Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Rozhovor s nacistickým aktivistom...

4
reakcií
1020
prečítaní
Tému 8. septembra 2010, 13:13 založil marska.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
12. 09. 2019
2
28. 02. 2018
15
08. 04. 2015
2
11. 05. 2010
17
 
 


1.
označiť príspevok

marska
   8. 9. 2010, 13:13 avatar
O následující rozhovor požádal v minulosti student VŠ pro svou seminární práci na téma „ultrapravice“ jednu z lokálních organizovaných skupin aktivistů hnutí NO. Vypracován byl jedním ze členů této skupiny. I proto je nutné k odpovědím přistupovat s určitým nadhledem, neboť se jedná o subjektivní postřehy jedné osoby, popř. lokální organizované skupiny. Věříme však, že tento rozhovor může být po obsahové stránce pro leckoho pozitivní inspirací.

1, Jak byste osobně charakterizoval Národní odpor? Co je to za hnutí?

Národní odpor je hnutí aktivistů, které spojuje stejná, v tomto případě národně sociální, ideologie.

2, Na jakém je tvořen principu? Existují různé „pobočky“, NO Praha, NO Brno atd., komunikují spolu nějak skupinky? Určují si dohromady nějaké cíle? Jsou nějaké hromadné srazy, kde svou politiku konzultujete, utváříte?

Národní odpor je hnutím a jeho aktivistou může být každý, kdo se ztotožňuje s ideami celku. Proto je tvořen na principu aktivismu. Na základě vlastního rozhodnutí se může stát aktivista členem některé z lokálních organizovaných skupin aktivistů hnutí Národního odporu. Tyto skupiny spolu komunikují a rozhodují společně o cílech celého hnutí, které se snaží v určitém časovém horizontu naplnit. Schůze představitelů lokálních organizovaných skupin jsou samozřejmostí.

3, Existuje v této pobočce, například u Vás někdo, kdo ji jakoby organizuje? Vím, že jste hnutí bez vůdce, ale v rámci lepší organizovanosti a systémovosti by bylo vhodné takovouto osobu mít. Jak je to u Vás?

V rámci lokální organizované skupiny aktivistů hnutí Národního odporu dochází k jevům jako v každé jiné společenské skupině. Lidé se na základě svých charakteristických znaků dostávají zcela přirozeně do určitých společenských pozic. Je tedy samozřejmé, že se v každé lokální skupině najde jedinec, který má největší kompetence k tomu, aby tuto skupinu vedl. K tomuto jevu dochází zcela přirozeně a platí i v rámci jiných funkcí.

4, Kolik má podle Vás NO aktivních členů? (I když kde je podle Vás ten rozdíl mezi aktivním národovcem a sympatizantem?) A kolik má podle Vás sympatizantů? To číslo bude asi mnohem vyšší.

Jak už jsem uvedl výše, hnutí Národního odporu nemá členy jako takové, ale své aktivisty, skrze které by měla základní myšlenka procházet. Aktivistou se může stát každý. Určité členství funguje pouze v lokálních skupinách. Kolik má však jaká buňka členů nedovedu říci. Celý tento systém funguje právě na tom, že není potřeba znát podrobné informace mimo svou lokální skupinu, což napomáhá před nebezpečím úniku informací. Hnutí bez vůdce usměrňováno jednotlivými spolupracujícími organizovanými skupinami je pro nás nejbezpečnější možností existence. Co se sympatizantů týče, zajisté bude toto číslo oproti aktivistům několikanásobně vyšší.

5, Mohl byste prosím charakterizovat aktivního člena Národního odporu? Chtěl bych Vás poprosit, abyste byl u této otázky zvláště podrobný. Prosím pozastavte se jak u osobních vlastností, tak u vzhledu.

Aktivista hnutí Národního odporu je idealistou. Ideál chápe ze své vlastní úrovně vědomí, musí jej však chápat správně a nezkresleně. To je základním předpokladem pro jednotu, jenž je pro nás tak důležitá. Ideál dochází skrze aktivistu svého projevení. Usilování o naplnění ideálu má být každému aktivistovi vlastní. K tomuto naplnění musí docházet jak uvnitř jednotlivce, tak také ve skupině a následně v celém hnutí. Cílem je převést tyto rámce do celospolečenské šíře. Projevuje-li se idea v individualitě, znamená to pro ni určitou transformaci osobnosti. To vede ke zdůraznění určitých charakterových vlastností, mezi které patří především čest a věrnost. Tyto dva termíny jsou základní a zcela nezbytné. Aktivista by se měl také vyznačovat láskou k poznání, obětavostí a silnou vůlí. Vůle musí být směřována k ušlechtilým cílům povznášející ideál skrze čin. Podle těchto kritérií lze hodnotit konání těch, kteří se považují za aktivisty hnutí NO.

Spíše než vzhled je důležitá rasová příslušnost. Aktivista hnutí NO má patřit k árijskému, tedy indoevropskému, typu. Je to opět kvůli již zmíněné jednotě, ať už ideové či kulturní, bez které by nebylo pro naše hnutí možné dosažení vytyčených cílů. Odmítáme multikulturalismus. Každou kulturu (popř. rasu) hodnotíme jako vlastní, odlišnou a samostatnou jednotku světového celku.

6, Proč jste „vstoupil“ do Národního odporu, jak jste dlouho aktivistou?

Aktivistou jsem se stal proto, jelikož jsem nebyl spokojen se stavem společnosti. Již dříve jsem měl určité přesvědčení, které jsem si přál rozvinout a projevit.

7, Jak se jako aktivista projevujete? Čemu se v rámci NO věnujete?

Mým zaměřením je oblast propagace. Jejím úkolem je zprostředkování ideologické náplně širší veřejnosti, což je dnes bohužel velmi obtížné. Úlohu této oblasti vidím také ve výchově (ideologické) aktivistů a sympatizantů. Propaganda je termínem nesmírně zprofanovaným, ale je důležité si uvědomit její pravé místo v každé zdravé společnosti. V propagandistické činnosti vidím prostředek, jak mnoha lidem usnadnit hledání a jak nabídnout alternativu na problémy dnešního světa. Vycházím z předpokladu, že ideál, který se projevil skrze politiku a filosofii národního socialismu, je správným ideálem. Kdo z tohoto předpokladu nevychází, může mít problém s pochopením celé naší koncepce. S tím ale bohužel nemůžeme nic dělat…

8, Jaké jsou Vaše cíle? Čeho byste chtěli dosáhnout? Když jsem hledal materiály o NO, našel jsem rozhovor s tiskovým mluvčím NO panem Kalinovským. Tvrdil, že chcete vojenskou diktaturu, zároveň jsem ale pak na stránkách NO nalezl nesouhlas s tímto názorem. Můžete mi tedy upřesnit jaké jsou Vaše cíle?

Cílů, které máme, je mnoho. Některé jsou bližší a jiné příliš vzdálené. Usilujeme o kvalitativní zlepšení lidského potenciálu našich skupin, o rozvoj aktivistů a z toho vyplývající rozvoj celého hnutí. Dále se snažíme zaujmout veřejnost, především mladé lidi, což je ale v širším měřítku velmi složité. Já osobně považuji za jeden z hlavních cílů to, aby se změnil pohled, alespoň části veřejnosti, na naše hnutí. Aby lidé soudili na základě své vlastní zkušenosti a ne na základě zkreslené zkušenosti někoho jiného. Chceme, aby se lidé nesmířili s nedostatky, které má dnešní doba, ale aby se je pokusili napravit svou vlastní vůlí. Upozorňujeme na míru zodpovědnosti, kterou má každý jednotlivec k budoucím generacím.

Politické cíle jsou zatím spíše utopií. Vždy musí předcházet výchova a z ní pramenící lidský základ. Výroky pana Kalinovského nebyly v rozporu s mým přesvědčením. Nutno si však uvědomit, že záleží především na terminologii. Diktatura není příliš libozvučné slovo. Formulaci bych v tomto případě zvolil jinou. Např. Vláda moudrých a uvědomělých osob, kteří slouží světovému řádu, podporována oddanými bojovníky bránícími společenské a přírodní blaho. Možná to zní jako utopie, ale podobná uspořádání zde již mnohokrát byla. Doporučuji k prostudování např. indický kastovní systém (v původní nezdegenerované formě) nebo Platonovu Ústavu. Tam je vše velmi dobře popsáno.

9, Ve Vašich článcích zveřejněných na Odpor.org se často dočítám, že bojujete za lepší budoucnost. Jakým způsobem?

To jsem již částečně popsal výše. Bojujeme proti projevům slabosti své vlastní, nebo té, která je představována dnešními vládami. Způsob boje je různý. Jednou z našich zbraní je internetový portál Odpor.org, kde nabízíme (mimo jiné) souhrn nadčasových hodnot, jejichž praktické uplatnění zajišťují právě lepší budoucnost.

10, Často je vám vyčítáno, že pro prosazení svých požadavků užíváte násilí. Je to opravdu tak? Pokud ano, myslíte si, že je to nejlepší řešení? Neměli byste více šancí prosadit své ideály tradiční cestou? Je pravda, že hodně lidí v Česku sdílí vaše názory k etnickým menšinám. Často s vámi sympatizují, odrazuje je násilí, které je vám často přisuzováno.

Na tuto otázku je nesnadná odpověď. V první řadě je třeba si uvědomit, že je velice obtížné určit, zda se nějaký aktivista hnutí NO dopustil nějakého násilí vzhledem k tomu, že za aktivistu hnutí NO se může prohlásit každý, kdo se ztotožňuje s jeho ideálem a podle něhož koná. Tím se však dostáváme k tomu, že člověk, považující se za aktivistu hnutí NO, nemůže přistoupit k násilnému projevu v rámci konání (z pozice jeho vnímání) jakékoliv špatnosti. Podle mne je však něco jiného z mého pohledu legitimní boj, třeba i fyzický, a násilí – jakožto bezmyšlenkovitý projev hrubosti. Je to však složité téma, které je velice pěkně rozebráno v článku nazvaném „Jsme násilným hnutím?“ umístěném na našem webu. Je ovšem pravda, že k řešení jistých situací je v rámci jednotlivých aktivistů hnutí NO používána i fyzická konfrontace a je pouze na aktivistech samotných, zda toto řešení vyhodnotili v nastalé situaci za nejlepší. V každém případě by mělo být pro každého aktivistu hnutí NO použití jakéhokoliv fyzického projevu až daleko za důkladným promyšlením a rozvážením.

11, Spolupracujete s jinými organizacemi podobného typu? S kterými a za jakým účelem.

Snažíme se podporovat určité tuzemské projekty, o kterých si myslíme, že jsou přínosné. Jinak si samozřejmě přejeme vytvořit větší provázanost se zahraničím. Hlavním účelem jakékoli spolupráce je dosažení silnějšího úspěchu a větší míry působnosti. Proto se spolupráci většinou nebráníme. Konkrétní vztahy však bohužel nemohu rozebírat.

12, Jaká je budoucnost Národního odporu? Myslíte si, že opravdu může někdy ovlivňovat politiku?

Budoucnost je velmi nejistá. Mnoho z nás je sledováno a odposloucháváno. Systém o nás ví. Je otázkou, zda se nás rozhodne zlikvidovat a když, zda toho bude schopen. Na to musí být aktivisté připraveni a nedat, díky vlastní sebedisciplíně, Systému možnost k zákroku. Pole působnosti našeho hnutí roste, světové události jen potvrzují to, co jsme říkali už dávno a vše jen záleží na tom, zda si toho veřejnost všimne. Poroste-li dále naše kvalita, pak je docela možné, že budeme mít i nepřímý vliv na politické dění.

13, Jak Vy osobně plánujete svou budoucnost v rámci NO. Přeci jen je to hnutí, které je „uzpůsobeno“ spíše mladým lidem. V kolika letech přestávají být národovci aktivní?

Je skvělé, že je v našich řadách mnoho mladých odhodlaných lidí, kteří mají nějaký cíl. Právě cíl je u dnešní mládeže poměrně nedostatkovým zbožím. Aktivismus však není podmíněn věkem. S postupem času si ovšem aktivisté již nemohou dovolit být tolik vidět, musí živit rodiny, pracovat apod. Proto se stahují do ústraní, aby se vyhnuli represím. Věk, kdy se aktivisté vzdálí od veřejné činnosti hnutí, bych odhadl tak na třicet. Jedná se však pouze o můj subjektivní odhad, proto je třeba brát jej s rezervou. Osobně si myslím, že ideál je na celý život. Jen se vyvíjí s mírou poznávání a životních zkušeností. Nevím, jak se bude má aktivita projevovat za několik let, ale věřím, že zůstanu věrný pravdě a svůj život postavím na principech, které tu byly od nepaměti.

zdroj: www.odpor.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

carybdeida
   8. 9. 2010, 13:44 avatar
veľmi vágne
Súhlasí dorota


3.
označiť príspevok

marska
   8. 9. 2010, 13:45 avatar
toto je fakt mega:
"Diktatura není příliš libozvučné slovo. Formulaci bych v tomto případě zvolil jinou. Např. Vláda moudrých a uvědomělých osob, kteří slouží světovému řádu, podporována oddanými bojovníky bránícími společenské a přírodní blaho."

páčili sa mi aj odkazy na download:
"Albert Einstein: Židovský mýtus
Přednáška od Dr. Paula Bowerse o Albertu Einsteinovi, jenž je vynášen židovskými lháři jako výjimečný génius, který drasticky změnil obor teoretické fyziky. Pravda je však uplně jiná..."


4.
označiť príspevok

carybdeida
   8. 9. 2010, 13:50 avatar
jo, to znie tak rozprávkovo, už im chýba len lesklé brnenie...aspoň vidno ako môže použitie rozdielnych slov viesť k inému vnímaniu nejakého javu.
ak si chceš čítať haluze, otvor si consvervapediu...teóriu relativity považujú za liberálne spiknutie a podobné paranoidné nezmysly.


5.
označiť príspevok

marska
   8. 9. 2010, 13:51 avatar
na dlhý čas mi stačil odpor.org
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:17,  29. prestan urázat diskutérov, Edo nemal daleko od pravdy, jeden cudzí jazyk je povinny ....
dnes, 01:08,  21. hej, ale magoris zavádza v tom ze je to od neho podané, akoby madarskí politici navrhovali...
včera, 23:51,  Prelomový rozsudok: Dvaja bývalí ministri národniarov idú do väzenia Marian Janušek a...
včera, 23:46,  U fašistov na kandidatke je to prehustene komunistami . Čo tento tvor ? Marián Tkáč...
včera, 23:40,  Presne tak, ako to teraz predviedol nevzdelaný minister. Presne tak mi to uškodí, lebo kvôli...
včera, 23:39,  Ktorého skorumpovaného politika obhajovala niekedy Remišová netuším . Pomôž mi Kasafran
včera, 23:39,  Kasafran, čo sa to deje s komunistami? Veď vy prežívate politický marazmus! Tu propaguješ...
včera, 23:35,  Lemmy ako ti uškodí že Maďar nebude vedieť po slovensky ?
včera, 23:34,  Na Slovensku sme nemali politika kalibru ako je Remišová . Najvýdatnejšia bojovníčka proti...
včera, 23:33,  Oprava odkazu:...
včera, 23:32,  Ak je deťom maďarskej národnosti cudzí, treba ich naučiť. Preto Osvieteného otázka je...
včera, 23:29,  V žiadnom prípade nie cudzím jazykom.
včera, 23:29,  Ústava SR, článok 6: (1) Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský...
včera, 23:27,  Súhlasím, Krysafran, že slovenský národ by mal byť uchránený pred takými zločincami...
včera, 23:25,  Lebo Érsek naozaj povedal, že slovenčina sa má na južnom Slovensku vyučovať ako cudzí...
včera, 23:24,  „Spravodlivosť bez moci je bezbranná, moc bez spravodlivosti je tyrania.” - Blaise Pascal...
včera, 23:24,  Aha, to sme v inej téme, tak odkaz:...
včera, 23:23,  OK, beriem na vedomie, že už robíš zo seba idiota, takže tvoje slová, ktoré ťa...
včera, 23:19,  Ja som nikde nepísal že nehovoril o slovenskom jazyku ako cudzom .
včera, 23:18,  To tiež nemusíme . Ersek má štatnice z jazyka slovenskeho ten ho podla papierov ovláda
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Kľud je najlepší spôsob prevencie proti chorobe.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(78 230 bytes in 0,598 seconds)