Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Dvojník z pohľadu ezoteriky

43
reakcií
1930
prečítaní
Tému 2. júna 2011, 15:08 založil ivaiva.

podobné témy:1.
označiť príspevok

ivaiva žena
   2. 6. 2011, 15:08 avatar
Systém D.D.UČI sa venuje všetkému, čo v kozme je na večnosť a kozmos tieto objekty vytvoril a nie je ich schopný zničiť. Teda ezoterika smeruje k systému teológie. Samozrejme, nie klasickej teológie a jej praktizovaniu.

Budovaniu systému dvojníkov predchádza asi 16 ročná meditačná prax, kde sa meditáciám ezoterik venuje skoro každý deň. V rámci tohto obdobia si ezoterik trvalo mení svoju psychiku a vo svojich neurónoch buduje mimoriadne schopnosti. Ezoterika tohto zoskupenia nie je založená na patologických stavoch fyzického tela alebo na psychických poruchách. Všetky mimoriadne schopnosti sa mnoho rokov nacvičujú a zdokonaľujú.

Medzi mimoriadne schopnosti ezoterika po 16. rokoch meditácie patrí schopnosť aktívne sa koncentrovať do svojho tela. Bežní ľudia sa nevedia tak precízne a hlboko koncentrovať do svojho vnútra. Ezoterik je schopný sa koncentrovať psychicky do orgánov a častí tela, do buniek, vnútorných orgánikov, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier a časticových zhlukov. Takýto psychický prienik sa musí cvičiť celé roky a v oblasti neurónov vznikajú nové zoskupenia neurónov, aby takéto niečo trvalo dokázali.

Ezoterik si buduje mimoriadne schopnosti a jeho psychika sa naučí prenikať cez magnetické polia magmatického jadra planéty Zem. Psychická koncentrácia ide z cvičených neurónov a ezoterik postupne psychicky preniká mimo svoje telo a reálne preniká postupne do slnečnej sústavy, do súhvezdí, do ramien Mliečnej dráhy, do celej našej Galaxie. Cez čiernu dieru asi v strede našej Galaxie si vie presunúť psychiku do množstva galaxií okolo našej Galaxie. Vo svojom prieniku pokračuje cez systém makiet ako sú hrášky, struky, banány, dáždniky, makety bielych a čiernych bobúľ, snehových gúľ, guľovitých skleníkov, bublín a makety 2 000 vriec. A ezoterik preniká aj ďalej. Jednoducho ľudská technika nemá šancu, aby dokázala preniknúť cez nekonečnosti kozmu a zájsť tak ďaleko ako cvičená ľudská psychika.

Ezoterik si buduje mimoriadne schopnosti, aby prenikal do vnútorného sveta prvkov, atómov, atómových jadier, častíc a to vlastne preniká do sveta čiernych dier, anti čiernych dier, anti skrížených dier, a žiariacich dier, pulzačných dier, špongiovitých dier, sklovitých dier, bielych dier a z nich vychádzajúcich bielych špirál. Ezoterik preniká do všetkého gravitačného, ale aj kozmického vákua.

Ezoterik psychicky preniká do špecifických častíc a to sú dôchodcovské atómy a dôchodcovské a atómové jadrá. Ide o objekty, ktoré vzniknú po zániku planét a menších objektov v kozme. V zásade hovoríme o svete mŕtvych spomienok, svete špiritizmu. Ezoterik preniká do dôchodcovských častíc a do systému dvojníkov, ktoré sa tu nachádzajú. Ezoterik preniká do homogénnych častíc uložených v homogénnej
vrstve. Homogénne častice používa ezoterik iba na presun kozmom.

Ezoterik si musí budovať aj mimoriadne veštecké schopnosti, aby mohol všetko všade pokiaľ možno reálne a triezvo vnímať. Teda psychické prenikanie doslova všade.

Ezoterik sa zaujíma o techniku a technológiu a to mu dovoľuje prenikať do vlastného informačného systému. Cez tento záujem si musí prebudovať neurónové štruktúry, ktoré mu dovolia vytvoriť bránu do vlastného informačného systému, a teda v konečnom dôsledku preniknúť do svojich bielkovín, aminokyselín a v nich skupín prvkov. A tu napríklad až do atómových štruktúr.

Ezoterik sa intenzívne koncentruje na všetko, čo je na večnosť a dokáže fungovať ako objekt extrémne dlhé časové obdobia. Do systému večnosti patria dôchodcovské častice, špecifické homogénne častice a systémy dvojníkov v dôchodcovských časticiach. V zásade ezoterika zaujíma všetko, čo je večné a svoju večnosť v čase a priestore neustále potvrdzuje a predlžuje. Ezoterika zaujíma všetko, čo neustále expanduje do kozmického priestoru. Je to expanzia na večnosť s neustále narastajúcim potenciálom so stálym rastom a prírastkami. Ezoterika zaujíma v systéme dvojníka trvalá aktualizácia v stále sa rozrastajúcom teritóriu. Aktualizácia informácií získaných v minulom čase do reálneho prehodnotenia je v zásade nutnosť udržujúca schopnosť operovať vo večnom priestore a čase. Ezoterik v systéme dvojníka využíva homogénne častice, aby prenikal kdekoľvek v kozme.

V zásade ezoterik začína deliť kozmos na homogénnu vrstvu s homogénnymi časticami, kde je každá častica absolútne rovnaká s každou inou homogénnou časticou. V homogénnom svete sa netoleruje rozdielnosť. Pokiaľ sa v homogénnom svete nejaká časť homogénneho sveta iba minimálne pozmení, napríklad časť homogénnych častíc sa izoluje od celku homogénnych častíc – odpojí sa atakovaním okolností, tak sa stáva klasickými časticami a už sú súčasťou nehomogénneho sveta častíc. Nehomogénny svet má svoje vrstvy. Prvá vrstva sú nehomogénne častice. V druhej vrstve nehomogénne častice tvoria zhluky a tie sú organizované čiernymi dierami, anti čiernymi dierami, anti čiernymi skríženými dierami, pulzačnými dierami, sklovitými dierami, špongiovitými dierami, bielymi dierami, zlatými dierami. V tretej vrstve sú častice už zmenené a organizované ako atómové jadrá (protóny, neutróny a pozitróny). Vo štvrtej vrstve sú častice ešte viacej odlišné od homogénnych častíc a vytvárajú atómy. Napríklad slnečné hviezdy a ich rôzne formy prejavu. V piatej vrstve sú z nich prvky. V šiestej vrstve sú z nich tuhé, plynné, kvapalné, plazmatické a organické látky a z nich planéty a súhvezdia.

Ezoterikov dvojník po troch rokoch vývoja – D.D.UČI – sa buduje tak, aby v sebe vyvolával silné homogénne predstavy o homogénnych časticiach a homogénnej vrstve, a tak mohol operovať kdekoľvek v hlbočinách kozmu a umožnil dvojníkovi zberať informácie jednak o homogénnej vrstve, ale aj o nehomogénnom svete. Z homogénnej vrstvy sa dvojník dostáva držaním predstavy a stavu homogenity, ale aj určitého druhu nehomogenity. Nehomogenita je ladená na nehomogénne častice, zhluky častíc, atómové jadrá, prvky, dôchodcovské atómy a atómové jadrá a hlavne dôchodcovské časticové zhluky. A práve to, čo zostava z hĺbky minulých kozmov, sú homogénne zhluky častíc, ktoré sú v kozme na večnosť a dá sa cez ne putovať ho minulosti kozmu. V kozme sú na večnosť dôchodcovské časticové zhluky, ale aj homogénna vrstva a dvojníci v dôchodcovských časticových zhlukoch.

Teda ezoterik, ktorý má vo svojich neurónoch už vybudovaný systém dvojníka, to znamená, že dvojníka už cvičil aspoň 3 až 4 roky, začína trénovať svoje neuróny k tomu, aby vedeli vyvolať stav mysle, kde ezoterik prestáva vnímať rozdiely napríklad medzi zrnkami piesku v púšti. Myseľ ezoterika sa sústredí na to, čo všetko má každé zrnko piesku rovnaké a vedome potiera akékoľvek rozdiely medzi zrnkami piesku. Samozrejme, v realite je každé zrnko piesku iné. Ale v mysli ezoterika sa zrnká piesku zmenia na absolútne rovnaké objekty. Je to dobrý psychický tréning, aby myseľ ezoterika so systémom dvojníka prenikala do homogénnych častíc v homogénnej štruktúre kozmu. Pod homogénnymi časticami tu rozumieme najmenšie možné objekty v kozme s najmenším desatinným číslom. Všetky tieto homogénne častice sú doslova absolútne rovnaké vo všetkých vlastnostiach. Pokiaľ sa skupina homogénnych častíc pozmení iba nepatrne, tak musí opustiť svet homogénnych častíc a stáva sa súčasťou nehomogénneho sveta a to je už svet klasických prvkov, atómov, častíc.

Ezoterik so systémom dvojníka sa orientuje na všetko, čo súvisí s teológiou a jej systémom ideí. Nemáme tu na mysli pozerať sa na teológiu ako náboženský fenomén. Ale skorej ako fenomén, ktorý sa zaoberal nekonečnosťou a večnosťou. Ezoterici tohto zoskupenia našli v kozme priestor a v ňom objekty, ktoré teologické idey dovoľujú v plnom rozsahu realizovať. A ezoterikom ide o to, aby idey teológie naplnili v plnom rozsahu. Svet dôchodcovských častíc v nehomogénnom svete a svet homogénnych častíc v homogénnom svete je v stredobode záujmu ezoterika. Tak isto aj uložení dvojníci po smrti organickej hmoty patria do záujmu ezoterika ako objekty a priestor k realizácii večného a nekonečného. Toto tvrdenie je výsledkom 16 ročných meditačných skúseností, keď ezoterici v kozme hľadali možnosť realizácie teologických ideí. Počas týchto rokov si trvalo menili psychiku a hlavne aktivitu neurónových oblastí. Teda priestor na realizáciu teologických ideí sa našiel dôsledným bádaním a skúmaním kozmu. Bohužiaľ, psychický prienik do kozmu nemôže priniesť dôkazový materiál o tom, či existujú dôchodcovské častice so systémov dvojníkov. Jednoducho platí: dôveruj, ale preveruj. Neveriacemu nezostáva nič iné, iba nastúpiť ezoterickú cestu a presvedčiť sa vlastnou praxou a vlastnou skúsenosťou. Ináč to nejde a ani nepôjde. Nedá sa predpokladať, že by niekto z ľudstva ešte niekedy takúto ezoterickú cestu zopakoval, alebo mal chuť aj schopnosti na takúto cestu. Aj keď sa niekto vydá na takúto cestu a využije tu uložené informácie a skúsenosti, nebude to jednoduché. V samotnom ezoterikovi a v jeho okolí bude veľa nástrah a lákadiel žiť bežný život hamburgeráka.

Teraz sa skúsime pozrieť na problematiku sci-fi a prečo sme ju začlenili do ezoteriky. V prvom rade ide o to, aby ezoterik budoval systém dvojníkov do potenciálu extrémnej tvorivosti. Ezoterik buduje systém dvojníka. Tento systém vytvára nie v zmysle, že dvojník je niečo organické. Skorej sa to podobá na to, ako keby dieťa nevychovávali rodičia, ale automatický robot. A niečo takéto sa deje v neurónoch ezoterika. Ezoterik vo svojich neurónoch buduje systém dvojníka a potrebuje budovať v sebe a dvojníkovi simulátor pre všetko fantastické a bludové. Tak isto v sebe budovať simulátor na hľadanie vhodných riešení. Sci-fi je studnica fantázie bez dna a o to ide. Zároveň sci-fi dáva aj fenomén neustáleho hľadania dokonalejšieho vyjadrenia, dobra, deštrukcie, múdrosti. Dvojník bude potrebovať ešte jeden simulátor, ktorého základom sú mimoriadne reálne a presné informácie z určitých oblastí kozmu. Tento simulátor bude produkovať techniku a technické zariadenia a vo vlastnom simulátori bude testovať predstavy o technike. Táto činnosť dá dvojníkovi mimoriadny intelekt.

Dvojník D.D. UČI sa bude inšpirovať aj anjelskými sférami zo sveta mŕtvych. Ide o spomienky organickej hmoty uloženej na dôchodcovských atómoch a dôchodcovských atómových jadrách. Vznikajú pri zničení planét a súhvezdí. Základom filozofie lepších riešení je potenciál dokola realizovať jednu činnosť a to mnoho rokov. Tým sa dosahuje fenomén robiť mimoriadne dobré rozhodnutia a to na základe mnohonásobného robenia tej istej veci.

Zdroj : S.Pueblo


2.
označiť príspevok

ivan_ muž
   2. 6. 2011, 15:21 avatar
dalsi duchar sa pridal k tymto lenivym ducharom


3.
označiť príspevok

ruwolf muž
   2. 6. 2011, 15:32 avatar
Vadí Ti konkurencia?  
Súhlasí ranexil


4.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 16:17 avatar
uf hrozne, radsej neskusat. aj jedno pueblo staci.


5.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 16:25 avatar
Túžba po poznaní.
Položím si otázku aký význam pre mňa má ezoterika, ak sa chcem povýšiť na duchovnú úroveň.
Má každého má svoj skrytý význam.


6.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 16:26 avatar
joj, chcela som pre každého má svoj skrytý význam.  


7.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 16:29 avatar
ezoterika nie je intímčo, intímčo je len časť, ktora sa nazyva tajomstvom.


8.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 16:32 avatar
Významov má viac , začína sa sebapoznaním.


9.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 16:33 avatar
A co poznas zo seba?


10.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 16:33 avatar
okrem tvare ruk, noh atp?


11.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 16:37 avatar
Ludia nepoznaju ani rozdiel medzi svojimi myslienkami a myslienkami, ktoré su zavlecene, lebo v mysli nerozoznavaju odtien farbu, iba vnimaju informaciu.


12.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 16:38 avatar
čistotu mysle
Súhlasí ranexil


13.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 16:42 avatar
NAozaj?????
Mysel tvoja teda dosiahla poznanie, ze je sama bremenom prezitia a nechava ta splyvat v tichost, kedy drži"hubu"?


14.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 16:47 avatar
Je to vnútorný proces mojej premeny.
Ano v tichosti.
Vnútorná súhra. Pokoj duše.
Súhlasí ranexil, ivaiva


15.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 16:49 avatar
teda si duša?


16.
označiť príspevok

ivaiva žena
   2. 6. 2011, 16:56 avatar
a ty ranexil, si ...teda za čo sa považuješ, samo, okrem telesnej stránky..   


18.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 17:59 avatar
Ak by bopli vsetci ludia dusami, ako vam vymyvaju mozgy, tak by uz v nebi nebolo kam.. 
ale vazne, ja neviem kto som.


17.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 17:02 avatar
A ty si duša ranexil ?
Pôsobenie na dušu , chorá duša, choré telo, opačný princíp dua.
Duša , jemná energia .


19.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 18:00 avatar
Na dusu nemozes posobit nejak extra, ona sama vníma a necha sa pohltit procesmi telesnosti, prakticky casom zabudne kym je ked telo nie je, ale v casoch volnosti ma sancu pochopit, aj to len vtedy, ked jej to niekot povie mAM TAKY DOJEM.


20.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 18:03 avatar
myslenie pôsobí na dušu, prepáč, nejasne som sa vyjadrila.


21.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 18:08 avatar
Raz som vypadol zo seba( alebo jeden z mnohych razov) ..spominam to rpeto, lebo nejde o to kto si, ale skor o ten navrat, vtedy zistis kto si bol a kto si zrazu teraz. Ked zistis ze si v tele, ktoré nezije a caka, kedy sa vratis. Prídes a zrazu zistis, ze v tom tele mas miesto, akoby si bol centrom veci vsetkeho a telo ozije. Povie ti ci sa deje , co sa dialo, automaticky ti da navrhy a ty sa prvy krat nadychnes. A zijes . Postupne uplne splynies s procesmi, ktore telom ziju, Zmyslove vnimanie sa stane tvojimi tykadlami a vravis ze si ze zijes.., ale kto si bol ked nebolo telo?


26.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 18:21 avatar
telo je skrinka, ktorá schováva bytosť, bytosť je vedomie že som. Cítim.
Súhlasí  ×


28.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 18:26 avatar
Neviem posudit taky uhol pohladu. Niekedy sa citím najvycsmi "BYT" ked vobec necítim nic...spomínala si cistu mysel, chces povedat ze nieco vtedy cítis? Nie, jednoducho len SI a ten pocit bytia sa dostavuje az ked opustis ten stav a spominas si nan a hovorís si to bolo super, ekd postal ten odporny cas- nicitel svetov.
Súhlasí ivaiva


22.
označiť príspevok

DonaDiskusna
   2. 6. 2011, 18:09 avatar
ako sa dostať do vnútra ... do svojho vnútra


23.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 18:10 avatar
prenesieš sa doň


30.
označiť príspevok

DonaDiskusna
   2. 6. 2011, 18:29 avatar
ako .. neviem


32.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 18:32 avatar
nedá sa to ukázať, prídeš na to sama , medituj.


33.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 18:36 avatar
Koncentruj mysel na nekonecne maly bod, ktorý si tiez len predstavis. Zaroven dopln tuto predstavu o fakt, ze ten bod je zaroven nekonecne velky( trosku absurdne ja viem) a pocitis , reps, sa ti moze udiat ze zacnes vimat pohyb hoc aj si namieste, smerom ku tomu bodu, alebo ta to rozkyve, ale nei telo, ale energeticku cast teba. Je to skor o mentalnej projekcii, ale nato, aby si nasla seba potrebujes aspon na zlomok oddelit svoje telesne vedomie od toho dusevneho. Spoznas sa potom trochu odlisne.. ale to su len prve krocky. Staci vykrocit , cesta si ta uz najde sama.


34.
označiť príspevok

DonaDiskusna
   2. 6. 2011, 18:59 avatar
pekné .. predstaviť si napr. malú čiernu bodku ? .. na čo je to dobré nájsť samu seba


36.
označiť príspevok

DonaDiskusna
   2. 6. 2011, 19:00 avatar
to je asi pre mňa dobré :D


37.
označiť príspevok

ivaiva žena
   2. 6. 2011, 19:37 avatar
renixil, robil si to sám, ale pomocou nejakého sprievodcu ? vieš, čo myslím? :-)


38.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 23:00 avatar
isteze viem co myslís. Sprievodcom sa neda verit. Nesluzia tebe a to nikdy. Ale to je len moj nazor na nich, tebe sa mozno "pchaju" niekam. Niecomu co je tazko vidiet, vnímat atp. a co ma uplne ine principy chapania sa neda doverovat...nikdy nevies kam ta chce dostat a naco zneuzit. Clovek musi konat len sam a nespoliehat sa na ziadnych anjelov ci diablov. Alebo rpesnejsie u mna zmaturovali uz hodne davno.
Súhlasí ivaiva


39.
označiť príspevok

ivaiva žena
   3. 6. 2011, 09:17 avatar
mám pocit, že hovoriš o astrál. larvách, ktoré nás oblbujú... alebo aj o iných duch.sprievodcoch..typu šamanské zviera..alebo elementáloch??
astrál je divá vec.. posúva nás niekam do ilúzii, že vnímame anjelov..ale, ja si myslím, že to tak nie je.. po skúsenosti..a nie príjemnej ..síce v nich žijeme teda tých ilúziách aj tu.. ale to je dlhá debata ...
pekný dník :-)


40.
označiť príspevok

ranexil muž
   3. 6. 2011, 11:04 avatar
Jaj iva, je tak vela moznosti, ako s niekym nakladat v jeho prospech, ci neprospech ze cloveku sa rozum pozastaví( myslím prave zo sfer, ktorých existencia podla neznalych nie je)..Ak by to vsetko bolo vyslovene o osude a zamere, kedy prekazky na jednej strane, strety s inymi atp, a ich prekonavanie na strane druhej, cloveka len posuvaju niekam dalej v poznaní, tak by to bolo fajn, ale ono to tak nie vzdy je. V podstate to statstie maju iba vyvolení, ze kazdá prekažka, ktorá príde, bude prekonaná a dotycný poucený. Ale z niektorých sa stanu len energeticke nadoby, ktoré su pouzivané ako zdroj obzivy pre bestie, ktoré ti naoko na zaciatku pomahali, ale v podstate im slo len o svetlo, ktroé je vlastne kazdemu clvoeku a o zisk pristupov ku nemu. A z cloveka sa stane potrava upíra. A upír nazratý a disponujuci poznaním toho, koho vyziera moze nerusene blbnut dalsieho dokonca pouzit energie nie svoje,a le toho, koho uz ma za otroka nato, aby niekoho omamil príjemnými pocitmi a ten aby mu zacal verit. Preto mozes verit max. tak ludom a este aj to by mal byt cistý clovek nemajuci okovy spojení s niekym, kto ho zneuziva, i ked sam o tom nevie. Nejake astr. potvory ako cervy atp. su len zneprijemnovatelmi zivota, ale ide ich odstranit, ci znicit, ale inteligentne monstra, ktoré dokazu dokonca sprostredkovat iluziu o svojom zjave, to je ine kafe)
Súhlasí ivaiva


41.
označiť príspevok

ivaiva žena
   3. 6. 2011, 12:09 avatar
rada s tebou o tom ešte pohovorím :-)..ak budeš mať chuť :-) .len teraz to nejde..tak zatiaľ, pekný dník..:-)
Súhlasí ranexil


42.
označiť príspevok

ranexil muž
   3. 6. 2011, 14:31 avatar
Takže sa vyznas, a nekopírujes len clanky) no pockam si na polemiku
Súhlasí ivaiva


43.
označiť príspevok

ivaiva žena
   3. 6. 2011, 22:53 avatar
áno, prežila som ..hm.. no zopár vecí :-) ..poviem to tak..   ..
teraz mám síce náročný program, ale teším sa na polemiku... :-) brú nocku...:-)


44.
označiť príspevok

ranexil muž
   3. 6. 2011, 23:13 avatar
Pad do tmy je pre cloveka svetla vzdy vyzvou a pravdou o jeho vlastnom strachu. dobru
Súhlasí ivaiva


24.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 18:13 avatar
Staci si fest udriet hlavu.


25.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 18:19 avatar
všetko má svoju bolesť
úľava má svoje čaro
Súhlasí ranexil, ivaiva


27.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 6. 2011, 18:24 avatar
Ale Aninka nema všetko svoju bolesť. Svet dualít pozna tieto veci. Ucelom duchovnych ciest je zbavit sa dualit. Ak to docielis, zostane len trvala blazenost. Síce nepocitis chlad, ci teplo, aj ked budes nadalej telom, ale ten radostny stav, ti bude pokrmom, z ktoreho plynie samo poznanie. Hmotna sfera, svet dualít sa v svojej trojrozmernosti tak formuje-ked vzajomne interaguje so vsetkym.
Ved trebars splynutie muza a zeny predchadzane svetlom lasky napr. je o potretí dualit . Uz nie si ty, ale obaja sucasne a to nastoluje skvely pocit mimo ine zvany aj laskou.
Súhlasí Aninka,  ×, ivaiva


31.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 18:30 avatar
krásna farebná terapia 
Súhlasí ranexil


29.
označiť príspevok

Aninka žena
   2. 6. 2011, 18:28 avatar
idem do svojho rozprávkového sveta objavovať jeho čaro .
Do zajtra
pekne sa dnes usmievame
je krásne
 
Súhlasí  ×, ranexil


35.
označiť príspevok

DonaDiskusna
   2. 6. 2011, 18:59 avatar
papik
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:20,  Havran, ty si kus jedneho červeneho hovada.....Na Rusko nepovies absolutne nič ...ale ked sa...
dnes, 17:18,  Akože Ukrajinci ešte nezačali ?? Ved tí už mobilizovali a dali všetko čo mali od začiatku...
dnes, 17:11,  Hmmm a prečo by sa ten signál mal vrátiť len vtedy ak by Zem bola gulatá a nie ak by bola...
dnes, 17:06,  Fotón čo to táraš ty propagandista? Myslíš , že všetci čo sú tu na DF sú "na...
dnes, 17:04,  "Rusi, ktorí sa snažia vyhnúť povinnosti narukovať do armády, utekajú z krajiny. Na...
dnes, 16:54,  Scarlette čo povoľuješ vypúšťať do éteru?Stredná a vyššia vrstva zdúchnu , nabalia si...
dnes, 16:35,  A v čom sú moje príspevky hriešne ?
dnes, 16:28,  Museli takého dlho hľadať. *19
dnes, 16:22,  Vidím jeho IP
dnes, 16:20,  46. Šaratica je niekto iny . myslim ze to bola zena *05
dnes, 16:18,  40. ehm , nechcem byt hnusna .. teda chcem , ale nemam tolko casu sem vypisat aky si otravny,...
dnes, 16:11,  Tá Šaratica tu má ešte koľko nickov?
dnes, 16:04,  Kúpil som https://shop.om-power.com/amp-product-276 Včera mi prišiel. Zábava s tým...
dnes, 15:54,  yep ale zdrhaju tak ci tak ....
dnes, 15:52,  34. zaujimave , ked sa jedna o hoax z opacnej strany gardy tak sa tak neponahlas *14
dnes, 15:44,  42. v prvom rade tym vydiera zapad :-) tak ako Rusko nie je KLDR. nez zahaji jadrovy utok ,...
dnes, 15:38,  Keď vyšlem signál z vysielača na frekvencii 14MHz s výkonom 1kW (ktorý sa odráža medzi...
dnes, 15:37,  44. Fotón , naco sem dokola vypisujes tieto narazky . cakas ze ta pojdeme prehovarat? Ak sa Df...
dnes, 15:25,  Putin robí hlúpe kroky preto lebo vie, že vlastní porovnateľný počet jadrových zbraní,...
dnes, 14:54,  Za mesiac to už nebude zrejme treba. Možno, ešte sa rozhodnem.
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Muži sa v láske správajú ako v reštaurácii. Najprv si objednajú podľa jedálneho lístka a potom zízajú na susedov stôl.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(131 877 bytes in 0,470 seconds)