Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Staré slovanské mýty a božstvá

25
reakcií
2967
prečítaní
Tému 30. novembra 2013, 16:12 založil Krištof.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Krištof
   30. 11. 2013, 16:12 avatar
Dá sa konštatovať, že mýty a polyteizmus jednotlivých národov sa na seba podobajú, vychádzajú z rovnakého základu. Len mená bohov, javov či procesov sú rozdielne. Inak tomu nie je ani v dávnych slovanských a slovenských mýtoch. O nich hovorí napr. kniha Najstaršie slovenské mýty a báje od Jaromíra Slušného. Autor sa pokúsil v literárnej podobe spojiť zlomky roztrúsené v ľudových pesničkách, zvykoch, tradíciách a rozprávkach do dávnych slovanských - a slovenských - mýtov. Zároveň sa opiera o antické písomné pramene vypovedajúce o živote najstarších Slovanov a na základe znalostí indoeurópskych mýtov a zapojenia fantázie popísal prvotné slovanské predstavy o vzniku bohov, sveta, zeme, prírody, rastlín, zvierat a človeka. V knihe sa pred nami otvára svet slovanských bohov, napr. Perúna - boha hormu a blesku, darcu dažďa. "Keď sa Slovania vydali do všetkých svetových strán, stál pri nich s bojovou sekerou v ruke a viedol ich k víťazstvám." (Citát z knihy) Ako uvádza aj Zdenek Váňa: "Jako pro většinu Indoevropanů je pro Slovany příznačný kult boha-hromovládce. Staroindický Indra, řecký Zeus, římský Jupiter, germánský Thor, keltský Taranis či baltský Perkunas - všichni odpovídají slovanskému Perunovi." Ďalej je tu Svarog, boh slnka, nebeského svetla, tepla, ohňa. Jeho synom bol Radegost, stal sa po svojom otcovi bohom slnovratu, darcom bohatej úrody, neskôr aj vojny, pričom chránil svojich poddaných. Perúnovou obdobou bol Svantovít - mocný boh a pán, ktorému sa klaňali polabskí Slovania. V mnohom mu bol podobný boh Triglav s troma hlavami z rovnomennej hory. Gréci mali horu Olymp so svojimi bohmi, Slovania horu Triglav, neskôr však bolo veľa hôr Triglavov, aj Tatry. Na ostrove Rujana bol Rujevít, vojnový boh so siedmymi hlavami, tiež boh plodnosti a sily. Vetrom a búrkam vládol Stribog, manžel Meluzíny, otec štyroch vetrov, ktoré ovievali celý svet. Bohyňou zeme a vody u Slovanov bola Mokoš či Mokuša, jedno zo zosobnení Matky-zeme. Stala sa aj symbolom plodnosti a ženskej príťažlivosti. Bohyňou lovu, lásky a krásy bola Lada, dcéra Matky-zeme alebo jej stelesnenie. Ďalej tu bola Ľuba - bohyňa lásky a Poleľ - boh múdrosti. Obdobou Lady bola Vesna; Devana ako bohyňa lovu, Morena smrti atď.

Nedá sa povedať, že ide výlučne o akési zosobňovanie prírodných vecí, teda animatizmus: prisuzovanie antropomorfných vlastností zvieratám, skalám, stromom či vetru a pod. To je totiž len jedna stránka. Mytológia má aj psychologický význam. Napríklad ako symbolické vyjadrenia vnútorných skúseností a psychologických stavov, podľa Carla Gustava Junga a jeho nasledovníkov. Okrem toho tam išlo aj o etické hodnoty. V ideálnom prípade dobrý vzťah k bohom sa spájal s dobrou etikou, pokorou a pod. Odpadnutie od nich zas s pýchou. Zdenek Váňa: "Je pozoruhodné, že západní kronikáři, pocházející vesměs z církevních kruhů, a proto nepřátelsky zaujatí, nemohli skrýt obdiv k některým morálním vlastnostem pohanských Slovanů: pohostinnost, respekt ke zvykovému právu, úcta k rodičům, péče o staré, nemocné a chudé, cudnost žen - s výjimkou výročních slavností, kdy měla určitá uvolněnost magickým způsobem zajistit úrodnost polí a plodnost." Verili na dušu a posmrtný život. Zrejmý je tam i dualizmus dobra a zla, protiklady boha a démona, dňa a noci... Samozrejme, to je len jedna, tá pozitívnejšia stránka. Podobne ako iní pohania, vrátane starých Grékov, aj Slovania niekedy obetovávali svojim bohom ľudí. Základnými prvkami slovanského náboženstva boli invokacie a modlitby spojené s obetou, v niektorých prípadoch krvavou. Boli známe i spomínané obete ľudské.

Slovania mali i takých bohov, ktorí ich podporovali vo vojne a v bojoch, takže nechýbali ani tieto javy. Odporúčam odborné články historičky Tatiany Podolinskej o slovanskej mytológii, kde sa o tom píše. Alebo kult predkov. Je to zvyk preukazovať poctu mŕtvym predkom a uctievať ich - obradne alebo inak - v presvedčení, že môžu pomôcť alebo uškodiť živým, a preto ich treba uzmierňovať. E. Fromm (1950) to zaraďuje medzi primitívne kulty: "uctievanie predkov, totemizmus, fetišizmus, ritualizmus, kult čistoty a ďalšie." Kult predkov je kontroverzný možno aj preto, že udržuje detinskú závislosť na rodičoch, predkoch. Toto však neskôr prestalo, hlavne vďaka kresťanstvu. V súčasnej dobe, najmä pod vplyvom kresťanstva a humanizmu by sa zrejme dalo "prevádzkovať" pohanské náboženstvo aj bez prinášania ľudských obiet a podobne.

Je však na takom prírodnom "národnom" náboženstve niečo negatívne, "primitívne", prípadne brzdiace duševný rozvoj? Domnievam sa, že to môže byť, pretože sa zameriava predovšetkým na "svoje telesné", napr. na "svojich predkov". Či už to boli Germáni, Gréci, Slovania alebo iné národy. To je kvázi narcistické a telesné (spoločná krv, rod, predkovia, pôda...), zameriavanie sa na svoje telesné korene, nižšia psychologická úroveň. Dalo by sa to vyjadriť aj takto: "svoje si nedáme a cudzie nechceme". Tým nechcem povedať, že toto "naše telesné", národné nemá hodnotu. Určite má, no ako niečo sekundárne, druhoradé. Tak mi zišiel na um príklad, že kto je pre človeka dôležitejší: tí jeho biologickí rodičia, ktorí ho ako malé dieťa umiestnili do detského domova a nestarali sa oň, alebo nevlastní "rodičia", ktorí si ho adoptovali a s láskou vychovávali? Zrejme tí druhí. Od "iných" sa máme čo učiť. Rozširujú našu myseľ i srdce. Ako sa aj hovorí: som najprv človek až potom Slovák (Maďar, Talian...). Nehovoriac o tom, že telesne sa národy v dejinách viac-menej premiešali. Ktovie, koľko je v Slovanoch génov napr. "maďarských", "germánskych" a iných. Veci ako spoločná kultúra, jazyk, územie, dejiny, štátne hranice sa netýkajú génov - ide o identifikovanie sa daného jednotlivca s tým, v čom vyrastal alebo čo uznáva. Kresťanstvo nie je primárne židovské v telesnom zmysle, ale duchovné, prináša Ducha na spojenie všetkých ľudí bez rozdielu rasy či národnosti, hoci pri možnosti zachovania si danej národnosti ako sekundárneho normálneho "znaku". Naši národní buditelia ako "Ludevít Velislav Štúr" boli tiež kresťania, neuctievali slovanské božstvá. Boh Otec nestvoril len Židov, lež ľudí všeobecne. Židia pochádzajú až od Abraháma. Kresťanstvo prináša Ducha synovstva a bratstva. Tí, ktorí hovoria, že ide o náboženstvo iného národa, by mali vedieť, že to sa týka väčšiny náboženstiev: islam ("arabský", hinduizmus ("indický", budhizmus (to isté), taoizmus ("čínsky" atď.

Rôzne pohanské božstvá, napr. lesov či hôr čiastočne nahradili kresťanskí patróni a ochrancovia. Napríklad sv. František z Assisi, známy svojou dobrotou a láskou ku všetkým živým stvoreniam, láskou k prírode sa stal patrónom zvierat a ochrancov životného prostredia. Jaromír Slušný v spomenutej knihe píše takto: "Kresťanstvo niektoré dávne slovanské obrady a zvyky využilo na svoje účely. Viacerým svätým sa pripisovali vlastnosti a sila slovanských bohov, a tak naďalej pretrvali v ich telách, životoch a činoch. Napríklad Perúna objavuje vo svätom Iľjovi, Svantovíta vo svätom Vítovi, Velasa vo svätom Blažejovi..." Netreba však dodávať, že zatiaľ čo tie božstvá reálne neexistovali (hoci niekedy sa uvádza, že šlo o padlých anjelov), daní svätci naozaj existovali. Zmienenú knihu odporúčam prečítať si už kvôli prehľadu, hoci miestami pôsobí asi ako Dobšinského rozprávky.


2.
označiť príspevok

Krištof
   30. 11. 2013, 16:15 avatar
Ešte v 11. a 12. storočí n.l. kvitlo v Európe v Pobaltí a Palabí pohanstvo. Tieto miesta obývali kmene Slovanov združené do bojových zväzov. K najvýznamnejším patrili zväz Oboritov (v ktorom sa k nim pridali Varigovia a Polabania), zväz Lucitov (združujúci Lucitov, Retarov, Dolencov a iných) a v 12. stor. aj zväz Pomoranov. O náboženstve týchto severných a západných Slovanov sa nám zachovalo najviac informácií. Zdroje informácií o pohanských kultoch sú v kronikách od Einharda (8. stor.), Widukinda (10. stor.), Thietmara z Merseburgu (10. -11. stor.), Adama Brémskeho (11. stor.) a iných. Thietmara z Merseburgu vo svojej kronike sa pomerne rozsiahle venuje Svarožičovej svätyni v stredisku lutických Ratarov na hradisku Riedegost. Táto mala byť najvýznamenjšou v celom kraji a miestne kmene sem prichádzali po veštbu najmä pred vojenskými výpravami. Keď sa vrátili z úspešného ťaženia nešetrili darmi pre svätyňu, pričom si opäť dávali veštiť, akými obetami by sa bohom zavďačili: "Hnev bohov odvrátili obety ľudí a dobytka."

Dánsky kronikár Adam Brémsky sa zaoberal kultom Ratarov (západných Slovanov). Napríklad spomína, že roku 1066 bohu Radegastovi obetovali meklensburského biskupa Jána. Chovali posvätného koňa, ktorý pri veštbe prekračoval prekrížené kopije. Koňa zrejme vodili aj do bitiek.

V 12. stor. bolo na ostrove Rujana niekoľko chrámom, každý zasvätený inému bohu. Hlavným bohom tu bol Svantovít. Všetci obyvatelia ostrova platili Svantovítovi každoročný poplatok a patrila k nemu aj tretina zisku z každej vojenskej výpravy. Podľa kronikára Helmonda mu každý rok prinášali ľudskú obetu, pričom najmilšia mu vraj bola "obeta kresťana".

Roku 1168 hradisko Arkona s najväčším Svantovítovým chrámom obkľúčili Dáni. O niekoľko dní Arkona padla. Dánsky kráľ Valdemar dal svätyňu aj sochu Svantovíta zničiť. Potom Ránov pokrstili aj proti ich vôli. Valdemar ešte zanechal listinu na postavenie 12 kresťanských kostolov na Rujane. Pri archeologickom výskume pohanskej Arkony sa našli doklady 17 ľudských obiet. Tých bolo pôvodne zrejme viac, keďže svätyňa sa zrútila spolu s útesom, na ktorom stála.

(Spracované podľa odbornej literatúry)

Aj z tohto vidno, že nie je v poriadku, keď si predkresťanských Slovanov idealizujeme. Nemci by si takto mohli idealizovať niekdajších pohanských Germánov, atď. Iste, nebolo na nich len všetko zlé. Avšak niekedy sa možno stretnúť aj s akousi idealizáciou ich náboženstva, kultov, zvykov či správania.


3.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   30. 11. 2013, 17:09 avatar
nedávno ma zaujalo, čo som čítala o jednej slovanskej bohyni, ktorá bola vraj patrónkou, ochrankyňou sirôt ...volala sa Baba Joga :-) a ja mám toto meno zafixované ako meno zlej strigy :-)
Súhlasí Krištof


4.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 11. 2013, 17:10 avatar
to bola ta v mrazikovi :-) co zila v chalupke na slepacej nozke :-)


5.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   30. 11. 2013, 17:11 avatar
no ved, videl si v tej rozprávke, žeby zachránila nejakú sirotu, nejaké dieťa? .-) ale bola podarená, hral ju chlap, vyzerala ako transka :-)))


6.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   30. 11. 2013, 17:12 avatar
Súhlasí EnaXnaY


7.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 11. 2013, 17:16 avatar
mne sa pacila nastenka :-)
Súhlasí Malá Zoe


8.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   30. 11. 2013, 17:20 avatar
keby si napísal marfuška, by som ti neverila :-))


9.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 11. 2013, 17:22 avatar
marfusky sa mi nepacia :-)


12.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   30. 11. 2013, 17:35 avatar
ale mal by si živý lúskač orechov, mať takú doma .-))


13.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 11. 2013, 17:37 avatar
no este si to premyslim :-)


15.
označiť príspevok

Al_ice
   30. 11. 2013, 18:14 avatar
7. ty si este nebol na nastenke?
u nas v triede ju robili iba ti najkreativnejsi:o)


16.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 11. 2013, 18:17 avatar
my sme tam mali... cistota, pol zivota :-) a spina cely :-)


10.
označiť príspevok

Krištof
   30. 11. 2013, 17:33 avatar
Baba Joga by mohla byť aj bohyňa jogy... čiže je tam prepojenie aj na Indov :-P
Súhlasí Malá Zoe


11.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   30. 11. 2013, 17:35 avatar
tiež mi to napadlo :-)) ktovie,od čoho je slovo jóga, možno má niekde aj slovanský pôvod .-))
Súhlasí Krištof


14.
označiť príspevok

Krištof
   30. 11. 2013, 17:41 avatar
hmm ktovie či aj Indovia mali Babu Jogu :-)


17.
označiť príspevok

Oleandra žena
   30. 11. 2013, 22:03 avatar
Baba Jaga, ste ju premenovali...chuderku


18.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   30. 11. 2013, 22:11 avatar
skutočne sa volala baba joga, tu som to našla: vedy.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk :-) medzi bohmi a ochrancami :-))


19.
označiť príspevok

Oleandra žena
   30. 11. 2013, 22:13 avatar
ok, ale v tej rozprávke vystupovala predsa Baba Jaga, ci nie?
Súhlasí Malá Zoe


20.
označiť príspevok

sta2rky muž
   1. 12. 2013, 16:18 avatar
Bohovia, rozprávky, Biblia = všetko rovnaké rozprávky, ale dajú sa počúvať, len ich nesmiete brať vážne.
Súhlasí Osvietený, Kubko


21.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 12. 2013, 16:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 12. 2013, 16:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Kubko
   1. 12. 2013, 16:37 avatar
Zasiat nad bibliou zitko, bude dobra rezna?  
Súhlasí Osvietený


26.
označiť príspevok

Krištof
   1. 12. 2013, 17:00 avatar
RNDr. Milan Špůrek, CSc.: Český astronom a historik starého hvězdářství Arnošt Dittrich vyslovil už v roce 1923 v knize Slunce, Měsíc a hvězdy zajímavý názor: "Již na velmi nízkém stupni mohli lidé čítati čas počítáním novů. Skutečně nalézáme u mnohých národů ohlas z té doby v mínění, že za starodávna lidé žili mnohem déle než niní. Tak se vypravuje v bibli, že Adam žil 930 let, Metuzalém, jehož stáří se stalo příslovečným, dokonce 969 let. Čísla ta stanou se rozumnými, pokládáme-li je za světelné měsíce. Rok má zhruba 12 světelných měsíců. Adam byl živ asi 77 let. Metuzalém 81 let." Světelným měsícem je zde míněn cyklus synodického měsíce od novu k novu neboli lunace (29,53 dne).
www.etf.cuni.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


24.
označiť príspevok

Krištof
   1. 12. 2013, 16:42 avatar
Ateizmus, naturalizmus a iné rozprávky sa dajú počúvať, len ich nesmiete brať vážne :-P


25.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 12. 2013, 16:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:05,  1, ...... v čase, keď Ježiš rozprával dané podobenstvo/fiktívny príbeh s poučením/...
dnes, 23:05,  Tak toto bol neskutočný “patriotický” gýč. Stavím sa, že títo angažovaní...
dnes, 23:04,  Presne edo SS v USA majú národný šport, strieľanie do ľudí
dnes, 23:04,  edo SS nedávaj do mojej témy stále lži !
dnes, 23:02,  edo SS ty klamárska trúba žiadne také video neexistuje :)
dnes, 23:02,  Ked si chuj nebudeš lastovička
dnes, 23:01,  edo SS ty fašistické hovädo !
dnes, 23:00,  edo SS zasa si klamal ? Kde je video s Alexandrovcami o Lukašenkovi ? :)
dnes, 22:59,  Presne tak klamal som ani yotube ani google totiž neexistujú .
dnes, 22:58,  Peter a to ešte stale máš kondičku vyhrávať turnaje
dnes, 22:56,  A ešte si zabudol napísať, že tlstý a lenivý!!!!*39*39*39*39 Moja zásada je v práci a...
dnes, 22:55,  Keby 64 alexandrovcov zahynulo zajtra maju 66664 nových takí sú to umelci
dnes, 22:52,  Tu máš tie esá ruské Lukašenkové https://www.youtube.com/watch?v=BUhb-ZNsazA
dnes, 22:51,  Zase si si niečo vymyslel . Hakovy SS . Na tu dutu hlavu je to výkon
dnes, 22:50,  aké valašky *14
dnes, 22:49,  edo SS čiže neexistuje zasa si klamal ? :)
dnes, 22:49,  Doba ledova 5 ( Dino scene ) - Figaro ( CZ )
dnes, 22:49,  kesha ako vieš ako slepec že všetci sú slepí ? :)
dnes, 22:49,  https://cloudia.hnonline.sk/r1200x/3d6657850afa1bb9e1134f6a6d9cc80c
dnes, 22:47,  Ulož si k piesni milicionárom *13*13*13...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keď vytočíte nesprávne číslo, nikdy nie je obsadené.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(100 860 bytes in 1,143 seconds)