Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Je Ježiš anjel?

237
reakcií
3949
prečítaní
Tému 16. mája 2015, 08:26 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 5. 2015, 08:26 avatar
Je zaujímavé porovnať si výzor jedného z?významných anjelov (pravdepodobne Gabriela), ako ho opísal Daniel v?10. kapitole a?vzkrieseného Pána Ježiša, tak ako ho opísal apoštol Ján v?1. kapitole Zjavenia. Podľa dvoch zmienok o?Gabrielovi z?knihy Danielovej 8:15-16 a?9:21, môžeme predpokladať, že muž, ktorého Daniel opisuje v?10. kapitole je buď Gabriel, alebo muž (anjel), ktorý Gabriela k?Danielovi poslal (Dan. 8:16) vyložiť mu videnie. S?istotou však môžeme povedať, že to nie je Michael, pretože o?Michaelovi toto knieža hovorí. Daniel ho?opisuje takto: „A pozdvihol som svoje oči a?tu som uvidel muža oblečeného do ľanového rúcha, boky prepásané opaskom z?čistého zlata“(Dan. 10:5). Vzkriesený Ježiš Kristus (archanjel) je opísaný podobne: „A keď som sa obrátil, uzrel som sedem zlatých svietnikov a?uprostred svietnikov podobného Synovi človeka, odetého v?dlhé rúcho a?prepásaného cez hruď zlatým pásom“(Zj. 1:12b-13). Zásadnejší rozdiel je len v?tom, že jeden má zlatý pás na bokoch a?druhý na hrudi. Mimochodom aj siedmi anjeli v?Zjavení 15:6 „Boli oblečení do čistého skvúceho ľanu a?cez hruď boli prepásaní zlatým pásom.“ Ďalej anjelovi (zrejme Gabrielovi) „Telo žiarilo ako chryzolit a?jeho tvár sa blyšťala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, jeho ramená a?nohy, ako lesklá meď a?zvuk jeho slov, ako hlas celého zástupu“(Dan. 10:6). Vzkriesený Ježiš Kristus (archanjel) mal „oči ako ohnivý plameň, nohy podobné mosadzi vo vyhni rozžeravenej a?hlas ako zvuk mnohých vôd. ...Tvár mal ako slnko, keď svieti vo svojej sile“(Zj. 1:14b,15,16b). Keď si skúsime týchto dvoch predstaviť podľa toho, ako ich opísali Daniel a?Ján môžeme skonštatovať, že ich opis sa takmer zhoduje. Najväčší rozdiel je v?tom, že vzkriesenému Kristovi „vychádzal z?úst ostrý dvojsečný meč“(Zj. 1:16a), čo znázorňuje autoritu a?moc, ktorú dostal od svojho Boha len on, aby svojím slovom súdil národy. Aj siedmi anjeli v?Zjavení 15:6 podľa Jánovho stručného opisu vyzerajú tak, ako vzkriesený Kristus (archanjel), no nedostali autoritu a?moc ako on, pretože jeho pomazal Boh olejom radosti nad jeho druhov (iných anjelov). Podobný opis má aj mocný anjel v Zjavení 10:1-3, ktorého stotožňujú so vzkrieseným Kristom aj viacerí zo zástancov trojice. „A videl som iného mocného anjela zostupovať z?neba, zahaleného oblakom a?s?dúhou na hlave. Tvár mal ako slnko, nohy ako ohnivé stĺpy a?v?ruke mal otvorený zvitok. Pravou nohou sa postavil na more, ľavou na zem a?zavolal mohutným hlasom, ako keď reve lev.“ Na rozdiel od vzkrieseného Krista v?1. kapitole nemá v?ruke 7 hviezd, ale otvorený zvitok a?namiesto meča vychádzajúceho z?úst má na hlave dúhu. Dúha v?biblickej symbolike predstavuje zmluvu, takže tu nie je Kristus predstavený ako sudca, ale ako anjel - sprostredkovateľ zmluvy (Mal. 3:1). Tým že stojí na mori aj na zemi je ukázané, že vďaka zmluve, ktorú sprostredkoval dostane vládu nad zemou a?morom. Nie je však rovný Najvyššiemu Bohu pretože na neho, ako na vyššieho od seba prisahal: „Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori a?na zemi, zdvihol svoju pravicu k?nebu a?prisahal na toho, ktorý žije na veky vekov,“(Zj. 10:5-6). Podobne „pozdvihol svoju pravicu k?nebu a?prisahal na živého na veky...“ aj muž v?ľanovom rúchu v?Danielovom videní (Dan. 12:7). Na rozdiel od nich Najvyšší Boh keď dával Abrahámovi zasľúbenie „nemal na koho väčšieho prisahať, tak prisahal sám na seba...“(Žid. 6:13). Z toho môžeme vidieť jasný rozdiel medzi Všemohúcim Bohom a?inými aj keď veľmi významnými nebeskými poslami. Výrazná podobnosť anjela opísaného v?Danielovi 10:5-6 zrejme Gabriela a vzkrieseného Krista (archanjela Michaela), ako v?1. kapitole Zjavenia tak aj v?10. a?tiež siedmych anjelov v?15. kapitole svedčí o?tom, že všetci sú duchovnými bytosťami zrodenými v nebi a?všetci Božími poslami, bytostne oddelenými od samotného Boha. Žiadny verš z?Biblie však ani len nenaznačuje, že by ten najvýznamnejší z?nich mal byť časťou, alebo osobou nejakého tajomného trojjediného božstva. Ale skôr to, že jeden z?nich má poslanie (pomazanie) oveľa významnejšie od ostatných (Žid. 1:9)

Viac tu://jedinyboh.webnode.sk/news/je-archanjel-michael-totozny-s-jezisom-kristom-/


4.
označiť príspevok

Sloven muž
   16. 5. 2015, 09:13 avatar
Nie je, je Božím Synom, časťou Boha Otca, Božou láskou...
Súhlasí stefan 5


16.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 5. 2015, 19:34 avatar
Bájka o Michaelovi je starý adventistický blud,ktorý jehovistom ako ich ešte pomotanejšej odnoži náramne vyhovuje.
V Danielovi sa o Michaelovi píše,ale píše sa tam aj o Božom synovi,ktorý je vo vnútri horiacej pece spolu s Danielom a jeho druhmi a chráni ich od ohňa.Zaujímavé,že tam ho Michaelom Daniel nenazýva.
Toto,čo učia adventisti a jehovisti je bohorúhačstvo n-tého rangu.Kristus nie je prvorodený,ale jednorodený,jeho dni nemajú počiatku a život konca.
Všetko bolo stvorené skrze neho a pre neho,takže je logické,že anjeli sú jeho služobníkmi.
Kristus nemôže byť anjel,lebo "kto vidí mňa,vidí otca"-to je jeho odpoveď,keď učeník chcel vidieť Boha-otca.
"Ja a otec sme jedno".Budeš tvrdiť,že aj Boh je anjel?
Boh ho volá Otec večnosti,Knieža pokoja,Mocný Boh...
Inde: Tvoj trón ó Bože....
Kristus nemôže byť anjel,lebo jako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. a je jasne identifikovaný s Jahvem v SZ
-jako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje
-Lebo Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd oddal Synovi
Tu sa píše,že syn bude súdiť.A kto súdi podľa SZ? JAHVE.
--Pán Ježiš prehlásil o sebe,že je dobrý pastier,atd /J,10/
-žalm 23-Hospodin je môj pastier
A tuto je verš,ktorý sa ti asi páčiť nebude-Pán Ježiš požaduje rovnaké uctievanie,aké má Boh:
--aby všetci ctili Syna, jako ctia Otca---keby bol len šéfom anjelov,asi by to bolo rúhavé,nemyslíš?

Mimochodom v tom odkaze,ktorý si tu dal autor nehovorí,že to tak je,ale že to tak s NAJVAČŠOU PRAVDEPODOBNOSŤOU je.A to je rozdiel.


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 5. 2015, 21:19 avatar
Stafan,...používaš naivnú argumentáciu:"Ja a Otec sme jedno". Aj kresťania majú byť "jedno"....a predsa nie sú súčasťou trojice.
Ak by som použil metódu tvojho dokazovania,tak potom by som si Písmom vedel dokázať hocičo. Ale ja tak s Písmom nenarábam.
Teba nepresvedčí ani fakt,že kresťania do konca 3 storočia odmietali trojicu a verili ,že Ježýiš je podriadený Otcovi a že je "Pánov anjel".
Na dalšie tvoje úvahy nereagujem/sú len prekrútením textov/,pretože už som to vysvetľoval. A vôbec dané texty nič nedokazujú.
Už len úvaha,že Ježiš nie je "prvorodený,ale jednorodený" stojí za nobelovú cenu. Ved je to jedno a to isté. Povedz,aký je rozdiel ked Izák je "monogenes",....a ked Ježiš je "monogenes"? Žiadny,...obaja sú prvorodenými synmi! Prečo by malo byť "monogenes" v prípade Ježiša iné,ako u iných "monogenes",ktoré nájdeš v Písme?
A čítaj danú stránku,a tam sa dalej už s istotou poukazuje ,že Ježiš je anjel. Tých pasáži v Písme je toľko,že niet o tom pochyb. Tak ho vnímali i cirkevní otcovia v prvých rokoch kresťanstva.


18.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 5. 2015, 21:37 avatar
Naivný si "svedok"hlavne ty,lebo zobeš z ruky tým,ktorí na tebe zarábajú a ešte im aj veríš.Ak ťa ani to neťuklo,že všetky tieto úžasné nové náboženstvá /adventizmus,jehovisti,charizmatici / prišli z USA,kde majú hlavnú živnú pôdu,potom ti už asi niet rady.
-kde v Písme je,Ježiš je Pánov anjel?
-daj potom Nobel.cenu aj Jánovi,lebo ten vo svojom evanjeliu tvrdí,že je jednorodený.
Ja ti dávam dôkazy z Písma.ty z nejakých priblblých vašich príručiek a "úvah".Tak si to sám preber.

Na dalšie tvoje úvahy nereagujem.....
Napíš,že nevieš ako máš reagovať,lebo píšem PRAVDU,ktorá je v Písme.
Píšeš o mne celkom urážlivo,možno si si ma pomýlil s nejakou babkou u ktorej si zazvonil s kufrom strážnych veží.
Toto video možno poznáš.Tento to na rozdiel od teba pochopil.
http://www.youtube.com/watch?v=WReMbLFgcPQ Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

sta2rky muž
   16. 5. 2015, 08:32 avatar
Čo je to, keď ľudia uvažujú nad "vymysleninami" tak ako keby boli realitou? Odpovedám - blúznenie.


140.
označiť príspevok

Anti-ruwolf muž
   28. 5. 2015, 00:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

Karola žena
   16. 5. 2015, 08:32 avatar
Ježiš je mylologická postava.
V tej dobe si ľudia nedokázali vysvetliť dnes bežné fyzikálne zákony..,a prisudzovali normálnym javom zázrak apod../ s výnimkou starého Egypta)


141.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 5. 2015, 00:30 avatar
"Mytologická postava",ktorá dokázala tak ovplyvniť ľudstvo,histoŕiu,a nazeranie človeka na svet. Cˇudné,...hlavne ak vieme,že taký človek vraj údajne neexistoval. To by bol ten najväčší zázrak.
Len škoda,že ten dnešný svet sa nevyvíja správnym smerom,ale sa potáca k istému neodvratnému koncu. Nejak to nie je v súlade s evolučnou teoriou. Prečo? Kde je chyba?


5.
označiť príspevok

fajer
   16. 5. 2015, 09:53 avatar
Ježiš je rozprávková postavička ako Janko Hraško alebo Aladín...je to droga pre menej inteligentných...asi tak...
Súhlasí d0d0...best


7.
označiť príspevok

Sloven muž
   16. 5. 2015, 09:58 avatar
a fajer je hlupák, a pripomína mu to niekto dookola?


8.
označiť príspevok

fajer
   16. 5. 2015, 10:02 avatar
ale som trafil čo...


11.
označiť príspevok

Sloven muž
   16. 5. 2015, 10:13 avatar
hej, opäť po vlastnej gebuľi....


26.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 5. 2015, 22:16 avatar
Fajer,...inak povedané,...ty si ten viac inteligentný? Nuž,ak je tomu tak,...tak zbohom Slovensko! Máme to múdru generáciu a hlavne slušnú!


6.
označiť príspevok

ranexil muž
   16. 5. 2015, 09:56 avatar
Skoda ze sa neda napisat pravda. Duha je vlastna kazdemu clvoeku, staci vidiet auru a uzries ju. Aj duha bola okolo tronu spominana. Staci aby si uzrel laskaveho cloveka a farby duhy uzries. Z popisov skor vychadza charakter danych osob.
Zlaty pas okolo hrudi je vlastny vysokemu stupnu laskavosti clvoeka, kedze aktivna cakra srdca ziari do zlata. A je dost jedno v co ten clovek veri, ale zvycajne veria v Boha a nekonencne dobro a tak sa aj spravaju.
Dalej enviem coby som dodal. Iba to, ze to zlato je asi prejavom pritomnosti ducha svateho pri nich.


9.
označiť príspevok

fajer
   16. 5. 2015, 10:04 avatar
len škoda že auru nevidno, to ked si prdneš, každý vie že si jedol fazuľu....


10.
označiť príspevok

ranexil muž
   16. 5. 2015, 10:08 avatar
ale vidno, a je to dost jednoduche, dokonca aj pre teba fajer.


12.
označiť príspevok

fajer
   16. 5. 2015, 10:30 avatar
netáraj....


13.
označiť príspevok

ranexil muž
   16. 5. 2015, 12:27 avatar
shagara.
ja som si povodne nevsimol nadpis. Takze o tvojej otazke.
Ak si pozries vyznamy mien Gabriel , Michael a dalsi. Tak vies, ze vzdy ide o pritomnost boziu. Len pozorovatel to nazval roznymi nazvami. Tie mena su iba opisne.
Michael...je zhruba v preklade, ktosi ako Boh. Alebo, kto je ako Boh, ci Bohu podobny
Gabriel - Boh je silny, resp. Bozia sila, ci neico v tom zmysle
Takze podla mna je to stale ten jeden len pozorovatel iny, ci iank premyslajuci.
My sme nauceni vsetko triestit jak hlupaci.


23.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 5. 2015, 21:54 avatar
Ten text zo Zjavenia a z Daniela je tak veľavravný,že tú "podobnosť" si musí všimnuť každý. O koho by tu išlo,ak nie o Ježiša.
To verili aj prvotní kresťania. Až Augustín a spol,to zmenili. Ono ako konvertovaný pohan sa vyžíval v triádach a vo filozófii.
Kde bola tristo rokov trojica? Prečo uzrela svetlo sveta až v 4 storočí, a za dramatických okoľností?
A myslíš,že Konštantín bol dobrý teolog,kresťan,...pretože aj on mal značný podiel na tejto náuke?/Konstantínus magnus-stránka/
A mám za to,že meno-"Kto je ako Boh",..je veľmi výstižné meno pre Božieho syna.


233.
označiť príspevok

veriaci-4
   8. 7. 2015, 18:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.234.
označiť príspevok

veriaci-4
   8. 7. 2015, 18:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.235.
označiť príspevok

veriaci-4
   8. 7. 2015, 18:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.236.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 7. 2015, 18:59 avatar
Veriaci.......233.....máš pravdu! Dajú sa tieto slová prekrútiť na trojicu. Ved aj ja som presvedčený ,že mám Božieho ducha a Kristovú myseľ. A myslíš si,že som rovný Bohu? Nie,...som len nedokonalý človek.
Odpoved je v týchto textoch:........19 Ježiš im odpovedajúc riekol: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Syn nemôže nič robiť sám od seba, ale iba to, čo vidí robiť Otca. Veď čokoľvek On robí, to isté robí aj Syn.
Ján 8:28
28 Preto Ježiš povedal: „Keď raz vyvýšite Syna človeka, potom spoznáte, že som [to] ja a že nerobím nič sám od seba, ale práve tak, ako ma naučil Otec, tak hovorím.
Kolosanom 1:15
15 On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený celého stvorenia;
Hebrejom 1:3
3 On je odleskom [jeho] slávy a presným znázornením jeho bytosti a udržiava všetko slovom svojej moci; a keď spôsobil očistenie za naše hriechy, posadil sa po pravici Majestátu vo výšinách.
Teda,...tu sa píše ,že Ježiš dokonale odrážal Otcovú osobnosť a tak nám zjavil svojho Otca. Aj dnes sa hovorí: "Aký Otec,taký syn". A to platí aj na tvoj text. Nič tam nie je o trojici. Nikde sa tam nepíše,že traja bohovia sú si rovní,že sú všetci vševediaci a nesmrteľní.
Ak Písma tvrdia,že "ježiš je viac ako anjeli"/parafráza/.....tak len poukazuje,že zdedil znamenitejšie meno ako oni,pre svoje vykupiteľské dielo. Ved,ak by bol samotným Bohom,....nebolo by treba poukazovať,že je vyšší od anjelov.
To,čo som tam vyčítal,je to,.....že ,naozaj Ježiš bol dokonalým obrazom svojho Otca. Toť vsjo!


237.
označiť príspevok

veriaci-4
   8. 7. 2015, 19:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

anonymný_koník muž
   16. 5. 2015, 12:28 avatar
Anjel je v podstate to isté, ako my ľudia. Len v tej inej „dimenzii" či ako to nazvať. Síce ich nevidíme, ale majú nám veľmi podobné vlastnosti...Ježiš nie je anjel, to by si ho ponížila, keby si toto tvrdila


15.
označiť príspevok

fajer
   16. 5. 2015, 15:19 avatar
Ježiš bol alkoholik ktorému zobrali pilotný preukaz, tak musel odovzdať krídla, ti si o tom nevedel...ved stará mať spomínali...


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 5. 2015, 21:47 avatar
Fajer......diskutuj,klad vecné dôkazy,....ale neurážaj! Týmto len poukazuješ na úbohosť človeka,ktorý /...ako sám proklamuješ,.."si nad vecou,...a že ateizmus tiež vedie k hodnotám"/,.....nerešpektuje ,to čo tvrdí. Si potom pokrytec,a človek ktorý sa vyžíva len v ponižovaní tých ,ktorí v niečo veria? Si s tým spokojný? Napĺňa ťa to?
Ja poznám slušných ateistov,...ale ty k ním nepatríš. Musíš byť niečim veľmi handicapovaný/poznačený/,ked sa vŕšiš na Bohu a tých ,ktorí v neho veria. Ale Boh nie je na vine,..."možno" len tvoji rodičia,ktorí ťa nenaučili slušnosti a úcte.
Súhlasí anonymný_koník, Wolfe


238.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 7. 2015, 19:08 avatar
Anonymný koník....anjel je daľeko vyšší ako človek. Ak píšeš to,čo píšedš ,tak si úplne vedľa. Anjeli sú vínimoční v tom,že sú dokonalí a že sú duchovné bytosti,bez hmotných obmedzení. Preto nerozumiem,čo to vlastne píšeš. Jeden anjel dokázal za noc zabiť 180 000 Asýrskych vojakov,a ich moc je veľmi veľká,a preto porovnávať ich s ľudmi,je viac ako nerozumné!
A výrazom ,že Ježiš je Boží syn,..........sa on sám neponížil. Tým Ježiš tvrdil ,že je poslaný Bohom a že plní jeho vôľu,a že je anjel. Boží synovia v Písme sú totiž anjeli. Už som to dokazoval viac krát. Preto aj o anjeloch sa píše ako o -"Božích synoch".
Ak by bol Ježiš Boh,tak by to o sebe povedal. Aj trinitárske slovníky tvrdia,že nič také v Biblii nie je,ani slovo trojica sa tam nenachádza.
„Nicejský koncil zasadol 20. mája 325 [n. l.]. Konštantín mu sám predsedal, aktívne riadil rokovania a osobne navrhol... rozhodujúcu formuláciu vyjadrujúcu vzťah Krista k Bohu vo vyznaní, ktoré vyšlo z koncilu, že je ‚jednej podstaty s Otcom‘... Biskupi, zastrašení cisárom, s výnimkou dvoch vyznanie viery podpísali, mnohí z nich do značnej miery proti vlastnému presvedčeniu.“ (Encyclop?dia Britannica, 1970, 6. zväzok, strana 386)


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 5. 2015, 21:39 avatar
Anon,.koník-----Ježiš je "posol",teda angelos,anjel. Tých dôkazov je nesmierne veľa v Písme. Postupne ich odhalím. Tomu verili i prvotní kresťania.
Napríklad-Justín Mučeník píše....V?Dialógu s?Tryfónom vysvetľuje: „Existuje... ďalší boh a?Pán, ktorý je podriadený Tvorcovi všetkého, ktorý je tiež nazvaný ....Anjel, .....pretože on oznamuje ľuďom to, čo si Tvorca všetkého – nad ktorým niet žiadného iného Boha – želá oznámiť im.."
-----------------------------------------------------------------------

Iný príklad........Ďalším neprekonateľným problémom pre veriacich v trojicu je slovo Najvyšší, ktoré je použité v Biblii výhradne na Boha Otca. ,,Ty Jahveh si ten Najvyšší nad celou zemou, veľmi si vyvýšený nad všetkých bohov“(Žalm 97:9). Ak by chcel niekto argumentovať, že Pán Ježiš je časťou, alebo osobou tohto Najvyššieho Boha, môžem uviesť verše, ktoré to vyvracajú. Keď prorokoval anjel Gabriel Márii o dieťati, ktoré sa jej má narodiť, povedal jej: ,,On bude veľký, a Synom Najvyššieho sa bude volať“ (Luk. 1:32). Tiež démoni vedeli kto je Najvyšší Boh, pretože posadnutý kričal na Pána Ježiša: ,,Čo ti je do mňa Ježišu, Synu Boha Najvyššieho?“ (Mar. 5:7) Z týchto veršov jednoznačne vidíme, že Syn Boží je niekým iným, ako je Najvyšší Boh. Ten, kto je Synom Najvyššieho nemôže byť zároveň tým, koho je Synom, teda Najvyšším Bohom.
Samozrejme,za predpokladu ,že používame rozum a logiku.


52.
označiť príspevok

Wolfe muž
   17. 5. 2015, 15:57 avatar
Anjelov je myriady, preco by bol Jezis prave jeden najvyssi?
Kolko anjelov sa narodilo z cloveka?
Súhlasí milky945


21.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 5. 2015, 21:48 avatar
Ale aspoň si vtipný : Ježiš je "posol",teda angelos,anjel. Tých dôkazov je nesmierne veľa v Písme. Postupne ich odhalím.

Prečo nie naraz?Lebo je toho tak veľa?
Alebo preto,lebo sú to hlúposti?
Ten odkaz tu už znova nedávaj,ani z toho nečerpaj,nie je tam nič ani naznačené a nieto ešte nejaký dôkaz.Sám autor toho paškvilu píše že je to len s "najväčšou pravdepodobnosťou."


24.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 5. 2015, 22:06 avatar
Stefan,čítaj dalej,....tam už je iné konštatovanie. A pre mňa daná stránka,je len pomôckou,aby som nemusel dlho písať. A pochybujem že je to stránka JS.
Ja svoje poznanie zakladám na komplexnom štúdiu i iných vecí,....hlavne Písma a histórie kresťanstva.
Pamätaj,...náuka o trojici,je náuka RKC,....nie je to biblické zjavenie. Teda,asi obľubuješ Katechizmus RKC a ich nebiblickú tradíciu?
A aj cirkevní otcovia z 2 storočia boli hlupáci,a nevedeli čo tvrdia?
A čo je podla teba význam slova -"angelos",...ak nie posol? A Ježiš seba označuje ako -"posla" a Boh ho označuje za anjela:
".Posol zmluvy
1 Pozrite, pošlem svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou. A náhle vojde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a Anjel zmluvy, po ktorom túžite. Ajhľa, prichádza! Hovorí Jahve nebeských mocností. 2 Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? "
Nenájdeš teológa,ktorý tieto slová nevzťahuje na Krista!....ON JE -"ANJEL ZMLUVY" !!!
Alebo pochybuješ aj o slovách Jahveho? On sám to tvrí,...a nehovoril o sebe,ale o synovi.


28.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 5. 2015, 22:52 avatar
Milky to napísal aj za mňa/22/."A ktorému z anjelov povedal kedy: Seď po mojej pravici...."
Shagara,skôr či neskôr zistíš,že nič z toho,čo hlásaš v Písmach nie je.Potom čo?
Ak máš pravdu ty,tak ma čaká večné odlúčenie,smrť a potom nič.Teba život na zemi.
Ale ak mám pravdu ja,tak to budeš mať horšie.
Slovo večný je pri slovách život aj oheň /muky/ v gréčtine rovnaké.
Zamysli sa nad tým,nikdy nie je neskoro prejsť na pravú vieru.


30.
označiť príspevok

milky945 muž
   16. 5. 2015, 23:05 avatar
28: Večný / neuhasiteľný oheň je Boh, nie peklo. Oheň symbolizuje božiu prítomnosť a to veľa krát v Písme okrem gehenny. Ale v Gehena určite nemá večný oheň, ktorý by horel stále, aj keď by dávno spálil objekty.
Súhlasí stefan 5, Wolfe


33.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 5. 2015, 23:22 avatar
Áno chyba.Išlo o večné muky a večný život
Mt 25,46 I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
v oboch prípadoch je použité to isté grécke slovo - ???????-ai?nios /večný/


22.
označiť príspevok

milky945 muž
   16. 5. 2015, 21:53 avatar
Ježiš je väčší ako ktorýkoľvek anjel, teda nie je anjel, viď napr. Hebr 1.

Hebr 1,4:
... stanúc sa o toľko výtečnejším od anjelov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni. 5 Lebo ktorému z anjelov povedal kedy: Môj Syn si ty; ja som ťa dnes splodil? A zase: Ja mu budem Otcom, a on mi bude Synom?6A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí: A nech sa mu klaňajú všetci anjelia Boží! ... .8Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek veku, a berla tvojho kráľovstva berlou priamosti.

Hebr 1,13:
A ktorému z anjelov povedal kedy: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh?
Súhlasí stefan 5


25.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 5. 2015, 22:13 avatar
Písma vyzdvihujú jeho zásluhu/výkupné,poslušnosť/ a preto je vyvýšení nad anjelov. Je ich -"knieža",je i archanjelom,...vodcom anjelov.
Ved práve tu je zrovnávaný Milky s anjelmi,ale s dovetkom,čo som napísal v úvode.
Písmo píše: "Boh ho povýšil". Ak by sme verili v trojicu/rovnosť/,tak potom by už po danom povýšení myusel byť Kristus väčší ako Otec,...a to nie je pravda.
Syn tvrdil presne opak:"Môj Otec je väčší ako som ja". Ako chápete tieto slová potom? Tak,že Kristus je Boh,je rovný Jahvemu?
Klamal Kristus,ked tvrdil opak? Ale zavádzajú trinitári? Ako vnímaš,že "hlavou Krista je Boh"? Je Ježiš sám sebe hlavou?
Dovolí ti to rozum,logika?


29.
označiť príspevok

milky945 muž
   16. 5. 2015, 22:53 avatar
Ja neverim v trojicu / trojičný princíp, tie písma poznám.


32.
označiť príspevok

milky945 muž
   16. 5. 2015, 23:22 avatar
aha, toto je skôr pokračovanie témy o / proti trojici ako o anjeloch, som až teraz pochopil  


27.
označiť príspevok

milky945 muž
   16. 5. 2015, 22:50 avatar
Nemám teraz moc času, tak zareagujem len v krátkosti.

Ježiš je:
1. syn boží
2. syn človeka / posledný adam, ktorý zomrel za naše hriechy
3. dedičom dávidovho trónu, bude vládnuť zemi na zemi (o tom chystám tému)

Je niečo z toho niektorý anjel? Nie, nič z toho.


31.
označiť príspevok

Krištof
   16. 5. 2015, 23:13 avatar
Z knihy Kauza Kristus aj o tom, prečo bol vtelený Ježiš niekedy menší než Otec:

"Druhé riešenie je akási forma vyprázdnenia, čo vystihuje grécke slovo kenosis. Toto vychádza z druhej kapitoly Listu Filipanom, kde nám Pavol hovorí, že Ježiš ,svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za niečo, čo by mal využívať' - takto by sa to malo prekladať - ,zriekol sa tejto hodnosti'..."
To sa mi zdalo akési nejasné. „Mohli by ste to bližšie objasniť?" požiadal som ho. „Čo presne znamenalo spomínané ,vyprázdnenie'?"
Zjavne som sa dotkol horúceho zemiaka. „To je dobrá otázka", odvetil prikývnutím. „Počas stáročí ľudia na to odpovedali rozlične. Napríklad: ... Podľa iných sa nevzdal svojich atribútov, vzdal sa používania svojich atribútov, a teda prijal isté obmedzenia. To sa mi už celkom pozdáva, aj keď boli momenty, keď to nerobil. Odpúšťal hriechy spôsobom, ktorý prislúcha iba Bohu, čo je atribút božskosti. Ďalší dospeli k záveru, že sa zriekol zvrchovaného používania svojich atribútov. Myslia tým, že konal ako Boh, keď mu jeho nebeský Otec k tomu dal výslovný príkaz. Takéto ponímanie sa mi zdá omnoho výstižnejšie. Problém je v tom, že večný Syn v istom zmysle vždy koná podľa Otcových príkazov, čo nikdy nemožno obísť. Ale aj tak sa mi to zdá výstižnejšie." ...
„Prísne vzaté", pokračoval, „druhá kapitola Filipanom nám nehovorí, čoho presne sa večný Syn Otca zriekol... Zjavne ide o vyprázdnenie, ale týka sa jedného z ústredných tajomstiev kresťanskej viery - vtelenia. Máme do činenia s beztvarým, nehmotným, vševedúcim, všadeprítomným, všemohúcim Duchom a konečným, hmatateľným, fyzickým, času podriadeným stvorením. V úsilí vysvetliť, ako sa ten prvý stal druhým, nevyhnutne musíme zostať stáť pred tajomstvami. A tak sa časť kresťanskej teológie zamerala ani nie tak na úsilie celkom to vysvetliť, ale na pokus o jasnú a racionálnu syntézu na základe rovnakého prístupu ku všetkým skúmaným miestam biblického textu." ...
Ak je vtelenie skutočnosťou, neprekvapuje, že ho naša konečná myseľ nedokáže úplne pochopiť. Videlo sa mi, že akési Ježišovo dobrovoľné „vyprázdnenie sa", teda zrieknutie sa zvrchovaného používania svojich atribútov by mohlo rozumne vysvetliť, prečo sa počas svojej pozemskej existencie vo všeobecnosti neprejavoval ako vševedúci, všemohúci a všadeprítomný, aj keď Nový zákon jasne tvrdí, že mal všetky tieto vlastnosti.

ZODPOVEDÁ JEŽIŠ PORTRÉTU BOHA?
• Je vševedúci: V Evanjeliu podľa Jána, v kapitole 16, vo verši 30 apoštol Ján Ježišovi odpovedá: „Teraz vieme, že vieš všetko."
• Je všadeprítomný: V Evanjeliu podľa Matúša, v kapitole 28, vo verši 20 Ježiš vraví: „Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta", a v kapitole 18, vo verši 20: „Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi."
• Je všemohúci: V Evanjeliu podľa Matúša, v kapitole 28, vo verši 18 sú zaznamenané Ježišove slová: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi."
• Je večný: Úvod Evanjelia podľa Jána, prvá kapitola, prvý verš o Ježišovi vyhlasuje: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh."
• Je nemenný: V Liste Hebrejom, v trinástej kapitole, vo verši 8 sa píše: „Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky."
Starý zákon používa na vykreslenie tohto Božieho portrétu pojmy ako Alfa a Omega, Pán, Spasiteľ, Kráľ, Sudca, Svetlo, Skala, Vykupiteľ, Pastier, Stvoriteľ, darca života, ten, čo odpúšťa hriechy či ten, čo hovorí s božskou autoritou. Je fascinujúce pozorovať, že Nový zákon aplikuje každé jedno z týchto vyjadrení na Ježiša. Ježiš to všetko zhrnul slovami zaznamenanými v Jánovom evanjeliu, v kapitole štrnásť, vo verši sedem: „Ak ste ma poznali, budete poznať aj môjho Otca." Voľný preklad by znel: „Keď sa pozriete na obraz Boha načrtnutý v Starom zákone, uvidíte moju podobu."


34.
označiť príspevok

Lemmy muž
   16. 5. 2015, 23:27 avatar
Adam Roman: „Nemá zmysel vážne analyzovať pochybné texty a o udalostiach, ktoré popisujú hovoriť tak, ako keby sa naozaj stali.“

Strobelova „Kauza Kristus“ adam.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


35.
označiť príspevok

Krištof
   16. 5. 2015, 23:35 avatar
Antiteista a antikresťan Adam Roman je pravdepodobne v dôsledku svojho antiteizmu a antikresťanstva zaujatý, takže tieto veci nedokáže posudzovať objektívne


38.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 00:40 avatar
Prečo nikto nespochybňuje Sokrata,Aristotela ...a pod? Hádaj čím to bude? Prečo ateista ,ktorý neverí v Boha,chce dokázať iným,že Boh neexistuje,že Písmo je nepravdivé...atd?
Ja,ak by som neveril v Boha,tak sa teším zo živata,a Boha neriešim! Prečo tá vaša snaha,....nerozumiem jej?!
Ja úplne chápem,že prečo mnohí neveria/a neposielam ich preto do pekla/,prečo sa rozhodli inak ako ja,ako veriaci v Boha.
A nechcem im ani brať ich názor,...ak veria ,že Boh neexistuje,tak nech si tak veria. A ani nemám morálne právo,tvrdiť ,že sú zlí,hlúpi.....a podobne. A nechcem ich ani nasilu niekam vtlačiť/to by bolo kontraproduktívne/,...ale len sa zamyslieť,čo ponúka ateizmus,a čo viera v Boha a nad tým,...aké dôkazy kto predkladá.
Je veľa -"Strobelovcov",...tak ako tých veriacich -"Strobelovcov",...a kto/čo/ rozhodne,kto má pravdu?
Všetko je o našej psychike,vlastnostiach,pokore,intelektuálnej poctivosti hľadania...tie rozhodujú, a nie intelekt samotný.


39.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 00:49 avatar
Krištof-boduješ... ........................"Vševedúcnosť"!
-------------------------------------------------
A teraz podme k tým nepravdám!
Ježiš je "Vševedúci".....Nie je!!!!!!!
Dôkaz....: Všimnime si ešte raz pozorne slová z ktorých vyplýva, že okrem Otca o tom dni a hodine „nevie nikto“. Ak by bol Duch svätý samostatnou osobou, platilo by to, že „nevie“ aj pre neho? Isteže platilo, veď je tam jasne napísané: „iba sám Otec“. A práve v tom je pre veriacich v trojicu neprekonateľný problém, pretože Pavol napísal, že „...Duch skúma všetko aj hlbiny Božie. Veď ktože z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nikto nepozná, iba Duch Boží“(1.Kor. 2:11 ). Jednoducho povedané, tak ako vie duch človeka čo je v človeku, tak Duch Boží vie všetko čo je v Bohu. Ťažko by tu však niekoho napadlo, že duch človeka by mal byť inou osobou ako človek. Pre veriacich v trojicu je to problém, ktorý nedokážu vyriešiť, pretože ak by bol Duch svätý samostatnou treťou osobou, rovnou Otcovi, musel by o tom dni a hodine vedieť. Pán Ježiš však povedal, že o tom dni a hodine „nevie nikto ...iba sám Otec“ a vieme, že on neklamal. Ak by to Duch svätý nevedel, nemohol by byť rovný Otcovi v poznaní všetkého, ako zástancovia trojice veria. Ak veríme, že Duch svätý je Duch Boha Otca - súčasť jeho bytosti a teda nie iná tretia osoba, tak určite vedel, pretože to vedel Boh Otec a čo vie Boh, to vie aj jeho Duch, čo vie človek, to vie aj jeho duch, ako sme si už vyššie ukázali. Boh to však nezjavil svojím Duchom Synovi a Syn to nemal ako inak vedieť. A tak vidíme, že hoci bol Syn naplnený Božím Duchom (plnosťou Božstva), nestal sa súčasťou Boha ako bytosti. Veď Syn bol naďalej vo všetkom úplne závislý na svojom Otcovi. Príklad...:Povedal: „Ja nič nemôžem robiť sám od seba. Ako počujem, tak súdim, a môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal (Ján 5:30-31). Ako to,..."že nemôže nič robiť sám od seba"? Nie je Všemohúci Boh? NIE !!!
Aj tu vidno,že poslúcha Boha Otca. A nie naopak. Ak je tak v Písme uvedz to Krištof. A to aj po vzkriesení a pobyte v nebi,....stále je podriadený Otcovi.


43.
označiť príspevok

Krištof
   17. 5. 2015, 01:39 avatar
"Ak by bol Duch svätý samostatnou osobou, platilo by to, že „nevie“ aj pre neho?"

Ježiš tam nerozlišoval medzi Otcom a Duchom sv., ale medzi sebou (Synom) a Otcom. Boh Otec je Duch, povedal Ježiš. A zároveň o Otcovi hovoril, že je "svätým Otcom". Takže iste je Otec svätým Duchom (aspoň v určitom zmysle). Ale tam rozlišoval medzi sebou a Otcom, Ducha svätého tam vôbec nemenuje, hovorí iba, že to nevie Syn, len Otec. A to zas súvisí s tým, čo je vysvetlované v príspevku, na ktorý si reagoval, "prečo bol vtelený Ježiš niekedy menší než Otec"


46.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 02:28 avatar
Krištof...šikovná výhovorka. Ale nie je dobré,ked prehliadaš ducha. Musel brať v potas aj ducha,...ved tu ide o rovnosť,vševedúcnosť.
Ono,k Ježiš napríklad niečo také povedal,tak musel to potom asi naprávať/čo v Písme ale nie je/,...asi takto:"Viete,duch to vie,len som ho nespomenul/ale len Krištofovi/,pretože ja na túto pravdu reagujem aj na inom mieste,teda,že iba Otec všetko vie",.....Preto Krištof,lebo ja som citoval aj iný text,kde sa píše ,že iba Otec vie všetko. Ani tam sa duch nespomína.
Tak to je aj s výrokom-"Môj Otec je väčší ako som ja". Aj tam musel Ježiš vysvetlovať poslucháčom:..."Viete,v skutočnosti to tak nie je,ja som len teraz na chvílu odložil svoju božskú podstatu/pretože som v tele/,....ale inak som plnohodnotný Všemohúci Boh aj s Otcom a Duchom"...."Tak prepáčte ,že som zavádzal!" Je to logické Krištof?
A Ježiš musel byť menší ako Boh,ako anjeli,pretože to tvrdí Písmo.....:
A poznáš Krištof túto zásadu?:...." A menší nesporne dostáva požehnanie od väčšieho". Kto požehnal,pomazal Krista?
A ako mohol byť Ježiš Boh,ked Písmo tvrdí,že je "maličko nižší od anjelov". A to,dokonalý človek je. A tým bol Kristus na zemi.
Teda,Ježiš bol stále menší od Otca a stále aj je.
Otcova nadradenosť nad Synom, ako aj skutočnosť, že Otec je odlišnou osobou, je tiež vyzdvihnutá v Ježišových modlitbách. Napríklad pred svojou smrťou sa Ježiš modlil: „Otče, ak si želáš, odním tento pohár [potupnú smrť] odo mňa. Ale nech sa nedeje moja vôľa, ale tvoja.“ (Lukáš 22:42) Ak by Boh a Ježiš boli „vo svojej podstate jedno“, ako to tvrdí náuka o Trojici, ako by mohla byť Ježišova vôľa, čiže želanie, odlišná od vôle jeho Otca? — Hebrejom 5:7, 8; 9:24. Vieš to Krištof?
-----------------------------------------------------------
V časopise The Living Pulpit z roku 1999 sa v čísle o Trojici písalo: „Niekedy sa zdá, akoby sa každý domnieval, že náuka o Trojici je štandardným kresťanským teologickým učením,“ ale ako dodal článok, táto náuka nie je „biblickým názorom“.
Som toho istého názoru.


49.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   17. 5. 2015, 07:55 avatar
Shagara,tuto je trošku problém--veď je tam jasne napísané: „iba sám Otec--a konkrétne na tomto verši by som nestaval žiadne konštrukcie.Je totiž sporný.Toto vyplýva len z novších prekladov.

King James / 17 stor /-- But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only
Bible kralická / 16 stor /--O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj

takže vidíme,že zo starších prekladov nevyplýva,že by o tom Syn nevedel.


40.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 01:04 avatar
Krištof......a jeho predstava ..."večnosti Krista".
--------------------------------------------------------------
Ako chápeš potom vyjadrenia typu:...."počiatok tvorby Božej,...bola som splodená,stvorená,....jednosplodený,.....prvorodený celého stvorenstva,....atd"?
Ak Ježiš získal nesmrteľnosť/po vzkriesení/ od Otca,....ako mohol byť večný?
"9 Vieme totiž, že Kristus teraz, keď bol vzkriesený z mŕtvych, už nezomiera; smrť už nad ním nepanuje." Rim.6:9
Nesmrteľnosť je niečo,čo definuje jedinca,ktorý nikdy nezomiera,....a Kristus zomrel,...aj ked len na tri dni.
A ak by nezostal verný Otcovi,tak by i zomrel natrvalo.
Ježiš je síce-"Večný Otec"/po Adamovi-zástupný/,....ale to poukazuje na jeho večnosť do budúcnosti,...a nie na jeho splodenie ,počiatok,ked dostal dar života od Otca. Aj cirkevní otcovia poukazovali,že -"bol čas ked syn neexistoval".


42.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 01:27 avatar
Krištof......je Ježiš Všemocný?
------------------------------------------------------------
Nuž, podľa Písma Všemocný Boh je Jehova a Ježiš je jeho Syn. Neboli si rovní predtým, ako Ježiš prišiel na zem, ani počas jeho pozemského života, a Ježiš sa nestal rovným svojmu Otcovi ani po vzkriesení do neba. (1. Korinťanom 11:3; 15:28)
------------------------------------------------
Dôkaz....:Ako Ježiš reagoval, keď dvaja z jeho apoštolov vyjadrili túžbu po významnom postavení? Povedal im: „Nie je to mojou vecou posadiť vás po mojej pravici a po mojej ľavici, ale patrí to tým, pre ktorých to pripravil môj Otec.“ (Matúš 20:23) Ale keby bol Ježiš Boh, nebola by to potom lož? Tým, že sa Ježiš podriadil Tomu, ktorý má väčšiu právomoc ako on, dal nádherný príklad skromnosti a ukázal, že nie je rovný Bohu. A teda že nie je Všemocný.
----------------------------------------------------
„Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a vášmu Bohu.“ (Ján 20:17) Ježiš o sebe nehovoril ako o Bohu; .......o Bohu hovoril ako o inej osobe. Ježiš jasne rozlišoval,kto je Všemohúci Boh.
----------------------------------------------------
„Nehovoril [som] sám od seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi dal prikázanie, čo mám povedať a hovoriť.“ (Ján 12:49) Ježišovo učenie nebolo jeho; pochádzalo od Otca. Ak by bola pravda o trojici,...tak by nutne bolo učenie Boha Otca,aj učením Kristovým. Boh je len jeden.
------------------------------------------------------
Ak by bol Ježiš Bohom, ku komu sa modlil, keď bol na zemi? (Matúš 14:23; 26:26–29) Ježiš určite nepredstieral, že sa s niekým rozpráva! Modlil sa k Všemohúcemu Bohu,svojmu Bohu a Otcovi. Cˇítal si Kristof,že by sa Otec modlil k Ježišovi? Alebo ho poslúchal? Sotva.
-------------------------------------------------------
Už som spomenul,že Ježiš nevie kedý príde koniec.
Vidíme tu jasný rozdiel medzi poznaním Otca a Syna. Veriaci v trojicu tu obvykle namietnu, že Syn to nevedel preto, lebo bol človekom. Takéto vysvetlenie však nemôže obstáť, pretože aj keď už bol Ježiš vzkriesený a apoštoli sa ho pýtali: „Pane či už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraelovi?“ On im však odpovedal: „Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil vo svojej vlastnej právomoci,“(Sk. 1:6-7 )
Aj tu vidíme,že Ježiš nevie a nemôže všetko,...ale že tú "právomoc" má len jeho Všemohúci Boh,a Otec.
----------------------------------------------------------------------
Apoštol Pavol pripomína, že „hlavou Krista [je] Boh.“ (1. Korinťanom 11:3) Biblia ukazuje, že v blízkej budúcnosti, „keď mu [Kristovi] bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom“. (1. Korinťanom 15:28)
Krištof,...ako chápeš ,že "hlavou Krista je Boh"? Tak ,že hlavou sám sebe? Je to logické?
A máš dojem,že Všemohúci Boh sa musí niekomu podrobovať?
---------------------------------------------------------------------
Je zjavné, že Ježiš nie je Všemohúcim Bohom. Preto hovoril o svojom Otcovi ako o ‚svojom Bohu‘. (Zjavenie 3:2, 12; 2. Korinťanom 1:3, 4)


36.
označiť príspevok

Krištof
   16. 5. 2015, 23:50 avatar
Michael L. Brown, PhD. vyrástol v židovskej rodine a je vyštudovaný znalec hebrejských písem Starej zmluvy. V istom rozhovore rozpráva o tom, či mal alebo nemal byť Kristus božský podľa hebrejských písem. Je tam vysvetlené, prečo sa neuvádza v Písme priamo, len nepriamo, že Kristus je Boh ako súčasť Trojice. Moje poznámky v hranatých zátvorkách:

"Tak sa pozrime, čo hovoria fakty. Rozhodne sú verše, ktoré poukazujú na jeho božský pôvod. Avšak myslite na to, že Židia boli prísni monoteisti, a bolo by to totálne nepochopené, keby boli vyhlásenia o božstve Mesiáša príliš explicitné... Dávidovský kráľ bol opísaný ako náramne vysoko vyvýšený a vládnuci. Viaceré paralelné opisy sú použité ako pre Boha, tak pre tohoto vyvýšeného kráľa: ľudia budú chváliť Boha a ľudia budú chváliť kráľa, ľudia budú slúžiť Bohu a ľudia budú slúžiť kráľovi, ľudia sa budú klaňať Bohu a ľudia sa budú klaňať kráľovi.
A Žalm 110, 1 hovorí: 'Výrok Hospodina môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici.' To je veľmi vysoká pozícia. [Porovaj s Ježišovými slovami v súvislosti s tým v Mk 12, 35, 37: "Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?... Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?"] A tá postava v Danielovi 7 - Syn človeka - je veľmi vyvýšený, prichádza pred Boží trón, je uctievaný, dostáva zvrchovanú moc a autoritu a jeho kraľovanie je večné. [Pozri Daniel 7, 13-14] Byť uctievaný, mať zvrchovanú moc, byť večný - to mi znie celkom ako Božie atribúty. A pravdaže, Ježišov obľúbený výraz pre seba samého je Syn človeka, a to proroctvo z Daniela 7 vztiahol priamo na seba. (Mk 14, 62)
A čo je ešte explicitnejšie, Žalm 45 hovorí o Mesiášovi-kráľovi: 'Tvoj trón, ó Bože, stojí na večné veky.' (ROH) Boh pomazáva tohto kráľa, ale aj kráľ samotný sa nazýva Elohim, čo je hebrejské slovo pre Boha. To je veľmi dôležité. Vieme o tom, že Elohim môže niekedy označovať ľudských sudcov alebo anjelov, ale nazvať nejakého jednotlivca Elohim v tomto kontexte, to je už sila.
Izaiáš 52, 13 hovorí, že ten služobník bude 'vyvýšený' a 'vyzdvihnutý'. U Izaiáša sa tieto slová používajú iba vzťahom na Hospodina. A ešte priamejšie v Izaiášovi 9, 5 dostáva kráľ rôzne mená, vrátane 'mocný Boh' a 'večný Otec'. [Iz 9, 5: "Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja."] Takže tu máte kráľa, mesiášsku postavu, opisovanú ako Boha."
"Ľudia tej doby teda očakávali božského Mesiáša?"
"Nie, nebolo to skôr ako prišiel Ješua a potom sa obzreli späť na hebrejské písma a povedali: 'Ach, takže takto to je!' Pri spätnom pohľade sa to stalo omnoho jasnejšie...
Je celkom zrejmé, že je iba jeden Boh, ale tak sa zdá, že vo svojej jednote je akýsi komplexnejší. Na jednej strane on vládne zo svojho trónu v nebi, a zároveň na druhej strane je prítomný tu na zemi. [Tj. keď bol Ježiš na zemi.] Sú prípady, keď sa on sám ukáže, hoci inde Biblia hovorí, že Boh je duch a nikto ho nemôže vidieť. Dám vám niekoľko príkladov. V Genesis 18 sa Jahve a dvaja anjeli zjavia Abrahámovi. Jákob videl Boha tvárou v tvár. (Gn 32, 30) A Izaiáš hovorí: 'Videl som Pána.' (Iz 6, 1) Exodus 24, 9 hovorí: 'Potom vystúpil Mojžiš, Áron, Nábád i Abíhu a sedemdesiati starší spomedzi Izraela. Uvideli Boha Izraela.'"
Skočil som mu do reči: "Nebolo to iba nejaké videnie?"
"Nie, pretože 11. verš hovorí: 'Boh nezdvihol ruku proti popredným Izraelitom.' To mi nepripadá ako videnie. Takže koho to všetci títo ľudia videli, ak nemohli vidieť Boha a predsa videli Boha? Nemohol to byť Syn? ... Áno, ja verím, že to bol on. Nová zmluva nám na to vrhá viac svetla - Boh je komplexný vo svojej jednote a tento jeden Boh sa nám dáva poznať ako Otec, Syn a Duch. Otca nikto nikdy nevidel. Syn je ten, ktorý ho zjavuje a dáva ho poznať a ktorý vzal na seba telo a krv. Takže v istom zmysle slova sa Boh nestal obyčajným človekom, ako hebrejské písma vravia s dôrazom. Ale môže sa dať poznať v tele s krvi? Môže zostúpiť dolu k nám, kým naďalej tróni v nebi?
Toto vysvetľuje, ako je možné všetky tieto veci povedať o Bohu súčasne. Je zaujímavé, že rabíni prišli s inými vysvetleniami, ako môže byť Boh nedotknuteľný a neviditeľný a predsa dotknuteľný a spoznaný. Jedným z ich pojmov bola Šechina, čo označuje Božie prebývanie na zemi. Boh povedal v knihe Exodus 25, 8: 'Nech mi urobia svätostánok, aby som mohol prebývať medzi vami.' Jeden rabín mi povedal: 'Takže Ježiš bol ako chodiaca Šechina - tak tomu veríte?' 'Presne tak,' potvrdil som mu to.
A v hebrejsých písmach vidíme aj zmienky o Božom slove. Slovo je niečo, čo vychádza od neho, a predsa nie je ním samým. V knihe Genezis vidíme, ako Boh stvoril všetky veci svojím vysloveným slovom - a Žalm 33, 6 priamo hovorí: 'Hospodinovým slovom boli utvorené nebesá.' Jeho slovo je dokonca hodné chvály. Žalm 56, 5 hovorí: 'V Boha, ktorého slovo chválim, v toho Boha dúfam.' Targumy, čo sú aramejské parafrázy hebrejských písem, používajú výraz Memra, čo znamená 'Slovo'. Napríklad namiesto toho, aby povedali, že Hospodin prehovoril k Mojžišovi, to vyjadria frázou: 'Slovo Hospodinovo prehovorilo k Mojžišovi.'
A teraz poďme do evanjelia Jána 1 a nahraďme Memra za Slovo: 'Na počiatku bolo Memra, to Memra bolo u Boha a Memra bolo Boh. A Memra sa stalo telom.' Takto sa Boh približuje k nám. Bol vo svätostánku a teraz je v Ješuovi, v ktorom sa spája božstvo s človečenstvom. Hoci Boh zostáva neviditeľný, hoci zostáva transcendentným Bohom a nie človekom, predsa sa zjavuje v plnej miere v telesnej podobe.
Ak by Ján jednoducho napísal: 'Boh sa stal ľudskou bytosťou,' vyvolalo by to mylný dojem, že Hospodin už prestal napĺňať celý vesmír a vládnuť v nebi, že opustil svoj trón a presťahoval sa sem ako niektoré z pohanských božstiev. Namiesto toho Ján hovorí, že to bolo božské Slovo, ktoré sa stalo ľudskou bytosťou, a cez toto Slovo môžeme spoznať Boha osobne. Povedané Jánovými slovami: 'Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.' (Jn 1, 18) ...
Vidieť Ježiša znamenalo vidieť Boha. Ježiš povedal v evanjeliu podľa Jána 14, 9: 'Kto videl mňa, videl Otca.' Povedal tiež: 'Ja a Otec sme jedno.' (Jn 10, 30) Všimnite si, že Ježiš sa nenazýva Bohom, nazýva sa Božím Synom (Jn 10, 36) - tým, v ktorom telesne prebýva celá plnosť božstva (Kol 2, 9).
Toto neprotirečí ničomu v hebrejských písmach. Práve naopak, vysvetľuje to mnohé verše v hebrejskej Biblii, ktoré by ináč boli nezrozumiteľné."


37.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 00:26 avatar
Krištof,.......ale o božskom pôvode Ježiša,....o tom ,že má vyvýšené postavenie,....že je mocnou autoritou,...že je vyslancom Boha,....že,má vplyv,...to nikto nepochybuje.
Ale rázne odmietam synkretizmus židov. Boli a stále sú ,prísni monoteisti. Ty zrejme cituješ obráteného žida,trinitára.
Ale ja osobne nepoznám žiadneho židovského učenca,ktorý by veril,že Ježiš má byť-"uctievaný,Zvrchovaný"...atd. To je nonsens. A tomu neveria ani mesiánski židia,ktorí uverili v mesiáša,Krista. Nieto ešte ortodoxní židia.
Nepovažujem preto tvoj príspevok za žiadny dôkaz.
A Daniel tiež robí rozdiel/vo veku,-pradávny dní/medzi Ježišom a Otcom,...a ani len slovkom sa tu nepodporuje trojica,uctievanie,Zvrchovanosť. To v Písme nenájdeš!
Ved prečo povedal Ježiš satanovi ked ho pokúšal:"Boha svojho jediného uctievaj"! A je zrejme každému,že tým nemyslel na seba.
A Písma tiež poukazujú,ako chápať výraz:"videl som Boha,zápasil som s Bohom,Boh ma pomazal,Boh zostúpil,Boh hovorol...atd". A na mnohých miestach to aj vysvetľuje. Trebárs aj v NZ,kde sa spomínajú správy z SZ.
Ja už som viackrát písal,že ked jedna správa píše:"Jakob zápasil s Bohom",...a druhá píše:"Jakob zápasil s anjelom",...tak obe sú pravdivé. Je to len reč Písma,a z kontextu vyplýva,že Jakob zápasil s anjelom,ktorý zastupoval Boha.
A to platí i na Ježiša,...všetky podobné vyjadrenia treba chápať v tomto zmysle. "Boh sa nám zjavil /prostredníctvom /skrze
Krista". "Kristus bol Božím hovorcom-"Slovom"....atd. Ale nikdy nie samotný Boh. A teda,aj vidieť Krista a zároveň Boha,znamená ,že Kristus dokonale odzrkadľoval osobnosť svojho Otca. On je "odleskom jeho slávy". Teda,len istú časť "odráža tejto slávy",....ktorú Boh má.
----------------------------------------------------
Dôkaz:......:Ján 8:54: „Ježiš odpovedal [Židom]: ,Ak oslavujem sám seba, moja sláva nie je ničím. Je to môj Otec, ktorý ma oslavuje, ten, o ktorom hovoríte, že je vaším Bohom.‘“
Vnímaš to? Ak sa sám oslavuje,tak to je nič,...ale ak ho oslavuje Otec,...tak to už má váhu.
---------------------------------------------------
Žalm 110:1: „Jehovov výrok môjmu [Dávidovmu] Pánovi: ,Seď po mojej pravici, dokiaľ ti nedám tvojich nepriateľov ako podnož pod nohy.‘“ (V Matúšovi 22:41–45 ........Ježiš vysvetlil, že on sám je Dávidovým „Pánom“, o ktorom sa zmieňuje tento žalm. Takže Ježiš nie je Jehova, /Otec/ale je tým, komu boli určené tieto Jehovove slová.) Vidieť tam trojicu,alebo uctievanie je viac ako len bujná fantázia.
Ale ak neveríš,...pozri si židovské stránky,ktoré vylučujú,že by mal byť "mesiáš" samotným Bohom. A to aj ten očakávaný.
------------------------------------------------
Vyznanie jedinosti Boha, ako je vyjadrené v Šeme, modlitbe založenej na 5. Mojžišovej 6:4, je ústrednou časťou uctievania v synagóge.


41.
označiť príspevok

Krištof
   17. 5. 2015, 01:16 avatar
"o božskom pôvode Ježiša... nikto nepochybuje."

Podľa teba bol teda Ježiš Boh? Lebo božským pôvodom Ježiša sa myslí to, že je v podstate Boh podľa toho príspevku, na ktorý si reagoval.

"Ale rázne odmietam synkretizmus židov. Boli a stále sú prísni monoteisti."

Počkať, nikto predsa netvrdí, že židia - judaisti - veria v Trojicu. To by potom neboli judaistami, ale kresťanmi či mesiánskymi Židmi.

"Ale ja osobne nepoznám žiadneho židovského učenca, ktorý by veril,že Ježiš má byť-"uctievaný,Zvrchovaný""

Prečo by mal žid judaista veriť v božstvo Ježiša, prečo by podľa neho mal byť uctievaný? Veď potom by musel byť kresťanom alebo mesiánskym Židom, nie už judaistom.

"A tomu neveria ani mesiánski židia, ktorí uverili v mesiáša, Krista."

Ale veria. Citujem z príslušného zdroja: "Vo svojej viere vychádzajú zo vzťahu s jediným Bohom, ktorým je Boh Abraháma, Izáka, Jakuba a Otec Ješuu HaMašiach, ako aj zo vzťahu s jediným Mesiášom, Pánom a Božím synom a zo vzťahu s Ruach HaKodeš, čiže Duchom Svätým... V mesiánskom hnutí sa dajú rozlíšiť tri spôsoby prístupu ku kresťanskej náuke o Trojici: 1. jestvujú takí, ktorí túto náuku prijímajú aj používajú, zvyčajne sú to Židia vnútri kresťanských cirkví; 2. väčšina mesiánskych Židov ju prijíma obsahovo, ale terminologicky ju nepoužíva;"
www.postoy.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"A Daniel... a ani len slovkom sa tu nepodporuje trojica, uctievanie, Zvrchovanosť."

Podporuje uctievanie aj zvrchovanosť. Daniel 7, 13-14: "Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstva, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie."

"Ak sa sám oslavuje, tak to je nič,...ale ak ho oslavuje Otec"

Hej, ale v Písme neraz zaznie od Ježiša, že Syn a Otec sú jedno. Učenie Ježišovo je zároveň aj učením Otcovým a pod.

".Ježiš vysvetlil, že on sám je Dávidovým „Pánom“, o ktorom sa zmieňuje tento žalm. Takže Ježiš nie je Jehova, /Otec/"

Je tam "povedal Pán môjmu Pánovi" v božskom zmysle, to môže byť Otec a Syn, dve osoby, jedna božská podstata.

O Ježišovi Biblia vyhlasuje, že je pravý Boh - 1. Jánov 5, 20: "Vieme však, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého; a my sme v tom Pravom, totiž v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život."

Ale darmo, keď je niekto svedok Jehovov, nemôže prijať iné učenie, lebo by tým pádom nebol svedok Jehovov, ale napr. katolík, evanjelik etc.
Súhlasí stefan 5


44.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 01:53 avatar
Krištof,....tí akože "mesiánski židia",..vo vnútri kresťanstva sú len konvertiti,ktorí nejak nežili zo svojim ortodoxným presvedčením,vierou./tak ako-Izrael,židovské komunity/,...ale väčšinou ide o roztrúsených jednotlivcov,ktorých židovské korene sú už často previazané s inými,...atd. Ortodoxia neprijíma trojicu. A ten článok,stránka to podáva veľmi diplomaticky. Židia to tak "obsahovo" neakceptujú. Pre nich je trojica rúhaním,modlárstvom,zrady Boha Izraela,Boha SZ.
------------A "božskosť" je v Písme bežná. Aj anjeli sú Božskí,Elohim,Boží synovia,bohovia. A tam nenašiješ trojicu.
To platí i na pohanských bohov,a dokonca Izraelských sudcov:"Ste bohovia Najvyššieho". Aj Nabuchonodozor je "Veľký Boh". Ale sotva bude tróniť v trojici.
Byť bohom,znamená mať vysoké postavenie,autoritu,moc. Ale to neznamená ,že to musí býť Všemocný Boh.
El šaddaj,Pantokrátor /Všemohúci/je len Jehova,Jahve.
---------------------------------------
Aj "kresťania sú jedno",...Ján 17:21. Ide aj tu o trojicu? Tu sa myslí myšlienková,hodnotová jednota,....atd. Byť -jednotní.
A k tomu Danielovi,...je faktom ,že Ježiš bude vládnuť, nad národmi...atd,ale nakoniec 1000-ročného kráľovstava odovzdá vládu Otcovi,a on sa mu podrobí. Na to nepamätáš?
A byť "Dávidovým Pánom",= byť Bohom,Jehovom,...tak to nekomentujem. Nech si každý utvorí vlastný názor. Je to niečo,čo ja už neviem pochopiť.
Celý problém je v tom,že ste vypustili Božie meno z Písma,a už neviete ,ktorý "Pán" je Ježiš,a kto je Jehova. Máte v tom potom zmätok. RKC vedela dobre,prečo toto meno vypustila?! Aby sa neprišlo na to,že trojica je podvrh.
A tvoje logické dokazovanie Krištof musí zaskočiť aj skúsených: citujem:"Hej, ale v Písme neraz zaznie od Ježiša, že Syn a Otec sú jedno. Učenie Ježišovo je zároveň aj učením Otcovým a pod. "...Darmo že Ježiš tvrdí opak. Ty si to zmixoval,a máme tu pekný trojičný koktail.
Ja neprijímam trojicu,pretože to neučí Písmo, a viem ako sa daná náuka vyvíjala,kým a za akých podmienok. Trojica je boh filozofov,vymyslený boh,....a stojí za ňou satan,...on je"trojhlavý drak". A ňou uctievate jeho-to tvrdia teologovia,Písma.


45.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 01:56 avatar
Krištof....posielam ti aj rozbor Jána 5:20.....:Je faktom,že zástancovia náuky o Trojici tvrdia, že ukazovacie zámeno „to“ (houtos) sa vzťahuje na najbližšie uvedenú predchádzajúcu osobu, na Ježiša Krista. Tvrdia, že Ježiš Kristus je „pravý Boh a večný život“. Tento výklad je však v rozpore s ostatnými časťami Písiem. A mnohí uznávaní učenci tento názor zástancov Trojice neprijímajú........... Učenec B. F. Westcott z Cambridgeskej univerzity napísal:...... „Najlogickejšie vysvetlenie je, že [zámeno houtos] sa nevzťahuje na najbližší subjekt [Ježiša Krista], ale na ústredný subjekt [Jehovu Boha], ktorý mal apoštol na mysli.“ Teda apoštol Ján mal na mysli Ježišovho Otca. Nemecký teológ Erich Haupt napísal: „Je nutné rozlišovať, či sa [houtos] nasledujúceho výroku vzťahuje na najbližší predchádzajúci subjekt... alebo na vzdialenejší subjekt, čiže na Boha... To, že sa vzťahuje na jediného pravého Boha, je podľa všetkého vo väčšom súlade so záverečnou výstrahou pred modlami než tvrdenie, že poukazuje na Krista ako na Boha.“

Dokonca aj publikácia A Grammatical Analysis of the Greek New Testament (Gramatický rozbor gréckeho Nového zákona), ktorú vydal Pontifikálny biblický inštitút v Ríme, uvádza: „[Houtos]: ako vyvrcholenie [veršov] 18–20 takmer určite poukazuje na skutočného, pravého Boha, ktorý je opakom pohanstva (v. 21).“

Slovo houtos, ktoré sa zvyčajne prekladá ako „to“ alebo „ten“, sa často nevzťahuje na najbližší subjekt v predchádzajúcom vetnom úseku. Môžeme to vidieť aj na príklade iných biblických textov. V 2. Jána 7 ten istý apoštol a pisateľ prvého listu napísal: „Do sveta vyšlo mnoho podvodníkov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To [houtos] je ten podvodník a antikrist.“ Tu sa zámeno nemôže viazať na najbližší predchádzajúci subjekt, na Ježiša. Zámeno „to“ sa zjavne vzťahuje na tých, ktorí Ježiša odmietajú. Kolektívne sú označení za ‚podvodníka a antikrista‘.

Apoštol Ján vo svojom evanjeliu napísal: „Andrej, brat Šimona Petra, bol jeden z tých dvoch, ktorí počuli, čo povedal Ján, a išli za Ježišom. Ten [houtos] našiel najprv svojho brata Šimona.“ (Ján 1:40, 41) Je jasné, že „ten“ sa neviaže na poslednú menovanú osobu, ale na Andreja. V 1. Jána 2:22 používa apoštol podobným spôsobom to isté zámeno.

Podobne používa toto zámeno aj Lukáš, ako to môžeme vidieť v Skutkoch 4:10, 11: „V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste pribili na kôl, ale ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, prostredníctvom toho tu stojí tento pred vami zdravý. To [houtos] je ‚ten kameň, s ktorým ste zaobchádzali vy, stavitelia, ako s bezvýznamným, ktorý sa stal hlavou rohu‘.“ Zámeno „to“ sa jednoznačne nevzťahuje na muža, ktorý bol uzdravený, hoci sa v tomto úseku spomína hneď pred houtos. Zámeno „to“ v 11. verši sa rozhodne vzťahuje na Ježiša Krista Nazaretského, ktorý je „rohovým kameňom“, na ktorom je založený kresťanský zbor. — Efezanom 2:20; 1. Petra 2:4–8.

Ďalší príklad nachádzame v Skutkoch 7:18, 19: „[Povstal] iný kráľ nad Egyptom, ktorý nepoznal Jozefa. Ten [houtos] použil vladársku lesť proti nášmu rodu.“ „Ten“, kto utláčal Židov, nebol Jozef, ale faraón, kráľ Egypta.

Tieto pasáže potvrdzujú postreh Daniela Wallacea, znalca gréčtiny, ktorý hovorí, že pokiaľ ide o grécke ukazovacie zámená, „to, čo je z hľadiska kontextu najbližším predchádzajúcim subjektom, nemusí byť subjektom, ktorý mal na mysli pisateľ“.

‚Ten pravý‘........:
Ako napísal apoštol Ján, ‚ten pravý‘ je Jehova, Otec Ježiša Krista. On je jediným pravým Bohom, Stvoriteľom. Apoštol Pavol uznal: „Pre nás je skutočne jeden Boh, Otec, z ktorého je všetko.“ (1. Korinťanom 8:6; Izaiáš 42:8) Ďalší dôvod, prečo je Jehova ‚ten pravý‘, ako sa o ňom vyjadruje 1. Jána 5:20, je ten, že je Zdrojom pravdy. Žalmista nazval Jehovu ‚Bohom pravdy‘, pretože On je verný vo všetkom, čo robí, a nemôže luhať. (Žalm 31:5; 2. Mojžišova 34:6; Títovi 1:2) Keď Syn hovoril o svojom nebeskom Otcovi, povedal: „Tvoje slovo je pravda.“ A o svojom učení Ježiš povedal: „Čo učím, nie je moje, ale patrí tomu, kto ma poslal.“ — Ján 7:16; 17:17.

Jehova je tiež „večný život“. On je zdrojom života, Ten, ktorý ho dáva ako nezaslúžený dar prostredníctvom Krista. (Žalm 36:9; Rimanom 6:23) Zaujímavé sú slová apoštola Pavla, ktorý povedal, že Boh je „darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú“. (Hebrejom 11:6) Tak ako Boh odmenil svojho Syna, keď ho vzkriesil z mŕtvych, odmení večným životom aj tých, ktorí mu slúžia celým svojím srdcom. — Skutky 26:23; 2. Korinťanom 1:9.

K akému záveru by sme teda mali prísť? Že iba Jehova je „pravý Boh a večný život“, nikto iný. On jediný má výhradné právo na to, aby ho jeho tvorstvo uctievalo. — Zjavenie 4:11.


47.
označiť príspevok

Krištof
   17. 5. 2015, 02:57 avatar
44. Sú to normálni štandardní mesiánski Židia, žiadne "akože". Tie tvoje komentáre k tomu sú mimo, zrazu ti to nehraje do karát, píšeš aj niečo o židoch judaistoch, ktorí však neveria ani v to, v čo veria Jehovovi svedkovia.

O Ježišovi Biblia hovorí ako o pravom Bohu. (1. Jánov 5, 20) List Filipanom 2, 9-10 zas ukazuje, že Ježiš má meno nad každé meno, je nad všetkým nebeskými i pozemskými bytosťami: "Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských."
Daniel 7, 13-14 zase ukazuje, že Ježišova vláda, ktorú dostal od Otca, je večná. Neskončí teda po 1000 rokoch, ako učia svedkovia Jehovovi.

"Aj "kresťania sú jedno","

Tam je to použité v inom význame, že proste sú spolu v láske. Veď hádam aj svedkovia Jehovovi vedia, že je tam rozdiel, že jednota medzi Synom a Otcom je aj v inom význame než medzi kresťanmi a pod. Jn 5, 21-23: "Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj Syn oživuje, koho chce. Veď Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal."
Ján 14, 9 "Kto videl mňa, videl Otca."
1. Jánov: "Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca."
V Ježišovi "telesne prebýva celá plnosť božstva" podľa Listu Kolosanom 2, 9. Ježiš je Slovo, ktoré je Boh. (Ján 1)
Súhlasí stefan 5


48.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 03:46 avatar
Kristof,...chodíš na ich stránky,diskutuješ s nimi,...máš tie skúsenosti? Asi nie. Tak nepíš,čo nie je pravda. Aj ja poznám "židov",ale tým je jedno čomu veria. Ide o jednotlivcov, a preto môj príspevok cháp v zmysle,...že väčšina nikdy nepríjme trojicu. Tak ako moslimovia. Píšem preto tak,že mám viac rokov a skúsenosti. Aj liberálnejši žid má problém veriť v trojicu.
A súhlasím,...Ježiš má výnimočné,nadradené meno. Ale to nič nedokazuje,len to,že -"Boh Otec ho povýšil".
A ak je vláda Krista "večná" prečo sa nakoniec podrobí Otcovi? Musíš odpovedať aj na to. Pýtam sa už ale desiaty krát.
A pochop,....1000-ročné kráľovstvo Krista,je zároveň aj "súd". Žalm 98...pozri si ho,...bude to radostná udalosť. A nie ako ho pochmúrne opisuje RKC a pod. Teda,je fakt ,že tu bude súdiť Kristus. Ale nič to nevypovedá o trojici.
A ja ctím Krista a milujem ho. Je môj vodca a spasiteľ. Ale bol som na vojne/ešte ako katolík/ tak rozoznám hodnosti.
A ak Kristovi prisúdim "hodnosť" ktorú nemá,myslíš si,že potom budem mať "Boha"?
A jednota kresťanov je v Písme prirovnávaná k jednote syna a Otca. Tak teraz už zavádzaš.
Opakujem-Ježiš a jeho Otec, Jehova Boh, sú „jedno“ aj v tom zmysle, že majú úplne rovnaké ciele, normy a hodnoty.
„Veď čokoľvek On robí, to isté robí aj Syn.“ (Ján 5:19; 14:10; 17:8)
Teda keď Ježiš povedal: „Ja a Otec sme jedno,“ nehovoril o nejakej záhadnej Trojici, ale o úžasnej jednote — o najužšom vzťahu, aký je len medzi dvoma osobami možný.
Pavol napísal: „Oblečte [si] lásku, lebo je dokonalým putom jednoty.“ (Kolosanom 3:14) A táto vlastnosť zbližuje ako syna a Otca,....tak i kresťanov. A robí z ních-"jedno".
A to,že zavádzaš ,vidno z daného textu/ktorý si asi nečítal poriadne/......v Jánovi 17:21, 22 sa Ježiš za svojich nasledovníkov modlil: „Aby boli všetci jedno,“ a potom dodal: „aby boli jedno, jako sme my jedno“. Na všetkých týchto miestach použil to isté grécke slovo (hen) pre slovo „jedno“. Všetci Ježišovi učeníci sa očividne nestávajú časťou Trojice. Získavajú však s Otcom a Synom jednotu v predsavzatí, taký istý druh jednoty, aký zjednocuje Boha a Krista. Rozumieš tomu Krištof? Ide tu o -rovnakú jednotu o rovnaké -"jedno". Ježiš tu použil rovnítko./ich vzťah,a zrovnal ho zo vzťahom kresťanov/.
Súhlasí milky945


50.
označiť príspevok

Astax1 muž
   17. 5. 2015, 10:03 avatar
Zo sv.písma jasne vyplýva, že Ježiš je Boh. Nižšie prejdem aj k citátom zo sv.písma.
Bohu sú pripisované rôzne atribúty. Medzi ne patrí aj láska. Môžme s istotou povedať, že Boh je láska. Boh je aj najvyššie dobro. Tak argumentuje sv.Tomáš Akvinský "Príčina každej veci je však lepšia ako vec, ktorá je jej dôsledkom." Boh je prvá nezapríčinená príčina. Hovoríme o Bohu, že je najvyššie dobro. Medzi dalšie Božie atribúty patrí aj nezmeniteľnosť. Táto vlasnosť sa zaraduje k vlastnostiam Božieho bytia. Ale čo má spoločné láska,najvyššie dobro a nezmeniteľnosť?
Boh je milujúci. Boh je láska. Ale koho miluje? Mohli by sme odpovedať miluje ľudí. Ale koho miloval pred stvorením Adama a Evy? Mohli by sme odpovedať anjelov. Ale koho miloval pred stvorením anjelov? Nemohol milovať samého seba pretože potom by sme ho museli označiť za "narcisa".Narcizmus je psychickou poruchou, ktorá sa prejavuje neprimeraným pocitom vlastnej dôležitosti a nadradenosti. Egoizmus a egocentrizmus sú pre „Narcisa“ rovnako prirodzené. Títo zväčša bažia po komplimentoch a uznaniach, no sami sú často bezohľadní a nie veľmi empatickí. Pripisovať Bohu takúto vlasnosť by bolo rúhavé a odporovalo by atribútu najvyššieho dobra. Aká je teda odpoved? Koho Boh miloval pred stvorením anjelov? Niekto by mohol odpovedať Boh začal milovať až po stvorení anjelov. Ale další Boží atribút je nezmeniteľnosť. Boh nemohol nemilovať a zrazu začať milovať. Koho teda Boh miloval a miluje? Boh miloval svojho syna, ktorý bol v ňom odvždy. On čo do prirodzenosti Boh v plnosti času vzal na seba ľudskú prirodzenosť a stal sa človekom.

A teraz k sv.písmu
Spomedzi všetkých ľudí, ktorí chodili po tejto zemi, iba o Ježišovi Kristovi sa dá povedať, že jeho život nezačal vtedy, keď sa narodil. Existoval už predtým. Bol na počiatku a všetko povstalo skrze neho (Ján 1:1–3; Kolosenským 1:15–18). Bol bohatý skôr, ako schudobnel (2.Korintským 8:9). „Vyšiel som od Otca,“ povedal „a prišiel som na svet“ (Ján 16:28). Sám seba opísal: „Ten, ktorý zostúpil z neba“ (Ján 3:13) a opýtal sa svojich poslucháčov, čo by si mysleli, keby ho videli „vystupovať hore, kde bol prv“ (Ján 6:62). Je úplne zrejmé, že Ježiš chcel, aby sme pochopili, že je Boh, ktorý prišiel medzi nás ako človek. Čo iné mohol mieniť tým, keď sa modlil v prítomnosti učeníkov: „A teraz ma osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol svet?“ (Ján 17:5.) Židia veľmi dobre rozumeli jeho vyhláseniam o tom, že je Boh, pretože vzali skaly, aby ho kameňovali, keď počuli, ako povedal: „Prv než bol Abrahám, som ja“ (Ján 8:58). Ak by bol povedal: „Prv než bol Abrahám, bol som ja“, nebolo by to bývalo až také zlé. Boli by ho mohli zhovievavo odpísať ako pomätenca. Ale on povedal: „Ja som“. Nárokoval si neustálu večnú existenciu od času pred Abrahámom až do toho momentu. Či neopísal Boh sám seba ako „Ja som“? Čo iné, než svoje božstvo, takto Ježiš vyhlásil? Židia tomuto prehláseniu neverili, a považovali to za rúhanie. Ježišovej verejnej službe predchádzalo kázanie Jána Krstiteľa. Ohlasoval, že prišiel naplniť proroctvo z Izaiáša 40:3: „Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu!“ Rovnako aj Pavol sa nehanbí nazývať ho „Boh, ktorý je nado všetkým“ (Rímskym 9:5) a „veľký Boh a náš Spasiteľ“ Videli sme, že Ježiš sa skutočne nazýva Bohom, a tak nie sme prekvapení, že sú mu pripisované vlastnosti, ktoré patria Bohu. Napríklad v Izaiášovi 44:6 čítame, ako Hospodin hovorí: „Ja som prvý a ja som i posledný“. A predsa Ježiš hovorí v Zjavení: „Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný“ (Zjavenie 22:13). Hospodin je večný; Ježiš je večný. Je zrejmé, že Ježiš je Hospodin – je Boh. Keď nakoniec Ježiš prišiel k Jordánu, Ján ho označil za toho, o kom hovoril (Ján 1:29–30). Ježiš je ten zasľúbený Hospodin! Ježiš je Boh! A predsa Ján tituloval toho Zasľúbeného ako „Baránok Boží“ a „Syn Boží“ (Ján 1:29, 34). Boží Syn je Boh. Syn však nie je Otec, pretože keď Ján krstil Ježiša, z neba zaznel hlas, ktorý vyhlásil: „Ty si ten môj milovaný Syn, v tebe sa mi zaľúbilo“ (Lukáš 3:22). Kto stvoril svet? A predsa sa o Ježišovi hovorí: „Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo… a svet povstal skrze neho…“, „lebo v ňom je stvorené všetko… to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho“ (Ján 1:3, 10; Kolosenským 1:16–17). Kto drží vesmír pokope a vládne mu? A predsa sa o Ježišovi hovorí: „A všetko v ňom povstalo a stojí“ (Kolosenským 1:17.) On nesie „všetko slovom svojej moci“ (Židom 1:3). Svojim učeníkom mohol oznámiť: „Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi“ (Matúš 28:18).
Súhlasí stefan 5


51.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 15:18 avatar
Astax,...slovné spojenie "ja som"/ego eimi/ v NZ nie je Božím menom,ako sa to vníma zo SZ a tak sa snažia vytvoriť spojenie medzi týmto vyjadrením a 2. Mojžišovou 3:14, kde sa podľa ich prekladu Boh označil titulom „Ja Som“.)
Ale v daných textoch v NZ nič také nie je. Ide tu len o obyčajné slovné spojenie-"ja som",....teda nie je to narážka na Božie meno. Ani len náhodou. A tak to sa manipuluje s Písmom,aby sa podporila nebiblická náuka o trojici.
Otázka Židov (57. verš), na ktorú Ježiš odpovedal, súvisela s jeho vekom, a nie s jeho totožnosťou. Ježiš vo svojej odpovedi logicky hovoril o svojom veku, o dĺžke svojej existencie. Je zaujímavé, že nikdy nebola snaha uplatniť egó eimi ako titul na svätého ducha.
Vo všetkom čo Ježiš robil,učil....je vidieť jeho podriadenosť k Otcovi. Tak to chápali i prvotní kresťania,cirkevní otcovia,apologéti.
Otec je väčší ako ja [Ježiš].“ (Ján 14:28)
„[Ja, Ježiš] vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ (Ján 20:17)
„My máme iba jedného Boha, Otca.“ (1. Korinťanom 8:6)
„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista.“ (1. Petra 1:3)
--------------------------------------------------------------
-----„Na formulovanie dogmy o Najsvätejšej Trojici musela [katolícka] Cirkev vytvoriť vlastnú terminológiu pomocou pojmov filozofického pôvodu.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, článok 251)
----------------------------------------------------------------
„V kresťanskej Biblii vrátane Nového zákona nie sú žiadne výroky o Trojici ani žiadne úvahy o nejakom božstve v podobe Trojice.“ (Encyclop?dia Britannica)
A ak Ježiš nie je Otec,...ako píšeš,tak potom nie je jeden Boh,ale viac Bohov. Ty si svojim konštatovaním urobil z monoteistického náboženstva synkretické náboženstvo. A to Biblia zavrhuje.
Súhlasí milky945


54.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   17. 5. 2015, 19:12 avatar
Shagara krvopotnenám tu vysvetľuješ 2-3 verše,ktoré sa dajú teoreticky prekrútiť a ignoruješ desiatky dôkazov.
Samozrejme už klasika na nepríjemné otázky neodpovedáš,prípadne napíšeš,že som naivný,alebo niečo také.
Ježiš Kristus sa niekoľkokrát prehlásil za Boha spôsobom,ktorý je uvedený v SZ.A to JHVH,menom,ktoré dal Boh sám sebe.
V NZ boli takisto židia,sám Pán Ježiš bol žid,takisto aj učeníci,čiže sa vyjadroval rovnakým spôsobom.
EX3,14-Som,posiela ma k vám.
Skôr než Abrahám bol,JA SOM.-------Samotná veta by predsa nedávala zmysel,nebyť toho prehlásenia za Boha.
Iz 44,6-Ja som prvý i posledný,okrem mňa žiadneho Boha niet.
Zjavenie 1:8. — Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán
O pastierovi a sudcovi tak,ako sa prehlásil Kristus v NZ a JHVH v SZ som už písal inde,nebudem sa opakovať.
A teraz ma ty Otec osláv svojou slávou,ktorú som mal u teba skôr,ako bol svet-Jn17,5Ale Jahve jasne prehlásil,že svoju slávu nikomu nedá......svoju slávu nikomu nedám Iz 42,8

V Mt25,1 o sebe Kristus prehlásil,že je ženích
V SZ ....Ako sa ženích veselí z nevesty,tak sa tvoj Boh bude veseliť z teba---Iz 62,5
-strestám ich za dni Bálov....chodí za svojimi milencami a na mňa zabudla ...budem jej hovoriť k srdcu OZ 2,15

-Hospodin je svetlo moje a moja spása,koho by som sa bál Ž 27


55.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   17. 5. 2015, 19:33 avatar
Shagara krvopotnenám tu vysvetľuješ 2-3 verše,ktoré sa dajú teoreticky prekrútiť a ignoruješ desiatky dôkazov.
Samozrejme už klasika na nepríjemné otázky neodpovedáš,prípadne napíšeš,že som naivný,alebo niečo také.
Ježiš Kristus sa niekoľkokrát prehlásil za Boha spôsobom,ktorý je uvedený v SZ.A to JHVH,menom,ktoré dal Boh sám sebe.
V NZ boli takisto židia,sám Pán Ježiš bol žid,takisto aj učeníci,čiže sa vyjadroval rovnakým spôsobom.
EX3,14-Som,posiela ma k vám.
Skôr než Abrahám bol,JA SOM.-------Samotná veta by predsa nedávala zmysel,nebyť toho prehlásenia za Boha.
Iz 44,6-Ja som prvý i posledný,okrem mňa žiadneho Boha niet.
Zjavenie 1:8. — Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán
O pastierovi a sudcovi tak,ako sa prehlásil Kristus v NZ a JHVH v SZ som už písal inde,nebudem sa opakovať.
A teraz ma ty Otec osláv svojou slávou,ktorú som mal u teba skôr,ako bol svet-Jn17,5Ale Jahve jasne prehlásil,že svoju slávu nikomu nedá......svoju slávu nikomu nedám Iz 42,8

V Mt25,1 o sebe Kristus prehlásil,že je ženích
V SZ ....Ako sa ženích veselí z nevesty,tak sa tvoj Boh bude veseliť z teba---Iz 62,5
-strestám ich za dni Bálov....chodí za svojimi milencami a na mňa zabudla ...budem jej hovoriť k srdcu OZ 2,15

-Hospodin je svetlo moje a moja spása,koho by som sa bál Ž 27
-Ja som svetlo sveta,kto ma nasleduje,nebude chodiť v tme....Jn8,12

nielen že znesvacoval sobotu,ale nazýval Boha svojím Otcom a tak sa mu staval na roveň...Jn 5,18
-nechceme ťa kameňovať pre dobré skutky....si človek a tvrdíš,že si Boh -- Jn 10,31...

-a za čokolvek budete prosiť v mojom mene,urobím to,aby bol Otec oslávený v Synovi Jn14,13

-A tak Ježiš vediac všetko, čo malo prijsť na neho, vyšiel a povedal im: Koho hľadáte? 5A oni mu odpovedali: Ježiša Nazarejského. Na to im povedal Ježiš: JA SOM.......A jako im povedal: JA SOM, postúpili nazpät a padli na zem-----tu vidíme,že jediným vyslovením JA SOM,porazil oddiel vojakov----Jn18,6
....synu,odpúšťajú sa ti hriechy Mk2,5..----židia vedeli,že hriechy môže odpúšťať iba Boh.-----Syn človeka má právo a moc odpúšťať hriechy na zemi

----disponoval Božím Duchom-----A hneď poznal Ježiš svojím duchom, že takto rozmýšľajú v sebe--Mk 2,8


63.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 5. 2015, 01:42 avatar
Stefan,...tvojou metodou dokazovania by som dokázal hocičo Písmom. A mali by sme v Písme desiatky bohov...atd.
Ježiš hovoril jednoducho,a ked povedal,že "Otec je hlava",...tak každý tomu aj tak rozumel.
Ked tvrdil,že "nikto nie je dobrý,len Otec",tak každý pochopil,že iba Otec je dobrý v absolútnom význame.
Ked hovoril o "podriadení sa Otcovi",tak každý vedel ,o čom to je.
Ked tvrdil,že on "neprišiel konať svoju,ale Otcovú vôľu" tak opäť,každý to chápal,a vedel že Otec je nadradený synovi.
A pekne prekrúcaš význam istých textov. Trebárs,...Ježiš tvrdil,že" Boh je jeho Otec",...a len židia tvrdili na základe ich pokriveného chápania,že sa "tým robil rovný Bohu". Kristus to netvrdil-tak nezavádzaj!
A ja som použil viac dôkazov, a nie pseudodôkazov,ako ty. Ukáž,že "ego eimi" je meno Boha zo SZ. Hlúposť. Nepoznáš ani meno Boha. Len cituješ príručky.
A zas viem niečo nové--vyslovenie "ja som" porazím aj celú armádu. 
Stefan,...tvoja argumentácia je naozaj naivná,...ale sám na to doplatíš. Ty neobhajuješ Písma,ale katechizmus RKC. A to je rozdiel. "Nádej skazených zahynie".


68.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   18. 5. 2015, 09:37 avatar
A jako im povedal: Ja som, postúpili nazpät a padli na zem---skúsim použiť tvoju logiku shagara.
Zrejme bolo po čerstvo nasnežené,alebo bola poľadovica a šmýkalo sa.Spokojný?Je to dosť jehovistické?
A díky za odhalenie.Pri tej svojej naivite som si ani nevšimol,že mám v rukách katechizmus namiesto Biblie.

Prosím dovol mi ešte jednu poslednú naivnú otázku.
Kedy odhalíš Eliášov list a nebeské kráľovstvo? Už sa neviem dočkať.
Lebo ja som si naivne myslel,že keď je napísané---nebeské kráľovstvo je už tu,medzi vami----tak to tak máme chápať a vôbec som netušil,že Kristus tým chce vlastne povedať,že nie je medzi nami.


53.
označiť príspevok

Krištof
   17. 5. 2015, 16:32 avatar
48. Uvažuj logicky: Judaisti židia, o ktorých píšeš, neveria ani tomu, čomu veríte vy svedkovia Jehovovi. V opačnom prípade by aj oni boli svedkami Jehovovými a nie židmi judaistami. Na druhej strana mesiánski Židia veria v Trojicu, Otca, Syna a Ducha svätého obsahovo, hoci terminologicky ju niektorí nepoužívajú: "V mesiánskom hnutí sa dajú rozlíšiť tri spôsoby prístupu ku kresťanskej náuke o Trojici: 1. jestvujú takí, ktorí túto náuku prijímajú aj používajú, zvyčajne sú to Židia vnútri kresťanských cirkví; 2. väčšina mesiánskych Židov ju prijíma obsahovo, ale terminologicky ju nepoužíva;"
www.postoy.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ako sa píše aj v Danielovi, Syn človeka, ktorému bola mu od Otca odovzdaná vláda, ktorá je "večná, nezaniká, a kráľovstvo, ktoré nezahynie." Na tom nič nemení ani to, že "vtedy aj sám Syn poddá sa Tomu, ktorý Jemu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom." (1Kor 15, 28)
Žiadne "1000-ročné kráľovstvo Krista" a pod. To je len vaše učenie.

Ako píše aj Astax1: Ježiš hovorí v Zjavení: "Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný" (Zjavenie 22, 13). Hospodin je večný; Ježiš je večný. Je zrejmé, že Ježiš je Hospodin, že je Boh. Kto stvoril svet? A predsa sa o Ježišovi hovorí: „Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo… a svet povstal skrze neho…“, „lebo v ňom je stvorené všetko… to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho“ (Ján 1:3, 10; Kolosenským 1:16–17). Kto drží vesmír pokope a vládne mu? A predsa sa o Ježišovi hovorí: „A všetko v ňom povstalo a stojí“ (Kolosenským 1:17.) On nesie „všetko slovom svojej moci“ (Židom 1:3). Svojim učeníkom mohol oznámiť: „Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi“ (Matúš 28:18).

Vzťah, jednota medzi Synom a Otcom je aj inej povahy, než medzi ostatnými; Ježiš Kristus, Syn, Božie Slovo, ktorého bolo na počiatku u Boha, Pán je iný než obyčajný človek/ľudia/kresťania. Iste medzi nimi všetkými môže byť v určitom význame slova jednota, láska, no sú tam inak aj dôležité rozdiely.
Jn 5, 21-23: "Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj Syn oživuje, koho chce. Veď Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal."
1. Jánov: "Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca."
V Ježišovi "telesne prebýva celá plnosť božstva" podľa Listu Kolosanom 2, 9.

Samozrejme, je to zvláštna tajomná téma, ťažko jednoznačne povedať, ako to je. Nemyslím si však, že by učenie svedkov Jehovových bolo bližšie k pravde
Súhlasí stefan 5


57.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2015, 22:03 avatar
Krištov-to-"obsahovo" im len prisúdila daná stránka,ktorú si čítal. Opakujem,....mesiánski židia neveria v trojicu.Nikdy žid nepripustí aby bol Ježiš rovný Jahvemu.
A ak vieš čo je to to -"obsahovo",...vysvetli to? Ja som diskutoval s mesiánskymi židmi,tak viem o tom svoje. Pozri si ich vlastné stránky,a nie trinitárske,...ktoré ešte aj ich chcú "obsahovo" včleniť medzi veriacich v trojicu. Nie je to tak!
A učenie o 1000-ročnej vláde je v Písme,...čo Augustín zrušil. Ved v Písme je viac zmienok o pozemskom raji,ako o nebi.
Ale vy ste si zobrali len to druhé. A raj na zemi ignorujete.
Tak ako,fakt ,že sa Kristus podriadi vláde Otca. Čo na tom,....aj tak ho dotlačíme k vládnutiu. Aj ked sa bude Boh Otec vzpierať. To mi pripadá,že vy budete vaše bájky obhajovať aj cez mŕtvoly. "Kto nezostáva v mojom slove,nemá Boha"!
Stále cituješ isté texty. Ale kde sa tam píše o rovnosti,o tom ,že sú traja Všemohúci Bohovia,že sú vševedúci...atd? Ja to tam nevidím. To,čo cituješ nič nedokazuje. A JS nepopierajú syna,...práve naopak. Ja verím ,že Ježiš je Boží syn,...a že za mňa zomrel. A snažím sa Krista nasledovať,poslúchať. To mi stačí k spáse.
Ak kresťania do konca 3.storočia neverili v trojicu,...budú zničení? NIE !!!
Ale ak sa ukáže ,že trojica nie je pravda,..tak žiadny trinitár nebude zachránení. "
Modlári totiž nevôjdu do Božieho kráľovstva"!
A JS učenie korešponduje s vierou prvotných kresťanov. A "nové nebesia a nová zem" je to,čo potvrdzuje vieru JS.
Mat.5:5..:"Mierni zdedia zem". Samozrejme,mňa označ ako chceš,...ale čo povieš Kristovi? Na čo narážal v danom vyjadrení?
Pútnik svätovojtešský/str.93/ v článku Aurélius Augustínus píše o Augustínovi toto: ...."Zjednotil spoločné znaky gréckej filozofie a židovsko-kresťanského náboženstva"......"Pretvoril múdrosť pohanského sveta do rozmeru vnútorného kresťanského ducha"./str.96/
V tom istom Pútniku sa píše obdobne aj o Akvinskom...:"Vytvoril najsúdržnejšiu syntézu kresťanského náboženstva s klasickou filozofiou".
Vysvetli,...ako môžeme spájať pohanstvo s kresťanstvom? "Čo má spoločné Kristus a Beliár?". Vieš o čom to hovorí Písmo?
Nemôžme miešať tmu a svetlo dokopy. Kol.2:8


59.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   17. 5. 2015, 22:56 avatar
Zhrnutím dôkazov o Božstve Krista je Pavlov list Korinťanom 10,1-12 .
Táto pasáž celá pojednáva o tejto problematike.
Milky správne uviedol 1Kor 1-5.
Samozrejme to pokračuje,kde Pavol ďalej doslovne píše o Kristovi,ako Bohu,ked ho židia pokúšali.

Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. 9Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov....

Dúfam,že to pomôže aj jedincom rozumu mdlého...


60.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 5. 2015, 23:34 avatar
Stafan 56:
Asi ti nedošlo, že 56 je proti tebe, proti trojičnému videniu Boha, proti tvojmu spájaniu Ježiša a Jahveho do jedného Boha v troch osobách. Ja som v 56 išiel ešte ďalej, spojil som Ježiša a Jahveho do jednej osoby, lebo to bola tá istá osoba. To však nič nedokazuje v akom vzťahu je k ostatným osobám. Takže tvoj dôkaz troch osôb v jednom Bohu nie je dôkaz, stojí na vode.

Zopakujem 56: Ježiš bol Jahve v starom a novom písme. Ježiš sa rozprával s Adamom, Abrahámom, Mojžišom, apoštolmi a ďalšími. Ježiš konal v starom a novom písme. Dostal moc od svojho Otca to všetko činiť.


67.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   18. 5. 2015, 09:08 avatar
Čo mi akože malo dôjsť?Tvoja pracovná metoda je podceňovanie?
Ty si si zrejme nevšimol,že som využil tebou vložený text.Čiže si poslúžil.

Mimochodom,mám taký pocit,že si ďalší,ktorý uveril vo veľkosť svojich myšlienok a tvoje "poznanie" ťa vedie k prázdnemu filozofovaniu a pochopeniu Boha exaktnými metódami.Je to samozrejme blud a Boh sa ľudskej "múdrosti" smeje.
Myslíš si že keď ôrozpracuješ"Adama,pochopíš Písmo?
Boh neexistuje-POVEDAL BLÁZON.
Ty sa snažíš rozpracovať 1.časť výroku bez toho,aby si si všimol kontext.


61.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 5. 2015, 01:19 avatar
Stefan.....A kde tam čítaš o rovnosti,o trojici? Opakujem....ja nepochybujem o božskosti Krista. Kristus je boh,je Božím synom.Ale nikde a nikdy netvrdil že je Boh?
Citujete stále niečo,čo o ničom,ani len trochu nevypovedá. 1+1+1=3=polyteizmus!
A tie invektívy druhýkrát vynechaj. Ak si kresťan? Ale týmto spôsobojom zviditeľňuješ svoju lásku k blžnemu,a dokonca i k nepriateľom?


65.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   18. 5. 2015, 07:47 avatar
milky+shagara-vám dvom jehovistickým chytrákom asi nedošlo,že som o trojici nikde nepísal.Ukážte mi jeden moj príspevok,kde som to tvrdil.
Diskutujete bez toho,aby ste chápali jednoduché vety.Ako chcete pochopiť zložitejšie?
Rozumiete tomu len vo svojich jehovistických mantineloch a tento "obmedzovač" vám bráni v pochopení Kristovho diela.
Ježiš a Otec sú jedno.Je to jeden Boh."Kto vidí mňa vidí Otca"
Na začiatok treba pochopiť,že celé Písmo je o Ježišovi,nielen NZ.
Shagara,neviem,kto tu stále začína s invektívami.Stále tu niečo tvrdíš,ale keď si požiadaný o vysvetlenie,napíšeš,že som naivný.
A nemýľ sa,keby som nemal lásku,nevysvetľoval by som nikomu nič.Tebe usvedčenie z klamstiev môže iba pomôcť,aby si otvoril oči a videl,ako si zneužívaný tvojou sektou na ich ciele a zarábanie peňazí do ich bezodných vrecák.


69.
označiť príspevok

milky945 muž
   18. 5. 2015, 12:11 avatar
65: Máš pravdu Stefan, nedošlo mi to, čomu veríš. Prezradil si to až teraz, hoci na tú tému diskutujeme už dlho / týždeň.

Ja nie som Jehovista, hovorím to tu nie prvý krát. Mám vieru / poznanie, ktoré sa mi zdá / javí konzistentné, neprotirečí Písmu. Diskusie tu na df.sk neberiem ako boj, nechcem nikoho presvedčiť, nechcem vyhrať. Chcem len odhaliť / overiť pravdu a nedostatky v mojom poznaní. Presne taký som práve našiel. Rozmýšľam nad textami v Izaiáš 44:6 a Zjavení 22:13.

Je tam niekoľko zaujímavostí:
1. Podľa Zjavení, Ježiš je počiatok a koniec. Myslí sa zrejme počiatok a koniec stvorenia, teda začal stvorenie a zároveň ho dokončí, keď ho odovzdá svojmu Otcovi (1Kor 15,28).
2. Ježiš je prvý a posledný. Myslí sa zrejme prvý stvorený na obraz boží, ale nie som si istý.
3. "a krome mňa niet iného Boha" v Izaiáš 44:6 by mohlo podporiť tvoju vieru, že "Ježiš a Otec sú jedno.Je to jeden Boh.", ale sedí to s Mk 12,29? V Mk 12,29 hovorí náš Boh, aj jeho.

Písma:
v Izaiáš 44:6 čítame, ako Hospodin hovorí: „Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha“.
Ježiš hovorí v Zjavení 22:13: „Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný“.
Mk 12,29: A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: "Čuj, Izraelu, JeHoVaH?,je náš Bôh, JeHoVaH je jeden!"


70.
označiť príspevok

milky945 muž
   18. 5. 2015, 13:08 avatar
Stefan 65, ešte si dovolím jednu poznámku

Ak platí tvoje
"Ježiš a Otec sú jedno.Je to jeden Boh."
potom na kríži zomrel Ježiš aj Otec.

Ale to protirečí písmu minimálne v dvoch veciach, Boh Otec je nesmrteľný, Boh Otec vzkriesil / oživil svojho Syna. Mŕtvy Otec by ho nemohol oživiť. Narážam v podstate na moje tri otázky v Lemyho téme, na ktoré si neodpovedal.


73.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   18. 5. 2015, 17:27 avatar
Milky.O Božom duchu,alebo Duchu svätom som tu písal viackrát,ale nevadí.To,že na jednej strane hovoríš,že máš vieru a na druhej sa rýpeš v tom týmto spôsobom mi nedáva zmysel.Dáva mi zmysel trebárs rýpanie J Tulla,ale tam je to dané čistým,dajme tomu vedeckým záujmom.
Totižto toto čo ty robia ateistickí filozofi,alebo na druhej strane jehovisti,alebo mormoni.
Ale možno sa mýlim a ide ti čisto len o poznanie,ale potom to nepleť s vierou.
Otázka,či ho Otec vzkriesil,alebo nie, je bezpredmetná,lebo vieme že počas svojej fyzickej smrti na zemi kázal evanjelium v podsvetí.
A ak k tomu priradíme,že ako má Otec život sam v sebe,tak dal aj Synovi,aby mal život sám v sebe,z toho vyplýva,že Otec v žiadnom prípade nezomrel so Synom.

Vysvetlenie jedinéhoBožstva otca a Syna nie je až také zložité.
Otec-plánovitá hnacia sila,nápaditosť,Syn-hmotný vonkajší prejav Otca.
Lk2,40 Chlapec rástol a mocnel / TELESNE /, plný múdrosti / INTELEKTUALNE /, a Božia milosť bola na ňom / DUCHOVNE /.
Tak sa dajú chápať aj rozmery Boha.

Milky,upozorňujem ťa,že ak sa chystáš pochopiť ľudským poznaním a exaktným myslením,neuspeješ:
"Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!"
Podstatu Kristovho Božstva môžeme pochopiť aj:
"9Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. 10V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti"
Nie nadarmo sa tu píše nie o Božstve,ale o celej plnosti Božstva,čiže OTCA i SYNA.Keby stačilo Otcovo,stačilo by napísať Božstvo.
Čo sa týka Božieho Ducha,pre niečo v Biblii je.Shagarove reči o trinitárstve sú len prázdne drísty.Správny kresťan chápe,čo je to Boží,alebo Svätý Duch.Tu je to vysvetlené a pritom to nemusíme chápať,ako samostatnú osobu.:
--A hneď poznal Ježiš svojím duchom, že takto rozmýšľajú v sebe--Mk 2,8


74.
označiť príspevok

milky945 muž
   18. 5. 2015, 22:57 avatar
Stefan 73, tvoje dva výroky si perfektne protirečia:
1. "Ježiš a Otec sú jedno.Je to jeden Boh." v 65
2. "ako má Otec život sam v sebe,tak dal aj Synovi,aby mal život sám v sebe" v 73
Teraz neviem, či si robíš zo mňa srandu alebo si tak zvedený, že to nevnímaš. Keby som dal dohromady všetky tvoje výroky / tvrdenia na túto tému, vznikol by z toho asi neriešiteľný guláš.

RE "vieme že počas svojej fyzickej smrti na zemi kázal evanjelium v podsvetí":
To je jaka fyzická smrť? Vidím, že je ťažké vzdať sa katolíckych / kresťanských bludov o rôznych formách smrti. Písmo pozná len jednu smrť. Smrť = koniec života.
Ježiš nehlásal Žiadne evanjelium v podsvetí, veď bol mŕtvy. 1 Pet 3,19 hovorí o situácii v čase pred potopou.

Život sám v sebe:
Otec má život sám v sebe? To vieš dokázať Písmom alebo je to len tvoja naučená poučka? Doteraz si mi nijak zvlášť nevysvetlil význam pojmu "Život sám v sebe". Hlavne, že sa tým oháňaš každú chvíľu. Boží syn môže mať život sám v sebe. Boh otec však nemá život v sebe, on je život. Máť a byť je veľký rozdiel. Keď niečo máš, môžem ti to zobrať. Keď niečo si, nemôžem ti zo zobrať. Nemôžem ti zobrať to, že si človek.


78.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 5. 2015, 08:03 avatar
Najprv si to ujasnime.Nejedná sa o moje výroky.
Milky o čom točíš?Nepomýlil si si diskusné fora?Veď to citujem Z PÍSMA.
Toto si napísal:
---Otec má život sám v sebe? To vieš dokázať Písmom alebo je to len tvoja naučená poučka? ---
Toto je v Písme:
Jn 5,26 Lebo jako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe
To ti mám dokazovať,že to tam je napísané?Ty to v Písme nemáš?Život sám v sebe je základný atribút Boha,je to jeho podstata.
Chceš diskutovať o Písme a nečítal si ho?
-----Doteraz si mi nijak zvlášť nevysvetlil význam pojmu "Život sám v sebe"-----ty si si ma vybral,aby som ti vysvetľoval Písmo?

Jn 10,30---Ja a Otec sme JEDNO
Ja som si to nevymyslel,je to z Písma.Alebo ti tu mám prepísať celé Písmo?Považuješ Písmo za guláš?
Pokiaľ si myslíš,že si tieto 2 verše z Písma protirečia,tak mu neveríš a si ateista.Ale nechápem,prečo obviňuješ mňa,že si protirečím.

----1 Pet 3,19 hovorí o situácii v čase pred potopou. -----
To myslíš vážne?Myslel som si že len shagara má takéto myšlienkove pochody.
-----Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení.----
Tu sa nehovorí o situácii pred potopou,ale o čase jeho smrti,máš to tam napísané.Ale ja ťa nemôžem učiť základné veci,ako máš rozmýšľať.Na to nemám čas.


87.
označiť príspevok

milky945 muž
   20. 5. 2015, 19:17 avatar
Stefan 78, Ja som si ťa nevybral nato vysvetlovať písmo. No ty používaš sústavne čarovnú formulku "život sám v sebe", na ktorej všetko zakladáš / staviaš, tak očakávam, že ju aj vysetlíš, lebo inak to používaš ako argument zbytočne. Evidentne ale sám nechápeš, čo znamená. Inak by som tu už mal 10 stranový výklad.

Pýtaš sa, či si protirečia tieto dva verše:
Ján 10,30: Ja a Otec sme JEDNO
Jn 5,26: Lebo jako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe

Odpoveď: áno protirečia si, pri zlom výklade Ján 10,30. Ak Otec a Syn sú jedno bytostne, tak potom Jn 5,26 nemá zmysel / nedáva zmysel, pretože jedna bytosť má jeden život a nič si nemusí odovzdávať. Môj malíček nemusí odovzdávať život môjmu druhému malíčku, lebo oba majú jeden a ten istý zdieľaný život.
Ale ak Otec a Syn sú JEDNO charakterovo, myšlienkovo, skutkovo, rečovo, tak to už je iná káva. Potom si tie dva verše neprotirečia, vtedy Otec dáva život svojmu Synovi a s tým životom mu dáva aj to čo som menoval vyššie. Len ešte nechápem “život sám v sebe”.

Ak by som mal “život sám v sebe” vysvetliť iba pomocou Jn 5,26, tak potom “život sám v sebe” je / poukazuje na schopnosť darovať život. V ďalších veršoch hovorí o vzkriesení, teda presne o tom, o darovaní života, takže to sedí aj s ďalšími veršami / kontextom. No ale to sú len moje dohady. Nemám v tom istotu. Možno Shagara má. Otvor tému s názvom „život sám v sebe“, pokecáme o tom.


88.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   21. 5. 2015, 08:18 avatar
Milky načo ti tu budem dávať 10 str.vysvetlenia?Aby si mi potom odpovedal toto?
"Ježiš a Otec sú jedno.Je to jeden Boh."
potom na kríži zomrel Ježiš aj Otec.

Biblia nie je o ľudskej logike,to by si sa mal snažiť pochopiť aj ako "Svedok jehovov"


89.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   21. 5. 2015, 08:52 avatar
Ešte to dokončím milky.Život sá, v sebe som tu vysvetľoval viackrát a nechápeš to iba ty so shagarom.Krátke a výstižné vysvetlenie je v 78.
Načo 10 strán?To by si o chvíľu chcel vysvetliť napr. ----Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí---.
Aj o tom mám založiť tému?Tém tu je viac ako dosť.Možno tu chýba témao Shagarových klamstvách,ktoré sa aj po urgenciách nechystá vysvetliť.
Ty to ale nechceš pochopiť a to je rozdiel.To že si jehovista,mi bolo jasné od začiatku.Istý nick Pegas tu rozoberal tému o jehovistoch a spomenul prípad zneužívania detí,ktorý bol zrejme vyšetrený a dostalo sa to do médií.
To,ako si jehovistov urputne bránil,bolo až smiešne(nie vtipné) a tvoje neskoršie "nie som jehovista" ešte smiešnejšie.
Len hlupák nevidí,ako si tu so shagarom nahrávate a mätiete niektorých váhajúcich a nerozhodnutých.
Internetové fôra sú novou doktrínou jehovistov po tom,čo zistili,že "svedčenie"od domu k domu s kufrom strážnych veží je málo účinné.
Takže zahoď vaše príručky a začni študovať Písmo.A nezabudni JEŽIŠ JE BOH-Mocný Boh,Otec večnosti,Knieža pokoja atd v súlade s Písmom.


90.
označiť príspevok

milky945 muž
   21. 5. 2015, 12:05 avatar
89: Od teba dostávam viac urážok ako odpovedí a pravdy. Tvoj štýl písania voči mne a možno aj shagarovi (neviem) bol od začiatku taký útočný / povýšenecký. Od toľkej lásky v tebe už nevieš, čo napísať.


91.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 5. 2015, 16:17 avatar
Vsimol som si, ze Stefan akosi rad utoci, vsimol som si to aj pri Tullovi, Shagarovi aj pri tebe...


92.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   21. 5. 2015, 19:27 avatar
Milky neviem,kde som ťa výslovne urážal,ale ak sa tak stalo,tak ma to mrzí.
Vieš ja mám rád jednanie na rovinu.No pokiaľ mi ty napíšeš,že ty len hľadáš pravdu a potom sa ukáže že robíš niečo iné a hráš hru so Shagarom,akýsi hon na ovce,tak to by asi trochu vytočilo každého.
Milky,ty pravdu nehľadáš,ty tú svoju "pravdu" dávno máš.


95.
označiť príspevok

milky945 muž
   21. 5. 2015, 21:14 avatar
92: Toto je diskusné fórum, tu každý prezentuje svoje názory bez cenzúry. Ak sa ti to nepáči, ak ti to vadí a vieš to ventilovať iba tvrdými slovami voči mne / druhej strane, potom máš problém.


99.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   21. 5. 2015, 22:38 avatar
Milky,sú tu všelijaké názory.Nad tými hlúpejšími sa môžeme pousmiať a väčšinou nestojí za to reagovať na to.
Ja však vždy tvrdo zareagujem na pokus o manipuláciu.A tých tu je celkom dosť,súvisí to so zvýšenou aktivitou niektorých siekt.


100.
označiť príspevok

milky945 muž
   21. 5. 2015, 22:50 avatar
No hlavne, že ty nie si v žiadnej sekte. Myslené ironicky samozrejme.


105.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 5. 2015, 00:00 avatar
Na hranice s nimi. Nech opäť zahoria plamene na očistu našej pravdy,tej o trojjedinom bohu. 
Kto s nami nesúhlasí,je sektár.


106.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 5. 2015, 00:06 avatar
Stefan,...tým si chcel povedať,že Biblia je pre nelogické vysvetlenia a bájky a filozofické špekulácie?
A na kríži bol z jednej strany jeden boh a z druhej druhý boh. A kde bol duch? Ten nezomrel? Aká je to potom rovnosť.
Stefan,načo nosíš hlavu? 
----------------------------------------------------
By všicku Biblí naskrz přeběhl, nenajdeš toho, aby rozdelen byl Bůh v jakou trojici a podle jmen ve tři osoby, jako tito vtipy svými to vyměřili“. Ducha svätého považovali za Božiu moc a nie osobu: „Někteří mnozí ... prstem darem Božím, neb utěšitelem, neb mocí Boží ducha svatého býti praví, kteříž od Otce skrze zasloužení Kristovo dán býva věřícím. A o tom Písma svatého nenacházíme, aby měl Duch svatý Bohem jmenován býti, a nebo osobou. Také apoštolské učení toho neukazuje.“ Jednota bratská/malá stránka/


107.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   22. 5. 2015, 08:10 avatar
Kolko bohov si napočítal?Nevieš počítať.
---Otec a ja sme jedno---
Jedná sa o jedného a toho istého Boha.Otec je duch a Syn je odblesk jeho slávy,vonkajšia,hmotná,vykonávacia Božia moc.

Mimochodom,hovoríš o kríži,takže badať istý posun a moje vysvetľovanie nebolo zbytočné.Minule si totiž tvrdil,že ho z ekonomických dôvodov zavesili na kôl.


108.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 5. 2015, 02:23 avatar
Stefan,...matematická jednotka ,a hodnotová jednota ,...tak to sú dve rozdielne veci. Ved aj kresťania majú byť "jedno". Ján 17:21 !!! Je iba jeden kresťan na svete? Nebodaj len ty? 
A ked cituješ trojicu,...tak ich tam rátam troch. Ale Boh je len jeden.
A citujem niekedy,aby ste pochopili nejakú pravdu,a tam niekedy nerozlišujem./kríž,kôl/. Aj ked citujem z Boteka/texty/ biblické. Ale stále je historickým,aj biblickým faktom ,že Ježiš bol popravený na kole. Je o tom dosť kníh a dôkazov. Stauros vždy znamená -"kôl,brvno,hrada,drevo",...nikdy nie dve priečne brvná!!!!!
Súhlasí milky945


109.
označiť príspevok

milky945 muž
   23. 5. 2015, 13:41 avatar
108:Výborne si napísal, matematická vs. hodnotová jednotka.

107:
(*) Kristova smrť symbolizuje našu smrť hriechu, smrť starého človeka pre nového človeka, smrť tomuto svetu pre nový svet, smrť našej nedokonalosti pre našu dokonalosť, čiže smrťou skončilo jedno, aby začalo druhé. Pekne to píše Pavol v Rim 6, že sú mŕtvi hriechu, lebo už nehrešia, krstom zahodili staré telo, staré spôsoby hriechu (nie obradný krst). Podobne píšu aj ostatné listy apoštolov.

Teraz kľúčová otázka. V trojičnom / Štefanovom duálnom Bohu čo zomrelo / skončilo, aby to pri jeho vzkriesení znovu začalo v dokonalosti? Nezomrelo nič, len zmenilo formu. Pozemský Kristus sa po smrti na kríži vraj zmenil na ducha a išiel do podsvetia / zajatia hlásať evanjelium (vraj 1Pet 3,19).

Tam sú ale dva problémy:
1. To úplne potiera pravú symboliku Kristovej smrti na kríži naznačenú vyššie v (*).
2. Načo je vzkriesenie / oživenie, keď žil a hlásal duchom v zajatí?


110.
označiť príspevok

Shagara muž
   24. 5. 2015, 14:03 avatar
Milky,....tím sa už trinitári netrápia. Logika musí ustúpiť ich nebiblickým tvrdeniam o nesmrteľnej duši a trojjedinému bohu.
Súhlasí milky945


56.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 5. 2015, 21:25 avatar
Astax 50, Stefan 55:
Jahve v starom zákone = Ježiš Kristus v novom zákone = boží syn. Tu sú jednoznačné dôkazy:

Ján 1,10: „Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal! Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali!"
1.Korinťanom 10,1-5: „Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a ::::::tou skalou bol Kristus.:::::::“
Ján 8,56: „Abrahám, váš otec plesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa.“

Takže logicky, Ježiš mohol použiť to isté meno v starom písme (Ex 3, 13-15) a v novem písme (Ján 8,58), keďže to bol ten istý boží syn / tá istá bytosť. Ježiš chodil s Adamom a Evou, s Abrahámom, s Mojžišom a ostatnými, samozrejme pod iným menom. Boha Otca nikto nevidel ani nepočul, takže nebol to Otec, ktorý chodil a rozprával s Adamom, Mojžišom a ostatnými:

Ján 1,18: Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.
Ján 5,37: Ba aj sám Otec, ktorý ma poslal, vydal svedoctvo o mne. Ani ste nikdy nepočuli jeho hlasu ani nevideli jeho tvárnosti.
Súhlasí stefan 5


58.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 5. 2015, 22:32 avatar
56: Boží syn tvoril svet a stvoril človeka / Adama na svoj obraz v Gn 1. Výsledkom tvorenia človeka na obraz stvoriteľa / boží bolo telo oživené dychom (Gn 2,7). Z toho vyplýva, že boží syn je podobný človeku, má telo oživené dychom života. Logika a písmo nepustí. A to má veľmi ďaleko od trojičného princípu, lebo Boh otec nemá telo.

Gn 1,26: "Učiňme človeka++ na svoj obraz"
Gn 2,7: A JeHoVaH Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.


62.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 5. 2015, 01:28 avatar
Milky,Boh stvoril Adama na svoj obraz. Zabudol si ,že v súvislosti s pomocou Krista /pri stvorení/ je použité-"skrze Krista". Teda Boh Otec je Stvoriteľ. Nie Boží syn. To nikde nie je!!!
Polopatisticky:"to všetko je stvorené skrze /prostredníctvom/neho a cieľom neho, " Roháčkov preklad
To je niečo iné,ako tvrdíte.
Tak ako sa nám "zjavil" Boh skrze Krista,...tak nás i "vykúpil", skrze Krista,..skrze Krista k nám "hovoril"...atd.
Teda,.....nie priamo,ale použil posla,svojho zástupcu,syna.


66.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   18. 5. 2015, 08:17 avatar
Milky tvoje božstvo je Adam.Je to veľmi zvláštne,ešte som sa s tým nestretol.V písme je o ňom pár veršov a ty?Pletieš ho tu neustále.
To je nejalé nové náboženstvo?Alebo vedný odbor-Adamologia?
Spamätaj sa skrze Adama ku Kristovi nedôjdeš.


64.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 5. 2015, 02:20 avatar
Jozef/Jakobov syn/ predobrazoval Krista.
Lebo medzi týmito dvoma mužmi existuje nápadná podobnosť. Tak ako Jozef,tak i Ježiš zakúsili zlé zaobchádzanie od svojich bratov,potomkov Abraháma./Porovnaj Sk.2:14,29.37/. Obaja muži tiež zakúsili mimoriadnu zmenu. Jozefovo postavenie sa časom zmenilo z postavenia otroka na postavenie ministerského predsedu/druhý najmocnéjší muž v Egypte/,druhého po faraonovi,
Podobne Aj Boh Jehova ked vzkriesil Ježiša z mŕtvych/svojho sluhu,otroka/ a povýšil ho do "nadradeného postavenia",po Božej pravici./Sk.2:33,. Fil.2:9-11/
Tak ako Jozef zachránil svojich bratov,blízkych,a iných,...tak i Ježiš nás zachránil.....atd. Tých podobností s Ježišom je i viac.
Zaujímavé je ale to,čo opisuje vzťah Jozefa/korý predobrazoval Krista/ a faraona/ktorý predobrazoval Boha/.
A tak ked bol Jozef /ktorý predobrazoval Krista/ dosadený na svoj vysoký post,bolo mu povedané:.....:"Ty budeš správcom môjho domu a všetok môj ľud sa podrobí tvojim rozkazom, ja budem len o trón vyšší ako ty."
---------------------------------------------
A presne tento vzťah,postavenie je i medzi Bohom Jehovom a Ježišom. Je to "rozdiel trónu".
A to je dostatočné poukázanie na fakt,.....kto je väčší,a na skutočnosť,...že žiadna trojica neexistuje.


71.
označiť príspevok

Astax1 muž
   18. 5. 2015, 15:55 avatar
milky,shagara
Vaše argumenty zasa stoja na subjektívnej interpretácii sv.písma. Podľa môjho názoru je to zlá interpretácia.
Z vašich argumentov napr z 56 som absolutne nepochopil čo ste sa vôbec snažil dokázať. Práve naopak tie citácie jasne potvrdzujú čo som napísal.
Syn však nie je Otec, pretože keď Ján krstil Ježiša, z neba zaznel hlas, ktorý vyhlásil: „Ty si ten môj milovaný Syn, v tebe sa mi zaľúbilo“ (Lukáš 3:22)
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. (Ján, 1:1) Slovo bolo u Boha. Slovo s veľkým S pomenúva Krista. Na počiatku bol Kristus a Kristus bol u Boha a ten Kristus je Boh. Tento verš nám JEDNOZNAČTE hovorí, že Slovo je Bohom, Kristus je Bohom.
Ježiš sa modlil v prítomnosti učeníkov: „A teraz ma osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol svet?“ (Ján 17:5.) Z tohto nám je jasné, že Ježiš už je oslávený ale hovorí to preto aby uverili aj učeníci.

„Mojžiš povedal Bohu: ,Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im: 'Boh vašich otcov ma poslal k vám.' Oni sa budú pýtať: 'Aké je jeho meno?' A čo im odpoviem?‘ Boh povedal Mojžišovi: ,Ja som, ktorý som!‘ – a dodal: ,Toto povieš Izraelitom: 'Ja som' ma poslal k vám… Toto je moje meno naveky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie‘“
Boh povedal Mojžišovi "Toto je moje meno naveky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie‘“ Dôležité je to naveky a budú ma spomínať z pokolenia na pokolenie. Boh toto svoje "meno" nevymedzuje len na určitý čas napr.na starý zákon ale hovorí naveky! A sám Ježiš sa označuje menom Boha "JA SOM" „Prv než bol Abrahám, som ja“ (Ján 8:58)

Izraelský ľud nevyslovuje Božie meno z úcty k jeho svätosti. Pri čítaní Svätého písma sa zjavené meno nahrádza Božím titulom „Pán“ (Adonaj, po grécky Kyrios). Pod týmto titulom sa vyznáva Ježišovo božstvo. "Ježiš je Pán" (Prvý list Korinťanom 12:3)"To je Pán."(Ján 21:7)

Slovom - menom „Otec“ označujeme nielen vlastného prirodzeného otca, ale aj tých, ktorí sú k iným v podobnom vzťahu. Napr. adoptívny otec, cirkevný otec, svätý otec; teda v zmysle morálnom a prenesenom (nevlastnom). Aj Sväté písmo nazýva Boha Otcom v tomto zmysle. Trojjediný Boh je Otcom stvorení, predovšetkým rozumných stvorení na základe stvorenia, udržovania a prozreteľnosti (prirodzený poriadok), ale hlavne na základe pozdvihnutia do stavu milosti a Božieho detstva (nadprirodzený poriadok).
Zvláštnym spôsobom sa nazýva Boh Otcom preto, že má jedného, jednorodeného, večného, vlastného Syna. Preto aj Ježiš, keď hovorí o Otcovi v nebesiach, vraví: „môj Otec“, „tvoj Otec“, nikdy nie „náš Otec.“ Pokiaľ Ježiš v modlitbe hovorí „Otče náš“, treba poznamenať, že táto modlitba nie je Ježišovou modlitbou, ale modlitbou jeho učeníkov (porov. Mt 6, 9; Lk 11, 2-4). - Božie synovstvo a Božie otcovstvo treba chápať vo vlastnom, fyzickom zmysle
„Nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11, 27).
„Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10, 30).
„Ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe“ (Jn 5, 26).
- Ježiš je nazývaný vlastným Božím Synom:
„A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Boha jednorodený Syn...“ (Jn 1, 14).
„Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 18).
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna...“ (Jn 3, 16).
„Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet...“ (1 Jn 4, 9).
„On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých...“ (Rim 8, 32).
Toto Božie Otcovstvo ako pravé a vlastné chápali nielen apoštoli, ale aj Ježišovi odporcovia. Vidíme to najmä z udalosti, keď Židia pre porušenie soboty chceli Ježiša zabiť: „Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo... aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu“ (Jn 5, 18).

Ježiš Je Bohom
Ak je vlastným Božím Synom musí mať prirodzenosť svojho Otca - Boha. Teda musí mať božskú prirodzenosť.
„A to Slovo bolo Boh...“ (Jn 1, 1).
Sv. Pavol píše:
„Kristus; on je nad všetkým Boh...“ (Rim 9, 5).
- Má božské vlastnosti, lebo bol od počiatku, skôr, ako vznikol svet, ako to čítame u sv. Jána (porov. Jn 1, 1-3).
O svojom Božom synovstve hovoril aj v podobenstvách:
Podobenstvo o dvoch synoch - (Mt 21, 28-32).
- Ale aj pred súdom:
Veľkňazovi na otázku, či je Božím Synom, povedal: „Sám si to povedal...“ (Mt, 64). A preto ho veľrada odsúdila na smrť.
Sv. Pavol v Liste Hebrejom píše, že Ježiš Kristus je odbleskom slávy Boha Otca a obraz jeho podstaty (Hebr 1, 3).
V Liste Filipanom píše o ňom, že „má božskú prirodzenosť“ (Flp 2, 6) a v Liste Kolosanom, že v ňom „prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2, 9).
Aj Tradícia, teda cirkevní spisovatelia prvých storočí, výslovne vyznávajú reálnu rozdielnosť medzi Otcom a Synom. Aj keď je mnoho nejasností v teologických výrazoch, či nepresností, predsa si vážime všetky teórie, pretože sa snažia vysloviť ťažkú náuku tajomstva o Najsvätejšej Trojici a vo svojich spisoch nám uchovali vzácne svedectvo o starobylosti tejto svätej viery.


72.
označiť príspevok

Astax1 muž
   18. 5. 2015, 16:03 avatar
Svätý Duch, tretia božská osoba, je v Starom zákone naznačená iba ako príprava na zjavenie náuky o Svätom Duchu. Izraelitom nebolo zjavené hlboké tajomstvo Božej Trojice, teda ani Boží Duch, tým menej Svätý Duch. Boží Duch sa tu skôr rozumie ako Božia sila, Božia moc, ktorá účinkuje a udeľuje nadprirodzený život, a nie ako božská osoba, rozdielna od Otca a Syna.
Až evanjeliá, predovšetkým evanjelium sv. Lukáša, hovoria často o Svätom Duchu, o Božom Duchu, o Svätom Duchu. Svätého Ducha ako božskú osobu predstavuje sv. Lukáš v správe o zvestovaní Panny Márie, pri Ježišovom krste v Jordáne a hlavne v rozkaze Ježiša Krista, aby apoštoli krstili všetky národy „v mene Otca i syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19).
Táto krstná formula, ktorú vyslovil Ježiš Kristus, hlása dokonalé božstvo nielen Svätého Ducha, ale aj Otca i Svätého Ducha.
Skutky apoštolov sú často nazývané ako „evanjelium Svätého Ducha“. To preto, že z kníh Svätého písma najviac spomínajú Svätého Ducha, hoci výraz Svätý Duch v Skutkoch apoštolov neznamená vždy tretiu božskú osobu. Ide tu často o dar, milosť, neosobnú silu Boha. Je to svedectvo o tom, keď tí, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Svätého Ducha vylial aj na pohanov. Avšak osoba Svätého Ducha je jasne rozdielna od Otca a Syna, čo vidieť pri zoslaní Svätého Ducha v deň Turíc (porov. Sk 2, 2-4).
Po nanebovstúpení Ježiša Krista nastupuje v Cirkvi na jeho miesto Svätý Duch a vedie apoštolov a ich nástupcov pri hlásaní evanjelia a pri správe Cirkvi.
Že Svätý Duch je Boh, je výslovne povedané, keď sv. Peter vytýka Ananiášovi: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému...? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“ (Sk 5, 3-4).
Svätému Duchu sa pripisujú aj Božie vlastnosti - atribúty. Napr. všemohúcnosť:
„Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny...“ (1 Kor 2, 10).
- Inšpiroval starozákonných prorokov:
„Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého...“ (2 Pt 1, 21).
„Muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida...“ (Sk 1, 16).
- Božská moc Svätého Ducha sa prejavuje:
pri zázraku vtelenia Božieho Syna (Lk 1, 35; Mt 1, 20);
pri turíčnom zázraku (Lk 24, 49; Sk 2, 2-4).
Svätý Duch je darcom Božej milosti, dáva mimoriadne dary milosti a ospravedlňujúcu milosť pri krste a vo sviatosti pokánia.
Je skutočná osoba
Svätý Duch je skutočný nositeľ činnosti: učí, vydáva svedectvo, ustanovuje predstavených Cirkvi, priraďuje sa k Otcovi a Synovi v krstnom rozkaze. Je uvádzaný ako Tešiteľ, ktorý apoštolov naučí všetkému (porov. Jn 14, 26):
S pomocou Svätého Ducha apoštoli prijali svoje rozhodnutia (porov. Sk 15, 28).
Svätý Duch radil sv. Petrovi (porov. Sk 10, 19).
Svätý Duch ustanovuje biskupov, aby spravovali Božiu Cirkev (Sk 20, 28).
Je rozdielna osoba od Otca i Syna
Prečo?
a/ Vychádza od Otca, je posielaný od Otca, je žiadaný od Otca.
b/ Prijíma od Syna, je posielaný od Syna, vydáva svedectvo o Synovi, zastupuje Syna.
„A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“ (Jn 14, 16).
„Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14, 26).
„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca...“ (Jn 15, 26).
„Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám“ (Jn 16, 7).
„Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16, 13-15).
Z povedaného jasne vysvitá, že keď ho Otec a Syn dávajú a posielajú, je teda iný, je od nich rozdielnou osobou.
Tri rozdielne božské osoby: Otec, Syn a Svätý Duch sú jeden a ten istý jediný Boh. Tak Starý ako aj Nový zákon dôrazne o tom učia. Pán Ježiš to výslovne prízvukuje: „Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10, 30), totiž jedno božstvo, jedno najvyššie a nekonečné dobro.


75.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 5. 2015, 01:59 avatar
Astax...Jána som rozobral z pohľadu i trinitárskych teologov. A to je fakt. Nikde v Jánovi nie je slovo Boh.
Citujem Jána 14:24....:"Ale ten, kto ma nemiluje, moje slová nezachováva. A slovo, ktoré počúvate, nie je moje, ale slovo Otca, ktorý ma poslal. "
Tento text vylučuje chápanie Jána 1:1 ,tak,ako ho chápu nesprávne trinitári. Ale viem,že nemôžte/ani ked vás budú rezať/ ustúpiť,pretože ak by sa ukázala táto náuka nesprávna,alebo ste ju priznali ako nesprávnu,...tak sa zosype celé vaše učenie ,ako domček z karát. A to nemôžte.
Ešte raz,ak by bol Ježiš aj Slovom,aj Bohom a teda totožný s Bohom v prvej čast Jána 1:1,tak by nemohol Ježiš povedať: "že to slovo nie je moje,ale Otcovo"! Ale asi schopnosť premýšlať ,nebude silná stránka mnohých?!
Ján 1:1 hovorí dnešnou rečou,že Ježiš bol božskej podstaty a prišiel ako hovorca Boha,svojho Otca. Výraz "slovo" v minulosti sa chápal ako výraz pre hovorcu...atd./kráľa..atd/ Ale nie je to, čo opisuje grécka filozofia-logos. To je úplne iná parketa.
Výraz- logos má v gréčtine dva významy: „slovo“ a „rozum“. Podľa neho kresťania prijali slovo v osobe samotného Krista. Ale logos v zmysle „rozumu“ sa nachádza v každom človeku vrátane pohanov. Preto prišiel k záveru, že tí, ktorí žijú v súlade s rozumom, sú kresťanmi, a zahrnul medzi nich aj takých ľudí, ako bol napríklad Sokrates alebo iní,....ktorí o sebe tvrdili, že sú ateistami alebo ich za ateistov považovali druhí. A to je nonsens, a miešanie tmy so svetlom Písiem.

Okrem toho apologéti, medzi nimi aj Tertulián, sa za každú cenu snažili prepojiť Ježiša s logom, tak ako ho chápala grécka filozofia, a úzko ho spájali s osobou Boha. Vydali sa tak cestou, ktorá nakoniec priviedla kresťanstvo k náuke o Trojici.
Teda,aj tu vidno istý pomyselný počiatok odpadnutia,...a smerovanie k pohanskej filozofií.
Nuž,čo,...kto nepočúva rady?! Kol.2:8


76.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 5. 2015, 02:24 avatar
Astax,...ak sú aj "borievky,cédre,kríky,jarabina,hriech,krv,múdrosť,nebo,zem..atd" v Písme personifikované,sú aj to osoby?
A môžeš niekoho pomazať duchom? Môžeš ho rozdeliť na časti?
Je zrejme,že duch vychádza od Otca,i syna,...ale nie je samotnou osobou. Ńou Boh a syn sa prejavujú.
Ved ak ja s niekym komunikujem cez telefon,tak nemusím posielať cez telofon doslovnú osobu a tá hovorí.
Už samotný princíp rádiových,televiznych a iných vĺn, je niečo ,...na základe čoho môžme pochopiť i činnosť ducha. A to,ako komunikuje a koná Boh. Preboha,ked Samson dostal ducha svätého a roztrhol leva na dve polovičky,tak to ho neroztrhol duch svätý,tretia božská osoba,   ale Samson,ktorý dostal silu od Boha.
"Ale ja som plný sily (a Jahveho ducha), plný spravodlivej odvahy, aby som oznámil Jakubovi jeho zločin a Izraelovi jeho hriech. " Micheáš 3:8 Neviem prečo tie zátvorky? V origináli nie sú! Asi nesmieme prísť na podvod?!
" "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Preto aj toto dieťa bude sväté, bude to Syn Boží" Luk.1:35
"Ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Svätým Duchom a mocou .." Sk.10:38 "Pomazal? " Zaujímavé,ak ide o osobu?
"Kam by som mohol ujsť od tvojho ducha, kam utiecť z tvojej prítomnosti/tváre/?" Duch=Boh Jehova samotný! Utiecť pred duchom,utiecť pred Bohom Otcom! Zalm 139:7
---------------------------------------------------------------------
New Catholic Encyclopedia píše: „Starý Zákon zjavne nepovažuje Božieho ducha za osobu... Boží duch je jednoducho Božia moc.“
Nuž,ale to niekto zmenil v NZ,...treba opraviť staré encyklopédie! 


77.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 5. 2015, 02:38 avatar
A Rim.9:5 je trinitársky povrh. V závere je predel,a je tam vyslovenie,"nech je požehnaný Boh,...a tým sa nemyslelo Krista.
V niektorých odpisoch,je zreteľná mýšlienka,že Kristus -nie je Boh,....ale jeho Otec/Boh/ je len v závere požehnaný.
A to už dáva iný význam.
Pozri výkladový slovník,v pôvodnych jazykoch!


79.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   19. 5. 2015, 08:22 avatar
šak aj K(r)iska je anjel..tak čo špekulujete 


80.
označiť príspevok

Astax1 muž
   19. 5. 2015, 12:04 avatar
Shagara
Píšeš, píšeš ale absolutne neviem o čom. Na základe bludu, ktorý obhajuješ si domýšľaš a prekrúcaš sv.písmo."Skutky apoštolov sú často nazývané ako „evanjelium Svätého Ducha“. To preto, že z kníh Svätého písma najviac spomínajú Svätého Ducha, hoci výraz Svätý Duch v Skutkoch apoštolov NEZNAMENÁ VŽDY tretiu božskú osobu. Ide tu často o DAR, MILOSŤ, neosobnú silu Boha. Je to svedectvo o tom, keď tí, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Svätého Ducha vylial aj na pohanov. Avšak osoba Svätého Ducha je jasne rozdielna od Otca a Syna, čo vidieť pri zoslaní Svätého Ducha v deň Turíc (porov. Sk 2, 2-4)."
O starom zákone nechcem hovoriť pretože tretia božská osoba bola v starom zákone naznačená iba ako príprava na zjavenie náuky o Svätom Duchu. Izraelitom nebolo zjavené hlboké tajomstvo Božej Trojice, teda ani Boží Duch, tým menej Svätý Duch. Boží Duch sa tu skôr rozumie ako Božia sila, Božia moc, ktorá účinkuje a udeľuje nadprirodzený život, a nie ako božská osoba, rozdielna od Otca a Syna.
A tie tvoje "cédre a borievky" to je dosť úbohý proti argument. Tak isto ako

"Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal." Ján 14:24
Syn Boží je tej istej podstaty s Bohom Otcom, jemu vo všetkom rovný, ale vtelením prijal na seba prirodzenosť človeka a na čas svojho pozemského života ako by sa zriekol predností, ktoré mu právom božského pôvodu prináleží "On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži."(Filip 2:6-8).So zreteľom na to je teda Otec "vačší" ako vtelený syn.

Ešte k tomu: Boží titul „Pán“ (Adonaj, po grécky Kyrios). Pod týmto titulom sa vyznáva Ježišovo božstvo."Ježiš je Pán" (Prvý list Korinťanom 12:3)"To je Pán."(Ján 21:7).Vo (Filip 2:11) "a aby každý jazyk vyznával: "Ježiš Kristus je Pán!" na slávu Boha Otca."

Slovo logos je zvláštne slovo. Už dávno pred Jánom slovo logos používali filozofovia, ako bol Platón a podobní ľudia, k tomu, aby popísali Boha. Nie je to vôbec nové slovo. Ked sa slovo logos použilo v tomto kontextu na popis nejakej osoby, tak vtedy všetci ľudia pochopili, že apoštol Jan hovorí, že Ježíš je Boh.
To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.(Ján 1:14)
Takže ani toto tvoje prekrúcanie a domýšľanie ti nevyšlo podobne ako meno Boha "Ja som"

Toto robia presne Jehovisti vyberú si časť zo sv.písma a prekrútia si to podľa seba. A to nehovorím tom, že ignoruješ ostatné verše písma ako : "„Nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11, 27).
„Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10, 30).
„Ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe“ (Jn 5, 26).
- Ježiš je nazývaný vlastným Božím Synom:
„A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Boha jednorodený Syn...“ (Jn 1, 14)."

To je len časť toho čo som vybral z môjho predošlého príspevku kde bolo JASNE dokázané, že Ježiš je Synom Boha a teda tej istej podstaty s Otcom.

"Ale asi schopnosť premýšlať ,nebude silná stránka mnohých?!" Ty sa snažíš premýšlať ale nejak ti to nejde. Ale chápem, že jednoducho musíš obhajovať bludy Jehovistov ved si za to platený.
Súhlasí stefan 5, Wolfe


86.
označiť príspevok

Wolfe muž
   20. 5. 2015, 00:20 avatar
Suhlasim, ale bez tych invektiv..


81.
označiť príspevok

Astax1 muž
   19. 5. 2015, 12:11 avatar
Ján 20:28 "Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!"

Čo sa na to povedať?
Jehovisti vždy tvrdo obhajujú svoje bludy.
Komu nestačí málo, nebude stačiť ani veľa.
Shagara máš slobodnú vôľu a ak chceš veriť tým bludom, ktoré ti vtláčajú na Jehovistických stretnutiach kto som aby som ti v tom bránil?
Ale toto ti povedať musím Jehovisti ti do neba nepomôžu.
Súhlasí stefan 5


83.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 5. 2015, 23:38 avatar
Astax,...teraz s tebou súhlasím. Ja sa tam/do neba/ ani nechystám. To nie je Božie predsavzatie. Mat.5:5..."Mierni zdedia zem". Kristus neklame!
A Ježiš je boh/poprípade Boh/,...ved v Judit 6:2 sa píše,..."Kto je Boh okrem Nabuchonodozora?"
Ak by som mal prijať metódu dokazovania trinitárov,tak aj Nabuchonodozor je Všemohúci Boh. 
A samozrejme,v Písme je viac bohov,Bohov. Ak všetkým prisúdime tituyl-Všemohúci Boh,tak tu máme kresťanský polyteizmus!
A čo na toto tvrdenie Písma hovoríš?....:"Habakuk 1:12: „Môj Bože, môj svätý, ty neumieraš“.
Väčšina prekladov tu uvádza „my neumierame“, no Biblia Hebraica Stuttgartensia (v modernej dobe najpresnejšie vydanie hebrejského textu Biblie) v poznámke pod čiarou uvádza pôvodný text: „ty neumieraš“, ktorý bol neskôr zmenený.
Ktovie,...neboli za tým opäť trinitári?! Lebo tento text im nemôže pasovať do karát. Boh teda nemôže zomrieť. Nuž,čo s tým narobíš? Ježiš asi len prestieral smrť?!


97.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 5. 2015, 21:31 avatar
Astax,....preboha,a kde sa tu definuje trojica? Ano,Ježiš je Boh,boh,....ale kde sa píše ,že trojjediný? A že je rovný s Otcom?
Už som písal:Aj Nabuchonodozor je "Boh" a "kráľ králov". Pri tvojej logike dokazovania,musí aj on byť Všemohúci Boh? Je tak?
V poriadku,..tak už ich máme štyroch. Aj Dagon je v Písme pomenovaný ako Boh,...už ich máme päť. Aj satan je Boh. Máme ich už šesť. Aj Báal je boh,...mám dalej pokračovať. Koľko bohov pojme nebiblická trojica?
--------------------------------
Ale chápem,....stále to je jeden Boh! 
--------------------------------
Luther výraz trojica moc neobľuboval, keď povedal: „slovo trojica sa nikde v Božských spisoch nenachádza, ale je len ľudským vynálezom a znie tiež úplne chladne“ (zdroj: Concessions, 331).


98.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   21. 5. 2015, 21:56 avatar
Shagara, Nabuchonodozor je "Boh" a "kráľ králov"?Neušiel si odniekiaľ?
To si tu budeme citovať román (JUDIT ),ktorý ani neuznávajú všetci kresťania a ktorý sa ani nezachoval v hebrejčine?
Zaujímavé,že v tomto si sa pridal na stranu katolíkov,ktorí ho ako tak uznávajú ( s výhradami ).
A s tými bohmi,čo píšeš je to trochu inak,ale to by asi bolo na tebe dnes priveľa.


104.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 5. 2015, 23:56 avatar
Stefan,zaujímavé,...a ty preberáš trojicu od katolíkov. Ved aj malé dieťa vie,kto ju zrodil. Luther to nebol,ani raní kresťania.Jej zrod je v 4.storočí. Ale sú aj iný "Bohovia,Elohim" v Písme. A tých neuznávaš za Všemohúcich Bohov,podľa tvojej metódy.
A môžeš to citovať aj katolíkom,je im to jedno,že ich to odhaľuje z klamstva. Teda, stále je pravdou ,že "je vela bohov a pánov",ale je iba "jeden Boh /Všemohúci/a jeden Ježiš Kristus".


82.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 5. 2015, 23:29 avatar
Astax,spomínaš letnice,...pýtam sa ,môže byť duch svätý,osoba,..."vylievaný"? Tie "ohnivé jazyky" boli duchovia svätí?
Astax, ...je síce pravda,že slovo "duch"/pneuma/ má viac významov,...ale duch svätý je vždy -činná sila Boha,alebo výkonná moc Boha.
Ak spomínaš Skutky,tak ich budem citovať....:"ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme."
Pochopil si? Duch =sila. Máš to tam čierne na bielom.
A ja verím ,že Ježiš je "Pán". Ved Písmo hovorí,-"že je veľa bohov a pánov". Ale ako to vztiahneš na trojicu? Nijak!
Ježiš je boh,je pán,....ale nie je Všemohúci Boh,a nie je súčasťou nejakej trojice. Viem kto prišiel s trojicou. Už ak keby som vôbec nepoznal Písmo,...tak aj tak by som neveril v trojicu,....pretože viem kto ju splodil,...akí to boli ľudia,...a za akých nedôstojných podmienok sa to stalo???
Trojica raz bude -"ôsmi div sveta",...a prežijúci sa budú čudovať,ako mohol niekto veriť tejto matematickej,duchovnej,biblickej a antropologickej anomálií?!
Dalej,..."ego eimi" nie je Božie meno,....ale je to len bežné slovné spojenie,ktoré niekto posunul do pozície Božieho mena,...a to len preto,že je tu len zdánlivá podobnosť s Božím menom. Nie je to tak,...SZ a jeho citácia je úplne o niečom inom.
Astax,...boli časy,ked "ja som" sa používalo len v jednom texte,...dnes ho už hádam vidieť všade,kde je bežné slovné spojenie-"ja som", a je tam nejak i spomínaný i Ježiš,...a tým sa vytvára predstava,že Ježiš je Všemohúci Boh.
A dané texty,ktoré si citoval nič nehovoria o trojici. Nič také tam naozaj nie je. Už predo mnou mnohí tvrdili,že ak by ľudia neboli ovplyvnení trojicou,a čítali by Písma,tak nik z ních by nedospel k poznaniu,že Boh je trojjediný,že sú si všetci rovný,a že traja bohovia sú aj tak jedno. Nepodcešňuj ľudí! Maju viac rozumu ako študovaní kňazi,teologovia.
A to,že dnes musí trinitárske kresťanstvo sofistikovane ukrývať ,to,čo sa do Písma implantovalo /do kresťanského učenia/,....tak práve to je -prekrúcanie. To JS nerobia.
Uvažuj! Ak by chceli JS zapadnúť do kresťanstva ako takého,...tak by si nerobili zbytočné problémy, a verili by tomu,čo takmer všetci "kresťania". Lenže JS si ctia Písmo,a to je pre nich rozhodujúce. JS sa nechcú zapáčiť ľudom,ale Bohu,jeho synovi. A preto nerobia kompromisy s pohanskou filozofiou,ľudskými náukami.
A vysvetli,prečo kresťania nepoznali trojicu do konca tretieho storočia? Ved tvrdíte,že je to základná náuka? Prečo ju Ježiš nespomenul? Ale tvrdil,že "jeho hlavou je jeho Otec"? A tu nie je priestor na špekulácie. Teda,že je to preto,že bol na zemi.
Aj tu je dôkaz ,že niekto klame....:"1. Korinťanom 15:27
27 Lebo [Boh] „podrobil všetko pod jeho nohy“. Ale keď hovorí, že „všetko bolo podrobené“, je zrejmé, že s výnimkou toho, ktorý mu všetko podrobil."

1. Korinťanom 15:28
28 Ale keď mu bude všetko podrobené, potom sa aj sám Syn podrobí Tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh každému všetkým."
Ak ty tu vidíš rovnosť,....tak Boh s tebou.! Ale to si u neho neobhájiš!


85.
označiť príspevok

Krištof
   20. 5. 2015, 00:09 avatar
Duch Svätý má svoje prežívanie ako osoba, nie neosobná sila. Ef 4, 30: "A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenie."

Duch sv. má vlastnosti ako osoba, Skutky 15, 28: "Lebo Duch Svätý a my sme usúdili..." Iný preklad: "Lebo za dob­ré sa videlo Svätému Duchu i nám..." A iný: "Duch Svätý a my sme sa roz­hod­li..."
Duch Svätý bráni a nedovoľuje ako osoba, Skutky 16, 6-7: "Cez Frýgiu a galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Ježišov Duch im nedovolil."

DS núti, ohlasuje, Skutky 20, 22-23: "A teraz, hľa, Duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste ohlasuje, že ma čaká väzenie a súženie."

Duch Svätý učí ľudí ako učiteľ, Jn 14, 26: "No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril."

"Ak by chceli JS zapadnúť do kresťanstva ako takého,...tak by si nerobili zbytočné problémy..."

Konkurencia chce byť iná, aby ju nasledovali ľudia, ktorí hľadajú niečo iné, konkurencia, ktorá je odlišná, môže si získavať ľudí na svoju odlišnosť, tým, že nie je veľmi podobná ostatným :-)


103.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 5. 2015, 23:52 avatar
Krištof,ak v Písme je duch svätý personifikovaný tušim cca 10-15 textami,....a je spojení so silou,mocou na viacerých miestach/ako 10-15/,.....kto má podla teba pravdu? A môžeš osobu -"vyliať,pomazať"?
Druhá vec-ak hovorí niečo duch,hovorí to vlastne Boh Jehova. Teda,to,čo sa možno niekomu javí ako osoba,je len prejav Všemohúceho Boha v jednej osobe. V mnohých častiach je aj preto rovnítko. A to som už citoval,viackrát.
Krištof,...ver si čo chceš,ak je pre teba trojica biblická.
Je to len pohanské mystérium.
Toto potvrdzuje aj historik Andrews Norton, ktorý napísal o trojici v knihe Uvádzanie dôvodov: „sledovať históriu tejto náuky a objaviť jej zdroj môžeme nie v kresťanskom zjavení, ale v platónskej filozofii.“ Ďalej napísal: „Trojica nie je náuka Krista a jeho apoštolov, ale výmysel školy neskorších platonikov.“


84.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 5. 2015, 23:43 avatar
Stefan,....čo povieš na tieto texty,sú rovnaké,alebo nie?
--------------------------------------------------------
Biblia hovorí o Ježišovi Kristovi, že má „život sám v sebe“, a o Ježišových nasledovníkoch, že majú „v sebe život“. (Ján 5:26; 6:53)
Potom dopoviem!
Súhlasí milky945


93.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   21. 5. 2015, 19:33 avatar
Shagara je to jak u blbých na dvore:
-život sám v sebe
-v sebe život
Ty tam nevidíš rozdiel?Ja áno a myslím,že každý,kto rozumie slovenčine.
Vieš o čom pojednáva J 6,53 ?
O znovuzrodení.


96.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 5. 2015, 21:24 avatar
Stefan,...tam je rozdiel. Kde som tvrdil,že nie je. Ved preto som položil otázku. Keby tomu tak nebolo,tak hned to vysvetlím.
-------------------------------------------
„Ako má Otec život sám v sebe,“ povedal Ježiš, „tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe.“ Pred týmto zaujímavým /ale nie trinitárskym/vyhlásením Ježiš povedal: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život... Prichádza hodina, a už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, ktorí naň dbali, budú žiť.“ Ježiš tu hovoril o pozoruhodnej moci, ktorú mu udelil Otec — o schopnosti umožniť ľuďom získať schválené postavenie pred Bohom. Teda Stefan,...Ježiš ju získal od Otca. Navyše Ježiš je schopný vzkriesiť tých, ktorí spia v smrti, a dať im život. Teda to, že Ježiš má „život sám v sebe“, znamená, že mu bola udelená takáto moc. Tak ako Otec, aj Syn má „dar života sám v sebe“. /Ján 5:24–26/
A ten druhý text/v sebe život/ nehovorí o znovuzrodení/aj ked sa to týka i tých ,čo budú v nebi/,ale.....jednoducho znamená vstúpiť do plnosti života. Preto vyjadrenie mať „život v sebe“ v Jánovi 6:53 sa vzťahuje na všetkých, ktorí dostávajú večný život — v nebi alebo na zemi. — Ján 6:48–51.
Ako som slúbil,tak činím,...dopovedal som.


101.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   21. 5. 2015, 22:51 avatar
Aha,myslel som si ,že tam nevidíš rozdiel.


94.
označiť príspevok

milky945 muž
   21. 5. 2015, 20:58 avatar
Stefan 93:
Nevšimol som si, že je tam reč o znovuzrodení. Niekto zomrel? Všimol som si, že Ježiš tam hovorí o jedeni takého chleba, ktorý dá človeku život večný, hovorí o sebe. On je tým chlebom. Je to chlieb novej zmluvy, viď nasýtenie zástupu ľudí a poslednú večeru.

Ale ten chlieb nie je čarovný prútik, ktorý švihne a človek má večný život. Je to chlieb, ktorý zo starého človeka spraví nového človeka postupne. Starý človek je ten, čo má staré otroctvá / závislosti hriechu. Nový človek je už len v jednom otroctve, v otroctve božej vôle.

Shagara 84: Mohol by si rozviesť / rozpísať, čo si naznačil / začal v 84? Vopred veľmi pekne ďakujem.


102.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 5. 2015, 23:43 avatar
V 96 som to dokončil. Milky.


111.
označiť príspevok

Shagara muž
   25. 5. 2015, 21:53 avatar
Ježiš ako anjel ,...archanjel Michael na čele vojska:
„A v?nebi vypukla vojna, Michael a?jeho anjeli bojovali s?drakom a?bojoval drak a?jeho anjeli“. V?tomto verši vidíme, že rovnako, ako má drak (satan) svojich anjelov, tak má aj Michael svojich anjelov a?ako drak (satan) nie je rovný svojim anjelom, ale je im nadradený, tak aj Michael je hlavou svojim anjelom. A to poukazuje,že je ním Ježiš.
Ved kto môže viesť anjelov do boja proti satanovi,ak nie Ježiš?
Proti satanovi a padlým anjelom vedie nebeské vojská ako Michael, ale pri potrestaní bezbožných ľudí vedie tieto vojská, ako „Verný a?Pravdivý, ktorý spravodlivo súdi a?bojuje.“ Jeho opis potom pokračuje: „Oblečený bol do plášťa, zmáčaného krvou a?jeho meno je Slovo Božie. A?išli za ním nebeské vojská na bielych koňoch oblečené do bieleho, čistého kmentu. Z?úst mu vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy“(Zj. 19:11b, 13, 14, 15). Prečo ten rozdiel v?menách? Padlých anjelov vzkriesený Kristus vyobcoval z?neba s?autoritou hlavného anjela. No odstrániť bezbožníkov, príde ako ten, ktorého výzor pripomína jeho pozemskú službu. Ked bol hovorcom Boha,Slovom Božím.
Ale nemyslime si,tak ako niektorí,že anjeli,archanjel je nejaké bezvýznamné postavenie. Nie,....Ježiš ako "Slovo Božie",ako vykonávatel súdu,a ako Boží zástupca,archanjel má výnimočné a vysoké postavenie. A nijak to neznižuje jeho poslanie v spĺňaní Božích predsavzatí. Ale,ak mu pripisujeme niečo,čím nieje /Všemohúci Boh/,tak zneuctievame ako jeho,tak i jeho Otca.


112.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   25. 5. 2015, 23:16 avatar
Shagara-kde sa píše,že Michael je Ježiš?Ty ako "svedok"si to usúdil z toho,že Michael je hlavou anjelom a Pán Ježiš má tak isto pri sebe anjelov?
Vieš ako vznikol blud o Michaelovi-alias Ježišovi?Vymysleli to tak isto adventisti.A vieš na základe čoho?Doštuduj si to.

---A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedoctva---
To je dôvod prečo vyhrali.A nie podľa trápnych úvah o statočnom boji a že vyhral lepší vojvodca.Lenže tomu treba rozumieť,ináč je to hádzanie perál sviniam.


113.
označiť príspevok

Shagara muž
   25. 5. 2015, 23:31 avatar
Stefan,...ten "blud" je v Písme.......a cirkevní otcovia sa tiež mýlili? A nie je pravdou,že Ježiš povedie vojská anjelov? Ale ak nie je Michael,tak potom on sa bude niekde prizerať. Aj ked iné časti Písma tvrdia,že on povedie vojská anjelov. Ako to je?
Zjavenie presne opisuje mocného anjela,a je ním Ježiš ktorí vedie vojská anjelov a koná i iné veci v prospech ľudí,ktorými ho opäť poveruje jeho Boh.
----------------------------------------
Michael-"Kto je ako Boh"......... Je to velmi výstižne meno pre Ježiša. Pre nikoho iného sa tak nehodí.


115.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   26. 5. 2015, 07:10 avatar
Shagara tak to je ten dôkaz?
---ak nie je Michael,tak potom on sa bude niekde prizerať---
alebo toto?
---Zjavenie presne opisuje mocného anjela,a je ním Ježiš ktorí vedie vojská anjelov---

Nad relevanciou toho,čo si napísal pouvažuj sám.
Čakal som,že prídeš s Michael-"Kto je ako Boh".Tiež ti tu niečo dám:
Samuel -. Jeho meno v preklade do slovenčiny znamená "Božie meno".
Jeremiáš (hebr. ??????????? Yirm?y?h?, Jirmejahu = povýšený Jahvem
Izaiáš alebo zriedkavo Izajáš (z hebr. Ješa'jah = Jahve pomohol/spasí

Takže vidíš,že aj napr.títo traja ašpirujú svojimi menami na nejakú významnú funkciu.Alebo sa mýlim?


118.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 5. 2015, 13:56 avatar
Stefan,.....cituješ čo dobre poznám. Ale v prípade Michaela,je to úplne niečo iné: "KTO JE AKO BOH"
A to je tiež jeden z dôkazov,že Ježiš je Boh.
A nevysvetlil si ako to bolo,s tým prechodom cez červené more,s tou "skalou",...."anjelom" v texte...:(1. Kor. 10:1-4).
Citujem....:"„Nechcem totiž bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a?všetci boli pokrstení v?Mojžiša v?oblaku a?v?mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a?všetci pili ten istý duchovný nápoj. Pili totiž z?duchovnej skaly, ktorá išla za nimi a?tou skalou bol Kristus."
Tu sa píše o Kristovi,a správa v SZ píše ,že to bol anjel. Už chápeš?
-------------------------------------------
A tu to máš potvrdené....:"„Hľa posielam pred tebou anjela, aby ťa opatroval na ceste a?priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Dávaj na seba pred ním pozor a?poslúchaj jeho hlas. Nesprávaj sa voči nemu spurne, lebo by neodpustil vaše prestúpenie, lebo moje meno je v?ňom (doslovne v?jeho strede)“ (2. Moj. 23:21).

Ukáž nám ako to opäť prekrútiš,na to si šikovný!


120.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   26. 5. 2015, 15:03 avatar
Shagara,normálne si mi vyrazil dych.Vieš čo je to duchovná skala????
Ty si dovolíš o Všemohúcom Bohu / JHVH/ napísať,že je anjel???
O skale:
SZ:---Či jestvuje Boh okrem mňa? Niet nijakej skaly, o nijakej neviem.---
NZ:---Kristus-uholný kameň---

Dávaj si pozor ,čo píšeš.Už si tu dnes tvrdil,že podľa teba nie je teraz Boh univerzálnym vládcom celého vesmíru.

Písmo sa nedá oblbnúť.Pre tých chytrákov,ktorí sa pohrávajú s myšlienkou POSLA ako anjela máme dostatok veršov,kde je Pán Ježiš odlíšený od anjelov,lebo samozrejme Boh vo svojej prozreteľnosti také niečo predpokladal.

Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil"a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"? 6A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli." 7Anjelom zasa hovorí: "On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi." 8Ale Synovi: "Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravedlivosti


121.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   26. 5. 2015, 15:17 avatar
ešte raz ti Shagara dávam do pozornosti mnou posledné citované verše.Máš to tam takpovediac 2 in 1.
Je tam jasne odlíšený KRISTUS od anjelov a zároveň opísaný ako Boh.

Mne známe preklady to uvádzajú všetky rovnako a s vysvetlením podľa encyklopédií ,alebo vašich príručiek sa neunúvaj.
Ibaže by si sa znova blysol svojou brilantnou starou hebrejčinou.


122.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 5. 2015, 21:20 avatar
Stefan,...a ked ti nájdem "skalu" okrem Ježiša a Otca/Jahveho/v Písme ,.....bude aj tá "skala" Bohom? Chápeš,...takouto logikou môžeš uspieť iba u tých,-"čo hynú",...lebo trojica je porušením najdôležitejšieho prikázania,a porušuje výlučnú oddanosť jedinému Bohu.
A zas prekrúcaš moje slová. A to robíš veľmi často. Boh je stále vládcom,...spomenul som len,že načas satan dostal správu nad svetom. A to je rozdieľ.
A prečo nie je Otec synom Ježiša?
Ale na daný text o Kristovi,ktorý ako anjel šiel pred Izraelitmi,si nič nevysvetlil.
A Stefan,...nikto si nedovoľuje tvrdiť,že JHVH v Písme je Ježiš. Židia by ťa vysmiali. Ty by si aj ich presvedčil,a dokázal im,že Polyteizmus/viera vo viac bohov,triáda/ je monoteizmus žido-kresťanstva/viera v jedného Boha,Jahveho/.
Je to nehoráznosť,vzťahovať Ježiša na Jehovu. Príslovie 30:4 sa pýta teba"...."Kto spôsobil, že sa zdvihli všetky končiny zeme? Aké je jeho meno a aké meno jeho syna, ak vieš?" Tie dve mená sú: 1,Jehova/JHVH/...2,Ježiš
Neplatí,že ...Jehova=Ježiš. To je aj v Zjavení....1,meno baránka,...2,meno vášho Boha". Sú tam rozlíšené!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A práve list Hebrejom prirovnáva Ježiša k anjelom,ale s dovetkom ,že on je lepší,vyvýšenejší,...a to právom. A aj v nebi je Ježiš po "pravici Boha". A duch tam vôbec nie je. A ani nemôže ,je v Otcovi.Nie je to boh,osoba. Ten kde sedí,...po ľavici? Ale nie je to tam!


123.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   26. 5. 2015, 22:10 avatar
Počkaj,porozmýšľam...Vieš čo je nehorázne?
Tvrdiť,že nie je teraz Boh univerzálnym vládcom celého vesmíru.Mohol by si to už vysvetliť?Alebo to je zase nejaké tajomstvo Sj?

Našiel si už tú skalu?Samozrejme nie hocakú,ale o ktorej hovorí Boh.Tak ako som to dal ja.
Vieš prečo som to tu dal?Lebo skala je niečo,čo je špecifické pre Boha,píše sa o tom v SZ aj NZ.A nie ako si ty mylne predstavuješ,že ti tu píšem o kameňoch,lesoch,potokoch atd.

Začínaš ma nudiť.Prečítaj si svoje odpovede.Stále dookola to isté trinitári,polyteizmus,bla,bla...
Prosím ťa,vieš vysvetliť aspoň jeden verš bez týchto blábolov?

------Či jestvuje Boh okrem mňa? Niet nijakej skaly, o nijakej neviem.---
Tvoja odpoveď je aká?---a ked ti nájdem "skalu" okrem Ježiša a Otca/Jahveho/v Písme ,.....bude aj tá "skala" Bohom?
Pochop Shagara tieto reči nikoho nebavia.Daj výklad,ako tomu rozumieš ty.Ja už neviem,ako ti to mám napísať.
Ako by sa ti páčilo,keby som ti ja namiesto odpovede stále písal,"aby si to chápal logicky a že tak to nie je a pod." a to by som vydával za dôkaz.


125.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 5. 2015, 01:05 avatar
Uved,kde som písal,že nie je univerzálnym vládcom? Teraz je satan "vládca sveta".
„VLÁDCA tohto sveta [bude] vyvrhnutý,“ povedal raz Ježiš ľuďom. Pri iných príležitostiach sa vyjadril, že ‚vládca sveta nemá nad ním moc‘ a že „vládca tohto sveta bol odsúdený“. (Ján 12:31; 14:30; 16:11)
Satan Diabol, v ktorého moci „[leží] celý svet“, ako sa hovorí v 1. Jána 5:19 je na istý čas vládcom nad svetom. Hoci ľudstvo žije na planéte patriacej Bohu, /Univerzálnemu vládcovi/,....svet zložený z tých, ktorí nie sú Božími poslušnými služobníkmi, je pod Satanovou nadvládou, pretože takíto ľudia poslúchajú jeho. Tí, ktorí sa celým srdcom podriaďujú Jahveho vláde, nie sú časťou tohto sveta. Pozri- 2. Korinťanom 4:4.)
A ak niet iného Boha okrem Jehovu/sám to tiež omielaš/ ,prečo sem pletieš ešte daľších dvoch? Kresťanstvo je prísne monoteistické. Ono nemá panteon bohov ako trebárs hinduizmus.
A ta rozumiem tomu tak,že ked v SZ na mnohých miestach niečo urobili anjeli/tera nehovorím o Ježišovi,aj ked i on sa tam ráta/.niečo prikázali,niečo povedali.odovzdali,....ták správa hovorí,že tak urobil Boh Jahve. Príklad: "Zákon bol daný anjelmi,....ale skutočným iniciátorom je Jehova. Další príklad: "Jakob zápasil s Bohom",.....iný text tvrdí:"Jakob zápasil s anjelom". Nuž ale čo je potom správne? Jednoducho to,že Jakob zápasil s anjelom,ktorý zastupoval Boha,....zákon odovzdali anjeli,...ale v skutočnosti ho dal Boh skrze anjelov. A táto zástupnosť/skrze,prostredníctvom/ platí i na Ježiša. Rozumieš! Lebo,ak by som zobral v potas tvoju logiku dokazovania,...tak by i daní anjeli boli Bohovia. Teda,tvoja metóda dokazovania je absolútne chybná. Ty to ale vieš,...len nechceš nanovo začínať,...a tak len obhajuješ to,čo sa nedá obhájiť.


126.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 5. 2015, 07:12 avatar
Shagara tu si to napísal: "Potom už bude Jehova univerzálnym vládcom celého vesmíru,tak ako bol aj pred hriechom/a stále-aj ked hriech na čas zmaril jeho predsavzatia "

Ak čas ( stvorený Bohom ) zmaril / !!!!! / Božie predsavzatia,čo by to bol potom za Boh?Ak ti toto nabili do hlavy a potom ťa pustili a povedali,že si našiel Boha bol si neskutočne oklamaný.
Takže podľa teba to Boh nemá v rukách?čas zmarí jeho predsavzatia?
A čím je Boh podľa teba teraz?Je podľa teba vôbec Bohom?
Odpovedz,kto je v súčasnosti univerzálny vládca vesmíru,keď ním nie je Boh?


128.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 5. 2015, 08:10 avatar
Shagara a nezabudni na tú skalu.


114.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 5. 2015, 01:49 avatar
Justín Mučeník a Dialog s Tryfonom.......:

--------------------------------------------------------------
Všimnime si však, že hoci Justín nazýva Syna „Bohom“, nikdy nehovorí, že Syn je jednou z troch osôb, ktoré sú si rovné a z ktorých každá je Bohom, ale pritom tvoria iba jedného Boha. Namiesto toho vo svojom Dialógu s Tryfónom hovorí:

„Existuje... ďalší Boh a Pán [Ježiš v predľudskej existencii], ktorý je podriadený Tvorcovi všetkého [Všemohúcemu Bohu]; ktorý [Syn] je tiež ....nazvaný Anjel, .......pretože On [Syn] oznamuje ľuďom to, čo si Tvorca všetkého — nad ktorým niet žiadneho iného Boha — želá oznámiť im..."
Dobre čítaš: "Anjel"!!! Teda ,nie Boh!

[Syn] je odlišný od Toho, ktorý všetko vytvoril — myslím totožnosťou, nie [odlišný] vôľou.“11

Jedna zaujímavá pasáž sa nachádza v Justínovej Prvej apológii v 6. kapitole, kde predkladá obhajobu proti obvineniu pohanov, že kresťania sú ateisti. Píše:

„Uctievame a ctíme si Jeho [Boha] a Syna, (ktorý vyšiel od Neho a naučil nás všetko toto, a množstvo iných dobrých anjelov, ktorí ho nasledujú, a sú vytvorení podobne ako On), a prorockého Ducha.“12

Jeden prekladateľ tejto pasáže, Bernhard Lohse, to komentuje: „Ako by nestačilo už len to, že pri tomto vymenovávaní sú anjeli uvedení ako bytosti, ktoré si kresťania vážia a uctievajú ich, Justín neváha menovať anjelov pred Svätým Duchom.“13 — Pozri aj publikáciu An Essay on the Development of Christian Doctrine (Esej o vývoji kresťanskej náuky).14


116.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   26. 5. 2015, 07:20 avatar
Takže si to zhrnieme.Dôkazy,že Pán Ježiš je anjel Michael a nie BOH sú tieto:
-ak nie je Michael,tak potom on sa bude niekde prizerať
-Michael-"Kto je ako Boh"
-povedal to Justín Mučeník
-povedal Shagara


117.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 5. 2015, 13:47 avatar
Stefan,........Justín Mučeník len považoval Ježiša za stvoreného a za anjela. A i daľší iní. Uvádzam to preto,že ty sa tomu veľmi čuduješ,.....a mýslíš si,že to tvrdia iba JS. Nie,nie je to pravda.
Tých dôkazov,že Ježiš nie je Boh,som uviedol neúrekom. Ale uznávam,ši šikovný manipulátor s mojimi slovami a propagandista.
A to,že spájaš Jehveho zo SZ/ale NZ/ s Ježišom je nehorázna manipulácia.
Ved aj v SZ sa odlišuje Jahve od syna. Dal som ti pár textov. Neodpovedal si. Ako sa dívaš na tento fakt?
Uvediem daľší.....:"On sám však niesol naše choroby; a naše bolesti, tie znášal. Ale my sme ho považovali za stíhaného ranami, postihnutého Bohom a strápeného. 5 Bol však prebodávaný za náš priestupok, bol drvený za naše previnenia." Izaiáš 53 kapitola.
Aj tu vidíš,že syn je odlišnou osobou.....od Boha....."postihnutý Bohom"......"Ale sám Jahve našiel potešenie v tom, že ho drvil; spôsobil mu chorobu".
Pri trinitárskej logike/i tvojej Stefan/,....ak by bol Ježiš Boh,vieš ako by to absurdne vyzeralo,keby sme tvrdili,že on sám seba "drvil",...."sám seba postihol",....aj ked kontext napovedá,že to robil jeho Otec,Všemohúci Boh Jehova. Samozrejme,daný text len poukazuje,že to Boh dal syna,ON je Spasiteľ,a že ON pripustil danú skúšku rýdzosti. Teda,ON je iniciátorom. Nič to nemení na veci,že i Ježiš je ako vykonávateľ -spasiteľ. Predtým som to vysvetlovaľ na jednom znázornení/stavanie obchodu/.
Citujem dalej....:"sám Jahve spôsobil, aby previnenie nás všetkých postretlo jeho."....."


119.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   26. 5. 2015, 14:40 avatar
No vidíš a môj pohľad je presne opačný.Ja si zase myslím,že nezaškodí malá oponentúra na tvoje manipulácie a presviedčanie všetkých,že jediný spasiteľ,zs ktorého sa prehlásil samotný Boh,nemôže byť len obyčajným anjelom,tým skôr,že by potom muselo ísť o bytosť stvorenú a to Kristus v žiadnom prípade nie je.
Ty sa tu snažíš vlastne všetkým vysvetliť,že odveký spor,čo bolo skôr "vajce alebo sliepka"vyriešiš TY rezolútnym sliepka!
Ako môžeš uvažovať o čase,kedy bol KRISTUS zrodený,keď jeho "život nemá počiatku a dni nemajú konca"a vieme že ako anjel by musel byť stvorený.
Znova musím zopakovať,že BOH o sebe hovorí ako o spasiteľovi doslovne a nie ako o iniciátorovi.Nemáš to ako dokázať,tak to tu nerozširuj.
Pán Ježiša Boh sú rovnakej podstaty,lebo ----Ježiš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: 'Ukáž nám Otca?!' 10Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne?---
Takže reči o Pánovi ako o anjelovi sú iba trápne žvásty.


124.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 5. 2015, 00:49 avatar
Stefan,....ak si myslíš ,že si pochopil daný text. Tak nám vysvetli,ako to,že potom Písmo na viacerých miestach hovorí,....:"že Boha nikto nikdy nevidel",...."a nemôže vidieť lebo by zomrel"?

-------------------------------------------------------------
Ako daný text správne chápať? Je to i s biblickou podporou!

: „Kto videl mňa, videl aj Otca.“ (Ján 14:9) Ježiš dokonale napodobňoval svojho Otca vo všetkom, čo hovoril a robil. A tak keď v Biblii čítame o Ježišovi — o jeho mocných a pútavých slovách, ktorými vyučoval, o súcite, ktorý ho podnecoval uzdravovať ľudí, a o empatii, ktorá spôsobila, že mu vyhŕkli slzy —, môžeme si veľmi ľahko predstaviť, že presne to isté by povedal či urobil jeho Otec Jehova. (Matúš 7:28, 29; Marek 1:40–42; Ján 11:32–36) Spôsob Otcovho zmýšľania a konania a jeho vôľa sú dokonale odhalené v slovách a skutkoch Syna. (Ján 5:19; 8:28; 12:49, 50) On dokonale odzkadľoval jeho osobnosť.


127.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 5. 2015, 07:20 avatar
Shgara je to to,čo ti stále hovorím.Pokiaľ / podľa teba / nie je KRISTUS BOH ,v tom prípade je Písmo plné protirečení.
Vysvetli mi teda keď Boha nikto nevidel,koho videl napr.Možiš a Abrahám.


131.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 5. 2015, 22:15 avatar
Stefan,....vysvetlil som to už v 130. A môžem ti nájsť vela textov ,kde sa píše v jednej správe,že "ide o BOHA,Jahveho",......a potom ti budem citovať iné správy,/ktoré hovoria o tom istom texte,pasáži/a tam sa píše ,že to boli "anjelskí Zástupcovia".
A RKC takto potom spravila z Ježiša/Božieho hovorcu,posla,anjela/ Boha. To je velmi nezodpovedné.
Budem sa opakovať. Aj tu je uistenie,že to Boh hovoril na vrchu Sínaj: :"Povedali Mojžišovi: "Hovor nám ty a my budeme počúvať; ale Boh nech nehovorí k nám, lebo inak je to smrť." 20 Mojžiš povedal ľudu: "Nebojte sa. Lebo Boh vás prišiel skúšať, aby ste mali bázeň pred ním, aby ste nehrešili." 21 Ľud stál obďaleč a Mojžiš sa priblížil k temnému mračnu, v ktorom bol Boh. "
------------------------------------------------
Lenže iná správa/ a je ich viac/ hovorí,že to bolo od anjela. Citujem..."To on/Mojžiš/ bol v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anjelom, čo sa s ním rozprával na vrchu Sinaj, a medzi našimi otcami; on dostal živé slová, aby nám ich odovzdal. " Skutky 7:38,tiež Gal.3:19.....atd.
Pochopil si Stefan? Máš len jeden život,...ceň si ho! Never mne,...ver Písmu,ver Bohu!


129.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 5. 2015, 08:32 avatar
POKRAČOVANIE- Abrahám videl Boha----Potom sa mu ukázal Hospodin v dúbrave Mamreho----ako to chceš dať dokopy s Jánovým BOHA nikto nevidel?
Len tu nepíš,že sa mu ukázal,ale fyzicky ho nevidel.Boh bol u Abraháma a spolu jedli.

"Svedkovia" využili tvoj hlad po viere a ambície pochopiť všetko vlastnou hlavou,inými slovami tvoju pýchu.
Pekne im cáluješ a ešte si myslíš,že si spasený.Lenže Boh nikde nehovorí,že na spasenie potrebujeme najprv svedčiť,ale že potrebujeme najprv uveriť.A ty neveríš.Čo myslíš vmestíš sa medzi 144 000?


130.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 5. 2015, 22:00 avatar
Stefan,....vidíš,a presne toto som vysvetľoval,že anjelskí zástupcovia prichádzali v mene Boha Jahveho,/a tak sa i predstavovali,alebo tak ich oslovili ľudia/,Abrahám...atd/ale iné časti Písma poukazovali ,že to boli anjeli.
Citujem správu:...." Ale Jahve povedal Abrahámovi: "Prečo sa Sára smiala a hovorila si: Či naozaj budem rodiť, keď som zostarla? "..... Vzal smotanu, mlieko i teľa, ktoré pripravil, a všetko pred nich položil; stál pri nich pod stromom a oni jedli"........."Jahve si povedal: "Mám zatajiť pred Abrahámom, čo urobím, ..."
-----------------------------------------------------------------------------------------
Teda ,je zrejme,že títo anjelskí zástupcovia hovorili,ako by to hovoril samotný Boh. A takáto reč,vyjadrovanie v Písme je na mnohých miestach. Ale ,ak nepoznáš kontext,a celé Písmo,....tak nutne sklzneš k nepravdám a k zlému záveru.
-------------------------------------------------------------------------------------------
A list Hebrejom 13:2 danú pasáž osvetľuje./podotýkam, teologovia,učenci spájajú túto vetu s Abrahámom a jeho návštevou/....citujem...:" Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli. "
A to platí i na tú "Sodomu a Lóta",....aj tam šlo o anjelov,aj ked Jahve tvrdil že sa príde pozrieť. Samozrejme v zastúpení svojimi poslami! Citujem,,,," Keď obidvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lot sedel v bráne mesta. Len čo ich Lot uvidel, šiel im v ústrety, poklonil sa tvárou k zemi, " 1 Moj.19:1
Určite by sa našli i iné správy,ktoré na tieto fakty poukazujú. Všemohúci Boh nikdy nemôže zobrať na seba telo/hmotné/,...tvrdiť opak je detinská,komická predstava. Máš telesné vnímanie Boha, "zdroja dynamickej energie".
"Boha nemôžme vidieť,lebo by sme zomreli". Je ako stravujúci oheň! Stefan,...si opäť a poriadne mimo.
Väčšina pisateľov Biblie spomenula, že píšu v mene Jehovu, jediného pravého Boha, a že ich pri písaní viedol on alebo nejaký anjelský zástupca. Ale stále to bolo od "Boha". A čo teraz?....Poviem,že ten anjel bol Boh?! Nie,ja takto nenarábam s Písmom.
Už som písal,že niekoľko správ hovorí,..."že Boh dal Izraelu zákon"...atd. Ale Sk.7:53 píšu....:"vy, čo ste dostali Zákon odovzdaný anjelmi, ale nedodržiavali ste ho.“
Sk.7:32 dalej píšu:"Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba.‘ Mojžiš sa zľakol a neodvážil sa pozrieť hore. "
Ale kto to bol skutočne? Nech prehovorí Písmo....:"Keď uplynulo štyridsať rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj anjel v plameni horiaceho kríka." Tie Skutky apoštolské opisuju,že aj na vrchu Sínaj,to nebol osobne Boh/aj ked to čítame tam/ ale on bol len v zastúpení anjelom. To sa tiež dočítaš v Skutkoch 7 kapitole,ale i inde. Sú to tak banálne veci,že mám z toho čudný pocit,že ti musím vysvetlovať takéto elementárne veci.
A ja sa netlačím do neba,...mne sa páči tu na zemi. A pozemský raj je vždy viac,ako vymyslené peklo.


132.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 5. 2015, 22:28 avatar
Shagara detinské je to,čo ty píšeš.Možno si len nejaký puberťák,čo si robí srandu.

Ešte raz:

- POTOM SA MU UKÁZAL HOSPODIN V DÚBRAVE MAMREHO-

---A mužovia obrátiac sa odtiaľ išli do Sodomy. ALE ABRAHAM STÁL ešte vždy pred Hospodinom---
Shagara Boha --nemôžeme vidieť...- píšeš veci vytrhnuté z kontextu
Naozaj som mimo ja,alebo ty:
----A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi jako dielo jasnosti zafíra a jako samo nebo čo do čistoty. 11A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili.----

Potom čo si písal,že som mimo,som už presvedčený,že si Písmo nečítal.


133.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 5. 2015, 22:48 avatar
Stefan,....mám za to,že i iný text hovorí o tom Abrahámovi a jeho hosťoch/anjeloch/. Stefan,....Boh nemôže zobrať na seba telo. Je to absurdné! "Boh je Duch". A Večný Duch,....tvoja predstava ,je akoby Boh bol nejaký telesný /hmotný/starček so šedinami a s čarovným prútikom. Ale už sme vyrástli z hodín náboženstva zo základnej školy. A dal som ti i iné dôkazy. Aj na vrchu Sínaj bol Boh,alebo to bol anjel?
Ved Skutky osvetlujú,ako sa máme na takéto tvrdenia/ako máš ty/ dívať! Stafan,...je to tvoj život. Odmietaš RKC,ale jej prvotinu,dieťatko /náuku o trojici/ prijímač. Ak sa RKC mýlila v mnohom,...myslíš,že tu sa nemýlila? Hráš vabank!


134.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 5. 2015, 22:52 avatar
To je tvoj problém,že neveríš tomu čo je v Písme.
Keď ti napíšem,že pre Boha nič nie je nemožné,čo odpovieš?

A rozhodni sa.Buď budeš veriť Písmu,alebo jehovistom.Pretože oboje dokopy nejde.


135.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 5. 2015, 23:08 avatar
Stafan,....ale takouto formuláciou môžem tvrdiť potom hocičo. A musíš tomu veriť,..."ved u Boha je všetko možné!"
Ak si inteligentný človek,...tak pochopíš,že na danú citáciu platí niečo iné,ako si vysvetlovať Písmo po svojom.
A ja stále citujem Písma,...a nič nevytrhávam z kontextu,ako ty. Ešte ti svoje tvrdenia podložím aj inými časťami Písma. Aby si si neplietol anjelov s Všemohúcim Bohom.
"Jakob zápasil s Bohom"/"lebo si zápasil s Bohom "..."„Videl som Boha tvárou v tvár, a predsa bola moja duša oslobodená.“-1 Moj.32:24-30/ .............."Jakob zápasil s anjelom"/"A Jehova má právny spor s Júdom, aby účtoval s Jakobom podľa jeho ciest; odplatí mu podľa jeho konania. 3 V bruchu uchopil päty svojho brata a svojou dynamickou energiou zápasil s Bohom. 4 A bojoval s anjelom a postupne získal prevahu. Plakal, aby si vyprosil priazeň.“. Hozeáš 12:2-4/.............s kým zápasil Jakob,...Stefan? Jednoduché,že?


136.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 5. 2015, 23:13 avatar
Dal som ti tu verše z Písma,ktoré absolútne jasne hovoria,že došlo k nie jednému,ale viacerým stretnutiam so samotným Bohom.Dokonca je popisovaná tvár Mojžišova ako žiarila po tomto stretnutí.
Zostáva už len problém s pochopením textu,alebo so samotným čítaním.Dúfam že ťa neučili čítať svedkovia...


137.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 5. 2015, 23:24 avatar
Nie Stefan. Človek keby mal len miechu,a nemal by mozog,...tak by nevyvodzoval záver:"že anjel=Boh".
Ale dobre že si spomenul daný text. Zajtra si ho priblížime. A pochopenie je jednoduché.
Máme dva texty ktoré tvrdia ,že tu šlo o "anjela" a o "Boha". Oboje nemôže byť pravda. Tiež vieme ,že Biblia nie je rozporuplná. Tiež vieme z Písma,že Boh vystupuje prostredníctvom svojich poslov,anjelov. A tiež vieme ,že "Boha nemôžme vidieť,lebo by sme zomreli". A tiež vieme,že "Boh je večný duch",...a nemôže zostúpiť na zem a zhmotniť sa. Robí tak sprostredkovane. A máš pravdu. Naučili ma to tí,čo dnes ako jediní vlastnia "klúč poznania". Nikto iný! A ním otvárajú cestu k záchrane tým,čo sú pokorní a ctia si Písmo,Slovo Boha,...a "správne s ním zaobchádzajú".


138.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   27. 5. 2015, 23:42 avatar
Shagara...vedieť a myslieť si že vieš je podstatný rozdiel.
Pomýlili ťa.Nevlastnia kľúč poznania,ale sektu (nadnárodnú korporáciu),ktorá je v 1.rade určená na zarábanie peňazí.
Preto to vymývanie mozgov.Zakaždým je to rovnaké.Je to ako práca v nejakej Top firme.
Najskôr ti sľúbia niečo zaujímavé a za to chcú,aby si plnil ich podmienky.
Konkrétne v tejto sekte vám dajú isté tézy /samozrejme vytrhnuté z kontextu/,na základe ktorých dôjdu akože k "neotrasiteľnej pravde",že Boh je v podstate síce všemohúci,ale uväznený DUCH,ktorý nemôže / !!! / nič robiť bez svojich anjelov.
Už toto samotné je choré.
A najsmutnejšie je,že ty si už pravdepodobne nedokážeš prečítať Písmo bez okuliarov,ktoré ti nasadili.


139.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 5. 2015, 00:05 avatar
Stefan,....aj raní kresťania boli -"Nazaretskou sektou",...a boli "smeťami sveta",..."divadlom pre svet". Dakujem,...podporil si JS svojim príspevkom,ako pravých ctiteľov Boha. Ktorí dnes po celom svete šíria posolstvo záchrany a súdu. Čo si vyberieš?
A samotný Boh nikdy neporušuje svoje pravidlá,zákonitosti. O tom to je. "Boha nemôžu obsiahnuť samotné nebesia" ,...a ty by si ho chcel namačkať do ľudského tela?! Stefan,...uvažuj!
A ja nenosím trojičné okuliare. Có myslíš,prečo som odišiel od RKC? A to som študoval i reformáciu....atd!
A máš pravdu,...ja viem že to tak je! A ty si len myslíš,že to tak je?
JS ked evanjelizujú po celom svete,vedia čo majú hovoriť, a vedia kým boli poslaný. Ty to nevieš,preto to nerobíš!


142.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   28. 5. 2015, 11:04 avatar
Shagara...diskusie s tebou nevedú nikam.
Ja naozaj neviem,kde som ťa podporil svojim príspevkom.Jeden z nás dvoch nerozumie jazyku slovenskému.
Jehovisti nešíria "posolstvo záchrany a súdu",ale bludy a podvody.Je tu problém Tam,kde je napísané,že je to červené,ty tam vidíš zelené a a vydávaš to za jediný správny pohľad.
Keď si písal o anjeloch,ktorí boli s Abrahámom,asi ti ušiel verš,ktorý som tam schválne dal:
---A mužovia obrátiac sa odtiaľ išli do Sodomy. ALE ABRAHAM STÁL ešte vždy pred Hospodinom--
Skúsim ti to priblížiť.Hospodin ostal s Abrahámom a zvyšné osoby išli do Sodomy.To tam je totiž napísané.

Si popierač Biblie.To ,čo hlásaš nie je Biblia,ale "paralelné vidiny",ktoré ti boli nainštalované pri gumovaní tvojho mozgu.Hlásaš tu teórie tak absurdné,že by sa s nimi normálny človek ani nezaoberal.Mne však záleží na tom,aby ti spadli škrupiny z očí a poznal si PRAVDU.
"A samotný Boh nikdy neporušuje svoje pravidlá,zákonitosti."----tu sa ukazuje,že si vlastne nič nepochopil.Boh je preto všemohúci,lebo môže robiť,čo chce a čo je správne a v žiadnom prípade nie je zošnurovaný nijakými pravidlami,ktoré pre neho vymysleli jehovisti.
----ČO CHCEM,TO AJ UČINÍM...---


143.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 5. 2015, 00:09 avatar
Stefan,...len jedna vec,aby si pochopil,že sa mýliš. Hriech si vyžadoval nápravu. A bolo nutné urobiť zadosť Božskému právu.
Ale ani tu Boh neporušil svoje zákony,normy,zásady,....ale i za nesmiernu cenu života svojho prvorodeného syna, Boh urobil zadosť týmto svojim normám,požiadavkam,...ked obetoval svojho syna. Prečo to nejak neobišiel a nevyriešil inak?
Pretože,ako Zákonodarca,...on sám ide príkladom a nikdy dané zákony neporušuje.
--------------------------------------------------------------
A k tej správe. Je zrejme,že ked ti dám sto textov,ktoré hovoria,že "Jehova sa rozprával s niekym,zápasil,,s niekym jedol,niekomu dal niečo zapísať,niečo odovzdal,alebo že niekto videl tvárou v tvár Jehovu..atd",....a dám ti k tomu dalších sto textov,ktoré hovoria,že išlo o zástupné konanie Boha Jehovu prostredníctvom anjelov/teda,že išlo o anjelov,ktorí zastupovali Boha/,....tak ty budeš aj tak tvrdiť voje. Ćo s tebou? Ty vôbec neakceptuješ to,čo píše Biblia,a to je fakt,že ....:"„Nikto nikdy nevidel Boha.“ (Ján 1:18,. 1 Jána 4:12,.)
Keď Mojžiš prosil o možnosť vidieť slávu Boha ,......Jehova mu povedal:..... „Nie si schopný vidieť moju tvár, lebo žiaden človek ma nemôže vidieť a zostať žiť.“ (2. Mojžišova 33:20)
Samozrejme,je mi jasné,že ani tomúto tvrdeniu neuveríš. Skôr ma budeš presviedčať,že Abrahám potom po rozhovore s Bohom zomrel. 
A tiež všetci ostatní,čo videli Boha,a teda i Ježiša . Kam až zájdeš Stefan? Dovolí ti tvoj rozum takto uvažovať?
1Kol.1:15 hovorí ,že..."On je obrazom....neviditeľného Boha,...... prvorodený celého stvorenia;"
Ano,...Jahve,Jehova je neviditeľný Boh,...lebo je "večný Duch". 1 Tim.1:17 a Hebr.11:27 to tiež tvrdia.
Aj o Mojžišovi sa píše,že videl Boha/Sínaj...atd/,a pritom videl len anjelov. A i preto správa píše...:"Vierou opustil Egypt a nebál sa kráľovho hnevu, lebo zostal pevný, akoby videl Toho, ktorý je neviditeľný." Heb.11:27 A všimni si to slovné spojenie: "Akoby videl toho,ktorý je neviditeľný". Teda, bolo to -"Akoby"! Preto nesmieš rozprávať také nepravdy,že išlo o Boha Jehovu. Spamätaj sa Stefan!
Ešte raz: "A ďalej povedal: „Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov.“Tu si Mojžiš skryl tvár, lebo sa bál hľadieť na [pravého] Boha. " Bol to skutočne Boh,alebo jeho zástupca,anjel?
Odpovedá Písmo...:":"Keď uplynulo štyridsať rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj anjel v plameni horiaceho kríka." Sk.7:30. A správa zo Skutkov hovorí,že Boh sa im takto často zjavoval,skrze anjelov.
A ja rozumiem "jazyku slovenskému",a aj biblickému. To len ty robíš z Boha klamára,....ked ON tvrdí,že je "DUCH" a že je "Neviditeľný". A to ani ty nezmeníš-"vidiaci".
Zjav.3:18...:"radím ti, aby si si odo mňa kúpil .......... očný balzam, ktorým by si si potrel oči, aby si videl."


144.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 5. 2015, 07:22 avatar
Shagara...to ,že konečne pripúšťaš,že Hospodin nie je uväznený niekde v nebi a odkázaný na svojich anjelov,je významný posun.
Keď uveríš,že bol medzi svojim ľudom,lebo môže byť kde chce,budeš to chápať čím ďalej,tým ľahšie.
Držím palce.


145.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 5. 2015, 23:32 avatar
Stefan,...ako vidím,....stále používaš rovnakú taktiku/pripisuješ mi niečo,čo som netvrdil,a ani nijak nenaznačil/! Ja o voze a ty o koze. Boh nie je uväznený v nebi! A používa svojích anjelov,poslov a svojho ducha....."„Či to nie sú všetko duchovia pre verejnú službu, vyslaní, aby slúžili tým, ktorí majú zdediť záchranu?“ (HEBR. 1:14)
Žalm 103:20...."Oslavujte Jahveho, všetci anjeli, vy mocné bytosti, čo plníte jeho rozkazy a počúvate na jeho slovo. 21 Oslavujte Jahveho, všetky nebeské mocnosti, verní sluhovia, čo plníte jeho vôľu! "
Teda,ten posun je v tom,že som ti dal dôkazy,že Boh nemôže prísť na zem osobne a ešte k tomu si zobrať nejaké hmotné telo. To je predstava tých,čo vnímajú Boha ako "šedivého starčeka s čarovným prútikom"!
Už som písal...."že Boh je obrovský zdroj dynamickej energie"-tvrdí Izaiáš/ a je detinské tvrdiť že by sa "vmestil" do ľudského tela! Chápanie takéhoto Boha ,len podčiarkuje neznalosť tých,čo tomu veria. Stále platí....:"Boha nikto nikdy nevidel,...lebo kto by ho uzrel musel by zomrieť"! Ale nevadí,....aj tak to opäť prekrútiš. Ale hádaj,dokedy to budeš iba robiť?


146.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   30. 5. 2015, 00:02 avatar
Shagara...Takže tvrdíš naďalej,že KRISTUS je posol / anjel /.
Nemyslel som si nikdy,že slovenčina je až taká ťažká.Je to jednoduché.Keďže Boh-otec je duch a sídli v nebi,tak ho nikto nikdy nevidel.
Keď sa píše,že sa ukázal Abrahámovi,Mojžišovi a kniežatám Izraela,tak to tak bolo.
Zober si že máš firmu / niečo ako DHL / a v nej poslov atým budeš zverovať rôzne úkony,roznášanie rôznych vecí.Keď večer pošleš svojho syna s nejakou zmluvou za niekým,asi nebudeš rád,keď ho ten dotyčný bude volať poslom,aj keď bude vedieť ,že je to tvoj syn.Pretože je to niekto viac,ako poslíček v tvojej firme-je to tvoj syn.
1.Pre Boha-Otca je urážkou nazvať jeho prvorodeného poslom,aj keď tento úkon pre Otca urobil
2.Keby bol KRISTUS anjelom,všetko by si protirečilo.
KRISTUS nemôže byť anjel,lebo ho máme ctiť ako Otca,modliť sa prostredníctvom neho atd.
----Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, UCTIEVANÍM ANJELOV ...----
Takže koho videli Abrahám a Mojžiš?
Hospodinovho pomazaného v jeho SLÁVE.
----A teraz osláv ty mňa Otče svojou slávou,ktorú som mal u teba skôr,ako bol svet----
----svoju SLÁVU nikomu nedám,nepostúpim modlám----
Keďže Pán Ježiš tvrdí,že má Otcovu slávu a Hospodin,že slávu nikomu nedá,KRISTUS je súčasť Boha,je to JHVH.
Je to len ďaľší z dlhého radu dôkazov,ktoré som ti predložil.Ale nebojsa ,ešte ich je dosť.
Dúfam,že rozumieš pojmu PRVORODENÝ.


147.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 5. 2015, 01:12 avatar
Stefan,....ale to ty uctievaš anjela Ježiša ! A to Biblia definuje ako modlárstvo,a je to niečo,prečo stratíš život. Ja milujem Krista,nasledujem ho,ale uctievam jeho Otca,jeho Boha Jahveho.To za prvé!
Za druhé, píšešč ,že Boh uráža svojho syna,a to je hlúposť. To ti tvrdíš,ked píšeš ,že slovo "posol" je urážka. Ved v Písme je Ježiš označený týmto slovom neúrekom. A to i slovami:..."posol.otrok.sluha".
Ved už samotné slovné spojenie:"posol zmluvy" je v Písmach viditeľný a je viac krát citovaný.
Ján 13:16 píše...:" 16 Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, čo ho poslal. "
Tu Ježiš otvorene a polopatisticky poukázal ,že Ote/ten kto posiela/c je väčší ako on./posol,ten kto je poslaný/
A zároveň aj ukázal,kto komu slúži./sluha/
Tak ešte raz.....JS neuctievajú anjelov,robíš to iba ty Stefan. A samozrejme ostatní veriaci v trojicu.
Dalej,...výraz "sláva" len poukazuje na duchovné telo,ktoré mal Ježiš kým prišiel na zem. Preto i Pavol definuje telá a hovorí:..."A sú nebeské telá a pozemské telá; ale iná je sláva nebeských tiel a iná pozemských tiel. 41 Iná je sláva slnka a iná je sláva mesiaca a iná je sláva hviezd; skutočne, hviezda sa líši od hviezdy slávou." 1 Kor.15:41-42
Teda.odpoved na tvoju otázku,....Mojžiš a Abrahám videli Božieho zástupcu,anjela. Citoval som ti dané texty. Činím tak opäť,aby som ťa usvedčil z klamstva:...." Jahveho anjel sa mu zjavil v ohnivom plameni zo stredu kra." 2 Moj.3:2,..tiež Sk.7:30/aby bolo zrejme ,že viacerí pisatelia sa nemýlia/. A všimni si,že hned za konštatovaním ,že ide o anjela,..dalšie verše poukazujú ,že sa s ním rozprával Jahve. Teda,kto to bol anjel,alebo sám Boh?
Je to jednoduché,....bol to Boh,ktorého zastupoval anjel. Boh totiž nemôže vziať na seba hmotné telo a je neviditeľný,a keby sa zjavil ľudom,tak tí by zomreli.
A to platí i na Abraháma. "Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevedomky pohostili anjelov." Hebr.13:2 A ak vieš na koho sa tento text zameriava/ak nie na Abraháma/ tak napíš.
A Stefan,to čo si mi predložil, je len "trinitárska rétorika", a bezduché,nelogické chápanie biblických textov.
A "prvorodený" viem kto je,a čo to znamená. Mám biblické slovníky.
Bežný význam slova „prvorodený“ naznačuje, že Ježiš je najstarší z Jehovovej rodiny synov. Z rodiny -Božích synov.
Daný výraz „prvorodený“ ktorý je sa objavuje v Kolosanom 1:15,..... vyskytuje sa v Biblii viac ako 30- krát a vždy, keď je použitý na živých tvorov, má jeden a ten istý význam — prvorodený je časťou danej skupiny. „Prvorodený Izraela“ je jeden zo synov Izraela; „faraónov prvorodený“ je členom faraónovej rodiny; Ezau ako Izákov prvorodený „prvorodené zo zvierat“ sú zvieratá....atd.
Vysvetli,prečo by dané slovo v prípade Ježiša znamenalo niečo iné,ako v prípade tých tridsať spomínaných v Písmach?
-------------------------------------------------------------------------
Dám ti citáciu Tertuliána: Adversus Praxeam (Proti Praxeasovi)
Tertulián ukázal, že v Písme sa Otec jasne odlišuje od Syna. Po citáte z 1. Korinťanom 15:27, 28 argumentoval: „Ten, ktorý podrobil (všetko), a Ten, komu to bolo podrobené — jednoznačne musia byť dve odlišné Bytosti.“ Tertulián upozornil na slová samotného Ježiša: „Otec je väčší ako ja.“ (Ján 14:28) Pomocou citátov z Hebrejských Písiem, napríklad Žalmu 8:5, ukázal, ako sa v Biblii opisuje „podriadenosť“ Syna. „Teda Otec je odlišný od Syna, lebo je väčší než Syn,“ uzavrel Tertulián. „Lebo Ten, kto plodí, je jeden a Ten, kto je splodený, je druhý; taktiež Ten, kto posiela, je jeden a Ten, kto je posielaný, je druhý; a opäť Ten, kto tvorí, je jeden a Ten, prostredníctvom ktorého sa niečo tvorí, je druhý.“


148.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   30. 5. 2015, 10:41 avatar
Píšeš zbytočne dlhé príspevky,podľa mňa so zámerom zmiasť niekoho,lebo píšeš veľa a povieš málo a NEČÍTAŠ poriadne príspevky.
Ako chceš na niečo odpovedať,keď neporozumieš otázke?
Ja nepíšem,že Boh uráža svojho syna,ale ty urážaš Jeho Syna.Svojho Syna nazval poslom na špecifický úkon,ktorým ho poveril.To neznamená,že v jeho očiach je stále poslom.
Nazývaho BOHOM ---TVOJ TRÓN BOŽE...---.A nie je to žiedny Boh s malým b,to je len tvoje zvrátené vysvetlenie a nepochopenie kontextu Písma.
Mojžiš a Abrahám videli HOSPODINA,je to tam napísané ,ty si to zapíš za uši a prestaň s tým zvráteným prekrúcaním niečoho,čo je jasne napísané.
Tú jeho slávu si nejako rýchlo odbil,nie?Ako chceš potom niečo vysvetľovať čomu nerozumieš?Na popísanie Hospodinovej slávy ti nepostačí jedna veta z vašej príručky.Radím ti odpichni sa od Žalmu 84.

A toho prvorodeného si ako opísal?Vraj "najstarší z Jehovovej rodiny synov".To je odkiaľ,Z talmudu?
Čítal si vôbec o Jakubovi?Tam sa dozvieš,čo je to prvorodený.

Nevieš čo je Hospodinova sláva a nevieš čo znamená prvorodený.Snaž sa aspoň trochu zachovať vážnosť toho,o čom píšeš.Toto nie je vtipnejší vyhráva.


149.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 5. 2015, 15:26 avatar
Stefan....skončil som s tebou. Je to zbytočné zabíjanie času. Ty nikdy nezhodíš trinitársku optiku,a ňou vidíš len samé nezmysli. A výraz -"prvorodený",....chápu aj malé deti. Ale ty si z tohto bežného,biblického výrazu urobil niečo nepochopiteľné,dalšie "hlboké tajomstvo".
A samozrejme,Ježiš už je v nebi vládnucím kráľom a dnes zhromažduje "roztrúsené ovce Izraela",svoj ľud v jedno.
Ale v minulosti slovo "posol" ho výstižne charakterizovalo. Čo ty si bral ako -"urážku". Teda,akoby Boh urážal syna a ostatných anjelov a ľudských poslov,prorokov. Ty prekrútiš všetko,aj tie najjednoduchšie výrazy. Ved bola nesmierna česť spolupracovať so Všemohúcim Bohom a konať jeho vôľu.
Všimni si, prosím, čo sa píše v Jánovi 6:38. Ježiš povedal: „Lebo som nezostúpil z neba konať svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“ Keby bol Ježiš Boh, tento výrok by bol trochu mätúci,nelogický. Teda,nezavádzam,...ked tvrdím,že Ježiš bol "poslom Boha,jeho hovorcom a podriadeným,poslušným synom".
A žiadnu "slávu" som neodbil. Opäť,sú to jednoduché slová,ale ty tam svojou nezameniteľnou optikou vidíš aj to,čo tam nie je. Daná citácia nič o trojici nehovorí. Citujem daný text:
„Otče, a teraz ma osláv vedľa seba slávou, ktorú som mal vedľa teba, skôr ako bol svet.“ (Ján 17:5) Tu Ježiš použil tento výraz v súvislosti s vyvýšeným postavením, z ktorého sa tešil v nebesiach, skôr než prišiel na zem. To som tvrdil.Jehova na túto modlitbu odpovedal tak, že „oslávil svojho Služobníka, Ježiša“, a to tým, že ho vzkriesil k nebeskému životu. (Skutky 3:13–15) .......Aj apoštoli, ktorí boli prítomní pri Ježišovom premenení, „uvideli jeho slávu“. (Lukáš 9:29–32) To sa týkalo kráľovskej „vznešenosti“, ktorú mal Ježiš dostať v čase svojej ‚prítomnosti‘ v kráľovskej moci. — 2. Petra 1:16. Teda,nič trojičné!
A k tomu "trónu a Bohu" znova uvediem daný rozbor. Nech si čitatelia utvoria názor. Howgh....už ma neoslovuj!


151.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   30. 5. 2015, 17:40 avatar
Možno výraz -"prvorodený",....chápu aj malé deti,ale ty podľa všetkého nie.Výraz prvorodený totiž neznamená len,že sa narodí niekto prvý,ale aj toho komu všetko pripadne a tým je podľa ev.Jána Pán Ježiš.On je dedičom všetkého----prišiel do svojho vlastného---.
Keď sa chceš baviť o JEHO SLÁVE,musíš mať na pamäti vždy verš :----svoju SLÁVU nikomu nedám...----,teda Hospodin ju nedá nikomu a už vôbec nie anjelovi,čo ako vysoko by bol postavený.
----Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy----teda slávu má jdiný,alebo jednorodený Syn,nemôže sa to pliesť s obyčajnými Božími synmi,ako sú napr.uvedení v Jobovi.Toto je niečo iné,špeciálne,je to odlesk jeho slávy,výraz Božej podstaty.teda BOH.

Shagara ja ťa neoslovujem vždy,ak si si nevšimol tak len vtedy,keď táraš 2 na 3,zavádzaš,alebo vyslovene klameš a mienim v tom samozrejme pokračovať.Písanie klamstiev o našom Bohu považujem za neprípustné.


150.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 5. 2015, 15:52 avatar
Hebrejom 1:8:.....biblický rozbor.
-------------------------------------------------------------------
RP znie: „Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek veku.“ (NV, EP, SEP, ZŠ to prekladajú podobne.) No preklad podľa NS znie: „Ale o Synovi: ‚Boh je navždy tvojím trónom.‘“ (Rovnakú myšlienku tlmočia preklady AT a Mo.)

Ktoré vyjadrenie je v súlade s kontextom? V predchádzajúcich veršoch sa píše, že Boh hovorí, a nie že by bol oslovovaný; v nasledujúcom verši je použité vyjadrenie „tvoj Bôh“, ktoré ukazuje, že nie je oslovovaný Najvyšší Boh, ale ctiteľ tohto Boha. Hebrejom 1:8 cituje zo Žalmu 45:6 (45:7, RP), ktorý bol pôvodne adresovaný ľudskému kráľovi Izraela. Biblický pisateľ tohto žalmu si pochopiteľne nemyslel, že jeho ľudský kráľ je Všemohúci Boh. Tento žalm podľa EP znie: „Tvoj trón je Božím trónom.“ (Preklad podľa NE znie: „Tvoj trón je ako Boží trón.“ JP: „Tvoj trón je daný od Boha.“) O Šalamúnovi, kráľovi, ktorému bol pravdepodobne 45. žalm pôvodne adresovaný, sa hovorilo, že sedí ‚na Jehovovom tróne‘. (1. Par. 29:23, NS) V súlade so skutočnosťou, že Boh je „trónom“ čiže Zdrojom a Podporovateľom Kristovho postavenia ako Kráľa, Daniel 7:13, 14 a Lukáš 1:32 ukazuje, že túto moc mu udeľuje Boh.

Hebrejom 1:8, 9, cituje zo Žalmu 45:6, 7 (45:7, 8, RP), o ktorom biblický učenec B. F. Westcott uvádza: „LXX pripúšťa dva spôsoby prekladu: [ho theos] môže byť v oboch prípadoch chápaný ako vokatív (tvoj trón, ó Bože... preto, ó Bože, tvoj Boh...) alebo môže byť chápaný v prvom prípade ako podmet (alebo prísudok) (Boh je tvoj trón alebo tvoj trón je Boh...) a v druhom prípade ako prístavok k výrazu [ho theos su] (preto Boh, áno, tvoj Boh...)... Je sotva pravdepodobné, že [’Elohim] mohlo byť v origináli adresované kráľovi. Preto argumenty svedčia proti názoru, že [ho theos] v LXX predstavuje vokatív. A tak celkove sa zdá najlepšie prijať pre prvú časť vety preklad: Boh je tvoj trón (alebo tvoj trón je Boh) čiže ‚tvoje kráľovstvo je založené na Bohu, na nepohnuteľnej Skale‘.“ — The Epistle to the Hebrews, Londýn 1889, s. 25, 26.

A ako to je teraz s tým sedením na tróne?------Každý pomazaný, ktorý zvíťazí, dostane od Krista výsadu ‚sedieť s ním na jeho tróne, podobne ako on sám zvíťazil a posadil sa so svojím Otcom na jeho tróne‘. Áno, pomazaným víťazom Ježiš sľubuje nádhernú odmenu sedieť s ním na tróne po pravici jeho Otca v nebi. ------------------------------------Oslávený Ježiš to zjavil apoštolovi Jánovi, keď mu povedal: „Tomu, kto zvíťazí, dovolím, aby sedel so mnou na mojom tróne, podobne ako som ja zvíťazil a posadil sa so svojím Otcom na jeho tróne.“ (Zjav. 3:21) Čítame tam ..."na jeho tróne",....teda na Otcovom,Božom!
V Zechariášovi 6:12, 13 bolo predpovedané, že Ježiš bude mať podobnú úlohu v zdokonaľovaní pravého uctievania: „Toto povedal Jehova vojsk: ‚Tu je muž, ktorého meno je Výhonok. A vypučí zo svojho miesta a určite vystaví Jehovov chrám. A... on, on ponesie dôstojnosť; a zasadne a bude panovať na svojom tróne a stane sa na svojom tróne kňazom.‘“ Nie Všemohúcim Bohom,...teda Ježiš nie je totožný s Jahwem.
Aj to, čo videl Daniel, nám vlieva dôveru. Jehova,Jahve, „Pradávny dní“, sedel na tróne z plameňov. Trón mal kolesá. (Dan. 7:9) Boh chcel, aby Daniel videl, že jeho organizácia je v pohybe a napĺňa jeho predsavzatie. Daniel okrem toho videl, že „niekto podobný synovi človeka“, Ježiš, je poverený dozorom nad pozemskou časťou Jehovovej organizácie. Kristova dokonalá vláda nebude existovať len niekoľko rokov. „Jeho panstvo je panstvo trvajúce na neurčitý čas, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je kráľovstvo, ktoré nebude zničené.“ (Dan. 7:13, 14) Toto videnie nám pomáha dôverovať Jehovovi a vážiť si to, čo robí. On dal...... „panstvo a dôstojnosť a kráľovstvo“ svojmu vyskúšanému a osvedčenému synovi. Tak ako mu to bolo prorocky v minulosti sľúbené.
Ano,Boh sľúbil, že na jeho tróne bude na neurčitý čas sedieť potomok kráľa Dávida. Tým predpovedaným potomkom je Ježiš, ktorý teraz vládne v nebi ako Kráľ Božieho Kráľovstva. (Prečítajte si Žalm 89:4; Lukáša 1:32, 33.)

----------------------------------------------
Nič na tom,že na "Božom tróne" sedeli i všetci Izraelskí králi. Podla niektorých,potom aj oni boli -"Všemohúci Bohovia",/narážam na logiku a dokazovanie Stefana/. Ale oni len predobrazovali skutočného "krála" Krista ktorého dosadil Jahwe. Citujem o sedení na tróne ,ľudskými vládcami...:"Šalamún si zasadol na Boží trón ako kráľ namiesto svojho otca Dávida. Mal úspech a celý Izrael ho poslúchal." Ale línia týchto vládcov/pozemských,Izraelských/skončila.
Ezechielovo proroctvo o poslednom jeruzalemskom kráľovi, Cedekijahovi, hovorilo: „Odstráň turban a zlož korunu... Istotne nebude patriť nikomu, kým nepríde ten, kto má zákonné právo, a tomu to dám.“ (Ezechiel 21:26, 27) Ten, kto má „zákonné právo“ na Dávidovu korunu, je Ježiš Kristus. (Lukáš 1:32, 33) Ale je mu to dané Otcom,jeho Bohom Jahwem.


152.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   30. 5. 2015, 18:51 avatar
Preklady:
Roh.:----Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, BOŽE
evanjel.----ale k Synovi: Tvoj trón, ó BOŽE
katol.:----Ale Synovi: "Tvoj trón, BOŽE
čes.ekum.:---O Synovi však: 'Tvůj trůn, BOŽE
čes.kral.:---Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó BOŽE,
KJV:---But unto the Son he saith, Thy throne, O GOD
elberfelder: ---Dein Thron, o GOTT
gr: ----???? ?? ??? ???? ? ?????? ??? ? ????
Aké ešte treba dať preklady,aby sme vedeli,že Boh svojmu jednorodenému hovorí "BOŽE"?Čo si mám o preklade NS myslieť?Jedine ,že je sektársky!

Ty považuješ B. F. Westcotta za biblického "učenca"?Možno by si si mal vypočuť prednášky svojich kolegov adventistov.Tí si myslia opak a ja tiež.
Tu je názor konzervatívnych biblických učencov na neho:
While a number of conservative Bible scholars disagree with Westcott's praise for the Alexandrian text, the most vocal opponents have been American fundamentalists, who have denounced Westcott's and Hort's Greek translation of the Bible as corrupt. Some of these critics subscribe to the KJVO Movement. Gail Riplinger quotes them in her book New Age Versions. In it, she accuses Westcott of being involved in the occult.
Daj si jeho meno do vyhľadávača a možno na jeho "učenosť" zmeníš názor.Je to okultista,nič viac.

A k ostatnému,čo si napísal,sa radšej vyjadrovať nejdem,aby si sa neurazil.


156.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 5. 2015, 03:37 avatar
Wescot a Hort,nepasujú niekomu,...pretože ich dôvera v niečo, naštrbuje ich vieru v trojicu. Napríklad sa mnohým nepáči ich dôvera v istý preklad/vatikánsky/. A prečo?
Uvažujme o jednom príklade. Podľa Jána 3:13 Ježiš povedal: „Nikto nevystúpil do neba, iba ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.“ Niektorí prekladatelia k tomuto veršu pridali slová „ktorý je v nebi“. Tieto dodané slová naznačujú, že Ježiš bol v nebi a zároveň na zemi — čo je myšlienka, ktorá podporuje náuku o Trojici. Toto pridané vyjadrenie sa objavuje v niekoľkých rukopisoch z piateho a desiateho storočia n. l. Chýba však v skorších rukopisoch, Vatikánskom a Sinajskom, a to mnohých súčasných prekladateľov viedlo k tomu, že tieto slová odstránili. To vnáša svetlo do zmätku, ktorý existuje okolo totožnosti Krista, a je to tiež v súlade s ostatnými časťami Písiem. Ježiš nebol naraz na dvoch miestach, ale prišiel z nebies a o krátky čas sa vrátil do nebies, „vystúpil“ k svojmu Otcovi. (Ján 20:17)
Aj preto Stefan hned označil Wescota za okultistu,ale aj to len vytrhol z kontextu jedného záveru,názoru.
Vatikánsky kódex pomáha pochopiť aj verše, ktoré sa týkajú Božieho predsavzatia so zemou. Všimnime si nasledujúci príklad. Podľa Roháčkovho prekladu apoštol Peter predpovedal, že „zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria“. (2. Petra 3:10) Iné preklady to uvádzajú podobne a opierajú sa pritom o Alexandrijský kódex z piateho storočia a neskoršie rukopisy. Mnohí úprimní čitatelia Biblie tak prišli k záveru, že Boh zničí zem. A to nie je pravda. O tom som už písal dosť,a citoval biblické texty,ktoré poukazujú,že zem bude večne,aj ľudia na nej.
No približne sto rokov pred vznikom Alexandrijského kódexu bolo vo Vatikánskom kódexe (a tiež v Sinajskom rukopise, ktorý je z rovnakého obdobia) Petrovo proroctvo uvedené takto: „Zem a diela na nej budú odkryté.“ Je to v súlade s ostatnými časťami Biblie? Určite! Doslovná zem sa „nebude... potácať na neurčitý čas čiže navždy“. (Žalm 104:5) V akom zmysle bude teda zem „odkrytá“? Iné texty ukazujú, že výraz „zem“ môže byť použitý obrazne. „Zem“ môže hovoriť určitým jazykom a môže byť rozradostnená. (1. Mojžišova 11:1; 1. Paralipomenon 16:31) Výraz „zem“ sa teda môže vzťahovať na ľudstvo alebo ľudskú spoločnosť. Pre mňa je radosťou, vedieť, že Boh nezničí našu planétu, ale úplne odhalí a zničí skazenosť, ako aj tých, ktorí ju podporujú? A ktorí viac milujú ľudské náuky ako pravdu.
Je faktom i to,že....„Medzi textom rukopisu Vaticanus a dochovaným textom Bodmerových papyrusov existuje pozoruhodná podobnosť,“ .....to napísali Philip B. Payne a Paul Canart v časopise Novum Testamentum. /tieto papyrusy obsahovali časti Lukášovho a Jánovho evanjelia zo začiatku tretieho storočia n. l. /...teda ,bol to vzácny objav,a z najstaršieho obdobia.
A to sa zrejme nepáčilo trinitárom,teda aj Stefanovi. Tak ho rýchlo označíme za okultistu a podobne.


153.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 5. 2015, 22:02 avatar
Stefan,.....No comment. Ty môžeš tak vysvetlovať a robiť analýzu Dobšinského rozprávok. Ale ani tu by si neuspel.
A satan tak narába,....ak niekto niečo pravdivé napíše,povie ,....tak zničíme jeho povesť. Boh udrie teba ,...ty "obielená stena".


154.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   30. 5. 2015, 22:14 avatar
Shagara, s tou stenou si to myslím prehnal.
Súhlasí Blanka


155.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 5. 2015, 02:17 avatar
Pripúšťam,...bola to obrazná reč na jeho "udieranie" nepravdivými tvrdeniami a jeho nepoctivým narábaním Písmom.
A poukázal som,že nesmie zhadzovať biblických učencov/ktorí mu nepasujú-Wescott,Hort/...a to on ich "udrel",/slovom/označil za okultistov a zlých. Tak ma to napálilo. Aj ked i ja vo všetkom s nimi nesúhlasím.
Ja viem pochopiť ak niekto nechce prestať veriť v trojicu,a polemizuje o nej,ale jeho prístup je pre mňa niečo,s čím som sa ešte nestretol. Bud sú ľudia ,ktorí o tom nepolemizujú,alebo používajú sofistikované,filozofické a iné argumenty. A pohybujú sa v istej rovine úprimnosti a logiky. U Stefana to postrádam. On si šliape po rozume a logickom uvažovaní. To je môj názor. Nemusíte súhlasiť.
Vnímal som dané slová ako ,..."Boh ťa ukázni". Je to výraz,z Písma. Ale to asi poznáte? Ale ak sa na tom potkýnate,..beriem späť svoje slová. A opravujem ich. Stefan,....nech ťa Boh naučí narábať "so vzorom zdravých slov",...a "neísť nad Písma!"
Súhlasí Slušný človek


157.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   31. 5. 2015, 10:19 avatar
Som rád Shagara,že si ukázal aký je obvyklý spôsob komunikácie u "svedkov".V 1.fáze je to úlisný súhlas takmer so všetkým,akurát "svedok" robí len mierne korekcie a pokiaľ narazí na rozhodný odpor príde 2.fáza t.j.zosmiešňovanie,spochybňovanie logiky atd.,ale tým sa nechcem nejako zaoberať.

Ty zrejme nevieš,kto Wescott bol.Asi nevieš,že bol len bábkou niektorých kruhov jezuitov a slúžil ako "užitočný idiot" hlavne pre Horta a jeho jezuitského kolegu profesora Puseyho,čo väčšina historikov dokáže z písomnej komunikácie medzi týmito osobami.
Toto všetko malo len jeden účel ,infikovať učenie protestantov cinknutými bibliami,kde by sa spochybňovali základy viery a Božstvo Pána Ježiša.Nie celkom sa im to podarilo a tak si aj dnes môžeme prečítať Sv.Písmo v pôvodnej podobe.
Títo výtečníci vychádzali hlavne z Vaticanus,ktorý sa tázračne našiel vo vatikánskom archíve a Sinaiticus,čo bola doškrtaná verzia biblie nájdená medzi smeťami v kláštore sv.Kataríny.
To ,čo na týchto "učencov" zapôsobilo bolo Origenovo učenie,hojne zastúpené v uvedených "dielach",čo vyhovuje vyznávačom modernistickej filozofie,ktorí majú rituálne túžby.
Wescottom a Hortom cinknuté preklady nájdeme najmä v prekladoch,ktoré sú označované ako medzinárodné, interdenominačné, nadnárodné, svetové, ekumenické, nadcirkevné, živé atď.
A samozrejme veľkými vyznavačmi týchto prekladov sú jehovisti.


158.
označiť príspevok

Shagara muž
   31. 5. 2015, 17:27 avatar
Samozrejme,....ten Alexandrijxký kodex ti viac vyhovuje. Pretože ,zrejme obľubuješ folozofickú školu,ktorá v Alexandrii pôsobila,a ktorá sa pričinila najviac o deformáciu biblického učenia,pohanskými,gréckymi náukami.
Ja viac uprednostňujem Antiochijskú školu "biblického realizmu". a verím viac prekladom,ktoré boli staršie a hodnovernejšie. Podvrhy trinitárov neakceptujem.
A JS je na míle vzdialená nejaká "modernistická filozofia"....alebo i každá iná. Kol.2:8
------------------------------------------------------------------------
H.Heine......:"Od chvíle v ktorej náboženstvo žiada o pomoc filozofiu, je jeho zánik neodvratný.
Snaží sa obhajovať a vždy sa hlbšie vnára do skazy".
Smutná pravda dneška. Ćo s tým? Źivot máme len jeden,...treba si ho vážiť,...tak ako Bibliu. Tam je život,....nie vo filozofii!


159.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   31. 5. 2015, 18:59 avatar
Shagara podľa tejto "logiky" by sme mali veriť tomu,že Zem je doska,lebo je táto teoria staršia nie?
Znovu opakujem,že sa nejedná o Biblický realizmus,ale o pokus o prekrútenie Biblie.Celá táto habaďúra mala za úlohu odviesť protestantov od Pravdy,ktorou je KRISTUS.Bolo to celé v plnej réžii niektorých jezuitských kruhov.

Čo sa týka filozofie,súhlasím,je to ako burina,ktorú treba nemilosrdne vypáliť.


160.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   31. 5. 2015, 19:12 avatar
A ešte niečo Shagara.Neviem ako si prišiel na to,že mi Alexandrijxký kodex viac vyhovuje.Píšem to snáď niekde?
Ty si vážne myslíš,že neviem akým okultným semeniskom bola a je Alexandria?


164.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 6. 2015, 07:56 avatar
V súvislosti s Wescotom a Hortom. Pretože táto škola lipla na trojici,nie Antiochijská. A predsa si prijal trojicu od manichejca/ktorý sa nikdy nezbavil jej predstáv,a Platóna/ Augustína. Pomery v 4 storočí,boli tak nekresťanské,zlé,...že veriť ,že v tomto období u tejto cirkvi pôsobil duch svätý,je rúhanie. Neskôr to podrobne opíšem. Obrodení pohania si priniesli svoju náuku.


166.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   1. 6. 2015, 09:01 avatar
Kresťania nepotrebujú rúhačské Wescottove hlúposti.V súčasnosti máme dostatok materiálu,aby sme mohli porovnávať,ktoré učenie nesie dobré ovocie.
Nemusíme sa spoliehať na Vaticanus a Sinaiticus ,ktoré sa VRAJ datujú do r.331 prepchaté Origenovým "učením",ktoré sa našli niekde na smetisku a ktoré tak imponovali Wescottovi.Valdénske rukopisy siahajú do r.157 a popri tom máme predsa TEXTUS RECEPTUS ,ktorý je starostlivo odkontrolovaný a je správny.


165.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 6. 2015, 07:59 avatar
A trojica je čo,ak nie filozófia? To je tá najlepšia ukážka pohanskéj,nelogickej filozofie. Citujem...:
-----------------------------------------------------------------
Podľa diela Nouveau Dictionnaire Universel „platónska trojica, sama osebe iba prebudovanie starších trojíc pochádzajúcich od ranejších národov, sa javí ako racionálna filozofická trojica atribútov, ktoré dali zrod trom hypostázam alebo božským osobám, o ktorých učia kresťanské cirkvi... Koncepciu božskej trojice tohto gréckeho filozofa [Platóna, 4. storočie pred n. l.]... možno nájsť vo všetkých starovekých [pohanských] náboženstvách.“ — Paríž 1865–1870, vydal M. Lachâtre, zv. 2, s. 1467.

John L. McKenzie, SJ, píše v diele Dictionary of the Bible: „Trojica osôb v rámci jednoty prirodzenosti je definovaná pomocou pojmov ‚osoba‘ a ‚prirodzenosť‘, čo sú pojmy gr[éckej] filozofie; tieto pojmy sa v skutočnosti v Biblii nevyskytujú. Definície Trojice vzišli z dlhých kontroverzií, v ktorých niektorí teológovia tieto a ďalšie pojmy, ako napríklad ‚podstata‘ a ‚substancia‘, mylne používali na Boha.“ — New York 1965, s. 899.


167.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   1. 6. 2015, 09:14 avatar
Shagara...láskavo nevydávaj jehovistickú literatúru za vedecký materiál.
Schválne som si da do vyhľadávača pojem "platónska trojica" a hádaj ,kde výhradne sa dá tento výraz násť?-INTERNETOVÁ KNIŽNICA Strážnej veže.
Nik iný to totiž nepoužíva.Chceš niečo písať v Platonovom mene,alebo čo?
Ja viem len o Platonovom dualizme.Máš od neho dielo,o ktorom učenci nevedia?


231.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 6. 2015, 07:34 avatar
To máš pravdu. Ale v každej knihe/dejinách/ o prvotných kresťanoch to tiež nájdeš. Samotní trinitári sa k tomu vo svojich dielach hlásia. Ja som už citoval samotného Augustína a pod.
A ak si čítal Platóna ,tak vieš odkiaľ je duša i trojica. Ale,nájdem ti vyhlásenia samotných trinitárov/katolíkov,protestantov/,aby si to uznal. Je to fakt.


232.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   3. 6. 2015, 18:55 avatar
No nájdi niečo,lebo fakt neviem,o čom je tvoj príspevok.


161.
označiť príspevok

kacica žena
   31. 5. 2015, 23:32 avatar
jezis zivot a Laska ktori nas nadovsetko miluje pan nas jemu patri chvala amen


162.
označiť príspevok

kacica žena
   31. 5. 2015, 23:38 avatar
jezis na vsetkim on je cesta vislobodenie zivot wecni s bohom wsehohumuci boh nas


163.
označiť príspevok

kacica žena
   31. 5. 2015, 23:39 avatar
boh je dobri nigdi neobvinujte boha aki je boh nas miluje boh na nas misli kazdu sekundu s laskov nasho Zivota


170.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:09 avatar
kači, ty asi bojkotuješ ypsilony, však? : ) ale chápem, ani ja ich nemám rada, zrušme ich : )


171.
označiť príspevok

zoozoo muž
   1. 6. 2015, 22:12 avatar
romsky jazyk je tzv. makky.
nepozna ypsilony.


172.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:15 avatar
..ale ak píšeš po rómsky, nie po slovensky : )
rómsky jazyk som mala na výške, majú to tam veru divoké v gramatike : )


173.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   1. 6. 2015, 22:16 avatar
Keby len v gramatike...................   


174.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:19 avatar
ja mám ich spontánnosť a divokosť rada, u nich vždy vieš, na čom si a ked im ukážeš, že ich akceptuješ a je to úprimné, berú ťa. ale musia im byť jasne stanovené hranice, ako ja hovorím, ak im podáš prst, nevrhnú sa ti na ruku, ale občas priamo na krčnú tepnu : ))


177.
označiť príspevok

zoozoo muž
   1. 6. 2015, 22:21 avatar
preboha, ved to automaticky prenasaju do slovenciny.
sa zamysli...


183.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:26 avatar
a kto hovorí, že nie? ale ak píše po slovensky, žiaľ, tam to neobstojí : ) mna poučovať nemusíš, ja rómsky aj už dosť rozumiem : )


185.
označiť príspevok

zoozoo muž
   1. 6. 2015, 22:30 avatar
ja nikoho nepoucujem.
mam za to, ze tu na df jej vsetci rozumieme, preto je akekolvek vzrusenie nad gramatikou mimo misu.
ine by bolo, ak by sa uchadzala o zamestnanie tu na sk...


189.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:36 avatar
nebud taký drevený, ved som žartovala. a vôbec si nemyslím, že potrebuje obhajobu, takže zbytočne si sa zamontoval : )


191.
označiť príspevok

zoozoo muž
   1. 6. 2015, 22:39 avatar
nie je vtip ako vtip.


193.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:44 avatar
pozri sa na svoje reakcie napr na takú scarlet a potom rieš iné reakcie, zozo. zadrapuješ ako taký kocúr : )


195.
označiť príspevok

zoozoo muž
   1. 6. 2015, 22:48 avatar
to je ina hudba a naopak.
zadrapujem ako zaba pod parazolom...

abload.de Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


168.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:01 avatar


169.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:04 avatar
pan jezis Laska skutocna


175.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:19 avatar
boze a teras co no co neviem gramatiku co sudite cloveka pre hlupost za malickosti kazdi sa nek stara o seba a nie na druhich chibi hlada   


176.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   1. 6. 2015, 22:20 avatar
Myslíš si, že dnes prežiješ bez gramatiky ?     


179.
označiť príspevok

zoozoo muž
   1. 6. 2015, 22:22 avatar
toto tu sa zmenilo na garamaticku uderku juls?


181.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:24 avatar
len žartujeme : )
pustím ti aničku, ona možno tiež neovláda gramatiku, ale nádherne spieva, čo tam po ypsilonoch ; )
http://www.youtube.com/watch?v=sS876eZ_pt8 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


184.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:29 avatar
ano mi romovia to mame v krvi mi karsu muziku cigansku robime spievame tak to hej      


187.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:34 avatar
nepáčia sa mi všetky, ale také tie ťahavé clivé srdcervúce ... o čiernych očiach a boľavých srdciach .... naozaj krásne.


188.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:36 avatar
a ti si co polovicirka si pisla ze vies a rozumies aj po romski trosku 


190.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:39 avatar
no, ked som v lete opálená občas si ma pletú s romkou, ale nie, nie som : ) pracujem s romskymi deťmi už 14 rokov. učím ich.
a mám aj kamarátky rómky, asistentky, ktoré nám pomáhajú v práci.
páči sa mi, že sa nehanbíš za svoj pôvod. tak to má byť.


192.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:44 avatar
dik si mila nechpaem jedno len preco kazd len romov hadze do jedneho vreca a sudia nas romov aki dvot maju NATO vet nie kazdi Rom je ako Rom su aj zli romovia to jedno pravda ale su aj slusni vsak kazdi sme len luda a nie zveri . rasizmus je hnus a dnesnej dobe je rasizmu wela vsade


194.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:47 avatar
lebo je ľahšie podľahnúť predsudkom, kači. lebo je ľahšie hádzať do jedného vreca. je to ľudská povrchnosť a lenivosť si zistiť viac. ale ako píšeš, rómovia sú rôzni a ak niekto má zlú skúsenosť, tak mu nemôžeš mať za zlé, že má taký a taký postoj ...je to aj vaša vina. nikdy nie je na vine len jedna strana,ak niečo neklape.
Súhlasí ruwolf_5


196.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:50 avatar
ale vask nik neni perfektni ani dokonali kzadi je Taki aki je


198.
označiť príspevok

rose.madder žena
   1. 6. 2015, 22:56 avatar
ved to píšem, chyby sú na oboch stranách. už len keby si to tie obe strany priznali a snažili sa o nápravu, čo sa nesnažia, naopak, napätie sa stupňuje a stupňuje ... občas mám obavy čo bude ...
no, idem, dobrú noc, kači : )
túto majú rady moje dievčatá v triede , majú vkus ; )
http://www.youtube.com/watch?v=GSLSwwkLRW0 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


199.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:01 avatar
dobru noc maj sa krsane  


200.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:02 avatar
ako si to Video sa neda spusit  


201.
označiť príspevok

zoozoo muž
   1. 6. 2015, 23:04 avatar


186.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:30 avatar
som romka a nehambim sa zato aj som len clovek wela romov to prcstiera ze su romovia hambia sa za svoju rasu d   


178.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:22 avatar
neotravuj s hovadinami ma ok


180.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:24 avatar
vi ste tu ale cele chori mozgi  


182.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   1. 6. 2015, 22:24 avatar
A ja som ich šéf....................   


197.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 22:51 avatar


202.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:04 avatar
Súhlasí Linda


204.
označiť príspevok

Linda žena
   1. 6. 2015, 23:14 avatar
nielen pesnička, ale aj Vanessa je pekná
http://www.youtube.com/watch?v=AuQwpJjgZ-M Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


206.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:16 avatar
je to mlda taletovna peknucka spevcka         ma Talent na muziku 
Súhlasí Linda


208.
označiť príspevok

Linda žena
   1. 6. 2015, 23:21 avatar
teda talent na muziku má, ale to vy Rómovia mate všetci 


210.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:24 avatar
no tak to hej to je nas Temperament lol        


205.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:15 avatar
ahoj no je ze   
Súhlasí Linda


207.
označiť príspevok

Linda žena
   1. 6. 2015, 23:19 avatar
Ahóóój 
zajtra vraj cestuješ z Nemecka domov na Slovensko, a kam až ?


203.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:09 avatar
a zase tu nik neni zase tu len ja strasim  d


209.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:22 avatar
domov sa chistam kuknut rodinu nebola som tam uz- dlho Doma tesim sa pozriet cerku mam na slovesku som z hnuste do hnuste idem kuknut domov dost dialka z nemecka ale to zvladnem        


213.
označiť príspevok

Linda žena
   1. 6. 2015, 23:27 avatar
domov cesta dlhá, ale ty ju zvládneš..si šikuľka  koľko rokov má tvoja malá ? a do ktorého mesta cestuješ ? ak nechceš povedať..nemusíš, ale urobila by si s odpoveďou radosť..


214.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:30 avatar
jaj tak ceru mam uz- welku 11 rocnu a cestujem z nemecka do hnuste poznas hnustu  


215.
označiť príspevok

Linda žena
   1. 6. 2015, 23:33 avatar
ty už máš 11 ročnú dcérku  nie Hnúšťu nepoznám a vedia doma, že prídeš a ako dlho doma ostaneš?


211.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:25 avatar


212.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:27 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=uQU67E4Jgz4 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
moje oblubena pesnicka krasa spanische muzik schon   


216.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:36 avatar
vedia ze uz cetujem rodina moja aj ma uz cakaju ako neviem co   ale nie na dlho tam nie som Doma par dni to prejde richlo nie som tam zviknuta bivat ja zijem v nemecku uz 6 rokov   


218.
označiť príspevok

Linda žena
   1. 6. 2015, 23:40 avatar
 šibalka jedná, vymenila fotku a ešte mi prezraď tvoje meno..voláš sa Katka - Kačenka  


217.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:39 avatar
Súhlasí Linda


221.
označiť príspevok

Linda žena
   1. 6. 2015, 23:45 avatar


223.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:47 avatar
frajerka   
Súhlasí Linda


219.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:43 avatar
ana rda sa ti prstavim vsak preco preco nie som Ruzena a ti ak sa smiem spitat len tak ak kces nemusis povedat meno tvoje    


222.
označiť príspevok

Linda žena
   1. 6. 2015, 23:47 avatar
Ahoj Ruženka  ja som Linda..


224.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:48 avatar
tesi ma linda krasne meno mas 


225.
označiť príspevok

Linda žena
   1. 6. 2015, 23:51 avatar
si milá Ruženka, poďme spať  zajtra máš ďaleku cestu pred sebou..prajem ti šťastný príchod domov a poteš sa s dcérkou.. 


227.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:56 avatar
dakujem ti welmi pekne ti si Zlata    


228.
označiť príspevok

Linda žena
   1. 6. 2015, 23:59 avatar
Páčko Ruženka a daj pozor na seba, dnes sú všakovakí ľudia 


229.
označiť príspevok

kacica žena
   2. 6. 2015, 00:03 avatar
tak to mas paravdu skvor podaktori ludia si mislim su lepsie povedane nevispitatelni a ja sa viem sama ubranit dik za radu       


220.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:44 avatar
hahhahahah  


226.
označiť príspevok

kacica žena
   1. 6. 2015, 23:54 avatar


230.
označiť príspevok

kacica žena
   2. 6. 2015, 00:13 avatar
idem spat rano skoro vstavam dobru noc lude majte sa tu krasne      
Súhlasí antarctica
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

včera, 23:44,  Súhlasím: Exorcizmus RKC je len kamufláž!
včera, 23:43,  Keby si bol zdravý, racionalista, nemal by si také hlúpe otázky. Si postihnutý teizmom, tak...
včera, 23:42,  63, .... napísal som. Tak ako to uvádza Biblia. príklad: Niekto trpí depresiu v dôsledku...
včera, 23:41,  NPS, ty si posadnutý mnou? Že sa stále o mňa obtieraš.
včera, 23:39,  Hmm, chudáci kresťania. Bez tzv. Ducha nespravia nič. Kedysi podľa biblie Egypťania aj bez...
včera, 23:34,  Mám na to trochu iný pohľad. .. Dobrú noc. *19
včera, 23:32,  Takže Shagara nevie ako oslobodiť posadnutého satanom ale len prázdne frázy.
včera, 23:30,  Konská, Konská pri Rajci, Zbyňov, Kľače a Rajec. ..
včera, 23:30,  Lemmy Národná garda tam musí robiť poriadok s černochmi
včera, 23:28,  13, .... ale čítam, a ver tomu. Opak je pravdou, že to ty nečítaš pozorne! Pozri si aké...
včera, 23:25,  Môže byť. Len či to Zuzka pochopí, čo si jej povedal.*18
včera, 23:24,  FAšista Lemmy kedy bola kvôli belochom povolaná Národná garda ?
včera, 23:24,  Vítaj, milé dieťa.*19
včera, 23:22,  Fašista Lemmy teba realita nezaujíma ! Kvôli černochom bola povolaná národná garda
včera, 23:21,  Lemmy kvôli černochom bola povolaná Národná garda
včera, 23:20,  Lemmy ty fašista tebe vadí len biela lúza čierna lúza ti nevadí. Kvôli černochom bola...
včera, 23:19,  Šíriš o mne fašistické klamstvo! Tým už pre mňa diskusia s fašistom menom hokejis nemá...
včera, 23:18,  Nie, tebe hrablo. Neuvedomuješ si, ako veľmi si s tým rasizmom postihnutý.
včera, 23:18,  Fašista Lemmy zabíjanie belochov černochmi ti nevadí ?
včera, 23:17,  Fašista hokejis, ty si už neuvedomuješ, ako si s rasizmom postihnutý. Pri belošskom...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
To, že je niekto dospelý, nemusí hneď znamenať, že je aj rozumný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(642 896 bytes in 0,214 seconds)