Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Tajomná osobnosť Ježiš

12
reakcií
1162
prečítaní
Tému 30. mája 2012, 21:25 založil Ónya.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
19. 11. 2010
36
20. 03. 2009
10
30. 09. 2010
34
 
 


1.
označiť príspevok

Ónya žena
   30. 5. 2012, 21:25 avatar
Ježiš bol naozaj veľký a vplyvný človek. Preto ani Constantinove ľstivé politické ťahy nijako nezmenšili veľkosť Jeho života. Napriek tomu však úvahy, rozbory a analýzy zostávajú naďalej pracovnou atmosférou v radoch historikov. Nikto z nich predsa nepopiera, že Ježiš chodil po zemi a inšpiroval milióny ľudí k lepšiemu životu. ..Ani to, že nové poznatky sú definitívnou pravdou a dali za všetkým konečnú bodku. ..Avšak popri Svätom písme existuje história, ktorá až v budúcnosti povie konečné slovo... Louis Evely, belgický duchovný vo svojej knihe „Evanjelium bez mýtov“ prehlásil: „Dnes už nikto nemôže uveriť každému slovu Evanjelia“! Podľa skúmania posvätných textov, vyše 1500 rokov starých rukopisov, diel otcov cirkvi a pod., možno objasniť veľa faktov:

Podľa tradície všetci vieme, že Ježiš sa narodil v maštali v Betleheme obklopený zvieratami, ale nik sa nad tým doposiaľ nezamyslel - prečo? ..Katolícky duchovný Harrington vraj našiel na základe doteraz neznámych dokumentov túto prekvapivú odpoveď: Ježiš bol predčasne narodeným dieťaťom. V deň zimného slnovratu bolo počasie mimoriadne mrazivé (židovský dejepisec Josef Flavius hovorí o najchladnejšej zime storočia...) a zvieratá svojím dychom zohrievali predčasne narodené dieťa. Ďalším prekvapivým zistením je, že Jozef (otčim Ježiša) v čase Jeho narodenia mal 80 rokov a Mária mala iba 19 rokov...

Väčšina biblických historikov sa však prikláňa k tomu, že Ježiš sa nenarodil v Betleheme, ale v Nazarete. Poukazujú na dôkaz, že všetky texty označujú Ježiša ako Nazaretského. Tento argument si môžeme potvrdiť aj na iných osobnostiach, ktorým sa miesto narodenia pripisovalo automaticky k rodnému menu.

Tiež skúmanie rodinných pomerov Ježiša prinieslo prekvapenie. Veriaci sa až dosial (v zmysle náboženskej viery a tradície) nazdávali, že Ježiš bol jedináčikom ! Odporovalo by to ortodoxnej praxi židov (mnohodetnosti), ktorí sa v tomto bode držali doslovného znenia Biblie. Ježiš mal ďalších bratov a sestry - dokonca dvojča ! To potvrdzujú skúmania z rôznych miest, ktoré sa uskutočnili nezávisle na sebe. Ježišovo dvojča sa podľa týchto domnienok volalo Tomáš (taoma znamená v hebrejčine dvojča) a pri narodení bol práve taký slabý ako Ježiš. Neskôr sa z Tomáša stáva Barabáš, odsúdený spolu s Ježišom na smrť a oslobodený Pontiom Pilátom na žiadosť ľudu. Mimochodom Barabáš znamená v aramejčine „Otcov syn", teda Boží syn ?! Podľa starej tradície bolo jeho plné meno Ježiš Barabáš (A. Novotný – Biblický slovník str. 59). Aj jeden zo starých gréckych textov (viď. Matúš 27: 17-20) znie takto: „Kterého chcete, ať vám propustím“? Pýtal sa Pilát, „Ježiše Barabáše čili Ježiše, kterýž slove Kristus...“? Túto príhodu rozprávajú s malými obmenami všetci štyria evanjelisti.

Výskumní pracovníci z Harringtonovho tímu zistili, že popri dvojčati mal Ježiš štyroch mladších bratov: Jakuba, Jozefa, Judu a Šimona, ale aj viacej sestier, ktorých mená sú až na jedno neznáme. Mária mala sestru Miriam a Jozef viacej bratov. V skutočnosti mal Ježiš množstvo vlastných bratrancov aj sesterníc, ktorí boli jeho prví žiaci. No jeho bratia a príbuzní mu dlho nedôverovali. Vzťah Ježiša k vlastnej rodine bol podľa indícií veľmi „búrlivý". Už ako malý 4.-ročný chlapec sa prejavil mimoriadnymi schopnosťami. Bol tým, čo sa nazýva zázračným dieťaťom - hovoril viacerými jazykmi, ktoré poznal intuíciou, čítal Talmud (svätú knihu židov) vo veku, keď iné deti nepoznali ani abecedu. Na druhej strane bol však telesne slabým dieťaťom, uzatvoreným a samotárskym. Jeho vlastní rodičia ho nechápali. Ani v nazaretskej rabínskej škole nevedeli ako s ním zaobchádzať, keďže sa strácal v neustálom rojčení.

V zmysle židovských tradícií sa musel Ježiš vyučiť remeslu svojho otca (otčima), ako každý a to aj vtedy, keď bol niekto určený na duchovnú dráhu. Jednoducho musel mať remeslo. Podľa Harringtonových indícií sa u Ježiša veľmi zavčasu prejavilo mediálne a jasnovidné nadanie. Praktizoval predtuchy, prenášanie myšlienok, čítal v duši svojich blízkych aj učiteľov. Z týchto dôvodov sa jeho rodičia rozhodli predsunúť termín jeho uvedenia do vierovyznania. Obrad sa mal konať vo veľkom chráme v Jeruzaleme, v niektorej synagóge pri dnešnom Múre nárekov. Na otázky rabínov (učencov) Jeruzalema Ježiš odpovedal tak, že ich prekonal svojimi vedomosťami. Čo sa stalo potom, je jedným z prelomových bodov v živote Ježiša - odmietol odcestovať so svojimi rodičmi naspäť domov.

Ježiš sa rozhodol pridať k náboženskej cirkvi Esénov, ktorá žila veľmi prísnym životom v púšti a kázala asketizmus, chudobu, úctu pred Bohom a milosrdenstvo. Ich učiteľ spravodlivosti prijímal mimoriadne nadané deti z iných židovských obcí. Ježiša pravdepodobne získal počas slávnosti uvedenia do viery. A to bolo príčinou, že Ježiš odmietol nasledovať svojich rodičov. Preto Ježišov odchod z takej početnej rodiny nevzbudil žiaden rozruch. Všetci ho pokladali za mimoriadne dieťa. Ako dvanásťročný už diskutoval s rabínmi. Pokiaľ cirkev nedá zmysluplnú odpoveď na to, kde bol Ježiš medzi 12 - 30 rokom svojho života, sú všetky dohady oprávnené.

...................................
Nadpriemerná inteligencia a tvorivá sila Ježiša bola mu nápomocná k preniknutiu do najstarších tajomstiev pod Veľkými pyramídami. Ako rabín bol matematikom, znalcom starých vedomostí o hviezdach a vedel liečiť a uzdravovať. Nedosiahol ešte ani vek dvadsať rokov a bol jedným z najučenejších mužov sveta. Dokázal to po návrate k Esénom, keď mágiou vyliečil svojho učiteľa zo sivého zákalu.
................................
Publius Lentullius Ježiša opísal cisárovi Tiberiovi ako plavovlasého človeka s jasnými očami a rovným nosom, čím sa zrejme veľmi odlišoval od vtedajšej židovskej populácie. Ježiš bol vtedy už známy v celej Palestíne. Ľudia sa prichádzali presvedčiť o jeho schopnostiach a žiadajú ho o pomoc...
...................................
Zeloti sa predsa otvorene búrili proti rímskej nadvláde. V ich čele stál Ježiš - vodca, prorok, lekár, mág, muž, ktorý vedel nájsť pramene vody, čítať vo hviezdach, predvídať počasie, liečiť chorých, zahnať únavu. Po svojom boku mal Judáša, ktorého rímska spravodlivosť hľadala pre vzburu. Táto skupina Zelotov sa utáborila v Egene neďaleko Kumránu (kde sa našli zvitky a archeologické vykopávky odhalili zvyšky tohto mesta). Neskôr sa títo Zeloti vydali ku galilejským pohoriam, no nie ako mnísi, ale ako bojovníci. Pri svojom putovaní pozdĺž jazera Tiberias sa skupina zastavila v Kafarnaume. Túto udalosť zaznamenáva aj Evanjelium, ako miesto, kde sa Ježiš po prvý raz zjavil.
..................
Ježiš opustil jordánske brehy. Ján Krstiteľ bol presvedčený, že stretol Mesiáša, ktorého príchod sám hlásal. A práve tu niekde na brehu rieky Jordán Ježiš pochopil, že je na nesprávnej ceste, že odbojná činnosť, vzbura a boj proti Rímu je omyl. Utiahol sa do jednej z jaskýň na rozjímanie (Eséni tak skúšali zasvätencov dlhou skúškou samoty). Počas tohto rozjímania uvidel Ježiš svoju chmúrnu budúcnosť aj smrť na kríži. Ako jasnovidec to všetko vie a neprekvapí ho ani správa, že Ján Krstiteľ je uväznený a neskôr sťatý. Zistil, že mu zostáva málo času na splnenie svojho poslania.
.....................
Ježiš proti krutovláde a násiliu nehlása „oko za oko, zub za zub". Namiesto toho propaguje a hlása lásku a milosrdenstvo. Napriek hroziacemu nebezpečenstvu káže svoje nové posolstvo v Jeruzaleme. Je obklopený učeníkmi a širokými masami bedárov a odpadlíkov spoločnosti. Ježišovi sa takmer podarilo obrátiť na svoju vieru aj ženu menom Prokula - manželku prokurátora Judey - Pontia Piláta. Ako neskôr vysvitá, bola to ona, čo svojho muža prosila, aby Ježiša zachránil... Pilát podnecovaný kňazmi Chrámu, zorganizoval doslova poľovačku na človeka — Ježiša. V jeho očiach už nebol len vzbúrencom, vydávajúcim sa za Mesiáša, ale aj sokom v srdci jeho ženy.

Doposiaľ sa tradovalo, že sa Ježiš dal dobrovoľne zatknúť vojakmi, že vlastne hľadal nevyhnutné mučeníctvo. Harringtonova skupina však došla k záveru, že by mohla dokázať pravý opak. Ježiš vykonal všetko, aby unikol zatknutiu. Usiloval sa o to, aby čo najdlhšie mohol ľudom sprostredkovať „božské poslanie". Aby vraj unikol zajatiu, prezliekal sa za malomocného, kupca, rímskeho vojaka, rabína, kazateľa, žobráka, bohatého Sýrčana, vyberača daní atď. Vyhol sa tak nastraženým pascám. S neslýchanou odvahou si trúfol vystúpiť proti židovským kňazom a Rimanom v Jeruzaleme.
......................
Je isté, že Ježiš vyžaroval na ženy (sú citlivejšie a vnímavejšie ako muži) osobitné čaro, čím si zabezpečil u nich rozširovanie svojho učenia. Idea rovnoprávnosti, ktorú Ježiš hlásal, sa dotýkala aj emancipácie žien. V rímskej a hlavne v židovskej spoločnosti bola žena vždy najmenej dôležitou bytosťou. Práve preto sa ženy stávali hlásateľkami jeho učenia.
.....................
čítaj viac :
C:Documents and SettingsPCDesktop39_tajomna_osobnost.html

*
Ukrižovanie Ježiša Krista a Horoskop ukrižovania - Ježiša Krista
18. Apríla 0027, 15: 00 (GMT + 2), Jeruzalem (31n46 35e14)
a Tranzitný horoskop ukrižovania - Ježiša Krista

čítaj viac:
www.astro-tabu.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
*
Horoskop narodenia Ježiša
www.astro-tabu.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
*
Súhlasí blueevil, Style


2.
označiť príspevok

Scarlett X žena
   30. 5. 2012, 22:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

Anti-VIVIVI muž
   30. 5. 2012, 23:00 avatar
No, keby zil v tejto dobe a na Slovensku, tak kto by nebol...


4.
označiť príspevok

salbea žena
   31. 5. 2012, 12:45 avatar
on bol blondacik ? vzdy som si ho predstavovala s kuceravymi tmavohnedymi vlasmi,bez ofiny


9.
označiť príspevok

red rose žena
   31. 5. 2012, 22:16 avatar
skôr som čítala ,že bol hrdzavovlasý


10.
označiť príspevok

Vlado muž
   31. 5. 2012, 22:18 avatar
S plešinou na temene.


11.
označiť príspevok

Ónya žena
   31. 5. 2012, 22:22 avatar
hehe..dôležité je že nebol černoch.
Súhlasí rado3l05


12.
označiť príspevok

red rose žena
   31. 5. 2012, 22:30 avatar
Onya,podľa mňa je irelevatná farba pleti..je to iba pre nás zaujímavé..


13.
označiť príspevok

Ónya žena
   31. 5. 2012, 22:35 avatar
nech vyzeral ako vyzeral..určite vyzeral Božsky..aj keď mal že by náhodou tie ryšavé vlasy, tak ak slnko svietilo vyzerali ako zlaté..a ak mal krásne modré oči , tak fakt musel vyzerať ako " Boh,..ani sa nečudujem že sa mu ženy hádzali k nohám..rozdával láskyslovo, mal osobné čaro , charizmu, . .. ja by som sa hodila tiež. 
Súhlasí red rose


5.
označiť príspevok

salbea žena
   31. 5. 2012, 12:45 avatar
musim vymenit film


6.
označiť príspevok

Style muž
   31. 5. 2012, 12:55 avatar
Práve tým že sa Ježiš odlišoval výzorom od ostatných aj s tým aký bol a čo robil, o to viac pripomínal Božskú bytosť .
Súhlasí red rose


7.
označiť príspevok

Ranexill muž
   31. 5. 2012, 20:35 avatar
Velky nie je Ježis. Velky je duch Ježisov.
Súhlasí Ónya, red rose


8.
označiť príspevok

Ónya žena
   31. 5. 2012, 22:11 avatar
ranex...myslíš že Ježiš nám po svojom odchode hore,.. tu na Zemi zanechal Ducha Pravdy,., Ducha Svätého a Tešiteľa ?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:40,  demokracia, gr. démos - ľud a kratiá - vláda demokracia = vláda ľudu
dnes, 16:39,  Je mi luto, ale nemam zdroj. Len som to kdesi videl, tak som si to dal do zbierky citatov.
dnes, 16:30,  aj ked chápem Rusov, že anektovali Krym....USA už tam videli svoje základne, a to už bolo na...
dnes, 16:18,  Čo bude, ak budú...   V dnešných politických diskusiách sme mohli vidieť v priamom...
dnes, 15:47,  5/ Lemmy som rad ze si ma spomenul!!!! Rad uznam chybu ale s picovinami na mna nechod!:)))
dnes, 15:45,  O Kočnerových správach bez emócií Artur Bekmatov Ukazuje sa, že zverejnenie...
dnes, 15:42,  47/ Ondrejko chces povedat ze zapadny kapitalista dokaze drahsie predat Rusky plyn? Co vlastne...
dnes, 15:40,  Gabko zabko vies aspon kolko je 2plus 2???:)))
dnes, 15:32,  (4-6) Lemmy a Osvietený, opätovne tá jedna z vašich čudných metamorfóz - keď sa zo...
dnes, 15:31,  Stretnu sa traja ludia a dvaja maju vzdy pravdu...:)))
dnes, 15:28,  tieto veci si treba poskladať......a nie je to jednoduché dnes, ked sme bombardovaní rôznými...
dnes, 15:23,  (2) Grofik šrobik, zrejme preto a len preto, aby sme sa mohli opäť oddávať tým čo nás...
dnes, 15:23,  Ja som ochotný tomu uveriť, ale treba k tomu seriózne dôkazy. Viac nezávislých svedectiev,...
dnes, 15:17,  (1) Havran, to je opakovane prvoradá úloha slniečkárskej opozície, tentoraz pod vedením...
dnes, 15:12,  ved to je to o čom píšem.....boja sa že ich rozkradnú.....Obycajný rus len získa, akurát...
dnes, 15:09,  (43) To je dobrý argument, pokiaľ je to pravda. Ty tvrdíš, že EÚ chce spolupracovať s...
dnes, 15:08,  museli a aj to ukazuje, že rusi naozaj anektovali Krym....demokraticka Europa sa nemôže...
dnes, 15:07,  5. Blbosť.
dnes, 15:04,  43. Európa a USA majú záujem o rozširovanie trhu a preto nasadili sankcie, aby sa trh...
dnes, 15:02,  (3) Grofik šrobik, áno, podľa znovuzrodeného Veriaceho ho chcú totálne zničiť, a preto...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Buď samouk, nečakaj, kým ťa naučí život.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(85 725 bytes in 0,363 seconds)