Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Pár poznámok k osobnému bohu.

72
reakcií
1913
prečítaní
Tému 20. januára 2013, 08:41 založil nabzlo.

podobné témy:1.
označiť príspevok

nabzlo muž
   20. 1. 2013, 08:41 avatar
Zdroj: Mgr. Michal Hanko, matematik
Dátum: 20.1.2013

Doteraz som obhajoval hlavne tézu, že je vysoko pravdepodobné, že kresťanstvo je falošné, a že teda kresťanský boh neexistuje. Kresťanstvo poskytuje množstvom svojich tvrdení pomerne ľahký terč.

Moderní kresťania veľmi správne nahliadli, že pred kritickým rozborom svojich názorov možno pomerne efektívne uhýbať tak, že obraz svojho Boha "zahmlí", znekonkrétni, z rady svojich tvrdení ustúpi, odsunú boha do hmly transcendentna a nepoznateľna ... Ja sa dnes chcem zamyslieť nad niektorými takto obecne pojatými predstavami boha.

***

Začnime zábavnou predstavou boha, "o ktorom nemožno nič povedať". Boha, ktorý je absolútne nedefinovateľný. Čo by to znamenalo? Ak nemožno o takomto bohu nič povedať, potom ani to, že stvoril Vesmír. Nemožno o ňom ani povedať, či myslí, či je to osoba, nemožno povedať či niečo chce, či mu záleží na človeku, nemožno povedať, či nie je totožný s nejakou rýdzo fyzikálnou entitou, napr. s časopriestorom, virtuálnym vákuom, alebo napríklad so Všehomírom (panteistický boh).

Označovať nedefinovateľnú entitu slovkom boh, sa mi javí ako zmätočné. Slovo boh implikuje isté vlastnosti (všemohúcnosť, vševedúcnosť, stvoril Vesmír, atď.) ktoré sa k "nekonkrétnemu bohu" neviažu. K nekonkrétnemu bohu sa neviaže žiadna vlastnosť - jedná sa teda o úplne vyprázdnený pojem.

Pre predstavu skúsme zvážiť, aký by malo zmysel premýšľať napríklad o mobile, ktorý však nespĺňa žiaden z atribútov mobilom štandardne pripisovaných: nemožno z neho volať, nemá ani displej ani klávesnicu ani batériu, ani základnú dosku a procesor, je nehmotný, leží mimo čas a priestor, ... aký zmysel má o takej "entite" povedať, že je to mobil? A aký má zmysel o nej premýšľať?

Ako ateista netvrdím, že podobné entity neexistujú, pretože samotná diskusia o nich je nezmyselná, a nemá zmysel ani "veriť" či neveriť v ich existenciu alebo neexistenciu. Pojmy, ktorým nemožno dať obsah, sa nemá zmysel zaoberať.

Entite, ktorej nie sme schopní priradiť žiadny atribút, hovorme prázdna entita. Tvrdenie "verím, že existuje boh, o ktorom ale nie som schopný nič povedať" je potom ekvivalentné tvrdenie "verím, že existuje prázdna entita".

***

Teraz uvažujme o stupienok konkrétneho boha: prisúďme mu jediný základný božský atribút, že totiž stvoril Vesmír. Lenže slovko "stvoril" v sebe skrýva predporozumenie, že boh je osoba. Že nejako koná, niečo chce, a v tomto prípade niečo vytvoril. Túto možnosť si nechajme na neskôr, a zo "stvorenia" Vesmíru málinko zľavme. Povedzme, že náš boh je prvotnou príčinou Vesmíru.

Lenže boh (hovorme radšej entita) ktorá je prvotnou príčinou Vesmíru môže byť rýdzo fyzikálna. Môže to byť falošné vákuum, môže to byť nejaká kozmická "tvorivá" sila, môže to byť nám neznámy fyzikálny jav, ktorý odpálil singularitu Big Bang - a asi nie je príliš v súlade s naším chápaním označovať takéto neosobné javy, sily či entity pojmom boh.

Ak by teda Vesmír mal nejakú neosobnú prvotnú príčinu, ja osobne by som sa zdráhal popísať túto skutočnosť tvrdením, že existuje boh. Ak by sme sa však zhodli, že túto neosobnú prvotnú príčinu takto nazveme, potom by som s existenciou boha nemal najmenší problém. Boh ako falošné vákuum - prečo nie?

***

Vráťme sa teda k bohu, ktorý je stvoriteľom Vesmíru - a je teda osobný. Myslí, niečo chce, a nejako koná. Ukážem, že už len tento veľmi všeobecný model je dosť problematický, a teda ťažko uveriteľný.

Predovšetkým, pre osobného boha musí plynúť čas. Nemusí to byť nutne "náš" čas, ale nejaký (napríklad) na našom čase nezávislý "božský" čas pre neho musí plynúť, inak by boh nemohol ani konať, ani myslieť, ani čokoľvek chcieť, pretože to všetko sú deje, a tie prebiehajú v čase.

Ak však pre boha plynie čas, potom myšlienka boha ako prvotné príčiny nerieši (zdanlivý) problém večného Vesmíru. Pre boha s jeho časom, plynúcim až do nekonečnej minulosti, platí úplne to isté čo pre náš Vesmír s naším časom. Ak je možné, aby nekonečne dlhý čas do minulosti uplynul pre boha, je to isté možné aj pre samotný náš Vesmír, a hypotéza boha v tomto smere neprináša pridanú hodnotu.

Ďalej je v hre prastará otázka, čo asi boh robil, ako konal, nekonečne dlhú dobu pred stvorením Vesmíru. Ak nebolo totiž nič okrem neho, tak na akých objektoch sa mohli jeho akty realizovať? Na žiadnych, žiadne totiž neboli. Musel byť nekonečne dlhú dobu v pokoji - a konať začal až stvorením nášho Vesmíru a po ňom, svojimi zásahmi do neho.

Ak mal aj pred stvorením nášho Vesmíru okolo seba boh nejaké objekty, na ktorých mohol konať, potom sa pýtajme, kde sa vzali. Buď existovali nezávisle na ňom - a potom defacto vysvetľujeme vznik nášho Vesmíru existenciou "vyššieho Vesmíru", teda boha a objektov okolo neho, ktoré nestvoril. Alebo ich stvoril, a tým posúvame našu otázku pred okamih ich stvorenia, a prípadné nekonečné obdobie božieho pokoja predtým.

Je tiež možné, že boh tvorí od vekov, stále, a náš Vesmír je teda nekonečný v rade božích pokusov. (Čo stavia do trochu iného svetla bezhraničnú božiu lásku k nám, a obeť jeho jediného Syna ... ale tým sa opäť dostávam ku kresťanstvu, čo som si pre dnešok predsavzal, že robiť nebudem.) Koľko veriacich by sa asi k takej myšlienke hlásilo?

***

Okrem toho že koná, je vlastnosťou osoby tiež to, že mysli. O bohu sa ale prakticky vždy predpokladá, že je vševedúci. Môže vševedúci boh myslieť? Myslenie je predsa odvodzovanie nových, doteraz nám neznámych informácií z informácií, ktoré sú nám dostupné, za použitia logických pravidiel, našej pamäti atď. To je ale v rozpore s božou vševedúcnosťou. Vševedúci boh všetko vie, a teda nemôže myslieť, pretože neexistujú žiadne pre neho nové veci, ktoré by mohol vymýšľať. Osobné boh teda nemôže byť ani zďaleka vševediaci.

Za pomocou mysle sa tiež navigujeme v reálnom svete, plánujeme svoje ďalšie správanie, pokúšame sa predikovať správanie ostatných entít okolo nás, a na základe toho prispôsobiť svoje konanie. Nič z toho ale nemôže platiť pre boha, pretože on určite nie je jedna z entít v našom svete, on na ňom má byť nezávislý, pretože ho (z definície) stvoril.

O čom boh premýšľal pred stvorením Vesmíru? Ak platí model priebežného nekonečného tvorenia, potom boh môže od vekov premýšľať stále nové a nové stvorenia, a tie potom tvoriť - čo by dávalo pomerne vysokú pravdepodobnosť, že totiž boh vo svojom tvorení bude rovnako pokračovať, až na veky ... Iste nikto nie je tak namyslený, aby si trúfol špekulovať o tom, že po nekonečnej dobe tvorenia sme prvé bytosti, ktoré boh stvoril. Iste aj mnoho jeho predchádzajúcich tvorivých aktov obsahovalo bytosti, zrejme dokonca nekonečne veľa (inak by musel nekonečne dlho tvoriť ne-bytosti, a v určitom čase by musel stvoriť prvú bytosť). Mohol by som pokračovať úvahami o spáse v predchádzajúcich a budúcich stvoreniach, o tom čo sa stalo alebo stane so všetkými tými dušičkami - a koľko na súčasných kresťanov pri tom všetkom ostane božej pozornosti - ale radšej toho už nechajme. Myslím, že som pomerne dostatočne ukázal, že model večného tvorenia príliš uveriteľný nie je.

Boh mohol aj celú večnosť premýšľať (hovorme v tomto prípade fantazírovať) o možných svetoch, bez toho, aby ich tvoril - až po nekonečnej dobe by sa rozkýval, a začal s tvorením. Náš svet by samozrejme nebol zďaleka nutne týmto prvým stvoreným svetom.

***

Pretože osobný boh nemôže byť vševedúci, nemôže byť ani nekonečne inteligentný (v ľubovoľnom konečnom čase by vymyslel celé nekonečné penzum vedomostí, a bol by potom vševediaci). Teda musí mať len konečnú (hoci pokojne veľmi vysokú) inteligenciu. Je teda mysliteľná bytosť, ktorá toho nielen vie viac ako on, a ktorá je tiež navyše inteligentnejšia.

Osobný boh teda nemôže spĺňať ďalšiu zo základných vlastností, bohu považovaných, ktorou je, že nie je mysliteľné nič, čo by bolo nad neho. Osobný boh nemôže byť "na vrchole ontologickej pyramídy".

Je iste mysliteľná veľmi mocná a veľmi inteligentná bytosť s extrémnymi znalosťami a vedomosťami, ktorá stvorila náš Vesmír - ale ak jej atribúty nie sú nekonečné, potom takú bytosť jednoducho nemožno nazvať bohom, ale oveľa skôr "ufónom z externého Vesmíru, ktorý si jedného dňa hral v laboratóriu na robení vesmíru ... ".

***

Záver: z vyššie uvedeného mi vychádza, že samotný koncept osobného boha je nekonzistentný, a veľmi ťažko mysliteľný. Aj keď sa nebudeme triafať do nesmierne jednoduchého terča božieho syna chodiaceho po Zemi, Trojica, vzkriesenie, zástupné obete za naše hriechy, Biblia ako božie slová, atď. - tak aj to, čo nám ostane, nedáva, domyslené do dôsledkov, príliš zmysel.

I len abstraktný osobný boh, u ktorého ani nepostulujeme jeho záujem na ľuďoch, ani nehovoriac o láske, veľmi pravdepodobne neexistuje, a neosobnému bohu nemá zmysel hovoriť boh.
Súhlasí Antidogmatik, Inotaj


5.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 08:58 avatar
Neuvádzaš správny dátum, je to z 12. decembra 2012: www.i-ateismus.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

nabzlo muž
   20. 1. 2013, 08:50 avatar
spočítané a zrátané,žiadny Boh nieje,ak niečo napíšete o bohu,je to sprostosť,tak do toho veriaci...


3.
označiť príspevok

zajomato
   20. 1. 2013, 08:55 avatar
duďme tolerantní, neberme nikomu jeho ilúzie, nedali sme im ich!
Súhlasí Vlado


4.
označiť príspevok

zajomato
   20. 1. 2013, 08:56 avatar
ešte raz, BUĎME TOLERANTNÍ
Súhlasí Vlado


6.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 09:00 avatar
Ja by som skôr uvítal matematické vysvetlenie existencie Snehulienky. Záver by znel asi takto:

Z vyššie uvedeného mi vychádza, že samotný koncept Snehulienky je nekonzistentný, a veľmi ťažko mysliteľný. Aj keď sa nebudeme triafať do nesmierne jednoduchého terča trpaslíkov chodiacich po zemi…


7.
označiť príspevok

nabzlo muž
   20. 1. 2013, 09:23 avatar
takto sa dá definovať aj Janko Hraško...
Súhlasí Vlado, havran


8.
označiť príspevok

havran
   20. 1. 2013, 09:44 avatar
nabzlo - tvoj úvodný príspevok je brilantný , pravda , takých racionálnych prejavov je mnoho. Je to však jeden zásadný problém. Obsahom článku je súbpr logických a sofistikovaných argumentov , ktorých pochopenie vyžaduje hlboké vedomosti a to nie len z jedného vedného oboru. Problém je v tom , že asi ťažko nájdeš babku v pokľaku , ale i hoc odborníka, úzko zameraného špecialistu aby chápal podstatu a súvislosti na ktoré článok poukazuje. /roveň vzdelanosti v tejto dobe klesá. Tie súkromné a cirkevné "rýchlovýkrmne" šedej kvôry sa zasadzujú o prehlbovanie zmätku v hlavách ľudí , výsledkom je eklekticizmus ako metóda nazerania na existenciu sveta a reálne prebiehajúce javy. Chcem tým povedať , že cirkev ako prisluhovač moci súkromného vlastníctva a kapitálu vždy bude presadzovať iracionálne prístupy k vnímaniu človeka , spoločnosti i reality sveta. V tom je základ jej existencie. Položme si otázku , kedy moc cirkvi stratí reálne pôdu pod nohami?


9.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 09:46 avatar
H: Problém je v tom , že asi ťažko nájdeš babku v pokľaku

Ako by si to napísal ty tak, aby to aj babka pochopila?


14.
označiť príspevok

havran
   20. 1. 2013, 09:56 avatar
Vlado - tá babka , kým bude v pokľaku , nepochopí nič , lebo vidí len nohy svätého otca. Teda cesta je v tom , ako postaviť babku na nohy. Zatiaľ však náboženská viera a kapitál ju tlačia k zemi.
Súhlasí zajomato


17.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 09:59 avatar
Z toho vychádza potom len nemohúcnosť tých kritikov náboženstiev. Lebo ako si sa vyjadril, problém ostane naďalej. Čiže darmo sa kritici namáhajú, ich námaha vyjde nazmar.


26.
označiť príspevok

havran
   20. 1. 2013, 10:17 avatar
Vlado - nová kvalita sa rodí v starej vtedy , keď dozrejú základné atribúty jej existencie a kvantitatívne preváži starú kvalitu. Vec teda nestatí či áno , alebo nie , ale KEDY! Samozrejme tieto body zlomu v spoločenstvách sa udejú až vtedy , keď na to dozrejú podmienky pre novú kvalitu.Také zásadné zmeny sa dejú v spoločnosti vždy revolučným skokom. Takže diskúsia spočíva v analýze podmienok , ktoré musia dozrieť v spoločnosti , aby táto mohla pokročiť. V tom je však tá zložitosť vývoja spoločnosti a predikcie jej cesty i cieľov. Je však otázne , či tento boj fenoménov racionálneho a duchovného má nakoniec reálne riešenie.Skôr mi to pripadá ako systém , ktorý udržuje ustavičný pohyb aktívneho členu RLC.
Súhlasí zajomato


27.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 10:23 avatar
Čiže mám pravdu, ak hovorím, že kritici náboženstiev sa darmo namáhajú, lebo nevedia jednoducho vysvetliť babke. Podľa mňa ak si niekto o sebe myslí, že je intelektuál, alebo to nejakí iní hlupáci o ňom tvrdia, že je intelektuál, ale ten dotyčný "intelektuál" to nevie z rôznych dôvodov zrozumiteľne vysvetliť takej babke, tak ten "intelektuál" je tiež hlúpy.

Pokiaľ však intelektuál niečo píše ďalším intelektuálom, a nie babkám, tak opäť platí moje tvrdenie, pretože je to hádzanie hrachu o stenu.


30.
označiť príspevok

havran
   20. 1. 2013, 10:29 avatar
Vlado - vysvetľuješ si to ekvivalentnou relativitou. Ja by som to povedal asi tak , že ak budeš filozofovať pod dubom , tomu sa nerozvinú lístky s filozofickými traktátmi. Teda možno otázka stojí tak , čo je prínosom z hľadiska rozvoja spoločnosti. Jednoducho , Babku vôbecnezaujima teória strún , kým jej nepraskne pero v posteli. Až potom sa dozvie , že to nie je o posteli. 
Súhlasí zajomato


10.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 09:47 avatar
..ujo matematik, venuješ obdivuhodne veľa energie na definovanie a vyvrátenie existencie neexistujúcej "entity", skutočne zábavný článok, veriaci ďakujú za skutočne kvalitné pobavenie ; ))


12.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 09:52 avatar
Vieš, existujú hlupáci, ktorí veria, teda myslia si, že takáto neexistujúca entita existuje, a nakoľko títo hlupáci ovládajú štát, a prakticky celú politiku, tak je nutné sa takými hlúpymi entitami zaoberať. Nedôsledne sme sa zaoberali fašizmom, a vznikla druhá svetová vojna. Nedôsledne sa zaoberáme aj inými vecami, a vznikajú škody. Náboženstvo zanecháva na ľuďoch trvalé následky, preto je potrebné sa tomu venovať. Nejde o to, či existuje alebo neexistuje nejaká entita. Existujú hlupáci, ktorí používaním tejto vymyslenej entity zneužívajú svoju moc. To je boj proti ľudskej hlúposti (aj keď tá sa javí ako nekonečná).


15.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 09:56 avatar
..skutočne?? ...také svinstvo sa tu deje? ...ajajaj ; ))
..vlado, ale ja nevidím v tom článku ani jedno slovo, čo sa týka toho, čo píšeš ...ten článok sa snaží poprieť existenciu Boha, to je všetko, tak klídek ; )


16.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 09:58 avatar
...inak, tí, čo robia takéto veci, tí nemôžu skutočne veriť v Boha ...len ho "používajú" to je všetko ...


18.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 10:01 avatar
Ako vieš rozpoznať tých, ktorí veria akože naozaj od tých, ktorí veria akože naoko? Nerozpoznáš to nikdy! Pretože nenadarmo sa vraví, že najateistickejší štát na svete je Vatikán.


22.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 10:07 avatar
...rozpoznáš ...tí, čo veria nič za to nechcú, tí čo neveria, hrabú ku sebe čo sa dá ...rozdiel:
Sokolova vila:www.pluska.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

vila postavená pravdepodobne z nakradnutého majetku

fara Žakovce:
www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
fara stavaná svojpomocne vlastnými rukami farára a jeho pomocníkov, väčšinou bezdomovcov, ktorým poskytol ako kňaz útechu i domov


23.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 10:09 avatar
Nuž, potom vatikánci sú ateisti, nakoľko hrabú dosť. Vatikánska banka sa topí v aférach. Pápež je najväčší ateista na svete. 


24.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 10:13 avatar
..ale to, čo tu píšem do aleluja a nikto ma nepočúva, že ROZVRAT CIRKVI NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ S BOHOM, toto zase všetci prehliadnu ....dlabem na to . ))


28.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 10:27 avatar
Rozvrat v cirkvi je preto, lebo na jej vrchole sú materialisti, mamonári, sebci,egoisti, darmožrúti. Vrcholní predstavitelia cirkví nemajú nielen v sebe boha, ale ho majú aj na háku. Pred 2000 rokmi ho povesili na hák, a odvtedy sa držia pri moci.
Súhlasí zajomato


29.
označiť príspevok

Nadja žena
   20. 1. 2013, 10:29 avatar
ty si ho mýliš s Jánošíkom  
Súhlasí Vlado


31.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 10:33 avatar
..Vlado, a myslíš, že toto sa Bohu páči ..pripusť na okamih, že existuje, aspon kým mi odpíšeš ; ) ...myslíš, že Boh im také správanie odobruje? ..on ich raz bude spravodlivo a prísne súdiť ...my na to nemáme právo, pretože tiež nie sme bez chyby ...
..ale buchnúť po stole si občas môžeme, myslím ; )))


32.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 10:36 avatar
Z toho, čo sa všetko o ňom tvrdí, mi vychádza, že ak existuje, tak to má tiež na háku.


33.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 10:37 avatar
..ale to by nedávalo logiku a žiadny zmysel : )


35.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 10:39 avatar
Je tak. V náboženstve nie je logika, a zmysel má náboženstvo je taký, aký mu sama dáš. Aj nezmyslom sa dá dať zmysel.


52.
označiť príspevok

ruwolf muž
   20. 1. 2013, 18:10 avatar
Samozrejme, že sa mu to musí páčiť, keď o všetkom vie a môže čokoľvek, aj zastaviť zlo a nezastaví ho - tak sa mu to MUSÍ páčiť.


34.
označiť príspevok

havran
   20. 1. 2013, 10:39 avatar
Cirkev sa vo svojom vnútri riadi satanizmom a vierobohou zbožnosťou len krmi plebs - teda svoje ovečky.


36.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 10:40 avatar
...zaplatia za všetko ...tak ako aj my zaplatíme za všetku zlobu a nenávisť a pýchu, havran : )
Súhlasí Petrana


38.
označiť príspevok

havran
   20. 1. 2013, 10:55 avatar
rose.madder - ...zaplatíme za všetku zlobu a nenávisť a pýchu - vieš len si myslím , že neplatia tí čo to zlo spôsobujú.
O to sa v prevážnej miere zasadzuje cirkev. Na druhej strane však cirkev plní aj funkciu ekéhosi moderátora-spomaľovača-čo možno je aj dobre pre stabilitu spoločnosti. Vlastne je to utlmujúci element , ktorý sa bežne vyskytuje v dynamických systémoch za účelom dosiahnutia ich stability.


39.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 10:59 avatar
..za každé zlo príde trest, skôr či neskôr ...to, že my nevidíme, že je niekto potrestaný za svoje zlé skutky ešte neznamená, že nie je, či nebude ...
..a ja tu cirkev od začiatku neriešim, článok je o existencii Boha a ja ho odmietam dávať dokopy s konaním a činmi cirkvi, ktorú tvoria len obyčajní ľudia ...čo ich však neospravedlňuje, samozrejme ..


41.
označiť príspevok

havran
   20. 1. 2013, 11:10 avatar
rose.madder - toto sami zdá , už si tu raz povedala , no čo ak Boh je len produktom cirkvi ako nástroj na opracovanie dutých hlavičiek? Môžeš to vylúčiť? Teda potom cirkev a vieru nemôžeš oddeliť. Za tým je len snaha očistiť vieru od skomromitovanej cirkvi a nájsť jej nové použitie. Ako som už povedal , viera a cirkev je celkom účinný nástroj na vedenie ovečiek , ktoré by sa rozbehli po celom svete a večer by neboli nastúpené na dojenie.


42.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 12:27 avatar
..nemôžem vylúčiť ...tak ako ty nemôžeš vylúčiť jeho existenciu ...
..viac ku tomu nemám čo ..ja nechcem brániť cirkev, havran, nestavaj ma do takej pozície ..obhajujem kresťanskú ideológiu, ktorá je podľa mňa jediná správna, nekompromisná, múdra a nadčasová ..


40.
označiť príspevok

dubák muž
   20. 1. 2013, 11:00 avatar
ak Zákon nereprezentuje spravodlivosť, nie je to dobrý Zákon a musíme žiť mimo takýto Zákon.
ak budeme ďalej žiť pod taktovkou takéhoto Zákona, stávame sa hlúpymi, a právom nám slúži otrockosť.


43.
označiť príspevok

rose.madder žena
   20. 1. 2013, 12:29 avatar
...súhlasím, dubák ...je to na nás, či budeme niečomu slepo veriť a poslúchať ...či sa vzoprieme a budeme si žiť podľa seba ..či si z toho vezmeme len niečo pre nás a okolie osožné, či všetko cakom prásk skritizujeme a pošleme do pekiel ..
..zas a znovu ...naša voľba ..


44.
označiť príspevok

Nadja žena
   20. 1. 2013, 12:30 avatar
dubáčik, toto je vážna otázka, daj tému...
Sokrates bol presvedčený, že je potrebné sa podriadiť aj zlému zákonu, a volil smrť...


11.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   20. 1. 2013, 09:48 avatar
nabzlo, je to zaujímavá úvaha. No väčšinu svätuškárov nepresvedčí. Napríklad, že Boh myslí. Odpovedia ti, že nemyslí ale verí tak ako oni. Nemyslia len veria. A v čo Boh verí? No predsa v seba samého. A vôbec im to nebude pripadať strelené. Alebo ako je to s časom u Boha. Raz ma na ulici oslovila dvojica jehovistov. Medzi iným som im povedal, že ich Boh je klamár a oklamal už prvého človeka, teda Adama. Samozrejme že protestovali a suverénne vyhlásili, že Boh nemôže klamať. Nato som sa opýtal: "Takže váš Boh nie je všemohúci?" Svorne tvrdili, že všemohúci je. No tak som položil zasa otázku, že ako môže byť všemohúci, keď niečo nemôže. Veď pred chvíľou ste povedali, že nemôže klamať. To ich zarazilo, uhli a zmenili tému: Tak nám teda povedzte v čom klamal podľa vás už Adamovi? Odcitoval som im príslušné verše z Genezis 2, pasáž, kde: Pán, Boh, však takto prikázal človekovi: "Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla, z toho nejedz! Lebo v deň, kedy by si z neho jedol, istotne zorieš." A komentoval som to slovami: "Adam aj Eva z toho stromu jedli, a predsa v ten deň nezomreli. Teda ich Boh oklamal. Oni nato: Ha ha, ale čas pre Boha je iný ako pre ľudí," a pridali k tomu ešte ďalšie nezmysly. Jasom kontroval: "Takže váš Boh nie je ani nesmrteľný?" "Ale samozrejme, že je nesmrteľný," tvrdili teraz už rozhorčene. Tak som sa ich opýtal: "Ako môže pre nesmrteľného plynúť čas? Toto už bolo nad ich chápanie, dali mi vizitku, povedali, že toto skúma iný z ich spolku a že keby som mal záujem, nech im zavolám. Takže môžeš očakávať podobné námietky. To ale neznamená, že zverejňovanie Biblických nepresností, nezrovnalostí i zjavných nezmyslov je zbytočné. Písmo sväté má viac ako 60 kníh a listov. Podľa toho aká forma sa pri vydaní použila majú Biblie 1000 až 1500 strán textu a poznámok pod čiarou. A len málo z tých čo tu obhajujú cirkevné dogmy a nielen tých, Písmo čítali, nieto ešte študovali. Takže uverejňovaním podobných tém vykonávaš vlastne "bohu milú činnosť".


13.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 09:55 avatar
A: Odpovedia ti, že nemyslí ale verí tak ako oni.

O tom pochybujem. Teraz sa vyjadruješ ako TvojOponent, ktorý si podobné hlášky vymýšľa o ateistoch. Čo znamená u nejakého boha, že má veriť ako ľudia? Ešte som o tom nepočul. To akože Satan je pre boha neviditeľný? A boh len verí rovnako ako ľudia, že existuje Satan?


19.
označiť príspevok

salbea žena
   20. 1. 2013, 10:01 avatar
aha,myslela som dnes hned po prebudeni na padra Georga a zavialo ma to na tuto web.stranku
autor v diskus.prispevkoch spomina,ze sa urcitymi vecami nemame zaoberat,bo sme malicky..napr.Archou a atd.,hlvane je,ze konecne nie som sama,ale mam uz svojho Boha
www.krestan.info Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


20.
označiť príspevok

salbea žena
   20. 1. 2013, 10:04 avatar
a co tak kazdu minutu svojho zivota zasvatit Bohu a vsetku cnost,myslienky a cinnosti venovat iba jemu a este ehm otcovi Georgovi,nie je to az taky velky hriech,ze nie
den je potom hned slavnostnejsi,krajsi a ma aj svoje opodstatnenie,preco existuje den a noc


21.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 10:06 avatar
S: a co tak kazdu minutu svojho zivota zasvatit Bohu

Ale to rovnako môžeš hádzať hrach na stenu. Efekt bude podobný.


25.
označiť príspevok

Nadja žena
   20. 1. 2013, 10:16 avatar
efekt nie je rovnaký, lebo ľudia sa bránia hádzaniu hrachu na stenu, ale radi zasväcujú život Bohu.
rozdiel je teda v tom pocite.


37.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 10:40 avatar
Máš pravdu, hádzať hrach je namáhavejšie.


49.
označiť príspevok

salbea žena
   20. 1. 2013, 17:34 avatar
Vlado vyskusaj jeden den par minut,par hodin,po case pol dna,den,tyzden ,mesiac ,rok existovat vo svatosti to svojom
ja som to vyskusala a vsetko pre co som sa trapila,sa mi zda uz take prizemne,bo vsetko je fakt pominutelne
aj tieto slova o par minut su v case to minulom
ja som tu na akejsi zastavke,prestavke a tesim sa na navrat domov,ale dovtedy budem vsetko cinit pre tych,ktori ma potrebuju tu a cakaju tam a to v svatosti to svojom
inac,fakt sa prestanes trapit pre fikaciu na osobu to z masa a kosti,bude sa ti to zdat casovo banalnou zalezitostou
http://www.youtube.com/watch?v=fEzkj8v0fhQ Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


63.
označiť príspevok

zajomato
   21. 1. 2013, 06:51 avatar
21/škoda hrachu, radšej z neho uvariť polievku


45.
označiť príspevok

Krištof
   20. 1. 2013, 14:53 avatar
1. "Boha, ktorý je absolútne nedefinovateľný."

Samozrejme, vyčerpávajúco zadefinovať Boha nie je pre nás možné, nejde o nejakú jednoduchú vec. Spoznať môžeme jedine to, čo sa Boh sám rozhodol o sebe vyjaviť. Boh v teistickom zmysle je Najvyššia bytosť a Tvorca (Zach 12, 1) a my sme súčasťou jeho stvorenia (Genesis 1,1 Žalm 24,1). Boh povedal, že stvoril človeka na svoj obraz. Má slobodnú vôľu a vedomie. Boh je v podstate Duch (Jn 4, 24), čím sa "látkovo" podobá duši človeka, hoci je transcendentný. No je tiež Bohom prírody (Mt 6, 26, 28-29; 10, 29) a imanentný. V istom zmysle je tajomný, "v skrytosti" (Mt 6, 6), no "to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo - možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí" (Rim 1, 20). Možno ho poznať aj inak. (Jn 17, 3) Zmienka o niektorých Božích menách nám môže pomôcť pri hľadaní Božích vlastností. Sú to nasledovné:
Elohim – Silný, Božský (Genesis 1,1)
Adonai – Pán v zmysle vzťahu Pána a služobníka (Exodus 4,10,13)
El Eljon – Najvyšší, Najmocnejší (Genesis 14,20)
El Roi – Mocný, ktorý všetko vidí (Genesis 16,13)
El Šaddai – Všemocný Boh (Genesis 17,1)
El Olam – Večný Boh (Izaiáš 40,28)
Jahweh - PÁN "Ja SOM", čo znamená večný sám zo seba existujúci Boh (Exodus 3, 13-14).
Je nesmrteľný, nekonečný (Deuteronómium 33,27; Žalm 90,2; 1 Timoteovi 1,17). Atď. www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Boh je všade, sv. Augustín a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Kresťanská koncepcia Boha sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Pojem Boha (nižšie) rojka.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"Ak však pre boha plynie čas, potom myšlienka boha ako prvotné príčiny nerieši (zdanlivý) problém večného Vesmíru."

Boh je prapôvodné večné bytie, zdroj skutočnosti a žije vo večnosti, ba je tou večnosťou, neplynie mu čas - on to predsa zahŕňa. Čas nie je Bohu "nadradený". A vesmír ani podľa teórie Big Bang nie je večný, je časný, ani nekonečný, má svoj počiatok priestorový i časový. Pred stvorením vesmíru mohol existovať duchovný svet s anjelmi a pod. Niektoré veci o tom, čo robil Boh - možno trojjediný - pred stvorením, či žil v láske, či proste len bol, alebo vždy niečo niekde tvoril, nemusíme vedieť, nie sú pre nás podstatné. Možno sa prirodzene radoval zo svojho božského bytia.

Ešte k tomu možno toto, J. Bradshaw: "Starí filozofi nazývali dobro, pravdu, krásu a lásku transcendentálnymi vlastnosťami Bytia."


46.
označiť príspevok

nabzlo muž
   20. 1. 2013, 15:04 avatar
bohom prírody a jej motorom je evolúcia,knihy genesis,sú táraniny ktorým neveria už ani teológovia,každý boh je iba do vtedy živí,pokiaľ v neho ľudia veria,stovky bohov je mŕtvych,duša je len želanie,tak ako duch,čas zabije každého Boha...


48.
označiť príspevok

Krištof
   20. 1. 2013, 17:00 avatar
"čas zabije každého Boha..."

V tejto súvislosti som si spomenul na sci fi film Kronika mutantov, v ktorom sa aktivuje záhadný prastarý stroj a mení ľudí na hrozných mutantov. V hodine najvyššej sa objaví kresťanský kňaz (hraje Ron Perlman, ďalšieho kňaza John Malkovich), který je priamym pokračovateľom tradície pôvodných víťazov nad strojem a má spolu s ďalšími ľuďmi hrozný stroj zničiť. Píše sa rok 2707 a toto sú teda kresťanskí kňazi, ktorí sa modlia otčenáš... Možno aj naozaj ešte v r. 2700 tu bude kresťanstvo ;-)


54.
označiť príspevok

nabzlo muž
   20. 1. 2013, 18:11 avatar
ha ha to ti prd platné,ty si snílko..


61.
označiť príspevok

Ranexill muž
   20. 1. 2013, 23:54 avatar
Kristof tieot tvoje vytazky mi pomohli si dat iste suvislosti dokopy, vdaka.
Súhlasí Krištof


47.
označiť príspevok

J.Tull
   20. 1. 2013, 15:57 avatar
Neviem či Boh, existuje, ale ak áno nie je jeho existencia, či neexistencia, otázkou matematiky, prírodných vied /aspoň zatiaľ .../ dokonca nemusí byť ani, v istom zmysle, otázkou logiky. Vedecké pravdy veľa nepomôžu pri našom existencionálnom rozhodovaní.
To či je gravitácia silou, alebo skrivením časopriestoru, nijako nerieši existenčné problémy, nedokáže zmeniť život, naplniť túžby, zmierniť obavy, strach, odpovedať na existenčné otázky. Človek túži po, nielen vedeckom, poznaní, hľadá šťastie, spásu a zmysel života a to mu ponúka viera. Je pritom jedno, či sa dá logicky, vedecky zdôvodniť. Je pravdivá, lebo v nej nachádza odpovede na jeho existenčné otázky, pomáha mu žiť, mnohokrát by bez nej nebol schopný dôstojného života ...
Súhlasí zajomato


50.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 17:57 avatar
Je tak. Keď nejaký človek verí, že ak vystrelí šíp, a zastrelí slnko, tak jeho viera je "pravdivá" rovnako ako akákoľvek iná (podobná) náboženská viera. Každý večer počas svojho života sa o tom presvedčí, že slnko zomrie. A vždy ho ráno prekvapí svojim znovuzrodením. Viera funguje len dovtedy, kým ten človek začne rozmýšľať, a pochopí obeh Zeme okolo Slnka.
Súhlasí zajomato


51.
označiť príspevok

J.Tull
   20. 1. 2013, 18:04 avatar
Vlado; ... melieš o inom 


53.
označiť príspevok

J.Tull
   20. 1. 2013, 18:10 avatar
Hovorím napríklad o tom, keď sa zo zhýralca, sukničkára, vyvrheľa, alkoholika, drogovo závislého ... ale i osobnými životnými tragédiami znivočeného človeka, stane človek, ktorý sa vďaka viere stal schopným dôstojne žiť ...


58.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 18:32 avatar
To si mohol rovnako hovoriť o klamstve. Mnoho dospelých ľudí v manželstve je šťastných vďaka tomu, že uverili nejakej ilúzii,klamstvu, že žijú v nevedomosti, napríklad ohľadom nevery. Človek jednoducho zaujme kladný postoj k ilúzii, a žije šťastne a dôstojne. Ja si nedovolím klamať, že ak ľudia žijú v klamstve, že nežijú šťastne. Viem, že to funguje.
Súhlasí zajomato


60.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   20. 1. 2013, 21:52 avatar
53. Takých zopár poznám. Stali sa ľuďmi schopnými dôstojne žiť. No nie vďaka viere v Boha, ale preto, že nechceli predčasne zomrieť. Jednoducho strach im pomohol prestať s tým, čo ich zabíjalo. Len nedávno som sa stretol po niekoľkých rokoch s priateľom, ktorý si pravidelne dával do nosa, fajčil ako turek, krmil sa ako ali paša. Pozval som ho na pohárik. Odmietol a vysvetlil" "Už tri roky nepijem, ani nefajčím a držím prísnu dietu, lebo chcem ešte žiť.


57.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 18:29 avatar
Nemeliem, lebo si napísal hlúposť: Človek túži po, nielen vedeckom, poznaní, hľadá šťastie, spásu a zmysel života a to mu ponúka viera. Je pritom jedno, či sa dá logicky, vedecky zdôvodniť. Je pravdivá, lebo v nej nachádza odpovede na jeho existenčné otázky...

Tak som ťa opravil.


55.
označiť príspevok

Krištof
   20. 1. 2013, 18:21 avatar
btw, keď hovoríš o obehu Zeme okolo Slnka, tak Mikuláš Koperník, Galileo Galilei a Johannes Kepler boli veriaci kresťania, nie ateisti :-)


56.
označiť príspevok

Vlado muž
   20. 1. 2013, 18:28 avatar
Krištof, ja som nič také ani netvrdil. Je to jedno, kto dal tým hlupákom rozum. Reč je o tom, ako môžu ľudia vyzdravieť z jednej choroby. neznamená to, že nejakou inou chorobu sa nemôžu nakaziť. Hovorím teraz tvojou rečou. Lebo ja som nespomenul ateistov.


59.
označiť príspevok

Krištof
   20. 1. 2013, 18:48 avatar
Vlado, kritizoval si vieru, napísal si: "Keď nejaký človek verí, že ak vystrelí šíp, a zastrelí slnko, tak jeho viera je "pravdivá" rovnako ako akákoľvek iná (podobná) náboženská viera." V skutočnosti nie je viera ako viera. Niekto napr. verí na náhodu, slepé sily, neracionálne neinteligentné procesy, ktoré "stvorili" vesmír, život, človeka a pod. To je iná viera ako tá v Stvoriteľa, vyššie hodnoty a pod. Alebo si napísal: "Viera funguje len dovtedy, kým ten človek začne rozmýšľať, a pochopí obeh Zeme okolo Slnka." Ja som k tomu mimochodom poznamenal, že vedci, ktorí stáli za poznávaním, že Zem obieha okolo Slnka, boli veriaci, viera a poznanie nestáli proti sebe. Veď to, že Zem obieha okolo Slnka, neznamená, že veci nemohol stvoriť Boh, že neexistujú božské hodnoty, že veci vznikli samé od seba, že sme len nezmyselné živočíchy, prípadne len chodiace prostriedky na šírenie génov. Alebo taká viera v memetiku.


71.
označiť príspevok

ruwolf muž
   22. 1. 2013, 16:56 avatar
Ale prišli na to práve preto, že sa vykašlali na "štúdium" Biblie a podobných sračiek a venovali sa niečomu rozumnejšiemu:
en.WikiPedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Nicolaus Copernicus: Education


72.
označiť príspevok

Krištof
   22. 1. 2013, 17:20 avatar
Skôr to chápali ako dve stránky skutočnosti, fyzickú a duchovnú, ktoré spolu súvisia, ktorými sa zaoberáme odlišným spôsobom. Galileo Galilei: "Biblia nám hovorí, ako sa dostať do neba, nie ako sa nebo pohybuje."

"Galileo Galilei (1564—1642) a Johannes Kepler (1571—1630) chápali přírodu a Bibli jako dvě knihy, které obě mají původ v tomtéž Božím slově. Radili obě studovat, aby se staly zdrojem modlitby a oslavování Boha. Galilei píše: „Filosofie je napsána v té obrovské knize, jež je ustavičně před našima očima, totiž vesmíru; ale tu nemůže pochopit ten, kdo se nenaučí rozumět jazyku a písmenům, jimiž je napsána.“ (Přírodní věda byla tehdy považována za součást filosofie.) Kepler také mluví o knize přírody, přičemž ti, kdo ji studují, se tím modlí k Bohu a vzdávají mu chválu."
www.teologicketexty.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


73.
označiť príspevok

ruwolf muž
   22. 1. 2013, 18:16 avatar
Kopernik bol z nich prvý.


62.
označiť príspevok

elemír muž
   21. 1. 2013, 01:35 avatar
Viera je v prvom rade o tom, že keď sa modlíš, vieš prečítať vo svojom živote odozvu na túto modlitbu. Nechcem tým odsudzovať aj takéto debaty okolo toho, to nikdy nezaškodí, ale najprv si treba postaviť vieru na pevné duchovné základy na základe duchovných faktov tvojej vlastnej duše, že na praktizovanie viery vieš prečítať vo svojom živote odozvu, že si sa nemodlil do bútťavej vŕby, ale že si komunikoval so živou duchovnou bytosťou o ktorú opieraš svoj osud pozemský a aj posmrtný.


64.
označiť príspevok

zajomato
   21. 1. 2013, 07:07 avatar
skúsme byť presnejší v charakteristike výrazov ktoré používame a budeme si lepšie rozumieť, viera neznamená automaticky len v boha, viera v niečo má širší význam, ja verím v porozumenie a zmysel života, každý potrebuje svoju vieru, je lepšie niečomu veriť ako neveriť nikomu lebo to znamená, že neveríme sami sebe


66.
označiť príspevok

J.Tull
   22. 1. 2013, 15:20 avatar
zajomato; ... ja neverím ani sám sebe ... 


65.
označiť príspevok

J.Tull
   22. 1. 2013, 15:19 avatar
Vlado; ... a Ty ako vieš, že nežiješ v klamstve? ... Nielen náboženstvo je ilúzietvornou disciplínou. Nie je to tak, že i veda sa vo svojom vývoji mýli, že nový poznatok prekonáva ten starý, že odhalené omyly sú vlastne tiež ilúzie. U Teodora Munza som čítal. „Človek je mýtotvorná bytosť, mýtofil, jeho dnešné pravdy sú zajtrajšími omylmi a pozajtrajšími mýtmi“. Chceš mi povedať, že napr. ľudia, ktorí verili, že atóm je najmenšia, ďalej nedeliteľná čiastočka hmoty, alebo keď si predstavovali Zem ako dosku, žili v klamstve? Ja si to nemyslím. Žili v pravde. V tej dobe to bola pravda, zodpovedala totiž, všetkým vtedajším poznatkom, neprotirečila skúsenosti. To len „dnes“ vieme, že to bola ilúzia ... Nechcem byť dlhý ... niečo k tomu píšem i v modelovo závislom realizme Modelovo závislí realizmus vrs vrtenie ... Nech je to však ako chce to, či je Zem doska, alebo guľa, či sa dá atóm ďalej deliť, alebo nie ... v mojom rozhodovaní sa v bežnom živote a už vôbec nie vo vážnych chvíľach, v životných rozhodovaniach, vedecké pravdy veľa nepomôžu ...
Náboženstvo nie je prírodná veda. A ak v niekoho skúsenosti je Boh, tak je preňho pravdou. Omyl, argument, pravda sú tu „iné“, chápané inak, ako tie vedecké, voľnejšie. Antidogmatik písal, že má priateľa, ktorý sa stal abstinentom, pretože mal strach zo smrti ... určite sa mnohí dokážu zmeniť, odvyknúť si od alkoholu, drog ... zmeniť svoj život bez potreby veriť v Boha /a ani celkovo ho k zmysluplnému životu nepotrebujú ... ja som sa odnaučil fajčiť a som neveriaci  .../ Viackrát som uvádzal, poznám však ľudí, ktorí sa dokázali zmeniť k lepšiemu vďaka viere, bez nej by toho schopní neboli. Pokiaľ veriacemu jeho viera niečo vnútorne dáva /mnohí z toho dokážu dávať aj ostatným a ani zďaleka to nie sú len hospice, charita .../, jeho obraz skutočnosti, jeho model obsahujúci Boha, neodporuje osobnej skúsenosti, poznaniu, tak je pravdou. To, že nevedia objektívne opísať svoju predstavu Boha, lebo ide u nich o predstavu Boha, nie o skutočného, ktorý je za ňou, neznamená, že žijú v klamstve v ilúzii, pretože Boh v ich živote funguje ...
Iste, náboženstvo sa používa/lo aj na ohlupovanie, zotročovanie ľudí. Mnohí veriaci si len vďaka svojej viere myslia o sebe, že sú čosi viac /a ešte trepú o pokore .../, uzurpujú si právo na pravdu, dokazujú existenciu Boha trepaním, vrtením, nemyslením ... v tomto prípade je článok v „1“ oprávneným. Náboženstvo môže mať, podľa mňa, zmysel už len po mravnej stránke /hoci tu tiež zlyháva/lo/. Väčšina z nich hlása, propaguje lásku, milosrdenstvo, odpúšťanie, prirodzenú ľudskú mravnosť ... a ak ich veriaci vie uplatňovať, len na príkaz Boží, alebo mu dať útechu, bez ktorej by nedokázal žiť, má i to svoj význam ...


67.
označiť príspevok

Petrana žena
   22. 1. 2013, 15:29 avatar
...Boh ako neexistujúca entita? No, hlavne, že všetko existuje!  Dokonca aj informačné pole vesmíru! 


68.
označiť príspevok

Petrana žena
   22. 1. 2013, 15:32 avatar
...a zaplať pánboh za Slnko! Bez neho sme nahratí.  (Ja viem, urobil to Samo)


69.
označiť príspevok

Petrana žena
   22. 1. 2013, 15:34 avatar
...problém nie je v tom, že Boh neexistuje...problém je v tom, že ani pán magr. si ho nevie predstaviť... Ná, šak nech sa kukne do zrkadla!


70.
označiť príspevok

Petrana žena
   22. 1. 2013, 15:36 avatar
...a nech napíše pár poznámok o sebe, keď nevie nič o Bohu. 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 22:55,  Na Shagarove bludy z knihy plnej bludov sa neoplatí reagovať ;)
dnes, 22:44,  Mohli si zobrať príklad od Francúzov :)...
dnes, 22:42,  Zuzka dnes nelomím :)
dnes, 22:34,  Aj v 4 storočí to fungovalo tak, že ked velká väčšina katolíkov upadla do bludu...
dnes, 22:34,  Myslíte, že vás niekto spasí pred Matelkom, zatiaľ čo rozpútavate nenávisť medzi sebou?
dnes, 22:28,  Rusku nabehnu peniaze na ucty za ropu a plyn Rusko za tie peniaze nakupi tovar v USA a este raz...
dnes, 22:27,  *13 *13. .. Hoko, ty už si dnes zalomil ? .. *21 *22
dnes, 22:23,  48/ Edo ti chce povedat ze HDP Ruska je ako statu New York ale za trzby Ruska za ropu a plyn mozu...
dnes, 22:20,  PROTESTANTIZMUS : Písmo si vykladá každý sám podla vlastného rozumu. Každý protestant si...
dnes, 22:05,  Zuzka aký ? :)
dnes, 22:04,  Hoko, počkaj, ešte ide jeden pořad. *21
dnes, 21:51,  6 - píšeš, citujem: "Sára, Izák má síce prorocký a obrazný súvis s 1 Moj.3,15,...
dnes, 21:15,  Trollovu hlavu zasa niekto okupuje :)
dnes, 21:14,  Zuzka môžeš ísť s trollom Edom :)
dnes, 21:13,  Za to môže RUSKO RUSKO RUSKO :)
dnes, 21:12,  Hlavne že vieš o vlajke USA :)
dnes, 21:11,  Edo nie si schopný humoru si spammer troll robot :)
dnes, 21:10,  Podľa amerického trolla za to môže Rusko :)
dnes, 21:08,  Vlajky USA. *21
dnes, 21:05,  ..aj Peťa som ním už strašila. .. *13. .. Hej, dobrý je. Aj keď neviem aký sú v...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Ak chceš nájsť tú pravú ženu, naprv buď tým pravým mužom.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(203 585 bytes in 0,319 seconds)