Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Preklad nového sveta / Biblia JS / a Johannes Greber

4
reakcií
1252
prečítaní
Tému 12. júla 2016, 13:21 založil Johny Pravda.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   12. 7. 2016, 13:21 avatar
Kdo to byl Johannes Greber?

Po řadu let literatura publikovaná společností Watchtower & Tract Society citovala biblický překlad německého katolického kněze Johannese Grebera k podpoře určitých ztvárnění Písma v jejich vlastním Překladu nového světa. Jeho překlad byl nejčastěji používán Společnosti Strážná věž na podporu překladu Jana 1:1, "a to Slovo bylo bohem". Například v knize „Slovo - kdo je to? - podle Jana“, publikované v roce 1962, říkají, na straně 5:

Podobně text chápe bývalý římskokatolický kněz: "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl bohem." (Poznámka pod čarou: Nový zákon - Nový Překlad a vysvětlení ... od: Johannese Grebera)

Hlavní referenční práce Společnosti Strážná věž Pomůcka k porozumění Bible vydaná v roce 1971 opět využívá Grebera k podpoře podání verše Jana 1:1 v Překladu nového světa:

„Překlad bývalého římskokatolického kněze Johannese Grebera (1937 ed.) Překládá druhý výskyt slova "bůh" ve větě jako "bohem." (Pomůcka k porozumění Bible 1971 str. 1669)

Pomůcka k porozumění Bible také používá Greberova překladu na podporu Společnosti Strážná věž při překladu Mat 27:52, který je přeložen tak, aby byl odstraněn odkaz na vzkříšení z mrtvých k němuž došlo v době Ježíšově smrti:

Překlad verše podle Johannese Grebera (1937) zní následovně: „Hrobky byly otevřeny a mnohá těla těch, kdo byli pohřbeni, byla vyhozena ve vzpřímené poloze. V této pozici se ukázala z hrobů a byla viděna mnoha lidmi, kteří projížděli kolem místa na cestě zpět do města.“ (Pomůcka porozumění Bible str.. 1134)

Odkazy na Greberův překlad se objevují několikrát ve Strážné věži. Naposledy v roce 1976, po kterém se přestal používat jako zdroj. Definitivně ho odvrhli až v roce 1984.

Takže, kdo byl Johannes Greber?

Johannes Greber sloužil v Německu v 20 letech 19. století jako katolický kněz. V roce 1923 byl pozván jedním z jeho farníků na modlitební setkání. Greber popisuje k čemu tam došlo:
Sotva modlitby skončily, když chlapec přepadl dopředu s prudkostí a vydechováním tak náhle, že jsem byl překvapen. Po několika sekundách byl tlačen ve vzpřímené poloze v řadě záškubů jako kdyby neviditelnou rukou, a zůstal sedět se zavřenýma očima. Chlapec, popisuje Greber, byl médium a setkání bylo seance. Duch, mluvící skrze chlapce, odpověděl několik Greberových otázek včetně jedné o tom, proč křesťanství již nemá takový vliv na lidi v jeho době:

Učení Krista se již nenachází v jeho původní čistotě a průzračnosti v těch dokumentech, které se k vám dostávají. V tom, co se nazývá Nový zákon, chybí několik odstavců, byly vynechány dokonce celé kapitoly. Co máte teď, jsou zmrzačené kopie. Dokonce i poslední dopis apoštola Pavla adresovaný všem křesťanským sborům byl zničen. V něm pečlivě vysvětlil ty pasáže ve svých dřívějších spisech, které daly podnět k nedorozumění. Ale jeho vysvětlení nebylo v souladu s mnoha chybnými doktrínami, které se následně vplížily do křesťanské víry.

Duch, který mluvil skrze chlapce později identifikoval sám sebe, a povahu svého poslání:

Máte pravdu, zeptat se mě, kdo jsem. To je vaše první povinnost zkoumat duchy, kteří k vám mluví a ujistit se, že jsou poslaní Bohem. Přísahám ti před Bohem, že jsem jeden z jeho dobrých duchů, dokonce jeden z jeho nejvyšších duchu, ale své jméno si ponechám pro sebe. Od dob prvnch lidí až do současnosti komunikoval duchovní svět s lidmi. Ti platí pro oba, pro dobrý duchovní svět i pro ten špatný. Svět duchů, který je od vás materiálně oddělený, má různé způsoby komunikace zřetelné pro vaše smysly. Když Bible říká: „Bůh promluvil“, nebyl to Bůh sám, kdo mluvil, protože zpravidla Bůh mluví pouze skrze své duchy-posly.

Duch pak pozval Grebera k dalšímu zkoumání světa duchovní komunikace. Greber toto pozvání přijal:

Co mě uchvátilo ze všeho nejvíce a mohu říci neodolatelně byla jasné, jednoznačné uvažování a přesvědčivá logika, kterou jsem slyšel poprvé ve svém životě. Jen pravda na mě mohla vyvíjet takový vliv. Vliv, ze kterého jsem neměl moc odejít, ani kdybych tomu byl nakloněn. Nakonec jsem se rozhodl následovat pokyny, které jsem dostal od ducha, ikdyž to znamenalo největší osobní oběť, ztrátu mého postavení a prostředků podpory.

Greber se snažil potvrdit platnost zkušenosti seance vyhledáváním dalších seancí a médií, kde slyšel mnoho stejných „pravd“. Nakonec se vzdal své pozice katolického kněze a v roce 1932 napsal knihu s názvem „ Communication with the Spirit World of God-Its Laws and Purpose“, ve které detailně líčí svou cestu do spiritismu a líčí pravdy a principy svého nového chápání křesťanství zjeveného skrze komunikaci s duchy. V roce 1933 také s pomocí komunikace s duchovním světem přepsal překlad nového zákona. To bylo to dílo, které společnost Strážná věž používá k podpoře vlastního překladu vybraných veršů v jejich Překladu nového světa.

Věděla Společnost Strážná věž o Johanesi Greberovi?

Jedno možné vysvětlení použití Greberova překladu je nevědomost o jeho víře a zdrojích. Z jejich vlastní literatury je však zřejmé, že si byli vědomi, že je spiritista:

“Communication with the Spirit World: Its Laws and Its Purpose.” … V souladu s jeho římskokatolickým původem má Greberův překlad na obalu vyražený zlatý kříž. V předmluvě ke své knize bývalý kněz J.Greber říká: „Nejvýznamnější duchovní knihou je Bible.“ S tímto vnímáním se Greber snaží udělat svůj novozákonní překlad velmi duchovní... Greberův překlad ve verších Jan 4:1-3 zní: "Moji milí přátelé, nevěřte každému duchu, nýbrž zkoumejte duchy, zjistěte, zda pocházejí od Boha. Mnoho falešných duchů se vynořilo z propasti ... a mluví skrze lidské média ... "
Je velmi zjevné, že duchové, ve které Greber věřil, mu velmi pomohli s jeho překladem. (Watchtower 2/15/56 str.. 111)

Všimněte si, že tento článek byl vydán 6 let před uvedením prvního odkazu na Grebera ve Strážné věži. Již v té době si společnost byla vědoma jeho smýšlení, znala povahu jeho knihy i původ jeho novozákonního překladu. Navzdory tomu společnost pokračovala v odkaz na jeho dílo po téměř dvacet let včetně jejich základního díla „Pomůcka pro porozumění Bible“. Dalším důvodem pro užívání odkazů na Greberův překlad společností Strážná věž by mohl být lehkovážný pohled na spiritismus. To ale také není pravda. Watchtower Society aktivně odsuzuje jakýkoliv druh spiristismu jako druh komunikace s démony. Například ve své referenční práci „Hlubší pohled na písma“ říkají:

Z toho důvodu vyplývá, že každá komunikace s duchy musí být ze zlého zdroje, který stojí v opozici k Jehovovi Bohu. Bible jasně ukazuje, že ničemní duchové, démoni jsou zlým zdrojem.

Společnost konečně přestala uživat Grebera jako reference v roce 1983, kdy se ve strážné věži objevila otázka čtenářů:

Proč v posledních letech Strážná věž nepoužívá překlad bývalého katolického kněze Johanese Grebera? Tento překladatel spoléhal na Boží duchovní svět, aby mu objasnil, jak by měl překládat obtížné pasáže. Je známou skutečností, že jeho žena jako médium Božího duchovního světa byla často nástrojem k předávání správných odpovědí od božích poslů pastorovi Greberovi.
Strážná věž má za to, že je nesprávné používat překlad, který má tak blízko ke spiritismu. (Deuteronomy 18:10-2)

Má učení Watchtower Society cokoliv společného s věcmi Johanese Grebera?

Po setkání s „dobrými duchy“ prostřednictvím médií a seanci, se Greber rozhodl více se od nich naučit o principech duchovního světa. Hledal také lepší pochopení v mnoha oblastech, kde se podle duchů křesťanství v průběhu staletí poškodilo. Ve své knize „Communication with the Spirit World“ říká:

Učení přijaté mnou v souvislosti s právními předpisy jimiž se řídí duchovní komunikace vrhlo tolik světla na události v Bibli, které jsem nebyl schopen pochopit. Nicméně, velké náboženské problémy byly tím, co mě zajímalo nejvíce. V první řadě jsem se zajímal o zjištění, zda jsou všechny náboženské doktríny, kterým jsem doposud věřil a učil pravda nebo zda mezi principy mé církve byly nějaké v rozporu s pravdou. Stěží jsem mohl předvídat, že rozdíly se ukáží tak početné a tak široké, jak jsem následně zjistil. To bylo z toho duchovního světa, o kterém jsem doufal, že mi zjeví pravdy týkající se nejdůležitějších otázek života.

Jakmile byla lidem udělena možnost být zasvěceni do plné pravdy skrze přímou komunikaci s Božími dobrými duchy, základy církví se začaly potácet. Lidé už nebudou muset spoléhat na duchovní při svém hledání pravdy, ale díky vlastní komunikaci s Božím duchovním světem se budou učit s přímé cesty ke zdroji pravdy. .. Greber potom detailně vykládá o svých zjeveních z duchovního světa o hlavních otázkách křesťanství: Bůh, Kristus, vykoupení, nebe a peklo, a řadě dalších.

Když se Greberovi duchovním kanálem získané doktríny srovnají s doktrínami společnosti Strážná věž, podobnost je nápadná a znepokojující. Níže je uvedeno srovnání greberových doktrín a doktrín svědků jehovových. Při čtení těchto srovnání je důležité mít neustále na paměti několi věcí. Za prvé: nejedná se o Greberovy názory, ale o názory duchů, se kterými Greber komunikoval. Společnost komunikaci s duchy odsuzuje jako kontakt s démony.

Za druhé, mějte na paměti, že Greber byl původně římský katolický kněz, a proto se držel vyznání víry v souladu s tím, co učí všechny hlavní ortdoxní denominace křesťanské víry, které společnost strážná věž odsuzuje jako pocházející ze satana. Stojí za zvážení proč by démoni, se kterými Greber komunikoval, chtěli osvítit jeho mysl vyučováním doktrín, které „věrný a rozvážný otrok“ ze společnosti strážná věž distribuuje jako „pokrm v pravý čas“, tj. Biblické pravdy vyučované pomazanými vůdci společnosti.

V následujícím seznam jsou Greberovi spiritistické doktríny předznamenány iniciálami JG a učení Watchtower society je předznamenáno pomocí WT. Všechny citace Grebera jsou převzaty z jeho díla Communication with the Spirit World: Its Laws and Its Purpose, pokud není uvedeno jinak.

Doktríny o Bohu

Bůh má tělo

JG: Materiální formy jsou obrazy duchovních forem. A protože všechny materiální věci mají formu a tvar, tak je mají také všechny duchovní věci. A má ji také Bůh. Vzhledem k tomu, že Bůh má tvar, pak může být také viděn ostatními duchy. (str. 260-261)

WT: Těla duchovních osob (Bůh, Kristus, andělé), jsou nádherná.
(Insight on the Scriptures s.348)

Bůh není všudypřítomný

JG: Vzhledem k tomu, že Bůh má tvar a osobnost, On není všudypřítomný ... jako zosobněný duch On není všude. (p.261)

WT: pravý Bůh není všudypřítomný, protože je nazýván jako mající umístění. (Insight on the Scriptures s.969)

Bůh není vševědoucí

JG: Máte mnoho důkazů, že jsem pravdomluvný duch ... Když vám řeknu, že Bůh neví vše dopředu o dobrovolné činností lidí, nejsem odvrácen od jeho velikosti. ... taková neomylná informovanost není vlastněna žádným duchem, nevlastní ji dokonce ani sám Bůh. (str. 263, 265)

WT: Jehova má schopnost předzvědět události, ale Bible ukazuje, že je selektivní a podle svého uvážení užívá této schopnosti ... (Reasoning from the Scriptures s.141)

Učení o Kristu

Kristus je Boží První a nejvyšší Stvoření

JG: Kristus je nejvyšší z duchů vytvořených Bohem a jediným stvořeným přímo. Kristus sám nebyl Bůh, ale pouze první z Božích synů. Krstus je nejvyšší duch, kterého všemohoucí mohl vytvořit.

WT: Tak Písma identifikují Slovo (Ježíš ve své předlidské existenci) jako Boží první stvoření, svého prvorozeného syna. (Insight on the Scriptures sv. 2 str. 52) ... To znamená, že [Ježíš] byl vytvořen před všemi ostatními duchovními syny Božími, a že on je jediný, kdo byl přímo stvořen Bohem. (Můžeš žít navždy v pozemském ráji str. 58)

JG: Kristus je tedy Boží Syn, a prohlašoval, že nic víc. Nebyl Božstvo. Ani jednou neřekl: ". Jsem Bůh" (str. 330)

WT: Dobrá, řekl Ježíš někdy, že by byl Bůh? Ne, nikdy to neudělal. Spíše v Bibli je nazýván "Boží Syn." (Můžeš žít navždy v pozemském ráji str. 39 Kristus je Boží zmocněnec ve stvoření, není Stvořitel)

JG: Až na prvního vytvořeného Božího Syna, celý duchovní svět byl přinesen do existence ne přímým Božím stvořením, ale byl povolán do bytí skrze Syna, kterému Bůh propůjčil tvořící sílu.

WT: Synův podíl na stvořitelské práci ho neudělal spolustvořitelem s jeho Otcem. Síla ke stvoření přišla z Boha skrz jeho svatého ducha. ((Insight on the Scriptures sv. 2 str. 52)

Písma, která ukazují, Kristus není Bůh

JG: Vidíte, jak nelogické, je to pro vaše [Greberovo] bývalé náboženství založit své tvrzení o božství Krista na frázi: "Já a Otec jsme jedno", tváří v tvář skutečnosti, že stejná jednota, která existuje mezi nimi je přislíbena všem, kdo věří. (str. 333)

WT: Toto obvinění z rouhání vzniklo jako výsledek Ježíšova tvrzení: „Já a Otec jsme jedno" (Jan 10:30) ... to však neznamená, že Ježíš tvrdil, že je Otec, nebo, že je Bůh ... (Insight on the Scriptures sv. 2 str. 54)

JG: Po svém vzkříšení, Kristus řekl: "Já vystupuji k Otci svému i Otci vašemu, a mému Bohu a vašemu Bohu. (Jan 20:17) (str. 364)

WT: Učil lidí, ne aby uctívali jeho, ale aby uctívali Jehovu svého Otce ... "Já vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu." (Make Sure of All Things str. 283)
JG: Opět platí, že není známo nic Synu o Soudném dnu, znalost o něm je pouze Boží: "Den a hodinu plnění je známo, že nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, ale Otec sám. "(Mt 24:36)

WT: Také Ježíš vysvětlil, že jsou nějaké věci, které ani on, ani andělé v nebi neví, ale že je zná jen Bůh (Marek 13:32) (Můžeš žít navždy v pozemském ráji s. 39).

Kristus nevstal tělesných z mrtvých

JG: Dokonce ani Kristovo přirozené tělo nebylo vzkříšeno. (s. 385)
WT: Ježíš Kristus byl nazván první, kdo byl vzkříšen z mrtvých. (Skutky 26:23) To znamená on byl první z těch, kteří by nemuseli znovu zemřít. Také, on byl první vzkříšen jako duchovní osoba. (Ráj na Zemi str.. 172)

Kristova objevení po vzkříšení byla materializací – zhmotněním

JG: Materializován v lidské formě se Kristus objevil těm, kdo k němu v jeho životě měli nejblíže. Skutečnost, že Kristus se po své smrti na zemi objevil svým následovníkům v hmotné podobě, vás vedla k chybnému závěru, že jeho duch znovu vstoupil do svého bývalého fyzického těla. Ve skutečnosti On udělal sám sebe viditelným stejným způsobem, jak to činí všichni duchové – zhmotněním jeho duchovního těla (str. 351, 387).

WT: Ježíš Kristus ... jeho vzkříšení bylo "v duchu," k životu v nebi. .... Nicméně, po dobu 40 dní po svém vzkříšení se Ježíš zjevil svým učedníkům při různých příležitostech v různých tělesných podobách, stejně jako andělé předtím mužům starověku. ((Insight on the Scriptures sv. 2 str. 786)

Ježíš byl schopen hřešit

JG: další skutečností je, že Kristus měl lidské slabosti a nedostatky ... Proto Kristus, jako smrtelník, se musel naučit poslušnosti ...Slovo "hřích" se zde nepoužívá k označení přestupků v důsledku lidské nedokonalosti, kterých ani Kristus nebyl prostý, ale jako odkaze na nepravost, která nás odděluje od Boha ... (p.323)

WT: Stále svobodný morální činitel - ... tato jistota nezbavuje Božího Syna tíhy odpovědnosti, ani to neeliminuje jeho svobodnou volbu: buď být věrný nebo nevěrný. (Hlubší pohled na Písma sv. 2 str. 68)

Učení o Trojici

Trojice je lidský výtvor

JG: Učíte spojení tří osob v jednom Bohu ... To je kus lidského klamu a je absurdita. (p.265) ... Kristus učil jednoosobního Boha ... On ví, že není žádný trojjedinný Bůh, o kterém učí katolická a jiné křesťanské denomonace. Jen Otec je Bůh. (str. 364)

WT: Důvod proč Bible nevyjadřuje nauku o trojici jasně je jednoduchý: Není to Biblické učení. Kdyby byl Bůh trojice, dal by to najevo tak jasně, že by to Ježíš a jeho učedníci mohli učit ostatní. Tak zásadní informace by byla zahrnuta do Božího slova. To nebylo ponecháno na nedokonalých lidech, aby se s tím potýkali o staletí později (Watchtower 11/1/91 s.23)

Nauka o pekle
JG: Nauka, na které lpíte s úžasnou vytrvalostí … je ta o věčném pekle. Toto je zcela mylná, člověkem vytvořená myšlenka. Není žádná opora v Bibli k podpoře vaší nelidské a nepravdivé nauky o věčném pekle. (str. 377, 379)
WT: Vytořil Bůh takové místo trápení? Jestliže myšlenka pálení lidí v ohni nikdy nepřišla do Božího srdce, zdá se ti rozumné, aby vytvořil ohnivé peklo pro ty, kdo mu nechtějí sloužit? (Ráj na zemi str.81)

Otázky pro přemýšlivé Svědky Jehovovi
Proč by měla organizace, která věří varováním Bible před médii, seancemi a spiritismem používat překlad napsaný spiritistou k podpoře vlastního překladu Bible?
Mohou být nauky předložené démony pravdivé?
Proč by démoni zkoušeli přesvědčit Grebera, že jeho víra je špatná a konvertovat ho k naukám obsahujícím Jehovovo světlo a pravdu?
Měl bys být ve spojení s organizací, která vyučuje v souladu s naukami démonů?
Súhlasí Pastor Russell


2.
označiť príspevok

Pastor Russell
   13. 7. 2016, 07:14 avatar
Johny nevystrielaj vsetky temy naraz  


3.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 7. 2016, 14:20 avatar
Už som nechcel na to reagovať, lebo to vypadá, že okrem jehovistov to nikoho nezaujíma, ale toto mi nedalo:

Kristus nevstal tělesných z mrtvých

JG: Dokonce ani Kristovo přirozené tělo nebylo vzkříšeno. (s. 385)
WT: Ježíš Kristus byl nazván první, kdo byl vzkříšen z mrtvých. (Skutky 26:23) To znamená on byl první z těch, kteří by nemuseli znovu zemřít. Také, on byl první vzkříšen jako duchovní osoba. (Ráj na Zemi str.. 172)

Kristova objevení po vzkříšení byla materializací – zhmotněním
to je váš úryvok.

Ježiš práveže vstal z mrtvych telesne, nielen preto že pavol napísal, ak by nebolo zmrtvychvstania, všetko by bolo márne a všetko zbytočné (nie je to doslovne), ale maria magdalena , keď prišla k hrobu a stretla Ježiša, tak honepoznala, iba po hlase, myslela som že si záhradník, on ho totiž videla špinavého od prachu a krvi, teda nie že videla iba telo, videla aj všetok bordel krvi zmiešanou s prachom , čo mu rímski vojaci pred ukrižovanáím spôsobili. keď vošiel ježiš medzim učenníkov zavretými dverami, Tomáš predsa vložil ruky do jeho rán, a ak by bolo jeho telo iba duchovné, nemohol nič pocítiť, žiadnu hmotu, ale podľa toho, čo povedal, bolo jasné, že aj on ako, posledný z apoštolov uveril ,že ježiš vstal zmrtzvych aj s telom.
Ježiš sám predviedol takýto pokus na Lazarovi, ktorého oživil a teda lazar vstal zmrtvych. Pri jeho ukrižovaní mnohí ľudia vyšli z hrobov a prišli sa ukázať ľuďom.
Toto by ste mu Tam mali opraviť. Samozrejme, že ježišovo telo bolo hmotné a trošku inak, ale nemôžeme povedať, že bol len duch.
Dokonca na jednom internáte vyvolavali dievčata satana a zrazu vraj vyšiel zo steny a jedna z nich sa ho dotkla a tvrdila, že to bolo ako telo.
Toto sú veci, ktoré nepoznáme, ale máme evanjelium, kde sa píše, čo máme poznať, aby sme mohli byť spasení a to ostatné nemusíme vedieť a mudrovať za každú cenu, ako by to predsa len mohlo byť, to je najlepšia príležitosť pre satana, aby nám dal do hláv svoje teorie.

Radšej sa vráťte do katolíckej cirkvi.

Pozdravujem Shagaru.


4.
označiť príspevok

-era- muž
   13. 7. 2016, 14:58 avatar
Povedal Ježiš niekde, že jeho Otec je JHVH?


5.
označiť príspevok

Pastor Russell
   13. 7. 2016, 21:36 avatar
Novy Zakon ukazuje JHVH je meno Boha, nielen meno Boha Otca
to svedkovia nechcu pochopit
a v Novom Zakone JHVH nie je tak nemozno vraviet ze Jezis nazval Otca JHVH
......................... svedkovia to poriesili tak, ze JHVH tam pridali v preklade noveho sveta, bezni JS ani netusia ze v rukopisoch JHVH nie je
Súhlasí lea_pragmaticka1
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:08,  Nestačím sa diviť, koľko tu zrazu máme Slovákov, národovcov, kresťanov, ktorí nielen...
dnes, 01:54,  V 89 ste Dostali nasu doveru dali sme vam do ruk vsetok nas majetok aby ste ho spravovali...
dnes, 01:39,  Moja babka ho 3 x volila lebo slubil ze vybavi fruniho a odskodni ludi ako slubil 3 x vsetkych...
dnes, 01:04,  Tomu sa da verit a toto je vazny problem chcem vidiet toho hrdinu ktory tu bude verejne...
dnes, 01:01,  Preco podporovala migraciu ? Pre nieco neciste a tak dostala po egu.
dnes, 00:59,  A kvoli comu sem prudia ?
dnes, 00:08,  Herečka Gloria Cuminetti podporovala migráciu do Európy. V centre mesta Turín ju Maročan...
dnes, 00:01,  Nemecké biele deti sú na školách deťmi migrantov terorizované. Musia im bežne...
dnes, 00:00,  foton je neobyčajne hlúpy :)
dnes, 00:00,  že ťa to baví čudo :)
včera, 23:46,  7. ze ta to baví na staré kolená
včera, 23:46,  ty si takí bohatí Céline Dion - My Heart Will Go On (Love Theme from 'Titanic')...
včera, 23:45,  neobyčajne inteligentny diskutér, ktory nemá na tomto fóre konkurenciu *19 fotón má...
včera, 23:29,  Esesák dementíno fotoníno :)
včera, 23:10,  všetci chcú byť modrí Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee) [Gabry Ponte Ice Pop Mix] (Original Video...
včera, 23:08,  esesák je mimoň :)
včera, 23:06,  Truľo a foton sú tiež mimoni :)
včera, 23:06,  sa ti to pletie mufko...*03*03*03
včera, 23:06,  Ano hokejiSS si esesák plný vražedných túžob :)
včera, 23:05,  Ano foton si esesák plný vražedných túžob :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Prečo majú niektorí ľudia čisté svedomie? Pretože ho nikdy nepoužili.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(79 649 bytes in 0,581 seconds)