Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Evanjelium trochu ináč

343
reakcií
749
prečítaní
Tému 14. júna 2020, 12:37 založil ondrej61.

podobné témy:1.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 6. 2020, 12:37 avatar
Evanjelium podľa Katolíckej cirkvi:

Potrebuješ odpustenie hriechov? Potrebuješ ísť za človekom (kňazom)

Potrebuješ odčiniť hriechy? (odčiníš si ich sám v očistci (človek)

Potrebuje vyslobodiť príbuzných z očistca? Musíš sa modliť, dávať na omše, obetovať svoje utrpenie. (človek)

Potrebuješ , aby boli spasení tvoji príbuzní? Potrebuješ sa za nich modliť, obetovať, prípadne dávať na omše za ich obrátenie (človek)

Evanjeliu podľa Biblie:

Potrebuješ odpustenie hriechov? Potrebuješ vieru v Ježiša Krista, že to urobil jedinou dostatočnou obeťou.

Potrebuješ odčinenie hriechov? Potrebuješ vieru, že to Ježiš Kristus za teba urobil.

Chceš, aby si bol spasený, aby boli tvoja rodina a príbuzní spasení, ba boli spasení kolegovia, známi? Uver v Ježiša Krista a ostatným ohlás, že to Ježiš Kristus už urobil!

Evanjelium Katolíckej cirkvi je o ČLOVEKOVI, ktorý dokáže spasiť seba a druhých a potrebuje ako prostredníka smrteľného človeka, aby bol prostredníkom medzi Bohom a hriešnikom (kňaza)

Evanjelium Biblie je o Božom riešení skrze Ježiša Krista. Jediného Pána a Spasiteľa. A jediného prostredníka medzi Bohom a hriešnikom.

Každý kto si chce modlitbami, skutkami, utrpením zaslúžiť spásu, pohŕda Božou milosťou. Každý, kto ide s odpustením hriechov za človekom, pohŕda Božou milosťou. Sám sa dáva na úroveň samospasiteľnosti, alebo spasiteľnosti skrze človeka.

V spovedi sa neodpúšťajú hriechy. Hriechy sú odpustené jedine uverením v to, že bol to Ježiš, kto za naše hriechy odtrpel Božiu spravodlivosť za nás. Jedine takto sa dá dostať do neba.

Človek, ktorý uveril, že Ježiš Kristus vykonal zaňho zástupnú obeť na kríži za jeho hriechy dostal od Boha do srdca istotu o odpustení hriechov a istotu spasenia. Dostal od Boha istotu, že už tu na zemi žije večný život a túto istotu odpustenia a spasenia vidí aj čierne na bielom v Biblii. S touto istotou príde do človeka aj Boží pokoj a radosť. Je to vnútorný pokoj a radosť, nie vonkajší. Pokoj a radosť, ktorá nezávisí od vonkajších okolností a klamných citov, alebo vonkajšieho výzoru človeka.

Kto uveril, že Ježiš Kristus, jediný kňaz a jediný Veľkňaz odpustil a odtrpel jeho hriechy a napriek tomu chodí ku kňazovi na spovede, nepochopil Ježišovo dielo a pohrdol Ježišovou obeťou. Taký človek ešte stále je vo svojich hriechoch

Pre tých, ktorí sa chcú dostať do neba, pár viet na vážne skúmanie Biblie a seba samého:

Do neba vojdu iba tí, čo sú zapísaní v knihe života

Do neba nič nečisté nevojde, teda iba čistí

Do neba vojdu iba svätí

Do neba vojdu iba spravodliví

Čiže, človek, aby vošiel do neba musí byť aj čistý aj svätý, aj spravodlivý. Musí byť zapísaný v Knihe života, ktorá sa nachádza v nebi.

Keďže žiaden človek o sebe nemôže povedať, že je čistý, svätý a spravodlivý a aj keby sa neviemako, snažil, nikdy nebude čistý, svätý a spravodlivý. Ako potom chce človek prísť do neba?

Božia odpoveď je jedine v jeho slove – Biblii. Jedna vec je istá – do neba sa nedostal ešte nikto na základe konania svojich dobrých skutkov, na základe toho, že je morálny a dobrý, prípadne, že celý život venoval charite. Takúto podmienku získania večného života nikde v Biblii nenájdete.
uryvok z obrateneho katolika


11.
označiť príspevok

Krištof
   14. 6. 2020, 13:32 avatar
Aj túto tému a príspevok 1. vytvoril človek, nie Boh ani Ježiš Kristus Napr. hriechy odpúšťa Boh, ale založil na zemi svoju Cirkev a svojim apoštolom a učeníkom v nej dal určité úlohy, služby, úrady a zoslal Ducha Sv., aby viedli Jeho ovečky, spravovali Jeho veci. Oni slúžia v niektorých veciach ako Jeho sprostredkovatelia, pomocníci, pracovníci a pod. Jedno s druhým je prepojené: Boh, Kristus, Duch Svätý, apoštoli, ovečky, údy (členovia) Cirkvi, Kristovho tela. Samozrejme, existuje aj osobný vzťah medzi človekom a Ním. Avšak ani to nie je proti tomu.
Malý príklad o význame ľudských apoštolov v rámci Božej cirkvi - v 1Kor 4,15 apoštol Pavol vysvetľuje svoju úlohu: "Veď keby ste mali hoci desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Ježišovi Kristovi skrze evanjelium."

Inak v učení o ospravedlnení je zhoda medzi katolíkmi, luteránmi - evanjelikmi, metodistami a reformovanými cirkvami. Pozri napr. tu: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk a tu: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Kedysi v 16. storočí došlo k rozkolu, keď od Katolíckej cirkvi odišli luteráni. Koncom 20. storočia však v súvislosti s jedným z hlavných dôvodov svojho rozkolu - učením o ospravedlnení našli zhodu. Potom sa k nim pridali metodisti a neskôr i reformované cirkvi. "Toto prohlášení překonává teologické neshody mezi katolíky a protestanty a vyjasňuje, že učení katolické církve i protestantů je v nauce o ospravedlnění shodné; neshody, k nímž docházelo, byly založeny jednak na vzájemném nepochopení, terminologických nejasnostech a odlišných důrazech jednotlivých církví." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 6. 2020, 13:55 avatar
11, ..... a samozrejme, RKC sa sa k týmto viditeľným a až hmatateľným prejavom satana sama hlási!
A teda aj k nebiblickému , a až rúhavému učenie charizmatikov. A pápež je tým, kto tomu dáva schválenie!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Viac na videu, kde vystupuje aj pápež v telemoste: youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Vari hlava RKC nevidí tie otvorené, neskryté prejavy satana?

                


20.
označiť príspevok

Krištof
   14. 6. 2020, 15:00 avatar
Duch Svätý pôsobí aj v dnešnej Cirkvi. Akurát treba rozlišovať, či ide o normálne charizmatické prejavy, alebo nejaké prehnané, neprimerané. Lebo naozaj keď sa nedá pozor, prípadne keď sa to zneužije, môžu aj iné duchovné sily tam účinkovať. To riziko však existuje asi všade, nielen v tejto oblasti, napr. i čo sa týka učenia. Niektorí evanjelikáli to preháňajú. Katolícki charizmatici sú - dá sa povedať - primeranejší.

Sk 2: "Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. ... Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo to má znamenať?“ Ale iní s úsmeškom hovorili: „Sú plní mladého vína.“ Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: ... Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: »V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo...« ... Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha."

Jn 7,37-39: "Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody." To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili."
Ef 5,18: "A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom."

1Kor 12: "A nechcem bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. ... Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. ... A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov."

Pozri k tomu tiež 1Kor 14: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


23.
označiť príspevok

Krištof
   14. 6. 2020, 17:32 avatar
11. Inak nie je vždy potrebná spoveď u kňaza, ak človek z nejakých dôvodov ku nemu nemá prístup:
„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452).
To znamená, že hoci ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať rozhrešenie od kňaza, úkonom dokonalej ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. Potvrdil to už Tridentský koncil, ktorý uvádza, že ľútosť sprevádzaná predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už prv než reálne túto sviatosť prijme“ (Doctrina de sacramento Paenitentiae, 4. kap.).
„Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: ‚Pane, vyviedol som toto, toto a toto... Prepáč mi‘ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: ‚Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť‘. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“
(PÁPEŽ FRANTIŠEK PRI RANNEJ HOMÍLII V DOME SV. MARTY 20. MARCA 2020) bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"1466 Spovedník nie je pánom, ale služobníkom Božieho odpustenia." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 6. 2020, 13:42 avatar
1, .... evanjelium trochu ináč:

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Niekto tvrdí, ....že potrebujete vedieť aj uzdravovať vierou. A ak má niekto jednu nohu kratšiu, od druhej, tak ju musíte vedieť vyrovnať.

Alebo sa musíte "váľať /odborne-padať/ na svojich zhromaždeniach", ....poprípade ...."štekať, kotkodákať, neprirodzene sa smiať, skákať, pluť, škrečať".
A musíte vedieť aj presne mlátiť kabátom:1.bp.blogspot.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evanjelium chamtivosti :youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Letnice podľa SATANA : youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Zvod opilosti Heidy Baker: youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Démonické udeľovanie v Betheli :youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Bethel a new age -šokujúce zábery: youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ďalším dôvodom sú podľa môjho názoru nebiblické prejavy, ktoré môžeme vidieť vo všetkých troch hnutiach. Názor si spravte sami prosím.

1.
http://www.youtube.com/watch?v=7pNfklISCLM Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&t=14s
2.
http://www.youtube.com/watch?v=t7oPx8bEuKw Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

3.
http://www.youtube.com/watch?v=pZGkKLHFJAM Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

4.
http://www.youtube.com/watch?v=DOi_xyvPwN8 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

5.
http://www.youtube.com/watch?v=PXA9feqQ2Tk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

6.
http://www.youtube.com/watch?v=GMQMfh7cVLA Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&t=9s
7.
http://www.youtube.com/watch?v=cAtP1hMufEY Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

8.
http://www.youtube.com/watch?v=vcjxymDMCeU Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

9.
http://www.youtube.com/watch?v=M_YfO8Yjwmo Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

10.
http://www.youtube.com/watch?v=2cCvBIUX6kE Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

11.
http://www.youtube.com/watch?v=2BN0dkuIPXI Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

12.
http://www.youtube.com/watch?v=QjlxmRwBX2E Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&t=4s
13.
http://www.youtube.com/watch?v=BD4NV9XtjSM Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

14.
http://www.youtube.com/watch?v=9CqpHbVR0uY Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

15.
http://www.youtube.com/watch?v=q93Pzz57n_8 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


                                  


259.
označiť príspevok

Miso321 muž
   4. 8. 2020, 13:28 avatar
Ondrej, keby si bol kresťan, tak na tomto fóre neurážaš iných ľudí a oplzlo nenadávaš. Kresťanské spoločenstvo Milosť sa od takýchto ľudí dištancuje, pretože je tam dôraz na integritu a charakter. Ak sa z týchto vecí neobrátiš, môžeš sa kresťanom nazývať koľko chceš. Či si alebo nie si kresťan, o tom hovoria Tvoje skutky. Rozprávať vie každý. My chceme vidieť, že neklameš. Nehovor, ale ukáž, že si kresťan. Kresťanstvo vyžaduje činy a nie reči.
Podľa mňa si troll a do žiadnej Milosti nechodíš. Možno si tam niekedy bol. Ale ľudia s takýmito skutkami tam dlho nevydržia.


260.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 13:29 avatar
Aj JA nepovažujem Ondreja za kresťana
Súhlasí Miso321


261.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 13:29 avatar
JA áno


262.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 13:36 avatar
Ale kresťan nie je synonymum pre grobian, či?
Súhlasí Miso321


266.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 13:46 avatar
Nie, to nie je


270.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 13:55 avatar
No lebo na Ondreja sa viac hodí hulvát ako kresťan


271.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 13:56 avatar
Obrátený kresťan sa totiž dobrovolne vzdáva hriechu

A hreší sa myšlienkami, slovami a skutkami

Ondrejko si ten hriech zdá sa, že užíva


274.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 14:01 avatar
to víš Enax, si ako býček čo krača v uličke na bytungu a na konci ho čaka istá smrť.....    
Súhlasí Osvietený


276.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:04 avatar
To víš Ondrejko, teba čaká to isté


280.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 14:08 avatar
nou nou.....Ja so prijal obetu Ježiša....uvedomil som si svoju hriešnosť.....    moja buducnosť je uplne iná   


282.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:08 avatar
Skapeš, lebo si sa nevzdal hriechu


277.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:05 avatar
270. To je len ľudská nedokonalosť. Raz preváži kresťan inokedy hulvát. Nik nie je dokonalý.


279.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:06 avatar
Tak nech sa neoznačuje nálepkou kresťan, lebo dehonestuje to slovo

Keby mal v sebe pokoru tak by to vedel


281.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:08 avatar
Prečo nie, keď sa tak cíti a má pre to svoje argumenty, tak tak aj je.


283.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:09 avatar
Lebo Kristus o tom rozhodne, kto je a kto nie je

A niektorých pošle do kade ľahšie aj keď mali plnú hubu toho, že sú akože kresťania
Súhlasí -era-


284.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:10 avatar
To je síce pravda, ale my ľudia sme tí, ktorí dávajú svetu mená.


285.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:11 avatar
Tak preto vravím, že JA keby SOM sa správal ako Ondrejko tak by SOM sa hanbil dať si nálepku kresťan


286.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:14 avatar
Každý podľa seba.


287.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:14 avatar
Lebo potom príde niekto a vyhlási, že sa dištancuje odo MŇA, takto sa kresťania nesprávajú


288.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:14 avatar
Názory druhých ľudí na mňa nemôžu zmeniť moju skutočnú hodnotu.
Súhlasí ninka


289.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:15 avatar
Môžu ak chceš ale to by si nesmel byť baran tvrdohlavý


290.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:16 avatar
Nemôžu. Hodnota je hodnota a názor je názor
Súhlasí ninka


292.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:17 avatar
Môžu ju zvýšiť ak si necháš poradiť v tom čo robíš zle


295.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:18 avatar
Ale potom to budem ja sám, kto tú hodnotu zmení, nie názor iných

JA má tú silu


298.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:19 avatar
Ale veď samozrejme, ale bez cudzieho názoru si budeš hovieť vo svojej blaženosti a že si už za vodou ako Ondrejko


299.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:22 avatar
Cudzie rady počúvaj, svojho rozumu sa drž!


300.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:24 avatar
Keď tvoj rozum je odveci tak ako Ondrejkov tak ti to veľmi nepomôže


301.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:25 avatar
Neviem, prečo by mal byť Ondrejkov rozum odveci


302.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:25 avatar
On si zmyslel, že už je za vodou lebo sa nechal počľapkať a že už môže čokoľvek

Kto zoberie na SEBA ten údel, že sa označí kresťanom to práveže má veľmi ťažké, lebo musí preukázať, že ním skutočne je

A to Ondrejkovi zatiaľ nedarí veĺmi


303.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:28 avatar
Veď si prečítaj ako bohorovne vyhlasuje, že pozná svoj osud, lebo prijal nejakú obetu

A že ovocie jeho stromu vôbec nie je podstatné už

Nuž chcel by SOM mať jeho istotu


291.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:16 avatar
Navyše ak si len hádavý smrad, tvoja hodnota nie je príliš vysoká
Súhlasí -era-


293.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:18 avatar
Aj v takom prípade názor je iba názor a nie je to sila, meniaca hodnoty
Súhlasí ninka


296.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:18 avatar
Názor ak zoberieš do úvahy, môžeš vykonať kroky, ktoré povedú k zvýšeniu tvojej hodnoty


337.
označiť príspevok

ninka
   4. 8. 2020, 17:18 avatar
To je tak nádherná odpoveď.  


338.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 17:19 avatar
To je výhovorka, prečo so SEBOU niečo nerobiť


339.
označiť príspevok

ninka
   4. 8. 2020, 17:21 avatar
Vidíš, a a opäť tam vidíš niečo iné, ako čo je tam napísané, ale ako je to napísané. A čo vidí Tvoje ego... :-)


340.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 17:23 avatar
Je tam napísané doslova: SRAŤ NA NÁZORY DRUHÝCH


341.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 17:28 avatar
Týmto sa väčšina egoistov riadi


342.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 17:30 avatar
Nie, to tam nie je


343.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 17:31 avatar
JA to tam vidím, tak to tam musí byť


263.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 13:41 avatar
občas treba ludom trochu vynadať" pre ich dobro....O mojich skutkoch vie Boh...ale to su skutky až po obratení.....Ja ako znovuzrodený clovek som neprisiel ku Bohu cez skutky.....skutky su len ako ovocie.....   
Súhlasí Osvietený


264.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 13:43 avatar
Jojo, podľa ovocia ich spoznáte
Súhlasí Miso321, ninka


267.
označiť príspevok

Miso321 muž
   4. 8. 2020, 13:47 avatar
Presne, EnaXnaY. Ovocie je dôležitejšie. Jeho skutky kričia hlasnejšie ako jeho slová.


269.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 13:54 avatar
kludne si prejdi moje prispevky a vsimni si ako sa kde spravam....vediem uplne normalnu slusnu debatu , tam kde je aj slusna odozva.....Na tomto fore som uzu mnoho rokov....bol som asi milion krat zosmiestnený.....ale stale drržim aku taku uroveň......velmi dobre viem čo robim, aj to, že sa pohybujem na hrane.....ale prave evanjjelium som nikdy neopustil a obcas som sa zachoval ako Ježiš na trhovisku postavenom v dome Otca......
Súhlasí Osvietený


272.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 13:58 avatar
presne ,presne....    .....o to lepsie ak suhlasiš s neznabohom


273.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 13:59 avatar
Presne, presne, takto si užívaš ponižovanie druhých


265.
označiť príspevok

Miso321 muž
   4. 8. 2020, 13:45 avatar
Ďakujem, že si sa mi ozval napriamo. Prosím ťa, do ktorého spoločenstva konkrétne chodíš?
Ak by si bol znovuzrodený, tak by si sa ospravedlnil pred všetkými ľuďmi za tie nadávky a ponižovania, ktoré sú na tomto fóre.
Súhlasí ondrej61


268.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 13:48 avatar
ak sa predstaviš kto si, potom sa ti predstavim aj ja....strielať z poza obrazovky vedia mnohi....ty si tiež charizmatik?.....


306.
označiť príspevok

Miso321 muž
   4. 8. 2020, 14:31 avatar
Nechcem od Teba predstavenie sa. Chcem od Teba, že by si mi povedal len mesto, kde chodíš do KS, ak ešte chodíš. Osobne veľmi pochybujem, že navštevuješ Milosť. Poznám veľmi veľa ľudí odtiaľ, ale nikoho, kto by takto hrubo nadával. Mi to príde, že si tam možno niekedy bol, ale že už určite nie si.


308.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 14:33 avatar
michale, odpovedz...si z milosti?   


275.
označiť príspevok

Osvietený muž
   4. 8. 2020, 14:03 avatar
Miso321 vyžaduješ aby sa OOndro zbavil anonymity tak sa slušn predstav ako kresaťan nie ako Miso 321 potomniečo vyžaduj . Hrdina .
Súhlasí ondrej61


278.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:06 avatar
Tuná na internete je pravdivosť údajov aj tak ťažko overiteľná.


294.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 14:18 avatar
može dať svoju identitu...v naprostej vaťsine sa jedna o pravu identitu......To možeš urobiť aj ty štajnerov učeník.....   


297.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 8. 2020, 14:19 avatar
Každý nech sa zachová podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.


319.
označiť príspevok

0svietený muž
   4. 8. 2020, 14:54 avatar
Zavacky, co mas proti antropozofii? Argumenty? Ci iba sektarske blabotanie? :-))))))))


324.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 15:02 avatar
moje meno si objavil len vdaka mojej dobrosrdečnosti .....dakujem za reklamu.....svoje meno nevycapíš?...alebo sa za neho hanbiš?


304.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 14:29 avatar
Edo, ja som anonymný, z určiteho dôvodu.....Tym dôvodom je moje uprimne vyjadrovanie, ak si to zasluži oponent......Viem, že kresťan by mal vždy udržať slušnost diskusie......ale zistil som, že na *DF to nie je vždy možné.....
WSme jednoducho ludia.....niektorí znovuzrodení, niektorí nie......ale ako sa dostať medzi neznovuzrodených?......clovek musí isť na hranu.....a toto robím ...Inač teba si "edo"..."osvietený" ..."čeka" nesmierne vážim......
Súhlasí Osvietený


305.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:30 avatar
Už nie si anonymný, prezradil si sa keď si poslal Lemmymu peniaze


307.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 14:32 avatar
vôbec mi to nevadí.....a hlavne ak sa to stalo práve tak   


309.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:33 avatar
A čo by ti akože malo vadiť?

Keď sa nehanbíš za svoje názory, nemal by si ani za svoje meno


310.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 14:34 avatar
no ved sa to aj stalo a moje meno tu už aj niekto dal......


313.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:37 avatar
Nejde tu o meno ale či si stojíš za tým ako sa tu prezentuješ

Či ti nie je hanba?
Súhlasí Miso321


312.
označiť príspevok

Miso321 muž
   4. 8. 2020, 14:37 avatar
To sú výhovorky. Nemusíš ísť na žiadnu hranu. Tu sa chováš ako hocijaký nekresťan.
Súhlasí EnaXnaY


315.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:39 avatar
Ba povedal by SOM, že aj horšie

Taká tretia cenová skupina
Súhlasí Miso321


311.
označiť príspevok

Miso321 muž
   4. 8. 2020, 14:35 avatar
Ja nechcem, aby sa zbavil anonymity. Hocikto tu môže anonymne vystupovať, ale nech sa potom nehlási, že je z Milosti. Môže tu dávať svoje názory. Ale do Milosti nechodia anonymovia. Ja som kresťan, ale môj nick je Miso321.


314.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 14:37 avatar
ja som z milosti...a kmoje spravanie je ake je ....NA HRANE....mas problém ?.....Si z milosti?


316.
označiť príspevok

Miso321 muž
   4. 8. 2020, 14:41 avatar
Z ktorého mesta? Áno, už som vyjadril, že mám problém. Robíš hanbu Kresťanskému spoločenstvo Milosť. Bol by som veľmi rád, keby to tak nebolo, ale žiaľ. Preto sa pýtam, že z ktorého mesta... Osobne veľmi pochybujem, že si z Milosti. Ale ja si to viem overiť, keď mi povieš mesto alebo meno pastora.
Súhlasí ondrej61


317.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:42 avatar
Vidíš, vidíš Ondrejko, prišiel na psa mráz, darmo sme ti hovorili aby si sa krotil


318.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 14:52 avatar
takže sa predstav.....ak m,aš problem


320.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 14:57 avatar
Ty máš problém, robíš zlé meno spoločnosti Milosť


321.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 15:00 avatar
tak nech sa predstavia....    ...ja totiž neverim, že su z milosti


323.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 15:02 avatar
Hehe, zbytočne sa vyhováraš

Už to máš spočítané


322.
označiť príspevok

Miso321 muž
   4. 8. 2020, 15:01 avatar
Ondrej, teraz buď chlap a pekne prevezmi zodpovednosť za svoje slová v tomto fóre. Mám pre Teba výzvu: (1.) ospravedlň sa všetkým za svoje urážanie, nadávanie, ponižovanie a neviem, čo všetko ešte si tu stváral (nečítal som všetko) a začni sa správať podľa svojho "vyznania". Alebo (2.) napíš mi, že konkrétne z ktorého spoločenstva si a ja sa porozprávam s Tvojim pastorom. Potom ešte (3.) môžeš pokračovať vo svojom vyčíňaní, len daj vedieť všetkým, že to nemá nič spoločné s kresťanstvom a Milosťou. Ďakujem.
Súhlasí EnaXnaY


325.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 15:06 avatar
Nemôže prezradiť odkiaľ je, lebo keby sa jeho pastor dozvedel čo tu stvára tak mu dá po palcoch
Súhlasí Miso321


329.
označiť príspevok

0svietený muž
   4. 8. 2020, 15:11 avatar
KEŽMAROK
Adresa: Kresťanské spoločenstvo Milosť Kežmarok
Slavkovkovská ulica 19/C
Kežmarok

email: kezmarokmilost@gmail.com


331.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 15:13 avatar
satani sa snažia    


332.
označiť príspevok

0svietený muž
   4. 8. 2020, 15:16 avatar
Na aute mam 666 a hokejku od Satana. :-))))))))))))


326.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 15:07 avatar
stale si sa nepredststavil.....synu nešťastný....Vdaka mne, tu na to mto fore je poukazované na prave a nefalsovane evanjielium...    ...som tu už mnoho rokov   


327.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 15:09 avatar
Jojo, pravé evanjelium znie, že rusi a komunisti sú oprdení


328.
označiť príspevok

Miso321 muž
   4. 8. 2020, 15:10 avatar
Ondrej61, keď sa predstavím, predstavíš sa aj Ty?


330.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 15:12 avatar
dam ti svoj mail...Ja viem kto si   ....
Súhlasí Miso321


333.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 15:18 avatar
ondrejdet@seznam.cz


334.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   4. 8. 2020, 15:28 avatar
dalsie kroky odporučam, cez mail.....taky enax je neznaboh o akom sa ti ani nesníva.,.to len pre info    


336.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   4. 8. 2020, 15:29 avatar
JA SOM síce neznaboh ale nemám problém ako ty, ktorý robí zlé meno spoločnosti Milosť


344.
označiť príspevok

peter67 muž
   7. 8. 2020, 00:12 avatar
Ondrej, stráň sa tohto človeka!! Je to chrapúň. chce ťa iba dodrbať skrze tvojho pastora!!!
Tí "hore" sa nezastavia pred ničím. Dobre ti radím nechaj tak.


335.
označiť príspevok

Miso321 muž
   4. 8. 2020, 15:29 avatar
Poslal som Ti mail.
Súhlasí ondrej61


2.
označiť príspevok

gabriel pb
   14. 6. 2020, 12:41 avatar
a psychiater povie, nenaučil som vás parkovať, prídete ešte raz


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 6. 2020, 14:13 avatar
2, ....ak budem mať kde zaparkovať, a nenabúram tak áno!  

ipravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk - ale ešte ma musíte naučiť aj cúvať dozadu! 


3.
označiť príspevok

peter67 muž
   14. 6. 2020, 13:01 avatar
Ondrej, aby sme boli spasení, tiež sme na to potrebovali smrteľníka!! Lebo zabili a on umrel. Takže prečo zrazu na to nepotrebujeme smrteľníka?
Taktiež si mi neraz písal, že nie za skutky budeme spasení.Otázka: za skutky budeme zatratení?? Alebo nech robíme čo robíme súdení budeme iba za vieru/nevieru?


4.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 6. 2020, 13:15 avatar
Peter.....v biblii sa nepíše, že kto bude konať dobre skutky bude spasený ale kto uverí....
Samozrejme že skutky sú dobré...ale bez viery je to k "ničomu". Je to proste tak. Najlepsie je ak clovek uverí a kona dobre skutky a na Boziu slavu....nie na svoju.
Ja ale verim, že Boh to nejak urobi, ak clovek aj ked neveri, a robi naozaj dobre skutky ze dovedie cloveka ku spáse.....totižto za takychto ludi sa mozeme u Boha prihovarat....nech vysle svojich anjelov...nech vypôsobia nieco čo sa dotkne toho cloveka....a on na zaklade toho uverí.......
Súhlasí Osvietený


5.
označiť príspevok

peter67 muž
   14. 6. 2020, 13:17 avatar
Ondrej, ďakujem, ale ja sa chcem opýtať, či budeme súdení aj za činy, Alebo iba za vieru, či o tomto sa pojednáva v Biblii.


7.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 6. 2020, 13:23 avatar
no viera je zaklad....ale viera bez skutkov je mrtvá....


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 6. 2020, 13:22 avatar
4, .... Ondrej, .... a čo bude s tými, čo žili v dobe keď nemohli spoznať Krista/ani jeho Otca/ a nehlásalo sa evanjelium? Ako budú posúdení? Alebo aj mentálne nespôsobilí, ... malé deti čo predčasne zomreli a podobne?
Ak by šli do neba, .... bolo by to spravodlivé voči iným?  


9.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 6. 2020, 13:24 avatar
ty sa pýtas ako ateista....precitaj si rímanom.....


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 6. 2020, 14:14 avatar
9, ...a kde konkrétne? 


8.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   14. 6. 2020, 13:24 avatar
Bludari a odpadlici sa tu idu odbavovat....


10.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 6. 2020, 13:31 avatar
vies co je najvatsia tragedia?......že katolici po starocia nepocuvali protestantov, ktorí poukazovali na odklonenie od biblie...a nezmyselne tychto ludi nazývaju odpadlikmi, bludarmi...v minulosti to bolo este pikantnešie.....
Kedf sa ti nepacia pravdy Bozieho Slova, bud si verný svojej denominacii a spolocne sa uberajte svojim smerom....po širokej ceste.....


13.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   14. 6. 2020, 13:55 avatar
Chvala Bohu , ze ich nepocuvali !!! pozri ako dopadli protestanti.....a tak isto idete dopadnut aj vy sektari.....hrozne....


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 6. 2020, 14:04 avatar
13, .... sú podstatne na tom lepšie ako RKC! Ale samozrejme, ..... dopadli zle, lebo si ponechali mnohé nebiblické dogmy RKC.
A z vide o pápežovi je zrejme, ....že ani on nevidí toho satana, démonov, ktorí vyvádzajú v charizmatických hnutiach.
Tu je všetko ich nebiblické, ... démonské učenie, .... a démonské prejavy, ....ktoré schvaľuje aj RKC.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ak toto učí Biblia, .... tak potom ja už neviem ako vám pomôcť?!     


19.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   14. 6. 2020, 14:55 avatar
16, to vy ste satanovi sluzobnici a nevidis to....prekrucaci Bozich slov a odpadlici a bludari v jednom.....lenze ty Boha zradzas za prachy....ty si ten satan !!!


21.
označiť príspevok

peter67 muž
   14. 6. 2020, 16:24 avatar
Si mi ty ale pekne zákerná  . Najprv tu masturbuješ že chceš medzi SJ a potom takto odpovieš Shagarovi členovi Svedkov?
Samozrejme, že pôjdeš do prdele a budeš večným bludárom!!!
Súhlasí Shagara


25.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   14. 6. 2020, 17:44 avatar
21, mas pravdu !!! raz som sa rozpraval s peknou jehovistkou, bola dokonala !!!!! stala by za hriech !!!! len potom, ked prislo na Bibliu, katolikov....zmenila sa na strigu, ale doslova !!!!! plamene jej slahali z papule.....to som este nikdy nezazil....a to poznam vseliake histerky.....jednoducho satan je evidentne pritomny v tejto sekte......


34.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 6. 2020, 02:12 avatar
25, ....brrrŕŕŕrŕ´   .

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Čím je to, že ti neverím ani slovo?

Očúvaj, ....nepozeral si ty rozprávku o dráčikovy?  - www.mediahub.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk.-2.jpg


22.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 6. 2020, 17:00 avatar
19, ..... ale na daných videách a na danom učení charizmatikov je viac ako jasné vidieť ....."kto zrádza Boha za prachy"?
Hádam nie ste slepý?
Ako môže pápež uznávať trebárs Coppelanda?
Z jeho prejavov a učenia vidno aj slepému, akému Bohu slúži?
Ste naozaj tak zaslepený?
---------------------------------------------------
2 Kor.4,4 ..... "Ak je naše evanjelium zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby, 4 neveriacim, ktorým boh tohto sveta zaslepil myseľ, aby nevideli žiariť svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha".         

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ale ja nekričím ako niekto, .... "sme bohovia"!     


24.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   14. 6. 2020, 17:40 avatar
22, cituj si kolko chces.....si bludar, satanov sluha ! svedectva tych co usli od jehovistov hovori za vsetko !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


27.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 6. 2020, 18:36 avatar
24, ..... Boh si len prečisťuje svoju organizáciu. A tak čo je "slepé, chromé, vykrivené" musí neskôr opustiť svätý zbor Boha.
Aj v 1 storočí tomu tak bolo, ....aj Judáš /apoštol/ prešiel takýmto "sitom" a prepadol!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ježiš povedal apoštolovi Petrovi: ...... „Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Pokorne som však za teba prosil, aby neochabla tvoja viera. A ty, keď sa raz vrátiš, posilňuj svojich bratov.“ (Luk. 22:31, 32) (Lukáš 22:31)

A vieš na čo slúži dané "PREOSIEVANIE"?
Skús povedať?! 


28.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   14. 6. 2020, 18:43 avatar
27, pas moje ovce, povedal Kristus Petrovi!!! vy ste neexistovali 1900 rokov.....a teraz sa hrate na co ??? to aj slepy musi vidiet, ze ste cely falosny....


36.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 6. 2020, 02:25 avatar
28, ..... ale inkvizícia, ....náboženské vojny, ..... násilná christianizácia, ..... hon na čarodejnice a podobne - nie je "pasenie"!
Alebo apa pásli?    www.fondtlk.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


37.
označiť príspevok

hokejis muž
   17. 6. 2020, 06:11 avatar
Keby nebolo cirkvi boli boli by Svedkovia Jehovovi, kto by kresťanské učenie po stáročia zachoval ?


38.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 6. 2020, 06:17 avatar
Po stáročia by jehovisti udržiavali kresťanstvo.


40.
označiť príspevok

hokejis muž
   17. 6. 2020, 07:00 avatar
Svedkovia Jehovovi neexistovali


42.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   17. 6. 2020, 07:11 avatar
40, existovali ! satan ich mal vzdy vo svojom plane pouzit, v prvych storociach pouzil inych bludarov, teraz pouziva tychto bludarov....no nastastie jehovisti to je len taky pluvanec v mori.....vlastne skodia len sami sebe


43.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 09:08 avatar
Ty si iný fanatik, obhajujes denominaciu, ktorá zradila Krista....


44.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 09:16 avatar
Všetci sú bludari, len ty si lietadielko......


39.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   17. 6. 2020, 06:56 avatar
36, RKC obstala a je tu dodnes ako najsilnejsia, najpocetnejsia a najstabilnejsia cirkev, lebo jej Kristus dal prislub :,,ani pekelne brany ju nepremozu!

a vidime, ze satan ju stale skusa v podobe komunistov, bludarov, jehovistov, medii....a stale utoky satana odolava !!!!!
To je jedno z viditelnych znameni o pravdivosti RKC!


45.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 09:21 avatar
Ešte tak pochopiť, kto je tá cirkev.....buď je to spoločenstvo, ktorej buduje sám Kristus, alebo je to nejakandenominacia, ktorú si budujú ľudia....skús hádať ty ty lietadielko......


46.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 09:32 avatar
Povieme ti tajomstvo ty sväté lietadielko...v Ježišovej cirkvi sú všetci Petrami, všetci sú tie malé skalky položené na veľkej skale, ktorou je Kristus....sú to znovuzrodeni ľudia a je úplne jedno z akej sú denominacie.....otázka je,kde a v akých denominaciach sa ľudia znovuzrodzuju....a su pokrstený D.S.


48.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   17. 6. 2020, 13:22 avatar
46, potrebujes exorcistu, ty si uz nevies pomoct vlastnymi silami....vy ste si poplietli posobenie DS za fanaticke besnenie....uz nemate schopnost triezvo uvazovat....


49.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 16:57 avatar
Veru potrebuješ vyslobodenie aby si pochopil taketo zjavene pravdy.....


50.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 20:08 avatar
veru tak na zaklade zle pochopeného versa ...Peter ty si skala a na tej skale postavim svoju cirkev...si myslia katolici, že Peter je tou skalou a tou cirkvou je RKC.....


51.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   17. 6. 2020, 20:32 avatar
50, na zaklade zle pochopeneho versa....to je odporna arogancia bludarov a sektarov....


52.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 20:49 avatar
Ja viem že to boli ale Peter nie je tou skalou....Jeziš povedal mimochodom Petrovi odid o do mna satan....Naozaj mysliš, že Peter je tou skalou?.....Precitaj si 46 a uvazuj o tom. Nemas to zjavenie ale skus uvazovař


53.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   17. 6. 2020, 21:47 avatar
52, idem zajtra na duchovne cvicenia, ked si predstavim tu dostojnost v akej sa to bude viest a porovnam to s vasimi brechajucimi a psychopatickymi prejavmi....cela ta vasa milost je zvratena :(


54.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 09:35 avatar
no vidíme to brechanie ty svate katolicke teliatko.....potrebuješ hodne cvičiť teda a hlavne vyhybaj sa modlarstvu   


55.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 09:52 avatar
ako stado sfetovanych magorov.....www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


61.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 12:40 avatar
tomu sa hovori prebudenie ale ty tomu nerozumieš...si pohltený tradiciou a modlarstvom.....Ti ludia sa menia doslova pred očami. Boh to meni ....a co robite vy katolici...Vy tomu branite a posobenie |Ducha odsudzujete....Fuj hanba vam....
http://www.youtube.com/watch?v=YbJ1C_utXNo Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

čo je na tom zle, že tí ludia sa zacinaju meniť?......ved to je ovocie


62.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 13:13 avatar
samozrejme, ze sa zacnu menit, satan vo vas ucinkuje, preto ste odpadli,pobludili.....ludi, ktorych poznam z vasej sekty...to je hroza ako sa spravaju k ostatnym clenom rodiny...to je to posobenie DS....

ale to je jedno, fanatici nevidia svoje spravanie, neprijmu ziadny argument....nic.....skoda, ze to nevidis napriklad u Fakiru....


63.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 13:37 avatar
Jehovisti je niečo uplne iné, nemaju s krestanstvom nič spoločne....katolici sa hrubo odklonili od písma a na to sa poukazuje.....
ak nevidíš dobre ovocie v romskom prebudení ,tak je to tvoj problém....ako ti mozem pomôcť?


64.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 14:09 avatar
pomozes mi, ked uz nebudes na mna reagovat, ja to tu uz idem aj tak zabalit, je tu stelesneny satan v podobe sektarov ako si ty , fakira.....vy si uz sami nepomozete, to sa neda.....skoda :(

najhorsie je , ze robite hanbu krestanom...luto mi ludi, ktori uprimne hladaju Boha a natrafia na fanaticke besnejuce davy....to je to asi najhorsie....


65.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 14:16 avatar
no podla tvojich reakcii jasne vidím tvoju nenavisť voči vsetkým kto je "proti" RKC.....tz si iný fundamentalista chlope....ak vo mne vidíš satana, aj napriek tomu čo ti píšem ohladom biblie, ohladom jehovistov...ohladom hrubého odklonenia od pisma, tak ti uplne smelo napíšem, že takého katolíckeho fundamentalistu sme tu este na tomto fore nemali.....
uprimne hladajuci Boha su prave tí, čo dokazali odisť z toho zovretia RKC.....a nenasleduju nejaku denominaciu za každu cenu ale nasleduju Krista.....


68.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 14:26 avatar
65, fundamentalista ? tu ide o spravodlivy hnev!!!! sektari a bludari tu idu hovorit o svatych veciach.....obycajny odpadlici....hanbi sa :(


69.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 14:31 avatar
nou nou chlope...dakujem Bohu, že som bol vytrhnutý z katolíckeho modlárstva...je to doslova zazrak.....nasledne som bol pokrstený D.S. a nadprirodzeným sposobou som pochopil podstatu božieho diela...pretože opona spadla....Neviem či rozumieš o čom hovorím.....


70.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 14:42 avatar
konecne si napisal pravdu !! tebe opona uz spadla....a prosim tvoju premenu pripisuj hocikomu len nie Bohu....s tym nemas nic spolocne.....si len odpadlik a ponesies si plnu zodpovednost zato....a najma tí, ktori ti vymyli mozog...


71.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 14:52 avatar
samozrejme že nechapeš....nevieš čo je to znovuzrodenie....nevieš vidíš len samozrejme odpadlika....ty si naozaj iný fundamentalista, ktorý sa zubami a nechtami drží denominacie, čo zradila krista....
http://www.youtube.com/watch?v=MksPIFW69r4 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

odmena pre judáša.....to je už rozkol a mnohí pochopili čo vyparatil papež
http://www.youtube.com/watch?v=vG7YC-Utx48 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


72.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 14:53 avatar
jediny zradca a Judas si ty :(


73.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 15:02 avatar
ano zradil som denominaciu, ktora hrubým spôsobom sa odklonila od písma....a zradila Krista...to ti dávam za pravdu.....


74.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 15:06 avatar
Pismo nas varovalo pred bludarmi a odpadlikmi.....


75.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 15:45 avatar
ano varuje stále.....si clenom štatneho naboženstva....a s krestanstvom ako to pozname z prvých zborov to nemá nič spoločné.....


76.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 15:52 avatar
pridu mnohi falosni proroci a mnohych zvedu.....ale kto vydrzi do konca, bude spaseny !
ale ty si nevydrzal skusku, odpadol si.....zradil :(
uz to nemoze byt jasnejsie napisane pre vsetkych bludarov a odpadlikov.....


77.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 16:07 avatar
jasne aj tí čo papežovi nepodali ruku....vysokí cirkevní hodnostári.....si v tom až po uši chlope


66.
označiť príspevok

hokejis muž
   18. 6. 2020, 14:18 avatar
ondrej je plný nenávisti voči všetkým čo majú iný názor !


67.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   18. 6. 2020, 14:20 avatar
to víš mufiku    a hlavne take domotane čuda ako ty.....   


56.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 10:03 avatar
hlupak, ty si prevaznu cast svojho zivota bol katolik......teraz odpadlik a bludar......uz ked tak nenavidis RKC tak si mohol prestupit k Cirkvi bratskej....alebo nieco podobnemu......ale nie k sektarom a fanatikom....

ved si len predstav, Fakiru stale drbes , ze co a ako......ale ty si uplne na tej istej lodi..........a pravdepodobne ste vznikli neskor ako jaehovisti, ktorym ustavicne vycitas neskory vznik sekty.....


57.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 10:18 avatar
56. Vôbec nie je na tej istej lodi. Mýliš sa


58.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 10:27 avatar
57,v ramci fanatizmu, ano....


59.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 6. 2020, 10:28 avatar
To je iba zdanie. Tie dva prúdy stoja na opačných koncoch náboženského spektra.


60.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   18. 6. 2020, 10:31 avatar
ten fundamentalizmus je upne rovnaky u oboch....


30.
označiť príspevok

Osvietený muž
   14. 6. 2020, 18:48 avatar
Boh má nejaké organizácie ??? Nemá i časaky že stražna veža a prebudte sa ?


29.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 6. 2020, 18:46 avatar
protestanti patria k dejinam, tak ako sa to vyvijalo a odisli od RKC ked videli ako sa stalo z toho statne nabozenstvo....Vy jehovisti ste sa zjavili na scene ako taky demon...pod taktovkou Russela....slobodomurara?......Vase ucenie je uplne v rozpotre s krestanstvom, nesplnujete ani zakladne poziadavky.....nerozumiete absolutne zakladom......len narabate s pismom ako opice s priborom bez ducha....
pravda je na strane krestanskych zborov, ktore sa snazia byt ako prve zbory ktore boli....samozrejme aj v tychto novodobých krestanskych zboroch sa deju chyby(tie boli na samom pociatku len niekolko rokov po zmrtvychvstani a Pavol uz vtedy sa !musel rozculovat".
pre mnohych bude skutocne platit to co povedal Ježiš.....Nikdy som vas nepoznal.....aj ked konali vjeho mene ale pre svoj prospech......


31.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   14. 6. 2020, 18:51 avatar
29, ved to je zaujimave...jehovisti absolutne nemaju nic spolocne s krestanstvom.....hajzlovy papier urobili z Biblie....


32.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   14. 6. 2020, 19:16 avatar
no maju aj vela pravd ohladom modlarstva.....satan to pekne zamotal.....Samozrejme v otazkach nesmrtelnej duše, trojedinneho Boha...su totalne mimo. Vtedy mi pridu ako ateisti....


33.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   14. 6. 2020, 19:30 avatar
32, je otazka, preco to ale robia....mnohi, ktori od nich zvladli utiect hovoria, ze su v tom velke prachy....samozrejme nie pre radovych jehovistov....ale pre tu spicku ladovca....dava to zmysel !


35.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 6. 2020, 02:17 avatar
32, ....teda už Otec nie je "hlavou"? A nie je "väčší ako jeho syn"?

A Lazár keď bol 4 dni mŕtvy, ....prečo nič nehovoril ako to bolo v nebi? Prečo to ticho? A vôbec, prečo ho Ježiš stiahol z blaženosti do tohto slzavého údolia?  

milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
-----------------------------------
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
----------------------------------
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk       


47.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   17. 6. 2020, 11:45 avatar
V Bohu bude Otec vždy hlavou....Ide o to pochopiť kto je vlastne Boh....Je to vlastne kompletné rodina ...Otec, Syn a Duch Sv?ty.....V Bohu sú tieto Osoby samostatne.....V Bohu je to možné....
Ľudská rodina je muž, žena a dieťa....
Je rozdiel ak muž obetuje svojho syna a Boh obetuje svojho syna
Boží syn to je podstata Boha.....to je to slovo,ktoré bolo v Bohu a bolo Boh
Ľudský syn, sa narodí spojením muža a ženy.....Boží syn Ježiš nevznikol žiadnym spojením.....on je v Bohu vždy ,tak ako sám Boh....
V Bohu je ale tiež poriadok....to je že Otec je hlavou Božej rodiny.....


153.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   28. 6. 2020, 18:14 avatar
veru toto musia jehovisti pochopiť, ale obavam sa že sa boja pravdy, totižto by museli zrušiť to učenie Ruselove, ktore sa zjavilo na scene ako demon....


154.
označiť príspevok

hokejis muž
   28. 6. 2020, 18:27 avatar
Sektári z milosti musia pochopiť, že sú na nesprávnej ceste


155.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   28. 6. 2020, 18:29 avatar
slovo antroposofa, ktorý sa spatne reinkarnoval.....amen    


156.
označiť príspevok

hokejis muž
   28. 6. 2020, 18:31 avatar
mufík padá a padá


158.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   28. 6. 2020, 18:35 avatar
poculi sme slovo antroposofa.....amen    ....kedy sa reinkarnuješ s teľaťa na človeka? 


157.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 18:34 avatar
Veru, hádžu sa o zem a nezmyselne pri tom bľabocú
Súhlasí Shagara


159.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   28. 6. 2020, 18:36 avatar
veru deju sa aj vyslobodenia......ti ludia su uplne iní a uzdravení.......    


160.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 18:37 avatar
Asi nebudú moc zdraví, keď sa hádžu o zem a nezmyselne pri tom bľabocú
Súhlasí ondrej61


161.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 18:37 avatar
Takí sú prípad pre psychiatra


163.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 18:38 avatar
JA SOM naposledy len na zemi pokojne sedel a už ma brala záchranka


174.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   28. 6. 2020, 19:20 avatar
by si sa divil ako sa tí ludia zmenili......doslo k vyslobodeniu u mnohých.
pre telesneho cloveka...je to silne kafe.....pre jehovistu este silnejsie......


178.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:21 avatar
Aj sa divím, a psychiater by si určite zgustol aj


190.
označiť príspevok

Lemmy muž
   28. 6. 2020, 19:30 avatar
Psychiatri sú nanič, majú stopky, táraš 15 minút, a potom ťa pošlú do teplých krajín. "To poviete nabudúce!" Ale kto si nabudúce zapamätá, čo hovoríš v pondelok? Už v stredu si to nepamätám.


192.
označiť príspevok

Lemmy muž
   28. 6. 2020, 19:31 avatar
Priateľ ma teraz upokojil, že záchranka chodí len v súrnych prípadoch, a moja depka nie je taká súrna, preto ma odmietli.


164.
označiť príspevok

hokejis muž
   28. 6. 2020, 18:39 avatar
vidíme na mufíkovi ako je zdravý


162.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 18:38 avatar
157. zase sa nudíš a snaziš sa vyvolat konflikt tam kde nie je?  
Súhlasí ondrej61


165.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 18:40 avatar
Len popisujem skutočnosti, však Ondrejko


166.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:04 avatar
165. k čomu je to dobré ? tri sitá  


167.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:07 avatar
K čomu je dobré kecať na diskusnom fóre, toť otázka
Súhlasí -era-


168.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:10 avatar
Veď Ondrejko nech obháji čo je dobré na hádzaní sa o zem a nezmyselnom bľabotaní


170.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:16 avatar
Heheh, radšej zmizol ako gáfor


173.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:19 avatar


176.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:20 avatar
Ty si Ondrejko?


182.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:24 avatar
176. ved sme na diskusnom fóre . si zabudol ?  


183.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:24 avatar
JA o tom viem, len ty mi vyčítaš, že sa snažím diskutovať


185.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:26 avatar
183. zbytočne rypeš do Ondreja  


188.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:27 avatar
To je moja vec a tvoja zbytočná starosť


195.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:34 avatar
188. chod si rypat na svoje fórum .


196.
označiť príspevok

Lemmy muž
   28. 6. 2020, 19:35 avatar
Tu sa lepšie podrypuje.


197.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:35 avatar
Ty mi láskavo nerozkazuj, na to si malý pánko


199.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:37 avatar
197. ty láskavo neobtazuj inych uzívatelov . toto je khánove fórum


201.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:37 avatar
Sťažuj sa na lampárni


203.
označiť príspevok

Lemmy muž
   28. 6. 2020, 19:38 avatar
Nemám na lampu, stojí 15 €.


207.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:41 avatar
201. a ty u svojho psychiatra .


208.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:41 avatar
Ešte nejaké drísty alebo už si skončila?


209.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:42 avatar
208. uz vyplačkávaš?  


210.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:43 avatar
Mamička prišla ratovať Ondrejka a skryť ho pod sukňu


212.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:45 avatar
Chudák Ondrejko, neviem čo by s ním bolo, keby ho mamička Skajka nezachránila


215.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:49 avatar
212. narozdiel od teba nie je Ondrej chudák  


216.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:49 avatar
Chudák Ondrejko sa nedokáže obhájiť sám


217.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:50 avatar
Potrebuje pomoc kurwičiek, hanba


220.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:51 avatar
217. ty si čisty zúfalec  


221.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:52 avatar
Furt lepšie zúfalec ako kurwička


224.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:53 avatar
221. ty si uz prerazil dno  


225.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:53 avatar
A našiel tam teba


227.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:55 avatar
225. ups, uz sme tu len traja . kto sa len s tebou pojde handrkovat   o chvílku sa začneš šplhat doma po stene  


228.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:57 avatar
Tak to robíš?


229.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:01 avatar
228. nie, ja nepotrebujem ventil ako ty . mne je lúto ked vidím ze mrháš svojim potenciálom . [ a teraz niečo odsekni hodné IQ racionálneho jedinca  ]


231.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:02 avatar
Bavil som sa o tebe s psychiatrom

Povedal, že musíš si mať veľmi slabé sebavedomie keď sa ventiluješ na diskutéroch


234.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:05 avatar
231. ešteze tak   skús sa správat ako rozumny jedinec  


236.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:06 avatar
To by SOM tu bol jediný


237.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:09 avatar
236. bola by to príjemná zmena   ja ti chcem len dobre   presan zo seba robit jedinca ktorého názory si nikto nevázi  


238.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:10 avatar
Jaký zmysel je byť hlasom volajúcim na púšti?


240.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:11 avatar
Môžeš hodiť aj hocijakú múdrosť keď publikum sú hlupáci


246.
označiť príspevok

Nadja žena
   28. 6. 2020, 20:16 avatar
Ehm... pro hlupáka... všichni hloupí...  


247.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:17 avatar
To je hlúposť


241.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:13 avatar
238. kvoli sebe . ja robím veci kvoli sebe samej, nie kvoli inym .  


242.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:13 avatar
Ale ty si egoistka


244.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:15 avatar
242. yep, ja som prezident celého sveta aj prilahlych galaxií  


245.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:16 avatar
Žobrák ducha Nemáš načo byť hrdá


248.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:18 avatar
premietni sito na morálku . skutočne morálny človek je mor?lny kvoli sebe , nie kvoli inym . je morálny aj vtedy ked sa nikto nepozerá . aj keby bol sám na opustenom ostrove .
 
Súhlasí Nadja


249.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:19 avatar
Keď hľadíš len na SEBA, tak dôjdeš k záveru, že všetko je márnosť lebo aj tak zomrieš

Treba do rovnice zakomponovať aj iných, ináč to nemá zmysel


250.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:21 avatar
249. my sa bavíme o prioritách ty moj sexuálny Boh  


251.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:22 avatar
JA sa bavím o tom, že cesta egoistu vedie na cintorín


252.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:23 avatar
251. aha čize tvoje zásady sú egoizmus  


253.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:24 avatar
Egoizmus je keď zohľadňuješ len svoj pohľad na vec


254.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:25 avatar
253. okey , len trochen od veci   egoistické je sa povyšovat na hlupákmi  


255.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:26 avatar
Jo radšej budem ich podliezať, to im pomôže


256.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:29 avatar
255. nez začneš inych nazyvat hlupákmi, sa najskor uisti ze si sám inteligentny  


257.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:29 avatar
O tom nemám pochýb


258.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 22:23 avatar
257. ja o tom tiez nemám pochyb  


169.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:16 avatar
167. diskutovat   mal by si si nájst zdravší sposob ako sa vyrovnat so svojimi démonmi . vyvolávanie zbytočnych konfliktov do tejto kategórie nepatrí  


171.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:17 avatar
Veď diskutujem

Kto povedal, že nepríjemné otázky nemôžu padať


175.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:20 avatar
117. ty si v zivote nediskutoval  


177.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:21 avatar
A ty teraz prečo vyvolávaš konflikt?


180.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:23 avatar
177. nesnaz sa tupo vyhybkovat  


181.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:23 avatar
JA ti poviem prečo, lebo ty bez konfliktu nevieš žiť


184.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:25 avatar
181. keby som chcela konflikt , poznám efektívnejšie metódy  


187.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:27 avatar
Výborne, takže MŇA môžeš nechať na pokoji


198.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:36 avatar
187. vidno zebnemáš ziadne hobby .


200.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:37 avatar
Najradšej rýpem do pičiek, ktoré chodia na df vyvolávať konflikty


202.
označiť príspevok

Lemmy muž
   28. 6. 2020, 19:37 avatar
Mám hobby, rýpem do bižutérie.


205.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:40 avatar
202. lemmy , tebe neprekáza ze dotyčny rype bezdovodne do Ondreja ?
Súhlasí ondrej61


206.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:40 avatar
JA rýpem do spoločnosti Milosť


211.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   28. 6. 2020, 19:45 avatar
Enax može rýpať kolko chce....už sa pozname....Lemmy mi pride niekedy naozaj neuprimný, ale to je ok...ma ťažke dni, neprajem naozaj nikomu


214.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:46 avatar
Azda som rýpal nepravdou?


218.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:50 avatar
211. je to škoda ze psychoši takto zneuzívajú Df. ako svoj ventil  


219.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:51 avatar
Jo, preto sem chodíš


222.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 19:52 avatar
219. byls tázan?  


223.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 19:52 avatar
Ale som rád, že si sa priznala, prečo sem chodíš


189.
označiť príspevok

Lemmy muž
   28. 6. 2020, 19:28 avatar
Mne táranie v diskusných fórach uvoľňuje cievy, cítim sa pokojnejšie. Aj tlak mi klesne.


193.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   28. 6. 2020, 19:33 avatar
tak sa mi zda, že táraš o sto šesť.....niekedy ti vyskakuje tlak som si všimol


172.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 6. 2020, 19:19 avatar
47, ....a prečo potom Biblia píše, že Ježiš je "počiatok Božieho stvorenia", ak on vlastne nikdy nebol stvorený?
To bude nejaký hlavolam? 

A ak sú tri osoby, tak to už nie je jeden Boh! 
Hádaj, čo by ľudia tvrdili o mne, keby som im povedal, že, ..... ja, ..... moja manželka ..... a môj syn ..... sme iba jednou osobou? 
Aj tí by asi padali, ale nie pod vplyvom ducha toho zlého, .... ale od smiechu! 
Ondrej, čo si mal z matematiky? 


179.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   28. 6. 2020, 19:23 avatar
majstrto, tvoje domienky nie su podstatné....podstatne je Bozie Slovo, ktoremu neveríš.....    


191.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   28. 6. 2020, 19:31 avatar
majstro, skus pouvažovať...čo je ľahšie..vidieť alebo nevidieť trojicu.....
no povim ci, že nevidieť je uplne jednoduche aj pre idiota, čo vie rTť do troch....ale povim ci, ze vidieť trojjedinost v Bohu nie je tým že vieme ratať do troch....ale v tom že nam to sam D.S.zjavil


204.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 6. 2020, 19:40 avatar
191, ....ale ktorý "duch"? 

Draci bývali troj-hlaví, ....a aj satan je podla Biblie drak!

Takú matematiku ja nepoznám, .... že 1+1+1=1  i.ytimg.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i0.wp.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk -           


213.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 6. 2020, 19:45 avatar
179, .... ale to tvrdí Biblia, .... ja nie som Boh, Ondrej!  

Mal si odpovedať! Biblia hovorí, že Ježiš bol stvorený a ty tvrdíš opak! 

images.slideplayer.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk      


226.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   28. 6. 2020, 19:53 avatar
ježiš existoval v Bohu vždy, to bolo to slovo, ktore bolo u boha a bolo Boh.....Ježiš bol v podstate "stvorený"....do viditelneho sveta!!!!!......to znamena že to slpvp sa stalo telom a my sme videli jeho slavu!!!!!!.....
to je taký vlastne predobraz...
Ježiš z neviditelneho do viditelneho.....a naspäť.
my z tiež z neviditelneho do viditelneho.....a naspeť


230.
označiť príspevok

Nadja žena
   28. 6. 2020, 20:02 avatar
Sh+o
Obaja veríte v božie slovo, ale každému z vás asi Boh šepkal niečo iné... zaujímavé...


232.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:03 avatar
Tak to prr, JA SOM im nič nešepkal, to si sami vymysleli


233.
označiť príspevok

Nadja žena
   28. 6. 2020, 20:05 avatar
Nedá sa rozoznať niekedy, čo si človek vsugeruje, od toho, čo naozaj počuje, a ty by si to mal vedieť najlepšie


235.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 6. 2020, 20:06 avatar
Veď aj viem
Súhlasí Nadja


239.
označiť príspevok

Bijoux žena
   28. 6. 2020, 20:11 avatar
233. ešte je tu moznost existencie entity .


243.
označiť príspevok

Nadja žena
   28. 6. 2020, 20:14 avatar
To je vlastne úplne rovnaké ako jej neexistencia, ak ju nevieme rozoznať od svojich predstáv.


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 6. 2020, 13:59 avatar
1.bp.blogspot.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk -----ale my to robíme z "lásky k ľuďom."   

Každého z týchto prosperity kazateľov "Pán požehnal" súkromným lietadlom. Ako by povedal Ondrej: ... "tu vidíte ako ich žehná boh"!
Ale ktorý?
 


26.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 6. 2020, 17:59 avatar
V každom prípade z tohoto jasne vyplýva, že satan to má dobre premyslené.
Ale prečo nerozmýšľame aj my ?
Totiž ja si myslím, že nie je tažké rozlíšiť podľa evanjelia, čo je kristove a čo satanove, ale ak už ani evanjelium už nám nie je sväté a uprednostňujeme pred ježišom výroky svätých otcov a učiteľov cirkvi, potom sa nemôžeme už pýtať iba, kto môže byť pasený, ale aj kým môže byť človek spasený ?
Môžu človeka spasiť učitelia cirkvi, ak im uveríme ?Môžeme mať za to hriech, ak im neuveríme ?
Môže byť spasený človek cirkvou, ak bude veriť všetko, čo cirkev hlása ? Môže mať človek hriech, ak to bezo zbytku neuverí, Lebo toto je naša katolícka cirkev. Veríte teda , že vás cirkev na základe teto viery spasí ???

Ja to neverím, lebo verím, že ma spasí ježiš na základe evanjelia.

Je cirkev zbytočná, môže me byť bez cirkvi spasení, veľmi ťažko a teda dávajte cisárovi, čo je cisárove a bohu, čo je božie.

Kto má väčší hriech, ten čo povie, ak neveríš cirkvi nebudeš spasaený, alebo ten, čo poie, ešte si ani nmezhrešil a už máš odpustené, lebo ten , čo uveril, komu odpustíte, tomu bude odpustené=.
lebo ak vás cirkev dovedie tam, kde nie je evanjelium, vráťte sa a zova začnite hľadať cirkev, ktorá Vás dovedie k ježišovi cez jeho evanjelium.


41.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 6. 2020, 07:03 avatar
Ale prečo nerozmýšľame aj my ?

Lebo máte dojem, že rozmýšľanie by vás zaviedlo do náruče diablovi.


78.
označiť príspevok

kntsz muž
   20. 6. 2020, 22:33 avatar
"Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože môžete uveriť keď vám budem rozprávať o veciach nebeských? "
Táto Kristova veta jasne hovorí, že človek nemá na to, aby pochopil "veci nebeské".
Teoreticky by na to mohol mať, ale až potom, ak bude rozumieť všetkému čo sa deje tuná na Zemi a tým je nielen porozumenie tomu čo skúmajú prírodné vedy, ale aj to tomu, čo skúmajú vedy duchovné a tými sú hlavne analytická a hlbinná psychológia, či psychológia ľudského Nevedomia.
Teológia žiaľ medzi vedy nepatrí.
Teológia je len akýsi výklad či skorej pamäť histórie zachytenej v Starom a Novom zákone. Namýšľať si, že v Biblii napr. biblisti či kňazi objavia niečo nové, je ľudská spupnosť a hlavne domýšľavosť.
Aj Starý a aj Nový zákon bol zvestovaný Bohom a zapísaný človekom v sociokultúrnej úrovni ľudí tej doby, aby slovám týchto kníh rozumeli a pochopili ich. T,j, v úrovni ľudí z pred 2000 až 5000 rokmi. Myslieť, že v nich je niečo, čo je schopný pochopiť až súčasný človek a nie aj ten z pred 2-5 tisícmi rokmi je zvrátenosť.


81.
označiť príspevok

Krištof
   26. 6. 2020, 12:47 avatar
Ježiš hovoril (učil) aj o nebeských veciach a prisľúbil apoštolom a učeníkom, že im pošle z neba Svätého Ducha pravdy, ktorí ich naučí všetko. Človek sa potrebuje najprv v krste duchovne znovuzrodiť, prebudiť a potom môže postupne chápať a poznať aj tie vyššie duchovné (nebeské) veci od Boha. Asi nie všetky, ale tie hlavné ktoré potrebuje a ktoré sú v súlade so všetkými. 
Bolo by zrejme neprimerané, keby Ježiš z neba prišiel, mal by ľuďom povedať - zjaviť dôležité duchovné učenie od Boha, ale potom by ho nepovedal a odišiel by bez toho. Čiže povedal aj to "nebeské" učenie apoštolom a Duch Svätý, ktorého potom z neba zoslal, ho apoštolom a učeníkom pripomenul, učil a ono sa odovzdáva ďalej v Cirkvi, ďalším a ďalším nástupcom apoštolov, učeníkov a veriacim. No človek bez toho duchovného znovuzrodenia a prebudenia týmto vyšším veciam nerozumie, je "živočíšny" (akoby len prirodzený, "telesný", "pozemský" ).

1Kor 2,4-16: "Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť - no nie múdrosť tohto veku ani múdrosť kniežat tohto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z kniežat tohto veku ju nepoznal. ... Ale ako je napísané: "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme. Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. No duchovný posudzuje všetko, a jeho nik nemôže posúdiť. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poúčal? My však máme Kristovo zmýšľanie." 

"Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha..."

Jn 16,5,7: "No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal... Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám." 
Jn 14,16-17: "A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás."
Jn 14, 26: "No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril."
Jn 15,26: "Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo."
Jn 16,12-14: "Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám."

Ten Svätý Duch z neba od Otca a Ježiša potom naozaj prišiel na Turíce (Letnice), čím začala plnohodnotne existovať Cirkev (Sk 2); naučil apoštolov a učeníkov "všetko", aj ich nástupcovia v Cirkvi to už vedia, učia (biskupi...). Aj my obyčajné ovce, radoví veriaci to môžeme poznať vďaka tomu istému Duchu (1Kor 3,16-17; 2Kor 6,16). Hoci stále sa je čo učiť, zdokonaľovať. Základ je teda Boží Duch, Biblia, Cirkev, jej učenie a duchovný stav resp. poznanie daného kresťana, jeho záujem, snaha... 


82.
označiť príspevok

Krištof
   26. 6. 2020, 15:47 avatar
Dalo by sa povedať aj tak, že to, čo učil Ježiš a čo učí Biblia, Nový zákon a Cirkev, je to pre nás to pravdivé a správne učenie od Boha - o Bohu, zemi, ľuďoch, anjeloch, nebi... Hoci tam nie sú uvedené všetky veci, "detaily", je to v súlade s pravdami na tomto svete i na nebi

A je to v súlade aj s tým, čo uvádza kresťan Paul Copan (2003) takto: 
"Ale například tradiční křesťan se na to dívá tak, že křesťanská víra je pravdivá a jiná vyznání se mýlí v tom bodě, kde se s křesťanskou vírou neshodují. "V tom bodě" je ovšem velmi významné. Neboť by bylo naivní a špatné dopustit se tak paušalizujícího prohlášení, jako že "všechna ostatní náboženství jsou naprosto falešná". Je nesporné, že v rozličných náboženských tradicích můžeme nalézt mnoho pravdy. Jak vyslovil židovský teolog Moses Maimonides: "Pravdu přijímejte bez ohledu na její původ." Tak i křesťan, který věří, že veškerá pravda je Boží pravda, souhlasí s tím, že jiné náboženské systémy obsahují mnoho pravdivého. Spornými jsou pouze v bodech, v nichž spolu nesouhlasí. Pokud je například křesťanská víra, že Ježíš Nazaretský zemřel na římském kříži pravdivá, pak muslim, který toto popírá, se mýlí - a naopak." 
Súhlasí Miso321


83.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 15:51 avatar
Dalo by sa povedať aj tak, že je to celé rozprávka


84.
označiť príspevok

-era- muž
   26. 6. 2020, 16:06 avatar
Povedať sa dá naozaj všeličo
Súhlasí J.Tull


87.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:12 avatar
Veď pisatelia biblie aj povedali všeličo

Smutné je, že pochabí ľudkovia tomu veria ako skutočnosti, pritom je to len scifi


88.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:24 avatar
87 Je naozaj smutne ako sa snazis zmarit Bozie SLOVO


89.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:25 avatar
Je naozaj smutné, že DEBILI veria rozprávkam a myslia si, že to skutočnosť


90.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:26 avatar
89Je naozaj podivuhodne ze nemas nic noveho v sebe


91.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:27 avatar
Mám v sebe pizzu


92.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:28 avatar
Ved piatok ako inak  


93.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:31 avatar
Pizzu mávam v sobotu


94.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:32 avatar
Nemohol si vydrzat?


95.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:32 avatar
Išiel som okolo pizzérie a neodolal som

Hlad je shviňa


96.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:33 avatar
No ved toto ,,, hlad vie naladit aj rozladit cloveka  


97.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:34 avatar
Keď si hladný, nie si to ty
Súhlasí djjaro


98.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:34 avatar
No ved toto kurnajs , rano som neodolal Dal som si vazne snickers,,, 


99.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:35 avatar
JA SOM si dal LINU


100.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:37 avatar
Doboška pre CHLAPOV 


101.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:39 avatar
Šak nebudem podporovať americké snickersy, radšej slovenskú LINU


102.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:42 avatar
Mne je to fuk ked mi to chuti


103.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:45 avatar
To je jasné, lebo ty si DEBIL


104.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:46 avatar
No ved preto debila nikto neprekonal,


105.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:49 avatar
To si len DEBILI namýšľajú


106.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:50 avatar
Zatial si cezomna nepresiel


107.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:50 avatar
Cez DEBILA netreba prechádzať


108.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:51 avatar
len si mysli


109.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:51 avatar
No ty si myslíš, že si dôležitý, ale si len záprdok


110.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:52 avatar
vies co je zaujimave , ?
Ze mne debilovi je jedno co si myslis ked sam v sebe si este nepresiel ,


111.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:53 avatar
A MNE múdremu je jedno, čo tebe DEBILOVI je jedno


112.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:53 avatar
111 konecne si sa nieco nove dnes naucil ,


113.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:54 avatar
To SOM vedel už dávno


114.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:54 avatar
DEBILOV treba mať u prdele


115.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:54 avatar
nevedel som ze mudry sa chvalia co vedeli uz davno


116.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:55 avatar
Jasné, že sa chvália, veď ako ináč by sa o tom svet dozvedel


117.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:56 avatar
svet sa dozvie len svetske ,
Duch sa dozvie BOZIE


118.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:56 avatar
A ty DEBIL sa dozvieš howno


119.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 16:57 avatar
118 co uz ,, mne je to jedno


120.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:03 avatar
uplne postaci ked zotrvas v POKOJI  


121.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:05 avatar
Úplne postačí, keď zdochneš, aj tak si zbytočný


122.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:08 avatar
Vsetko sa deje z nejakeho dovodu


123.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:09 avatar
Len ty si zbytočný


124.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:11 avatar
skus sa nad sebou zamysliet v pokoji


125.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:14 avatar
Ale to tak, keď chlap pojebe svoju sestru, narodí sa degenerovaný smradľavý cigán


126.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:15 avatar
125, VERUZE NEMAS V SEBE MUDROST ALE UBOHOST DUCHA A DUSE ,


127.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:16 avatar
Poďakuj sa tatkovi, že si debil


128.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:17 avatar
NEZOSMIESNUJ SA VED SI MUDRY


129.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:17 avatar
Nemal pojebať vlastnú sestru

Nemusel si byť DEBIL


130.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:18 avatar
vED CO MAS V SRDI TO TA POSKVRNUJE


131.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:19 avatar
Smradľavého cigána nemám v srdci a preto ma nemôže poškvňovať


132.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:19 avatar
Zaujimavy pohlad na cloveka ktory je stvoreny na obraz BOZI


133.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:20 avatar
Smradľaví cigáni sú nepodarky


134.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:22 avatar
133 To mi je u TEBA uplne jasne ,
len co s ty mas s ciganmi ked ti pripravili cestu ?


135.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:22 avatar
Myslíš toho kokota, čo ma chcel podrezať?


136.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:24 avatar
Jasne teho ,,,cloveka o ktorom si sa neraz zmienoval ,
Mal by si mu podakovat ze ti pripravil cestu
lebo keby jeho nebolo ktovie ako by si dopadol ,,,


137.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:24 avatar
Nebyť neho mal by so skvelý život


138.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:24 avatar
Ty kokot skrze CIGANA sa tu robis teraz mudrym


139.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:25 avatar
Teraz bud mudry


140.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:28 avatar
Pri cigánovi je každý múdry


141.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:29 avatar
Mohol si sa za neho pomodlit lebo cez NEHO si presiel skuskou od BOHA


142.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:32 avatar
Môžem ho jebať ako aj teba


143.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:32 avatar
mozes ale ked nebudes chciet nemusis


144.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:33 avatar
Ale JA chcem A tak na teba aj jebem

Ty si o sebe moc namýšľaš a takých nemám rád


145.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:36 avatar
144, ved nik ta nenuti ,,,,


146.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:39 avatar
Apropooo aby som nezabudol spravodlivo -aj ty si viac o sebe myslis nez o romoch tak sa daj do šfungu kuštičok 


147.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:41 avatar
Pokora by aj tebe prospela nielen mne ,


148.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:42 avatar
Choď pojebať svoju sestru a neotravuj


149.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:45 avatar
Ved ti pisem , neZosmiesnuj sa ked si MUDRY


150.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 17:45 avatar
Ty DEBIL zbytočne niečo píšeš


151.
označiť príspevok

djjaro muž
   26. 6. 2020, 17:46 avatar
150 NAPODOBNE


85.
označiť príspevok

Krištof
   26. 6. 2020, 16:08 avatar
Reagujem na príspevok 78. od kntsz. On tam seriózne cituje a komentuje určitý biblický text, pristupuje k tomu ako k reálnej veci. Takže k tomu pristupujeme takto seriózne ako k reálnej veci. Ale ak snáď niekto pokladá tieto veci - napr. Bibliu - za "rozprávku", ak k tomu pristupuje ako k nereálnej veci, tak to je niečo iné


86.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 6. 2020, 16:11 avatar
Jojo, biblický príbeh má všetky charakteristiky rozprávky

Z mŕtvych vstávajú len zombíci v amerických filmoch, v reáli sa to nedeje


152.
označiť príspevok

Krištof
   26. 6. 2020, 19:53 avatar
Aj veda priniesla dôkazy o určitých zvláštnostiach, napr. o tom, že vesmír má pravdepodobne počiatok a vznik (Big Bang); o takmer zázračnom alebo záhadnom správaní sa hmoty v rámci kvantovej mechaniky; fyzika poukazuje na to, že tento svet obsahuje aj tajomné a jemné veci, viď kvantová fyzika, kvantové vakuum, nehmotné fotóny, vlnové vlastnosti častíc, virtuálne častice, najmä neznáma skrytá hmota, ktorá tvorí 23% všetkej hmoty-energie vo vesmíre a neznáma skrytá energia až 73% vesmíru; obyčajná hmota tvorí len 4%... Viď "zázrak" klinickej smrti, morálne hodnoty, vedomie... To všetko sú náznaky, že nie je všetko len "prirodzené", materialistické, jednoduché a jasné. Čiže tvrdiť, že my ľudia poznáme všetko, čo je a čo nie je možné, asi neobstojí.

K tejto téme hovoril aj filozof Dr. W. L. Craig v rozhovore knihy Kauza viera:
"Ak existuje Stvoriteľ, ktorý celý vesmír vymyslel, priviedol ho k bytiu, stále ho zachováva, ktorý je autorom prírodných zákonov, čo vládnu vo fyzickom svete, potom je určite rozumné veriť, že čosi zázračné možné je. ... Viete, prírodné zákony v sebe zahrnujú jednu podmienku, voľne povedané, že všetky ostatné veci sú im rovné. Inými slovami, prírodné zákony predpokladajú, že žiaden iný prirodzený alebo nadprirodzený faktor nenarúša pochody, ktoré ten zákon opisuje. Napríklad je zákonom prírody, že ak sa skombinuje kyslík s draslíkom, tak sa vznietia. Ale oba prvky mám v tele aj ja a predsa nie som v plameňoch. Znamená to, že ide o zázrak a že znásilňujem poriadok prírody? Nie, lebo ten zákon iba opisuje, čo sa stane pri ideálnych podmienkach, za predpokladu, že nezasiahnú žiadne iné vplyvy. V tomto prípade však tu iné faktory do možnosti vznietenia zasahujú, takže nenastane. No nejde o porušenie ani vyvracanie zákonov. Podobne, ak by tu bol nadprirodzený vplyv pôsobiaci v prirodzenom svete, potom sa ideálne podmienky nemôžu uplatniť. Zákon porušený nie je, pretože v sebe predpokladá, že bude pôsobiť iba vtedy, ak sa nič do jeho procesov nevmieša." ... On na ilustráciu použil zákon gravitácie, ktorý hovorí, že ak pustíte predmet vo vzduchu, padne na zem. Ale ak vystriete ruku a jablko padajúce zo stromu zachytíte skôr, ako sa dotkne zeme, nenarušujete ani neobchádzate zákon gravitácie, iba doň jednoducho zasahujete. ... "Zákon gravitácie hovorí, čo sa stane za ideálnych podmienok bez akéhokoľvek zásahu prirodzených či nadprirodzených faktorov. Zachytenie jablka neprevráti zákon gravitácie ani si nevyžaduje formulovanie nového zákona. Je to iba zásah človeka so slobodnou vôľou, ktorý anuluje prirodzené príčiny pôsobiace v tých konkrétnych okolnostiach. A to je v jadre to, čo robí Boh, keď spôsobí zázrak. ...
Niet protirečenia medzi verením, že ľudia všeobecne zostanú v hroboch a Ježiš Nazaretský vstane z mŕtvych. Kresťania v skutočnosti veria v to aj to. Protipólom k tvrdeniu, že Ježiš vstal z mŕtvych, nie je to, že ostatní ľudia zostanú v hroboch, ale to, že práve Ježiš ostane v tom jeho hrobe. Na vyvrátenie dôkazov o vzkriesení musíte podať dôkaz proti vzkrieseniu samotnému, nie uvádzať, že všetci ostatní ľudia v dejinách v hroboch aj ostali. Takže si myslím, že jeho argument je jednoducho nesprávny. Súhlasil by som však s ním, že prirodzené vzkriesenie Ježiša z mŕtvych, bez akéhokoľvek nadprirodzeného zásahu je vrcholne nemožné. Ale to nikto netvrdí. Naša hypotéza znie, že Ježiša vzkriesil z mŕtvych Boh, čo ničím nenapáda zákony prírody, ktoré tvrdia, že mŕtvi ľudia sa prirodzene do života nevracajú. ...
Rovnakým spôsobom je akákoľvek nepravdepodobnosť Ježišovho vzkriesenia vo vašich očiach vyvážená nepravdepodobnosťou existencie prázdneho hrobu, Ježišových zjavení sa po vzkriesení, náhlej zmeny v prvých učeníkoch, ak by nič také, ako je Ježišovo vzkriesenie neexistovalo." ... To, ako sa vzkriesenie javí nepravdepodobné skeptikom, musí sa rovnať nepravdepodobnosti, že vzniknú rozličné historické dôkazy o existencii vzkriesenia, keby sa nikdy ani nestalo."
Pokračovanie v uvedenej knihe


194.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 6. 2020, 19:33 avatar
82, .... "Trochu kvasu, nakvasí celé cesto" ..... povedal Ježiš!

Copana neporovnávaj s Ježišom!

A povedz, prečo Boh zavrhol židov?

V prvom rade preto, že na základe ich "ľudských náuk" a "nebiblickej tradície", ..... nemohli spoznať svojho mesiáša a tak si ho zabili! Mat.15,3-9!

A dnes sa opakuje presne to isté!

Nepovedal niekto, ...."že kto sa prehreší proti jednému prikázaniu, prehreší sa proti všetkým"?

Alebo nepovedal niekto, .... "že kto je verný v malom je verný aj v mnohom"?

A nepovedal niekto, .... "že máme byť jednej mysle a neučiť odlišné náuky"?   


79.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 6. 2020, 00:05 avatar
78,..... ale Biblia bola písaná pre ľudí a ona sama tvrdí, že jej musíme porozumieť! Ján 17,3
Prečítaj so prvých desať kapitol knihy Príslovie a zistíš že tomu tak je! A Ježiš je tou zosobnenou múdrosťou z danej knihy Príslovia 8 kapitoly!
A práve ten tvoj záver je "zvrátenosť", alebo nepravdivé tvrdenie, ..... nakoľko si neviem predstaviť ako mohol niekto pochopiť isté proroctvá, ktoré sa začali spĺňať až o niekoľko storočí?! Napríklad , Daniel písal o niečom, o čom sám napísal, že tomu neporozumel a ani nemohol. Pretože Biblia, Boh odkrýva isté veci postupne, hlavne ak ide o proroctvá.
Citujem ako Daniel pokorne priznal: ...... „Ja som počul, ale nemohol som porozumieť.“
Proroctvo, ktoré zapísal Daniel, mali ľudia správne pochopiť až v čase, ktorý určil Boh. Anjel povedal: .... „Choď, Daniel, lebo tieto slová sú utajené a zapečatené až do času konca.“
A kto mal Božiemu posolstvu porozumieť?
„Žiadni zlí neporozumejú; ale tí, čo majú pochopenie, porozumejú.“ ?(Daniel 12:4, 8–10)
Zmysel určitých biblických pasáží teda zostáva skrytý, až kým nenastane ten správny čas, aby ho Boh odhalil.
Tak ani Ján nerozumel knihe Zjavenie, aj keď ju napísal! Aj kniha Zjavenie obsahuje slová ako - "skryté, zapečatené, utajené"!
A to vieš čo znamená?    

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
                        

A tie slová z úvodu si veľmi zle pochopil. Tá výčitka bola adresovaná neveriacim židom, náboženským vodcom, .... ktorí pretože sa nepridržali Božieho slova /ale iba nebiblickej tradície, ľudských náuk/ nemali porozumenie ani základných/pozemských vecí/ náuk, a tak je jasné že nemohli preto chápať ani nie "nebeské veci". Na rozdiel od pokorných kresťanov, ktorí prijali mesiáša a "spoznali pravdu", ako to duchovné "mlieko", tak aj ten "pevný pokrm"!   

A my nemusíme rozumieť "všetkému čo sa deje na zemi", .... ale tomu čo sa píše v Písme! A to je rozdiel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavol píše: .... "Kiež ste zakorenení a postavení na pevnom základe, aby ste spolu s ostatnými svätými dokázali úplne pochopiť, aká je šírka, dĺžka, výška a hĺbka pravdy, a spoznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste boli naplnení všetkými Božími vlastnosťami". Efez.3,17-18    


80.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 6. 2020, 10:15 avatar
79-
čakal som, že mi niekto zaoponuje, ale priznám sa , netúžil som po tvojej reakcii.
Čakal som reakciu preto, lebo som si bol vedomý istej skratkovitosti a istého zjednodušenia v mojom príspevku.
Samozrejme, že ľudia tým, že sa v živote stretajú s rôznymi situáciami, ktoré musia riešiť, si mnohé Biblické pravdy uvedomia alebo pochopia ich, až keď to bytostne aj prežijú.
V tom ja vidím tú skrytosť, ktorá sa človeku odhalí až neskôr, keď to prežije, alebo až vyspeje ak chceš až zmúdrie a až potom to bude schopný pochopiť.
Netúžil som po tvojom názore Shagara, lebo tvoj názor má pre mňa len malú vypovedaciu hodnotu, lebo je zaťažený tvojim zámerom a tvoj zámer nie je dobrý.
Odpusti, ale duch tvojich príspevkov sa nedá zatajiť. Cítiť ho v každej myšlienke, ktorú tu píšeš. Každý protiargument, ktorý tu uvádzaš sa mi javí ako nečistý.
Obávam sa, že toto je presne to, o čom Ježiš vravel:
Nemôžeš pochopiť veci Nebeské, lebo nie si schopný pochopiť ducha tohoto tu na zemi - napr. medzi mnou a tebou.
Možno sa ti bude zdať nasledujúci citát nemiestny - že ho uvediem práve v odpovedi tebe - múdremu vo veciach Biblických, ale tak to cítim.
"Ak niekto nevie, netreba ho za to vysmievať, ale ak niekto nevie a chce vysvetľovať to čomu nerozumie, nebojme sa ho nazvať hlupákom. Ak niekto vedome klame, tak je klamár."


186.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 6. 2020, 19:27 avatar
80, .... pochopil som. Všetko čo je Bibliou podložené, ti nesedí!
Kdežto ty si písal úplne v protiklade s Písmom a aj so zdravým rozumom.
A ten záver chápem ako tvoju úprimnú sebareflexiu. Tak prepáč.
Zrejme si zbadal, že si sa zmýlil?!
A "čistému je všetko čisté", .....tvrdí Biblia! Titovi 1,15 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:16,  (10) Hokejis, ja som presvedčený, že ani takí hlupáci, ako on, vôbec nemusia byť! On...
dnes, 23:15,  Si vravel, že hop, nie hoko. .. *38 rád ma vidíš, nebodaj. . *21
dnes, 23:15,  14, .... to "zhromažďovanie" čo spomínaš už bude pomaly u konca, .... len tebe...
dnes, 23:14,  Zuzka on nie je HOKO ale HAKOVÝ SS . On je ľsns
dnes, 23:13,  Kasafran ak je to tak u teba je všetko v najlepšom poriadku...
dnes, 23:12,  No vidíš len suma je iná v USA je to 1900 dolárov a Rusku 100...
dnes, 23:11,  A už americký robot spamuje :)
dnes, 23:10,  hokozuzka ahooooj :)
dnes, 23:10,  Putinovi pripomenuli sľub o penziách. Bolo to dávno, bráni sa...
dnes, 23:10,  Rite ukazujú deťom podľa eda normálne :)
dnes, 23:10,  *21 hoko, si sa vyspal, si tu bol o jedna tridsať. .. *21
dnes, 23:09,  Hranica chudoby vo svete :) -...
dnes, 23:09,  48, ..... a vieš, že to čo spomínaš môže dosiahnuť len Boh a jeho "PROGRAM"?...
dnes, 23:08,  Už tých 100 zlatých rublov atakuje 1 dolár *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13...
dnes, 23:08,  Asi to bude odveci, ale keď porovnám Mikulca s I.M., tak Mikulec pekne vyjadril v jednom...
dnes, 23:07,  Edo náš klamársky trol :) -...
dnes, 23:06,  128, .... lenže ten hlbší, biblický zmysel života je len jeden. A on sa neprispôsobuje...
dnes, 23:06,  https://www.seneste-nyheder.eu/artiklen/dansk-brneprogram-om-ngne-kroppe-traekker-overskrifter-i-...
dnes, 23:05,  edo v tvojej dutej klamárskej hlave :)
dnes, 23:04,  Prah chudoby v USA je 1900 dolárov v Rusku 100 *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13 A keď sa...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Snívaš o niečom? Nezačneš - nedokončíš!
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(704 238 bytes in 0,313 seconds)