Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

"Vláda Ježiša Krista nad národmi zeme"

79
reakcií
1055
prečítaní
Tému 30. augusta 2019, 18:02 založil Krištof.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Krištof
   30. 8. 2019, 18:02 avatar
Určitý pohľad: V biblickom proroctve Zjavenia Jána sa píše aj o tom, že konečne padne (padol) nový Babylon, čo počas písanie Zjavenia symbolizovalo pohanský Rím ako hlavné mesto vtedy vládnucej Rímskej ríše. Iný symbolický a hanlivý názov tohto bol neviestka. Išlo o "...veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme." (Zjv 17,18) O páde tohto nového Babylona sa píše v 17. a 18. kapitole. Potom v 19. kapitole vo veršoch 1 - 5 sa už oslavuje pád tejto neviestky a Božie víťazstvo:
"Aleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazila zem..."

Neskôr v 19. kapitole vo veršoch 11 - 16 sa píše o ďalších udalostiach po tom páde pohanskej Rímskej ríše, o akomsi "zničení pohanských národov":
"Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň – a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; spravodlivo súdi i bojuje. Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch, oblečené do čistého bieleho kmentu. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov." a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Porov. Žalm 2,8-9: "Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich jak hrnce hlinené."
Komentár k tomu z katol. Biblie: "Tomuto synovi, ktorý sa stal človekom pre spásu ľudstva, Boh prisľubuje panstvo nad národmi a zemskými končinami, teda moc bezvýhradnú. Plné uskutočnenie tohto proroctva bude v Cirkvi, ktorú Mesiáš založí, a časy pred koncom sveta ukážu plnosť pravdy týchto slov (Zjv 2,25-27)." a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"Kráľ kráľov a Pán pánov" (Zjv 19,16) - ako tomu rozumieť? Jedno možné vysvetlenie je takéto: Na zemi sú alebo boli ľudskí páni, králi, vládcovia, a keď to boli (sú) kresťania, tak ich Pánom a Kráľom je Ježiš Kristus. On už počas svojho pozemského života predpovedal, že určité veci budú pohania robiť - zrejme i zo svojej politickej moci - "až kým sa nenaplnia časy pohanov." (Lk 21,24) V nasledujúcej 20. kapitole Zjavenia sa hovorí aj o tisícročnom kráľovstve Ježišových ľudí, pokrstených kresťanov, o obmedzení pôsobenia diabla, aby natoľko nemohol v danom období zvádzať národy. a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Inak o tom tisícročnom kráľovstve sa v uvedenom zdroji píše: "Tisíc rokov je symbolická dĺžka života Cirkvi na zemi."

Máme tu teda aj akoby prierez históriou: Pôsobenie pohanského Ríma, jeho pád, "ukončenie vlády pohanov", nástup vlády kresťanov s ich Pánom... Je tu teda otázka, či kresťanskí králi ako bol napr. Karol Veľký (742 - 814), neboli tými pánmi a kráľmi, ktorých Pánom a Kráľom bol Ježiš Kristus. Zjv 2,26-27: "Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dám mu moc nad národmi a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené."
Akými charakterovými vlastnosťami by sa však takýto vladár mal vyznačovať? Lebo určite nie len mocou by mal disponovať. Iste napr. spravodlivosťou, ako aj niektorými inými dobrými vlastnosťami voči ľuďom. Vyplýva to implicitne z podstaty Boha a jeho zákonov, darov, vôle a kontextu celku Písma. Niekedy voči nespravodlivosti vystupovali aj Boží proroci (napr. Ján Krstiteľ). V knihe žalmov čítame: "Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť" (Ž 10, 7).
"Pane, ty si spravodlivý a správne sú tvoje rozsudky" (Ž 117, 137).
Jakubov list 1,16-18: "Nemýľte sa, bratia moji milovaní! Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny. Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia."
Ďalej by si mal dávať pozor na to, aby príliš netúžil po moci kvôli moci, po svetskej sláve, po samotnom bohatstve.

Inak nedá sa vylúčiť, že i v dnešnej dobe to platí, že ak sú nejakí politici svetonázorom a vierovyznaním veriaci kresťania, napr. v rámci kresťanskej demokracie, že aj ich Pánom a Kráľom je Kristus v naznačenom zmysle. Požičiam si text od "oddeleného brata" z určitého kresťanského spoločenstva:
"Keď sa modlíme: „Nebeský Otče, nech príde Tvoje kráľovstvo…,“ túžime po tom, aby Božie kráľovstvo uplatnilo svoj vplyv na zemi. Treba si však uvedomiť, že tento vplyv sa uplatňuje cez ľudí. Samozrejme, prvým zo všetkých je človek (a zároveň Boh) Pán Ježiš Kristus. Jemu je zverená všetka moc a vláda na nebi aj na zemi. A zase, Kristus svoju vládu na zemi uplatňuje cez ľudí – v rodine cez otcov, v cirkvi cez povolaných služobníkov, v národoch a štátoch cez politikov. Preto apoštol Pavol vyzýva Timoteja: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom.“ (1Tim 2,1-3)" bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Krištof
   30. 8. 2019, 18:05 avatar
Akí politici čo do ich svetonázoru, vierovyznania sú v súčasnosti pri moci? Kresťania alebo skôr novopohania, stúpenci New age, slobodomurári, ateisti...? Asi ako ktorí. V Zjv 20 sa ďalej píše, že dočasne ešte bude satan uvoľnený: "Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme..." Ale potom: "A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok..."

Na tému sčasti o "politike" a kresťanstve som písal napr. tu bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 8. 2019, 18:12 avatar
Krištof, priznaj, že aj ty trpíš komplexom nepravých kresťanov. Z tvojich rečí vyznieva, ako keby si spochybňoval kresťanov v politike. Ľudia nie sú dokonalí, ako si to ty chceš predstavovať, ľudia nie sú bohovia. Menuj mi politikov, ktorí sú stúpencami New Age. Menuj mi politikov, ktorí sú slobodomurári. A menuj mi aj politikov, ktorí sú ateisti. Ja poznám 2: Ľuboš Blaha a Richard Sulík. Obaja však do politiky nijako nezaťahujú ateistickú agendu. Je to ich súkromná vec.
Súhlasí Osvietený


6.
označiť príspevok

Krištof
   30. 8. 2019, 18:36 avatar
3. Naopak, práveže predpokladám, že i v dnešnej dobe to môže platiť, že ak sú nejakí politici svetonázorom a vierovyznaním veriaci kresťania, napr. v rámci kresťanskej demokracie, že aj ich Pánom a Kráľom je Kristus v naznačenom zmysle.

Sú však nejaké informácie o tom, že aj inoverci, dokonca vraj stúpenci New age, slobodomurári a ateisti, liberáli, voľnomyšlienkári sú v politike. Ale konkretizovať nebudem Takže nie iba praktizujúci kresťania, hoci je jasné, že miestami sa v nej vyskytujú i oni


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 8. 2019, 18:39 avatar
Ale menovať ich nemôžeš, lebo by si sa priznal, že klameš, že si vymýšľaš. Zvykni si na to, že v tunajších končinách vládnu kresťania, v Saudskej Arábii moslimovia.


10.
označiť príspevok

Krištof
   30. 8. 2019, 19:11 avatar
8. Hádam až taký nevedomý nie si. Veď trebárs v liberálnych stranách (napr. Progresívne Slovensko, SaS) sa iste nájdu okrem iného aj liberáli, ktorí nie sú praktizujúci kresťania. Podobne v ľavicových stranách. Aj naša prezidentka vysvetlovala svoju vieru ako akúsi subjektívnu zmes všeličoho, napr. čosi z budhizmu a ešte čosi k tomu. Takto by sa dalo pokračovať v ďalších príkladoch a náznakoch. Na druhej strane nedá sa vylúčiť že sa aj niektorí z nich neskôr obrátia


30.
označiť príspevok

Krištof
   31. 8. 2019, 12:18 avatar
tejto téme sa venujú napr. aj tieto dva články:
www.impulzrevue.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

blog.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 8. 2019, 22:08 avatar
6,....ak by tomu tak bolo, tak by takí "kresťania" neboli v špinavej politike. Jakub 4,4 jasne hovorí, ako sa má k tomu postaviť kresťan? Ježiš prízvukoval, že kresťania "musia byť oddelení od sveta". /apolitickí,neutrálni/


60.
označiť príspevok

Krištof
   3. 9. 2019, 11:04 avatar
Alebo aj tento text hoci z r. 2003:
"Knittel potom zdôraznil, že svoj cieľ dosiahnuť nový svetový poriadok presadzuje slobodomurárstvo až do špičiek politiky a hospodárstva. Teológ predpokladá pôsobenie slobodomurárov v kontrolnom systéme, ktorý vyvíja Svetová banka, ale aj v Európskom konvente, kde „pri sporných otázkach a v diskusiách stále dvíha hlavu slobodomurársky duch“. Dodal: „Rovnako poznačené slobodomurárstvom sú aj Spojené štáty americké.“ Zdôraznil však, že slobodomurári ako inštitúcia nie sú všemocní ani všadeprítomní."
www.tkkbs.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


61.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 9. 2019, 11:07 avatar
Význam slobodomurárov je mýtus, asi na úrovni myšlienok o diablovi, Satanovi, Luciferovi.  
Súhlasí Shagara


62.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 9. 2019, 20:00 avatar
60,......nezmysly: Biblia všetky spolky a ľudské organizácie zastrešuje pod slovíčkom - "svet", a tie sú súčasťou svetského, politického zriadenia. A ten Boh zničí! Daniel 2,44
Veľký Babylon je konglomerát všetkých falošných náboženstiev, kde RKC je dominantným prvkom.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pohanský Rím to nemôže byť, lebo ten "duchovne nesmilnil". Smilniť môže ten, kto najprv bol verný Bohu a potom sa našiel "milencov" v pohanskom svete/aj učenie/.


63.
označiť príspevok

Krištof
   3. 9. 2019, 21:39 avatar
62. Zrejme si tu rozumieš s Lemmym, ktorý v 61. spochybňuje aj existenciu diabla satana, ty mu tam dávaš súhlas.

Neviestka je proste nečistá hriešna žena; modloslužba je uctievanie modiel a pohanských sošiek namiesto pravého Boha. Je to zjavne o meste hriechu, nečistoty, zlých skutkov, vraždení kresťanov (Zjv 17,6) a pod.
Zjv 18,2-4, 10: "„Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri. Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“ A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. ... „Beda, beda, ty veľké MESTO Babylon, MESTO také mocné..."
Porov. starozákonnú situáciu v pôvodnom meste Babylone, Jer 50, 44-45: "Aj múr Babylonu padne. Ľud môj, ujdi z jeho stredu, každý si zachráňte život pred blížiacim sa hnevom Pánovým."
To, že išlo o veľké mesto, pohanský Rím, je zjavné aj zo 14. Ako už bolo uvedené, toto platilo pre "novozákonnú" dobu a kresťanov. V starozákonnej dobe boli židia podobne konfrontovaný s pohanským pôvodným Babylonom:
Izaiáš 21,9: "Hľa, idú jazdci, dvojice koní.“ I ozve sa a hovorí: „Padol, padol Babylon, všetky sošky jeho bohov roztrieskal na zemi.“
Jeremiáš 51,7-8: "Babylon bol zlatým kalichom v Pánovej ruke, ktorý opájal celú zem, z jeho vína pili národy, preto sa pomiatli. Odrazu padol Babylon, zlomil sa..."
Pozri aj Daniel 3, o zlatej soche, modle.

To, že išlo o pohanský Rím a nie napr. o Katolícku cirkev, je tiež zrejmé z toho, že tam malo byť aj desať kráľov, ktorí "Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov." (Zjv 17,10-14) Pritom KC uctieva tohto Baránka a to aj pri každej svätej omši: Agnus Dei (Baránok Boží) - spev piesne "Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami", počas neho veriaci kľakajú


64.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 9. 2019, 21:57 avatar
Veď som ateista. Som skeptický voči všetkému, čo nie je dokázané. Neviem o tom, aby sa už teistom podarilo dokázať existenciu diabla alebo Satana.


68.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 9. 2019, 23:38 avatar
64,....teda neveríš ani v evolúciu/prirodzený výber/,.....nakoľko ani tieto veci neboli dokázané.
Ale biblická pravda stojí na pevných dôkazoch.
A satan je dokázaný tiež, ......ako aj Boh Biblie, ale matka príroda nie.


66.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 9. 2019, 23:29 avatar
63,.....kresťanov "vraždili" tí, čo ich upaľovali a prenasledovali. A boli to opäť "kresťania". Všimni si, práve s tými slovami čo cituješ, je spojený v prvom spĺňaní aj neverný Boží ľud Izrael/smilnica/. A navlas sa tu používajú dané slová o vraždení prorokov a podobne. To isté robila aj RKC, keď sa stala mocenskou inštitúciou.
Uvažuj, táto neviestka má byť zničená svojimi politickými "milencami". Chceš vari povedať, že politické prvky v čase konca zničia mesto Rím? Lebo dané slová o neviestke sa týkajú dnešných dní. A dnes už doslovný Rím nie je pohanský ,ale "kresťanský"/katolícky/.
A Babylon /staroveký/ padol ,......ale to ,že sa použilo meno na falošné náboženstvá-Veľký Babylon, len podčiarkuje skutočnosť, že odtiaľto sa dostali do celého sveta , všetky falošné náuky. /Bábel=zmätok/
Organizácia môže byť .........politická, obchodná alebo náboženská. Žena menom Veľký Babylon nie je politickou organizáciou, lebo Božie Slovo hovorí, že „králi zeme“, čiže politické prvky tohto sveta, s ňou „smilnili“.
Veľký Babylon nemôže byť ani obchodnou organizáciou, lebo ------- „obchodníci zeme“, ktorí predstavujú obchodné prvky sveta, majú nad ňou smútiť, keď bude zničená. V skutočnosti tak králi, ako aj obchodníci sú tu opísaní, ako stoja „obďaleč“ a prizerajú sa, čo sa deje s Veľkým Babylonom. (Zjavenie 18:3, 9, 10, 15–17) Preto je rozumné dospieť k záveru, že Veľký Babylon nie je ani politická, ani obchodná, ale....... náboženská organizácia.
A tiež sa zamysli nad tým, prečo má "Boží ľud vyjsť z Veľkého Babylonu"? Má to teda podla teba znamenať, že má vyjsť z pohanského Ríma? A prečo, čo sa tým zmení?
Ale zmysel to má len vtedy , keď to znamená "vyjsť z falošných náboženstiev"!
A tiež neviem, prečo by mal byť Rím - Veľký Babylon? Rím je Rím. Tam niet čo zakrývať, ak ide o pohanský Rím z 1 storočia?! Ale opakujem-dané proroctvo sa týka dnešných časov.A preto to nemôže byť pohanský Rím!


69.
označiť príspevok

Krištof
   5. 9. 2019, 13:01 avatar
66. Ale keby sa to Zjavenie o tej neviestke napr. o zabíjaní kresťanov týkalo dnešných čias, toho že vraj katolícki vraždia kresťanov, tak nič také neplatí. Lebo Cirkev v dnešných časoch už dávno neupaľuje "heretikov" ako v stredoveku. Dokonca v rámci ekumenizmu s tzv. "oddelenými bratmi" (protestantami) spolupracujú. Inak heretikov tak trestala aj v tom stredoveku svetská moc. Navyše ty ako svedok Jehovov aj tých "reformovaných" kresťanov protestantov považuješ za súčasť falošnej neviestky, Babylonu, nie za Ježišových svätých mučeníkov napr. zo Zjavenia 17,6. Pre teba Katolícka cirkev aj reformovaní protestanti sú súčasť babylonskej neviestky a nie tých Ježišových mučeníkov. Tak si písal aj v tejto téme (napr. 11.).

Králi zeme z iných miest resp. z iných krajín "smilnili" s pohanským Rímom, s tou neviestkou, novým Babylonom - hriešnym mestom, zúčastňovali sa jeho nečistých vecí, hýrili v ňom (18,9). A kupci zeme z iných krajín s ním hriešne obchodovali (18,11-17). A tak ďalej.
"I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme. ... Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť." (Takže) Takže píše sa tam, že plačú a žialia, a nie že len tak stoja obdelač.
Inak pohanský Rím bolo mesto nielen s politickou a obchodnou "organizáciou", lež i s náboženskou s pohanským náboženstvom, kde napr. ich cisár bol zbožšťovaný.

O starozákonnom meste Babylon sa píše - Jeremiáš 50, 44-45: "Aj múr Babylonu padne. Ľud môj, ujdi z jeho stredu, každý si zachráňte život pred blížiacim sa hnevom Pánovým."
Podobne aj o novom Babylone, pohanskom Ríme sa píše v Zjv 18,4-5: "Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti."

Aj dôvod, prečo majú z toho hriešneho mesta Boží ľudia odísť, sa tam píše.
Iná vec je, že ten pohanský Rím, o ktorom píše Zjavenie, už potom padol. Je z nášho pohľadu minulosťou. Hoci šelma ako taká možno ešte nie je úplne zničená a najmä drak ešte nie je zničený. Ten bude zničený resp. zneškodnený až na konci dejín, pri poslednom súde. Akurát v rámci toho tisícročného kráľovstva má byť drak spútaný, držaný na reťazi


70.
označiť príspevok

Krištof
   5. 9. 2019, 13:34 avatar
Zjv 18,4-5: "Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti." 

"Vyjdite z neho" asi znamená v podstate to, aby nemali účasť na jeho skutkoch, hriechoch, aby nerobili tie zlé veci, čo sa tam robili. Samotné mesto ako fyzické prostredie sa totiž potom dá zmeniť, keď sa zmení jeho duchovná, náboženská, spoločenská, kultúrna, politická situácia. Viď 37.


74.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 9. 2019, 23:33 avatar
70,.....Krištof, to je vioac ako nerozumné tvrdenie. Písal som aj Johnymu, že to tak nemôže byť.
A ako sa môže zmeniť " jeho duchovná, náboženská, spoločenská, kultúrna, politická situácia." Ty si myslíš, že v nejakom meste, národe, na svete sa všetci zmenia k lepšiemu? Vidíš niečo také vo svete? Presný opak je pravdou a Biblia hovorí ešte aj to, že to "pôjde od zlého k horšiemu". Teda, aj keby sa istá časť kresťanov zmenila v nejakom "meste", aj tak by sa tým nič nezmenilo. To by sa museli zmeniť všetci, aj ateisti, inoverci. A to nehrozí,....biblické proroctvá poukazujú o presnom opaku!
Je to presne tak ako som dal už ten link: milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
--------------------------------------------------
A Pavol jasne deklaruje to, že máme z falošných náboženstiev "výsť a oddeliť sa". 2 Kor.6,17 A nielen Pavol. Je to samozrejmosť.
Ešte jeden príklad: Mat.15,3-9.
Tu sa píše, že ak učíme "nebiblické tradície a ľudské náuky",...."tak naše uctievanie je zbytočné". Písmo poukazuje o falošných . náboženských vodcoch Izraela, že "keď urobili jedného proselytu, tak ho urobili hodným zničia dvojnásobne".
Aj z tohto vidieť, že "falošné kresťanstvo/náboženstvo-náboženstvá/ sú najtrestuhodnejšou časťou satanovho systému vecí".
Teda, sú na tom horšie ako neveriaci/ateisti/. Tí konajú v nevedomosti, lebo nepoznajú Písma. Tí sú "hodní zničenia jeden krát".


72.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 9. 2019, 23:04 avatar
69,.....Krištof, ale to sa netýka len dnešných časov, ale od počiatku kresťanstva. Z daného textu to vyplýva:..... "lebo tvojimi špiritistickými zvykmi boli zvedené všetky národy. 24 Áno, bola v ňom nájdená krv prorokov a svätých a všetkých, ktorí boli zabití na zemi.“ Vidíš tie slová? "Všetkých ktorí boli zabití na zemi".
Už chápeš akú veľkú krvnú vinu má falošné náboženstvo?
Za dalšie,....týka sa to aj dneška, nakoľko falošná cirkev zabíja" hlavne falošným učením. A v dôsledku tohto učenia sa ľudia aj správajú nekresťansky, a tak opäť to má dopad na mnohé životy/vyhasnuté/ ,ale aj na rozmáhajúcom utrpení, zle. Deje sa to v zmysle: ..."Ak vedie slepý slepého, obaja padnú do jamy".
A tiež aj za dnešné vojny a za svetové vojny môže falošné náboženstvo. Tie začali "kresťania". To priznáva aj RKC.
---------------------------------------------------------------------------------------
Tiež pochop, že smilniť môže len ten, kto si hovorí že slúži Bohu Biblie a pritom je aj súčasťou sveta a preberá jeho hodnoty, náuky. A to sa týka všetkých náboženstiev, aj protestantských. JS nie sú protestantskou cirkvou. A z Biblie je zrejme, že je len jedno pravé náboženstvo.
--------------------------------------------------------------------------------------
A to, že "králi plačú nad zánikom neviestky", je práve dôkaz, že tu ide o náboženský subjekt. Vo svete sú tri zložky: 1,Politika/králi/,....2, Obchod,....3, náboženstvo. A tak keď obchodníci a králi plačú nad "niekym", tak to môže byť len náboženský prvok.
-------------------------------------------------------------------------------------
A opakujem sa. Ako môžu dnes "Boží ľud výjsť z pohanského Ríma",....keď ten je dávno už zabudnutou minulosťou. Ján totiž hovorí o dnešnej neviestke, nie o tej v dávnej minulosti. Teda, nijako nemôžeš mať pravdu!
--------------------------------------------------------------------------------------
Povedz, "kde počuť hlas ženícha a nevesty"? Ak nie v kostoloch a chrámoch falošných náboženstiev?!
A kde "svieti večné svetlo"? Ak nie v kostoloch, chrámoch a synagógach falošných náboženstiev? /šechina, a pod./


77.
označiť príspevok

Krištof
   6. 9. 2019, 15:13 avatar
72. Vinu na preliatej krvi, o čom hovorí Zjavenie 18, mala tá neviestka, pohanský Rím. Nie "falošné náboženstvo", ktoré uvádzaš a ktoré podľa teba je Cirkev a pod. Cirkev cez Krista založil Boh a povedal, že "pekelné brány ju nepremôžu". (Matúš 16,16-19) Budú zrejme proti nej bojovať, ale celkom ju nepremôžu. Boh vedel a vie, čo robí. O tom svedčí aj skutočnosť, že Cirkev neprestajne existuje, i napriek chybám, čo urobila. Napr. Ján Pavol II. sa ospravedlnil za chyby, ktorých sa dopustili daní členovia v rámci Cirkvi. Boh by zrejme Cirkev, ktorú založil, nezavrhol, ani keď urobila a robí nejaké chyby, lebo existuje čosi ako pokánie, milosť, náprava. 
Pozri však tiež to, ako Cirkev pomohla spoločnosti: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk , bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk , bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk 
Tiež urobila a robí veľa dobrého v náboženskej oblasti, slúži sv. omše atď.
-------------------------
Čo sa týka smilstva tej neviestky, tak svätá Cirkev slúži pravému kresťanskému Bohu, teda Cirkev tou neviestkou byť nemôže. To, že ty zo spoločenstva svedkov Jehovových máš iný názor, je pomerne pochopitelné. Tá neviestka tam symbolizuje to hriešne pohanské mesto, pojem neviestka sa tam používa vo význame prosto "nečistá hriešna žena" (ako symbol toho pohanského mesta). Modloslužba je uctievanie modiel, napr. šelmy, zbožšteného cisára (Zjv 13,18 bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ) namiesto pravého Boha. Je to zjavne o meste hriechu, nečistoty, pohanských modiel, zabíjaní kresťanov a pod.
---------------------------
To, že "králi plačú nad zánikom neviestky", nie je žiadny dôkaz, že tu ide len o náboženský subjekt (a už vôbec nie napr. O KC). Navyše pohanský Rím bolo mesto nielen s politickou a obchodnou "organizáciou", lež i s pohanským náboženstvom.
--------------------------
Ján píše v Zjv 17. a 18. o neviestke (vtedajšom "Babylone" ), ktorá pre nás po takmer 2000 rokoch je našťastie už minulosťou. Na druhej strane zlé veci a hriechy existujú zatiaľ ďalej (hoci existujú i dobré veci a cnosti).
----------------------
74. Zjavenie Jána odhaľuje na viacerých miestach dosť jasne a aj dosť jasne naznačuje, že v prípade toho nového Babylona (tej neviestky) ide o hriešne MESTO (tj. zlú ľudskú a duchovnú "organizáciu" v tom meste, v tej ríši). Pozri napr. moje príspevky 14. a 63.
To mesto - pohanský Rím bol proti Bohu, Kristovi a proti jeho Cirkvi, prenasledoval a zabíjal kresťanov (Zjv 17,6), zabíjal aj iných ľudí a robil ešte iné zlé veci. Ale potom sa to mesto zmenilo, vďaka Bohu, teda politická, morálna a duchovno-náboženská situácia. Kresťanstvo bolo povolené a mravy sa zmenili k lepšiemu. Samozrejme, dokonalý stav ešte nenastal, ani ešte nemal nastať, lebo ten nastane až po poslednom súde, keď bude nové nebo, nová zem, nový Jeruzalem. Medzi tým ale môžeme žiť v relatívne slobodnejšom a lepšom svete, veriť a praktizovať pomerne slobodne vieru, hlásať tak evanjelium a pod. Medzi tým - medzi zničením tej neviestky a koncom dejín - má byť ešte tisícročné kráľovstvo. Napr. v rímskom Koloseu kde vtedy zabíjali kresťanov, dnes - dá sa tak povedať - napr. "blahoslavia pannu Máriu", Ježišovu matku (Lk 1,48): bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk To je zmena.
----------------------
Pavol v 2 Kor 6,17 nepíše nič také, že máme "výsť a oddeliť sa" od kresťanskej Cirkvi. To hovorí v súvise s pohanstvom: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Pavol v súvise s Cirkvou - naopak - píše: "Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou." (Skutky 20,28-29) bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Možno k tomu i 1Jn 2,19-20: "Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás. Vy však máte pomazanie od Svätého a poznáte všetko."
A možno aj Mk 13,22-23: "Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred."
Zjavenie Jána tiež hovorí o falošnom prorokovi - o druhej šelme a o jej konečnom "osude": bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Tiež Zjv 16, 13; 19, 20; 20, 10. Ide nutne o len o pohanské veci alebo aj o "heretické" (aspoň niektoré)?
V Matúš 15,3-9 sa nepíše o učení Ježišovej Cirkvi, ale o daných židovských obyčajoch


78.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 9. 2019, 22:49 avatar
77,....Nie je to tak Krištof !!!         
---------------------------------------------------------------------------------
Povedz ale, prečo sa vyhýbaš istým otázkam?        
---------------------------------------------------------------------------------
Znovu ich kladiem:
1, ....Prečo sa Ján veľmi začudoval , keď videl danú neviestku?
2,.....Prečo je to "mesto",..."neviestka" ...."TAJOMSTVO ??? Pretože ak by to bol pohanský Rím, tak to každý by očakával, a nebolo by to nijaké "tajomstvo".
3,.....Prečo je daná neviestka-"Matka smilníc"? Nepoukazuje to, že tou "matkou" je staroveký babylon, a dané smilnice sú rôzne falošné náboženstvá, ktoré vznikli, keď po zmiatnutí jazykov sa ľudia rozpŕchli po celej zemi, a vzali si z Babylonu , rôzne nebiblické náuky?!
4,.....Prečo sa tam píše v súvislosti s neviestkou: "že tam už nezaznie hlas ženicha a nevesty"?
5,.....Nezaznieva tento hlas "ženicha a nevesty" v chrámoch falošných náboženstiev?
6,.....A ako vnímaš to "večné svetlo", respektíve , "svetlo lampy", že už nebude tam "svietiť"?
7,.....Kto chodí v "šarláte a purpure"?
8,.....Musí Boh niekomu hovoriť , že má "výjsť z pohanského Ríma"? Prečo? Hádam niekto nevie, že kresťan sa nemôže znečistiť modloslužbou?
9,....A myslíš si, že Bohu ležalo na srdci len blaho kresťanov čo boli v pohanskom Ríme? Naozaj veríš tejto predstave?
10,...Ako chápeš slová: "a tvoje čary zaviedli všetky národy"? O aké "čary" tu ide? Nepoukazuje to na náboženský prvok?
11,...Je logické, že Boh zničí "pohanský Rím" a tých čo s ním smilnili, tých nie? Alebo prečo má byť zničený Rím?
12,...A kedy sa to stalo? V ktorom roku sa splnilo dané proroctvo? Ktorí "králi" zničili daný Rím?
13,...Nepísal to Ján o čase konca, pri jeho druhom príchode?
14,...A nepíšu aj iné časti Písma , o trinitárskom/falošnom/ "kresťanstve" ako o Bohom neschválen ustanovizni?
15,...Vieš kto je "človek neprávosti"?
16,...Kto sú prorocké smilnice/staršia a mladšia sestra/-Ohola a Oholiba?
17,...Vieš koho predstavujú,...ktoré dve cirkvi?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A zaiste vieš, že vyvolený národ , židia sú viac ako "neštepené vetvy olivovníka", kresťania. A ak židov opakovane premohli "brány pekelné", myslíš si, že falošnému kresťanstvu sa tak nemôže stať?
O čom hovorí podobenstvo o "olivovníku"? Alebo Matúš 24.45-51..???
Nehovorili aj židia, že "Boh nikdy nedovolí zničiť svoj ľud, a sväté mesto a jediný chrám jahveho"?
A predsa, koľkokrát bol zničený? A prečo?
A máš dojem , že takto "Boh zavrhol svoj ľud"? Nie! Len im bolo odobraté "správcovstvo" a dané "inému, kto konal Božiu vôľu"/kresťanom/. A tak je to aj dnes, pri druhom príchode Krista.
Teda, uvedom si, že Boha nezaujíma nejaký pohanský Rím, .....lebo ten sa už odsúdil sám svojou nevierou a modloslužbou. Ale zaujíma ho "jeho ľud", ktorý je v zajatí falošných náboženstiev. A nielen kresťanských. Daná "matka" má dcéry-"smilnice", čo sú jednotlivé, falošné náboženstvá. A dnes iba JS dávajú výstrahu ľuďom s pomocou anjelov, aby "ľudia vyšli z Veľkého Babylonu"! A "dvere" sa pomaly zatvárajú!


79.
označiť príspevok

Krištof
   18. 10. 2019, 17:29 avatar
Dobrý výklad k tomu aj tu: www.inky.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


71.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   5. 9. 2019, 13:56 avatar
Shagara, jeden detail k tomu citatu ktorý rad pouzivas : "Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch..." Ak by mala platit vasa teoria , citat by znel: "Vyjdite z neho, K môjmu ľudu... " Uvažujúci človek pochopí dôlezity rozdiel  


73.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 9. 2019, 23:18 avatar
71,..... Ale to tam je, len ty to tam nevidíš! Ak máme odniekiaľ výjsť, tak to sotva niekto chápe tak, že tam má zostať!
A tu nejde len o text v Zjavení. Musíš brať aj príklad z minulosti/predkresťanskí ctitelia/ aj z 1 storočia, ako čítame v Písme.
Apoštol Pavol napísal: ...... „‚Vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa,‘ hovorí Jehova, ‚a prestaňte sa dotýkať nečistého‘; ‚a ja vás prijmem.‘“ ?(2. Korinťanom 6:17)
Zoberme si jeden príklad.......teda, ako má Boží ľud vyjsť z Veľkého Babylonu? V prípade starovekého Babylonu Židia museli vykonať doslovnú cestu z mesta Babylon späť do Zasľúbenej zeme . Teda, doslovne z neho újsť!. No bolo treba urobiť ešte viac. Izaiáš prorocky hovorí Izraelčanom...... : „Odvráťte sa, odvráťte sa, vyjdite odtiaľ, nedotýkajte sa ničoho nečistého; vyjdite z jeho stredu, zachovajte sa čistí, vy, ktorí nosíte Jehovovo náčinie.“ ?(Izaiáš 52:11) Áno, Izraelčania museli opustiť všetky nečisté zvyky babylonského náboženstva, po návrate do Jeruzalema, ktoré by mohli poškvrniť ich uctievanie Jehovu.
A Pavol sa práve v tom texte, čo som citoval/2.Kor/ odvolával na toho Izaiáša 52,11.
A samozrejme, sú aj dalšie dôkazy ,že to tak je. Stačí si len poriadne prečítať Zjavenie 16-18 kapitolu. A iné časti Písma.
A je to úplne logické a samozrejme. Tak neviem pochopiť tvoju argumentáciu.


4.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 8. 2019, 18:16 avatar
Pri moci (u nás, v EÚ, v USA) sú kresťania. Až do tej miery, že napríklad:

Doyen diplomatického zboru a vedúci diplomatických misií akreditovaných v SR:

Doyen diplomatického zboru v SR je pápežský nuncius a vždy stojí na prvom mieste medzi diplomatickými zástupcami. Ostatní diplomatickí zástupcovia na úrovni mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov sa radia podľa termínu odovzdania poverovacích listín prezidentovi SR.
Súhlasí Osvietený, J.Tull, Kasafran


5.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 8. 2019, 18:16 avatar
Krištof, toto si zapamätaj: pápežský nuncius vždy stojí na prvom mieste.
Súhlasí Osvietený, J.Tull


80.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 10. 2019, 18:30 avatar
(4) Lemmy,
zaujímalo by ma. či aj v Tel Avive je doyenom diplomatického zboru bez ohľadu na služobný vek pápežský nuncius...?


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 8. 2019, 22:04 avatar
1,......Krištof, nikdy Písmom nedokážeš, že "Veľký Babylon" zo Zjavenia je "pohanský Rím".
Pretože sú tam poznávacie znaky tejto neviestky,....a tie nadovšetko vylučujú, že by išlo o Rím.
Už len zo slova "smilnica,neviestka" je zrejme, že daná neviestka duchovne/nie doslovne-aj keď aj to je sčasti pravda/ smilnila.
To a mnohé iného jasne dokazuje, že ide o náboženský subjekt. Teda, o konglomerát falošných náboženstiev, kde RKC je dominantným prvkom. To potvrdzuje aj 8 kapitola Zjavenia, ktorá opisuje duchovne mŕtvy stav kresťanstva/tretiny zeme/.
V čase spĺňania, trinitárske kresťanstvo tvorilo presnú "tretinu zeme."
Viac tu: milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Teda, v Zjavení sú isté znaky, ktoré nadovšetko vylučujú, že by tu išlo o "pohanský Rím". Viem, je ťažké si priznať, že som v náboženstve, ktoré má obrovskú krvnú vinu,....ale zahmlievaním to len si ešte viac pohoršíš.
To, že tomu je tak, poukazuje aj druhé spĺňanie proroctva o "Ohole a Oholibe", dvoch neviestkach/staršia a mladšia setra/, čo tiež sa týka "staršej sestry" RKC a "mladšej sestry", reformácie. V prvom spĺňaní to bola Jeruzalem a Samária. História sa opakuje!


14.
označiť príspevok

Krištof
   31. 8. 2019, 10:06 avatar
Názor ti neberiem. V Písme je však pomerne jasne uvedené a naznačené, že tá Veľká neviestka - modloslužobnica je veľké pohanské vtedy vládnuce mesto Rím, nový Babylon. Zjv 17, 3-6: "Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“ I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov."
Následne je priamo uvedené v Zjv 17,18: "A žena, ktorú si videl, je VEĽKÉ MESTO, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme.“
Podobne v Zjv 18,21: "Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal: „Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viac ho nebude."
Táto neviestka a Babylon je teda veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme. To vtedy robil pohanský Rím (v čase písania Zjavenia Jána). V dobe písania Zjavenie toto mesto - pohanský Rím prenasledoval a zabíjal kresťanov: "I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov." (Zjv 17,6)
Tiež sa tam o tomto meste/neviestke uvádza: "Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí". (Zjv 17,9) Sedem vrchov je sedem pahorkov v Ríme: tá žena sedí na siedmych vrchoch - Rím sedí na siedmych vrchoch.
Zjv 14,8: "Za ním šiel iný anjel a volal: „Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva!“
Komentár: "Porov. Iz 21, 9. Pre prorokov Starého zákona bol Babylon symbolom tých vlád, ktoré boli proti Bohu a jeho ľudu (porov. Jer 51, 8; Dan 4, 27). Tu označuje pohanský Rím (porov. 1 Pt 5, 13)." a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Izaiáš 21,9: "Hľa, idú jazdci, dvojice koní.“ I ozve sa a hovorí: „Padol, padol Babylon, všetky sošky jeho bohov roztrieskal na zemi.“
Jeremiáš 51,7-8: "Babylon bol zlatým kalichom v Pánovej ruke, ktorý opájal celú zem, z jeho vína pili národy, preto sa pomiatli. Odrazu padol Babylon, zlomil sa..."

Ten pôvodný pohanský Babylon sa týkal obdobia Starého zákona. Nový - symbolický Babylon sa týkal pohanského Ríma v novozákonnej dobe. Pôvodný pohanský Babylon a pohanský Rím mali určité znaky podobné. Pohanská Rímska ríša ovládala národy zeme, ovplyvňovala ich svojimi mravy, pohanskými kultami a pod. V pohanskom Ríme (a Rímskej ríši) boli rôzne náboženstvá, modly, "sošky ich bohov", rôzne národy a jazyky, cisár tam bol zbožšťovaný, boli tam pochybné mravy, kresťania boli zabíjaní.

Uvádza sa tiež, že tento nový Babylon, táto neviestka bude zničená, hoci samotná šelma bude pokračovať ďalej:
Zjv 17,15-16: "A povedal mi: „Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom."
Neviestka - nový Babylon, pohanský Rím - zahynie, ale šelma zostane ďalej. Dokazuje to, že šelma nestelesňuje iba Rím, ale všetky vlády počas dejín, ktoré sa stavali proti Bohu a jeho Cirkvi. a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Pohanský Rím naozaj skončil cca v 4. storočí. Ďalej sa v Zjavení uvádzajú ďalšie udalosti, ktoré nasledovali potom, čo neviestka bola odsúdená, zničená, ako to uvádzam v 1.


31.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 8. 2019, 13:10 avatar
14,.....uvažoval si nad tým, prečo tá neviestka má názov - týkajúci sa starovekého mesta Babylon?
Zisti si, čo slovo Babylon znamená!
Potom si zisti, čo sa dialo v tomto starovekom meste. Pretože to bolo mesto, keď sa v nebývalých rozmeroch praktizovalo falošné uctievanie , so všetkými tými náukami , ktoré sú dnes v katolicizme. Peklo,nesmrteľná duša,triády,a podobne/
Ono, pripustil by som, že Biblia používa rôzne krycie názvu pre niečo, teda aj pre nejaké mesto. A tak ,že vlastne "Veľký Babylon" nie je doslovný Babylon ,ale že to môže byť niečo iné, trebárs aj nejaké mesto,ako Rím. Ale tak to nie je.
A ak toto "mesto" ....."vládlo nad kráľmi zeme", tak dobre vieš, že pápeži si takú moc uzurpovali a aj presadzovali a naozaj "vládli aj nad kráľmi zeme". lenže ty neberieš v úvahu fakt iné veci ktoré vylučujú to, že by išlo tu o pohanský Rím.
The World Book Encyclopedia uvádza: ...... „Po páde západnej Rímskej ríše [5. storočie] mal pápež väčšiu autoritu ako ktorýkoľvek iný človek v Európe... Pápež mal politickú aj duchovnú autoritu.
Ale tá zásadná otázka stojí, prečo by mal Boh ničiť pohanský Rím, keď dne toto mesto je "kresťanské/katolícke/ a dané proroctvo o zničení Veľkého Babylónu sa týka dnešných časov??? A dokonca v ňom sídli aj Vatikán?
Teda , správne hovoríš, že po zničení tohto "mesta" bude "šelma pokračovať ďalej"
Vieš prečo je tomu tak? Pretože Biblia píše že :..... „Je ustanovený čas, aby sa súd začal od Božieho domu.“ — 1. PETRA 4:17.
Teda. od tých, čo sa k nemu hlásia, "od kresťanov". Až potom príde zničenie šelmy a vôbec všetkých ľudských,politických vlád. Prvé má byť zničené falošné náboženstvo.
A nad pohanským Rímom ak by bol v minulosti zničený, by nikto "neplakal". Po zničení neviestky všetky ľudské vlády ešte budú existovať. Opakujem,.....je jasné, že dané proroctvo sa týka dnešných časov, pri druhom príchode Krista a zničenie falošného náboženstva, neviestky už povedie k zrmagedonu, k zničeniu aj všetkých ostatných odporcov Boha/ľudské vlády/
Teda, nestalo sa to v 4 storočí, pretože pohanský Rám aj vtedy a aj neskôr stále vládol. Čo si mal z dejepisu?


37.
označiť príspevok

Krištof
   31. 8. 2019, 14:27 avatar
31. Keď sa v Zjavení Jána hovorí o pohanskom Ríme ako o Babylone a neviestke, tak sa nehovorí o Ríme ako takom, nehovorí sa o fyzickom prostredí Ríma ako takom, veď v Ríme mohli byť napr. aj kresťania a mohol sa neskôr duchovne zmeniť; ale hovorí sa tu o pohanskom Ríme s jeho pochybnými kultami a mravmi, symbolicky v zmysle symbolu starozákonného "Babylonu": "Pre prorokov Starého zákona bol Babylon symbolom tých vlád, ktoré boli proti Bohu a jeho ľudu". a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Rím bol proti kresťanom (čiastočne i proti židom), podobne ako predtým bol Babylon proti židom. Mal iných "bohov" než mali židia a potom kresťania. Takže keď to fyzické mesto (a príslušní ľudia v ňom) zmenilo "ideológiu", náboženstvo, politiku, hodnoty, duchovno, keď prestalo byť nepriateľské voči Božiemu ľudu, tak už to nebol ten "Babylon", prestalo byť tou spomínanou neviestkou, ktorú spomína Zjavenie Jána. Lebo fyzické mesto s tým priamo nesúvisí, je neutrálne; záleží teda na ľudských a prípadných Božích hodnotách toho, na prístupe k veriacim a Bohu zo strany vlády a ľudí toho mesta, štátu. Vieme, že potom sa veci zmenili, hodnoty sa zlepšili (napr. zverstvá v Koloseu zakázali), kresťanstvo bolo povolené, kresťania už nie sú vraždení - v rámci toho istého fyzického mesta Ríma. Lebo ten "Babylon" už padol.
Zničenie Babylona, ako o tom hovorí Zjavenie Jána, už bolo v minulosti, ten pohanský Rím s tými zlými vecami zanikol cca v 4. storočí. Potom v ňom už prevládli kresťania a pohanstvo zásadne stratilo na význame.
Samozrejme žiadny dokonalý stav ešte nenastal, ani ešte nemal nastať, lebo ten nastane až po poslednom súde, keď bude nové nebo, nová zem, nový Jeruzalem. Medzi tým ale môžeme žiť v relatívne slobodnejšom a lepšom svete, veriť a praktizovať pomerne slobodne vieru, hlásať tak evanjelium a pod.
Neviestka (nový Babylon - "Rím" ) je zničená: "Neviestka zahynie, ale šelma zostane ďalej. Dokazuje to, že nestelesňuje iba Rím, ale všetky vlády počas dejín, ktoré sa stavali proti Bohu." a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ak boli potom v dejinách (alebo sú v súčasnosti) vlády, ktoré sa stavali proti Bohu a jeho ľudu, tak tie vlády možno označiť za šelmu, príp. za šelmu, ktorej dal moc drak. (Zjv 13,2) Napriek tomu, že tá pôvodná neviestka je už minulosťou.

Samozrejme, že nad pádom pohanského Ríma mal vtedy kto plakať. "I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uzrú dym z jeho požiaru. Zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú volať: „Beda, beda, ty veľké mesto Babylon, mesto také mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!“ a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Dejiny potom pokračovali ďalej. Pohanstvo stratilo na význame, kresťanstvo nadobudlo o to väčší význam. Koniec sveta po zničení neviestky ešte nemal prísť. Je zjavné zo Zjavenia, že svet mal pokračovať ďalej (napr. tisícročné kráľovstvo). Len pohanstvo sa akosi vytratilo a kresťanstvo začalo dominovať. V 4. storočí Milánsky edikt v roku 313 zabezpečil kresťanom, aby neboli prenasledovaní a v roku 381 bolo kresťanstvo vyhlásené za hlavné náboženstvo Rímskej ríše. Dokonca čiastočne začali byť prenasledovaní pohania, ktorých už bolo oveľa menej a nemali moc.
Posledný a najvážnejší dôvod úpadu rímskeho štátu boli vojenské nájazdy barbarských kmeňov: r. 410 Vizigóti vedení Alarichom, r. 451 Huni vedení Atilom, r. 455 Vandali vedení Geiserichom. Pozri aj tento odborný článok, ktorý argumentuje, že po ranách, čo utŕžil pohanský Rím a Rímska ríša, mohlo nastúpiť kresťanstvo: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Povedal by som, že je možné, že potom mohlo prejaviť ono tisícročné kráľovstvo. Každopádne z dejín vieme, že postupne boli pohanské národy v Európe a okolí evanjelizované, pokresťančené, že nastúpili aj kresťankí panovníci (napr. spomenutý Karol Veľký), potlačili sa niektoré pochybné mravy (napr. verejné praktizovanie homosexuality) etc.


40.
označiť príspevok

Krištof
   31. 8. 2019, 17:11 avatar
Ešte by som špeciálne dodal, že napriek tomu, že i Cirkev nadobudla väčšiu moc či istotu v krajinách, kde prevládli kresťania a kresťanstvo, tak sa samozrejme rozlišovalo medzi KC (Cirkvou) na jednej strane a svetskou mocou na strane druhej; povedzme medzi biskupmi a kráľmi (svetskými panovníkmi), medzi "štátom" a Cirkvou. V podstate však bol medzi nimi už väčší súlad než v dobe pohanstva cca do r. 315 po Kr.


45.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 9. 2019, 13:28 avatar
40,.....lenže otázka znie: "Aký je súlad medzi Kristom a Beliárom"? Nuž tu nemôže ísť o "súlad". A ako som už písal, cirkevná moc bola často aj svetskou mocou, a dokonca stála nad ňou. A to Kristus nikdy nepripúšťal.
Ak trebárs kňaz/Tiso/ bol prezidentom, alebo niekde inde sú biskupi a podobne v parlamente, poslanci, premiérmi,....tak to je spojenectvo s politikou , čo opäť Kristus netoleruje.
Skutočnosť je taká ako naznačujú aj slová historika P.Johnsona, a iných........ že "cirkev sa stala prostitútkou ríše".
A mnohí vedia, čo sa stalo, keď sa stala cirkev súčasťou mocenského aparátu? Teda Krištof,.....to nijak nezaobalíš,.....kresťanstvo sa vtedy radikálne zmenilo, a úplne dovŕšilo svoj pád.


52.
označiť príspevok

Krištof
   1. 9. 2019, 21:49 avatar
List Rimanom 13,1-7; 1. list Timotejovi 2:1-4 bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


53.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 9. 2019, 22:01 avatar
52,.... a čo si chcel danými textami povedať? My máme poslúchať vrchnosti,....máme sa za vládcov modliť/tak ako aj za nepriateľov, a pod./ To je v poriadku.
Ale nikde v Písme nenájdeš podporu toho, že kresťanstvo má byť súčasťou satanovho sveta,...politiky,....alebo sa zapájať do vojen a podobne.


54.
označiť príspevok

peter67 muž
   1. 9. 2019, 22:04 avatar
Priamo nie, ale ak sa máš modliť za Satana, ktorý ti vládne, tak potom áno.


56.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 9. 2019, 22:16 avatar
54,......nie za satana! Za vládcov/nepriateľov-ak máme?/, aby sme s nimi žili v pokoji a aj za obrátenie a podobne.


65.
označiť príspevok

Krištof
   4. 9. 2019, 11:43 avatar
45.
Cézaropapizmus je KC v princípe cudzí. (Cézaropapizmus - taký vzťah cirkvi a štátu, pri ktorom je panovník danej krajiny súčasne hlavou cirkvi.)
KKC "2245 Cirkev, ktorá na základe svojho poslania a svojej kompetencie nijako nesplýva s politickým spoločenstvom".

Kňaz Tiso bol špecifický prípad. Vatikán mu však toto neschvaloval, Cirkev ho do tej funkcie nedosadila.
"Tiso a vlastne celý režim... sa veľmi skoro dostali do vážnych, pred verejnosťou však starostlivo utajovaných, konfliktov s Vatikánom. Ten od začiatku s obavami pozeral na angažovanosť slovenského rímskokatolíckeho kňaza vo vrcholovej politike... Spor Vatikánu s Tisom sa zvlášť vyostril... Postavenie a zodpovednosť slovenského prezidenta v tejto mimoriadne citlivej otázke si vatikánski oficiálni predstavitelia veľmi dobre uvedomovali, keď v roku 1942 konštatovali: „Je to nešťastie, že prezidentom Slovenska je kňaz. Každý vie, že Svätá stolica nemôže zastaviť Hitlera, ale kto pochopí, že nevie na uzde udržať kňaza?“ ... Vatikán vzápätí žiadal Burzia (vatikánskeho diplomata v Bratislave), nech požiada „dôstojného pána Tisu, aby svoje city a úmysly zladil so svojou kňazskou dôstojnosťou a svedomím. Krivdy a násilnosti páchané za jeho prezidentovania zaťažujú jeho dušu kňaza, zneucťujú jeho vlasť, diskreditujú klérus a poškodzujú cirkev aj v zahraničí.“ bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


67.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 9. 2019, 23:34 avatar
65, ....ale potom nepoznáš históriu. Cirkev si často nárokovala a presadzovala aj moc nad vládcami, panovníkmi sveta. A nebol to len- Tiso. Takých bolo omnoho viac. A to pápežov ,ale aj vysoký klérus. Jakub 4,4
A práve toto bolo to "smilstvo".


38.
označiť príspevok

Krištof
   31. 8. 2019, 14:48 avatar
To, že ty v rámci svojho "náboženstva" - svedkov Jehovových - pokladáš kresťanské učenia (o nebi, pekle, nadprirodzenej duši, Svätej Trojici) za viac-menej pohanské, sa dá chápať. Každopádne však keď si dáme hocijaké normálne oficiálne výklady o kresťanstve, tak sa dozvieme, že sa delí na tri hlavné vetvy: katolicizmus, pravoslávie, protestantizmus. Tie majú základ spoločný, no v niečom sa od seba samozrejme i líšia


48.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 9. 2019, 13:48 avatar
38,....lenže skutočnosť je taká, že všetky tieto tri zložky "kresťanstva" sú falošné, nebiblické. Nakoľko ich spája nebiblická trojica, peklo, nesmrteľná duša a podobne.
Aj preto učenie JS je tak odlišné od týchto troch subjektov.
Presne tak to bolo aj v 1 storočí. Učenie farizejov, saducejov a podobne .....bolo aj vtedy na míle vzdialené učeniu ako kresťanskému, tak aj učeniu Mojžiša. Všetko sa dnes rovnako opakuje.


43.
označiť príspevok

Krištof
   1. 9. 2019, 09:02 avatar
V tejto téme naznačujem podľa biblického proroctva (jeho výkladu), že možno Kristus chcel, aby od určitej doby "sa časy pohanov skončili", aby pohanstvo stratilo moc nad národmi - aspoň na daných územiach, v Európe a okolí, kde predtým vládla pohanská Rímska ríša; aby sa rozšírilo kresťanstvo, získalo viac nielen cirkevnej istoty, lež i svetskú moc. Naznačujem, že možno bolo principiálne v poriadku, že pokresťančovanie národov vtedy - cca od 6. stor. - prebiehalo jednak štandardným hlásaním evanjelia, "slovom", jednak "svetskou mocou" (v prípade potreby kde by to dobrovoľne nešlo). Že aj páni a králi, ktorí sa stali kresťanmi, mali svojho nebeského Pána a Kráľa, Ježiša Krista. Asi tak: povedzme, že sa začalo prostredníctvom kňazov na danom pohanskom území hlásať Božie slovo. Ak ho pohania prijali a vzdali sa svojich modiel a "diabla" dobrovoľne, bolo to ideálne. Ale ak nie, mohol prísť nejaký kresťanský mocnár s vojskom napr. v rámci Franskej ríše či Svätej ríše rímskej (vznikla cca r. 800 po Kr. a trvala do r. 1800), dané územie dobyť mečom a pohanstvo v mene Boha nahradiť kresťanstvom (zbúrať modly pohanských "diablov", postaviť kresťanské kostoly a pod.). Z histórie vieme, že niečo podobné sa dialo. Čo ak Boh a Kristus vtedy chcel na daných "pohanských" územiach zaviesť kresťanstvo (svoje "panstvo" a zásadne obmedziť moc pohanstva, pohanských modiel - prípadne aj mocensky, ak by to nešlo dobrovoľne?
Kristus je dobrý Pán. Ale ak by sa vtedy pohania nechceli vzdať svojich modiel, falošných bohov (možno skrytých padlých anjelov), ak by im naďalej obetovávali ľudí atď., potom by mal právo konať aj silou pomocou svojich ľudí a anjelov.
Vďaka tomu sa potom v Európe a okolí, neskôr i v Amerike mohlo rozšíriť kresťanstvo, jeho kultúra a pod. bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

A čo dnes? Malo by sa ešte stále šíriť kresťanstvo okrem tej prvej cesty slovom prípadne aj cestou sily? Je už zrejme iná situácia. Silou sa ľudia môžu iba brániť, ale nie ju používať na útoky. Ale napr. politici, ktorí sú kresťania, môžu viac dávať dôraz na podporu kresťanských hodnôt a menej na iné veci; nemusia brať ohľad na všelijaké liberálne "hodnoty" LGBTI, homosexuálnych manželstiev, "práv pedofilov", na drogy atď. To by kresťan nemal podporovať vo verejnej sfére. Napokon sama demokracia je i kresťanská, nielen liberálna či sociálna. Týka sa to i voličov - kresťanov, aby nevolili a nepodporovali liberálne a iné mimokresťanské strany s ich mimokresťanským programom, ale práve také, čo podporujú kresťanstvo, povedzme kresťanskú demokraciu. Samozrejme pri zachovaní si lásky, ľudskosti, dobra (nie však na úkor pravdy, kresťanstva etc.)


47.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 9. 2019, 13:44 avatar
43,.....Krištof, ale si vedľa ak píšeš o "časoch pohanoch".
-------------------------------------------------------------------------------
Tie "časy pohanov" sú spojené s celým svetom a nie len s "nejakými národmi.
Tiež dané "časy pohanov" so spojené s druhým príchodom Krista a nastolením jeho vlády/Božieho kráľovstva/ v nebesiach.
A v skutočnosti to, čo opisuješ bolo až veľmi často násilná christianizácia. V niektorých krajinách dodnes nemôžu na to zabudnúť. Uvedom si, že Boh nechce nanútených ctiteľov,....ale ochotných ľudí, čo ho milujú a presne ho spoznali.
Ty tu opisuješ nebiblický, fanatický a bigotný pohľad na dané veci, pokresťančovanie.
Ak máš deti, tak ich nasilu nútiš aby ťa poslúchali, milovali?
Naozaj,....ty opisuješ len "kresťanstvo iného druhu", to ktoré vzišlo z pohanstva a stalo sa jeho súčasťou. To, čo si napísal len ukazuje , že vôbec nepoznáš láskavého, múdreho a spravodlivého Boha lásky! Sorry


51.
označiť príspevok

Krištof
   1. 9. 2019, 21:23 avatar
Biblický Boh nie je nejaký bôžik lásky, lež je i spravodlivý a mocný: "On odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo..." (Rim 2,6-9)

Pozri napr. i tieto biblické texty o "neláskavých" skutkoch a dejoch Božích vo vzťahu k pohanským národom:
"Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch, oblečené do čistého bieleho kmentu. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov." a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Porov. Iz 63,2-3: "Prečo je tvoja šata červená a tvoje rúcho ako šliapača v lise?“ „Lis som šliapal sám a z národov nebol nik pri mne. Pošliapal som ich vo svojom hneve, zdrvil som ich vo svojej prchlivosti, nuž striekala ich vlaha na môj šat a celé rúcho som si poškvrnil."
Poznámka: "Národom, ktoré sa spustili Boha, môže byť šliapač lisu upomienkou. Boh niekedy prísno zasahuje do dejín ľudstva, ale aj najhroznejšie jeho zásahy pochádzajú vlastne z milosrdenstva. Chce ľudí pohnúť k pokániu a zachrániť pre večnosť. Tak treba rozumieť ten úchvatný a hrozný obraz." a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba: „Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. Budete jesť telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, a telá všetkých, slobodných i otrokov, malých i veľkých.“ ... Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst toho, čo sedel na koni. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami." a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Žalm 2,8-9: "Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich jak hrnce hlinené."
Zjv 2,26-27: "Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dám mu moc nad národmi a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené."


55.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 9. 2019, 22:05 avatar
51,....Ok, ale čo si tým chcel povedať? Máš pravdu,...."Boh neponecháva bez trestu",....."a je hrozné upadnúť do rúk živého Boha".

Pozri viac: ..... milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ..... Smrtiaca ilúzia!


57.
označiť príspevok

Krištof
   1. 9. 2019, 23:31 avatar
47. Prečo si myslím, že to skončenie vlády pohanov, ktoré naznačuje 19. kapitola Zjavenia, sa netýka len druhého príchodu Krista, posledného súdu a konca dejín, lež skôr sa to môže týkať toho, o čom píšem v tejto téme. Ten druhý príchod Krista má byť spojený až s koncom dejín a s posledným súdom. O tom hovorí až 20. kapitola Zjavenia cca od 11. verša. Porov. Mt 25,31-46. V 21. kap. Zjavenia sa potom hovorí o príchode nového neba a novej zeme.

Najprv v 17. a 18. kapitole sa píše o páde nového Babylona - neviestky. Potom v 19. kapitole sa ten pád neviestky oslavuje; a neskôr sa uvádza ďalšia vec: "Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov."
Teda Kristus podľa tohto proroctva má potom panovať nad podrobenými národmi. Najprv si ich má silou podrobiť a potom nad nimi panovať. Možno aj prostredníctvom pánov a kráľov, ktorým on je Pán a Kráľ.
Potom v 20. kapitole sa píše o tisícročnom kráľovstve, čo ešte logicky nie je koniec, lež tisícročné "obdobie". Je to však symbolická dĺžka života Cirkvi na zemi, ktorá má pôsobiť medzi národmi a ktorej Hlavou je Kristus. Neskôr má národy ešte krátko zvádzať uvoľnený satan. A až potom nastane ten koniec a definitívny súd. a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Takto sa to dá chápať podľa toho pohľadu, čo uvádzam v tejto téme


58.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 9. 2019, 23:36 avatar
Keď v náboženskej dogme čosi nesedí, teisti sa vyhovárajú na symbolizmus.


59.
označiť príspevok

Krištof
   1. 9. 2019, 23:49 avatar
Práveže to sedí v rámci tohto chápania KC. Hoci v rámci iného chápania by to sedieť nemuselo. Teda na nič sa nevyhovárame. Symbolická reč k tomu patrí. V Zjavení Jána sa symbolická reč používa o čosi viac


7.
označiť príspevok

Osvietený muž
   30. 8. 2019, 18:37 avatar
Nikdy nemôžem prísť na to na čo je dobré citovať takéto koniny krištof
Súhlasí Lemmy


9.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 8. 2019, 18:40 avatar
Keď sa náboženská barla podlamuje, tak ju treba stmeliť. A také náboženské citáty sú tmel.


18.
označiť príspevok

Morning muž
   31. 8. 2019, 10:49 avatar
Týmto len prezrádzaš, že tomu vôbec nerozumieš pre povrchnosť svojho myslenia. Preto si vymýšľaš takéto koniny, ktoré už Marx razil, že vraj "barla".
Súhlasí Krištof


17.
označiť príspevok

Morning muž
   31. 8. 2019, 10:48 avatar
Nie sú to koniny. Musíš tomu však najprv rozumieť. ....Pre takého afrického domorodca môžu byť zas koniny teórie relativity či pojednanie o superstrunách a membránovom multivesmíre. Na západe sa to však učí na univerzitách.
Súhlasí Krištof


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 8. 2019, 22:15 avatar
Krištof,.....Svetská história poskytuje hojnosť dôkazov o tom, že raní kresťania zostávali politicky neutrálni a nezapájali sa do vojen.
V knihe The Beginnings of Christianity (Začiatky kresťanstva) sa píše: ..... „Zakladatelia kresťanstva úzkostlivo dbali na to, aby nevznikli žiadne tendencie zasahovať priamo do zavedeného politického poriadku.“
Podobne aj kniha On the Road to Civilization (Na ceste k civilizácii) poznamenáva: ..... „Rané kresťanstvo nachádzalo málo porozumenia a málo priazne u vládcov pohanského sveta... Kresťania odmietali konať isté povinnosti rímskych občanov... Neprijímali politické úrady.“

Tiež,nemecký teológ Peter Meinhold sa o raných kresťanoch a vojenskej službe vyjadril:...... „Byť kresťanom a zároveň vojakom sa považovalo za nezlučiteľné.“
Alebo...... Jonathan Dymond v úvahe nazvanej „Skúmanie zlučiteľnosti vojny a zásad kresťanstva“ napísal, že po smrti Ježiša sa jeho nasledovníci istý čas „odmietali zapájať do [vojen] bez ohľadu na to, aké následky to mohlo priniesť — či pohanu,
Ježiš jasne povedal: "Moje kráľovstvo nie je časťou tohto sveta". A kresťania podporujú iba "politiku Božieho kráľovstva". Ak satan vládne nad svetskými vládcami a "dáva im silu", tak slúžiť a voliť svetské vlády, znamená podporovať vládcu tohto sveta. A Boh Biblie to nie je!


15.
označiť príspevok

-era- muž
   31. 8. 2019, 10:13 avatar
Zato však starozákonní židia vyznávali svojho jediného Jehovu a nečinilo im žiaden problém byť vojakmi, dokonca bojovali mečom priamo v Jehovovom mene.


16.
označiť príspevok

Morning muž
   31. 8. 2019, 10:41 avatar
Lebo ich Jehova do týchto bojov poslal. ....Od Kristovho víťazstva nad diablom na kríži však už netreba likvidovať čarodejníkov, okultistov a tých, čo fyzicky bojujú proti veriacim. Niektorých zlikvidoval Jehova skrze anjelov (Sodom, Gomora), iných zase prostredníctvom Izraelitov (Jericho, Aj,....).


28.
označiť príspevok

-era- muž
   31. 8. 2019, 11:08 avatar
A keď ich teda netreba likvidovať, tých čarodejníkov a okultistov, čo s nimi treba teraz robiť? Lebo oni stále sú medzi nami a praktikujú svoje záležitosti.


35.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 8. 2019, 13:52 avatar
15,....zabúdaš na jedno, že vtedy bola teokracia/vláda Boha/ a boli to Božie vojny, ktoré on viedol. Ak židia bojovali proti niekomu, čo Boh neprikázal, tak židia nemali jeho schválenie. Teda, to nesmieme porovnávať.
Rady Krista byť apolitickí, neutrálni, nebyť časťou sveta, a milovať aj nepriateľov, odpúšťať a nechávať pomstu v Božích rukách, prišli až v Kristovej dobe.


39.
označiť príspevok

-era- muž
   31. 8. 2019, 16:04 avatar
35. Ale veď Jehova je stále ten istý. Čo sa teda vlastne zmenilo s príchodom Krista v ľudskom tele?
Prečo vtedy bolo normálne vyznávať Jehovu s mečom v ruke a teraz by malo byť nenormálne vyznávať Jehovu s mečom v ruke?


41.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 8. 2019, 17:57 avatar
39 ,.... na počiatku Boh zasahoval aby dokazoval svoju moc a to, že si vyvolil tento ľud/Izrael/ a že má jeho schválenie. A prostredníctvom nich chcel Boh vyškoliť aj iných v tom, čo je obsahom Nového Zákona, zákona lásky.
To predpovedali už proroci, že "Boh uzatvorí Novú Zmluvu so svojim ľudom, a že dané zákony im zapíše do srdca", nakoľko sa už kresťania mali riadiť zásadami.
Ak by to Boh nerobil /nezasahoval, nebojoval/, svet, satan a teda odporcovia Božieho ľudu by zničili túto, Bohom vyvolenú skupinu už v krátkom čase. Ale Boh má isté predsavzatie, a to iste dovedie úspešne do svojho konca.
---------------------------------------------------------------------
Ak by si bol záhradkár a zasadil by si si do záhrady vybratú zeleninu,....určite by si ju "okopával, zavlažoval a ochraňoval" pred tým, čo by ju mohlo zničiť už v počiatku. A tak to oplievanie od buriny , je niečo ako Božie vojny , Božia ochrana svojho ľudu pred "burinou" Božími odporcami. Dnes to už nie je potrebné z viacerých príčin, teda zasahovať pomocou Božích vojen.
Vyplýva to už z charakteru Novej Zmluvy a z toho, že ľudstvo sa už niekam predsa len posunulo. Aj keď aj dnes tu máme vojny a to dokonca svetové. Ježič dal hrubú čiaru za tým, ako sa Boh staval k vojne v minulosti a ako chránil svoj ľud. Aj preto mnohí kresťania zahynuli počas prenasledovania, a vojen do ktorých sa už nesmú zapájať. To sa ale týka tých, čo tak robia a neuchyľujú sa k násiliu ako prostriedku na riešenie problémov. Od toho máme prostriedok - "Božie kráľovstvo", ....ktoré "ukončí všetky vojny na zemi" ako píšu proroci s ohľadom na pozemský raj.


24.
označiť príspevok

Krištof
   31. 8. 2019, 10:56 avatar
13. Tak pokiaľ ešte nepadla pohanská Rímska ríša, kresťania sa zrejme nezapájali do vojska a pod. Už apoštol Pavol však chcel obrátiť na kresťanstvo aj svetských vládcov, viď "prípad" kráľa Agrippu (Skutky apoštolov 26,28-32). Pavol bol občanom Rímskej ríše a aj to využíval (Skutky apoštolov 16,37; 22,25-28). Hoci bolo to ešte predtým, hoci len krátko predtým než začalo prenasledovanie kresťanov zo strany Ríma, cca od r. 66.
Do pádu pohanského Ríma sa kresťania zrejme neprejavovali v politickej a vojenskej oblasti Rímskej ríše; napokon veď boli Rímskou ríšou prenasledovaní. Ježiš tiež počas svojho pozemského života predpovedal, že určité veci budú pohania robiť - zrejme i zo svojej politickej moci - "až kým sa nenaplnia časy pohanov." (Lk 21,24) Teda ak sa kresťania začali nejako viac prejavovať aj v politickej či vojenskej oblasti, mohlo to byť práve až po tom naplnení sa čias pohanov, keď kresťania začali dominovať v daných krajinách, po páde pohanskej Rímskej ríše a pod. To dokazuje i história. Samozrejme nie všetci kresťania, len nejaká časť.
Prvý list Timotejovi 2:1-4: "Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu."
To je náznak biblickej požiadavky modlitby za svetských vládcov, aby boli ohľaduplní ku kresťanom a pod. Hádam sa tým naznačuje, že Cirkev a svetská moc majú byť skôr v súlade, nie v rozpore. Výnimkou z toho je tá svetská moc, ktorá je proti Cirkvi, ako to napovedá Zjavenie Jána, "šelma, čo dostala moc od draka": a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ale inak pokiaľ ide o viac-menej spravodlivú svetskú vládu, ktorá nie je proti Cirkvi: List Rimanom 13,1-7: "Každý nech sa podriadi vrchnosti. Lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A tak kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom, na tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Aj preto totiž platíte dane, lebo oni sú Boží služobníci a venujú sa práve tejto úlohe. Dávajte každému, čo ste povinní: Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť."

K ostatným súvisiacim veciam píšem v 1.


34.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 8. 2019, 13:48 avatar
24,....NIE ! NIE ! NIE ! Pôvodné kresťanstvo sa nikdy nesmelo a ani nezapájalo do vojen a politiky.
To iba odpadlícke kresťanstvo, ktoré vzniklo ediktom Konštantína/pohana/ , keď sa stalo mocenskou a štátnou ríšou porušilo všetky pravidlá, učenie svojho učiteľa Ježiša.
Katolicizmus označil Ján slovami: "Vyšli z nás, ale neboli nášho druhu".
Teda, títo "kresťania", z ktorých vznikla katolícka cirkev , sa už nedržali biblického učenia, aj keď sa pokúšali a stále pokúšajú dať tomu kresťanskú fasádu!
Preto som aj citoval toho teológa z časopisu Theology, kde on písal ,že táto mocenská cirkev vyučuje "na 90% pohanské náuky a iba na 10% biblické". A to sa asi sotva páči Bohu?


29.
označiť príspevok

Krištof
   31. 8. 2019, 11:18 avatar
13. Ešte k tomu poznámka. Tento svet stvoril Boh, nie satan. Všetko - teda i tento svet patrí Bohu Stvoriteľovi, nie satanovi. Hoci mnohí sa správajú tak, akoby dávali vládu nad sebou skôr satanovi než Bohu. Bolo to podobne aj v čase písania Nového zákona, keď v spoločnosti vo svete prevládali pohanskí "bohovia", nie Stvoriteľ. Každopádne však:
1Kor 10,26: "Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa."
Žalm 24, 1-2: "Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách."
Izaiáš 42,5: "Tak hovorí Boh, Pán, ktorý stvoril nebesá a rozostrel ich, ktorý upevnil zem a jej rastlinstvo, ktorý na nej dáva dych ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia."

Hoci neraz som sa vyjadril aj v tom zmysle, že "na druhej strane politická oblasť nie je primárna, lež sekundárna, čo sa týka kresťanstva, lebo v ňom je primárna cirkevná, duchovná, morálna, osobná "oblasť". Navyše treba si dávať pozor v tej svetskej oblasti, aby človek nebol zneužitý a oklamaný, že bojuje v rámci spravodlivej obrany spoločného dobra, lebo to nemusí byť vždy pravda."


32.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 8. 2019, 13:32 avatar
29,..... to je síce pravda, ale Boh ponechal na skúšku v satanovej rike svet aby dokázal svoje klamné tvrdenia. Preto Biblia a Ješiš opakovane hovoria o satanovi ako o "vládcovi tohoto sveta".
Skús hádať, prečo keď bol Ježiš pokúšaný ,tak satan mu núkal všetko vo svete a aj dané vlády?
Biblia hovorí, že "drak dáva silu aj divému zvieraťu"/šelme/. Teda, ľudským vládam. A aj preto neexistuje niečo také, ako kresťanská vláda. Pretože Božia vláda stojí v opozícií voči všetkým ľudským vládam. Božia vláda slovami Krista, "nie je súčasťou tohoto sveta"! Preto "priateľstvo so svetom/a jeho vládami/ je nepriateľstvo s Bohom". Jakub 4,4
To, čo cituješ ty, je všeobecná, zvrchovaná vláda Boha nad zemou a v plnom zmysle sa bude diať až po druhom príchode Krista , keď Boh zničí oné, ľudské vlády. A to sa stane až po tom ako skončia "časy pohanov" a Boh odníme satanovi správu nad svetom, tak že odstráni všetkých Božích odporcov a satana uvrhne do "priepasti"!
Teda Krištof,....RKC a iní "smilnia" so svetom a jeho vládami, a zabúdajú na varovné slová Krista, že "máme byť oddelení od sveta" a nezapájať sa do špinavej politiky. /Wosley.Richelieu a podobne/


44.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 9. 2019, 09:36 avatar
32. A čo verš "dajte cisárovi, čo je cisárovo"? Nie je "cisárovo" viesť vojny?


46.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 9. 2019, 13:34 avatar
44,....správne hovoríš. Ale ak vnímaš aj kontext Ježišových slov, tak by si mal vedieť, že ak cisár vyžaduje niečo, čo je v rozpore s Ježišovým učením, tak kresťan to musí odmietnuť. Svedomie mu nedovolí ísť proti zásadám Kristovho zákona lásky!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potvrdme si to Písmom: ..... "„Ako vládcu musíme viac poslúchať Boha ako ľudí.“ — SKUTKY 5:29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda, keď kresťanom napríklad - zakázali hlásať dobré posolstvo/evanjelium/ tak oni neuposlúchli vládcu , ale riadili sa príkazom svojho učiteľa Krista.


49.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 9. 2019, 13:57 avatar
46. Písmom si to potvrdiť nemôžeme, lebo keď vezmeme Pavlov list Rimanom, dozvieme sa, že máme poslúchať vrchnosť, lebo každá vrchnosť je od Boha a kto poslúcha vrchnosť, je zajedno s Bohom. Môžeme si to potvrdiť len niektorými veršami Biblie - a to je potom prístup - účel svätí prostriedky = čo chceme, to si Písmom ospravedlníme.

"Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle."

Je BOŽOU SLUŽOBNÍČKOU... NOSÍ MEČ. wow


50.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 9. 2019, 17:12 avatar
49, .....era, na to netreba byť znalec Písma, aby sme vedeli ako to je? Pavol tam jasne píše o relatívnej poslušnosti vrchnosti. To tvrdí ako RKC ,tak aj protestanti.
Je úplne logické, že poslúchame vo všetkom , čo nie je v rozpore s naším biblicky školeným svedomím.
V minulosti za to kresťania zomierali, ak odmietli bojovať,....alebo hodiť kadidlo na oltár a vzdali tak hold kultu cézara a podobne. Prečo neuposlúchli? Lebo na to mali dôvod, a ten tkvel v tom, že kresťan nebojuje, jeho" zbrane sú duchovné", a že nerobí kompromisy s uctievaním. Kresťan uctieva Boha a nie cézara.


19.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   31. 8. 2019, 10:49 avatar
Nerobte z boha metrosexualneho egoistickeho pomstychtiveho uchylaka a neprznite Jezizove meno dost ze ste v jeho mene umucili a vyvrazdili viac ludi ako padlo v svetovych vojnach dokopy. Jezis vyspela duchovna bytost prisiel aby pozdvihol ludstvo na novu duchovnu uroven tym ze vsetkym odpustil. Hovoril ze vam posle anjela utesitela matku ktora vas bude ucit ako sa spojit s duchom svatym SHRI MATAJI NIRMALA DEVI.


20.
označiť príspevok

Morning muž
   31. 8. 2019, 10:49 avatar
Ušiel si zase z ústavu?


21.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   31. 8. 2019, 10:52 avatar
Ste tu z jedineho dovodu aby ste sa spojili s duchom svatym a plne si uvedomili kym ste v skutocnosti so ziadneho ineho dovodu tu nie ste


22.
označiť príspevok

Morning muž
   31. 8. 2019, 10:53 avatar
Teda ušiel.... Tak sa navráť.


23.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   31. 8. 2019, 10:55 avatar
Nie som tu aby som s vami o tom diskutoval som tu aby som vas informoval a nemohli ste povedat ze vy ste nevedeli. Ako vyuzijete danu informaciu je na vas. Vy ste stvoritelom vsetkeho co sa vam kedy v zivote stalo


25.
označiť príspevok

Morning muž
   31. 8. 2019, 10:58 avatar
Pacienti v ústave si toto bežne myslia. Preto skončili v ústave. ....Vráť sa, ujo doktor počíta pacientov a jede mu chýba.
Súhlasí Osvietený


26.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   31. 8. 2019, 11:02 avatar
Tu je druhy prichod jesisa nezmeskajte ho. www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


27.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   31. 8. 2019, 11:03 avatar
Ked prijdem nabuduce nebudete ma moct ukrizovat prijdem so silou 1.000.000 muzov znicim zlo a nastolim zlaty vek ludstva


33.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 8. 2019, 13:40 avatar
Krištof, a vieš , prečo sa "ján tak začudoval ,ked videl tú neviestku"? Začudoval by sa, keby videl zničenie pohanského Ríma?

Alebo, prečo má "Boží ľud vyjsť z Veľkého Babylonu"? To akože z pohanského Ríma?
To, že niekto býva v nejakom meste, ešte neznamená ,že robí zle. Dnes mnoho Božích ctiteľov býva v mestách, kde je väčšina pohanov/ateistov,inovercov/ a pritom nič sa nedeje!
Teda, dané nabádanie sa týka "vyjdenia z falošných náboženstiev". Aj preto je "Veľký Babylon",....."matkou smilníc". Lebo po zmiatnutí jazykov v doslovnom , starovekom babylone si ľudia ,čo sa rozpŕchli na rôzne strany, brali so sebou rôzne babylonské náuky,náboženské predstavy,zvyky/ a tak vznikli postupne -falošné náboženstvá.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda....."výsť z pohanského Ríma" nedáva zmysel. Preto nemáš pravdu ,že "Veľký Babylon" je pohanský Rím!


36.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   31. 8. 2019, 13:55 avatar
Veru vlada Vladimira Vladimirovica Putina inkarnacie Jezisa Krista vladne svetu


42.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 8. 2019, 19:56 avatar
V Hebrejských písmach sa hovorilo o Izraeli, že sa správa ako prostitútka,/neviestka,smilnica/ keď sa začal zaoberať falošným uctievaním a miesto toho, aby dôveroval Bohu Jehovovi, začal vstupovať do spojenectva s národmi, tak ako dne a v minulosti RKC. (Jeremiáš 3:6, 8, 9; Ezechiel 16:28–30)
Aj preto som spomenul tú "Oholu a Oholibu" A ešte čo je zaujímavé, na neverný Boží ľud sa používajú presne tie isté slová ako su aj v Zjavení v súvislosti s dnešným , neverným kresťanstvom, ktoré je ako som už písal dominantným prvkom Veľkého Babylonu. /Bábel=zmätok/

Tiež v Zjavení čítame: .... "A na čele mala napísané meno, tajomstvo: ‚Veľký Babylon, matka smilníc a ohavností zeme.‘"
Myslíš si, že keby bol Veľký Babylon skutočne pohanským Rímom, bolo by to nejaké "tajomstvo"? Nie !!! Preto sa aj Ján začudoval , keď videl túto neviestku vo videní!


75.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 9. 2019, 23:50 avatar


76.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 9. 2019, 23:52 avatar
75,......oprava.: www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:24,  Brusel v smútku.
dnes, 00:02,  Prezidentské voľby vyhral Lukašenko, získal skoro 79 % hlasov...!
včera, 23:53,  Rímskym 1,16 Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre...
včera, 23:50,  V Minsku zahřměl výbuch. V zemi pokračují demonstrace 23:41 09.08.2020 K výbuchu...
včera, 22:53,  Aj Poliaci sa už viac poučili ako Slováci.
včera, 22:52,  V nedeľu se nedelá.
včera, 22:50,  „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho Pán...
včera, 22:47,  301 Prezradím ti tajomstvo — verejné tajomstvo: svetové krízy sú krízy svätých. Boh...
včera, 22:44,  Ja veriiim! Jupi.
včera, 22:41,  Dneska jee nedeľa v noci, pre mňa zatiaľ deň nekončí. Rozmýšľam, že Kristus žije a...
včera, 22:31,  Čaw Gabčo, kde si zas odišiel. .. =( =D
včera, 22:29,  Sa pýtaš ako evanielik katolíka? .. Oboji majú sochy v kostole, ale evanjelici tuším Máriu...
včera, 22:25,  Čože? *19 Jak je otočený zadkom ala chrbtom? ..*29
včera, 22:21,  Komu ?
včera, 22:06,  Kiežby sa Gabčove sny naplnili ako čaša, čas čas a čas......
včera, 21:49,  Nejaký človek ktorý by si so mnou písal o lízaní vagínky? Ak chcete tak vám nejaký...
včera, 21:48,  (2) Gabriel pb, môžeš mi prezradiť, koľko rokov si sa doteraz dožil...?
včera, 20:48,  Nech sa tvoje prianie splní.
včera, 20:48,  Ale nic si z toho nerob bratu vsetci maju nieco v kostoloch to je bezna sucast kostolov
včera, 20:41,  A myslim ze aj evanielici maju ci nie ?
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Na peknú ženu je príjemné pozerať sa. S rozumnou je príjemné žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(259 020 bytes in 0,234 seconds)