hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Pád a pomsta

príspevkov
17
zobrazení
4
tému vytvoril(a) 14.7.2013 11:00 Astax1
posledná zmena 16.7.2013 17:22
1
14.07.2013, 11:00
Mnohí nemajú jasno alebo si zle vykladajú dôvod pádu anjelov.Preto :

Ako boli vlastne stvorení anjeli?
V Genesis, prvej knihe Starého zákona, kde sa popisuje vznik sveta a všetkého stvoreného, nieje o stvorení anjelov zmienka.
Teológovia na túto otázku odpovedali po svojom; prevládal názor, ktorý zastával svatý Augustín a po ňom svatý Tomáš Akvinský, že anjeli boli stvorení pred hmotným svetom a v Genesis že ,,sú označení menom nebo alebo tiež svetlo"
Toto stanovisko súhlasí s tím, čo Ježiš podrobnejšie v novej dobe odhalil niektorým svojím omilosteným dušiam.
Tu je napríklad videnie, ktoré v tej veci mala Melánie Calvatová, pastierka lasalettská, tak ako ho uviedla vo svojom denníku:

,,Prvého dňa, ked Boh stvoril nebesia a zem, stvoril Svetlo a súčasne anjelov, to znamená že Boh stvoril svetlo jediným gestom a z toho svetla vystúpilo mnoho anjelov naplnených vteleným poznaním vysokého stupňa a prirodzenými darmi úmernými ich poslaniu a nadprirodzené vznešenosti každého druhu.Všetci milovali Boha všetkou svojou schopnosťou podľa svojich síl a boli ponorení do najdokonalejšieho šťastia...
Ked ich Boh stvoril, dal im na vedomie, že ich určil k tomu, aby boli jeho dvorom na nebi nebies.Ale Najvyšší vo svojej tajomnej múdrosti rozhodol, že žiadnej inteligentnej bytosti neposkytne večnú slávu, ak predtým nepreukáže svoju podriadenosť a vernosť tím, že ho bude poslušná; preto nedovolil, aby anjeli patrili na jeho božskú Podstatu, pretože potom by boli neschopní hrešiť.Boh sa teda anjelom síce neprejavil v plnosti svojej slávy (ako to učinil po oslnivom víťazstve dobrých anjelov), napriek tomu však všetci anjeli dokonale poznali velikú vznešenosť jediného Boha, nestvoreného a večného, i všetky jeho nedosiahnuteľné a večné vlastnosti...Všetci mali jasné poznanie o budúcom hypostatickom spojení Božieho Slova s ľudskou prirodzenosťou (bezhriešnou).
Skúška: Boh ponechal anjelov po niekoľko okamihov s ich slobodnou vôľou v temnote viery (viery v hypostatickom spojení), načo im prehlásil toto, a s týmto príkazom: >>Príde den, ked moje Slovo na seba vezme ľudské telo (predtým už videlo Adamove telo utvorené z hliny, byť doposiaľ Adam nebol stvorený) a pod touto podobou ho budete všetci oslavovať<< Po tomto príkaze Všemocného veľké množstvo anjelov zo všetkých hierarchií odmietlo svojmu Stvoriteľovi poslušnosť; a ako prvý revoltoval a dal znamenie k povstaniu Lucifer, najkrásnejší, v sláve najvyššie stojaci a požívajúci zo všetkých anjelských kúrií najvačšiu autoritu; vo svojej pýche povedal:
>>Ja mám oslavovať Slovo pod jeho ľudskou prirodzenosťou, ja, ktorý mám svoj trón nad všetkými duchmi, vyšlými z rúk Všemocného? Ó, to nikdy neurobím, nikdy tak nezahodím svoju vysokú dôstojnosť!<<
Na chvíľu nastalo ticho: ticho úžasu...Lucifer prejavil svoje pevné, dobre zvážené rozhodnutie a svoje rúhavé myšlienky rozviedol pred všetkými svatými anjelmi. Oproti tomu Michael hovoril o Bohu s božskou výrečnosťou a vyzval nebeské inteligencie, aby sa pokorili pred nestvoreným Bytím, uznali jeho nadradenosť atd.
Okamžite sa vytvorili dva tábory a vznikla strašná vojna medzi duchmi a duchmi; ich zbraňami bola rôznosť citov: zvrhlých a svatých: s opovážlivou a rebelantskou odpovedov pyšného Lucifera súhlasilo mnoho anjelov.A tak najvyšší Pán, spravodlivý vo svojich súdoch povedal:
>>Aby ste si zachovali svoju dôstojnosť a slávu, neposlúchli ste svojho Boha, svojho Stvoriteľa; stratíte všetko a ja vo váš zapálim oheň, ktorý vás bude zaživa večne spaľovať"
Svatý Michael ako prvý neustával prevolávať slávu spravodlivej múdrosti Najmocnejšieho i danému poriadku a hovoril >>Kto je ako Boh?>>
Boh odmenil lásku, vernosť, horlivosť a poslušnosť sv.archanjela Michaela tak, že mu postúpil Luciferovo čestné miesto, učinil ho ešte krásnejším a slávnejším ako bol vzbúrený prvý revolucionár a ustanovil ho vodcom nebeskej armády anjelov.
Medzitým Lucifer a všetci, kto sa pridali k jeho zaslepenej pýche a revolte, zostali ako skamenení, rozzúrení, nenávistní a naplnení zúfalstvom, ktoré ich už nemalo opustiť, v jednej chvíli stratili vlastnosti anjelov, boli zbavení milosti, všetkých svojich výsad a už nemohli patriť na svetlý majestát Najvyššieho, ba ani ho zahliadnuť.
Na Boží rozkaz sv.archanjel Michael uvalil na povstalcov trest podľa toho, aký si každý zaslúžil. Verný a slávny veliteľ odsúdil Lucifera s veľkým množstvom anjelov do priepastných hlbín (to sú tí, ktorí z pomstychtivosti týrajú tisícerým spôsobom duše zatratených), iných na zem, kde pokúšajú ľudí, iných do ovzdušia, kde vyvolávajú búrky, zdvíhajú moria, sejú infekcie, mor a často i choroby atd. Rôznosť trestov pre rebelujúcich anjelov odpovedá rôznym znalostiam, ktoré mal každý , lebo každý bol zahrnutí slávou, veľkou inteligenciu a hlbokou znalosťou najvačších tajomstiev, ale každý podla svojej úrovne, pričom Lucifer ako najkrásnejší a najosvietenejší bol vinný najviac a v dôsledku toho potrestaný najprísnejšie"
none
2
14.07.2013, 11:21
OK
Len celkom dobre nerozumiem faktu , že raj a nebo , v prítomnosti boha a všeobjímajúcej lásky by mali byť vrcholom života kresťana. Nič nebudeme potrebovať , nikdy nebudeme smädný , nikdy nebudeme hladný , žiadna bolesť , strach , závisť , večná radosť a blaženosť !!!! Tak do prčic ako mohol byť v prítomnosti boha nespokojný , dokonca tak že v nebi bola VOJNA a nespokojný museli byť zvrhnutý ?????
none
4

2. 14.07.2013, 11:21

OK
Len celkom dobre nerozumiem faktu , že raj a nebo , v prítomnosti boha a všeobjímajúcej lásky by mali byť vrcholom života kresťana. Nič nebudeme potrebovať , nikdy nebudeme smädný , nikdy nebudeme hladný , žiadna bolesť , strach , závisť , večná radosť a blaženosť !!!! Tak do prčic ako mohol byť v prítomnosti boha nespokojný , dokonca tak že v nebi bola VOJNA a nespokojný museli byť zvrhnutý ?????

14.07.2013, 11:55
Kaki
Asi si nečítal pozorne.Boh sa neukázal anjelom v jeho plnej sláve ak by to tak urobil tak by neboli schopní zhrešiť.Aj oni boli podrobení skúške tak ako sme i mi.Lucifer sa nechcel podriadiť Slovu pod jeho ľudskou prirodzenosťou preto bol zvrhnutý.
none
5

4. Astax1 14.07.2013, 11:55

Kaki
Asi si nečítal pozorne.Boh sa neukázal anjelom v jeho plnej sláve ak by to tak urobil tak by neboli schopní zhrešiť.Aj oni boli podrobení skúške tak ako sme i mi.Lucifer sa nechcel podriadiť Slovu pod jeho ľudskou prirodzenosťou preto bol zvrhnutý.

14.07.2013, 12:11
4.
Ale čítal !! Človeče keby som na Liptovskej Mare uvidel chlapa prejsť po hladine , na druhom brehu by oživil utopenú študentku , v stánku na párky by oživil chlapa s infarktom , a vrátil zrak okoloidúcemu slepcovi , tak by som v boha uveril a moju vieru by už nič nezmenilo !!!! Tým chcem povedať že padlý anjeli !!!!! VEDELI !!!!!! že boh je ( a je jedno či sa im ukázal v plnej alebo poloplnej sláve ) , oni nepotrebovali veriť v boha. Oni vedeli že iná , lepšia alternatíva neexistuje , a napriek tomu neboli spokojný !!!!! PREČO ????????
none
9

5. 14.07.2013, 12:11

4.
Ale čítal !! Človeče keby som na Liptovskej Mare uvidel chlapa prejsť po hladine , na druhom brehu by oživil utopenú študentku , v stánku na párky by oživil chlapa s infarktom , a vrátil zrak okoloidúcemu slepcovi , tak by som v boha uveril a moju vieru by už nič nezmenilo !!!! Tým chcem povedať že padlý anjeli !!!!! VEDELI !!!!!! že boh je ( a je jedno či sa im ukázal v plnej alebo poloplnej sláve ) , oni nepotrebovali veriť v boha. Oni vedeli že iná , lepšia alternatíva neexistuje , a ...

14.07.2013, 19:58
Kaki
Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.
Hovorím že Lucifer a iný vo svojej pýche nechceli slúžiť vtelenému Slovu čiže Kristovi lebo videli ako bude umučený.
Bohu sa chceli podriadiť lebo ho videli ale nechceli sa klanať a podriadiť Kristovi.Preto sa vzbúril Lucifer a povedal : >>Ja mám oslavovať Slovo pod jeho ľudskou prirodzenosťou, ja, ktorý mám svoj trón nad všetkými duchmi, vyšlými z rúk Všemocného? Ó, to nikdy neurobím, nikdy tak nezahodím svoju vysokú dôstojnosť!<< Toto bol dôvod vzbury, nechcel sa klanať Slovu ktoré na seba zobralo ľudskú prirodzenosť.V tej vete máš jasný dôvod nemožem za to ked tomu nerozumieš.
none
10

9. Astax1 14.07.2013, 19:58

Kaki
Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.
Hovorím že Lucifer a iný vo svojej pýche nechceli slúžiť vtelenému Slovu čiže Kristovi lebo videli ako bude umučený.
Bohu sa chceli podriadiť lebo ho videli ale nechceli sa klanať a podriadiť Kristovi.Preto sa vzbúril Lucifer a povedal : >>Ja mám oslavovať Slovo pod jeho ľudskou prirodzenosťou, ja, ktorý mám svoj trón nad všetkými duchmi, vyšlými z rúk Všemocného? Ó, to nikdy neurobím, nikdy tak nezahodím svoju vysokú dôstojnosť!<...

15.07.2013, 07:25
9.
Citát : "Prvého dňa, ked Boh stvoril nebesia a zem, stvoril Svetlo a súčasne anjelov, "......
Boh teda stvoril entitu so všetkými jej NEGATÍVNYMI VLASTNOSŤAMI. Boh je teda tvorcom aj týchto negatívnych vlastností ! Ako môže nekonečne dobrý boh , vybaviť človeka , pardón anjela vlastnosťou ako je pýcha ?? Ponúka sa otázka : Je teda satan či diabol zodpovedný za zlé vlastnosti medzi ľudským plemenom ?? A ešte niečo : Tieto vlastnosti teda museli byť bohu známe už pred samotným stvorením !! Sú teda charakteristické aj pre neho ?? Ale stačí prečítať Starý Zákon , toľko brutality ani Hollywood nestvoril za obdobie celej jeho existencie !!
none
11

10. 15.07.2013, 07:25

9.
Citát : "Prvého dňa, ked Boh stvoril nebesia a zem, stvoril Svetlo a súčasne anjelov, "......
Boh teda stvoril entitu so všetkými jej NEGATÍVNYMI VLASTNOSŤAMI. Boh je teda tvorcom aj týchto negatívnych vlastností ! Ako môže nekonečne dobrý boh , vybaviť človeka , pardón anjela vlastnosťou ako je pýcha ?? Ponúka sa otázka : Je teda satan či diabol zodpovedný za zlé vlastnosti medzi ľudským plemenom ?? A ešte niečo : Tieto vlastnosti teda museli byť bohu známe už pred samotným stvorením...

15.07.2013, 10:35
Tebe niečo vysvetľovať strata času a asi si nikdy nepočul o slobodnej vôli.
none
12

11. Astax1 15.07.2013, 10:35

Tebe niečo vysvetľovať strata času a asi si nikdy nepočul o slobodnej vôli.

15.07.2013, 11:07
11.
Super už sme skočili na slobodnú vôľu. Skús mi to vysvetliť a ja sa to skúsim pochopiť. Domnieval som sa že na svoj príspevok očakávaš reakciu a odpoveď !? A keď príde tak mávneš rukou a povieš strata času. to si mohol povedať aj Ježiš. A kam by sme tak došli ?
none
3
14.07.2013, 11:25
moje nervy....
none
6
14.07.2013, 13:39
Astax dobré rozprávky dávaš. Má to len dve chybičky krásy:
1. Podľa Zjavenie Jána 12,9 démoni neboli zvrhnutí kvôli ich vzbure a pádu. Písal som o tom vo svojej poslednej téme, príspevok 56.
2. Písal si, že po páde Lucifera Michael a Lucifer prehováral všetkých svätých anjelov, každý na svoju stranu. Všetko čo je sväté je neporušiteľné a dokonalé. Boh je svätý, jeho duch je svätý. A ak aj anjeli sú svätý, nemohol ich nikto zviesť, ani Lucifer.

Inak je smutné, že ja na teba idem písmom a ty tu hodíš nejakú Melániu Calvatovú. Neviem kedy žila, ale pred kníhtlačou / internetom sa k nej sotva niekto dostal. No a po zavedení kníhtlače / internetu zase mohli vzniknúť tucty podobných bludných textov. Dúfam, že chápeš čo chcem povedať.
none
8

6. milky945 14.07.2013, 13:39

Astax dobré rozprávky dávaš. Má to len dve chybičky krásy:
1. Podľa Zjavenie Jána 12,9 démoni neboli zvrhnutí kvôli ich vzbure a pádu. Písal som o tom vo svojej poslednej téme, príspevok 56.
2. Písal si, že po páde Lucifera Michael a Lucifer prehováral všetkých svätých anjelov, každý na svoju stranu. Všetko čo je sväté je neporušiteľné a dokonalé. Boh je svätý, jeho duch je svätý. A ak aj anjeli sú svätý, nemohol ich nikto zviesť, ani Lucifer.

Inak je smutné, že ja na teba idem ...

14.07.2013, 19:52
milky

Ty ideš na mna písmom. Ved ty písmu nechápeš vysvetluješ si ho po svojom a tak ako to pochopíš tak to aj predkladáš a myslíš si že si najmúdrejší že všetko čo napíšeš je správne.Sa uvedom ten text bol schválený Cirkvou a ja to nehladám po internete ale mám to v mojej knihe Mária 6 dodatok Peklo existuje.Ak neveríš tomuto posolstvu môžem tu napísať iné, a také ktoré hovoril Ježiš omilosteným dušiam.Kto si že spochybnuješ tieto svedectvá.Ježiš dal Cirkvi moc a ona určí či je to pravda alebo lož a ked neveríš Katolíckej Cirkvi prečo sa chceš nazývať katolíkom?
none
13

8. Astax1 14.07.2013, 19:52

milky

Ty ideš na mna písmom. Ved ty písmu nechápeš vysvetluješ si ho po svojom a tak ako to pochopíš tak to aj predkladáš a myslíš si že si najmúdrejší že všetko čo napíšeš je správne.Sa uvedom ten text bol schválený Cirkvou a ja to nehladám po internete ale mám to v mojej knihe Mária 6 dodatok Peklo existuje.Ak neveríš tomuto posolstvu môžem tu napísať iné, a také ktoré hovoril Ježiš omilosteným dušiam.Kto si že spochybnuješ tieto svedectvá.Ježiš dal Cirkvi moc a ona určí či je to prav...

15.07.2013, 11:16
8.
JEŽIŠ NIKDY ŽIADNEJ CIRKVI NEDAL MOC !! JEŽIŠ NIKDY ŽIADNU CIRKEV NEZALOŽIL !! Alebo si myslíš že by bol taký HLUPÁK a dal kľúče od neba ČLOVEKU ktorého krátko predtým odohnal so slovami choď odo mňa satan , dal by moc čokoľvek na zemi zviazať či rozviazať človeku ktorý ho pred tým tri krát zaprel ??? "Uvedený text bol schválený cirkvou" Akou cirkvou , tou ktorá ma vo Vatikáne banku a žije z úroku ? Cirkvou v ktorej v ktorej pápež trávi pekné chvíľky odpočinku v komplexe akým je CASTEL GANDOLFO ? Cirkvou v ktorej pápež nosí purpurové topánočky za cenu ktorých by deti v Afrike žili POL ROKA !! Prejdi chudobné obce po Slovensku a pofotografuj si FARNOSTI !! KATOLÍCKA CIRKEV je to najhoršie ZLO v náboženstve !!
none
14

8. Astax1 14.07.2013, 19:52

milky

Ty ideš na mna písmom. Ved ty písmu nechápeš vysvetluješ si ho po svojom a tak ako to pochopíš tak to aj predkladáš a myslíš si že si najmúdrejší že všetko čo napíšeš je správne.Sa uvedom ten text bol schválený Cirkvou a ja to nehladám po internete ale mám to v mojej knihe Mária 6 dodatok Peklo existuje.Ak neveríš tomuto posolstvu môžem tu napísať iné, a také ktoré hovoril Ježiš omilosteným dušiam.Kto si že spochybnuješ tieto svedectvá.Ježiš dal Cirkvi moc a ona určí či je to prav...

15.07.2013, 20:32
Astax1 8: To, že zle chápem písmo, mi už povedal nejeden katolík a bolo to väčšinou na písmach, ktoré boli podobné príkladu 1+1. Tento príklad je jednoduchý a výsledok nespochybniteľný, no napriek tomu tvrdia, že nemám pravdu.

Ak sa ti chce aj po týchto slovách mi odpovedať, vysvetli mi prosím rozdiel medzi pojmami duša a duch. Ďakujem za prípadnú odpoveď. Ja mám nejaké porozumenie, no neviem či správne. Nechcem to otvárať ako novú tému.
none
7
14.07.2013, 14:14
Vybral som o anjeloch z knihy Posledné prikázanie: Anjeli u Lota: Pozrime sa, čo o anjeloch tvrdí cirkev. V katechizme SSV 1999 na str. 90 sa píše, že anjeli sú duchovné, netelesné bytosti. Sväté písmo tieto bytosti volá anjelmi. A svedectvo svätého písma je vraj také jasné, aká jasná je jednomyseľnosť Tradície. Svätý Augustín zasa tvrdí, že anjel je názov služby, nie prirodzenosti. Vraj ak sa pýtate na meno tejto prirodzenosti je to duch. Ak sa pýtate na službu je to anjel. Zaujímavé, že u Lota jedli. No podľa vyššie uvedenej definície je to veľmi čudné, nie? Alebo je čudná definícia anjelov prezentovaná cirkvou? Čo myslíte? V Druhej knihe Samuelovej 24/17 Dávid videl anjela, ktorý hubil ľud. Aká to bola zbraň, ktorou dokázali anjeli zničiť mesto a jeho okolie? Čím vedel jediný anjel tak efektívne hubiť ľud? A ako vieme táto deštrukčná schopnosť bohov nie je v Biblii ojedinelá. Disponovali zbraňovými systémami nesmierneho účinku. Na podporu tvrdenia, že anjeli sa neodlišovali od ľudí ešte uvediem piaty a šiesty verš z piatej Knihy Tobiášovej: „Potom Tobiáš odišiel, našiel skvelého mladíka stáť opásaného a takmer pripraveného na cestu. Nevedel o ňom, že je to anjel Boží.“ Lot sa s anjelmi stretol v bráne Sodomy. Oslovil ich páni moji. Páni moji. Zrejme pri stretnutí ešte nevedel, že sú anjeli. Ponúkol im očistu, nocľah a nakŕmil ich. Hoci najskôr odmietli, napokon Lotovo pohostinstvo prijali. No kým šli spať, nahrnuli sa pred Lotov dom chlapi z mesta a žiadali, aby im vydal mužov, ktorí k nemu večer prišli. Povedali, že chcú s nimi obcovať. Lot nesúhlasil a ponúkol im svoje dcéry. Panny. Žiadal, aby jeho hosťom neubližovali. Dôvodil, že sa uchýlili pod jeho strechu. Vyzýval ich, aby nerobili hriech.
Odmietli. Keď sa násilníci pokúšali vylomiť dvere Lotovho domu zasiahli muži – anjeli. Lota vtiahli dnu a násilníkov ranili slepotou, takže sa márne snažili nájsť vchod do domu. Koniec citátov.
Nuž tu je nad čím sa zamyslieť. A nielen nad týmto, pretože v Písme, ktoré je vraj slovom božím, je podobných sprostostí riadne množstvo.
none
15
16.07.2013, 08:59
Astax1 ... Celú „1“, ak by som chcel byť protivným a pritom čo najstručnejším, tak by som označil ako „trepando grando grandiózo“, ale neurobím tak ...
Položím radšej pár otázok, na ktoré asi ani tak neodpovieš, lebo podľa Teba niečo vysvetľovať je strata času, v skutočnosti však nedokážeš relevantne, logicky reagovať ... dosť bolo odo mňa argumentov ad hominem ... Tu sú otázky:
Napísal si:
„Sa uvedom ten text bol schválený Cirkvou a ja to nehladám po internete ale mám to v mojej knihe Mária 6 dodatok Peklo existuje“
Čo si myslíš o tomto:
„„Proroctví, která se připisují Melánii, nejsou pravdivá, nejsou od Boha. Nemají s událostí v La Salettě žádnou souvislost. Jsou pozdější než zjevení. Dětem byla ponechaná plná svoboda, aby mohly potvrdit, nebo popřít pravdivost poselství. Ony ale nikdy nezměnily obsah poselství z La Saletty.“
– biskup Ginoulhiac
Totéž prohlásil biskup 19. září 1855 na hoře La Saletta. Mélanie i nadále předkládala své prorocké představy, a to za pomoci Leva Bloye, který začal formovat hnutí „mélanistů“. Vychází ze zjevení v La Salettě, ale zároveň používá těžko přijatelné vize vizionářky. Obsahově jsou její předpovědi náboženským projevem, ale v praxi nemají nic společného s učením církve a s posláním z La Saletty. Opouští se v nich pevnost křesťanské víry, kterou Mélanie deformuje v duchu svých představ“ odkaz ... ?

„veľké množstvo anjelov zo všetkých hierarchií odmietlo svojmu Stvoriteľovi poslušnosť; a ako prvý revoltoval a dal znamenie k povstaniu Lucifer, najkrásnejší, v sláve najvyššie stojaci a požívajúci zo všetkých anjelských kúrií najvačšiu autoritu“
Z uvedeného vyplýva, že spravodlivý, dokonalý, milujúci Boh, stelesnenie „Lásky“, nestvoril Anjelov rovnakých, ale jedných dokonalejších ako druhých, že dopredu určil, ktorí budú v ktorej „hierarchii“. Stvoril ich takých, že hneď od počiatku si neboli rovní pred bohom. Jeden bol rovnejším než ten druhý, bez toho, aby toto svoje postavenie dokázali nejako ovplyvniť. Takto koná spravodlivý Boh? A ak to domyslíme, nie je v tejto nezaslúženej nerovnosti počiatok pýchy ako i nespokojnosti, vzbury?
none
16

15. J.Tull 16.07.2013, 08:59

Astax1 ... Celú „1“, ak by som chcel byť protivným a pritom čo najstručnejším, tak by som označil ako „trepando grando grandiózo“, ale neurobím tak ...
Položím radšej pár otázok, na ktoré asi ani tak neodpovieš, lebo podľa Teba niečo vysvetľovať je strata času, v skutočnosti však nedokážeš relevantne, logicky reagovať ... dosť bolo odo mňa argumentov ad hominem ... Tu sú otázky:
Napísal si:
„Sa uvedom ten text bol schválený Cirkvou a ja to nehladám po internete ale má...

16.07.2013, 16:03
J. Tull 15:
Tak som sa zamyslel a položil som si túto otázku: odmietnuť poslušnosť a revoltovať je hriech? Ja si myslím, že nie. Hriech je porušiť Boží zákon / prikázanie / Božiu vôľu, hriech je konkrétny skutok proti zákonu. V Písme sa nepíše, aspoň o tom neviem, o odmietnutí poslušnosti a revolte. V písme sa píše, že anjeli zhrešili (sinned), bez menný anjeli.

Citujem: "Stvoril ich takých, že hneď od počiatku si neboli rovní pred bohom." .... V tomto by som nevidel problém. Boh nie je socialista, nedostane každý rovnako, rovnakú funkciu. Každý je stvorený za iným účelom.

Citujem: "A ak to domyslíme, nie je v tejto nezaslúženej nerovnosti počiatok pýchy ako i nespokojnosti, vzbury?" ...... Môže sa zrodiť pýcha v šťastí a spokojnosti, keď je každý spokojný so svojim miestom, so svojim účelom, funkciou? Môže sa zrodiť pýcha v dokonalosti a bez pokušenia? To hovorím o našom stvorení, o stvorení ľudí. Nejak tak to ale platí aj pre svätých anjelov.

Jethro, ber moje slová s rezervou, neviem ti ich momentálne dokázať v písme. Počul som ich od múdrych ľudí, ktorí majú Písmo v malíčku (prehnane a obrazne povedané).
none
17
16.07.2013, 17:22
milky945; ... mám silný dojem, že ide o nedorozumenie. Nereagujem na Bibliu. Reagujem na „1“ ...
„veľké množstvo anjelov zo všetkých hierarchií odmietlo svojmu Stvoriteľovi poslušnosť; a ako prvý revoltoval a dal znamenie k povstaniu Lucifer, najkrásnejší, v sláve najvyššie stojaci a požívajúci zo všetkých anjelských kúrií najvačšiu autoritu“
... je citát z „1“ ...
„Boh nie je socialista, nedostane každý rovnako, rovnakú funkciu. Každý je stvorený za iným účelom“
Lenže potom, ak jedného stvoril krásneho, iného škaredého, jedného ako vodcu, iného ako „otroka“, potom kde je tu spravodlivosť, Láska ...? to, ako dokonalosť sama osebe, inak zariadiť nemohol? ... píšem /respektíve Astax1/ o anjeloch, nie o ľuďoch, pri ktorých už neplatí, že „pred Bohom sme si všetci rovní“ /rovní, neznamená rovnako .../? Netvrdím, že Boh je socialista /mimochodom „každému rovnako“ je slamený panák, trepando „antisocialistov“ .../, ani to, ako a či nás bude súdiť ... ... možno v nebi nedostane každý rovnako, rovnakú funkciu, ale snáď sa odzrkadlí v tom to, ako sme žili tu na zemi ... Na základe akých skutkov však rozhodol, ktorý z anjelov bude mať ktorú funkciu, kto z nich bude krásny a ktorý nie ... atď., keďsa ešte nijako neprejavovali, keďže boli stvorení rovno do svojich funkcií, krásy, moci, podradenosti ... Nech si rozhodol ako chcel, ale nezasial tým sám semeno Pýchy /najčastejšie má „Pýchu“ /ako negatívnu vlastnosť/ človek, ktorý niečo získal bez námahy. Ten kto získava „všetko“ „tvrdou prácou svojich rúk a mozgu“ takto pyšný je len máloktorí z nich .../, nesváru, vzbury ...?
... opakujem kritizujem „1“ ... napr. v „57“ odkaz máš iný názor katolíkov, ktorých z nemyslenia obviňovať určite nemôžem, nie tak ako je tomu v tomto prípade ...
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 145 481 B vygenerované za : 0.097 s unikátne zobrazenia tém : 73 653 unikátne zobrazenia blogov : 1 614 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj ...

citát dňa :

Usiluj sa, aby si mal to, čo miluješ, inak budeš nútený milovať to, čo máš.