Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ježišove telo a Jeho krv v eucharistii.

70
reakcií
345
prečítaní
Tému 28. júla 2020, 22:25 založil tomas12345.

podobné témy:1.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   28. 7. 2020, 22:25 avatar
Protestanti vo veľkom kritizujú katolícku cirkev, ktorá chápe sviatosť eucharistie ako jedenie chleba a vína, pri ktorom sa doslovne osobne v chlebe nachádza Ježišove telo, a vo víne Ježišova krv.

Protestanti chápu Ježišove slová o prítomnosti Jeho tela v chlebe, ako symbolickú reč, a teda neveria v osobnú reálnu prítomnosť Krista v chlebi a Jeho krvi vo víne.

Protestanti chápu hlavný účel eucharistie, ako stretnutie cirkvi, lámanie a dobrorečenie pri lámaní chleba a pití vína, a ako spomienku na Pánovu večeru s apoštolmi.

Poďme sa teda pozrieť kto má pravdu, a aký je skutočný váznam eucharistie, či je to doslová prítomnosť a jedenie Ježišovho tela v eucharistii, alebo ide len o spomienku na poslednú večeru Ježiša s apoštolmi.

ARGUMENTY V PROSPECH JEŽIŠOVEJ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI V EUCHARISTII :
1) Evanjelium podľa Lukáša 22:19
"Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“
Poznámka : ": „Toto je moje telo" - aké telo ? Symbolické telo alebo doslovné telo? - "ktoré sa dáva za vás." - Rozumiem, v chlebe sa teda nachádza skutočné Ježišove telo a nie nejaké symbolické telo, pretože na kríži sa obetovalo ježišove skutočné telo, a nie telo symbolické

2) Evanjelium podľa Marka 14: 23-24
"23 Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili.24 A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých."
Poznámka : "Toto je moja krv novej zmluvy" - aká krv ? Symbolická či reálna krv ? - "ktorá sa vylieva za všetkých" - Rozumiem, v kalichu sa nachádza pravá Ježišova krv, pretože na kríži sa vylievala pravá Ježišova krv, a nie nejaká symbolická či duchovná krv.

3) Evanjelium podľa Jána 6: 45-59
45 U prorokov je napísané: »Všetkých bude učiť sám Boh.« A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. 46 Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. 47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. 51 Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ 52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ 53 Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ 59 Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume. 60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ 61 Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Jn 6, 62 63 Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. 64 Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. 65 A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ 66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili."

Poznámka : Ježiš niekedy hovoril v podobenstvách, no keď zástup nechápal, druhý krát im tu vysvetlil už priamo bez podobenstva a metaforických hračiek. Židia v 53 verši pochopili, že Ježiš hovorí o jedení svojho doslovného tela, no Ježiš im na druhý pokus nepodal priamy výklad, ale ten istý výklad , pričom pokiaľ Ježiš hovoril v podobenstvách a zástup niečo zle pochopil, hovoril priamo, no v tomto prípade zástup pochopil že Ježiš hovorí o jedení svojho doslovného tela, a Ježiš im aj druhý krát zopakoval to isté!!!
V 60 verši vidíme, že nielen farizeji, ale aj učeníci pochopili, že ježiš hovorí o doslovnom jedení Svojho tela. Ježiš svojím učeníkom druhý krát povedal, že význam Jeho slov sú "Duch a život", lenže ani po tomto druhotnom vysvetlení, ked už Ježiš nemohol hovoriť v podobenstve, Ježišovi učeníci stále chápali, že Ježiš hovorí o doslovnom jedení svojho tela a preto od Neho odišli a Ježiš ich nezastavil. Druhý krát hovoril Ježiš vždy priamo aby ho zástup pochopil, lenže zástup aj na druhý pokus pochopil, že Ježiš hovorí o doslovnom jedení svojho tela.

4) Evanjelium podľa Jána 6:53
"53 Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť ( žuvať, hrýzť, gr.TROGO) telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život."

Poznámka : V gréckom origináli je slovo "jesť" vyjadrené gréckym slovom "Trogo". Grécke slovo "Trogo" vyjadruje žuvanie, hryzenie. Pokiaľ ide o duchovné či symbolické jedenie Ježišovho tela, grécke slovo "Trogo" je azda ten najnevhodnejší výraz na opísanie duchovného jedenia Ježišovho tela. Grécke slovo "Trogo" sa používalo v antickom grécku vždy na opísanie doslovného jedenia, žuvania či hryzenia niečoho.

5) Prvý list Korintanom 11: 19-29
19 Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. 20 Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie Pánovej večere, 21 lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. 22 Nemáte vari domy, kde môžete jesť a piť? Alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. 23 Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 24vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ 25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ 26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28 Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.

Poznámka : V 27 verši sa píše, že kto by jedol chlieb alebo Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Pokiaľ by však chleba a víno predstavovali len Ježišove symbolické telo a symbolickú krv, ako sa človek môže previniť voči niečomu, čo je len symbolické ? Ako aj v iných častiach Písma vidíme, previniť sa dá len voči niečomu čo je konkrétne, pevné (napríklad previnenie voči Bohu, previnenie voči Zákonu) a nie niečo čo je symbolické a metaforické. V Písme nenájdeme udalosť, kedy by sa človek previnil voči niečomu symbolickému.

6) “26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28 Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie."

Poznámka : 29 verš nadväzuje na 27 verši a píše sa v nom, že kto je chlieb a pije víno a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Takže hlavný význam Pánovej večere nie je myslenie že ide o spomienku na poslednú večeru Ježiša s apoštolmi, ani lámanie chleba (hoci aj tieto veci sú dôležité a mali by sa zachovávať) ale rozoznávanie Ježišovho telav chlebe.

Pokiaľ by sa však Pánovo telo nachádzalo v eucharistii len nejako symbolicky, prečo by bola taká potreba rozoznávať Ježišove symbolické telo ? To nedáva zmysel !!!

7) "28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. 29 Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. 30 A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. 32 Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34 a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“

Poznámka : Je veľmi zaujímavé, že učeníci spoznali Ježiša práve vo chvíli keď Ježiš vykonal eucharistiu. Ježišovi učeníci teda uvideli Ježišove telo práve vo chvíli keď sa dotkli chleba (chleba sa v tom čase premenil na skutočné telo Ježiša). To naznačuje, že chlieb predstavoval skutočné Ježišovo telo. O tom, že učeníci v čase dotyku chleba uvideli hmotné Ježišove telo a nie nejaké symbolické, či duchovné telo svedčí Lk 24: 34-40 :

Evanjelium podľa lukáša 24 : 34-40
"34 a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ 35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. 36 Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ 37 Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. 38 On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte, že ja mám.“ 40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy."

Poznámka : Vidíme teda že išlo o skutočné hmotné Ježišove telo. Veľmi zaujímavý je 38 verš. V ňom Ježiš učeníkov prísne karhá, že vôbec premýšlali o Ježišovom tele ako o nejakom duchovnom tele. Ak sa však v eucharistii nachádzalo Ježišove duchovné telo, bolo úplne prirodzené predpokladať, že aj Ježišove oslávené telo bude nejakého duchového rázu, a preto by Ježiš sotva mohol svojim učeníkom niečo vyčítať.

Lenže keď Ježiš hovoril o svojom tele, vždy hovoril o svojom telesnom tele, u učeníkom to dopodrobna ozrejmil, a preto Ježiš tak veľmi vyčítal apoštolom, ako im len mohlo prísť na um, uvažovať o Ježišovom tele ako o duchovnom.


2.
označiť príspevok

Myslitel
   29. 7. 2020, 09:03 avatar
Rimska, akoze katolicka cirkev je zmatena sekta.
Berie symboliku slov Jezisa Krista, doslova.
Len decko vie chapat symboliku doslova.
Lenze, RKC nie je deckom. V tom je jej nebezpecenstvo.
Ona vsugerovala svojim clenom pojem 'bozie telo' existujuce v akejsi vysusenej oplatke za realitu.

Smutna to vec, a HANBA na katolika ako ty, lebo v stredoveku muselo doslova ZOMRIET VELA LUDI, ktori neprijali tento blud katolickej cirkvi za realitu.
Vraj Kristove telo v oplatke. Doslova Jeho telo.
Naozaj, len naivne decko vie tomu uverit.
RKC, ta neviestka, slusne povedane, o ktorej pise Biblia, skoro skonci.
Súhlasí stefan 5


3.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   29. 7. 2020, 09:28 avatar
Niekde v polsku kňazovi spadla oplatka...a premenila sa na mäso.....RKC sa musi utvrdzovať vo svojom blude....Dnes ak by papež nejakým zazrakom pochopil pravdu v tejto veci a oznamil by to svojim ovečkam...tak neviem, neviem, ale mal by velký problem, a ludia by ho vykopli z papežovania.....Je to hlboko v ludoch....a nedovolia sami sebe uvidieť pravdu.....nedokazu si ani len predstaviť, že tolke množstvo ludi žije v omyle....asi by ich to uražalo.....


5.
označiť príspevok

Myslitel
   29. 7. 2020, 10:19 avatar
Presne tak, vela katolikov by sa to dotklo, Ani sa necudujem.
Vela katolikov je vo viere lebo ich rodicia ich tak ucili.
Veria lebo ich rodicia tak verili.
Nadherna to vec.
Ale malokto z nich si precita svate Pismo.
A toto je smutna vec.

Ziaden z rodicov nie je vsemohuci, ani svaty, to z nas kazdy pochopi uz skoro pri 20-ke.

Ale nech je ako je, historicke zaznamy pisu, davy ludi upalili tucty Zidov, zdoraznim este raz, TUCTY zivych ludi, lebo ze vraj doma kladivom Zid mlatil ukradnutu suchu oplatku az kym z nej vraj netiekla Jezisova krv.
Tak daleko ten katolicky fanatizmus zachadzal.
Ja byt katolikom, HANBIL BY SOM SA.
A hlavne, dal by som si otazku, 'je toto Kristova cirkev?'.


8.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   29. 7. 2020, 14:57 avatar
5) Skôr by sa ta malo dotknúť že zámerne prehliadas 99% cirkevných predstavenych, ktorí sa pre Boha zriekli všetkého (kňazi, mnísi) a vytahujes tu malinké množstvo zlých katolíkov.

A ty si ten posledný kto tu má o niečom poučovať, ty si si ani riadne neprestudoval históriu indickej cirkvi, a už si sa tu bol do pŕs aka je indická cirkev protestantska.
Nemáš naštudované veci a to nielen v histórii, ale rovnako tak i v Biblii. Mal by si sa nad sebou zamysliet....


12.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   29. 7. 2020, 21:00 avatar
2) Odkedy ty určuješ čo vyplýva a čo nevyplýva z Biblie ? Kto ti dal autoritu na výklad Biblie ? No ukáž mi tie biblické verše, prečo by mal niekto práve teba počúvať. Nenájdeš ich!

A ty si ten posledný čo ma RKC niečo vyčítať. Ty duchovne zabíjaš zabíjaš tucty ľudí každý den, svojim prekrúcaním Písma a odklananím od katolíckej cirkvi!!! A duchovná smrť je najhoršia, pretože vedie kresťanov do pekla.


44.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 12:21 avatar
Ano mas pravdu duchovne smrř je najhoršia....bol som duchom mrtvy v RKC....Duchovne som ožil(znovuzrodil sa), až ked som vystupil z RKC a dal sm sa pokrstiř v kresťanskom zbore...Čo ty na to ha?   ......
Mojou autoritou su aj pastori, ktorí ma vedu k spravnemu pochopeniu písma.....Bohužial RKC zbludila z cesty a hrubým sposobom sa odklonila od písma.....Nahradzuje to modlarstvom, ritualmi....o marianskom sialenstve ani nehovorím.....


45.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 12:24 avatar
Taká balalajka, že ani sám tomu neveríš


46.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 12:32 avatar
Už toľko nešaškuj ty neznaboh....Ved nikto ťa nenuti veriť....   


47.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 12:34 avatar
Ešte že by ma nútil, to by SOM sa aj biť naučil


65.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   30. 7. 2020, 20:58 avatar
44 Kto dal tým tvojim pastorom právo na výklad Písma a učenie ?


66.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 21:04 avatar
Duch Svatý predstav si.....ludia dostavaju rhemy a zjavenia po celom svete....ak vieš o čom hovorím.....RKC po tie dlhe roky bola zjavne pod nadvladou satana....ked vystrajala neskutočne zverstva.....
Súhlasí Osvietený


67.
označiť príspevok

hokejis muž
   30. 7. 2020, 21:05 avatar
mufíkovi sa zjavuje Putin


68.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   31. 7. 2020, 00:32 avatar
66) To môže povedať každý, aj Enaxnay, aj ja môžem to isté povedať, a ako mi potom dokážeš že nemam pravdu ? Tadeto cesta nevedie.

Právo na výklad dostali výlučne biskupi a "starší" ktorých apoštoli ustanovili aby pásli Božie stádo Si 28:20. Je to také nepochopiteľné ?


69.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   31. 7. 2020, 00:37 avatar
44) Tvojich pastorov neustanovili apoštoli, sú to teda len falošní učitelia, ktorých si ti hľadáš aby ti šteglili uši, pretože neprijimas tých biskupov, ktorých ti apoštoli určili.

Pavol o tom hovoril biskupovi Timotejovi - " Príde čas keď neznesú zdravého učenia, a začnú si hľadať ucitelov, ktorí im budú steglit usi"

No čo Ondrej, už ti povedali tvoji učitelia to čo chces aby ti z Biblie povedali?


4.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 7. 2020, 09:44 avatar
tak vždy, keď budete jesť tento CHLIEB a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27Kto by teda jedol CHLIEB alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho CHLEBA a pije z kalicha
Tomáš, nechal si sa oklamať. Kde tam vidíš niečo iné ako chlieb?
Pán káže jesť chlieb a piť víno, ako pripomienku a nie čarovať s oplatkami
Čítaním Písma cez RKC okuliare sa nikam nedostaneš


7.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   29. 7. 2020, 14:53 avatar
Ty si ten úvodný príspevok nečítal, že ? Inak by si takto nemohol argumentovať. Všetko som v úvodnom príspevku vysvetľoval, takže keď sa chces vyjadrovať, vyjadruj sa priamo k argumentom spomenutým v úvodnom príspevku...


6.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   29. 7. 2020, 14:51 avatar
No hej, zas a znova všetci protestanti reagujú na všetko možné, len nie na to o čom je téma. Ale je mi jasné, že keď nevedia argumentovať, tak odbacaju od temy.


9.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   29. 7. 2020, 17:29 avatar
dostal si tu prispevky k teme, len nie na tvoje konštrukty....
Je zabavne sledovať, ako sa utvrdzuješ v katolickych dogmach   


10.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   29. 7. 2020, 17:42 avatar
podľa tvojejlogiky su prispevky ku teme len suhlasy s tebou....nesuhlasy, už nie su príspevky k teme....


11.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   29. 7. 2020, 20:58 avatar
10 Ak by si bol úprimný, priznal by si si, že vždy reaguješ na všetko možné, len nie na povodnu tému. Napríklad založím stránku kde vymenúvam argumenty o krste detí, a ty namiesto toho aby si diskutoval a vyjadroval sa priamo k mojim argumentom, začneš písať niečo o založení RKC Konštantínom. Proste reaguješ na všetko možné, len nie na aktuálnu tému.
A to nielen ty, ale aj Myslitel, Stefan, Zuzka. Azda s výnimkou Shagary, ktorý ako jediný reaguje priamo na tému.


13.
označiť príspevok

djjaro muž
   29. 7. 2020, 21:07 avatar
Na mna si zabudol som proti vsem       


14.
označiť príspevok

djjaro muž
   29. 7. 2020, 21:08 avatar
Tomas YEB uz na to handrkovanie a Nenechaj si skakt ani MNOU po hlave
maj si svoju vieru a drz sa jej lebo pre tvoje chappanie -tak ako ti je dane je to pre teba najlepsia volba teda rkc     


15.
označiť príspevok

djjaro muž
   29. 7. 2020, 21:10 avatar
Ako ja by som bol aj ticho len viac obhajujes cirkev ako svoju vieru v Krista     


16.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   30. 7. 2020, 10:01 avatar
Tomáš.... toto si napísal :... katolícku cirkev, ktorá chápe sviatosť eucharistie ako jedenie chleba a vína, pri ktorom sa doslovne osobne v chlebe nachádza Ježišove telo, a vo víne Ježišova krv.

Ja som odpísal, že Písmo učí, že sa nejedná o doslovne telo, ale stále sa jedná o chlieb. Mohol by si napísať, kde som nepísal k téme?

Jasné, všetci protestanti sú hlupáci, že? Nepoznajú Písmo, že?
Asi existovali pislednych 400 rokov hlúpe protestantske štáty, ako Anglicko,Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, USA a múdre a vyspelé katolícke štáty, ako Portugalsko, Španielsko, Mexico, Paraguaj, Filipíny, Poľsko atď....  

Nahodicka, že?
Ale taká je pravda. Kde vstúpila noha papezencov, tam všade bola len bieda, hlad a bolesť.
A platí to aj pre Slovákov. Po tom, ako odmietli Štúra, tak majú lepšie vzory.
Hlinku, Tisa a im podobných.
Súhlasí ondrej61


17.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 10:07 avatar
Aj Slovensko je katolicky štat bohužiaľ.....a ku Marianskemu fanatizmu, tiež nemá daleko.....
Súhlasí stefan 5


18.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   30. 7. 2020, 10:16 avatar
Presne tak
Súhlasí ondrej61


19.
označiť príspevok

hokejis muž
   30. 7. 2020, 10:20 avatar
Našťastie Slovensko nie je sektársky štát


20.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 10:24 avatar
tvoje videnie vo všetkých otazkach je fascinujuce ty domotane ruske teľa   


22.
označiť príspevok

hokejis muž
   30. 7. 2020, 10:26 avatar
si bludár a plný zloby vraj "znovuzrodený"


21.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:25 avatar
Máme len zopár bláznov, čo sa počľapkali vo vode a už si myslia, že sú za vodou


23.
označiť príspevok

hokejis muž
   30. 7. 2020, 10:27 avatar
počľapkaj sa aj ty a budeš "znovuzrodený"


25.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:28 avatar
Nepotrebujem to ku šťastiu

Boh ma má rád takého aký SOM, aj keď som práve špinavý


24.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 10:28 avatar
ano spravne sa pokrstili a boli pokrstení D.S.
Bohužiaľ je to naozaj malo ludi....je to vdaka obludnej RKC, ktora drži ludi v zajati a nedovoli sa im takto spravne porkstiť.....a bohužial nie su nasledne pokrsteni D.S........


26.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:28 avatar
ChvalaBohu, že len pár ľudí sa zbláznilo


27.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 10:29 avatar
teba ako nznaboha to nemusi vôbec trapiť....   


28.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:35 avatar
MŇA to teda trápi, lebo čím viac bláznov je okolo MŇA, tým horšie sa mi žije


29.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 10:38 avatar
bez Boha sa ti naozaj zle žije ako to tak vypadá


30.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:41 avatar
Boha do toho nepleť

Boh plače, keď vás vidí ako sa hádžete o zem a nezmyselne pri tom bľabocete


31.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 10:44 avatar
Ludia toho nabľabocu, navzajom sa dezinformuju....z toho Boh plače .....


32.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:45 avatar
Boh plače keď stvoril rozumné bytosti a oni pri tom stvárajú také pochabosti, že sa hádžu o zem a nezmyselne pri tom bľabocú


33.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 10:48 avatar
ty v Boha neveríš....boh krsti ludi svojim duchom....je to "blabot" maleho dieťata, ktore sa znovuzrodilo.....su to nadprirodzene veci....Telesný človek nechape duchovným veciam.....
1Kor 2,14
Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.


34.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:49 avatar
Ale dobre chápem, že rozumný človek by nemal stvárať také hovadiny


35.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:50 avatar
Ale to by som od vás, bláznov asi veľa chcel


36.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 10:51 avatar
1Kor 1,19
Veď je napísané: Zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím.

1Kor 1,20
Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo?


37.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:52 avatar
Jojo, obrátil, preto robíte také hovadiny, že sa hádžete o zem a nezmyselne pri tom bľabocete


38.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 10:55 avatar
pri týchto veciach ludia nepozeraju na svoju dôstojnosť.....Boh aj takto skuša ludí....overuje si ich pýchu.....Pyšny clovek to nedovoli....


39.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:55 avatar
To nie je o pýche

Ale o tom či si sa zbláznil načisto alebo nie


40.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 10:57 avatar
je to o pyche a dostojnosti....Ty si ži vo svojej mudrosti a dostojnosti....len aby ti z toho nepreskocilo....nakolko viem, že maš nejake problemy s psychikou.....


41.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 10:58 avatar
Nuž zažil SOM kadečo, ale to neznamená, že zo seba dobrovolne budem robiť šaša


42.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 11:01 avatar
straž si svoju dostojnosť.....a pýchu....nedovol aby si blabotal a bol pokrstený D.S.....čo si ludia len pomyslia?   


43.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 11:30 avatar
Čo by SOM si sám o SEBE pomyslel, kebyže sa správam jak kokot


48.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 12:35 avatar
no spravaš sa tak v naboženských temach    


49.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 12:36 avatar
Ty tomu prd rozumieš


50.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 12:39 avatar
viera v Boha nie je programovanie....Ak by som ťa mal napodobniť, tak mudrujem v temach o programovaní.....mudruj tam kde tomu rozumieš....aby si nevypadal ako kokot.....


51.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 12:40 avatar
Ako kokot vyzerá ten, ktorý sa hádže o zem a nezmyselne pri tom bľaboce


52.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 12:49 avatar
nerozumieš tomu a nešaškuj...pozeraš na to ako telesný človek......


53.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 12:49 avatar
Rozumiem tomu, prosto im jeblo v gebuli


70.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   31. 7. 2020, 01:02 avatar
Štefan, však ale reaguj priamo na moje úvodné argumenty. Potom ty odpoviem ja na tvoje argumenty.

Určite je logickejšie že Bibliu správnejšie vyložili prví kresťania, a to obzvlášť tí čo v Ježišovej dobe žili a boli učeníkmi apoštolov a biskupmi prvých apoštolských cirkvi (cirkevní otcovia) než nejaká banda samovykladacov obyčajných ľudí bez teologického vzdelania v 16 storočí.

Keď sa ti zdá pravdepodobnejšie že Boh to zariadil tak, aby sa pravda skrývala 16 storočí v tajnosti, a odhalila sa až po 16 storočí Lutherom, ktorý počas života menil svoje náboženské presvedčenie ako ponožky.

Pavol povedal že apoštolské cirkvi sú stĺp a opora pravdy, tak sa toho drž. Kebyže to povie o Lutherovej cirkvi, už by si sa tu denno denne bil do pŕs, že to o vás Pavol povedal, ale keď to povedal o apoštolských cirkvách, tak to už odrazu ignoruješ.

Riadne prekrucas to Písmo. Zamysli sa nad sebou

Boh nám


54.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 12:55 avatar
Su uplne zdraví a šťastní....   


55.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 12:56 avatar
A navyše aj trochu jebnutí

Radosť žiť


56.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 12:59 avatar
Ano maju radosť zo života...nepotrebuju žiadne ukludnujuce medikamenty.....   ....Žiju s Bohom


57.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 12:59 avatar
Jo a preto sa hádžu o zem a nezmyselne pri tom bľabotajú


58.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 13:01 avatar
Heheh, to od radosti

Psychiater by si na nich zgustol


59.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 13:06 avatar
Na tebe si zgustol.....


60.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 13:06 avatar
Hádzať sa o zem a nezmyselne pri tom bľabotať - jasný prípad pre psychiatra


61.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 13:10 avatar
nepotrebuju psychiatra, na rozdiel od teba   


62.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 14:00 avatar
A veruže potrebujú, aby sa nehádzali o zem a nezmyselne pri tom nebľabotali


63.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   30. 7. 2020, 14:06 avatar
na rozdiel od teba nepotrebuju...   


64.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   30. 7. 2020, 14:23 avatar
Jasne, že potrebujú, lebo sú jebnutí a preto sa hádžu o zem a nezmyselne pri tom bľabocú


71.
označiť príspevok

elemír muž
   3. 8. 2020, 23:19 avatar
No dobre, ale čo ak predsa len ???? Že by bol ježiš taký humorista, že by nás chcel krmiť nejakými kravinami. ???
Na zábavu tohoto druhu tu máme predsa dosť iných umelcov. Ježiš je ten, čo povedal: ak povieš tomu vrchu, aby sa zdvihol a šiel do mora, tak to urobí a nemusíš mať vieru väčšiu ani ako horčičné semeno.To nebolo prvý krát, čo lámal chlieb pri stole a kolkí ho práve poznali pre toto lámanie chleba. Ale pri poslednej večeri nielen že lámal, ale dokonca prikazoval: toto robte n a moju pamiatku. A kolkí mu to neuverili a neveria dodnes? Ja neviem, načo sa títo spoliehajú ???? Na pár viet, ktoré si vybrali z evanjelia a ostatné ich nezaujíma ??? To znamená, že sa ítia inteligenčn vyššie ako ježiš ?
Ale to je potom obrátený rebrík hodnôt, ktorý sme si nechali nasáčkovať do naších duší od samého satana.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 12:22,  Nadja- to povedz umelcom a takým idealistom ako je -era-. Asi si dosť dobre nerozumieme v...
dnes, 12:22,  Ale áno, píšem, ale nie v zmysle: "Musím ťa presvedčiť". Píšem len preto,...
dnes, 12:20,  Fašista Kasafran, tým, že neustále opakuješ svoje bludy, si verným nasledovateľom Goebellsa.
dnes, 12:19,  (46) J.Tull, musím Ti pripomenúť, aby si si spomenul na veľmi staré, ale stále platné a...
dnes, 12:19,  Fašista Kasafran, prečo trpíš bludom, že ide o sionfašistické názory?
dnes, 12:19,  Áno, lenže niekto potom tú odpoveď nenájde a iný nájde.
dnes, 12:19,  -era-, vážne mi stále píšeš len - "neveríš tomu a tomu? OK, nič sa nedeje. Si...
dnes, 12:16,  No a keď ťa opustia, tak začneš riešiť otázku NAČO ŽIŤ ;)
dnes, 12:16,  no jo, len prečo dovolil tomu najvychytralejšiemu hadovi sa k nám priblížiť a zvádzať...
dnes, 12:13,  EnaXnaY - túžba je niečo, čo plní spoločenskú objednávku. Keď to tak nie je, potom...
dnes, 12:12,  35) to jo, však to aj má byť zmyslom pôvodne, ale vieš čo sa píše v Písme, že ľudia...
dnes, 12:12,  Napísal som, čo som napísal. A tiež som napísal, že tvoja túžba, aby som ťa ja...
dnes, 12:10,  46 - Chytil si sa slova Tuzba? Toto si pochopil z mojho komentara? Naozaj? Tuzit po niecom...
dnes, 12:10,  Nadja na tvoju otázku by mohla byť takáto odpoveď. Takto chápané umenie je bohapustá...
dnes, 12:10,  Hrozný stav je, keď ťa opustia všetky túžby.
dnes, 12:09,  31) to je pravda, nadja, i keď ja by som pridala aj žiť pre Boha, pre mňa je to...
dnes, 12:08,  -era-, vari si nepísal v množnom čísle:"aby to ostatní", podobne v mojom...
dnes, 12:07,  Havranko, ja si myslím, že materiálne podmienky na to netreba... spoliehanie sa na ne nevedie...
dnes, 12:05,  havran, čítaj dôsledne a nedomýšľaj si. Napísal som : "bojuje za", to jest,...
dnes, 12:02,  No, v tom je celý ten fígel - ja ho vôbec NECHCEM presviedčať. Veď ja mu stále píšem...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Je potrebné usilovať sa o to, aby každý videl a vedel viac, ako videl a vedel jeho otec a ded.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(184 596 bytes in 0,249 seconds)