Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Spomienka

48
reakcií
3003
prečítaní
Tému 25. decembra 2012, 16:51 založil dilemma.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
26. 08. 2012
3
25. 10. 2009
102
25. 08. 2013
40
09. 06. 2010
30
20. 05. 2010
22
 
 


1.
označiť príspevok

dilemma žena
   25. 12. 2012, 16:51 avatar
dnes je výročie úmrtia môjho otca.
Súhlasí ElectricLight, piskotka


2.
označiť príspevok

dilemma žena
   25. 12. 2012, 16:52 avatar


4.
označiť príspevok

dilemma žena
   25. 12. 2012, 16:53 avatar
chýbaš mi :(


11.
označiť príspevok

dubák muž
   25. 12. 2012, 17:53 avatar
Už JE TO LEN NA TEBE ANDREA.

UŽ TO ZA TEBA NIKTO INÝ TERAZ NEUROBÍ.


3.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 16:52 avatar
zapáľ sviečku, pomodli sa a pospomínaj na pekné chvíle


5.
označiť príspevok

dilemma žena
   25. 12. 2012, 16:54 avatar
takých bolo málo.. ale.. niekedy mi veľmi chýba.. už som zapálila.. dakujem.


6.
označiť príspevok

dubák muž
   25. 12. 2012, 17:19 avatar
ťažké obdobie, sestra, ťažké veru. ale kamaráti budme, dlhy si plaťme. takže.. moje číslo vieš.


7.
označiť príspevok

dubák muž
   25. 12. 2012, 17:31 avatar
pozerám, že smútiš ako kurva na zoznamke, no bavkaj sa, ale pamätaj, si mi dlžná 800 EUR, dievča a mala by si sa so mnou dohodnúť.. ak ti teda ešte na niečom záleží.. okrem tohoto jeblého internetu.


8.
označiť príspevok

Nadja žena
   25. 12. 2012, 17:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

dubák muž
   25. 12. 2012, 17:44 avatar
tak len medzi nami, pani, ja tu nie som na to, aby som vám robil šaška na zábavku. na to máte syna, alebo manžela. a nebyť tuto pani csánovej, asi by som sa naozaj vážne nudil, lebo nemám nič iné na robote, len kurvenie a neschopnosť jednej hlupaňe riešiť, asi!!!


10.
označiť príspevok

dubák muž
   25. 12. 2012, 17:48 avatar
VEĎ ČO Z TEJ REBEKY VYRASTIE, PRE BOHA!..


12.
označiť príspevok

Nadja žena
   25. 12. 2012, 17:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

dubák muž
   25. 12. 2012, 18:01 avatar
malého krpca. jej deväť ročnej dcérky
Súhlasí Nadja


14.
označiť príspevok

viluette muž
   25. 12. 2012, 20:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 00:16 avatar
darmo si presmerovala hovory.. prídem za tebou osobne.
musím teraz kvôli tebe cestovať a nemám kvôli tebe svoj kľud ani cez sviatky.
čakaj ma.


16.
označiť príspevok

dilemma žena
   26. 12. 2012, 00:23 avatar
§374 Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi

(1) Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní

a) osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo

b) osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby,

b) verejne, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.

Predmetom ustanovení §247a sú sankcie za neoprávnený prístup k nosiču informácií, jeho poškodenie a zneužitie zaznamenaných informácií:

§ 247 Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií

(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a

a) jehoinformácie neoprávnene použije,

b) také informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,

c) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo

d) vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na účel spáchania činu uvedeného v odseku 1

a) neoprávnene sleduje prostredníctvom technických prostriedkov neverejný prenos počítačových dát do počítačového systému, z neho alebo v rámci počítačového systému, alebo

b) zaobstará alebo sprístupní počítačový program a iné zariadenia alebo počítačové heslo, prístupový kód alebo iné podobné údaje umožňujúce prístup do celého počítačového systému alebo do jeho časti.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.


17.
označiť príspevok

dilemma žena
   26. 12. 2012, 00:24 avatar
§ 373
Ohováranie

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) z osobitného motívu,
c) verejne, alebo
d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

§ 122
Trestný čin a spôsoby jeho spáchania
(7) Trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného.

"Trestný zákon hovorí, že páchateľ sa dopustí trestného činu nebezpečného vyhrážania vtedy, ak sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. Dôvodnou obavou treba rozumieť vyšší stupeň tiesnivého pocitu z nastávajúceho zla, ktorým sa hrozilo. Ťažkou ujomou na zdraví sa rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie: zmrzačenie, strata alebo postatné zníženie pracovnej spôsobilosti, ochorenie údu, strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu, zohyzdenie, vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, mučivé útrapy alebo porucha zdravia trvajúca dlhší čas."

§ 360
Nebezpečné vyhrážanie
(1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

§ 360a
Nebezpečné prenasledovanie

(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že
a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,
b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,
c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,
d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo
e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,
potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) na chránenej osobe,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) z osobitného motívu, alebo
d) verejne.

Podľa § 189 ods. 1 z.č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon sa t.č vydierania dopustí ten, Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel.


18.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 00:25 avatar
namiesto toho, aby si sa so mnou snažila dohodnúť my sem kopíruješ nezmyselné hlúposti, ktoré mi nevrátia 800 EUR a ani tebe nepomôžu, už..


20.
označiť príspevok

dilemma žena
   26. 12. 2012, 00:32 avatar
Hrubý nátlak
§ 204

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti k poskytnutiu plnenia majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) spôsobí ním malú škodu.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

c) spôsobí ním vážnu poruchu zdravia alebo smrť.

(4) Odňatím slobody na pätnásť až dvadsaťpäť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) spôsobí ním smrť viacerých osôb.

§ 206
Vydieranie

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok až šesť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu, alebo

d) spôsobí ním malú škodu.

(3) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

c) spôsobí ním vážnu poruchu zdravia alebo smrť.

(4) Odňatím slobody na pätnásť až dvadsaťpäť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí

a) vážnu poruchu zdravia alebo smrť viacerých osôb, alebo

b) škodu veľkého rozsahu.
§ 207
Nátlak

(1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú okamžitú nemajetkovú potrebu alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) z osobitného motívu,

d) v úmysle získať pre seba alebo pre iného malý majetkový prospech alebo iný prospech, alebo

e) odopiera zamestnancovi v pracovnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu právo na zaistenie bezpečnosti zdravia pri práci, na odpočinok po práci, na dovolenku na zotavenie alebo na poskytnutie zákonom zaručených osobitných pracovných podmienok ženám a mladistvým zamestnancom.

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

c) spôsobí ním vážnu poruchu zdravia alebo smrť.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

c) za krízovej situácie.

§ 209
Porušovanie domovej slobody

(1) Kto neoprávnene vnikne do domu alebo do bytu iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu,

c) najmenej s dvoma osobami, alebo

d) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) voči inej osobe ako odplatu za to, že táto voči páchateľovi plnila svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo iného právneho predpisu,

b) voči chránenej osobe, alebo

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 198
Obmedzovanie osobnej slobody

(1) Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) z osobitného motívu,

c) ako verejný činiteľ,

d) na chránenej osobe, alebo

e) ním spôsobí malú škodu.

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

b) a spôsobí ním vážnu poruchu zdravia alebo smrť, alebo

c) spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na inej osobe ako odplatu za to, že táto voči páchateľovi plnila svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo iného právneho predpisu,

b) spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

c) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.


22.
označiť príspevok

Chiara
   26. 12. 2012, 00:34 avatar
Ty si prevzala žezlo od tej východniarky ?


26.
označiť príspevok

dilemma žena
   26. 12. 2012, 00:38 avatar
je mojou povinnosťou bániť seba aj moje dieťa pred hajzlami bez zábran, neuznávajúcimi žiadne zákony iba vlastné, choré.


29.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 00:40 avatar
iste, andrea, je to tvoja povinnosť. a takisto máš povinnosť vrátiť mi 800 EUR, ktoré si zo mna vylákala podvodným spôsobom.. si prostitútka a ja tebou opovrhujem. ponúkam ti vykúpiť si svoj hlúpy dedinský životík tak, že sa o mna postaráš dve noci a tým bude tvoj dlh vymazaný.. ale ty nechceš., ty chceš, aby som prišiel osobne a ublížil ti.


31.
označiť príspevok

dilemma žena
   26. 12. 2012, 00:42 avatar
a čo tvoja povinnosť zodpovedať za svoje násilné trestné činy? chod sa udať na políciu, a postav sa pekne a hrdo zodpovednosti.


34.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 00:45 avatar
za všetko čo som spôsobil tebe a tak spôsobil aj sebe, sa budem spovedať tebe.
polícia nevie čo je vo mne. nemôžu ma súdiť, keď sú len pri mne..
ja som sa už odsúdil sám. vyhrala si. vyhrala si andrea, lebo ty si to robila pre dieťa. ja pre seba.


33.
označiť príspevok

Chiara
   26. 12. 2012, 00:44 avatar
Chlapi sa takto nevypisujú ako trafení, že si ty prezlečená ženská vydryduch  
Súhlasí ElectricLight


23.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 00:35 avatar
strácaš čas andrea.. nepôsobí to na mňa. prídem ťa navštíviť. prídem si pre svoje peniaze.


27.
označiť príspevok

Chiara
   26. 12. 2012, 00:39 avatar
Na čo to stále vypisuješ, všetci to už vedia.
Súhlasí dilemma, ElectricLight


19.
označiť príspevok

Chiara
   26. 12. 2012, 00:31 avatar
Na vás dvoch je vidieť ako by to nemalo vyzerať, keď sa stretnú dvaja poškodení. Bazírovať na peniazoch? Pomysli si že si ich dal na charitu a vec je vybavená.


21.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 00:33 avatar
to nebolo na charitu, ale pre ženu, partnerku, aby zariadila potrebné veci a aby sme sa mohli posunúť ďalej.. nakoniec sa ale ukázalo, že jkeď som poslal poeniaze, drahá andrejka si vyplatila čo potrebovala a zdúchla na zoznamku pokec azet.. a mne prestala brať hovory a odpisovať na emaily, hned ako dostala 800 EUR, ktoré pod zámienkou spoločnej rodiny zo mna vylákala..


24.
označiť príspevok

Chiara
   26. 12. 2012, 00:36 avatar
Tak sa na to z vysoka vyprdni :-I


25.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 00:37 avatar
nie. nevyprdnem.. chcem naspäť svojich 800 EUR, alebo análny víkend. po tom je už len jedna Cesta..
Súhlasí Mojka


28.
označiť príspevok

dilemma žena
   26. 12. 2012, 00:39 avatar
tvoja cesta je natvrdo análnych min. desať rokov. enjoy..


30.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 00:42 avatar
uvidíme..


35.
označiť príspevok

dilemma žena
   26. 12. 2012, 00:50 avatar
a vždy si pamätaj.. sám si ma dokopal tam, kde som.. čo najdalejj od teba.. sám si ma odohnal, tvojim správaním, vydieraním, vyhrážaním. vždy si pamätaj.. stačilo aj dobré slovo, no ty si naučený len na násilie. tak si to rob dalej, ako sám najlepšie vieš. off


36.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 00:52 avatar
a tebe to všetko vyhovuje, však..

NIE! nestačilo žiadne ani jedno jediné dobré slovo!

všetko ti je na smiech!


37.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 00:56 avatar
nech som sa snažil akokoľvek, nič ti nebolo dobréé... NIE! UŽ DOSŤ!
nech som urobil čokoľvek, všetko bolo zléé... NIE! UŽ DOSŤ!
nech som ti hovoril akokoľvek pekne, vždy si počula len to čo ti vyhovovalo.. NIE! UŽ DOSŤ!
....

nech som ťa mal akokoľvek rád, ty si sa zabávala, flirtovala a rozkazovala mi nosiť peniaze.
teraz ťa prenasledujem. prenasledujem tvoj život, aby si vedela, aký je zraniteľný a krátky..
veril som ti, robil to pre teba. dodnes sa neviem spamätať z toho, čo si mi povedala do telefónu, keď som poslal tie peniaze.. neviem si to odpustiť a už tú vinu nevládzem niesť. už sa nevládzem pozerať na to, ako dalej chladne, bezstarostne zabávaš.. ako si užívaš.


38.
označiť príspevok

dubák muž
   26. 12. 2012, 01:20 avatar
musíš sa pripraviť.


32.
označiť príspevok

Chiara
   26. 12. 2012, 00:43 avatar
Mne to nehovor. Dary sa nevracajú, nakoniec lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.


40.
označiť príspevok

Mojka žena
   26. 12. 2012, 11:03 avatar
keď anál..tak anál 
príde dubák do mäsiarstva i pýta si štangličku salámičky 
Narezať???
a čo ty pupuško si myslíš, že moja riťka je šporkasička 


39.
označiť príspevok

ElectricLight muž
   26. 12. 2012, 01:34 avatar
Súhlasí dilemma


41.
označiť príspevok

dilemma žena
   27. 12. 2012, 21:35 avatar
soley


42.
označiť príspevok

Sóley žena
   27. 12. 2012, 21:38 avatar
Čoe?


43.
označiť príspevok

dilemma žena
   27. 12. 2012, 21:39 avatar
môžeš prosím na pokec? súkromne


44.
označiť príspevok

dilemma žena
   27. 12. 2012, 21:48 avatar
díky


45.
označiť príspevok

dubák muž
   28. 12. 2012, 01:17 avatar
toto si riešila, kým som ja mrzol vonku ako kkt


46.
označiť príspevok

blackRoses žena
   29. 12. 2012, 03:02 avatar


47.
označiť príspevok

Scarlett X žena
   29. 12. 2012, 03:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

blackRoses žena
   29. 12. 2012, 03:14 avatar


49.
označiť príspevok

mizantrop
   19. 1. 2013, 07:49 avatar
potrebujem ťa:(
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 07:02,  Všetci sa už tešíme na mobilizáciu a bratskú pomoc, je čas konečne poskytnúť aj živú...
dnes, 06:58,  V súčasnosti je situácia mimoriadne ťažká v Doneckej oblasti na východe krajiny,...
včera, 23:59,  https://www.youtube.com/watch?v=vLtmmFjxSoc
včera, 23:48,  22. AirPods ? *39
včera, 23:41,  Ten názov piesne sem ukladám, lebo videá zvyknú časom zmiznúť: Dua Lipa - Levitating...
včera, 23:28,  Neskutočné.......
včera, 23:25,  Chcel by som tomu trochu vyťať na hlasitosti, ale susedia by ma teraz ukameňovali. Snáď...
včera, 23:19,  To je naozaj perfektná pesnička....
včera, 23:16,  Perfect......
včera, 23:15,  https://www.youtube.com/watch?v=T88fbHOmvRk
včera, 23:08,  chjo trochu rytmu www.youtube.com/watch?v=TUVcZfQe-Kw
včera, 23:03,  63. termodynamicky zakon *39
včera, 23:01,  23. na to vezmni jed , nejaky blbecek nebude o mne verejne rozsirovat ze sirim dezinformacie :-)...
včera, 21:54,  ak pripustíme. že petríček nie je úplný magor, tak musí vedieť, že kto napadol koho,...
včera, 21:33,  https://media.newyorker.com/photos/630e85c820c2208e4152741d/master/w_2560%2Cc_limit/Cassidy-Biden...
včera, 21:33,  Neviem čo chápeš pod čistou energiou v tomto prípade. Ja si to predstavujem takto (nie...
včera, 21:27,  Má... čo mala jadrové zbrane tak to len vdaka tomu že bola súčastou ZSSR. Ked sa ZSSR...
včera, 21:23,  Odyssey - Native New Yorker
včera, 21:22,  Však požiadaj, a čo sa mám z toho teraz akože čo ? :D Tvojou najnenadávnejšou dezinfo...
včera, 21:19,  Takže ďalej: https://www.youtube.com/watch?v=JpQ6NtbZxiE
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Posielam Ti zoznam všetkého, čo by som si na Vianoce želal: Teba!
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(140 073 bytes in 0,189 seconds)