Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

ROLY A STATUSY V RÓMSKEJ RODINE A JEJ KULTÚRA

239
reakcií
501
prečítaní
Tému 5. apríla 2019, 14:45 založil Scarletta.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Scarletta žena
   5. 4. 2019, 14:45 avatar
Pre rómsku komunitu je osobitne dôležitý pocit spolupatričnosti. Najdôležitejšou prioritou v živote Rómov je rodina. Široká rozvetvená rodina poskytuje všetky vedomosti a zručnosti potrebné v komunite na prežitie, v týchto intenciách usmerňujú starší členovia mladších príslušníkov rodiny. Na rozdiel od malej mononukleárnej rodiny typickej pre majoritnú spoločnosť je rómska rodina v skutočnosti veľkorodinou, ktorá predstavuje súžitie širokého spoločenstva dvoch až troch generácií. Rodina je mnohopočetná, do takejto veľkorodiny (rodinného klanu) patria napr. aj všetci príbuzní žien, ktoré si zobrali za manžela muža z tejto rodiny. Veľkorodina predstavuje základnú sociálnu jednotku, v ktorej sa určuje rodinný pôvod detí menom po rodičoch. Každý člen v rodine má svoje miesto. Rómovia veľkú úctu prejavujú matkám, vážnosť a úctu má aj stará matka a starý otec, ktorých ostatní členovia komunity na slovo počúvajú. Jedným z hlavných znakov veľkorodiny je sociálna solidarita, spájajúca navzájom všetkých členov rodiny. V rodine ostávajú mládenci a dievčatá ktorí nevstúpili do manželského zväzku, rovnako ako siroty a najstarší členovia rodiny. Chorí a starí ľudia sú doopatrovaní v rodine, kde vyrástli, a len zriedkavo sa stáva, že takíto odkázaní členovia sa dostanú do nemocnice alebo do domova dôchodcov. Pocit spolupatričnosti je taký silný, že chorý človek nikdy nezostáva sám: keď je hospitalizovaný, zostávajú členovia rodiny alebo aspoň manželka ak ide o manžela spolu s chorým v nemocnici aj cez noc. Členovia rodiny mu prinášajú domácu stravu a sú každú možnú voľnú chvíľku s ním. Jedinec z tradičnej rómskej rodiny nezostáva sám ani doma, ani v nemocnici, ani na smrteľnej posteli.

Štruktúra rómskej society je prísne hierarchizovaná a navonok uzavretá, so záväznými povinnosťami jej členov a jej následnými sankciami pri nedodržaní vnútorných pravidiel komunity. Hlavou a nositeľom prestíže je otec rodiny. I keď reprezentuje rodinu navonok a je oficiálnym predstaviteľom rodiny v uzavretej osade je hybnou silou matka, ktorá rozhoduje o financiách, vybavuje administratívne záležitosti na úradoch, dokonca vyberá partnerov pre svoje deti. Žena je vždy zodpovedná za chod domácnosti, rovnako ako za zabezpečenie dostatku jedla pre rodinu. Dôležité je aj poznanie, že práve matka rozhoduje o vzdelávaní svojich detí. V rómskej rodine žena ako matka zohráva dôležitú úlohu. Ak však nemôže mať deti, je neplodná, je v tejto societe na poslednom rebríčku spoločenského hodnotenia.

Rómovia boli v čase kočovania celkom nezávislí na okolitej spoločnosti, ale vo vnútri rodiny boli na seba naopak veľmi naviazaní a závislí. Rodina bola zdrojom obživy, mala funkciu vzdelávaciu, (chlapci sa učili v rodine remeslu, dievčatá sa učili starať sa dobre o deti a o manžela) a tiež funkciu ochrannú sociálnu (nikto nezostal sám, o všetkých bolo postarané), psychologickú (všetky problémy sa riešili spoločne) i ekonomickú (poskytovala obživu pre všetkých). Rómovia žili zo svojou širšou rodinou spoločne v jednej osade alebo štvrti a okrem pokrvného príbuzenstva ich spájali aj rodinné tradície a vzájomná solidarita. Najväčším trestom pre Róma bolo jeho vyhnanie z rodiny, pretože tým strácal všetky sociálne i ľudské istoty.

Postavenie ženy – matky v rómskej rodine je veľmi dôležité. Na nej závisí každodenný život rodiny. Stará sa, o to, aby deti neboli hladné, aby boli zdravé a veselé. V tradičnej rómskej komunite opúšťalo dievča pôvodnú rodinu vo veku okolo 14 rokov. Predpokladalo sa, že jej rodičia dali takú výchovu, aby dokázala sama zvládnuť všetky potrebné domáce práce. Výchova dievčaťa ďalej pokračovala u svokry, ktorá mladú nevestu musela doučiť všetkému, čo ju nenaučila matka a tiež musela dbať o to, aby prispôsobila správanie mladej nevesty požiadavkám a povinnostiam v jej novom domove.

Mladá žena bola považovaná za dospelú gazdinú len vtedy, ak mala 2 – 3 deti. Až vtedy bolo zvykom, že sa mladí manželia niekedy už aj osamostatnili. Dovtedy však musela prijať a osvojiť si zvyky novej rodiny, vrátane prípravy jedál a stolovania. Nepísaným pravidlom bolo, že prvý dostal jedlo vždy otec – hlava rodiny, po ňom synovia a nakoniec to boli dcéry a žena – matka. Okrem domácich povinností musela žena –matka obstarávať aj obživu. A to najmä tak, že chodila k sedliakom do služby, predávala kováčske výrobky svojho muža. Žena matka mala omnoho viac povinností ako muž – otec. V rodinnej hierarchii olašských Rómov má žena – manželka druhé miesto. Jej najdôležitejším poslaním je starostlivosť o domácnosť a výchovu detí. Ak je to potrebné, musí rodinu zabezpečiť aj finančne.

Rómska rodina mohla prežiť len vďaka veľkej súdržnosti rodiny. Pojem rodina má u Rómov oveľa širší záber ako v ponímaní majoritnej spoločnosti. Rodina sa nemohla trieštiť alebo rozhádať v zásadných otázkach prežitia a Rómovia tento kultúrny aspekt majú doslova zakódovaný aj dnes. Aj dnes si rodina pomáha, najmä na vidieku, aj keď už nie v takej miere ako voľakedy.

V rómskej komunite je prirodzené sa deliť o jedlo, či potraviny. Nie je hanbou si ísť od rodiny vypýtať jedlo alebo peniaze ak je rodina v núdzi. Je to prirodzený jav v rómskych komunitách. Vzájomná pomoc vo všetkých závažných životných situáciách v rodine je samozrejmosťou. Aj to je jeden zo spôsobov ako prežiť v čase, keď väčšina Rómov v osadách je bez práce, bez vzdelania, sú sociálne vylúčení a odkázaní na sociálne dávky zo štátneho systému. Najstarší brat (baro phral) má v tradičnej rómskej rodine pevné postavenie – je výchovnou autoritou pre svojich mladších súrodencov a v prípade potreby je povinný ich aj živiť. Najmä vtedy ak zomrie v rodine otec, stáva sa tak hlavou rodiny a rozhoduje aj o tom, či sa matka môže znovu vydať. Najstaršia sestra (bari pheň) – jej rola nie je tak presne definovaná ako rola najstaršieho brata. Pri väčšom počte detí v rodine musela veľmi pomáhať pri starostlivosti o malé deti. Tej sa ujímalo mladé dievča už vo veku 8-9 rokov (matka chodila po dedinách za prácou, bolo nutné aby sa o deti niekto doma postaral. Okrem starostlivosti o mladších súrodencov tiež upratovala, prala, varila. Najstaršiu sestru neposielali rodičia do školy práve kvôli týmto domácim povinnostiam. Dievča sa tak pripravovalo na úlohu manželky, nevesty a matky. Najstaršia sestra (spolu s najstarším bratom) sa tiež starajú o starnúcich a chorých rodičov.

Pre rómsku rodinu bolo nemysliteľné dať deti do detského domova, alebo dať rodičov do domova dôchodcov. Dnes je situácia iná, najmä vo väčších mestách už rodina nie je tak súdržná ako predtým. Tiež veľa detí sa ocitne v detských domovoch, pretože matky najmä samoživiteľky starostlivosť o deti a ich výchovu bez pomoci širšej rodiny už nezvládajú.

Oda dženo mardo, so ačhiľa čoro, oda mek goreder, so hino korkoro (Zle je tomu, kto je chudobný, ešte horšie tomu, kto je sám), hovorí staré rómske príslovie. Rodina mala v živote Rómov odjakživa veľký význam. Najviac sa tešili deťom, ktoré boli pre nich bohatstvom a šťastím. Vravievali: Nane čhave, nane bacht! (Ak nie sú deti, nie je šťastie!) Otec bol síce autoritou, ale každodenný život rodiny závisel často na matke: ona vzala mužove výrobky a tovar ponúkala gazdom a gazdinám nielen vo svojej obci, ale peši navštevovala aj okolité dediny. Za výrobky dostala niekedy peniaze, častejšie ich však vymieňala za zemiaky, múku, fazuľu či iné potraviny alebo obnosené kusy šatstva pre početnú rodinu. Bývali dni, kedy bol muž bez práce, peniaze sa minuli a rodina hladovala. Vtedy matka deň čo deň predpoludním obchádzala gazdiné v obci a pýtala od nich trochu jedla. To, čo dostala, doniesla domov, zohriala a predložila hladnej rodine. V ten deň to bývalo často prvé a zároveň posledné jedlo. V zime, keď nebolo čím zakúriť, chodievali rómske ženy k železnici na kúsky uhlia, ktoré kde-tu popadali z vagónov.

Je známe, že Rómovia milujú svoje deti. Rómskym matkám záleží hlavne na tom, aby ich deti neboli hladné. Viac sa venujú najmä prvým deťom, ktoré keď dorastajú, starajú sa o svojich mladších súrodencov. O vzťahu detí k rodičom hovoria rómske príslovia: Šun le dades, bo chaľa buter maro sar tu! (Počúvaj svojho otca, pretože zjedol viacej chleba ako ty!). Deti nerady odchádzajú od svojich rodičov ani potom, keď sú dospelé a založia si svoje rodiny. Mimoriadnu úctu prejavujú Rómovia svojej matke.
(Text z bakalárskej práce Kultúrne aspekty v stravovaní Rómov, autorka Jarmila Vaňová)
Súhlasí kesha1, J.Tull


2.
označiť príspevok

Scarletta žena
   5. 4. 2019, 14:45 avatar
Súhlasí kesha1


3.
označiť príspevok

hokejis muž
   5. 4. 2019, 14:47 avatar
Asi preto je toľko cigánčat po detských domovoch pretože deti milujú.


4.
označiť príspevok

kesha1
   5. 4. 2019, 14:52 avatar
Choď do pizdy hokejista - fašista


6.
označiť príspevok

hokejis muž
   5. 4. 2019, 14:59 avatar
chudáčik kesha zasa ho pustili na cajle k pc


5.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 14:56 avatar
Som presvedčený, že podobne to bolo aj v tzv. "majoritnej" spoločnosti. A ešte stále sú dozvuky toho väčšie na východe a ja juhu, než na západe a severe.
Za západe Európy začala individualizácia, ktorá sa šíri ako znak slobody jednotlivca, celým ľudstvom. Súvisí to aj s rozvojom priemyslu, ktorý potreboval jednotlivcov zapriahnuť do pracovného procesu nezávisle na rodinných zväzkoch.

Všeobecne sa v kultúrnych krajinách sveta individualizácia berie ako pokrokový prvok vo vývoji človeka.


7.
označiť príspevok

Scarletta žena
   5. 4. 2019, 15:06 avatar
-era- asi preto maju problem sa integrovat . pretoze zotrvavaju v povodnom modele
Súhlasí J.Tull


9.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 16:21 avatar
A v starom modeli zotrvavaju preto, lebo hlas krvi je v ich bytosti silnejsi nez hlas individualneho "ja"


11.
označiť príspevok

Scarletta žena
   5. 4. 2019, 16:25 avatar
9. akej krvi, aj japonci viac riadi starymi tradiciami


16.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 18:03 avatar
"krvi"- temperamentu, zvykov, ...

s Japoncami je to neporovnateľné.


15.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 4. 2019, 17:19 avatar
-era-, zotrvávajú v starom modeli predovšetkým preto, že iné im buď nie sú dopriané, respektíve ich chcú "násilne" k nim dolačiť, prípadne sa ponúkajú riešenie, ktoré riešeniami ani nemôžu byť už z podstaty /česť výnimkám.../


17.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 18:04 avatar
15 Tull- A čo by tak asi chceli oni sami? Čo im nie je dopriate?


18.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 4. 2019, 18:30 avatar
-era-, chceli by, tak asi ako každý, prežiť svoj život v dôstojnosti... nie je im dopriané žiť svojim starým spôsobom... nie je im doprianý čas "prirodzeného prispôsobenia sa modernej dobe", nie je im doprianý život bez predsudkov majoritnej spoločnosti...


19.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 18:33 avatar
18. Rezervácie by pomohli?


20.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 18:34 avatar
Preco? 19


21.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 18:36 avatar
Že by im tam bolo dopriate žiť ich starým spôsobom, bez tlaku na neprirodzené prispôsobenie sa modernej dobe, bez majoritnej spoločnosti...


22.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 18:39 avatar
-era- to by uz nemali slobodu,,


23.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   5. 4. 2019, 18:39 avatar
Práve sloboda im bola odňatá !!!!!!      


24.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 18:40 avatar
akym sposobom?


25.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 18:40 avatar
22. Bohužiaľ, sloboda je všade iba v rámci pravidiel majoritnej spoločnosti.

Ak by chceli slobodu takú, akú má majoritná spoločnosť, museli by za ňu zaplatiť daň: "nie je im dopriané žiť svojim starým spôsobom... nie je im doprianý čas "prirodzeného prispôsobenia sa modernej dobe", nie je im doprianý život bez predsudkov majoritnej spoločnosti..."


26.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 18:44 avatar
25,zit starym sposobom?
Dopriany cas prirodzeneho prisposobenia?


27.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 18:44 avatar
26 To mi tak napísal Tull v "18".


28.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 18:45 avatar
Oni uz neziju starym sposobom, uz velmi davno,,,


29.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 18:46 avatar
Ktovie co tym mal Tull, na mysli ,,,,


30.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 18:46 avatar
28. Čítal si príspevok č.1 ? Vyzerá byť v rozpore s tým, čo píšeš.


32.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 18:49 avatar
No ak sa ti do zda?
No mne sa nezda,,
Nemozem predsa posudit vsetkych podla jednej bakalarskej prace ,


33.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 18:50 avatar
Preto znie moja 28 tak ako znie,
Súhlasí -era-


31.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 4. 2019, 18:47 avatar
-era-, presne naopak... boli by v neprospech


34.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 18:51 avatar
31. Tull a ty máš nejakú predstavu, za akých podmienok by sa dalo dosiahnuť, že by prežili svoj život v dôstojnosti?


35.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 18:52 avatar
Dostojnost, sa niecim meria?


36.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 4. 2019, 18:53 avatar
35. Asi iba vnútorným pocitom jednotlivca.


37.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 18:55 avatar
Pocity sa menia kazdu stotinu ,,,,


39.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 19:01 avatar
Myslim si ze tato tema o tom nieje ,,,
Tato tema sa mi javi o niecom inom ,
Nieco ako oboznamenie o vnutornych zvykoch romskych rodin ,,,


38.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 4. 2019, 19:00 avatar
-era-, mám... už som o tom písal... doteraz som hľadal príspevky, v ktorých som sa vyjadroval k tejto téme, pretože je to na dlhšie... hľadal aj ako to myslím s "nie je im doprianý čas "prirodzeného prispôsobenia sa modernej dobe""... vyjadrím sa neskôr... 


40.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 19:03 avatar
Tull, to mi znie ako ,,,,ze niesu dobre oboznameny s pokynmi a nasledkami modernej doby?


41.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 19:08 avatar
Lebo mi to znie ,, ako by romovia citili v tej zmene modernej doby, nejaky natlak na ich slobodu,,, a preto to stagnuje ?


42.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 4. 2019, 19:10 avatar
Alebo strach z neznameho,,,
Pokial si nezvyknu ,
ALebo strach z neznameho pokial sa nenaucia,


78.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 4. 2019, 11:56 avatar
djjaro, -era-, žiaľ nenašiel som príspevky, asi sú témy už vymazané, okrem jedného a keďže sa mi nechce opätovne „slohovať“, pricapím /máličko upravený/ aspoň ten:
„Na túto tému som už diskutoval, písal o tom viac... neviem nájsť a nemá čas vypisovať... problém nie je jednoduchý.... treba začať príčinami a z nich prísť s riešeniami.... ešte "nedávno" kočovali cigáni po slovenských dedinách.... boli kováčmi, korytármi, košikármi... drobnými remeselníkmi a to si predstav vítanými.... zo dňa na deň, za 1. republiky, však museli prestať zo svojim veky vekúcim trvajúcim spôsobom života .... ich remeslá zanikli.... museli sa usadiť, mať trvalý pobyt, lebo inak boli stíhaní za tuláctvo.... v ich jazyku je má pojem "včera", "zajtra" ten istý význam.... v minulosti nemali potrebu zaoberať sa budúcnosťou.... keď mali dostatok tak sa veselili a to všetci, keď mal jeden, mali všetci....
Na tv Noe dávali reláciu, v ktorej kňaz odborne sa venujúci cigánskej problematike vysvetľoval "svoj projekt".... už si nepamätám dedinu, v ktorej zamestnávali cigáňov a učili ich myslieť na budúcnosť, odkladať zarobené peniaze.... najprv im vyplácali denne mzdu, neskôr týždennú.... samotní cigáni nesúhlasili s mesačnou, lebo si boli vedomí, že nedokážu mzdu neminúť "okamžite".... je toho oveľa, oveľa viac.... ale nestíham...“  Tento odkaz smeruje mimo DF.sk href="http://www.diskusneforum.sk/tema/najdi-tri-chyby">Nájdi tri chyby !!
 


79.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 12:38 avatar
78. Tull - nuž, vyzerá to tak, že moc sa s tým nepohne. Štát v podstate nemá záujem podporovať špeciálne skupiny obyvateľstva - mimochodom, je to aj nesystémové a vzniká tým nevraživosť gadžov.


80.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 4. 2019, 12:52 avatar
-era-, štát nemá záujem podporovať špeciálne skupiny obyvateľstva?... na to si ako prišiel? 
Väčšinou to robil, ak to trochu "skarikatizujem", tak, že cigáňom postavil nové bývanie a potom nabehli hnoj televízie, aby ukázali občanom čo s nimi porobili...
Cigánska otázka je z viacerých dôvodov otázkou, ktorú štát, či už chce, alebo nie, musí riešiť, lebo inak sa nám vypomstí... Jednoduché "krátke" riešenia /ako obvykle... / však nefungujú. Škoda, že sa nedá nájsť v archíve spomínaná relácia na Tv Noe. Podľa mňa by stálo za to, pre tých, ktorí do nej často amatérsky, plný predsudkov, až nenávisti hovoria, "povinne" si ju pozrieť... mnohé tam odznelé riešenia sa aj štátom /"dnes"/ realizujú a prinášajú i pozitívne výsledky, len je to beh na dlhé lakte... 


82.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 14:03 avatar
80 Tull - sám si dávaš odpoveď v druhej časti svojho príspevku - štát musí, lebo inak sa mu vypomstí. V podstate nechce, pretože sú to náklady. Štát by chcel predovšetkým zisk - myslím tým náš "kapitalistický" štát. Preto aj gadžov tlačí do stále väčšej rýchlosti ekonomiky, do stále väčšej "ekonomičnosti" - mi príde, že už ni gadžovia to vlastne nestíhajú, ten "ekonomický progres"... Iba mladí, ktorí ešte majú životnú energiu a dravosť a výnimočne ostré zmysly...

Ale ak sám súhlasíš s príspevkom č.1, tak potom nie je chyba iba vo vonkajších okolnostiach. Lebo keď sa pozriem na takých Vietnamcov, tak celé ich pojímanie života je iné.


106.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 4. 2019, 15:07 avatar
-era-, lenže to, že štát musí, neznamená, že nemá záujem ...   rovnako musí chcieť aj mať zisk, aby mohol pokryť, zabezpečiť ostatné... pritom je jedno, či je, alebo nie je kapitalistický. Máš pravdu v tom, že žiaľ zisk je "predovšetkým"...
Netvrdil som, že "chyba" je len vo vonkajších okolnostiach. Tvrdím, že pokiaľ sa má "cigánska otázka" riešiť, je potrebná znalosť problematiky a to bez predsudkov, a už vôbec nie nenávistne, ale ani "milodarne"...
Pricapím ešte z uvedenej témy /dúfam, že odkaz už bude ok.../
"Pre ilustráciu napíšem jeden príklad.
Poznal som cigáňa, ktorý za socíku pracoval v Slovenských energetických strojárňach.... keďže chodil predovšetkým na montáže mal nadštandardný príjem... po 89. sa začalo prepúšťať, on však zostal.... až po rokoch bol prepustený, ale vďaka svojim skúsenostiam si našiel prácu v Čechách... mal pekne zariadený byt, do ktorého si nasťahoval "bielu".... vo svojej zamilovanosti prehliadol, že je zlatokopka.... keď sa jedného pekného dňa vrátil z montáže, našiel " vybielený byt".... zakrátko na to mu na dôvažok skončila i práca v Čechách.... hľadal si zamestnanie po všetkých čertoch.... kto by však zamestnal cigáňa....? sem tam brigády.... bol nútený rozpredávať čo mu z bytu ešte zostalo.... jeho zdravotný stav, na ktorom sa podpísali montáže, šiel rapídne z kopca... zomrel asi pred piatimi rokmi....
Už si nepamätám, kde som to počul.... ktorý cigáň to spomenul:
"Môj otec mi vravel: Zapamätaj si, že cigáň musí vynaložiť desaťkrát viac úsilia, ak chce niečo dosiahnuť, ako gadžovia" Nájdi tri chyby !!
 

ešte niečo k tomu, ako nie sú cigáni individualistami 

http://www.youtube.com/watch?v=NGXwj3DAnjI Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


 


108.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 15:14 avatar
106. Tull - dobre máš pravdu, štát má záujem, lebo musí mať záujem.

Čo sa týka problematickosti - samozrejme, že neplatí, že každý cigáň je zlý a neplatí, že každý gadžo sa správa dobre.
Ide iba o percentuálne pomery.

Ale už keď napíšeš, že "cigáň musí vynaložiť desaťkrát viac úsilia, ak chce niečo dosiahnuť, ako gadžovia" - už tým členíš ľudí na gadžov a cigánov. Nerobme to. Nerozdeľujme ľudí podľa vzhľadu.


121.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 4. 2019, 15:33 avatar
-era-, uvedený výrok /dal som ho do súvisu s vyššie uvedeným príkladom.../, ak si dobre pamätám, zaznel v tv, v dokumente o nadanom mladom hudobníkovi a žiaľ je pravdivým... citoval som ho preto, že málokto si uvedomuje jeho pravdivosť, poukazuje práve na členenie ľudí na gadžov a cigánov, bez ohľadu na to, akým človekom ten ktorý cigán, či gadžo je... 


83.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 14:07 avatar
Je to krutá pravda, že Rómovia dostali pekné byty, ktoré za pár rokov úplne zničili, zdevastovali. Príklad: Sídlisko Luník v Košiciach. Hrôza! Otrasné! Nič si nevážili. Všetko je tam zničené.


84.
označiť príspevok

Scarletta žena
   6. 4. 2019, 14:08 avatar
83. lemmy tu je k tym bytom suvada.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí J.Tull


85.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 14:14 avatar
Jo, bývalí socialistickí funkcionári verili tomu, že ľudia sú si rovní a keď dostanú rovnaké podmienky, budú sa aj rovnako správať. Ale tak to nefunguje.


86.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 14:15 avatar
Išlo o pokus, ktorý zlyhal.


88.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 14:19 avatar
86. A je v tejto sfére aj nejaký pokus, ktorý nezlyhal?


112.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 4. 2019, 15:23 avatar
-era-, je ...  


92.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 14:49 avatar
existuje riešenie Lemmy....(ty humanista neznaboh)
http://www.youtube.com/watch?v=YbJ1C_utXNo Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

a vieš čo je zaujimavé?....že RKC toto prebudenie utlmuje......
Súhlasí Bijjou


94.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 14:51 avatar
Prečo si pridal toto? (ty humanista neznaboh)

Veď som len sucho konštatoval fakty.


98.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 14:55 avatar
no lebo ty si neznaboh Lemmy....aj celý ten" humanizmus", ktorý prezentuješ, je striktne proti Bohu....


99.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 14:56 avatar
A ako súvisí tvoje ohováranie môjho svetonázoru s pravdivou poznámkou, že išlo o pokus, ktorý zlyhal?


102.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 15:00 avatar
Ber to celkovo Lemmy...."pozname sa už nejaký ten rok"......tu nejde len o tvoju jednu poznámku...


103.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 15:02 avatar
Vkladáš nadbytočné slová do viet.


104.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 15:05 avatar
vkladám to čo cítim....
Otázka pre teba Lemmy....čo si myslíš o romskom prebudení.....tí ľudia sa naozaj zmenili....


107.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 15:12 avatar
Nič si nemyslím. V mojom okolí je veľmi málo slušných Rómov. Tí, ktorí ma obťažujú žobraním pred obchodmi, min už lezú poriadne na nervy, lebo keď som im ponúkol prácu, tak odmietli. Radšej budú obťažovať žobraním. Som na nich nahnevaný. Samozrejme, poznám aj poctivých Rómov. Jeden pracuje v SBS, ako ochrankár, a raz som zabudol na pokladni peňaženku, a on iniciatívne ma vyhľadal ešte v blízkosti obchodu, a odovzdal mi peňaženku. Ďakoval som písomne nielen firme SBS ale aj vedeniu obchodu. Ani si neviem predstaviť, koľko námahy by som mal pri obnovovaní dokladov. A vôbec všetkých tých problémov so stratou peňaženky.

Ja som tiež tak raz našiel zabudnutú peňaženku v košíku v obchode. Podľa OP som vedel, komu ju vrátiť. Stratil som tým síce 1 hodinu, ale srdce mi jasalo, že som vykonal dobrý skutok.

Inak, reč bola o Luníku. Tam bývali najmä rodiny vojakov. Lenže ako sa tam postupne sťahovali Rómovia, tak ľudia [Nerómovia] sa postupne zbavovali bytov. Nakoniec je súčasný zúfalý stav, že okrem tých Rómov tam nikto nedokáže žiť.


110.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 15:18 avatar
Lemmy, čo si mysliš o 92...teba neteší, že prišlo k ozdraveniu romov, ktorí to sami priznavaju?....vadi ti to, že uverili v Boha?


111.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 15:22 avatar
Oni verili v boha aj predtým, len teraz ich evanjelizátori podchytili do svojho ovčinca. Teraz na nich budú zarábať, poplatky, rôzne peňažné dary. Iná výpomoc. Môžeme o tom debatovať po tom, až vyčistia všetky odpadky na Luníku. Až si dajú do poriadku prácu a bývanie. Ešte nepoznám reálne výsledky. To, že sa nejakým evanjelizátorom podchytiť aj tak zbožných kresťanov, to pre mňa nič neznamená. Ja potrebujem vidieť reálne výsledky, tak ako to dokázala Vaňová, keď presvedčila Rómov, aby poslúchli starostu, aby si odpracovali v obci, aby ju vyčistili, urobili aspoň poriadok v obci.


117.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 15:28 avatar
takže o co ti ide ako humanistovi?....ved vidíš jasne a realne výsledky....teba štve, že toto urobil Boh?.....


119.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 15:31 avatar
Omyl, mňa nejaký tvoj boh nezaujíma. Mňa zaujímajú len ľudia. Bez ohľadu na ich svetonázor ide mi o to, aby boli platnými členmi spoločnosti.


128.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 15:42 avatar
ale ved tu ide o ovocie....to ťa ako humanistu nezaujíma?


131.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 15:49 avatar
Ovocie je, aby žili ako väčšina občanov. Aby neboli výrazné rozdiely medzi Slovákmi a Rómami. Prečo vedia byť Vietnamci ako my? Pracujú, a podľa toho, ako ich poznám, tak oveľa viac hodín ako Slováci. Z podnikov ich Slováci, prípadne zahraniční majitelia, povyhadzovali po roku 1990. Nemali na výber, začali podnikať na trhoviskách. Trhoviská im zrušili, tak začali predávať tovar, šatstvo, v bežných malých predajniach. Niektorým sa dnes tak darí, že majú celé poschodia v obchodoch.


147.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 16:27 avatar
takže si rad, že sa vdaka Bohu niekde romovia zmenili?......


149.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:28 avatar
147. Vnútorná zmena je dobrý začiatok. Ale nestačí. Musí sa prejaviť aj navonok, inak postupne vyprchá.


151.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 16:30 avatar
tu sa jedna o radikalnu zmenu.....či to nevidíš?


154.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:32 avatar
151. Nevidím, ale dúfam v to.


159.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 16:34 avatar
ani jeden ste nepovedali...tak to je super....ale kedže v otazke je Boh, tak to nepoviete....   


164.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:40 avatar
Tak to je super.


172.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 16:44 avatar
teší ťa, že romovia sa zásahom Boha zmenili?


176.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:45 avatar
Nie zásahom boha, ale ovplyvňovaním evanlejizátormi.


186.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 16:52 avatar
je to zásahom Boha tomu ver....aj tí evanjelizatori boli tak zmenení.....ktorí teraz chodia po osadách a evanjelizuju ludí......samozrejme že žiju z darov......vatsinou pracu nemaju a ich pracou je prave evanjelizovanie a Duch Sv. sa skrze nich prezentuje.....


188.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:56 avatar
Ver si, čomu chceš. Mám svoj názor. I sám môj názor potvrdzuješ, že to robia kvôli svojmu prospechu. Slovo boh je len slovo na to, aby si zarobili.


190.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 17:00 avatar
ty si nevšímaš zmenu u tých ludi k lepsiemu?.....o co ine by tu mohlo isť?.....teba to neteší?.....


233.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 18:20 avatar
jasne, že neteší....ved to urobil Boh, a humanistom sa z toho robia vyrážky......    


240.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   7. 4. 2019, 20:42 avatar
Ondre. Sme len ryby, ktorým narástli nohy. To je všetko. 


179.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:47 avatar
172. Samozrejme! Len dúfam, že im to vydrží navždy.
Súhlasí ondrej61


180.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 16:47 avatar
Hej, do prvých dávok !!!!!!!!!!     


113.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 15:24 avatar
Keď dáš žobrajúcemu Rómovi mince alebo jedlo, tak zakaždým ďakuje Bohu, aby darca bol zdravý.


116.
označiť príspevok

hokejis muž
   6. 4. 2019, 15:28 avatar
Tak ten bol dobrý


87.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 14:19 avatar
85. Inak, zostala mi v pamäti scéna z nejakej knihy, z nejakého románu - bohatí rodičia si vzali jedného chlapca z černošskej štvrte, zabezpečili mu vzdelanie, výchovu, všetko, čo sa dá. Po čase sa ten chlapec dostal do tej černošskej štvrte, kde ho stretol bývalý kamarát a po chvíli rozhovoru mu povedal "Ty už nie si neger". Čiže: ty už k nám nepatríš, ty už si cudzí.
Ja viem, román... Ale aj tak to vo mne zanechalo spomienku.


89.
označiť príspevok

Scarletta žena
   6. 4. 2019, 14:34 avatar
87. -era- uz to tu opakujem X ty raz a uz ma to nebavi. Róm je etnikum , na svete zije X milionov romov, v zahranici romovia normalne studuju, pracuju a ziju dobry zivot .

detto to je ta rovnost, nieco bola v komunizme, kde odlisnych upratali na lunik. alebo niekam na okraj spolocnosti
Súhlasí t-e-ó-m-a


90.
označiť príspevok

Scarletta žena
   6. 4. 2019, 14:39 avatar
85. komunisti nepovazovali romov za rovnych, romovia nedostali rovnake podmienky. co trepes . vzdy sa na nich spolocnost pozerala cez prsty osobitne skoly boli plne romov, nie pretoze vecsina tych deti boli hlupe, ale jednoducho bolo to tak zauzivane


91.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 14:45 avatar
90. Prepáč, ale ja si to pamätám inak. Poznám mesto, kde dostali byty uprostred mesta, Päť bytoviek v rade na skorohlavnej ulici, dve z nich boli dané bývalým osadníkom, ostatné tri obývali gadžovia. Čo sa s bytovkami udialo v nasledovných rokoch už je história.


93.
označiť príspevok

Scarletta žena
   6. 4. 2019, 14:50 avatar
91. asi z nedostatku miesta . ale o to nejde . vy tu vsetci debatujete len o negativach . pritom nikto sa nespytal, napr. kto su ti romsky zurnalisti ktori publikuju v tom odkaze co som skopcila . takze tak


95.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 14:53 avatar
93. Tak daj pozitíva.

Alebo si príspevok 1 písala ako pozitíva? To by mali nasledovať aj ostatní? Mali by si z toho brať príklad? (Len sa pýtam)


97.
označiť príspevok

Scarletta žena
   6. 4. 2019, 14:55 avatar
95. Ja zijem na Slovensku ?


100.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 14:57 avatar
97. Takže situáciu na Slovensku nepoznáš?


101.
označiť príspevok

Bijjou žena
   6. 4. 2019, 14:59 avatar
100. to neg. uz poznam z reakcii naspamet. teraz daj nieco pozitivne pre zmenu


105.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 15:06 avatar
101. Bohužiaľ, nemám nič takého. Aby som si uvedomil, že je niekto romák, musel by som najskôr na niečo naraziť. A to sa mi v pozitívnom zmysle zatiaľ nestalo. Moja osobná skúsenosť s týmto etnikom sa zatiaľ obmedzuje len na to, že odo mňa pýtajú peniaze.
Voľakedy dávno som sa pohyboval trochu v muzikantskej branži a tak som niektorých zažil v pozitívnom zmysle, ako šikovných muzikantov - ale na druhej strane - nič, čo by aj šikovní gadžovia nedokázali.
Takže sorry.


114.
označiť príspevok

Bijjou žena
   6. 4. 2019, 15:25 avatar
105. ja poznam zo slovenska, damu - romku, ktora sa nie len zaobera problematikou romov ale aj v praxi pomaha romom, ony napr. pre romske deti hlavne z osad organizovali nieco centra volneho casu, a hovorila mi ze tie deti su velmi sikovne ale musia ich tam ucit aj jednoduche hyg. navyky, ktore vobec nemaju. niektore deti ani nevedeli ako sa pouziva wc atp. cize oni si nic neprikrasluju , snazia sa pomoct . najnovsie sa snazia romov - romske deti vzdelavat. lebo vzdelany clovek nebude chciet zit ako asocial niekde v osade . a atd.
ako je mozne ze ja toto viem, nezijem na slovensku a ty nie ?


115.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 15:27 avatar
Samozrejme, že žijú aj skvelí Rómovia. Ale tak, ako sa málo hovorí o skvelých Slovákoch, tak aj o iných etnikách. Ľudia sa viac zameriavajú na tých, ktorí sú neporiadni, leniví, na zlodejov a podobne.
Súhlasí Bijjou


118.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 15:30 avatar
114. To má byť to akože pozitívne? Nuž, také poznám aj ja, ale do pozitívneho by som to asi nezaradil. Aj keď - snaha o zlepšenie sa cení.


120.
označiť príspevok

Bijjou žena
   6. 4. 2019, 15:31 avatar
118. Nadja z tohto df , je tiez romka . nic pozitivne k nej nemas ?


122.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 15:36 avatar
120. Prečo by som mal rozdeľovať ľudí podľa etnika?
Súhlasí J.Tull, Lemmy


124.
označiť príspevok

Bijjou žena
   6. 4. 2019, 15:38 avatar
122. praveze nemal ale robite to
Súhlasí Lemmy


127.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 15:42 avatar
124. Robíš to ty. Dala si zem tému, kde ukazuješ rómske etnikum ako odlišné od majoritnej spoločnosti.


129.
označiť príspevok

Bijjou žena
   6. 4. 2019, 15:44 avatar
127. nie dala som temu , kde romovia vykresluju svoju mentalitu . uz prestan tupo vyhybkovat


130.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 15:45 avatar
129. A načo je dobrá taká téma?


123.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 4. 2019, 15:38 avatar
-era-, pozitívne sú príklady firiem, ktoré zamestnávajú cigáňov na základe vzájomnej dohody, vzájomnej komunikácie týkajúcej sa ich zamestnania...  
Súhlasí -era-


126.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 15:41 avatar
Problémy nastanú vtedy, keď neprídu načas do práce, alebo neprídu v daný deň vôbec.


228.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 4. 2019, 17:49 avatar
Lemmy, to si predstav, nenastanú... aspoň nie neriešiteľné...
Súhlasí ZBielychKarpatov


229.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 17:52 avatar
tí, čo ich zamestnávajú sú už na to morálne a psychicky pripravení.  


230.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 4. 2019, 17:59 avatar
ZBielychKarpatov, takto by som to nenazval... vždy je to o vzájomnej dohode... a je jedno či ide o cigáňa, alebo "bieleho". Ak pochybí, nech znáša trest, len si musí uvedomiť príčinu trestu, dať mu na vedomie čo svojou neukáznenosťou spôsobil ... v tom je celý trik... 


232.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 18:11 avatar
Jethro.
dnes je iná doba. pred takými 10-12 rokmi podnikatelia aspoń u nás na východe vyvreskovali, že za plotom čaká 100 iných.
Ľudia sa báli a tak sklopili ušká a poslušne znášali maniere zamestnávateľov.
Dnes podnikatelia s pokorou znášajú maniere zamestnancov, lebo nemá kto robiť, u remeselníkov je to obzvlášť citeľné.


234.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 4. 2019, 18:37 avatar
ZBielychKarpatov, nezdá sa mi, žeby "Dnes podnikatelia s pokorou znášajú maniere zamestnancov", práve naopak, aspoň čo sa týka mojej skúsenosti... vôbec to však nesúvisí s cigáňmi ... uvedené sa týka podnikateľov, majiteľov firiem, ktorí mali záujem riešiť - a to z rôznych dôvodov - situáciu ohľadne spolunažívania cigáňov s obyvateľmi danej obce, mestečka... 


235.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 18:43 avatar
jethro. ja som písal o remesle-čalúnnictvo-iné moc nepoznám, ale prichádzam do styku so stolárskymi firmami, ktoré majú nedostatok nieže kvalifikovaných, ale všeobecne síl.
Jeden mi povedal, že by zobrali aj takého, ktorý by "chodiť" vedel a dosky nosil a ukladal a......ale nemajú.


236.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 4. 2019, 18:57 avatar
ZBielychKarpatov, robil som v atómovej elektrárni a stretávam sa s kolegami... poznám viacerých, ktorí muglujú vo firmách v priemyselnom parku a o žiadnej pokore podnikateľov znášajúcich maniere zamestnancov nevedia...
Podstatné však je, že to nesúvisí s
"podnikateľov, majiteľov firiem, ktorí mali záujem riešiť - a to z rôznych dôvodov - situáciu ohľadne spolunažívania cigáňov s obyvateľmi danej obce, mestečka"
nehovoriac o tom, že sú to "riešenia" aj staršieho dáta...
 


237.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 19:42 avatar
Jethro. Páni podnikatelia sa sťažujú medzi sebou, na zamestnancov, niekedy sa chválili ako zametali s nimi, dnes, to je už iná kávička.  
Samozrejme, že je dôležité vychádzať, hlavne s najbližšími susedmi, hlavne vľavo,vpravo,oproti, oproti naľavo, oproti napravo.
Tých mám .
cigáni 3 ks
gadžovia 2 ks
Okrem jedného gádža je to perfektné, ale vysoký plot naše vzťahy s gadžom urovnal na pomerne obstojnej úrovni, takže ja sa sťažovať nemôžem. Otázka je čo hovoria oni? 
Súhlasí J.Tull


238.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 22:25 avatar
u takého cloveka ako si ty, by so nerobil......a možno praváve preto si robíš všetko sám....   


125.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 15:40 avatar
114. mimochodom, prečo si my myslíme, že naše hygienické návyky sú tie správne a osadnícke tie nesprávne? Netlačíme ich do niečoho len z titulu našich iluzórnych predstáv?


133.
označiť príspevok

Bijjou žena
   6. 4. 2019, 15:58 avatar
125. -era- asi kvoli epidamiam zltacky v romskych osadach kvoli nedostatocnej hygiene a atp ...... ?


134.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:07 avatar
133. Žeby osadníci, ktorým sú deti nadovšetko, nevedeli o základných hygienických návykoch, ktoré používajú gadžovia ako ochranu proti žltačke? Prečo to tí dospelí nezavedú pre zdravie svojich detí sami odseba?


135.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 16:10 avatar
-era- možno keby ťa presťahovali do takej osady v ktorej niet vody precitol by si .
Súhlasí Bijjou


136.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:13 avatar
135. Osada bez vody, to by som umrel smädom. Človek vraj vydrží bez vody iba tri dni a potom je po ňom.


137.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:15 avatar
Osady sú bez vody od vodárne. Inak majú tam napríklad potok.


138.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:18 avatar
137. Alebo si môžu dokázať navŕtať studňu - možno. A vodu nosiť vo vedrách. Ako hovorím, kto chce, hľadá spôsoby.


140.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 16:20 avatar
Príklad, ako sa to dá. Rankovskí Rómovia si stavajú domy, zmenil sa im živo

RANKOVCE. Východoslovenská obec Rankovce v okrese Košice-okolie sa stala známou na Slovensku i v zahraničí unikátnym projektom svojpomocnej stavby domov, do ktorého sa zapojili Rómovia z miestnej osady.

Pilotný projekt sa začal v roku 2013 a umožnil prvým osadníkom postaviť si legálne murované domy vlastnými silami.

V prvých dvoch etapách projektu vzniklo na pozemkoch kúpených od obce celkovo 14 skolaudovaných domov.

V aktuálnej tretej etape sa stavia ďalších 14 nízkonákladových domčekov. V pláne je aj ďalšie pokračovanie, keďže záujem ľudí je veľký.

Čítajte viac: kosice.korzar.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Bijjou, ondrej61


141.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 16:22 avatar
A platíme to my, gadžovia do piče !!!!!!!!!!!!!!!      


143.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 16:23 avatar
era voda v žiadnej studni nie je voda pitná. . Na miestach kde nie je voda nemajú ani splachovací záchod . Priesak latrín ak ich vôbec majú vodu čistejšou neurobí .

Je však otázne prečo romovia na západnom Slovensku žijú inak ako na východnom ?
Prečo sa im darí v Anglicku atď .
Súhlasí Bijjou


144.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 16:23 avatar
U nás v studni je pitná !!!!!!!!!!!!!!!!


145.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:25 avatar
Poznám studne, kde je voda číra, pitná. Záleží od polohy. Dokazujú to pravidelné kontroly od hygienikov.


155.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 16:32 avatar
Pitná voda môže byť ale v studni rozhodne nesplňa normu pitnej vody . Môže byť číra a čistá ako chce .
Rozbor síce nemusí ukázať dusitany , dusičnany atď prekračujúce normu ale to neznamená že je pitná .
Respektíve nechlorovaná voda by pitná byť nemala alebo nefiltrovaná voči bakteriam .


162.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:39 avatar
155. Ach tie normy... Stále ich sprísňujeme, napríklad také emisie - až ich výrobcovia áut ani nedokážu reálne dodržať. Ale keď je to raz na papieri, tak je to zákon

Možno sme iba príliš zjemnelí, neschopní prežiť za ťažkých okolností. Ryby stále plávajú vo vodách, psi a iná zver pije tie vody, len človek už by umrel, keby sa napil.
To je vývoj.


163.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:40 avatar
Era: Ryby stále plávajú vo vodách

Občas bruchom nahor.
Súhlasí -era-


165.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 16:41 avatar
To si asi opaľujú brušká, či ?   
Súhlasí Lemmy


167.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:43 avatar
Ryby sa opaľujú a včely opeľujú.
Súhlasí Miňosviňo


168.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 16:43 avatar
A ženy ?


173.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:44 avatar
Muži sa k ženám správajú ako trúdy.


175.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 16:45 avatar
A občas aj ako sršne.


169.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 16:43 avatar
To neviem posúdiť aká norma má platiť či nemá .

Ryby plávajú ale vo vode pláva všeličo .

www.szu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


171.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 16:44 avatar
Dá sa vo vode lietať ?
Súhlasí ZBielychKarpatov


199.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 17:16 avatar
171. To záleží na tom, ako definuješ lietanie.


211.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 17:25 avatar
Lebo napríklad vzducholoď vo vzduchu "pláva" na rovnakom princípe, ako ponorka vo vode. Lietadlá plávu vo vzduchu na inom princípe, ale viem si predstaviť stroje, ktoré by vo vode plávali na rovnakom princípe (t.j. vztlak závislý iba na rýchlosti pohybu.)

Takže ak povieme, že lietanie vo vode=plávanie vo vode, tak sa dá vo vode lietať
Súhlasí ZBielychKarpatov


213.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 17:30 avatar
Veru, aj motocyklisti už lietajú ako takí blázni.    
Súhlasí Miňosviňo


214.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 17:30 avatar
Aj niektorí bajkeri, ale ja nijé !!   
Súhlasí ZBielychKarpatov


216.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 17:31 avatar
213. Už dávno si nepridal novú správu z tlače...
Súhlasí ZBielychKarpatov


217.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 17:32 avatar
Asi ho pritlačilo.   
Súhlasí ZBielychKarpatov


219.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 17:35 avatar
Ja moc z tlače nepridávam.
Z tlačenky to je niečo iné!!!!   
Súhlasí Miňosviňo


220.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 17:36 avatar
Z tlačenky rovno do Kačenky.    


222.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 17:37 avatar
Ja som dúfal, že nás budeš informovať o každej motorkárskej nehode a na konci roka urobíš celkové vyhodnotenie sezóny.


223.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 17:38 avatar
O každej motorkárskej nehode ? Kua to by sa narobil.    
Súhlasí -era-


226.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 17:42 avatar
Z každej, to by ste ma hnali.
Dal som smrteľné nehody, myslím, že na dve z troch. Verím, že sa nič medzi tým takého nestalo.
Najviac smrteľných nehôd motocyklistov zapríčinia plechovkári.
Mnou spomínané nehody, ale zapríčinili svojou bezohľadnou jazdou motorkári. Je to smutné, pre ich rodiny tragické, preto z jari upozorňujem aj tu- POZOR na nás už sme dohybernovali a odvykli ste si od nás.


204.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 17:20 avatar
Niektoré lietadlá chvíľu vo vode lietajú.


212.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 17:29 avatar
204 A niektoré lietadlá aj pristávajú na morskom dne

i1.wp.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


215.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 17:31 avatar
212 Omyl, pristávajú na hladine, na dne parkujú.   


218.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 17:32 avatar
215. To sa tak iba zdá. Na hladine nepristávajú, hladinu iba prekonávajú


221.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 17:36 avatar
V podstate máš pravdu, ale musíš uznať, že tá hladina má voči nim určitý odpor, nie však neprekonateľný.    


224.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 17:38 avatar
Jasné, to uznávam. Čosi ako zvuková bariéra


225.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 17:40 avatar
Inak - čítal som, že pristátie na vodnej hladine je tvrdšie, než pristátie v poli. Že zemina na poli skôr "uhne", než voda.
Súhlasí ZBielychKarpatov


227.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 17:48 avatar
Hlavne, keď je zamrznutá.    
v poli som zatiaľ nepristal a dúfam, že ani nepristanem a na vodnej hladine ani nepomýšľam.  


208.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 17:23 avatar
Po nepitnej vode sa dá lietať!!
Volá sa to dyzentéria, alebo tak nejako.    


177.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:46 avatar
A tá voda, čo vyteká z prameňa pri Trenčianskych Miticiach je pitná?


178.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 16:46 avatar
Určite, ale len raz sa neuraz.     


187.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 16:55 avatar
Tá pitná je . Preto si ju chodím vždy nabrať . vrt MP-1 je o hĺbke 120 m.
Do flašiek bez úpravy im však ani túto zákon nepovoluje plniť .
Tečie z dvoch vrtov v utorok a stredu tichá a ostatne dni perlivá .
Tak ako všetká voda na Slovensku je i táto zdarma ako národné bohatstvo .


189.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 16:59 avatar
ja chodievam do Baldoviec, ale už ani pomaly netečie, lebo ju chytajú do plničky. Teraz keď je sucho, to bude ešte horšie.
 
Súhlasí Osvietený, Miňosviňo


191.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 17:02 avatar
Ja chodievam na tú vajcovku za Spišským hradom čo je tam taký červený kopec pri ceste
, len neviem, ako sa volá. Aj altánok je hore na kopci.


192.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 17:04 avatar
U nás v Miticiach je vybudovaný zastrešený altanok s elektrinou a svetlom . Voda z prilahlej plničky tešie prúdom z antikorových kohútikov 24 hodinn denne a zdarma . Teplo ani dažd prúd nijako neovplyvňuje . Podľa mňa je práve Mitická tá najlepšia voda na Slovensku . I keď v Trenčianskom kraji máme takých minerálných prameňov takmer 100 . Výborná je Chocholná či Selec atď .
U nás práve plnička spôsobila že je voda a kultúra naberania výborná . Odhadujem že za hodinu tečie 1000 l .


193.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 17:05 avatar
Žiadna nechlórovaná voda nie je pitná !!!!!!!!!! To si tvrdil ty !!!!!!!


198.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 17:15 avatar
Ano žiadna nechlorovaná alebo nefiltrovaná voda nie je podla noriem pitná . Preto i Miticka ktorá sa plní do fliaš musí prejsť úpravou napriek tomu že je zo 120 m vrtu.
Alebo nemusí a môžeš sa napiť i z potoka a potom liečiť helikobaktera


200.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 17:17 avatar
Mňa nenapadne nejaký helikobakter, by som ho do rici nakopal...............  


201.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 17:19 avatar
Je to naopak. Keď sa dostane do riti, tak ti ju rozožerie.
Súhlasí ZBielychKarpatov


202.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 17:20 avatar
Nie, lebo ho dojebe môj chlast čo mám f krvi, bude potiť krv !!!!!!!!!!    


206.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 17:21 avatar
Alkohol nemá negatívny vplyv na HB. Možno naopak, ešte viac sa rozmnoží.


209.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 17:23 avatar
Asi ťažko, ja chlastám od 55% vyššie, nemá šancu !!!!!!!!!!!


203.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 17:20 avatar
To je ale buzerant ten h-bakter   


207.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 17:21 avatar
Asi ho nakazila Čaputka.   


146.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:26 avatar
143. "Voda v žiadnej studni nie je voda pitná" - to sme to dopracovali.
Súhlasí Miňosviňo


166.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 16:42 avatar
Skurvená demokracia !!!!!!!     


170.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:44 avatar
166. Nie! Demokracia to práve všetko dá doporiadku! Potrebuje iba čas a dôveru!


182.
označiť príspevok

Miňosviňo muž
   6. 4. 2019, 16:49 avatar
Si ty mi ale komik.    
Súhlasí -era-


184.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:50 avatar
Čas: 2 000 rokov.


185.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:51 avatar
Potrebuje dôveru 51 % občanov, ktorí nechodia voliť.


181.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 16:48 avatar
voda, ktora ti tecie z kohutika je pitná....to sme to dopracovali ,že?...samozrejme že to neplati pre tých co maju vlastný zdroj, hlavne na dedinách.....(nemusí byť pitná, hlavne ak sused chova nejaký dobytok alebo prasata......
Súhlasí Osvietený


183.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:50 avatar
Voda z vodárne je ozaj pitná. Každý deň sa vykonáva viacnásobná hygienická kontrola.


194.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 17:05 avatar
Norma vyžaduje chlorovanie alebo ine filtrovanie .


197.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 17:12 avatar
Era samozrejme že nedopracovali . Že je tu prísnejšia norma nezmanená že sme viac znečistili vodu .
Je to presne naopak práve v čistote vodných tokov a prameňov je tu výrazný pokrok .
Doba keď po dedinách tiekol potok močovky okolo studne je dávno preč . Voda sa pila i vtedy .
komunistická doba keď v riekach tieklo spenene čierne peklo je tiež za nami .
Budovaním kanalizácíí a vodných zdrojov je tu obrovský pokrok .
Samozrejme keď fekale liali žumpy denno denne na role . Kopčil sa hnoj s ktoreho prudom tiekla močovka a zemiaky sa cukrovali DDT je tiež za nami . To boli komunisticke BIO potraviny plne sračiek fosfatov a iných chemíí


148.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:27 avatar
143. A ty máš akú odpoveď?

Prečo romovia na západnom Slovensku žijú inak ako na východnom ?
Prečo sa im darí v Anglicku?


150.
označiť príspevok

Nadja žena
   6. 4. 2019, 16:29 avatar
Lebo na východe nič nie je...?
Súhlasí Osvietený


152.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:31 avatar
150. To asi nebude tá celkom správna odpoveď ... teda myslím, lebo minule Marián Čekovský a Miško Hudák vraveli, že to nie je pravda


156.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:33 avatar
To im veríš? Veď oni sú zabávači, rozprávajú vtipy.


160.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:35 avatar
156. Popravde povedané, .... neverím vôbec nikomu, iba sebe


158.
označiť príspevok

Nadja žena
   6. 4. 2019, 16:34 avatar
Je fakt, že východ je o dosť chudobnejší, ako západ. Neviem posúdiť, nakoľko za to môžu obyvatelia tých končín...
Súhlasí Osvietený


174.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 16:45 avatar
Chudobnejší a hlúpejší.


153.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:31 avatar
Akože tam nič nie je? Hovno tam je!


157.
označiť príspevok

Nadja žena
   6. 4. 2019, 16:33 avatar
Také h. ... je veľmi dôležitá vec!


161.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 16:38 avatar
Samozrejme. Je to veľmi dôležitá vec. Je to dôkaz, že človek predtým niečo zjedol. Dôležité na tom je to, že určitý čas nehladoval.


195.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 17:07 avatar
era mám odpoveď . Na západnom Slovensku sa podarilo romov začleniť do spoločnosti . Na východnom zase izolovať od spoločnosti . V Anglicku nikomu nevadí farba pleti .


205.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 17:21 avatar
195. Ďakujem. A ešte otázka: Ako sa na západnom Slovensku podarilo začleniť romov do spoločnosti? Akým postupom? Uplatňovaním akých zásad?


210.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 17:25 avatar
Uplatňovaním zásad!
V žiadnom prípade nie kyselín.  


139.
označiť príspevok

Osvietený muž
   6. 4. 2019, 16:18 avatar
era no vidíš a tak ľudia žijú

V rómskej osade niet pitnej vody
zivotpodhradom.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Neľudské podmienky: Mnoho Rómov je bez vody
Na Slovensku je v 21. storočí stále viac ako sedem percent rómskych obydlí bez prístupu k pitnej vode. Medzinárodný deň vody im pripomína len to, ako ťažko sa k nej denne dostávajú.
www.aktuality.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Bijjou


142.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 4. 2019, 16:22 avatar
139. Hovorím: bez vody sa žiť nedá. To značí: Ak niekto žije, určite má aj vodu.

Dôsledok: Ak niekto má vodu na napitie sa, určite zoženie aj nepitnú vodu na to, aby sa umyl. A tiež umyl svoje obydlie. Ak chce.


196.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 17:12 avatar
Izrael je na to macher, ako sa využiva životodárna voda.....


96.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 14:54 avatar
Jarmila Vaňová bola roky tvárou národnostnej relácie So vakeres.

Dlhoročnú prax novinárky, ktorá sledovala život rómskej menšiny na Slovensku, nakoniec vymenila za prácu sociálnej pracovníčky na košickom Luníku IX.

Okrem kontinuálnej mediálnej práce v prospech rómskej komunity je pani Jarmila Vaňová tentoraz nominovaná aj za prácu, ktorá by zniesla prívlastok „mediátorská“. Pri natáčaní reportáže v rómskej osade v obci Bidovce sa jej podarilo doslova pred kamerami doviesť k dohode starostu a miestnych Rómov, ohľadom zabezpečenia materiálu a vykonania prác, ktoré boli potrebné ku zavedeniu vody pre približne 150 ľudí v rómskej osade. Vzájomný sľub pred divákmi bol splnený- voda zavedená, nielen vďaka obojstranne objavenej dobrej vôli, ale najmä vďaka mediálnemu a mediátorskému pôsobeniu a talentu pani Jarmily Vaňovej.
Súhlasí -era-, Bijjou, J.Tull


132.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 15:54 avatar
lemmy -prečítaj si aj toto.
romovia.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


109.
označiť príspevok

hokejis muž
   6. 4. 2019, 15:14 avatar
Pravda je taká že komunisti sa o cigánov starali, dali im byty, vzdelanie, prácu...
Súhlasí -era-


231.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 18:04 avatar
v totalite, viacero veci "funguje"....tak ako v moslimských krajinách.....tam nehrozí registrované partnerstvo.....to chceš ty ruský potkan na Slovenskom uzemí?    


81.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 4. 2019, 12:55 avatar
Tull, mas pravdu ze je tam toho ovela viac,,,
je to na dlhsiu debatu,,, momentalne nemam cas , len tak okrajovo pisem
idem Maľovať,,,,,,,,,, miňosviňo sa poteší 
miňo normalne malovat izby ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,


8.
označiť príspevok

gabriel pb
   5. 4. 2019, 15:25 avatar
dlhé texty, odkaz jednoduchý, pokým máte srdce pomáhajte
Súhlasí djjaro


10.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 16:23 avatar
Nane čhave, nane bacht! (Ak nie sú deti, nie je šťastie!)
tento patrí k najšťastnejším v republike.
Nane čhave, nane bacht! (Ak nie sú deti, nie je šťastie!)
www.mojevideo.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


12.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 16:26 avatar
Široká rozvetvená rodina poskytuje všetky vedomosti a zručnosti potrebné v komunite na prežitie,
zručnosti a skúseností, tie majú na rozdávanie.
www.mojevideo.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
no chápete na čo sa tí gádžovia stále sťažujú,,,   


13.
označiť príspevok

Scarletta žena
   5. 4. 2019, 16:34 avatar
Nesmiete však byť plní predsudkov a nemôžete odsudzovať niekoho, kým nežijete jeho život aspoň jeden deň

Peter je mi z teba na grc, viac nez z tych alfabetov v osadach . keby si sa narodil v osade, nebol by si teraz iny . mal si len stastie . okrem toho ze je kopa, slusnych a vzdelanych romov . ktorym individua ako ty svojim spravanim hadzu polena pod nohy . na vasu skodu
Súhlasí ondrej61, F=G.m1.m2/r^2


49.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   5. 4. 2019, 23:25 avatar
presne!!!!.....had na hrudi Osvieteného sa prejavuje......
Súhlasí F=G.m1.m2/r^2, Bijjou


14.
označiť príspevok

Scarletta žena
   5. 4. 2019, 16:35 avatar
analfabetov, psychicky mrzak.


43.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:08 avatar
Štruktúra rómskej society je prísne hierarchizovaná a navonok uzavretá, so záväznými povinnosťami jej členov.
http://www.youtube.com/watch?v=LH7msarYny0 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

nesmiete sa im čudovať, za to všetko môžu takí ako ja.


44.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:10 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=RjFmoAmSEOw Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

samozrejme, že ani za to nemôžu tie nevinné dietky z osady, ale takí ako ja.


45.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:13 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=hhb20PHqmVA Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

hľa ako im tí gádžovia nadávajú, robia na nich rasistické útoky, strašné niečo aká sa im krivda deje, chudáci cigáni, oíni za to nemôžu, to takí ako ja to spôsobili.


46.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:15 avatar
pozrite ako sa im chudákom ubližuje, dokonca tí, čo by ich mali chrániť sa postavili proti nim, fuj, hanba,
http://www.youtube.com/watch?v=BiLKI0d5IM4 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

samozrejme, že títo naši milí spoluobčania to museli vykonať, lebo boli frustrovaní z takých ako ja.


47.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:18 avatar
pozrite ako hnusne ich ohovárajú, že vraj rozbíjajú, kradnú, pritom to isto pravdou nie je.
http://www.youtube.com/watch?v=8Nqk2AlkVq8 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

to isto zle robia takí ako ja, gádžovia.


48.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:21 avatar
Členovia rodiny mu prinášajú domácu stravu
http://www.youtube.com/watch?v=5wzRYCEUhQY Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

príkladne sa starajú o členov rodiny, aj posledné by im dali, nie ako napr, ja čo im nedoprajem.


50.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:32 avatar
všetkým vám musí byť zo mna neskutočne na zvracanie, lebo som hnusná svina rasistická, ktorá nevidí to dobro, ktoré sa v nich skrýva, lebo som mal iba šťastie, že som sa nenarodil ako osadník, ale ako pracovitý gadžo, ktorému sa tieto bohumilé činnosti moc nepozdávajú.
keby ste videli mojich susedov cigánov ako ich utláčam, bijem a ponižujem, tak by ste zvracali svorne všetci a nikdy sa ku mne neozvali a okamžite robili petície na moje vysťahovanie sa od nich.
najviac vrieska o ich milote ten, kto ich nikdy v živote nezažil ani na 20 sekúnd.
moji susedia cigáni sami volajú osadníkov cigánmi a svorne veríme, že susedný dom nekúpia nejakí skvelí to osadníci, takí akých som dal v predchádzajúcich príspevkoch.
samozrejme, že najlepšie sa drísta o inom z pohodlia domu, daleko od pravých a nefalšovaných milých a nekonfliktných, nepochopených a majoritou bitých osadníkov, ktorí iba napľnajú, to , čo ich rodina naučila.


51.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 4. 2019, 23:34 avatar
ZBK: keby ste videli mojich susedov cigánov ako ich utláčam, bijem a ponižujem

Choď sa udať na políciu.
Súhlasí ZBielychKarpatov


53.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:37 avatar
Lemmy, aj by som sa išiel, ale kto by ich potom bil.... 


59.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 4. 2019, 23:45 avatar
Neboj sa, zlí ľudia sa nájdu.
Súhlasí ZBielychKarpatov


61.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:50 avatar
lemmy samozrejme, že zlí ľudia sa nájdu, nie som jediný.


63.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 4. 2019, 23:51 avatar
Ktosi tu na df.sk vypočítal, že zlých je 100 - asi 24 percent občanov.


54.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   5. 4. 2019, 23:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   5. 4. 2019, 23:42 avatar
prave som chcel napísať, že nam sa to hovori...nežijeme pri nich....Ale pravda je taka, že tito ludia nedokazali prekrociť svoj tieň(netvrdím že všetci) a takto to treba chapať.....to že žiješ v ich blizkosti tuto pravdu nemení.....Mas len dve možnosti, motorkár....bud ich budeš chapať a ostaneš tam, alebo ich nikdy nepochopíš a odsťahuješ sa.....
mne ty odpovedať nemusíš, nestojim ti za to......ak nemas na to aby si pochopil, prečo su takí akí su, tak papaj svoje ovocie.....   
Súhlasí Bijjou


52.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:36 avatar
sú neskutočne pracovití, proste radosť na nich hľadieť:
http://www.youtube.com/watch?v=hrDxKLdSiow Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ked sa do poriadku pustí cca 700 makačenkov, tak to vyzerá ako v rozprávky.
samozrejme, že bordel tam robia takí ako ja.


55.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:40 avatar
nič im nedoprajeme, svine sme .
http://www.youtube.com/watch?v=DHWOcmvZ-8U Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


56.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:42 avatar
konečne spravodlivosť zvíťazila, takto sa od teraz bude vykonávať.
http://www.youtube.com/watch?v=AGQXgUn34wg Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

pochopte, že musia, lebo za všetko môžu takí ako ja.


58.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:45 avatar
pozrite ako sa im ubližuje, je toto vôbec možné, nútiť ich do školy chodiť, aby museli po sebe poriadok urobiť, to je rasizmus, na robenie sú tu gadžovia, proste takí ako ja:
http://www.youtube.com/watch?v=vvX-jEexUdk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


60.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:49 avatar
takí ako ja im nedoprajeme. sme proste svine neprajné. museli sa o seba postarať, čo iné im ostávalo:
http://www.youtube.com/watch?v=JPyfHidf8gg Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

kým budú na svete takí ako ja-platiči daní - nikdy sa nebudú mať osadníci dobre. darmo budete vrieskať a do fašistov mi nadávať, až kým posledného takého ako ja k múru nepostavíte, tak sa bude s nimi zle.


62.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 4. 2019, 23:50 avatar
Veď ti dobre radím, udaj sa na polícii. Keď budeš vo väzení, budeš zbavený toho nešťastného bremena, platenia dane.


64.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:54 avatar
ja viem, lemmy, že si kamarát, ale potom kam by dobrých osadníkov zatvárali, keby sme tam im miesto zaberali.
hádam nechceš, aby oni platili dane, namiesto mna    na to som bol bohom určený ja- platiť, oni poverať.
nesmiem s protiviť božej vôli.    


65.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:55 avatar
poverať=poberať. 


66.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 4. 2019, 23:55 avatar
ZBK: na to som bol bohom určený ja- platiť, oni poverať.

Potom sa čo sťažuješ, keď je to vôľa božia?
Súhlasí ZBielychKarpatov


67.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 4. 2019, 23:56 avatar
Chceš byť božskejší než sám Boh?


69.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 00:00 avatar
chrán Boh.  


68.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   5. 4. 2019, 23:59 avatar
lemmy ja sa nesťažujem, ja iba poukazujem na to, že za všetko môžu takí ako ja, oni sú v tom nevinne. aj za tých v Humennom, môžem ja a mne podobní.  


70.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 00:01 avatar
Je to božia vôľa, ako si povedal, takže nemáš na výber, musíš sa podriadiť osudu, božej vôli, alebo sa pridať na stranu Satana, aby ťa oslobodil od božieho útlaku.


71.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 00:03 avatar
myslíš duro smatana, alebo mira satana.  


73.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 00:06 avatar
Myslím: sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


74.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 00:09 avatar
s ním majú skúsenosti aj nevinnejší ako ja
http://www.youtube.com/watch?v=1phAlUscW9A Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

nevinných unáša a takých ako ja necháva na pokoji, je to vôľa božia, alebo ako.


77.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 00:20 avatar
Tak je! je to vôľa božia. Boh miluje hriešnikov.


75.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 00:16 avatar
62 lemmy myslel si na niečo také.
http://www.youtube.com/watch?v=yV7rq4oC1ok Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

ja nie som taký charakter, toto by som nikdy nedokázal.   


76.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 4. 2019, 00:19 avatar
Neverím. Keby si naozaj chcel, tak by si dokázal. Ale si lenivý. 


72.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   6. 4. 2019, 00:05 avatar
chvála Bohu, že aspon oni pôrodnosť držia, vdaka im.
http://www.youtube.com/watch?v=-pfW3_oqaAQ Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

takí ako ja za to môžeme, že gádžovia vymierame.


239.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   6. 4. 2019, 22:31 avatar
dodžiavaju božie prikázanie...."plodte sa a množte sa".....žeby budúcnosť Slovenska?......ardzun čista rasa
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:58,  Nemusím si to predstavovať, mám k dispozícii štatistiky eurostatu Edo. Môj dlh už...
dnes, 20:57,  Ale aj holografický mesiac
dnes, 20:56,  Kristus je náš pastier a jeho ovčincom je celý svet.
dnes, 20:56,  Tak si teraz predstav ako chudobná musí byť ostatná europa *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13...
dnes, 20:49,  majo čo bola lož ? *13*13*13
dnes, 20:46,  Lebo aj ten co skoncil , Moze ho BOH Vzbudit aby zacal ,,,,,,nie cirkev ,Lebo aj cirkev dakuje...
dnes, 20:46,  "Pravdou zostáva, že život je teraz kvalitatívne na vyššej úrovni, než za...
dnes, 20:42,  Tak dbajte na poriadok v OBYVACKE AKO PAN PRIKAZAL ,*21*21*21*21*21*21
dnes, 20:41,  Podobne vy ,, ustanoveny,,, ktory ste nositelmi KLUCA evanielia ,,,, Budte verny TOMU KTO VAS...
dnes, 20:39,  Nehladajte slavu a ospevy pre cirkev ,,,,, Lebo ked je v cirkvi jeden hriesny cela cirkev je...
dnes, 20:37,  *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13huaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dnes, 20:36,  Preto to už ani neskúšam, nebudem si predsa robiť zle *21
dnes, 20:31,  A tak teda bratia ak cirkev nieje v cirkvi dobra Moze byt dobra aj v obyvacke ,,, Lebo chod do...
dnes, 20:30,  Tak tak Edo americký poskok Jeľcin priviedol Rusko k bankrotu :)
dnes, 20:30,  15,....poriadok musí byť!
dnes, 20:29,  12,.... prečo,....urobíš seba bohom a cirkvou a ideš ďalej! No a potom keď sa zobudíš,...
dnes, 20:29,  Podľa Eda strieľanie do ľudí je v pohode. Teda aspoň ak to robia amíci
dnes, 20:28,  Boh je Bohom poriadku aj obyvackoveho ,, ak MU VERIS A ZIJES S NIM ,
dnes, 20:27,  amíci sú imperialisti :)
dnes, 20:27,  Azda veriaceho cloveka vedie cirkev ? Vari to nieje BOH? Co vedie kazdeho kto mu veri ? Ale aj...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Najväčším rozdielom medzi kráľovstvom a parlamentnou demokraciou je
pomer medzi bohatými a chudobnými. Kým v kráľovstve bol iba jeden kráľ, teraz je tých bohatých omnoho viac.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(502 182 bytes in 0,520 seconds)