hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Obhajoba RKC - KC

príspevkov
95
zobrazení
1
tému vytvoril(a) 10.3.2021 09:30 RealitaABC
posledná zmena 12.3.2021 10:07
1
10.03.2021, 09:30
KC nemá právo sa obhajovať a bagatelizovať všetko to, čo pácha a napáchala v celých svojich dejinách a to tým, že poukazuje na ostatných mimo KC. Prečo nemá právo? Je to z jednoduchého dôvodu. No a tým dôvodom je veľmi závažná vec, ktorá ako jediná a to na čele s pápežom o sebe vyhlasuje. Pritom ostatné cirkvi mimo KC nazýva : bludári, heretici, kacíri, odpadlíci , úbožiaci, horší, ako pohania a ktorých prekliala a prekliatia neodvolala.

Ak KC o sebe vyhlási:

1. Že Kristus založil na zemi jedinú Cirkev a táto Cirkev existuje jedine v Katolíckej cirkvi
2. Že jedine v KC sú prítomné všetky zložky ustanovené Kristom a jedine v nej sa konkrétne nachádza Kristova cirkev na zemi.
3. No a je riadená pápežom, ako zástupcom Krista – Boha na zemi

Ak KC takúto závažnú vec o sebe vyhlásuje, tak sa predsa očakáva, že aj jej ovocie by malo byť v súlade s tým, čo o sebe vyhlasuje a to nezávisle na tom, aký je svet a cirkvi mimo KC o ktorých tvrdí, že sú horší, ako pohania. To by sa malo prejaviť na dobrom ovocí KC a teda v nasledovaní Krista.

Ak Kristus učí – kto ide mečom, od meča zahynie. Tak KC činí opak toho a inicializuje križiacke vojny. Ak Kristus učí - milovať aj svojich nepriateľov, tak KC činí opak toho a prenasledovala, zabíjala, upaľovala svojich nepriateľov a to v mene toho Boha, ktorý povedal nezabiješ. Ak Kristus vystríha pred mamonom a hromadením bohatstva, tak KC zasa činí opak toho a nahromadila si bohatstva nevyčísliteľnej hodnoty. No a takto môžeme pokračovať.

Ak Kristus povedal, že po ovocí ich poznáme a teda tá, ktorá o sebe vyhlasuje, aká je výnimočná, jediná pravá, ktorú vraj ako jedinú viditeľnú ustanovil Kristus a súčasne je ovocie je zlé až odporné, tak to znamená len jedno, že to, čo o sebe vyhlasuje táto cirkev, nie je pravdou a týmto ovocím potupuje Krista. Túto skutočnosť umocňuje ešte aj to, že obhajuje a bagatelizuje svoje zlé ovocie tým, že poukazuje na tých o ktorých tvrdí, že sú odpadlíci, bludári, heretici, kacíri, úbožiaci, horší, ako pohania a ktorých sama prekliala a prekliatia neodvolala. Nie je to divné?

Tak prečo sa porovnáva s tými odpadlíkmi, keď o sebe tvrdí, že jedine v KC je cirkev Kristova? Ako sa môže to, ktoré o sebe vyhlasuje, že je jediné pravdivé, obhajovať tým, že aj ti o ktorých tvrdí, že sú horší, ako pohania tak majú vraj nejaké tie smietka v oku. Ani jedna z reformovaných o sebe netvrdí, že je JEDINÁ pravá v ktorej je cirkev Kristova a teda, že je celým telom Kristovým a nazývajú sa navzájom bratia a setry v Kristu. Ako vidíme, tak sa nenazývajú navzájom nejaký oddelení bratia. Jedine KC o sebe toto pokrytecky vyhlasuje, že je jediná pravá v ktorej je cirkev Kristová , no podľa ovocia vieme, že je to klamstvo.

Tak ako sa s nimi môže porovnávať a poukazovať na to, že aj oni majú smietka v oku, keď tá, ktorá o sebe tvrdí pred ľuďmi, že je ustanovená Kristom, tak má v oku celý les? Nech najprv vyklčuje ten les a nech sa prestane hrať na jedinú pravú, v ktorej je cirkev Kristova a nech činí pokánie a zruší úrad pápeža o čom pochybujem, lebo učenie je semenom stromu a zo zlého semena vyrastie jedine zlý strom. No a zlý strom nemôže niesť dobré ovocie.


No a práve tá, ktorá na čele s pápežom takéto niečo o sebe vyhlasuje a teda by podľa toho mala ísť príkladom v nasledovaní Krista, tak práve tá má ruky od krvi a prenasledovania tých, ktorí sa narodili z Boha, pálila Biblie, je plná modlárstva, hromadenia majetku, ktorý je nevyčísliteľný, plná pompéznosti, smilstva, márnych tradícii a ohavností všetkého druhu sa chce obhajovať tým, že poukáže na smietka v očiach tých, ktorých považuje za odpadlíkov? Nie je to divné?
none
2

1. RealitaABC 10.03.2021, 09:30

KC nemá právo sa obhajovať a bagatelizovať všetko to, čo pácha a napáchala v celých svojich dejinách a to tým, že poukazuje na ostatných mimo KC. Prečo nemá právo? Je to z jednoduchého dôvodu. No a tým dôvodom je veľmi závažná vec, ktorá ako jediná a to na čele s pápežom o sebe vyhlasuje. Pritom ostatné cirkvi mimo KC nazýva : bludári, heretici, kacíri, odpadlíci , úbožiaci, horší, ako pohania a ktorých prekliala a prekliatia neodvolala.

Ak KC o sebe vyhlási:

1. Že Kristus zalo...

10.03.2021, 09:42
RKC sa už nedokaže napraviť tak, aby bola prijateľna pre Boha....Je to hlboko v ludoch a keby pápež trebárs pochopil marianske modlarstvo....tak samotní radoví katolici ho vykopnú a daju si tam takeho papeža, ktorý im bude vyhovovať....(to ako priklad)...
to špatne učenie sa dostalo ludom až pod kožu....a nedaju si to vziať.....Jedina možnost je odist od RKC....
none
3

1. RealitaABC 10.03.2021, 09:30

KC nemá právo sa obhajovať a bagatelizovať všetko to, čo pácha a napáchala v celých svojich dejinách a to tým, že poukazuje na ostatných mimo KC. Prečo nemá právo? Je to z jednoduchého dôvodu. No a tým dôvodom je veľmi závažná vec, ktorá ako jediná a to na čele s pápežom o sebe vyhlasuje. Pritom ostatné cirkvi mimo KC nazýva : bludári, heretici, kacíri, odpadlíci , úbožiaci, horší, ako pohania a ktorých prekliala a prekliatia neodvolala.

Ak KC o sebe vyhlási:

1. Že Kristus zalo...

10.03.2021, 09:54
Katolícka cirkev však učí, že aj - aspoň niektoré - iné cirkvi, čo vznikli neskôr, tzv. oddelení bratia, môžu mať aspoň základnú pravdu (KC má plnosť pravdy, niektoré iné cirkvi však aspoň jej časti, niektoré prvky). Viď Katechizmus Katolíckej cirkvi (články 817 - 820) o vzťahu s niektorými inými kresťanskými spoločenstvami a o nich: odkaz

To, žiaľ, skôr niektoré protestanské spoločenstvá sú proti Cirkvi a tvrdia, že iba oni majú pravdu, že Katolícka cirkev je falošná a pod.
none
95

3. Krištof 10.03.2021, 09:54

Katolícka cirkev však učí, že aj - aspoň niektoré - iné cirkvi, čo vznikli neskôr, tzv. oddelení bratia, môžu mať aspoň základnú pravdu (KC má plnosť pravdy, niektoré iné cirkvi však aspoň jej časti, niektoré prvky). Viď Katechizmus Katolíckej cirkvi (články 817 - 820) o vzťahu s niektorými inými kresťanskými spoločenstvami a o nich: https://bit.ly/3jK25yr

To, žiaľ, skôr niektoré protestanské spoločenstvá sú proti Cirkvi a tvrdia, že iba oni majú pravdu, že Katolícka cirkev je falošná ...

12.03.2021, 10:07
3 Krištof

Každá cirkev tvrdí, že učí pravdivo, ináč by žiadna nemohla existovať, ak by tvrdila, že je nejaká falošná.

No je rozdiel, ak niekto vyhlasuje, že práve tá s názvom XY je tá JEDINÁ pravá a je teda celým telom Kristovým a ostatných nazýva oddelení bratia - teda sú vraj mimo tela Kristovho. A považuje ostatných mimo KC, ako bludárov, heretikov, že sú horší, ako pohania a ktorých prekliala.

No a je rozdiel, ak niekto tvrdí, že mnohé cirkvi, ktorí v pravde vyznávajú Krista, patria do tela Kristovho a teda, ak sa podriaďujú jednej hlave a tou je Kristus - Slovo Božie. Nazývajú sa bratia a sestry v Kristu a nie oddelení. To je tá pre nás viditeľná všeobecná cirkev Kristova, ktorú tvoria všetky zbory, cirkvi, cirkvičky, cirkevné spoločenstvá a aj mnohí mimo nich, ktorí vyznávajú Krista v pravde. No a práve v nich je neviditeľná cirkev Kristova, ktorú vidí jedine Boh a ktorá sa ukáže v plnej svoje nádhere pri príchode Krista. Teda tú neviditeľnú cirkev Kristovu netvoria celé cirkevné spoločenstvá, ale jednotlivci z týchto cirkevných spoločenstiev aj mimo nich, ktorí majú znovuzrodené srdcia a v ktorých kraľuje Boh svojím živým Slovom - Duchom. Kto presne to je vie jedine Boh.

Cirkev, ktorá sa nepodriaďuje jednej hlave, ktorou je Kristus a má svoju vlastnú hlavu namiesto Krista - pápeža, tak nepatrí do tela Kristovho. Je to ako nádor, ktorý nepatrí do tela a nepodriaďuje sa jednej hlave. Preto sa vyreže a vyhodí! No a Boh má presný skalpel.

Prečo RKC nazýva ostatných z reformovaných cirkví oddelení, ak sa oni navzájom nazývajú bratia a sestry v Kristu a nikoho ani nenapadne sa navzájom prekliať a nazývať sa oddelení. Ak RKC ostatných nazýva oddelení bratia, tak seba pokladá, za tú jedinú pravú, teda celé telo Kristove.

Nech pápež vystúpi a zriekne sa titulu – zástupca Krista – Boha na zemi a zruší pápežský úrad, lebo iba Kristus je hlavou svojej cirkvi. Nech rozpustí to prebujnené kňazstvo, lebo každý vykúpený je kňazom Boha. Nech prestanú s predávaním spásy, lebo spása je jedine z milosti skrze vieru. Nech rozdá nevyčísliteľný majetok KC medzi chudobných a nech činí pokánie, lebo Kristus vystríha pred mamonom. Nech vyhlási, že všetci cirkvi sú všeobecná cirkev, ktorí majú jedinú hlavu – Krista. Potom nie je potrebný žiadny druh konverzie a aj reformované cirkvi a zbory, budú patriť k takejto všeobecnej cirkvi v ktorej je neviditeľná cirkev Kristova. Urobí to? Nie, nikdy to neurobí!

V cirkvách vzišlých z reformácie sa navzájom nazývame bratia a sestry v Kristu. Ak niekto prejde z jednej do druhej v ktorej je to isté jadro evanjelia Ježiša Krista, tak sa nič nedeje. Sú medzi reformovanými cirkvami nejaké tie odlišnosti, ktoré nie sú podstatné pre spásu, ak teda evanjelium, ktoré dáva život, je v jadre to isté.

RKC nás nazýva oddelení bratia a sestry. To je divné, nakoľko nás prekliala a prekliatie neodvolala. Písmo nás vyzýva - milujte sa navzájom. Ak je evanjelium KC a reformovaných cirkví a zborov to isté a spása by potom bola aj mimo takúto KC, tak prečo preklína svojich oddelených bratov a sestry? Tak prečo by oddelení bratia nemohli byť spasení aj mimo takúto KC s hlavou pápežom? Aha, lebo učí, že iba v rámci jedinej pravej KC na čele s pápežom je spása, lebo iba tam je cirkev Kristova.

To znamená, len jedno, že KC má iné evanjelium, ináč by jej to bolo jedno, kto kde odišiel. Lenže KC to nie je jedno, pretože nás prekliala, no a súčasne nás úlisne nazýva - oddelení bratia a sestry, lebo sme vraj odišli.

A čo keď tí, ktorí videli, že RKC zišla z cesty, ktorou je Kristus a začala seba chápať, ako jedinú pravú - celé telo Kristove s hlavou pápežom, tak čo keď oni ostali v Kristu a RKC ich práve za to, že neuznali pápeža, ako námestníka Krista – Boha na zemi za to prekliala, lebo nenasledovali cestu antikrista. Oni neodišli od Krista, ale keď sa menila podstata RKC, keď sa povýšila a to na celé telo Kristove, vytvorila si vlastnú hlavu namiesto Krista - pápeža a zišla z cesty, ktorou je Kristus, tak odišli od takej KC. No a tí, ktorým vyhovuje očistec namiesto Krista, tak ostali v tej takzv. KC na čele s pápežom.

RKC ako všeobecnú cirkev vidí jedine tie cirkvi, ktoré uznávajú pápeža, ako svoju hlavu a teda ako zástupcu Krista – Boha na zemi a teda kde sú vraj prítomné všetky zložky ustanovené Kristom. RKC seba vidí, ako jedinú pravú a vraj iba tam je cirkev Kristova.

Tento viditeľný obraz všeobecnej cirkvi RKC zneužila a sama sa nazvala všeobecnou s hlavou pápežom, ako námestníkom Krista – Boha na zemi. No a vyhlásila, že iba v nej je cirkev Kristova. Vraj zachováva historickú kontinuitu, no a rozkol, reformácia narušila túto kontinuitu, pričom vznikla rana, ktorá dodnes bráni KC v úplnom uskutočnení svojej univerzality v dejinách.

Mohol by si sa opýtať nejakého katolíckeho kňaza, že ak je cirkev Kristova jedine vo vnútri takejto viditeľnej KC na čele s pápežom, tak je viditeľná, alebo je neviditeľná? Ak je viditeľná, tak kde je a kto všetko ju tvorí v rámci KC. Ak ti nedokáže povedať kde sa nachádza vo vnútri KC a kto všetko ju tvorí, tak prečo RKC učí, že je cirkev Kristova viditeľná? Ak je neviditeľná, no viditeľná jedine z Božieho pohľadu, tak prečo by nemohla byť aj mimo takejto KC?
none
4
10.03.2021, 10:01
RKC je jedina cirkev, ktora za nieco stoji !
none
5

4. RKCRKC 10.03.2021, 10:01

RKC je jedina cirkev, ktora za nieco stoji !

10.03.2021, 10:12
Tož určite je veľa ľudí, ktorým RKC plne vyhovuje.
none
6

4. RKCRKC 10.03.2021, 10:01

RKC je jedina cirkev, ktora za nieco stoji !

10.03.2021, 10:52
ano maš pravdu...za milu kedveš
none
7

6. ondrej61 10.03.2021, 10:52

ano maš pravdu...za milu kedveš

10.03.2021, 10:54
to povie sektar a odpadlik.....
none
8

7. RKCRKC 10.03.2021, 10:54

to povie sektar a odpadlik.....

10.03.2021, 10:56
Napíš niečo o Ježišovi....čo pre teba urobil....
none
9

8. ondrej61 10.03.2021, 10:56

Napíš niečo o Ježišovi....čo pre teba urobil....

10.03.2021, 11:00
tebe mam napisat ? nemas Bibliu ?
none
10

9. RKCRKC 10.03.2021, 11:00

tebe mam napisat ? nemas Bibliu ?

10.03.2021, 11:06
no nepíšeš o nicom, len vidim slovo odpadlík, sektár....A Maria čo pre teba urobila...ked nechceš prezradiť niš o Ježišovi....
none
12

10. ondrej61 10.03.2021, 11:06

no nepíšeš o nicom, len vidim slovo odpadlík, sektár....A Maria čo pre teba urobila...ked nechceš prezradiť niš o Ježišovi....

10.03.2021, 11:08
pisem len pravdu o tebe.....alebo ta niekto nasilu donutil vstupit do sekty ?
none
13

12. RKCRKC 10.03.2021, 11:08

pisem len pravdu o tebe.....alebo ta niekto nasilu donutil vstupit do sekty ?

10.03.2021, 11:10
No v rkc som nepoznal Ježiša, teraz už poznám....Ty poznaš Ježiša?...
none
20

10. ondrej61 10.03.2021, 11:06

no nepíšeš o nicom, len vidim slovo odpadlík, sektár....A Maria čo pre teba urobila...ked nechceš prezradiť niš o Ježišovi....

10.03.2021, 11:30
Mária urobila to, že vynosila pána Ježiša, Božieho Syna, porodila ho a vychovala až do dospelosti.
👍: ondrej61
none
24

20. Starý chren 10.03.2021, 11:30

Mária urobila to, že vynosila pána Ježiša, Božieho Syna, porodila ho a vychovala až do dospelosti.

10.03.2021, 11:40
Neskôr, keď Ježiš začal vyučovať a uzdravovať, tak ho nasledovala, ako jeho matka, ale aj učeníčka. Po vyliatí Svätého ducha na Letničie sa stala kresťankou.
👍: ondrej61
none
11

9. RKCRKC 10.03.2021, 11:00

tebe mam napisat ? nemas Bibliu ?

10.03.2021, 11:06
No ja som podla teba odpadlik, tak ma pouč...
none
14

11. ondrej61 10.03.2021, 11:06

No ja som podla teba odpadlik, tak ma pouč...

10.03.2021, 11:13
a preco si nepoznal Jezisa v rkc ?
none
15

14. RKCRKC 10.03.2021, 11:13

a preco si nepoznal Jezisa v rkc ?

10.03.2021, 11:15
videl som len sochu na kríži, ale on tam už není.....
none

najnovšie príspevky :

rozumel
Yanko [zobraz vlákno] pred 3 hodinami
prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 17.4.2024 8:30 ) veľkosť : 147 532 B vygenerované za : 0.112 s unikátne zobrazenia tém : 48 543 unikátne zobrazenia blogov : 839 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz 1. Spoznaj, na čom si. 2. Nastav si ciele. 3. Sleduj, kam odchádzajú tvoje peniaze. 4. Míňaj menej na neužitočné veci. 5. Splácaj svoje dlhy čím skôr. 6. Spor si na ťažšie časy. 7. Vytvo...

citát dňa :

Nerastieme, keď to máme jednoduché, rastieme keď čelíme prekážkam.