hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Heréza(bludy, kacírstvo) v kresťanských cirkvách

príspevkov
14
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 9.9.2016 16:58
posledná zmena 9.9.2016 17:34
1
09.09.2016, 16:58
Heréza v kresťanských cirkvách

Katolícka cirkev
Iba katolícka cirkev má orgán zvlášť určený pre skúmanie a definovanie náboženskej náuky, ktorý posudzuje, či určitý autor nie je s náukou cirkvi v rozpore. Ide o Kongregáciu pre náuku viery, predtým Sväté offícium (vzniklo reformou Inkvizície), ktorá je jedným z výkonných orgánov pápeža. Nie je to však jediná inštitúcia, ktorá môže označiť nejaké učenie za herézu. Rovnakú (ale nadradenú) právomoc má koncil.

Nekatolícke cirkvi
I iné cirkvi majú prostriedky, ako deklarovať, že je nejaké učenie heretické. Napríklad anglikánska cirkev môže požiadať parlament, aby niečo prehlásil za heretické. Ostatní potom majú pre podobné rozhodnutia minimálne možnosť zvolať koncil, pokiaľ danú právomoc nemajú priamo zbory biskupov či rady starších.
Významní heretici
Medzi kacírov prvých storočí kresťanstva patrili napríklad: Origenes (niektoré jeho spisy boli vyhlásené za heretické), Areios, Apollinaris z Laodikeie, Nestorius. Na západe boli neskôr katolíckou cirkvou vyhlásení za kacírov: Ján Hus (upálený), Ulrich Zwingli, Martin Luther, Ján Kalvín. Skupina tradičných katolíkov považuje za kacírov rímskych pápežov počnúc Jánom XXIII.

odkaz
none
2
09.09.2016, 17:01
Staroveké herézy (aj dnes si niektorí pomýlení kresťania myslia tieto veci, pritom je to bludárstvo resp. heréza)

Gnosticizmus – vplyvné intelektuálne helénske synkretické myšlienkové hnutie. Čiastočne absorbovalo aj kresťanstvo, čo umožnilo vyrásť mnohým kresťanským gnostickým sektám. Najväčšieho rozkvetu dosiahol po roku 150. Proti gnostikom sa postavili apologéti, ktorí bránili pôvodné učenie.

Montanizmus - apokalyptické učenie hlásajúce blízky koniec sveta

Monarchianizmus – učenie stojace na prísnom monoteizme, ktoré neuznáva rozlíšenie troch osôb v Bohu (Trojica)

Dynamický monarchianizmus alebo adopcionizmus – Ježiš bol iba prijatý za Božieho syna


Modalistický monarchianizmus alebo modalizmus či patripassianizmus – Boh sa iba zjavuje ako rôzne osoby, ale zostáva striktne iba jeden; ďalšou podobou tejto herézy je sabellianizmus.

Arianizmus – učenie alexandrijského kňaza Areia (Aria), že Ježiš Kristus je obyčajný človek


Apollinarizmus – učenie Apollinaria z Laodiceje, že Ježiš Kristus má ľudské iba telo, ale božieho ducha či rozum.


Nestoriánstvo – jeho podstatou je tvrdenie, že Kristus má obe podstaty oddelené a navzájom nezávislé, jeho človečenstvo je púha pláštenka pre božstvo, jeho manifestáciou. Preto Panna Mária nie je Matkou Božou (????????), pretože Syn Boží je nestvorený, prijal ľudské telo a v ňom prebýval. Ako Syn Boží má božskú podstatu, ako syn Márie ľudskú. S touto herézou prišiel carihradský patriarcha, Peržan Nestorius (428 – 431). Na konci roku 428 Nestorios odmietol učenie o Matke Božej ako nové ariánstvo. Laici však Nestoria vnímali ako propagátora tézy, že Kristus je obyčajný človek alebo že v sú v ňom 2 osoby. Na teologickej úrovni bol hlavným kritikom nestoriánstva sv. Cyril I. (375 – 444), patriarcha alexandrijský (412 – 444), ktorý obhajoval jednotu Bohočloveka. V auguste 430 Nestoria odsúdil aj pápež sv. Celestín I. (422 – 432). Cez odpor patriarchu antiochijského III. všeobecný snem v Efeze (431) nestoriánstvo prehlásil za kacírstvo. Nestoriánstvo existuje dodnes ako orientálna cirkev sýrska (asýrska).

Monofyzitizmus – tvrdí, že Syn má iba jednu prirodzenosť – božskú. Bol odsúdený na Chalcedonskom koncile (451). Radikálny monofyzitizmus Eutychov dnes nezastáva nikto; Spoločenstvo východných cirkví vyznáva miafyzitizmus[chýba zdroj] (Ježiš nemá iba jednu prirodzenosť, ale zmiešanú).
Monotheletizmus – tvrdí, že Syn má iba jednu vôľu – božskú. Bol odsúdený na 3. carihradskom koncile (680 – 681), ktorý z monotheletizmu obviňoval tiež pápeža Honoria I. (625 – 638).


Filioque – teda viera, že Duch Svätý vychádza spoločne z Otca aj Syna, je herézou z pohľadu pravoslávia. Viac pozri hlavný článok.

Obrazoborectvo (ikonoklazmus) – bolo zavedené pod vplyvom predsudku cisára Leva III. Sýrskeho (717 – 741). Malo dve fázy: 730 – 787 a 814 – 843. Obnovenie uctievania obrazov v roku 843 je pravoslávnymi a gréckymi katolíkmi slávené každý rok 2. nedeľu po Letniciach ako sviatok pravoslávia. V novoveku nachádzame ikonoklazmus pri kalvinizme.
odkaz
👍: Astax1
none
3

2. 09.09.2016, 17:01

Staroveké herézy (aj dnes si niektorí pomýlení kresťania myslia tieto veci, pritom je to bludárstvo resp. heréza)

Gnosticizmus – vplyvné intelektuálne helénske synkretické myšlienkové hnutie. Čiastočne absorbovalo aj kresťanstvo, čo umožnilo vyrásť mnohým kresťanským gnostickým sektám. Najväčšieho rozkvetu dosiahol po roku 150. Proti gnostikom sa postavili apologéti, ktorí bránili pôvodné učenie.

Montanizmus - apokalyptické učenie hlásajúce blízky koniec sveta

Monarchi...

09.09.2016, 17:06
"Iba katolícka cirkev má orgán zvlášť určený pre skúmanie a definovanie náboženskej náuky, ktorý posudzuje, či určitý autor nie je s náukou cirkvi v rozpore."
fuuu. pýcha peklom dýcha.
iba. ukaz mi v biblii kde je napisane ze rimokatolicka cirkev je jedina ktora moze vykladat pismo a potom budem s tebou suhlasit.
none
6

3. tomii 09.09.2016, 17:06

"Iba katolícka cirkev má orgán zvlášť určený pre skúmanie a definovanie náboženskej náuky, ktorý posudzuje, či určitý autor nie je s náukou cirkvi v rozpore."
fuuu. pýcha peklom dýcha.
iba. ukaz mi v biblii kde je napisane ze rimokatolicka cirkev je jedina ktora moze vykladat pismo a potom budem s tebou suhlasit.

09.09.2016, 17:09
Samozrejme, je to pravá a jednotná cirkev, ktorú založil Pán Ježiš Kristus. Takže logicky to nebude iná cirkev či nejaká sekta, ktorá vznikla nedávno. Ty mi ukáž v katechizme, že to tak nie.
none
8

6. 09.09.2016, 17:09

Samozrejme, je to pravá a jednotná cirkev, ktorú založil Pán Ježiš Kristus. Takže logicky to nebude iná cirkev či nejaká sekta, ktorá vznikla nedávno. Ty mi ukáž v katechizme, že to tak nie.

09.09.2016, 17:16
ty mi ukaaz v katechizme🙂))))))
ukaz mi v Písme kde to píšu!!
none
9

8. tomii 09.09.2016, 17:16

ty mi ukaaz v katechizme🙂))))))
ukaz mi v Písme kde to píšu!!

09.09.2016, 17:17
katechizmus je nauka.
Svaté Písmo je Bozie Slovo
none
10

9. tomii 09.09.2016, 17:17

katechizmus je nauka.
Svaté Písmo je Bozie Slovo

09.09.2016, 17:19
cize ja mam zistit z nauky pisanej clovekom ze ste prava cirkev???
to iste mozu povedat aj evanjelici ze su ta prava cirkev, aj Svedkovja Jehovoví, aj hociaký iný zbor.
ja si teraz mozem len tak vymysliet nauku a napisat do nej ze jedine ta cirkev co je v mojej nauke je ta prava.
none
11

10. tomii 09.09.2016, 17:19

cize ja mam zistit z nauky pisanej clovekom ze ste prava cirkev???
to iste mozu povedat aj evanjelici ze su ta prava cirkev, aj Svedkovja Jehovoví, aj hociaký iný zbor.
ja si teraz mozem len tak vymysliet nauku a napisat do nej ze jedine ta cirkev co je v mojej nauke je ta prava.

09.09.2016, 17:21
a potvrdil by som to v mojej nauke a povedal by som ti ukaz v mojej nauke kde sa pise ze moja cirkev nie je ta prava 🙂)
ach jaj vy ste smiesní
none
12

8. tomii 09.09.2016, 17:16

ty mi ukaaz v katechizme🙂))))))
ukaz mi v Písme kde to píšu!!

09.09.2016, 17:23
nájdi si a nebuď lenivý
none
13

6. 09.09.2016, 17:09

Samozrejme, je to pravá a jednotná cirkev, ktorú založil Pán Ježiš Kristus. Takže logicky to nebude iná cirkev či nejaká sekta, ktorá vznikla nedávno. Ty mi ukáž v katechizme, že to tak nie.

09.09.2016, 17:28
Ježiš Kristus nezaložil RKC.....ta vznikla az ovela neskôr.....
none
14

13. 09.09.2016, 17:28

Ježiš Kristus nezaložil RKC.....ta vznikla az ovela neskôr.....

09.09.2016, 17:34
Kristus ako Hlava Cirkvi

KKC
1548
časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
oddiel: DRUHÝ ODDIEL SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUŽBY SPOLOČENSTVU
článok: 6. článok SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO STAVU
odsek:
odstavec: II. Sviatosť posvätného stavu v ekonómii spásy
téma: V OSOBE KRISTA HLAVY

1548 V ekleziálnej službe vysväteného služobníka(875) je prítomný vo svojej Cirkvi sám Kristus ako Hlava svojho tela,(792) Pastier svojho stáda, Veľkňaz vykupiteľskej obety a Učiteľ pravdy. Cirkev to vyjadruje tvrdením, že kňaz na základe sviatosti posvätného stavu koná in persona Christi Capitis („v osobe Krista Hlavy“).
„Je to ten istý Kňaz, Kristus Ježiš, ktorého svätú osobu však zastupuje jeho služobník. Lebo on vďaka kňazskej vysviacke, ktorú prijal, je pripodobnený Veľkňazovi a má moc konať mocou a v osobe samého Krista [virtute ac persona ipsius Christi].“
„Kristus je prameňom každého kňazstva, lebo starozákonný kňaz bol jeho „za predobrazom; ale kňaz nového Zákona koná v jeho osobe.“

odkaz
none
4

2. 09.09.2016, 17:01

Staroveké herézy (aj dnes si niektorí pomýlení kresťania myslia tieto veci, pritom je to bludárstvo resp. heréza)

Gnosticizmus – vplyvné intelektuálne helénske synkretické myšlienkové hnutie. Čiastočne absorbovalo aj kresťanstvo, čo umožnilo vyrásť mnohým kresťanským gnostickým sektám. Najväčšieho rozkvetu dosiahol po roku 150. Proti gnostikom sa postavili apologéti, ktorí bránili pôvodné učenie.

Montanizmus - apokalyptické učenie hlásajúce blízky koniec sveta

Monarchi...

09.09.2016, 17:06
Arianizmus nie je učenie že Ježiš bol obyčajný človek. Čo je to za nezmysel? Areios chápal Ježiša ako prvú a najvznešenejšiu bytosť ktorú Boh stvoril na počiatku všetkého a skrze neho potom stvoril aj celý vesmír. Areios nepopieral Ježišovu predľudskú existenciu a považoval ho za Božieho syna, po Bohu za najvyššiu bytosť v celom vesmíre.
none
5

4. 09.09.2016, 17:06

Arianizmus nie je učenie že Ježiš bol obyčajný človek. Čo je to za nezmysel? Areios chápal Ježiša ako prvú a najvznešenejšiu bytosť ktorú Boh stvoril na počiatku všetkého a skrze neho potom stvoril aj celý vesmír. Areios nepopieral Ježišovu predľudskú existenciu a považoval ho za Božieho syna, po Bohu za najvyššiu bytosť v celom vesmíre.

09.09.2016, 17:08
Arianizmus
Arianizmus je christologické učenie alexandrijského biskupa Areia, ktorý nepriznáva Kristovi rovnocennosť s Bohom. Roku 325 bolo odsúdené na prvom nicejskom koncile.

Arius vystúpil v teologických diskusiách s názorom, že pred stvorením sveta stvoril Boh-otec Krista ako prostredníka medzi sebou a tvorstvom a že teda obaja nie sú rovnakej podstaty.

odkaz
none
7

5. 09.09.2016, 17:08

Arianizmus
Arianizmus je christologické učenie alexandrijského biskupa Areia, ktorý nepriznáva Kristovi rovnocennosť s Bohom. Roku 325 bolo odsúdené na prvom nicejskom koncile.

Arius vystúpil v teologických diskusiách s názorom, že pred stvorením sveta stvoril Boh-otec Krista ako prostredníka medzi sebou a tvorstvom a že teda obaja nie sú rovnakej podstaty.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Arianizmus

09.09.2016, 17:10
To je už presnejšie. Ale v tom prvom príspevku si mala napísané, že Areios považoval Ježiša za obyčajného človeka, čo nie je pravda.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 17.4.2024 8:30 ) veľkosť : 124 332 B vygenerované za : 0.143 s unikátne zobrazenia tém : 50 159 unikátne zobrazenia blogov : 886 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz 1. POČÚVAJ bez prerušovania 😉 2. HOVOR bez obviňovania 😉 3. DÁVAJ hojne 😉 4. MODLI sa neprestajne 😉 5. ODPOVEDAJ bez hádok 😉 6. HOVOR pravdu 😉 7. UŽÍVAJ si bez frflania 😉 8. BOHU...

citát dňa :

Kuj železo, pokiaľ je ešte horúce.