hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Telo a krv ti toho nezjavili!

príspevkov
4
zobrazení
2
tému vytvoril(a) 6.4.2021 08:26 RealitaABC
posledná zmena 6.4.2021 16:31
1
06.04.2021, 08:26
Čo sa tým myslí v Písme - telo a krv ti toho nezjavili?

Môže snáď niekto prísť k pravému Kristu, aj skrz zjavenie tela a krvi, pôvodom, sám od seba, vlastnými podnútkami, alebo jedine zjavením v srdci a to Otcom na nebesiach? Mnohí sa hlásia ku kresťanom, no Ježiš hovorí Petrovi: “Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“
Ako vidíme, Ježiš blahoslaví Petra preto, lebo telo a krv mu to nezjavili, ale Otec na nebesiach. Peter neprichádza vlastnými pohnútkami skrz svoj pôvod ku Kristu, ako mnohí ostatní, ktorí odišli a nechodili viacej s Ježišom. To je v súlade so slovami Ježiša Krista, že nikto nepríde k nemu, ak ho nepritiahne Otec na nebesiach, teda ak mu to nie je dané od Otca.

Pavol obrezaný ôsmeho dňa, z rodu Izraelovho, z pokolenia Benjaminovho, Hebrej z Hebrejov podľa zákona farizeus sa neporadil s telom a krvou, keď mu Boh - Otec zjavil v srdci Krista a pokladá to svoje postavenie za smetí a hovorí: Fil3 8 Ale pravda aj pokladám všetko za ztratu pre svrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho Pána, pre ktorého som to všetko ztratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista 9 a bol najdený v ňom nemajúci svojej vlastnej spravedlivosti, spravedlivosti zo zákona, ale majúci spravedlivosť skrze vieru Kristovu, spravedlivosť z Boha, založenú na viere, .

Prečo svoj pôvod a postavenie pokladá za smetí? Lebo to a teda vlastná spravodlivosť zo zákona mu Krista nezjavili, ale Otec na nebesiach a hovorí: Gal1 16 zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa neporadil s telom a krvou

Či snáď sa dá príjsť k pravému Kristu skrz zjavenie z tela a krvi – pôvodom, vlastnou spravedlivosťou, postavením v spoločnosti, skrz rozum – vlastnými pohnútkami, vyhľadávaním vlastných výhod, skrz náboženstvo, filozofiu atd. Otázka je, či skrz telo a krv, prichádzajú k pravému Kristu, alebo je to tak, ako hovorí Kristus, že nikto nepríde k nemu, ak mu to nie je dané od Otca. Ja verím Kristovým slovám! Ak zoberieme ešte v úvahu to, že Ježiš blahoslaví Petra práve preto, že neprišiel na to, kto je Ježiš, skrz telo a krv - pôvodom, skrz vlastnú spravodlivosť zo zákona, vlastnými pohnútkami, ale jedine zjavením od Otca v nebesiach, tak vidíme, čo je pre Petra spásonosné a teda aj pre všetkých, ktorým Otec zjavuje v srdciach Krista a teda Kristus sa im stáva zjavením od Otca skalou spasenia. No a na takej skale Ježiš buduje svoju cirkev. Tá skala nie je Peter, ani nikto iný, ale je to Kristus zjavený Otcom na nebesiach v srdci človeka.

Evanjelium podľa Matúša 16:17 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Tu máme ešte ďalší verš, ktorý jasne naznačuje, že je to Otec, ktorý zjavuje a to Krista v srdci apoštola Pavla. No ako Pavol hovorí, že sa neporadil s telom a krvou.

List Galaťanom 1: 15 Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života mojej matky a povolal svojou milosťou, 16 zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa neporadil s telom a krvou
Gal4 6 A že ste synovia, poslal Bôh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče! 7 Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží skrze Krista.

To je synovstvo, ak Otec zjaví - zaseje v srdci človeka Krista – Slovo, lebo On je to Otcove Slovo, aby sa človek znovuzrodil z Boha – z Ducha. Takto volá k Bohu - Abba Otče.

Áno, Pavol sa neporadil sa s telom a krvou – nepozeral na svoje výhody a postavenie, teda, že je Hebrej z Hebrejov a podľa zákona farizeus: Filip3 4 hoci by som ja mohol dúfať i v tele. Ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v tele, ja viac: 5 obrezaný ôsmeho dňa, z rodu Izraelovho, z pokolenia Benjaminovho, Hebrej z Hebrejov podľa zákona farizeus, 6 podľa horlivosti prenasledovateľ cirkvi, podľa spravedlivosti, spravedlivosti v zákone, som bol bezúhonný. 7 Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za ztratu. 8 Ale pravda aj pokladám všetko za ztratu pre svrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho Pána, pre ktorého som to všetko ztratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista

No, kto hovorí, že prišiel ku Kristu iným spôsobom a radí sa s telom a krvou, či snáď bude nasledovať pravého Krista?

Evanjelium podľa Jána 15:16 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám.

Blahoslavení sú tí, ktorým Krista zjavil Otec na nebesiach, lebo to presvedčenie, kto je Kristus a to zjavením od Otca, sa stáva v srdci človeka skalou spasenia, na ktorej Ježiš buduje svoju cirkev.

V terajšej dobe mnohí učia, že Kristus si volí všetkých a teraz len čaká, kto k nemu príde z vlastných pohnútok. To je ale popretie toho, čo učí Kristus: Ján 10:26 ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec, ako som vám už povedal.

Ak by všetci ľudia na svete, boli jeho ovcami a On len čaká, kedy prídu do jeho ovčinca, tak neplatí hore uvedené, že neveria preto, lebo nie sú z jeho oviec. To znamená, že jeho ovce sú u neho známe ešte predtým, ako uveria. Oni začujú hlas svojho Pastiera – Krista, lebo sú im dané uši od Otca, aby počuli na hlas svojho Pastiera - uverili. Z toho vychádza len jedno a to, že nikto nepríde k pravému Kristu, bez zjavenia od Otca, teda ak by mu to nebolo dané od Otca a teda - ak by ho nepritiahol Otec. My si volíme Krista až potom, čo nás Otec pritiahol ku Kristu, dal nám schopnosť počuť pravého Pastiera a my sa už nerozhodujeme ísť, alebo neisť – nepýtame sa tela a krvi, ale ako jeho ovce, ideme za hlasom svojho Pastiera – Krista. Ako môže znovuzrodené srdce odmietnuť svojho Pastiera – Krista? Ak niekto odmietne, tak ako hovorí Kristus, nie je z jeho oviec.
none
2
06.04.2021, 13:18
“Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“
Prečo si nezačal citovať túto stať evanjelia od začiatku ?????? Prečo vlastne toto povedal ježiš petrovi ????
Mnoho ľudí už za jeho života nevedeli zaradiť ježiša, či je boh , alebo nie je a na to im dáva samotný ježiš za duchovnej účasti svojho otca na túto otázku jasnú odpoveď , lebo jední hovorili, že takéto veci môže robiť len ten, ak je sním boh a druhí zase hovorili, takéto veci môže robiť len samotný boh. A preto sa pýta, za koho ma pokladajú ľudia a za koho ma pokladáte vy ? A na to dostáva túto odpoveď: Ty si syn boží, mesiaš a na to mu ježiš povedal túto vetu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“ Teda samotný ježiš a jeho otec povedal ustami petra apoštola, že ježiš je syn boží a mesiaš, ale nie boh !!!! To tam nikde nie je napísané. !! Ale všetky kresťanské cirkvi ho považujú za boha, lebo neuverili ani ježišovi, petrovi a ani otcovi ježiša krista, uverili veciam ľudským a ľudské veci považujú za božie. Teda vyjadrenia, že ježiš je boh je jasné vyjadrenie nevery, lebo neuverili, čo o ňom povedal samotný boh a jeho otec. Teda ježiš robí vecí, ktoré robí aj boh, ale nie preto, že by bol boh, ale preto, že je sním boh a to jeho otec.
Ale to nie je jediná vec, ktoré cirkev považuje za sväté, napriek tomu, že ich vymyslel človek, je tu napríklad vyše tristo dogiem a rozličných učení svätých otcov, ktorých týmto povzniesli nad ježiša a nad jeho evanjelium o ktorých sa vo fatime hovorí, že boh je veľmi urážaný.
A teda tak ako sa musí človek znova duševne narodiť, tak fatima bola aj o tom, že aj cirkev sa musí znova narodiť, lebo najprv sa musí cirkev dať do poriadku sama a tá potom dá do poriadku celý svet. A preto aj zasvätenie ruska nepomohlo, lebo to nebolo učinené znova narodenou, založenou cirkvou a to bez dogiem a iných vecí, ktoré sa považujú v cirkvi za sväté, ale nie sú súčasťou evanjelia.
Keď teda niekto povie b, tak mal najprv povedať a, lebo na tom stojí a padá koniec tohoto pokolenia na tejto zemi. A preto tu bude stále zlo šliapať po dobre, aby oklamalo dobrých len preto, aby ich okradlo. A dovtedy tu bude mať zlo moc, pokial sa cirkev neobnoví, teda znova nenarodí. Ľudia sú oklamaní a takým spôsobom, že veria klamu, lebo každý má v sebe obrátené hodnoty dobra a zla uplne naopak. Nebude to trvať dlho a ľudia budú v zúfalosti plakať nad sebou, ako sa mohli nechať takto zmagoriť. radšej o tom rozmýšľajte už teraz.
none
3
06.04.2021, 16:27
Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

To treba dať celý veršík a hneď sa vie o čom sa hovorí..že to nie je nič zemské, žiaden človek, žiadna zemská múdrosť,..
none
4
06.04.2021, 16:31
..a ešte tu je dačo
čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. Jn,1,13
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 106 686 B vygenerované za : 0.085 s unikátne zobrazenia tém : 59 897 unikátne zobrazenia blogov : 1 349 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Ďakujem ti náš Stvoriteľ, chcem byť s Tebou večný priateľ, ty's život si nám podaroval, potom si sa kdesi schoval. Milujem Ťa milý Bože, nechcem s Tebou byť na nože. Moja vôľa snáď pom...

citát dňa :

Niektorí ľudia spôsobujú radosť hneď ako prídu. Iní zasa hneď ako odídu.