Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Dvadsať rokov vo vlastnom štáte

5
reakcií
970
prečítaní
Tému 16. decembra 2012, 22:56 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   16. 12. 2012, 22:56 avatar
Dvadsať rokov vo vlastnom štáte
Vyhlásenie účastníkov 21. plenárnej konferencie slovenskej inteligencie

Po 20. rokoch skúseností slovenskej spoločnosti vo vlastnom samostatnom štáte konštatujeme, že hoci mnohé problémy spojené s doteraz najzásadnejšou zmenou v našich novodobých dejinách sme ako národ zvládli nad očakávanie úspešne, nepomerne viac problémov ešte stále čaká na svoje riešenie v zmysle našich predsavzatí, v zmysle potrieb a záujmov slovenského národa, ale aj v zmysle výziev a čoraz náročnejších požiadaviek súčasného sveta. Slovenský národ zmenu podmienok zvládol. V mnohých ohľadoch sa však zreteľne prejavuje nedostatočná skúsenosť našich predstaviteľov s riadením a vedením štátu. Dokazuje to napríklad aj nedostatočná diverzifikácia nášho strojárstva jednostranne orientovaného na montáž automobilov či úpadok poľnohospodárstva, ale aj naša vysoká závislosť na cudzích zásobovacích reťazcoch a takmer úplná odkázanosť na cudzie lieky či vysoké technológie. Pripomíname, že každá závislosť či odkázanosť na cudzích je nielen ponižujúca, ale aj nebezpečná, lebo obmedzuje našu slobodu a suverenitu.
Za najnebezpečnejší z negatívnych trendov nášho politického vývoja od 1.1.1993 považujeme smerovanie k zbavovaniu sa suverenity, ktorá je podstatou a zmyslom každého štátu. Ohrozená je aj naša integrita a územná celistvosť, čiže samotné základy našej štátnosti. Takýto stav a k nemu vedúce konanie je v príkrom rozpore s Ústavou SR aj s našimi národnoštátnymi záujmami!
Po tisícročiach vlastného vývoja už nemáme právo byť naivní ani prekvapení. Nech sa udeje čokoľvek – musíme byť pripravení! Naša skúsenosť nám hovorí, že zápas o životný priestor, úspešnosť a vplyv sa neuskutočňuje iba vojenskými prostriedkami, ale prebieha sústavne a všetkými formami. Okrem iného aj obsadzovaním trhového priestoru, skupovaním pôdy či zaberaním ropných – v našom prípade vodných – zdrojov. Buďme opatrní a prezieraví, konajme múdro a pamätajme, že každé nebezpečenstvo je vždy o toľko väčšie o čo menej si ho uvedomujeme či pripúšťame! Preto by sme nemali podceňovať žiadny problém, ale riešiť ho podľa možnosti preventívne.
Znova upozorňujeme, že vyľudňovaním najmä prihraničných oblastí sa dopúšťame tzv. kosovizácie nášho územia. Treba si tiež uvedomiť, že nie je v záujme nášho štátu ani to, aby sa neorganický a živelný rast Bratislavy uskutočňoval na úkor celej SR.
Každý zvrchovaný subjekt chráni svojich občanov a zdroje svojej suverenity, preto je nevyhnutné, aby o strategických záujmoch - ako sú napríklad starostlivosť o zdravie obyvateľstva, o jeho výživu, výchovu a bezpečnosť, ale napríklad aj o štátny jazyk a národnú kultúru – rozhodovali orgány štátu a nie súkromný sektor či dokonca cudzinci. Za absurdné považujeme aj to, že slovenské telekomunikácie vlastní cudzí štát!
Slovenskú zem stáročia kultivovali naši predkovia, právom jej dali svoje meno – Slovensko – a tvorí erbový symbol našej vlasti. Pretože je zároveň aj základným zdrojom našej potravinovej bezpečnosti, suverenity a územnej integrity nášho štátu a patrí k nenahraditeľným pokladom nášho národného dedičstva - považujeme chystaný predaj slovenskej pôdy do cudzieho vlastníctva za hrubú politickú chybu napĺňajúcu skutkovú podstatu vlastizrady!
Tieto skutočnosti a dynamika svetového vývoja nás nútia prehodnotiť naše doterajšie stereotypy správania sa a zásadne zmeniť náš postoj k povinnostiam a zodpovednosti za vlastný osud. Neodkladne musíme zvýšiť náročnosť voči sebe a najmä voči našim predstaviteľom, ale aj rýchlosť zmien a dobehnúť tak zameškané v minulých obdobiach. V našom životnom záujme je tiež potrebné zbaviť sa falošných mýtov o vlastných dejinách ako aj vplyvu cudzích ideológií. V čoraz viac preľudnenom svete a v dnes už globálnej konkurencii vo všetkých oblastiach života ľudstva prežije a obstojí iba vnútorne integrovaný subjekt s čo najefektívnejšou organizovanosťou svojho života, ktorý má ujasnenú a vo svojom osobnom aj spoločenskom vedomí pevne ukotvenú vlastnú identitu ako základ prirodzeného zdravého sebavedomia. Iba tak budeme schopní odolávať aj tým najlákavejším asimilačným tlakom. Pričom hrozieb je čoraz viac. Veď kupovanie si talentov a špičkových kádrov vychovaných a vzdelaných iným spoločenstvom či štátom patrí k najvýnosnejším obchodom v súčasnosti a čoraz viac rozhoduje o vyspelostnej úrovni a úspešnosti tých, ktorí si kupujú „cudzie mozgy“ a využívajú ich na svoje ciele.
Preto sa treba zamerať nielen na vytváranie centier vzdelanosti a tvorivosti umožňujúcich sústavný celoživotný rozvoj osobnosti, ale aj vytváranie „národných motivačných a rozvojových programov“ využívajúcich náš intelektuálny potenciál pri budovaní nášho štátu a zvyšovaní úrovne nášho života.
Opakovane žiadame orgány SR, aby bola obnovená činnosť Ústavu pre stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti ako vrcholovej inštitúcie sústreďujúcej odborné elity, ktorý by mal byť odborným partnerom politickým orgánom nášho štátu a nielen navrhovať a posudzovať, ale sa aj partnersky zúčastňovať na všetkých štátnických rozhodnutiach s celospoločenským významom. Skúsenosti z vyspelých štátov dokazujú, že každý kto chce byť úspešný, musí dlhodobo plánovať svoju budúcnosť a zapájať do riešenia úloh čo najširší intelektuálny potenciál spoločnosti, najmä odbornú elitu. V tom vidíme podstatu a prospešnosť demokratického spoločenského systému, pričom obsadzovanie do rozhodujúcich riadiacich funkcií a štátnických inštitúcií treba uskutočňovať nie na základe straníckej či príbuzenskej príslušnosti, ale výhradne na základe odbornej spôsobilosti. Len štát vedený takýmito osobnosťami ako morálnymi a odbornými autoritami môže úspešne obstáť v globálnej konkurencii.
Že je to možné, dokazujú príklady podobne veľkých ako SR a aj počtom obyvateľov porovnateľných štátov – konkrétne Švajčiarska či severských štátov Európy, ktoré vďaka jasnej štátnej koncepcii, spravodlivo usporiadaným sociálnym vzťahom a efektívne fungujúcej štátnej štruktúre, ale aj zodpovednému plneniu si povinností - nielen odolávajú vonkajším tlakom, ale aj úspešne presadzujú svoje záujmy na medzinárodnom poli.
Za hlavnú príčinu súčasnej globálnej krízy považujeme konzumný spôsob života. Upozorňujeme, že tento v podstate koristnícky spôsob života je nebezpečný najmä pre tvorivosť, ale je neúnosný aj z hľadiska prírodných a spoločenských zdrojov. Práve takýto životný štýl zničil dosiaľ všetky civilizácie sveta.
S plnou zodpovednosťou národa, ktorého pôrodnosť klesá, si treba uvedomiť, že jediný inštitút, ktorý v našich dejinách nezlyhal, ale naopak rozhodujúcou mierou umožnil slovenskému národu jeho prežitie, bola a je – rodina. Preto tradičnej slovenskej rodine treba venovať mimoriadnu pozornosť ako jednému zo základov nášho národného dedičstva.
Podporovať treba najmä mladú slovenskú rodinu. Pričom ako časť odmeny za prínosy pri vytváraní celospoločensky prospešných hodnôt možno perspektívnym mladým rodinám – najmä vysokoškolsky vzdelaným - napríklad poskytnúť štátnu pôdu s podmienkou, že sa na nej usadia. Zároveň im treba pomôcť výhodnými pôžičkami, aby nemuseli odchádzať do cudziny slúžiť záujmom cudzích, ale aby plnohodnotne naplnili svoje predstavy a zmysel svojho života doma vo svojej vlasti.
Mladej generácii sa treba venovať nielen v školách, ale aj pri mimoškolských aktivitách a v centrách voľného času. Vzhľadom na súčasný prevažne sedavý životný štýl je treba vytvoriť podmienky najmä na športové aktivity mládeže, aby sme dosiahli jej všestranný harmonický rozvoj ako základ jej zdravia, sebavedomia a konkurencieschopnosti a naučiť ju slobodne myslieť aj konať a uprednostňovať naše národnoštátne záujmy pred čímkoľvek iným.
Interval rokov 1918–1938 či 1968–1989 dokazuje, že približne po každých 20-ich rokoch – čo je prakticky vek zrelosti a dospelosti jednej generácie – sa v našej spoločnosti udeje niečo významné, ak nie priamo prelomové. Táto výzva čaká aj na nastupujúcu mladú generáciu našich pokračovateľov.
Najsilnejším motorom kľúčovej premeny nášho vedomia na sebavedomý a účinný nástroj našej úspešnosti je mladá slovenská generácia. Jej čas prišiel a musí prevziať žezlo vedúcej sily našej spoločnosti aj s povinnosťami, ktoré sú nezastupiteľné.
Mladej slovenskej generácii odporúčame, aby nadviazala na pravdivý odkaz slovenských dejín a nepočúvala cudzích poradcov, ale vlastný rozum a skúsenosti. Najmä však aby upevnila hodnoty, ktoré vytvorili predchádzajúce generácie a aj tie, ktoré získala naša generácia. Bolo by to nielen uznaním práce jej predchodcov, ale aj nádejou, že dokáže viesť našu spoločnosť a štát k úspešnej budúcnosti. Preto vítame všetky nové iniciatívy mladej generácie podporujúce náš ďalší rast a rozvoj a ponúkame do tohto procesu všetky svoje schopnosti, skúsenosti a sily.
Dozrel čas, aby sme spoločne začali novú etapu nášho vývoja vo vlastnom štáte. Máme jedinečnú šancu konečne už prekonať tzv. tisícročné prekliatie slovenských dejín – ich diskontinuitu a generačnú nespoluprácu. Kto to má urobiť, ak nie my, inteligencia slovenského národa - a kedy, ak nie teraz vo vlastnom štáte?! Túto tvorivú prácu – konečne už na prospech nášho národa a štátu - robme s presvedčením, že ak nás spolupráca pri posilňovaní vlastnej identity, upevňovaní integrity a suverenity našej štátnosti zjednotí – úspech nás nemôže minúť!

Bratislava, Historická budova SNR, 15. 12. 2012
Súhlasí trin i ty


2.
označiť príspevok

BUMBRLICEK muž
   17. 12. 2012, 04:05 avatar
Neviem, ci sa mam smiat a ci plakat nad slovenskou inteligenciou.
Pripomina mi to nieco ako Zjazd UV KSC a radost z vydobytkov socialistickej spolocnosti.

Akurat som si nevsimol v tychto stanovach ani zmienku o :
1-pouziti a viery v BOHA, akosi slovenska inteligencia sa zjavne za Boha uz prehlasuje
2-pouziti rozumu a inteligencie pri volbach pri voleni volenych zastupcov

Kazdopadne prajem hodne stastia a uspechov.


4.
označiť príspevok

miro50
   21. 12. 2012, 21:23 avatar
Kasafran, clanok hodny Bc.Slovak.
Tento bohapusty subnormalny vytvor pseudointeligenta si zasluzi superarbitraciu z obciaskej spolocnosti pre stupiditu.


6.
označiť príspevok

Kasafran
   23. 12. 2012, 14:52 avatar
Miro50,
ak Ti môžem niečo odporučiť, potom je to to, aby si si ten príspevok/vyhlásenie prečítal/analyzoval ešte aspoň jedenkrát alebo dvakrát...
A ak aj potom zotrváš na zverejnenom stanovisku, môžeš sa pokojne zaradiť medzi subnormálnych superarbitrovaných svetobčianskych pseudointeligentov, ktorými sa "slovenské" mienkotvorné médiá len tak hmýria...


3.
označiť príspevok

BUMBRLICEK muž
   17. 12. 2012, 04:15 avatar
Vcholom slovenskej inteligencie je clanok na HNonline ohladom uctov za sudenie sa Slovenska s poistovnou Achmea.
Pokial sa nemylim, Slovensko sa priamo chmyri a hemzi a chvasta vo svete s vysokoskolsky vzdelanym narodom.
Vlada je prespikovana samymi inziniermi, doktormi a pravnikmi.
Slovensko prehralo na medzinarodnom sude a musi zaplatit Achmea 25 milionov usly zisk.
Slovensko si najalo pravnikov a zaplatilo im vyse 13 milionov za sluzby za prehru.
Achmea si tiez najmula pravnikov a zaplatila im iba 3 miliony za vyhru na sude.
Boj nadalej pokracuje.
Najvyssi IQ pravnik zo Sumracnej sa ide odvolavat a o 3 mesiace pokracuje v boji.
Tak tomu sa skutocne povie inteligencia Slovenska.
Gratulujem, tu uz niet co dodat.


5.
označiť príspevok

cerveny mak muž
   21. 12. 2012, 22:18 avatar
svatoplukova kliatba by mala v blyzkej dobe nadobro skoncit, bude tomu predchadzat uvedomenie si identity v tazkych casoch, kazdy clovek zo slovenska bude vediet odkial je a kam patry, cim dalej zo slovenska bude, tym viacej si toho bude vedomy, ludia pochopia co znamena byt ako tie pruty, zacnu sa stavat mosty medzi ludmi, nebude sily ktora by ich dokazala zburat, slova a myslienky sa zacnu po case zhmotnovat, dobro si najde cestu ku kazdemu a bude sa sirit dalej... a vsade na svete kde clovek pride, bude nejaky slovak, ktory ma srdce vetcie ako je on sam. To ze to tak ciastocne je a bude sa kazdy presveci az ked si to uvedomy......
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:15,  už som ťa nahlásil
dnes, 14:13,  Komfort prežiť si život v astrálnej citovej polohe :)
dnes, 14:08,  Kari Jobe - Revelation Song Video
dnes, 14:08,  -era-, pre mňa za mňa si píš čo chceš... *21 budem reagovať, či nereagovať rovnako -...
dnes, 14:03,  -era-, potom ako si to myslel s tým komfortom? ... aký komfort nie je niektorým ľuďom vôbec...
dnes, 13:57,  Píšem, lebo môžem :)
dnes, 13:56,  Práve si uviedol príklad vymysleného záveru. Vôbec si nemyslím, že "tí, ktorí...
dnes, 13:48,  uveríš v to, čo sa stane
dnes, 13:47,  v jogurtoch sú silné sedavíta buďte obozretný
dnes, 13:44,  -era-, práve si uviedol príklad unáhleného zovšeobecnenia...*21 Prečo si myslíš, že...
dnes, 13:37,  -era-, prečo píšeš "vás"? ... hádam "ich"... mňa medzi nich nerátaj....
dnes, 13:32,  Že vás je viac :)
dnes, 13:32,  Raz som čítal autobiografiu Status Quo, Francis Rossi písal, že ho raz stretol fanúšik,...
dnes, 13:32,  pre teba marek 3. Pôstna prednáška - Jozef Ižold SDB
dnes, 13:29,  -era-, koho si potom myslel s tým "vyvádzajú z konceptu"? ... domnievam sa, že ani...
dnes, 13:25,  Vykal by som s veľkým V :)
dnes, 13:23,  -era-, Ty Zuzke8 vykáš?*04 *21
dnes, 13:21,  -era-, je Ti odpustené... až na tú absurdnosť... niežeby som sa Tvojim vyjadrením cítil...
dnes, 13:06,  Synovec, že čo to je? Čo to je? Čo to bol?! *21
dnes, 13:05,  Moše to byť aj neutrálne.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Vstúpiť do manželstva neznamená vzdať sa slobody, ale vymeniť osobnú slobodu za spoločnú.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(66 052 bytes in 0,543 seconds)