Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Programové vyhlásenie VPN a KVSV z 25. 11. 1989 a súčasnosť

5
reakcií
1038
prečítaní
Tému 5. augusta 2012, 22:23 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   5. 8. 2012, 22:23 avatar
Pripomeňme si aktuálnosť požiadaviek z Nežnej/zamatovej revolúcie v roku 1989.

Programové vyhlásenie občianskej iniciatívy Verejnosti proti násiliu a Koordinačného výboru slovenských vysokoškolákov
25. 11. 1989:

1. Žiadame vytvoriť zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského národa, v ktorom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoločnosti.
2, Žiadame zaručiť úplnú slobodu tlače. Novinári, zvoľte si už dnes také vedenie redakcií, ktoré túto slobodu zaručia (slobodná tlač).
3. Žiadame zaručiť slobodu podnikania, zhromažďovania, spolčovania, pohybu, svedomia a ďalšie občianske práva a slobody.
4, Žiadame zrušiť vedúcu úlohu KSČ zakotvenú v ústave a v tomto zmysle zmeniť ústavu.
5. Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru a oddeliť kultúru od štátneho riadenia.
6. Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát.
7. Žiadame dôslednú odluku cirkví od štátu.
8. Žiadame slobodné odborové hnutie a nezávislé študentské organizácie.
9. Žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva.
10. Žiadame dôsledne demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a zákonné upravenie práva a postavenia národností na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti.
11. Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie.
12. Žiadame zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe povolania a naplnení životnej dráhy.

Priatelia, onedlho uplynie 23 rokov od spoločensko-ekonomického prevratu v ČSSR. Zamyslime sa preto a objektívne zhodnoťme, čo sa z tých 12 bodov, okrem bodu 4., doteraz splnilo...?


2.
označiť príspevok

cumel30,1111 žena
   5. 8. 2012, 22:24 avatar
Nech žije ČSSR hurá, hurá, hurááááááááá


3.
označiť príspevok

trin i ty muž
   5. 8. 2012, 22:35 avatar
Vzhledem k jubileu expresidenta, rozhodl jsem se DOSLOVNĚ (i s pravopisnými
chybami) přepsat Otevřený dopis Václavu Havlovi, který je šestistránkový, psaný na
stroji, datovaný k 9. květnu 2001. Autorem je Zdeněk Spálovský, důchodce z
Kroměříže.
Zdůrazňuji, že jsem pouze v roli přepisovatele.
Bc. Martin Kadrman
Otevřený dopis Václavu HAVLOVI
Zdeněk Spálovský, důchodce, Kroměříž, který vstoupil do historie svým soudním
sporem s prezidentem České republiky Václavem Havlem za články, které o něm
publikoval v našich i zahraničních médiích. Redakci der Spiegel zaslal k uveřejnění
dne 9. května 2001 tento otevřený dopis:
Václave Havle, tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1. 8. 1993. Když jsme
spolu jednali 27. 12. 1989, varoval jsem Vás, abyste se neopovážil omlouvat
Němcům, pokud tak učiníte, budu první, kdo se proti Vám postaví. Mám k tomu to
největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní
minulosti Vaší rodiny, protože zastávám názor, že děti nemohou za chyby a zločiny
rodičů, pokud nepokračují v těchto zločinech. Vy jste převzal štafetu
****ckonacistickou a pokračujete ve zločinu (dvě až tři slova jsou vybělena –
pozn.) které se dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen.
Váš otec a strýc byli členy organizace sv. Pavel, která byla založena v minulém
století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci
slovanských národů, což napsal Karl Marx-Mardochej v roce 1849.
„Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou
poněmčení a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese
zánik Jihoslovanů. Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky počítat, ačkoliv se
řečí i minulostí od sebe liší, neměli by nikdy svých dějin a tento neexistující národ
činí si nárok na samostatnost? Nemají žádného práva na národní samostatnost a
nemohou ji nikdy dosíci.“
Toto je také součást tajného židovského učení „KABALA“. Další historický výrok,
který je naplňován, s vaší přímou pomocí. „My nejsme potomci oné husitské
šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickému,
my jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na bílé Hoře
husitské stavy české…“
„My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15.
století, a my, Schwarzenbergové, budeme bojovati proti Vám novohusitům s touže
rázností, jako pánové z Růže bojovali proti starým husitům.“ Karl von
Schwarzenberg, roku 1889.
Ve službách Kohla a Německa
Tak jako Henlein plnil vůli a rozkaz Hitlera, tak Vy plníte plníte vůli Kohla, Kinkla a
Německa. K tomuto lokajství Vás zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavla a
německé občanství. Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země
Československa, kterým jste pověřen, byl Vám určen Schwarzenberg jako kurátor,
protože Váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Tento potomek cizácké a
nepřátelské šlechty nema právo vůbec do naší země vkročit, natož aby měl tyto
výhody.
Já plnoprávný občan nemám žádná práva a majetek jsem nedostal, přesto, že jsem
prošel peklem nacismu a komunismu.
Deklarace nám vnucená je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a
Protektorát a naše podřízenost Německu. Dopustil jste se toho nejhoršího zločinu
vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačili uskutečnit Váš otec a strýc, s německou
podporou a pomocí, dokončujete to Vy, pod rouškou sametu, humanisty a Listiny
lidských práv, kterých zneužíváte s cynismem Vám vlastním.
Hitler dosazen a financován Amerikou?
Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří
pro něj pracovali oficiálně od roku 1933, proti naší republice. I když byli významní
členové zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl
ortodoxní Žid, dosazen Amerikou a financován, nesmělo se těmto dvěma Havlům
ublížit. Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co je sionistický
nacionalismus, který obsahuje kapitalismus, nacismus, fašismus, globalismus, který
Vy teď připravujete.
Po okupaci 15. 3. 1939 bylo v Lucerně zřízeno sídlo SD – Sicherheitsdienst a
Gestapo. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byly tam zřízeny konspirativní byty,
kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro
Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i
občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se
řádným úředníkem pražského gestapa. Já jsem ho poznal, když mne v Praze zatýkal
pod Klaus Weidermann.
Než byla provedena okupace Československa, měl Váš strýc a otec vytvořenou
organizaci agentů, kteří pak údajně pracovali pro skutečný odboj. Proto mohli
pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí
mnoho našich občanů, které dostali do koncentračních táborů a vězení, a osobně
zabili přede mnou 3 lidi. Mají podíl na likvidaci škpt. Morávka, pplk. Balabána, pplk.
Machina a také podíl na zatčení a věznění v koncentračním táboře Dr. Milady
Horákové.
Tajně hlídali Haydricha
Když byl do Protekrorátu přeložen Hendrich a úkolem likvidovat členy zednářských
lóží a zlikvidovat náš národ. Hitler žádal Vašeho strýce, aby Hendricha tajně hlídali.
Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás choval na klíně a při tom netušil, že je
vlastně hlídán. Pátral po původu Hitlera. Byl jeho tvrdým odpůrcem a zednářských
lóží, které likvidoval bez slitování a Vašeho otce a strýce se nedotkl. Když poslal
Hendrich své dva agenty do Polné, Váš strýc okamžitě podával zprávu Hitlerovi, s
kterým měli přímý kontakt.
Byl to Hitler, který okamžitě žádal Ameriku o likvidaci Hendricha. Ta byla provedena
na žádost Dr. Beneše! Byl to Váš otec, který určil Lidice jako místo původu atentátu,
Váš otec a strýc mají na svědomí tragédii Lidickou.
4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze a varování. 5. se mělo uskutečnit
navázání styku. Bylo podezření, že jde o provokaci a nebyla jistota, že jde o
skutečnou skupinu odboje. Byl jsem požádán o pomoc. Žena, která měla být mou
údajnou matkou, mi měla krýt záda. V 10 hod. na nábřeží proti Národnímu divadlu
byl jsem tím dotyčným sražen na zem. Od Národního divadla vyběhli nějací muži.
Chtěl jsem utéct, ale ten, který tam čekal mne nepustil. Dostal jsem ránu a upadl
na zem. Ta žena přiběhla volala na muže, který přiběhl a kopl mne. „Pane Havle, co
Vám můj syn udělal, proč ho kopete?“ Ich bin nicht Havel, a ženu udeřil. Srazil ji na
zem, hned přijelo auto, do kterého nás vhodili. V Bartolomějské výslech. Kdo jsem,
odkud a ke které skupině patříme. Ta žena byla velmi statečná, moc na ni
vzpomínám. Pane Havel, toto je velký omyl, my nikam nepatříme. Váš strýc zařval,
„Ich bin nicht Havel, Ich bin Klaus Wiedermann.“ Ale já Vás znám, povídala ta žena,
jste Miloš Havel a ten vedle je Václav Havel a ten pán je Pružinský Klaus.
A tady žena udělala chybu. Klaus bylo krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati zařvali,
a Váš otec zaječel. Tak přece, začal ten pravý výslech. Bylo jich tam dost na týrání,
dost. Když jsem zavolal, „maminko“, váš otec uměl dávat pěkné facky. Po každé
jsem omdlel. Tu paní křísili a znovu bili, strhli z ní šaty a nějakými pružnými holemi
ji mlátili.
Váš strýc šílel, protože nepromluvila. Když se probrala, chtěla vstat, ale nemohla,
byla skoro nahá. Váš strýc se k ní naklonil ještě s jedním a zařval „Ty Čechie
švajnehund, budeš mluvit?“ A ona najednou povídá: „Pane Miloši Havle, Vy jste
lidská bestie.“ Váš strýc popadl tu hůl a udeřil ji tak nešťastně, že ji zabil. Začal
jsem plakat a volat „Maminko, co ti to udělali?“ Probral jsem se až na kobce na
Pankráci. Nebudu popisovat to mučení, kterým jsem prošel. Zde mne vyslychali
Němci. Já jsem své jméno a kdo jsem nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to
znamenalo pro mou rodinu a organizaci. Pojem času jsem ztratil. Když mne
převáželi do Berlína, bylo již teplo. Dali mne na kobku, kde byli dva občené Dánové.
Při každém výslechu mi vzali šaty, nahého mne pověsili na dobytčí háky za nohy a
bičovali mne. Ten gestapák, co mne vyslychal byl sudetský Němec a uměl česky.
Sám mi to řekl, že pochází od Karlových Varů a že se budu hlásit jako „čechiše
švajnehund“. To jsem neudělal, mlčel jsem. Byl jsem bit nějakým bičem a pěstmi..
Moji spoluvězni mne opatrovali, hlidali mne a byli mi velkou oporou. Byl jsem na
konci sil fyzických, nemohl jsem už chodit. Měl jsem pár dnů pokoj, klid, pak přišel
další výslech.
K němu překvapení, nějaká kancelář, ale jaksi holá. Byl tam stůl a kolem seděli
nějací muži v unoformách a v civilu. Byli mírně rozpití a pak se mi představil Váš
otec, a váš strýc, dále Pružinský Klaus a Klaus Wilfeld, rezident II. oddělení SD a byl
tam nějaký malý chlapec v uniformě Hitlerjugend. Stál u Vašeho otce, který ho
hladil po hlavě. Váš otec na mne zařval jak to, že se nehlásím jak mam, jak se
jmenuji a kdo jsem, ja mlčel. Svlékli mne do naha a bičovali po chodidlech s tím, že
to ze mne dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti
v uniformách a Váš otec v ruce měl sklenici a popíjel. Ten gestapák na mně řval „Du
čechiše švajnehund, budeš se tak hlácit nebo ne?“ Zakroutil jsem hlavou, že ne.
Kopl do mne a já upadl. Ten chlapec přiběhl a kopl do mne, až jsem močil krev, pak
zvedl pravou ruku a volal ****, **** Hitler. Pak ke mně přistoupil ten gestapák i
s Vaším otcem a něco německy říkal Vašemu otci. Ten se smál a kýval hlavou a
něco říkal. Přivedl moje dva spoluvězně. Ten gestapák mi říkal, když se tak nebudeš
hlásit, tak ty dva zastřelíme. Zakroutil jsem hlavou. Vzal pistoli a chtěl ho zastřelit.
Váš otec ho zastavil, vzal mu pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mne
šok, ten malý chlapec k nim přiběhl a kopal do nich a pak volal Heil Hitler a ****
heil. Váš otec ho za to chválil a hladil. Mohl mít tak 7 až 8 roku. Pak přivedli další
vězně, tři, jeden z nich mluvil francouzsky. Váš strýc i otec na mne řvali, že je také
zastřelí. Nemohl jsem si vzít na svědomí další lidské životy. Kleče jsem se hlásil „Her
komendant, ich bin heftlink čechiše švajnehund ohne nahme.“ Huronský řev a řehot
jaký spustili jsem do té doby neslyšel.
Odsouzen jako nepřítel Třetí říše
25. května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen, pro nepřátelskou činnost proti
socialistickému státnímu zřízení. Svědkové proti mně byli Váš otec, strýc, Pružinský
Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědectví, kterým dokazovali, že patřím k
nepřátelské organizaci, svědkové jednoznačně potvrdili, že jsem se ohlasil přesně
podle domluvy. Soud dospěl k jednoznačnému závěru, že jsem člen nepřátelské
organizace, jejíž činnost je zaměřena škodit Velkoněmecké říši a socialistickému
státnímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k smrti s podmíněným odkladem tří
měsíců. Pokud do té doby nesdělím své jméno a nacionály, budu popraven.
Tlumočník, který mi překládal celý průběh soudu, byl zřejmě Čech. Mluvil perfektně
česky.
Za krátkou dobu jsem byl s několika spoluvězni převezen do Mauthausenu. Než
jsem byl dán na oddělení transportu bylo mi vytetováno číslo 80943 na předloktí
levé ruky.
Vězněm v Mauthausenu
V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebral mne nějaký spoluvězeň,
mluvil česky a než mne dal na celu, tak se mne ptal jak se jmenuji a odkud jsem.
Řekl jsem zase – nevím. Na cele byli tři vězni ve vězeňských šatech, odsouzeni k
smrti. Když se zavřeli dveře, jeden z nich mi povídá „Ani nám neříkej své jméno, ani
odkud jsi. Vydrž a nezraď.“ Byli to příslušníci dem. Pravice. Ing. Zdeněk Čech, Dr.
Prof. Jindřich Spáčil a prof. Marek Neumann. Cela byla holá, spali jsme na holé zemi
a nesměli ven. Ten vězeň, který mne přebral spolu s dozorcem, byl kápo a placený
agent gestapa, ale radil mě abych neprozradil své jméno.
Odbojova organiazce, které velel JUDr. Jan Uher, vyvinula všechnu svou moc a
tajně mne z Mauthausenu dostali ven. Vážil jsem necelých 25 kg. Váš otec a strýc
mají podíl na likvidaci plk. JUDr. Jana Uhera, pplk. ing. Jiřího Melichara, vypálení
Javoříčka a vyvraždění mužu od 15 let. Byli to bestiální zrůdy, které Vy dnes
oslavujete jako hrdiny, což Vás plně charakterizuje.
Co obsahuje tajná přísaha?
Plně jste převzal jejich odkaz, který naplňujete. Plníte také přísahu, kterou jste
skládal v Izraeli opřen o Zeď nářků a při Vašem svěcení do 30. svěcení ve stupni 1.
Jednáte přesně jak jste slíbil. Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a
poslušné stádo konzumentních tvorů, vnutit lidu apatii, beznaděj, lhostejnost a
nezájem o věci veřejné, musela narůst kriminalita, prostituce, drogy a tim rozbit
morální hodnoty společnosti. Jednáta přesně podle zasvěcení: Já, jedině já vše kvůli
mně, vše pro mne, a to všemi možnými prostředky. Přísahu, kterou jste skládal v
Izraeli, byla přísaha Bohu zla – Jahvem – Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale
tvrdý realista. Zlo, v kterém stojíte, se muselo ukázat, odhalit svoji tvář. To se
stalo.
Já jsem skládal přísahu životu, Pravdě a spravedlnosti – tomu Bohu, který stvořil
Vesmír, planetu Země a Člověka, Stvořiteli, Soud, o který jsem požádal není spor
dvou jedinců, ale boj dvou systemu. Dobra a zla. To, že jste mi dal milost, , ne z
humánních důvodů, ale proto, abyste mi zavřel hubu. To jste dal naprosto jasně
najevo, že mám pravdu a z té vy máte strach.
Proto říkám: Buď život nebo smrt, buď pravda nebo lež, buď spravedlnost nebo
zločiny a bezpráví.
Ochrancem vlastizrádných zločinců. Buď já a ten dobrý, čisty obelhaný a okradený
lid a moje vlast, nebo Vy a ta banda vlastizrádných zločinců, které chráníte a
kterým tolik vyhovujete. Proto žádám referendum, proto, že jedině lid je pánem v
zemi a z jeho vůle pochází veškerá moc ve státě.
Máte-li tak silnou podporu lidu, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát.
Navrhuji Vám jen pro nás dva dialog v České televizi. Totéž také navrhuji Václavu
PRUŽINSKÉMU – Klavsovi, po našem pohovoru.
Těším se na ten pohovor, věřím, že bude a loučím se tak, jak jsem se musel hlásit
Vašemu otci a stýci. „HERR KOMANDANT HEFTLINK čechiše švajnehund numer
80943 ohne nahme.“
Zapsáno v Praze dne 9. května 2001. Zdeněk S P Á L O V S K Ý,
důchodce, K r o m ě ř í ž
BYL HITLER OSOBNÍM PŘÍTELEM“ OTCE A STRÝCE MILOŠE
ČESKÉHO PREZIDENTA Václava HAVLA.
EXISTOVAL PLÁN LIKVIDACE ČESKOSLOVENSKA A JEHO NÁRODA ?
Po zasedání nejvyššího Orgánů NATO v Praze, která si uspořádala po listopadová
administrativa v čele s Václavem Havlem, jako hold své velikosti. Je to zpráva všem
v této zemi a celému světu, kdo to vlastně byli a jsou disidenti a čemu posloužila
Sametová kontrarevoluce.
Kdo to ještě teď nepochopil, ať se nediví. Česká republika představuje jeden z
nejreakčnějších imperialistických režimů v Evropě, a stala se mluvčím vojenského
přerozdělování světa jakož je třeba od jejich představitelů očekávat ty největší
zhovadilosti ve službach kapitálistů. Vzpomeňme si na sérií citátů Václava Havla, co
říkal, když zavíral zbrojní průmysl na Slovensku, jak se vyjadřoval k rozpuštění
Varšavské smlouvy, co utrousil zde doma a co u chlebodárců na západě, nic to
nezmění na faktu, že je jestřábem a válečným štváčem, hájícím restauraci
imperialismu do posledního dechu. Proč je V. Havel takoví je vše napsání zhora.
V Praze dne 29. listopadu 2002 PBF. (napsáno rukou – pozn)
POZOR! Text uvedený pod podpisem p. Spálovského je s největší pravděpodobností
dopsán jinou osobou. Otevřený dopis jsem však obdržel v této podobě, proto ho
také tak přepisuji. Osobu pana Spálovského se mi nepodařilo vypátrat, proto
nemohu doplnit jeho vyjádření k Otevřenému dopisu, a k tomu, co následovalo po
jeho zveřejnění.
Otevřený dopis datovaný k 1. 8. 1993 se mi nepodařilo získat. Pokud ho některý ze
čtenářů má k dispozici, nechť mi ho prosím zašle na email m.kadrman@seznam.cz.
Děkuji.
Bc. Martin Kadrman, Praha 11. října 2006


4.
označiť príspevok

trin i ty muž
   5. 8. 2012, 22:58 avatar
a par citatov pre pobavenie:

Ak vyhráme nasledujúce parlamentné voľby, zlikvidujeme nezamestnanosť. (Ján Ľupták, 1998)

Bratia a sestry v Kristu, treba nám predať námestie. (Ján Slota)

Dzurindovské reformy spôsobili hospodársku krízu. (Boris Zala, 2009)

Európu nezjednotia európski politici. Európu zjednotia Číňania. (Charles de Gaulle)

Fyzikov nechajte pracovať. Postrieľať ich môžeme kedykoľvek. (Stalin Berijovi pri vývoji atómovej bomby)


5.
označiť príspevok

Kasafran
   6. 8. 2012, 00:12 avatar
Trin i ty,
veľmi pekne Ti ďakujem za zverejnenie otvoreného listu Zdeňka Spálovského Václavovi Havlovi. Časť skutočností týkajúcich sa protektorátnych aktivít otca a strýka V. Havla (v ňom uvedených) mi bola síce známa, ale popis viacerých situácií (ak sú naozaj autentické) môže byť svedectvom, ktoré treba šíriť ďalej a tak hovoriť/písať o skutočnom pozadí, pohnútkach, cieľoch a praktikách sionisticko-fašistickej aliancie...
Za citáty ďakujem tiež...


6.
označiť príspevok

trin i ty muž
   6. 8. 2012, 00:16 avatar
mily Kasafran,

myslim si, ze dokial ziju ociti svedkovia udalosti, sme v bezpeci.. ale akonahle uz nebude mozne dovolavat sa ich svedectiev, skutocnosti sa zacnu prekrucat a dokonca sa "sloboda badania" okliesti zakonom, ktory neumozni ani len studovat iste udalosti..

.. mnohokrat nam taketo malickosti dotvoria posledne sklicka z mozaiky, ktora dostane uplne iny tvar..

..a vyznam..
Súhlasí Kasafran
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:28,  moralizujme radšej ako nejaký nešťastnik tomi.....ktorý sa ani pokrstiť nedal*07*07*07
dnes, 02:24,  https://www.milost.sk/news/
dnes, 02:14,  že v spoločnosti....*19*19*19*19
dnes, 02:13,  predstavme si, že slocnosti už niesu vymletí ľudia ala boris......*18*18*18*18
dnes, 02:11,  aby si dostal rozum, ty teliatko........*03*03*03*03....odkedy nemaš rad politiku?...osmijanko...
dnes, 01:50,  Zatiaľ čo liberáli majú v blížiacich sa parlamentných voľbách výber menší ako v...
dnes, 01:14,  Prečo tu zas trepeš politiku?
dnes, 01:06,  Čo majú ľudia zo šírenia klamstiev? Nakoniec sa im to vypomstí.
dnes, 01:04,  Staručký hoax *13*13*13 pre vysvetlenie https://video.azet.sk/embed/3005389/
dnes, 01:02,  infovojna *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13
dnes, 00:55,  Nenormalix žiaden strach zdravotná štatna poistovna zostane vo vlastníctve štatu a...
dnes, 00:48,  Hrádza proti extremizmu https://video.azet.sk/embed/3005389/
dnes, 00:47,  Presne tak slobodným totaliťakom treba povedať nie . Oxymoronom však pov ieš svetu len že...
dnes, 00:45,  https://www.aktuality.sk/clanok/756024/tazky-tyzden-hoaxparada-2019/
dnes, 00:39,  https://www.youtube.com/watch?v=1UdjkastOQE
dnes, 00:34,  Srandokartónom! A to nie je náhoda. Veď ľaľa, zľava: Hrdlička, preceda KSS, Drbnutý,...
dnes, 00:33,  https://www.youtube.com/watch?v=A-NCVYWkqyM https://www.youtube.com/watch?v=G_kVmbgzvTM
dnes, 00:29,  Naši milí slovenskí fašisti a komunisti v jednom šíku s ešte milším Ľuboškom!!!!!!!...
dnes, 00:26,  Blízke stretnutie tretieho druhu. Predseda KSS Jozef Hrdlička, Ficova fekálna zbraň...
dnes, 00:23,  Blízke stretnutie tretieho druhu. Predseda KSS Jozef Hrdlička, Ficova fekálna zbraň...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nehovor hop, ani keď preskočíš. Najprv sa pozri, do čoho si skočil.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(76 323 bytes in 0,526 seconds)