Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Kauza maršala Koneva

13
reakcií
204
prečítaní
Tému 19. decembra 2019, 22:25 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   19. 12. 2019, 22:25 avatar
Kauza maršála Koněva
Vnučka Koněva Jelena: Děda nepřijel do Berlína s cihlami, aby tam stavěl zeď
© Sputnik / Vladimír Franta
21:07 19.12.2019

U příležitosti narozenin maršála SSSR Ivana Stěpanoviče Koněva přiletěla do Prahy jeho vnučka paní Jelena Koněvová. V den položení květin u sochy dědečka se pak konala prezentace filmu Ivan v Evropě v prostorách kinosálu Velvyslanectví Ruské federace v Praze. Přinášíme vám několik postřehů včetně interview s právníkem JUDr. Čestmírem Kubátem.

„Děda nepřijel do Berlína s cihlami, aby tam stavěl zeď.“

(Jelena Koněvová, vnučka maršála SSSR Ivana S. Koněva)

„Velvyslanec Ruska: Aby nedošlo k reinkarnaci nacismu, je třeba bránit historickou pravdu.“

(Alexandr Zmejevskij, velvyslanec RF v ČR)

„Zatímco Američané vybombardovali Drážďany, Koněv zachránil Drážďanskou galerii.“

(Michail Jurjevič Mjagkov, vědecký ředitel Ruské vojensko-historické společnosti)

V kinosále ambasády Ruské federace v Praze proběhlo promítání filmu Ivan v Evropě. Předtím zazněly projevy několika osobností. V přilehlých prostorách se také prezentovala fotodokumentační výstava „1939 – začátek druhé světové války“. Mezi VIP hosty byli místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěch Filip, přítomni byli velvyslanci Arménie, Běloruska, Kazachstánu. Z Moskvy na akci přiletěla paní Jelena Girevna Koněvová, která je vnučkou Ivana Stěpanoviče Koněva, Michail Jurjevič Mjagkov, vědecký ředitel Ruské vojensko-historické společnosti, dále pak autorka dokumentárního filmu Ivan v Evropě paní Galina Alexandrovna Grigorjeva.

S úvodním slovem vystoupil velvyslanec Ruska v ČR Jeho Excelence Alexandr Vladimirovič Zmejevskij, načež slovo dostali již zmínění hosté z Moskvy. Velvyslanec Zmejevskij podotkl, že promítání filmu má vztah k výročí narození maršála SSSR Ivana Stěpanoviče Koněva. Zmejevskij vyjádřil nesouhlas s „rozšiřováním velké nepravdy, která snižuje roli SSSR i maršála Koněva v osvobození Evropy ve druhé světové válce“. Jeho Excelence s politováním konstatovala, že k nepravdivému pohledu na historii dochází i v ČR, ačkoli řada občanů ČR je proti demontáži a přemístění památníku maršála-osvoboditele. Zmejevskij také odsoudil velebení vlasovců, nacistických přisluhovačů… Je třeba bránit reinkarnaci nacismu tím, že se bude především mládež informovat o historii. Jeho Excelence vyzvala posuzovat historické události v dobovém kontextu oněch surových válečných let.

Dokumentární film – Ivan v Evropě

Ve filmu Ivan v Evropě se hovoří o tom, že maršála Koněva a sovětské vojáky vítali Pražané s šeříky jako osvoboditele. Dobové záběry potvrzují, že šlo o masovou záležitost (tehdejší Pražané by jistě odsoudili současného starostu Řeporyjí za jeho dryáčnickou rétoriku, pozn. red). Film hovoří o tom, že maršál Koněv nepreferoval vést boj uvnitř města. Proto se zachoval Krakov, jehož maršál SSSR osvobozoval, daleko citlivěji ve srovnání s tím, jak například USA „osvobozovaly“ Drážďany… Divák se dozvídá, kterak Koněvovi vojáci uchránili Drážďanskou galerii i s jejím titulním obrazem – Sixtinskou madonou – před zničením. Mělo by se mít na paměti, že Sovětský svaz, z iniciativy maršála Koněva, věnoval Rakušanům peníze na obnovu Vídeňské opery, již Američané vybombardovali. V neposlední řadě se připomíná, že Osvětim, továrnu na smrt, rovněž osvobodilo vojsko maršála Koněva.
Co řekla Koněvová

Jelena Koněvová: Vážení velvyslanci, dámy a pánové a drazí přátelé. Velký dík naší ambasádě a Alexandru Vladimiroviči, že jste nás dnes sem pozvali do tohoto překrásného města, abychom si tu připomněli narozeniny mého dědečka.

Přicestovala jsem však s velmi smutnou náladou…Památník, který léta stojí na náměstí Interbrigády, vidím stát na tomto místě zřejmě naposled v životě. Kam bude přenesen, nevím. Je mi z toho smutno. Dnes jsem dědečkovi položila kytičky. Má teta mě poprosila, abych na kytici přivázala černé stuhy – jsou od ní a od nás, třech vnuček. Velké díky těm, kdo se snaží bránit památník.

Také jsem si znovu přečetla obsah dodatkových tabulek; původně se tvrdilo, že se na památník umístí vysvětlující informace a na sochu se sahat nebude. Tedy, co se vyčítá mému dědečkovi? 68. rok či povstání v Maďarsku v padesátém šestém…

Jde-li o Maďarsko, tam přece nešlo o nějakou studentskou revoltu či jakkoli milou revoluci. Šlo o nedobyté fašisty, kteří se pokoušeli otočit kolem dějin nazpátek. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že děda zachránil Maďary od občanské války.

Na dodatkových tabulkách na památníku se maršálovi předhazuje 61. rok, tedy stavba tzv. berlínské zdi. Dědeček tam nepřijel s cihlami a nestavěl tu zeď. Děda byl do Berlína převelen, aby tam vytvořil protiváhu americkým tankům generála Clarka. Poněvadž se Clarke s Koněvem znali, tanky z obou stran ustoupily. Jinak by se strhla 3. světová válka.

A jde-li o rok 1968, dědečkovi bylo tehdy již 70 let. Přijel sem, aby se potkal s přáteli, s nimiž ve čtyřicátém pátém Prahu osvobozoval. O nějaké špionáži v tomto čase nemohla být žádná řeč. Navíc bylo ČSSR v socialistickém bloku. Sovětskému velení bylo o ČSSR proto vše dokonale známo. Věřím, že historie a čas ukáží a pravda znovu zvítězí. Děkuji všem, kteří se zasazují o tom, aby památník zůstal tam, kde je.
„Prožíváme úpadek doby“

Na závěr přinášíme rozhovor s JUDr. Čestmírem Kubátem na výše uvedené téma

Nakolik jde primárně o pomník maršála Koněva, resp. o jeho sochu? Mohlo by se jednat o záminku? Jsou snad ve hře nějaké částečně skryté zájmy? Kdo za tím stojí a co může chtít?

Stále ještě žijeme v době studené války, která neskončila pádem Sovětského svazu. Gorbačov se nechal oklamat. Útoky na Rusko, nástupce SSSR, pokračují dál. Studená válka skončí až i Spojené státy coby nástroj západního finančního kapitálu uznají, že už nejsou jedinou supervelmocí a změní se ze světového gangstera na stát podporující vzájemně výhodnou mezinárodní spolupráci.

Objevil se pojem hybridní válka. Těm, kteří v ní velí, jde o to, aby rozložili národní státy zevnitř, aby ty nebyly schopny odolat vnějšímu tlaku a staly se snadnou kořistí. Jsem přesvědčen, že díky Spojeným státům je dnes značná část světa v troskách. Vždyť se také objevil dříve neznámý pojem – „zhroucený stát“… V ideologické rovině jde o historickou paměť lidstva a jednotlivých národů. Pokud paměť selže, dříve suverénní státy se stanou bezbrannými.

Pokračovanie...


2.
označiť príspevok

Kasafran
   19. 12. 2019, 22:26 avatar
Dokončenie

Socha maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze symbolizuje naše osvobození v boji proti hitlerovským armádám včetně vlasovců. Rozhodující úlohu přitom sehrála sovětská armáda a maršál Koněv velel vojskům, která vyhnala zbytky německé armády z naší vlasti. Podíl Američanů na našem osvobození odpovídal podílu velikosti našeho území za demarkační linií s tím, že se k nim Němci utíkali schovat před sověty. Není bez zajímavosti, že koncem války nechal britský ministerský předseda Churchill vypracovat plány na obrácení armád spojenců a zbytků německých vojsk proti Sovětskému svazu. Na to všechno se má zapomenout.

Proč mlčí intelektuálové, obec akademická? Mají strach? Bojí se o svá pracovní místa?

V podstatě ano. Nelze ovšem zapomínat, že na univerzity už na místa pedagogů nastoupila nová popřevratová generace, která je v tomto směru již dávno indoktrinována. Stále ještě žije ve virtuálním uměle živeném boji s „komunizmem“ a nemá vlastní historickou paměť. Obecně jsou společenské vědy vyučovány na vysokých školách jako úpadkové disciplíny, které nejsou schopny postihnout vývoj společnosti, natož aby ukazovaly cestu. Když se na naší nejslavnější univerzitě může jako něco přínosného zkoumat „gender“ Ferdy mravence a politologie se učí nikoli jako věda o politice, ale o politikaření, tak co můžete od studenta či absolventa očekávat.

Je zvláštní, že během 30 let od revoluce nikoho nenapadalo hýbat s Koněvem, resp. nenapadalo tak, aby se to dostalo na pořad dne. Stojíme na prahu nějakých nevídaných změn?

Revoluce je pro vývoj společnosti podstatná, pokroková a kvalitativní změna. K tomu u nás před 30 lety nedošlo. Staly jsme se vazalským státem, (neo)kolonií, a ve značné míře jsme přišli o základní lidské právo na rozvoj. Bohužel tento proces pokračuje a získal i tuto odpornou podobu. Žijeme ve světové hybridní válce, která je studená jenom mezi velmocemi, ale tam, kde agresorovi nehrozí jaderná odplata, probleskuje válka horká.

Stojíme na prahu nevídaných změn, protože Spojené státy vyčerpaly možnosti dalšího růstu. Pád Sovětského svazu a dočasné vysátí jeho zdrojů a kolonizace tzv. východní Evropy na 30 let oddálily západní krizi, která byla na obzoru poté, co USA ztratily svůj náskok vzniklý ekonomickým vítězstvím ve druhé světové válce. Oba tyto zisky už se rozplývají a nestačí na udržení dosavadního amerického parazitického způsobu života. Zároveň jsou tu dvě supervelmoci, zotavené Rusko a nově i Čína. Po 2. světové válce vzniklý světový (neo)koloniální systém spojených států včetně Evropské unie a NATO se rozpadá.

Zatím se zdá, že reakce Rusů ohledně incidentu se sochou maršála Koněva či pomníku vlasovcům v Řeporyjích je stále spíše vlažná. Žádná silnější odsouzení nezazněla, resp. taková, která by byla dostatečně varovným signálem pro vystrkující růžky neonacismu v Evropě. Jak si to vysvětlujete?

Když jsem kdysi sbíral podpisy proti odstranění pomníku tanku č. 23 z tehdejšího náměstí Sovětských tankistů v Praze na Smíchově, podporu na sovětském velvyslanectví jsem nenašel. Dnes je situace jiná. Ruská hvězda stoupá a Západ je v historickém úpadku. Rusko má dnes na rozdíl od Západu jednotné strategické myšlení. Zejména v zahraniční politice své jednání promýšlí na několik kroků dopředu. Ale třeba se vzchopíme sami.

Starosta městské části Řeporyje je možná jenom klaun, viz jeho vystoupení na ruské televizi v pořadu „60 minut“. Nicméně místním nevadí, že jim tam na radnici sedí patrně šašek. O čem to vypovídá?

O nevzdělanosti a úpadku doby. Oni si ani neuvědomují, že všichni, kdo pro taková rozhodnutí v radě a plénu hlasují, se pohybují za hranou i trestního zákona.

Pokud bude Koněv přemístěn, bude ještě cesty zpět?

Byla by to národní ostuda, ale nejsem jasnovidec.

Byl jste na aktu kladení věnců u památníku, jehož se účastnila i vnučka maršála. Jak to všechno na vás působilo? Vzpomene si ještě někdo na generaci lidí, která tuto sochu zhotovila. Co tak asi cítila? Proč to udělala, jaké byly motivy těchto lidí?

Bylo to dojemné. Nepochybně přijela uctít nejen památku svého slavného předka v den výročí jeho narození. Pro Rusy jsou taková pietní místa svatá. Druhou světovou válku chápou jako Velkou vlasteneckou válku právem. Bylo vidět, že vnučka velkého maršála chápe i širší význam své návštěvy v Praze.

Jak podle vás dopadne dohoda o přátelství mezi RF a ČR? Zbude z ní jen cár papíru? Jaké to bude mít následky?

Samotná dohoda zůstane, ale vzájemné vztahy to může poškodit. Záleží zejména na tom, jak se Česká republika s takovým chováním svých občanů nakonec vyrovná. Hlupáky, nevzdělance devianty či zrádce najdete všude.

Domníváte se, že uvidíme památník vlasovcům v Praze, kde budou sochy mužů v nacistických uniformách?

Doufám, že ne.


3.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 12. 2019, 22:33 avatar
Socha maršála Koněva falšuje dějiny. Aby pravda neexistovala a lež vládla
Lež je nabízena jako pravda, pravda jako lež. Proto by měl být pomník vraždícího maršála aspoň 30 let po sametu odstraněn. Nic dobrého nepřináší.

Socha maršála Koněva falšuje dějiny. Aby pravda neexistovala a lež vládla
Sdílet článek Přejít do diskuse
Sdílet článek
Martin Fendrych
Martin Fendrych | Komentáře
5. 9. 2019 12:41
Socha maršála Koněva falšuje dějiny. Aby pravda neexistovala a lež vládla
Lež je nabízena jako pravda, pravda jako lež. Proto by měl být pomník vraždícího maršála aspoň 30 let po sametu odstraněn. Nic dobrého nepřináší.
Maršál Koněv, rudá vlajka, srp a kladivo - to jde dohromady. Se svobodou dohromady nejde.
Maršál Koněv, rudá vlajka, srp a kladivo - to jde dohromady. Se svobodou dohromady nejde. | Foto: Jakub Plíhal

Pomník maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze-Bubenči budí zase vášně. Jedna žena se mě zeptala: "Ale proč až dnes?" Vášně se neobjevily až letos, trvají déle, ale odpověď zní: protože byly naše dějiny falšovány, protože jsme k minulosti podivuhodně lhostejní. A lhostejní jsme taky proto, že se za svoji neodvahu, apatii, přizpůsobivost, poddajnost stydíme.

Začněme od instalování Koněvovy sochy. Odhalena byla 9. května 1980 během oslav osvobození Československa, za tuhé normalizace. Proč až v roce 1980? Proč neslavili osvobození Pražané Koněva už v roce 1945 a v letech následujících? Možná věděli, co ruská armáda pod jeho vedením v Praze dělala. Historik Petr Hlaváček, filozof, který vede Collegium Europaeum, společné badatelské pracoviště FF UK & FLÚ AV ČR, píše, že s Koněvovým vědomím "byli v tehdy jásající Praze vražděni a po stovkách do gulagů odvlékáni Čechoslováci ruského a ukrajinského původu".

V roce 1945 by se asi na pomník nedal dát nápis, že Koněvova armáda "zachránila 9. května 1945 Prahu před zničením", to se muselo počkat 35 let, až paměť Pražanů poněkud zvětrala. A je typické, že socha byla vztyčena až po roce 1968, až během normalizace, šlo přece o falšování dějin a vynucování si vděčnosti vůči osvoboditelům, kteří se proměnili v uchvatitele, okupanty.

Historik Hlaváček připomíná, kdo byl Koněv: 1918 až 1919 se podílel na krvavém teroru proti hladovějícím rolníkům v okolí severoruské Vologdy, v jeho rodném kraji, 1921 měl podíl na brutálním potlačení rebelie kronštadtských námořníků bouřících se proti bolševické diktatuře, byl též věrným spolupracovníkem německých důstojníků, kteří v Sovětském svazu působili na základě rapallské smlouvy, 1938 působil jako vojenský poradce v Mongolské lidové republice, sovětské kolonii, a to v době, kdy zde za účasti Rudé armády byly zavražděny a popraveny desetitisíce lidí, například buddhistických mnichů… Má smysl pokračovat? Maďarsko 1956, kde řídil krvavé potlačení maďarského povstání sovětskou armádou, při němž zahynuly tisíce maďarských bojovníků a civilistů. Svoji roli sehrál i při okupaci Československa 1968.

Tohle vraždící monstrum máme mít vystavené v Bubenči na památku? To je falšování dějin, pokračování v "komunistickém dějepisu", jak ho do nás lili za bolševika, za totáče.

A ono to jde dál, Koněv se stává symbolem nejen strašné, vražedné minulosti, ale i nepřátelské ruské přítomnosti. Již několik let žijeme s Rusy ve válce, v hybridní, informační (dezinformační) válce. Proto ruská ambasáda tolik hájí tuto děsivou postavu a její sochu v Praze.

Strhněte to monstrum

Příznivci dnešního ruského režimu potřebují nějaké záchytné body. Když jdete demonstrovat za svobodu, půjdete v Praze k Husovi na Staroměstské náměstí, ke svatému Václavovi na Václavák nebo k Masarykovi na Hradčanském náměstí. Kam se ale mají uchýlit putinovci, odpůrci Evropské unie a NATO, nepřátelé svobody? Ivan Stěpanovič Koněv je ideální postava pro jejich srocení, pod ním může komunistka Marta Semelová tvrdit, že maršál nemá krev na rukou (falšovat dějiny). Tam se sejdou Jana Volfová, Jaroslav Foldyna a za Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček, členové KSČM a SPD.

Ta socha měla být dávno stržená, odstraněná, stejně jako před dvěma roky likvidovali podobné pozůstatky totality Poláci a Ukrajinci. Vědí, že Rusko za Putina je jejich nepřítel. Stejně jako byl zlikvidován Stalinův pomník (ovšem ne na náš vlastní popud, ale až po nástupu Nikity Chruščova, který odsoudil kult osobnosti tohoto masového vraha).

Přepisování dějin, jejich pokračující falšování, je velký český problém. Se sociálními sítěmi sílí, nelze nevidět ta kvanta mailů a statusů na sociálních sítích, které v posledních letech velebí komunistický režim, jak bylo za totality všecko v pořádku, vylhaný československý ráj na pohled. Falšována je válka na Ukrajině, falšována jsou fakta okolo sestřelení boeingu 777, letu MH17, falšována jsou fakta o spolupracovnících StB.

Typickým příkladem, který se vztahuje k soše Koněva, je zfalšované očernění rodiny starosty Prahy 6, městské části, která pomník odmítá a zahalila ho, tedy rodiny Ondřeje Koláře (TOP 09). Na sociálních sítích začala kolovat dezinformace, že je v příbuzenském vztahu s válečným kolaborantem Ottou Kolarem, což je vyfabrikovaná lež, kterou šířila facebooková skupina Přátelé Ruska v České republice, kdo jiný.

Dezinformátoři si dali práci a do hesla "Otto Kolar" na Wikipedii vložili hoax, že je v příbuzenském vztahu s rodinou starosty Koláře, také změnili rok jeho úmrtí na 1984. Tak vypadá ruská informační válka v Česku. A přece mluvčí prezidenta Zemana, mluvčí českého nejvyššího ústavního činitele, z demonstrace za neodstranění Koněva tweetuje: "Máme různé názory a volíme různé politické strany, ale jedna věc nás spojuje, odmítáme přepisování historie a odmítáme lidi, kteří pošlapávají hodnoty demokracie."

Falšování dějin provází převracení hodnot, kdy lež je nabízena jako pravda a pravda označována za lež. Proto ještě jednou opakuji, socha Koněva by měla být aspoň 30 let po sametu odstraněna. Nic dobrého od roku 1980 nezvěstuje.

nazory.aktualne.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 12. 2019, 22:34 avatar
Je ohavné že pomník tohoto zločinca stojí dodnes . Stavali ho v čase normalizácie tesne po okupacii ČSSR . Hnoj


5.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 12. 2019, 22:35 avatar
Koněva nečistit...

Rusové sami tolerují ničení hrobů legionářů

Upřímně řečeno, nevidím důvod, proč by měl mít masový vrah maršál Koněv v Praze sochu. Protesty Rusů jsou pokrytecké a není třeba je brát vážně. Oni sami nepečují o české památníky ve své zemi.

Souhlasím se starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem, že dokud Rusové nepřestanou používat normalizační slovník, tak se s nimi nebude bavit. Líbí se mně také jednoznačný postoj vedení této pražské městské části, která dala jasně najevo, že socha bude vyčištěna jen tehdy, pokud si ji Rusové odvezou na své velvyslanectví v Praze. Nic na tom nemění ani aktivita několika jedinců, kteří se pokusili památník vyčistit.

To je správný důrazný postup městské části Prahy 6. Vysvětlím. Koněvův památník v Praze 6 nespadá do kategorie válečné hroby, které jsou chráněny mezistátní dohodou mezi Českou republikou a Ruskou federací a mezistátními úmluvami. Je tedy čistě na rozhodnutí vlastníka, v tomto případě pražské šesté městské části, kterou zastupuje demokraticky zvolené zastupitelstvo, jak se svým majetkem naloží. V tomto duchu také české ministerstvo zahraničních věcí informovalo ruské velvyslanectví. Tedy že lituje vandalského činu a posprejování sochy, ale stát u nás, až na výjimky, nemůže zasahovat do svrchované působnosti místních samospráv. Nejsme v Rusku, kde se vše řídí z Kremlu. To by si měli Rusové uvědomit. Vlastnické právo je nezpochybnitelné, a proto jedině Praha 6 má právo rozhodnout o budoucnosti pomníku.

Česká strana se ovšem o válečné hroby sovětských vojáků stará vzorně a to je dobře. Tito lidé neřešili nějakou politiku, ale bojovali za matičku Rus proti netvorovi, který chtěl zničit jejich zemi. Navíc často umírali zbytečně po nesmyslných rozkazech svých velitelů. Jenomže Rusové prakticky nepečují o hroby českých legionářů v Rusku, kteří bojovali proti bolševickému moru, a rovněž nebrání jejich vandalskému ničení. Takže nemají žádné morální právo peskovat českou stranu kvůli Koněvově soše.

Uvědomme si, že příchod 1. ukrajinského frontu do již osvobozené Prahy nepřinesl svobodu, ale represe a teror vůči československým občanům. S Koněvovými jednotkami totiž dorazily i oddíly SMĚRŠ, které zatkly a unesly stovky československých občanů do sovětských gulagů, kde mnozí z nich v nelidských podmínkách zemřeli. Jednou z obětí byli armádní generál Sergej Vojcechovský. Maršál Koněv o tom nemohl nevědět.

Ivan Stěpanovič Koněv má za sebou také velmi temnou minulost z ruské občanské války na přelomu dvacátých let. Jako politruk Rudé armády, tedy nikoliv velitel, se podílel na brutálním potlačení rolnických povstání v severním Rusku, při kterých rudoarmějci použili proti civilistům včetně žen a dětí bojové otravné plyny. Tisíce lidí při tom zahynuly. Jejich krev je i na Koněvových rukou. Proto by mně odstranění jeho sochy v žádném případě nevadilo.


6.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 12. 2019, 22:37 avatar
Maršál Koněv se podílel na komunistickém teroru a zas tak schopný velitel nebyl

Velký spor nyní vyřešilo zastupitelstvo Městské části Prahy 6, které i přes odpor komunistů rozhodlo, že u sochy maršála Koněva v Bubenči bude doplňková tabulka, jež připomene i kontroverzní činy tohoto vojevůdce. Ten rozhodně není hrdinou bez bázně a hany, ale má na svém kontě i podíl na rudých zločinech. Je tedy dobré si jeho osud připomenout.

V roli politického komisaře

V životě sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva je dost sporných momentů, které z něho nedělají kladného hrdinu. Za I. světové války byl odveden na vojnu už v roce 1916, na frontě však prakticky nebojoval.

Svoji vojenskou kariéru začínal jako komisař Rudé armády, čili nepatřil k velitelům, ale politickým pracovníkům, kteří byli oporou zločinného komunistického režimu. V letech 1918–1919 se jako komisař podílel na potlačení rolnických povstání ve své rodné Vologdské gubernii na severu Ruska, kde se v roce 1897 ve vesnici Lodějno narodil. Tyto vzpoury zavinila bezcitná krutost bolševického režimu, který zemědělcům násilím zrekvíroval prakticky veškerý majetek, takže neměli čím sít, neměli co jíst a následkem toho vypukl v letech 1921–22 v Rusku hladomor, při kterém zemřelo přes pět milionů lidí.

Povstání rolníků byla potlačována velmi tvrdě, muži byli stříleni pro výstrahu, vesnice vypalovány, v některých případech dokonce použily jednotky Rudé armády bojové otravné plyny v lesích, kde se před komunistickým terorem ukrývali vesničané včetně žen a dětí. Jedna zajímavost ze Sibiře. Za jednoho mrtvého člověka z komunistických represivních složek bylo zavražděno 15 rolníků, což se zcela vyrovnalo pozdějším nacistickým praktikám.

Komisař Koněv měl na těchto zvěrstvech svůj díl viny. Podílel se na nastolení zločinného režimu, který vedl válku proti svým spoluobčanům a on se jí aktivně zúčastnil.

Krutý vojenský velitel

Koněvova kariéra na velitelských postech Rudé armády začala v roce 1926 po absolvování vojenské akademie. Byl schopným organizátorem, ale už horším frontovým velitelem. V říjnu 1941 byl zbaven funkce velitele Západního frontu za podíl na katastrofě u Vjazmy, kde německá armáda obklíčila a následně vyřadila z boje půl milionu vojáků Rudé armády. Před Stalinovým hněvem, který ho chtěl nechat popravit, zachránil Koněva maršál Georgij Žukov.

Historici vyčítají právem Koněvovi, který sám přímo na frontě jako voják prakticky nikdy nebojoval, necitelnost vůči obyčejným vojákům, ty totiž často posílal do předem ztracených útoků proti dobře opevněným nepřátelským pozicím. Výsledkem byly zbytečné ztráty. Jak uvádí historik Jiří Fidler v knize Život maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, při Viselsko-oderské operaci Rudé armády v lednu a únoru 1945, ztratil Koněvův 1. ukrajinský front 266 tisíc mrtvých a zraněných vojáků. Pro srovnání, 1. běloruský front pod velením maršála Žukova, který se také podílel na této ofenzívě, přišel při ní o 77 tisíc mrtvých zraněných, což byly proti Koněvovi ztráty čtvrtinové!

Další ukázkou Koněvovy zbytečné krutosti byla dukelská operace v září 1944, které se v rámci jeho 1. ukrajinského frontu zúčastnil i 1. čs. armádní sbor vedený brigádním generálem Janem Kratochvílem. Podle původních plánů měla Rudá armáda za šest dnů proniknout přes Karpaty a obsadit Prešov. Cílem bylo poskytnout účinnou pomoc Slovenskému národnímu povstání. To samozřejmě byl dobrý úmysl. Jenomže, plánovaný bleskový postup měly urychlit dvě divize slovenské armády, které se chystaly obsadit karpatské průsmyky a pak pustit rudoarmějce na Slovensko. Mezitím však Němci slovenské vojáky odzbrojili a jejich jednotky samy zaujaly dobře opevněné obranné pozice v Karpatech.

Koněv to věděl, přesto dal pokyn k zahájení útoku. Výsledkem byly dva měsíce krutých bojů v horách a navíc v podzimních plískanicích, 70 tisíc padlých a zraněných vojáků. Povstání na Slovensku mezitím Němci potlačili. Maršál Koněv potřeboval obětní beránky za tento neúspěch a jednoho z nich našel v generálu Kratochvílovi, kterého odvolal z funkce velitele 1. čs. armádního sboru a nahradil povolnějším Ludvíkem Svobodou. Tím ovšem hrubě překročil své pravomoci, protože taková výměna patřila do kompetence čs. vlády v Londýně. Nicméně bojové výsledky čs. vojáků tato personální rošáda nezlepšila.

Nebyl osvoboditelem Prahy

Dalším velkým mýtem je tvrzení, že Koněvův 1. ukrajinský front osvobodil Prahu. Pravda je ovšem jiná. Rudá armáda hlavní město tehdejšího Československa neosvobodila.

Klíčovým okamžikem pro ukončení bojů v hlavním městě bylo datum 8. května 1945! Tehdy Česká národní rada v čele s předsedou Albertem Pražákem a vojenským velitelem povstání generálem Karlem Kutlvašrem uzavřela v 16 hodin s velitelem německých jednotek bojujících v Praze generálem Rudolfem Toussaintem dohodu o zastavení bojů a odchodu německých jednotek z Prahy směrem k americkým liniím. Drtivá většina německé armády dohodu respektovala a ještě v podvečer přestala válčit a začala se z metropole nad Vltavou stahovat.

To ostatně potvrzuje i literární kritik profesor Václav Černý v druhém díle svých Pamětí s podtitulem Křik koruny svatováclavské. „Němci zastavili své bojové akce, odevzdali českým orgánům své válečné zajatce i politické vězně; počínajíc šestou večerní hodinou vyklidily jejich vojenské jednotky (asi 130 tisíc lidí) Prahu, odvádějíce s sebou i své politické a policejní orgány i německé civilní obyvatelstvo; letadla zůstala na místě, těžké zbraně byly odevzdány Čechům na pokraji Prahy, lehké před dosažením americké demarkační čáry… Pražské povstání tedy skončilo vítězstvím. Praha byla svobodna, ušla osudu Varšavy.“

Na osvobození Prahy měla klíčový podíl také Ruská osvobozenecká armáda pod velením generála Andreje Vlasova.

Praha mohla být ovšem svobodna už dříve než 8. května a tisíce lidských životů by byly ušetřeny. Stačilo, kdyby Rusové dali přednost lidskosti před ideologii a souhlasili s postupem americké armády na linii Vltava – Labe.

Maršál Koněv proto není osvoboditelem Prahy.

Další jeho podíl na komunistických zločinech

Během května 1945 se vojáci Koněvova 1. ukrajinského frontu podíleli na únosu tisíců čs. občanů ruské národnosti z Prahy do Sovětského svazu, kteří k nám emigrovali po roce 1917 před bolševickým terorem.

Maršál Koněv také opakovaně odmítal řešit stížnosti čs. úřadů na kruté chování sovětských vojáků k čs. občanům, na rabování a zabavování majetku soukromých občanů, na násilí páchaném na ženách atd.

Umožnil rovněž přesuny Rudé armády v květnu 1946 mezi sovětskými okupačními pásmy v Rakousku a Německu přes Československo v době konání voleb do Ústavodárného národního shromáždění. To bylo jasné zastrašování nekomunistů a tato akce měla zcela jistě vliv na volební výsledky.

Potlačení maďarského povstání v roce 1956 a příprava sovětské okupace Československa v roce 1968

Maršál Koněv jako velitel sovětských vojsk v Maďarsku řídil na příkaz generálního tajemníka ÚV KSSS Nikity Chruščova brutální potlačení tamního protikomunistického povstání a svržení legitimní vlády premiéra Imre Nagyho. Na maďarské straně zahynuly 3 tisíce lidí, 15 tisíc jich bylo zraněno, 26 tisíc uvězněno, tisíce Maďarů byly deportovány do SSSR. K trestu smrti bylo odsouzeno a popraveno 228 lidí. Více než 200 tisíc obyvatel Maďarska pak uprchlo před represemi do zahraničí.

Hanebnou úlohu sehrál také v roce 1968, kdy v květnu dorazil v čele delegace sovětských maršálů do Prahy. Tito ruští velitelé přijeli neohlášeni a svůj příjezd zdůvodnili gratulací Ludvíku Svobodovi ke zvolení prezidentem republiky. Ve skutečnosti se však rozjeli po Československu a prováděli špionáž proti spojenecké zemi jako přípravu na srpnový vpád sovětských vojsk. Maršál Koněv je tedy spoluviníkem okupace Československa, která si jen v prvním roce vyžádala přes sto mrtvých a na pět set raněných, nehledě na obrovské morální a materiální škody.

Z těchto nesporných faktů jasně vyplývá, že maršál Koněv má velký podíl na komunistických zločinech a nebyl zase až tak úspěšným vojenským velitelem, jak se nám snaží namluvit jeho zastánci.


7.
označiť príspevok

Kasafran
   19. 12. 2019, 22:40 avatar
Osvietený,
už som sa viackrát vyjadril, že ľudský intelekt Tvojho druhu patrí už dávno na smetisko dejín, ale Ty musíš stále futrovať/ládovať tie svoje sionfašistické hovnomety...


8.
označiť príspevok

havran
   19. 12. 2019, 22:44 avatar
Dočasný upadok spoločnosti je signal o tom, že v spoločosti sú bahromadené rozpry, ktoré v danom čase už spoločnosť nedokaže udržať dialektické rozpory v jednote a boj protikladov speje k revolúčnej zmene.
Súhlasí Kasafran


10.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 12. 2019, 23:45 avatar
Keď zhodia tu kurvu červenu zločinecku osobne ju prídem ošťať


9.
označiť príspevok

Kasafran
   19. 12. 2019, 22:53 avatar
(8) Havran,
ľudia typu členov Osvieteného gangu a členovia všetkých typov politických mimovládok so všetkými modernými otrokmi (motrokmi) kapitálu na Slovensku sa totálne pripravujú skopírovať postup a výsledky Februára 1948, samozrejme v opačnom garde...!


11.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 12. 2019, 23:47 avatar
Ešte že Pavol Novotný dotiahol pomnik hrdinom Vlasovcom do uspešneho konca a ludia jasaju radostou


12.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 12. 2019, 23:58 avatar
Ešte že sú slušní ludia , ktorí nestratili pamäť

Zastupitelé pražských Řeporyjí odsouhlasili stavbu pietního místa vlasovcům

Zastupitelé pražských Řeporyjí jednohlasně schválili výstavbu pietního místa věnovaného členům Ruské osvobozenecké armády, takzvaným vlasovcům. Jeho stavbu prosazuje starosta městské části Pavel Novotný z ODS. Zastupitelé tak rozhodli zhruba po hodině a půl. Podle starosty bude muset být místo chráněno kamerovým systémem a také antigraffiti nátěrem.

Zdroj: www.idnes.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


14.
označiť príspevok

hokejis muž
   20. 12. 2019, 00:04 avatar
FAšista Edo sa klania fašISTOM VLASOVCOM.
Súhlasí Kasafran


13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   19. 12. 2019, 23:59 avatar
„Městská část Praha 5 jim (vlasovcům) podle mě pomník dluží,“ řekl v úvodu zasedání zastupitelstva pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný. Dodal, že nestačí, aby vlasovci v Praze měli jen neoznačené masové hroby. „S vlasovci nebyly žádné konflikty, na rozdíl od rudoarmějců,“ řekl Novotný.

Zasedání pokračovalo vyjádřeními občanů jak z Řeporyjí, tak z jiných pražských částí, které toto téma zajímá.

Vystoupili zastupitel Prahy 11 za SPD Robert Vašíček nebo proruský aktivista Žarko Jovanovič, kteří Novotného záměr kritizovali. „Musí zaznít A i B. Nejednalo se o srdceryvnou pomoc, byl to kalkul, kdy se chtěli (vlasovci) zachránit,“ řekl například Vašíček.

Stavbu pomníku zpochybnili i další lidé, kteří v Řeporyjích žijí. Padl také návrh na vypsání referenda, což ale Novotný odmítl. Několik místních zmínilo vzpomínky svých rodičů či prarodičů. Shodli se, že o vlasovcích mluvili jedině v dobrém.

Na jednání promluvil také historik a poslanec Pavel Žáček (ODS), který za Novotným přišel s návrhem na zbudování pomníku. Podle něj právě v Řeporyjích bylo rozhodnuto, že jedna z divizí Ruské osvobozené armády pomůže českým povstalcům proti Němcům. Žáček byl během debaty několikrát vyzván, aby upřesnil historické události, o kterých se mluvilo.

„Chceme uctít život obyčejných vojáků, nechceme uctívat generála Vlasova nebo Buňačenka,“ uvedl místostarosta Řeporyjí David Roznětinský (Zelení). K podobě pomníku by se měla uskutečnit širší debata, doplnil.

V následném hlasování se po zhruba hodině a půl všichni zastupitelé vyjádřili pro vybudování pietního místa, které tak vznikne k 75. výročí konce druhé světové války.
Na svůj výkon v ruské TV jsem upřímně hrdý, řekl starosta Pavel Novotný

Podoba pomníku bude podle Novotného dále řešena, pravděpodobně by se na něm neměl objevit termín vlasovci. I podle místních je kontroverzní. Řeporyjští navrhovali pomník doplnit vysvětlující tabulkou. Na ní má být uvedeno, jak vojáci Ruské osvobozenecké armády pomohli Čechům v boji proti nacistům, ale i jejich další nechvalné činy.

Zasedání zastupitelstva začalo ve 20 hodin. Původně se mělo sejít až 16. prosince, termín však Novotný změnil. Oficiálně ze zdravotních důvodů, ČTK ale s nadsázkou také řekl, že změnu udělal na poslední chvíli proto, aby zmátl Sověty.
Zájem ruských médií

O Řeporyje se začala výrazně zajímat ruská média poté, co Novotný o plánu na vybudování pomníku vlasovcům napsal před necelými třemi týdny na Twitteru. Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády a s Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům. Na konci války však pomohli před příchodem Rudé armády osvobodit Prahu, zemřelo jich při tom zhruba 300.

Proto by si podle Novotného vlasovci v Praze pomník zasloužili, na rozdíl od maršála Koněva, který má sochu na náměstí Interbrigády. „Jeho armáda totiž neosvobodila Prahu. Tu osvobodili vlasovci,“ řekl Novotný v Rozstřelu na iDNES.cz.

Zdroj: www.idnes.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 13:46,  Od Pravoslávnej cirkvi sa vyčlenili katolíci. Predtým bola jedna hlavná cirkev, so sídlom v...
dnes, 13:44,  Pri sekte musia byť nejaké patologické javy, ktoré sa u bežných cirkví nevyskytujú.
dnes, 13:42,  JP: „Sekta“ je definovaná ako „skupina, ktorá sa pridŕža charakteristických náuk...
dnes, 13:30,  „Sekta“ je definovaná ako „skupina, ktorá sa pridŕža charakteristických náuk alebo...
dnes, 13:17,  Sekta je náboženská obec, ktorá sa vyčlenila z väčšej oficiálnej cirkvi. Z akej cirkvi...
dnes, 13:15,  Ktorý verš ?
dnes, 13:12,  Edo a slušný ved ani ty nie si slušný. Edo spammuje, zaprasuje témy nesúvisiacim spamom.
dnes, 13:02,  Spam nepovažujem za čosi slušné, najmä, ak to dáva pod rôznymi prezývkami. Falošne...
dnes, 13:01,  Táraš, lebo RKC je riadna cirkevná organizácia.
dnes, 12:57,  Pretože slušne dava svoje nazory, spravil z toho žumpu?......Och ale trepeš. Ty absolutne...
dnes, 12:54,  116 - neobvinuj bez dokazov. Mozem s cistym svedomim tvrdit ze SJ su sektari a s nimi aj...
dnes, 12:51,  To je z biblie, a je to kresťanské heslo.
dnes, 12:50,  Najväčší vplyv spravil na DF.sk spamer osvietený, ktorý z DF.sk spravil žumpu.
dnes, 12:49,  30/ Ondrik my vieme o co ti ide aby mal kto robit na tvoje hnile vajcia!!!!Co ty potrebujes k...
dnes, 12:48,  Vyznávaš boľševické heslo: Ten kto nie je s nami ten je proti nám.
dnes, 12:39,  To je taký predpojatý postoj. Jediné v čom máš trochu pravdy je, že tu na DF...
dnes, 12:36,  Na stranu dobra a pravdy.
dnes, 12:32,  Nie vidim čo píšeš už dlhsiu dobu....snažiš sa byť nekonfliktný a svoj nazor asi preto...
dnes, 12:26,  V mainstreamových médiách som o tom nenašiel info. Pretože sa to týka Obamu ?
dnes, 12:22,  To sú unáhlené závery. Možno máš potrebu hneď ľudí zaraďovať do škatuliek ako v...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Na peknú ženu je príjemné pozerať sa. S rozumnou je príjemné žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(103 791 bytes in 0,189 seconds)