Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Texty predvolebných prejavov českej historičky a českej spisovateľky

29
reakcií
619
prečítaní
Tému 12. septembra 2017, 12:16 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   12. 9. 2017, 12:16 avatar
Texty prejavov historičky Márie Neudorflovej a spisovateľky Lenky Procházkovej na sobotnej predvolebnej manifestácii na Václavskom námestí v Prahe - 9. septembra 2017

Marie L. Neudorflová: Demokracie, která není

Milí přátelé,
Myslím, že všichni cítíme, že se lidé stávají alergičtí na slovo demokracie. Zdravý instinkt jim napovídá, že politika, kterou máme není demokratická, že se nezajímá o důležité potřeby nás všech, o kulturní, sociální a mravní úroveň národa, o jeho bezpečnost a budoucnost. Stali jsme se druhořadým státem politickou i sociální pozicí v Evropské unii, kolonií ve vtahu k Německu, terčem mocenských hrátek a tlaků, abychom nesli hrozivé důsledky jejich problémů, na nichž nemáme nejmenší podíl. Tato situace je důsledkem jejich nedemokratismu, nezod-povědnosti, ba i dědictvím kolonialismu v mezinárodních vztazích, kde silnější státy vnímají slabší národy jako snadný terč svých expansivních a zištných zájmů.
Když naši velikáni zakládali demokratické Československo, T. G. Masaryk měl nejvíce ujasněné ideály a principy pro jeho stabilitu a demokracii, z nichž v mezinárodní oblasti byl nejdůležitější požadavek respektu velkých národů a státu k malým, k jejich historii, kultuře, k jejich pozitivnímu potenciálu, neboť jiné přístupy přinášely destrukci a utrpení. Bylo důležité, že se Masarykovi v tomto smyslu podařilo přesvědčit amerického presidenta a řadu dalších politiků. Nebylo jejich vinou, že vývoj šel brzy jinudy v důsledku nedostatečného úsilí o rozvoj podmínek k demokracii uvnitř řady států, zvláště Německa, které bylo svou historií a politickou ideologií orientováno hlavně na expanzi. Po desetiletí se netajilo svým pohrdáním menšími, zvláště slovanskými národy.
Po pádu komunismu se nedemokratická, expansivní a asociální podstata západního neoliberalismu a nadnárodních korporací začala znovu rychle prosazovat a postupně ovlivňovala jak EU tak poměry v jednotlivých zemích, včetně naší. Podle nich Demokratické instituce mají sloužit především k ochraně sou-kromých podnikatelských zájmů, zájmům nadnárodních korpo- rací, bez zřetele na sociální, kulturní a mravní úroveň občanů a národů. Ty jim jsou naopak na obtíž. Politickou úroveň veřej- nosti a její angažovanost vnímají jako nebezpečnou pro svou moc. Proto jejich stálé úsilí držet společnost atomizovanou, veřej-nost politicky nevzdělanou, desinformovanou a desorientova- nou, soustředěnou hlavně na své soukromí. Proto tlaky na přepisování historie, zdůrazňování nedůležitého, soukromého, nerozlišování důležitého od nedůležitého, aby se možnost poučení z dějin zcela vytratila.
Chápání demokracie jen ve prospěch podnikatelských zájmů, ignoruje historické, duchovní a mravní dimenze lidí, neumožňuje veřejnosti efektivně kontrolovat politicky mocenskou vrstvu, která má vždy inklinaci svou moc zneužívat. Nedemokratické neoliberalistické pojetí demokracie nám je vnucováno jako jediná možná forma demokracie. I politickým stranám chybí společný základ obhajoby potřeb, úrovně a zájmů veřejnosti, národa, státu. Bez takového společného nejsou politické strany ve skutečnosti demokratické. Takto chápanou demokracii, která demokracií není, nesmíme přijímat. Musíme usilovat o skutečnou demokracii, v níž jsou občané respektovanou součástí politic- kého systému a mají podstatný vliv na politiku.
Když se podíváme do moderní historie, úroveň evropských národů se vyvinula z tlaků zdola, z ponižované a utlačované většiny, z konfliktů mezi mocnými a většinou lidí, z ideálů a odvahy osvícenců, humanistů a demokratů, kteří chápali pokrok ve velmi širokém, nejen materialistickém a technologickém smyslu. Osvícenci věřili, že každý člověk má právo vzděláním rozvíjet svůj pozitivní potenciál kulturní, odborný a mravní, že lidé musí rozumět světu, ve kterém žijí, a musí mít možnost efektivně ovlivňovat politiku ke svému prospěchu. Součástí byla také idea, že lidé, kromě vzdělání, musí sdílet určité huma- nitní ideály a principy, zodpovědnost za sebe, za druhé i za celek, že ne expanze silnějších národů na úkor slabších, ale smysluplná práce a spolupráce jsou cestou ke slušné úrovni lidí, ke spravedlnosti a ke stabilitě.
Existence hluboce integrované komunity, národa, státu, byla nez-bytnou podmínkou pro komunikaci o společných problémech a jejich řešení ve prospěch většiny, obecného dobra. Národ, byl cenným výdobytkem historického demokratizačního vývoje, pod-mínkou pro demokracii. V současnosti neoliberálové, globalisté a nedemokraté všeho druhu, záměrně integritu národů nejrůz- nějším způsobem narušují. Zvykly si používat pojem naciona-lismus jen v negativním smyslu a ignorovat jeho pozitivní stránky.
Když naši velikáni jako Palacký, Havlíček, Masaryk, Beneš, Štefánik vědomě rozvíjeli kulturní, vzdělaneckou a politickou úroveň českého a slovenského národa, probouzeli v lidech sebeúctu, sebedůvěru ve své pozitivní schopnosti, ve svou cenu. Rozvíjení úrovně obou národů od 19. století je historický unikát, plný inspirace a poučení, k jehož humanitním a mravním hodnotám a ověřeným metodám, dnes ponižovaným, bychom se měli vědomě vracet. Centrem byly nejen humanitní a demo- kratické ideály, důraz na znalosti a poučení z historie, ale i silná víra v rovnocennost malých národů s velkými, v jejich schopnosti přispívat vlastní prací ke své úrovni a tím i k úrovni civilizace a právu na respekt. Celý proces probíhal navzdory podmínkám a mocenským vrstvám s jejich scestným pocitem superiority a sobeckými zájmy. Vlastenecky orientovaná inteligence se svým tvořivým a pozitivním vztahem k vlastnímu národu a její obětavá účast v demokratizačním procesu, byla rozhodující pro úroveň českého národa, který svou iniciativou nadšeně přijímal ideály mající úctu k jeho schopnostem, pozitivnímu potenciálu a důstojnosti.
Humanitní a demokratické ideály, jako součást rozvoje jedno- tlivců a národa, jsou stále aktuální. Obsahují hluboký respekt pro jednotlivce a národy jako duchovní, kulturní, mravní, historické a sociální entity. Věrnost humanitním ideálům, realistický idealismus podložený znalostmi, přinášely postupně téměř zázračné výsledky včetně demokratického Československa s vysokou kulturou a sociálním cítěním. Nebylo jeho vinou, že Evropa nečelila v počátcích německé brutální expanzi. Dědictví humanitních a demokratických ideálů, které nás úspěšně pozve-daly v minulosti, je pro nás závazné, pro přítomnost i budou- cnost. Spolehlivější pouta a oporu pro důstojnou existenci, současnou i budoucí, nemáme. Toto dědictví je třeba trvale bránit slovem, skutky i železem.


2.
označiť príspevok

Kasafran
   12. 9. 2017, 12:20 avatar
Lenka Procházková - Ocet my nepijem !

Dobré odpoledne, milí přátelé, ráda jsem přijala pozvání na dnešní shromáždění. Historička paní Marie Neudorflová před chvílí ve svém skvělém projevu mluvila o demokracii, která není. Po čtvrt století „usilovného budování“ opravdu z naší demokracie zbývá už jen viněta na vypité láhvi. Ti, kdož si z ní po léta přihýbali, pořád krouží jako vinné mušky kolem hrdla té láhve, aby vysáli i poslední hlt, co ještě zbyl na dně. Pak prázdnou láhev zahodí do kontejneru na tříděný odpad a zařadí se do fronty, aby od bruselských komisařů vyfasovali novou flašku s novým obsahem. I ona bude mít na skle přilepe- nou etiketu DEMOKRACIE, ale tekutina uvnitř bude smrdět jak ocet. Takových lahví mají v ústředním supermarketu, o kterém nedávno mluvil příručí pan Macron, připravené plné sklady. Hlasy občanů varující před tím, co nás ten handl bude stát, sílí, a naše dnešní shromáždění je toho důkazem, ale už zítra můžeme být umlčeni. Ústavní právo na svobodu slova a názoru podmíněné zárukou svobodného šíření informací je porušováno už teď. Totalita přešlapuje za našimi dveřmi a zpívá song o právech člověka. Říjnové volby do sněmovny se neúprosně blíží a odsud už stáčí poslední lok. Ten krátký čas, který nám zbývá k sešikování vozové hradby, nesmíme promarnit. Nepo-dléhejme defétismu, že vše je marné. Není to pravda. Žádná bitva není předem prohraná, pokud to nevzdáme my sami. Naši předkové nebyli zbabělci. Kdyby byli, už tu dnes nežijeme!
Prý jsme národem plebejců, posmívají se někteří „odborníci“ na českou historii. Kdyby vnímali naše dějiny bez účelového zakři-vení, museli by ale vědět, proč byla naše elita pravidelně vybí- jena či vyháněna. A museli by s obdivem uznat, že to byl právě plebs čili lid, který z odkazu mrtvých a z vlastní moudrosti a energie dokázal vyšlechtit novou národní elitu. TGM zakladatel demokratického státu stál na ramenou duchovních obrů. Touhu po demokracii však sdílel i plebs a dokázal ten sen vybojovat.
Naše země ale není ostrovem, její poloha uprostřed Evropy je hodně nepohodlná. Česká urputnost čelící po staletí cizím choutkám a devastujícím cizím vlivům dnes zdánlivě ochabuje. Víme však, že síla řetězu je daná sílou jeho nejslabšího článku. V současném řetězu je těch slabých článků povícero. Ale před- stírají nám, že jsou z ocele, ty gumy ! V kampani slibují, že nás zdárně převedou přes křižovatku, ke které nás sami zavlekli, ti pokrytci ! Jejich vazalské politické programy však jasně prozra- zují, k čemu nás chtějí definitivně připoutat, ti zrádci ! My ale nejsme otroci, ani duševní bezdomovci. Česká tvrdohlavost při hledání pravdy a odhodlanost ji hájit má hluboké kořeny. Tak hluboké, že je nelze vyrvat, ani zadusit pod nějakými drny přivezenými odjinud. Své kořeny si nedáme vypálit ani Brusel- skou kyselinou.
My, takzvaný plebs, pořád pevně stojíme na ramenou obrů, když bráníme demokratické principy. Proto věřím, že naše kolektivní moudrost si dokáže poradit s ambicemi sádrových trpaslíků. I když se před volbami převlékli za pilné zahradníky a na své rýče si přelepili logo s českým lvíčkem, my víme, za koho naši političtí trpaslíci kopou. Proto je naším právem a svatou povin- ností je ze Sněmovny vykopnout. Musíme ale dobře zvážit, koho posadíme do uprázdněných lavic.
Je to odpovědný úkol vybrat v říjnových volbách ty strany a hnutí, které vnímají stav světa reálně, které dokážou pojmenovat jeho hrozby a které jsou natolik pokorné, aby uznaly, že k nalezení řešení musí přizvat všechny občany naší republiky. Mluvím samo-zřejmě o naléhavosti uzákonit institut obecného referenda. Se stejnou naléhavostí ale připomínám, že kolektivní moudrost, na níž je myšlenka plebiscitu založena, funguje pouze tehdy, když funguje svobodné šíření informací. Cenzorská mříž už je pro nás české „kacíře“ ve skladu ústředního supermarketu připra- vena. S jejím převozem se ještě vyčkává, až naši noví poslanci složí slib o svědomité službě lidu. Teprve pak dorazí zásilka i s návodem k jejímu použití. Ale co když ji naši budoucí zákono- dárci odmítnou převzít, protože nebudou ze sádry, ani z gumy ? O tom v říjnu rozhodneme my !
Čím víc nás k volbám přijde, tím větší bude šance, že z odpečetěných uren vypadne svědectví o tom, že génius českého národa neumřel a že má dost sil oživit i demokracii.
Pořád ještě máme naději. Když k ní přidáme víru a odhodla- nost, dokážeme do té vypité láhve načepovat nové dobré víno Czech made. Splašky z Macronova skladu ať si příručí přidělují těm, co už to vzdali. My se nedáme otrávit. Ani umlčet.
Mluvila jsem o české tvrdohlavosti. Vhodnějším slovem je ale věrnost. Nejen věrnost té líbezné krajině, do které jsme se narodili, ale i věrnost těm, kteří pro tuto zemi a její suverenitu dokázali zemřít. Mysleme na ně, až půjdeme v říjnu rozhodovat o budoucnosti své vlasti.


3.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   12. 9. 2017, 13:07 avatar
Ani v demokracii nemoze byt kazdy kralom... ))))


4.
označiť príspevok

Kasafran
   12. 9. 2017, 13:14 avatar
Grofik šrobik,
nezdá sa Ti, že kráľom v demokracii nemôže byť nikto...?


5.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   12. 9. 2017, 13:21 avatar
Viac a viac moci na obcanov az mas z toho absolutistickych kralov....)))


6.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 9. 2017, 13:30 avatar
V podstate tárajú. Máme demokratický nástroj, voľby. Žiaľ, na vine sú občania, ako voliči, lebo kašlú na to, aby svoje práva využívali. Čo chcú občania, to majú. Čím väčší nezáujem, tým väčšia príležitosť pre politikov s totalitným zmýšľaním, ktorí sa pokúsia prevziať politickú moc násilím. Toto čaká lenivých voličov!

Napríklad, idú voľby do VÚC, a KSS má možnosť dať 5 kandidátov, ale dá len jedného. Čo má volič robiť? Ďalším štyrom dá hlas z inej politickej strany. Asi ktorej? Netreba hádať!


7.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 9. 2017, 13:41 avatar
Ideály nemožno nastaviť systémom.
Ideály musia žiť a realizovať sa v každodenných činoch konkrétnych ľudí.


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 9. 2017, 13:44 avatar
Demokratický ideál: Každý občan, ktorý má volebné právo, pôjde voliť. Zúčastní sa volieb.


9.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 9. 2017, 13:47 avatar
To nestačí, pokiaľ politické strany musia odvádzať služby sponzorom.
Súhlasí Kasafran


21.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 9. 2017, 20:50 avatar
Hlúpy názor, svedčí o tom, že voliči volia strany, ktoré sú závislé na akýchsi neidentifikovaných sponzoroch. To zasa svedčí o tom, že voliči sú hlúpi, ak je pravda o tých sponzoroch.

Je dosť strán na výber. A mýliš sa, ak si namýšľaš, že všetky sú závislé od sponzorov. Podľa sú to len táraniny tých, ktorí bažia po odstránení demokracie. To, že sú nejaké strany, ktoré sú naviazané na nejakých sponzorov, neznamená, že také sú všetky.

Preto platí moje, že občania sa majú zúčastňovať volieb, a majú tak možnosť aj odstaviť strany, ktoré sú naviazané, ako si sa vyjadril, na sponzorov. Všetko je v rukách voličov.


24.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 9. 2017, 20:55 avatar
Inak, v 8 som povedal presne to, čo ty v 7: Ideály musia žiť a realizovať sa v každodenných činoch konkrétnych ľudí.

Realizovať cez volebný systém. Konkrétny čin: účasť vo voľbách. Konkrétni ľudia: všetci, čo majú volebné právo.
Súhlasí -era-


28.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 9. 2017, 21:10 avatar
24. Ja súhlasím. Ale to nestačí. To nie je celý ideál, keď ho aplikujeme ina na voliča. Musíme ho aplikovať aj na voleného. A keď to tam bude stroskotávať, tak si voliči povedia, že to nemá zmysel.

Veď normálnemu človeku je normálne, že túži robiť iba tie veci, ktoré pre neho majú zmysel a nerobiť veci, ktoré podľa neho zmysel nemajú.


29.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 9. 2017, 21:11 avatar
Nuž, ja som nepovedal, že ide o celý ideál. Napísal som jeden konkrétny príklad.
Súhlasí -era-


25.
označiť príspevok

Osvietený muž
   12. 9. 2017, 20:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 9. 2017, 21:02 avatar
Reč je o ideáloch, o tom najlepšom riešení. Ja o tom hovorím, o žiadnom násilí nie je reč. Ideály nie sú násilné. Sú to méty, ktoré, ak človek chce, môže dosiahnuť.


30.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 9. 2017, 21:14 avatar
Ale veď počkaj do volieb. Ja som tiež zvedavý, či tým 95 percentám voličov toto volebné obdobie vadilo až tak, že teraz pôjdu voliť.


13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   12. 9. 2017, 17:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   12. 9. 2017, 17:04 avatar
13/ Za 27rokov "demokracie" ste vybudovali 3montazne haly!!!!hahahahahah Mam ich menovat????hahahah


15.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   12. 9. 2017, 17:05 avatar
13/ Si ako maly chlapec co sa stale vyhovara na komunistov... hahahahah


16.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   12. 9. 2017, 17:12 avatar
13/S platnym psychotestom???hahah Uz aj tebe ta demokracia smrdi?????hahahahah


17.
označiť príspevok

Osvietený muž
   12. 9. 2017, 17:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   12. 9. 2017, 17:34 avatar
80Percent DF budeme viest ako dobytok ci ako nehnutelnost??? ))


10.
označiť príspevok

Kasafran
   12. 9. 2017, 15:11 avatar
Lemmy,
skutočne si tým chcel povedať, že ideál demokracie začína a končí účasťou občana na voľbách...?


22.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 9. 2017, 20:52 avatar
Nie, skutočne som tým nič také nepovedal. Tvoj problém spočíva v tom, že diskutujúcim vkladáš do úst to, čo si ty namýšľaš, ale oni to netvrdia. Netvrdím to, čo si napísal.

Pôjde voliť, znamená, že využije svoje demokratické právo. To však nestačí, nasleduje kontrola zvolených politikov. Aj tých, ktorých konkrétny volič nevolil, ale boli zvolení inými voličmi.


11.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   12. 9. 2017, 16:09 avatar
10/ Nie Lemmy staci ze 40percent nevolicov z vysoka serie na demokraciu!!!hahahaha Davaju prednost prechadzkam a praci v zahrade ... ))


23.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 9. 2017, 20:53 avatar
Potom nerob zo seba idiota, a nenariekaj nad politikmi, ale nad tými sráčmi, čo namiesto volieb idú rýpať držkou v zemi.


12.
označiť príspevok

Osvietený muž
   12. 9. 2017, 16:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Kasafran
   12. 9. 2017, 18:02 avatar
Ožiarený,
svojou duchaprázdnou reakciou si opäť potvrdil pravdivosť našej slovenskej múdrosti, ktorá vraví: Aký človek, taká reč...


19.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   12. 9. 2017, 17:49 avatar
12/ Ze ty si videl v sklenenej gule ako Kotleba stavia koncentraky???? )))


26.
označiť príspevok

Osvietený muž
   12. 9. 2017, 21:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 22:33,  Ja som nezačal, ja som obeť !!!!!!
dnes, 22:33,  Nenormalix len tak stručne Krajná pravica Krajná pravica (taktiež extrémna pravica,...
dnes, 22:33,  vieš čo povedali policajti, on hovorí pravdu, a oni majú miliardy, o miliardách nik nesmie...
dnes, 22:31,  Útočil na moju rodinu a dokonca aj na mŕtvych rodinných príslušníkov a to nemôžem...
dnes, 22:30,  Ja som nezačal, ja som obeť !!!!!!!!!!
dnes, 22:30,  Pokiaľ viem, ĽSNS ho stiahli z kandidátky.
dnes, 22:30,  už si nahlásený
dnes, 22:29,  niekto sa ti vyhrazal, že ťa zabije?....
dnes, 22:29,  tomiq Magát kandidoval v posledných volbach za ľsns Vyhlásil toto...
dnes, 22:29,  Ty si kokot??!!! Čo tu píšeš za kokotiny? Sa uvedom lebo zle dopadneš.
dnes, 22:29,  už len taraš ty naš osmijanko
dnes, 22:29,  Ja som nezačal, ja som obeť !!!!!!!!!! *15*15*15*15
dnes, 22:28,  za taketo vyhražanie možeš mať problem gluptaku*10*10*10
dnes, 22:27,  Uvádzaš zlý príklad Ondrej. *21 Čo sa týka toho že niečo neviem. Pozri sa na seba....
dnes, 22:27,  nie je dôležité kto si, dôležité je aký chceš mať vzťah s diskutujúcim
dnes, 22:23,  a mohli by ste pochopiť jednu ideu, na púšti žiadna reštaurácia pre športovcov nie je, tak...
dnes, 22:23,  Nie, len Edovu rodinu, nevinných ľudí nezabíjam, ja nie som američania !!!!!!!!!!
dnes, 22:23,  rozdiel je v tom, že ty meniš nazory...Namiesto toho aby si trochu skrotol, ked si nerozhodný...
dnes, 22:22,  2. počuj, ten penzión čo chceš dat podpálit , to jakoze aj s ludmi ktorí sú tam ubytovaní ??
dnes, 22:21,  A že na čom najviac záleží je láska. Pretože bez lásky sme ničím.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Je smutné, keď je sobáš vlastne iba premenou partnerského vzťahu na obchodný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(110 332 bytes in 0,576 seconds)