Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Všemohúci s potrebami.

13
reakcií
1048
prečítaní
Tému 28. apríla 2013, 21:14 založil Lucifero.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
30. 07. 2008
72
26. 03. 2020
59
 
 


1.
označiť príspevok

Lucifero muž
   28. 4. 2013, 21:14 avatar
Na tomto fóre sa premanentne objavujú nezmysli ako: boh chce, boh ma potrebuje, keby ježiš nerobil to, albo hento boh by nemohol, Biblia je plná žiadostí boha o obety z tých najkvalitnejších surovín, tie treba k obetiam pridať štvrť hina vína a tak ďalej. Tak som vybral jednu kapitolu z knhy Posledné prikázanie, kde sa autor čuduje, že všemohúci má nejaké potreby, ktoré si nedokáže sám splniť a požaduje všeličo od iných.
J
eden z účastníkov akejsi kresťanskej relácie vysielanej v televízii presvedčivo vyhlásil: „Boh ma potrebuje!“
Ako môže všemohúci niečo potrebovať? Pomyslel som si vtedy. No keď som začal čítať bibliu zistil som, že Pán – Hospodin má naozaj celkom bežné ľudské potreby.
V 3. M – Levitikus 22/25 stojí: „...ani nesmiete to kúpiť od cu-dzinca a priniesť ako pokrm svojho Boha,...“ Tamtiež ale v 23/12 – 14 si okrem bezchybnej potravy nárokuje aj víno. V 25/23 sa zaka-zuje predaj pôdy, lebo pôda patrí Pánovi – Hospodinovi. V 26/11 Pán – Hospodin svojmu ľudu oznamuje, že si postaví príbytok me-dzi nimi. V 27/26, 27 všetko prvorodené z dobytka patrí Pánovi – Hospodinovi. Podľa verša 30 mu patria tiež desiatky z obilia, ovocia i stromov. A kto by sa chcel z povinných desiatok vykúpiť, môže tak urobiť, ale zaplatí zato pätinou ceny naviac.
Avšak nielen jedlo, pitie, vitamíny, pôdu a peniaze chcel Pán – Hospodin. Podľa 2. M – Exodus 25/3 požadoval ako obeť pozdvih-nutia zlato, striebro, meď a ďalšie najmä vzácne tovary.
V 4. M – Numeri si Pán – Hospodin dokonca robí nárok na všet-ky prvorodené deti Izraelitov. Podobnosť s požiadavkami boha Mo-locha, na obetovanie detí je tu čisto náhodná?
Zaujímavé sú inštrukcie o prinášaní obetných darov. Viď 4. M – Numeri 28/2 a 7, 8. Pán – Hospodin hovorí osobne: „Prikáž Izraeli-tom a povedz im: ,Starajte sa, aby ste v ustanovený čas prinášali obetné dary moje potravné zápalné obety na príjemnú vôňu pre mňa!‘“
Ako vieme zápalné obety sa konali na oltári. Ale víno si kázal priniesť do svätyne. „Nápojovú obetu prinesieš Pánovi – Hospodi-novi vo svätyni!“
Pozoruhodné. V tejto časti Boh nemohol jesť. Iba voňal grilované mäso. No s vôňou vína sa neuspokojil. Prečo asi. Bol azda kyborgom s umelým čuchovým orgánom? Mal mozog vyživovaný prostredníctvom umelého krvného obehu? Potom si víno mohol vstreknúť do krvi a privodiť si tak príjemné opojenie. Ak k tomu pridáme známe vzpriamené rameno a mocnú ruku (5. M – Deuteronomium 7/19) a tiež, že sa Pán – Hospodin osobne neobjavoval, máme tu strojné zariadenie ovládané implantovaným mozgom. No to je čistá špekulácia. V Biblii nenájdeme potvrdenie takéhoto vysvetlenia prečo sa jeden druh obety podával na oltári a druhý vo svätyni.
Ale poďme ďalej:
Jozua 6/19 hovorí, že všetko striebro a zlato, ako i nádoby mede-né a železné pôjdu do pokladu Pánovho – Hospodinovho.
Takisto drahé kovy ulúpené podmaneným národom sa odovzdá-vali Pánovi – Hospodinovi. (2. Samuelova 8/10, 11.)
Napokon podľa Daniela 1/2 boli vzácne nádoby dopravené do domu pokladu božieho.
Ak sa nad tým zamyslíme, načo boli všemohúcemu Bohu, ktorý, podľa cirkvi svätej, z ničoho stvoril celý vesmír a všetko čo v ňom je, vyššie uvedené veci. Musí nás logicky napadnúť, že so všemo-húcnosťou proklamovanou Bibliou, ako aj cirkvou svätou asi niečo nie je v poriadku. A s nevyspytateľnými božími cestami tiež.
V nasledovnom sa týmto budem podrobnejšie zaoberať.
Ale môžeme konštatovať, že podľa cirkvi všemohúci boh nielen-že potreby mal, ale si to, čo chcel aj vymáhal. Keď niečo nedostal tých, od ktorých to žiadal, keď mu nedali čo chcel, zabíjal.
Zaujímavé je aj, že Pánov – Hospodinov poklad nemal prvky, ktoré sa za poklady uznávajú v súčasnosti. Teda zlato, diamanty, perly a jantár (viď aj kapitolu 12). Chcel len kovy.
A ešte k obetovaniu.
Cirkev chápe obeť ako náboženský úkon, pri ktorom je človek povinný venovať svojmu bohu, či bohom potravu, nápoj alebo hmotnú vec.
Nezamysleli sa pritom nad tým, prečo všemohúci, ktorý si môže stvoriť, čo chce, obete väčšinou krutým spôsobom od svojho ľudu vymáha. Obete nie sú dobrovoľné. Buď obetuješ alebo zomrieš. (Kde je slobodná vôľa?)
No najzarážajúcejšie je, prečo na nich trvá duchovná bytosť. Du-chovná, teda netelesná bytosť.
Podobnosť s obetami pre bohov nájdeme aj v iných písomných zdrojoch. Napríklad v Epose o Gilgamešovi. Aj tam boli obete dy-mové a tekuté. Na str. 150 knihy vydanej Tatranom Bratislava v r. 1972 sa dočítame, že (hrdina) bohom ulial obetný nápoj. Že na vr-chole hory priniesol zápalnú obeť a že bohovia ňuchali vôňu, ňuchali príjemnú vôňu...
Všimnite si, že aj tu sa všetko konalo na vrchu.
Nielen Pána – Hospodina priťahovali výšiny.
Jednou z najznámejších je Olymp.
Výnimkou nie sú ani egyptskí bohovia. Egyptská kniha mŕtvych popisuje podávanie obety bohom sídliacim na svojej hore. Obetova-nie egyptským bohom sa však líši tým, že sa nepodáva iba obeta za účelom ich nasýtenia a napojenia. Egyptským božstvám sa venuje i oblečenie rôznych druhov a iné krásne veci. Viď Egyptskú knihu mŕtvych.
Takmer všetky cirkvi označujú vrchy, výšiny, hory, na ktorých sa bohovia zdržiavali a kde sa im podávali obety za posvätné miesta. Posvätné preto, lebo sa tam niekedy obloha približuje k zemi. Oblo-ha sama zostupuje v podobe oblakov, aby sa stretla s posvätným miestom.
No z Písma svätého, ako aj z iných náboženských spisov vyplýva, že bohovia sa zdržiavali na výšinách skôr zo strategických dôvodov a zo strachu pred nebezpečenstvom.
Ďalší rozpor medzi tvrdeniami cirkví a zmyslom textov svätých kníh.


2.
označiť príspevok

Ónya žena
   28. 4. 2013, 21:33 avatar
tak samo o sebe je cirkev a všetko čo s ňou súvisí , mierne zavádzajúca - obmedzujúca myslenie, ..vidí sa mi, že pre nich začal život na zemi v roku 7 - narodením Ježiša, ..pritom sa ani nevie presný dátum a rok jeho narodenia a smrti..len sa tuší.,..iba biblické dejiny si ich "vyrobili" aj keď v nemali žiadne oporné body.. tak sú dodnes zaužívané tradície osláv/spomienok na Ježiša..ako Veľká noc a Štedrý večer...)


5.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   28. 4. 2013, 22:30 avatar
Nonsens militantný ateista si myslí, že rozumie svätým textom a viere. Bez viery nemáš šancu pochopiť, takisto ako bez očí nemôžeš vidieť svet.


8.
označiť príspevok

Lucifero muž
   29. 4. 2013, 00:53 avatar
5. A keď sa ti sníva, lebo spíš a v sne Mohamed ti hovorí, že si najmúdrejšia na svete, čím ho vidíš, kedˇmáš oči zatvorené a spíš. Ty asi vagínou. Človek nemusí mať zmysly, aby mohol vidieť, počuť, cítiť... Napríklad zhypnotizovaný slepec čítal z dokladov 50 ľudí v sále, kde prestavenie prebiehalo a doklady sa potom zväčšené premietali na plátno. Urobil to preto, lebo mu hypnotizér sľúbil, že uvidí svoju ženu. Aj ju pod vplyvom hypnozy uvidel, hoci bol slepý.


6.
označiť príspevok

ranex muž
   28. 4. 2013, 22:42 avatar
Odpoved je jednoducha. Hospodin nie je storitel sveta. Je to uzurpator.


7.
označiť príspevok

Ónya žena
   28. 4. 2013, 23:08 avatar
však toto je tá neznalosť duchovného poznania.. ad jedna "Boh" je len úroveň duchovnej inteligencie , je čistým vedomím ..a nemá žiadnu podobu,.. a aby sa toto dalo lepšie vnímať...človek musí dozrieť / dospieť k poznaniu.
a málokto z pobožných vie , resp..nevie, že "Boh nepožaduje modlenie sa ..., nepožaduje velebenie a neviem čo,..sú tu vyššie signály -posolstvá , ktoré sa majú využívať pre život...ťoť vsjo ..a všetko ostatné je humbuk na ľudí.. tak veru !


9.
označiť príspevok

Krištof
   29. 4. 2013, 14:17 avatar
1. Čo by to bolo za všemohúceho a dokonalého, keby nemohol (nedokázal) mať potreby :-) Prípadne môže mať záujem na niečom. Ono keby sme to brali tak, že nemôže mať potreby či záujem na niečom, potom je tu otázka, ako to, že vôbec tvoril nebo a zem, rastliny, zvieratá a človeka? Veď keď je "dokonalý", "všemohúci", tak mu nič nechýba, nič nepotrebuje, nechce? Asi by definícia Božej všemohúcnosti nemala zahŕňať predstavu, že Boh nič nepotrebuje, nechce resp. nemôže potrebovať, chcieť.

To bolo v starozákonnej dobe tak, že ľudia prinášali Bohu obety, delili sa s ním o svoje veci, ktorých tvorcom bol on, očisťovali sa od hriechov atď. Takže v istom zmysle to malo význam skôr pre tých ľudí, nielen pre Boha. Môže ísť aj o vzťahy, ktoré sa aj tak realizovali medzi Bohom a ľuďmi. Neskôr prišla dokonalá obeta Krista, ktorá ukončila tie obety. Židia na rozdiel od pohanov nemali zákon o prinášaní ľudských obetí bohom. Opäť to má význam pre ľudí, pretože keby prešli na taký systém, ktorý si vyžadoval ľudské obete, malo by to negatívne následky. Nebudem sa veľmi vyjadrovať k svojskej interpretácii v úvodnom príspevku vecí zo Starého zákona.

"Buď obetuješ alebo zomrieš. (Kde je slobodná vôľa?)"

A nebolo to náhodou tak, že obety prinášali veriaci židia? A ktorí neboli veriacimi židmi, tí ich nemuseli prinášať? V Rímskej ríši bolo povinnosťou uctievať pohanského cisára ako boha, pričom tomu kto to odmietol, hrozila smrť. Slobodná vôľa zrejme nepredpokladá, že v jej rámci nemôže prísť negatívny následok. Niekedy po čine v rámci tzv. slobodnej vôli nasleduje negatívny následok, prípadne aj smrť


11.
označiť príspevok

ruwolf muž
   29. 4. 2013, 21:49 avatar
Ak nieco potrebuje od inych, nie je vsemocny ani dokonaly...
No ved, dokonaly nepotrebuje nic tvorit, postaci si sam...


10.
označiť príspevok

nenapadna
   29. 4. 2013, 21:43 avatar
ale prvykrat prisiel niekto so spojenim boh a jeho potreby,ozaj filozoficka otazka na zamyslenie,ake potreby ma asi boh,ak nejake ma? 


12.
označiť príspevok

Krištof
   30. 4. 2013, 14:17 avatar
Slovo potreby tu zrejme nie je výstižné. Nepotrebuje to preto, že by sa bez toho nezaobišiel. Skôr ide o jeho zámery, záujmy, vôľu, spoluprácu so stvorenstvom a pod.


13.
označiť príspevok

ruwolf muž
   30. 4. 2013, 22:04 avatar
Krestania robia z boha sialeneho zloducha...


14.
označiť príspevok

gainza
   30. 4. 2013, 23:53 avatar
vazne?
Súhlasí ruwolf


3.
označiť príspevok

regulus muž
   28. 4. 2013, 21:40 avatar
On (clovek) potrebuje, aby ho potrebovali. Preto Boh potrebuje. Ked uz na to ides tak kriticky, Lucifero.


4.
označiť príspevok

ranex muž
   28. 4. 2013, 21:50 avatar
Demoni maju obzvlast velku zalubu v krvi obetnych zvierat..
V ind. védach Krisna hovoril Arjunovi, ze ak chce niekto zvitazit nad nepriatelmi,. ktorých ma, tak by si mal spriaznit demonov, ktorí pokoria nepriatelov. oni vedia ako anto. Ako znicit neviditelnymi metodami nepriatelov, akehokolvek naroda.
Nu.
Ale védy su hlupostou a dielom Satana podla niektorých ortodoxnejsich kretanov. Ani sa nedivim.. heh
Dnes uz nejde o mic. Ani o tu pravdu nie.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 13:23,  Kasafran, vyhľadal som si štatistiku - pricapil som ju do niektorej témy - podľa ktorej...
dnes, 13:08,  (136) J.Tull, skús si vyhľadať štatistiku úmrtí na rôzne nemoci a potom určite zistíš,...
dnes, 13:03,  -era-, aby ju nemal prázdnu*13
dnes, 12:03,  (1) Grofik šrobik, nie, nie, musím Ťa poopraviť - on si do tej svojej mysle môže vložiť...
dnes, 12:02,  havran, vo svojej reakcii si zabudol na druhú časť otázky. Pýtal som sa na príklad nemocí,...
dnes, 11:59,  Načo by to človek robil?
dnes, 11:57,  (4) Grofik šrobik, predstav si, že Gabriel mi svojím príspevkom pripomenul jeden zaujímavý...
dnes, 11:21,  Vies ze do prazdnej mysle si mozes vlozit co chces???:)))
dnes, 11:19,  3/ A z Klastora pod Znievom do Lucenca pojdes na sarkanovej cicine???:)))
dnes, 11:10,  P. S.: Ospravedlňujem sa za otáznikovú infekciu - na webovej adrese je to bez nej...
dnes, 11:08,  Ako zlepšiť imunitný systém 80%? ?našej imunity prichádza zo zažívacieho...
dnes, 11:04,  nie kapitalizmus je prvoradý, každý človek nevie ušetriť peniaze, demokracia je...
dnes, 09:58,  Apropo co kapitalizmus ponuka???:)))
dnes, 09:37,  8/ Aku mysel??? Nechapes ze cista mysel je ako sklo???:)))
dnes, 09:35,  Kazdy ma co si zasluzi???:)))
dnes, 09:20,  4/ Edko ja ti tak strasne zavidim!!!!Hlavne tie vyvrcholenia s tou pipkou!!!! To musia aj susedia...
dnes, 09:15,  1/ Edko a teraz chces o com diskutovat??? Tlacis kaleraby do hlavy???:)))
dnes, 09:13,  8/ Papala sisi sa vola tvoja jebla segra??? Nechapes ze si original kokot???:))))
dnes, 09:02,  8/ Edko mas stastie ze debilita neboli!!!!:))))
dnes, 09:00,  7/ Apropo povedz nieco pekne o kapitalizme???:))))
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Čím viac dávaš, tým viac dostávaš.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(85 994 bytes in 0,720 seconds)