Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Veľká Noc – oslava vraždy!

50
reakcií
3821
prečítaní
Tému 9. apríla 2009, 10:34 založil milan.s..

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
03. 03. 2020
2
22. 03. 2013
1
05. 04. 2015
11
22. 04. 2019
2
 
 


1.
označiť príspevok

milan.s.
   9. 4. 2009, 10:34 avatar
Ako by ste sa pozerali na človeka, ktorý schvaľuje vraždu? Ako na zločinca a potencionálneho vraha! Ako sa možno pozerať na kresťanský svet, ktorý považuje vraždu Ježiša Krista za nevyhnutnosť, pretože bez nej by vraj nemohol byť svet spasený?

V 19. storočí v Rusku obhajovala jedna z odnoží pravoslávnej cirkvi hriech, ako nevyhnutnú súčasť spásy. Tvrdili, že „ak chceme byť spasení, musí nám byť odpustené. Komu však má byť odpustené, ten predsa musí hrešiť. Bez hriechu niet teda odpustenia.“

Absurdné! Avšak rovnako zvrátený myšlienkový pochod sa uplatňuje aj v kresťanstve ohľadom Kristovej vraždy na kríži. Je založený na chybnej téze, že Ježišovým zmŕtvychvstaním bol svet spasený. Aby teda svet spasil, musel vstať z mŕtvych. A aby mohol vstať z mŕtvych, musel byť zavraždený.

Milióny kresťanov po celom svete, vo svojej falošnej úcte pred tradíciou a vo svojej neochote samostatne a nezaujato skúmať teda schvaľujú surovú vraždu Kristovu ešte aj teraz, po 2000 rokoch, čím sa určitým spôsobom stávajú jej spoluvinníkmi. A až raz budú pred tvárou Božej spravodlivosti braní na zodpovednosť za túto spoluvinu, nič im nepomôže ich bedákanie, že to predsa nevedeli a že to tak vôbec nemysleli. Nevedeli, lebo vedieť nechceli! Lebo boli príliš povrchní, pohodlní a bojazliví aspoň raz vážne preskúmať „pravdy“ vlastnej viery.

Vraždu Krista nemožno v nijakom prípade schvaľovať! Nebola chcená a nemalo k nej dôjsť! Vari by potreboval dať Boh, ktorý je Láskou, surovo zavraždiť vlastného Syna pre spásu ľudstva? Vari by Ten, ktorý dal Mojžišovi prikázanie „Nezabiješ“, Ten, ktorý je Zákonom samotným, mohol svoj vlastný Zákon vzápätí sám porušiť požiadavkou vraždy svojho Syna? To je nemožné! Cez túto nelogickosť a protirečivosť sa dá preniesť naozaj iba prostredníctvom slepej viery, brániacej vlastnému, samostatnému uvažovaniu. Všetko však bolo úplne inak!

Prostredníctvom Mojžiša bolo ľudstvu darované Desatoro a ukázaná cesta, ako kráčať nielen k Svetlu, ale i šťastiu a plnosti života na zemi. Ľudia sa však nedržali naznačeného smeru a čoraz viacej upadali do svojich chýb a nesprávnych názorov. Všetko začalo ísť prudko nadol a v snahe o zastavenie tohto úpadku sporadicky prichádzali takzvaní proroci, ktorí mali ľudí opäť prebudiť k správnemu životu a nasmerovať ich k Svetlu.

Keď však slová prorokov ostávali bez odozvy a úpadok stále pokračoval, zdajúc sa byť už neodvratným, idúcim do úplnej záhuby, bola ľudstvu zo Svetla, ako akt Božej Lásky, zoslaná pomoc v osobe Mesiáša, ktorý ho mal svojim Posolstvom Pravdy nasmerovať nahor. Nikto iný, ako Boh sám, by to už nedokázal.

Skutočným poslaním Mesiáša bolo teda prinesenie Slova Pravdy, ako jedinej možnosti záchrany. Podľa neho mali ľudia žiť a tým dozrievať a napredovať vo svojom bytí. Ako duchovne, tak aj materiálne.

Kristus teda neprišiel zomrieť na kríži! Prišiel nám priniesť svoje Slovo! Prišiel nám ukázať cestu k šťastiu, spokojnosti a plnosti života na zemi i mimo nej. Stačilo iba podľa jeho Slova žiť, to znamená, podľa neho myslieť, cítiť, hovoriť a konať.

Zem sa však vo svojom hlbokom duchovnom úpadku stala nepriateľskou všetkému Svetlu. Všetko to temné a nízke sa cítilo byť ohrozené Kristovou náukou a preto sa usilovalo o jeho smrť. Ježiš veľmi dobre vedel, aká Svetlu nepriateľská je pôda na zemi, ale aj napriek tomu, i s rizikom možnej straty života sem šiel, aby všetkým ľuďom dobrej vôle mohol priniesť onú spomínanú, jedinú možnosť záchrany, spočívajúcu v Slove Pravdy. Len v jeho dodržiavaní je totiž skrytá cesta k osobnému vzostupu jednotlivca i celej planéty.

Ľudia, majúci slobodnú vôľu, si teda mohli vybrať medzi dvomi možnosťami. Medzi zlom a nevedomosťou, ktoré sa dovtedy rozťahovali na zemi a medzi dobrom a cestou k Svetlu, ktoré im boli ukázané Ježišovým Posolstvom. Ježiš aktívne pôsobil približne tri roky a ako onen očakávaný Mesiáš musel jedného dňa predstúpiť pred celý národ a nechať ho rozhodnúť, ktorú zo spomínaných dvoch možností si vyberie.

Priama konfrontácia židovského ľudu s Vyslancom Pravdy bola teda akousi súčasťou jeho poslania a hoci Ježiš tušil, ako asi dopadne, predsa len musel židov pred toto zásadné rozhodnutie postaviť. Malo k tomu dôjsť v Jeruzaleme na veľkonočné sviatky, ktorých sa vždy spravidla zúčastňovali zástupcovia celého židovského národa.

Keď o tom Ježiš hovoril so svojimi učeníkmi predpovedajúc, ako toto rozhodovanie dopadne, Peter si ho zavolal na bok a snažil sa ho zachrániť a od spomínanej, zásadnej konfrontácie odhovoriť. Ježiš ho však od seba odohnal, ako pokušiteľa, ktorý nechápe veci Božie, ale iba veci ľudské.

To však neznamená, že Kristus išiel do Jeruzalema s úmyslom dať sa obetovať na kríži! V Jeruzaleme, pred celým národom sa malo rozhodnúť, či sa ako celok prikloní k Mesiášovi a jeho učeniu, alebo naopak, k temnému, zlému a nesprávnemu. Mesiáš im musel dať k tomuto zásadnému rozhodnutiu príležitosť.

Pánov veľkorysý príchod do Jeruzalema bol prísľubom toho, že by sa snáď ešte všetko mohlo obrátiť na dobré a židovský národ by mohol prijať a plne akceptovať pozemský príchod Mesiáša v osobe Ježiša Krista. Tým by dejiny našej planéty dostali úplne iný smer.

Najskôr teda bola spomínanému, veľkému a zásadnému rozhodnutiu podrobená židovská veľrada, ktorá po otvorenom prehlásení Ježiša za Syna Božieho urobila z neho rúhača. Mohlo to však dopadnúť aj inak, pretože i medzi kňazmi sa nachádzali takí, ktorí boli inej mienky. Žiaľ, boli v beznádejnej menšine.

Druhému, ešte zásadnejšiemu rozhodnutiu ohľadom osoby Mesiáša bol podrobený celý židovský národ, keď si mal vybrať medzi ním a Barnabášom. Žiadali si však oslobodiť vraha a zločinca. Keby sa však pri svojom rozhodovaní nedali ovplyvniť zlom, mohlo opäť všetko dopadnúť úplne inak.

Ježiš nemusel, nemal a neprišiel zomrieť na kríži! Jeho smrť bola iba dôsledkom slobodného rozhodnutia židovského národa. Táto smrť nebola Svetlom chcená a nebola to v nijakom prípade zmierna obeta za hriechy ľudstva.

Bol by sa Ježiš v Getsemanskej záhrade modlil, aby bol od neho odňatý tento kalich, ak by išlo o nutnú obetu, kvôli ktorej prišiel na zem? Určite nie!

Ježiš vedel, že jeho smrť na kríži nie je nutná. Ak k nej ale dôjde, bude to jedine dôsledok nesprávneho a temnom ovplyvneného rozhodnutia ľudí.

Ďalším dôkazom v tomto smere je napríklad podobenstvo o zlých vinohradníkoch. Hovorí sa v ňom o človekovi, ktorý prenajal vinicu a v určenom čase poslal k vinohradníkom svojho sluhu, aby mu odovzdali dohodnutý podiel úrody z vinice. Oni ho ale chytili a zbili. Znovu k ním poslal iného sluhu, ale s tým urobili podobne. Ďalších taktiež zbili a niektorých aj pozabíjali. /viď vyššie spomínaní proroci/

Nakoniec si ten človek povedal: „Pošlem k ním svojho syna, hádam len k nemu budú mať úctu“. Ale vinohradníci si povedali: „To je dedič, zabime ho a dedičstvo bude naše“. /viď Mesiáš a jeho osud/

Na konci podobenstva je otázka: „Čo teda urobí pán vinice? Odpoveď znie: Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným“. Tieto slová sú teda viac než jasným svedectvom toho, že Mesiášova smrť nebola Svetlom chcená.

Mimochodom, dôkazom tohto faktu je i ďalší osud „vinohradníkov“ z podobenstva, čiže povolaného židovského národa. Krátko po Mesiášovej vražde, ku ktorej sa slobodne rozhodol, bol Rimanmi dobytý Jeruzalem, zničený židovský chrám, židia rozprášení do celého sveta a počas dlhej histórie, až takmer do dnešných dní prenasledovaní bez konca.

Áno, s „vinohradníkmi“ sa stalo to, čo bolo predpovedané v podobenstve: Boli hubení po celé stáročia, pretože zavraždili Mesiáša, ktorého smrť na kríži nebola vôbec Svetlom chcená.

M. Š. spolupracovník časopisu „Pre Slovensko“
www.pre-slovensko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

nikto muž
   9. 4. 2009, 14:46 avatar
Milan - mám taký pocit , že je to oslava zmŕtvychvstania a nie vraždy   - oslava nového začiatku - myslím,že ani napr.SNP neoslavujeme preto koľko ľudí tam zomrelo ale preto ,že sa niečo skončilo a nové začalo - tento článok mi už príde naozaj hodne "slepý" a hlavne tendenčný !!! čo Ti niekoho z predkov upálila inkvizícia na námestí ???  
Súhlasí DNA111


6.
označiť príspevok

peterr
   9. 4. 2009, 22:56 avatar
Oslava Trojdnia Pánovej Paschy určite nieje oslavou vraždy, smrť Ježiša Krista bola síce z ľudského pohľadu vraždou /dalo by sa povedať v konečnom dôsledku že politickou vraždou/, ale toto všetko je súčasťou IKONÓMIE SPÁSY. Teda: celý život Ježiša Krista od Jeho vtelenia, narodenia, verejného pôsobenia /kázanie, zázraky / až po potupnú smrť vrcholí v Jeho slávnom zmŕtvychvstaní. A to je zmyslom slávenia presvätej Paschy. Teda netreba vidieť len Kristovu smrť, ale v prvom rade slávne vzkriesenie tela. Už v Starej Zmluve Pascha predstavovala PRECHOD niele cez Červené more a útek z Egypta, teda zmenu, tak v Novej Zmluve Pascha predstavuje PRECHOD OD POROBY SMRTI PODĽA DEDIČN0HO HRIECHU K VEČNÉMU A NEHYNÚCEMU ŽIVOTU cez utrpenie a smrť. A toto je hlavným posolstvom tej radostnej Zvesti: PÁN NAOZAJ VSTAL Z MŔTVYCH AKO PREDPOVEDAL. Prajem všetlkým účastníkom tohto diskusného fóra príjemné prežitie tohto najväčšieho kresťanského sviatku v roku a správne chápenie tejto najväčšej udalosti v dejinách spásy. 
Súhlasí DNA111


48.
označiť príspevok

DNA111 muž
   17. 4. 2009, 19:34 avatar
Abd-ru-shin .......... 
www.sekty.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk[0][headline........]=1&conds[0][full_text.......]=1&sort[0][headline........]=a&conds[0][value]=Abd-ru-shin


2.
označiť príspevok

Renata žena
   9. 4. 2009, 10:46 avatar
ked je Velka noc oslava vrazdy,tak potom oslavujme uz existenciu celej Biblie..tam je tych vrazd a obeti ovala,ovela viac,nie len jedna..


3.
označiť príspevok

Petrana žena
   9. 4. 2009, 11:34 avatar
Milan, zdá sa, že ty si ďalší, čo všetkému rozumie, a vie všetko! Jedno je isté, že Boh chcel ukázať Židom prostrednícstvom Ježiša cestu lásky a odpúšťania aj takému nepriateľovi akým boli Rimania, preto sa neprotivil osudu, vedel o ňom...a čuduj sa svete, jeho učenie bolo nadčasové, a zapustilo hlboké korene priamo v srdci nenávideného Ríma - tak to vidím ja.


4.
označiť príspevok

Boh múch
   9. 4. 2009, 12:01 avatar
nečítal som to, ale verím, že to patrí do témy nezmysly.
Súhlasí dorota, starec


7.
označiť príspevok

starec muž
   10. 4. 2009, 13:09 avatar
Spochybniť Krista a jeho učenie sa pokúšali mnohí,ale v konečnom dôsledku vždy skončia neúspešne.


8.
označiť príspevok

ether muž
   10. 4. 2009, 13:11 avatar
ako pre koho, nie?


9.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 13:11 avatar
Nie je mi zname ziadne ucenie Krista. Este som sa nikde nedocital toto Ja Kristus hovorim toto : rozumieme si ? starec
Ale v bhagavadgite sa to docitas uplne presne .


11.
označiť príspevok

J.Tull
   10. 4. 2009, 21:31 avatar
ranexil; ... mno vbhagavadgite som ešte o Kritovi nič nečítal 


14.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 22:53 avatar
Jasne prečo by si ma nechytil za slovicko , iste som nemyslel Krista ,ale Boha.


12.
označiť príspevok

leila žena
   10. 4. 2009, 22:41 avatar
ak bol na kríži vôbec ukrižovaný určite Ježiš a bol naozaj mŕtvy ked ho snali z kríža, tak to všetko je diskutabilné. čo sa týka mimoriadnych udalosťí sprevádzaných jeho smrť ako zatmenie Slnka, roztrnutie chrámovej opony /Matúš 28,2/ tak to sa dá dosť ťažko brať vážne, pretože duch doby si nejaké to znameníe vyžadoval. ked bol zavraždnený Gaius Julius Caezar, podla rozprávania Plutarcha sa po sedem nocí na nebi zjavovala kométa a po celý rok bolo slnko bledé bez jasných paprskkov. podla jednej legendy sa dokońca sám Caezar premenil v kométu. ak to teda bol on a bol mŕtvy ked ho snali z kríža čo sa stalo z jeho telom? možno je to celé jednoduché a ježišovo telo proste odstránili. podľa Matúša /28,12 - 15/ veľkňazi podplatili vojakov aby rozšírili správu, že Ježišovo telo ukradli apoštoli. cirkevný autor Tertulian vo svojom diele De cpectaculis cituje: ,,to je ten, ktorého jeho učeníci tajne ukradli aby sa o nom mohlo hovoriť že vstal z mŕtvych."
v dejinách sa pritom niečo podobné už stalo viackrát. v snahe o politické gesto bolo odcudzené telo amerického prezidenta Abrahama Lincolna a pod. prečo by to robili s ježišom?
po jeho smrti boli jeho prívrženci šokovaný a v osobnom nebezpečenstve. peter ho dokonca zaprel atď. zrazu boli zmätený a dezorientovaný. osobnosť ktorá mala Židov ešte za ich života oslobodiť zomrela potupnou smrtou na kríži. bolo teda potrebné urobiť veľmi rýchlo niečo radikálne čo by ukázalo ze Ježiš prekonal smrť a i cez ukrižovanie je očakávaným Mesiášom...


13.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 22:53 avatar
ahoj leila, ja si myslim ,zenajdolezitejsou vecou bolo samotne zatmenie . Je to brana do procesu reinkarnacií na zemi. Trebars Caitanja sa narodil prave v case zatmenia a bol nazvany skrytym avataro -ucil ludi spievat svate mena -zborove ,ako najschodnejsiu cestu v casoch kalijugy. Ale to len na okraj -nie som zozraty ind. filozofiou - vyberam co je vhodne . Tu bol zatmenie r1999 vratane velkeho vesmirneho kríza -prilis symbolicke nato ze taka udalost sa stane raz za 6 ér .


15.
označiť príspevok

leila žena
   10. 4. 2009, 22:57 avatar
ahoj rane, ťažko povedať, ale ak to tak bolo, môže to byť podstatné v tom zmysle čo si napísal, a ak to teda má naozaj nejaký taký hlbší zmysel. aj ked ja si myslím že takéto duchovné veci nepotrebujú nejaký fyzický prejav..


16.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:02 avatar
Mam to zistene pri zatmeni prichadza k niecomu co premostuje v okamzitom case telesa zakrytu. Odmerali ze 8 minut pred samotnym zatmením Slnka sa zjavuju gravitacne odchylky a ze ide o tetrapolarnu vlnu majucu echa -je to komplikovanejsie z hladiska fyziky lebo ta vlna sa objavuje len na miestach kde k zatmeniu prichadza a prelamuje rychlost svetla.


17.
označiť príspevok

leila žena
   10. 4. 2009, 23:06 avatar
aha...zaujímavé...ale to predsa neznamená že ide zrovna o teóriu ktorú si pred chvílou načrtol...


19.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:11 avatar
Davam si do suvislosti veci . Vie sa ze vesmir je v spojený cely ,ako zivy organizmus na kvantovej urovni ,len su tam problemy s chapanim tych veci kedze je to o viac priestorovosti a vzdialenosti sa nedaju chapat ako vzdialenosti ale skor vsetko na jednom mieste ci v bode preto ta okamzitost,ale v trojrozmernom prejavení sa to ukazuje ako nesmierna vzdialenost- trebars . A tak je popisovana aj dusa .-meditacie na nekonecne maly bod a zaroven to co je uplne vsade   a dalsie veci ,ktore sa prejavuju aj v makrosvete ,len treba vediet kde hladat.


21.
označiť príspevok

leila žena
   10. 4. 2009, 23:16 avatar
no,to je pravda, tiež to tak chápem, ale..si vážne filozof, ale nie je to naozaj ,,videná" vec/ a ani u teba nie/, takže by som ju ja osobne zaradila do kolonky ,,hypotéza" 


18.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 4. 2009, 23:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:13 avatar
No casom sa uvidi ,aj blbost ma niekde povod .


22.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 4. 2009, 23:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:21 avatar
Keby ludia vedeli, co zac Jezis moze byt tak by si davali lepsi pozor na svoje uvahy o comkolvek .


25.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 4. 2009, 23:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:26 avatar
hm cez dedinu ist tak 30-tkou  


26.
označiť príspevok

janyjany
   10. 4. 2009, 23:25 avatar
Ranexil žije v tme a rád by do nej uvrhol aj ostatných?


23.
označiť príspevok

leila žena
   10. 4. 2009, 23:18 avatar
pôvod blbosti..? v chorej hlavičke..? 


27.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:25 avatar
No moze byt slzy mi tecu z toho jaky mam sopel, takze blbost sa moze prejavovat aj u mna momentalne  


30.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 4. 2009, 23:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:26 avatar
Ty leila nie si vestica Janymu si odpovedala skor nez polozil otazku okolo ranexila 


31.
označiť príspevok

janyjany
   10. 4. 2009, 23:30 avatar
Ranexil som rád, že som vyvolal v tebe radosť a vniesol troška svetla do tvojho života


32.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:33 avatar
Jany ty si anjel ,len si nezistil ze je dvadsiate prve storocie prehodz chronograf,alebo co to mas a zmen trochu slovník  


33.
označiť príspevok

janyjany
   10. 4. 2009, 23:36 avatar
Ranexil nie som anjel a tvoj slovník používať nechcem


35.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:42 avatar
Nie moj ,ten je svojsky . Vola sa to mam na salame vase nauky .


37.
označiť príspevok

janyjany
   10. 4. 2009, 23:45 avatar
Ranexil salámista


39.
označiť príspevok

leila žena
   10. 4. 2009, 23:47 avatar
nie, rane nemá rád salámu... 


41.
označiť príspevok

janyjany
   10. 4. 2009, 23:51 avatar
leila vy dvaja sa vhodne dopĺňate


42.
označiť príspevok

leila žena
   10. 4. 2009, 23:55 avatar
myslíš? ja si skôr myslím že to je náhoda.../vraj náhody neexistujú.../


44.
označiť príspevok

janyjany
   10. 4. 2009, 23:57 avatar
vraj neexistujú


45.
označiť príspevok

leila žena
   11. 4. 2009, 00:01 avatar
..tak to bude potom asi vážne... 


34.
označiť príspevok

leila žena
   10. 4. 2009, 23:41 avatar
vidím že to tu máte ako ja s pirankou natali  na to je jeden liek - ignorácia... alebo si vzájomne poradte nejaký druh špeciálnej masáže, uvidíte že vám to urobí dobre...


36.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:44 avatar
Hm este maserku nam nasikuj a tak si budeme radit len sa tak z nas bude kadit . 


38.
označiť príspevok

leila žena
   10. 4. 2009, 23:46 avatar
no vidíš..rýmuje sa ti to, a ešte je to aj pravda 


40.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 4. 2009, 23:48 avatar
A niečo na sopel hnusný by sa radsej nenaslo ? (nie taký obycajny druh,taky slzivy)


43.
označiť príspevok

leila žena
   10. 4. 2009, 23:57 avatar
veľká vreckovka..  


46.
označiť príspevok

ranexil muž
   11. 4. 2009, 00:02 avatar
No ved, uz som minul vsetky..., no uvidím zajtra .


47.
označiť príspevok

leila žena
   11. 4. 2009, 00:07 avatar
zajtra ti už bude dobre...pi veľa vody, čaju.../škoda že nemáš solnú fajku, dá sa to kúpiť aj v niektorej lekárni, to je dobrá vec/


49.
označiť príspevok

DNA111 muž
   19. 4. 2009, 23:59 avatar
Leila
Lenže oni boli dezorientovaný ešte aj po jeho smrti a mali takú depku že by ich ani nenapadlo niečo také urobiť ved sami vzkrieseniu neverili ked im to zvestovali ženy....
Tak isto je to aj s roztrhnutím chrámovej opony ak by to nebola pravda práve chrámový kňazi a farizeji čo dali Ježiša popraviť by dementovali roztrhnutie opony a tak by usvedčili učeníkov z klamstva a túto skutočnosť by ortodoxný židia vyhadzovali kresťanom ako kresťanské klamstvo na oči dodnes....


50.
označiť príspevok

leila žena
   20. 4. 2009, 07:19 avatar
DNA111 to je len hypotéza, čo som povedala, tak ako to mohlo byť aj tak, ako je to doložené v Novom zákone. podla Matúša /28,12 - 15/ velknazi podpaltili vojakov aby rozšírili správu že Ježišovo telo ukradli apoštoli. i cirkevný auror Tertulian vo svojom diele De spectaculis cituje - ,,To je ten, ktorého jeho učeníci ukradli aby sa o nom mohlo hovoriť že vstal z mŕtvych." alebo nebol vôbec urižovaný Ježiš. možno bol namiesto neho ukrižovaný niekto iný. ak ano,mohol to byť pravdepodobne Šimon z Cyrény ktkorý pomáhal niesť kríž. /matúš 27,32/ túto zaujímavosť tvrdí korán. jeden ruský cestovateľ a novinár publikoval v roku 1894 verziu podla ktorej Ježiš dožil svoj život v Kašmíre..takže aké také hypotézy zapálených kresťanov sú asi také ako sú teraz tieto moje...a ked už sme pri tom a máme brať doslovne čo ,,povedal Ježiš", tak on sám nikdy cirkev nechcel. ježiš by rozhodne nežil v prepychovom pápežskom paláci v centre Ríma, nežil by v bohatstve a prepychu, pokial by na svete zomieralo tolko ludí...čo z Ježiša pre svoje mocenské záujmy spravila cirkev, tak to je fakt humus..


51.
označiť príspevok

leila žena
   20. 4. 2009, 07:29 avatar
DNA111 nájdené rukopisy v egyptskom Nag Hammádí obsahujú celú radu neznámych evanielií a vrhli tak teda nové svetlo na počiatky kresťanstva. napríklad Máriino Evanielium, jeden z mnoha gnostických textov, ktoré kolovali v ranných kresťanských komunitách, a ktoré boli neskôr potlačené, interpretuje zjavenie zmŕtvychvstania Ježiša ako víziu, ku ktorej dochádzalo v tranze alebo snoch. takže mnohé z dalších správ po ježišovej smrti boli neskrorším ústnym podaním so zbožným úmyslom nadsadzovnaé. v tejto súvislosti je tiež zaujímavé, že najstaršie z evanielií Markovo, ktoré je popisovaným udalostiam časovo najbližšie k ,,pravde" neobsahuje aspon vo svojej originálnej verzii žiadnu zmienku o Ježišových posmrtných zjaveniach. tie sú zmienované až v záverečnej časti, ktoré boli doplnené neskôr/Marek 16, 9-20/
raz apoštoli chytali ryby, ked tu zrazu na brehu uvideli neznámeho človeka. až ked neznámy učeník prehlásil, že je to Ježiš a Peter mu prisvedčil, ostatní uverili, že skutočne videli Ježiša /Ján 21,4-7/


10.
označiť príspevok

J.Tull
   10. 4. 2009, 21:29 avatar
Ak niekto tvrdí: “Veľká Noc – oslava vraždy“ nedokáže samostatne a nezaujato skúmať, má zvrátený myšlienkový pochod. Nevie, lebo vedieť nechce. Je príliš povrchný, aby aspoň raz vážne preskúmal „pravdy“ vlastnej viery.  
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 15:57,  jamu eliminujeme
dnes, 15:51,  eskimákove cítenie *55
dnes, 15:01,  Elemír, nože som Ťa našla, *29 ... Posielam Ti peknú správu, čo sa Ti možno bude hodiť....
dnes, 14:55,  Kasafran, vieš, že si veľký kokot? Prečo trpíš fóbiou, a neliečiš sa? Veď zo...
dnes, 14:47,  (1-3) Humanitárny bombardér a Hokejis, to je skutočne exemplárny príklad zákulisného...
dnes, 14:36,  " Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? Kto sa z Božích synov podobá Pánovi"...
dnes, 14:33,  Naďuš 90% odkazov Kasafrana nefunguje *13*13*13 Možno je to tým , že Kasafran na 90%...
dnes, 14:32,  140: RKC jednotná je a vždy bola, pretože mi máme len jeden katechizmus, jedni dogmy a...
dnes, 14:28,  9 : Protestanti nie sú o nič lepší, sami sa nevedia zhodnúť na nauke ale druhým vyčítajú
dnes, 14:27,  Kasafran je dobrá správa že penťacky týždenník Pčolinského nemusí . Penta ako...
dnes, 14:08,  Šokujúce fakty o Vladimírovi Pčolinskom......
dnes, 13:42,  ELAN - Jedenaste prikazanie
dnes, 13:41,  *03 kntsz, a ty (mi) tu už chýbaš, tak nám napíš niečo. *38 Ako sa máš? Ako tráviš...
dnes, 13:39,  *19*19*19 ja by som tak nechcela, často sa od toho sama v sebe musím oddištancovať… *56
dnes, 13:32,  Jasňačka, Parlíčku, mávam ti vdiaľ... *56*55*39 Dneska, keď prídem dom, robím iba tak...
dnes, 13:05,  Matovičova sestra Zuzana pokračuje v drsných útokoch, schytalo to celé OĽaNO: Môžete sa...
dnes, 11:46,  6- zlá odpoveď, lebo je mimo podstaty jediného Boha.
dnes, 11:38,  Školník a upratovačka tiež hovoria: Ja a riaditeľ sme sa dohodli , ..... .... ...,,...
dnes, 11:28,  Tiez plati ze ja a Ninkine buchty sme jedno *21
dnes, 11:23,  Narabaš s písmom ako opica s príborom....*58*58*58
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Prečo majú niektorí ľudia čisté svedomie? Pretože ho nikdy nepoužili.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(149 755 bytes in 0,240 seconds)