Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Kresťanstvo gnostické, alebo židovské? Ktoré je hodnotnejšie?

9
reakcií
520
prečítaní
Tému 7. mája 2019, 19:43 založil savras.

podobné témy:1.
označiť príspevok

savras žena
   7. 5. 2019, 19:43 avatar
V dnešnej dobe je zvykom, že sa ľudia striktne vyhraňujú. Že sú za jedno a proti druhému. Že na jednom vidia iba klady a na druhom iba zápory. Takýto prístup je však veľmi vzdialený od pravdivého a zrelého vnímania reality. A realita je taká, že všetko tu na zemi má okrem svojich nesporných kladov celkom určite aj nejaké zápory.

No a presne takto je tomu aj so stúpencami gnostického kresťanstva a kresťanstva so židovskou tradíciou. Objektívnou pravdou je ale to, že aj v jednom aj v druhom sa nachádza veľa pozitívnych a inšpiratívnych vecí, ale žiaľ, zároveň aj veľa omylov a chýb. Skúsme sa preto teraz objektívne pozrieť na oba tieto druhy kresťanstva a ukážme si ich klady, ale aj ich zápory.

Gnostické kresťanstvo je kresťanstvo, jestvujúce už pred narodením a verejným účinkovaním Ježiša Krista. Ako je to možné? Pomenovanie kresťan a kresťanstvo je odvodené od pojmu Kristus. No a práve gnostickí kresťania boli stúpencami kozmického princípu Krista. Podľa nich každý jedinec, ktorý sa začne vážne usilovať o ušľachtilosť a o dosiahnutie kráľovstva nebeského, sa prostredníctvom svojej osobnej úprimnej snahy duchovne a vnútorne spája s týmto kozmickým princípom. A ním mu je potom ukázaná jeho osobná cesta, ktorou má vo svojom živote kráčať tak, aby duchovne rástol a stále viac a viac sa približoval k dosiahnutiu vlastnej spásy.

Grécke slovo gnosis znamená poznanie. A tak človek, v spojení s kozmickým princípom Krista poznáva, kadiaľ vedie jeho osobná cesta nahor. Poznáva, čo konkrétne má vo svojom živote robiť a hlavne, akým sa má stať, aby reálne duchovne napredoval. Je to cesta rozvíjania dobra, cti, ušľachtilosti, spravodlivosti a všetkých ostatných cností.

Podstatu gnostického kresťanstva je možné rozdeliť do dvoch základných pilierov. Prvým pilierom je výklad sveta, a to v zmysle odpovedí na základné otázky ľudskej existencie. To znamená: kto sme, odkiaľ pochádzame a kam smerujeme?

Podľa gnostického kresťanstva pochádzame z duchovnej ríše. Túto ríšu sme opustili v akomsi nevedomom, nezrelom, alebo detskom stave a ponorili sme sa do hmotného sveta. Účelom nášho pobytu v hmotnosti je rozvinutie nevedomého zrnka ducha, ktoré v sebe máme, prostredníctvom cností a dobra až do takej miery, že sa staneme zrelou duchovnou osobnosťou. No a na základe toho sa potom budeme môcť vrátiť nazad do ríše Ducha a žiť tam už natrvalo, ako zrelé duchovné bytosti, plne rozvinuté vo všetkých cnostiach.

Druhým pilierom gnostického kresťanstva je poznanie existencie duchovného, kozmického princípu Krista, ukazujúceho každému jednotlivému človeku správne smerovanie do ríše Ducha. A to tým, aký má byť, ako sa má správať v hmotnom svete, ako má myslieť, cítiť a jednať, a aké cnosti má rozvíjať, aby čo najrýchlejšie duchovne dozrieval, a svojim bytím s istotu smeroval k opätovnému návratu do ríše Ducha.

Gnostický kresťan je teda stúpencom kozmického princípu Krista, ktorý ho vnútorne a duchovne smeruje nahor, na jeho osobnej ceste do kráľovstva nebeského. Ide o smerovanie, vedenie a poznanie výsostne individuálne, pretože každý človek je iný, a preto musí každý sám nájsť svoju vlastnú cestu do raja.

Gnostické kresťanstvo je teda predovšetkým o osobnom a individuálnom smerovaní každého jednotlivého človeka do ríše Ducha, a to prostredníctvom jeho osobného napojenia na kozmický princíp Krista, ktorého poznanie a poznávanie (gnósis) ho vedie do raja.

Veľká chyba gnostického kresťanstva však spočíva v jeho neschopnosti prijať fakt, že ním uznávaný, kozmický princíp Krista vstúpil, z obrovskej milosti Božej do materiálneho a fyzického tela, aby sa s ľuďmi na zemi dostal do vyslovene osobného kontaktu, a formou ich vlastného, ľudského slova im ukázal, ako majú správne žiť, myslieť, cítiť a hovoriť, aby sa dostali do kráľovstva nebeského.

Táto neuveriteľná skutočnosť je výstižne vyjadrená v evanjeliách: „A Slovo telom sa stalo a prebývalo medzi nami“. Vznešené a pravečné Slovo Božie, totožné s kozmickým princípom Krista tak, ako ako ho vníma gnostické kresťanstvo, teda prijalo formu ľudského tela a v osobe Ježiša Nazaretského prišlo na zem, až bezprostredne k ľuďom.

To, čo sa teda dovtedy vznášalo len vo svete ideí, ako neosobný, čisto duchovný princíp, vzalo na seba podobu materiálneho ľudského tela a tvárou v tvár človeku mu jasne ukázalo správnu cestu do kráľovstva nebeského.

Preto Kristus riekol: „Ja som Cesta, Pravda a Život“. To znamená: Moje slová, ktoré vám prinášam, sú ukazovateľmi cesty do raja. Oni totiž priamo sú touto Cestou! A sú tiež Pravdou bytia a ich naplnenie človeku zaručuje večný Život v ríši Ducha.

Osobnosť a učenie Ježiša Krista boli teda fyzickou manifestáciou Cesty, Pravdy a Života, ku ktorým sa utiekali gnostickí kresťania, ako ku kozmickému princípu Krista.

No a práve z tohto dôvodu dáva židovské kresťanstvo Ježišovi Nazaretskému pomenovanie Kristus, pretože jeho osobnosť naozaj považuje za reálnu, fyzickú manifestáciu kozmického princípu Krista.

Nesmiernosť tejto veľkej Božej milosti však nebolo gnostické kresťanstvo schopné vôbec pochopiť a jeho súčasní prívrženci to nie sú schopní pochopiť doteraz.

No a práve neschopnosť toho pochopenia je veľkým mínusom gnostického kresťanstva a naopak, veľkým plusom kresťanstva so židovskou tradíciou.

Ale židovstvo, a z neho vychádzajúce kresťanstvo so židovskou tradíciou má tiež svoje veľké svoje mínusy. Židovské náboženstvo, ktoré prišiel Ježiš reformovať, bolo totiž ovládnuté ľuďmi rozumu. A títo ľudia rozumu, ktorí sa vzdialili od vnímania a porozumenia Ducha, sa stali poslušnými nástrojmi Temnoty. Od počiatku brojili proti Ježišovi, ktorého učenie, prichádzajúce z Ducha svojim rozumom už nechápali, a nakoniec sa im ho podarilo zavraždiť.

A keď Temnota nedokázala ani vraždou Ježiša jeho učenie eliminovať, neustala vo svojom snažení a infiltrovala sa prostredníctvom ľudí rozumu aj do kresťanstva. A títo jej verní služobníci v radoch kresťanstva sa usilovali znehodnotiť učenie Ježiša Krista tak, aby už nebolo cestou k Svetlu. Usilovali sa ho zavraždiť po druhý krát tak, že pokrivia jeho učenie.

A rozumoví ľudia v kresťanskej cirkvi, ako poslušné nástroje v rukách Temnoty, ho aj skutočne skrivili. A to hlavne tým, že jediný zmysel Ježišovho príchodu na zem, spočívajúci v prinesení Slova Pravdy, ukazujúceho ľuďom správne smerovanie ich bytia, zamenili za celkom iný zmysel. Ním mala byť jeho smrť na kríži, podstúpená za vykúpenie ľudstva.

A tak nakoniec spása začala byť časom skutočne videná predovšetkým v prijatí a akceptovaní zmiernej obety Krista na kríži a nie prednostne v tom, v čom jedinom skutočná spása spočíva. A síce, vo vlastnom každodennom živote v súlade so Slovom Pravdy, čiže v súlade s kozmickým princípom Krista, ktorý Ježiš priblížil ľuďom tým najosobnejším a najbezprostrednejším možným spôsobom. Priamo tvárou v tvár!

Súčasné pohľad mnohých kresťanov na smrť Krista na kríži, ako na kľúčový bod a jediný, hlavný zmyslel jeho príchodu je teda nesprávny a chybný, pretože svojim spôsobom odvádza pozornosť iným smerom. A síce od života v súlade s učením Krista, v čom jedinom spočíva skutočná spása.

Svoju spásu si teda musí vybojovať každá jednotlivá ľudská individualita sama za seba! To je to najdôležitejšie a najpodstatnejšie! Jedine na základe takéhoto vážneho a dlhodobého snaženia môže byť potom človeku darované zhora práve toľko potrebnej Božej milosti, aby mu mohla byť nakoniec otvorená zlatá brána kráľovstva nebeského.

Aj gnostické kresťanstvo, aj kresťanstvo so židovskou tradíciou má teda svoje prednosti a svoje nedostatky. Múdry človek je však schopný vziať si z každého to konštruktívne, budujúce a duchovne inšpirujúce, a využiť to k vlastnému, osobnému duchovnému rastu a vzostupu.

Nemúdry človek má však tendenciu prikloniť sa vo svojej selektívnej nemúdrosti buď na stranu gnostického kresťanstva, alebo na stranu židovského kresťanstva. A všetko dobré a správne vidí potom iba v tom druhu kresťanstva, na ktorého pozíciach stojí. A všetko ostatné odsudzuje ako falošné a zlé. Nechce totiž pochopiť, že vo všetkých ľudských snaženiach tu na zemi je niečo dobré, ale zároveň aj niečo zlé. Úlohou múdreho človeka je rozpoznať to dobré a riadiť sa tým. Ale zároveň musí rozpoznať aj to zlé a nesprávne, a zavrhnúť to.

No a účelom toho textu je, aby sme sa stali múdrymi. Aby sme sa stali ľuďmi mysliacimi a kriticky zvažujúcimi nie len vo vzťahu k rôznym formám a podobám kresťanstva, ale absolútne ku všetkému, čo nám život prináša.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


2.
označiť príspevok

Lemmy muž
   7. 5. 2019, 19:46 avatar
Savras: Že na jednom vidia iba klady a na druhom iba zápory.

Ja na tebe vidím len klady. Si dobrý. Si fakt dobrý. Si fakt dobrý spamer.
Súhlasí Osvietený


4.
označiť príspevok

Osvietený muž
   7. 5. 2019, 21:36 avatar
Lemmy SARVAS je hlavne robot . Za tie roky len a len spam ku svetlu v spolupráci s materskou škôlkou.

Preto Sarvas nenapísal a nikdy nenapíše okrem spamu ani jediné slovko .


6.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   8. 5. 2019, 06:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Krištof
   8. 5. 2019, 10:00 avatar
1. Nuž toto je určité rozumové uvažovanie, koncepcia, názor, hoci iste ovplyvnený aj vyššími citmi a možno nejakým duchovnom ("duchovno" je však dobré i zlé). Medzi týmto poňatím a "štandardným" kresťanstvom sú určité zhody, ale i významné rozdiely.
"Štandardné" kresťanstvo tiež učí, že skutky a duchovný rozvoj, duchovné dospievanie kresťanov sú dôležité. Aspoň jeden príklad z Biblie:
"Vy ste sa tak o Kristovi neučili, ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi! Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!" (List Efezanom 4,20-31)

Rozdiel medzi štandardným kresťanstvom a tým gnostickým je zrejme i v tom, že štandardné hovorí o tom, že prostredníctvom Ježišovej obety zoslal (zosiela) Boh na ľudí svojho Svätého Ducha. Stalo sa tak po prvýkrát na Letnice (Turíce) niekoľko dní po Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní. O tom učil aj Ježiš svojich učeníkov, že keď odíde do neba, pošle ľuďom svojho Radcu, Tešiteľa, Svätého Ducha pravdy, aby bol s nimi. Týka sa to podľa Biblie všetkých ľudí, ktorí tak prijmú Ježiša Krista. Má ísť o oživujúceho či životodarného Ducha, ktorý prináša do ľudského ducha (duše) oživenie, obnovenie, znovuzrodenie (vykúpenie...). Zároveň to súvisí s ospravedlnením ľudí, takže sú im odpúšťané hriechy. Ale taktiež na nich samých záleží, ako žijú, na ich skutkoch, ako na tom budú, teda nestačí Božie ospravedlnenie na všetko. Človek má slobodnú vôľu (do určitej miery), môže sa rozvíjať, konať dobré skutky pre druhých. Ospravedlnení budú pri poslednom súde súdení aj podľa svojich skutkov (porov. Matúš 16, 27; 25, 31-46; Rimanom 2, 16; 14, 12; 1. Korinťanom 3, 8; 2. Korinťanom 5, 10 atď.). Toto štandardné kresťanské učenie teda naznačuje aj pôsobenie Boha v živote človeka, ktorý nie je ponechaný len sám na seba, svoje sily, ktorý je naozaj iba človekom, ohraničeným (pokora), hoci zároveň schopným konať skutky, rozvíjať sa


3.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   7. 5. 2019, 21:14 avatar
Jedno aj druhe je nanic pokial nevedia ako sa spojit s duchom svatym tot vsio


5.
označiť príspevok

gabriel pb
   7. 5. 2019, 21:57 avatar
židovstvo ponúka krásu života, čiže nie všetci tú krásu predýchajú, čo sa týka iných smerov mať rodinu, žena je základom rodiny mať kúsok hudby na každý deň pokladám za poklad životný, lebo všetko od peňazí až po králičí kožuch je len dočasné ak máte peniaze, máte spomienky a nemáte vzťahy ak máte domov chýba vám minulosť a ak máte rodinu, ženu a prácu a deti, pýtate sa prečo som zašiel tak ďaleko a kedy príde spása


8.
označiť príspevok

elemír muž
   15. 5. 2019, 21:00 avatar
Ja sa pozerám na gnostizmus, ako na priamy vzťah s ježišom, ktorý vuznikol z vôle ježiša. Teda ježiš osobne si vybral konkretneho človeka a nadviazal s ním kontakt apri tom mu poskytol informácie , na ktorých je vlastne založený ich vzájomný kontakt a vžťah.
Najviac gnostikov predpokladám medzi kňazmi a hlavne tých, ktorý každý sám osobne má svoj jedinečný príbeh o tom, ako bol povolaný za kňaza. Potom je to mnoho radových kresťanov,. ktorí gnostickým vzťahompoznajúmnohé pravdy, ktoré cirkev neuznáva, ale ježiš na nich trvá.
Avšak velká väčšina kňazov gnostikov, príde do cirkvi a zistí, že väčšinou jeto inak, než to čo hlása cirkev a musia saa rozhodnúť podrobiáť sa diktatúre cirkvi, alebo uchovávať všetko v srdci a v príhodnú chvíľu vyjsť na svetlo.
Tak isto aj medzi laikmi gnostici by sa dali zaradiť medzi tých, čo naštevujú pútne marianske miesta, lebo to sú tí, čo nepotrebujú schvalovacie komisie o pravovernosti zjavení, lebo oni to vedia z gnostického vzťahu s nebom.Vedenie cirkví väčšinou nie je gnostické a ľudí, ktorých podozrievajú z gnosticizmu berú ako nepriateľov, alebo rebelov,cirkvi.Preto aj vytvárajú komisie na prešetrenie zjavení z ľudí, ktorí nie sú gnostici a nemôžu cítiť a nakoniec sa aj vyjadriť ku zjaveniaM, LEBO Sú PROSTE MIMO.
Spomeňte si kolko komisíí bolo vytvorených a za dlhé desaťročia neprišli na nič. Lebo sú mimo tohoto nebeského poslania a práve oni sa považujú za najsvätejších a najhodnejších na nadviazanie kontaktu z nebom, ale nie je im to dané.
Gnostik nemusí byť svätí človek a ani bez hriechu, ale nesmie mať hriech , ktorý je ježiša nezlučiteľný s týmto vzťahom. nesmie ho ovplyvniť žiadne bohatsvo, moc nad mnohými, ale nesmie prestať byť sluhom, ak to ježiš o sebe tvrdil.
Takýto veriaci by mohol byť ajcharakterizovaný tým, že nepodlieha tridentskej kliatbe a to je robiť veci naopak, ako ho do toho núti zlý duch.
Iba ten, kto je moje telo a pije moju krv, má život večný. Ale cirkev miesto tohoé, aby rozširovala ježišove telo a krv najširším mmasam, vydala mnoho nariadení podľa ktorých hriešnik nemá šancu využiť túto ježišovu výsadu a vlastne ježišova obeta sa stala výhradne záležitosťou svätých ľudí a vôbec nie je prístupná hriešnikom, ale hlavne iným ľuďom na tomto svete, ktorí nie sú katolíkmi. Je to síce paradox, ale pod zámienkou čistoty a lásky k ježišovi. A to, že cirkev povie, predsa sa musíš podrobiť poučeni a stať sa katolíkom, ak to chceš dosiahnuť. Ibaže tento princíp odraďuje 90% ľudíod spasenia a je to opak toho, čo hovorí ježiš, treba liečiť chorých. Ježiš nepotrebuje, aby k nemu pristupovali svätí a čistí, ježiš prišiel liečiť hriešnikov, teda pravý opak toho, čo chcel ježiš.
Cirkev nedovolí, aby niekto z hierarchie šiel medzi hriešnikov, takéhoto človeka vylučujú z cirkvi, zase pravý opak toho, čo chce ježiš. Ako môže niekto liečiť chorých, ak nesmie k nim vojsť.
Ak by zbadali niekoho medzi homosexuálmi, tak je posadnutý satanom a čo ja viem, čo ešte a okamžite vylučujú z cirkvi, zase opak topho, čo chcel ježiš. Ako má niekto liečiť chorých, ak sa k nim nemôže prblížiť.
A toho je strašne veľa, veľa vecí, ktoré robí cirkev naopak, ako chcel ježiš.
Samozrejme, že to je potvrdením kliatby na cirkvi a tí, čo nechcú kliatbu zrušiť, komu patria, ježišovi, alebo tomu druhému ???
Pritom nič ťažké na pochopenie, nič, čo by sa dalo definovať, ako nepochopiťeľné tajomstvo.
A teda zrelí 60 - 85 roční starcovia vo vedení cirkvi, z ktorých by mala prúdiť živá ježišova voda ako búriaca sa himalájska rieka, robia všetko naopak, nie tak, ako to chcel ježiš.
No a teraz si ešte predstavte, že práve na týchto ľuĎoch visí šťastie a nešťastie na tejto zemi

Ak by sa fatima bola uznala hneď, mohlo tu byť 100 rokov mieru a pokoja bez II.Sv. vojny. Je to hrozné pomyslenie, že právevedenie cirkvi sa nedokázalo rozlíšiť od zlého a plní jeho vôľu dodnes.


9.
označiť príspevok

elemír muž
   16. 5. 2019, 08:10 avatar
Všimnite si napríklad silu novokňazského požehnania, lebo zostávajú ešte gnostikmi, ale postupne .....


10.
označiť príspevok

elemír muž
   16. 5. 2019, 08:38 avatar
Všimnite si napríklad silu novokňazského požehnania, lebo zostávajú ešte gnostikmi, ale postupne .....
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:53,  Andělský vodopád Americký letec Jimmy Angel letěl v roce 1935 nad džunglí ve...
dnes, 18:25,  Dvoch žoldnierov z USA odsúdili na 20 rokov za neúspešný pokus o únos venezuelského...
dnes, 18:19,  (3) Peter67, a dokocna s uzamykateľnými...
dnes, 18:16,  Mal by byť súzvuk v tých príznakoch. .. Preventívka je fajn, veď je to prevencia. ..
dnes, 18:13,  Slovensko nie je Amerika :)
dnes, 18:12,  Celý svet je podľa nich o spore Rusko vs. USA Asi najvtipnejší prejav milovníkov západu...
dnes, 18:11,  Rusko vyprášilo západ už veľa krát. ked vojská Varjagov Rusi zastavili v bitke roku 864...
dnes, 18:10,  USA len v tomto storočí spáchali: 2001 - Invázia do Afganistanu 2003 - Irak 2003 -...
dnes, 18:09,  Najimperialistickejšou krajinou sa USA
dnes, 18:08,  Celý svet je podľa nich o spore Rusko vs. USA Asi najvtipnejší prejav milovníkov západu...
dnes, 18:05,  Nevypijem vela ale menej a častejšie. Takže ked je teplúčko, tak minimalne 2-3 litre denne k...
dnes, 18:05,  (4) Peter67, vari naša bábkoherečká vedátorka ešte nebola zvolená za Kiskovu...
dnes, 18:01,  Americká invázia do Afganistanu skončila fiaskom.
dnes, 17:53,  (9) Peter67, neboj sa, ja si onedlho trúfnem aj na 5G...
dnes, 17:51,  Predsedníčky? Ktoré? Tie tiež opajcli diplomovky, resp knihy??*04
dnes, 17:50,  Ty si to už posunul do 3D, ja to iba na papieri riešim. *03*03*03
dnes, 17:49,  (2) Peter67, no veď to, lebo máme aj predsedníčky vediace čo, kedy a ako...
dnes, 17:38,  (7) Peter67, ja si myslím, že skôr z gule (gulí)...
dnes, 17:34,  (2) 0svietený, usizraelský sionfašistický gayeurópan Dosvietený sa aj dnes musel poriadne...
dnes, 17:34,  Kasafran, všetko vychádza z kruhu, takže áno z veľkého zla pochádza malé dobro. Je to...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
O práci iba v práci. O škole iba v škole.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(81 519 bytes in 0,790 seconds)