Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Medžugorie spovednica sveta Na tejto zemi neexistuje nikto, kto by sa nepotreboval vyspovedať aspoň raz za mesiac !

8
reakcií
1024
prečítaní
Tému 7. januára 2016, 22:47 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   7. 1. 2016, 22:47 avatar
Keď ste v stave hriechu nemôžete si pomoct' sami pomoc musí prísť od Boha ! ( sv. spoveď

Panna Mária povedala, priveďte ich ku mne

Priveďte ich ku mne a veďte ich ruku ! Tak sa ma budu mocť dotknut ! Splnili želanie Panny Marie .

Najprv obyvatelom dediny vysvetlili, aký velký dar im Panna Maria ponuka, a potom jednému po druhom pomáhali priblížiť sa k nej.?

Ľudia, vedení vizionármi, sa s údivom a dojatím dotýkali pliec Panny Marie, jej hlavy, závoja či rúk.

?Každý z nich cítil jej skutočnú prítomnost' bez toho, aby ju videli alebo počuli.

Všade vládlo silné a nezabudnutelné dojatie!

Počas tohto obdivu diania si vizionári všimli, že dotyky ľudí zanechávajú na šatách Panny Márie škvrny, ktoré sa stále zváčšovali.

?Na tvári Panny Márie sa zračil hlboký smútok. Vizionári boli zmatení: Panna Mária, tvoje šaty sa velmi zašpinili !

To sú hriechy tých, ktorí sa ma dotýkajú," odpovedala Panna Maria pokorné.

Prestaňte sa jej dotýkať, zvolali vizionári na obyvateľov dediny „Prestaňte !

Vtedy začala Panna Maria velmi vážné rozprávať o spovedi a o nutnosti aspoň mesačnej svätej spovede pre každého človeka.

Picture

?
?Vysvetlila im

Na tejto zemi neexistuje nikto, kto by sa nepotreboval aspoň raz za mesiac vyspovedať !

V tom jeden muž zvolal: Poďme sa všetci vyspovedať, aby sme boli opať čistí !
?

V ten večer musel P. Jozo zvolat' svojich spolubratov z okolitých dedín.

V ten večer musel P. Jozo zvolat' svojich spolubratov z okolitých dedín. keď bol biskup Dr. Georg Eder zo Salzburgu v decembri 1998 v Medžugorí, povedal pátrovi Slávkovi Barbaričovi v jednom interview: Sú tri veci, ktoré sme postupné stratili, ktoré sú však v Medžugorí dóležité: sv. spoveď, obrátenie a nové povolania.

Sv. spoveďu nás prakticky vymiera. Už sa takmer nikde nepraktizuje, s výnimkou pútnických miest alebo kláštorných kostolov.Počet povolaní tak velmi klesol, že si robíme starosti, či dokážeme udržať naše semináre. Ale tu v Medžugorí sa to všetko udržalo: sv. spoveď, obrátenia a povolania! Medžugorie nám dáva presne to, čo nám chyba !

?I keď Královna pokoja sľubuje, že: „Mesačná sv. spoveď bude liekom na uzdravenie západného sveta," (6.8.1982) tak to nie je len preto, že pre milióny kajúcnikov z celého sveta je ich zmierenie s Bohom prostredníctvom sv. spovede zvláštnou milosťou, často po rokoch či desaťročiach. No aj nespočetné ….. množstvo kňazov hovorí o tom, že sa po dlhých desaťročiach, hodinách spovedania cítili vo svojom kňazstve celkom obnovení a šťastní - ako ešte nikdy predtým – práve preto, že sú kňazmi.

Vizionárka Marija Pavlovič-Lunetti má tiež velmi poučnú skúsenosť, týkajúcu sa sv. spovede: Raz, počas modlitby pred sv. spoveďou som vo svojom vnútri videla kvet

Najprv bol nádherný, svieži, celkom rozkvitnutý, krásné sfarbený.

?
?Mala som z neho radosť. Potom som videla, ako sa kvet zavrel, zvádol a stratil svoju krásu i farbu.

Bola som preto smutná. Nakoniec som videla kvapku rosy, ako padla na zavretý a zvadnutý kvet.Ten sa opať otvoril a videla som ho znova svieži a krásny ako predtým. Tento obraz som v sebe nosila niekolko dní a snažila som sa pochopit', čo by mohol pre mňa znamenat'.

Kvapka, ktorá naň kvapla a osviežila ho, predstavuje účinok sv. spovede

Ale nechápala som to. Tak som sa rozhodla opýtať sa na zmysel tohto videnia Panny Marie počas jedného zjavenia čo znamená obraz, ktorý som videla počas modlitby?

Čo znamená ten kvet ?

Panna Maria sa usmiala a vysvetlila mi: Vaše srdce je ako kvet, každé srdce je krásné. Ale keď hrešíte, zvädne ako tento kvet a stratí svoju krásu.
Kvapka, ktorá naň kvapla a osviežila ho, predstavuje účinok sv. spovede.

Na tejto zemi neexistuje nikto, kto by sa nepotreboval vyspovedať aspoň raz za mesiac ! Keď ste v stave hriechu, nemôžete si pomoct' sami - pomoc musí príst od Boha.

.........................................................................
( Panna Mária Mirjane z 18. 3. 2009 18. 3. 2009
Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úprimne a dlho pozreli do svojich sŕdc. Čo v nich vidíte? Kde je môj Syn a túžba, aby ste ma k Nemu nasledovali? Deti moje, nech tento čas odriekania je časom, keď sa sami seba opýtate: ´Čo si osobne odo mňa môj Boh praje? Čo mám robiť? ´Modlite sa, postite sa a majte srdce plné milosrdenstva. Nezabúdajte na svojich pastierov. Modlite sa, aby sa nestratili, aby zostávali v mojom Synovi, aby takto boli dobrými pastiermi pre svoje stádo." Panna Mária pozrela na všetkých prítomných a dodala: "Opäť vám chcem povedať: Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti. Ďakujem. )

Ako sa spovedať

Spytovanie-svedomia

Proč jdou lidi do pekla?

Jak tedy může člověk vysvětlit katolíkům, že většina dospělých katolíků jde do pekla? Obvykle nejjednodušší vysvětlení nebo metoda je často tou správnou.
P. Garrigou-Lagrange učí, že Bůh dává některým víc milosti, protože je víc miluje. Proto dal Náš Pán milost spásy lotrovi po Své pravici, protože ho miloval víc než lotra na levici. Tento dar milosti je zcela dobrovolný.

Toto vídáme od počátku dějin od stvoření andělů, kteří se v jisté chvíli rozhodli, zda budou nebo nebudou následovat Boha. P. Garrigou-Lagrange vysvětluje měřítko, dle nějž se rozhodli:

„Nejprve obdrželi jasnější informaci o Božím bytí, jedné podstaty ve třech osobách, a bylo jim přikázáno vroucně Jej milovat a zbožně Jej uctívat jako svého Stvořitele a nejvyššího Pána, nekonečného ve Své podstatě a atributech.

Všichni se podvolili tomuto příkazu a byli jej poslušní, ale s jistým rozdílem: dobří andělé byli poslušní z lásky a z toho důvodu, že to bylo spravedlivé. Nabídli svou lásku a dobrou vůli a svobodně uznali a uvěřili tomu, co bylo nad jejich chápání, a byli poslušní s radostí. Na druhou stranu Lucifer se podvolil, protože opak se mu zdál nemožný. Neučinil tak s dokonalou láskou, protože byl, tak to bylo, rozpolcený ve své vůli mezi sebou a neomylnou pravdou Pána.“
Výsledek známe.

Uvažujme tedy o tématu, že většina dospělých katolíků půjde do pekla. Jak sv. Leonard řekl ve svém kázání, téma „je velmi vážné, dokonce rozechvělo pilíře Církve, největší světce naplnilo hrůzou a osídlilo pouště poustevníky.“
Většina lidí však věnuje malou pozornost varováním světců nebo zázrakům, které nám Bůh dává.

Mezi těmi lidmi jsou samozřejmě i katolíci, jak nám odhaluje všudypřítomná hereze progresivismu. To, co bychom měli dělat, abychom se vyvarovali pekla, je napodobování dobrých andělů v jejich úsilí. To znamená, že bychom měli milovat Boha s nepodjatostí a měli bychom nabídnout vše, co máme, k Jeho slávě.

Nic pro ten cíl nemůže být účinnějšího, než odporučit se do péče Naší Paní. Ona je brána do nebe – Porta coeli.
Poté, co tak učiníme, obraťme své myšlenky k činům. Statečně bojujme za slávu Boží a slávu Naší Paní a bojujme vytrvale, abychom Církev zbavili progresivismu, který ji zamořuje.

Poznámky:
Leonard z Port Maurizio, „The Little Number of Those Who Are Saved“, The Fatima Crusader, 17000 State Route 30, Constable, NY, květen 2009.
Randolph B. Campbell, Gone to Texas – A History of the Lone Star State, University of North Texas, Oxford University Press, NY, 2003, strana 38.

Svätá Terezia z Avily

Náramné mé poděsilo videní, jež jsem měla na jistém místě a, o níž jsem se pozdéji do- vedela. že žila dlouhý čas velmi špatné. Poslední dvé léta by la nemocná a zdalo se. že se v určitých vécech polepšila.
Zemŕela bez sväté zpovédi. Nicméné se mi zdalo, že by nemusela príjít do véčného zatracení.

Avšak béhem príprav k pohřbu jsem viděla množství dáblú, kteŕí brali to télo, jako by si s ním chtéli hrát.
Týrali je. házeli jím sem a tam velkými vidlemi. Naplnila mé hrúza, když jsem vidéla, jak ho nesou ke hrobu s obvyklými poctami a obrady.
Myslela jsem na Boží dobrotu, jež zabránila, aby byl potupen, tím. že skryla stav oné duše.Ta podívaná mé zdrtila.
Během obradu jsem neviděla žádného ďábla, avšak když by la mŕtvola spušténa do hrobu, videla jsem nesčetně těch, kteŕí tam na neho čekali.
Byla jsem téměŕ bez sebe a méla jsem zapotŕebí hodné odvahy, abych nedala na sobé nic poznat. Medzitím jsem myslela na to. co asi udelali s duší, když už tolik * týrali télo.

Kéž by se líbilo Bohu. aby duše. žijící v téžkém hŕíchu. spatšily údésnou scénu, kterou jsem videla já! Myslím, že by se hned obrátily k lepšímu životu. Z toho jsem se dúkladnéji poučila, kolik dlužím Bohu a z jakého zla mé osvobodil.
Ten strach zustal ve mné až do té doby, dokud jsem o nehovorila se zpovédníkem. domnívajíc se že to byl ďábelsky klam, pokoušející mi zhanobit tu duši. pŕestože nebyla nŕj.tl príliš dobrá. Ať to byl klam nebo ne, zúslává faktem, že se chveji strachem, když si na to vzpomenu.
Svätá Terezia z Avily

Sv. Leonard z Porto Maurizio - Tak potom, hovorím k vám, ktorí ste si zvykli žiť v smrteľnom hriechu, v závisti a nenávisti, v bahne nerestí nečistoty, a ktorí sa dostávate každým dňom bližšie do pekla. Zastavte sa a poobzerajte sa dookola. Pán Ježiš vás volá a svojimi sv. ranami, ako mnoho výrečným hlasom, kričí na vás: „Môj synu, ak si zatratený, môžeš za to viniť len sám seba: ´Tvoje zatratenie pochádza od teba´. Pozdvihni svoj zrak a uvidíš všetky milosti, ktorými som ťa obohatil, aby som ti zabezpečil večnú spásu a pokojný život na zemi.

Pokračovanie - Sv. Leonard z Porto Maurizio - z najväčších misionárov v dejinách Cirkvi x

ZNEUŽÍVANIE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Je potrebné pochopiť, že Boh čaká a znáša nás: ale nebude čakať a znášať urážky navždy.
Svätý Gregor rozprával , že istý pätročný chlapček bol poslaný do pekla, keď zaklial.

Panna Mária zjavila Božej služobnici Benedikte z Florencie , že isté dvanásťročné dievča bolo odsúsené po spáchaní prvého hriechu.
Iný osemročný chlapček , zomrel, po prvom hriechu a jeho duša bola zatratená. V Evanjeliu svätého Matúša ( kapitola 21) je napísané , keď Pán našiel figovník bez ovocia preklial ho : Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie „ a strom vyschol.

A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. Zjavenie Jána 20,12
Svata Faustína hovorí- Videla som, ako vychádzali z nejakej priepasti plnej blata duše malých detí i starších , asi deväťročných

ocistec-purgatory.weebly.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 1. 2016, 03:52 avatar
a videl som nekonečný zástup ľudí rôznych rás a národov, ktorí boli oblečení v bielych košeliach a ktoré si zbielili v krvi baránkovej.


3.
označiť príspevok

Wolfe muž
   8. 1. 2016, 10:35 avatar
v krvi Barankovej, nie Mariinej..


4.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   8. 1. 2016, 21:00 avatar
A čo si pod tým predstavuje Vlk?


5.
označiť príspevok

Lemmy muž
   8. 1. 2016, 21:04 avatar
Kardinál Vlk si pod tým predstavuje kozliatka. www.kardinal.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


6.
označiť príspevok

Wolfe muž
   9. 1. 2016, 02:37 avatar
Vlk si mysli, ze Jezis Kristus je spasitel, nie Maria...
RKC ocenuje skeblu, protestanti perlu..


7.
označiť príspevok

Peťo muž
   9. 1. 2016, 06:32 avatar
Iba zbabelec a vrah zabije/zatratí bezbranné dieťa !


8.
označiť príspevok

Peťo muž
   9. 1. 2016, 06:36 avatar
Písala si : ...Avšak béhem príprav k pohřbu jsem viděla množství dáblú, kteŕí brali to télo, jako by si s ním chtéli hrát.Týrali je. házeli jím sem a tam velkými vidlemi. Naplnila mé hrúza, když jsem vidéla, jak ho nesou ke hrobu s obvyklými poctami a obrady....

Prepáč ,ale videl som na vlastné oči zhúleného človeka ,ktorý tvrdil že vidí lietajúcich diablov a hovoriace stromi a navyše s nimi komunikoval .


9.
označiť príspevok

fajer
   9. 1. 2016, 08:24 avatar
stačí zájsť do kostola, tam tam zhúleny ľudia vraj komunikujú s bohom....
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:05,  Zostúpil SOM k vám ;) Mal by SOM vás súdiť ale nechce sa mi ;) Poďme radšej pokecať ;)
včera, 23:34,  t-e-o-m-a sa strašne nudí a vy tiež. Korona úraduje. Nachádzame sa v priestoročase, kde...
včera, 23:27,  chorí sú nielen veriací, ale aj neveriací a zo všetkých náboženstiev a my si tu riešime...
včera, 23:19,  2 kntsz Prišlo mi to v pošte spolu ešte dva príspevky, ale od veriacich, ktorí...
včera, 22:57,  Biblia je tu pre tých, ktorí nechcú naplniť svoj OSUD a radšej sa budú riadiť nejakým...
včera, 22:57,  Elfi-trol je tvoj vzor? :)
včera, 22:56,  Všetci poriadne čitate Bibliu len si rôzne verše rôzne vykladate
včera, 22:54,  Biblia je tu pre tých, ktorí nechcú naplniť svoj OSUD a radšej sa budú riadiť nejakým...
včera, 22:53,  Chápem Eda, prečo sa s tebou nedá. Ahoj. *14
včera, 22:52,  Chori sú zo všetkých náboženstiev
včera, 22:52,  Pamatajte si Merlinov Covidovy axiom. Kto nestihne umriet na Covid 19, bude este dlho umierat...
včera, 22:51,  Staci si poriadne precitat Bibliu a nevyberat si len to co ti pasuje
včera, 22:49,  ...ale hlavne aby nezdegenerovalo. *03*03*03*03 Dobrú noc. *04
včera, 22:49,  Treba sa riadiť pravidlom: Keď mám chuť na sladké, tak si vyberám ;)
včera, 22:49,  Nemusis pit kazdy den STaci raz do dna a poriadne *39*39*39*39*39*39*39
včera, 22:48,  Viem, že mali covid. Také pekné zvieratá. .. aj psy aj mačky môžu dostať.
včera, 22:48,  Všetkým!!!!!*39*39*39*39*39
včera, 22:48,  Nepovedal SYN ZATRATENIA nikdy, že je celá blud, len že je PLNÁ BLUDOV ;)
včera, 22:47,  Nerozumieš. Samozrejme, že to súvisí. ak niekto má takú silnú vieru a verí, že on môže...
včera, 22:47,  Najprv bludy popisane A potom vie ktore proroctvo ma naplnit *39*39*39*39*39*39*39*39*39
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
To, že je niekto dospelý, nemusí hneď znamenať, že je aj rozumný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(74 744 bytes in 5,544 seconds)