Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Podmienky v novom svete,v pozemskom raji.

11
reakcií
1035
prečítaní
Tému 7. septembra 2015, 01:02 založil Shagara.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
20. 03. 2011
60
03. 08. 2009
142
02. 01. 2010
5
 
 


1.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 9. 2015, 01:02 avatar
BOH umiestnil prvý ľudský pár do pozemského raja — záhrady Eden. Povedal im, aby mali deti a aby si ‚podmanili zem‘, to znamená, že mali rozširovať svoj rajský domov, ako sa postupne bude rozširovať ich rodina.
Už od začiatku bola zem priamo spojená s Božím predsavzatím s ľuďmi. „Nebesia, nebesia patria Jehovovi, ale zem dal ľudským synom,“ napísal žalmista. (Žalm 115:16) Božie pôvodné predsavzatie s ľudstvom bolo teda späté so zemou, nie s nebom. Ježiš a iní pisatelia potvrdili tento fakt,častými vyhláseniami:"Šťastní sú mierni,lebo oni zdedia zem". Mat.5:5.
Ježiš vo vzorovej modlitbe podnietil svojich učeníkov modliť sa, aby sa Božia vôľa diala „ako v nebi, tak i na zemi“. (Matúš 6:9, 10)
A tak, už aj preto,že Boh je Všemohúci a vždy plní svoje sľuby,....tak nič a nikto nemôže zmariť jeho pôvodné,a stále platné predsavzatie so zemou a ľudmi! A preto v blízkom čase opäť zjednotí ľudsku rodinu a pretvorí tento zdevastovaný/morálne,fyzicky,duševne,duchovne/ svet na krásnu rajskú záhradu,kde bude žiť ľudstvo v harmónií a v pokoji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,Zlo, násilie a vojny budú patriť minulosti................ V Biblii je zaznamenaný sľub:....... „Ešte chvíľku a zlého už nebude; a určite sa pozrieš na jeho miesto, a jeho nebude. Ale mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja. Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ (Žalm 37:10, 11, 29) Boh ‚spôsobí, aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme‘. (Žalm 46:9) Aké nádherné uistenia o bezpečí a pokoji!
Táto časť veršu, je vypísaná na múre neďaleko sídla OSN ,sa tiež v novom svete naplní. Citujem proroka Izaiáša:....... „Istotne bude konať súd medzi národmi a napraví záležitosti mnohých ľudí. A budú musieť prekovať svoje meče na radlice a svoje oštepy na záhradnícke nožnice. Národ nepozdvihne meč proti národu, ani sa už viac nebudú učiť vojne.“ — Izaiáš 2:4.

2,Budeme mať hojnosť zdravého a vynikajúceho jedla................... „Na zemi bude hojnosť obilia,“ spieval žalmista. „Na vrcholku hôr bude nadbytok.“ (Žalm 72:16) V tom čase už nikto nebude musieť znášať hrozné bolesti spôsobené hladom.
Keďže obilie obyčajne nerastie na vrcholkoch vrchov, tieto slová zdôrazňujú, aká úrodná bude v tom čase zem.

3,Nikto nebude trpieť zdravotnými ťažkosťami a chorobami. Skutočne,.............. „nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘“ (Izaiáš 33:24; 35:5, 6)
„V tom čase sa otvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. V tom čase sa bude chromý šplhať ako jeleň a jazyk nemého vykríkne radosťou.“ — Izaiáš 35:5, 6a.
Tu budú žiť ľudia, ktorí sa budú na novej zemi tešiť z telesného, emocionálneho a duchovného zdravia. Všetky choroby budú navždy vecou minulosti!

4,Okrem toho bolestné spomienky zo života v tomto starom svete „sa nebudú pripomínať, ani nevstúpia do srdca“. (Iz. 65:17).........."Veď, hľa, tvorím nové nebesia a novú zem a skoršie veci sa nebudú pripomínať, ani nevstúpia do srdca."
Ako bude poslušné ľudstvo postupovať k dokonalosti, ničivé účinky starnutia budú zvrátené. Okuliare, palice, barly, invalidné vozíky, nemocnice a lieky už nebudú potrebné. Aká to bude zmena, keď bude obnovená naša mladistvá sila! (Jób 33:25) Každé ráno sa zobudíme po kvalitnom nočnom spánku osviežení a pripravení začať nový deň, ktorý bude naplnený radostnou prácou.

5,Jeden spoločný jazyk..............Už aj dnes čistý duchovný jazyk — pravda o Bohu a o jeho predsavzatí — zjednocuje milióny ľudí zo všetkých jazykov, národností a náboženstiev, ktoré predtým vyznávali. (Sofoniáš 3:9) Zdalo by sa teda logické, že Boh ďalej zjednotí ľudstvo vo svojom novom svete tak, že všetkým ľuďom poskytne jeden spoločný jazyk, čím zvráti to, čo urobil v Bábeli.

6, Nebudú žiadne katastrofy!..........Svet bude totiž oázou pokoja. V plnej miere sa splní Boží sľub:........ „Môj ľud bude bývať na pokojnom mieste bývania a v sídlach plnej dôvery na nerušených miestach a na nerušených miestach odpočinku.“ — Izaiáš 32:18. Ježiš už počas svojho života na zemi ukázal,že má moc nad prírodnými živlami a že je ochotný túto moc použiť pre pokoj obyvateľov nového sveta.

7, Obnovená,zničená zem,púšťe...atd............... „Pustatina a bezvodné územie budú jasať a púšťová rovina sa bude tešiť a rozkvitne ako šafran.“ (Izaiáš 35:1)
„V pustatine vytrysknú vody a v púšťovej rovine bystriny. A žiarom vyprahnutá zem bude ako trstinový rybník a smädná zem ako vodné žriedla. Na mieste bývania šakalov, na mieste ich odpočinku, bude zelená tráva s trstinou a rastlinami papyrusu.“ (Izaiáš 35:6b, 7)

8,Príjemná práca a bývanie..........: „A istotne budú stavať domy a bývať v nich a istotne budú sadiť vinice a jesť ich ovocie. Nebudú stavať a niekto iný obývať; nebudú sadiť a niekto iný jesť. Veď dni môjho ľudu budú ako dni stromu; a moji vyvolení budú plne užívať diela svojich rúk. Nebudú sa lopotiť nadarmo, ani nebudú rodiť pre nepokoj, lebo sú potomstvom vytvoreným z Jehovových požehnaných a ich potomkovia s nimi.“ — Izaiáš 65:21–23.

9,Dokonca akoby ‚uzavrie zmluvu‘ so všetkými dravými zvieratami, a tak budú žiť v pokojnej podriadenosti voči ľuďom. — Hozeáš 2:18; 1. Mojžišova 1:26–28; Izaiáš 11:6–8.............. „‚Vlk a baránok sa budú svorne pásť a lev bude žrať slamu ako býk; a potravou hada bude prach. Nebudú nijako škodiť ani pôsobiť skazu na celom mojom svätom vrchu,‘ povedal Jehova.“ (Izaiáš 65:25)

10,Budú zvrátené účinky staroby........ „Vtedy mu [Boh] prejaví priazeň a povie: ‚Prepusť ho, aby nezostúpil do jamy. Našiel som výkupné. Jeho telo nech sa stane sviežejším ako za mlada; nech sa vráti do dní svojej mladistvej sily.‘“ (Jób 33:23–26)

11,Večný život v pozemskom raji.......... V Žalme 37:29 sa píše: „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“

12,Budú splnené,všetky správne,a prirodzené túžby človeka...... „Otváraš svoju ruku a uspokojuješ [správnu] túžbu všetkého živého.“ (Žalm 145:16)

13,Bude koniec chudoby,útlaku...... „On oslobodí chudobného, volajúceho o pomoc, tiež strápeného a každého, kto nemá pomocníka. Bude ľutovať poníženého a chudobného a duše chudobných zachráni. Z útlaku a násilia vykúpi ich duše a ich krv bude v jeho očiach drahocenná.“ — Žalm 72:12–14.

14,Oslobodenie od hriechu/sklonu k zlému,...odstránenie vnútorného rozporu/ a z toho plynúcej nedokonalosti...... „spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ (Ján 8:31, 32)

15,Nebude už smrť !!!............ „Zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“ — Zjavenie 21:4.

16,Tí,čo zomreli vo vernosti Bohu/ale aj tí,čo žili v dobe nevedomosti,alebo predčasne zomreli...atd./budú vzkriesení k životu.......... „Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas a vyjdú.“ .... „Nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých.“ /tých,čo nemohli z nejakých príčin získať spravodlivé postavenie pred Bohom skrze vieru v Krista/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samozrejme,....tých požehnaní a vecí,na ktoré sa už teraz môžeme tešiť .bude omnoho viac. A mnohé si ani teraz nedokážeme predstaviť. Napríklad,...ked bude mať človek čistú,jasnú myseľ,...ničím nezaťaženú,a ked budeme pokoj,radosť /šťastie/ prežívať v omnoho väčšej intenzite,ako teraz.
Jedno veľké požehnanie bude plynúť aj z toho,že všetci ľudia budú mať dobrý vzťah k Bohu,a budú sa môcť stále k nemu viac približovať. Stále je totiž pravdou,že práve duchovné dobrodenia majú ten najväčší význam,....a to bude platiť dvojnásobne i v novom svete,v pozemskom raji. To všetko bude prispievať k šťastiu,aj preto,že na svete bude súlad vo všetkom, a ľudia budú dokonalí a budú môcť po celú večnosť prijímať informácie,učiť sa, a tak stále napredovať.
A život v týchto podmienkach určite nebude nudný,....akokoľvek to dnes nevieme pochopiť. Boh Biblie je "Šťastným Bohom" a chce aby aj jeho ctitelia,jeho ľud bol šťastní!

"Skôr by sa pominulo nebo a zem, ako by sa pominulo najmenšie písmeno alebo časť písmena zo Zákona a nestalo sa všetko.“ — Matúš 5:17, 18.


2.
označiť príspevok

omega
   7. 9. 2015, 01:05 avatar
Co nedas aj nejaku prakticku temu?


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 9. 2015, 01:16 avatar
2.......A to je aká Omega?
Myslím si,že to,čo som napísal je tá "naj-praktickejšia" téma.
Mám pocit,že veľa času ľudstvu nezostáva,aby urobili niečo pre seba ,aby sa mohli tešiť z daľšieho praktického života v novom svete a v to neporovnateľne lepších podmienkach.
Utečenci,globálne otepľovanie,politické dianie,....atd,........sú veci o ktorých možno diskutovať,ale nič sa tým nezmení a nijak nám to nepomôže.....,ak aj áno-tak len nakrátko. Z dlhodobého hľadiska ale strácajú aj tento aspekt. Ak sme atakovaní blízkosťou Božieho zásahu,tak diskúsia o mnohých veciach/"praktických" aj tu na DF/ stráca svoj význam. Priorita je naše prežitie. Pretože "mŕtvy už nemajú podiel na ničom".


4.
označiť príspevok

omega
   7. 9. 2015, 01:41 avatar
Prave preto, ak nebudedes jest budes mrtvy. Tak by si mohol temu, ako pracujes.

Alebo ako maju ludia pracovat, aby sme mali kde byvat a co jest, aby sme neboli mrtvi prilis skoro


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 9. 2015, 15:46 avatar
4....Omega....ale ja jem. Aj dnes som mal -"vepŕo,knedlo,zelo". 
A uisťujem ťa,že biblické poznanie pomáha ľudom aj po praktickej stránke a núti ich k pracovitosti,čestnosti a podobne.
K chudobe práve vedie to,že ľudia ak sa nedržia istých hodnôt,a dobrých návykov ,tak práve preto sa zadlžia,sú leniví a chamtiví,a častokrát kupujú veci,ktoré nepotrebujú k životu.
Práve Biblia hovorí mnohými slovami......:"Kto nepracuje,nech ani ne je".
Biblický pisateľ Dávid to vyjadril takto: „Býval som mladým mužom, aj som zostarol, a predsa som nevidel žiadneho spravodlivého úplne opusteného, ani jeho potomstvo, ako hľadá chlieb.“
A to,že dnes je tu chudoba,nezamestnanosť ....tak to už je iná téma. Boh sa v každom prípade stará o svoj ľud,ktorý mu dôveruje a koná jeho vôľu. Ak sa stará o polné rastlinstvo,/poľné ľalie/tak určite sa postará o potreby ľudí.


5.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   7. 9. 2015, 07:08 avatar
shagara...zase klasika..svojské vysvetľovanie si nejasných veršov starého zákona.Potvrdzuje sa,že jehovisti nie sú kresťania.NZ,ktorý je vysvetlením SZ ignorujú.Ako idú tieto bludy o bývaní na starej zemi dokopy s 2.Petrovým listom?
---Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela, ktoré sú na nej.--
Tu sa píše,že zem i diela na nej sa pominú.
BOH tvorí NOVÉ nebesia a NOVÚ zem.Asi k tebe nedošli informácie,že táto zem už je zničená.


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 9. 2015, 13:54 avatar
Stefan....5......daný text nehovorí o zničení zeme. Ved ,ako by to potom sedelo s desiatkami Božích vyhlásení,že "zem bude trvať večne"?
Máme slová apoštola Petra chápať doslovne,ako to vnímaš ty?

Nie !!! Prečo? Pretože pochopenie týchto veršov musí byť v súlade s kontextom Petrovho listu i s ostatnými časťami Biblie.
A ako som už spomenul,....Biblia v iných častiach spomína opak,a uisťuje nás, že Boh čo si na začiatku/v edene/ zaumienil,to aj splní. Ak by sme tento text chápali doslovne, znamenalo by to, že nebesia, čiže vesmír — miliardy hviezd a ďalšia hmota —, budú strávené ohňom len preto, že na jedinom fliačiku v celom tom rozľahlom priestore sú zlí ľudia. Zamysli sa. Zničil by si celé kilometre piesočnatého pobrežia len preto, že jedno zrnko piesku sa ti nepáči? To by bolo nerozumné! A podobne ani Jehova nezničí celý vesmír, ktorý stvoril, len preto, že na jednom z jeho stvoriteľských diel vypukla vzbura.

Okrem toho je takýto pohľad v priamom rozpore so slovami Ježiša Krista, ktorý povedal: „Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem.“ (Matúš 5:5; Žalm 37:29) Postavil by milujúci otec pre svoju rodinu pohodlný dom/čo mohlo trvať miliońy rokov/ len preto, aby ho potom spálil? (Žalm 115:16) To je nemysliteľné! Hlavne,ked vieme že ľudstvo je tu len pár tisícročí! Jehova nie je len Stvoriteľom, ktorý mrhal svoje sily nadarmo,ale aj milujúcim Otcom. (Žalm 103:13; 1. Jána 4:8)

Peter používa výraz „zem“ v obraznom zmysle; označuje ním ľudskú spoločnosť — v tomto prípade zlú ľudskú spoločnosť. Všimnite si, že Peter poukazuje na podobnosť s potopou v Noachových dňoch. (2. Petra 3:5, 6) Vtedy boli zničení iba zlí ľudia; samotná zem a spravodlivý Noach s rodinou prežili. Podobne aj výraz „nebesia“ Peter používa v symbolickom zmysle. V tomto prípade „nebesia“ označujú ľudské vlády, ktoré vládnu nad bezbožnými. Teda nenapraviteľne zlí budú odstránení a odstránené budú aj všetky zlé vlády a budú nahradené Božou nebeskou vládou, čiže Kráľovstvom. (Daniel 2:44) Výraz "zem" sa aj na iných miestach v Písme vzťahuje na "ľudskú spoločnosť" a nie obecne na našu planétu,zem.
Alebo sa zamysli nad výrazom :" živly/prvky/ sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne."
Čo sú „živly/prvky/“, ktoré „sa... rozplynú“? Jeden biblický slovník definuje tieto prvky „živly“ ako „prvotné princípy“ alebo „základy“. Tento pojem, uvádza slovník, „sa používal na písmená abecedy, ktoré sú prvkami reči“. Teda „prvky“, o ktorých hovoril Peter, označujú základné veci, ktoré dávajú tomuto svetu jeho bezbožné vlastnosti, postoje, spôsoby konania a ciele. K ‚prvkom‘ patrí aj ‚duch sveta‘, ktorý „pôsobí v synoch neposlušnosti“. (1. Kor. 2:12; prečítajte Efezanom 2:1–3.) Tento duch alebo ‚vzduch‘ preniká Satanovým svetom. Podnecuje ľudí uvažovať, plánovať, hovoriť a konať spôsobom, ktorý odráža zmýšľanie Satana, pyšného, spurného „vládcu s mocou nad vzduchom“.

Bude teda planéta Zem zničená?
Určite nie! Zničená bude symbolická zem, čiže zlá ľudská spoločnosť. Doslovná Zem a bohabojná ľudská spoločnosť, ktorá na nej bude žiť, tu bude navždy. (Príslovia 2:21, 22)
Mám pocit,že práve tebe nedošlo,že nič sa nezmenilo na zemi a na jej trvalých základoch.


8.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   7. 9. 2015, 22:52 avatar
shagara...nuž ty by si rád všetkých presvedčil,že čierne je biele a naopak.
---A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela, ktoré sú na nej.--
Ty tam snáď vidíš niečo iné,ako to,že všetko pominie?Aká symbolická zem bude zničená.Možno že aj ty žiješ len symbolicky,Ježiš bol tiež asi len symbolický,nie?
Na to aby si to pochopil,môžeš použiť napr.Zjavenie 21,pokiaľ už neveríš ani vlastným očiam:
---Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet---
Je to úplne jednoduché.Keďže nebo a zem pominú,Ján videl nové nebo a novú zem.
Na to videl Ján sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha.Ale chrám v ňom nevidel,lebo :
---jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh, a Baránok---
Čo s tým shagara je tam nejaký chrám,alebo nie,alebo sú tam 3 ?Máte aj na to nejaký výklad?


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 9. 2015, 21:31 avatar
Stefan.....8....na to je jednoduchý výklad. Biblické "nebesia" a "zem" ,nie sú doslovné nebesia,ani doslovná zem. Už som písal z Izaiáša ako sa aj v staro-zákonných časoch zmenili "nebesia" a "zem",a predsa žiadny človek nespozoroval,že by sa vymenili doslovné nebesia,alebo zem. V Písme je viac krát zmienka o "nebesiach" a "zemi" a je úplne jasné,že ide o obrazné nebesia.
V Biblii je výraz „zem“ často použitý v obraznom zmysle a myslí sa ním ľudská spoločnosť. Vezmime si ako príklad nasledujúci text: „Celá zem mala stále jeden jazyk a jednu slovnú zásobu.“ (1. Mojžišova 11:1) Je zjavné, že slovo „zem“ sa tu vzťahuje na ľudí, ktorí žili na zemi. Ďalším príkladom je Žalm 96:1, v ktorom sa podľa Katolíckeho prekladu píše: „Spievaj Pánovi, celá zem!“ Je jasné, že v týchto, ako aj v mnohých ďalších textoch je slovo „zem“ použité v obraznom zmysle a vzťahuje sa na ľudí. — Žalm 96:13. A takýchto a príkladov je v Písme viac. To platí i na symbolické nebesia.
Biblia niekedy pripodobňuje vlády na zemi k nebesiam alebo k nebeským telesám. Napríklad utláčajúci babylonskí vládcovia boli opísaní ako podobní hviezdam, lebo sa povyšovali nad ostatných. (Izaiáš 14:12–14) Ako bolo predpovedané, obrazné babylonské „nebesia“, čiže vládnuca trieda, a „zem“, čiže podporovatelia tejto vlády, dospeli k svojmu koncu v roku 539 pred n. l. (Izaiáš 51:6) Tento príklad som už spomínal,a myslím ,že to bolo tebe. To vtedy umožnilo kajúcnym Židom vrátiť sa do Jeruzalema, kde začali vládnuť „nové nebesia“, čiže nová vláda, nad ‚novou zemou‘, čiže nad spravodlivou ľudskou spoločnosťou. — Izaiáš 65:17.
Samozrejme, aby si chápal tento príklad, tak to by si musel poznať biblickú reč. Napríklad sa tam /v texte,ktorý si citoval/ píše:...."mora už niet".
Vieš aké more už nebude? Pokiaľ by sa to vzťahovalo na nejakú zem,tak je nerozumné tvrdiť,že doslovné more nebude. Na nebesia sa to nemôže vzťahovať,....lebo tam doslovné more nie je,a ani zlí ľudia. A práve "zlí ľudia" sú tým "morom"!
Prečítaj si trebárs Izaiáša 57:20-21...." 20 Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže upokojiť a jeho vody vyplavujú bahno a blato. 21 Niet pokoja pre bezbožných, hovorí môj Boh."
A nerozumieš ani tomu Jeruzalemu,ani tomu chrámu. A JS majú výklad. Nie ako ty,že cituješ niečo,čo nevieš ani vysvetliť v základných pojmoch,a už vôbec nemôžeš niečo vyložiť tak,aby to bolo hodnoverné.
Faktom je,že v Písme je viac zmienok o pozemskom raji,o novom spravodlivom svete a o zmenených podmienkach,ako o nebi. A aj tak predsa ľudia vo všeobecnosti ignorujú tieto fakty! Prečo? Hlavne ked sa každý oháňa tvrdením/aj ty/ že Boh je Všemohúci,a že vždy to čo si zaumieni,tak to aj naplní. A to je pravda! A to platí i na pozemský raj. Izaiáš 55:11
Boh nezmenil svoje predsavzatie s ľudmi. Matúš 5:19 píše...:".... lebo pravdivo vám hovorím, že skôr by sa pominulo nebo a zem, ako by sa pominulo najmenšie písmeno alebo časť písmena zo Zákona a nestalo sa všetko." Mýlil sa Ježiš?
Ak pán Ježiš/podla teba Boh/ povie,že -"mierni zdedia zem", tak sa aj tu mýlil?......ako by si tieto slová vyložil? A ako vyložíš tie texty,kde sa jasne píše,že zem bude večne? /37 Zalm...atd/


10.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   10. 9. 2015, 07:40 avatar
Nie shagara,nemýli sa Pán Ježiš,ale ty.Robíš stále to isté.Vyťahuješ a účelovo prekrúcaš verše SZ.
Toto detinské dosadzovanie si do verov,čo ti vyhovuje / lebo však všetko je len obrazne / je smiešne.
Napr.Iz 65,17 vysvetľuje Ján v Zj 21,1---A videl som nové nebo a NOVÚ ZEM, lebo prvé nebo a prvá zem boly pominuly, a mora už nebolo---
2Petrov hovorí o zničení neba aj zeme.
Izaiáš nehovorí o siatí a oraní naveky,ako učíte,ale o uvedení stvorenia do pôvodného stavu pred hriechom a tam sa nič nepíše o dorábaní chleba v pote tváre.Takže ak si si kúpil koňa a pluh,tak to zase predaj.
Zopakujem ti ešte raz otázku,ak vieš odpovedz:
Na to videl Ján sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha.Ale chrám v ňom nevidel,lebo :
---jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh, a Baránok---
Čo s tým shagara je tam nejaký chrám,alebo nie,alebo sú tam 3 ?Máte aj na to nejaký výklad?


11.
označiť príspevok

salbea žena
   10. 9. 2015, 08:10 avatar
mne sa kvôli vam tak sprotivila filozofia,teologia,ze az
mam averziu na Boha,ci skor na ludi a na ich posahany svet
byt s ludmi,to je byt s blaznami a prisposobovat sa psycho debilnym atakom
ked spravis tototo,alebo budes kecat takto,alebo budes vnimat svet podla týchto prikazani....
horor


12.
označiť príspevok

milky945 muž
   26. 9. 2015, 14:10 avatar
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:55,  KakojiSS. čo je lepšie, akceptovať multi-kulti a zmieriť sa s tým, že medzi nami takí...
dnes, 18:55,  Preto sa uz nezapajam do nabozenskych tem ,
dnes, 18:54,  Ani sa nesnazim a ani nechcem a ani nebudem svatym , Ked som spoznal pravdu bolo mi do placu...
dnes, 18:54,  2Pac - Whats Going Wrong 'New2013' ( DJThugMind ) minúta 2:51
dnes, 18:52,  Ja som písal o nastavení WB...
dnes, 18:52,  Ty sa snažíš pôsobiť, ako svatý. Tak sa tak nesprávaj. Nestavaj sa do stredu.
dnes, 18:51,  Tak montáže..... *13*13*13 Lorenz, to je tento?...
dnes, 18:51,  Ja som spoznal pravdu a az zle mi je od toho , Nemal som to spoznat ,
dnes, 18:50,  Nikdy by som tebe neklamal ,
dnes, 18:49,  Ja som horsi ako satan ci lucifer , Oni su len oproti mne taka odroda z kkk ta A to niesom ani...
dnes, 18:49,  aspn vidíš borisek, kto tu robi vasne a preco.....Bez tejto extremistickej tlupy by tu bol v...
dnes, 18:49,  Tie zvukové montáže idu nacistom ako tie fotomontaže...
dnes, 18:48,  Ja som myslel tieň a nie slnko, vieš vôbec rozdiel medzi týmito dvomi slovami ? Nie ? Skús...
dnes, 18:48,  Schizofrénia. Pretvárka. Typické mafiánske praktiky. Príklad: Hitlerovi nacisti...
dnes, 18:48,  keď nemáš rád pozemské svetlo na 60% hovoríš pravdu na 40% sa mýliš
dnes, 18:48,  No a zlutoval som sa apovedal som si ze uz dost ,, dostali, Teraz pojdem do pekla ja ,,, ale uz...
dnes, 18:47,  Svatý muž, si ako medzi dvoma kameňmi.
dnes, 18:47,  Avril Lavigne - What The Hell (Official Music Video) notebooky vaiuo sa nepredávajú
dnes, 18:46,  Uvidíme.
dnes, 18:46,  Nie , nesedel, sedel som na takej drevenej malej stolicke a v ruke som mal palicu aby som bil...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Obráť tvár k slnku a všetky tiene padnú za teba.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(82 090 bytes in 0,627 seconds)