Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Kritika slovenských spisovateľov!

6
reakcií
3539
prečítaní
Tému 12. januára 2009, 19:23 založil milan.s..

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
22. 08. 2009
15
30. 09. 2013
39
04. 09. 2013
18
20. 03. 2013
75
 
 


1.
označiť príspevok

milan.s.
   12. 1. 2009, 19:23 avatar
Vážená Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, vydávajúca časopis Romboid. Popudom k napísaniu tohoto listu bolo nahliadnutie do jedného z čísel Vášho časopisu (číslo 2. rok 2005), v ktorom na mňa veľmi negatívne zapôsobil „literárny útvar“ pána Hvoreckého s názvom „Svedkovia Svetla“.

Je faktom, že ak sa chceme dopracovať k riešeniu nejakého závažného problému je niekedy nevyhnutné ponoriť sa až na dno, i do špiny, ak nám to pomôže k pochopeniu príčin daného stavu a následne, k nájdeniu východiska a ciesty k zlepšeniu.

Od pána Hvoreckého, ako od renomovaného autora som teda vzhľadom k načrtnutej problematike očakával niečo podobného, nejaké riešenie, či aspoň zaujatie konštruktívneho postoja. Bolo však mojim veľkým prekvapením, keď sa v závere nič podobného nenachádzalo a celé jeho „dielo“ napokon vyznelo ako samoúčelné, nezmyselné hrabanie sa v špine najnižšieho druhu, vytvorené nie pre hľadanie nutnosti riešenia, ale iba pre potešenie zo špiny samotnej. „Literárne útvary“ takéhoto typu, i keď by snáď boli neviem ako dokonalé z hľadiska formy, jednoducho nemajú čo hľadať na stránkach časopisu, fianancovaného Ministerstvom kultúry.

Pri podobných, úplne zvrátených prejavoch „umenia“ každého druhu, nech už literárneho, dramatického, výtvarného, alebo iného, vo mne vyvstane otázka: Ako sa asi títo takzvaní „tvorcovia“ musia cítiť, keď s ich “dielami” prichádzajú do styku ľudia im najbližší – rodičia, starí rodičia, súrodenci, prípadne vlastné deti? Som presvedčený, že mnohým z nich pri podobnej konfrontácii predsa len vystúpi červeň na tvári!

Stud, ktorý v tej chvíli pociťujú je v skutočnosti tichým hlasom ich svedomia. Je to akási prirodzená ochrana, odkazujúca každého človeka do určitých medzí, zabraňujúcich mu skĺznutie do nemravných výstredností.

Žiaľ, čisto rozumovými dôvodmi, či už v mene „novátorských a progresívnych metód v umení“, alebo v mene vlastnej „osobitosti a originality prejavu“ zapierajú súčasní autori svoje živé cítenie a pre „svetskú slávu“ prekračujú hranice prirodzeného a zdravého. Hranice, ktorých prekročenie musí nevyhnutne prinášať morálnu ujmu, rozvrat pomerov v spoločnosti a nakoniec, v nepodplatiteľnom súkolesí železnej spravodlivosti, zodpovedajúci spätný účinok i samotnému pôvodcovi.

Lebo či už sme si toho vedomí, alebo nie, predsa len raz príde chvíľa, kedy budeme braní na zodpovednosť za každé naše jednotlivé slovo, za každý čin, ba dokonca za každú myšlienku!

V tejto súvislosti si je treba položiť zásadnú otázku: Vedia vôbec súčasní slovenskí spisovatelia, čo je skutočným poslaním umenia a aký by mal byť jeho prínos spoločnosti? Tušia aspoň trochu, k čomu má smerovať ich práca a aký má vlastne zmysel? Pri čítaní väčšiny ich diel, či už prózy, alebo poézie sa vnímavému čitateľovi neodbytne natíska jediná odpoveď – nie!

Tak napríklad v období pôsobenia štúrovcov, to znamená zhruba pred dvesto rokmi, malo ešte umenie svoju pravú tvár a plnilo svoje skutočné poslanie: zušľachťovať, povznášať a pozdvihovať! Jednotlivcov a celý národ!

Toto ukazovanie smeru k vyššiemu, vznešenejšiemu, harmonickejšiemu a dokonalejšiemu je teda jedným z najvýraznejších znakov pravých umelckých snáh všetkých dôb a skutočným poslaním umenia v spoločnosti,

Žiaľ, súčasné umenie sa spreneverilo svojmu vysokému poslaniu a práve naopak, stalo sa vlajkovou loďou špiny, nízkosti, prázdnoty a povrchnosti. Namiesto toho, aby umelci dneška zhodnotili svoj talent pozitívnym spôsobom a svojou tvorbou budovali, hľadali východiská a ukazovali cesty k zlepšeniu a zušľachteniu života, iba deštruujú a ničia, osobne profitujúc na ľudskej nízkosti, slabosti a malosti.

Naozaj smutná je teda pravda o tvorbe súčasných slovenských, neraz i renomovaných autorov, ktorých diela sú v ostrom protiklade so snaženiami a ušľachtilými cieľmi spomínaného, veľkého vzopätia slovenského národa v tvorbe štúrovcov a samozrejme, i v protiklade s poslaním umenia vôbec!

Vezmime si napríklad dnešné používanie vulgarizmov, ako „moderného“ jazykového prvku. Slová, pochádzajúce s periférie spoločenského života, slová nízke a človeka nedôstojné sa zrazu stávajú úplne „normálnymi“ a akceptovanými. Táto „novota“ sa v snahe o „realistické a plastické literárne stvárnenie každodenného života“ postupne vnáša, ako úplne „prirodzený“ prvok do súčasnej literárnej tvorby, či už do prózy, alebo do poézie.

Môžu ale veci evidentne zlé a nízke prinášať niečo dobré? Jednoduchý sedliacky rozum predsa jasne hovorí, že zlo môže prinášať iba zlo! Ak budeme siať burinu, nemôže vyrásť nič iného, ako burina! Ako je vôbec možné, že niečo tak jednoduchého nedokážu pochopiť vzdelaní a rozhladení literárny tvorcovia? Veď spoločnosť, ktorá sa chce pozitívne vyvíjať, musí predsa úplne logicky preferovať iba hodnoty tomu zodpovedajúce a len tie vo všetkých smeroch podporovať!

A nakoniec ešte pár slov ku kritikom. Pôsobí naozaj veľmi zarážajúco, keď človek číta hlboké a erudované recenzie, zoberajúce sa žiaľ, iba kvalitou formy, či umeleckého výrazu, kým o vlastnej opodstatnenosti diela v zmysle možností jeho pozitívneho spoločenského prínosu niet ani reči.

Iste, dokonalosť, objavnosť a novátorstvo formálnej stránky musí byť nevyhnutnosťou, ale každá forma je predsa iba vyjadrením idey. A výška, sila, prínos a spoločenský dosah tejto základnej idey – vnútornej podstaty diela, sa už podobnej tvrdej kritike nepodrobuje. Priam pokrytecky sa „preciedza komár a prežiera slon“.

Takýto prístup však nakoniec smeruje k tomu, že i tá najväčšia nízkosť, špina a človeka nedôstojná zvrhlosť môže byť povýšená na „umenie“, ak sa zodeje do dostatočne a kvalitne prepracovanej formy. Tým sa potom spochybňujú a realtivizujú, a to najmä v mladých ľuďoch, skutočné hodnoty, akými je ušľachtilosť, ľudskosť, mravnosť a podobne.

Pri takýchto argumentch sa ľudia zvyčajne zvyknú brániť poukázaním na zachovávanie slobody prejavu. Treba však ihneď podotknúť, že predovšetkým ľudia, ktorí v skutočnosti pojem „sloboda“ vôbec nepochopili. Áno, máme mať slobodu, ale iba v zmysle slobodného hľadania možností, ciest a prostriedkov k všeobecnému blahu a vzostupu celej spoločnosti! Kto uvažuje inak, kto pod pojmom „sloboda“ chápe voľnosť priechodu všetkým nízkostiam je v skutočnosti deštrukčným živlom!

Kto vnáša rozvrat a relativizáciu do duchovných hodnôt spoločnosti je jej škodcom! A ako s takým s ním treba potom aj zaobchádzať!

Je preto naozaj na čase, aby literárni tvcorcovia ukazovali nášmu národu cesty a ideály hodné nasledovania! Pri svojej práci by mali mať vždy v prvom rade na zreteli iba vysoké ľudské a morálne princípy! Písané slovo, prostredníctvom ktorého majú možnosť ovplyvňovať spoločnosť, má totiž obrovskú silu, ktorá by mala byť vedome využitá k povznášaniu národa. Tento národ je totiž treba pozdvihovať a nie ešte viacej zašľapávať do bahna.

Slovenskému literárnemu umeniu, ale aj celej našej spoločnosti treba preto popriať, aby čo najviac súčasných literárnych tvorcov pochopilo všetky tieto dôležité skutočnosti a aby ich zároveň dokázali i tvorivo zhodnotiť vo svojich dielach, ktoré tým zákonite nadobudnú úplne inú, omnoho vyššiu hodnotu, než tomu bolo doposiaľ.

M.Š. spolupracovník časopisu „Pre Slovensko“
www.pre-slovensko.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

kyvadlo žena
   12. 1. 2009, 20:12 avatar
milan.s., absolútne s Tebou súhlasím. Bohužiaľ, žijeme v konzumnej spoločnosti, ktorá potrebuje skôr lacnú zábavu. Snažím sa to pochopiť... Ľudia sú unavení, vyčerpaní... a keď majú zájem prijímať kultúru, tak takú, ktorá ich nijako nezaťaží. Tak si v televízii pustia telenovely. Divadlo, aby malo návštevnosť, častokrát staví na ľahlý titul - bulvár. Vydavatelia neraz vydajú knihy, o ktorých si myslím, že neexistuje človek, ktorý by si ich kúpil (napr. Nora Mojsejová... a rôzne "celebrity" a predsa... Naši moderátori v televíziach nevedia rozprávať, nevedia, kde majú asimilovať, kedy sa povie ku a kedy gu, nehovoriac o prízvukoch vo vetách... Hrôza... Ale čo s tým?... Ak máme šancu nastavovať latku, pokúšajme sa o to. Neviem však, či tým neprídeme aj o posledné gate.


3.
označiť príspevok

Pohodka
   14. 1. 2009, 12:18 avatar
Nora Mojsejová, primitívna baba, žiadna celebrita. Kultúru ani z lietadla nevidela  


5.
označiť príspevok

ranexil muž
   14. 1. 2009, 17:11 avatar
kyvadlo ,podla mna je na príčine naša bieda ,zadlženosť podvedomé zufalstvo. Je treba silne a arogantné stimuly,ktoré prehlusia myslienky na realitu dneška-a to mnohych ludí.Tí ,ktorí maju zabäzpečené veci ,tak ,že žiju bez obáv ,holdujú kulture v pravom zmysle slova,pretože niet v ich hlavach rušivých momentov. A tí ,ktorí maju mysel sužovanú ,tak tých naozaj vytrhne z takychto stavov len arogantné a stupídne posobenie. Len preto ku tomu inklinuje stale viac ludí-aby mohli vypnúť ,čo sa bohužiaľ stáva návykom a biznis ten iba hľadá čím väčšie počty pre čokoĺvek čo je na predaj.


6.
označiť príspevok

kyvadlo žena
   15. 1. 2009, 10:29 avatar
Ranexil, súhlasím, že príčina tkvie v biede. V biede životnej úrovne, ale aj v biede ducha. Ani tí, čo žijú bez obáv zo zajtrajška neholdujú kultúre. Kultúre holdujú tí, ktorí premýšľajú a majú blízko k umeniu.


4.
označiť príspevok

Krištof
   14. 1. 2009, 17:00 avatar
Nuž nie je to ružové, ako sa hovorí, ale zas na obhajobu slovenských spisovateľov môžem povedať, že sa nájdu medzi nimi aj takí, ktorí majú isté pozitívne hodnoty, charakter a pod.


7.
označiť príspevok

.....
   15. 1. 2009, 13:00 avatar
milan šupák, radšej si sem mohol hodiť to Hvoreckého dielo nech vieme o čom píšeš než kopírovať svoj spam po celom internete obraňujúc svoje salónne kostolné umelecké preferencie. ale aj tak neodpovieš, načo ti píšem.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:18,  220,.....ale ak niekto neuznáva ten kresťanský zbor , kde títo pomazaní bratia...
dnes, 16:16,  269,....... lenže "naša pravda",....."tvoja pravda",......"moja...
dnes, 16:15,  buduje sa tu sloboda......mufko......to si nevedel?......ktora prinasa aj usmevne situacie, ked...
dnes, 16:13,  hokejis- veď mne je to jasné, ale Ondík sa poondie *39
dnes, 16:11,  On ich mal celkom 3. Mal na to USA licenciu, ktorú mu dali šoféri na pumpe, kde umýval...
dnes, 16:09,  ondrej61- nevieš ani to, že začala za Dzurindu debilko? S takým vypatlaným pakom sa...
dnes, 16:08,  Kiska zbíjal cez nebankovku Slovenská požičovňa
dnes, 16:07,  havran používam slovo boľševik v zmysle totalitnej boľševickej mentality týchto...
dnes, 16:07,  ondrej61- si naivný somár. On požičiaval peniaze a kto nestíhal splácať napalil mu...
dnes, 16:06,  boľševiku ved vy tu budujete neslobodný totalitný režim
dnes, 16:03,  hokejis - ako vidíš, dal som ti súhlas, len ťa doplním . Na Slovensku nnikdy neboli...
dnes, 16:03,  vtaku jarabaku, tebe nestaci kauza Kočner?........
dnes, 16:03,  Osvietený,....prichádza zmena k lepšiemu! Alebo sa netešíš na skutočnú slobodu a čistú...
dnes, 16:01,  no lepsia slobodna spoločnost ako mafianska vlada......
dnes, 16:00,  Kiska v triangli predaval tovar za tu istu cenu ako v obchode a to dokonca na splatky s NULOVYM...
dnes, 15:59,  11,....OK,....ak budeš ty dávať večnú odmenu alebo večnú smrť, neexistenciu, tak potom je...
dnes, 15:59,  ondrej61- si naivné hlúpe decko a veríš len propagande viac ako vlastnému rozumu. Však...
dnes, 15:57,  Slovensko sa potrebuje zbaviť boľševikov ako ty ktorí tu budujete totalitný režim. Kiska...
dnes, 15:55,  Ak Kiska pochybil, tak bude obvinený, nie je v tom problém.....uvidíme......Slovensko sa...
dnes, 15:54,  Kiskovcov pznám všetkých od starého otca komunist , cez syna normalizátora v 1970, až po...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Kuj železo, pokiaľ je ešte horúce.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(67 511 bytes in 0,707 seconds)