Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Kresťanstvo ako terč!

16
reakcií
821
prečítaní
Tému 9. septembra 2018, 19:33 založil savras.

podobné témy:1.
označiť príspevok

savras žena
   9. 9. 2018, 19:33 avatar
Kresťanstvo ako terč!

V súčasnosti sa stalo veľmi moderným útočiť na kresťanstvo. A útočí sa naň z tých najprotichodnejších strán, a to či už skryto, alebo otvorene. Zo strany EU je kresťanstvo vnímané ako nebezpečný formotvorný prvok silnej morálnej integrity osobnosti, s ktorou sa už nedá tak ľahko manipulovať. Preto je nepohodlné. Zo strany Slovanstva ide o neprekonateľnú nevraživosť, až nenávisť za krivdy, ktoré sa nastupujúce kresťanstvo dopustilo na dávnych Slovanoch a ich kultúre. Zo strany stúpencov Véd ide zase o nenávisť na základe paušálneho odsúdenia kresťanstva, ako chtonického, materialistického a krvavého padlého kultu.

Existuje názor, že kresťanstvo, ale aj židovstvo môžu za všetko zlo vo svete. Že židokresťanstvo má na svedomí likvidáciu mnohých kultúr a mnoho miliónov ľudských životov. Ich minulosť je plná krvi, násilia, vraždenia, boja o moc, o nadvládu a vplyv. I v súčasnosti usiluje židovsko sionistická, bankárska loby, reprezentovaná najbohatšími rodinami sveta, ako sú napríklad Rotschildovci, prostredníctvom rôznych finančno politických manipulácií o svetovládu a nastolenie absolútneho otroctva ľudstva vo forme takzvaného nového svetového poriadku.

Védski odporcovia židokresťanstva, ako už bolo naznačené, vidia hlavnú príčinu tohto všetkého práve v židovstve a v kresťanstve, ako v jadre zvrátených, chtonicko materialistických náboženských systémoch, vyznačujúcich sa kultom krvi. V židovstve ide o krvavé obety na oltári a v kresťanstve o krvavú obeť Krista.

Tvrdia, že pokým ľudia neodmietnu tieto zvrátené náboženstvá ako celok a budú im svojou vlastnou vierou dávať určitú legitimitu, dovtedy sa bude ďalej šíriť vyššie spomínané mocenské zlo, až všetko skutočne vyústi do realizácie nového svetového poriadku a absolútneho zotročenia obyvateľstva Zeme.

Je to ale skutočne pravda? Spočíva naozaj vyriešenie všetkých svetových problémov práve v odmietnutí židovstva a kresťanstva?

Žiaľ, ide o názor značne zjednodušený, pretože nepochopiteľná nevraživosť mnohých odporcov týchto náboženstiev im zatemňuje zrak natoľko, že v nich nedokážu vidieť absolútne nič pozitívneho a paušálne ich odsudzujú ako jeden celok.

My sa však teraz skúsme pozrieť na židovstvo a kresťanstvo bez nevraživosti a okamžite uvidíme, že podobné odsudzovanie je úplným nezmyslom. Uvidíme totiž, že v židokresťanstve stáli vedľa seba oddávna a stoja až dodnes dva proti sebe idúce prúdy. Prúd pravého židovstva, stojaci proti židovstvu nepravému a prúd pravého kresťanstva, stojaci proti kresťanstvu nepravému.

No a to mnohé zlo, ktoré bolo v histórii i súčasnosti spôsobené najrozličnejším národom a jednotlivcom má na svedomí práve prúd falošného židovstva a prúd falošného kresťanstva.

Takáto je skutočná pravda v hrubých rysoch, ale aby sme ju snáď ešte lepšie pochopili, uveďme si tento príklad. Predstavme si nástroj, akým je nôž. Môžeme ním krájať chlieb, alebo ním môžeme niekoho bodnúť.

A presne takto je to aj so židovstvom a kresťanstvom. Každé z nich je možné chápať ako nástroj, ktorým je možné krájať duchovný chlieb, ako potravu pre vlastnú dušu a duše iných. Alebo naopak, môžeme tento nástroj použiť k zlému, na ovládanie iných, ako prostriedok moci, teroru a zotročenia. No a židovstvo a kresťanstvo bolo počas dlhej histórie používané aj jedným, aj druhým spôsobom! Prvý, pozitívny spôsob ich využitia prinášal svetu požehnanie, zatiaľ čo druhý, negatívny spôsob ich zneužitia prinášal svetu veľa nešťastia, bolesti a vraždenia.

Tragédiou však je, že onen prvý spôsob, ktorý v sebe skrýva potenciál vybudovať raj na zemi bol vždy menšinový. Druhý spôsob zneužívania vznešených princípov židovstva a kresťanstva, ako vonkajšieho štítu, za ktorým sa v skutočnosti skrývala len lož, podvod, úskok, vražda a snaha ovládnuť a zotročiť, bol žiaľ vždy počas celej histórie prúdom väčšinovým.

Ak sa totiž pozrieme do najhlbšej histórie židovského národa uvidíme, že v určitých časových intervaloch sa v ňom rodili proroci. A títo proroci vždy veľmi nekompromisne pranierovali zlé celkové smerovanie židovského náboženstva a jeho duchovných vodcov.

Avšak proroci, ako reprezentanti svetlej línie židovstva, stáli vždy v menšine a boli napádaní, kameňovaní a vraždení. Dialo sa tak preto, lebo nabádali k tomu, aby boli vysoké a vznešené pravdy židovstva skutočne používané správne, čiže k duchovnému vzostupu národa. To znamená k dobru národa židovského, ako i k dobru celého sveta.

Žiaľ, takéto niečo nebolo spoločensky žiaduce, pretože v hierarchii židovskej cirkvi sa nachádzali ľudia, ktorým išlo hlave o svetské výhody a pozemský prospech. Čiže o vplyv, moc a vlastný, pohodlný život bez práce. A vznešené pravdy židovského náboženstva, dané tomuto národu skutočne zo Svetla, boli nimi iba obratne zneužívané k dosiahnutiu čisto pozemských výhod, pôžitkov a cieľov. A preto boli proroci nepohodlní, preto boli kameňovaní a vraždení.

A preto bol i samotný Kristus, Syn Boží, ako predstaviteľ svetlej línie židovstva zavraždený vtedajšou duchovnou elitou.

Avšak v novo vznikajúcom kresťanstve všetko ďalej pokračovalo presne tak, ako predtým v židovstve. Hlavná, mocenská línia kresťanstva, slúžiaca hmotným záujmom a pozemskej moci, sa snažila vždy tvrdo vysporiadať s príslušníkmi svetlej línie kresťanstva, usilujúcej o skutočný duchovný vzostup. Na ich elimináciu a likvidáciu používala dva spôsoby. Prvým bolo morálne zneváženie prehlásením, že ich učenie je blud, ktorý sa nezhoduje s náukou oficiálnej línie cirkvi tak, ako sa to stalo Origenovi, alebo celej gnostickej vetve prvotného kresťanstva.

No a druhým spôsobom bola samozrejme fyzická likvidácia. Čiže upalovanie a vraždenie najrozličnejších kacírov, heretikov a odpadlíkov. Z nášho prostredia patrí k tým najznámejším Jan Hus.

Je vskutku paradoxné, že práve na samotnej kresťanskej cirkvi sa ukázali ako nanajvýš pravdivé známe slová Ježiša, hovoriace o dvoch cestách. Čiže v našom prípade o dvoch líniách kresťanstva, z ktorých tá široká a väčšinová vedie do zatratenia, zatiaľ čo k spáse jednotlivcov, národov a sveta vedie iba úzka cesta menšinovej línie pravého kresťanstva svetla. A tento hlboký rozkol medzi oficiálnou líniou kresťanstva, poznačeného materializmom a moci chtivosťou, a medzi neoficiálnou líniou kresťanstva, snažiacou sa o skutočný život podľa Kristových zásad, tento zásadný rozkol pretrváva v kresťanstve až dodnes.

A ako sa to prejavuje v našej najaktuálnejšej súčasnosti?

Temná vetva židovstva i kresťanstva vzájomne spolupracujú v napomáhaní snahám o absolútne zotročenie ľudstva v podobe nového svetového poriadku. Židovstvo, reprezentované najbohatšími rodinami sveta, má v rukách obrovskú finančnú, ekonomickú, mediálnu a politickú moc, prostredníctvom ktorej uskutočňuje sériu postupných krokov, smerujúcich k svetovláde.

Medzi ne patrí zámerne vytvorený problém migrácie. Medzi ne patrí vojenské a ekonomické rozvracanie a ovládanie štátov. Medzi ne patrí zámerný morálny rozvrat jednotlivcov a národov, ktoré vnútorne v sebe rozvrátené budú ľahšie ovládateľné. Medzi ne patrí snaha o odstránenie hotovosti a zavedenie bezhotovostného styku, poskytujúceho bankám možnosť kontroly každého jednotlivca, ako aj jeho finančnú likvidáciu prostredníctvom zablokovania účtu. Medzi ne patrí provokovanie nového vojnového konfliktu s Ruskom, ako aj mnoho ďalších, podobných vecí.

A je zarážajúce, že hoci židovstvo a kresťanstvo stále zostávajú nezmieriteľnými náboženstvami, trebárs v otázke migrácie nachádzajú spoločnú reč. Svetové mocenské sionistické elity a hlava kresťanstva – pápež, sú v tom zajedno. Aj keď teda vo veciach viery zostávajú nezmieriteľnými, to, čo ich spája sú spoločné, mocensko ekonomické a svetovládne záujmy.

Oproti tejto temnej, väčšinovej ceste židovstva a kresťanstva však stojí názorová menšina. Ja osobne poznám viacero kresťanov, ktorí nesúhlasia s mnohými výrokmi a činmi súčasného pápeža, pretože jasne vnímajú, že to nie je správna cesta.

Žiaľ, väčšina kresťanov sú kresťania formálni, ktorí o svojom kresťanstve nikdy hlbšie neuvažovali a preto sa vždy nechali slepo viesť väčšinovým prúdom cirkvi, ktorý však kolaboruje s temnotami.

Čo dodať na záver? Židokresťanstvo, presnejšie povedané jeho temný prúd má skutočne na svedomí veľké množstvo zla a na svojich rukách veľké množstvo krvi. Ale je absolútne nesprávne, ak niekto kvôli tomu, vo svojej neprekonateľnej antipatii, až nenávisti, ktorá mu kalí zrak, odsudzuje židovstvo a kresťanstvo ako jeden celok. Ako niečo úplne a bezvýhradne zlé, pričom odmieta vidieť, že v týchto náboženstvách vždy v histórii, a to až do súčasnosti existovala svetlá vetva. Tá stála v tvrdej opozícii proti väčšinovému, temnému prúdu a jej príslušníci museli neraz zaplatiť za svoje presvedčenie i vlastnými životmi.

A preto je priam zločinom, ak niekto odsudzuje aj týchto ľudí a ich svetlé snaženie, a hádže ich do jedného vreca spolu s temným prúdom židokresťanstva, proti ktorému bojovali. A to všetko s povrchným odôvodnením, že v židovstve a kresťanstve nie je vôbec nič dobrého.

A okrem iného, temnota a jej prisluhovači si dali veľmi záležať na tom, aby práve takýmto spôsobom kresťanstvo sprofanovali, pošpinili a skompromitovali. Aby jednoducho povrchní a do hĺbky nie príliš idúci ľudia odsúdili kresťanstvo ako jeden celok. A tým pádom aby nakoniec sami seba duchovne odrezali od najhodnotnejšieho svetlého impulzu, akého sa našej civilizácii vôbec dostalo.

A presne o toto temnu šlo, pričom k naplneniu tohto cieľa zneužíva ľudskej povrchnosti, ľudského sklonu vidieť veci buď celé čierne, alebo celé biele, a všeobecnej nechuti hlbšie myslieť a skúmať. Odmietnutím kresťanstva sa však každý takýto človek sám pripravuje o cestu, ktorá by ho mohla povzniesť až k Svetlu.

Celkom na záver preto treba zdôrazniť, že za všetko zlo, ktoré má na svedomí židokresťanstvo, môžu iba bezcharakterní a vypočítaví jednotlivci. Tí pod pláštikom vznešených ideálov židovstva a kresťanstva spriadali a uskutočňovali svoje zištné, mocenské a čisto materialisticky bezohľadné zámery. Jedine oni môžu za všetko zlo! Temnota sa však postarala o to, aby boli ich zlé činy pripísané židovstvu a kresťanstvu ako celku.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


8.
označiť príspevok

Krištof
   10. 9. 2018, 13:13 avatar
Citát: "...a v kresťanstve o krvavú obeť Krista. ... Z nášho prostredia patrí k tým najznámejším Jan Hus."

- Vidíš a pritom aj Ján Hus uznával tú obetu Krista. Podobne aj napr. iný takpovediac dobrý kresťan sv. František z Assisi. Na tom, že sa Kristus obetoval za hriechy ľudí, aby sa obrátili od hriechov k Bohu, nie je nič zlé. "Ako ani Syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých." (Mt 20,28) To rozhodne nemá viesť k nijakým krvavým vraždám ani k zlu. Aj tie cirkvi, čo na to veria, majú dobrú kresťanskú morálku, viď rôznych svätcov, charitu, Desatoro, zlaté pravidlo, lásku k blížnemu a pod., teda dobro spojené s tou vierou.
"Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišu Kristovi, našom Pánovi." (Rim 6, 23) "Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou." (2Kor 5, 21) "...veriacim v Boha, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie." (Rim 4, 24-25) Ale samozrejme takto ospravedlnený človek má skončiť zo zlými vecami a dať sa na dobrú cestu. Napr.: "Lebo čo umrelo, umrelo hriechu raz navždy; čo však žije, žije Bohu. Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristu Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti." (Rim 6, 10-13) Alebo: "Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého... A zjavné sú skutky tela ako: [cudzoložstvo], smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, [vraždy], opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležia Kristu Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami." (Gal 5, 14-24)

Citát: "Celkom na záver preto treba zdôrazniť, že za všetko zlo, ktoré má na svedomí židokresťanstvo, môžu iba bezcharakterní a vypočítaví jednotlivci. Jedine oni môžu za všetko zlo! Temnota sa však postarala o to..."

- Tu si to vystihol vhodnejšie, lepšie. Nejde o to, že niekto verí na Kristovu obetu, to nie je zlo. Problém spočíva skôr v tom, že niektorí (ba mnohí) jednotlivci nežijú (nežili) podla kresťanskej "morálky", nemajú (nemali) patričné skutky, nemajú dostatok lásky, niekedy skôr robia zlé veci. Niekedy sa napr. delia na izolované skupiny (spoločenstvá, sekty), ktoré si myslia, že sú niečo viac a iné kresťanské skupiny pokladajú za kvázi zlé. Asi ani nie všetci členovia takých skupín sú v tomto zmysle "pochybní", lež najmä niektorí. Dalo by sa povedať, že "aj Diablovi dávajú, čo jeho je" (zlo, egoizmus), sú akoby rozdelení medzi svetlo a tmu. "Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?!" (2Kor 5, 14-15) V širšom zmysle sa tu hovorí o tom, že dobro nemá nič spoločné so zlom. "Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!" (Mt 7, 21-23)

Kresťanstvo urobilo v histórii aj vela dobrého. Ale niektorí (ba mnohí) jednotlivci nežijú (nežili) podla tej viery, nemajú (nemali) patričné skutky, lásku resp. majú aj hodne zlých skutkov a nelásky. Znamená to, že keď niekto úprimne neverí na tú obetu a verí úprimne na niečo iné - dobré, napr. buddhizmus, že automaticky pôjde do pekla? Nie, pretože dobré je skrátka dobré, skutky, dobrý (zodpovedný) spôsob života a láska (k blížnemu, životu) sú dobré, či ich robí žid, buddhista, kresťan, moslim, bahaista, humanista (nie však antiteista) a pod. A zlé je zas zlé, či to zlo robí "veriaci" v to alebo ono.

Inak človek potrebuje aj nemalú mieru trpezlivosti, lebo na svete je tak dobro ako i zlo. Raj bez zla sa bude konať až na onom svete Hoci s Božou pomocou nemusí byť zlo ani tu v každom človeku vo výraznej miere zastúpené: "Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. ... A každý, kto má takúto nádej v ňom, očisťuje sa, ako je čistý on. Ktokoľvek zostáva v ňom, nehreší... Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je on [Ježiš] spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku... Podľa toho poznať deti Božie a deti diablove: ktokoľvek nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje brata. Lebo to je zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme sa milovali. Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, ale bratove spravodlivé." (1. list Jána)

http://www.youtube.com/watch?v=uRArZbtZqYM Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 9. 2018, 20:16 avatar
1,.............. neboli to len "jednotlivci",ale tu išlo o väčšinový prúd ako v "kresťanstve",tak i v "židovstve"!
A neboj sa ,ľudia vedia že Kristova kázeň na vrchu, jeho zásady lásky sú nadčasové,všeplatné,.....ale darmo,pohodlná cesta je pohodlná.
A povedz,kto už dnes číta Bibliu? Ešte tak katechizmus a kresťanskú ezoteriku,/ktorej priaznivcom si aj ty/,ale na Bibliu sadá prach.
Ale východisko existuje,....ale nebudú to tvoje medové motúzy/ku svetlu/! Sorry,.......


9.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   11. 9. 2018, 11:00 avatar
Ale no Shagi, poznam osobne mnoho ludi, ktorí niesu JS a pritom poznajú Písma ,citaju ich viacej ako mnohí JS. Vy aj ked citate Bibliu , tak ju musite vykladat a chápat ju tak, ako to mate nariadene z vrchu. A studium Písma u vás znamena precitat si co o tom pise vase vedenie a to je vsetko. Potom len kopirovanie vid teolog resp. pozorovatel a pritom sa hrá na mudreho, akoby zjedol vsetku múdrost sveta   ale svoj nazor uz nedokaze vypotit , lebo ziadny nemá ako poslusný otrok organizacie , bohu žiaľ


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 9. 2018, 22:25 avatar
9,.......ja s tým nemám problém. Ak niekto učí naozaj pravdu,tak verím v túto pravdu. V súvislosti s učením JS/ich výkladu Písma/ sa stopercentne stotožňujem. A to všetko preverujem a idem do hĺbky. Ak by sa aj nieči niekedy našlo,s čím by som nesúhlasil,viem čakať trpezlivo na nové,vysvetlenie a nebudem sa tlačiť dopredu a ani búriť. Ak niekomu nevadí že jeho učenie je pravdivé/biblické/ na 10%/RKC/ ,alebo 40%/protestantizmus/, tak prečo by som sa ja mal plašiť kvôli nejakej maličkosti. Biblia opisuje tento postoj poslušnosti,podriadenosti a čakania pozitívne a je podmienkou jednoty a Božieho schválenia. A neviem si dosť dobre vysvetliť,čo by to bol za kresťanský zbor,cirkev ,kde by si každý vysvetľoval rôzne náuky po svojom a nerešpektoval by svojich duchovných pastierov. To by bola náboženská anarchia,chaos a to vidím v trinitárskom náboženstve a aj tu na DF.
A verím ti,.....mnohí citujú Písma ,ale ich nechápu a ešte menej podla nich konajú.
Johny nepoznáš JS a máš predsudky ,aj preto sú tvoje príspevky také,aké sú.


3.
označiť príspevok

panoramix muž
   9. 9. 2018, 20:24 avatar
Viera je dobrá nikomu neubližuje......náboženstvo už áno, či také alebo onaké


4.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2018, 23:57 avatar
Pozri:

Komunizmus ako terč!

www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí J.Tull


5.
označiť príspevok

elemír muž
   10. 9. 2018, 07:46 avatar
V prvom rade, vážení, si musíme uvedomiť, kde to vlastne žijeme, kto tu vládne a ježiš povedal, že knieža tohoto sveta.
Teda všetko, čo sa v tomto svete udeje, o všetkom rozhoduje knieža tohoto sveta a nie ježiš, či samotný boh.
Samozrejme že aj trojica tu má určité právomoci,ale tie prídu až potom, lebo celý tento svet stvoril otec pre svojho syna a jemu aj patrí, ale až vo vyššom leveli, alebo podľa štvrtého rozmeru je tento svet, v ktorm vládne knieža tohoto sveta, súčasťou celého štvrtého rozmeru, ktorý patrí bohu.
Napríklad: EÚ, ako celok je to unia demokratických štátov. Demokracia ale neznamená, že každý si môže robiť čo chve, demokracia je to, že každý sa podriadí inému, teda pri svojej inteligencii je schopný sa podriadiť rozhodnutiu väčšiny a to chce vyššiu inteligenciu. Nižšia inteligencia je naopak, nepodriadiť sa a stať sa zlým a zlom vydierať väčšinu. Samozrejme, že inteligencia to vidí, ale akoby ani nechcela zasiahnuť, lebo ich amjú za idiotov a čo s takými, čo robia zle, sú zlí a myslia si, že sú machri, ale každý inteligentnejší človek sa z odporom pozerá na nich ako na ubožiakov. Majú obrovské mindráky z toho, aby si o n ich ľudia nemysleli, že sú idioti, ale oni to nevedomky potvrdzujú svojím životom. Cítia sa nadradení nad inteligentami, lebo ak urobia zle inteligentovi, neočakávajú trest, alebo alikvotnú odvetu, ale ich nadradenosť je iba v násili, že ho neváhajú požiť, ak inteligencia predsa len pritlačí. Bojuju proti inteligencii a za nimi stojí strach a násilr,. Bojujú proti demokracii a proti vetkému, čo by mohlo byť aj pre nich dobré, ale do boja ich ženie strach a násilie na tých inteligentných, ktorých musia pokoriť jedine násilím a zlom a teda sú jasne na zlej strane barikády boja dobra proti zlu.
Na drujheuj strane bariklády stoja demokrati a za nimi je inteligencia, a teda tentio svet je vlastne boj dobra a zla a lebo inak povedané boj vyššej inteligencie proti nižžšej. Teda je tu nižší a vyšší princíp a ľudia sa nezara´dujú do týchto dvoch skupín, že by si najprv zitili čo je za obomi stranami barikády, čo ich ženie do boja, lebo oni takí sú, a nemôžu s tým nič urobiť. O tom je aj politické rozdeleniena väčšine štátov únbie a podľa tohoto si môžete aj zaradiť politikov jednotlivých štátov.
Lebo dobrý politik dá, dá na charitu,lebo jeho vyššia inteligencia mu to kíže a rád to urobí, ak má na to podmienkly, ale zlý politik iba berie aza každých podmienok a neustále, ak príde k moci, si vytvára ďaľšie podmienky, aby mohol viac brať má v sebe motor, ktorý ho ženie iba brať.
Samozrejme, že ak sa takýto pozrie na inteligentného, ktorý dáva, je to pre neho totálny idiot, čo on má roboty, ab niečo "zohnal" a tento nemá ani uzďaleka, čo on a on ešte rozdáva ?????
Samozrejme, že musí vyvinúť propagandu a aspom svojich presvedčiť, že inteligenti sú idioti a že dávajú na propagandu proti nim a títo idioti zožerú všetko aj s navijákom.Lebo ich zmýšľanie nechali na zlých, lebo nedosiahli to, čo ineligentní a automaticky uveria, že dobro je zlé a zlo je dobro.

A teraz, čo to má spoločne s vierou, alebo s ježišom ?
Pri príchode ježiša na zem to bolo uplne to isté, ako teraz, čo sa týka dobra a zla. Ale v každom štádiu svojho života dostával pociťovať, čo to je žiť v královstve tohoto kniežaťa od herodesa až po piláta. Musel tu prísť, lebo je to jeho, a prišiel medzi svojích a svojí ho neprijali. Na šťastie podarilo sa mu tu zanechať evanjelium v hlavách tých, o ktorých sa vyjadril, vyše mená sú už dnes zapísané v nebi a tí, čo to počiuli a s ním žili to aj napísali. Každý to síce napísal ako vlasstnú diplomovú prácu zo života s ježišom a preto sú tam aj značné rozdiely a možno aj protichodné veci, ale vzniklo evanjelium ako základ novécho chápania života , čím naplnil aj jednu vetu svojho otca "Milosrdenstvo chcem a nie obetu"
Teda jediná vec ktorá môže poraziť tento svet je milosrdenstvo, to ja vidím, ako byť za každú cenu na iných ľudí dobrí a milí. teda milosrdní. A teda v čom je vlastne inteligencia, v tom čo je v evanjeliu, alebo voi svete kniežaťa tohoto sveta ?
A to je ten boj idiotov proti inteligencii, sú zlí, plodia zlo, lebo nemejú v sebe inteligenčné zábrany robiť zlo, naopak zlých práve toto napĺňa duševne a inteligenti pred nimi utekajú ako pred prašivými psami. Nikto im ničím nevysvetluje, lebo to vidí, že by to bolo márne.
A teda ani ježiš nechce vládnuť tomuto svetu zlom a násilím, naopak, svojou smrťou potvrdil, že dobro je tak dobré, že sa nechá ničiť zlým, žedorrý nemučí a nevraždí a nevatvára nátlak násila, ale zlo vyvíja neustále propagandu, že dobro je zlé, aby to mali zabezpečené, že získajú aj presvedčia všetkých im rovných na urovni inteligencie.Kydajú zlo na cirkev na boha, lebo práve v zrkadle evanjelia vyzerajú ako skutoční idioti.
A čím viac to je okaté, tým sú zúrivejší a násilní.
AQ teda zlo verzus dobro, vkaždej dedine, v každom meste, v každej cirkvi a v každej rodine.
Bojujeme na všetkých frontoch, ale zlí sú v presile a dobrí neustále bití. Dobrí neustále gniavení presilou zla, žijeme v knižatsve zlého a podľa toho tak aj tento svet vyzerá.
Vo Fatime bolo jasne povedané, ako poraziť zlo, lebo je to možné len podľa toho návodu, ale cirkev jasne zmietla takéto posolstvá z neba a radšej nechali , aby sa knieža vybúrilo na 110 000 ľudí vo vojne, ktorá bola tuto jasne deklarovaná a podľa toho aj uskutočnená. Lebo nie cirkev rozhodla aby zavládol svetu dlhodobý mier, ale knieža tohoto sveta rozhodlo, aby bola sľúbená vojna a po nej studené a stále niečo len podľa zlého. Neustále zlo zabíjanie ničenie, bez akýchkolvek vážnych príčin, neustále zlé vzťaha medzi ľuďmi dokonca aj v rodinách, len preto že sme neposlúchli nebo vo fatime, lebo sme si nechali nabulíkať do hláv od toho zlého, že to je hovadina.
Každý máme na to iný dôvod, že to Fatima je sprosrtosť, ale pre knieža tohoto sveta je podstatné, že sme proti, že sme dostali od neba ponuku na dobro, trvalý mier a my sme si zvollioli a ďalej 99% ľudí trvá na tom, že chceme zlo a dobro sme zahodili, ako nezmysel.
Ako ľahko v nás otošil ten zlý rebríček hodnôt naopak,
a riešenie, zbytočne je tu o tom písať, pre každého to bude blbosť, lebo sme si nechali ovládať mysel tým zlým.
Každý z vás, čo tu do detailu rozoberáte písma , evanjelium a všelijakým spôsobom sa snažíte dokázať, že boh je dobrý, pre každého z vás jemnfatima blbosť, tak načo to potom všetko robíte

Je to ako keď celé doobedie varíte guláš a nakoniec niekto ikopne do nohy kotlíka a všetko sa vyleje na zem.


6.
označiť príspevok

ardzun muž
   10. 9. 2018, 09:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 9. 2018, 09:23 avatar
Vždy budú kladené ťažšie podmienky na to, čo má za úlohu sa vyvinúť vyššie.


12.
označiť príspevok

ardzun muž
   16. 9. 2018, 09:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

ardzun muž
   16. 9. 2018, 09:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   16. 9. 2018, 10:03 avatar
slova putina m.mojevideo.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


14.
označiť príspevok

ardzun muž
   16. 9. 2018, 11:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Osvietený muž
   16. 9. 2018, 11:57 avatar
ruska latrinka nemyl si ma s tvojim vodcom. pozorne počuvaj sudruha z kgb .


16.
označiť príspevok

Osvietený muž
   16. 9. 2018, 12:05 avatar
vitafon teba niekto zislamizoval ?


17.
označiť príspevok

ardzun muž
   16. 9. 2018, 12:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:45,  17 - citujem tvoje slová: "teda načase je aby si si vyčistil ten tvoj jazyk." Ja sa...
dnes, 02:38,  3 - presne ako píšeš, citujem: "aby si dali pozor na odpadlíkov, .... na ovce vo vlčom...
dnes, 02:22,  veru Shagara, nie je nadarmo napísané...litera zabija ale Duch oživuje....ktovie prečo....ty...
dnes, 01:53,  1, .... Slovensko /Shagara/ bude spinkať!*06*06*06*06*28*28*28*28*28 *39*39*39*13*13*13*57
dnes, 01:51,  22, .... však som človek, .... a nie anjel!*39 Ach tá tvoja "litera", ....... a čo...
dnes, 01:47,  12, ...... dnes mnohí vidia všade len iluminátov, slobodomurárov a UFO, a podobne. Dá sa to...
dnes, 01:46,  23, .... to sa týka pomazaných , .... a to ty a ani ja nie sme. Nenamýšľaj si, že si...
dnes, 01:40,  21, .... a tu sa aj ukazuje, že ten ktorý má problém v srdci,mysli, .... tak ten nepochopí...
dnes, 01:19,  smutné a zaroveň nebezpečne je, že sa už jedna vlastne o anarchiu....
dnes, 01:01,  oni to vlastne musia robit ako opozicia....musia šaškovať aby vobec na seba upozornili
dnes, 00:57,  šak nech sa trepocu aspoň je sranda...na všetkých urovniach....na df su tiež takí...
dnes, 00:53,  keby si bol jeho synom, tak mu hovoríš Otec....Tvoj duch svedci s jeho Duchom....Volaš Abba...
dnes, 00:47,  Ondro to môžu to je už konanie v rigor mortis . Na niečo je dobré vidieť ich takto...
dnes, 00:40,  komunisti na dochodku sa vrtia spolu s extrermistami.....bojovali kosakom a kladivom, teraz...
dnes, 00:36,  ano bude....ale pre koho.....nie si v duchu, ani v božom tele...len zarytý v litere....Ale Boh...
dnes, 00:34,  ilumináti *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13
dnes, 00:33,  jedine kto tu znasilnuje Bozie Slovo si Ty Shagara..,pre teba je to vlastne len litera.....
dnes, 00:32,  Vďaka Vám, naši priatelia a spolubojovníci!...
dnes, 00:31,  alebo liberálni fašisti *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13
dnes, 00:29,  Tak teda štrajk bude ??? *13*13*13 Štrajkový výbor dôchodca Harabin , dôchodca Marček ,...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Je lepšie rozsvietiť sviečku, ako zaoberať sa tmou.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(101 615 bytes in 0,454 seconds)