Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Požiadavky občanov

2
reakcií
2415
prečítaní
Tému 20. júla 2012, 08:11 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   20. 7. 2012, 08:11 avatar
Požiadavky občanov

I. Spoločensko – politické

A)
Žiadame, aby proti politikom, ktorí spôsobili štátny dlh, bola vyvodená politická a právna zodpovednosť, a to bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť.
Odmietame argument, že peniaze boli požičané pre občanov a v ich prospech. Je to zavádzajúca lož. V prvom rade sme politikom na zadlžovanie nikdy nedali mandát.
A za druhé, požičané peniaze neposlúžili na zvýšenie životnej úrovne väčšiny obyvateľov, ale práve naopak, na jej zníženie.
Zároveň žiadame médiá, aby neobťažovali spoločnosť s prepočtom dlhu štátu na obyvateľa. My sme si nič nepožičali a tí, ktorí áno, svoje dlhy splácame. Nemienime niesť bremeno dlhu, ktorý sme nespôsobili a z toho hľadiska odmietame všetky reštrikčné opatrenia vlády, ktorá tvrdí, že treba šetriť. Nech šetria tí, ktorí tieto dlhy spôsobili. Odmietame preto, v tomto prípade, princíp solidarity, aby sme sa skladali na tých, ktorí dlhy spôsobili a sami na ich splatenie nevynaložili ani cent.

B)
Žiadame okamžité zastavenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. Je nemysliteľné, aby sme zo svojich peňazí platili politikov, ktorí zadĺžili krajinu a dlh, ktorý spôsobili, hodili na naše plecia, rozvrátili krajinu ekonomicky i morálne. Treba uplatniť princíp „každý podľa svojich schopností každému podľa jeho zásluh.“ Ak bude politická strana robiť prospešnú politiku, bude mať dostatok členov, a tým pádom aj dostatok financií na svoju činnosť z členských príspevkov. Zároveň žiadame zastaviť financovanie politických strán formou darov, ktoré sú v skutočnosti úplatkami a za každý obdŕžaný dar je strana zaviazaná darcovi – čo je jednoznačne korupcia. Zároveň žiadame zrušenie volebnej kaucie a odstránenie 5%ného kvóra pre vstup do NRSR, aby nedochádzalo k prepadnutiu hlasov. Žiadame úplné zrušenie volebnej kampane a miesto nej zavedenie rovnakého priestoru vo verejnoprávnych médiách pre všetky kandidujúce strany, kde odprezentujú svoj volebný program. Žiadame zavedenie 8 volebných obvodov, ktoré budú totožné zo súčasnými krajmi a v každom kraji aby bolo zvolených 18 poslancov. Čím by sa znížil počet poslancov NRSR na 144 a zároveň by v NR SR mal rovnomerné zastúpenie každý kraj.

II. Hospodárske
A)
Žiadame znárodnenie bánk, poisťovní a všetkých strategických podnikov.
Štát na to, aby mohol financovať nielen svoje funkcie, ale aj zabezpečiť bezplatné poskytovanie služieb v zdravotníctve, v oblasti vzdelávania - školstve, sociálneho zabezpečenia ako aj plnenia ostatných úloh, týkajúcich sa správy štátu, musí byť nevyhnutne vlastníkom výrobných prostriedkov, aby sa vytvorené zisky v týchto podnikoch nezhromažďovali na súkromných účtoch úzkej skupiny vyvolených, ale aby slúžili v prospech celej spoločnosti. Odmietame v pokračovaní súčasného stavu, keď štát nič nevlastní, je teda správcom cudzieho majetku, a preto je odkázaný na obmedzovanie sociálnych práv občanov a na sociálne práva, ktoré nestihol orezať, si požičiava peniaze a krajinu trvalo zadlžuje

B)
Žiadame zákaz akejkoľvek privatizácie štátneho majetku a prijatie zákona o privatizačnej reštitúcii. Aj legalizovaná krádež je krádežou, a preto majetok, ktorý bol v nevýhodnej privatizácii pre štát ukradnutý, musí mu byť bezpodmienečne navrátený. Majetok nepatril len štátu, ale všetkým občanom Slovenskej Republiky. Štátne orgány majú podľa platných zákonov a vykonávacích predpisov majetok spravovať, zveľaďovať v prospech občanov a nie sa ho zbavovať nevýhodným rozpredajom. Poslanci Národnej rady Slovenskej Republiky, ako aj vláda, či štátne orgány na všetkých úrovniach, nemali a nemajú k takému nakladaniu so spoločným majetkom mandát.

III. sociálne

A) zdravotníctvo
Žiadame bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov hradenú priamo štátom zo štátneho rozpočtu. Požadujeme, aby štát hradil všetky úkony spojené s liečením pacienta, vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok potrebných k liečbe.
Toto nech platí aj pre výkony poskytované občanom v stomatologických zariadeniach. Žiadame zrušenie všetkých súkromných zdravotných poisťovní. Zo systému zdravotníctva treba odstrániť všetky finančné skupiny, ktoré sa na zdravotníctve priživujú a parazitujú. Z tohto dôvodu žiadame zrušiť priamu i nepriamu reklamu v zdravotníctve, ktorá je zdrojom korupcie a príčinou vysokých cien liekov a zdravotníckych pomôcok. Štát musí mať výrobu liekov a zdravotníckych pomôcok výlučne vo svojom vlastníctve, aby nedochádzalo k tomu, že na chorých ľuďoch bude niekto zarábať. Preto žiadame, aby tento systém fungovania zdravotníctva bol schválený ústavným zákonom, aby ho nebolo možné meniť po každých parlamentných voľbách

B) Školstvo
Žiadame zaviesť:
- bezplatné denné i externé štúdium na verejných školách
- usmernenie počtu uchádzačov na stredné a vysoké školy v závislosti od plánu rozvoja obcí, miest, priemyslu, poľnohospodárstva a požiadaviek pracovného trhu.

C) Poľnohospodárstvo
Žiadame podporu poľnohospodárskej veľkovýroby, ktorá sa v minulosti osvedčila, s cieľom zabezpečenia potravinovej sebestačnosti krajiny. Je hlúpe a veľmi nezodpovedné dovážať potraviny, ktoré sa dajú vypestovať u nás, zatiaľ čo naše polia zarastajú burinou a na najúrodnejšej zemi sa stavajú obytné, ale aj priemyselné objekty, najmä ľahké haly na splietanie káblikov do automobilov a sklady.

D) Prácu pre každého
Žiadame o praktické rešpektovanie práva na prácu.
Každý, kto chce a môže pracovať, musí dostať prácu a za ňu dôstojnú mzdu. Odmietame nespravodlivý stav a arogantné argumenty politikov, že každý sa má starať sám o seba. Štátne inštitúcie poberajú od občanov dane, poplatky a nútia ich, nás, rešpektovať a dodržiavať nezmyselné nariadenia, ale ak občan je sociálne odkázaný a žiada - uchádza sa o prácu, štátna moc sa mu otáča chrbtom.
Odmietame štátne usporiadanie, kde občan má iba dávať, plniť, rešpektovať, niesť ťarchu dlhov, ktoré nespôsobil. Ak chceme dôstojný život, tak sa nám predstavitelia výkonnej moci obracajú chrbtom.

E) Dôstojnú starobu
Žiadame stanoviť vek odchodu do dôchodku opäť na úroveň spred „dôchodkovej reformy“, čo znamená pre mužov odchod do dôchodku vo veku 60 rokov a pre ženy vo veku 55 rokov, resp. podľa počtu vychovaných detí.
Celé zvyšovanie veku odchodu do dôchodku je nemorálne, neľudské a odsúdeniahodné. Človek, ktorý poctivo pracoval celý život má nárok, aby starobu prežil dôstojne.

IV. Zahraničná politika

A) Neutralita
Vstúpenie z NATO a vyhlásenie štatútu trvalej neutrality.
Žiadame o vystúpenie SR z tejto teroristickej, vojenskej organizácie, ktorá v záujme napĺňania fašistických záujmov USA rozpútava vojny po celej planéte. Odmietame účasť Slovenska na vojnových dobrodružstvách USA a ich spojencov. Je zarážajúce, že sa z našich vojakov stali žoldnieri a zabijaci platení štátom, z daní všetkých občanov Slovenskej Republiky, slúžiaci hlavne záujmom USA. Toto je treba zásadne odsúdiť a zastaviť!

B) Suverenita
Žiadame o vystúpenie z Európskej únie.
Neprešlo ani 100 rokov odvtedy, keď naši predkovia s radosťou oslávili zánik Rakúsko-Uhorskej monarchie, ktorú právom nazývali „žalár národov“. Bola to v skutočnosti EÚ v menšom prevedení, kde tiež rozhodovali silnejší nad slabšími a národy boli po dlhé roky uväznené v okovách otroctva. Dnes sme do takéhoto otroctva vstúpili znovu. Brusel a administratíva EÚ nám diktuje, čo môžeme vyrobiť, koľko čoho môžeme dopestovať, aký reaktor musíme odstaviť, atď.
Zoberme si príklad od našich predkov, ktorí sa dokázali vzoprieť a pochopili pravdu.
Zároveň žiadame opätovné zavedenie vlastnej meny.

Spracovala skupina:
STOP Kapitalizmu - 10 požiadaviek


2.
označiť príspevok

majomajo muž
   20. 7. 2012, 08:32 avatar
Zase okrem správnych vecí aj spústa naivity, napr. kto bude živiť tých dôchodcov ? To asi budú riešiť marťania a nie tá skupina.
Vystúpenie z EU a neutralita, ďalšie naivné veci, čo nám to akože prinesie ? Môžete trikrát hádať.....Ak niekto iba hlása nejaké idey ale nevie ako ich v reále zaviesť, tak je to krčmový jazyk........
Súhlasí luke85


3.
označiť príspevok

Kasafran
   21. 7. 2012, 15:04 avatar
Mamajo,
nie som autorom, ani spoluautorom tejto výzvy, prevzal som ju od Dunajskostredského Marxisticko-leninského mládežníckeho klubu. Pripúšťam, že sú v nej určité nepresnosti - účastníci DF ich však môžu upresniť...
Musím konštatovať, že určitého stupňa naivity sa dopúšťaš aj Ty, pretože kladieš otázku, "kto bude živiť tých dôchodcov?" Súhlasím s Tebou - Marťania to určite nebudú - ale určite to zvládneme my, Pozemšťania! Nepodliehaj neoliberálnej teórii o "nevyhnutnosti" zvyšovania dôchodkového veku kvôli demografickému/populačnému útlmu. Treba si uvedomiť jednu závažnú ekonomickú súvislosť/skutočnosť, a to: pokiaľ napr. pred 60 rokmi museli na jedného dôchodcu pracovať 2-3 pracovníci v aktívnom veku, potom v súčasnosti jeden pracovník "uživí" minimálne 2-3 dôchodcov. Je to umožnené nepretržitým rastom spoločenskej produktivity práce založenej na neustále prehlbujúcej a rozširujúcej sa robotizácii technologických postupov vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti...
Uvedom si tiež, že EÚ v súčasnej organizačnej je zrejme za polčasom rozpadu, možno o dva roky nebude existovať - a my nebudeme mať z čoho vystupovať. Podobne je to aj s NATO... Veď nie všetky štáty Európy sú členmi EÚ, Eurozóny alebo NAT - a sú preto neživotaschopné? jo
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Niektorí ľudia spôsobujú radosť hneď ako prídu. Iní zasa hneď ako odídu.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(57 944 bytes in 2,176 seconds)