Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

PEKLO - alebo ako sme urobili zo sadizmu náboženskú cnosť?!

68
reakcií
1287
prečítaní
Tému 9. decembra 2017, 16:43 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 16:43 avatar
Niet hlbšieho rozporu v Písme ,ako táto náuka! Je tak duchovne perverzná,....nebiblická ,.....nelogická,....nespravodlivá,.....,ako len môže byť. Sotva by človek mohol vymyslieť ešte urážlivejší a morbídnejší koncept Božej lásky a spravodlivosti!
Mnohým úprimným ľudom práve táto náuka zabránila veriť v Boha pravdy,....v Boha Biblie!
Opakujem a zdôrazňujem,.......Ľudský rozum nie je schopný uvedomiť si, koľko zla napáchalo falošné učenie o večnom utrpení bezbožných.
Keď si uvedomíme, ako falošne predstavuje satan touto náukou Božiu povahu, nemôžeme sa diviť, že ľudia majú z takého Boha nie len strach a hrôzu, .........ale dokonca ho nenávidia. Príšerné predstavy o Bohu, ktoré sa týmto učením šíria z kazateľníc po celom svete, urobili z tisícov, ba miliónov ľudí pochybovačov ,rúhačov a ateistov.
Že to nie je pravda?
Skúsme sa zamyslieť nad jedným príkladom.
Malý Radko chodil do istej školy, vystrašený,apatický a skleslý.......až si raz učiteľka všimla popáleniny na jeho rukách a potom aj na tele. Ako sa neskôr vyšetrovaním zistilo,.....jeho otčim mu cigaretou a asi aj niečom iným robil tieto popáleniny a týral ho i inak,...za malé ,klasické detské prešľapy/zlá známka v škole, neskorý príchod domov,zamazané šatstvo, zle vykonaná práca,atď/.
Ako neskôr psychológ podal vysvetlenie,a spísal profil Radkovho otca,....tak išlo o sadistickú odchyľku.......psychopatické jednanie,...atď.
Tu ale chcem poukázať na reakcie okolia /rodiny,učiteľov,atď/,.....ktoré sa veľmi pohoršovali na správaní Radkovho otca.
Dané slová /nepublikovateľné/ na adresu previnilca , výstižne poukazovali na zvrátené správanie daného otca/otčima/.
A je to prirodzené,........ak týrame hocijako, niekoho/nielen pálením/,tak je to niečo nenormálne,neprirodzené,zvrátené!
A každý normálny človek odsudzuje dané správanie.
Ale ak ide o Boha,...večný trest v pekle,.....tak tu mnohí majú úplne iný názor.
A tak ,čo by pokladali za zvrátené v prípade človeka/ak týra niekoho/,...tak Bohu pripisujú, že koná obdobným, neprirodzeným spôsobom/týraním/ a teda sa správa nenormálne, a kruto! Ako keby Boh mal právo konať ako nenormálna a duševne nespôsobilá bytosť.
Že to tak nie je?! Lebo Boh má právo trestať bezbožníkov?! Samozrejme, má! Ale určite nikoho netýra, a už vôbec nie večne. Za ďalšie,,.......Boh nie je chladným mstiteľom, hlavne ak trest už nič nemôže napraviť/nie je tu žiadny progres/.
Aký zmysel má na veky trápiť nejakého človeka, ktorému je odopretá akákoľvek možnosť napraviť sa? Len z pomsty za to, že sa nerozhodol milovať Boha?
Preto,ak by existovalo peklo,.......opakujem a zdôrazňujem.......bola by to iba krutá pomsta na tých,.....čo si dovolili v neho neveriť!
Aký zmysel má na veky trápiť nejakého človeka, ktorému je odopretá akákoľvek možnosť napraviť sa? Len z pomsty za to, že sa nerozhodol milovať Boha?
Ale takto vnímať Boha je tiež anomália a je to niečo choré,neprirodzené!
Mohol by nejaký hriech, aj keby bol veľmi veľký, podnietiť Boha lásky, aby niekoho naveky trápil? NIE-NIKDY!
Už zo Starého zákona vidieť,že Boh konal vyrovnane a úmerne k danému previneniu. A večný trest , vo večnom trápení nie je niečim úmerným! Je to tak hrozná predstava,......ako z hľadiska trvania/času-nekonečne/, tak i múk/ako to mnohí "svätci" opisujú/,......že nie je ani len rozumom postihnuteľná a vykonateľná. Cez to všetko, väčšina "mysliacich" ľudí tomu verí. A človek nevie pochopiť-prečo?
Stalo sa mi už viackrát,keď som doklad oval Písmom ľudom,že peklo neexistuje,....tak boli doslovne až rozhorčený,..."že akoby to bolo,keby zlí netrpeli",.....a nechceli ani len pripustiť,že by neexistovalo,.....skoro ako keď malému dieťaťu zoberiete hračku,a to sa pustí kričať ostošesť! Zjavne aj títo "milovníci pekla", majú istú úchylku a sklony k niečomu,čo nie je prirodzené pre človeka. A predsa niektorým peklo učarovalo....:
Anglická kráľovná Mária I. (1553 – 1558), zvaná aj Krvavá, pretože upálila na hranici takmer 300 protestantov, údajne povedala: ......„Keďže duše kacírov majú po smrti večne horieť v pekle, nič nemôže byť vhodnejšie, než aby som napodobnila božskú pomstu tým, že ich vydám ohňu už na zemi.“
A potom,že "peklo nie je dielom Božím",...ale že "sami sa tam dostávame,svojim pričinením!" ,...ako dnes alibisticky tvrdí RKC pri mierne uhasenom,inovovanom pekle.
Je to presné tak ako napísal Anatol France ...:"Ludia sú náchylní uctievať zlovoľných bohov ,a všetko čo nie je ukrutné, sa im zdá nehodné zbožňovania. Ale práve taký ukrutný boh je satan,ktorý stojí za touto náukou.

--------------------------------------------------------------------------------
„Šeol“, „hádes“ — všeobecný hrob ľudstva,....ríša smrti,...podsvetie!

Zo Skutkov 2:27, kde Peter cituje Žalm 16:10, je zjavné, že hádes je rovnocenný šeolu a označuje všeobecný hrob ľudstva (opak gréckeho slova táfos, znamenajúceho jednotlivý hrob).
V Hebrejských písmach je výraz „šeol“ na 65 miestach, a to v hebrejskom masoretskom texte. Okrem toho v jednom prípade v Iz 7:11,....s istou obmenou.
„Hádes“ sa v Kresťanských gréckych písmach vyskytuje 10-krát, menovite v Mat 11:23; 16:18; Luk 10:15; 16:23; Sk 2:27, 31; Zj 1:18; 6:8; 20:13, 14, a pravdepodobne znamená „neviditeľné miesto“.
Tu opäť zdôrazňujem,že,.......V inšpirovaných písmach sú slová „šeol“ a „hádes“ spojené so smrťou a mŕtvymi, nie so životom a živými. (Zj 20:13) V týchto slovách niet myšlienky ani náznaku na radosť či bolesť, nebodaj pokračovania života v nejakej forme.
Niektoré biblické preklady vytvárajú zmätok tým, že dve rôzne grécke slová — geenna a haidés — prekladajú iba jedným slovom — „peklo“. V Biblii sa výraz geenna vzťahuje na úplné zničenie bez nádeje na vzkriesenie. Na rozdiel od toho ľudia, ktorí sú v haidése alebo hádese, majú nádej na vzkriesenie.
V každom prípade ,ani jedno slovo/hádes,gehenna/ neopisuje nejaké muky pri živote. A to si môžme potvrdiť!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Kto mi to dá, aby si ma ukryl v pekle [šeole] a schoval ma, dokiaľ neprejde tvoj hnev?“ (Jób 14:13,
Je absurdné myslieť si, že Jób túžil nájsť ochranu na nejakom ohnivo horúcom mieste! Pre Jóba znamenalo „peklo“ jednoducho hrob, kde by sa skončilo jeho utrpenie. Samozrejme,takých príkladov je viac.
Tiež prorok Jeremiáš sa vyjadruje istými slovami,ktoré popierajú myšlienku pekla:......"A postavili výšiny Tofetu+, ktorý je v údolí Hinnomovho syna, aby pálili svojich synov a svoje dcéry v ohni, niečo, čo som neprikázal a čo mi ani nevstúpilo do srdca.‘ Jer.7:31
Všimnime si myšlienku...." čo mi ani nevstúpilo do srdca."
Teda,....ako môžme pripisovať Bohu niečo,.....na čo len ani nepomyslel nikdy?! Nie ešte ,že by to zrealizoval vo forme "pohanského pekla",....miesta večných múk.
Na inom mieste Boh hovorí,že "táto myšlienka je mu odporná"!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ale čo je smrť, a aká je odplata za hriech?
Stav mŕtvych je objasnený v Kazateľovi 9:5, 10, kde čítame: „Mŕtvi nič nevedia... V záhrobí, do ktorého sa uberáš, niet práce ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti.“ (Evanjelický preklad)
Podľa Písiem je smrť stav neexistencie. Mŕtvi nemajú žiadne vedomie, žiadne pocity, žiadne myšlienky.
A tak niet čo riešiť! Jedným textom by sme mohli zrušiť peklo:...."Plat za hriech je smrť". Rim.,6:23
Alebo....."Duša ktorá hreší,zomrie"!
Je smutne,....že keď sa prijala nebiblická náuka o nesmrteľnosti duše,....tak sa muselo rýchlo vynájsť aj miesto kam poslať hriešne nesmrteľné duše. A tak teológovia vynašli peklo,....a pomohlo im pohanstvo,...Platon, poprípade mystéria Egypta,Babylonu!
A na nich stavali aj takzvaní veľkí učitelia. Augustína nespomeniem,,,,,,,pretože jeho myľlienky sú doslova náboženským sadizmom,....ale spomeniem vtipkára Tomáša Akvinského:....... dielo-Teologická summa, a v stať quaestio 97.
si kladie otázku, či sú zatratení súžení iba trestom ohňa, a odpovedá, že ohňom sa tu označuje každé
prudké súženie, preto podľa neho zatratení budú prechádzať z najprudšieho tepla do najprudšej zimy bez toho, aby v nich došlo k nejakému osvieženiu" ([1], 720).
Niečo na spôsob fínskej sauny,....ale samozrejme v extrémnom prevedení,....a permanentka je nastálo!/večne/
Dodáva, že k tomu prispieva prirodzená poloha miesta, "pretože v strede zeme, kde sa peklo umiestňuje, nemôže byť iný oheň ako „kalný, nepokojný a dymový".V troch posledných otázkach sa Akvinský zaoberá pekelným ohňom. Tvrdí, že oheň v pekle ,je telesný, pretože telu sa nemôže prispôsobiť vhodnejší trest ako telesný" ([1], 725). „V tom, čo má z povahy ohňa, patrí k tomu istému druhu ako oheň, ktorý poznáme, má však niektoré iné vlastnosti ako
náš oheň; nemusí byť zapálený, a nie je živený drevom([1], 726 an.) Na záver tvrdí, že peklo Je pod zemou" ([1], 729).
Aj keď sa upustilo v niečom z jeho názorov,/a že dogmy sa nemenia?/,.....vízie svätcov oponuje katechizmu RKC a výkladu pekla.
Otázka na nás:...."Kto tak veľmi chce,aby sme verili že Boh lásky trestá vo večnom odlúčení,pekle,trápení?
Odpoveď je jednoduchá,....ten ,kto po celú dobu ohovára Boha a jeho služobníkov,-jeho odporca,satan!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je radostné vedieť,že "peklo" bude zničené a aj smrť v symbolickom "ohnivom jazere",......a už nikdy nebude miasť miernych a pokorných ľudí.
V súvislosti so vzkriesením Biblia hovorí: ......„Smrť i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich.“ (Zjavenie 20:13, 14, Roháčkov preklad) Vyprázdnenie „pekla“ bude znamenať, že tým, ktorých Boh posúdi ako hodných vzkriesenia, bude vrátený život. (Ján 5:28, 29; Skutky 24:15) Áno, znova sa stretneme s našimi blízkymi, ktorí zomreli — a to vďaka Jehovovi, .....Bohu nekonečnej lásky. Aká nádherná vyhliadka do budúcnosti!
Zjavenie 21:4 to vyjadruje takto:......"Nato som počul silný hlas hovoriť z trónu: „Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi. 4 A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEBOJME SA PEKLA,....ale majme bázeň a poznanie Boha LÁSKY!

Viac na ...:www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí milky945


2.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 17:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 17:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 17:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 17:30 avatar
2,.....vytrhávanie z kontextu na spôsob trinitárov.
Prečítal si úvodnú časť,...ale tú druhú nie
Lebo u Matúša sa tiež cituje daný text......"ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne."
Ale ak sa tu píše .."zničiť dušu",....ako to chápať? Ako nesmrteľnosť?
"Duša ktorá hreší zomrie",....punktum! Ezechiel 18:24
Pre väčšinu ľudí je smrť -nebytie,....ale pre dušičkárov ,len prechod do iného bytia. 
A to,že to Biblia vyvracia,....to je vedľajšie. "Ja chcem byť nesmrteľný duch Teoma",.....prosímmm,.......tak nás naučili slepí pastieri, ktorí nás vedú, a ja tomu verím ,viac ako Božiemu slovu,....
    
Súhlasí milky945


8.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 17:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 17:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 18:10 avatar
8,...Fotoon,alias Teoma nelaškuj!
Možno v ten deň,....ale trval niekoľko storočí.  
A tak stačil narobiť veľa detí,....zostárnuť a nakoniec zomrieť!


17.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 18:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 18:42 avatar
17,...a jeho deti ,kto porobil? Evolúcia,....alebo z plastelíny ich had ušúľal? 


30.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 18:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 18:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 18:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 18:34 avatar
13,......Citujem/nie JS/,......."V prvom prípade je slovné spojenie „ríša smrti“ v originále „šeol“, a v druhom už je v tom istom slovnom spojení použité slovo „hádes“. Je to určitý dôkaz, že obidva spomínané výrazy sa vzťahujú na ten istý význam. Ako dostatočným dôkazom je skutočnosť, že Septuaginta, grécky preklad Starého Zákona z hebrejčiny z r. cca 275 n.l. uvádza za slovom „šeol“ slovo „hádes“. Zistili sme, že „šeol“ /hebrejsky/ a „hádes“ /grécky/ majú ten istý význam a označujú miesto pobytu zosnulých. "
Jednoducho-ríša smrti. /podsvetie/A tam sú ako dobrí a zlí, a mŕtvi!
Výraz "peklo" v Písmach nie je! Indoktrinácia peklom spočíva aj v tom,že niekde/kde to niekomu pasuje/ je slovo hádes preložené ako "peklo",...inde ako "podsvetie",..."ríša smrti",..."hrob".
Prečo ten zmätok? Oblbnúť ľudí,oklamať ich!
A dané podobenstvo o Lazárovi a boháčovi je poučenie na základe fiktívneho/nereálneho/ príbehu. Ale to som už vysvetľoval........wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


36.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 19:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 19:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 19:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 19:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 19:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 12. 2017, 19:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.56.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:33 avatar
38,.....tak aj "červy" sú už nesmrteľné?  
A peklo ktoré bude hodné tiež do ohnivého jazera,....to bude ako trpieť? 
A aj smrť? Tá si to zaslúži,....len neviem či koťuha vie niečo o bolesti a podobne?   
Bože ,.....prečo,.....??????


47.
označiť príspevok

milky945 muž
   10. 12. 2017, 13:00 avatar
teóma 2, zvykneš mávať takto úderné jedno-veršové príspevky bez vysvetlenia. V tomto prípade si citoval vlastne len jedno slovo (Peklo). Čo keby si sa pozrel aj na kontext? Potom by si zistil isté nezrovnalosti.

1. Ježiš povedal vetu „Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť“. Keď v tejto vete hovorí o konci pozemskej existencie, tak analogicky je myslené „má moc uvrhnúť do pekla“. Tu analogicky hovorí o konci celkovej existencie, o absolútnom konci človeka. Takto mi to dáva zmysel. Nedáva mi zmysel to, keď v prvom hovorí o konci pozemskej existencie a v druhom údajne o hriankovaní v pekle.

2. Ježiš to hovoril svojim priateľom, aj vlasy ich hlavy všetky sú spočítané. Sú drahší nad mnoho vrabcov. (Lk 12:4-7) Tak sa pýtam. Môže Ježiš v jednej vete hovoriť o nich, že sú jeho priatelia a zároveň ich strašiť mučením v pekle? Ja tvrdím, že nie. A ďalej je to ešte vtipnejšie. Ak hovoril o pekle na mučenie, je zaujímavé, že iba svojim priateľom. Chudáci nepriatelia, majú tam už asi miesto isté. :-(


49.
označiť príspevok

Fotooon muž
   11. 12. 2017, 06:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

milky945 muž
   11. 12. 2017, 23:11 avatar
Fotón 49, dávam prednosť logike a kontextu pred spoliehaním sa na jediné slovíčko, zvlášť keď slovo "apokteinó" má toľko významov a tvoj favorit ("zaobstarať večné utrpenie v pekle" je len jeden z mnohých aj to iba v niektorých slovníkoch / prekladoch.

Takže ak slovo "apokteinó" sa prekladá aj ako "zabiť akýmkoľvek spôsobom, zničiť, uhasiť, zrušiť, spôsobiť smrť", tak pre mňa znamená koniec existencie alebo tomu podobné (s nádejou na vzkriesenie). Význam slova v gréčtine aj vzhľadom na kontext ma nepustí myslieť si niečo iné.

Dovoľ mi ešte jednu poznámku. Slovo "apokteinó" vo verši Lk 12:4 („Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť.“) sa ani nedá použiť vo význame : “zbaviť duchovného života a zaobstarať večné utrpenie v pekle“, ktoré som ešte neuviedol a sú na poslednom mieste v slovníku. Takže naozaj gréčtina nepustí.
Súhlasí Shagara


55.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 02:44 avatar
54,.....komické je to,....že Fotoon prehliada všetky slová,vety,texty,správy Písma ,ktoré tvrdia o opaku!
Je teda Biblia rozporuplná? NIE !!!
To je len dôsledok toho,že niekto si zamieňa symboly/obrazy/ za realitu,...aby tak podporil svoju nebiblickú a nelogickú náuku.
Nerozumiem,.....to naozaj niekomu nedochádza,.....že večne trpieť je totálna anomália a vzdanie sa rozumu,....a ľudskosti?!
A tie slovíčka sa dajú naozaj veľmi ľahko vysvetliť a uviesť na pravú mieru ,ako to vlastne je? Ale "pekelníkom" ide úplne o niečo iné!


51.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 12. 2017, 13:45 avatar
47,.....celý problém je v tom,.....že mnohí chápu "hádes,gehennu,mučenie", doslovne. A v tom je celý zádrhel. Tu ide o symbolické znázornenie zničenia hriešnikov,....o smrť,.....neexistenciu! Teda,....žiedne večné mučenie nehrozí.
Viera v peklo aj narúša slobodnú vôľu človeka!
Lebo tým by Boh podmieňoval záchranu tým,že by "dával nôž na krk" všetkým ľudom a hovoril im:....."Ak ma nebudete uctievať ,budem vás po celú večnosť mučiť"! A to je neprípustné,....a potierala by sa tým slobodná voľba človeka. Boh chce aby sme dobrovoľne,....a na základe lásky a poznania mu ochotne slúžili.
Peklo nesplň žiadny rozumný účel! Uspokojuje iba sadistická sklony tých ,čo ho vymysleli a tých ,čo mu veria. A to nemá nič spoločné s kresťanstvom.


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 17:21 avatar
4,......ateisti a prostitútky takých ako ty,....predbiehajú do Božieho kráľovstva!  


6.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 17:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 18:11 avatar
6,......jasné,....ja nekráčam s nimi ako ty! 


41.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 12. 2017, 19:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 19:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 18:23 avatar
Top 10: Najzvláštnejšie výklady pekla:

................................................................
10. Dom klamstiev.Zoroastrizmus
9. Irkalla-babylonské podsvetie
8. Helheim-ríša mŕtvych v severskej mytológií
7. Avici alebo Večné peklo-budhizmus/prvý stupeň/
6. Naraka- druhý stupeň/horší/ v budhizme
5. Kasyrgan-mongolské šamanstvo
4. Čierne niťové peklo-tibetský budhizmus
3. Swedenborgovo peklo-švédska vízia pekla
2. Mictlan-aztécke podsvetie
1. Tartarus-staroveké grécko
----------------------------------------------------------------------------
Ale aj my /Babylonské kresťanstvo/ máme svoje peklo. Kam sa na nás hrabú pohania,.....Svätá Faustína by vám vedela o tom rozprávať,...ona tam bola na exkurzii,....
   


15.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 18:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 18:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 18:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 18:46 avatar
21,..... Apoštol Pavol pod inšpiráciou napísal: „Aj keby sme vám však my alebo anjel z neba azda oznamovali ako dobré posolstvo niečo iné než to, čo sme vám oznamovali ako dobré posolstvo, nech je prekliaty.“ (Galaťanom 1:8)
---------------------------------------------------------
"Anjel svetla" ..... sa len snaží zohyzdiť Boha a urobiť z neho sadistu, a chladného,necitlivého,nespravodlivého mstiteľa.
Oprdené je jeho peklo,..... 


22.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 18:41 avatar
16,....videl som veľa videí o pekle. A satan ich musí mať naozaj veľa,...lebo každé je iné.
Ale možno sa to tam delí na hviezdičkové stupne pobytu a služieb,...neviem?!
Stačí my prečítať pár "svätých" a viem kto im to zjavoval peklo?
A veríš v Máriu,matku božiu?
Prečo ona tak vehementne nástojí na "hroznom pekle"?

Lebo=pseudoMária =šaňo rožkatý,alias Belzebub.    


27.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 18:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 18:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 18:37 avatar
15,...ale satan a Jehova sú dva protipóly! Ja tvojho kuriča nejak nemusím,....ani jeho náuky.
Mne stačí Slovo Boha..."Plat za hriech je smrť",....nie mučenie,večné,....   


20.
označiť príspevok

Fotooon muž
   9. 12. 2017, 18:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

veriaci-4
   9. 12. 2017, 18:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 18:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 18:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 18:50 avatar
26,...to čo si spomenul-----sú všetko pohanské,nechutné a nebiblické náuky!
Vylučuju sa tým,že stoja proti tvrdeniu Písma!


35.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 18:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 18:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 18:48 avatar
28,...to je tvoja dedukcia! Peklo sa vylučuje svojim obsahom,....a perverznosťou. Je opakom všetkého,čo je Boh lásky,Boh Biblie!


34.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 18:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

peter67 muž
   9. 12. 2017, 19:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

teóma muž
   9. 12. 2017, 19:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

salbea žena
   10. 12. 2017, 10:00 avatar
vy tu mate Pismo, cim chcete obsadit to miesto a stat sa clenom nie na roky ale na vecnost cohosi, co nazyvate rozne
nebo, raj, nirvana, islamisti a zidia a v ostatnych vierovyznanciach neviem ako sa tie miesta nazyvaju a vystrihat sa ineho miesta
sakra nie je to miesto, neviem ako to mam spravne nazvat
ja na to pridem


48.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   11. 12. 2017, 02:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.50.
označiť príspevok

Fotooon muž
   11. 12. 2017, 06:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 12. 2017, 13:49 avatar
48,....doslovný preklad znie: ....."a brány smrti ju nepremôžu"! Peklo je výraz,ktorý tam nepatrí,....je to svojvoľný preklad slova-"hádes". Slovo "peklo" je z pohanskej mytológie a dali ho do prekladov tí, čo chceli ľudí udržiavať v strachu,....a chceli tak podporiť svoju nebiblickú náuku.
Smutné a nešťastné je to,....že dané slovo "hádes",.......mnohí prekladajú viacerými spôsobmi,tak ako im to vyhovuje!


68.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 12. 2017, 19:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 12. 2017, 19:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 12. 2017, 13:51 avatar
48,.....alebo ešte inak! Dané slová poukazujú,že....."Boží ľud,Kristovu cirkev nič nepremôže,ani samotná smrť,, ríša smrti, podsvetie"!


57.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 12. 2017, 13:49 avatar
teóma, k "30".... tvrdíš, že "Adam v ten deň zomrel".... mohol by si napísať, ako to myslíš.... pretože v príbehu genesis nie je o tom, žeby akokoľvek zomrel, ani zmienka.... 
Súhlasí Shagara


58.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:56 avatar
57,...teoma len žartuje. Ale to by bol zázrak,.....Adam zomrel a mal ešte potom mnoho detí!
Teoma,....zo skúmavky?,.....alebo ako sito myslel Fotoon? 


60.
označiť príspevok

teóma muž
   14. 12. 2017, 18:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 18:19 avatar
60,...stačí uviesť text ,kde sa píše ,že Adam doslovne zomrel. A je to vybavené! A kľud,......bude aj lepšie, niekaždému to rovnako páli,.... 


64.
označiť príspevok

teóma muž
   14. 12. 2017, 18:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

teóma muž
   14. 12. 2017, 18:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 12. 2017, 14:00 avatar
Shagara, nemyslím si, že žartuje.... predpokladám, že uveril trepaniam o tom, že Adam sa "stal mŕtvym" pred Bohom, prípadne, že síce nezomrel "telesne", ale zomrel "duchovne".... ale veď nech sa vyjadrí on a uvedie veci na pravú mieru...  
Súhlasí teóma


61.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 18:17 avatar
59,......on to zrejme myslí doslovne,....lebo to,že "zomrel duchovne" ,som mu spomínal /a je to fakt/,....ale on to odmietal.
Aj preto nechápem o čom to stále točí?
Nech povie už konkrétne ako zomrie? Lebo mne sa vysmieval ,keď som mu povedal ,že "duchovne len zomreli!"
Tak z toho viem,....že myslel na doslovnú smrť! Ale čo potom jeho deti/Adama/? Nebodaj si nejaká opica obliekla Adamove slipy,...a možno sa niečo ujalo,....ktovie? 


63.
označiť príspevok

teóma muž
   14. 12. 2017, 18:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 12. 2017, 13:51 avatar
teóma, zomrel duchovne?  ....mohol by si uviesť čo znamená zomrieť duchovne? .... uviesť verše, z ktorých vyplýva, že "duchovne zomrel"?
Napísané je:
"Vtedy povedal Hospodin Bôh: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé."
Ak by uvedené znamenalo "zomrieť duchovne", potom by ale Boh bol duchovne mŕtvy... keďže, podľa Teba, duchovne zomrel a daný verš tvrdí, že sa stal takým ako Boh....
Súhlasí milky945


67.
označiť príspevok

milky945 muž
   15. 12. 2017, 14:44 avatar
Tull, ja som sa to tiež pýtal už neraz, no dostal som buď žiadnu alebo nie príliš zrozumiteľnú odpoveď.

Takže ako Adam zomrel?

Myslím si, že stratil božiu priazeň, Boh s ním prestal "chodiť" a vyučovať ho. Okrem toho skončila jeho "nesmrteľnosť". Kým pred hriechom mohol žiť večne, po hriechu mohol už len dožiť ako my teraz.

Nemyslím si, že sa Adam zmenil nejako duchovne, že duchovne zomrel, ako zvyknú hovoriť kresťania. Bol ten istý pred a po. To si myslím aj napriek slovám / veršom, ktoré si citoval v 66.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:41,  https://www.dennikdnes.com/2020/08/08/kotleba-rozdrtil-sucasnu-vladu-a-prockovi-poslal-tento-stip...
dnes, 00:38,  Vyberám si pečeň. *29
dnes, 00:33,  Pekný smajl tam mal byť. .. idem, čavo. ..
dnes, 00:32,  Zuby alebo pečeň, vyber si. .. *34
dnes, 00:32,  *13 *13 Ti vravím, že umyť zuby a spať. Chceš mať krásne zuby? ..
dnes, 00:31,  Bojííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí...
dnes, 00:30,  No tak netráp sa tým, čo nezmeníš, spievajú.
dnes, 00:30,  Pššššššššššššššššššššššššššššššt......... *38
dnes, 00:29,  Pffff. .. *21
dnes, 00:28,  Neboj neskamenela, hneď by si zo seba zhadzovala šatstvo. *13*13
dnes, 00:27,  Ee. .. a dúfam, že nejsi medúza, alebo niečo podobné. .. žeby som sa pozrela a by som...
dnes, 00:25,  A ty mi do nich vidíš ? *06*06
dnes, 00:24,  Možno Ťa nevidí. Možno ti nevidí do tých krásnych očí.. *21 *21
dnes, 00:21,  Ešte viac sa bojíííííííííííííííííííííííííííííím........... *38
dnes, 00:21,  Neboj, veď je tu teoma, ešte. *21
dnes, 00:19,  Bojííííííííííííííííííííííím sa...................
dnes, 00:19,  Hej? .. Milan46 umyť zuby a spať. *21
dnes, 00:18,  Nie, je sa väčšinou smejem, lebo smiech je liek. *04
dnes, 00:17,  Neviem jak sa to opýtať. ..
dnes, 00:17,  Haha, že v reály sa netváriš zamračene, nie? ..
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Všetci sme iní, ale všetci sme si rovní.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(178 369 bytes in 0,393 seconds)