Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Pohanskí bohovia a kresťanskí patróni

31
reakcií
426
prečítaní
Tému 8. októbra 2019, 14:16 založil Krištof.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
11. 10. 2008
3
31. 08. 2010
22
22. 04. 2010
58
 
 


1.
označiť príspevok

Krištof
   8. 10. 2019, 14:16 avatar
Hebrejci v Starom zákone mali oddávna veľkú úctu ku svätým, k otcom, prorokom zo svojich dejín, teda k ľuďom ako bol napr. Abrahám, Izák, Jakob, Mojžiš, Eliáš atď. KKC "61 Patriarchovia, proroci a iné vynikajúce postavy Starého zákona boli a budú vždy uctievaní ako svätí vo všetkých liturgických tradíciách Cirkvi."
Napr. o Eliášovi sa píše v Biblii, Sir 48,14-15: "Nič mu nebolo nemožné: i jeho mŕtve telo ukázalo (vôľu) prorockú. Za života konal (mnohé) divy, ale aj mŕtvy ešte konal podivuhodné činy."
Poznámka k tomu: "Keď hodili istú mŕtvolu do hrobu, v ktorom spočívalo mŕtve telo Elizeovo, ten mŕtvy človek len dotykom s jeho kosťami prišiel znovu k životu (2 Kr 13,21)." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Pred príchodom kresťanstva mali pohania svojich bohov, nebeské mocnosti a iné podobné sily a tvory. Biblia sa tiež zmieňuje o podobných mocnostiach, "bohoch" a pod.:
Z modlitby Ester, Est 14,12: "Vlej mi dôveru, Pane, Kráľ (všetkých) ostatných bohov a akejkoľvek mocnosti."
Žalm 148: "Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti."
Poznámka z katolíckej Biblie: "Pánova chvála má začať na nebesiach. Pána majú chváliť v prvom rade nadzemské bytosti, anjeli. Anjeli sa volajú aj "nebeské mocnosti" alebo nebeské "voje" (Ž 33,6) atď."
Ef 1,20-21: "...a v nebi posadil [Ježiša] po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom."
Pozn.: "Tieto názvy označovali vtedy rôzne druhy duchovných bytostí (porov. Kol 1, 16). "Meno" označuje osobu. Môže však označovať aj zlých duchov (Kol 2, 15)." 
Kol 2,10: "On [Kristus] je hlavou každého kniežatstva a mocnosti."
1Pt 3,21-22: "...Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily."
Kol 1,16: "lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti."
Pozn.: "Tróny …" – v židovských náboženských predstavách a terminológii je celá hierarchia anjelských bytostí."
Ef 6,12: "Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach."
Kol 2,15: "Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi."
Pozn.: "Obraz je vzatý z antického sveta. V triumfálnom pochode víťaza idú pred ním porazení. "V ňom" sa môže vzťahovať alebo na kríž, alebo na Ježiša Krista."
Ef 2,2: "...v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch."
Pozn.: "Podľa antickej predstavy o svete duchovné bytosti obývali sféru vzduchu, ktorá sa rozprestierala od Zeme až po Mesiac. Sily zla pôsobili v jeho nižších sférach. Knieža tu znamená diabla."

Takže podľa Biblie tie mocnosti a iné podobné skutočnosti sú: anjeli, duchovné bytosti, ich vplyv, ich systém, sú tam aj padlí duchovia - bývalí anjeli, diabol a pod. Záleží zrejme na tom, aký majú vzťah k pravému Bohu, či ho nad sebou uznávajú alebo nie.
V biblickom Danielovi 3 sa uvádza, aby všetko a všetci dobrorečili Pánu Bohu; menovite sa tam uvádzajú i veci známe akoby aj z pohanstva, napr. zima, vody, oblaky, blesky: Dobrorečte Pánovi, všetky diela Pánove, chváľte a vyvyšujte ho naveky! Nebesá; všetky mocnosti Pánove; slnko a mesiac; hviezdy na nebi; dážď a rosa; všetky vetry; zima a horúčosť; mráz a zima; noci a dni; svetlo a tma; blesky a oblaky; zem; vrchy a kopce; pramene; moria a rieky; zvieratá; synovia človeka; kňazi Pánovi; duchovia a duše spravodlivých; svätí a pokorní srdcom. "Dobrorečte Pánovi, Bohu bohov, všetci nábožní, chváľte a oslavujte ho, pretože na všetky veky trvá jeho milosrdenstvo.“

Z toho sa dá pochopiť, že rozdiel medzi dobrými a zlými duchovnými a ľudskými silami je v tom, že dobrí chvália Boha (napr. anjel Michal; kresťania), zatiaľ čo zlí nie, tí skôr sami seba dávajú akoby (domnelo) na Jeho miesto. Nedá sa vylúčiť, že Boh skutočne dal pôvodne niektorým väčším nadprirodzeným stvoreniam správu nad jeho dielami, podobne ako ľuďom na zemi (Gn 1,26-28). Je len otázka, ktorí tú správa primerane robili a zostali v súlade s Ním a ktorí nie. Byť v súlade s pravým Bohom predpokladá dodržiavať jeho zákony, spravodlivosť, čistotu a pod. Napr. keď majú manželia medzi sebou styk, je to v poriadku, čo sa týka čistoty, ale cudzoložstvo je porušením čistoty.
K tomu, že tá správa vecí sa týka aj pozemskej oblasti ľudí, viď napr. podobenstvo o zlých vinohradníkoch, Mt 21,33-45.
Aj niektorí ľudia prípadne mohli najmä v minulosti k tým "nadprirodzeným správcom" pristupovať ako k bohom ("bohovia vetra, vody..." ), pričom opomínali skutočného Boha. "...tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky." (Rim 1,25) Alebo prípadne mohli byť nimi aj zvedení. Alebo niekedy tam hádam bola aj spolupráca, či už vedomá a nevedomá: 'Šelma dostala moc od draka.' (Šelma - taká ľudská vláda, ktorá sa stavia proti Bohu, dostala moc od draka - diabla.) Podľa Zjv 13 a 17.

Aj podľa gréckej mytológie daní bohovi mali kedysi svoj zrod, nie sú teda veční: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Pravý Boh je jeden (hoci "akýsi komplexnejší" bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ), stvorené mocnosti sú mnohé.

Nášmu "okruhu" z minulosti môže byť bližší panteón pohanských slovanských bohov, hoci samozrejme už dávno prekonaných. Tak napr.: "Perún, boh hromu a blesku, patrón boja a vojny. Cirkev sa neskôr snažila preniesť jeho funkciu na starozákonného proroka Eliáša. ...
Veles - Uctievali ho ako patróna dobytka a poľnej úrody, ochrancu majetku a vlastníctva vôbec. Neskôr ho nahradil svätý Blažej.
Černobog - Kresťanmi bol interpretovaný ako diabol. Dôvodom bolo, že v slovanskej mytológii bol vládcom nad podsvetím." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Tam sa už uvádza, že tých pohanských bohov "nahradili" svätí predstavitelia židovstva a kresťanstva. To je dobré, lebo títo svätí patróni boli a sú s Bohom, uctievajú Ho ako Boha. Vezmime si k tomu ešte príklad jedného gréckeho boha - Dionýza (Bakchusa). Bol bohom vína, zábavy, radosti... Dalo by sa povedať, že ak by sa mierne pitie vína pri určitých príležitostiach a normálna radosť či zábava diali slušne, nemusel by to byť problém. Tým sa to stáva až vtedy, keď sa to zvrhne na bujarú zábavu a nadmerné pitie. V Dionýzovom sprievode mali byť niekedy aj ženy ľahkých mravov, povedali by sme neviestky, satyrovia (polobohovia, skôr horskí a lesní démoni) a pod. bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk To hovorí samo za seba.

O koľko viac sa dnes hodí za patróna vinárov a vinohradníkov svätý Urban. Alebo z inej oblasti - František z Assisi, ktorého Ján Pavol II. vyhlásil za patróna ekológov: "Medzi svätých a slávnych ľudí, ktorí mali jedinečnú úctu k prírode ako k úžasnému Božiemu daru pre ľudí, sa právom zaraďuje svätý František z Assisi. On si skutočne veľmi vážil všetky Stvoriteľove diela a zapálený Božím Duchom zložil prekrásny Chválospev stvorenia, v ktorom vzdal náležitú chválu, slávu, česť a všetko dobrorečenie najvyššiemu, všemohúcemu a dobrému Pánovi, najmä cez brata slnko, sestru lunu a hviezdy na nebi."
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Krištof
   8. 10. 2019, 14:20 avatar
Zdá sa, že aj Chalupkov silák Valibuk rozlišoval dobrých a zlých podľa toho, či chvália Boha:
"Ak si dobrô, chváľ Boha!
Pokoj boží pokojným
s požehnaním prehojným:
lež ak neznáš pokoja,
naučí ťa zbroj moja.
A varuj sa mojich rúk:
Ja som víťaz Valibuk.“
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


Komu by nebodaj bolo nerozumne smutno za pohanskými bohmi, nech si uvedomí, že ani Cyril a Metod - apoštoli Slovanov ( bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ), ani napr. Anton Bernolák, Juraj Fándly, Jozef Ignác Bajza, Ján Hollý, Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža atď. - teda významní proslovanskí a proslovenskí ľudia neboli pohanmi, lež kresťanmi


3.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 14:29 avatar
Stribog nakope Jehovu


6.
označiť príspevok

the X žena
   8. 10. 2019, 14:40 avatar
3. to je všetko čo vieš ?


7.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 14:42 avatar
Tebe to zbytočne budem vešať na nos

Perly sa sviniam nehádžu


8.
označiť príspevok

the X žena
   8. 10. 2019, 14:45 avatar
7. ty nemáš čo hádzat, to je ten problém ze sa len točíš dokola , v podstate tvoje vedomosti s? uz prekonané ak sa to tak dá nazvat. si pozadu, si hlúpy


9.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 14:47 avatar
Ešte nejaké grcky?


10.
označiť príspevok

the X žena
   8. 10. 2019, 14:48 avatar
9. no ved napíš Krištofovi , ak sú to grcky. prekvap ho


11.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 14:49 avatar
Grcky sú to, čo vypúšťaš zo seba


13.
označiť príspevok

the X žena
   8. 10. 2019, 15:08 avatar
11. to je všetko čo vies


14.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 15:10 avatar
Lepšie je ťa ignorovať


23.
označiť príspevok

the X žena
   8. 10. 2019, 15:53 avatar
14. ignorácia je tiez len emocionálna reakcia


25.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 15:54 avatar
Ignorácia je riešenie inteligentných


15.
označiť príspevok

Korund
   8. 10. 2019, 15:24 avatar
Kto by chcel, nebodaj nerozumne, dávať na piedestál našich predkov Konštantína a Metoda, treba si uvedomiť, že to neboli žiadni apoštoli, ale vrahovia všetkého slovanského. Cez svoje "Ustanovenia svätých otcov", likvidovali slovanskú kultúru, tradície, zvyky, aj náboženstvo. Veľmi kruto a krvilačne.
Napr.: ...: „Ak niekto chodí v prvý deň januára na koledu, ako to prv robili pohania, nech sa kajá 3 roky o chlebe a vode“, nariaďuje prvú známu cenzúru na našom území Metod v „Ustanovení svätých otcov“ . Podľa samotného názvu tejto najstaršej cirkevnej pamiatky sa zdá sa, že im „svätosť“ vyhovovala už za života.
Alebo:... „Kto má dve manželky, nech vyženie tú, ktorú si vzal neskôr, aj s deťmi. Potom nech ho zbičujú a kajá sa sedem rokov“...
Alebo: „Tí, ktorí vykonávajú obety a prísahy, nech sa p r e d a j ú so všetkým svojim majetkom a získaný výnos nech sa dá chudobným.“ Takže do otroctva/
Takýto bol totalitný zákonník Konštantína a Metoda.
Náš kultúrny rodostrom a ani rodostrom Európy sa kresťanstvom ani nezačína a ani nekončí. Kresťanstvo je len jednou z jeho vetiev a vetva nemôže byť viac, ako strom.
Súhlasí the X


16.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 15:25 avatar
Oni neboli naši predkovia


17.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 15:28 avatar
Boli to privandrovalci


18.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 15:43 avatar
A priniesli k nám vírus kresťanstva


22.
označiť príspevok

Korund
   8. 10. 2019, 15:51 avatar
Ani len to kresťanstvo na naše územie nepriniesli. Archeologické vykopávky v Bojnej, neďaleko Topoľčian, preukazujú, že už pred príchodom Konštantína a Metoda na naše územia naši predkovia používali kresťanské liturgické predmety. Našli sa zlaté plakety z prenosnúho oltára.
Súhlasí Lemmy


26.
označiť príspevok

Lemmy muž
   8. 10. 2019, 15:56 avatar
Kresťanstvo bolo už dávno usalašené na Morave. Našich panovníkov však hnevalo, že kresťanská viera, teda bohoslužby, sa konajú v cudzom jazyku. Preto sa obrátili na Rím, aby mohli omše slúžiť v rodnej reči. Keď to Rím odmietol, museli sa obrátiť na Carihrad. Na Byzanciu. Tí súhlasili, a vyslali Konštantína a Metoda, aby preložili do rodnej slovienskej reči biblické texty, najmä tie bohoslužobné.
Súhlasí -era-, Shagara


19.
označiť príspevok

Korund
   8. 10. 2019, 15:44 avatar
Tak, tak. Boli to výpalnícii, ktorých úlohou bolo posilniť moc vznikajúcej cirkvi spojením so štátom. V jednom z listov píše Metod vislanskému kniežaťu. Vislania sídlili v samosprávnom kniežatstve severne od Slovenska a v tej dobe odmietali vládu cirkvi, na čo kruto doplatili. Metod „pohanskému kniežaťu“ píše: Bolo by dobré, synu, keby si sa dal pokrstiť z vlastnej vôle, aby si potom nemusel byť pokrstený násilím v zajatí a inej krajine (!). Veď si na mňa ešte spomenieš“.


20.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 15:46 avatar
Dobre vieme, že vtedajší panovník ich pozval aby zaviedli náboženstvo s poslušnými ovečkami


21.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   8. 10. 2019, 15:50 avatar
Čo je lepšie pre mocipána ako poslušné ovečky?


24.
označiť príspevok

the X žena
   8. 10. 2019, 15:53 avatar
15. hi korund


28.
označiť príspevok

Krištof
   8. 10. 2019, 22:01 avatar
Čítam tam: "Každá dedina, v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí pánom v tejto dedine. Tí, ktorí vykonávajú obety a prísahy, nech sa predajú so všetkým svojím majetkom a získaný výnos nech sa dá chudobným."
Zdá sa to byť prísne. Možno to pokladali za nejaké "prinášanie obiet zlým silám", takže sa to snažili vykoreniť. Bola to v niečom tažšia doba.
Thietmar z Merseburgu vo svojej kronike sa venuje Svarožičovej svätyni v stredisku lutických Ratarov, pohanských Slovanov, na hradisku Riedegost. Táto mala byť najvýznamenjšou v celom kraji a miestne kmene sem prichádzali po veštbu najmä pred vojenskými výpravami. Keď sa vrátili z úspešného ťaženia nešetrili darmi pre svätyňu, pričom si opäť dávali veštiť, akými obetami by sa bohom zavďačili: "Hnev bohov odvrátili obety ľudí a dobytka." 
Dánsky kronikár Adam Brémsky sa zaoberal pohanským kultom Ratarov, západných Slovanov. Napríklad spomína, že roku 1066 bohu Radegastovi obetovali kresťanského biskupa Jána. V 12. stor. bolo na ostrove Rujana niekoľko chrámom, každý zasvätený inému bohu. Všetci obyvatelia ostrova platili bohu Svantovítovi každoročný poplatok a patrila k nemu aj tretina zisku z každej vojenskej výpravy. Podľa kronikára Helmonda mu každý rok prinášali ľudskú obetu, pričom najmilšia mu vraj bola "obeta kresťana". Roku 1168 hradisko Arkona s najväčším Svantovítovým chrámom obkľúčili Dáni. O niekoľko dní Arkona padla. Dánsky kráľ Valdemar dal svätyňu aj sochu Svantovíta zničiť. Potom Ránov pokrstili. Valdemar ešte zanechal listinu na postavenie 12 kresťanských kostolov na Rujane. Pri archeologickom výskume pohanskej Arkony sa našli doklady 17 ľudských obiet. Tých bolo zrejme pôvodne viac, keďže svätyňa sa zrútila spolu s útesom, na ktorom stála. 
(Viď Podolinská Tatiana: Slovanská mytológia 5. Polabsko-pobaltský okruh. História revue 8, 2008.)

Náš kultúrny rodostrom ani rodostrom Európy sa nezačal ani vedou. Je teda veda, ktorá prišla až neskôr, zlá? bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
V Európe sa šírilo kresťanstvo ako znak kultúrnosti národov, civilizácie, odmietnutie starého barbarstva, padlého pohanstva, znak prijatia spásy. Tak to bolo cca od 4. stor. postupne v celej Európe, potom i v Rusku, na Veľkej Morave, v Maďarsku (sv. Štefan)... Napr. k spomenutým slovanským - slovenským osobnostiam, ktoré neboli pohanské, lež kresťanské, možno pripočítať aj Mateja Bela - slovenského polyhistora, encyklopedistu, pedagóga, evanjelického kazateľa zo 17. - 18. storočia. Ťažko si vôbec predstaviť nejakú významnú osobnosť z našej histórie, ktorá by uctievala pohanského boha, napr. Svantovíta a prinášala by mu obety. Žiaľ, k pohanstvu patrili neraz aj rituálni kanibali, lovci lebiek, zberači skalpov, uctievači Baala, Molocha, ktorým prinášali i detské obety... To s príchodom kresťanstva skončilo. Nedá sa vylúčiť, že ľudia takí pôvodne nemali byť, že sa zvrhli, keď nasledovali tých pohanských bohov a že také učenia ako je kresťanstvo ľudí vracalo k tým ľudskejším hodnotám, viď Desatoro, láska k blížnemu a pod. Samozrejme, zároveň prinášalo aj niečo nové, nový život


4.
označiť príspevok

Krištof
   8. 10. 2019, 14:31 avatar
1. "Napr. o Eliášovi sa píše..."
Oprava: o Elizeovi, čo bol starozákonný prorok, žiak a nástupca Eliáša


27.
označiť príspevok

Krištof
   8. 10. 2019, 16:21 avatar
1. Ešte by sa mohlo dodať, že niektorí ľudia sú potenciálne schopní zájsť do extrému a pristupovať aj ku kresťanskému patrónovi takmer ako k bohu. To samozrejme nie je chyba patróna, ale daných ľudí. Znázornenie: je predsa rozdiel, keď poprosíte o modlitbu za svoje veci kňaza či pastora, človeka, ktorého si vážite, o ktorom ste presvedčení, že je v tomto správny (na jednej strane), a keby ste toho človeka nejako takmer zbožšťovali (na strane druhej)
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


29.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 10. 2019, 21:33 avatar
1, Krištof,-----zrejme nechápeš pojmy ako "úcta a uctievanie"!? Uctievame iba jediného Boha a nie nedokonalých ľudí, akokoľvek by boli "svätí"- Tiež vedz, že Biblia nepodporuje kult človeka, teda to, čo poznáme v katolicizme pod pojmom "úcta k svätým".
To už je modlárstvo, ako sa to praktizuje v RKC a tak sa potom vaše uctievanie Boha - stáva zbytočné!
Istá exkluzivita istých ľudí/svätých/ nemá nič spoločné so skutočnou svätosťou a rozumnosťou! Hlavne ak mnohí "svätí", boli veľmi ďaleko od od skutočnej svätosti!


31.
označiť príspevok

Krištof
   10. 10. 2019, 22:10 avatar
Stupne a formy úcty sú rôzne. Veď sám Boh prikázal v Desatore: „Cti svojho otca a svoju matku“ (Dt 5, 16) a nikto to nepovažuje za modloslužbu. Každému patrí úcta podľa stavu a hodnosti. Ide o to, aby sa nevzdávala ľuďom taká úcta, aká patrí jedine Bohu: „Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh“ (Ex 20, 4). Takže iba vtedy ide o modlárstvo, ak by sa niečomu alebo niekomu vzdávala taká česť, úcta a zvelebenie, aká sa má vzdávať Pánu Bohu. Je potrebné konať tak, ako píše sv. Pavol: "Čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu" (1 Kor 10, 31). A ak preukazujeme úctu Panne Márii alebo svätým, všetko má byť nasmerované na Toho, koho sú obrazom, na Ježiša Krista a Boha, ako ešte píše Pavol: „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom!“ (Kol 3, 23).
A inak, Rim 2,10: "Sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro..." Dokonca za určitých okolnosti platí: "Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec." (Jn 12,26) Teda sám Boh poctí takého človeka (za daných okolností). Katolíci si len ctia svätých, aj keby pritom používali slovo úcta či uctievanie, myslia tým, že si ich ctia. Ctiť si človeka ako človeka nie je modloslužba. www.inky.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk str. 9, poznámka pod čiarou.

Alebo: "A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži - Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili..." (Lukáš 9,30-34) Tí ľudia sa zjavili v sláve... Podľa Biblie určitú slávu a česť môžu mať okrem Pána Boha i veriaci ľudia, aspoň niektorí, napr. Mária a svätí, čiže nie iba Boh, hoci s ním to súvisí, nie izolovane od neho.
Hebrejci v Starom zákone mali úctu ku svätým, k otcom, prorokom zo svojich dejín, teda k ľuďom ako bol napr. Abrahám, Izák, Jakob, Mojžiš, Eliáš atď. A odvtedy ešte došlo k vykúpeniu ľudí Ježišom Kristom, takže tá úroveň ľudí bola ešte pozdvihnutá, svätých kresťanov. Cirkev má od Boha autoritu rozhodovať o tom, koho vyhlási za "svätého" (čo sa snaží objektívne zistiť): "Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


32.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 10. 2019, 22:35 avatar
31,....nie, ty si pletieš a aj RKC úctu a aj uctievanie! Nie je to o "stupňoch". Ježiš povedal, že "uctievanie patrí iba Bohu". A tu nie je reč len o klaňaní, lebo klaňať sa môžme aj vysokopostavenému človeku/kráľovi,vládcovi,atd/. Ale ak ide o klaňanie v zmysle uctievania/stačí kompromis/, tak už ide o modlárstvo! A toho sa RKC dopúšťa stále! Sorry!
Teda, nesmieme si voľne zamieňať úctu s uctievaním. A u vás aj u svätých a aj u Márií sa často píše o "uctievaní". A neviem , či pochodíš pred Bohom s rétorikou o nejakých "stupňoch"!?          


5.
označiť príspevok

the X žena
   8. 10. 2019, 14:38 avatar
pohanskych bohov je donemoty, gréckych, aztéckych , staroegyptskych, slovanskych, germánskych . toto je velmi komplexná téma. na ktorych sa špecializuješ ?
čo taky Odin ? sk.m.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
thor, erdas, frey, freya, tyr, loki, thurse, jecha,ostara, tanfana, frigg, hludana etc. stúpenci asatrú sa tiez povazujú za deti bohov.

btw, nie sú ziadny zlí bohovia, kazdy má svoju funkciu. kazdé bozstvo kazdá bytost prispieva k rovnováhe sveta


12.
označiť príspevok

Krištof
   8. 10. 2019, 15:03 avatar
Zdenek Váňa: "Jako pro většinu Indoevropanů je pro Slovany příznačný kult boha-hromovládce. Staroindický Indra, řecký Zeus, římský Jupiter, germánský Thor, keltský Taranis či baltský Perkunas - všichni odpovídají slovanskému Perunovi."

Teda skôr by som povedal, že v jednotlivých etnikách boli iné formy či mená, ale podstata bola tá istá Ako som k tomu raz napísal: "Dá sa konštatovať, že mýty a polyteizmus jednotlivých národov sa na seba podobajú, vychádzajú z rovnakého základu. Len mená bohov, javov či procesov sú rozdielne." Teda mená iné, podstata tá istá.
Svoj názor na tie "božstvá" som uviedol v 1., 2, takže asi tak
Súhlasí -era-


30.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 10. 2019, 21:36 avatar
5,.......Je iba jeden pravý Boh, a tí ostatní bud neexistujú, lebo ich vymysleli len ľudia, alebo sú to "bohovia", teda -démoni/padlí anjeli/.
Ak "rovnováhe sveta" prispieva iba Boh JEHOVA a jeho služobníci, anjeli!
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 21:25,  Američania majú v krvi násilie
dnes, 21:25,  Čo tam vyvádza lúza !
dnes, 21:23,  No vidíš ty trolka nikdy sa nestalo aby po po zabití bieleho sa páchalo násilie
dnes, 21:22,  Ty hlúpa stvora v tvojom amíkove sa deje čo sa deje a tvoje debilné magoriny na tom nič...
dnes, 21:20,  Toto sa v tejto chvíli deje v USA https://www.youtube.com/watch?v=iaIOvsa12_Q
dnes, 21:20,  62. zatial tu vidím len magora, čo gramofónuje ako pokazeny verkel .
dnes, 21:19,  56. skópiruj mi kde ospevujem podpalovanie, násilie a rabovanie, inak tu verejne potvdíš ze...
dnes, 21:17,  No vidíš hlupaňa ako sa zamotávaš do debilín ktoré tu neustále vypúšťaš :)
dnes, 21:16,  Ty klamárka on zabil 18 černochov ? Policajt už niekoľko dní sedí a furt lúza rabuje...
dnes, 21:15,  lebo si jebnuty? *21
dnes, 21:14,  54. 18 x krát nesedel, a teraz by ho tak isto nezabásli keby nezačali protestova .
dnes, 21:14,  Zlá stvora prečo keď biely zabije černocha rabujú sa obchody, zapaľujú autá, rozbíjajú...
dnes, 21:13,  zlá stvora ty nič nevysvetľuješ len klameš a troluješ
dnes, 21:12,  Furt len budeš trolovať nedáš sem také info pretože nikdy kvôli zabitiu bieleho sa...
dnes, 21:12,  34. chujovi to nevysvetlíš, ani to nemám v úmysle . len predchádzam tomu aby tu nemohol len...
dnes, 21:11,  Senilná zlá stvora aj biely policajt už dávno sedí a aj potom bolo páchané násilie. No...
dnes, 21:09,  51. skópiruj mi kde ospevujem podpalovanie, násilie a rabovanie . inak si len klamárske howno
dnes, 21:08,  48. ty chuj , pretoze toho policajta okamzite zavreli . a na tohto bolo podanych 18 stazností za...
dnes, 21:08,  Ty americká trolka no daj konečne kedy sa kvôli zabitiu bieleho černošským policajtom...
dnes, 21:07,  Ty trolka realitu nezmeníš zatajovaním pravdy. Po vražde bielej sa nepáchalo násilie
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Ak uspejete raz, môže to byť náhoda.
Ak uspejete dva razy, môže to byť šťastie.
Ak však uspejete i po tretíkrát, tak iba vďaka šikovnosti a usilovnosti.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(118 809 bytes in 0,231 seconds)