hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  rôzne  /  téma

Naša excelentná vláda vypracovala výborný plán rozvoja

príspevkov
1
zobrazení
1
tému vytvoril(a) 25.1.2022 13:46 Osvietený
posledná zmena 25.1.2022 13:46
1
25.01.2022, 13:46
Slovenský plán obnovy má podľa EK silný reformný náboj.Európska komisia hodnotí Plán obnovy a odolnosti SR veľmi pozitívne. Plán podľa nej významne prispeje k zotaveniu z krízy COVID-19 a hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. V oficiálnom hodnotení vyzdvihuje aj jeho silný reformný náboj.

Plán podľa hodnotenia Európskej komisie predstavuje dobre cielené politické opatrenia dôležité pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Zároveň ide o konzistentný balík reforiem a investícií, ktoré sa vzájomne posilňujú vďaka silnému reformnému náboju.

„Plán opisuje komplexný a koherentný súbor míľnikov a cieľov, ktoré sú jasné, realistické a dostatočne ambiciózne na dosiahnutie stanovených cieľov. Ukazovatele priradené k míľnikom a cieľom sú relevantné, prijateľné a spoľahlivé,“ píše Európska komisia vo svojom vyhodnotení.

Hodnotenie Európskej komisie sa detailne zameriava na všetky kritériá určené nariadením o mechanizme na podporu obnovu a odolnosti, ktorým sa riadila tvorba plánu obnovy. Ide o naplnenie kvantitatívnych ako aj kvalitatívnych kritérií. Medzi kvantitatívne kritériá patrí vyčlenenie minimálne 37% celkovej alokácie na zelenú transformáciu a 20% celkovej alokácie na digitálnu transformáciu. Slovensko túto požiadavku spĺňa nadpriemerne, čo v hodnotení ocenila aj Európska komisia. V rámci plánu obnovy je na zelené témy a aktivity podporujúce boj proti klimatickým zmenám vyčlenených až 43% celkovej alokácie, čo predstavuje 2,73 miliardy eur. Jeho ďalším pilierom je digitálna transformácia, na ktorú je z plánu vyčlenených 1,3 miliardy eur, 21% celkovej alokácie.

Kvalitatívne kritériá zahŕňajú aj naplnenie tzv. špecifických odporúčaní Európskej komisie za roky 2019 a 2020, ktoré sa vzťahovali najmä na oblasť vzdelávania, zdravotníctva, energetiky, výskum a vývoja, digitalizácie, udržateľnosti verejných financií či sociálnu inklúziu. Odporúčania sú pre každú krajinu osobitné. Priority slovenského plánu obnovy odrážajú tieto striktné požiadavky a zároveň adresujú veľké národné priority ako je školstvo, zdravotníctvo či efektívna verejná správa, t.j. oblasti, ktoré boli na Slovensku dlhodobo zanedbávané a ktoré sú kľúčové pre rast životnej úrovne a kvalitu života. Jednotlivé opatrenia taktiež musia napĺňať princíp „výrazne nenarušiť", ktorého cieľom je, aby plán obnovy nenarúšal environmentálne ciele EÚ.

Európska komisia v hodnotení ocenila prístup Slovenska počas konzultačného procesu, do ktorého bolo zapojené spektrum odbornej ako aj širokej verejnosti. Uznáva, že sa do finálnej verzie plánu zapracovali pripomienky a návrhy rôznych zainteresovaných strán.

Komisia tiež vyzdvihla silné zameranie plánu na inkluzívne vzdelávanie, verejnú správu a investície do zelenej a digitálnej transformácie ako aj jeho plánovaný príspevok k zmenšovaniu regionálnych rozdielov, ktorý „možno považovať za komplexnú a primeranú reakciu na výzvy, ktorým Slovensko čelí“.

V hodnotení sa uvádza očakávanie, „že implementácia plánu obnovy a odolnosti významne prispeje k ekonomickému rastu a tvorbe pracovných miest na Slovensku a zároveň posilní hospodársku, sociálnu a inštitucionálnu odolnosť.“ Záväzkom vlády v rámci plánu obnovy je zvýšiť životnú úroveň do roku 2030 na 92 % priemeru EÚ. Reformy v pláne obnovy ovplyvnia ekonomickú výkonnosť Slovenska v dlhodobom horizonte. Do roku 2040 tento vplyv dosiahne minimálne 5,3 % HDP.

Na ambicióznom materiáli, ktorý obsahuje spolu desiatky kľúčových reforiem a veľkých investícií, niekoľko mesiacov pracovali stovky expertov z rôznych ministerstiev, ktorých počas prípravy plánu koordinovala sekcia plánu obnovy na Ministerstve financií SR.

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2 301 mil. eur); vzdelávanie (892 mil. eur); veda, výskum a inovácie (739 mil. eur); zdravie (1 533 mil. eur) a efektívna verejná správa (1 110 mil. eur). Je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6 miliárd eur. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia ako aj zdravé verejné financie.

Európska komisia zverejnila hodnotenie v rámci dvojmesačnej lehoty po tom, ako Slovensko odovzdalo plán v stanovenom termíne do konca apríla 2020. Po predložení hodnotenia plánu má Rada EÚ jeden mesiac na jeho prerokovanie. Po jeho oficiálnom schválení Radou by sa mala oficiálne začať fáza implementácie plánu, ktorá bude trvať do roku 2026.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 93 158 B vygenerované za : 0.076 s unikátne zobrazenia tém : 73 644 unikátne zobrazenia blogov : 1 613 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Možno si sa niekedy zamýšľal, ako bude vyzerať ten Nový Jeruzalem, nebeské kráľovstvo, ktoré má zostúpiť, podľa proroctva 😉 Nuž, asi ťa sklamem trochu, ale nejedná sa o klasické mesto...

citát dňa :

Nie šaty z hodvábu, nie prsteň zo zlata, ale srdce čisté je ozdobou dievčaťa.