Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Večný život v nebi,alebo na zemi?

88
reakcií
3617
prečítaní
Tému 12. mája 2015, 23:41 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 5. 2015, 23:41 avatar
Každý,kto len raz čítal Písma,musí dôjsť k záveru,že tu sa píše ako o večnom živote v nebi,tak i o večnom živote na zemi.
Ale ,začneme pekne po poriadku,....od Adama. Pýtam sa,....aké bolo pôvodné Božie predsavzatie so zemou?
Nuž,o tom nikto nepochybuje/učia sa to už malé deti/......že to bol večný život v pozemskom raji./Paradeisos/......."Boh im povedal: „Naplňte zem a podmaňte si ju.“ (1. Mojžišova 1:28)
Teda,nie nebo,...ale zem. Ano,.....Zem mala byť trvalým domovom pre celé ľudstvo. Ale niekto možno povie,...že po hriechu sa to zmenilo. Pýtam sa prečo? Tiež sa pýtam,....je niekde v Písme zmienka,že sa zmenilo Božie predsavzatie so zemou? Nie,nie je! Práve naopak....Izaiáš 55:11 píše...:"tak je to so slovom, ktoré vychádza z mojich úst, nevráti sa ku mne neplodné, ale urobí, čo som chcel, uskutoční to, na čo som ho poslal."
Už len na základe tohto textu a toho,že Boh je Všemohúci ,by sme mali dôjsť k záveru,....že nikto nemôže/a nič/ zmariť jeho predsavzatie so zemou a ľudmi. Ak áno,....tak Boh potom nie je Všemohúci.
Viac než 3 000 rokov po stvorení človeka bolo do Biblie zapísané, že „Utvárateľ zeme a jej Tvorca... ju nestvoril len tak nadarmo“, ale „ju utvoril, aby bola obývaná“. (Izaiáš 45:18) Ak logicky premýšľame,a veríme ,že zem bola tvorená milióny/možno viac/ rokov, a potom by na nej ľudstvo žilo len niekoľko tisícročí,...tak takáto predstava je absurdná. To by Boh potom len zbytočne mrhal svojou energiou,umom...atd.
Daľší fakt je ten,....že ak majú vlastne všetci ľudia skončiť v nebi,....načo vlastne tvoril zem?
Hovoríte,aby tu ľudia prešli istou skúškou? No,ale to mohli aj v nebi. Aj tam anjeli zažívajú,to,....čo vyplýva zo slobodnej vôle jednotlivca/človeka,anjela/,....teda,že sa môžu slobodne rozhodnúť,či budú,alebo nebudú poslúchať Boha.
Teda,tento argument nemôže obstáť.
Táto nebiblická argumentácia má úzky súvis s nebiblickou náukou o nesmrteľnosti duše./a tie,ako inak...môžu byť len v nebi/,...tak aj preto ,mnohí veria len na nebo. Podľa jedného odborného diela grécky filozof Platón veril, že duša „je pre hriechy, ktorých sa dopustila, kým bola v nebi, za trest uväznená v tele“. Podobne teológ Origenes z tretieho storočia povedal, že „duše zhrešili [v nebi], skôr než boli spojené s telom“, a v tele na zemi „boli uväznené za svoje hriechy“...a rtu vraj musia prejsť danou skúškou. Teda,je faktom,...že predstava o tom ,že všetci idú do neba je viac pohanská,grécka,.....a nie biblická.
Anglický básnik John Milton zo 17. storočia si tiež uvedomoval,že prehliadať pozemský raj v Písme ,nie je správne.Vo svojej epickej básni Paradise Lost (Stratený raj) napísal, že Boh vytvoril zem, aby bola rajským domovom pre ľudskú rodinu. Ten pôvodný raj bol stratený. No Milton veril, že bude obnovený — že vykupiteľ Ježiš Kristus jedného dňa „odmení svojich verných a prijme ich do blaženosti, či už v nebi, alebo na zemi“. Milton s dôverou napísal: „Potom bude celá zem rajom.“
Neskôr vydal pokračovanie s názvom Paradise Regained (Raj znovuzískaný).
C. McDannellová a B. Lang v knihe Heaven—A History (Nebo — dejiny) uvádzajú, že Ireneus, teológ z druhého storočia, veril, že život v obnovenom raji „nebude v nejakej vzdialenej nebeskej ríši, ale na zemi“. Hoci takí náboženskí vodcovia ako Ján Kalvín a Martin Luther dúfali, že pôjdu do neba, podľa tejto knihy verili aj v to, že „Boh obnoví zem“. Podobné názory zastávali i členovia iných náboženstiev. McDannellová a Lang tiež uvádzajú, že niektorí Židia verili, že v Božom stanovenom čase bude všetko ľudské utrpenie „odstránené a [ľudia] budú na zemi žiť uspokojujúcim životom“. A podotýkam,že to bola pôvodná ,židovská predstava.
Všetko ale zmenili tí,ktorí sa nechali ovplyvniť pohanstvom,a ktorí konvertovali na kresťanov/z pohanov/, Napríklad i taký Augustín. Bol prívrženec manicheizmu/ kde sa verilo-že ,"všetky hmotné veci vrátane zeme sú zlé"...a že ,"byť človekom je „neprirodzené, neznesiteľné a absolútne zlé“..atd./ Lenže ,biblický názor je -presný opak/a bolo to dobré v Božích očiach/.
A bol to práve Augustín/a další/,ktorý zrušil 1000-ročné kráľovstvo Krista na zemi.
A tak ak nesúhlasíme s pozemským rajom,tak vlastne nesúhlasíme s Ježišom a s jeho Otcom,Všemohúcim Bohom,....pretože oni tvrdili,že -"večný život na zemi",je biblický fakt. Aby sa toto konštatovanie nikoho nedotklo,...použijem ich slová.
Preto sa pýtam,dá sa prekrútiť tento text tak,že sa tu hovorí o nebi?...."Spravodliví ľudia budú dedičmi zeme a budú na nej bývať natrvalo. " Žalm 37:29.
Dá sa iba tým,...čo nectia Boha a jeho Slovo,Bibliu !!!
Tiež Matúš 5:5...." Šťastliví tichí, lebo oni zdedia zem."
Dalej, Príslovie 2:21....:"Lebo úprimní budú bývať v zemi, a bezúhonní zbudnú v nej. 22 Ale bezbožníci budú vyťatí zo zeme, a vierolomných z nej vytrhnú. "
Žalm 37:9.....:" Veď zlí budú vyhubení, ale tí, čo dúfajú v Jahveho, budú dedičmi zeme. 10 Vav Ešte chvíľu, a s bezbožníkom je koniec, márne ho budeš hľadať, nenájdeš po ňom stopy. "
Izaiáš 11:9....:" Nebude sa páchať zlo ani pustošenie na celom mojom svätom vrchu, lebo poznanie Jahveho naplní zem, ako vody pokrývajú more. ".....atd.
V Písme je tiež veľa zmienok o obnove ,očistení zeme...."o premene na zakvitnutú krajinu,...na úrodnú zem,.,.....kde bude všetkého nadbytok,......na zem ,kde sa bude nažívať v pokoji/pod figovníkom,viničom/,.....sadiť vinice a jesť ich ovocie,....kde ,nebudú vojny,ani sa už nikto nebude o nej učiť,...kde budú pokojamilovné zvieratá,....kde budú stavať a obývať,a nikto im to nevezme/ako dnes/,....kde sa nebude rodiť pre nepokoj,....atd"./pozn,....že ide o zem,vyplýva i z toho,..."že nebudú rodiť pre nepokoj",...a ako vieme,...anjeli sú bezpohlavní,a teda v nebi sa nerodííííí!!!/
Mnohí biblickí učenci aj dnes veria, že pod vládou Kristovho Kráľovstva sa zem stane rajom. Teológ Joseph A. Seiss hovorí: „Celá zem sa za Mesiáša napokon istotne stane tým... čím by... bola, keby Adam nebol zhrešil.“ V komentári v diele The New Testament for English Readers Henry Alford napísal: „Toto kráľovstvo Boha... sa stane skutočným kráľovstvom nad touto zemou a jeho poddaní zdedia zem... napokon v obnovených a požehnaných podmienkach navždy.“
Podobne sa vyjadril aj známy vedec a zanietený bádateľ Biblie Isaac Newton: „Na zemi budú ďalej žiť [ľudia] aj po dni súdu, a to nielen 1 000 rokov, ale dokonca navždy.“/rozumej,...1000-ročné kráľovstvo Krista=1000-ročný deň súdu,......ale radostný deň súdu,...Žalm 98/. A to je ten "budúci svet,budúca zem", o ktorom hovorí list Hebrejom v 2:5.
Daniel 7:13-14...tiež ukazuje,že raj má byť na zemi,....:" 13 Díval som sa ďalej v nočných videniach: Videl som na nebeských oblakoch prichádzať kohosi ako Syna človeka. Prišiel až k Pradávnemu a bol mu predstavený. 14 Pradávny mu dal moc, slávu a kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a reči. Jeho moc je moc večná, nikdy nepominie, jeho kráľovstvo nikdy nezanikne. "
Samozrejme,....ešte hodnú chvíľu by som mohol argumentovať a dokazovať Písmom,že pozemský raj je nespochybniteľný fakt.
Otázka:...."čo by ste si pomysleli ,keby som spochybňoval nebeskú nádej pre istých ľudí,....aj ked viem ,že Biblia o tom tiež hovorí na mnohých miestach?
Asi to,že ,...si nectím pravdu,Boha , a že prekrúcam pravdu Písiem. Ale ja to nerobím/ani JS/,pretože Písma predsa učia aj živote v nebi/ale nie pre všetkých/. To platí i na adresu tých,čo prehliadajú historické,logické a najmä biblické fakty o pozemskom raji.
Je tiež faktom,že "vládcov,kňazov,sudcov",nemôže byť viac,ako tých, čo sa radia k občanom Božieho štátu./to platí i pre dnešný svet/. Môže byť občanov viac,ako vládcov,kráľov,sudcov? Nie! A ak majú títo"kňazi,sudcovia,králi",...vládnuť,súdiť, a konať kňazskú službu",....komu ju budú prejavovať,komu budú vládnuť?.,.....ked všetci budeme "vládcami,kráľmi,sudcami,kňazmi". Koho potom budeme súdiť,...komu budeme kraľovať? Bohu? Anjelom?
Prečo Písmo hovorí o "malom stáde" oviec,...a o veľkom stáde" oviec/"iné ovce"/..????? Prečo nad jednými -"vládne druhá smrť",...a nad druhými nie?
Prečo niektorí budú prv vzkriesení/"prvé,skoršie vzkriesenie"/, a niektorí neskôr? Prečo jedna skupina je opísaná matematickým číslom,istým počtom,...a druhá je "nespočitaľná"?....atd.
Písmo predsa poukazuje ,že /daní "králi,vládcovia...kúpení zo zeme"/-"budú vládnuť nad zemou"! Ale ako,ked budú všetci v nebi?
Teda,Božia vláda/kráľovstvo/ je opatrenie od Boha,aby mohlo poslušné ľudstvo prísť k dokonalosti/aj zem/,....a aby tak boli odstránené všetky účinky hriechu. A tak ako Kristus mal skúsenosť života na zemi,tak ho majú aj jeho spoluvládcovia,.....a i preto budú mať pochopenie pre tých,ktorí budú privádzaní k "vode života" v pozemskom raji. Hebr.4:15-16.
Pýtam sa tiež,...prečo sa kresťania modlia o to -"aby sa diala Božia vôľa i na zemi",...ak neveria tomu? Modlia sa len mechanicky,a nepremýšľajú nad zmyslom daných slov?/Otčenáš/.
Píšem tento námet i preto,že naozaj,ale naozaj neviem pochopiť, prečo sa ľudia tak neodbytne držia nebiblickej predstavy/že všetci idú do neba/,.....ked to vôbec nie je pravda. Ved ak by nebol hriech,...tak by ani tá malá skupina "vládcov,kráľov",nešla do neba,....ale by všetci ľudia žili na zemi, v dokonalých podmienkach. Je len jedíná odpoved na túto otázku. Ja ju čítam v 2 Kor.4:3-4.
Ano ,...Písma hovoria o "novej zemi a nebesiach",....Čím budú nahradené dnešné nebesia, čiže vlády, a skazená ľudská spoločnosť? (Pozri-2. Petra 3:13.) Nahradia ich „nové nebesia“, čiže Božie mesiášske Kráľovstvo, a „nová zem“, čiže spravodlivá ľudská spoločnosť pozostávajúca s pravých,miernych ctiteľov Boha.
Záverom,...Božie meno v sebe zahŕňa myšlienku predsavzatia,...teda,že vždy všetko čo si zaumieni ,aj splní. Preto i pozemský raj,je niečo ,čo sa isto naplní. Vrátime sa domov,...k Otcovi.
Zjavenie 21:3-4.......:" A počul som mocný hlas z trónu hovoriť: "Pozrite, Boží stan s ľuďmi! Tu bude prebývať s nimi, oni budú jeho ľudom a on, Boh s nimi, bude ich Bohom. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrť ani žiaľ, ani plač, ani bolesť už nebude, lebo prvé sa pominulo." 5 Vtedy ten, ktorý sedel na tróne, vyhlásil: "Hľa, všetko robím nové." Potom dodal: "Napíš: Tieto slová sú isté a pravdivé."
Aj tento text poukazuje na pozemský raj,...pretože "smrť ,plač,bolesť", sú niečim,čo zažívali pozemskí ľudia,/nie anjeli/a čo už zažívať nebudú. To je nádej pre tých,čo si "nešteklia uši", vymyslenými bájkami o nesmrteľných dušiach v nebi.
---------------------------------------------
A úplne na záver,.... tým,..ktorí prehliadajú tento Boží sľub o večnom živote v pozemskom raji hovorí Žalmista veľavravné slová......:" /Boh/Založil si zem na jej stĺpoch tak, že sa nepohne na večné veky."......a tými "stĺpmi" nepohnú ani tí,čo nechcú o nej nič počuť.
Súhlasí milky945


2.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   13. 5. 2015, 00:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 01:01 avatar
Samozrejme,...ak nepoužiješ ani jeden argument,....tak to o niečom vypovedá. Teda,...klamal aj Boh Otec,aj jeho syn?
A Boh nebude kriesiť z "ničoty",...on pozná genetickú skladbu každého/schváleného/ človeka. Nepotrebuje si vypožičiavať pohanskú,nesmrteľnú dušu.
A ja nie som Boh,aby som ti povedal ,kto bude...a kto nebude vzkriesený.
A mýslíš toho,čo povedal...:"Kto je Jehova,takého Boha nepoznám"?


20.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   13. 5. 2015, 17:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 22:18 avatar
Scarlet,...táto nádej ti vydrží len krátko.
Samozrejme,...je to pohodlná,nepodložená a hlavne nebiblická teória. Len by ma zaujímalo,...vieš ju aj niečim podložiť? Ale je to len tvoje zbožné prianie?


4.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 01:11 avatar
Ja by som uz podla SJ aj tak nemohol mat vecny zivot, pretoze som dostal transfuziu krvi...


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 01:22 avatar
To by mohol aj Dávid/Boží ctiteľ,priateľ/ povedať:......."Ja nemôžem byť spasený,...ja som dal zabiť Uriáša a dopustil som sa cudzoložstva s Bet-šebou"!...atd.
Písmo hovorí,....:"Aj keby boli vaše hriechy karmínovo-červené..../krvavé/...aj tak môžu byť odpustené.
Cˇo myslíš,...prečo sa prestúpenie zákona o jedení krvi /transfúzie vtedy neboli/trestalo v Izraeli smrťou?


6.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 01:41 avatar
Je to docela zaujimave,
dusa je v krvi
a teda krv nemozete prijimat,
ale v dusu neverite, beriete to len ako akusi metaforu k zivotu...

Mimochodom, ked tak vazne beriete tento zakon, beriete tak vazne vsetky zakony...
Dufam, ze si nikdy nejedol zajaca, bo ten je necisty..
Ked ma manzelka SJ menzes, tak dufam, ze vsetko coho sa nahodou dotkne, alebo kde si sadne, sa priadne vyperie a do vecera ostane necista...

Toto nie je Izrael... s Jezisom Krisom prisla NOVA ZMLUVA..
Uz nemusis zabijat zvierata, ako obety pre boha... nemusis stavat oltare z neotesanych kamenov...


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 01:56 avatar
Neberiem to ako metaforu. Pretože biblické slovníky,a biblický kontext hovorí priamou rečou,...že hlavný význam pre slovo duša,je:....."život,tvor".
Inak povedané..."život je v krvi". Tento logický záver podporuje toľko veršov,že prehliadnuť ich je nemožné. Ja som ich aj dal na "plac"./ked som písal o duši/
Rád to skopírujem:
---------------------------------------------------------------------------
3 „Duša“ — živá bytosť, človek alebo zviera; život osoby; iné použitie
Hebrejsky: ??? (nefeš); grécky: ???? (psyché)
V Hebrejských písmach sa vyskytuje hebrejské slovo nefeš 754-krát, prvýkrát v 1Mo 1:20.

V Kresťanských gréckych písmach sa grécke slovo psyché nachádza 102-krát, prvýkrát v Mat 2:20; v Ef 6:6 a Kol 3:23 vo výraze „celou dušou“.

Zvieratá sú duše

1Mo 1:20, 21, 24, 30; 2:19; 9:10, 12, 15, 16; 3Mo 11:10, 46, 46; 24:18; 4Mo 31:28; Jób 41:21; Ez 47:9.

Živá osoba je duša

1Mo 2:7; 12:5; 14:21; 36:6; 46:15, 18, 22, 25, 26, 26, 27, 27; 2Mo 1:5, 5; 12:4, 16; 16:16; 3Mo 2:1; 4:2, 27; 5:1, 2, 4, 15, 17; 6:2; 7:18, 20, 21, 25, 27; 17:10, 12, 15; 18:29; 20:6, 6; 22:6, 11; 23:29, 30; 27:2; 4Mo 5:6; 15:27, 28, 30; 19:18, 22; 31:35, 35, 40, 40, 46; 35:30; 5Mo 10:22; 24:6, 7; 1Sa 22:22; 2Sa 14:14; 2Kr 12:4; 1Pa 5:21; Ža 19:7; Prí 11:25, 30; 16:24; 19:2, 15; 25:25; 27:7, 7, 9; Jer 43:6; 52:29; Pla 3:25; Ez 27:13; Sk 2:41, 43; 7:14; 27:37; Rim 13:1; 1Ko 15:45; 1Pe 3:20; 2Pe 2:14.

Živá duša je smrteľná, zničiteľná

1Mo 12:13; 17:14; 19:19, 20; 37:21; 2Mo 12:15, 19; 31:14; 3Mo 7:20, 21, 27; 19:8; 22:3; 23:30; 24:17; 4Mo 9:13; 15:30, 31; 19:13, 20; 23:10; 31:19; 35:11, 15, 30; 5Mo 19:6, 11; 22:26; 27:25; Joz 2:13, 14; 10:28, 30, 32, 35, 37, 37, 39; 11:11; 20:3, 9; Sud 5:18; 16:16, 30; 1Kr 19:4; 20:31; Jób 7:15; 11:20; 18:4; 33:22; 36:14; Ža 7:2; 22:29; 66:9; 69:1; 78:50; 94:17; 106:15; 124:4; Prí 28:17; Iz 55:3; Jer 2:34; 4:10; 18:20; 38:17; 40:14; Ez 13:19; 17:17; 18:4; 22:25, 27; 33:6; Mat 2:20; 10:28, 28; 26:38; Mar 3:4; 14:34; Luk 6:9; 17:33; Ján 12:25; Sk 3:23; Rim 11:3; Heb 10:39; Jak 5:20; Zj 8:9; 12:11; 16:3.

Život inteligentnej osoby

1Mo 35:18; 2Mo 4:19; 21:23; 30:12; Joz 9:24; Sud 9:17; 12:3; 18:25; 2Kr 7:7; 2Pa 1:11; Jób 2:4; 6:11; Prí 1:18; 7:23; 22:23; 25:13; Mat 6:25; 10:39; 16:25; Luk 12:20; Ján 10:15; 13:38; 15:13; Sk 20:10; Rim 16:4; Fil 2:30; 1Te 2:8; Jak 1:21; 1Pe 1:22; 2:11, 25; 1Já 3:16.

Duša vyslobodená zo šeolu čiže hádesu („pekla“)

Ža 6:10; 30:3; 49:15; 86:13; 89:48; Prí 23:14; Sk 2:27.

Mŕtva duša čiže mŕtvola

3Mo 19:28; 21:1, 11; 22:4; 4Mo 5:2; 6:6, 11; 9:6, 7, 10; 19:11, 13; Hag 2:13.

Duša odlišná od ducha

Fil 1:27; 1Te 5:23; Heb 4:12.

Boh má dušu

1Sa 2:35; Ža 11:5; 24:4; Prí 6:16; Iz 1:14; 42:1; Jer 5:9; 6:8; 12:7; 14:19; 15:1; 32:41; 51:14; Pla 3:20; Ez 23:18; Ám 6:8; Mat 12:18; Heb 10:38.
Tie otázniky,...je hebrejský a grécky text.
A tvoje otázky v závere sú irelevantné. Nie sme totiž pod Mojžišovským zákonom. O tom som už tiež dosť písal. Tak preto to nechápem,prečo sa tak pýtaš. A o krvi,a jej zdržiavaní píše aj NZ a zdôrazňuje sa to tam. A ako píšu aj biblickí učenci/nie JS/...tak zásada zdržiavani krvi,je nadčasová,trvale platná zásada. Benson...atd.
Ver,JS to nevymysleli,...v histoŕií to viacerí tvrdili.


12.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 07:02 avatar
"Nie sme totiž pod Mojžišovským zákonom." >> TO JE ONO!

[1Kor 11,25]
25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku."

Presny opak Mojzisoveho zakona, nie?


35.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 22:20 avatar
Wolfe-Ako rozmýšlam,...tak rozmýšľam,....ale neviem čo si týmto textom,konštatovaním chcel povedať?


40.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 23:08 avatar
Jezis chcel, aby sme pili symbolicky jeho krv...
Dochadza?


43.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 5. 2015, 00:00 avatar
Súhlasím,..../ja som myslel ,že máme piť- Novú zmluvu/....mal si použiť iný text,...tam je to bez tej "zmluvy".
Teda."piť jeho krv",...znamená prejavovať vieru v jeho preliatu krv.
Ale,to čo som ja spomínal,je úplne niečo iné. Spomínal som,že -"zdržiavať sa krvi" je nadčasová zásada.
O trvalosti tohoto zákazu kňaz Joseph Benson uvedl: „Je třeba si povšimnout, že tento zákaz jedení krve, který byl dán Noemovi a celému jeho potomstvu, a který byl v Mojžíšově zákoně velmi slavnostním způsobem zopakován Izraelitům, nebyl nikdy zrušen, ale naopak, v Novém zákoně byl ve Skutcích xv potvrzen, a stal se tak trvalým závazkem.“ (Bensonovy Notes, 1839, sv. I, s. 43)
On tu spomína Skutky 15 kapitolu,...a tam sa píše...:"Lebo Svätý Duch a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: 29 zdržiavať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!"
Nuž,...a kto by odporoval svätému duchu?....ak ten hovorí,že sa jej máme zdržiavať?
A moja viera nestojí na 40-50 textoch,ktoré hovoria o krvi,...ale na pochopení,prečo je tomu tak?! A to je rozdiel.
Aj prvotní kresťania mali túto vieru. Ale chápem,,,,,pohodlnejšie je to,čo ponúkajú iné náboženstvá. JS nešteklia uši,...a ani nebudú.


49.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 5. 2015, 07:31 avatar
Za nadcasovu zasadu si mozes zvolit potom cokolvek zo stareho zakona..
Staci aby sme si zobrali text "Neprisiel som zrusit zakon a prorokov"..

"On tu spomína Skutky 15 kapitolu,...a tam sa píše...:"Lebo Svätý Duch a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: 29 zdržiavať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. "
Ked si vsimnes, tak vacsina toho je tam citovana od Mojzisa, nie od Jezisa...
Ak si vsimnes tak na zaciatku kapitoly je dokonca spor o tom ci obrezat, alebo neobrezat...

Mimochodom krv som nekonzumoval... A hlavne to nebola krv, ktora nejake zviera alebo DOKONCA cloveka stala zivot..
Mimotoho, ak chcel Boh, aby som nedostal transfuziu, tak preco som sa nenarodil bez urcitej choroby, ktorej postupnosti nasledkov som bol nuteny tu transfuziu prijat?

Pokial viem, nikde v biblii nie je nic napisane o krvi v pripade ohrozenia zivota.. ci ano?
Ty si taky scitany, najdi mi to...


86.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 5. 2015, 16:19 avatar
Este sa vratim: Okrem toho je rozdiel pozivat krv, len tak z ROZMARU ustami a pouzit cast z nej (pritom tym nikoho nepripavime o zivot..) na zachranu zivota...

Ale mam taky pocit, ze Noe a Mojzis (a dalsi jeho sucastnici ci neskorsi) nemal o transfuzii ani ponatia... Takze ak tam bol prikaz tak bol o pozivani ustami...


23.
označiť príspevok

milky945 muž
   13. 5. 2015, 17:47 avatar
Shagara 8: viem, že máte "zakázanú" transfúziu krvi, no neviem / nechápem aké sú biblické dôvody tohoto "zákazu", tejto viery. Nikdy som sa tejto téme (otázke krvi) nevenoval, no moja intuícia mi hovorí, že ste (svedkovia jehovovi) v omyle. A je to asi podobný omyl ako katolícka sviatosť eucharistie a papanie Krista ústami. I keď na katolícke omyly to asi nemá.

Čo hovorí moja intuícia a aktuálne znalosti? Ako iste vieš, duša má viacero významov, je to život alebo bytosť (človek / zviera). Duša nie je nejaká zložka celku / bytosti, je to bytosť celá. Krv nie je celá bytosť, preto stotožňovať ich sa mi zdá scestné. Iste bez krvi nemožno žiť, ale to platí aj o iných častiach človeka.
Súhlasí Wolfe


26.
označiť príspevok

milky945 muž
   13. 5. 2015, 17:51 avatar
23: to bola moja reakcia na "život je v krvi" v 8


7.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 5. 2015, 01:52 avatar
je tu viacero vecí, bez pochopenia,ktorých sa tu budeme točiť ako prázdna fľaša na splave a napriek obrovskej aktivite sa nepohneme ďalej.
V tvojompríspevku chýba vlastne logika a učinok nielen Boha, ale aj jeho protivníka satana. Ľudia ho jednoducho, ignorujú, že vôbec existuje, a čo je najhoršie, že všetko zlo, čo napácha na božích činoch sa automaticky potom pripisuje bohu ako jeho neschopnosť, alebo, že to zle urobil a pri tom sa jasne hovorí, že v raji urobil všetko satan, ale nie, na vine je Adam a o Eve sa ani moc tiež nehovorí.
teda ak niekto neuznáva satana a jeho úlohu na tomto svete a tak isto neuznáva, že sa podieľa negatívne na každom jeho diele, potom z toho vychádza jedine , že boh je nedokonalý a prečo dovolil, aby na tomto svete bolo zlo a automaticky sa takto z boha robí neschoný idiot, ktorý sa do všetkého hrabe, ale nič poriadne nedokončí a toto je vlastne to, čo potrebuje satan, aby sa ľudia takto pozerali na Boha a premárnili jedinú šancu života.
Shagara, začínaš písať dlhšie a lepšie, ako ja, ale bez satana je to polovica pravdy a polopravda je u mňa najúčinnejšia lož a satan ju veľmi majstrovsky využíva. A táto polopravda, robí zo satana machra a boha dehonestuje. A zase to satanovi vyšlo a bohu nie ?
Ale pozor, ako u koho ?
lebo takéto diskusie, ak sa ignorujú niektoré základné fakty, majú cenu prázdnej fľaše na splave, ktorá sa nevie dočkať veľkej vody.
Prvotina stvorenstva je jeho syn a jemu stvoril tento svet a syn o sebe hovorí: Prv než bol tento svet, já som bol.
Je prvorodený z mŕtvych a ešte hovorí : Mám právo svoj život dať a mám právo ho vziať. Treba ešte o tom ďalej diskutovať ?
A Svätá trojica ??? Prečítajte si podobenstvo o vínnom kmeni v evanjeliu, aby sa vám otvorili oči a aby prišli na to, ký je to nezmysel, ak niekto povie: že to je nepochopiteľné tajomstvo. Ani toto podobenstvo nie je tiež až tak suprovo jasné, ale je neporovnateľné bližšie ako doma o nepochopiteľnom tajomstve.
Pozemských rajov na zemi tu už bolo neúrekom, ale vždy sa ho podarilo satanovi zničiť, Kedysi dávnejšie som čítal o Usa, že tam boli mestá, kde ľudia nepotrebovali zámky, nič sa nezamykalo, nikto sa nebál o svoje deti, ak ich aj momentálne nevidel, nikto sa v noci nebál ísť na ulicu, proste mesto bez idiotov, čo trúsia okolo seba zlo, aby z toho mohli žiť.
Raj na zemibude, ak ľudstvo porazí satana, lenže ako hoporaziť, ak tu nikde o satanovi ani zmienka, ako keď na Slovensku všetci nadávajú na hokej, ale na obrazovke sa neobjaví nikto zo zodpovedných a držia sa tam ďalej pri funkciách.
Jedinečná šanca poraziť satana sa teraz naskytla Františkovi, ale všetci tí, čo sú satanovi sa zhrozili a oklamžite zhájili proces vyhlasovania posadnutosti o tých, ktorí sú skutočne , ktorí sú na ferkovj strane.Čo na tom, že sa Vvystavuju nebezpečenstu hriechu proti duchu svätému,....a ešte tým ukazujú n ktorej strane, či sú bližšie k Ježišovi, či satanovi.
Skúmajte písma, lebo tam je skrytá pravda tohoto sveta. Pravda o Ježišovi a satanovi a pravda aj o nás dvoch, že jeden bude vzatý a druhý zostane.
A vie sa aj presne, ako ho porazí. Musí nájsť pravé dialogy medzi Našou Pani a deťmi vo Fatime, dilogy, ktré sú napísané tak, ako to Pani,povedala a nie tie, ktoré boli upravené podľa dogiem a učenia svätých Otcov A ak sa mu to podarí nájsť,bude tam mať napísané čiene na bielom, že treba zrušiť dogmy a učenia a tým sa cirlev zbaví nadvlády satana nad ňou a cirkev a Naša Pani urobí čo prislUBUILaNa zemi zavládne pokoj a mier a teda aj tio nebo na zemi, čo vy tu terz hľadáte. Ale zrušiť v katolíckej cirkvi dogmy a učenia svätých otcov je dnes nemožné, pretože satan tam má svojích ľudí na správnych miestach, lebo vie, že mu ide o život. A ktorí sú to, no predsa tí, čo nevolia zrušiť dogmy a učenia svätých ocov,.
A na koniec, Hriech na zem nezviedol Adam a ani Eva, ale satan, lebo ak by jeho nebolo, nemal by kto pokúšať Evu.

ubika,


87.
označiť príspevok

gabor muž
   19. 5. 2015, 21:00 avatar
A le elemir naskita sa otazka? KTO SVORIL SATANA? A KTO HO Z HODIL DO TEJ ZACHRADI ABY POKUSAL? ZAS LEN PRIDEME K BOHU.


88.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   19. 5. 2015, 21:11 avatar
Gábor, ale Boh stvoril Satana, ako poslušného anjela so slobodnou vôľou. On ale tú slobodnú vôľu zneužil a zvlčil sa.
Súhlasí Wolfe, Shagara


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 01:59 avatar
Elemír,....Mária u dona Gobbiho/Mojim najmilším kňazom-modrá kniha/ píše o :"pozemskom raji". Co ty na to?


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 02:03 avatar
Ale radšej sa vyjadrujte k námetu témy! Ak môžem poprosiť?


16.
označiť príspevok

fajer
   13. 5. 2015, 12:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 13:33 avatar
Stale rozmyslam, ci z teba hovori nenavist/zatrpknutost, alebo hlupost...
Súhlasí milky945


53.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2015, 11:07 avatar
Ja som zomrel na ARE po nehode 2x od bolesti, mal som preborenú pánev a oni ma 2x posadili. Ostatné si môžeš prečítať v predchádzajúcich príspevkoch. Prvé dve sekundy po smrti budeš vidieť, ako som videl ja, že som vyšiel zo svojho tela v ktorom som zanechal neznesiteľnú bolesť.
Súhlasí ranexil


56.
označiť príspevok

ranexil muž
   14. 5. 2015, 11:11 avatar
A kam si siel, ked ta vystrelilo z tela?


74.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2015, 14:06 avatar
Na každého to príde a ty nemáš byť prečo výnimka. Tam kam som šiel, som opisoval v minulých príspevkoch, to nejdem donekonečna opakovať, je len isté, že ten kto vie už teraz, čo sa s ním robí, je pripravený a ten kto má z toho srandu teraz, nezdrží sa smiechu ani potom, ibaže medzi tým bude kocky srať.


11.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 5. 2015, 02:18 avatar
Pozemný raj je predsa všade, kde nie sú idioti, čo kradnú pijú, bijú a zabíjajú. A dokonca aj Ježiš hovorí o tom, že vtedy sa vám priblížilo nebeské kráľovstvo. nehľadajme nebo v karibiku, či v iných turistických detináciách, Hľadajme ho v naších domoch, dedinách , mestách už veľmi ťažko. Ja robím dôverník v načom dome a donedávna boli naše domové schôdze, doslova bitka o každú pozíciu, proste dusno, na schôdzach sa tak kričalo, že to bolo počuť na ulici cez zatvorené okno a zrazu sa odsťahoval jeden človek a všetko je inak, žiadne napätie na schôdzi, paráda.
Lenže ako to riešiť ?: koľko je takýchto ľudí, čo nemusia byť ani zlodeji a ani primitívi, naopak veľmi inteligentní ľudia, ale zlí, ako sa ich zbaviť, alebo dať im najavo, nekazte nám tu naše nebo a nerobte nám zo života peklo ????
Alebo neustále sme mali na záhradkach vykrádané chaty a všetci podozrievali romsku rodinu, ktorá bývala blízko. Ale oni boli na to veľmi arogantní, ak ich z toho niekto podozrieval. A zrazu, ktosi od nich odkúpil ich dom, stratili sa a od vtedy neboli chaty vykradnuté ani raz.
čas je neúprosný sudca a ukáže aj to, čo si niekto myslel, že nebude vyjavené nikdy.
Ani vuira v boha nie je vždy o tom, že je nebo a peklo po smrti, nebo a peklo tu máme už teraz, záleží len od toho, kto má kú smolu na počet horeuvedených idiotov medzi nami.
Súhlasí milky945


13.
označiť príspevok

sta2rky muž
   13. 5. 2015, 09:34 avatar
,..ktorí prehliadajú tento Boží sľub o večnom živote v pozemskom raji hovorí ....Shagara - nejde o žiadny boží sľub, ale o zbožné želanie hebrejského pisateľa, žiť večne a táto idea večného života, vyplývajúca z pudu sebazáchovy, ženie prostoduchých ľudí do náruče cirkví a náboženských skupín. Uznám, aj toto je súčasťou našej kultúry a vy ste jej propagátormi, aktérmi.


14.
označiť príspevok

milky945 muž
   13. 5. 2015, 09:52 avatar
Aj v Modlitbe Pána / "otče náš" sa hovorí o príchode kráľovstva na zem:
"príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi."


36.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 22:24 avatar
Ano,Milky...to som spomenul vo svojej téme. Ale väčšina ľudí nepremýšla,nad tým ,...ked sa modlia túto modlitbu. Oni chcú proste veriť pohanským bájkam,/o nesmrteľnosti duše,ktoré idú do nebíčka/a to im nevytlčie ani kanadský drevorubač.


15.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 5. 2015, 12:01 avatar
výborne Milky a stačí tak málo, poraziť satana, ako mu to boh povedal pri vyhnaní z raja: .......ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu......
A teraz má obrovskú príležitosť na to František,lenže loby satana vo vysokých kruhoch vatikánu sú takmer neprekonateľné.
Ale dá sa to , ibaže by pri tom nesmel hľadieť na nikoho a na nič iba do neba, zobrať všetku zodpovednosť na seba a byť jedným z tých od roku 1917, ktorý tomuto zjaveniu a teda nebu uveril, veď dôkazy sú obrovské aj pre neveriacích aj Naša pani povedala, že to musí urobiť svätý otec, ale pred tým musí nájsť originálne dialogy z deťmi, ktoré neboli opravené katolíckou cirkvou podľa dogiem a učenia svätých otcov. lebo odmena je obrovská, mier na celom svete a záchrana niekoľkých miliard ľudí a za to by to stálo risknúť, aj keby tomu ani on sám neveril.
Každý, kto je proti tomuto, je proti nebu a odmena tých, ktorí sú zodpovední za zlo, ktoré tu je dnes, bude už tu na zemi a ak potom pochopí, že bol na opačnej strane, zúfalstvu nebude konca kraja. Všetka ich moc a sláva sa utopí v slzách ich náreku a strach zo smrti iba potom narastie, lebo smrťou sa vyhrážali a smrťou sa držali pri moci, ale ak pochopia, že smrť je pre niekoho vykúpením a pre niekoho trestom, .......

Každý z týchto dnes pomýlených násilnikov sa vyhráža tým a drží pri moci tým, čoho sa on sám bojí.


18.
označiť príspevok

sta2rky muž
   13. 5. 2015, 14:14 avatar
A to, čo z vás bude žiť v tom nebi večne? Tu na zemi, v telesnej forme tomu rozumiem, no neviem si predstaviť, že večne. Ak by to bolo tak ako je to teraz, s chorobami, trápeniami, azda by to nebol ten správny ideál večného života.


19.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 17:16 avatar
Kniha zjavenia - kapitola 21
4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo."


21.
označiť príspevok

sta2rky muž
   13. 5. 2015, 17:36 avatar
To ak nejaký streštenec vyfabuluje takýto výrok, tak by to, že je to niekde napísané v nejakej knižke ktorá je pre mňa akousi "autoritou", malo byť pravdou a dôvodom veriť, že bude jestvovať akýsi posmrtný stav? A znova sa pýtam, čoho posmrtný stav, keď moje vedomie zaniká smrťou?


24.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 17:50 avatar
Naco potom pises toto "no neviem si predstaviť, že večne. Ak by to bolo tak ako je to teraz, s chorobami, trápeniami, azda by to nebol ten správny ideál večného života.", ked ti o to vooobec neslo?
Teraz sa uz vlastne znova len zas opakujes...
Súhlasí milky945


54.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2015, 11:10 avatar
koľkokrát si bol napríklad v kine, prežíval si príbeh filmu, ale na svoje telo si nepomyslel, iba ak len ti bolo treba ísť naWC.


22.
označiť príspevok

sta2rky muž
   13. 5. 2015, 17:45 avatar
Mať nejaké vidiny, zjavenia, predpokladá zmenený stav vedomia a zmenený stav vedomia môže signalizovať psychickú poruchu. Brať vážne halucinácie ľudí s psychickou poruchou v 21. storočí a vyvodzovať z toho závažné rozhodnutia nesvedčí o racionalite myslenia, skôr o jeho plytkosti.


25.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 17:51 avatar
Ktore zjavenia a halucinacie? Vymenuj...


27.
označiť príspevok

ranexil muž
   13. 5. 2015, 17:51 avatar
Niekedy si ymslim, ze je pravda kdesi inde. Asi ensledujes tie chore vylevy nasich uplne normalnych politikov.
Súhlasí Wolfe


59.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2015, 11:17 avatar
Starký, nepleť si hodinky a holinky, ja som zomrel na ARO 2x od bolesti a to nebola žiadna štípana od susedy, Ak máš preborenú pánev a nieklto ťa posadí, to sa ťažko dá nazvať haluicinácia, ale ak táká bolesť prestane, ako keď utne, proste ako keď vytiahneš šnoru zo zástrčky, a hneď sa vidíš, že vychádzaš zo svojho tela, a máš iné starosti a iný život, kde je potom tvoje racionálne myslenie a plytkosť ?
Nie je to náhodou naopak ???????!!!!!!!


28.
označiť príspevok

sta2rky muž
   13. 5. 2015, 18:07 avatar
Ak legendárny Ján píše v zjavení : "a videl som" pričom opisuje to čo videl a reálne to nejestvovalo - jedná sa o halucinácie


29.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 18:17 avatar
Ano, to co si nevidel, to nexistuje..
Súhlasí anonymný_koník


30.
označiť príspevok

milky945 muž
   13. 5. 2015, 18:20 avatar
takže ani atóm, vesmír a evolúcia neexistuje  
Súhlasí Wolfe


32.
označiť príspevok

sta2rky muž
   13. 5. 2015, 20:36 avatar
29 - demagógia. Ján neviem či napísal, alebo povedal, že videl. A ja dodávam, to čo nejestvovalo. A to je halucinácia.


39.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 23:07 avatar
Co nie je halucinacia?
Oci su len nastroj, obraz spracuvava mozog    


33.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   13. 5. 2015, 21:03 avatar
Starký, hovoríme tomu videnie. A vidíme rozdiel medzi halucináciou, ako výplodom samotného mozgu, napr halucinácia na púšti, a videním, ktoré je spôsobené božím duchom. Boh má schopnosť prehrať v mysli človeka videnie niečoho, ako video.
Súhlasí Wolfe


31.
označiť príspevok

YouLove
   13. 5. 2015, 19:17 avatar
Doposiaľ sa nikto z neba nepochválil ako tam je, ako večne, ako nevečne. To čo sa píše je útecha. Nebáť sa smrti.
Súhlasí sta2rky


38.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 23:06 avatar
No este akosi nebol Jezisov druhy prichod.. takze nebol sud, tak neviem co by robili ludia v Nebi..


42.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 23:35 avatar
Wolfe,...a vieš čo je to -"súd". Vedz,...že predstava RKC/peter pri nebeskéj bráne,...ten nalavo,ten napravo/ je naivná,a takýto "súd" Biblia neponúka.
A k tomu príchodu. Aj židia/vyvolení/ tvrdili v čase príchodu Ježiša ,mesiáša....že "mesiáš ešte neprišiel,ale ešte len príde". A dodnes ho očakávajú. Preto aj tvoje slová nie sú pravdivé. Dôkazom toho,že "Ježiš už prišiel",...je celosvetové kázanie dobrého posolstva o Božom kráľovstve. Toto dielo vedie on.
Deje sa presne to,čo sa dialo ked prišiel prvý krát. Aj tedy sa diala celosvetová ,zvestovateľská kampaň. Sk.1:8.


61.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2015, 11:23 avatar
Shaghara, dobre ti to ide, ale občas .....
O súde sa hovorí v evanjeliu viackrát a to dokonca v zmysle, že odelí capov od ovečiekl, vyčistí humno svojou vejačoku, obile do sýpky.
S tým Petrom to je pravda, ale súd bude, niekto podľahne prísnejšiemu súdu a niekto ....... to už musíme nechať na neho.


37.
označiť príspevok

milky945 muž
   13. 5. 2015, 22:47 avatar
Shagara, nerozumiem tomu koncu, kde píšeš:
"pretože Písma predsa učia aj živote v nebi/ale nie pre všetkých/"
a potom niečo o
"kňazi,sudcovia,králi"
Predsa niekto bude / oni budú v nebi?


41.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 23:23 avatar
Milky,...Biblia píše o židoch ,že mali /okrem iného/ ešte jednu prednosť. Boli "zvláštnym vlastníctvom", a mali oni vytvoriť kráľovskú triedu-"vládcov,kňazov a sudcov" v nebi. Ved aj preto,naprv Ježiš nedovolil zvestovať samaritánom a pohanom. Ale ked židia ho odmietali,tak potom umožnil aby túto skupinu "vyvolených" doplnili ľudia z pohanov. Naň sa vzťahuje výraz-"duchovný Izrael"/už nie telesný/,alebo výraz -"Boží Izrael".
Teda,daní "vládci,sudcovia a kňazi" budú v nebi aby priviedli poslušné ľudstvo počas 1000-ročného kráľovstva k dokonalosti. Aj daného zločinca/ktorý bol vedla Ježiša/,a ktorému slúbil: "budeš so mnou v raji". Daný zločinec nemohol nikdy prísť do neba. Nespĺňal dané podmienky. A dané podmienky v prvom rade dodržiava Boh,jeho syn.Teda,kto len trochu pozná Boha,musí vedieť,že zločinec nešiel do neba.
------------------------------------
Ef.1:4-5....píše:"Tak si nás vyvolil v ňom ešte pred stvorením sveta, aby sme v láske boli svätí a bezúhonní v jeho očiach. 5 Už vopred nás určil za synov skrze Ježiša Krista pre seba podľa rozhodnutia svojej vôle,"
O čom sa tu píše? O predurčení? Ano! Ale nie o predurčení jednotlivcov. To by bolo hlúpe a nebiblické. Tu sa spomína len predurčená skupina "vládcov,...kúpených zo zeme,...prvé ovocie Bohu". Ide o danú skupinu 144 000.
Citujem.....Zjav.14:3-4...:"A spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi Živými a pred starcami. A tú pieseň sa nik nemohol naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. 4 To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, sú panicmi. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek idea. Oni boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi".
Môžme polemizovať,či dané číslo je doslovné,alebo symbolické. Ale kontext hovorí,že ide o malú skupinu/"malé stádo"/, a že je to "prvotina Bohu",...teda nejaká časť ľudstva. Aj daný výraz hovorí o malej skupine. Aj to nás vedie k tomu,že ide o doslovné číslo. Ved aj pozemský parlament,ma daný,presný počet vládcov.


50.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   14. 5. 2015, 09:54 avatar
Píšeš neskutočné,ale neskutočné hlúposti,vysvetlím nižšie.


52.
označiť príspevok

ranexil muž
   14. 5. 2015, 10:39 avatar
Ku tomu poznaniu som dospel aj sam, ze nejde o tychto ludi z Izraela, ale ze je to duchovny narod.


62.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2015, 11:27 avatar
41 shagara, Ježiš, keď bol zabitý na kríži, vstúpil najprv do podsvetia a kto bol dobrý a spravodlivý, počul jeho hlas,. Teda Ježiš je jediný spasiteľ všetkých pokolení podľa nového, ale aj podľa starého zákona.
Súhlasí stefan 5


44.
označiť príspevok

milky945 muž
   14. 5. 2015, 00:12 avatar
Ďakujem za odpoveď, už chápem načo narážaš. Aj rim 8 píše o vyvolených (roháčkov preklad):

29Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho Syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi.30A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.

Veľmi dobre si poznamenal, že v Písme sú badať akoby dve triedy veriacich: malé stádo, veľké stádo. Pre každé stádo je iné vzkriesenie, iná smrť (druhá smrť, prvé druhé vzkriesenie).
Ježiš dva krát nasýtil zástup ľudí chlebom, na dvoch "podujatiach". Ten chlieb, ktorý jedli, symbolizuje novú zmluvu (Ježiš je ten chlieb života Ján 6). Prečo dva krát nasýtil? Čo tým chcel povedať? Prvé nasýtenie je pre prvotinu, druhé nasýtenie je pre všetkých ostatných. Ale to už sa dostávam k tomu, s čím nesúhlasíš.

RE "Teda,daní "vládci,sudcovia a kňazi" budú v nebi aby priviedli poslušné ľudstvo počas 1000-ročného kráľovstva k dokonalosti.":
...
Ja som myslel, že všetci budú na zemi, aj Kristus, veď mu patrí Dávidov trón a má vládnuť božiemu kráľovstu na zemi, ktoré bolo prorokované už židom.


51.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   14. 5. 2015, 10:06 avatar
Chápanie malého a veľkého stáda je hlúposť.
Malé stádočko v skutočnosti len vyjydruje,aký malý bude počet spasených ľudí.
Chlieb nesymbolizuje novú zmluvu,lae jeho slovo,samotného Krista,čo nie je žiadna novinka,ale je to použité aj v SZ.dôkaz je tu:
Kde a kedykoľvek sa našly tvoje slová, zjedol som ich, a tvoje slová mi boly obveselením, a radosťou môjho srdca, pretože je tvoje meno vzývané nado mnou, Hospodine, Bože Zástupov! Jer15,16
U Boha neexistujú žiadne triedy a už vôbec nie kňazov.to pochopí po prečítaní Písma aj malé dieťa.Lebo máme len jedného veľkňaza a tým je Pán Ježiš.
Vás dvoch milky a shagara je veľmi zábavné pozorovať,ako sa zdanlivo "kritizujete" a pritom si nahrávate-Skoro by som povedal,že to píše tá istá osoba.Ale nemýľte sa chlapci,kto bude uberať,alebo pridávať k Božiemu slovu,toho čaká aj patričná odmena.
Súhlasí elemír


63.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2015, 11:33 avatar
...... a potom som videl zástup ľudí rôznych národov a rás, ktorí mali oblečené biele košele, ktoré si vyprali v krvi baránkovej.
Neopierejte sa o listy, to už spadá do sféry človeka. Listy sú pre nás veľmi cenné v tom, že vidíme, ako chápali vieru a cirkev hneď po smrti Ježišovej, a to bez dogiem a učení svätých otcov. Ale listy by som aspoň ja nepoužil v takýchto debatách, kde sa predkladajú dôkazy.
Súhlasí ranexil


64.
označiť príspevok

ranexil muž
   14. 5. 2015, 11:34 avatar
Presne si to vystihol


66.
označiť príspevok

bystrik muž
   14. 5. 2015, 11:39 avatar
oni sami si oprali, takže teraz ako???


75.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   14. 5. 2015, 18:56 avatar
Štefan, 51, Milky a Shagara sú dve osoby a každá má svoju denomináciu. Milky je myslím adventista a Shagara je Jehovov svedok. Keďže tieto učenia sú dosť podobné, lebo Russel bol zo začiatku tiež myslím adventista. Potom sa oddelil od adventistov a išiel svojou cestou. Ale mám pocit, že adventisti veria v trojicu a jehovovi svedkovia nie. Spoločné majú myslím učenie o duši a pekle.
Súhlasí Wolfe, stefan 5


76.
označiť príspevok

milky945 muž
   14. 5. 2015, 20:00 avatar
Slušný človek 75: pekný pokus, ale nie som adventista, nie som ani jehovista, i keď so shagarom nachádzam zhodu vo veľa oblastiach. Som len človek, čo hľadá pravdu. To si aj ty myslím.

stefan 51: patričná odmena čaká aj na tých, čo súdia druhých.
Súhlasí stefan 5


77.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 5. 2015, 20:04 avatar
Aha, takze su ti adventisti a svedkovia najblizsi (take nieco si tusim spominal), ale inak sa nikam nezaradujes?
Tusim nas tu je takych, co sa nezaraduju viac
Súhlasí milky945


83.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 5. 2015, 15:23 avatar
Jedno krídlo adventistov neverilo ani v trojicu. Aspoň ,čo ja viem.
A neveríme v nesmrteľnú dušu a peklo,ako miesto múk.


45.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 5. 2015, 00:39 avatar
Už som dal i otázku,...čo predobrazujú trio Izraelské sviatky.
1,Pesach=Ježiš....kráľ vyvolenej,znovuzrodenéj triedy
2,Sviatok týždňov,letnice=prvé ovocie,znovuzrodení,....budú žiť v nebi
3,Sviatok prístreškov=zber ostatnej úrody,žatva...väčšina ľudstva,ktorí budú žiť na zemi
---------------------------------
Teda,aj tieto sviatky poukazovali na tieto skupiny/plus Ježiša/. Teda,iba tí,čo na letnice dostali ducha svätého/teraz hovorím o 1 storočí/,predobrazujú nebeskú triedu,pomazanú duchom svätým..teda to sú tí -znovuzrodení.
----------------------------------


47.
označiť príspevok

milky945 muž
   14. 5. 2015, 01:27 avatar
RE "prvé ovocie,znovuzrodení,....budú žiť v nebi"
prečo v nebi? už som to spochybnil v 44 a znova sa pýtam.


46.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 5. 2015, 00:47 avatar
A Milky,...máš pravdu,aj ten text,ktorý si citoval opisuje tú "predurčenú triedu",...Ježišových "bratov",spoluvládcov v nebi. Rozumej,...predurčená bola len skupina,...nie samotní jednotlivci. Tí,si to museli "zaslúžiť",museli vytrvať do konca...atd.


48.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 5. 2015, 02:01 avatar
Milky,...uniklo mi to/ten záver/....ale to nie je pravda. A to jednoducho,že Kristus povedal: .."že svet ho už viac neuvidí". Dalej,ak by si Ježiš vzal znova to telo,čo obetoval,tak by vlastne zrušil /anuloval/ výkupné. On telo "obetoval",vzdal sa ho za hriechy sveta. Príklad: V SZ sú prípady výkupného/preobrazy/,ked výjupca zaplatí istú cenu za to,že niekomu spôsobil škodu. Potom je všetko vyrovnané,napravené. Ale daný výkupca si potom nemôže pýtať danú cenu naspäť,...to by bol nonsens.
A sú aj iné dôvody,prečo Kristus nemôže prísť na zem. A tých textov,že bude vládnuť z neba/aj daná prvotina/,že sa čudujem ,že si to všetko prehliadol. Trebárs-Ján 14:1-3..atd. Ale nájdeš ich dosť i v knihe Zjavenie. Ja už som mnohé citoval.
A tie chleby,sýtenie nemá súvis s tým,čo píšeš. Nikde sa tam nespomína vládnutie,nebo...atd. Ani to kontext nenaznačuje niečim.


57.
označiť príspevok

fajer
   14. 5. 2015, 11:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

ranexil muž
   14. 5. 2015, 11:17 avatar
Fajer, a vies ty vobec, ze touto reakciou kopes svoj ateizmus do zadku? 
Súhlasí bystrik, stefan 5


60.
označiť príspevok

fajer
   14. 5. 2015, 11:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.68.
označiť príspevok

bystrik muž
   14. 5. 2015, 11:42 avatar
Ak Boh, tak potom čo fajer??? No mŕtvoly, už sa vám to kráti, obrovskou rýchlosťou---

http://www.youtube.com/watch?v=XkNUP-NEtLI Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


67.
označiť príspevok

bystrik muž
   14. 5. 2015, 11:40 avatar
áno, rozprávka starej baby jagi---Veľký tresk---asi tak nejak--- 
Súhlasí stefan 5


65.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2015, 11:37 avatar
Ja som s vami po všetky dni tohoto sveta,.........

Kde sa zídu dvaja, ale traja v mojom mene, tam som aj ja s nimi ......

Pri každom premenení na omši

..................


55.
označiť príspevok

bystrik muž
   14. 5. 2015, 11:11 avatar
Večný na Zemi? Ani náhodou---V nebi? O to sa každý musí postarať sám---Návod sme dostali---Je len nás, že čo sme s ním urobili----


69.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2015, 11:46 avatar
Nebo je v rozmere plus jeden od nášho vesmíru. Náš vesmír je iba maličkou súčasťou plusového rozmeru, a naša slnečná sústava je tam jeden atomik s aktívnym jadrom. Teda pomer veľkosti atom,u v našej hmote a ve+ľkosť slnečnej sústave, čo je atomik v hmote plus jeden, je konštanta K, ktorá matematicky vyjadruje pomer nášho rozmeru a rozmeru plus jeden. Teda aj sekunda v rozmere plus je k násobne dlhšia, ako naša a teda pre nás večnosť.
Ale k násobne dlhší čas sa dá tiež pozorovať aj na nočnej oblohe, lebo popdľa neho sa všetky špirálové galaxie stáčajú do lievika čiernej diery.
Ale časový vnem v oboch rozmeroch je rovnaký a všetky časy všetkých rozmerov plusových a mínusových sa stretajú lievikovito u Boha, pre ktorého je tisíc dni ako jeden deň a jeden deň, ako tisíc dní.


70.
označiť príspevok

bystrik muž
   14. 5. 2015, 11:58 avatar
u Boha, tam kde ešte nikto nikdy nevystúpil, jediné jeho dvaja Synovia---Aj sám Ježiš povedal: Boha nikto nevidel, jediné Syn!!!


71.
označiť príspevok

ranexil muž
   14. 5. 2015, 12:00 avatar
Myslim si, zeby ste syna, ktory ho jediny videl nepokladali za nic a nadalej by ste si hudli svoje picoviny, ak by vam chcel cosi povedat, ci ukazat.


72.
označiť príspevok

bystrik muž
   14. 5. 2015, 12:51 avatar
Však aj povedal a ukázal, ale ľudia vždy len svoje si hudú, mysliac si, že to oni zjedli už dávno všetku múdrosť sveta----


73.
označiť príspevok

milky945 muž
   14. 5. 2015, 12:59 avatar
Shagara 48:
Stefan 51:

Chlieb jedli pri poslednej večery, chlebom nasýtil Ježiš zástup / dav ľudí. O sebe hovorí Ježiš, že je chlieb života (Ján 6). Z toho mi tak nejak vyplýva, že dve nasýtenia ľudí chlebom symbolizujú dve "povolania" do novej zmluvy. Ak nie to, tak už neviem, čo iné. Či to len tak sa najedli chlebom dva krát? Či Ježiš nerobil všetko v podobenstvách?

Dve nasýtenia: Mk 6,30+ a Mk 8,1.


78.
označiť príspevok

milky945 muž
   14. 5. 2015, 20:33 avatar
Shagara, sú jasné proroctvá o tom, že 1000 ročné kráľovstvo s Kristom bude na zemi.

Jasné biblické dôkazy o kráľovstve Krista na zemi a ďalšie súvislosti:
1). Kristove nohy sa skutočne dotknú Olivového vrchu, skôr než bude ustanovené tisícročné kráľovstvo (Zachariáš 14:4, 9);
2). Počas kráľovstva, Mesiáš bude spravodlivo súdiť na zemi (Jeremiáš 23:5-8);
3). O kráľovstve hovorí, že bude pod nebom (Daniel 7:13-14, 27);
4). Proroci prorokovali o zmenách na zemi počas kráľovstva (Skutky 3:21; Izaiáš 35:1-2; 11:6-9; 29:18; 65:20-22; Ezechiáš 47:1-12; Ámos 9:11-15);
5). Chronologický postup udalostí v Zjavení naznačuje, že tisícročné kráľovstvo bude pred skončením dejín tohto sveta (Zjavenie 20).
Zdroj: www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Iný zdroj: zjavenie.blogspot.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


79.
označiť príspevok

milky945 muž
   15. 5. 2015, 00:41 avatar
ešte doplním k tejto téme:

Zjavenie Jána 20,4: ... "A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. 5 A ostatní mŕtvi neožili, až sa dokoná tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. "

Verš 5 je zaujímavý. Vyvolení ožili a kraľovali s Kristom, ale nemali koho viesť / učiť / vychovávať, lebo ostatní neožili. Potom je ich pobyt v nebi zbytočný.


84.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 5. 2015, 15:30 avatar
Ano ,...dané kráľovstvo bude mať aj poddaných na zemi,ale ono samo bude v nebi. Už som písal,že konkrétne o tom Písma píšu,..."že budú vládnuť nad zemou",...a že to "bude v nebesiach". Preto dané Božie kráľovstvo sa opisuje na mnohých miestach ako ..."nebeské kráľovstvo". Ale je to tak jednoznačné,že sa čudujem ,prečo ťaháš vládu Krista na zem. On tu nemôže byť,už je duch,a tak zostane. Tela sa vzdal.


80.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 5. 2015, 02:06 avatar
Milky,...keby si premýšlaľ,tak pochopíš. ...čo píše Ján,Pavol,...atd?
Citujem Sk.24,15....."A mám nádej v Bohu, nádej, ktorú aj títo sami prechovávajú, že nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých."
Kto sú tí "nespravodliví". To sú všetci tí,ktorí nemohli spoznať a uveriť v Krista. Tu,v tomto kráľovstve/súdnom dni/ dostanú šancu, a môžu "duchovne ožiť", a získať spravodlivosť skrze vieru v Krista.
Teda,...výraz -"ostatní neožili" sa vzťahuje na túto skupinu. Ved tí,čo zomreli vo viere.a v spravodlivom postavení sú "živí v Božích očiach". A vzťahuje sa to na tých,čo budú v pozemskom raji. Nie v nebi !!!
Ak spoznáš biblickú reč,spôsob jej vyjadrovania,tak pochopíš aj zložitejšie veci. Ale to môžeš len v pravom náboženstve,kde pôsobí Boží duch. Taká je realita. Inak môžeš sám skúmať Písma desať ľudských životov a nespoznáš pravdu. Aj keby si mal päť doktorátov. Teda,škola ducha svätého,....je nadradená všetkému.


81.
označiť príspevok

milky945 muž
   15. 5. 2015, 11:44 avatar
Shagara 80: vôbec nechápem tvojej logike / argumentácii v 80. Skúsim to preto od začiatku.

Ty tvrdíš v tejto téme a možno aj inde, že vyvolení budú počas 1000 ročného kráľovstva s Kristom v nebi, aby z nespravodlivých na zemi urobili spravodlivých. Je tak? Dobre tomu rozumiem? Ja sa pýtam, akých nespravodlivých budú "vychovávať", keď podľa Zjavenie Jána 20,5 ostatní mŕtvi neožijú? Je to tam čierne na bielom. Ostatní mŕtvi / nespravodliví budú vzkriesení až po skončení 1000 rokov. Pre nich bude ohnivé jazero, ale to už je iná téma. Ale vlastne nie je to iná téma, lebo práve ohnivé jazero je na "výchovu" nespravodlivých. Zatiaľ len toľko.


82.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 5. 2015, 15:07 avatar
"Nespravodliví" sú tí,čo nemohli spoznať Boha, a uveriť v Krista. Tí,čo žili pred Kristom,mentálne postihnutí,nenarodené det,malé deti,domorodci...atd. "Spravodlivosť " získajú až vdaka viere v Krista. A "neožijú"../duchovne/ pokiaľ neprejdu poslednou skúškou na konci 1000-ročného kráľovstva. Tu nejde o doslovné "neožijú",...ale o duchovné.
A bezbožní ľudia/tiež iná kategoria nespravodlivých/ tí nebudú vôbec vzkriesení. Povedz načo? Tí zostanu už večne mŕtvy. Ved dané "ohnivé jazero" je -"druhá smrť",večná smrť,....tam niet vzkriesenia.
".....Svojím poznaním ten spravodlivý, môj sluha, prinesie spravodlivé postavenie mnohým ľuďom, a ich previnenia ponesie sám.“ (Izaiáš 53:10, 11)
Teda,pred svojim vzkriesením,...boli nespravodliví ,tí,......čo nemohli dnes uveriť,prijať Krista. Ale šancu museli dostať. Ved môže mentálne postihnutý za svoje postihnutie? Nie,...tak Boh/Spravodlívý/ dáva týmto a iným ľudom šancu.
Na zlých ľudí sa viac používa pojem...."bezbožný,zlý,zradný,neverný,odporný...atd".


85.
označiť príspevok

gabor muž
   19. 5. 2015, 11:33 avatar
Shagara na pripevok 8 Boh ma dusu?Potom je smrtelny a viditelny


89.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 5. 2015, 03:33 avatar
Výraz-"duša" v gréčtine,hebrejčine znamená ..:"tvor,/zviera/bytosť a život daného tvora,bytosti. Pýtam sa,...je Boh bytosť,a má život? Ano!!!
A tak stále platí,...že Boh je neviditeľný,nesmrteľný. Daný výraz/Boh má dušu=Boh má život/ totiž,nijak nenarúša tieto Božie atribúty.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:30,  Nebol by prudký. Voľným okom vidíme okolo seba maximálne 10 km do diaľky. Na tejto...
dnes, 20:03,  Ondreji, a čo ty, ty veríš v gulatú zem ? Nejako si ticho..
dnes, 20:03,  Samozrejme že to dokazuje plochosť Zeme. Ak by Zem bola guľa, tak to zakrivenie, spád by bol...
dnes, 18:54,  Ale prečo by som to mal robiť? Táto konštrukcia predsa nedokazuje, že zem nie je guľa....
dnes, 16:03,  Scarlette to nebola výčitka na tvoju adresu, len si myslím , že tvoja téma si zaslúži...
dnes, 16:03,  (: a nie len Ukrajinu *04
dnes, 16:00,  16. na teba si je skoda drat ruku *57 "cize biblia obsahuje cca 40% aramejciny a grectiny ....
dnes, 15:59,  Vidím, že tu je aj Ondrík , ten sa zaručene chytí.
dnes, 15:59,  3. havran, mam dolezitejsie veci , vela prace *04 za dva a pol , ja si vyberam co ma prave zaujme .
dnes, 15:57,  17. NASA to taha za jeden povraz s esa , roskomosom a jaxou *57 prostacik objavil celosvetove...
dnes, 15:55,  Scarlette ako vidím , že si intelektuálne príliš vysoko zaťala a keď nedáš tému na...
dnes, 14:45,  Comu nechápeš ?...
dnes, 13:33,  Zatiaľ, čo Rusofili stále básnika o tom, že si Američania niečo porcujú, zatiaľ jediné,...
dnes, 13:28,  Na guli je zakrivenie všade rovnaké. Nechápem, o akých rozdieloch v zakrivení zeme to...
dnes, 11:21,  Amerika nič neporcuje ty sonaru červený.......zober si taký Kuvajt, ako sa narába s...
dnes, 07:36,  V 68 ten tvoj medveď sa rozhodol, že nás bude držať v klietke.......a ty si sa cítil v tej...
včera, 20:33,  K zakriveniu Zeme len tolkoto,...
včera, 20:21,  Scarlette Pochopenie histórie má vždy nenahraditeľný význam pre súčastnosť , ale i pre...
včera, 19:42,  Bolsevik sa nezaprie....nakopat do zadku by si potreboval ty somár červený....ruský koláč...
včera, 14:39,  „Sovietsky príbeh“ je príbeh utrpenia, bolesti, nespravodlivosti a skutočnej (reálnej)...
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
V jednoduchosti je krása.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(241 848 bytes in 0,417 seconds)