Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Nazrime do duševného a duchovného sveta Biblie

21
reakcií
1183
prečítaní
Tému 15. septembra 2012, 00:39 založil Antidogmatik.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   15. 9. 2012, 00:39 avatar
V jednej z predchádzajúcich tém tohoto DF sa pojednáva o duši. Ide v podstate a zväčša o názory diskutujúcich. Pre zaujímavosť si dovolím uverejniť jednu z ďalšídh kapitol knihy Posledné prikázanie. Má názov DUŠEVNÝ SVET. Nediv sa, že som ti povedal: „Musíte sa narodiť znova.“ Ev. Sv. Jána 3/7
Karma sa neuznáva. Ale čo je v Knihe žalmov 7/15 – 18? „Hľa, počal neprávosť a tehotný je zlom a rodí lož! Vykopal jamu a prehĺbil ju, no upadol do priehlbne, ktorú pripravil. Na hlavu sa mu vráti jeho neprávosť a na temeno sa mu zrúti jeho násilie.“ To je čistá karma. Ak urobíš dobre vráti sa ti dobré. Ak zle vráti sa ti zlé. Boh vedel predĺžiť život. V 2. Kr. 20/6 Ezechiášovi pridal k veku pätnásť rokov. (Nejde o žiadny zázrak. Z ezoterickej literatúry sú známe prípady, keď to isté urobil parapsychológ vezmúc na seba karmu chorého so smrteľnou nemocou, ktorej sa potom sám zbavil.) Karma je aj v Ep. Sv. Pavla Kološanom 3/25: „A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Boh nehľadí na osobu.“
Izaiáš 41/23: „Povedzte, čo príde v budúcnosti a budeme vedieť, že ste bohmi.“ Bohovia boli schopní vidieť do budúcnosti. To sú i niektorí ľudia. V Ezechielovi 11/24, 25 sa dozvedáme i o cestovaní v astrále. „Vtedy uchopil ma Duch a zaviedol ma vo videní, v Duchu Pánovom – Hospodinovom do Chaldejska k zajatcom. Potom sa vzdialilo odo mňa videnie, ktoré som bol videl. I zodpovedal som zajatcom všetky slová Pánove – Hospodinove, ktoré mi zjavil.“ Epištola Sv. Pavla Rimanom 7/5, 6: „Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch vášne rôznych hriechov, vznikajúce skrze zákon, aby sme niesli ovocie smrti. Ale teraz sme oprostení zákona zomrúc tomu, kým sme boli držaní, tak, aby sme slúžili v novote ducha a nie starobe litery.“ „Všetci sme napojení na jedného ducha,“ vraví Ep. Sv. Pavla Korinťanom 12/13. Tamtiež 15/40: „A sú nebeské telá, a sú zemské telá; ale iná je sláva nebeských tiel a iná zemských.“ Tamtiež ale 46: „Ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné.“ Cirkev tvrdí, že kto sa vyspovedá, budú mu hriechy odpustené. Toto tvrdenie ale nemá oporu v Biblii. V Zjavení sv. Jána 20 je uvedené, že mŕtvi boli súdení podľa svojich skutkov. To tiež potvrdzuje zákon karmy. Aj v liste Galaťanom 2/16 sa dočítame, že zo skutkov zákona nebude ospravedlnené žiadne telo. V Prorokovi Náhumovi je celkom jasne povedané, že Pán – Hospodin nijakým činom neoprostí vinného viny. Takže je spoveď a jej nezmyselné odpúšťanie hriechov kresťanom niečo platná? Hoci nemožno poprieť, že by spoveď bola celkom bezvýznamná. Stačí sa obrátiť na odborníka zaoberajúceho sa psychickými poruchami – Freuda. Takzvaný Freudov hromozvod prinesie úľavu pacientovi len tým, že svoj problém niekomu vyrozpráva. Uľaví sa mu, no je celkom zrejmé, že samotné vyrozprávanie ho prípadnej viny nezbaví. Podobnú analógiu nám poskytuje aj rozprávkový príbeh o dutej vŕbe. Výsledok je pozoruhodne rovnaký. Reinkarnáciu cirkev svätá neuznáva. Avšak v samotnom Novom zákone sa vraví o živote v tele z čoho logicky vyplýva, že jestvuje aj život mimo tela. Dočítame sa o tom v Kazateľovi 9/10 kde sa vraví o múdrom počínaní si v podsvetí. Ale aj v Liste Galaťanom 2/20: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v božieho syna...“ O znovunarodení sa pojednáva v motte tejto kapitoly. „Ani bohovia nemajú obydlia s telom,“ vraví sa v knihe Daniel 2/11. No tí iste nemajú problém sa vteliť kedykoľvek sa im zachce. „Tu zostúpil na neho duch Pánov – Hospodinov, a roztrhol leva ako sa rozdvojuje kozľa.“ (Kniha sudcov 14/6.) Tobiáš 12/19: „Zdalo sa vám, že s vami spolu jem a pijem: no ja požívam neviditeľný pokrm a nápoj, ktorý ľudia ani nemôžu vidieť.“ Kniha žalmov 15/10: „...ty nezanecháš dušu moju v podsvetí.“ Možno sa domnievať, že z podsvetia pôjde duša znova na svet formou znovuzrodenia. Názor podporuje Ekleziastikus 41/3 – 7 kde sú úvahy o živote, smrti a podsvetí. Život je dobrý pre toho, kto nemá žiadne problémy, žije si bez starostí, všetko sa mu darí... Naproti tomu pre bedára, chorého, človeka čo opustili sily, či vekom zašlého... Pre takého je smrť dobré ustanovenie. Nemáme sa preto ľakať zákona smrti. V podstate nezáleží na tom, koľko rokov žijeme, lebo v podsvetí sa prestaneme sťažovať na život. Podobnosť s textami ezoterických diel iste nie je čisto náhodná. No táto úvaha nie je na tomto najzaujímavejšia. Zaujímavé je, že už mnoho storočí pred Kristom jestvoval život po smrti.
„Kto vo mňa verí, nezomiera,“ vyhlásil Ježiš. Čo tým myslel? Alebo čo mal na mysli autor výroku uvedeného v motte? Ide tam o nové narodenie, nie o oživenie pochovaného tela. Taktiež v Ekleziastikus ale v 48/5 si Eliáš priviedol mŕtveho z podsvetia z ríše zomrelých. Čiže ani návraty mŕtvych nie sú podľa Starého zákona nič mimoriadne. Prečo nás má ohromovať Ježišovo z mŕtvych vstanie? Keby sa bol Kristus po ukrižovaní a následnom z mŕtvych vstaní dožil nejakého požehnaného veku v ľudskom tele... Ale taký návrat z ríše mŕtvych, aký predviedol Ježiš, nie je vlastne nič mimoriadne. Stačí si okrem Starého zákona preštudovať ezoterickú literatúru. Príklad nájdeme v publikácii Správy z druhého sveta od kolektívu autorov vydaného Gardéniou Bratislava v r. 1992 na str. 12. Autor tvrdí, že duchovne – duševná štruktúra čistého vedomia je schopná vytvoriť fyzické telo. Taká bytosť je viditeľná hmotnému svetu. Ak tieto riadky vyvolajú na vašej tvári ironický úsmev a pomyslíte si, že ide o výmysly, mýlite sa. Nalistujte si v Novom zákone sedemnástu kapitolu, tretí verš z Matúša. Dočítate sa tam ako sa trom Ježišovým bratom, (ktorých síce podľa cirkvi nemal, no v Matúšovi zjavne existujú), zjavili najmenej tritisíc rokov mŕtvy Mojžiš a Eliáš. A dokonca sa s nimi aj rozprávali. Istý Šrí Juktešvar sa zjavil duchovnému učiteľovi tri mesiace po smrti. Objal ho a prezradil, že telo, ktoré pociťuje pod svojimi rukami je presne také isté ako to, čo po jeho smrti pochovali. Takže ani z mŕtvych vstanie nemožno vo svetle poznatkov duchovne vyspelých bytostí považovať za zázrak. Ale na základe vyššie uvedeného je možné takmer s istotou konštatovať, že cirkevné dogmy úplne skreslene prezentujú skutočnosti duševného a duchovného sveta. Akoby sa mali teda posudzovať javy duševného a duchovného sveta? Zrejme podľa 1. Kor. 2/14: „Ale telesný človek nechápe vecí ducha božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.“ Záverom ešte o lovení. Týka sa lovenia duší. Nachádza sa v Ezechielovi 13/18, 20. Osobne hovorí Pán – Hospodin, poťažne Jahve: „Beda tým, čo na kĺb každej ruky šijú obväzy a hotujú závoje na hlavu pre každý vzrast, aby ulovili duše. Lovíte duše ľudu môjho a pre seba duše oživujete? A znesväcujete ma u ľudu môjho za priehrštie jačmeňa a za ohryzky chleba, keď zabíjate duše, ktoré nemajú zomrieť, a oživujete duše, ktoré nemajú žiť...“ Ďalej si všimnime, že duša nie je nesmrteľná ako to tvrdí cirkev svätá. Napokon aj Démokritos je rovnakého názoru. Podľa neho sa aj duša skladá z atómov. No tie sú menšie ako atómy hrubej hmoty, guľaté, veľmi rýchle a ohnivé. Démokritova duša z malých, guľatých, rýchlych a ohnivých atómov tiež nie je nesmrteľná. Vzhľadom na Démokritovu teóriu atómov, ktorú veda až po dlhom čase dokázala, má teória jeho duše vysoký stupeň pravdepodobnosti.
?


4.
označiť príspevok

Krištof
   15. 9. 2012, 18:38 avatar
1. Judaizmus, kresťanstvo, islam a bahaizmus vychádzajú z takého "konceptu" duchovného a posmrtného života, ktorý nezahŕňa reinkarnáciu, sansáru, mokšu či nirvánu. Naopak, reinkarnácia, sansára, mokša či nirvána sa spája s hinduizmom a budhizmom. Samozrejme, kto má taký názor, že reinkarnácia existuje, môže ju hľadať skrytú v náznakoch aj v Biblii. Je to však asi tak, ako keby niekto chcel popierať reinkarnáciu v hinduizme a pod.

V kresťanstve je to asi tak, že človek má vlastnosť, ktorou sa najviac podobá na Boha, ktorý je Duch, a čo v človeku najviac - bytostne - súvisí s Bohom. 1M (Gn) 1, 2: "... Duch Boží sa vznášal nad vodami." Jn 4, 24: "Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde." Alebo Izaiáš 31, 1: "Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie." Aj Kristus je Duch, hovorí Pavol v 2K 3, 17: "Pán je Duch a kde je Pánov Duch, tam je sloboda." A človek je aj v tomto zmysle stvorený na Boží obraz (1M 1, 26-27). Keď stvoril človeka, "vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou." (1M 2, 7) Tento Boží dych života sa niekedy chápe ako ľudská duša či duch. Porovnaj Zach 12, 1: "Hovorí Pán, ktorý rozostrel nebesá, založil zem a utvoril ducha v človeku." Kazateľ 12, 7 hovorí o tele ako prachu a o duchu človeka, ktorý sa napokon vráti k Bohu: "A navráti sa prach do zeme, čím bol aj predtým; a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal." Človek má teda duša či ducha. Napr. Hebr 4, 12: "Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha..." Lk 1, 46-47: "Mária hovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi." Prípadne to známe: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!" 1Sol 5, 23: "Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus." V liste 1K 2, 11 je napísané, že len duch človeka vie, čo je vnútri v človeku: "Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom?" O duši či duchu človeka pozri ešte Mt 26, 41; Rim 8, 10; 1K 5, 5; 6, 20; 7, 34; 2K 7, 1; Gal 5, 17; Jak 2, 26; Lk 8, 55; 23, 43; Mt 10, 28. A Pavol v 2K 5, 1-10 píše o živote v tele na zemi a mimo tela v nebi: "Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok, aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí. Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné. A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha. Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu. Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé."

No každý človek je jedinečný telesne i duševne. Nemožno ho "vymeniť za druhého" ako v reinkarnácii. A celkovo život človeka je jedinečný. Ježiš sa o Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi vyjadruje ako o živých (v nebi?), Mk 12, 26-27: "...či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: "Ja som Boh Abraháma, Izáka a Jakuba"? Veď Boh nie je Bohom mŕt­vych, ale živých!" V Biblii sa jasne hovorí: "Ako je ľuďom ustanovené raz zomrieť a potom príde súd" (Hebr 9, 27). Teda raz zomrieť a nie sa reinkarnovať do ďalších tiel atď.

Ježiš hovorí o tom, že sa musíme narodiť znova, ak chceme vidieť Božie kráľovstvo. No ide o duchovné znovuzrodenie daného človeka, nie nejaké ďalšie telesné narodenie. Treba sa narodiť z Ducha, nie opäť z tela, veď z tela sa už daný človek narodil: "Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch... Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha." (Jn 3, 6, 8) Nie nadarmo sa hovorí niekedy o "znovuzrodenom kresťanovi" - on sa nezrodil znovu telesne, ale v tomto jeho jedinom živote sa obnovil duchovne.

"Aj v liste Galaťanom 2/16 sa dočítame, že zo skutkov zákona nebude ospravedlnené žiadne telo." Áno, lebo podľa Pavla ospravedlnenie nie je zo skutkov zákona, ale z viery v Krista; Rimanom 5, 1: "A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista." Efezanom 2, 8-10: "Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali." Tým "ospravedlnením" sa myslí práve ten nový život s Bohom, to znovuzrodenie, spása, čo sa nedá dosiahnuť skutkami, len Božou milosťou, darom viery.

A ako je to zo vzkriesením? Podľa Biblie hriech prináša smrť a Kristus naopak vzkriesenie, Ef 2, 5-6: "hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi." To sú silné slová - vraj dotyční sú už oživení, vzkriesení a majú miesto v nebi s Kristom... Vzkriesenie tela sa dá chápať aj tak, že Boží Duch obživí ducha človeka v tele a tým obživí duchovne celého človeka aj s telom, preto sa aj človek raduje a napr. spieva Pánovi, atď. Ale toto podľa 1K 2,14-16: "Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. No duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poúčal? My však máme Kristovo zmýšľanie."

Demokritos bol názorovo materialista, kdežto Biblia má ten duchovný, spiritualistický rozmer.


21.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   15. 9. 2012, 21:23 avatar
Krištof, a čomu si nerozumel v tejto vete pochádzajúcej z Biblie: „Musíte sa narodiť znova." Narodenia znova je reinkarnácia, viď google. (Ev. Sv. Jána 3/7.) Ten tvoj príspevok mi pripadá ako rozhovor babky s lekárom, ktorému sa prišla sťažovať, že ju bolí brucho. Lekár sa pýta: "A prdkáte, babka, prdkáte?" Nato babka: "Nie pán doktor, netrtkám, ja som už desať rokov vdovica."


2.
označiť príspevok

sta2rky muž
   15. 9. 2012, 09:20 avatar
Duša sa rodí, rastie a zomiera s telom. Prírodné zákony platia nekompromisne - to hovorí racionálny kritický rozum.
Súhlasí Poroslav


3.
označiť príspevok

Ranexill muž
   15. 9. 2012, 11:20 avatar
Casto krat som premyslal nad tym, prečo je cirkev tak divna vo výkladoch písma z ktoreho cerpa poznanie. Je to asi pre uznavanie autorít, ktoré tu boli hodne davno v jej radoch. Samý hlupy papez, opilec a "mudrc" . Natarali sprostostí a podla vysky ich IQ to tak aj yvzera.Cirkev sa drzi ich pohladov, aj ekd presla velmi dlha doba a pozannie je uplne niekde. inde.
Súhlasí Antidogmatik


5.
označiť príspevok

Krištof
   15. 9. 2012, 18:42 avatar
Je aj taká pomerne nová kniha o tom, volá sa: Čo nás čaká po smrti, vedecké a osobné dôkazy posmrtného života. Autorka Migene Gonzálezová-Wipplerová, narodená na Portoriku, vyštudovala psychológiu a antropológiu. Pôsobí v interdisciplinárnom oddelení Amerického fyzikálneho ústavu a v prírodopisnom múzeu. Ako odborníčka na kultúrnu antropológiu často prednáša na univerzitách a v iných vzdelávacích inštitúciách. Napísala pätnásť úspešných kníh o náboženstve a mystike. www.martinus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


6.
označiť príspevok

ruwolf muž
   15. 9. 2012, 18:55 avatar
Prečo sem nedáš aspoň 1 dôkaz?

Ad hominem nie je argument.

Aj keby sme s určitosťou vedeli, že ďalej budeme žiť, náš život by tým nadobudol žiadny hlbší zmysel - prečo by mal? Ja tam také nič nevidím.Ty áno?

Inak je to "len" živočíšny pud, a Vy, tzv. veriaci, živočíšne pudy zavrhujete a tento jeden velebíte?


7.
označiť príspevok

Krištof
   15. 9. 2012, 19:01 avatar
Telesné pudy nemusia byť zlé, podobne potreby. A duchovno môže byť aj to, čo Abrahám Maslow zaraďuje medzi ľudské "metapotreby" a John Bradshaw medzi "potreby bytia". Miron Zelina: "Abraham Maslow... Potreby človeka rozdelil na základné a metapotreby. Medzi základné potreby patrí: hlad, smäd, sex, láska, bezpečie, sebahodnotenie a jednota osobnosti. Medzi metapotreby patria: spravodlivosť, dobro, krása, poriadok, sloboda, tvorivosť a ďalšie. Hovorí, že základné potreby sú nevyhnutným stupňom k prechodu na vyššie potreby."

John Bradshaw (1988) to popisuje podobne, hovorí o 1. základných potrebách ega, ako sú "dotyk, teplo, bezpečie, jedlo, prístrešie, prináležitosť, prežitky, pocit dôležitosti, zvedavosť, skúmanie, sebaocenenie" a o 2. potrebách bytia: "sebarealizácia, individuácia, kreativita, starostlivosť, pravda, krása, dobro, spiritualita, láska, Boh".

Niektorí ľudia však zostávajú len akoby na tej nižšej úrovni a metapotreby či potreby bytia sú im vzdialené.


8.
označiť príspevok

ruwolf muž
   15. 9. 2012, 19:09 avatar
Maslow svoje tvrdenia nikdy nepodložil výskumom.

K ostatnému sa nevyjadríš?


9.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   15. 9. 2012, 19:10 avatar
Ateizmus nikdy nestal na vedeckych zakladoch a dokazoch, a to ti nevadi vsak?


10.
označiť príspevok

ruwolf muž
   15. 9. 2012, 19:12 avatar
Nie, nevadí, ja som totiž agnostik.  


11.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   15. 9. 2012, 19:13 avatar
Agnosticizmus je odnoz ateizmu, nemas sa cim chvalit.


12.
označiť príspevok

ruwolf muž
   15. 9. 2012, 19:18 avatar
Nie je pravda a nechválim sa.


13.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   15. 9. 2012, 19:20 avatar
Vies ruwolf je nepochopitelne ako sa niekto moze hlasit k ideologii, ktora ma na svedomi 2.sv. vojnu, gulagy a bude mat aj na svedomi 3. svetovu vojnu. Neviem preco sa ludia dobrovolne hlasia k agende smrti - tj. k ateistickej agende (interrupcii, eutanazie, chorobnej tuzbe zabranovat inym ludom slobodne sa stretavat, slobode uznavat vieru...)


14.
označiť príspevok

ruwolf muž
   15. 9. 2012, 19:24 avatar
Ateizmus nebol dôvod 2. svetovej vojny - dôvod bola snaha vládnuť národom, resp. svetu.
Gulagy tiež nemali dôvod v ateizmu - dôvod bola tiež túžba po nespochybniteľnej moci.
Ateista nemusí zastávať interrupcie ani eutanáziu. Ateisti tiež nezabraňujú ľuďom sa slobodne stretávať - to, že ich popravde označím za vadných a nebezpečných, predsa nie je bránenie im v stretávaní


15.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   15. 9. 2012, 19:28 avatar
Ateizmus - je agenda nenavidenia a prenasledovania a urazania. Ty vzdy prejavujes to prenasledovanie (vid Kristof a pod.) a generalizovanie -urazanie vsetkych veriach. Si tak uchylny, ze potrebujes vsetkych ludi lzivo a podlo oznacovat za vadnych, vyplatlanycha ine tvoje obvykle urazky?


16.
označiť príspevok

ruwolf muž
   15. 9. 2012, 19:32 avatar
Neurážam všetkých veriacich, len tých, čo si to zaslúžia - používam na nich biblické oko za oko - ale v tomto prípade ide len o nevinné slová.

Krištof aj iný najprv urazili neveriacich - naviac, Krištof je strašne nadutý a neoprávnene.

Opakujem, za vypatlaných označujem len tých, ktorí si to zaslúžia, napr. ospravedlňujú vraždy biblickým bohom, dokonca to označujú za prejav lásky a podobne.
Súhlasí Antidogmatik


17.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   15. 9. 2012, 19:35 avatar
Nechapem. Akym pravom pouziva a ohana sa agnosticista(ateista) textami z Biblie? Nie je to poriadne na hlavu? Vrazdy, zabijanie a vojny, ktore maju na svedomi ti co nenavidia vieru, veriacich, Boha ti nevadia?


18.
označiť príspevok

ruwolf muž
   15. 9. 2012, 19:38 avatar
Na to netreba právo. Keď chceš ukázať na nezmysel niečoho, musíš to použiť v argumentácii, inak to nejde.

Vadia mi všetky vojny.


19.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   15. 9. 2012, 19:39 avatar
Podla zakladneho pravidla ateizmu je zakazane argumentovat vo svojej diskusii s niecim co je nabozenske. Preco neargumentujes ateistickou tezami?


20.
označiť príspevok

ruwolf muž
   15. 9. 2012, 19:44 avatar
Máš to zase zle prečítané.
Zakázané je argumentovať v kruhu, napr. dokazovať Bibliu Bibliou, Komunistický manifest Komunistickým manifestom, správnosť Ústavy Ústavou, atď. atp.  
Súhlasí Antidogmatik


22.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   15. 9. 2012, 21:43 avatar
15. Nevedel som, že aj Kristus bol ateista. Viď sv. Lukáš ktorý v 14/26 odkazuje tým, čo chcú nasledovať Krista ako jeho učeníci Ježišovu požiadavku:
„Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom.“
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:29,  Čítal si vôbec môj príspevok ? Jezisova cirkev sa sama nenazyvala sektou, to ju tak...
dnes, 01:23,  ano aj nazorejska sekta mala problem.....to boli uplne iní a novi zastancovia zmrtvýchvstaleho...
dnes, 01:09,  Význam slova sekta je zrejmý : je to denominacia ktorá sa oddelila od hlavného nabozenskeho...
dnes, 00:58,  otazka čo je vlastne sekta......žeby to nefalšovane krestanstvo v prvom storočí?....alebo...
dnes, 00:49,  no na jeho zabery(osvieteného) asi nedosiahneš....ale nič sa nedeje....Ja ti Milan naozaj...
dnes, 00:34,  Osvietený tu dal neuveriteľne zabery a zjavne su jeho.....ja si myslím, že aj ty maš čosi...
dnes, 00:27,  Davaj svoje fota , ktore su tvoje a budeme ich hodnotiť....Ja si myslím že vieš urobiť...
dnes, 00:15,  zbytočne sa čapuríš....najdi si miesto niekde na pokecu....tam si myslím zapadneš.....
dnes, 00:13,  az na jeden detail.....Osvietený dava seriozne odpovede a zdroje....vy telata len skučíte a...
dnes, 00:09,  A ty si vhodný akurát tak do sekty, lebo normálni kresťania by ťa prisámbohu tou lopatou...
dnes, 00:08,  klameš, kecaš, kradneš foto.....chvališ sa inými snímkami....a nie si absolutne vhodny na...
dnes, 00:07,  To ste nás naučili Vy, vyjebaní slniečkári, podsúvať niečo čo nie je pravda , my len...
dnes, 00:06,  už si ako zahorák.....snažíš sa podsuvať a klamať a zjavne sa ti to zapacilo.....Povim...
dnes, 00:03,  A prečo si to robil ? Pre prachy, pre seba, pre nich ? *10*10*10*10*10*10
dnes, 00:02,  Ja som férový, ja píšem pravdu o sebe na rozdiel od jeho výmyslov a bludov, už to konečne...
dnes, 00:02,  to asi ťažko chorý kamzíku.....nevedel by som nikdy udavať a žalovať........
dnes, 00:00,  Osvietený ti dal svoj životopis v skratke.........čo to tu zas skučíš?......ved bud ferový...
včera, 23:59,  A prečo si bol jedným z nich ? *46*23*46*23*46
včera, 23:58,  Tvoj tata bol zrejme eštebák.....ja som eštebákov nemal rad....*14*14*14
včera, 23:58,  To nebola " perfekt " odpoveď, ale klamstvo najväčšieho zrna...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
V živote trvá minútu, kým si všimneš niekoho zvláštneho, hodinu, aby si si ho vážil, jeden deň, aby si ho miloval a celý život potrebuješ na to, aby si na neho zabudol.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(99 378 bytes in 0,218 seconds)