Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Rozprava o starozákonnom Bohu

13
reakcií
1558
prečítaní
Tému 27. mája 2012, 13:07 založil Krištof.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Krištof
   27. 5. 2012, 13:07 avatar
Elohim? Jahve? Adonaj? V Biblii sú viaceré spôsoby nazývania Boha. Meno Jahve alebo Jehova sa zapisovalo ako spoluhlásky JHVH (posvätný kvadriliterizmus). Medzi spoluhlásky sa vkladali samohlásky mena Adonaj. Jahve pochádza zo slovesa byť a môže mať význam: som, ktorý som. (Ex 3,14) V katolíckej Biblii sa namiesto toho používa meno Pán.

Zavše sa možno stretnúť s tým, že kritici vyhlasujú, že starozákonný alebo starozmluvný Boh je zlý. Novozákonný je na rozdiel od toho vnímaný viac pozitívne. Ako to teda je? Hovorí sa, kto chce psa byť, palicu si nájde. Kto chce kritizovať, zámienky si nájde. Hoci niektoré súvislosti Starej zmluvy im akoby dávali za pravdu. Napríklad keď Židia dobývajú svoju zasľúbenú krajinu. Napokon, je to aj otázka názoru. My žijeme už v tzv. novozmluvnej dobe. To tiež znamená, že už „nebojujeme proti telu a krvi“ (Ef 6, 12). O stazozmluvnej dobe sa niekedy hovorí ako o čase výchovy. O novozmluvnej ako o čase milosti. Starý zákon nie je nejakou čisto teoretickou náukou, je spojený so životom, s históriou a spoločnosťou židovského národa. Aby mohla taká spoločnosť fungovať, musí mať aj kvázi právny systém; odtiaľ napr. známa primeraná odplata „oko za oko, zub za zub“. Aký požičaj, taký vráť. Samozrejme, celé to má aj ten religiózny ráz. Niektoré starozmluvné knihy sú pokladané za hodnotné aj z literárneho a filozofického pohľadu: Príslovia, Žalmy, Kazateľ, Veľpieseň...

Otázka teda stojí tak, či v Starom zákone bol Boh len nejaký prísny a tvrdý, alebo aj múdry, spravodlivý a milosrdný. Niektorým môže vadiť už to, že je osobným Bohom. Možno by im vyhovoval viac nejaký deistický Boh, ktorý stvoril vesmír, dal mu zákony či harmonické fungovanie, ale o samotných ľudí sa nezaujíma, nestará. Jahve si vyvolil židovský národ: „preto, že vás mal rád a že chcel zachovať prísahu, ktorú urobil vašim otcom”. (Dt 7,8) Tými otcami bol Abrahám z Uru a jeho synovia. Abrahámovi sľúbil, že “v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas“. (Gn 22, 18) Keď Boh neskôr vyslobodil Židov z Egypta, dal im zákony. Za základné ustanovenia sa považujú: „A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.“ (Dt 6,5) A: „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ (Lv 19, 18) Potom je tu Desatoro. Niektoré stanovenia Zmluvy: „Neodopri plácu biednemu a chudobnému, či už je brat alebo cudzinec, ktorý býva s tebou v krajine a v tvojom bydlisku. Vyplatíš mu mzdu ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je chudobný a závisí od nej jeho život, aby nevolal k Pánovi a aby sa ti to nepočítalo za hriech.“ Dt 24, 14-15
„Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou a pri spore nebudeš vypovedať podľa väčšiny, aby si neprekrúcal pravdu!“ Ex 23, 2
„Vdove a sirote nebudete krivdiť! Ak im budeš krivdiť a oni budú volať ku mne, ja isto vypočujem ich volanie,“ Ex 22, 22-23
„Keď budeš kosiť obilie na svojom poli a zabudneš tam snop, nevráť sa vziať si ho, ale nechaj ho cudzincovi, sirote a vdove, aby ťa Pán, tvoj Boh, požehnal v každom podujatí tvojich rúk.“ Dt 24, 19

Niekedy sa poukazuje na to, že Boh je žiarlivý. No v akom zmysle? Hebrejské slovo prekladané ako žiarlivý môže znamenať „vyžadujúci oddanosť, neznášajúci súperenie“. Jahve je žiarlivý v pozitívnom zmysle, ktorý prináša úžitok Božím tvorom. (Ez 39, 25) Všimnime si napr. jeho rozsudok nad národmi obývajúcimi krajinu Kanaan. Istý učenec uvádza tento šokujúci opis: „Uctievanie Baala, Aštorty a ďalších kanaanských bohov pozostávalo z tých najvýstrednejších orgií; ich chrámy boli strediskami skazenosti... Kanaančania uctievali tak, že sa bezuzdne oddávali nemravnosti... a tiež tak, že zabíjali niektoré svoje deti ako obeť svojim bohom.“ Archeológovia objavili džbány s pozostatkami obetovaných detí. Hoci Boh si všimol hriechy Kanaančanov už za dní Abraháma, 400 rokov ich trpezlivo znášal, takže im dal dostatok času na zmenu. (Gn 15, 16) Mohli si uvedomovať, že konajú nesprávne? Ako všetci ľudia aj oni mali svedomie, prirodzený zákony, čo je aj v práve uznávané ako všeobecný základ morálnosti a práva. (Rim 2, 12-15) Napriek tomu Kanaančania ďalej prinášali ohavné detské obete a oddávali sa zvrátenostiam. V 3M (Lv) 20, 23 sa uvádza: "Nesprávajte sa podľa zvykov národov ktoré ja pred vami vyženiem: preto, že robili tieto veci, zošklivili sa mi." Je tam vymenované, čo nemajú robiť, čo robili miestne národy či kmene: proti obetovávaniu detí Molochovi a iným bohom, proti zoofílii, incestu atď. (Lv 19. a 20. kap.) Osobne tu namietam v princípe proti kritike homosexuality. Veď aj homosexuáli môžu byť normálni ľudia.

Jahve vo svojej spravodlivosti rozhodol, že krajina musí byť očistená. Niektorí jednotlivci spomedzi Kanaančanov však boli ušetrení, napríklad Rachab, ako i celé skupiny, ako boli Gibeončania, ktorí dobrovoľne prijali tie vyššie morálne normy. (Joz 6, 25; 9, 3-15) Rachab sa stala súčasťou kráľovského rodokmeňa vedúceho k Mesiášovi a potomkovia Gibeončanov mali mohli slúžiť v Jahveho chráme. (Joz 9, 27; Ezd 8, 20; Mt 1, 1, 5-16) Negatívne sa správali aj Mediánčania: “Stávalo sa, že keď Izraeliti zasiali, došli Madiánčania, Amalekiti a synovia východu a vystupovali proti nim. Utáborili sa u nich a nivočili poľnú úrodu až po Gazu. A Izraelitom nenechali nič na živobytie, ani ovce, hovädzí dobytok a osly.
Prichádzali totiž so svojimi stádami a stanmi. Dohrnuli sa ako húf kobyliek. Koľko ich bývalo, aj ich tiav, to sa nedalo ani len spočítať. Nasťahovali sa do krajiny, aby ju spustošili.“ (Sdc 6, 3-5)

Existuje v Starej zmuve veľa textov, ktoré hovoria aj o Božej dobrote a milosti. Vie, že ľudia nie sú dokonalí, takže keď činia pokánie, dokáže im odpustiť. Nie je povýšenecký, ale prejavuje ochotu počúvať (Ž 69, 31-34; 86, 5-7)

Alebo si vezmime biblický príbeh o Jonášovi. Boh raz povedal Jonášovi, aby šiel do mesta Ninive a povedal ľuďom, nech polepšia, inak zle skončia. Jonášovi sa najprv nechcelo, ale neskôr sa umúdril a urobil, čo mal. Ľudia v Ninive ho vypočuli, aj kráľ ho vypočul a začali robiť pokánie. Boh ich teda nepotrestal. Jonáša však nahnevalo, že im dal milosť. Boh mu preto dal lekciu. Dovolil, aby bol zničený krík ricínus, ktorý Jonáša chránil pred horúcim slnkom. Jonášovi sa to nepáčilo, ale: "Pán povedal: „Ty ľutuješ ricínus, na ktorom si nerobil a nevypestoval si ho; ktorý za noc vznikol a za noc zanikol. A ja sa nemám zľutovať nad veľkým mestom Ninive, v ktorom je viac než stodvadsaťtisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi pravicou a ľavicou? K tomu množstvo zvierat."
Súhlasí veriaci


2.
označiť príspevok

Krištof
   27. 5. 2012, 13:09 avatar
SPRAVODLIVÝ A MILOSRDNÝ BOH – UŽ V KNIHE EXODUS
Porovnanie biblických pojmov spravodlivosti a milosrdenstva s ich všeobecným chápaním
www.blazejstrba.eu Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Krištof
   27. 5. 2012, 13:56 avatar
Pohľad filozofa Normana L. Geislera na násilie v Starom zákone.

„To ukazuje, že Boží charakter je absolútne svätý a že hriech a vzburu musí potrestať. On je spravodlivým sudcom, to je nepopierateľná súčasť jeho bytosti. Ale po druhé, v jeho charaktere je aj milosrdenstvo. Totiž, keby niekto chcel uniknúť, nechal by ich...
Dobre, tak začnime s Amalekitmi. Pozrite, tento národ bol ďaleko od nevinnosti. Veľmi ďaleko. Neboli to dobrí ľudia, v skutočnosti boli vrcholne zvrhlí. Ich poslaním bolo zničiť Izrael. Inými slovami, mali spáchať genocídu. Ak by to aj nebolo dosť závažné, zamyslime sa nad tým, čo bolo v hre. Izraeliti boli Bohom vybraní ľudia, z ktorých chcel Boh dať celému svetu spásu skrze Ježiša Krista. Zničenie toho národa bolo vynútené vážnosťou ich hriechu. Keby prežil čo i len najužší okruh z nich, mohli by sa znova vzchopiť vo svojej agresii proti Izraelu a Božím plánom. Boli to tvrdošijní, zvrhlí a odbojní ľudia. Boli takí hanební, že šli za konvojom Izraelitov a zákerne zozadu napádali a vraždili tých najzraniteľnejších spomedzi nich - slabých, starých a postihnutých, čo zaostávali. Chceli vyhladiť aj toho posledného Izraelitu z povrchu zeme. Boh sa s nimi síce
mohol vyrovnať nejakou prírodnou katastrofou, povedzme potopou, ale rozhodol sa použiť ako nástroj svojho súdu Izraelčanov. Spravil to nielen kvôli Izraelitom, ale perspektívne kvôli každému človeku, ktorý prijme spasenie skrze Mesiáša, ktorý z toho národa vzíde... Takisto musíme brať do úvahy Božiu zvrchovanosť nad životom. Istý ateista sa raz pustil so mnou do reči o tejto veci a ja som mu povedal: ,Boh život stvoril a má aj právo ho vziať. Ak vy dokážete vytvoriť život, potom ho aj smiete ukončiť. Ale ak to nedokážete, potom na to žiadne právo nemáte.' Publikum na to zareagovalo silným potleskom. Ľudia sa domnievajú, že to, čo je zlé pre nás, je zlé aj pre Boha. Nuž, je naozaj zlé, ak vám ja vezmem život, lebo som ho nevytvoril, ani ho nevlastním. Alebo je zlé, ak pôjdem do vašej záhrady, povytrhávam, polámem a porozhadzujem kríky, čo tam máte. Môžem to však urobiť vo svojej záhrade, lebo tie kríky patria mne. Teda Boh je vyvýšený nad každý život a má aj právo ukončiť ho, ak si to želá. My vlastne zabúdame, že Boh každému človeku život berie. Nazývame to smrťou. Jediná otázka je, kedy a ako, ale to takisto musíme prenechať jemu... Musíte brať do úvahy aj to, že títo ľudia dostali mnoho možností na zmenu spôsobu života, aby toto všetko odvrátili. Ak sa pozriete na všetkých Kananejcov spolu s Amalekitmi, koľko mali možností, tak vidíme, že sa mohli zmeniť počas stotridsiatich rokov. To je veľmi dlhý čas. Keď teda Boh čakal niekoľko stáročí, aby využili možnosť opustiť tú cestu vedúcu k sebazničeniu, napokon musel konať podľa svojej prirodzenosti, ktorá žiadala, aby sa vyrovnal s ich zvrhlým spôsobom života. Určite teda nekonal prudko a nerozmyslene. Takisto pamätajme na to, že tí, ktorí sa z tejto celej situácie chceli dostať, už tak urobili, lebo na to mali za celé tie roky dostatok možností. Kto chcel byť zachránený unikol a bol ušetrený. V Knihe Jozue, v šiestej kapitole Biblia hovorí o zničení Jericha a Kananejcov a vidíme rovnaký princíp. Bola to kultúra preniknutá zlom až tak veľmi, že sa Bohu hnusili, ako sa v Písme píše. Boli brutálni, krutí, beštiálni, akceptovali incest, pestovali kultovú prostitúciu, dokonca i obetovávali deti v ohni. Bola to agresívna kultúra, ktorá chcela Izraelitov zdecimovať. Znova vidíme zlých ľudí, ktorí boli zničení, ale spravodliví medzi nimi boli ušetrení. Napríklad Rachab, ktorá ukryla izraelských špiónov, nebola súdená s ostatnými. A pozrime sa, čo sa stalo so skorumpovanými obyvateľmi mesta Ninive. Boh ich išiel súdiť, lebo si to zaslúžili, ale oni sa kajali a Boh ich ušetril všetkých. Takže platí toto: Každého, kto sa kajá, je Boh ochotný zachrániť. To si musíme zapamätať.
Božím cieľom v týchto prípadoch bolo zničiť skorumpovaný národ, lebo ich národná štruktúra bola od základu zlá, nie zničiť ľudí, ak boli ochotní činiť pokánie. Mnoho veršov naznačuje, že Prvým Božím želaním bolo vyviesť týchto zlých ľudí z krajiny, o ktorej už vedeli, že bola dávno sľúbená Izraelu. Keby to tak bolo, Izrael by sa tam mohol usadiť a byť relatívne neohrozený korupciou zvonku, ktorá by ho mohla zničiť ako rakovina. Boh chcel vytvoriť také prostredie, kam by mohol prísť mesiáš a priniesť úžitok miliónom ľudí v histórii... A zvážte aj toto: Väčšina žien a detí utiekli už dopredu, dávno pred samotným bojom, takže sa s Izraelitmi stretli iba bojovníci. To boli práve tí najzatvrdenejší, tí, ktorí tvrdohlavo odmietli odísť, samotní protagonisti skorumpovanej kultúry. Takže je to dosť otázne, koľko žien a detí tam vlastne zostalo.
Okrem toho, podľa pravidiel správania, ktoré Boh dal Izraelitom, vždy, keď šli do nepriateľského mesta, najprv im mali poskytnúť možnosť prímeria. Mali tak na výber: mohli ponuku prijať, v takom prípade by neboli zabití, alebo ju mohli na vlastnú škodu odmietnuť. To je primerané aj férové... A nie je to práve to, čo by sme mali robiť aj my? Nie je to to, čo chceme - aby bola činená spravodlivosť? Jedna z najdôležitejších vecí, ktorú musíme uchovávať v mysli je tá, že v celých dejinách je Boh k tým, čo sa kajajú a obrátia sa k nemu zľutujúci, milosrdný a láskavý."
Súhlasí veriaci


7.
označiť príspevok

ruwolf muž
   27. 5. 2012, 15:39 avatar
Pravá tvár fundamentalistického náboženstva - dokážete ospravedlniť čokoľvek - vrátane vyvražďovania.
Žiaľ, ak to dokážete ospravedlniť, potom už nie je príliš veľký problém Vás presvedčiť to aj konať.


6.
označiť príspevok

ruwolf muž
   27. 5. 2012, 15:35 avatar
Dokonalý nemôže byť múdry len niekedy, nemôže byť spravodlivý len niekedy, nemôže byť dobrý len niekedy.


9.
označiť príspevok

Krištof
   28. 5. 2012, 09:14 avatar
Podla teba by neslo o fundamentalizmus, len keby sme uviedli, že starozákonný Boh bol zlý a hlúpy? :-P Je to aj otázka názoru. Hovorí sa tam o príčinách a následkoch. Je to vysvetľovanie okolností, dávanie vecí do kontextu. Neboj sa, nechceme vraždiť. "Nebojujeme proti telu a krvi". Skôr to môze prinášať pozitívne hodnoty pre niekoho.

Spravodlivý, múdry a dobrý je celkovo, no nie naivný a nevšímavý, keď sa dejú zlé veci. Boh môže byť spravodlivý v tom zmysle, že dobrých odmeňuje a zlých tresce


10.
označiť príspevok

ruwolf muž
   28. 5. 2012, 10:31 avatar
Nie, to by už nešlo o fundamentalizmus, pretože by si spochybnil časť Biblie.
Fundamentalizmus je považovať nejakú zbúchaninu za (nespochybniteľnú) pravdu.

To hovoríš teraz, že nechcete vraždiť - ale schvaľujete vraždenie.

Je nevšímavý, keď sa dejú zlé veci - udalosti nielen v 20. storočí sú toho dôkazom.


11.
označiť príspevok

Krištof
   28. 5. 2012, 11:06 avatar
Nepovažujem nejakú zbúchaninu za (nespochybiteľnú) pravdu. Biblia však má svoju hodnotu. Vezmime si to napr. takto. PhDr. Michal Stríženec, DrSc. (2003): "Hlavným kladným prínosom náboženstva pre osobnosť je, že poskytuje zmysel života, systém hodnôt, najmä morálnych, prináša bezpečnosť a dôveru, uspokojuje potrebu medziľudských vzťahov. Náboženstvo má obvykle integračnú a usmerňujúcu funkciu v osobnosti veriaceho."

My si skôr vážime život, dokonca aj ešte nenarodený.

Veď napr. "diabol" Hitler a jeho zlo boli porazené. A keď sa taká zlá duša dostane na onen svet, kam podľa teba patrí. Do nebeského raja?


12.
označiť príspevok

ruwolf muž
   28. 5. 2012, 11:19 avatar
Každé staré mytologické texty majú svoju hodnotu.

Hlavným záporným "prínosom" fundamentalistického náboženstva je, že je vstupnou bránou k fanatizmu - ktorý sa neštíti ničoho.

Nevážite si pozemský život, nemáte na to žiadny dôvod, keď toto je pre Vás len úbohá špinavá a hnusný prestupná stanica.

A kopec nacistických, fašistických a iných tyranských zločincov si pokojne do ďalekej staroby užívalo života - prečo tá selekcia?


13.
označiť príspevok

Krištof
   28. 5. 2012, 11:48 avatar
Keď bude viac času, je možnosť, že tu ešte budem reagovať na tvoje príspevky


14.
označiť príspevok

Krištof
   29. 5. 2012, 15:40 avatar
"Každé staré mytologické texty majú svoju hodnotu."

To je možné, ja som napríklad vytvoril tému Staré grécke báje a povesti

Avšak Biblia hovorí aj o historických udalostiach a postavách, nie o "zosobnených prírodných silách". Ježiš je aj podľa historických a ďalších mimobiblických zmienok historickou postavou. Hoci niektoré veci majú ten duchovno náboženský ráz.
Spolehlivost svatých Písem
pistis.webnode.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Tu je niečo z archeológie, ktorá sa zaoberá biblickými témami, napr. Abrahámom z Uru.
www.b-a-n.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Kniha Nové dôkazy, o hodnovernosti Biblie, dôkazy z oblasti histórie, archeológie a i. Ide o rozsiahlu i obsiahlu knihu
es.gloria.tv Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

A čo moderné "mytologické texty"? Napr. taká memetika? Aj memetika je možno len mém, ktorý sa šíri od jedného k druhému. Tu sú o memetike tri texty.
www.sysifos.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
marxismus.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.ostium.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"Hlavným záporným "prínosom" fundamentalistického náboženstva je, že je vstupnou bránou k fanatizmu - ktorý sa neštíti ničoho."

Fundamentalizmus nerovná sa napr. kresťanstvo a naopak. Človek môže byť kresťan a nemusí byť fundamentalista. Okrem toho kresťanský fundamentalista nemusí byť "fanatik, ktorý sa neštíti ničoho". Môže byť napríklad veľmi mierumilovný, "nastavujúci druhú tvár". Silná viera nemusí znamenať násilie, niekedy skôr opačne, lásku. Teoreticky aj keby niekto veril, že na Marse existujú Marťania s tykadlami, nemusí byť kvôli tomu násilný. Takže treba rozlišovať medzi tým. Okrem fundamentalistického existutujú tiež iné prístupy: ortodoxný, tradičný, spirituálny, alegorický, analogický, liberálny... Zlé veci sa dajú robiť aj v rámci ateizmu, darvinizmu, sociáldarvinzmu, ideológií, ktoré sú ateistické.

"Nevážite si pozemský život, nemáte na to žiadny dôvod, keď toto je pre Vás len úbohá špinavá a hnusný prestupná stanica."

Pre veriaceho môže byť tento pozemský život darom. A má večný zmysel, jeho ovocie má dosah aj na večnosť. Podobne ako škola, ktorá má dosah na ďalšie uplatnenie sa v živote. Telo človeka je "chrám Ducha svätého". Stará sa aj o svoje telesné zdravie a pod. A čo hodnoty ako láska aj k pozemskému životu? Nie však na úkor istých princípov. Preto niektorí radšej obetovali svoj život, ak to bolo nutné, len aby nemuseli zaprieť svoje presvedčenie, napr. počas prenasledovania v Rímskej ríši. Veriaci vidí v živote aj niečo sväté, božské, nie špinavé. Neveriaci to berú inak. Ako ktorí, niektorí si život vážia, žijú radi. Niektorí páchajú samovraždy, lebo nevidia zmysel života.

"A kopec nacistických, fašistických a iných tyranských zločincov si pokojne do ďalekej staroby užívalo života - prečo tá selekcia?"

Nacizmus bol v polovici 20. stor. porazený, nie? Niektorí významní nacisti boli vypátraní a postavení pred súd. Iní možno sa dožili staroby, avšak je tu práve aj ten predpoklad posledného súdu, ktorý dáva odmenu alebo trest.


4.
označiť príspevok

salbea žena
   27. 5. 2012, 14:41 avatar
nech je tam kde je ,v starom zakone a teraz mi ho prezentuj podla noveho zakona ..kokso  


5.
označiť príspevok

Ranexill muž
   27. 5. 2012, 14:45 avatar
Kristof nemyslel som si, že si taky milý voci tomu, kto Boh je len samozvancom.


8.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 5. 2012, 17:40 avatar
A Hospodin riekol Mojžišovi: Neboj sa ho, lebo som ho dal do tvojej ruky i všetok jeho ľud i jeho zem, a učiníš mu, jako si učinil Síchonovi, amorejskému kráľovi, ktorý býval v Chešbone. 35 A porazili ho i jeho synov i všetok jeho ľud, takže mu nezostal nikto živý, a zaujali jeho zem dedične.

A pobili všetko, zarieknuté na úplnú záhubu, všetko, čo bolo v meste, od muža až do ženy, od mladého až do starého, ba až do vola, dobytčaťa a osla, ostrím meča. 22 A dvom mužom, ktorí boli prešpehovať zem, povedal Jozua: Vojdite do domu ženy, tej smilnice, a vyveďte odtiaľ ženu i všetko, čo má, tak ako ste jej prisahali. 23 Vtedy vošli mládenci špehúni a vyviedli Rachab i jej otca i jej matku i jej bratov i všetko, čo mala, i celú jej rodinu vyviedli a nechali ich vonku za táborom Izraelovým. 24 A mesto spálili ohňom i všetko, čo bolo v ňom. Iba striebro a zlato a nádoby, medené a železné, dali do pokladu domu Hospodinovho.

Hľaďže, dal som do tvojej ruky kráľa mesta Haj i jeho ľud, jeho mesto i jeho zem. 2 A učiníš mestu Haj i jeho kráľovi, jako si učinil Jerichu i jeho kráľovi, len že jeho korisť i jeho dobytok ulúpite pre seba ... A stalo sa, keď pobil Izrael všetkých obyvateľov mesta Haj na poli, na púšti, kam ich honili, a keď popadali všetci ostrím meča, až boli cele vyhladení, vtedy sa vrátil celý Izrael do mesta Haj, a zbili ho ostrím meča. 25 A bolo všetkých, ktorí padli toho dňa, od muža až do ženy, dvanásť tisíc, všetko ľudia mesta Haj. 26 A Jozua nespustil svojej ruky, ktorú vystrel s kopijou, dokiaľ celkom nevyhladil všetkých obyvateľov Haja zarieknuc ich úplnej záhube. 27 Len dobytok a korisť toho mesta ulúpili pre seba synovia Izraelovi, podľa slova Hospodinovho, ktoré prikázal Jozuovi. 28 A Jozua spálil Haj a učinil ho večnou hromadou a púšťou a je tak až do tohoto dňa. 29 A kráľa Haja obesil na strom a nechal ho visieť až do večera.

I Makkédu zaujal Jozua toho istého dňa a zbil ju ostrím meča i jej kráľa zabil; úplne ich zahladil, i všetky duše, ktoré boly v nej; neponechal nikoho živého, a učinil kráľovi Makkédy, jako učinil kráľovi Jericha. 29 Potom Jozua prešiel i celý Izrael s ním z Makkédy do Libny a bojoval proti Libne. 30 A Hospodin dal i ju do ruky Izraela i jej kráľa, a pobil ju ostrím meča i všetky duše, ktoré boly v nej; neponechal v nej nikoho živého a učinil jej kráľovi tak, ako učinil kráľovi Jericha. 31 A Jozua prešiel i celý Izrael s ním z Libny do Lachiša a rozložil sa pri ňom táborom a bojoval proti nemu. 32 A Hospodin vydal Lachiš do ruky Izraela, a zaujal ho druhého dňa a pobil ho ostrím meča i všetky duše, ktoré boly v ňom, všetko tak, ako učinil Libne. atď ... ... ...

Podľa mňa, Židia neboli o nič lepší, či horši, ako národy s ktorými bojovali. Boli "deťmi" svojej doby tak, ako ostatní. Na rozdiel od ostatných však históriu chápali "lineárne", nie "cyklicky" a kňazi, proroci ... ju zapísali tak, že v nej úspechy, neúspechy, krutosti, milosrdenstvá ... vlastného národa, pripisovali Bohu, jeho vzťahu k nemu ...
Súhlasí Wolfe
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:17,  (16 -18) Osvietený, opäť Ti skutočne úprimne ďakujem za tieto neopakovateľné zábery - a...
dnes, 01:06,  Nie je to ono ale podobá sa to...
dnes, 01:05,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74784749_2469403819985487_2636603809387773952_n.j...
dnes, 01:03,  Nezabúdajte bezcitní britskí rusofóbovia, že ruské tanky a nukleárne holubice mieru vaše...
dnes, 01:01,  Pár silných myšlienok na záver dňa!!!! (Zdroj: "Milujeme Rusko" a jeho družina)...
dnes, 00:56,  Aspoň čosi. Opice viac nepotrebujú
dnes, 00:52,  záhorák ja som z polovice američan a z polovice Slovák . Tos nevedzeu ?
dnes, 00:37,  Nenočný vlk...
dnes, 00:36,  Asi tak https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/lide/46818/fotografie/?razeni%5BpublishedAt%5D=2
dnes, 00:34,  Kasafran váýim si že sa ti moje fotky páčia . Tak len pre teba...
dnes, 00:29,  (14) Osvietený, nebodaj si stále namýšľaš, že si dákou diskusnou "osobnosťou"...
dnes, 00:28,  https://www.youtube.com/watch?v=ks7-A-7Zvak
dnes, 00:15,  Tak to ma slabo poznáš
dnes, 00:14,  Kasafran každemu je jasne čo si ty za osobnosť *13*13*13
dnes, 00:13,  Presne tak a Norsko je v NATO ??? *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13 Zdá sa že...
dnes, 00:12,  (8) Osvietený, veďže sa už až natoľko nesnaž zhadzovať svoju "osobnosť"!...
dnes, 00:09,  Ministerstvo zahraničia komentuje kritiku poslanca Smeru Ľuboša Blahu k bezpečnostnej...
dnes, 00:05,  Pellegrini kritizuje Blahu za jeho výroky. Držím palce s propagáciou Zomri, odkázal poslanec...
dnes, 00:05,  (2) Gabriel pb, skús sa ešte trošku viac vyspať, oddýchnuť si, a potom sa pokús opäť...
dnes, 00:04,  Kritika aj od Žigu Podľa europoslankyne v Smere dnes musia jednoznačne deklarovať, aká...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Skúsenosť je niečo, čo človek získa až po tom, keď to už nepotrebuje.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(95 296 bytes in 0,375 seconds)