Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

JHVH - nie je Jehova. V Biblií sa ani raz nenáchadza slovo Jehova.

18
reakcií
3729
prečítaní
Tému 12. novembra 2016, 14:53 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
17. 09. 2018
29
20. 02. 2017
14
20. 11. 2017
6
22. 09. 2016
4
 
 


1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   12. 11. 2016, 14:53 avatar
2. Prečo "Jehovovi svedkovia"
Toto pomenovanie vzali len v r. 1931 a malo by značiť "Boží svedkovia". Lebo podľa nich sa Boh volá Jehova, aby bol rozlíšený od falošných bohov. Tomuto menu dávajú mimoriadnu dôležitosť a jedine z neho robia podstatný bod svojho ohlasovania. Hovoria, že jedine ten, kto pozná a užíva toto meno sa môže páčiť Bohu a spasiť sa. Ale, - odpovedáme - ak Boh je len jeden, ako môže potrebovať vlastné meno, aby sa rozlíšil od ostatných božstiev? Okrem toho "Jehova" je pomýlené čítanie štyroch písmen, ktorými hebrejsky originál Sv. písma píše nevysloviteľné meno Božie: JHVH. Vedci už dávno dokázali, že správne čítanie týchto spoluhlások je JaHVeH ( Jahve). Len JS tvrdohlavo čítajú JeHoVaH (Jehova), zatiaľ čo Biblia užíva aj iné termíny (Pán, Najvyšší, Všemohúci, atď.)
Jehova sa definuje ako "centrálny prameň dynamickej energie" mal by mať telo a nebol by prítomný všade, ale len v nebi. Je to pojem primitívny a detský, ktorý je veľmi vzdialený od pravého Boha, zjaveného Ježišom Kristom.
Súhlasí Patrick91, Pegas


3.
označiť príspevok

Luther muž
   12. 11. 2016, 14:56 avatar
Gn 28,21 a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom
Iz 42,6 "Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov,

Iz 42,8 "Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

Oz 12,5 Pán je Boh zástupov, Jahve je jeho meno.

So samotným BOHOM sa identifikuje aj KRISTUS,nielen apoštoli a to spôsobom jemu vlastným- Božím menom JHVH.Nedochoval sa presný tvar výslovnosti Božieho mena,lebo židia sa ho báli vyslovovať,aby podľa prikázaní nevyslovovali Božie Meno nadarmo a v Písmach používali len tieto uvedené spoluhlásky..Niektorí používajú tvar JAHVE,iní JEHOVAH.Obidve mená môžu byť správne,ja sa prikláňam viac k menu JEHOVAH,ale ostaneme pri JHVH.
Židia používali jako meno pre BOHA tvar adonai /Pán/,který ale môže byť použitý aj na člověka /napr.Sára volala Abraháma takto/.Ďalej je to zmnožený tvar elohim /čo znamená božstvo/,ale tento tvar môže byť použitý aj na nepravých a falošných bohov. V gréckom prepise Starého zákona /septuaginta/ sa vyskytuje Kyrios /Pán/.A či už je toto označenie správne,alebo nie,dôležité na tom je to,že je to aj Novozákonné označenie nášho BOHA Pána Ješiša KRISTA.
JHVH je meno,ktoré dal Boh sám sebe a znamená byť,stať sa,čiže byť sám v sebe,alebo aj ja som,ktorý som,či ja budem ,který budem.Jeho meno je jeho podstata a to samotné bytie.--- A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým: SOM ma poslal k vám.--- Ex 3,14
Rovnako hovorí Pán Ježiš.
---Prv ako bol Abrahám, Ja Som--- Jn 8


4.
označiť príspevok

Luther muž
   12. 11. 2016, 14:58 avatar
Ktoré meno OTCA je súčasne menom SYNA i DUCHA SV.?
JHVH.
Flp 2,9–11---Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, 10aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, 11a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca---
To,že je Pánom,treba chápať podľa septuaginty,kde rovnako,ako v liste Filipanom / a samozrejme v celom NZ / ,je použité meno KYRIOS /PÁN/ a bolo to označenie BOHA.Nie je to označenie Pána sveta,alebo niečoho iného,ale Pána všetkého.
---ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach 21NAD každé kniežatstvo a NAD každú vrchnosť a moc a NAD každé panstvo a NAD každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. 22A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu NADO všetko cirkvi,--- Ef 1.
Pavol tu jasne naznačuje,že BOH je v konečnom dôsledku viac,ako jeho meno a v konečnom dôsledku je nepomenovateľný.


6.
označiť príspevok

Ludwig muž
   12. 11. 2016, 15:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.2.
označiť príspevok

Lemmy muž
   12. 11. 2016, 14:55 avatar
Aká si len hlúpa. Židia nepoužívali samohlásky. Nestrápňuj sa!
Súhlasí Johny Pravda


8.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   12. 11. 2016, 17:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   12. 11. 2016, 15:42 avatar


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2016, 17:09 avatar
Je faktom,že tetragramatón je v Písmach okolo 7000 krát citovaný. Pravdou je i to,že dnes nepoznáme presne výslovnosť Božieho mena,z dôvodov o ktorých hovorí i wikipédia,a podobne.
Ale to nie je vôbec dôležité. Dôležité je používať toto meno v bežných ,zaužívaných formách. A meno "Jehova" bol najbežnejším pojmom,aj v radoch RKC a protestantizmu. Mnohé básne,filmy,známe diela spisovateľov,sochy,pomníky,nápisy v kostoloch ,na minciach,...atď,...používali túto formu.
O správnej výslovnosti netreba polemizovať,aj tak by sme sa nikam nedopracovali.
Poviem príklad. Budeme polemizovať ako vyslovovať meno Ján, a pritom vieme ,že toto meno má v rôznych národoch úplne iné znenie./Hans,Jochanan,John,Juan,Johan,Joannes,...atd/, a to všeobecne platí na každé meno. A tak je irelevantné sa o tom sporiť. Aj samotné meno Jehova,alebo Jahve sa v každom národe inak vyslovuje. Niekde nadobúda úplne iný význam ,ako ho poznáme tu ,v Europe,ale každému je zrejme,že ide o Boha Biblie.
V minulosti aj v katolíckych prekladoch bola forma tohto mena v znení -Jehova,ale i Jahve. A aj dnes tu máme preklady RKC,kde toto Božie meno je/aj keď len v SZ/.
Celý boj proti tomuto menu,je boj úhlavného nepriateľa Boha,satana,vládcu tohto svete,a jemu podriadených "ctiteľov",ktorí si dávajú prívlastok-"kresťanská,kresťanský"! A vyplýva i z nevedomosti/ale len čiastočne/,keď sa poukazuje na Božie prikázanie,ktoré sa chápe ako -"nepoužívať Božie meno nadarmo". A to oni pochopili ako,nepoužívať ho úplne. A to aj napriek tomu,že v celých Písmach /SZ a NZ/,sa toto meno zdôrazňuje a je tam nabádanie používať ho,oznamovať,poznať,,zvestovať,...atď.
Skutočne ale Božie prikázanie hovorí len o tom,že "toto meno nemáme používať nevhodne"! /nehodným spôsobom/.
Poznám časy ,keď toto meno bolo v úcte i u niektorých katolíkov. A aj napriek zákazu/prípis z Vatikánu-ktorý som nedávno citoval,aj v originály/, aj tak niektoré diela RKC poukazujú na význam tohto mena a jeho používanie. C)o je paradox a rozpor ,už vzhľadom k uvedenému.
-----------------------------------------------------
Chcem podotknúť ,že v Písme aj anjeli vystupujú ako "Jehova,Jahve", a vo svojej téme /je Ježiš anjelom/ som uvádzal dané pasáže. Ak by som bol vykladač ala RKC,alebo ako nejaký protestant,tak potom musím povedať ,že Všemohúci Boh je anjel. Čo je nezmysel. A tak,ak by aj Ježiš vystupoval ako "Jehova,spasiteľ,...atď/ nič to nedokazuje.
Ježiš,anjeli vystupovali v mene Boha a tak i preto boli označovaný ako JHVH. Príklad,...Jakob "zápasil s Bohom,JHVH",...ale "zápasil v skutočnosti s anjelom",....čo uvádza iná správa. A takýchto miest v Písme je viac.
Spomeniem iešte jeden príklad: V horiacom kry sa zjavil Mojžišovi Boh,JHVH,ale iná správa hovorí ,že to bol anjel. A tak z kontextu je úplne logické,že anjeli ,ktorí zastupovali Boha, mohli oprávnene používať jeho meno,lebo v jeho mene vystupovali a niesli od neho posolstvo,a podobne.
A aj preto dávať rovnítko,kde sú v NZ miesta ,kde je Ježiš označený ako ."boh,Boh,božský,adoní,spasiteľ", je len dôkazom náboženského diletantizmu a neznalosti biblickej reči! Aj keď by bol označený ako JHVH,stále by to neznamenalo,že je Všemohúci Boh/tak ako som to dokázal na daných príkladoch/.
Už som písal,že Písma všade v pôvodnom jazyku rozlišujú medzi Ježišom a Otcom, výrazmi: "Adonaj"/Otec,Všemohúci Boh/ a "adoní"/Ježiš,Boží syn/. Teda,kto je poctivý a pozná Písma ,nikdy si nemôže pliesť Boha Otca a syna a tvrdiť ,že Ježiš je Jehova,Boh.


9.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   12. 11. 2016, 18:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2016, 18:48 avatar
9,...nekecám! Ty len veríš v katolícku dogmu,nie v biblickú! Cirkevní otcovia,prví kresťania neverili v trojicu!


14.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   12. 11. 2016, 22:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

omega
   12. 11. 2016, 20:31 avatar
Na to ze na Slovensku je ich 0,1 % je ich tu na fore az prilis. Takisto protestanti sa niekedy drzia stareho slova Hospodin. V dnesnom vyzname Pán.

Takze Jehova je spravne Jahve
Súhlasí lea_pragmaticka1


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2016, 21:47 avatar
11,....hospodin môže mať aj význam krčmára,alebo hospodára. A to veľmi nevystihuje pravého Boha,ako jeho meno Jehova,alebo Jahve. Nie som proti tomuto menu,a je to úplne jedno,či ho voláme Jehova,alebo Jahve.
Aj kresťanov v prvom storočí bolo O.1% a nijak to neoslabilo ich silu!
A vieš rátať? Biblia hovorí: "....aby som zistil [konečný] súhrn, 28 ktorý moja duša neustále hľadala, ale nenašiel som [ho]. Jedného muža z tisíca som našiel, ale ženu som medzi tými všetkými nenašiel. 29 Hľa, iba toto som našiel, že [pravý] Boh urobil ľudstvo priame, ale oni sami si vyhľadali mnohé plány.“
Zisti si koľko je jeden z tisíca z 8 miliard a dostaneš počet JS na svete./pomôcka: 8 miliónov!/
  
"Pán,Hospodin" je nič-nehovoriaci titul. Omega,máš meno ktoré ťa robí známym v okruhu známych,blízkych,kolegov a ľudí všeobecne,.....páčilo by sa ti,keby si bol len nejaký pán,a niekto by chcel z tvojho života vymazať tvoje meno?


13.
označiť príspevok

Nadja žena
   12. 11. 2016, 22:09 avatar
Ste fakt srandovní, God, Dumnidză, Boh, Isten, Jumal, Ineškipaz, Dios, Nzámbe, a desiatky ďaľších slov vyjadruje v rôznych rečiach Boha, a vy sa tu hádate o dvoch troch výrazoch, ktorý je najsprávnejší  


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2016, 22:24 avatar
13,....to nie je vôbec "nasrandu". Odmietanie Božieho mena/a je jedno či Jehova alebo Jahve/ je otázka života a smrti!
Tu nejde o to aká bola presná výslovnosť Božieho mena,ale o to,či máme používať Božie meno,a či je správne že ho niekto vymazal z Písiem? Z vedeckých/archeologických/ objavov je úplne jasné a nespochybniteľné,že Božie meno sa v minulosti bežne používalo.
Nadja,ak by si ty napísala knihu pre ľudí,a vydavateľ by odmietol zverejniť tvoje meno na knihe,považovala by si to za správne? Alebo by si povedala : "Nech je sranda",........",na obálke nech je napísané iba"........-"Pani spisovateľka"? Vieš čo sú to autorské práva?


16.
označiť príspevok

Nadja žena
   12. 11. 2016, 22:28 avatar
Shagara, ale jedno je isté - Bibliu nepísal Boh, ale ľudia, a viacerí, veľa ľudí, no ale bol to iba príklad.
Ja vôbec nechápem, prečo by sa božie meno nesmelo vyslovovať, a dokonca ani to, ako by sa malo vyslovovať, vo všetkých náboženstvách bolo meno bohov v úcte, ale že by sa nesmelo vyslovovať? Neviem, ako na to židia prišli, ale z niečoho to muselo vyplývať, lenže je to zrejme historicky nevystopovateľné...


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2016, 22:39 avatar
16,....je to vystopovateľné,a ja som už o tom písal tému,alebo jeden ucelený príspevok. Mám ho i na internete na viacerých stránkach. V prvom rade to bolo odpadnutie židov od čistého uctievania a ich poverčivosť. Aj preto Boh dpvolil zničiť Jeruzalem a svoj chrám,....čo židia považovali za nemožné!
Dnes bolo objavených mnoho artefaktov,ktoré poukazujú,že Božie meno bolo i v Novom Zákone,a že v minulosti/keď sa židia držali Božích ciest/ bežne Božie meno používali. A to takmer v každej oblasti života,i pri bežných obchodných a spoločenských stretnutiach. Na internete nájdeš dosť dôkazov!
Pravdou je,že každý má nárok na meno,...dávame ho i naším zvieratkám,....a tak prečo ho nemôže mať Stvoriteľ neba a zeme? Je to priam neuveriteľné,že istí "ctitelia Boha" ho ignorujú a odmietajú!


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2016, 22:49 avatar
A Bibliu písali ľudia,ale ju "diktoval"   Boh.
Peter napísal:
„Nikdy nebolo proroctvo vyslovené z vôle človeka, ale ľudia hovorili z Boha, ako boli unášaní svätým duchom.“
Je to ako keď riaditeľ podniku diktuje sekretárke list,píše ho sekretárka,ale myšlienky sú od riaditeľa. 


19.
označiť príspevok

Pegas muž
   14. 11. 2016, 16:48 avatar
Lea máš pravdu, že sa tam nenachádza. Knihy v stredoveku prepisovali mnísi a z ich nesprávnych prepisov vznikali nesprávne anomálie...Hebrejské pomenovanie Boha tvoria štyri písmená hebrejskej abecedy JHVH (hebrejčina nemá samohlásky) a v rôznych jazykoch sa JHVH vyslovuje ako Jahve... a zlým prepisom sa začal neskôr používať výraz aj Jehova. Nesprávne pomenovanie Jehova si Ch.T. Russell zobral za alfu a omegu svojej dogmy Svedkov Jehovových ... Chcel byť skrátka cool  
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 22:18,  „Hanba, bratři Češi, že jste to dopustili!“ Hrnko popsal masakr vlasovců na Slovensku...
dnes, 22:17,  A aj tie jelene čo tu jebe furt. *06
dnes, 22:16,  Odtial pochadzaju najmä makro fotky.
dnes, 22:15,  Vie veľa, lebo má wiki a denník en, je to profík. *13*13
dnes, 22:14,  A co ty o tom vies? Ved ako tak precitas akurat napis na obchode. :-)))))))))) Viac ta mati...
dnes, 22:09,  Ondriaš keď začne ako o Katyňskom masakre sovieti nič nevedeli a iné zaujímavé príbehy...
dnes, 22:09,  Z ukradnutej pamäťovky ? *06*06
dnes, 22:08,  Ale mohol by nam napisat, ako "fotil" vlky v kotercoch. :-))))))))))))
dnes, 22:07,  Proste hajzel chlap !!!!!!!!
dnes, 22:07,  politik nosil iné plienky ako my, politik vie naše meno, neviem meno politika, on chce mená a...
dnes, 22:06,  Miňo, na rozdiel od vás, ouce, vie....
dnes, 22:06,  Je potrebné ho biť, nestačí, že ho bije život sám ? *06*06*13
dnes, 22:05,  A prečo nie, šak tetka má miesta dosť. Účinkujú Igor "Ty si kkt" Jurečka a...
dnes, 22:05,  "Akademik" z Haluzic sa ozval. :-))))))))))))))))) Slama mu z ciziem trci.:-)))))))))))))
dnes, 22:01,  Máme to trofeje v SAV ešte chýba Ondriaš *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13
dnes, 22:00,  Haluzicky prakokot nie je chlap. Chlap sa na svojho syna nevyserie. To dokaze iba tupe, hlupe...
dnes, 21:59,  Sadni si na kolajnice ono ťa to prejde
dnes, 21:57,  (3) PartOFgod, žiaľ, ten neodpustiteľný zločin holokaustu na židovskom národe bol, je...
dnes, 21:56,  Tak povedz kedy a kde ? Lebo prídem neohlásený !!!!!!!!!!!!!!!! *23*23*23*23*23
dnes, 21:55,  Vedel som že tvoj mentalny svet stale stojí na 10 rokoch . Ako by si doťahal 250 km ku mne...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Včera som bol chytrý, preto som chcel zmeniť svet. Dnes som múdry, preto mením sám seba.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(89 656 bytes in 0,241 seconds)