hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Ja som prvý a posledný a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. J

príspevkov
38
zobrazení
1
tému vytvoril(a) 30.11.2018 13:00 RealitaABC
posledná zmena 1.12.2018 15:11
1
30.11.2018, 13:00
Ježiš je Bohom!

ZJ 226A riekol mi: Tieto slová sú verné a pravdivé. A Pán Bôh svätých (duchov) a prorokov poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore. 7A hľa, prijdem skoro!

Takže Boh poslal svojho anjela. No a tu sa identifikuje v 16 verši: 16Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po sboroch.

Zj 1:11 ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, prvý aj posledný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmim sborom, ktoré sú v Ázii: do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tyatír, do Sárd, do Filadelfie a do Laodicee.

Kto hovorí - píš do knihy? Tu sa zase indentifikuje ako prvý a posledný a bol som mŕtvy a hľa som živý. Je znakom všemohúcnosti aj zomrieť a vstať z mŕtvych? Je!:

ZJ1 17A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný 18a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pekla i smrti. 19A tedy napíš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tomto.

A zase sa identifikuje prvý a posledný ten, ktorý hovorí píš a vieme o koho sa jedná ak teda bol mŕtvy a ožil: ZJ2 8A anjelovi smyrnenského sboru napíš: Toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil:

Alfa a Omega, počiatok i koniec, prvý a posledný, ten ktorý je a ktorý bol, jediný, ktorý príde, je jeden a ten istý sediaci na tróne a Baránok Ježiš Kristus - Všemohúci Boh:Zj5 12ktorí hovorili veľkým hlasom: Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie. 13A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori, a všetko, čo je v nich, počul som hovoriť: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov. 14A štyri živé bytosti vravely: Ameň. A dvadsiati štyria starci padli a klaňali sa živému na veky vekov.

Klaňať sa máme jedine Bohu

8A keď vzal knihu, štyri živé bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom majúc každý harfu a zlatú čašu, plnú kadiva, čo sú modlitby svätých, 9a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa 10a učinil si nás našemu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.

Otec a Syn sú jedno a sú jedným a tým istým Bohom. Kto sa klania Kristu, ten sa súčasne klania aj Otcu, lebo Otec je v Kristu.

2Ján 1:9 Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna

Kto má v srdci Otcové Slovo - Syna - Ježiša Krista, ten má aj Otca, teda ako vidíme - Otec a Syn - Boh!
none
28

1. RealitaABC 30.11.2018, 13:00

Ježiš je Bohom!

ZJ 226A riekol mi: Tieto slová sú verné a pravdivé. A Pán Bôh svätých (duchov) a prorokov poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore. 7A hľa, prijdem skoro!

Takže Boh poslal svojho anjela. No a tu sa identifikuje v 16 verši: 16Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po sboroch.

Zj 1:11 ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, prvý aj posledný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmim sborom, ktoré sú v Ázii: do...

30.11.2018, 22:48
1. Citát: "Klaňať sa máme jedine Bohu"

Odpoveď: To je pravda. Treba si však ujasniť pojmy, v akom zmysle ich kto chápe a používa. Ako som kdesi čítal: ČO ZNAMENÁ „KLAŇAŤ SA?“ Znamená to vzdávať niekomu tú poctu, ktorá patrí iba Bohu a nikomu inému: Klaňať – proskyneo – uctievať niekoho ako Boha.
Tu je dobré ujasniť si termíny. My, katolíci, chápeme slovo proskyneó ako „klaňanie sa“, čiže vzdávanie božských pôct Bohu. Jasne ho pritom odlišujeme od „uctievania“, ktoré znamená ctiť si niekoho. Niektorí iní veriaci používajú slovo „uctievanie“, „uctievať“ v tom zmysle ako my slovo „klaňať sa“. Takže ak hovoria o „uctievaní“, majú na mysli „klaňanie sa“ niekomu ako Bohu! Na to pozor, pretože ak im katolíci budú hovoriť o tom, že si „uctievajú svätých“ a pod., tí iní veriaci budú zhrozený, pretože tomu porozumejú tak, že svätým – ktorí boli a sú len ľuďmi – vzdávame božské pocty, ktoré sú vyhradené len a jedine Bohu!

Príklad z bežného života (hoci možno trochu zastaralý): Keď niekto povie inému človeku pozdrav "úctivá poklona" a trochu sa pokloní a príp. pobozká žene ruku, iste sa jej tým neklania ako Bohu, nepovažuje ju tým za Boha.

"...Zdůvodnil to rozlišením mezi úctou a klaněním. Zatímco úctu je možné vzdát i tvorům, klanění přísluší pouze Bohu. Koncil dále prohlásil, že "uctívání obrazu vychází z úcty k originálu". Hodnota posvátného obrazu není v něm samém, ale v tom, že odkazuje na světce, popř. na Krista, kterého představuje: kdo uctívá obraz, ctí zobrazeného. ...
Z Vaší otázky (pokud jsem ji dobře pochopil) vysvítá, že Vám dělá problém postoj papeže "klečet před sochou Panny Marie". Ovšem nikde není řečeno ani napsáno, že by klečení bylo výhradním projevem klanění, adorace. Pokud pročítáme Písmo, pak postojem člověka před Božím majestátem bylo "padnout na tvář" - prostrace (liturgicky používaná při obřadech Velkého pátku). Symbolika klečení může samozřejmě být jedním z možných projevů klanění, to je však především "vnitřní postoj". Klečení může být stejně tak výrazem prosby, pokání apod. NB: Klečet můžete konečně i při opravě kola u auta a přesto Vás nikdo nebude obviňovat z adorace dopravního prostředku. Tělesný postoj nám v tomto případě "pomáhá".
odkaz
none
2
30.11.2018, 13:56
"Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky - hľa, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť -, že máš málo sily, no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. 9 Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a POKLONIA sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem."

Je anjel filadelfskej cirkvi bohom, ak sám Ježiš spôsobil že sa mu poklonia jeho nepriatelia?
👍: -era-
none
3

2. Veľký Kocúr 30.11.2018, 13:56

"Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky - hľa, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť -, že máš málo sily, no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. 9 Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a POKLONIA sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem."

Je anj...

30.11.2018, 14:05
Kresťania,kde ste s odpoveďami?
none
5

3. Veľký Kocúr 30.11.2018, 14:05

Kresťania,kde ste s odpoveďami?

30.11.2018, 14:52
4. Na každú otázku existuje jednoduchá nesprávna odpoveď 🙂
none
27

2. Veľký Kocúr 30.11.2018, 13:56

"Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky - hľa, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť -, že máš málo sily, no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. 9 Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a POKLONIA sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem."

Je anj...

30.11.2018, 21:27
3
Nepriateľia nech sa klaňajú.

Malo by ťa zaujímať to, čo znamená, že Ježiš sedí so svojím Otcom na jeho tróne?

Zj3 21Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne.
none
29

27. RealitaABC 30.11.2018, 21:27

3
Nepriateľia nech sa klaňajú.

Malo by ťa zaujímať to, čo znamená, že Ježiš sedí so svojím Otcom na jeho tróne?

Zj3 21Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne.

01.12.2018, 08:29
167. Určite to neznamená že je Bohom, lebo potom by tí čo zasadnú s Kristom na jeho tróne boli Kristus. Podla tvojej logiky...
none
32

29. Veľký Kocúr 01.12.2018, 08:29

167. Určite to neznamená že je Bohom, lebo potom by tí čo zasadnú s Kristom na jeho tróne boli Kristus. Podla tvojej logiky...

01.12.2018, 13:46
169

Popierať Božstvo Ježiša Krista je popierať to, že Ježiš sedí spolu so svojím Otcom na jeho tróne. Je to byť zvedený antikristom, ak niekto popiera toto postavenie Ježiša Krista.
none
33

32. RealitaABC 01.12.2018, 13:46

169

Popierať Božstvo Ježiša Krista je popierať to, že Ježiš sedí spolu so svojím Otcom na jeho tróne. Je to byť zvedený antikristom, ak niekto popiera toto postavenie Ježiša Krista.

01.12.2018, 13:52
To je tvoj názor. Nijako si mi nedokázal že je tomu tak. Sedieť na tróne po niekoho pravici nemusí vôbec znamenať rovnosť s tým kto na tróne sedí. Proste ty to tak chápeš, ale Tvoj výklad nemusí byť správny. Aj keď Kristus zasadol v nebi po pravici Moci, stále platí, že hlavou Krista je Boh, ako napísal Pavol, a to vylučuje rovnosť Krista s Bohom. Ale rešpektujem že to chápeš inak.
none
35

33. Veľký Kocúr 01.12.2018, 13:52

To je tvoj názor. Nijako si mi nedokázal že je tomu tak. Sedieť na tróne po niekoho pravici nemusí vôbec znamenať rovnosť s tým kto na tróne sedí. Proste ty to tak chápeš, ale Tvoj výklad nemusí byť správny. Aj keď Kristus zasadol v nebi po pravici Moci, stále platí, že hlavou Krista je Boh, ako napísal Pavol, a to vylučuje rovnosť Krista s Bohom. Ale rešpektujem že to chápeš inak.

01.12.2018, 14:32
173

Tu ide predsa o to, ako to Boh činí

Vyznávať meno Ježiša Krista je vyznávať jeho podstatu – čím je a čo všetko urobil a nič z toho nezaprieť. Kto len časť z toho, kto je to Ježiš zaprie, je to zanak, že je zvedený antikristom. Degradovať meno Ježiša Krista a to až na úroveň stvorenia, je súčasťou zvodu antikrista. Spása je práve v uznaní, kto všetko je Ježiš.

Ako som už napísal. Kto ma za to odsúdi, ak som povýšil vo svojom srdci Otcove Slovo – teda Ježiša Krista nad všetko? Kto povýši Otcove Slovo vo svojom srdci nado všetko, tak povýši Otca nado všetko. No a to Otcove Slovo, čo sa stalo telo je Ježiš Kristus a to Slovo prijímame vierou. Jadrom evanjelia je práve to a to na spásu každému kto mu uverí.
none
36

35. RealitaABC 01.12.2018, 14:32

173

Tu ide predsa o to, ako to Boh činí

Vyznávať meno Ježiša Krista je vyznávať jeho podstatu – čím je a čo všetko urobil a nič z toho nezaprieť. Kto len časť z toho, kto je to Ježiš zaprie, je to zanak, že je zvedený antikristom. Degradovať meno Ježiša Krista a to až na úroveň stvorenia, je súčasťou zvodu antikrista. Spása je práve v uznaní, kto všetko je Ježiš.

Ako som už napísal. Kto ma za to odsúdi, ak som povýšil vo svojom srdci Otcove Slovo – teda Ježiša Kris...

01.12.2018, 14:47
Prepáč Realita, toto čo píšeš mi je úplne cudzie, nerozumiem tomu a považujem to za filozofiu, bez toho žeby som ťa tým slovom filozofia chcel uraziť. Pre mňa je syn Najvyššieho Boha, Ježiš Kristus, proste synom Najvyššieho Boha, z čoho mi plynie, že biblickým Bohom je jeho Otec. Nejaká otázka podstaty je mi nanajvýš cudzia a považujem ju za nebiblickú.
none
37

36. Veľký Kocúr 01.12.2018, 14:47

Prepáč Realita, toto čo píšeš mi je úplne cudzie, nerozumiem tomu a považujem to za filozofiu, bez toho žeby som ťa tým slovom filozofia chcel uraziť. Pre mňa je syn Najvyššieho Boha, Ježiš Kristus, proste synom Najvyššieho Boha, z čoho mi plynie, že biblickým Bohom je jeho Otec. Nejaká otázka podstaty je mi nanajvýš cudzia a považujem ju za nebiblickú.

01.12.2018, 15:07
ano je ti to cudzie a z nejakého dovodu(nechapem) .....nemáš zjavenje.....
none
38

37. veriaci 01.12.2018, 15:07

ano je ti to cudzie a z nejakého dovodu(nechapem) .....nemáš zjavenje.....

01.12.2018, 15:11
opr....namiesto "nechapem"....."neviem z akého"
none
30
01.12.2018, 13:35
169

Zasadnúť s Kristom v jeho zasľúbení na jeho tróne je nazývať sa synmi najvyššieho Boha a teda so všetkým, čo k tomu výsostnému postaveniu patrí

Ján 1:13 ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.
1Pet 1:23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.

Baránok - Ježiš Kristus sedí na tróne s Otcom, tak to je Božstvom so všetkým so všetkým, čo k tomu najvyššiemu postaveniu patrí.
👍: veriaci
none
31

30. RealitaABC 01.12.2018, 13:35

169

Zasadnúť s Kristom v jeho zasľúbení na jeho tróne je nazývať sa synmi najvyššieho Boha a teda so všetkým, čo k tomu výsostnému postaveniu patrí

Ján 1:13 ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.
1Pet 1:23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.

Baránok - Ježiš Kristus sedí na tróne s Otcom, tak to je Božstvom so všetkým so všetkým, čo k tomu najvyššiemu posta...

01.12.2018, 13:39
170. Ako ja chápem Písmo, tak tí čo budú sedieť s Kristom na jeho tróne, budú mať síce spolupodiel na jeho vláde a sláve, ale nebudú mať jeho postavenie, nebudú mu rovný. Mesiáš má byť predsa jediným kráľom a toto postavenie nebude v úplnej rovnosti zdieľať so svojimi učeníkmi.
none
34
01.12.2018, 14:04
71

Veď je jasné, že ak zasľúbením Ježiša Krista sedíme na Ježišovom tróne ako synovia Boží, tak to je Ježišov trón. Keď Ježiš sedí spolu s Otcom na jeho tróne, tak je to Otcov trón. Ak Ježiš všetko položí pod svoje nohy sediaci na Otcovom tróne tak:

1Kor15 24potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. 25Lebo on musí kraľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. 26Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. 27Lebo, je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. Ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejmé, že krome toho, ktorý mu to všetko podrobil. 28A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Bôh všetko vo všetkom.

Teda - aby bol Bôh všetko vo všetkom. Tu je vidieť čo a kto všetko je Boh.

Ján 17:21 aby boli všetci jedno, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.
👍: veriaci
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 144 733 B vygenerované za : 0.114 s unikátne zobrazenia tém : 59 883 unikátne zobrazenia blogov : 1 348 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Navždy dokonalý skrze Ježišovo dokonalé dielo Ale tento priniesol obeť za hriechy a navždy sa posadil po pravici Boha. ...Lebo jednou obetou navždy zdokonalil tých, čo sú posväcovaní. Hebrejom 10:12,14 Boli ste niekedy ako kresťan sužovaní myšlienk...

citát dňa :

Buď činný vždy, keď je to možné, a odpočívaj vždy, keď je to potrebné.