie malé dávky od štátu....

22.01.2024, 15:44
Keď niečo chceš, tak si zarob, už som ti niekoľko krát dával túto radu 😉
none
40

38. EnaXnaY 22.01.2024, 15:44

Keď niečo chceš, tak si zarob, už som ti niekoľko krát dával túto radu 😉

22.01.2024, 16:41
škoda len že sa touto radou sám neriadiš, ale nepracuješ a poberáš dávky od štátu
👎: Lemmy
none
41

40. Tomas123456 22.01.2024, 16:41

škoda len že sa touto radou sám neriadiš, ale nepracuješ a poberáš dávky od štátu

22.01.2024, 16:42
Poberám dôchodok 😉
none
44

41. EnaXnaY 22.01.2024, 16:42

Poberám dôchodok 😉

22.01.2024, 16:43
nie si v dochodkovom veku, nemáš dostatok odpracovaného... máš 2 ruky, 2 nohy, ak by si nebol lenivý, mohol by si zobrať lopatu a kopať ...
👎: Lemmy
none
47

44. Tomas123456 22.01.2024, 16:43

nie si v dochodkovom veku, nemáš dostatok odpracovaného... máš 2 ruky, 2 nohy, ak by si nebol lenivý, mohol by si zobrať lopatu a kopať ...

22.01.2024, 16:45
Som v invalidnom dôchodku 😉
none
49

47. EnaXnaY 22.01.2024, 16:45

Som v invalidnom dôchodku 😉

22.01.2024, 16:45
máš 2 ruky, 2 nohy, nič ti bráni v tom kopať krompáčom...
none
50

49. Tomas123456 22.01.2024, 16:45

máš 2 ruky, 2 nohy, nič ti bráni v tom kopať krompáčom...

22.01.2024, 16:46
A zároveň ma NIČ k tomu núti 😉
none
51

50. EnaXnaY 22.01.2024, 16:46

A zároveň ma NIČ k tomu núti 😉

22.01.2024, 16:47
No ved to je to čo som písal... si lenivý a dostávaš dávky zadarmo... prečo by si teda pracoval ?? Tieto sociálne dávky by sa mali zrušiť, lebo zdraví jedinci ako ty to zneužívajú
none
52

51. Tomas123456 22.01.2024, 16:47

No ved to je to čo som písal... si lenivý a dostávaš dávky zadarmo... prečo by si teda pracoval ?? Tieto sociálne dávky by sa mali zrušiť, lebo zdraví jedinci ako ty to zneužívajú

22.01.2024, 16:48
Nie nadarmo som 17 rokov študoval, aby som teraz kopal krompáčom 😉

Ja pracujem hlavou, tým sa živím 😉
none
53

52. EnaXnaY 22.01.2024, 16:48

Nie nadarmo som 17 rokov študoval, aby som teraz kopal krompáčom 😉

Ja pracujem hlavou, tým sa živím 😉

22.01.2024, 16:48
nepracuješ, nedostávaš plat... z dávok žiješ...
none
54

53. Tomas123456 22.01.2024, 16:48

nepracuješ, nedostávaš plat... z dávok žiješ...

22.01.2024, 16:49
Keď ma niekto bude chcieť zamestnať, tak pôjdem pracovať za peniaze 😉

Teraz pracujem "zadarmo" 😉
none
55

54. EnaXnaY 22.01.2024, 16:49

Keď ma niekto bude chcieť zamestnať, tak pôjdem pracovať za peniaze 😉

Teraz pracujem "zadarmo" 😉

22.01.2024, 16:50
A okrem toho (@tomas123456), neviem, čo zas riešiš mňa, keď ty potrebuješ peniaze 😉
none
58

55. EnaXnaY 22.01.2024, 16:50

A okrem toho (@tomas123456), neviem, čo zas riešiš mňa, keď ty potrebuješ peniaze 😉

22.01.2024, 16:52
riešim len to že je to pokrytecké ked druhých nazývaš lenivými ked sám si lenivý
none
61

58. Tomas123456 22.01.2024, 16:52

riešim len to že je to pokrytecké ked druhých nazývaš lenivými ked sám si lenivý

22.01.2024, 16:56
Som síce lenivý, ale nemám problém s peniazmi 😉

Lebo aj napriek lenivosti som zhruba 20 rokov usilovne pracoval 😉

A vďaka tomu mám nárok na (invalidný) dôchodok 😉

Závidíš? 😉

Poser sa 😉
none
68

61. EnaXnaY 22.01.2024, 16:56

Som síce lenivý, ale nemám problém s peniazmi 😉

Lebo aj napriek lenivosti som zhruba 20 rokov usilovne pracoval 😉

A vďaka tomu mám nárok na (invalidný) dôchodok 😉

Závidíš? 😉

Poser sa 😉

22.01.2024, 17:40
na dávkach poberáš viac, než si odovzdal štátu... nezávidím ti ohnivé jazero
none
73

68. Tomas123456 22.01.2024, 17:40

na dávkach poberáš viac, než si odovzdal štátu... nezávidím ti ohnivé jazero

22.01.2024, 17:44
Super, to je prvý krok na ceste, závisť je škaredá vlastnosť 😉
none
63

58. Tomas123456 22.01.2024, 16:52

riešim len to že je to pokrytecké ked druhých nazývaš lenivými ked sám si lenivý

22.01.2024, 17:04
Okrem toho, moja psychiatrička mi radí, aby som viac oddychoval a pracoval denne len pár hodín 😉

Včera som odrobil 13h 😉

Tak si to asi nepredstavuje 😉
none
65

63. EnaXnaY 22.01.2024, 17:04

Okrem toho, moja psychiatrička mi radí, aby som viac oddychoval a pracoval denne len pár hodín 😉

Včera som odrobil 13h 😉

Tak si to asi nepredstavuje 😉

22.01.2024, 17:38
Ja myslím že tvoja psychiatrička ťa zle lieči..
none
67

65. Tomas123456 22.01.2024, 17:38

Ja myslím že tvoja psychiatrička ťa zle lieči..

22.01.2024, 17:39
Už sa montuješ aj do psychiatrie? 😉
none
69

67. EnaXnaY 22.01.2024, 17:39

Už sa montuješ aj do psychiatrie? 😉

22.01.2024, 17:40
súdim podla tvojho ovocia... podla ovocia ich spoznáte
none
72

69. Tomas123456 22.01.2024, 17:40

súdim podla tvojho ovocia... podla ovocia ich spoznáte

22.01.2024, 17:43
Čo ty vieš o mojom "ovocí"? 😉
none
56

54. EnaXnaY 22.01.2024, 16:49

Keď ma niekto bude chcieť zamestnať, tak pôjdem pracovať za peniaze 😉

Teraz pracujem "zadarmo" 😉

22.01.2024, 16:51
Mal by si zobrať hocijakú prácu, a teda aj ten krompáč, alebo potom nepoberať žiadne dávky...
none
57

56. Tomas123456 22.01.2024, 16:51

Mal by si zobrať hocijakú prácu, a teda aj ten krompáč, alebo potom nepoberať žiadne dávky...

22.01.2024, 16:51
A to už prečo? 😉
none
59

57. EnaXnaY 22.01.2024, 16:51

A to už prečo? 😉

22.01.2024, 16:53
Lebo zadlžuješ štát.. nepracuješ a poberáš dávky, a zaťažuješ tým štát a nás všetkých
none
60

59. Tomas123456 22.01.2024, 16:53

Lebo zadlžuješ štát.. nepracuješ a poberáš dávky, a zaťažuješ tým štát a nás všetkých

22.01.2024, 16:54
To hovoríš o sebe? Pozri sa najprv na seba.
none
64

60. Lemmy 22.01.2024, 16:54

To hovoríš o sebe? Pozri sa najprv na seba.

22.01.2024, 17:37
Ja nepoberám dávky Lemmy... ty áno..
none
66

64. Tomas123456 22.01.2024, 17:37

Ja nepoberám dávky Lemmy... ty áno..

22.01.2024, 17:39
Poberáš "dávky" od rodičov predsa 😉
none
70

66. EnaXnaY 22.01.2024, 17:39

Poberáš "dávky" od rodičov predsa 😉

22.01.2024, 17:40
to nezaťažuje štát,
none
71

70. Tomas123456 22.01.2024, 17:40

to nezaťažuje štát,

22.01.2024, 17:43
Zaťažuje to tvojich rodičov, to je horšie ako štát 😉
none
74

71. EnaXnaY 22.01.2024, 17:43

Zaťažuje to tvojich rodičov, to je horšie ako štát 😉

22.01.2024, 17:48
Nie je, lebo štát je chudobní, rodičia nie
none
75

74. Tomas123456 22.01.2024, 17:48

Nie je, lebo štát je chudobní, rodičia nie

22.01.2024, 17:50
Zaujímavé, že potom máš nedostatok peňazí 😉

A žobreš po internete 😉
none
76

75. EnaXnaY 22.01.2024, 17:50

Zaujímavé, že potom máš nedostatok peňazí 😉

A žobreš po internete 😉

22.01.2024, 17:58
Rodičia MI nedajú všetko
none
77

76. Tomas123456 22.01.2024, 17:58

Rodičia MI nedajú všetko

22.01.2024, 17:59
Nuž, možno ti tým chcú niečo naznačiť 😉
none
78

64. Tomas123456 22.01.2024, 17:37

Ja nepoberám dávky Lemmy... ty áno..

22.01.2024, 19:14
Veru, ty vykorisťuješ rodičov. Na rozdiel od teba som roky platil odvody, dane.
none
79

78. Lemmy 22.01.2024, 19:14

Veru, ty vykorisťuješ rodičov. Na rozdiel od teba som roky platil odvody, dane.

22.01.2024, 19:19
Na tvoje dávky sa minulo a ešte len minie viac penazí než si do štátnej kasy dal... a to nehovorím o tvojich druhotných problémoch, obezite ktorú si nechceš liečiť, ale vykoristuješ nou zdravotníctvo
none
80

79. Tomas123456 22.01.2024, 19:19

Na tvoje dávky sa minulo a ešte len minie viac penazí než si do štátnej kasy dal... a to nehovorím o tvojich druhotných problémoch, obezite ktorú si nechceš liečiť, ale vykoristuješ nou zdravotníctvo

22.01.2024, 19:23
tomaško sa vrtí, chcelo by to aspon mesiac pauza od df
@foton
👍: EnaXnaY
none
85

80. qwert 22.01.2024, 19:23

tomaško sa vrtí, chcelo by to aspon mesiac pauza od df
@foton

22.01.2024, 20:14
Odpovedz na otázku, kedy začneš súdiť a vyťahovať špiny nie na druhých ale sám na SEBA ? Kedy tak konečne už aspon RAZ spravíš ? Lebo myslíš si že za toto dostaneš od Boha pochvalu ? Ved toto tvoje správanie je neuveriteľné povyšovanie sa, a vieš ako hovoril Ježiš "kto sa povyšuje bude ponížený"... a poznáš aj ten príbeh o farizejovi a mýtnikovi ?
none
87

85. Tomas123456 22.01.2024, 20:14

Odpovedz na otázku, kedy začneš súdiť a vyťahovať špiny nie na druhých ale sám na SEBA ? Kedy tak konečne už aspon RAZ spravíš ? Lebo myslíš si že za toto dostaneš od Boha pochvalu ? Ved toto tvoje správanie je neuveriteľné povyšovanie sa, a vieš ako hovoril Ježiš "kto sa povyšuje bude ponížený"... a poznáš aj ten príbeh o farizejovi a mýtnikovi ?

22.01.2024, 20:23
Až vtedy, keď mu v tom pôjdeš príkladom, už SOM ti to písal 😉
none
88

87. EnaXnaY 22.01.2024, 20:23

Až vtedy, keď mu v tom pôjdeš príkladom, už SOM ti to písal 😉

22.01.2024, 20:33
Ja som tu súdil sám seba a vyťahoval na seba mnohé špiny ktoré tu teraz tkzv "krestania" na mna neváhajú den čo den vyťahovať... to je jediné čo oni vedia..
none
91

88. Tomas123456 22.01.2024, 20:33

Ja som tu súdil sám seba a vyťahoval na seba mnohé špiny ktoré tu teraz tkzv "krestania" na mna neváhajú den čo den vyťahovať... to je jediné čo oni vedia..

22.01.2024, 20:41
Pokračuj v SEBA súdení 😉

Tak sa možno dopracuješ k lepšiemu JA 😉
none
100

80. qwert 22.01.2024, 19:23

tomaško sa vrtí, chcelo by to aspon mesiac pauza od df
@foton

23.01.2024, 09:29
neskutočný verejný masturbátor, a ešte k tomu sa neuveritelne hrabe v sukromí druhých, namiesto toho aby ten nešťastnik isiel normalne pracovat, ako kazdy iny normalny zdravý človek
none
101

100. qwert 23.01.2024, 09:29

neskutočný verejný masturbátor, a ešte k tomu sa neuveritelne hrabe v sukromí druhých, namiesto toho aby ten nešťastnik isiel normalne pracovat, ako kazdy iny normalny zdravý človek

23.01.2024, 10:18
Zdravý nie je 😉 Lenivosť je "choroba" 😉

Treba poprosiť Ježiša, aby vyliečil 😉

Len či dokáže skloniť pred ním koleno 😉
none
102

101. EnaXnaY 23.01.2024, 10:18

Zdravý nie je 😉 Lenivosť je "choroba" 😉

Treba poprosiť Ježiša, aby vyliečil 😉

Len či dokáže skloniť pred ním koleno 😉

23.01.2024, 12:18
pride mi ako človek, čo ma nutkanie obnažovať sa na verejnosti, a ešte drzo obvinuje druhých, že to nerobia tiež
none
103

102. qwert 23.01.2024, 12:18

pride mi ako človek, čo ma nutkanie obnažovať sa na verejnosti, a ešte drzo obvinuje druhých, že to nerobia tiež

23.01.2024, 12:25
Ked druhých verejne osočuješ, tak by si mal v prvom rade verejne osočovať sám seba... to nie je moj príkaz, to je príkaz Ježiša a Božieho slova, teda ak vobec Božiemu slovu aj veríš....
none
104

103. Tomas123456 23.01.2024, 12:25

Ked druhých verejne osočuješ, tak by si mal v prvom rade verejne osočovať sám seba... to nie je moj príkaz, to je príkaz Ježiša a Božieho slova, teda ak vobec Božiemu slovu aj veríš....

23.01.2024, 12:55
kludne si lesti bambus na verejnosti, odmena ta neminie
none
105

104. qwert 23.01.2024, 12:55

kludne si lesti bambus na verejnosti, odmena ta neminie

23.01.2024, 13:20
si na najlepšej ceste do pekla, druhých osočuješ, a sám seba povyšuješ, farizejská vlastnosť, no v pekle ti to nebude k ničomu, tu si zatial užívaj svoju slávu a chválu medzi ludmi.
none
106

105. Tomas123456 23.01.2024, 13:20

si na najlepšej ceste do pekla, druhých osočuješ, a sám seba povyšuješ, farizejská vlastnosť, no v pekle ti to nebude k ničomu, tu si zatial užívaj svoju slávu a chválu medzi ludmi.

23.01.2024, 13:27
to už nechaj na boha ty verejný masturbant
none
81

79. Tomas123456 22.01.2024, 19:19

Na tvoje dávky sa minulo a ešte len minie viac penazí než si do štátnej kasy dal... a to nehovorím o tvojich druhotných problémoch, obezite ktorú si nechceš liečiť, ale vykoristuješ nou zdravotníctvo

22.01.2024, 19:24
Tak invalidné (akékoľvek) POISTENIE nefunguje 😉

Doštudovať 😉
none
82

81. EnaXnaY 22.01.2024, 19:24

Tak invalidné (akékoľvek) POISTENIE nefunguje 😉

Doštudovať 😉

22.01.2024, 19:29
to už nie je moja chyba.
none
83

82. Tomas123456 22.01.2024, 19:29

to už nie je moja chyba.

22.01.2024, 19:30
Tvoja chyba je, že nepoznáš základy (ako funguje systém) 😉
none
84

83. EnaXnaY 22.01.2024, 19:30

Tvoja chyba je, že nepoznáš základy (ako funguje systém) 😉

22.01.2024, 20:11
Poznám, ale to nič nemení na tom čo som povedal.
none
86

84. Tomas123456 22.01.2024, 20:11

Poznám, ale to nič nemení na tom čo som povedal.

22.01.2024, 20:22
Mení, systém neprispôsobujeme tvojim predstavám ale potrebám čo najväčšieho počtu zúčastnených 😉

Takže sa nauč ho akceptovať a keď máš nejaké nápady na vylepšenie, tak sem s nimi 😉
none
89

86. EnaXnaY 22.01.2024, 20:22

Mení, systém neprispôsobujeme tvojim predstavám ale potrebám čo najväčšieho počtu zúčastnených 😉

Takže sa nauč ho akceptovať a keď máš nejaké nápady na vylepšenie, tak sem s nimi 😉

22.01.2024, 20:35
"ale potrebám čo najväčšieho počtu zúčastnených "

To že nepracuješ ale dostávaš dávky, to musí vadiť nielen štátu, ale aj všetkým danovým poplatníkom a že ich nie je málo... takže nie, tento aktuálny systém neslúži pre osoh večšiny
none
90

89. Tomas123456 22.01.2024, 20:35

"ale potrebám čo najväčšieho počtu zúčastnených "

To že nepracuješ ale dostávaš dávky, to musí vadiť nielen štátu, ale aj všetkým danovým poplatníkom a že ich nie je málo... takže nie, tento aktuálny systém neslúži pre osoh večšiny

22.01.2024, 20:40
Samozrejme, že slúži, keby som bol normálne zamestnaný, nevznikla by (možno) lipka, táto nová verzia disusného fóra, nemal by som čas sa ti venovať, pomáhať na každom kroku (podľa mojich možností), atď. 😉
none
92

90. EnaXnaY 22.01.2024, 20:40

Samozrejme, že slúži, keby som bol normálne zamestnaný, nevznikla by (možno) lipka, táto nová verzia disusného fóra, nemal by som čas sa ti venovať, pomáhať na každom kroku (podľa mojich možností), atď. 😉

22.01.2024, 20:43
lipku využíva 3 a pol človeka, rovnako tak DF, čiže to neslúži pre večšinu...
a ty mi nepomáhaš, ked som jeden krát chcel od teba pomoc, hoci sa to pomoc ani nazvať nedalo, kedže išlo skor o bilaterálnu dohodu, tak si sa na mna z vysoka no vieš čo
none
93

92. Tomas123456 22.01.2024, 20:43

lipku využíva 3 a pol človeka, rovnako tak DF, čiže to neslúži pre večšinu...
a ty mi nepomáhaš, ked som jeden krát chcel od teba pomoc, hoci sa to pomoc ani nazvať nedalo, kedže išlo skor o bilaterálnu dohodu, tak si sa na mna z vysoka no vieš čo

22.01.2024, 20:44
Pomohol som ti 😉

Povedal som ti, ako prísť k peniazom 😉
none
94

93. EnaXnaY 22.01.2024, 20:44

Pomohol som ti 😉

Povedal som ti, ako prísť k peniazom 😉

22.01.2024, 20:45
ako keby som to bez teba nevedel čiže nie, nepomohol si mi
none
95

94. Tomas123456 22.01.2024, 20:45

ako keby som to bez teba nevedel čiže nie, nepomohol si mi

22.01.2024, 20:45
Ako chceš, tak teda nepomohol 😉
none
96

95. EnaXnaY 22.01.2024, 20:45

Ako chceš, tak teda nepomohol 😉

22.01.2024, 20:49
V niečom si mi pomohol, dokonca nezištne... dal si mi kod, skrze ktorú na stránke mám zvýraznený nadpis témy na čierno... to mi pomohlo... dobre, to si vtedy spravil dobrý skutok... tento dobrý skutok ti znížil teplotu vriaceho kotla snád aj o stupen..... lenže takýchto dobrých skutkov potrebuješ robiť viac, aby si tú vodu dostal aspon na "vlažnú".
none
97

96. Tomas123456 22.01.2024, 20:49

V niečom si mi pomohol, dokonca nezištne... dal si mi kod, skrze ktorú na stránke mám zvýraznený nadpis témy na čierno... to mi pomohlo... dobre, to si vtedy spravil dobrý skutok... tento dobrý skutok ti znížil teplotu vriaceho kotla snád aj o stupen..... lenže takýchto dobrých skutkov potrebuješ robiť viac, aby si tú vodu dostal aspon na "vlažnú".

22.01.2024, 20:52
To si nepamätám 😉

Nepomáham preto, aby som si zabezpečil lepšiu budúcnosť pre seba, ale túžim po lepšom svete pre všetkých 😉

Ak by sa pridali ďalší, tak to pôjde rýchlejšie, tá cesta k lepším zajtrajškom 😉
none
98

97. EnaXnaY 22.01.2024, 20:52

To si nepamätám 😉

Nepomáham preto, aby som si zabezpečil lepšiu budúcnosť pre seba, ale túžim po lepšom svete pre všetkých 😉

Ak by sa pridali ďalší, tak to pôjde rýchlejšie, tá cesta k lepším zajtrajškom 😉

22.01.2024, 20:55
Na to musia byť ľudia krestania, čiže snaž sa čo najviac ľudí konvertovať na krestanstvo a čím viac krestanov bude tým viac ľudí bude pomáhať si navzájom....

lebo ateisti povečšinou nemajú zmysel a volu niekomu pomáhať,
none
99

98. Tomas123456 22.01.2024, 20:55

Na to musia byť ľudia krestania, čiže snaž sa čo najviac ľudí konvertovať na krestanstvo a čím viac krestanov bude tým viac ľudí bude pomáhať si navzájom....

lebo ateisti povečšinou nemajú zmysel a volu niekomu pomáhať,

22.01.2024, 20:57
Budem nikoho konvertovať, to nie je dobrá cesta 😉

Nepotrebujem prerábať človeka na akýsi iný obraz, než sú 😉

Skorej hľadám iné cesty, ako si k nim nájsť cestu 😉
none
62

59. Tomas123456 22.01.2024, 16:53

Lebo zadlžuješ štát.. nepracuješ a poberáš dávky, a zaťažuješ tým štát a nás všetkých

22.01.2024, 16:57
Tak funguje sociálny systém 😉

Sťažuj sa na lampárni 😉
none
43

40. Tomas123456 22.01.2024, 16:41

škoda len že sa touto radou sám neriadiš, ale nepracuješ a poberáš dávky od štátu

22.01.2024, 16:42
To je od teba nechutný podraz, keď nerešpektuješ ľudí, ktorí majú invalidný dôchodok. Hanba ti!
none
46

43. Lemmy 22.01.2024, 16:42

To je od teba nechutný podraz, keď nerešpektuješ ľudí, ktorí majú invalidný dôchodok. Hanba ti!

22.01.2024, 16:44
Má 2 ruky, 2 nohy, iba lenivosť mu bráni v tom aby chytil krompáč a pracoval... a tebe tiež bráni lenivosť v pracovaní.,.. máš totiž 2 ruky, 2 nohy, iba čo nechceš schudnut ale nadalej sa prepchávaš... ved prečo nie... kto by pracoval s krompáčom, ked dostáva dávky zadarmo ??
none
107

46. Tomas123456 22.01.2024, 16:44

Má 2 ruky, 2 nohy, iba lenivosť mu bráni v tom aby chytil krompáč a pracoval... a tebe tiež bráni lenivosť v pracovaní.,.. máš totiž 2 ruky, 2 nohy, iba čo nechceš schudnut ale nadalej sa prepchávaš... ved prečo nie... kto by pracoval s krompáčom, ked dostáva dávky zadarmo ??

23.01.2024, 13:57
toto zadre jedinec ktory v zivote nepracoval?
👍: qwert
none
108

107. Scarlette 23.01.2024, 13:57

toto zadre jedinec ktory v zivote nepracoval?

23.01.2024, 14:33
Sebavedomie mu nechýba, holobriadkovi akémusi 😉
none
39

34. Tomas123456 22.01.2024, 15:39

To vravíš ty ktorý nevieš ani len druhému požičať pár drobných ešte aj ked k tomu dostaneš vyšší úrok ?

22.01.2024, 16:26
Nehovoríš dobre. EnaX pomohol jednej pani v núdzi. To viem naisto. Z toho predpokladám, že pomohol a ďalej pomáha aj iným.
none
42

39. Lemmy 22.01.2024, 16:26

Nehovoríš dobre. EnaX pomohol jednej pani v núdzi. To viem naisto. Z toho predpokladám, že pomohol a ďalej pomáha aj iným.

22.01.2024, 16:42
Lemmy, nepoznáš kontext v akom som ten výrok povedal, to pozná len ja a enax
none
45

42. Tomas123456 22.01.2024, 16:42

Lemmy, nepoznáš kontext v akom som ten výrok povedal, to pozná len ja a enax

22.01.2024, 16:43
Ty nepoznáš EnaXa, ktorý druhým pomáha. Prečo o ňom klameš? Robí ti to dobre?
👍: qwert
none
48

45. Lemmy 22.01.2024, 16:43

Ty nepoznáš EnaXa, ktorý druhým pomáha. Prečo o ňom klameš? Robí ti to dobre?

22.01.2024, 16:45
Opakujem, nepoznáš kontext v ktorom som to povedal, to poznám len my dvaja, Enax dobre vie o čom hovorím
none
19

14. qwert 22.01.2024, 14:13

vypada to, že nasiel pravdu, aj vdaka DF, ale namiesto vdacnosti sa stava arogantným spratkom a može sa mu to stať osudným

22.01.2024, 14:38
On asi nepozná to staré, otrepané, PÁD JE PREDCHÁDZANÝ PÝCHOU 😉
none
16

12. qwert 22.01.2024, 14:01

takých spratkov budem napomínať, lebo tvoje sudenie ty spratek je vysmech
Len aby ty si sa nedostaval do sraciek
Pokial viem, tak sa tešíš z toho, že iní idu do pekla

22.01.2024, 14:26
A kedy začneš verejne napomínať samého seba ? Alebo si snád bez hriechu ?
none
20

16. Tomas123456 22.01.2024, 14:26

A kedy začneš verejne napomínať samého seba ? Alebo si snád bez hriechu ?

22.01.2024, 14:40
urcite nie som ten kto nezhreši tomasko

8 Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy.
9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.
10 Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.

verejne sa niektorí ludia ukajaju tomaško
verejne sa niektorí ludia obnazuju tomasko
je to zrejme pre nich adrenalin
verejných masturbantov nemusím tomasko ani na df
none
23

20. qwert 22.01.2024, 14:40

urcite nie som ten kto nezhreši tomasko

8 Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy.
9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.
10 Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.

verejne sa niektorí ludia ukajaju tomaško
verejne sa niektorí ludia obnazuju tomasko
je to zrejme pre nich adrenalin
verejných masturbantov nemusím tomas...

22.01.2024, 14:51
ked možeš druhých VEREJNE súdiť, možeš VEREJNE súdiť aj sám seba...
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 veľkosť : 376 870 B vygenerované za : 0.128 s unikátne zobrazenia tém : 27 762 unikátne zobrazenia blogov : 349 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Ďakujem ti náš Stvoriteľ, chcem byť s Tebou večný priateľ, ty's život si nám podaroval, potom si sa kdesi schoval. Milujem Ťa milý Bože, nechcem s Tebou byť na nože. Moja vôľa snáď pom...

citát dňa :

Nevadí mi názor iných ľudí, ale to, že mi ho chcú nanútiť.