hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Pre božie detí - synov a dcéry. Poučenie ako sa posväcovať.

príspevkov
37
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 15.1.2016 21:31
posledná zmena 17.1.2016 02:13
1
15.01.2016, 21:31
Kresťanská dokonalosť HLAVA XVI: INÉ PROSTRIEDKY

„Buďte dokonalí, jako i váš Otec nebeský je dokonalý”, povedal Kristus Pán v reči na hore. Slávny Cyprián takto píše o týchto slovách: „Keď sa ľudia tešia a pokladajú si to za česť, že majú synov sebe podobných, a otec sa tým viac raduje, že splodil syna, čím podobnejším jemu sa stáva: o koľko viac sa bude radovať Boh Otec, keď niekto tak sa duševne narodí, že jeho skutky a čnosti chvália Božiu velebnosť? Aká pochvala, aké vyznačenie a odmena pre teba, že nie si taký, o ktorom by Boh povedal: „Synov som vychoval a povýšil, oni však opovrhli mnou? Ale, že si taký, ktorého skutky slúžia na väčšiu česť a slávu tvojmu nebeskému otcovi. Je to veľká sláva pre Boha, mať synov sebe podobných, pre ktorých ho iní poznajú, ctia a chvália.
Ale akože sa staneme podobnými nášmu nebeskému Otcovi? Sv. Augustin nám to povie: „Myslíme, tým podobnejší budeme Bohu, čím spravodlivejší budeme”, čím viac budeme čerpať z jeho spravodlivosti a svätosti. Preto chce Pán, aby sme boli svätí a dokonalí a často nám to pripomína. Raz skrze sv. Pavla: ,.To je vôľa Božia, aby ste sa posväcovali’, druhý raz skrze sv. Matúša: „Buďte dokonalí, jako i váš Otec nebeský je dokonalý”, zas skrze apoštola Petra: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.” Rodičia sa tešia dobrým, múdrym a svätým synom: „Múdry syn je radosťou otcovou”, hovorí Šalamon, kým „sprostý syn je zármutkom matkiným”. Keď už nie pre iné, nuž preto by sme sa mali starať o čnosť a dokonalosť, aby Boh mal z nás nejakú radosť; lebo hlavnou pohnútkou pri skutkoch vždy má byť zaľúbenie a väčšia česť a sláva Božia.
Spomneme ešte druhé postriedky. Sv. Augustin udáva príčinu, prečo sv. Písmo toľko ráz nás volá synmi Božími: „Ja vám budem Otcom a vy budete mi synmi”, ktoré slová často opakujú proroci a sv. Pavel: „Buďte nasledovníkmi Božími, jako najmilší synovia”, a sv. Ján evanjelista:
„Viďte, jakú lásku preukázal nám Otec, aby sme sa menovali a boli dietkami Božími.” Podobne na mnohých iných miestach. Svätý hovorí, že je to preto, aby sme pamätali na svoju hodnosť a tak vážili sami seba a staroslivejšie dávali pozor na seba. Na drahé šaty veľmi dávame pozor, aby sme ich nezababrali. Drahokamy a iné cenné veci bedlivo chránime. Sv. Písmo tiež preto nám tak často pripomína, že sme synovia Boží a Boh je naším otcom, aby sme sa viac chránili a pozor dávali na seba, aby sme pokračovali ako synovia toho, koho sme, a neprestali tak vznešene smýšľať. ako sa na synov Božích svedčí.
To isté hovorí i sv. Lev pápež: „Uznaj, kresťane, svoju hodnosť, a preto, že si sa stal účastným Božej prirodzenosti, nevracaj sa k predošlej nízkosti neslušným postupovaním. Pamätaj, akej hlavy a jakého tela si údom.” A sv. Pavel tiež tým povzbudzoval Atenčanov na vyššie veci: „Sme i jeho plemenom. Keď teda sme plemenom Božím… Obráťme to na seba, ako prvé podobenstvo šatách, ktoré prináša sv. Augustin.
Drahé šaty hocijaká škvrna zohyzdí a tým viac, čím drahšie sú. Na brokáte i najmenšiu škvrnu vidno, kým na súkne jej nebadať, ani si jej nevšímame. Takto i na svetských ľuďoch nebadať ani ľahkého hriechu, ba niekedy ani ťažkého. Ale na rehoľníkoch, na milých synoch Božích, hocijaká škvrna a nedokonalosť veľmi bije do očú: neskromnosť, malé šomranie, netrpezlivé slovo uráža a pohoršuje, kým u svetských to nezarazí nikoho. Piesku na nohách si ani nevšimneme, ale v oku ho neznesieme. Svetskí sú ako piesok na nohách tela Cirkvi, rehoľníci zas ako oči, mihalnice. Že každý nedostatok na rehoľníkovi je vážna vec, lebo ho veľmi znetvorí, preto je povinný väčší pozor dávať na seba.
Druhá vec, ktorú sme už v siedmej hlave podotkli, nám tiež veľmi pomôže ísť napred: pomyslíme si, že veľká cesta čaká na nás, že je to nič, čo sme doteraz prešli. Tento prostriedok je
i v slovách Kristových podotknutý. Lebo načože by bol povedal: „Buďte dokonalí, ako i váš Otec nebeský je dokonalý”? Akože môžeme my dosiahnuť dokonalosť Otca nebeského: „Či môže byť človek v porovnaní s Bohom spravodlivý?” pýta sa Job. Nikdy, čo by sme sa na tisíc míľ k nemu priblížili. Čo jak blízko prídeme k nemu, vždy bude nekonečná medzera medzi nami. Nato nám povedal Spasiteľ, aby sme boli dokonalí ako náš Otec nebeský je dokonalý, aby sme vedeli, že po tej ceste čnosti treba nám vždy napred ísť, neslobodno sa nám uspokojiť tým, čo máme, ale o to sa starať, čo nám ešte chybuje.
Svätí všeobecne hovoria, a to nie bez príčiny, že najistejší znak toho, že niekto je veľmi ďaleko od dokonalosti je, keď si myslí, že ju už má. Lebo na tejto divnej ceste, čím ďalej kto ide, tým viac zeme vidí a badá, jak veľa mu ešte chybuje. Sv. Bonaventura povedá, že jako keď na horu čím vyššie ideme, tým viac vidíme, tak i keď sa blížime k vrcholu dokonalosti, viac badáme. Niektorý vrch od spodku zdá sa týkať neba, že by sme ho rukou dosiahli, ale keď ideme hore, vidíme, že veru nebo je veľmi vysoko. Tak je to i na ceste dokonalosti s poznaním a milovaním Pána Boha: „Človek sa priblíži k vysokým veciam, ale Boh bude povýšený.” Sv. Cyprián takto vysvetľuje tieto slová: Čo i veľa budeme vedieť o Bohu, on ostane vysoko: čím viac poznáš ho, tým viac ti ostane, čo neznáš; miluj ho čo jak veľmi, ešte budeš mať v ňom čo milovať. Treba nám vždy vyššie ísť po ceste dokonalosti. Kto si myslí, že ju už dosiahol, ten je veľmi ďaleko od nej, preto sa mu zdá, že môže rukou nebo dosiahnuť.
To isté sa javí i vo vedách: čím viac kto vie, tým lepšie vidí, koľko ešte nevie. Preto povedal mudrc: To jedno viem, že nič neviem. A ktorýsi veľký hudobník zarmútil sa a povedal, že nič nevie, lebo také široké pole vidí pred sebou, ktoré nikdy nebude môcť si osvojiť. Tí, čo málo vedia, preto že nevidia, čo im chybuje a jak veľa je, čo im treba vedieť, myslia si, že veľa vedia. Tak je to i v Božskej vede. Sluhovia Boží, čo veľký pokrok urobili v nej, dobre vidia jak veľa im ešte chybuje z dokonalosti. To je príčina, prečo je viac ponížený, kto ďaleko pokročil. Po prvé, lebo čím viac rastie v druhých čnostiach, tým viac je poníženým, tým lepšie poznáva seba samého a opovrhuje sám sebou; všetko to je totiž spojené. Po druhé, lebo lepšie vidí, čo mu chybuje, a obsiahne viac svetla, lepšie pozná dobrotu a velebnosť Božiu, hlbšie pozná svoju biedu a ničomnosť. „Priepasť volá priepasť”, priepasť dobroty a veľkosti Božej otvára nám hlbinu a priepasť našej biedy, že vidíme nekonečné množstvo svojich nedokonalostí a jak veľa nám ešte chybuje, kým sa dokonalými staneme.
Novák, čo iba začína, myslí si niekedy, že už má čnosti, lebo nevie, jak veľa mu chybuje. Kto sa nerozumie maliarstvu, tomu sa hocijaký obrázok páči a nevidí na ňom veľa chýb. Tak je to i tu: nerozumieš sa umeniu poznať sám seba, preto nevidíš chyby na obraze duše svojej, druhý však. čo sa tomu rozumie, veru badá. Túžme teda a starajme sa o to, čo nám ešte chybuje. „Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti.” Ako sv. Hieronym vysvetľuje tie slová: blahoslavení tí, ktorí čo sú i spravodliví, predsa nenasýtia sa, nenazdajú sa. že im stačí, čo majú, ale vždy sú hladní a smädní na čnosť a dokonalosť. Taký bol prorok David, ktorý prosil Pána: ,.Lepšie ma umy od neprávosti a od hriechu očisť ma.” Pane, lepšie ma umy, mne nestačí, že som umytý, čistý od hriechov, chcem, aby si ma urobil bielym ako sneh, ba ešte belším: ,,Pokrop ma, Pane, yzopom a budem čistý, umyješ ma a nad sneh zbeliem.” Nie povrchne, ale dobre umy ma. Tak treba i nám volať k Pánu Bohu: Pane, viac poníženosti a trpezlivosti; viac lásky a sebazaprenia; viac rovnováhy vo vôli a odhodlanosti: „Lepšie ma umy.”

odkaz
none
2
15.01.2016, 21:35
Kedysi som premýšľala nad tým, či nepôjdem do kláštora 🙂
none
3

2. 15.01.2016, 21:35

Kedysi som premýšľala nad tým, či nepôjdem do kláštora 🙂

15.01.2016, 21:57
Nie si sama.
none
4

2. 15.01.2016, 21:35

Kedysi som premýšľala nad tým, či nepôjdem do kláštora 🙂

15.01.2016, 21:59
Je možné, že sa k tomu navrátiš alebo ešte len staneš. Alebo viac priblížiš k ich ľubovoľnému spoločenstvu napr. cez pomoc či podporovanie a silnú vieru a modlitbu.
none
6

4. 15.01.2016, 21:59

Je možné, že sa k tomu navrátiš alebo ešte len staneš. Alebo viac priblížiš k ich ľubovoľnému spoločenstvu napr. cez pomoc či podporovanie a silnú vieru a modlitbu.

15.01.2016, 22:16
Vieš ako, na sto percent sa nedá nič vylúčiť
none
8

6. 15.01.2016, 22:16

Vieš ako, na sto percent sa nedá nič vylúčiť

15.01.2016, 22:20
Samozrejme, že nie. A ak bol taký úmysel, hoci nebol záväzným, niečo to znamená a nie každý uvažoval nad tým. Ja veľmi milujem a vážim si rehoľníkov a rehoľnice, mníchov, mníšky, samozrejme na prvom mieste sú kňazi, biskupi a pápež a aj iné zasvätené osoby. Ale rehoľníkov, rehoľníce obzvlášť.
none
21

8. 15.01.2016, 22:20

Samozrejme, že nie. A ak bol taký úmysel, hoci nebol záväzným, niečo to znamená a nie každý uvažoval nad tým. Ja veľmi milujem a vážim si rehoľníkov a rehoľnice, mníchov, mníšky, samozrejme na prvom mieste sú kňazi, biskupi a pápež a aj iné zasvätené osoby. Ale rehoľníkov, rehoľníce obzvlášť.

15.01.2016, 22:38
Pekné od teba 🙂
none
36

8. 15.01.2016, 22:20

Samozrejme, že nie. A ak bol taký úmysel, hoci nebol záväzným, niečo to znamená a nie každý uvažoval nad tým. Ja veľmi milujem a vážim si rehoľníkov a rehoľnice, mníchov, mníšky, samozrejme na prvom mieste sú kňazi, biskupi a pápež a aj iné zasvätené osoby. Ale rehoľníkov, rehoľníce obzvlášť.

17.01.2016, 01:35
Preco su na prvom mieste?
Nie su na rovnakom mieste vsetci ludia dobrej vole?
none
5

2. 15.01.2016, 21:35

Kedysi som premýšľala nad tým, či nepôjdem do kláštora 🙂

15.01.2016, 22:05
2...preboha nie! To je zmrzačený život! Bohu sa inak slúži,....nepotrebuje izoláciu a mechanické odriekavanie zdravasov.
none
7

5. Shagara 15.01.2016, 22:05

2...preboha nie! To je zmrzačený život! Bohu sa inak slúži,....nepotrebuje izoláciu a mechanické odriekavanie zdravasov.

15.01.2016, 22:19
Shagara nehysterči 😉...inak sevas 😉
none
9

7. 15.01.2016, 22:19

Shagara nehysterči 😉...inak sevas 😉

15.01.2016, 22:23
8......som v pohode. A ženu si viem predstaviť užitočnejšiu všade ,....len nie v kláštore. Boh nikdy nič také nechcel!
A tiež ťa zdravím....
none
15

9. Shagara 15.01.2016, 22:23

8......som v pohode. A ženu si viem predstaviť užitočnejšiu všade ,....len nie v kláštore. Boh nikdy nič také nechcel!
A tiež ťa zdravím....

15.01.2016, 22:32
nič ine ,len špina faošná........
none
11

5. Shagara 15.01.2016, 22:05

2...preboha nie! To je zmrzačený život! Bohu sa inak slúži,....nepotrebuje izoláciu a mechanické odriekavanie zdravasov.

15.01.2016, 22:28
naco vobec reaguješ ty broklynský čert?..........asi tu bude potreba fotoona....ten si da s takou zberbou rady.......veriš tomu ?....
none
31
15.01.2016, 23:17
Ledaže by mŕtvi pociťovali nejakú rozkoš? Kristus takéto anachronizmy zrušil jediným vyhlásením.....:"„Čo osoží človeku, hoc získa aj celý svet a stratí svoju dušu?/život/“ (Mar. 8:36, 37)
Kazateľ 9:5......:"Lebo živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič, ani už nemajú žiadnu mzdu, pretože sa zabudla ich pamiatka. 6 A zahynula aj ich láska aj ich nenávisť aj ich žiarlivosť, a na neurčitý čas už nemajú podiel na ničom, čo sa musí robiť pod slnkom.".........alebo že by večné nebytie bolo tou zmienenou "večnou rozkošou"?
none
32
16.01.2016, 11:27
Lea preco vy krestania mate strasnu potrebu stale sa umyvat? Uz viem krestania nepochadzju od boha ci s opice alebo s vevericky ale s myvala cistotneho.
none
33

32. 16.01.2016, 11:27

Lea preco vy krestania mate strasnu potrebu stale sa umyvat? Uz viem krestania nepochadzju od boha ci s opice alebo s vevericky ale s myvala cistotneho.

16.01.2016, 11:28
Neviem ja som si vsimla, ze ti co veria v cakry a vesmirne elementy sa tiez umyvaju. Ci nie?
none
37
17.01.2016, 02:13
Je to pekne napísané a aj sa to dobre číta , ale v dnešnej dobe kapitálu to nikomu nepomôže prežiť nasledujúci deň bez penazí . Dnes sa dobré slovo neráta ,ale rátajú sa eurá . Ako dnes povedala v Slovenskom rozhlase jedna Ruska cca : " Za socializmu sme vedeli ,že každý deň máme prácu ,ale dnes je to horšie . Dnes človek nevie či prežije bez peňazí nasledujúci deň ."
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 veľkosť : 121 153 B vygenerované za : 0.071 s unikátne zobrazenia tém : 23 954 unikátne zobrazenia blogov : 278 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz 1. Spoznaj, na čom si. 2. Nastav si ciele. 3. Sleduj, kam odchádzajú tvoje peniaze. 4. Míňaj menej na neužitočné veci. 5. Splácaj svoje dlhy čím skôr. 6. Spor si na ťažšie časy. 7. Vytvo...

citát dňa :

Na peknú ženu je príjemné pozerať sa. S rozumnou je príjemné žiť.