Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Nepoznané tajomstvo pravej podstaty Stvoriteľa

82
reakcií
280
prečítaní
Tému 17. februára 2020, 19:41 založil savras.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
23. 11. 2015
5
16. 02. 2013
1
23. 11. 2015
11
16. 07. 2017
2
22. 10. 2017
43
 
 


1.
označiť príspevok

savras žena
   17. 2. 2020, 19:41 avatar
Ak si máme povedať niečo, čo sa bude tým najzásadnejším spôsobom dotýkať poznania samotnej podstaty Stvoriteľa, je sa treba nevyhnutne zmieniť o jeho Trojjedinosti.

Trojjedinosť Pána všetkých svetov je vo svojej pravej podstate čímsi, čo nám navždy zostane nepochopiteľné, pretože Najvyšší vo svojej Trojjedinosti stojí vysoko nad stvorením, kam vo svojej chápavosti nie je schopné dosiahnuť vedomie žiadneho tvora, žijúceho vo vnútri stvorenia.

Napriek tomu predsa len môžeme Trojjedinosť Pána aspoň do určitej miery chápať a porozumieť jej. Ale samozrejme, iba sprostredkovane, čiže vo forme, akou sa premieta dolu do stvorenia. Čiže vo forme, v akej je vyžarovaná zhora, od Stvoriteľa nadol, do stvorenia.

Trojjedinosť Pána sa premieta do stvorenia prostredníctvom troch základných princípov. Prostredníctvom troch pilierov, na ktorých celé stvorenie stojí. Sú nimi Láska, Spravodlivosť a Čistota!

Ide o tri princípy, pôsobiace ako jeden, pretože v každom jednotlivom z nich sú organicky prítomné ďalšie dva. Znamená to teda, že v Láske je zároveň prítomná Spravodlivosť a Čistota. V Spravodlivosti je prítomná Láska a Čistota. No a v Čistote je prítomná Láska a Spravodlivosť.

Aby sme tento odraz Trojjedinosti Najvyššieho, prejavujúci sa vo stvorení lepšie pochopili, povedzme si niečo viac o každom z jeho jednotlivých princípov osobitne.

Začnime Láskou. Láska je v kresťanstve vnímaná, ako niečo samojediné. Ako niečo dominantné, vyjadrené slovami: Boh je Láska.

Vnímanie Stvoriteľa dominantne len ako Lásky však robí kresťanstvo ochudobneným, pretože na základe vyžarovania Trojjedinosti Pána do stvorenia je jeho Láska pevne prepojená so Spravodlivosťou a Čistotou. Je s nimi tak pevne spojená, že vzájomne tvoria nerozdielnu jednotu.

Ak ale Láska nie je vnímaná takýmto spôsobom, ide žiaľ o lásku falošnú, skreslenú a nepravú. Aby sme si to celé lepšie objasnili, uveďme konkrétny príklad. Trebárs výchovu detí. Okrem nevyhnutnej lásky musí byť pri nej v rovnakej miere činným aj princíp spravodlivosti.

V tejto súvislosti si spomínam na slová jedného staršieho pána, reagujúceho na súčasný systém výchovy detí. Reagujúceho na to, že sa im takmer všetko dovoľuje a že trebárs pri konfliktnom správaní dieťaťa v škole, rodičia vystupujú proti učiteľovi namiesto toho, aby si spravili poriadok so svojou ratolesťou, ktorá sa nevie spratať do kože.

Onen starý pán povedal asi toľko: „Mňa môj otec bil. Ale nie preto, že by ma nemal rád. Naopak, práve preto, že ma mal rád a chcel zo mňa niečo mať“. Ak by sme tieto slová starého pána mali parafrázovať v rámci našej témy o Trojjedinosti, zneli by asi takto: „Otec ma mal rád (hodnota lásky), a preto na mne rukolapným spôsobom uplatňoval hodnotu spravodlivosti, aby zo mňa vyrástol hodnotný človek.“

Nie je samozrejme mojim zámerom nabádať rodičov, aby svoje deti bili, ale rozhodne je ich treba nabádať k tomu, aby pri svojej výchove oveľa razantnejšie zohľadňovali aj princíp spravodlivosti. Ten musí s ich láskou tvoriť jednotu, ak chcú svoje deti správne vychovať.

Toľko k princípu Lásky a teraz sa bližšie pozrime na princíp Spravodlivosti. Snáď najočividnejším a najrukolapnejším svedectvom fungovania princípu spravodlivosti vo stvorení sú choroby, ale v konečnom dôsledku i mnohé iné tragédie a nešťastia.

Pri chorobách to napríklad funguje tak, že ak človek, najmä vnútorne, dlhodobo vybočuje zo štandardov harmónie, stanovenej zákonmi univerza na ľudskú bytosť, jeho vnútorný odklon od tejto harmónie sa napokon somatizuje a zhmotňuje do vonkajšej podoby nejakej konkrétnej choroby.

Úlohou každej choroby je v prvom rade zastaviť človeka v jeho nesprávnom myslení a štýle života. Každá choroba, a ak je vážna o to viac, nás teda zväčša vždy zastaví v našich zabehaných návykoch a donúti nás zamyslieť sa. Zamyslieť sa nad sebou samými, nad životom ako takým a nad jeho hodnotami. No a v druhom rade je nám schopná ukázať, ak skúmame jej duchovné príčiny, čím konkrétne sa odkláňame od harmónie, požadovanej univerzom od človeka. Choroba nám to umožní poznať, a na základe poznania jej duchovnej príčiny sme potom schopní zapracovať na jej odstránení.

Ak si opäť pripomenieme slová onoho starého pána, ktorý hovoril, že ho jeho otec bil, tak platia aj v tomto prípade. Aj choroby a iné nešťastia sú údery, ktoré dostávame.

Ale pozor! Nebije nás nimi Pán! Údery choroby a osudu sú iba nevyhnutnými a zákonitými dôsledkami nášho vlastného, predchádzajúceho nesprávneho jednania. Údermi choroby a osudu sa bijeme my sami a dostávame ich preto, aby sme sa zastavili a spamätali. Aby sme pochopili, kde robíme chyby a snažili sa ich napraviť.

V chorobách a iných osudových nešťastiach je teda jasne badateľný nekompromisný princíp vyššej Spravodlivosti, a tá na nás dopadá v odvetných úderoch zákona spätného pôsobenia.

Avšak v týchto odvetných úderoch osudu je zároveň jasne badateľný aj princíp Lásky, ktorá nechce, aby sme stratili celé svoje bytie a skončili v duchovnom zatratení, ale ktorá nás, hoci aj za cenu choroby a úderov osudu, chce zastaviť v našom nesprávnom smerovaní a priviesť na pravú cestu.

Na základe tohto všetkého môžeme jasne vidieť, ako sú princípy lásky a spravodlivosti vzájomne hlboko a neoddeliteľne prepojené. A v takomto hlbokom vzájomnom prepojení sa ich preto máme snažiť uplatňovať aj v našom každodennom živote.

A teraz si povedzme niečo o Čistote. O Čistote nepoškvrnenej, krištáľovo chladivej a čírej. O Čistote, ktorá je matkou všetkých cností, pretože práve z nej, ako zo základnej platformy bytia, vyrastajú ako prvé dva vzácne kvety. Kvet Lásky a kvet Spravodlivosti. A samozrejme, okrem nich aj všetky ostatné, vysoké a vznešené cnosti.

Pochopenie hlbokého vzájomného prepojenia Trojjedinosti Čistoty, Lásky a Spravodlivosti si môžeme priblížiť aj na základe toho, že poznanie princípu Spravodlivosti bolo ľuďom darované v Starom Zákone. Poznanie princípu Lásky nám bolo darované v Novom Zákone. No a poznanie, a akoby konečné zastrešenie celej Trojjedinosti môžeme nájsť vo významnom, duchovno filozofickom diele „Vo Svetle Pravdy“, ktoré hneď vo svojom úvode kladie dôraz predovšetkým na Čistou. To sa vo vzťahu k ľuďom premieta do slov: „Udržujte krb svojich myšlienok čistý! Lebo jedine tým založíte mier a budete šťastní!“

Znamená to teda, že každý človek, ktorý sa vedome snaží o zachovávanie čistoty a ušľachtilosti svojho vnútorného života, sa dostáva do súladu s univerzálnym princípom Čistoty, prúdiacej do stvorenia z vyžarovania Trojjedinosti Najvyššieho. A čistota vnútra takto vedome sa snažiaceho človeka potom automaticky prinesie svoje prvé nádherné plody v podobe lásky a spravodlivosti. A napokon aj v podobe všetkých ostatných, ušľachtilých, vznešených a vysokých cností.

V kresťanských chrámoch je možno často vidieť symbolické vyjadrenie Trojjedinosti Pána v podobe trojuholníka. Z neho vychádzajú lúče a vo vnútri neho sa nachádza oko.

Spodné dva uhly tohto trojuholníka symbolizujú princíp Lásky a princíp Spravodlivosti. No a jeho horný uhol symbolizuje princíp Čistoty, ktorý to všetko zastrešuje. Princíp Čistoty, ako vrchol všetkého a ako východiskový bod celého bytia. A tento princíp Čistoty má nájsť odraz v každom z nás v podobe našej vážnej snahy o zachovávanie čistoty svojho vnútorného života. Svojho cítenia a myslenia, pretože z nich automaticky vyvstáva všetko ostatné. Slovný prejav i vonkajšie a viditeľné činy, ktoré sú odrazom nášho čistého vnútra.

Lebo dobrý strom prináša dobré ovocie a zlý strom zlé ovocie. Dobrý strom je náš čistý a ušľachtilý vnútorný život, ktorý prináša svoje dobré ovocie v podobe nášho dobrého, spravodlivého a láskavého jednania. Zlý strom je náš nečistý a neušľachtilý vnútorný život, ktorý prináša svoje zlé ovocie v podobe nášho nedobrého, nespravodlivého a neláskavého jednania. Príde však čas, kedy budú všetky zlé stromy vyťaté a spálené v ohni, aby už viac nemohli prinášať svoje zlé ovocie, a aby vo stvorení zavládla už len krištáľovo číra Čistota.

Na záver si teda stručne zhrňme znalosť o Trojjedinosti Najvyššieho, transformovanú do stvorenia v podobe neoddeliteľnej jednoty princípov Lásky, Spravodlivosti a Čistoty.

Každý človek, ktorý žije vo stvorení a chce kráčať ku svojmu Pánovi, sa k nemu môže blížiť jedine prostredníctvom rozvíjania troch najelementárnejších cností. A to cnosti Lásky, cnosti Spravodlivosti a cnosti Čistoty. A tieto tri cnosti v ňom musia dosiahnuť vzájomnej jednoty.

Lebo láska bez čistoty je vždy len rôzna miera nemravnosti a zvrhlosti. A láska bez spravodlivosti je slabošská, zmäkčilá a sladkastá.

Spravodlivosť bez lásky je zase krutá, tvrdá a bezohľadná. A spravodlivosť bez čistoty je len ilúziou spravodlivosti. Je len karikatúrou spravodlivosti.

A čistota, pravá a skutočná je len taká, z ktorej úplne organicky a prirodzene vyrastajú všetky cnosti. Lebo čistota je matkou cností! Prvými je láska a spravodlivosť, a po nich nasledujú všetky ostatné.

V minulosti si mnohé cirkvi mysleli, že jedine ony majú pravú vieru. A mnohé si to myslia dodnes. V takomto názore sa však skrýva malosť, pretože v skutočnom bytí, a nakoniec i pred bránami kráľovstva nebeského, nie je vôbec rozhodujúce, či je niekto katolíkom, evanjeliom, budhistom, moslimom, alebo niekým iným. V skutočnosti je rozhodujúca iba miera našej spravodlivosti, lásky a čistoty, ktorú nesieme vo svojom vnútri, vo svojich srdciach a vo svojich dušiach. V skutočnosti je rozhodujúca iba miera lásky, spravodlivosti a čistoty, ktorú sme boli schopní reálne preukázať vo vzťahu k našim blížnym. Jedine toto je rozhodujúce a všetko ostatné je nepodstatné a podružné. Jedine na tomto základe preto treba žiť, myslieť, cítiť a jednať, pretože jedine toto je základ pravý a pevný, ktorý odolá, zatiaľ čo všetko ostatné sa musí zrútiť.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


10.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 2. 2020, 19:58 avatar
Skutočná podstata spočíva v tom, že ľudia si dokážu všeličo vymyslieť. Ako vymysleli rôzne rozprávky, tak vymysleli rôzne náboženstvá. Mnohé pre nezáujem ich šíriť zapadli prachom. Niektoré sa udržiavajú pri vedomí.
Súhlasí peter67


14.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 19:59 avatar
Čo nevidíš a nezažiješ na vlastnej koži a oči, všetko je to dezinformácia !!!!!!!!!


15.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:06 avatar
Tak si to predstav, že ľudia si dokonca vymysleli taký humanizmus!!!!
Alebo nám bol daný Bohom?      
Súhlasí gabriel pb


16.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:06 avatar
Určite, bol to ateistický Boh.    
Súhlasí peter67


19.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 2. 2020, 20:14 avatar
Spojenie slov ateistický a boh je oxymoron.
Súhlasí peter67


23.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:16 avatar
Preto užívame deoxymykoin.     
Súhlasí Kacír, gabriel pb


25.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:21 avatar
A používame aj cyankáli tak daj bacha.   


24.
označiť príspevok

havran
   17. 2. 2020, 20:20 avatar
Lemmy netrilkuj tu s "noromyxom" a keď nechápeš tak popros o vysvetlenie.


78.
označiť príspevok

Kasafran
   17. 2. 2020, 21:48 avatar
(24) Havran,
nemal si na mysli Normix...?


20.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:14 avatar
Priam humanistický!!!!    


22.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 2. 2020, 20:15 avatar
Všetko je to ľudské. Ľudia si to vymysleli, aby...


27.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:22 avatar
Vymysleli si humanizmus, aby mohli poprieť Bohov?
Boli priam bohovskí.    
Súhlasí Kacír


28.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:23 avatar
Ale budú bohovo ľutovať.   
Súhlasí peter67


34.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:26 avatar
Vraj účinná ľútosť je polovica trestu odpustená.     
Súhlasí Kacír


36.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:26 avatar
Ale čo keď dostane dvojnásobné doživotie ?   


80.
označiť príspevok

Milosh muž
   17. 2. 2020, 22:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.81.
označiť príspevok

Myslitel
   19. 2. 2020, 12:03 avatar
1 - Nic z toho co tu pises nerobi Boha trojjedinym.
Samozrejme laska, spravodlivost a cistota su krasne veci, dalo by sa o nich pisat vela, ale vobec nerobia z Boha trojjedinnu bytost.
Ja dam skor na to co kaze Biblia. Ludske filozofovanie robi z Boha zmatok a snazi sa to zamaskovat akousi tajuplnostou.
Nic z nasledujucich biblickych versov nenaznacuje ze Boh je trojjediny. Skor naopak.

-----------------------
Jana 17:3 A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Mar 12:29 Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán.

Jana 14:28 .... Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.

1Timoteovi 2:5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš,

1Jana 2:1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého.

Jana 14:23 Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.

1 Kor. 8:6 my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.

Efezanom 1:3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

1Jn 1:3 .... Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.

Deu 6:4 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!
----------------------------------------

Ktory z tychto versov len trosku naznacuje ze Boh je trojjediny?
Ziaden. Clovek musi robit mentalnu gymnastiku aby tieto verse prekrutil v trojicu.
Pri kazdom uceni zalozenom na Biblii, musi platit pravidlo, ze ziadne nesmie byt ani v najmensom rozpore so zvyskom celeho svateho pisma.
Ked je, potom to ucenie je zle.
Ako sa zda, ucenie o trojici je prave to.
Zavadza a robi z jednoduchej pravdy o Bohu chaos.
Pravde o Bohu ma rozumiet aj male dieta.
Trojici nerozumeju ani uceni ludia, nie to este deti alebo jednoduchy ludia.
S ucenim o trojici neprisli male deti, alebo nevzdelani ludia, ale uceni filozofi. A to az 300 rokov po Kristovi. A trvalo im dalsich 400 rokov tu dogmu sformulovat do dnesnej podoby.
Pritom Jezis povedal toto:
---------------------
Mat 11:25 V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.
_____________________


82.
označiť príspevok

Krištof
   23. 2. 2020, 11:52 avatar
1. Každý duchovný smer, svetonázor, náboženstvo "verí" na svoje konkrétne náuky (názory) ohľadom sveta, jeho významu, Boha, človeka, vzťahov, morálky... Aj autor tejto témy má zrejme konkrétne názory na tie jednotlivé veci. Ide len o to, z čoho sa vychádza. Či si to niekto "vymyslel", prípadne prevzal od iných, ktorí si to "vymysleli" hoc aj s dobrým úmyslom napr. na základe subjektívnej nedokonalej intuície alebo pod vplyvom (vnuknutím) nejakých duchovných (nadprirodzených) síl, či už pravých od Boha - Krista, alebo falošných, padlých anjelov, ktorí sa aj podľa Biblie dokážu navonok formovať do podoby Božích anjelov svetla (2Kor 11,14), aby oklamali ľudí (teda nemusia byť vždy len zjavne, evidentne temní). Alebo či tá pravda pochádza od Niekoho, kto ju naozaj môžu ľuďom odovzdať, od Boha a Pána Ježiša, cez jeho Slovo, prorokov a Cirkev. Na základe čo najpresnejšieho poznania môžeme mať vzťah s Bohom, čo najlepšie poznanie zmyslu sveta, človeka, milosť a pod. A to už na tomto (prirodzenom) svete, čo by potom mohlo pokračovať aj na druhom (nadprirodzenom) svete vo väčšej miere. Záleží predsa aj na tomto svete a živote, na vzťahu s Bohom a poznaní už tu a teraz, nielen na živote "po živote/smrti".

Ale okrem toho naozaj existuje aj tá druhá stránka - morálka a morálne učenie, "skutky", "charakter", na čom sa zhodnú asi mnohí nezávisle od konkrétneho smeru, pričom väčšina uznáva, že cnosti sú vhodné a neresti nevhodné pre život v nebi, teda po smrti hmotného tela a odchodu duše z tohto sveta na druhý svet. Hoci cnosti sa považujú za lepšie než neresti aj na tomto svete z hľadiska morálky, etiky a pod. Kto úprimne verí na "svoje" učenie, hoci by bolo aj v nejakom rozpore s pravdou Cirkvi, pričom sa snaží žiť morálne čo najlepšie, podľa svedomia, rozumu, tak sa napokon asi môže dostať do neba, do Božieho kráľovstva na druhom svete (hoci to začína už tu a teraz na tomto svete, ak sa držíme učenia Biblie a Cirkvi). Možno by sa tam totiž uplatnilo to, čo sa nazýva "nezavinená nevedomosť", ktorá by ho mohla ospravedlniť, že veril na svoje veci a nie na učenie Biblie a Cirkvi, ktoré je Božím učením


83.
označiť príspevok

Krištof
   23. 2. 2020, 12:07 avatar
Cirkvou som myslel tú pôvodnú, teda Katolícku, hoci ona sama verí, že aj niektoré iné cirkvi, ktoré vznikli neskôr, tzv. oddelení bratia, môžu mať aspoň základnú pravdu. Z Katechizmu Katolíckej cirkvi (články 817 - 820) o vzťahu s niektorými inými kresťanskými spoločenstvami:

"817 V skutočnosti „v tejto jednej a jedinej Božej Cirkvi vznikli už na začiatku určité roztržky, ktoré Apoštol prísne karhá ako odsúdeniahodné. V neskorších storočiach sa však vyskytli väčšie rozpory a nemalé spoločenstvá sa oddelili od plného spoločenstva Katolíckej cirkvi, niekedy vinou ľudí z jednej i druhej strany.“
Rozštiepenia, ktoré zraňujú jednotu Kristovho tela (rozlišujeme herézu, apostázu a schizmu), nevznikajú bez hriechov ľudí:
„Kde sú hriechy, tam je mnohosť, tam sú schizmy, herézy a rozpory. Kde je však čnosť, tam je jednota, tam je súlad, na základe ktorého všetci veriaci mali jedno srdce a jednu dušu.“
818 Tých, čo sa v súčasnosti rodia v spoločenstvách, ktoré vznikli z takýchto rozštiepení, „a sú poučení vo viere v Krista, nemožno obviniť z hriechu oddelenia a Katolícka cirkev ich objíma s bratskou úctou a láskou... V krste sú ospravodlivení vierou, včlenení do Krista, a preto sú právom poctení menom kresťan a synovia Katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú za bratov v Pánovi.“
819 Okrem toho „mnohé prvky posväcovania a pravdy“ jestvujú aj mimo viditeľných hraníc Katolíckej cirkvi: „písané Božie slovo, život milosti, viera, nádej a láska a iné vnútorné dary Ducha Svätého, ako aj viditeľné prvky“. Kristov Duch používa tieto cirkvi a cirkevné spoločenstvá ako prostriedky spásy. Účinnosť týchto prostriedkov pochádza z plnosti milosti a pravdy, ktorú Kristus zveril Katolíckej cirkvi. Všetky tieto dobrá pochádzajú od Krista a vedú k nemu a samy „podnecujú ku katolíckej jednote“.
820 „Veríme, že“ jednota, „ktorú Kristus od začiatku daroval svojej Cirkvi,... pretrváva neodňateľne v Katolíckej cirkvi, a dúfame, že sa bude deň čo deň zveľaďovať až do skončenia vekov.“ Kristus ustavične dáva svojej Cirkvi dar jednoty, ale Cirkev sa musí stále modliť a pracovať na tom, aby udržiavala, posilňovala a zdokonaľovala jednotu, ktorú pre ňu chce Kristus. Preto sám Ježiš v hodine svojho umučenia prosil a ani teraz neprestáva prosiť Otca o jednotu svojich učeníkov: „...aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21). Túžba po obnovení jednoty všetkých kresťanov je Kristov dar a výzva Ducha Svätého."


2.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 2. 2020, 19:49 avatar
Ruský robot ešte žije .

Naprogramovali ho na jeden príspevok týždenne              
Súhlasí Bijjou


5.
označiť príspevok

hokejis muž
   17. 2. 2020, 19:52 avatar
Americký robot spammuje


6.
označiť príspevok

havran
   17. 2. 2020, 19:52 avatar
Osvietený- prídeš o robotu.


7.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 19:56 avatar
Už prišiel o rozum, keď príde ešte aj o robotu čo z neho zostane ? Troska ?   
Súhlasí havran


17.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 2. 2020, 20:09 avatar
Osvietený - Ak si chceš pokecať s človekom, ktorý je autorom tých textov, tak môžeš tu:
supa.blog.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


18.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:11 avatar
Tak to je riadna šupa.  
Súhlasí -era-, Lemmy, peter67


21.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:15 avatar
Ako z pomaranča!!!!!!!   


3.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 2. 2020, 19:50 avatar
najnovšie príspevky od tohto účastníka

Ak si máme povedať niečo, čo sa bude tým najzásadnejším spôsobom dotýkať poznania samotnej ... (pred 9 minútami)
V rozhlase bývajú často rozhovory s mnohými šikovnými mladými ľuďmi, ktorí sa dokázali úspešne ... (14. 02. 2020)
V posledných rokoch k nám zo západu prichádza ďalšie nové obohatenie. Sviatok Halloween a s ním ... (03. 02. 2020)
Tápavá nevedomosť duchovných pastierov v základných otázkach bytia Nedávno som si vypočul ... (31. 01. 2020)
Mnohí ľudia počúvajú pri svojej práci rozhlas, ako určitú zvukovú kulisu. Ak patríte medzi nich, ... (23. 01. 2020)
Dogma je niečo raz a navždy dané a nemenné. Dogmy sú vieroučné pravdy, ktoré sa prijímali na ... (13. 01. 2020)
Zakrátko po Vianociach, ktoré sú oslavou narodenia Ježiša Krista, oslavujú kresťanské cirkvi sviatok ... (06. 01. 2020)
Ľudia dneška sú mimoriadne zaneprázdnení. Veľa pracujú a majú na starosti veľa vecí, ktoré ledva ... (30. 12. 2019)
Osobný a posledný súd! Tieto dva pojmy súvisia s kresťansko katolíckou terminológiou a nie sú v ... (27. 12. 2019)
Aby sme pozemsky prežili, musíme si šesť dní v týždni plniť svoje mnohé pozemské povinnosti, či ... (16. 12. 2019)
Skutočnosť, že ekologické aktivity boli v súvislosti s Gretou Thunberg a ľuďmi, čo stoja za ňou v ... (09. 12. 2019)
Kresťania! Bratia! K poslednému súdu nevstanete telesne zmŕtvych! Nedávno ma v rozhlase ... (28. 11. 2019)
LGBTI agenda z duchovného hľadiska Určite vám neuniklo, že v spoločnosti prebieha vzájomný ... (18. 11. 2019)
Etiketa správneho stolovania sú rozumom určené pravidlá, ako sa slušne správať pri jedení. Ak sa ... (11. 11. 2019)
Tým omylom je vnímanie kríža a pohľad naň. Existujú totiž dva druhy krížov, o ktorých budeme ... (04. 11. 2019)
Najskôr letel do vesmíru pes a potom človek. A rovnako je to aj s čipmi, čiže podkožnými ... (21. 10. 2019)
Ekologické protesty! Čo zásadného na nich nie je v poriadku? Svet, a najmä mladí ľudia sa ... (14. 10. 2019)
Ľudia si už zvykli na to, že opoziční a koaliční politici sa neraz dostávajú do vzájomných, veľmi ... (07. 10. 2019)
Je smutné, že existuje mnoho oblastí, v ktorých sa súčasné kresťanstvo odkláňa od pôvodného ... (30. 09. 2019)
Búrka, ktorá sa strhla vo štvrtok popoludní 22. augusta 2019 v Tatrách sa stáva čiernym dňom v ich ... (23. 09. 2019)
Asertívne jednanie z duchovného hľadiska Otázka: „Čo si myslite o asertívnej komunikácii? ... (16. 09. 2019)
Čo stojí na nesprávnom základe padne! Keď človek niekedy počúva slovenský rozhlas, až ... (09. 09. 2019)
Židovský národ v minulosti, zvlášť podotýkam v minulosti a nie v súčasnosti, mal výsadné ... (02. 09. 2019)
Slepý kult osobnosti je škodlivý vždy a v každom prípade. To znamená, že jednoznačne vtedy, keď ide ... (26. 08. 2019)
Neviem, či ste zachytili správu, že od 29 júla 2019 začína žiť ľudstvo na ekologický dlh. To ... (19. 08. 2019)


8.
označiť príspevok

havran
   17. 2. 2020, 19:57 avatar
Osvietený- môžeš prezradiť aké je veľké tvoje produkčné oddelenie a či nechystáš pod svojou ikonou ďalšie oddelenia?
Súhlasí Kasafran


9.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 19:57 avatar
Žeby skončil v Levoči na izbe číslo trinásť ?
Súhlasí Kasafran


26.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 2. 2020, 20:22 avatar
havran v septembri idem na dlhšiu dobu do USA na piatej avenue ti urobím špecialne video    


29.
označiť príspevok

hokejis muž
   17. 2. 2020, 20:24 avatar
SSEDo ide do Amíkova ? Tam si môže zahajlovať
Súhlasí Kasafran


30.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:24 avatar
Poprosím niečo z černošských štvrtí. Nech vidím černocha na vlastné oči.  
Súhlasí Osvietený, Kasafran


32.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:25 avatar
Tak si pusť " PORNHUB " a zadaj ebony.    
Súhlasí peter67


35.
označiť príspevok

gabriel pb
   17. 2. 2020, 20:26 avatar
a to sa ako robí


38.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:27 avatar
Normálne, vytočí ťa REICHEL a ty mu povieš aj čo nechceš.


42.
označiť príspevok

gabriel pb
   17. 2. 2020, 20:30 avatar
hokejistov mám rád, poznali demitru, poznali, hašeka, poznali jágra, poznali bondru, raz mi spolužiak ukazoval kurz 50 na bondru a pýtal sa má či tiež dám, a my sme mu povedali, na vysoké kurzy sa neoplatí stávkovať


45.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:31 avatar
Len s tým rozdielom, že teraz si v stávke ty !!!!!!!!!!!!!


51.
označiť príspevok

gabriel pb
   17. 2. 2020, 20:34 avatar
pôjdeme za ježišom, budeme opekať ryby a počkáme si kým prehrajete svetovú vojnu


37.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:27 avatar
     e bony, Tým sa dá kde platiť? V Tuzexe na nete?   
Súhlasí Kacír


40.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:28 avatar
Na jednej tete z Mongolska.    
Súhlasí peter67


41.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:29 avatar
Myslel si?
Ja jednej tete z Mongolska?
Cedenbalovej vnučke???    
Súhlasí Kacír


43.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:30 avatar
Ta ňe.  
Súhlasí peter67


46.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:31 avatar
Ta na co ši dumal???    
Súhlasí Kacír


47.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:31 avatar
Na kopuláciu.    
Súhlasí peter67, Kasafran


49.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:32 avatar
Na calu populaciu ľudzi???
Ta ty potom filantrop.    
Súhlasí Kacír, Kasafran


50.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:33 avatar
Som Kiskov bratranec z 1488 kolena.  
Súhlasí peter67, Kasafran


56.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:37 avatar
Ci pana, teľo koľenoch?
To muši bic potim radna šviňa.    
Stonožka.    
Súhlasí Kacír, Kasafran


58.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:37 avatar
Je to Kiskonožka.  
Súhlasí peter67, Kasafran


63.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:40 avatar
A ty si ktorá odnož?  
Súhlasí Kacír


65.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:41 avatar
Jag ktorá ? Šag 1488ôsma.   
Súhlasí peter67, Kasafran


69.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:43 avatar
Tak potom si bezzemok.       
Súhlasí Kasafran


75.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:47 avatar
A tancujem odzemok.    


79.
označiť príspevok

Kasafran
   17. 2. 2020, 21:59 avatar
(75) Mil@níčko,
daj si ale pozor na pozemok, na ktorom tancuješ odzemok, lebo Kiska Ťa môže ľahko spratať na "podzemok"...


44.
označiť príspevok

hokejis muž
   17. 2. 2020, 20:30 avatar
SSEdo ghettá nenavštívi na to je dobre zalepený


52.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:34 avatar
Si myslím, že nie je.
Boli sme spolu v jednom maličkom, ale z auta sme nevystúpili.     


54.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:36 avatar
Zneužil ťa Eduard Ž. ?     


61.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:39 avatar
Ba práve naopak, ja jeho.     


64.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:40 avatar
Jebol si mu jednu ?    


68.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:42 avatar
Bez komentára!!
Poprosím slušne.
Za porozumenie ďakujem.


71.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:44 avatar
Jebol si mu jednu ?


73.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:46 avatar
Túto vetvu debaty, by som týmto pokladal za ukončenú.  


74.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:46 avatar
Jebol si mu jednu ?


57.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 2. 2020, 20:37 avatar
Peter tvoje slovo bude vyslyšané . Bude všetko i freedom tower i návšteva nášho kostolíka . Slovenský kostol svätého Jána Nepomuckého na Upper East Side v New Yorku odkial sa všetci stretávajú na malom pohostení . Ale i naša rodinná reštauracia či Zakovic Realty in Ridgewood, NY . A ak bude mať čas možno sa stretnem i s dedom Sorosom . Rád by som mu poďakoval za všetku filantropickú činnosť ktorú pre svet odvádza . Na ktorej profituje i naša krajina .
Súhlasí peter67


60.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:39 avatar
Edo. Slovenský kostol sv. Jana Nepomuckého??? To čo je???     


62.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:40 avatar
To isto bude nejaký bar, kde sa tí protislovenskí kokoti jebú :!!!   


67.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:42 avatar
Jak červené myši do piči !!!!!!!!!!!    


77.
označiť príspevok

0svietený muž
   17. 2. 2020, 21:24 avatar
V septembri ideme do USA, tak, ako sme aj "boli" na Kanároch . Celý wíkend sme sedeli u mamy v kuchyni a lúskali orechy.                   
A potom nám uvarila krupicovú kašu.             
Nech nás mama živÝ.         


4.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 2. 2020, 19:51 avatar
1x týždenne


11.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 19:58 avatar
Masturbuješ ?


31.
označiť príspevok

gabriel pb
   17. 2. 2020, 20:25 avatar
nie


39.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:28 avatar
Tak diagnózu už vieme!!!
Gabo niečo konaj, lebo skonáš.     


48.
označiť príspevok

gabriel pb
   17. 2. 2020, 20:32 avatar
čo ma chcete roztrhať, lebo v afrike v našej domovine sme už boli v maroku
Afrika, moja láska (Video by Lukáš Čatay)


53.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:35 avatar
Niečo od autora Tibor Pápay nemáš?  


55.
označiť príspevok

Kacír muž
   17. 2. 2020, 20:37 avatar
Napapaj sa.   


59.
označiť príspevok

gabriel pb
   17. 2. 2020, 20:38 avatar
nie, my nie sme vadní, vadní sú ľudia čo nemajú fontánu
Refreshing sound of fountain/White noise/Zvuk fontány/Biely šum/Fontanna/Brunnen/Fontaine


66.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:41 avatar
Akí sú ľudia, ktorí majú močiaceho chlapčeka?    
Vraj aj pivo raz močil.    


70.
označiť príspevok

gabriel pb
   17. 2. 2020, 20:43 avatar
kto sa pýta


72.
označiť príspevok

peter67 muž
   17. 2. 2020, 20:45 avatar
Pléééésk.
Priam sa to pýtalo.      


76.
označiť príspevok

gabriel pb
   17. 2. 2020, 20:49 avatar
ako dobre, žiadna otázka


12.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 2. 2020, 19:58 avatar
Adam Roman ku kľúčovej otázke, či existuje nejaký boh, napísal dve eseje: Existencia boha a Dôkaz neexistencie boha.

Z prvej eseje vyberám:
O bohu by človek za normálneho vývoja spoločnosti nemal ani len vedieť. Náboženstvom sa ľudia dnes zaoberajú len preto, že náboženstvo vôbec prežilo, rovnako ako sa trápia len tými chorobami, ktoré dnes ešte nie sú úplne odstránené. Ak by náboženstvo dnes nejestvovalo, zrejme by už nikdy nevzniklo! Práve v tom zmysle nás nič nenúti zaoberať sa vôbec predstavou akéhosi boha a práve preto veriaci sú tí, ktorí tvrdia čosi nezvyklé, čo by mali veľmi starostlivo dokazovať a nie počítať s tým, že kľukatý vývoj spoločnosti spôsobil, že sú dnes vo väčšine.

A z druhej eseje:
Existenciu boha nedokázal nikto ani len s neveľkou mierou istoty. Dúfam, že každý uzná, že nie je úlohou ateistov dokazovať existenciu boha. Ak by ateista taký dôkaz našiel, stal by sa veriacim. Neveriaci je práve preto neveriacim, lebo nepovažuje tvrdenia veriacich (teistov) o existencii boha za presvedčivé.To, že veriaci existenciu boha za dvetisíc rokov ešte stále nedokázali, môže mať dva principiálne odlišné dôvody. Jedným môže byť neschopnosť, či nezáujem teológov a teistických filozofov trápiť sa takými dôkazmi, druhým môže byť to, že taký dôkaz nie je možný – napríklad aj preto, lebo boh naozaj nejestvuje. Ako ateista nevidím dôvod, prečo by som sa mal vyjadrovať k týmto alternatívam. Stačí mi, že žiaden seriózny dôkaz zatiaľ nejestvuje.

www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


33.
označiť príspevok

gabriel pb
   17. 2. 2020, 20:25 avatar
Thank You - Jesus Army


13.
označiť príspevok

havran
   17. 2. 2020, 19:59 avatar
Osvietený- skús si ešte raz prečítať čo sa ťa pýtam a čo si odpovedal. Si prepracovaný?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 12:47,  A odkial tento hoax pochádza ? Z facebookovej skupiny Referendum o odvolaní Zuzany...
dnes, 12:41,  Ale to ešte boli ZSSR a Nemecko spojenci
dnes, 12:31,  Hrdina vzdušných bojov Battle of Britain: Hawker Hurricane: https://bit.ly/2C4ZEoU
dnes, 12:23,  Je smutné, že Robert Fico (Smer) politikárči s úplne všetkým, čo sa mu hodí. Týmito...
dnes, 12:21,  Na rozdiel od pobaltských krajín má v Česku a na Slovensku ich estrádny propagandistický...
dnes, 12:19,  Pred 80-mi rokmi, 10. júla 1940 sa formálne začala letecká operácia nacistického Nemecka...
dnes, 12:17,  V posledných dňoch je virálne zdieľaný článok o ukrajinskej pripravenosti na vojnu s...
dnes, 12:13,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/107638569_573951889936446_41944662625256...
dnes, 12:03,  Nuž za žuvačku i život dám v tom boji divokom*13*13*13
dnes, 12:01,  10. marec 1975, Sokolniky - priateľský hokejový zápas juniorov Kanada - ZSSR sa skončil...
dnes, 12:00,  Chabarovsk online!!!!! Aktuálne!!!! https://www.youtube.com/watch?v=rn2NfDC7xOM&feature=emb_logo
dnes, 11:58,  Nemecko navrhlo, aby EÚ uvalila na Rusko za kyberútoky na Bundestag v roku 2015...
dnes, 11:57,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/108164118_2704167179842482_1847767735793770300_n....
dnes, 11:56,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/107874618_2703493599909840_4256601243380...
dnes, 11:54,  V počte samovrážd na 100 000 obyvateľov sa doťahuje Litva a nezaostáva Bielorusko!!!!!!...
dnes, 11:53,  Jalta nášho drahého Lotosa svojím kúzlom doslova "ovalila"!!!!!!...
dnes, 11:52,  lotosov epochálny nadčasový cestovateľský blog o jeho (nami financovanom) výlete na Krym...
dnes, 11:50,  Ján Simonics: učňovka, boľševická strana a mandelínková stuha. Otáznikov nad duševným...
dnes, 11:49,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107701148_3090021281045722_2170051936705465991_n....
dnes, 11:48,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/108592189_3094095593971624_7312874086942678279_n....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Lenivosť je zvyk odpočívať skôr, ako sa človek unaví.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(221 656 bytes in 0,267 seconds)