Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ostrá kritika teológie!

8
reakcií
466
prečítaní
Tému 30. septembra 2019, 19:23 založil savras.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
08. 11. 2016
477
01. 08. 2017
137
22. 08. 2009
15
20. 03. 2013
75
 
 


1.
označiť príspevok

savras žena
   30. 9. 2019, 19:23 avatar
Je smutné, že existuje mnoho oblastí, v ktorých sa súčasné kresťanstvo odkláňa od pôvodného učenia Ježiša Krista. A jedným z nich je práve teológia. Ide v podstate o určitý druh filozofie a filozofovania, so snahou o rozumovo racionálne rozpitvávanie viery a jej mnohých jednotlivostí. Vysoká teológia nie je niečo, čo by bolo prístupné najširším masám veriacich. Ale nie preto, že by snáď bola skrývaná a utajovaná, ale preto, že je tak mimoriadne komplikovaná a intelektuálne náročná.

Ale toto všetko, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, je v ostrom rozpore so slovami Krista, ktorý nás nabádal k niečomu úplne inému! K tomu, aby sme boli ako deti!

Čo znamená jeho odporučenie? Znamená, že k Výšinám vedie jedine cesta čistého detského srdca a jednoduchej, nekomplikovanej a priamej detskej mysle. Znamená to, že skutočnú Pravdu bytia je možné chápať jedine takýmto spôsobom, pretože skutočná Pravda je prostá, jednoduchá a prirodzená. A preto prístupná absolútne každému človeku bez rozdielu!

Naopak, komplikovanosť, zložitosť a prílišná učenosť iba zahmlievajú cestu k Pravde, pretože sa ju snažia vidieť zložitejšou, než v skutočnosti je. Ba čo viac, takýto prístup úplne znemožňuje jej chápanie! To, čo ľudia takýmto rozumovo komplikovaným spôsobom získavajú, sú len ich vlastné ľudské názory tak, ako to kritizoval už Ježiš vo svojej dobe slovami: „Vaše náuky sú len náuky ľudské!“

Konečne preto treba pochopiť, že skutočná Pravda je prostá, jednoduchá a nekomplikovaná, čo je na míle vzdialené od prehnanej komplikovanosti najrozličnejších teologických rozumových konštrukcií. A práve preto je možné Pravdu vnímať a poznať jedine v prostej, nekomplikovanej jednoduchosti srdca a mysle, akú majú deti. Ide tu totiž o účinky vesmírneho zákona rovnorodosti, na základe ktorého k sebe nachádza cestu iba to, čo je rovnaké a vzájomne rovnorodé.

A zákon rovnorodosti sa vo vzťahu k poznaniu Pravdy bytia a poznaniu Stvoriteľa prejavuje ešte aj iným spôsobom. A síce tak, že najvnútornejšie duchovné jadro našej osobnosti, to skutočné „ja“, o ktoré ide predovšetkým, sa v nás prejavuje čistými citmi. To znamená, že jedine za pomoci čistých citov je človek schopný vnímať, poznávať a chápať všetko to, čo k nám prichádza z výšin Ducha.

A toto, jeho duchom skrze čistý cit uchopené duchovné poznanie, pochádzajúce z výšin Ducha, potom človek môže prostredníctvom spolupráce s rozumom zaodieť do slov. Môže ho zhmotniť do slov. Takto by to malo fungovať a takto by mal človek formovať svoje poznanie Pravdy i poznanie Stvoriteľa. Jedine takýmto spôsobom sa totiž dokonale naplňujú účinky veľkého vesmírneho zákona rovnorodosti, na základe ktorého duchovné jadro človeka, prejavujúce sa v nás čistými citmi, môže nadviazať kontakt a spojenie so vznešenou Pravdou Ducha. Jedine takto ju môže tušiť, vnímať a porozumieť jej.

Človek však okrem citových impulzov ducha vlastní aj rozum, aby prostredníctvom neho poznával hmotný svet a mohol ho ovládať. A prostredníctvom rozumu a rozumových znalostí sa ľudia skutočne stali takmer neobmedzenými vládcami hmotného sveta. A to preto, lebo opäť na základe vesmírneho zákona rovnorodosti je práve náš rozum rovnorodý s hmotou. Preto k nej nachádza cestu, preto jej rozumie, chápe ju a ovláda ju.

Žiaľ, na základe úspechov rozumu v ovládaní hmotného sveta, začali postupne ľudia mimoriadnym spôsobom nadhodnocovať jeho význam. Začali sa opierať predovšetkým oň a časom to došlo až tak ďaleko, že mienka rozumovej zložky ich osobnosti sa pre nich stala rozhodujúcou aj vo veciach ducha. Aj duchovná oblasť, duchovné pravdy i Stvoriteľ ako taký začali byť vnímané, poznávané a uchopované rozumom.

Ale keďže rozum je na základe zákona rovnorodosti rovnorodý jedine hmote, muselo dôjsť k tomu, že vznešenosť, veľkosť a žiarivosť Pravdy Ducha bola rozumovo sploštená, oklieštená, ohraničená a obmedzená.

A tak to, čo pochádzalo z Výšin Ducha, ako potrava a oblaženie pre ducha človeka, sídliaceho v jeho srdci, bolo rozumom znehodnotené a stratilo schopnosť povznášať ducha. Stratilo to schopnosť viesť človeka k výšinám Ducha.

Tak sa z duchovných učení pôsobením rozumu stali náuky duchovne mŕtve a učenci, ktorí ich hoci aj celý život študovali, sa stali neschopní vnímať, poznávať a porozumieť skutočným pravdám Ducha. A preto títo ľudia, napríklad biblickí zákonníci a farizeji, neboli vôbec schopní chápať učenie Ježiša Krista. Jeho učenie však bolo oveľa bližšie masám obyčajných ľudí, ktorí v sebe predsa len ešte niesli určitú mieru prostoty, prirodzenosti a nekomplikovanosti srdca.

A práve kvôli tomu volá Ježiš k nám všetkým, aby sme boli ako deti, pretože inak nebudeme môcť vôjsť do kráľovstva nebeského. To znamená, že sa máme viac riadiť svojimi čistými citmi, ktoré sú impulzmi nášho ducha, a prostredníctvom ktorých sa stávame schopnými vnímať a uchopiť Pravdy Ducha.

Všetko je tak nesmierne jednoduché, iba človek sám si to skomplikoval. Veď predsa o pravde srdca a čistého citu netreba vôbec uvažovať! Netreba o nej vôbec hĺbať! O pravde srdca a čistého citu netreba robiť žiadne teologické konferencie!

Pravda srdca, čiže pravda ducha, predsa v každom človeku vždy jasne žiari v čistote jeho citu! Ním sa riaďme a ním preciťujme hodnotu i pravdivosť vecí. Tu netreba vskutku o ničom premýšľať! Tu treba iba proste žiť a jednať v slobode ducha! V slobode čistého citu, ktorý sa ozýva v našom srdci!

Akékoľvek myšlienkové hĺbanie o tom veci iba zbytočne komplikuje a zahmlieva! A žiaľ, práve na takomto myšlienkovom hĺbaní, analyzovaní a komplikovaní je postavené to, čo sa nazýva teológiou. Teológia je rozumová snaha o vyjadrenie právd Ducha, čo však na základe vesmírneho zákona rovnorodosti nie je možné.

Ale pretože ľudia vo svojom vnútri enormným spôsobom nadhodnotili vlastný rozum, v jeho pýche, v pýche rozumu odsúvajú bokom cestu detskej prostoty. Skutočná pravda i skutočné poznanie Stvoriteľa musí byť podľa názoru ľudí, upadnuvších do preceňovania rozumu, oveľa zložitejšie a oveľa intelektuálne náročnejšie. Len týmto spôsobom je to podľa nich naozaj veľké. A preto, aby mohli dosiahnuť tejto iluzórnej veľkosti, vzniklo čosi takého, ako je teológia. Len ona môže podľa ich názoru odkryť najskrytejšie tajomstva bytia, pretože poznávacím znamením skutočnej múdrosti je práve miera obtiažnosti pochopenia. A preto tento druh ľudí realizuje svoje „poznanie“ a svoju „múdrosť“ práve v rámci zložitosti teológie.

Toto je však cesta falošná! Je to cesta pýchy rozumu, ktorý svojimi nehodnými rukami siaha na pravdy Ducha a splošťuje ich, okliešťuje ich a zužuje ich. Je to cesta pýchy rozumu, ktorý z veľkosti učenia Ducha vytvoril iba svoje vlastné náuky ľudské.

V ostrom protiklade k tomu znejú slová veľkého Majstra: „Buďte ako deti!“

Jedine v detskej a prostej čistote srdca a citu je skrytá cesta k pochopeniu Pravdy bytia, i k pochopeniu Stvoriteľa! Jedine detská a prostá čistota srdca a citu je pravou cestou k Svetlu!

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


2.
označiť príspevok

Thomas Anderson muž
   1. 10. 2019, 01:15 avatar
Savras, vieš o tom, že Milan Šupa pracuje pre Putina? Je to tak, rozhodol o tom tunajší znalec ruských spravodajských služieb, pán Osvietený. A keď on raz o niečom rozhodne, tak to platí. To len, aby si nebola prekvapená, keď raz uvidíš, ako Milana odvádza NAKA v putách.  
Súhlasí Kasafran


7.
označiť príspevok

Krištof
   2. 10. 2019, 20:43 avatar
Zdá sa, že niekedy si ľudia naozaj veci komplikujú viac, než je nutné. Vymýšľajú si svoje názory etc.

Ježiš však zrejme myslel to, aby boli ľudia ako deti v zmysle pokory (a asi aj nevinnosti, čistoty): "V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve." (Mt 18,1-4) Kto je najväčší? Pokorný!

Pokora môže znamenať napr. to, že pokorne akceptujem, že vesmír a život nie je celkom jednoduchý, že mne nedokonalému Pravda nemusí byť priamo a ľahko dostupná, že závisí od niekoho, kto je Vyšší než ja, od Najvyššieho, Jeho zjavenia a Jeho slobodnej vôle. A Ten ju zjavuje najmä "maličkým", pokorným, nie tým, čo si myslia, že tú Pravdu už majú, že je jednoducho dostupná z ich údajne nehriešeneho, dokonalému či svätého ducha, čo má priamy prístup k Božiemu Duchu a pod. Maličký, pokorný človek v tomto svete však naopak - azda čiastočne aj z Božej milosti - si uvedomuje svoju nedokonalosť, ľudskú obmedzenosť oproti Bohu. Takému potom Boh môže zjaviť Pravdu (a to tiež nie len ako izolovanému jednotlivcovi, lež v súvise so spoločenstvom, ktoré vytvoril). "Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás." (Jak 4,6-7)
"V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť." (Lk 10,21-22)

Niekto si možno myslí, že je múdry, duchovný učiteľ, že vie, ako sa v tejto oblasti majú veci, že môže ľudí učiť o duchovných veciach a písať o tom; ale akosi mu chýba tá "maličkosť", teda tá pokora. To môže byť dôvod, prečo mu Boh nezjaví tú Pravdu. Nechá ho v jeho "pravde". On údajne už tú "pravdu" má, svoju "teológiu" (resp. duchovné učenie), nepotrebuje byť "maličký", nepotrebuje pokoru, nepotrebuje Božie zjavenie, lebo už "pravdu" údajne pozná - vďaka sebe, svojmu srdcu, citu, duchu (čo pre svoju "dokonalosť" má priamy prístup k Bohu). Kto tvrdí, že vidí a pritom je slepý, tomu je ťažko pomôcť. Ale hádam napokon zistí, ako to bolo a je.

Aj jednoduchý (či primitívny) človek bez vysokej inteligencie a bez vzdelania môže byť pyšný, arogantný, hrubý alebo egoistický. Alebo sa môže mýliť. A aj vzdelaný inteligentný človek môže byť pokorný a mať vďaka Bohu Pravdu.

Na jednej strane vieme, že ani celá veda nedokáže zatiaľ celkom pochopiť a vysvetliť vesmír a život, človeka. Je to pomerne veľmi náročné a tajomné prinajmenej z určitého aspektu. Predstavme si, že by všetko o vesmíre vedeli už deti, takže dospelých vedcov by sme ani nepotrebovali. Boh dal človeku okrem citu aj rozum, a to zrejme nie zbytočne. Vďaka rozumu sa človek môže zaoberať aj tými vecami, ktoré súvisia s ideami, duchovnom, filozofiami, teológiou, Bibliou etc. Teda nie iba hmotným svetom.
Musí byť Boh a duchovná pravda iba jednoduchá a ľahko dostupná každému už z jeho srdca, ducha, citu? Nezávisí prinajmenej od Božieho zjavenia a Božej slobodnej vôle? Nie je pre jej prijatie potrebná aspoň pokora? A nie je to všetko vlastne dosť ťažké - pre "ego" človeka, hoci inak naozaj nekomplikované? (Niektoré veci sú ťažké a pritom jednoduché, nezložité.)
Ale na druhej strane, je teológia až taká zložitá? Zložité sú skôr niektoré filozofie filozofov či quasifilozofov. Čo sa týka teológie, viď napr. Apoštolské vyznanie viery: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Teológia sa potom zaoberá týmto v rôznych súvislostiach, čo je v zásade poriadku, najmä keď to vierovyznanie niekto spochybňuje. Chápať sa to dá vtedy, keď má človek to zjavenie, keď je "maličký ako dieťa"...

Kto svoj názor zastáva s tým, že pripúšťa, že je to aspoň do určitej miery len ľudský subjektívny názor, ten ešte má šancu dozvedieť sa od Boha Pravdu. Ale kto svoj názor považuje za takmer absolútnu božskú (dokonalú) Pravdu, ten sa tým sám obmedzuje v otvorenosti voči Nej. Pritom v oblasti mravov môže mať pomerne objektívny názor v súlade prirodzeným morálnym zákonom, čiastočne s Desatorom, podobne ako kresťanstvo. Ale v oblasti vierouky, duchovného učenia je tam rozdiel. To je myslenie, myšlienková koncepcia. Kresťanstvo je však vo vierouke - podobne ako v mravoch - založené nie na ľudskej koncepcii (ani napr. ezoterickej), lež na objektívnych zjavených informáciách. Aj Cirkev tvrdí, že má (pozná) z Božej milosti Pravdu, ale teda nie z ľudskej povahy, nie z ľudského ducha, srdca, citu, rozumu, ale z Boha (milosť, zjavenie). Nie je hanba, keď nedokonalý človek nepozná dokonalú Pravdu akoby vďaka sebe. Vďaka pokore mu ju Boh môže zjaviť.

Ešte horšie než keď si niekto mylne myslí, že má Pravdu vďaka svojmu takmer dokonalému duchu, čo je prirodzene napojený na Božieho Ducha, ktorý mu tú Pravdu dáva, je to, keď niekto seba otvorene dáva namiesto Boha, keď sa rúha, ide cestou satanizmu, čiernej mágie a pod. Ten prvý sa len mýli, je ovplyvnený nevedomou duchovnou pýchou, pričom rešpektuje pozitívne aspoň objektívnu duchovnú morálku a aspoň formálne Najvyššieho nad sebou. Ale ten druhý vedome odporuje Bohu a ide cestou tomu zodpovedajúcou, pričom ani tú morálku nemusí rešpektovať, hoci relatívne aj môže. Podobne viď čosi ako egoistické či narcistické sebazbožšťovanie (názor, že "ja človek som Boh" a pod.)


8.
označiť príspevok

Krištof
   4. 10. 2019, 01:13 avatar
Aj niektorí učení ľudia prijímali v Ježišových časoch kresťanskú vieru a niektorí jednoduchí ju odmietali. Skutky apoštolov 6,7: "Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru." Takže viacerí učení židovskí kňazi sa vtedy obrátili na kresťanskú vieru.

Lukáš 23,13-23: "Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud. ... Tu celý dav skríkol: "Preč s ním (s Ježišom) a prepusť nám Barabáša!" Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni vykrikovali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!" 
Čiže aj jednoduchý ľud tam kričal proti Ježišovi, odmietol ho. Dalo by sa síce povedal, že čiastočne to bolo preto, že ten ľud bol ovplyvnený poprednými predstaviteľmi, ale aj tak to nebolo správne ani od tých jednoduchých ľudí. 
Okrem toho sa píše to, že niektorí aj poprední (asi i "učení" ) v Ježiša "uverili", ale nepriznali to otvorene z určitého dôvodu, možno aj z pýchy. Ján 12,42-43: "A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo ľudskú slávu mali radšej ako Božiu slávu." 

Aj apoštol Pavol bol učený človek a keď mu Boh dal dané apoštolské poslanie, poslušne pokorne ho prijal. Evanjelista Lukáš bol zas pravdepodobne lekár a jeho spisy majú vysokú intelektuálnu kvalitu, takže zrovna neučený jednoduchý nebol. Medzi učených vtedy patril aj židovský učiteľ Nikodém, ktorý mal tiež blízko k Ježišovi: Jn 3; 7; 19.

Rozhodne nie všetci jednoduchí ľudia Ježišovo učenie prijímali pre to učenie - Jn 6, 22-27: "No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša... Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život". 

O tom, že Ježišovo slovo nebolo jednoduché ani pre "jednoduchých", svedčí Písmo napr. tam, kde hovorí, že "Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!" ... Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili." (Ján 6)

Alebo ešte ohľadom ľudu (zástupu): "Zástup mu (Ježišovi) odvrával: ... Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?“ Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: „Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.“ (Jn 12)
V tejto súvislosti, len v kontexte s Mt 4,12 uvádza "biblická" poznámka: "Ak Pán Ježiš hovorí (narážajúc na Iz 6, 9 a nasl.), "aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo", nechce tým povedať, že by hovoril v podobenstvách preto, aby im ľudia nerozumeli a neobrátili sa (to by sa priečilo jeho svätosti, dobrote a milosrdenstvu), ale že tí, ktorí nechcú veriť a zatvrdzujú sa, sami nepriamo chcú, aby jeho učenie neporozumeli a neobrátili sa, teda preto, že tieto účinky sú nerozlučne spojené s ich neverou a zaťatosťou." a-repko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Napokon treba povedať, že Ježiš neučil v súlade s tým, čo je v 1., že všetko spočíva v tej jednoduchosti, že vďaka takmer dokonalému jednoduchému ľudskému duchu, srdci, citu môže človek priamo poznávať najvyššiu Pravdu, Stvoriteľa a pod. Skrátka učenie vyjadrené v 1. Ježiš neučil. Ježiš učil to, čo učí kresťanstvo, viď napr. KKC alebo veľmi stručne trebárs aj Šesť hlavných právd: banov.fara.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Možno tam sú nejaké menšie podobnosti, ale aj významné rozdiely


9.
označiť príspevok

Krištof
   4. 10. 2019, 01:32 avatar
"...v kontexte s Mt 4,12..."
Mk 4,12


3.
označiť príspevok

Kasafran
   1. 10. 2019, 01:21 avatar
(1) Savras,
nie je už skutočne načase zaujať stanovisko na reakcie k Tvojím témam? Alebo stále nenachádzaš odvahu obhájiť a bližšie vysvetliť viaceré svoje aktuálne myšlienky...?!
Súhlasí Thomas Anderson


4.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   1. 10. 2019, 01:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 10. 2019, 07:41 avatar
Vy traja, ak pod takýto článok, čo tu dal sarvaš, dáte vy svoje príspevky absolútne o ničom, ktoré o tému ani neškrtnú a vy pri tom akože nič my muzikanti a dokonca sa cítite ešte vysoko nad temou, tak toto bY som zade ja nyvrhol admistrátorovi, nech prehodnotí vaše účinokovanie.
Nedávno tu bolo tolko reklamy , až to išlo na nervy, ale dalo sa tu aj ničo dozvedieť a aj rozumné prečítať ale teraz, ani jedna jediná reklama, pretože to prestalo byť zaujímavé, nie je tu absolútne nič, čím by bol človek ochotný zaplatiť svojim drahocenným časom.
Mne to pripadá ako detský rukopis pubertálnych jedincov. Deti by nemali mať možnosť sa tu vyjadrovať,je to sice biznis administrátora, ale ak sa k teme vyjadrí napríklad 10 ľudí ja tvrdím, že 7 z nich sú deti, ale ti, čo to čítajú to berú, ako to boli všetci dospelí a potom môže dôjsť aj degradácii verejnej mienky detskými nezmyslami.


6.
označiť príspevok

Kasafran
   1. 10. 2019, 08:36 avatar
(5) Elemír,
zrejme sa Ti podarilo trafiť klinec po hlavičke. Ale ak sa aspoň trošku zamyslíš aj sám nad sebou, určite dospeješ k poznaniu, že Tvoje reakcie sú veľakrát vhodné na na sebakritiku...
Súhlasí elemír
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 11:58,  Nebola to tá krajina z ktorej statisíce ľudí utiekli na zapad a žiaden človek zo západu...
dnes, 11:55,  Presne tak . Ak čitatel zem a veku mentalne zvládne pochopiť čo je to za žumpu je to ok. Ten...
dnes, 11:50,  no vidis a napriek tomu sme zili v krajine kde bolo radost zit.
dnes, 11:49,  O odruškovaní oviec vybľakuje aj doktor Bukovský.
dnes, 11:48,  posobis ako zaockovany to je fakt. *11
dnes, 11:47,  Nie je pravda, že sa v tej krajine nevraždilo. Komunisti vraždili, a dokonca aj svojich,...
dnes, 11:39,  https://youtu.be/WKt2MLvxdHI
dnes, 11:23,  ZEM a VEK je pozitívny, to znamená, že píšu pozitívne, teda kladne, ba až príkladne....
dnes, 11:20,  Lenže mal len reči. Nič z neho nebude. Táral dve na tri, pretože teraz má moc, a nechce...
dnes, 11:16,  Tunajší Osvietený alias ardun či Čeka je pozitívny.*13*13*13*13*13*13
dnes, 11:13,  https://zemavek.sk/diktator-matovic-nam-chce-brat-slobody-o-ktore-sme-sa-sami-pripravili/...
dnes, 11:12,  Čo zlé je na článkoch zo ZEM a VEK? Diktátor Matovič nám chce brať slobody, o ktoré...
dnes, 11:08,  154. Jasne. V prípade, že vec tohto sveta nie je priamo nebezpečná, tak môže slúžiť tým...
dnes, 11:06,  Samozrejme, že mu závidíš. Posmievaš sa mu, lebo je lepší ako ty. Zmohol si sa len na...
dnes, 11:04,  Menšina neraz rozhoduje vo voľbách. Napríklad len 17,29 % voličov rozhodlo:...
dnes, 11:02,  Igor Matovic tvrdi ze staci 25% https://youtu.be/pTQfRXKd8TA
dnes, 10:50,  Referendum môže byť funkčné len v prípade ak sa ho zúčastní polovica pravoplatných...
dnes, 10:47,  Lemmy presne tak praskám zavisťou zavidiac Rostasove podnikateľské uspechy . Preto všade...
dnes, 10:44,  -era-, pýtal som sa, pretože príspevok "150" vo mne vyvolal dojem, že si...
dnes, 10:39,  Chápem to je to je ešte mini van
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Vždy buď k ľudom slušný, keď kráčaš nahor. Mohol by si ich stretnúť pri ceste nadol.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(88 953 bytes in 0,204 seconds)