hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Prečo nie sú rímski katolíci kresťania

príspevkov
85
zobrazení
6
tému vytvoril(a) 31.8.2020 14:12 stefan 5
posledná zmena 10.9.2020 22:07
1
31.08.2020, 14:12
Som si vedomý, že pre rímskych katolíkov je tento nadpis ako červené sukno pre býka, ale nedá sa nič robiť. Je to pravda.
Pohanské rímske náboženstvo nikdy neuznavalo Božiu cestu záchrany hriešnika. Tá znie :
Ef 2:8: "Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, JE TO Boží dar:"
Ef 2:9: "NIE zo skutkov, aby sa nik nevystatoval."

Rímske náboženstvo však nikdy neprijalo túto pravdu Písma, ale naopak všetko prekrútilo a po všetky tie storočia tvrdilo, spasení môžu byť ľudia len cez kupovanie odpustkov, dobré skutky svoje a dobré skutky "svätých", ktoré sú u schované v pokladnici a prístup k nim má pápež.
Zašlo to až tak ďaleko, že na Tridentskom koncile Božiu cestu spásy prekliali.
Napr.Tr. koncil kánon 12:
Tridentský koncil; Kánon 12:
Jestliže kdokoliv říká, že ospravedlňující víra je pouhou důvěrou v Boží milost odpouštějící hříchy pro Kristovu zásluhu, nebo že jsme ospravedlněni pouze vírou; AŤ JE PROKLET.

Katolíci si vôbec neuvedomujú, že prekliatím Božej cesty záchrany sa sami stali prekliatymi.
Ga 1:9: "Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!"
none
2

1. stefan 5 31.08.2020, 14:12

Som si vedomý, že pre rímskych katolíkov je tento nadpis ako červené sukno pre býka, ale nedá sa nič robiť. Je to pravda.
Pohanské rímske náboženstvo nikdy neuznavalo Božiu cestu záchrany hriešnika. Tá znie :
Ef 2:8: "Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, JE TO Boží dar:"
Ef 2:9: "NIE zo skutkov, aby sa nik nevystatoval."

Rímske náboženstvo však nikdy neprijalo túto pravdu Písma, ale naopak všetko prekrútilo a po všetky tie storočia tvrdilo, spasení môžu ...

31.08.2020, 15:08
V tomto tzv. učení o ospravedlnení je v podstate zhoda medzi katolíkmi, luteránmi - evanjelikmi, metodistami a reformovanými cirkvami. Pozri napr. tu: odkaz tu: odkaz

V 16. storočí došlo k rozkolu, keď od Katolíckej cirkvi odišli luteráni. Koncom 20. storočia však v súvislosti s jedným z hlavných dôvodov svojho rozkolu - učením o ospravedlnení našli v podstate zhodu. Potom sa k nim pridali metodisti a neskôr i reformované cirkvi. "Toto prohlášení překonává teologické neshody mezi katolíky a protestanty a vyjasňuje, že učení katolické církve i protestantů je v nauce o ospravedlnění shodné; neshody, k nímž docházelo, byly založeny jednak na vzájemném nepochopení, terminologických nejasnostech a odlišných důrazech jednotlivých církví." odkaz
none
4

2. Krištof 31.08.2020, 15:08

V tomto tzv. učení o ospravedlnení je v podstate zhoda medzi katolíkmi, luteránmi - evanjelikmi, metodistami a reformovanými cirkvami. Pozri napr. tu: https://bit.ly/2TSrKb0 a tu: https://bit.ly/3dSLzII 

V 16. storočí došlo k rozkolu, keď od Katolíckej cirkvi odišli luteráni. Koncom 20. storočia však v súvislosti s jedným z hlavných dôvodov svojho rozkolu - učením o ospravedlnení našli v podstate zhodu. Potom sa k nim pridali metodisti a neskôr i reformované cirkvi. "Toto prohlášení pře...

31.08.2020, 17:54
Krištof... ty si typický produkt doby slniečkárskej. Tebe tieto bludy nakukali vatikánski spolu s evanjelickymi fararkami.
Chceš povedať, že tridentský kanon pre katolíkov už neplatí? To, že nejakí pomatenci, ktorí chodili do evanjelickej cirkvi povedali, že ich náuka je zhodná s rimskou nič neznamená
Najprv treba pochopiť, že to, čo niekde povie nejaký "evanjelik"pre iného nič neznamená. Môže byť biskupom akým chce.
V evanj. cirkvi nie je hierarchia, ako vo Vatikáne.

Skutočný evanjelik nie je s tými ľuďmi v jednote, ale dôsledne vyznáva Písmo, ktoré je v rozpore s katolíckym vyznaním.

Ty ako katolík si prečítaj váš katechizmus a zistíš, ako môžeš byť spaseny podľa tohto katechizmu.
A nevkladaj tu hlúposti vymyslené prekrucačmi.

Ale ináč si vtipný. Vraj zhoda v ospravedlnení. Tie milióny mŕtvych protestantov určite súhlasia.
none
5

4. stefan 5 31.08.2020, 17:54

Krištof... ty si typický produkt doby slniečkárskej. Tebe tieto bludy nakukali vatikánski spolu s evanjelickymi fararkami.
Chceš povedať, že tridentský kanon pre katolíkov už neplatí? To, že nejakí pomatenci, ktorí chodili do evanjelickej cirkvi povedali, že ich náuka je zhodná s rimskou nič neznamená
Najprv treba pochopiť, že to, čo niekde povie nejaký "evanjelik"pre iného nič neznamená. Môže byť biskupom akým chce.
V evanj. cirkvi nie je hierarchia, ako vo Vatikáne.

Skutoč...

31.08.2020, 17:56
... mŕtvych protestantov samozrejme znamená zavraždených katolíckou hierarchiou
none
17

4. stefan 5 31.08.2020, 17:54

Krištof... ty si typický produkt doby slniečkárskej. Tebe tieto bludy nakukali vatikánski spolu s evanjelickymi fararkami.
Chceš povedať, že tridentský kanon pre katolíkov už neplatí? To, že nejakí pomatenci, ktorí chodili do evanjelickej cirkvi povedali, že ich náuka je zhodná s rimskou nič neznamená
Najprv treba pochopiť, že to, čo niekde povie nejaký "evanjelik"pre iného nič neznamená. Môže byť biskupom akým chce.
V evanj. cirkvi nie je hierarchia, ako vo Vatikáne.

Skutoč...

31.08.2020, 18:56
Ohľadom tých vzájomných prekliatí - odsúdení sa píše, že došlo k určitej zmene:

"V evanjelických Symbolických knihách i na Tridentskom koncile Rímskokatolíckej cirkvi boli vyrieknuté vzájomné odsúdenia učenia. ... To viedlo k značnému zblíženiu v učení o ospravedlnení, takže naše Spoločné vyhlásenie môže formulovať konsenzus v základných pravdách učenia o ospravedlnení. Vo svetle tohto konsenzu sa príslušné odsúdenia učenia 16. storočia nevzťahujú na dnešného partnera. ... V dôsledku toho sa aj odsúdenia učenia zo 16. storočia, pokiaľ sa týkajú učenia o ospravedlnení, javia v novom svetle: Učenie evanjelických cirkví predložené v tomto Vyhlásení nespadá pod odsúdenie Tridentského koncilu. Odsúdenia v evanjelických Symbolických knihách sa nevzťahujú na učenie Rímskokatolíckej cirkvi predložené v tomto Vyhlásení." 
odkaz
none
23

4. stefan 5 31.08.2020, 17:54

Krištof... ty si typický produkt doby slniečkárskej. Tebe tieto bludy nakukali vatikánski spolu s evanjelickymi fararkami.
Chceš povedať, že tridentský kanon pre katolíkov už neplatí? To, že nejakí pomatenci, ktorí chodili do evanjelickej cirkvi povedali, že ich náuka je zhodná s rimskou nič neznamená
Najprv treba pochopiť, že to, čo niekde povie nejaký "evanjelik"pre iného nič neznamená. Môže byť biskupom akým chce.
V evanj. cirkvi nie je hierarchia, ako vo Vatikáne.

Skutoč...

31.08.2020, 19:03
Katechizmus KC o tom učení o ospravedlnení ("spasení" a vykúpení) učí to isté:

"1987 Milosť Ducha Svätého má moc nás ospravodliviť, čiže zbaviť nás hriechov a udeliť nám „Božiu spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista“ (Rim 3,22) a skrze krst..."

"1991 Ospravodlivenie je zároveň prijatím Božej spravodlivosti vierou v Ježiša Krista. Spravodlivosť tu znamená pravdivosť Božej lásky. Spolu s ospravodlivením sa vlieva do našich sŕdc viera, nádej a láska a je nám daná poslušnosť Božej vôli.
1992 Ospravodlivenie nám svojím umučením zaslúžil Ježiš Kristus, ktorý sa obetoval na kríži ako živá, svätá a Bohu milá obeta a ktorého krv sa stala prostriedkom zmierenia za hriechy všetkých ľudí. Ospravodlivenie sa udeľuje krstom, sviatosťou viery. Dáva nám podobnosť so spravodlivosťou Boha, ktorý nás mocou svojho milosrdenstva robí vnútorne spravodlivými. Cieľom ospravodlivenia je Božia a Kristova sláva a dar večného života.
„Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravodlivení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej Božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravodlivuje toho, kto verí v Ježiša“ (Rim 3,21-26)"
odkaz

Skutky sú však potom tiež dôležité, napr. Ef 2,10: "Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali." (Pozri i 1Kor 6,9-10; Gal 5,19-21)
none
38

23. Krištof 31.08.2020, 19:03

Katechizmus KC o tom učení o ospravedlnení ("spasení" a vykúpení) učí to isté:

"1987 Milosť Ducha Svätého má moc nás ospravodliviť, čiže zbaviť nás hriechov a udeliť nám „Božiu spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista“ (Rim 3,22) a skrze krst..."

"1991 Ospravodlivenie je zároveň prijatím Božej spravodlivosti vierou v Ježiša Krista. Spravodlivosť tu znamená pravdivosť Božej lásky. Spolu s ospravodlivením sa vlieva do našich sŕdc viera, nádej a láska a je nám daná poslušnosť Bo...

31.08.2020, 19:26
Krištof..neviem, ťi si robíš srandu....
Katolícke spasenie...1993 ospravodlivenie utvára(2008) SPOLUPRACU medzi Božou milosťou a slobodou človeka. Zo strany človeka sa ospravodlivenie prejavuje v tom, že vierou SUHLASI s Božím slovom, ktoré ho pozýva na obrátenie, a láskou SPOLUPRACUJE s vnuknutím Ducha Svätého,

evanjelické spasenie...Lutherov malý katechizmus....
...Túžiť máme po odpustení hriechov z MILOSTI skrze VYKUPENIE, ktoré sa STALO v Kristu Ježiši.
...Ak chceme dosiahnuť ospravedlnenie, musíme VERIT v Pána Ježiša Krista.
...Boh prijíma úprimne veriaceho človeka do spoločnosti Božích dietok pre ZASLUHY svojho Syna Ježiša Krista. Je to VYLUCNE čin Božej milosti, ktorý znamená, že človek BOL za spravodlivého prijatý.

Takže ako vidíš, evanjelici nemajú s katolíkmi nič spoločné. Ďalej by som ti mohol písať z vášho katechizmu, ako ste zachranovaní skutkami panny márie a svatých
none
46

38. stefan 5 31.08.2020, 19:26

Krištof..neviem, ťi si robíš srandu....
Katolícke spasenie...1993 ospravodlivenie utvára(2008) SPOLUPRACU medzi Božou milosťou a slobodou človeka. Zo strany človeka sa ospravodlivenie prejavuje v tom, že vierou SUHLASI s Božím slovom, ktoré ho pozýva na obrátenie, a láskou SPOLUPRACUJE s vnuknutím Ducha Svätého,

evanjelické spasenie...Lutherov malý katechizmus....
...Túžiť máme po odpustení hriechov z MILOSTI skrze VYKUPENIE, ktoré sa STALO v Kristu Ježiši.
...Ak chceme dosi...

31.08.2020, 19:50
"Evanjelici nepopierajú, že človek môže odmietnuť účinkovanie milosti. ... Nepopierajú však, že veriaci sa v plnej miere osobne podieľajú na svojej viere, ktorú spôsobuje Božie slovo (porov. Pramene k 4.1.)" ...
„Striktný dôraz na pasivitu človeka v otázke jeho ospravedlnenia nemal, z evanjelického pohľadu, nikdy znamenať popretie úplnej osobnej účasti vo viere."
odkaz

Čiže aj evanjelici učia, že pre milosť je potrebná osobná účasť človeka, že ten sa v plnej miere podieľa na viere a môže ju i slobodne prijať alebo aj odmietnuť. To v podstate učia i katolíci
none
85

2. Krištof 31.08.2020, 15:08

V tomto tzv. učení o ospravedlnení je v podstate zhoda medzi katolíkmi, luteránmi - evanjelikmi, metodistami a reformovanými cirkvami. Pozri napr. tu: https://bit.ly/2TSrKb0 a tu: https://bit.ly/3dSLzII 

V 16. storočí došlo k rozkolu, keď od Katolíckej cirkvi odišli luteráni. Koncom 20. storočia však v súvislosti s jedným z hlavných dôvodov svojho rozkolu - učením o ospravedlnení našli v podstate zhodu. Potom sa k nim pridali metodisti a neskôr i reformované cirkvi. "Toto prohlášení pře...

10.09.2020, 22:07
2, ..... OK, ale po akom čase? Ako to, ak je RKC neomylná? Teda sa predsa mýlila?
No určite áno!
Pretože je dnes každému jasné, že sme zachránení/ospravedlnení/ skrze vieru v Krista!
Lenže ani to RKC dnes neakceptuje, ked vo vyhlásení KBS RKC otvorila cestu k spáse aj inovercom a aj ateistom.
Tým jasne naznačila, že sa RKC stále spolieha na problematické "skutky" jednotlivcov, a nie na vieru v Krista.
Pretože v danom vyhlásení KBS, poukázala, že ..... "ak niekto aj neverí v Krista, ale žije v súlade so svojim svedomím /???/, alebo koná akože dobre, tak môže byť spasený". A to je lož. Každý skôr, či neskôr ak chce byť spasený, musí uveriť v Krista, ktorý je "jedinou cestou k záchrane"!
Tu je problém aj to, že RKC zrušila milénium, čo je onen biblický "tisícročný súdny deň". /"U Boha je jeden deň ako tisíc rokov"/
Krištof, ako to nazvať ak nie - pokrytectvom???
Tak ako to, že ty tu hovoríš o nejakej zhode?
Pápež otvoril cestu do neba aj moslimom, vašim bratom! Ale tí neveria v Krista ako v osobného spasiteľa, ..... ale len konštatujú že bol jedným z prorokov. Tak ako to je?
Tak ste sa zamotali v klamstvách, že vás nerozmotá ani samotný Lucifer!
none
3
31.08.2020, 15:39
stefan 5 v Rusku sú jehovisti teroristická organizácia a u nás nie .

Všetky tie mini kvazi náboženstvá a sekty nemôžu prekusnuť že je na Slovensku 3,5 miliona katolíkov . To je celá pravda .

A tak katolíkom ukazujú lásku k blížnemu.
none
6

3. Osvietený 31.08.2020, 15:39

stefan 5 v Rusku sú jehovisti teroristická organizácia a u nás nie .

Všetky tie mini kvazi náboženstvá a sekty nemôžu prekusnuť že je na Slovensku 3,5 miliona katolíkov . To je celá pravda .

A tak katolíkom ukazujú lásku k blížnemu.

31.08.2020, 18:09
Edo, keď ťa zaujíma politika, tak sa namiesto vkladania hlúpostí venuj čítaniu.
Zistíš, že tzv. prezident Putin, ktorý ani nevie čo má robiť, kým mu to niekto nenapíše, vyhlásil, že svedkovia Jehovovi sú protištátne živly a onedlho vyhlásil na súťaži o najlepšiu rodinu práve rodinu Svedkov Jehovových.
No rozumieš tomu?
Nevadí, ani Putin tomu nerozumie. Ale urobil, čo mu prikázali
none
20

6. stefan 5 31.08.2020, 18:09

Edo, keď ťa zaujíma politika, tak sa namiesto vkladania hlúpostí venuj čítaniu.
Zistíš, že tzv. prezident Putin, ktorý ani nevie čo má robiť, kým mu to niekto nenapíše, vyhlásil, že svedkovia Jehovovi sú protištátne živly a onedlho vyhlásil na súťaži o najlepšiu rodinu práve rodinu Svedkov Jehovových.
No rozumieš tomu?
Nevadí, ani Putin tomu nerozumie. Ale urobil, čo mu prikázali

31.08.2020, 19:00
Kto ovláda Putina?

Jehovisti v Rusku nesmú šíriť svoje náboženstvo. A tak na svojich stránkach denne zverejňujú prípady prenasledovania svojich členov.

Putin urobil gesto, ktoré smerovalo pre povrchne mysliacich ľudí. Tých je všaqde väčšina. Netvárme sa, že nie. kto z tých našich spoluobčanov sa zamýšľa na príčinami a súvislosťami? Politiku väčšina z nás vníma iba cez nadpisy. A pritom Putin nezastavil platnosť zákona o prenasledovaní jehovistov.


Jehovisti sú ako lakmusový papierik slobody náboženstva. Ak nastupuje obdobie náboženskej neslobody, oni bývajú prví na rane. Rusko je toho dôkazom.
none
43
31.08.2020, 19:38
vieš TO...celkom ma unavuje vyvracať stále tieto nezmysly
Kolko je v Rusku SJ?
175 000
Kolko ichn stíhajú?
300
odkaz

Krátky výnatok....„Svedkovia Jehovovi sú tiež kresťania, takže nechápem, prečo je prenasledujú,“ povedal Putin pri stretnutí so svojou radou pre ľudské práva v roku 2018
none
45
31.08.2020, 19:47
Ja nerozlyšujem medzi katolíkom a ateistom. .. joj zase mi dajú po prstoch .. a to preto, lebbo každý stojí pred Bohom v istom momente rovnako.
👍: stefan 5
none
63
31.08.2020, 22:34
stefan 5

Rímski katolíci podľa teba nie sú kresťania, ale Gréckokatolíci nimi sú? Ako si to máme teda vysvetliť, my katolíci? Keďže katolícka Cirkev je tvorená 24 cirkvami, 23 východnými a jednou západnou tzv. Latinskou alebo Rímskou? Môže jedna cirkev sui iuris nebyť kresťanskou, a ostatných 23 cirkví byť kresťanskými? Nevyznávajú všetky jedno a to isté učenie?

Tvoja snaha "poučovať" iných vychádza navnivoč, a takto ešte aj sama sebe uberá pravdivosť nepoznaním skutočnosti. Je to vskutku niekedy zábavné čítať takéto výplody, ktoré chcú hľadať dôvody na škriepky a rozdelenie. Pritom si stačí viac krát prečítať to, čo sám cituješ, a ak by si mal dostatok svetla, spoznal by si, že učenie Katolíckej Cirkvi vychádza zo Svätého Písma.

Ešte skôr ako sa budem venovať tejto veci, chcel by som ťa upozorniť, že slovo "prekliatie" má v starých textoch iný význam, aký pripisujeme tomuto slovu teraz. Plnohodnotne by sme ho mohli nahradiť slovom "exkomunikácia". Preto aj "prekliatie" v liste Galaťanom môžme preložiť slovom "nech sú exkomunikovaní". Aj keď môžme pripustiť, že v najužšom zmysle exkomunikácia z Cirkvi nie je ďaleko od prekliatia. Pretože nebyť údom Kristovho tela, je skutočné prekliatie.

Za dlho by mi bolo vyhľadávať všetky verše Písma Svätého, na ktorých stojí Katolícka viera v tomto predmete veci. Ale keďže mám s tebou skúsenosť, že často čítaš tak, aby si napasoval veci k svojmu presvedčeniu, obmedzím sa len na objasnenie katolíckej náuky, ktorá ako sa mi zdá, nie je rozdielna od tej evanjelickej.

V kanóne o ospravedlnení sa píše aj toto:
"Kto hovorí, že človek sa môže pred Bohom ospravedlniť svojimi skutkami, ktoré sa konajú silami ľudskej prirodzenosti alebo podľa učenia Zákona bez Božej milosti, ktorá je daná skrze Ježiša Krista, nech je exkomunikovaný. Kto hovorí, že Božia milosť bola skrze Ježiša Krista daná iba na to, aby človek mohol ľahšie žiť spravodlivo a zaslúžiť si večný život, ako keby obidvoje mohol slobodnou vôľou bez milosti, iba že namáhavejšie a ťažšie, nech je exkomunikovaný. "

Tento kanón hovorí v podstate to, že človek bez božej milosti nie je ospravedlnený pred Bohom, a to aj keby aké veľké skutky zo svojej prirodzenosti konal, pretože dobro ktoré človek koná, predsa musí byť posvätené Bohom. Vyznáva sa aj to, že človek bez božej milosti nie je schopný konať dobro, pretože človek je vo svojej podstate hriešny. Milosť božia o ktorej je tu reč, je milosť Ježiša Krista, ktorá sa prejavuje vo viere v Jeho samého.

Kanón o ospravedlnení zavrhuje aj opačný extrém, že len viera sama o sebe, bez úkonu vôle, je dostačujúca na dosiahnutie spásy.
"Kto hovorí, že hriešny človek sa jedine vierou ospravedlňuje, a tým rozumie to, že sa nevyžaduje nič iné, čím by spolupôsobil na dosiahnutie milosti ospravedlnenia, a že vôbec nie je potrebné pripraviť sa alebo disponovať vlastnou činnosťou vôle, nech je exkomunikovaný."

A tak Katolícka viera v tomto predmete veci vyznáva, že Božia milosť je na spásu potrebná ale aj to, že viera sama o sebe nie je zárukou spásy, podľa tohto: "Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach" a "On odplatí každému podľa jeho skutkov".

Ak niekto teda hovorí, že katolíci veria, že sme spasení len na základe skutkov, klame.
👍: kntsz
none
64
01.09.2020, 08:32
Astax
Ja som nikde nenapísal, že grekokatolíci sú kresťania.
Aj ked je pravda, že majú oveľa vacsie poznanie, ale klanajú sa výtvoru ľudských rúk, čo je u Boha neprijateľné. Darmo sa to snažia katolíci ospravedlnovať cherubmi a medeným hadom. Boh to kázal vytvoriť a nie sa tomu klanať.
Ešte bližšie v poznaní je pravoslávna cirkev. Používajú modly, ale tam by som si netrúfol odhadnúť, ako sú na tom pred Bohom.

V podstate mi išlo o to, aby ľudia pochopili, že katolícka cirkev nehlása to, čo protestanti / evanjelici / a na spásu v RKC sú potrebné skutky.
none
66

64. stefan 5 01.09.2020, 08:32

Astax
Ja som nikde nenapísal, že grekokatolíci sú kresťania.
Aj ked je pravda, že majú oveľa vacsie poznanie, ale klanajú sa výtvoru ľudských rúk, čo je u Boha neprijateľné. Darmo sa to snažia katolíci ospravedlnovať cherubmi a medeným hadom. Boh to kázal vytvoriť a nie sa tomu klanať.
Ešte bližšie v poznaní je pravoslávna cirkev. Používajú modly, ale tam by som si netrúfol odhadnúť, ako sú na tom pred Bohom.

V podstate mi išlo o to, aby ľudia pochopili, že katolícka cirkev ...

01.09.2020, 12:14
V čom majú gréckokatolíci väčšie poznanie, ak vyznávajú tú istú vieru ako rímskokatolíci?

Problém je v tom, že nie si Boh, a predsa s definitívnou platnosťou vynášaš súdy. A to všetko len na základe seba samého a svojej individuálnej schopnosti porozumieť Písmam. Viac krát som tu písal, že obsah Svätého písma potrebuje normu pre výklad a pre stále novú aktualizáciu. Inak by totiž napísané slovo buď bolo ponechané slobodnému vysvetľovaniu jednotlivca, a tento výklad by sa pri premenách času a chápania stále menil, alebo by sa Boh musel zaručiť, že každý
jednotlivý veriaci bude pri rozvíjaní a aktualizovaní obsahov Písma stále chápať správny zmysel Božieho slova, a tak skutočne podľa neho normovať svoj akt viery. Boh takúto záruku jednotlivcovi nedal. A tak sa Cirkev oproti reformovaným
cirkvám stále pridržiavala toho, že iba litera Svätého písma sama osebe nemôže byť výlučnou normou viery.

Ty ale tomuto nechápeš, a samého seba si si postavil ako normu svojej viery. Prečo samého seba a nie Sväté písmo? Pretože pri vysvetľovaní Svätého písma vynášaš zo svojho vnútra a zo svojej dispozície pochopiť, či prijať napísané. Takto je tvoja záruka postavená len na sebe samom. Iste môžeš byť presvedčený, že pri vysvetľovaní Svätého písma ti prichádza na pomoc Duch Svätý, ale nemáš žiadnu istotu, že sa tak skutočne deje, pretože Sväté písmo nebolo zverené jednotlivcovi ale spoločenstvu Cirkvi, a jej učiteľskému úradu.
Naproti tomu bolo mnohorakými spôsobmi dokázané, že Duch Svätý vedie Cirkev tak, ako to prisľúbil Kristus.

Čo sa týka nášho predmetu diskusie. Myslím si, že ti to Krištof v 125 vysvetlil dostatočne.

"(38) Podľa katolíckeho ponímania dobré skutky, ktoré sú naplnené milosťou a účinkovaním Ducha Svätého, prispievajú k rastu v milosti, takže sa uchováva spravodlivosť prijatá od Boha a prehlbuje sa spoločenstvo s Kristom. Keď sa katolíci pridŕžajú „záslužnosti“ dobrých skutkov, chcú povedať, že podľa biblického svedectva je za tieto skutky prisľúbená odmena v nebi. Takto chcú zdôrazniť zodpovednosť človeka za svoje konanie. Tým však nechcú spochybniť, že dobré skutky majú charakter daru, a už vôbec nemienia popierať, že ospravedlnenie samo vždy zostáva nezaslúženým darom milosti."

"Tridentský koncil, DEKRÉT O OSPRAVEDLNENÍ, HLAVA 8.
Čo to znamená, že hriešny človek sa ospravodlivuje vierou bez vlastnej zásluhy
Apoštol hovorí, že človek sa ospravodlivuje „vierou“ a „zadarmo“ (Rim 3, 22.24); tieto slová treba rozumieť tak, ako sa ich katolícka Cirkev stále jednomyseľne pridržiavala a ako ich vykladala. „Sme ospravodlivení vierou“: tak sa hovorí preto, lebo viera je pre človeka začiatkom spásy, základom a koreňom ospravodlivenia; bez nej sa nikto nemôže páčiť Bohu (Hebr 11, 6) a nemôže dosiahnuť spoločenstvo jeho synov. Hovorí sa, že sme „ospravodlivení zadarmo“, lebo ničím z toho, čo ospravodlivenie predchádza, ani vierou, ani skutkami sa nezasluhuje milosť ospravodlivenia, lebo ak je ono z milosti, už nie je zo skutkov, inak by milosť nebola milosťou (Rim 11, 6)."

"Kánon 1.
Kto hovorí, že človek sa môže pred Bohom ospravodliviť svojimi skutkami, ktoré sa konajú silami ľudskej prirodzenosti alebo podľa učenia Zákona bez Božej milosti, ktorá je daná skrze Ježiša Krista, nech je exkomunikovaný."

Ale aby som ti to zjednodušil, keďže zjavne čítaš, a predsa nechápeš. Katolícka Cirkev nehovorí, že len na základe skutkov sme spasení, ale že najskôr je potrebná božia milosť, ktorá nás pohýňa k dobrým skutkom. Dobré skutky sú potom ovocím milosti a slúžia nám tak na obetu prinášanú Bohu, na naše posvätenie, a nakoniec na slávu v nebi. Veď ako sa Píše vo Svätom Písme: "Ich skutky idú s nimi". Tak isto sa vyznáva, že nie len z viery je ospravedlnený človek tak, žeby už nebolo potrebné úkonom našej vôle sa rozhodovať pre dobro. Veď takto to vyznávajú aj evanjelici ak tvrdia, že "Striktný dôraz na pasivitu človeka v otázke jeho ospravedlnenia nemal, z evanjelického pohľadu, nikdy znamenať popretie úplnej osobnej účasti vo viere." To znamená, že ak viera je pre nás len "informatívna" ale nie "performatívna", nemá účinky spásy.

Takto to vždy chápali Katolíci, a takto to učí aj Sväté písmo. (porov. Jak 2, 17-26)
none
67
01.09.2020, 13:03
126-
dal by som ti aj pre tento príspevok súhlas, ale nemôžem.
Každé spoločenstvo ľudí, každý spoločný názor, je v prvom rade tvorený jednotlivcom a názorom jednotlivca.
História a nielen kresťanská či rovno katolícka potvrdzuje, že aj v spoločenstve a v jeho spoločnom názore môže dochádzať, akože aj dochádza k degenerácii, k omylom, k chybám. Stáva sa to hlavne vtedy ak spoločenstvo, ktoré rozhoduje, nie je tvorené osobnosťami, ale je tvorené ľuďmi, ktorí buď z nevedomosti, ale aj z pohodlnosti, či karierizmu volia pre nich jednoduchšiu cestu a sa prispôsobujú.
Tak mohli katolícku cirkev ovládnuť úplne zcestní Borgiovci, tak sa mohol zvrhnúť komunizmus do zločineckej organizácie, tak sa demokratickými cestami mohli dostať k moci mecárovi mafiáni, zlodeji a ukazuje sa, že aj vrahovia, ale nezatvárajme si oči, tak aj medzi kňazmi je veľa úchylov - pedofilov, ale aj sukničkárov, egoistov, kolaborantov s komunistami Pacem in terris atď. atď. atď.
V podstate píšeš pravdu, mne v nej však vadí, že nepíšeš pravdu celú, alebo lepšie, nie je vidno, že by si si bol aspoň vedomý, že nedisponuješ pravdou celou.
Odvolávať sa na to, že práve ty, alebo skupina kňazov akokoľvek znalých a úprimných sú práve vedení Božou rukou a teda ich pravda je svätou pravdou, je - môže byť zcestné.
Na to by žiadny človek - od svojej podstaty hriešny, nemal nikdy zabúdať......
none
70

67. kntsz 01.09.2020, 13:03

126-
dal by som ti aj pre tento príspevok súhlas, ale nemôžem.
Každé spoločenstvo ľudí, každý spoločný názor, je v prvom rade tvorený jednotlivcom a názorom jednotlivca.
História a nielen kresťanská či rovno katolícka potvrdzuje, že aj v spoločenstve a v jeho spoločnom názore môže dochádzať, akože aj dochádza k degenerácii, k omylom, k chybám. Stáva sa to hlavne vtedy ak spoločenstvo, ktoré rozhoduje, nie je tvorené osobnosťami, ale je tvorené ľuďmi, ktorí buď z nevedomosti, ale aj z...

01.09.2020, 21:25
127.
A čo je pravda?

Človek sa naozaj nikdy nemôže sám na seba spoliehať, že pozná pravdu. Na druhej strane, ak by sme tvrdili, že pravda je vzdialená človekovi, tak že si nikdy nemôže byť ňou istý, potom by sme uberali silu Božiemu Zjaveniu. Ježiš Kristus sa zaručil za pravdu, za Cirkev, že ona bude vedená Duchom Pravdy, až do skončenia sveta. Je dôležité rozlišovať čo podlieha tejto pravde. Otázky viery a otázky mravouky. Ak tvrdíme, že Cirkev nehovorí pravdu, alebo že sa do jej učenia viery a mravov dostala lož, potom hovoríme, že pekelné brány premohli Cirkev. Vieme, že to tak nie je, ani nikdy nebude, pretože sa za to zaručil Kristus. V prípade pravdy hlásanej Cirkvou sa nikdy nevychádza len z jedného človeka, ale z rôznych prameňov. Cirkev myslí v storočiach, preto nemôžme zabúdať ani na posvätnú Tradíciu. Iste, predpokladáme, že na "Mojžišovu stolicu" si zasadli aj nehodní ľudia, čo ale nevylučuje jej neomylnosť. Človek je človek, úrad prevyšuje človeka, ale Boh dáva človekovi takú milosť, aby dokázal povinnosti úradu plniť nadľudsky. Tým ale nechcem povedať, že každý kto zastáva úrad, túto milosť aj požíva.
none
71

70. Astax1 01.09.2020, 21:25

127.
A čo je pravda?

Človek sa naozaj nikdy nemôže sám na seba spoliehať, že pozná pravdu. Na druhej strane, ak by sme tvrdili, že pravda je vzdialená človekovi, tak že si nikdy nemôže byť ňou istý, potom by sme uberali silu Božiemu Zjaveniu. Ježiš Kristus sa zaručil za pravdu, za Cirkev, že ona bude vedená Duchom Pravdy, až do skončenia sveta. Je dôležité rozlišovať čo podlieha tejto pravde. Otázky viery a otázky mravouky. Ak tvrdíme, že Cirkev nehovorí pravdu, alebo že sa do jej u...

01.09.2020, 21:29
"Človek sa naozaj nikdy nemôže sám na seba spoliehať, že pozná pravdu."

To je nepravda. Žiadne "nikdy" tu neplatí. Platí to iba v zložitých prípadoch, ktoré človek nedokáže preniknúť poznaním skrz naskrz.
none
72

71. -era- 01.09.2020, 21:29

"Človek sa naozaj nikdy nemôže sám na seba spoliehať, že pozná pravdu."

To je nepravda. Žiadne "nikdy" tu neplatí. Platí to iba v zložitých prípadoch, ktoré človek nedokáže preniknúť poznaním skrz naskrz.

01.09.2020, 21:40
Môžeš byť úprimne presvedčený o pravde, ktorú vyznávaš, že je pravdou. Ale ak sa na svoju dispozíciu poznávať pravdu spoliehaš bezvýhradne, potom si môžeš zatvrdiť srdce voči iným názorom, čo je prakticky strata schopnosti reflexie svojho presvedčenia. Čo je nesprávna cesta. Potom sa môže stať, že skutočná pravda je ti predostretá, ale ty ju neprijímeš, pretože si si voči nej zatvrdil srdce. Ak by sme ale chceli pokračovať v takejto abstraktnej filozofickej debate, museli by sme najskôr vysvetliť pojmy, ako napríklad, čo je v našej úvahe "pravda"?
👍: elemír
none
75

72. Astax1 01.09.2020, 21:40

Môžeš byť úprimne presvedčený o pravde, ktorú vyznávaš, že je pravdou. Ale ak sa na svoju dispozíciu poznávať pravdu spoliehaš bezvýhradne, potom si môžeš zatvrdiť srdce voči iným názorom, čo je prakticky strata schopnosti reflexie svojho presvedčenia. Čo je nesprávna cesta. Potom sa môže stať, že skutočná pravda je ti predostretá, ale ty ju neprijímeš, pretože si si voči nej zatvrdil srdce. Ak by sme ale chceli pokračovať v takejto abstraktnej filozofickej debate, museli by sme najskôr vysvetli...

02.09.2020, 10:24
132. Keby si nepoužil slovo "nikdy", nenamietal by som.
Je potrebné si uvedomiť, že v množstve čiastkových, malých prípadoch sa môžeme spoliehať na to, že poznáme pravdu.

Napríklad v malej násobilke. 3x3=9 je pravda, viem, že je to pravda - nie je to o presvedčení, ale o poznaní.

Chybou takých vyjadrení, ako si ty napísal, je, že máš na mysli iba pravdy viery a napíšeš úplne všeobecné vyhlásenie, akoby to, čo platí pre pravdy viery, platilo na celý svet a všetky jednotlivé pravdy sveta.
none
77

75. -era- 02.09.2020, 10:24

132. Keby si nepoužil slovo "nikdy", nenamietal by som.
Je potrebné si uvedomiť, že v množstve čiastkových, malých prípadoch sa môžeme spoliehať na to, že poznáme pravdu.

Napríklad v malej násobilke. 3x3=9 je pravda, viem, že je to pravda - nie je to o presvedčení, ale o poznaní.

Chybou takých vyjadrení, ako si ty napísal, je, že máš na mysli iba pravdy viery a napíšeš úplne všeobecné vyhlásenie, akoby to, čo platí pre pravdy viery, platilo na celý svet a všetky jednotliv...

02.09.2020, 12:17
135. Ale keďže všetky čiastkové pravdy vychádzajú z prvej Pravdy - (ktorou je Boh, pretože on je "veritas universale") - , na základe kauzálnej postupnosti, potom som nebol ďaleko od pravdy. 🙂
none
78

77. Astax1 02.09.2020, 12:17

135. Ale keďže všetky čiastkové pravdy vychádzajú z prvej Pravdy - (ktorou je Boh, pretože on je "veritas universale") - , na základe kauzálnej postupnosti, potom som nebol ďaleko od pravdy. 🙂

02.09.2020, 12:22
Nebol si ďaleko, ale ani si ju až tak presne netrafil. Pravdy, vzťahujúce sa k "číslu, miere a váhe" sme veľmi často schopní presne spoznať - aj keď nie všetci a nie vždy, ale počíta sa aj to.
🙂
👍: Astax1
none
68
01.09.2020, 13:21
Astax
Ty si si tie závery koncilu tak trochu sprotestantizoval, že? Jednoducho tak ako Krištof si tu hodil akýsi ekumenický pohľad, kde sa snažíš tvrdiť, že všetko je vlastne veľké nedorozumenie a nepochopenie.

To, čo si tu vkladal jasne ukazuje, že o Božej milosti a ospravedlnení z milosti skrze vieru nie vôbec v kanonoch koncilu reč
Citát...." lebo viera je pre človeka začiatkom spásy, základom a koreňom ospravodlivenia"

Ako vidíš, tak sa jedná len o akýsi koreň, začiatok.

Kanon 9
Kto hovorí, že hriešny človek sa jedine vierou ospravodlivuje, a tým rozumie to, že sa nevyžaduje nič iné, čím by spolupôsobil na dosiahnutie milosti ospravodlivenia, a že vôbec nie je potrebné pripraviť sa alebo disponovať vlastnou činnosťou vôle, nech je exkomunikovaný.

Takže pokiaľ nie je problém s chápaním textu, tak asi chápeš, že od luteranskeho chápania ospravedlnenia je to na hony vzdialené.

Ešte raz evanjelické spasenie...Lutherov malý katechizmus....
...Túžiť máme po odpustení hriechov z MILOSTI skrze VYKUPENIE, ktoré sa STALO v Kristu Ježiši.
...Ak chceme dosiahnuť ospravedlnenie, musíme VERIT v Pána Ježiša Krista.
...Boh prijíma úprimne veriaceho človeka do spoločnosti Božích dietok pre ZASLUHY svojho Syna Ježiša Krista. Je to VYLUCNE čin Božej milosti, ktorý znamená, že človek BOL za spravodlivého prijatý.

Takže buď taký dobrý a nevykldaj ako katolík protestantov ich vieru


Ak to ešte nevieš, tak ti ešte raz oznamujem, že v RKC treba na spáse pracovať.
Čítal si vôbec váš katechizmus? Asi ťažko
1477 „Do tohto pokladu patrí okrem toho aj naozaj nesmiema, nezmerateľná a stále nová hodnota, ktorú majú pred Bohom modlitby a dobré skutky preblahoslavenej Panny Márie a všetkých svätých,(969) ktorí kráčali v šľapajach Krista Pána vďaka jeho milosti, a tak sa posvätili a dokončili dielo milé Otcovi; takže keď PRACOVALI (!!!!) na vlastnej spáse, prispeli (!!!!) aj k spáse svojich bratov v jednote tajomného tela.“

Takže rozumieť tomu budeš vtedy, keď uveris v Krista a nebudeš splietat dohromady ospravedlnenie a následné POSVÄCOVANIE už spravodlivého človeka, ako tomu rozumel Luther a čo vám tridentský koncil zakazuje
Kánon 23.
Kto hovorí, že raz ospravodlivený človek nemôže viac zhrešiť a nemôže viac stratiť milosť.....

Veľmi by som ti prial, aby si tejto vete, ktorú povedal Luther a ktorú máte týmto končilo zakázanú, porozumel:

"Kto neverí v istotu spásy, vypľúva vieru"
none
69

68. stefan 5 01.09.2020, 13:21

Astax
Ty si si tie závery koncilu tak trochu sprotestantizoval, že? Jednoducho tak ako Krištof si tu hodil akýsi ekumenický pohľad, kde sa snažíš tvrdiť, že všetko je vlastne veľké nedorozumenie a nepochopenie.

To, čo si tu vkladal jasne ukazuje, že o Božej milosti a ospravedlnení z milosti skrze vieru nie vôbec v kanonoch koncilu reč
Citát...." lebo viera je pre človeka začiatkom spásy, základom a koreňom ospravodlivenia"

Ako vidíš, tak sa jedná len o akýsi koreň, z...

01.09.2020, 20:56
stefan

Je pravda, že v tomto ohľade nepoznám úplne evanjelickú vierouku. Opýtam sa ťa takto.

Ak by človek hriešny - podľa Písma hodný odsúdenia - prijal vieru v Krista, ale nekonal by skutky pokánia, ba ani by nezmenil svoj život a naďalej by ostal hriešnikom, dosiahol by spásu? Veď je napísané, že "nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lu**** nebudú dedičmi Božieho kráľovstva."

Ako by takýto nemohol byť dedič, ak by uveril v Krista, a tak by podľa teba dosiahol ospravedlnenie? No len tak, že hoci sme zadarmo dostali, predsa sa vyžaduje aj naša participácia. Lebo ak sme spasení výlučne len skrze vieru, a naše skutky nemajú žiadny dosah na našu spásu, potom nemusíme meniť ani naše životy, ani sa snažiť pripodobňovať Kristovi, lebo už sme spasení. Je azda toto evanjelická viera?

Ale ak tvrdíme, že vierou sa započína spása človeka, tak práve tak vyznávame, že samotná viera ešte nie je zárukou spásy, ale až rozhodnutie sa pre Dobro. Tak naozaj môžme s apoštolom povedať, že hoci sme prijali vieru ako zárodok našej spásy, predsa "sa ešte neukázalo, čím budeme" (porov. 1 Jn 3, 2).

Z uvedeného musí vyplynúť, že život človeka je práca. Svätý Pavol hovorí, že sme Božími spolupracovníkmi, a že "každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval." (porov. 1 Kor 3, 7-9).
Katolícku vierouku v tomto predmete veci môžme ukázať na slovách Svätého Pavla: "Podľa Božej milosti, ktorú som dostal položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus." 1 Kor 3, 10-11.

Tým základom je viera v Ježiša Krista, ale je potrebná aj naša práca. Takto vyznávame, že bez základu by naša práca bola zbytočná, inými slovami, naše skutky nám nepomáhajú k spáse, ak nemáme základ v Kristovi.

Mám za to, že takto to vidia aj evanjelici, keď píšu: "Striktný dôraz na pasivitu človeka v otázke jeho ospravedlnenia nemal, z evanjelického pohľadu, nikdy znamenať popretie úplnej osobnej účasti vo viere." Je teda potrebná aj osobná účasť vo viere, t.j. žiť podľa Božej vôle, ale už táto snaha žiť podľa Božej vôle, je práca.

Na záver: Je správne tvrdiť, že sme spasení výlučne pre záslužnú obetu Ježiša Krista. Táto milosť je nami nezaslúžená, ale je podmienená našou "prácou", lebo ako Kristus pracoval, aj my máme pracovať, aby sme sa stali "spolupracovníkmi" Boha.
none
73

69. Astax1 01.09.2020, 20:56

stefan

Je pravda, že v tomto ohľade nepoznám úplne evanjelickú vierouku. Opýtam sa ťa takto.

Ak by človek hriešny - podľa Písma hodný odsúdenia - prijal vieru v Krista, ale nekonal by skutky pokánia, ba ani by nezmenil svoj život a naďalej by ostal hriešnikom, dosiahol by spásu? Veď je napísané, že "nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhač...

02.09.2020, 09:00
Astax
Ja viem, že to myslíš dobre z ľudského hľadiska. Ja ťa v žiadnom prípade nechcem poučovať a musím uznať, že máš veci slušne zoštudované. Je tu ale veľké ALE.

Ja som ti du dával Lutherov katechizmus a nie ich evanjekický. Medzi Lutherom a dnešnými evanjelikmi je rozdiel. Vačšina evanjelikov nie sú obrátení a preto nerozumejú Lutherovi. Je to preto, lebo vačšina z nich nie je obrátená. Viem to preto, lebo môj kamarát je ev.farár a sám povedal, že obrátených, znovuzrodených v kostole by spočítal na prstoch jednej ruky.

Dám ti do pozornosti ešte raz túto časť v katechizme:
"Túžiť máme po odpustení hriechov z MILOSTI skrze VYKUPENIE, ktoré sa STALO v Kristu Ježiši."
Všimni si....KTORÉ SA STALO
Luther, ako každý znovuzrodený, vedel, že je zapečatený Duchom Sv.pre večný život. Preto napísal "ktoré sa už stalo"

Ako sám povedal, pri uverení prešiel do raja. A to je pravda.
Ja som prežil to isté, ked som uveril slovám Pána Ježiša..."kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, MÁ večný život a NEPRIJDE na súd, ale PREŠIEL zo smrti do života"

To je to, čo tu viacerí píšeme. IStota spásy a vedomosť o tom, že som narodený nie z človeka, ale z Boha. Boh nehovorí nič skryte a na tmavom úkryte. Som za to vysmievaný medzi ľudmi aj v rodine.
Lenže minulý mesiac sa obrátil a znovuzrodil môj mladší syn a viacerým zamrzol úsmev. Boh činí veľké veci a oživuje.

Preto som ti písal, že spolupráca na budovaní sa môže nastať až po ospravedlnení, ked má človek istotu spásy. Inak by to bola práca na spasení. Preto sú všetky tie veci z koncilu zmatočné. Nerozumeli im. Ale Boh nemieša svoje dielo s ľudským.
Ospravedlnenie hriešnika je ľudské dielo a následné vbudovávanie sa do Božej stavby UŽ ospravedlneného hriešnika je spolupráca s Bohom.

Ospravedlnenie je LEN z viery. Takého ospravedlneného drží v ruke aj Otec aj Syn a NIKTO im iho nevytrhne z ruky. Taký človek už je spravodlivý.

" a uveril Abrahám Bohu a BOLO mu to počítané za spravodlivosť."
none
74

73. stefan 5 02.09.2020, 09:00

Astax
Ja viem, že to myslíš dobre z ľudského hľadiska. Ja ťa v žiadnom prípade nechcem poučovať a musím uznať, že máš veci slušne zoštudované. Je tu ale veľké ALE.

Ja som ti du dával Lutherov katechizmus a nie ich evanjekický. Medzi Lutherom a dnešnými evanjelikmi je rozdiel. Vačšina evanjelikov nie sú obrátení a preto nerozumejú Lutherovi. Je to preto, lebo vačšina z nich nie je obrátená. Viem to preto, lebo môj kamarát je ev.farár a sám povedal, že obrátených, znovuzrodených v kos...

02.09.2020, 09:49
Oprava.... Ospravedlnenie hriešnika je Božie dielo....
none
76

73. stefan 5 02.09.2020, 09:00

Astax
Ja viem, že to myslíš dobre z ľudského hľadiska. Ja ťa v žiadnom prípade nechcem poučovať a musím uznať, že máš veci slušne zoštudované. Je tu ale veľké ALE.

Ja som ti du dával Lutherov katechizmus a nie ich evanjekický. Medzi Lutherom a dnešnými evanjelikmi je rozdiel. Vačšina evanjelikov nie sú obrátení a preto nerozumejú Lutherovi. Je to preto, lebo vačšina z nich nie je obrátená. Viem to preto, lebo môj kamarát je ev.farár a sám povedal, že obrátených, znovuzrodených v kos...

02.09.2020, 11:58
stefan

Predsa si mi neodpovedal na otázku.
"Ak by človek hriešny - podľa Písma hodný odsúdenia - prijal vieru v Krista, ale nekonal by skutky pokánia, ba ani by nezmenil svoj život a naďalej by ostal hriešnikom, dosiahol by spásu?"

Ja nenamietam voči tomuto: "Ospravedlnenie hriešnika je Božie dielo" ale moja námietka sa týka istoty spasenia len na základe "uverenia", bez toho aby bolo potrebné "vbudovávanie sa do Božej stavby". Lebo hoci nemáme zásluhu na našom ospravedlnení, predsa toto ospravedlnenie ešte nemôže byť istotou spásy, ak nebudeme "spolupracovať" s Bohom. Vyžaduje sa spolupráca s Bohom, čo je už práca.

Karol Rahner vo svojom „Teologickom slovníku" píše: „Istota spásy je pojem reformačnej teológie a označuje natoľko pevnú vieru v ospravedlnenie, že táto viera už nepripúšťa žiadnu pochybnosť o konečnej spáse človeka. Istotu spásy tohoto druhu označuje katolícka teológia ako absolútnu istotu spásy. Takto chápaná istota spásy bola zamietnutá Tridentským koncilom, lebo kresťanovi síce na jednej strane nieje dovolené v žiadnom prípade a teda absolútne pochybovať o tom, čo naozaj Boh v Ježišovi Kristovi uskutočnil, a o všeobecnej spasiteľnej Božej vôli, z druhej strany to však nevylučuje pochybnosť o vlastnom stave spásy."

Ako príčinu sporov vidím nepochopenie pojmov ako: "istota viery, istota spásy z Božej a z ľudskej strany a milosť vytrvania dokonca". Keď hovoríme o Spáse musíme rozlišovať: Istota je v tom, že Boh chce spasiť všetkých ľudí (porov. 1 Tim 2, 4), istota je v tom, že Kristus pre nás dosiahol milosť spásy, (porov. Gal 3, 13). Ježiš na kríži prehlasuje "Dokonané je!", no predsa tu existuje určitá neistota, a to z naše strany, či vytrváme do konca. (porov. 1 Jn 3, 2). Svätý Augustín hovorí: "Ten, ktorý ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba."

Rozumiem pohľadu protestantov, ak sa pozerajú na istotu spásy z pohľadu možnosti. Ježiš hovorí: "Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený!“ Z tohto pohľadu je jednoznačná istota v tom, že ak pôjdem cestou, ktorou je Ježiš , budem spasený! Takto je z Božej strany naša Spása istá, ale z našej strany existuje možnosť zlyhania. Nehovorím o zlyhaní morálnom, ako dôsledok hriechu, ale o zlyhaní, ktoré nás zbavuje Božej milosti, čo je rozhodnutie sa pre Zlo. Aj Kristus nám hovorí, že sa nemáme spoliehať na to, že sme už bezpodmienečne spasení, lebo človek pracuje až do konca. "Ale kto vytrvá do konca, bude spasený" Mat 24, 13. V tomto tkvie predmet sporu.

Spása je už skutočnosťou, ale my ju musíme uskutočňovať až do našej smrti. Nikdy si nečítal, že už počas nášho života sme súdení? Tak teda nemôžme prehlasovať "už sme spasený", keď ešte žijeme vo "vyhnanstve".

Zo Svätého Písma vieme, že uveriť Bohu je nám počítané "za spravodlivosť", ale vieme, že boli aj takí, čo uverili a predsa nedosiahli spásu. Takým príkladom je Judáš Iškariotský.
A nakoniec je to Svätý Pavol, ktorý síce hovorí: "Milosťou, ste spasení a nie zo skutkov" (porov. Ef 2, 8-9), predsa na inom mieste hovorí, že na našej spáse treba pracovať, keď hovorí: "s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse." Filip. 2, 12

Ako je to teda? Protirečí si Svätý Pavol? Vynára sa tu potreba nastolenia schémy, ktorá by nám pomohla tieto problematické pasáže Svätého Písma vysvetliť. Ak by sme prijali náuku protestantov, že len viera v Krista sama v sebe nesie záruku spásu, potom by sme museli tvrdiť, že naše skutky nijako neprispievajú k našej spáse, ani k našej budúcej odmene. Vieme ale, že tento názor vyvracia samotné Sväté Písmo, keď tvrdí, že Boh odplatí každému, podľa jeho skutkov. (porov. Rim 2, 6; 2 Tim 4, 14; 1 Pt 1, 17; Zjv 22, 12). Opačný extrémom by bolo tvrdenie, že len skutky samé v sebe nesú sily spásy. Čo je taktiež nebiblický pohľad.

Takto prienik osobne nachádzam len vo viere Katolíckej Cirkvi. Hoci spása neprichádza od človeka, ako bolo viac krát dokázané, predsa nik nemôže byť spasený bez osobnej účasti vo viere.
none
79

76. Astax1 02.09.2020, 11:58

stefan

Predsa si mi neodpovedal na otázku.
"Ak by človek hriešny - podľa Písma hodný odsúdenia - prijal vieru v Krista, ale nekonal by skutky pokánia, ba ani by nezmenil svoj život a naďalej by ostal hriešnikom, dosiahol by spásu?"

Ja nenamietam voči tomuto: "Ospravedlnenie hriešnika je Božie dielo" ale moja námietka sa týka istoty spasenia len na základe "uverenia", bez toho aby bolo potrebné "vbudovávanie sa do Božej stavby". Lebo hoci nemáme zásluhu na našom ospravedlne...

02.09.2020, 14:09
K tej otázke.
Pokánie je k spáse potrebné, takže bez neho nie je spása možná.
Otázka je, čo RKC rozumie pod pokanim.
Videl som nedávno video, kde kat. kňaz si objednal homosexuálne služby nejakého mladého chlapca v poľskom hoteli. Keď bol prichytený a usvedceny skrytou kamerou , jedna z otázok tých, čo ho chytili bola, čo s ním bude ďalej. Odpoveď bola, že pôjde do Českého Tesina za biskupom a ten mu udelí pokanie.
POKÁNIE je odvrátenie sa od starého života a tak ako spása, nie je z človeka. Ten kňaz ani netušil, čo hovorí.
Sk 11:18: "A keď to počuli, umĺkli a oslavovali Boha a hovorili: Tedy aj pohanom DAL Bôh pokánie na život."

Astax... mne nemôžeš povedať, že som nepochopil istotu spásy, pretože ja som už spasený a zapecateny Duchom SV. Viem to, vie to o sebe aj môj syn a aj ľudia v zbore, kde chodím

Píšeš... Istota je v tom, že Boh chce spasiť všetkých ľudí

Áno, ale táto vôľa nie je primárny Boží cieľ. Typy vôle si nastuduj.
Keby to bol primárny cieľ Boží, tak ver tomu, že by to dosiahol. Ale potom by tomu protirecili Kristove slová, keď prosí len za tých, ktorých mu Otec dal:
J 17:9: "Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji."

Keď chceš pochopiť Flp 2, mal by si si prečítať Kol. 3
Ko 3:3: "Lebo ste zomreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu,"
Ko 3:4: "a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve."
Zomrel si?
Je tvoj život skrytý v Bohu?
Môžeš prehlásiť, že sa s ním zjavis v sláve? Veríš tomu?
Môžeš všemohúceho Boha nazvať ABBA-ocino, ocko?

Potom pochopíš, že Flp2.. je to isté, čo Kol5
Ko 3:5: "Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom,"

Ak nachádzaš prieniky v RKC, potom si ešte Božiu milosť nepochopil, ale treba prosiť, lebo Boh je mocný.
none
82

79. stefan 5 02.09.2020, 14:09

K tej otázke.
Pokánie je k spáse potrebné, takže bez neho nie je spása možná.
Otázka je, čo RKC rozumie pod pokanim.
Videl som nedávno video, kde kat. kňaz si objednal homosexuálne služby nejakého mladého chlapca v poľskom hoteli. Keď bol prichytený a usvedceny skrytou kamerou , jedna z otázok tých, čo ho chytili bola, čo s ním bude ďalej. Odpoveď bola, že pôjde do Českého Tesina za biskupom a ten mu udelí pokanie.
POKÁNIE je odvrátenie sa od starého života a tak ako spása, nie...

02.09.2020, 21:11
139.

Napísal si: "Pokánie je k spáse potrebné, takže bez neho nie je spása možná." Tak predsa nestačí iba viera, ale je potrebná "osobná účasť vo viere", t.j. participácia na svojej spáse. Pretože aj pokánie je práca a spolupráca s Božou milosťou.
Nemám žiadnu námietku voči Sk 11, 18, pretože tak isto verím, že milosť pokánia nepochádza od samotného človeka, ale je darom od Boha.

Čo sa týka Kolosanom 3. Tam sa zhodneme, že s Kristom najskôr musíme zomrieť starému človekovi, ale proces tohto zomierania sa neudeje z minúty na minútu, ale naopak, trvá celý život, až do našej smrti. Veď sa to potvrdzuje, keď sa píše: "teda mŕtvite svoje údy" a nie tak, že "už ste umŕtvili svoje údy raz navždy".

Preto ty keď o sebe prehlasuješ, že si už "spasený a zapecateny Duchom SV.", čo znamená, ak tomu dobre rozumiem, že si si istý že dosiahneš spásu, pohybuješ sa na veľmi tenkom ľade ľudskej istoty. Je ľudská preto, lebo nemáš absolútnu istotu, že vždy ostaneš v Božej priazni. Veď je napísané: "Keď som bol v bezpečí, povedal som si: "Už nikdy sa nezakolíšem". Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, hneď sa ma zmocnil strach."
Pokiaľ sme v našom smrteľnom tele, vždy tu existuje možnosť pádu a možnosť rozhodnutia sa pre Zlo. Preto Sväté Písmo kladie dôraz na to, že nie je dôležite len prijať vieru ale túto vieru si aj uchovať.
Svätý Pavol hovorí: "Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to "dnes", aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca." Hebr 3, 12-14

Vidíš tam Štefan tú podmienku "ak"?
"(..) ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca," Teda až do konca existuje možnosť odpadu od Boha. Preto nemôžeš s istotou o sebe tvrdiť, že budeš spasený, lebo to vie o tebe iba Boh.
Aj Zjavenie nám opakuje túto istú pravdu: "Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dám mu moc nad národmi" Zjv 2, 26.

Keď teda hovoríme o absolútnej istote, tú máme jedine v Kristovi, že Boh chce spasiť všetkých ľudí (porov. 1 Tim 2, 4) t.j. že neodmieta milosť tomu, kto o ňu prosí, a istota v tom, že Kristus pre nás dosiahol milosť spásy, (porov. Gal 3, 13)
none
83

82. Astax1 02.09.2020, 21:11

139.

Napísal si: "Pokánie je k spáse potrebné, takže bez neho nie je spása možná." Tak predsa nestačí iba viera, ale je potrebná "osobná účasť vo viere", t.j. participácia na svojej spáse. Pretože aj pokánie je práca a spolupráca s Božou milosťou.
Nemám žiadnu námietku voči Sk 11, 18, pretože tak isto verím, že milosť pokánia nepochádza od samotného človeka, ale je darom od Boha.

Čo sa týka Kolosanom 3. Tam sa zhodneme, že s Kristom najskôr musíme zomrieť starému človekov...

03.09.2020, 08:10
Astax 142
Nie je to tenký ľad, ale pevná cesta so skalnatým podložím, ktorým je Kristus. ..."kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života"

Môj syn má 22 rokov a má presne to isté poznanie ako ja .Ako je to podľa teba možné? Svet ho prestal zaujímať a jeho náplnou sa stal Kristus. Doteraz ho zaujímali len dievčatá a autá.
Máš pre to nejaké vysvetlenie?

Aj tu na f=ore, ak trochu sleduješ, viacero ľudí svedčilo o tom, ako ich Pán Ježiš zachránil,odpustil im všetky hriechy a daroval spásu. Tu je svedectvo Zuzky8:
odkaz

To nie je len nejaké chvílkové ošalenie, ale pevná viera v Krista, ktorú nám daroval. Ved ani viera nie je z nás, ale Boh určuje ešte aj ...."ale aby myslel tak, že by rozumne myslel, každý podľa toho, jako jednému každému Bôh udelil mieru viery." Rim 12
Tá viera bola raz a navždy daná svätým
none
84

83. stefan 5 03.09.2020, 08:10

Astax 142
Nie je to tenký ľad, ale pevná cesta so skalnatým podložím, ktorým je Kristus. ..."kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života"

Môj syn má 22 rokov a má presne to isté poznanie ako ja .Ako je to podľa teba možné? Svet ho prestal zaujímať a jeho náplnou sa stal Kristus. Doteraz ho zaujímali len dievčatá a autá.
Máš pre to nejaké vysvetlenie?

Aj tu na f=ore, ak trochu sleduješ, viacero ľudí s...

03.09.2020, 08:18
odkaz
Neviem, či ten odkaz funguje, ale je to jej prva téma na tomto fore z roku 2015
none
80
02.09.2020, 16:07
Dobrá tema, ale o tom, kto je kresťan rozhoduje jedine ježiš. Je o tom veľa napísané a väčšinou to má svoju logiku,ale najlepšie sa je držať evanjelia, lebo listy apoštolov už nie sú tá záruka, ako evanjelium, ale akýmsi pokračovaním vývoja kresťana, premostením medzi jeho prirodzenou človečinou a duchom evanjelia. Velmi ťažko by bez nich bolo, lebo sú to určité garancie, či limity rozlievania sa svätosti evanjelia medzi nás.
none
81
02.09.2020, 16:44
A čo ak to bolo takto...

Rímsky cisár Tibérius si zavolal Pontského Piláta miestodržiteľa Judei a vraví mu hej chlape dopočul som sa, že máš vo svojej dŕžave veľmi múdreho mladého žida, hovoria mu Jesus či nejako tak. A ako si si všimol táto ríša je v rozklade. Máme tu mnoho božstiev a tie rozdelujú našu rímsku spoločnosť ešte viac ako majetkové spory. Čo keby si oslovil toho Jesusa nech vytvorí pre Rím náboženskú formu podobnú tej ich, formu s jediným bohom aby prestali byť rozpory ešte aj v náboženských otázkach. Ja viem mily Pilát nebude to celkom jednoduché, ale je to jediná možnosť pre zachovanie nadvlády nad svetom. A Pilát sa zamyslel... Vraví Tibériusovi pán môj poznám strýka toho Jesusa je to nenásytný obchodník a určite sa s ním dohodnem aby dohovoril svojmu synovcovi....
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 221 295 B vygenerované za : 0.139 s unikátne zobrazenia tém : 76 780 unikátne zobrazenia blogov : 1 666 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

Kľúč k viere ... hľadieť na Ježiša, pôvodcu a zdokonaľovateľa viery, ktorý pre radosť, ktorá mu bola predložená, znášal kríž, pohŕdajúc potupou, a je posadený po pravici Božieho trónu. Židom 12,2 My ľudia máme nielen tendenciu zameriavať sa na kaž...

citát dňa :

Ak niekto verí nikomu, raz niekomu veril až príliš.