Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Kto, alebo čo je Duch svätý.

46
reakcií
1832
prečítaní
Tému 18. apríla 2013, 06:30 založil elemír.

podobné témy:1.
označiť príspevok

elemír muž
   18. 4. 2013, 06:30 avatar
Skúsme pátrať v evanjeliu po tomto pojme, kto, alebo, čo je Duch svätý, ďalej len DS.
V evanjeliu nájdete aj vetu, že: Budem rozprávať v podobenstvách a vyrozprávam všetky tajomstva od stvorenia sveta. Podobenstvá sú ako náznaky, alebo návody na riešenie ťažkých úloh. Ježiš samotný na začiatku rozprával len v podobenstvách a tieto vysvetľoval iba svojím učeníkom. Akoby mal strach, aby niekto niečo príliš rýchlo nepochopil. Potom zistil, že mu ani učeníci nerozumejú a začal rozprávať normálne a podobenstvo nakoniec slúžilo vicej na rozvinutie toho, čo chcel povedať.
V zjavení Jána je napísané, že bude zničená tretina riek, tretina vôd a všeličoho iného, už si nepamätám, ale táto jedna tretina je dôkaz toho, že ten čo to písal, musel vedieť, že zem je guľatá. Lebo, ak vystavíme zemeguľu súvislému prúdu hocičoho, možno aj meteoritov, potom ak sa zem dostane do tohto rovnomerného prúdu, zničí sa iba jej jedna tretina. Pretože druhá polovica zeme, teda odvrátená, bude uchránená automaticky. Ak ale zoberieme do úvahy, že prúdenia od napríklad rovníka po obratník tak isto nezasiahnu zem, čo je asi 1/6 zeme, dostaneme číslo ? +1/6 = 2/3 a teda 2/3 budú ochránene a poškodená bude iba 1/3. Toto je dôkaz guľatosti zeme podobenstvom. Keby dogmatici pochopili toto číslo, mohli si ušetriť hanbu o plochej zemi a mohlo byť o jednu urážku boha menej. (Takže Boh si stvorí zem guľatú, ale človek povie že je plochá, bez mihnutia oka.) A teraz podobenstvo: Ježiš hovorí o sebe, že bol prv, než bol tento svet.
A teraz poďme študovať toto podobenstvo, ako napríklad zem a 1/3. Tento náš vesmírik veľký len hin niekoľko tisíc miliárd svetelných rokov, čo veda zatiaľ ešte presne nevie, ale Boh určite už dávno, dávno, dávno vie, lebo ho stvoril, je hmotou vo svete, kde existoval otec Ježiša a aj samotný Ježiš ako teraz prvorodený z mŕtvych. Teda Ježiš a jeho Otec žijú v dimenzii svetov, ktoré sú neporovnateľne väčšie, ako naše. Medzi týmto dvomi svetmi, alebo dimenziami existuje konštanta k, ktorú dostaneme, ak dáme do pomeru veľkosť slnečnej sústavy a atómu. Je to podobné aj s pojmom času. Čas je tam k násobne dlhší, ako náš časový vnem a teda jedna sekunda tam trvá „k“ násobok našej sekundy. Podľa tohto pojmu času s točia aj všetky špirálové galaxie a vlastne podľa tohto pojmu času sa mení aj vesmír okolo nás. To je ten výraz na veky vekov podľa mojej fantázie,, ktorá sa opiera takýmto spôsobom o evanjelium.
Jediné, čo môže medzi týmito dvomi svetmi prechádzať je nehmotná myšlienka, kde patrí aj naša duša. Naša duša je ako počítačový súbor, teda software, ktorého hardware nepoznáme, ak je duša mimo tela a v tomto software sú všetky dáta nášho života a nie je dnes už žiadny problém pochopiť, ako sa dá tento software aplikovať naspäť do iného hardware, ako hociktorý iný počítačový program. Jediný mechanizmus, ktorý sa najviac podobá na to, ako sa drží tento software pokope bez hardware je vlastne iba voda vo vesmíre. Vždy vytvorí guľu vlastnou samogravitáciou. A naša duša teda prechádza do vyššej dimenzie transformačným tunelom, ktorým prešli už mnohí, čo zažili klinickú smrť. Ak sa však duša dostane do tohto rozmeru, časový a rozmerový vnem podobne, ako náš, ibaže z pozície vonkajšieho pozorovateľa mimo obidvoch rozmerov je časový a priestorový vnem obidvoch časov „k“ násobne rozdielny. To je ten výraz veky vekov, ale Ježiš nám v evanjeliu hovorí, že jeden deň pre môjho Otca je tisíc tokov a tisíc rokov ako jeden deň. Ak by sme tento je ho výraz zobrali na výpočet konštanty „K“, potom konštanta „k“ by bolo číslo 365,25 00 = 365 000. To je ale strašne malé číslo, ale na pochopenie pred dvetisíc rokmi, číslo obrovské. Teda zoberme toto číslo ako podobenstvo, a skúsme vypočítať, koľko je sekúnd za tisíc rokov. Teda 60 * 60 * 60 * 24 * 365,25 * 1000 = 1 893 456 000 000. Čo je 1 893 miliárd. Ak zoberieme do úvahy veľkosť slnečnej sústavy podľa obežných dráh potom, by sme mohli brať číslo veľkosti napríklad 20 miliárd km, ak by sme pridali aj trošku z toho, čo nepoznáme a potom by veľkosť atómu podľa takto zvolenej konštanty bola 20 / 1 893 = 0,01 km a veľkosť atómu by stále vychádzala 10 metrov. Z tohto ale vieme približne odhadnúť, že táto konštanta musí byť ešte nami nepredstaviteľne väčšie.
Takže, tak ako atómy a molekuly okolo nás tvoria hmotu okolo nás, tak potom aj náš vesmírik by mohol byť jedna z mnohých molekúl hmoty priestoru, v ktorom žije Otec so synom Ježišom, teda zo sveta, odkiaľ k nám prišiel Ježiš. To znamená, že tento priestor je nekonečne veľký a časový vnem je tam tiež nekonečne veľký.
Takže podľa jednej vety v evanjeliu so m si svojou fantáziou, ktorá je opretá o túto vetu, vytvoril plusový rozmer iného sveta, než v ktorom existujeme my a tento náš svet je súčasťou tohto vytvoreného sveta ako hmota s matematickým vzťahom podľa konštanty „k“.
Ak teda my sa tu na našej zemi a v našom vesmíriku počítame za rozmer nula, potom tento novovytvorený rozmer počítam za rozmer plus jeden a potom atómy a molekuly hmoty okolo nás, teda naša zem, naše telo , stoličky, stoly, atď, sú v rozmere mínus jeden. Takto som si stanovil vlastne os štvrtého rozmeru. Teda my sme nula, alebo nulový rozmer na osi štvrtého rozmeru a atomické zloženie hmoty okolo nás je v rozmere mínus jeden od stanovenej nuly a náš vesmír je atomárnou hmotou rozmeru plus jeden, odkiaľ k nám prišiel Ježiš. Takto by sme mohli pokračovať do rozmerov mínus dva, či tri a zase naopak do rozmeru plus dva, či tri.
Ale ak by sme išli napríklad do rozmeru plus dva, potom časový vnem by bol pre nás veľký podľa konštanty „Kk“ a to by bola potom predstava o vekoch, alebo samotný výraz: Až na veky večné“ takmer nepredstaviteľná a hľadanie prapôvodu hmoty úplne zbytočne vyhodené peniaze. To samozrejme iba v prípade, že moja fantázia opretá o jednu vetu z evanjelia, by bola pravda.
Podstatné však je, že sme sa konečne dostali k pojmu Ducha Svätého, teda DS a bližšie k jeho životnému priestoru. Teraz nasleduje otázka: Je priestor DS rozmer číslo plus jeden, alebo rozmer plus jeden je rozmer iba nášho Boha so synom Ježišom, a rozmer DS je až rozmer číslo dva ????
Skúsme sa na tento problém pozrieť aj iným podobenstvom v evanjeliu.
Je to podobenstvo o Viniči a ratolesti.
Ja som pravý viniča môj Otec je vinohradník. V tejto jednej vete je napísané, ako funguje spasenie hriešnikov cez Svätú trojicu. Ak však hovoríme o spasení, nemôžeme hovoriť iba o ST /Svätej Trojici/, ale súčasťou nášho spasenia je aj satan. Napriek tomu, nemôžeme povedať, že keby nebolo satana, je spasenie automatické, alebo nepotrebné, lebo bez satana by človek nepoznal hriech. Pokušenie na nás zosiela aj samotný Boh, pretože nás považuje z samostatné ľudské osobnosti, ktoré on neriadí, ale z ktorých si bude vyberať a preto je potrebné preveriť ľudí uvedením do pokušenia. Ale pretože sú tu brány pekelné a satanové kniežatstvo, Musíme brať satana oko neoddeliteľnú súčasť našej spásy, aby sa ešte viacej a zrozumiteľnejšie prejavila spása podľa ST.
V každom prípade som prišiel k záveru, že nemôžeme hovoriť o DS, ak by sme uznávali tento náš vesmír ako jediný konečný svet a okrem neho nič iného, ale práve evanjelium nám ukazuje prostredníctvom hľadania cesty pochopenia DS, že musí byť ešte niečo viac, ako tento náš vesmírik.
Teraz skúsim popísať mechanizmus spasenia ST a tým sa zase priblížime k pochopeniu grafiky celého systému skladby hmoty a existencie jej ducha.
My, tu a teraz žijeme v temnote hmoty, ktorá patrí satanovi. Nebo je antihmota, ktorá je zložená iba z myšlienok, teda rozličných softwaerov s kladnou duchovnou energiou.Ale paradoxom celej veci je, že nebo, teda dobro a teda antihmota plus, žije z dobrých myšlienok, lebo duší, ktoré môžu vzniknúť iba v hmote, teda pomocou hardwaru mozgu, ale ako by mohol toto Ježiš vysvetliť pred dvetisíc rokmi? Použil na to podobenstvo o viniči a z neho jednou vetou naznačil, čo sa s nami asi deje.
Ježiš je vínny kmeň a my sme ratolesti, ktoré prinášajú dobrú úrodu. Ale my sme v temnote hmoty satana, teda v pôde, kde rastie vínny kmeň Ježiša. On nás svojimi koreňmi vytiahne cez kmeň do ratolesti, kde sa premeníme na úrodu a jeho otec záhradník nás potom ošetruje a nakoniec spracuje ako úrodu, vyrobí z nás víno, kde je náš duch vo forme alkoholu, a tým sa zavŕši naša cesta spasenia, dostať sa z temnoty hmoty do svetla DS. A aká je úloha DS pri tomto mechanizme ?
DS túto záhradu zavlažuje svojím dažďom z neba, teda zhora. Voda vniká do pôdy, kde sme my a pripravuje nás na transport do koreňov Ježiša,, ako vínneho kmeňa. Teda tak ako koreň skutočného viniča hľadá v zemi to najlepšie pre dobrú úrodu, tak DS nás premieňa na takú formu, ktorá vyhovuje požiadavkám koreňov vínneho kmeňa menom Ježiš. Teda DS nás duchovne formuje, aby sme aj my vyhľadávali v temnote hmoty Ježišov koreň. A tak sa navzájom vyhľadávame podľa prikázania lásky, napriek prekážkam, ktoré nám kladie samotná hmota, v ktorej sme sa ocitli narodením. V podobenstve o diele DS preto Ježiš nazýva DS tešiteľom, lebo on najprv svojimi koreňmi v temnote hmoty zisťuje pre DS, kde je dobro a kde treba pršať, teda príde to najprv zistiť, kde sú také duše a vráti sa oznámiť to DS, kde k nám potom vo forme dažďovej vody príde DS ako pravda, kde a ako hľadať v temnote hmoty Ježišove korene a to je vlastne evanjelium teda pravda o tom, čo v skutočnosti Ježiš je. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. To by sa dalo vysvetliť aj tak, že odoberie Ježišovi titul boha, ktorý mu dali ľudia neoprávnene a tým ho očistí od nepravdy a teda oslávi.
Ak teda som pochopil systém DS takýmto spôsobom, potom som pochopil, že DS je ešte pred začiatkom nášho spasenia a on je vlastne základná myšlienka existencie tohto sveta a všetko, čo v ňom je vrátane nás a Ježiša Krista a jeho Otca a pri Jordáne dokonca zobral DS na seba aj úlohu pri odpúšťaní hriechov v spovedelnici. No a preto musí Ježiš odísť a potom zase prísť.
Teda DS je duch priestoru a času, z ktorého k nám prišiel Ježiš Kristus, aby nám vysvetlil v evanjeliu podstatu spásy a duch DS účinne nepomáha samotnému nielen Ježišovi, ale aj jeho otcovi pri našom spasení.
Na začiatku som si myslel, že ak sa mi podarí dopátrať po tom, čo je DS, mal by som potom pochopiť aj čo je hriech proti DS. Nie som si teraz istý, ale mohol by som predpokladať, že hriech proti DS by mal byť hriech proti tomu, čo on robí a to je naša spása v rámci ST /Svätej trojice/.
Potom by proti nemu mal zhrešiť každý, aj kto ho neuznáva, že vôbec existuje a preto aj to podľa Jánovho evanjelia je Ježišova reč o DS ak rozlúčková reč v tom zmysle, že nás tu zanecháva v jeho moci a že práve DS je tou najspoľahlivejšou spojnicou v rámci Svätej trojice. A je teda nad všetkým a nad každým vrátane boha otca a jeho syna, ale bez nich by sem nemohol prísť, lebo oni sú transformačný tunel medi ním a nami do jeho vyššieho rozmeru.


3.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 4. 2013, 07:38 avatar
Duch svätý".. je beztvárna energia..(vyjadrené po kresťansky,.. inak je to vesmírna energia..), ktorú si sám človek v sebe vytvára ..pochádza z jedného nekonečného zdroja,..a pretože človek prijíma prirodzený tok energií..môže ním prechádzať aj táto energetická kontinuita ako energo (vesmírny) - potenciál, ktorý je všade prítomný,..a dá sa z vesmíru " čerpať - /po kresťansky/ prijímať "Ducha svätého...))
Súhlasí elemír


4.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 07:48 avatar
Ónya - ahoj kočka si v práci ? Čo si to tu napísala - čo slovo , to nový nový terminus-technikus v tvojom slovníku tak sa mi zdá , že sa v poslednom čase posúvaš niekam do viacrozmerného priestoru. Čo momentálne čítaš? 
Súhlasí Ónya


9.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 4. 2013, 08:13 avatar
ahoj )).. nie havraník , som momentálne v "rozpracovanom štádiu - pre cestou "..  ..))
a máš pravdu..mrzí ma, že "veriaci si točia kolom dokola to svoje naučené , zafixované - stále okolo toho istého, tá istá pesnička ..a neposúvajú sa dopredu, nerozširujú si obzor - neotvárajú si duchovný priestor pre videnie a vedenie iného možného duchovného sveta, ..podvedomo asi neprijímajú nič okrem Písma..a zdá sa mi, že odmietajú "prebudiť v sebe nové vedomie..otvoriť oči...pôsobia že sú "neprebudení ..))


11.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 08:23 avatar
Ónya - aj mňa to mrzí , len kazateľov to nemrzí , lebo im práve o to ide , aby človek "užil" svoju dennú dávku narkotiká a spokojne odišiel makať pre kapitál ak má náhodou nejaká job. Ten pokoj a radosť z práce by som bral , ale ten prospech - "komu to slúži?"- a ešte nakoniec to farizejstvo , keď znevažujú tých chudobných ktorých nevedia v spoločnosti zapojiť do jej života. Vyberajú si len tých efektívnych a špičkových a čo ostatní , čo na to nemajú?


14.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 4. 2013, 08:30 avatar
havranko..nemôžu,..je to Prísna šablóna ktorá fungovala po xxx rokov a nedá sa z nej vystúpiť len tak.., a ber to tak, že kazateľ si robí svoju "prácu"..lebo si takú zvolil..a "vezie sa...)

musím off,..pekný slnečný dník ..ahoj))


6.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 4. 2013, 08:00 avatar
napr. aj energia Kundalíni ..tiež nazývaná ako energia "Ducha svätého" - je energetická sila,.. ktorá je čistým " božským potenciálom ", ..a ktorá "pracuje" podľa toho ako je prijímaná " ..a ktorá funguje v súlade so zákonmi prírody...a funguje podľa príčiny a následku,.. presne tento Zákon príčiny a následku je v kresťanstve spájaný s Bohom ..ako vytváraná-prijímaná Božia energia " - Zákon príčiny a následku..))
Súhlasí havran


8.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 08:05 avatar
Teológia má nesporne v sebe prvky filozófie , no účelovo nasmerované a primitívne koncipované. Tragédia je v tom , že to nie je vývoj po špirále , ale návrat po naklonenej rovine , končiacej obrovským schodom.


10.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 4. 2013, 08:21 avatar
havranko..pre tých .. ktorí sa duchovnom zaoberajú..len toľko, že existujú aj iné roviny "učenia - vnímania duchovnosti,..podstatou je sa "prebudiť" a naučiť sa reálne vnímať psychično a duchovno, ..prebudiť svoje vedomie, aby ten účinok dospel k duchovnej a psychologickej syntéze.


12.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 08:26 avatar
Ónya - presne , je to všeobecne platné , len tá praktická stránka je tak rozmanitá , že sú z toho nakoniec vojny.
Súhlasí He-Man


13.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 08:30 avatar
Ónya - odbočím od tejto témy: čo budeš dnes robiť ? Ukazuje sa prekrásny deň. Opaľovať sa dá dokonca aj v Tatrách ,ale opatrne.


16.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 4. 2013, 08:36 avatar
čo ? ..odpracujem si v práci svoj stanovený čas.. a deň skončil 

opaľovať sa nikdy neopaľujem..ad jedna to neznášam ..a ad dve nie je mi treba, som snedá i bez slnka...a naviac stačí sa mi prejsť pár hodín po vonku a som slnkom "chytená .." .... ale to Tatrovo ti v tomto období trošku "závidím..ale len na chvíľku  
uži si pekný deň..musímmm))


15.
označiť príspevok

He-Man
   18. 4. 2013, 08:33 avatar
A preto ich opat podporujes.. Ja nechapem havran, ze dokazes zahodit svoje hodnoty a priority len preto, aby si sa niekomu strcil do zadku. Presne toto je tragedia naseho druhu....


17.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 08:41 avatar
He-Man - niektoré veci sú iné ako sa javia a neriadia sa iba naturálnou logikou. Mám rád intuitívnu rozmanitosť , samozrejme neodmietam ani exaktný prístup k problému , ale cestu a dôvody pre jej výber si určujem sám. V živote som si za to uhnal kde aký škrabanec , ale nenudim sa.


19.
označiť príspevok

He-Man
   18. 4. 2013, 08:46 avatar
Ludska vlastnost, ktora sa mi asi najviac hnusi je falos....


22.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 09:01 avatar
He-Man - snažím sa pochopiť tvoje myslenie a rekcie a mám pocit , že si obeťou samého seba - prepáč , ale zachádzame asi príliš osobne , čo sa tu asi nedá oddiskutovať , lebo sa nezbavíš potreby chrániť svoj postoj. Dovoľ mi však ti povedať , že si vážim tvoju priamosť a úprimnosť a v neposlednom rade i tvoje na môj vkus zdravé videnie vecí okolo seba. Možno sa ti teraz zdá , že ti nadbieham , no je v tom veľa háčikov , však čirnobiele videnie nie je môj spôsob. Viem však dať aj priamu odpoveď na priamu otázku , len nerad napádam ľudí , len aj to má svoje formy prejavu.


23.
označiť príspevok

He-Man
   18. 4. 2013, 09:03 avatar
havran ty sa nehnevaj, ale ak clovek vravi jedno a robi druhe, pre mna nema hodnotu...


25.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 09:13 avatar
He-Man - .... a si si istý , že si veci pochopil tak ako boli myslené , alebo nemajú súvis s kontextom , ktorého podstata sa ešte nevynorila? Človek v živote pochopí hodnotu niektorých vecí až keď je neskoro. Poznáš to o tej labuti s perfektným zrakom , ale mizerným sluchom?


26.
označiť príspevok

He-Man
   18. 4. 2013, 09:17 avatar
havranko, nacuvaj Kundaline..


28.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 09:23 avatar
He-Man - no vidíš , tá labuť mala slabý sluch a stalo ju to život. Zbytočne jej radili , aby počúvala , dúfam , že aj tvoja rada nie je zbytočná , no každý sa opierame o to čo máme , keď už nemôžeme lietať. Maj sa pekne a zajtra sa zobuď v lepšej nálade , je pekný deň. Ahoj.


29.
označiť príspevok

He-Man
   18. 4. 2013, 09:26 avatar
Moja nalada je v poriadku havran, zrejme si nieco domyslas.

faloš predstieranie niečoho, čo nezodpovedá vnútornému presvedčeniu • falošnosť • pretvárka • pokrytectvo • neúprimnosť: spoločenská faloš, byť plný falošnosti, neúprimnosti • obojakosť: obojakosť politikov • klam • ľstivosť • zákernosť • úskočnosť • úlisnosť (vlastnosť toho, kto spôsobuje nečakané zlo) • pejor. farizejstvo • pren. expr. divadlo: jej milé oči sú iba divadlo


31.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 09:41 avatar
... ak to tvrdíš a tak to cítiš ja s tým nič neurobím. Domýšľanie je niekedy nevyhnutná metóda potrebná na pochopenie komunikácie v dialogu. Ja netvrdím , že hovoríš inakšie ako cítiš , len podstata nemusí byť odkomunikovaná taká aká je. Dokážem chytať kohokoľvek za slovo , no dávam prednosť vyjasneniu šumu pred ešte väčším zamotaním. Presne viem , čo ťa popudilo. No ak chceš diskutovať , musíš pripustiť , že na vec môžu existovať aj iné pohľady a pritom ti nemusia protirečiť. Hovorí sa , že do domov môže viesť každá cesta.


33.
označiť príspevok

He-Man
   18. 4. 2013, 09:52 avatar
Ja s tym tiez nic neurobim.. vidis, aki sme bezmocni, ak sa nevieme zhodnut na jednom pohlade na veci.
Tak nechapem, co chces riesit, napravat? Kasli na to, nechaj svet takym aky je, prisposob tomu aj svoj prejav, pretoze ako som pisal... neda sa hovorit jedno a robit druhe, to je falos.


36.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 4. 2013, 16:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 08:43 avatar
He-Man - mimochodom - čo podľa teba tak márnotratne rozhadzujem?


21.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 4. 2013, 08:59 avatar
nerieš to havranko..povedal niečo a NIČ, ..proste ho niečo škre a manipulatívne sa snaží o niečo v ničom,...ako sa sám vyjadril dolu:
"Nic, nicovate nic aneb ludska predstava niecoho v nicom.


24.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 09:07 avatar
Ónya - neberiem to tragicky , stále ho považujem za bystrého človeka - však každý máme "svoje" dni , možno len rýchlo čítal a ešte rýchlejšie reagoval. To ja už dnes nerobím. Niečo mi to pripomína.


30.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 4. 2013, 09:29 avatar
mno..len sa neopýtal, či ti za to stoja jeho osobné postoje ako "hodnoty " smerom k tvojej osobe,...a potom, vieš že je voči mne zaujatý..tak to berme s nadhľadom..)) 


32.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 09:48 avatar
Ónya - k názoru človeka môžu byť rôzne prístupy , ani ich tu nejdem menovať , lebo medzi subjektívnym a objektívnym je celá plejáda. Potom často krát viac povie nie to čo je povedané , ale prečo je to povedané a človek si sám nevdojak vystaví svoju vizitku proti svojej vôli. Nemyslím , že tzv priamosť "zaobalená" hrubou neokrôchanosťou je práve ten najlepší spôsob. Škodí najmä jeho majiteľovi.


20.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 4. 2013, 08:56 avatar
ešte k tomu to chcem dodať,..že sila kundaliní ..ako Duch Svätý, .. jeho pôsobenia je mimoriadne silná.. a aj veľmi náročná. Dostane sa len k tým, ktorí si ju zaslúžia..tzv. ich osvieti...a práve tí, ktorí si zaslúžia prítomnosť tejto sily vo svojom vnútri, ..vstúpia do veľmi odlišného vnímania sveta - života.,..a kto má v sebe túto energiu aktívnu, ..nevidí a nevníma život tak, ako ho vidí a chápe obyčajný človek...)


27.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 09:18 avatar
Ónya - vidím , že máš dnes výrazne duchovný rozmer , žiaľ musím ísť vykonať nejaké finančné opatrenia a to akosi nejde spolu , musím už ísť. Želám ti pekný usmiaty deň.
Súhlasí Ónya


7.
označiť príspevok

havran
   18. 4. 2013, 08:01 avatar
elemír - takto "nadupaného" vedomosťami by Ťa asi potrebovali v Cerne. Mohol by si pomôcť tým študovaným hlavám nájsť správny smer  


44.
označiť príspevok

ruwolf muž
   20. 4. 2013, 16:27 avatar
A čo tak najprv skúsiť poriadne rozmýšľať?


46.
označiť príspevok

nenapadna
   21. 4. 2013, 14:38 avatar
no dla mna je duch sväty zivot v nas,rastlinkach,zvieratach atdcize zivot sam.


2.
označiť príspevok

nabzlo muž
   18. 4. 2013, 07:27 avatar
veľa napísané,nič nepovedané,asi takto vyzerá opis niečoho čo si nevieme predstaviť,alebo nejako dokázať,kopa hlúposti,zápletok , dohadov,blábolov,klamstiev a výsledok,veľká 0...ináč duch svätý sa v príspevku spomína iba raz,o čom si to tu písal,nikomu nič nehovoriaca zlátanina...


5.
označiť príspevok

He-Man
   18. 4. 2013, 07:52 avatar
Nic, nicovate nic aneb ludska predstava niecoho v nicom.


34.
označiť príspevok

dorota
   18. 4. 2013, 12:38 avatar
vobec nechapem tvoje pohnutky k tejto uvahe a ...pride mi taka jalova. pre teba asi ma vyznam ktr mne unika 


35.
označiť príspevok

He-Man
   18. 4. 2013, 12:47 avatar
Skor taka populisticka..


37.
označiť príspevok

veriaca žena
   18. 4. 2013, 17:56 avatar
Duch svaty je nieco ako ze si vystries ruky,iny ta opase a povedie,kam nechces


38.
označiť príspevok

veriaca žena
   18. 4. 2013, 17:58 avatar
zacnem aj ja zakladat veriace temy,bo tieto temy su tak pritazlive,je v nich obrovska spistupnena solidarita


39.
označiť príspevok

elemír muž
   18. 4. 2013, 20:48 avatar
Onya je to presne o duchovných energiách nielen momentálne žijúcich ľudí, ale hlavne tých, čo zomreli pred nami.
O Duchu Svätom sú len tie dva polsedné odstavce a to pred tým je to, na čom to všetko stojí. Asi som nezvolil ten najlepší príklad, ale pokiaľ je to prúdenie energií a teda duchovných, respektíve energii softwaerových, teda myšlienok, musíme ich oddeliť od energii gravitačných a iných fyzikálnych zákonov vesmíru nielen našeho, ale komplet všetkého, čoho iba minimálnou súčasťou tento náš vesmír je. Slovo universum sa zrejme vzťahuje len na tento náš vesmírik.
Ak teda sme sa dostali, teda aspom ja a Ónya, ku nejakým duchovným energiam, teda energie, ktoré produkujú duchovia ľudí dávno mrtvych a ľudí žijúcich, musíme ich nutne deliť na kladné a záporné a teda dobré a zlé a akonáhle pripustíme aj súčastný vplyv emergii ľudí dávno zomrelých, musíme hľadať, alebo vôbec uvažovať o časopriestore ľudí dávno zomrelých a že v tomto časopriestore musí vládnuť, nemyslím teraz na poriadok a určité zákonitosti,proste tam musí vládnuť určitá hierarchia. Tá sa však delí podľa množstva plusových a míusových energii na dobro a zlo, ktoré v totmto časopriestore, je len ťažko oddeliteľné a rozoznateľné. A toto sa vracia späť do živých organizmov a snaží sa ich presvedčiť pomocou rôznych komunikačných prostriedkov medzi duchmi a živými, o svojej pravde, pretože tým vlastne tieto rôznorode enerrgie sú nútené sa navzájom posilovať a hľadať si nové zdroje zo živých organizmov.
Ak by toto bol princíp toho najzákladnejšieho mechanizmu existencie a činnosti duchov, potom by to tam medzi tými duchmi nadruhej strane mohli mať podobne, ako tu zaživa na zemi. Teda každý sa snaží vybojovať si svoj priestor a na to potrebuje určitú energiu a tú získava u ľudí na zemi. A preto každý využíva komunikačné prostriedky na ovplyvňovanie živých, aby získal čo najviac svojích energií.
No a toto je základ viery, boha, satana a Ducha svätého. Teda my vôbec nie sme prví, čo na niečo takéto prišli a dávno pred nami bol tento mechnizmus pomenovaný takými pojmami,ako dnes vidíme a máme a chápeme.
Takže biblia a evanjelium sú vlastne iba o tomto mechanizme fungovania a komunikácie s duchmi z druhej strany nášho reálneho materialneho života.


40.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 4. 2013, 04:04 avatar
Elemir 1:

K bludom katolíckej cirkvi si pridal svoje a vznikol z toho fantazijný sci-fi román. Stále sa snažíš za každú cenu spojiť / prepojiť duchovný a hmotný svet a odňať Kristovi Božstvo. Už som si vlastne zvykol, ale teraz si prekročil svoju obvyklú mieru. :-) Drvivú väčšinu z tvojho gulášu som nepochopil, takže sa vyjadrím len k tomu zvyšku.

1. „Jediné, čo môže medzi týmito dvomi svetmi prechádzať je nehmotná myšlienka, kde patrí aj naša duša.“ ….
Vieš o tom, že ... Niektorí ľudia nezomrú, ale budú premenení na duchovné telá. Niektorí mŕtvi vstanú z hrobov, budú mať duchovné telá. Aj Ježiš po vzkriesení mal duchovné telo. Neviem ale duchovné telo je asi trochu viac ako nehmotná myšlienka a ako také neprejde. Ale otázne je vlastne kam neprejde? Do N (N>3) rozmerného hmotného vesmíru, ktorého sme my súčasťou?
Ďalej podľa písma platí: duša = telo + duch.

2. „pri Jordáne dokonca zobral DS na seba aj úlohu pri odpúšťaní hriechov v spovedelnici.“ ….
Duch svätý pri Jordáne nebol na odpúšťanie hriechov, ale len ako symbol holubice. V Jordáne sa krstilo vodou, nie duchom, teda voda (nie duch) zmývala hriechy, podobne ako pri potope alebo pri odchode / úteku židov z Egypta.

3. „A je teda nad všetkým a nad každým vrátane boha otca a jeho syna.” ….
No hlavne, že podľa RKC Duch večne vychádza / pochádza z Otca a Syna ako prejav ich vzťahu, ako prejav ich lásky. Takže Duch / Dych je bytostne podriadený otcovi a synovi. Ja by som to dokonca ešte zúžil na jedného, na Boha otca, lebo Duch Svätý je písme ozančovaný aj Duch Boží.


41.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 4. 2013, 04:08 avatar
zabudol som dobrý link k téme: www.bibleazdravi.net Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


42.
označiť príspevok

elemír muž
   20. 4. 2013, 06:48 avatar
Milky945 - práve v tom je môj problém, že mám v hlave, čomu poriadne ani sám nerozumiem a nieto ešte to vysvetliť iným ľuďom. Ja preto takýmto spôsobom rozhadzujem okolo seba takéto fragmenty a hľadám, či sa niekto na to chytí, ba dokonca by som povedal, že hľadám človeka, ktorý je neporovnateľne inteligentnejší ako ja, že by mi s tým pomohol. Ja osobne mám z toho dojem, že vidím niečo, čo predomnou málokto videl, ak vôbec niekto videl, ale teraz mi je jasné, že sám s tým moc vody nenamútim, lebo dosť často mám v tom naozaj guláš, ako to ty píšeš. V podstate však uznávem jedine evanjelium, to je naväčší božský poklad, aký táto zem má a veľmi ma bolí, ako sa s týmto pokladom zaobchádza. Všetky tie moje fantázie majú pôvod v evanjeliu a v podobenstvách. Častokrát niektoré vety evanjelia akoby pre mňa boli len akýmsi mottom, alebo heslom, ktorým sa predomnou otvára svet pre nás nových nepznaných vecí, ktoré existovali skorej, než tento náš malý vaesmírik.
Konkrétne k jednotlivým bodom.
1. Prichádzame do doba, ak pojem duša by sme mali nahrdiť modernejšími výrazmi napríklad z počítačovej oblasti, ako napríklad súbor, software, atď. Mne však n ajviac vyhovuje používať miesto výrazu Duša výraz vedomie. Som pri vedomí, teda žijem. Lebo pre neveriacích je ľahšie pochopiť pojem vedomie, ako duša. A tak vedomie človeka je nezničiteľné. Jediný spôsob zničenia je druhá smrť po súdnom dni, pre tých, čo nevôjdu do života Ducha svätého. Bol som viackrát ma druhej strane a mám to náhodou aj osobne vyskúšané.
Niektorí ľudia nezomreli, ale boli vzatí do neba aj stelom, to som tiež niekde čítal, bol vzatý zpred očí iných. Čo sa týka Ježišovho tela po vzkriesení, tam sa musia určité veci brať, že ich prežil ako iní ľudia, ale iba do určitého momentu, teda dovtedy, kým šiel svojmu otcovi. Po návrate od svojho otca, už bol Ježiš inukum, lebo to sa zatiaľ nikomu z ľudí nepodarilo hlavne preto, že on bol ako prvorodený z mŕtvych. V čase, keď ho nepoznala Maria magdalena a mala hop za záhradníka a poznala ho až po hlase bol to, čo každého z nás čaká, ale keď sa vrátil od Otca už mal telo, ktoré vojšlo k učeníkom zavretými dverami, ale Tomáš cítil hmotnosť, alebo materiálnosť jeho tela, ak vložil ruky do jeho rán. A teda takéto telá asi budeme mať po vzkriesení všetci, alebo potom, ako nás oslávi, ak oslávi, jeho otec. Z evenjelia mne vycgádza, že hmotnosť, alebo materálnosť takéhoto tela, je ovládaná priamo myšlienkou ducha tohoto tela. Ježiš prtešiel svojím telom cez dvere, lebo vôbec asi nemyslel na to, že dvere treba otoriť, ale v mysli bol už asi s učenníkmi a a jeho telo sa zachovalo voči dverám ako duch bez hmotnosti, Keď ale prišiel Tomáš, myslel na svoje rany a teda telo bolo vtedy hmotné a Tomáš cítil hmotnosť jeho tela. Teda všetci, čo budú mať po smrti tskéto telá, budú ich ovládať svojou myšlienkou a svojou myšlienkou rozhodovať, kedy bude telo hmotmé a nehmotné.A preto hlavnou podstatou takéhoto bytia je vedomie, ktoré môže vzniknúť len v hmotnom tele. Po smrti sa vedomie oddeluje od tela a existuje ďalej. Ja som dvakrát videl svoje telo, ako z neho odchádzam preč. A tak vedomie človeka je súbor myšlienok a dát života človeka, ktoré smrťou niečo stráca, napríklad sex, ale aj získava monohé iné možnosti, z ktorých poznáme zatiaľ iba tie, ktoré nám Ježš ukázal v evanjeliu sám na sebe. Ježiš napríklad jedol rybu, to znamená, že pri myšlienke na jedenie sa mu stalo telo hmotným. Preto takéto vedomie je schopné existovať v rôznych svetoch av rôznych rozmeroch, lebo sa tam porenesie iba duchovne a na základe dát, ktoré tento súbor obsahuje, vezme ak treba na seba hmotné telo v inom rozmere existencie sveta, kde môže byť časopriestor úplne iný, ako je náš a to vedomie sa tam prispôsobí tomu času a priestoru, v akom sa ocitne, alebo chcelo icitnúť, alebo niekto chcel, aby sa tam ocitlo. Teda aj do N väčšie ako 3, alebo možno aj menšie, ako 3, ak naše N si označíme ako je nulu na osi čtvrtého rozmeru.
2. Duch svätý podľa môjho názoru neprišiel ku Jordánu iba na to, aby sa zahral na holubičku. Ak podľa môjho predpokladu je Duch svätý časopriestor v ktorom existuje aj Boh a Ježiš, ktorý svet existoval dávno pred tým, než nás navštívil v tomto našom vesmíriku a než tento vesmírik existoval, potom aj ľudia, ktorí boli, alebo nbudú spasení, existujú tiež v tomto svete. A teda ja si myslím, že Duch svätý, ako vládca, alebo majiteľ vyššieho časopriestoru, ako je náš vesmír, teda to o čom hovorí Ježiš, že odkiaľ k nám prišiel, si vyhradzuej právo nad otcom a synom, ak ich berieme ako Svätú trojicu, komu budú hrichy odpustené a komu nie, čo je najhlavnejšia podmienka prijatia do jeho časopriestoru. Ale bez ježiša a Jeho Otca, teda nášho boha tak isto by nič nemohol, pretože Ježiš je koreň vínneho kmeňa, ktorý nás musí vytiahnúť z temnoty hmopty a jeho Otec je záhradník, ktorý nás potom vynáša za brány satanovho kniežatstva a spracováva na ducha, ktorý môýže existovať v časopriestore Ducha svätého. Lebo náš časo priestor patrí satanovi, teda zlému duchovi. A teda ak sa hovorí zo zákona, myslí Ježiš po Jána Krstiteľa, lebo iba pri Jordáne DFuch svätý za prítomnosti Otca a syna a prostredníkom z ich sveta do nášho sveta, alebo z ich časopriestoru do nášho časopriestoru, bol vtedy Ján. A prostredníctvom neho ukázali svetu, ako uníknúť božiemu hnevu. A tak krstom a vodou sa zmýva hriech z nie že z nevedomosti ale nie až z takej zodpovednosti, ktorú má pokrstený. Po krste už ak neodolá pokušeniu, je hriech, ktorý môže odpustiť len Duch svätý, na základe prísľubu Ježiša, že komu odpustíte, tomu budú odpustené, teda slovo budú odpustené a preto Duch svätý akoby vnímal hriech už v spovedelnici a tým ho aj odpúšťa pre další pozemský život až do doby, keď ho zhaladí definitívne a to neviem kedy. To Ježišovo "budú" odpustené je záruka na 99,99999999 % ?, to nemôžeme vedieť presne, že odpustené naozaj budú. Pravdepodobne je potrebné odpustenie hriechov už tu na zemi kvôli trnformačnému tunelu.
Pri Jordáne Duch svätý nie je len ako hlubička, ale ukazuje cez Jána, čo máme robiť, aby sme boli spasení a toto je pre náe podstatné a životne dôležitejšie, ako podoba, ktorú pri tom DS vzal na seba. Ak zoberieme podobenstvo o vinici, Duch svätý je ako dážď z neba, ktorý zavlažuje pôdu, kde sú Ježišove korene vínneho kmeňa. teda voda, ktorá nás premieňa na potrebu Ducha svätého a takto sa dostanrmr do koreňa vínneho kmeňa a potom ďalej do procesu spasenia Svätou trojicou.
Sú to moje gfantázie, ale vychádzajú z evanjelia, nie je problém pre keždého si to s evnjeliom porovnať a vytvoriť si o tom vlastný názor. Toto, čo tu píšem je moje a dúfam, že sa tu objaví aj niečo iných.
3.RKC uvádza v katechizme, že Duch svätý je pôvodcom z Otca a syna a teda tretia božská osobnosť svätej trojice. Neviem kedy a kto na to prišiel, ale určite si nevšimol v evanjeliu vetu, kedy Ježiš hovorí, že ak sa prehrešíte proti men, alebo môjmu otcovi, to sa dá odpustiť, ale aak sa prehrešíte proti Duchu svätému, to sa nedá odpustiť. Teda jasne hovorí, že to nie je v moci ani jeho a ani jeho otca a tým jasne, aspom pre mňa jasne,stanovuje hoerarchiu v Svätek trojici tak, že Duch svätý je najvyšší, je časopriestor v ktorom existuje Boh otec so svojím synom, je to proste kráľovstvo nebeské, kam by sme my chceli ísť a Ježiš nám v evanjeliu ukazuje, ako na to. Teda ja neverím na žiadne nepochpiteľné tajomstvo Svätrj trojice a verím na na prehľadnú a jasnú úlohu každého člena Svätej trojice tak ako nám to uvádza v evanjeliu Ježiš Kristus. A načo si niekto vymyslel niečo, čo je mmimo, alebo dokonca proti evanjeliu, to je jeho problém a môžeme dvakrát hádať, komu njviac vyhovuje, aby človek čo najmenej pochopil podstatu spasenia. A tak, ako som si to ja prečítal, si to určite prečítal každý, ale já to vidím takto a nechápem, prečo by tam malo byť nejaké nepochopiteľné tajomstvo ???
Nesmieme nikdy zabúdať, že okren Ducha svätého je na svete aj množstvo iných duchov a každý nielen živý, ale aj zomrelý človek má svojho ducha. Ducha môže mať aj hociaká vec, ale oba ducha toho, čo ju vytvoril, čo sa tejtoveci nejakým spôsobom dotkol. A títo duchovia sú dosť viazaní k týmto veciam a majú tiž moc nás ovplyvňovať. Napríklad, mal som starú MB, ktoprá mala perfektnú karoseriu a motor s prevodovkou.N motore som si spravil sám pomaly a dôkladne generálku a akrosériu som takmer celé leto flakovyl. Ale, bol o treba vymeniť guma, spojku a svetlá boli hrdzavé a nedali sa zohnať. Ťakmer tri mesiace som si sadol do nej vgaráži ne nie a nie sa rozhodnúť, čo ďalej, proste som nevedel či mám kachle predať, alebo kúpiť uhlie. A raz som zbadal, že na tienidle pri spätnom zrkadle som mal medilónik so svätou rodinou, a jednoducho ma napadlo, že moc nechýbalo a dal som ten medilonik žošrotovať aj s tým auto. vzal som ho do vrecka, že ho zoberiem domov a v tom momete som bol presvedčený, že napriek dobrému motoru a karosérii ide MB do šrotu ihneď. Možno náhoda a možno sila ducha toho medailóniku, ktorú som podcenil. Ten medailónoik mi dala jedna mníška, lebo sa jej páčilo, ako hrám na organe. Raz dokonca ma počkala pri vchode a dala mi krížik na čelo a hovorí, nech vás pán Boh požehná a ja som sa prekvapený nezmohol na nič iné, len som jej povedal: Aj vás. Za niekoľko týždňov potom zomrela na rakovinu.


43.
označiť príspevok

Lucifero muž
   20. 4. 2013, 16:16 avatar
Čo je duch svätý tu už bolo. Keď svätá rodina na úteku, lebo sa nevlastný otec na svojho jediného a milovaného nevlastného syna vy.... miesto toho, aby ho ochránil aj s celou rodinou, dostala na večeru jaterničky na otázku čo to je , panna Mária povedala. "Keby to na koncoch nemalo ti špajdle povedala by som, že je to duch svätý!"
Súhlasí Osvietený


45.
označiť príspevok

elemír muž
   21. 4. 2013, 14:36 avatar
Je to silný kafé. Ani typ, ani vtip.


47.
označiť príspevok

milky945 muž
   25. 4. 2013, 19:50 avatar
Elemír 42:

1. Veľmi zaujímavú myšlienku o duchovnom tele si dal. Je dosť pravdepodobné, že to tak bude, že myšlienkou / vedomím budeme meniť vlastnosti tela. Ale tomuto by som nevenoval vôbec pozornosť, pretože je to vec implementácie, nie je to principiálna záležitosť.

2. „Duch svätý (DS) neprišiel ku Jordánu iba na to, aby sa zahral na holubičku.“ ÁNO to máš pravdu a ja som sa mýlil. Ježiš bol pri Jordáne pokrstený v Boha Otca, krstom sa úplne podriadil jeho vôli. Kristus pri krste prijal Ducha Božieho, aby bol v ňom, aby bol jedno s Otcom a plnil jeho dielo. To je v podstate (okrem iného) význam krstu, byť vôľou podriadený. Podobne ako bol Kristus pokrstený v Boha Otca, my sme pokrstení v Krista, teda my sa podriaďujeme Kristovi, lebo on je / má byť náš Pán a spasiteľ, viď Ján 6,57.
Slovo podriadený / podriadiť je použité orientačne / približne, nie doslova v ľudskom význame. Tu ide skôr o spojenie, zjednotenie, stotožnenie vôle podľa božieho plánu, na dobrovoľnej báze. Nástrojom na podriadenie je Duch Svätý. Cez DS je Kristus jedno s Otcom a človek s Kristom. Toto je hlavná úloha Ducha Svätého, byť nástrojom, byť sprostredkovateľom, činiteľom a nositeľom pravdy.

3. „určite si nevšimol v evanjeliu vetu, kedy Ježiš hovorí, že ak sa prehrešíte proti men, alebo môjmu otcovi, to sa dá odpustiť, ale aak sa prehrešíte proti Duchu svätému, to sa nedá odpustiť.“ ….. Takáto veta nie je v písme. V písme je: „nebude mu odpustené v tomto a v budúcom veku“. Už som to rozoberal minimálne na jednom mieste, v téme o duchu svätom a možno aj v tvojej téme.

Ešte mám na srdci niečo k tejto téme, len to musím najskôr sformulovať. Inak pozri si fotónovú tému s názvom "Ježišov spôsob života", písal som tam (tebe) krátku úvahu.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 22:55,  Na Shagarove bludy z knihy plnej bludov sa neoplatí reagovať ;)
dnes, 22:44,  Mohli si zobrať príklad od Francúzov :)...
dnes, 22:42,  Zuzka dnes nelomím :)
dnes, 22:34,  Aj v 4 storočí to fungovalo tak, že ked velká väčšina katolíkov upadla do bludu...
dnes, 22:34,  Myslíte, že vás niekto spasí pred Matelkom, zatiaľ čo rozpútavate nenávisť medzi sebou?
dnes, 22:28,  Rusku nabehnu peniaze na ucty za ropu a plyn Rusko za tie peniaze nakupi tovar v USA a este raz...
dnes, 22:27,  *13 *13. .. Hoko, ty už si dnes zalomil ? .. *21 *22
dnes, 22:23,  48/ Edo ti chce povedat ze HDP Ruska je ako statu New York ale za trzby Ruska za ropu a plyn mozu...
dnes, 22:20,  PROTESTANTIZMUS : Písmo si vykladá každý sám podla vlastného rozumu. Každý protestant si...
dnes, 22:05,  Zuzka aký ? :)
dnes, 22:04,  Hoko, počkaj, ešte ide jeden pořad. *21
dnes, 21:51,  6 - píšeš, citujem: "Sára, Izák má síce prorocký a obrazný súvis s 1 Moj.3,15,...
dnes, 21:15,  Trollovu hlavu zasa niekto okupuje :)
dnes, 21:14,  Zuzka môžeš ísť s trollom Edom :)
dnes, 21:13,  Za to môže RUSKO RUSKO RUSKO :)
dnes, 21:12,  Hlavne že vieš o vlajke USA :)
dnes, 21:11,  Edo nie si schopný humoru si spammer troll robot :)
dnes, 21:10,  Podľa amerického trolla za to môže Rusko :)
dnes, 21:08,  Vlajky USA. *21
dnes, 21:05,  ..aj Peťa som ním už strašila. .. *13. .. Hej, dobrý je. Aj keď neviem aký sú v...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Žial, dnes je doba, kedy byť hlúpym prináša väčšiu pravdepodobnosť profesionáleho úspechu, ako byť múdrym.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(158 429 bytes in 0,249 seconds)