hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  rôzne  /  téma

Dovtedy nebude s ateistami reč, dokiaľ nedokážu si úprimne priznať a oľutovať chyby a zločiny ateistickej ideológie a konkrétnych ateistov

príspevkov
140
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 2.5.2013 21:22
posledná zmena 7.5.2013 08:07
1
02.05.2013, 21:22
Pokiaľ ateisti budú brať kritiku a poukázovanie na reálne chyb, zločiny ateistickej ideológie a konkrétnych ateistov ako na niečo na čo sa nesmie siahať a poukazovať, teda majú potrebu svoju ateisticku dogmu a fundamentalizmus a ateistické zločiny brániť, dovtedy nebude s nimi rozumná reč. Veď oni odmietajú priznať chyby a zločiny ateistickej ideológie, len aby im človek na ich presvedčenie a srdcovku nesiahol. Tak to nefunguje. Tak ako si veriaci dokážu priznať aj chyby a zločiny cirkvi, jednotlivých veriacich, tak to musia dokázať aj ateisti. V opačnom prípade musíme hovoriť o ťažkom ateistickom fundamentalizme a ten je nebezpečný. Ešte veľa vody pretečie, kým ateisti budú mať v sebe rozumnosť, sebareflexiu, schopnosť odpútať sa od dogmy (tu ateistickej) a vedieť na úrovni a k veci diskutovať, tak ako to robí väčšina veriacich a tiež anti-ateistov.
👍: lahoda
none
3

1. 02.05.2013, 21:22

Pokiaľ ateisti budú brať kritiku a poukázovanie na reálne chyb, zločiny ateistickej ideológie a konkrétnych ateistov ako na niečo na čo sa nesmie siahať a poukazovať, teda majú potrebu svoju ateisticku dogmu a fundamentalizmus a ateistické zločiny brániť, dovtedy nebude s nimi rozumná reč. Veď oni odmietajú priznať chyby a zločiny ateistickej ideológie, len aby im človek na ich presvedčenie a srdcovku nesiahol. Tak to nefunguje. Tak ako si veriaci dokážu priznať aj chyby a zločiny cirkvi, jedno...

02.05.2013, 21:27
Keby nebolo somárov čo si vymyslelil boha netreba ani slovo ateista
a ku všetkému zlému čo niekde vyčitaš o náboženstvách a viere pripíšeš
ateizmus ateistické atd. a tie sračky tu dávaš
Daj pravdu o čom vlastne točíš ???
none
12

3. 02.05.2013, 21:27

Keby nebolo somárov čo si vymyslelil boha netreba ani slovo ateista
a ku všetkému zlému čo niekde vyčitaš o náboženstvách a viere pripíšeš
ateizmus ateistické atd. a tie sračky tu dávaš
Daj pravdu o čom vlastne točíš ???

03.05.2013, 09:30
Náboženstvo nie je vynálezom somárov. A to ani v tom prípade, ak by budúcnosť dokázala nepravdivosť takého filozofického postoja. V tom prípade by náboženstvo bolo súčasťou vývoja racionálneho poznania. Lebo v istom čase bolo a aj je spôsobom náhľadu na svet okolo nás. Úplne logickým.
Zúž svoj život len na potreby uspokojovania primárnych potrieb a bohov nebudeš potrebovať. Budeš len ustráchaným zvieraťom. (hoci aj pri pochopení tejto vety musíš použiť teistický princíp o nadradenosti človeka na zvieratami. Lebo ateistický princíp človeka dáva na rovnakú úroveň ako somára, hrocha či sôvätko )
👍: lahoda
none
31

12. 03.05.2013, 09:30

Náboženstvo nie je vynálezom somárov. A to ani v tom prípade, ak by budúcnosť dokázala nepravdivosť takého filozofického postoja. V tom prípade by náboženstvo bolo súčasťou vývoja racionálneho poznania. Lebo v istom čase bolo a aj je spôsobom náhľadu na svet okolo nás. Úplne logickým.
Zúž svoj život len na potreby uspokojovania primárnych potrieb a bohov nebudeš potrebovať. Budeš len ustráchaným zvieraťom. (hoci aj pri pochopení tejto vety musíš použiť teistický princíp o nadradenosti človek...

03.05.2013, 16:09
14. drobná oprava - náboženstvo bolo a aj je brzdou racionálneho poznania ...
nábož. princíp človeka dáva na rovnakú úroveň ako ovcu - tak aký je v tom rozdiel?
Zúž svoj život len o vieru a všetko ostatné rob ako doteraz a máš po starosti
a vôbec sa nemusíš stať "ustráchaným zvieraťom" ba práve naopak veriaci je taká malá
ustráchaná ovečka čo sa musí modliť a veriť aby sa niekto alebo niečo náhodou nenasr...
nie je to tak ?
👍: ruwolf , havran
none
32

12. 03.05.2013, 09:30

Náboženstvo nie je vynálezom somárov. A to ani v tom prípade, ak by budúcnosť dokázala nepravdivosť takého filozofického postoja. V tom prípade by náboženstvo bolo súčasťou vývoja racionálneho poznania. Lebo v istom čase bolo a aj je spôsobom náhľadu na svet okolo nás. Úplne logickým.
Zúž svoj život len na potreby uspokojovania primárnych potrieb a bohov nebudeš potrebovať. Budeš len ustráchaným zvieraťom. (hoci aj pri pochopení tejto vety musíš použiť teistický princíp o nadradenosti človek...

03.05.2013, 16:15
Koľko krát Ti treba opakovať, že Tvoja úbohosť neznamená, že všetci sú rovnako úbohí?
Ľudia sa od zvierat líšia len inteligenciou - teda, niektorí ani to nie...
Náboženstvo logickým? Už Epikuros zo Samu vyvrátil náboženstvá a la kresťanstvo: odkaz
none
33

32. ruwolf 03.05.2013, 16:15

Koľko krát Ti treba opakovať, že Tvoja úbohosť neznamená, že všetci sú rovnako úbohí?
Ľudia sa od zvierat líšia len inteligenciou - teda, niektorí ani to nie...
Náboženstvo logickým? Už Epikuros zo Samu vyvrátil náboženstvá a la kresťanstvo: http://www.diskusneforum.sk/tema/nemoznost-dobreho-boha-je-znama-odpradavna

03.05.2013, 16:33
"Nemožnosť dobrého boha je známa odpradávna"

Týmto sa zaoberal filozof Gottfried Wilhelm Leibniz, ktorý v roku 1710 použil pojem teodicea.

Tuto otázku hlouběji rozpracoval až on sám, kdy rozlišuje tři druhy zla: „Zlo lze chápat metafyzicky, fyzicky a morálně. Metafyzické zlo záleží v pouhé nedokonalosti, fyzické zlo v utrpení a morální zlo v hříchu. Fyzické zlo a morální zlo sice není nutné, stačí však, že je na základě věčných pravd možné.“ (Leibniz: Theodicea, 1. část, 21.) Fyzické zlo (bolest) pochází ze zla metafyzického. Lidé jsou stvořené bytosti, tedy nedokonalí (dokonalý je pouze Bůh). Jejich pocity jsou tedy též nedokonalé. To platí i pro zlo morální. Nedokonalá bytost chybuje a hřeší.
odkaz

Leibniz ve svém eseji „O teodiceji, o Boží dobrotě, lidské svobodě a původu zla“ rozlišil tři kategorie zla:
metafyzické zlo – nezbytný rozdíl mezi Bohem a člověkem;
fyzické zlo – nástroj zdokonalování člověka, neboť odstrašuje od škodlivého a vede k prospěšnému;
mravní zlo – hřích, který od Boha odvádí.
Leibniz správně pochopil, že ve většině logických argumentací – včetně současných – se představa zla přijímá bez rozlišení a „antropocentricky“: například tělesná bolest je sice nepříjemná, je to ale také varování, pro něž je tělo vybaveno zvláštním nervovým aparátem. Také smrt a smrtelnost je součástí celkové „strategie“ živého, které trvá jen tak, že se obnovuje – rodí a hyne. Zbývají pak kategorie zla působené člověkem, zneužitím jeho svobody – vraždy a války, lhostejnost, zbabělost a bezohlednost, lež a podvod.
odkaz
none
34

33. Krištof 03.05.2013, 16:33

"Nemožnosť dobrého boha je známa odpradávna"

Týmto sa zaoberal filozof Gottfried Wilhelm Leibniz, ktorý v roku 1710 použil pojem teodicea.

Tuto otázku hlouběji rozpracoval až on sám, kdy rozlišuje tři druhy zla: „Zlo lze chápat metafyzicky, fyzicky a morálně. Metafyzické zlo záleží v pouhé nedokonalosti, fyzické zlo v utrpení a morální zlo v hříchu. Fyzické zlo a morální zlo sice není nutné, stačí však, že je na základě věčných pravd možné.“ (Leibniz: Theodicea, 1. část, 21.) F...

03.05.2013, 16:36
No, ale nijak nevyvrátil dôkaz Epikura.
Inak, nedokážeš chcieť byť ateistom, teda nemáš slobodné chcenie, t.j. nemáš slobodnú vôľu...
none
36

33. Krištof 03.05.2013, 16:33

"Nemožnosť dobrého boha je známa odpradávna"

Týmto sa zaoberal filozof Gottfried Wilhelm Leibniz, ktorý v roku 1710 použil pojem teodicea.

Tuto otázku hlouběji rozpracoval až on sám, kdy rozlišuje tři druhy zla: „Zlo lze chápat metafyzicky, fyzicky a morálně. Metafyzické zlo záleží v pouhé nedokonalosti, fyzické zlo v utrpení a morální zlo v hříchu. Fyzické zlo a morální zlo sice není nutné, stačí však, že je na základě věčných pravd možné.“ (Leibniz: Theodicea, 1. část, 21.) F...

03.05.2013, 16:42
Vysvetlenie:
Ak je zlo súčasťou nedokonalých ľudí a boh ich zámerne takých stvoril, tak chcel a chce zlo - je zlomyseľný - Epikuros znova vyhráva.
none
37

36. ruwolf 03.05.2013, 16:42

Vysvetlenie:
Ak je zlo súčasťou nedokonalých ľudí a boh ich zámerne takých stvoril, tak chcel a chce zlo - je zlomyseľný - Epikuros znova vyhráva.

03.05.2013, 16:57
37. Leibniz skôr ten problém (otázku) vysvetlil. Mimochodom: "Hume shrnuje obšírnější formulaci téže myšlenky, kterou zachoval starokřesťanský spisovatel Lactantius (kolem 300) a omylem připsal Epikurovi, ač patrně pochází od neznámého starověkého skeptika.[2] Proto se problém někdy nazývá Epikurův paradox. Velmi podobnou úvahu napsal skeptik Sextus Empiricus (2. stol.)."
odkaz

Slobodná vôľa zodpovedá vedomému chceniu, nie nechceniu. Keby človek niečo nechcel, keby ho povedzme nútili, tak to nie je slobodná vôľa.

39. "zla působené člověkem, zneužitím jeho svobody – vraždy a války, lhostejnost, zbabělost a bezohlednost, lež a podvod."
none
38

37. Krištof 03.05.2013, 16:57

37. Leibniz skôr ten problém (otázku) vysvetlil. Mimochodom: "Hume shrnuje obšírnější formulaci téže myšlenky, kterou zachoval starokřesťanský spisovatel Lactantius (kolem 300) a omylem připsal Epikurovi, ač patrně pochází od neznámého starověkého skeptika.[2] Proto se problém někdy nazývá Epikurův paradox. Velmi podobnou úvahu napsal skeptik Sextus Empiricus (2. stol.)."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teodicea#Probl.C3.A9m

Slobodná vôľa zodpovedá vedomému chceniu, nie nechceniu. Keb...

03.05.2013, 17:04
Áno vysvetlil, že boh je zlomyseľný...

Neviem, či si tak strašný hlupák alebo sa len na takého neustále hráš...
Slobodná vôľa zodpovedá vedomému chceniu a Ty svoje chcenie, vôľu, NEdokážeš ľubovoľne smerovať, čiže ho NEmáš slobodné...
none
39

38. ruwolf 03.05.2013, 17:04

Áno vysvetlil, že boh je zlomyseľný...

Neviem, či si tak strašný hlupák alebo sa len na takého neustále hráš...
Slobodná vôľa zodpovedá vedomému chceniu a Ty svoje chcenie, vôľu, NEdokážeš ľubovoľne smerovať, čiže ho NEmáš slobodné...

03.05.2013, 17:18
Nemusíš sa kvôli tomu, že ti niečo nevychádza, správať ako hysterka. Alebo musíš? :-P

Pozri, keď chceš ísť do kina, nemôžeš to presmerovať a ísť do prírody? Môžeš. A je to aj o rozume, etike a zodpovednosti. "Kant tvrdil, že pre ľudskú morálku je takmer nevyhnutné predpokladať, že človek má slobodnú vôľu." (Jostein Gaarder) Pre normálneho človeka by bola hlúposť alebo zlo, aby išiel niekoho terorizovať, "lebo môže". Teoreticky môže, ale nie je to rozumné, etické ani zodpovedné
none
40

39. Krištof 03.05.2013, 17:18

Nemusíš sa kvôli tomu, že ti niečo nevychádza, správať ako hysterka. Alebo musíš? :-P

Pozri, keď chceš ísť do kina, nemôžeš to presmerovať a ísť do prírody? Môžeš. A je to aj o rozume, etike a zodpovednosti. "Kant tvrdil, že pre ľudskú morálku je takmer nevyhnutné predpokladať, že človek má slobodnú vôľu." (Jostein Gaarder) Pre normálneho človeka by bola hlúposť alebo zlo, aby išiel niekoho terorizovať, "lebo môže". Teoreticky môže, ale nie je to rozumné, etické ani zodpovedné

03.05.2013, 17:24
Mne tu a teraz niečo nevychádza?

Skutočnosti je jedno, čo Kant tvrdil a Gaarder tvrdí, nezáleží jej na tom, ignoruje to a ide si po svojom...
Nedokážeš ľubovoľne smerovať svoje chcenie - nemáš ho slobodné. (Ja nechcem od Teba nič nemožné, ľudia ateisti jestvujú...)
none
42

40. ruwolf 03.05.2013, 17:24

Mne tu a teraz niečo nevychádza?

Skutočnosti je jedno, čo Kant tvrdil a Gaarder tvrdí, nezáleží jej na tom, ignoruje to a ide si po svojom...
Nedokážeš ľubovoľne smerovať svoje chcenie - nemáš ho slobodné. (Ja nechcem od Teba nič nemožné, ľudia ateisti jestvujú...)

03.05.2013, 17:34
Veci sú vo vzájomných súvislostiach: sloboda, poznanie, názor a pod. Pre mňa je teizmus jednoducho lepší, preto som teista. Podľa názoru niekoho iného je lepší (napr. pravdivejší) ateizmus, preto je ateista. Okrem toho môže to byť podmienené aj poznaním, niekto má možno také poznanie, ktoré ten druhý nemá a preto jeden je teista a druhý ateista. V budúcnosti sa to poznanie môže doplniť a nastať "obrátenie"
none
43

42. Krištof 03.05.2013, 17:34

Veci sú vo vzájomných súvislostiach: sloboda, poznanie, názor a pod. Pre mňa je teizmus jednoducho lepší, preto som teista. Podľa názoru niekoho iného je lepší (napr. pravdivejší) ateizmus, preto je ateista. Okrem toho môže to byť podmienené aj poznaním, niekto má možno také poznanie, ktoré ten druhý nemá a preto jeden je teista a druhý ateista. V budúcnosti sa to poznanie môže doplniť a nastať "obrátenie"

03.05.2013, 17:39
Áno, na základe Tvojich info je lepší. Vyberáme si to, čo je podľa nás najlepšie. Ale tie info boli určené prostredím, tým, kde si sa vyskytol. Lenže to, kde si sa vyskytol, je dané predošlými rozhodnutiami, ktoré boli rovnaký algoritmus. Keď si to takto premietneš až k Tvojmu narodeniu - ani jeho miesto sis' nevybral. Kde je tam sloboda?
(Áno, poznanie sa môže doplniť - to Ťa "preprogramuje" okolie, ako to s nami robí neustále - zase žiadna sloboda...)
none
44

43. ruwolf 03.05.2013, 17:39

Áno, na základe Tvojich info je lepší. Vyberáme si to, čo je podľa nás najlepšie. Ale tie info boli určené prostredím, tým, kde si sa vyskytol. Lenže to, kde si sa vyskytol, je dané predošlými rozhodnutiami, ktoré boli rovnaký algoritmus. Keď si to takto premietneš až k Tvojmu narodeniu - ani jeho miesto sis' nevybral. Kde je tam sloboda?
(Áno, poznanie sa môže doplniť - to Ťa "preprogramuje" okolie, ako to s nami robí neustále - zase žiadna sloboda...)

03.05.2013, 17:52
Sú dve a viaceré možnosti, z ktorých si vyberáme, aj keď žijeme v rovnakom prostredí, ktoré nás ovplyvňuje, jeden si vyberie to a druhý ono. Človek má svoje vedomie, poznanie, vôľu a pod. Okrem poznania je to zrejme aj o emóciách a názoroch. Ale možno je prirodzené, že človek sa bráni tvrdením, že nie je vôbec slobodný, je to možno čosi ako "obranný mechanizmus". Napokon tá sloboda vôle - keď nejaká existuje - nie je vždy práve prechádzka rozkvitnutou záhradou
none
45

44. Krištof 03.05.2013, 17:52

Sú dve a viaceré možnosti, z ktorých si vyberáme, aj keď žijeme v rovnakom prostredí, ktoré nás ovplyvňuje, jeden si vyberie to a druhý ono. Človek má svoje vedomie, poznanie, vôľu a pod. Okrem poznania je to zrejme aj o emóciách a názoroch. Ale možno je prirodzené, že človek sa bráni tvrdením, že nie je vôbec slobodný, je to možno čosi ako "obranný mechanizmus". Napokon tá sloboda vôle - keď nejaká existuje - nie je vždy práve prechádzka rozkvitnutou záhradou

03.05.2013, 18:29
Ak to nie je dané naučeným, je dané vrodenými danosťami - tie sis' tiež nevybral...
none
46

44. Krištof 03.05.2013, 17:52

Sú dve a viaceré možnosti, z ktorých si vyberáme, aj keď žijeme v rovnakom prostredí, ktoré nás ovplyvňuje, jeden si vyberie to a druhý ono. Človek má svoje vedomie, poznanie, vôľu a pod. Okrem poznania je to zrejme aj o emóciách a názoroch. Ale možno je prirodzené, že človek sa bráni tvrdením, že nie je vôbec slobodný, je to možno čosi ako "obranný mechanizmus". Napokon tá sloboda vôle - keď nejaká existuje - nie je vždy práve prechádzka rozkvitnutou záhradou

03.05.2013, 18:32
Prirodzený je naopak pocit, že človek má nejakú slobodnú vôľu, že je nejak oddelený od sveta - žiaľ, všetko ukazuje na to, že nie je, je len jeho súčasťou a svet ho tvorí a pretvára...
none
41

39. Krištof 03.05.2013, 17:18

Nemusíš sa kvôli tomu, že ti niečo nevychádza, správať ako hysterka. Alebo musíš? :-P

Pozri, keď chceš ísť do kina, nemôžeš to presmerovať a ísť do prírody? Môžeš. A je to aj o rozume, etike a zodpovednosti. "Kant tvrdil, že pre ľudskú morálku je takmer nevyhnutné predpokladať, že človek má slobodnú vôľu." (Jostein Gaarder) Pre normálneho človeka by bola hlúposť alebo zlo, aby išiel niekoho terorizovať, "lebo môže". Teoreticky môže, ale nie je to rozumné, etické ani zodpovedné

03.05.2013, 17:28
To máš ako napr. Železnú oponu a slobodu pohybu. Ak si za ňu nemohol ísť, nemal si slobodný pohyb. (Pričom by som od Teba nechcel niečo, čo je nemožné - napr. ísť do stredu Zeme - pretože ľudia za Železnou oponou jestvovali.)
none
138

39. Krištof 03.05.2013, 17:18

Nemusíš sa kvôli tomu, že ti niečo nevychádza, správať ako hysterka. Alebo musíš? :-P

Pozri, keď chceš ísť do kina, nemôžeš to presmerovať a ísť do prírody? Môžeš. A je to aj o rozume, etike a zodpovednosti. "Kant tvrdil, že pre ľudskú morálku je takmer nevyhnutné predpokladať, že človek má slobodnú vôľu." (Jostein Gaarder) Pre normálneho človeka by bola hlúposť alebo zlo, aby išiel niekoho terorizovať, "lebo môže". Teoreticky môže, ale nie je to rozumné, etické ani zodpovedné

07.05.2013, 07:32
Porovnaj si Kanta a Feuerbacha - opierať sa len o to čo sa ti hodí nie je argument , to sa môžeš oprieť ah o moje názory.
none
8

1. 02.05.2013, 21:22

Pokiaľ ateisti budú brať kritiku a poukázovanie na reálne chyb, zločiny ateistickej ideológie a konkrétnych ateistov ako na niečo na čo sa nesmie siahať a poukazovať, teda majú potrebu svoju ateisticku dogmu a fundamentalizmus a ateistické zločiny brániť, dovtedy nebude s nimi rozumná reč. Veď oni odmietajú priznať chyby a zločiny ateistickej ideológie, len aby im človek na ich presvedčenie a srdcovku nesiahol. Tak to nefunguje. Tak ako si veriaci dokážu priznať aj chyby a zločiny cirkvi, jedno...

02.05.2013, 22:55
Ateistická ideológia ani ateistický fundamentalizmus nejestvuje. (Neprítomnosť totiž nemôže niečo mať.)
Zločiny ateistov, samozrejme, áno.
none
9

8. ruwolf 02.05.2013, 22:55

Ateistická ideológia ani ateistický fundamentalizmus nejestvuje. (Neprítomnosť totiž nemôže niečo mať.)
Zločiny ateistov, samozrejme, áno.

03.05.2013, 09:19
Citujem z portálu humanisti.sk:
Pokiaľ sa z nejakého dôvodu zaujímate o ateizmus, určite chcete vedieť, ako ... Toto fórum je súčasťou stránky Polemika o viere, vede a ideológii Bez boha ...
Vieš čo sa mi na Tebe páči najviac? Že Ti tvoje argumenty dokážem poľahky vytrhnúť z ruky a zapichnúť rovno do zadku
none
14

9. 03.05.2013, 09:19

Citujem z portálu humanisti.sk:
Pokiaľ sa z nejakého dôvodu zaujímate o ateizmus, určite chcete vedieť, ako ... Toto fórum je súčasťou stránky Polemika o viere, vede a ideológii Bez boha ...
Vieš čo sa mi na Tebe páči najviac? Že Ti tvoje argumenty dokážem poľahky vytrhnúť z ruky a zapichnúť rovno do zadku

03.05.2013, 09:31
Oponentík, aj keby to tam bolo napísané presne tak, ako si to poskladal, znamenalo by to len toto:

"Toto fórum je súčasťou stránky Polemika o viere, vede a ideológii, ktorú sme nazvali Bez boha ..."
none
15

14. Nadja 03.05.2013, 09:31

Oponentík, aj keby to tam bolo napísané presne tak, ako si to poskladal, znamenalo by to len toto:

"Toto fórum je súčasťou stránky Polemika o viere, vede a ideológii, ktorú sme nazvali Bez boha ..."

03.05.2013, 09:47
Iste. V čom vidíš problémik? 🙂 ..je tam aj slovo veda. Vidíš ho? .)
none
16

15. 03.05.2013, 09:47

Iste. V čom vidíš problémik? 🙂 ..je tam aj slovo veda. Vidíš ho? .)

03.05.2013, 09:53
V tom, že tá veta môže mať aj iný význam, aký si predostrel ty 🙂))

"Ideológia je významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia (Destutt de Tracy) alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania."

Tak, ako viera v Boha nie je ani viera v neexistenciu Boha ideológiou. Náboženstvo má svoju ideológiu, spísanú v Biblii...
none
17

16. Nadja 03.05.2013, 09:53

V tom, že tá veta môže mať aj iný význam, aký si predostrel ty 🙂))

"Ideológia je významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia (Destutt de Tracy) alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania."

Tak, ako viera v Boha nie je ani viera v neexistenciu Boha ideológiou. Náboženstvo má svoju ideológiu, spísanú v Biblii...

03.05.2013, 10:04
Opakom ateizmu nie je kresťanstvo, ale teizmus.
Oba tieto ontologické postoje sú významnými elementami filozofií, aj ideológií.
Kým tie teistické sú jasné (kresťanstvo, islam...), s ateistickými je problém a ten tkvie v stále v zmätku okolo definícií pojmov.
Ideológie, ktoré sa usilovali o sformovanie myšlienok do celku s cieľom vytvoriť filozofické prostredie na presadenie konrétnych téz a predstáv o spoločnosti, kde nieto treba bohov a náboženstvo je nepotrebné pre spoločenské pohyby, sú nazývané ako ideológie ateistické. Napr. komunizmus, stalinizmus, maoizmus, nacizmus, budhizmus ... Sem radím aj ateizmus, slovo, ktoré v praxi nie je len ontologickým postojom, ale filozofickým hhnutím a je na toto hnutie zaužívané rovnaké slovo ako na ontologický postoj "bez bohov". Je to zaužívaná prax. Ateizmus a ateizmus nemusí byť teda to isté.
Lea použila slovo ateizmus a odvodené tvary práve v spojitosti s filozofickým ateizmom. Je teda potrebné sledovať kontext, v akom je ateizmus použitý a nepúšťať sa zbytočne do ťahaníc o slovíčka.
Ja Lee rozumiem. verím, že pri troške snahy tomu porozumieš aj Ty.
A niektorým na porozumenie nepostačí ani kocúr na pleci
none
18

17. 03.05.2013, 10:04

Opakom ateizmu nie je kresťanstvo, ale teizmus.
Oba tieto ontologické postoje sú významnými elementami filozofií, aj ideológií.
Kým tie teistické sú jasné (kresťanstvo, islam...), s ateistickými je problém a ten tkvie v stále v zmätku okolo definícií pojmov.
Ideológie, ktoré sa usilovali o sformovanie myšlienok do celku s cieľom vytvoriť filozofické prostredie na presadenie konrétnych téz a predstáv o spoločnosti, kde nieto treba bohov a náboženstvo je nepotrebné pre spoločenské pohy...

03.05.2013, 10:06
Oponentík, ty Leino správanie sa schvaluješ? Zdá sa ti správne a etické?
none
19

18. Nadja 03.05.2013, 10:06

Oponentík, ty Leino správanie sa schvaluješ? Zdá sa ti správne a etické?

03.05.2013, 10:14
Lea tu mala pár komentárov, s ktorými nesúhlasím.
A má tu pár komentárov, ktorým nahlas tlieskam.
Ako všetci.
položením otázky spôsobom, ako si ju položila Ty, ma tlačíš do čiernobieleho hodnotenia. Ale to je zavádzajúce.
Je niekto dobrý a niekto len zlý?
none
20

19. 03.05.2013, 10:14

Lea tu mala pár komentárov, s ktorými nesúhlasím.
A má tu pár komentárov, ktorým nahlas tlieskam.
Ako všetci.
položením otázky spôsobom, ako si ju položila Ty, ma tlačíš do čiernobieleho hodnotenia. Ale to je zavádzajúce.
Je niekto dobrý a niekto len zlý?

03.05.2013, 10:17
..no napríklad podľa Ley sú len dobrí a zlí...dokonca s presným vymedzením, že kto..
none
22

20. 03.05.2013, 10:17

..no napríklad podľa Ley sú len dobrí a zlí...dokonca s presným vymedzením, že kto..

03.05.2013, 10:29
Nie som hovorcom Ley.
No ber na vedomie, že hovorový štýl je charakteristický aj skratkovitosťou. Má svoje špecifiká.
Ak chceš čosi rozobrať podrobnejšie, musíš byť konkrétnejší - citát plus zdroj v podobe odkazu.
Ja s ateistami nemám problém. Rád im oponujem, ale nenávisť u mňa nenájdeš. Viaceré aspekty ich svetonázoru nesú znaky vymývania mozgu, znaky totality, neprijateľnosti spochybňovania. To budem pranierovať.
Aj ako ateista by si mal byť vďačný za kritiku ateizmu, keď je opodstatnená. Lea takéto tému otvára a mňa zaujímajú.
Opačne, ja som vďačný ateistom za otváranie tém, kde sa poukazuje na pochybenia cirkví a rozpory presvedčenia so zmyslovým poznaním. Aj tieto témy ma zaujímajú. Čo je na tom zlé? Kto nechce na danú tému diskutovať, tak tie témy obíde.

Dejiny ateizmu nám hovoria o neslýchanom utrpení. Prečo je teda pre vás ako humanistov vyjadriť nad tým ľútosť? Všimni si, že nechcem ospravedlnenie - ospravedlnovať sa majú konkrétni vinníci, tí ostatní na také čosi nemajú logicky práva či povinnosť. Tí ostatní môžu vyjadriť nesúhlas či ľútosť. A to sa týka všetkých bez rozdielu vyznania.
none
90

20. 03.05.2013, 10:17

..no napríklad podľa Ley sú len dobrí a zlí...dokonca s presným vymedzením, že kto..

05.05.2013, 20:16
Repress ja z anti-ateistického princípu musím deliť ateistov - na zlých a ešte horších. Ber to tak, že to isté robia aj ateisti, lenže tí všetkých veriacich alebo minimálne 99% veriacich majú rovno za tých najhorších.
none
21

19. 03.05.2013, 10:14

Lea tu mala pár komentárov, s ktorými nesúhlasím.
A má tu pár komentárov, ktorým nahlas tlieskam.
Ako všetci.
položením otázky spôsobom, ako si ju položila Ty, ma tlačíš do čiernobieleho hodnotenia. Ale to je zavádzajúce.
Je niekto dobrý a niekto len zlý?

03.05.2013, 10:21
Nie, teraz si to nedobre napísal.... Ja mám Leu rada, je to bystré dievča, a vôbec so o nej nemyslím, že je zlá. Veľa raz som bola svedkom, ako účinne pomohla ľuďom, ktorí pomoc potrebovali.
Ja sa však pýtam na jej konkrétne správanie sa, jej boj proti... nie len ateizmu, lebo predmet jej boja sa mení, ale to, že zámerne skresluje pravdu, ba dokonca ju otočí tak, že už nie je klamstvom, a pre túto nepravdu potom hrubo osočuje ľudí, ktorí s ňou nesúhlasia... okrem nej samej to asi neslúži nikomu...
none
23

21. Nadja 03.05.2013, 10:21

Nie, teraz si to nedobre napísal.... Ja mám Leu rada, je to bystré dievča, a vôbec so o nej nemyslím, že je zlá. Veľa raz som bola svedkom, ako účinne pomohla ľuďom, ktorí pomoc potrebovali.
Ja sa však pýtam na jej konkrétne správanie sa, jej boj proti... nie len ateizmu, lebo predmet jej boja sa mení, ale to, že zámerne skresluje pravdu, ba dokonca ju otočí tak, že už nie je klamstvom, a pre túto nepravdu potom hrubo osočuje ľudí, ktorí s ňou nesúhlasia... okrem nej samej to asi neslúži ni...

03.05.2013, 10:34
Musíš byť konkrétna.
Inak viem, že napríklad sympatizuje s Oľgou Pietruchovou v jej snažení za práva žien a proti násiliu páchanému na ženách. Pietruchová je ateistka.
Asi to nebude až také čiernobiele.
Ak sa vrátiš na jej prvý komentár tejto diskusie, uznáš, že jej dožadovanie sa priznania viny na utrpení spôsobenom ateistickými ideológiami má racionálny základ.
none
24

23. 03.05.2013, 10:34

Musíš byť konkrétna.
Inak viem, že napríklad sympatizuje s Oľgou Pietruchovou v jej snažení za práva žien a proti násiliu páchanému na ženách. Pietruchová je ateistka.
Asi to nebude až také čiernobiele.
Ak sa vrátiš na jej prvý komentár tejto diskusie, uznáš, že jej dožadovanie sa priznania viny na utrpení spôsobenom ateistickými ideológiami má racionálny základ.

03.05.2013, 10:47
Ba otázku si neodpovedal, ale súhlasím s tým, že definície sú limitované nedokonalosťou reči 🙂
Opakujem, ateizmus nie je ideológia, ale idea. Napríklad buddhizmus je ateistické náboženstvo, buddhizmus už je ideológia. Môžeš o ňom povedať, že je zločinný? Ak nie, tak musíš konkretizovať ty, a nie ja 🙂)) už chápeš ten rozdiel?
none
25

24. Nadja 03.05.2013, 10:47

Ba otázku si neodpovedal, ale súhlasím s tým, že definície sú limitované nedokonalosťou reči 🙂
Opakujem, ateizmus nie je ideológia, ale idea. Napríklad buddhizmus je ateistické náboženstvo, buddhizmus už je ideológia. Môžeš o ňom povedať, že je zločinný? Ak nie, tak musíš konkretizovať ty, a nie ja 🙂)) už chápeš ten rozdiel?

03.05.2013, 10:51
Ateizmus je aj idea (=ontologický postoj) a je tiež ideológiou - ateizmus(=ako skrátené pomenovanie filozofického ateizmu).
Treba to rozlišovať v kontexte článku. Osobne dávam prednosť pracnejšiemu opisnému vyjadreniu filozofický ateizmus, no akceptujem aj označenie ateizmus v hovorovej reči
none
26

25. 03.05.2013, 10:51

Ateizmus je aj idea (=ontologický postoj) a je tiež ideológiou - ateizmus(=ako skrátené pomenovanie filozofického ateizmu).
Treba to rozlišovať v kontexte článku. Osobne dávam prednosť pracnejšiemu opisnému vyjadreniu filozofický ateizmus, no akceptujem aj označenie ateizmus v hovorovej reči

03.05.2013, 11:02
Neexistuje nič, čo by mali VŠETCI ATEISTI spoločné okrem toho, že neveria v Boha. To je ateizmus, nič viac. Existuje veľa ideológií, ktoré prijali aj myšlienku ateizmu, ale netvorí ich základ... tak, ako viera v Boha nie je zločinom, ako to Lea naznačuje pri ateizme. (BTW nabzlo to zasa naznačuje pri viere v Boha, a tiež je to nezmysel.)
Neviem to lepšie už vysvetliť. The end 🙂
none
28

25. 03.05.2013, 10:51

Ateizmus je aj idea (=ontologický postoj) a je tiež ideológiou - ateizmus(=ako skrátené pomenovanie filozofického ateizmu).
Treba to rozlišovať v kontexte článku. Osobne dávam prednosť pracnejšiemu opisnému vyjadreniu filozofický ateizmus, no akceptujem aj označenie ateizmus v hovorovej reči

03.05.2013, 13:10
Ateizmus ja absencia istého druhu viery. Netreba naň teda žiadnu myšlienku...
none
49

21. Nadja 03.05.2013, 10:21

Nie, teraz si to nedobre napísal.... Ja mám Leu rada, je to bystré dievča, a vôbec so o nej nemyslím, že je zlá. Veľa raz som bola svedkom, ako účinne pomohla ľuďom, ktorí pomoc potrebovali.
Ja sa však pýtam na jej konkrétne správanie sa, jej boj proti... nie len ateizmu, lebo predmet jej boja sa mení, ale to, že zámerne skresluje pravdu, ba dokonca ju otočí tak, že už nie je klamstvom, a pre túto nepravdu potom hrubo osočuje ľudí, ktorí s ňou nesúhlasia... okrem nej samej to asi neslúži ni...

04.05.2013, 11:38
Nadja rada citam o tom, ked mi ludia napisu, ze ma maju radi a vidia na mne aj to pozitivne. Dakujem. Potrebujem boj za dobru vec, lebo som taka, pomahatm tym ludom aj sebe. Pravda ako taka neexistuje. Neviem byt ina, berte ma taku aka som, len ked uz je nieco privela vtedy zakrocte, ale ja za to nemozem.
none
50

49. 04.05.2013, 11:38

Nadja rada citam o tom, ked mi ludia napisu, ze ma maju radi a vidia na mne aj to pozitivne. Dakujem. Potrebujem boj za dobru vec, lebo som taka, pomahatm tym ludom aj sebe. Pravda ako taka neexistuje. Neviem byt ina, berte ma taku aka som, len ked uz je nieco privela vtedy zakrocte, ale ja za to nemozem.

04.05.2013, 11:43
Lea, ty si podarená :-) Ja nechápem, ako môžeš niekoho vytáčať, fakt nie.
none
51

50. 04.05.2013, 11:43

Lea, ty si podarená :-) Ja nechápem, ako môžeš niekoho vytáčať, fakt nie.

04.05.2013, 11:44
Zoe no ved. Ale vies, zrejme ich pokrytectvo, lebo ine hovoria a ine myslia ci v dufaju a zakazdym to otvaram, tak su nervozni.
none
52

51. 04.05.2013, 11:44

Zoe no ved. Ale vies, zrejme ich pokrytectvo, lebo ine hovoria a ine myslia ci v dufaju a zakazdym to otvaram, tak su nervozni.

04.05.2013, 11:48
Alebo proste nevidia, že extrémizuješ zámerne, aby si provokovala :-)
Ak nejde o život, nejde o nič .... :-) maj fajn víkend.
none
53

52. 04.05.2013, 11:48

Alebo proste nevidia, že extrémizuješ zámerne, aby si provokovala :-)
Ak nejde o život, nejde o nič .... :-) maj fajn víkend.

04.05.2013, 11:49
Ty aj viaceri to uz pochopili davno. Presne. Agent provokater je moje meno a platia ma dobre haha. Suhlas. Aj Tebe peknu sobotu.
none
57

52. 04.05.2013, 11:48

Alebo proste nevidia, že extrémizuješ zámerne, aby si provokovala :-)
Ak nejde o život, nejde o nič .... :-) maj fajn víkend.

04.05.2013, 12:25
Katolík "integrista! chce vraždiť, takže ide o život...
none
55

50. 04.05.2013, 11:43

Lea, ty si podarená :-) Ja nechápem, ako môžeš niekoho vytáčať, fakt nie.

04.05.2013, 12:16
Pozri sa na "integristu". To je jasné kresťanské zlo. Obhajuje fašizmus napr. Proti takýmto tu vystupujem.
Ale Lea ho bude obhajovať, preto, že je kresťan...
none
91

55. ruwolf 04.05.2013, 12:16

Pozri sa na "integristu". To je jasné kresťanské zlo. Obhajuje fašizmus napr. Proti takýmto tu vystupujem.
Ale Lea ho bude obhajovať, preto, že je kresťan...

05.05.2013, 20:21
Ďalšia lož od Teba ruwolf. Ja nikde nick integristu neobhajujem. Naopak si myslím, že je to ateista prezlečený za veriaceho, a preto toľko extrémizmu. Opakujem ruwolf ja ako anti-ateistka sa po prve nemôžem nikdy mýliť (obdoba tvojho nezmyselného vysvetlenia, že skeptik nikdy nemôže byť fundamentalista) a za ďalšie nie je mojou úlohou obhajovať veriacich alebo hocikoho, úlohou je kritizovat a poukazovať na chyby ateistickej ideológie a konkrétnych zločinov ateistov. Okrem iného sa zbytočne už snažíš, ja som sa virtuálne vydala za Alfonza-ateistu, a preto minimálne dočasne nechcem ateistickú špinu riešiť.
none
106

91. 05.05.2013, 20:21

Ďalšia lož od Teba ruwolf. Ja nikde nick integristu neobhajujem. Naopak si myslím, že je to ateista prezlečený za veriaceho, a preto toľko extrémizmu. Opakujem ruwolf ja ako anti-ateistka sa po prve nemôžem nikdy mýliť (obdoba tvojho nezmyselného vysvetlenia, že skeptik nikdy nemôže byť fundamentalista) a za ďalšie nie je mojou úlohou obhajovať veriacich alebo hocikoho, úlohou je kritizovat a poukazovať na chyby ateistickej ideológie a konkrétnych zločinov ateistov. Okrem iného sa zbytočne už sn...

06.05.2013, 12:06
Popieranie je najdebilnejší a najhorší obranný psychologický mechanizmus...

(Ďalej, to, že niečomu nerozumieš, neznamená, že je to nezmysel...)
none
108

106. ruwolf 06.05.2013, 12:06

Popieranie je najdebilnejší a najhorší obranný psychologický mechanizmus...

(Ďalej, to, že niečomu nerozumieš, neznamená, že je to nezmysel...)

06.05.2013, 12:13
suhlasim a preto som proti ateizmu a ateistom, toto popieranie aj zjavnych a dokazanych veci robis Ty cele mesiace a roky - a vsetci ateisti
none
116

108. 06.05.2013, 12:13

suhlasim a preto som proti ateizmu a ateistom, toto popieranie aj zjavnych a dokazanych veci robis Ty cele mesiace a roky - a vsetci ateisti

06.05.2013, 13:12
Zrkadlenie nie je o nič lepšie...
none
48

19. 03.05.2013, 10:14

Lea tu mala pár komentárov, s ktorými nesúhlasím.
A má tu pár komentárov, ktorým nahlas tlieskam.
Ako všetci.
položením otázky spôsobom, ako si ju položila Ty, ma tlačíš do čiernobieleho hodnotenia. Ale to je zavádzajúce.
Je niekto dobrý a niekto len zlý?

04.05.2013, 11:36
Staci mi, ze sa ludom pacia moje unikatne prispevky a cloveku vyvolaju nadsenie alebo zalomcuju.
none
54

48. 04.05.2013, 11:36

Staci mi, ze sa ludom pacia moje unikatne prispevky a cloveku vyvolaju nadsenie alebo zalomcuju.

04.05.2013, 11:52
alebo ta beru s rezervou ;-)
none
89

18. Nadja 03.05.2013, 10:06

Oponentík, ty Leino správanie sa schvaluješ? Zdá sa ti správne a etické?

05.05.2013, 20:13
Nadja pre anti-ateistov neplatia žiadne pravidlá, normy, etika - to všetko nechávam na veriacich, nech sa s tým trápia a nech budú dobrí. Ja som ako ateisti a ešte horšia.
none
27

9. 03.05.2013, 09:19

Citujem z portálu humanisti.sk:
Pokiaľ sa z nejakého dôvodu zaujímate o ateizmus, určite chcete vedieť, ako ... Toto fórum je súčasťou stránky Polemika o viere, vede a ideológii Bez boha ...
Vieš čo sa mi na Tebe páči najviac? Že Ti tvoje argumenty dokážem poľahky vytrhnúť z ruky a zapichnúť rovno do zadku

03.05.2013, 13:07
Citát nie je dôkaz - nauč sa to konečne...
none
29

9. 03.05.2013, 09:19

Citujem z portálu humanisti.sk:
Pokiaľ sa z nejakého dôvodu zaujímate o ateizmus, určite chcete vedieť, ako ... Toto fórum je súčasťou stránky Polemika o viere, vede a ideológii Bez boha ...
Vieš čo sa mi na Tebe páči najviac? Že Ti tvoje argumenty dokážem poľahky vytrhnúť z ruky a zapichnúť rovno do zadku

03.05.2013, 13:16
Z toho citátu si chcel čo odvodiť?
none
30

9. 03.05.2013, 09:19

Citujem z portálu humanisti.sk:
Pokiaľ sa z nejakého dôvodu zaujímate o ateizmus, určite chcete vedieť, ako ... Toto fórum je súčasťou stránky Polemika o viere, vede a ideológii Bez boha ...
Vieš čo sa mi na Tebe páči najviac? Že Ti tvoje argumenty dokážem poľahky vytrhnúť z ruky a zapichnúť rovno do zadku

03.05.2013, 13:41
Vieš, čo sa mi na Tebe najviac nepáči?
Že neustále klameš, každé Tvoje klamstvo je vyvrátené a Teba to ani netrkne... Klameš stále rovnako ďalej... A ešte sa tým chváliš, aký si vychcálek...
none
11

1. 02.05.2013, 21:22

Pokiaľ ateisti budú brať kritiku a poukázovanie na reálne chyb, zločiny ateistickej ideológie a konkrétnych ateistov ako na niečo na čo sa nesmie siahať a poukazovať, teda majú potrebu svoju ateisticku dogmu a fundamentalizmus a ateistické zločiny brániť, dovtedy nebude s nimi rozumná reč. Veď oni odmietajú priznať chyby a zločiny ateistickej ideológie, len aby im človek na ich presvedčenie a srdcovku nesiahol. Tak to nefunguje. Tak ako si veriaci dokážu priznať aj chyby a zločiny cirkvi, jedno...

03.05.2013, 09:28
...toto už snáď ani pravda nie je....žasnem, ako viac a viac vpadáš do sietí fanatizmu...
👍: vladobronx
none
13

11. 03.05.2013, 09:28

...toto už snáď ani pravda nie je....žasnem, ako viac a viac vpadáš do sietí fanatizmu...

03.05.2013, 09:30
....tou poslednou vetou si to zaklincovala....ešte, že si tam nezabudla do zátvorky dať ateistov, lebo to sadlo ako riť na šerbel pre veriacich fanatikov!!!!
👍: vladobronx
none
35

1. 02.05.2013, 21:22

Pokiaľ ateisti budú brať kritiku a poukázovanie na reálne chyb, zločiny ateistickej ideológie a konkrétnych ateistov ako na niečo na čo sa nesmie siahať a poukazovať, teda majú potrebu svoju ateisticku dogmu a fundamentalizmus a ateistické zločiny brániť, dovtedy nebude s nimi rozumná reč. Veď oni odmietajú priznať chyby a zločiny ateistickej ideológie, len aby im človek na ich presvedčenie a srdcovku nesiahol. Tak to nefunguje. Tak ako si veriaci dokážu priznať aj chyby a zločiny cirkvi, jedno...

03.05.2013, 16:37
Ak hodnoverne dokážu veriaci že majú pravdu tak ateizmus skončil ...
Zatiaľ sa deje opak - náboženstvu a jeho vykladačom sa zužujú mantinely pôsobnosti
a preto potrebujú čoraz absurdnejšie metódy na udržanie svojej moci.
"zločiny ateistickej ideológie a konkrétnych ateistov" to je čo ?
Zločiny páchajú zločinci bez ohľadu na svetonázor - a veriaci majú na zločinnosť
o jeden dôvod viac - svoju vieru - a páchali zlo v mene svojej viery ešte skôr
ako niekto vymyslel slovo ateista.
Ja preto že nie som veriaci si mám priznať chyby a zločiny ateizmu???
Čo ti webe? Nemám sa náhodou kajať aj preto že malú rybku zožerie väčšia...?
none
137

1. 02.05.2013, 21:22

Pokiaľ ateisti budú brať kritiku a poukázovanie na reálne chyb, zločiny ateistickej ideológie a konkrétnych ateistov ako na niečo na čo sa nesmie siahať a poukazovať, teda majú potrebu svoju ateisticku dogmu a fundamentalizmus a ateistické zločiny brániť, dovtedy nebude s nimi rozumná reč. Veď oni odmietajú priznať chyby a zločiny ateistickej ideológie, len aby im človek na ich presvedčenie a srdcovku nesiahol. Tak to nefunguje. Tak ako si veriaci dokážu priznať aj chyby a zločiny cirkvi, jedno...

07.05.2013, 07:27
Lea Pragmatická - ateizmus nie je ideolóbia a ateizmus nie je vlastný len tým čo páchajú zločiny. Celosvetovo páchajú zločiny prevažne veriaci - daj si tú námahu a nepresadzuj to čo by sa ti páčilo. Lea ty si jednoducho postavíš svoje axiómy a ko guľometné hniezdo a "páliš" bez ohľadu na fakty a argumenty. Ak sa ti pravda nehodí , jednoducho ju ignoruješ. Tak konáš aj v reálnom živote?
none
2
02.05.2013, 21:24
dobrú noc už druhykrát a rozmýšľajte
none
4

2. 02.05.2013, 21:24

dobrú noc už druhykrát a rozmýšľajte

02.05.2013, 21:39
druhykrát dobrú a malá otázka - pred spaním krížik len cmuľáš alebo ... ???
none
5
02.05.2013, 21:44
mali by sa omluviť ?..a za čo ?
none
6

5. 02.05.2013, 21:44

mali by sa omluviť ?..a za čo ?

02.05.2013, 22:38
6
"omluviť". To je teda slovenčina :-(
Šup s tebou do základnej školy.
none
7

6. 02.05.2013, 22:38

6
"omluviť". To je teda slovenčina :-(
Šup s tebou do základnej školy.

02.05.2013, 22:48
Ty musis mat 5 rokov pedagogicku,len sa nevyhovaraj a robis v Krasnej Horke ;-)
none
56
04.05.2013, 12:24
Lea Pragmatická; lahoda; TvojOponent; ... mohli by ste mi napísať, čo to tá ateistická ideológia je? Respektíve, ak ateizmus nie je nič viac, než jedna veta "bohov niet" a keďže sa k nemu nemožno hlásiť, alebo hľadať korene, lebo si "ateisti“ nezadefinovali, čo to ateizmus je, potom ako môžu byť - ateistická dogma, fundamentalizmus a ateistické zločiny ... ?
none
59

56. J.Tull 04.05.2013, 12:24

Lea Pragmatická; lahoda; TvojOponent; ... mohli by ste mi napísať, čo to tá ateistická ideológia je? Respektíve, ak ateizmus nie je nič viac, než jedna veta "bohov niet" a keďže sa k nemu nemožno hlásiť, alebo hľadať korene, lebo si "ateisti“ nezadefinovali, čo to ateizmus je, potom ako môžu byť - ateistická dogma, fundamentalizmus a ateistické zločiny ... ?

04.05.2013, 12:39
existuje realne militantny ateizmus alebo inymy slovami fundamentalisticky ateizmus:
Militatný ateista má v sebe extrémnu dávku nepriateľstva voči teizmu (náboženstvu) a zároveň je ňom obsiahnutá aj veľkú túžba (snaha) potláčať náboženstvá násilím.
atheism.about.com

Viac na: odkaz
none
58
04.05.2013, 12:37
Tull tu je to:
Ateisticka agenda – jej pravdivy popis a ciele
Adolf Hitler zamestnaval mnoho ateistov. Podporoval taktiky, ktore si za svoj vzor zobrali moderni zapadni ateisti - teda aj vy drahi DF ateisti. Joseph Stalin nanutil ateizmus v Sovietskom zvaze cez vzdelavaci system – teda cez skoly – chcel naockat uz deti a studentov. Dobre to mal premyslene. Ateisticka agenda je velmi rozsiahlou ideologiou a programom pre vsetky odnoze ateistov.

Ciele ateizmu:
1. Zaviest vedu do osnov a odstranit vyuku nabozenstva na skole. (Hitler ukazal ateistom "dobry" vzor ako presadzovat svoju netoleranciu a nenavist voci vsetkym veriacm rozneho nabozenstva )
2. Zakazat osobne nabozenstvo v skole, pod plastikom – „oddelenia cirkvi od statu“. (nech zakazuju sebe osobne ateisticke presvedcenie a nie druhym veriacim verit v Boha)
3. Zavlieka a nasilne ockuje ateisticku a evolucnu ideologiu ako jedinu spravnu cestu (cize totalitarizmus) do vzdelavacieho systemu aj sirokej verejnosti (nech si maju ateisti svoj nazor, ale nemaju pravo nutit vsetkych ludi, aby prijali ich osobne presvedcenie – ateizmus je sukromna vec jedinca a nemal by sa prezentovat na verejnosti a este nasilne zavlacat do skol a statu)
4. Zamerne maria a nicia krestanstvo a ine organizovane nabozenstva cez rozsiahle sirenie dezinformacii a lzi (toto ozaj vy ateisti aj tu na DF robite a este ste na seba hrdi, nuz co podporovat Hitlerovu cestu je vam asi blizke, nuz mate pravdu, ste „vedci“ a „rozumni“ a hlavne „tolerantni inych ludi ineho svetonazoru ci ideologie“ – vela uspechov

Ten 4. bod sa tyka vas vsetkych ateistov na DF – uvedomte si to.

conservapedia.com

Viac na: odkaz
none
60

58. 04.05.2013, 12:37

Tull tu je to:
Ateisticka agenda – jej pravdivy popis a ciele
Adolf Hitler zamestnaval mnoho ateistov. Podporoval taktiky, ktore si za svoj vzor zobrali moderni zapadni ateisti - teda aj vy drahi DF ateisti. Joseph Stalin nanutil ateizmus v Sovietskom zvaze cez vzdelavaci system – teda cez skoly – chcel naockat uz deti a studentov. Dobre to mal premyslene. Ateisticka agenda je velmi rozsiahlou ideologiou a programom pre vsetky odnoze ateistov.

Ciele ateizmu:
1. Zaviest vedu ...

04.05.2013, 12:41
Už som Ti písal, že lži od amerických kresťanských konzervatistov sa unúvať kopírovať nemusíš.

(Toto som sem nedávno dával.)
Hlavný spolupracovníci Hitlera a strojcovia holokaustu :
Heinrich Himmler, narodil sa v rodine zbožného prísneho rímsko-katolíckeho učiteľa..
Reinhard Heydrich, narodil sa v rodine rímsko-katolíkov.
Adolf Eichmann, narodil sa v rodine luteránov.
Joseph Goebbels, narodil sa v rodine katolíkov.
Rudolf Höss (Hoess), narodil sa v prísne katolíckej rodine.
Martin Bormann, narodil sa v luteránskej rodine.
Hermann Göring (Goering), luterán...
none
62

60. ruwolf 04.05.2013, 12:41

Už som Ti písal, že lži od amerických kresťanských konzervatistov sa unúvať kopírovať nemusíš.

(Toto som sem nedávno dával.)
Hlavný spolupracovníci Hitlera a strojcovia holokaustu :
Heinrich Himmler, narodil sa v rodine zbožného prísneho rímsko-katolíckeho učiteľa..
Reinhard Heydrich, narodil sa v rodine rímsko-katolíkov.
Adolf Eichmann, narodil sa v rodine luteránov.
Joseph Goebbels, narodil sa v rodine katolíkov.
Rudolf Höss (Hoess), narodil sa v prísne katolíc...

04.05.2013, 12:44
Narodit sa do istych podmienok, o ktorych clovek nerozhoduje, lebo je dieta je jedna vec. Druha vec je ako sa v zivote ako dospievajuci a dospely rozhodne. Vsetci do jedneho nenavideli velkou nenavistou nabozenstva, Boha aj veriacich.
none
64

62. 04.05.2013, 12:44

Narodit sa do istych podmienok, o ktorych clovek nerozhoduje, lebo je dieta je jedna vec. Druha vec je ako sa v zivote ako dospievajuci a dospely rozhodne. Vsetci do jedneho nenavideli velkou nenavistou nabozenstva, Boha aj veriacich.

04.05.2013, 12:49
Áno, samozrejme:
odkaz Hitler's Christianity
( odkaz Nazi photos )
none
61
04.05.2013, 12:43
definicia ateizmus:
Ateismus (z řeckého ?, a záporná předpona + ????, theos „bůh“), doslova život „bez Boha či bohů“, se obvykle chápe v širokém smyslu jako prostá absence víry v Boha či duchovní bytosti vůbec.[1] Může však znamenat také výslovné popření Boha nebo odmítání náboženství, a to buď tolerantní, anebo bojovné.

zdroj odkaz

PS: Vsimni si,ze pre ateistov na DF plati prave posledna veta v definicii.
none
63
04.05.2013, 12:47
Dajte mi na DF s ateizmom a ateistami pokoj, lebo by som len zakazdym poukazala na ich klamstva a zlociny. Ale vcera ma repress a vladobronx vydali a vystrojili svadbu s ateistom Alfonzom, chcem byt zmierlivejsia. Caute.
👍: vladobronx
none
65

63. 04.05.2013, 12:47

Dajte mi na DF s ateizmom a ateistami pokoj, lebo by som len zakazdym poukazala na ich klamstva a zlociny. Ale vcera ma repress a vladobronx vydali a vystrojili svadbu s ateistom Alfonzom, chcem byt zmierlivejsia. Caute.

04.05.2013, 13:01
..drahá Lea, idem si poplakať ........
👍: vladobronx
none
68

65. 04.05.2013, 13:01

..drahá Lea, idem si poplakať ........

04.05.2013, 13:10
draha repress, cim som Ta rozplakala?
👍: vladobronx
none
71

68. 04.05.2013, 13:10

draha repress, cim som Ta rozplakala?

04.05.2013, 13:12
Ta furtom rumazga,vcera jej vyypadol pes z balkona a zistila az ked zazvonil pri vchodovych dverach
none
72

71. vladobronx 04.05.2013, 13:12

Ta furtom rumazga,vcera jej vyypadol pes z balkona a zistila az ked zazvonil pri vchodovych dverach

04.05.2013, 13:13
jaj Vlado, skoro mi zabehlo, Ty si brutalny, normalne cierny humor
👍: vladobronx
none
77

72. 04.05.2013, 13:13

jaj Vlado, skoro mi zabehlo, Ty si brutalny, normalne cierny humor

04.05.2013, 13:17
Chudak pes,teraz musi za trest sediet v kresle a citat nahlas svate pismo pre sudruzku Repress a ona pozera hokej USA a Rakusko.
none
85

77. vladobronx 04.05.2013, 13:17

Chudak pes,teraz musi za trest sediet v kresle a citat nahlas svate pismo pre sudruzku Repress a ona pozera hokej USA a Rakusko.

04.05.2013, 13:25
...a samozrejme držím našim...či Vašim?...
none
67

63. 04.05.2013, 12:47

Dajte mi na DF s ateizmom a ateistami pokoj, lebo by som len zakazdym poukazala na ich klamstva a zlociny. Ale vcera ma repress a vladobronx vydali a vystrojili svadbu s ateistom Alfonzom, chcem byt zmierlivejsia. Caute.

04.05.2013, 13:07
V tomto momente vyhravas letenku na MS v hokeji ;-)
none
69

67. vladobronx 04.05.2013, 13:07

V tomto momente vyhravas letenku na MS v hokeji ;-)

04.05.2013, 13:10
az tak velmi si to zasluzim?
👍: vladobronx
none
73

69. 04.05.2013, 13:10

az tak velmi si to zasluzim?

04.05.2013, 13:14
Ale ked Ta nahodou postavia do zostavy,tak nesmies pouzit miesto hokejky kriz ;-)
none
75

73. vladobronx 04.05.2013, 13:14

Ale ked Ta nahodou postavia do zostavy,tak nesmies pouzit miesto hokejky kriz ;-)

04.05.2013, 13:15
hokej som ako dieta hravala s chlapcami, aj futbal - rozbijem ich na mraky
👍: vladobronx
none
80

75. 04.05.2013, 13:15

hokej som ako dieta hravala s chlapcami, aj futbal - rozbijem ich na mraky

04.05.2013, 13:19
..tak to si vyrastala isto na našej ulici....idem hrať s Tebou...
👍: vladobronx
none
83

80. 04.05.2013, 13:19

..tak to si vyrastala isto na našej ulici....idem hrať s Tebou...

04.05.2013, 13:20
Tebe je sudeny fotbal a mozes chytat dve lopty naraz do podprsenky 🙂))))))))))))))))))))))))
none
86

83. vladobronx 04.05.2013, 13:20

Tebe je sudeny fotbal a mozes chytat dve lopty naraz do podprsenky 🙂))))))))))))))))))))))))

04.05.2013, 13:28
...a Tebe asi tak akurát golf, keď máš jedno vajco?...
none
66
04.05.2013, 13:06
Lea Pragmatická; ... v „60“ som použil názory TvojOpenenta:
13. TvojOponent;
Ateizmus nie je nič viac, než jedna veta "bohov niet". Je to ontologický postoj.
Môže byť umením primárna farba?
Primárna farba i ateizmus sú výrazmi z teorie.
Problematika akolo ateizmu sa točí stále okolo jedného princípu: Tí, čo sa považujú za ateistov, a hrdo sa prehlasujú za stúpencov ateizmu, nevedia, čo to ateizmus je.
Až keď si "ateisti" zadefinujú, čo to ateizmus je, možno sa k ateizmu hlásiť
odkaz
... o ateizme som písal v odkaz , kde som síce zámerne okopčil z katolíckeho skriptu teologickej fakulty, ale v podstate s, tam uvedeným, súhlasím ...
... k tomu ďalšiemu sa nebudem vyjadrovať, tí ktorí majú aspoň štipku zdravého rozumu, vedia čo i len minimum z histórie, pre nich netreba a tí ktorí nemyslia, pre nich je to zbytočné ...
none
70

66. J.Tull 04.05.2013, 13:06

Lea Pragmatická; ... v „60“ som použil názory TvojOpenenta:
13. TvojOponent;
Ateizmus nie je nič viac, než jedna veta "bohov niet". Je to ontologický postoj.
Môže byť umením primárna farba?
Primárna farba i ateizmus sú výrazmi z teorie.
Problematika akolo ateizmu sa točí stále okolo jedného princípu: Tí, čo sa považujú za ateistov, a hrdo sa prehlasujú za stúpencov ateizmu, nevedia, čo to ateizmus je.
Až keď si "ateisti" zadefinujú, čo to ateizmus je, možno sa k ateizmu ...

04.05.2013, 13:12
Dobre, ja mam viac ako stipku rozumu, preto Tvoj nazor, ktory odmieta vidiet mnoho veci, ktore som odkryla - Ti necham.Je to Tvoj nazor.
none
76

70. 04.05.2013, 13:12

Dobre, ja mam viac ako stipku rozumu, preto Tvoj nazor, ktory odmieta vidiet mnoho veci, ktore som odkryla - Ti necham.Je to Tvoj nazor.

04.05.2013, 13:17
...škoda, že nie je tu smajlík - palec hore....ten si tu zaslúžiš...
👍: vladobronx
none
74
04.05.2013, 13:15
musim nateraz koncit, inak uz mate zemiaky posadene a zeleninu posiatu? my ano
👍: vladobronx
none
78

74. 04.05.2013, 13:15

musim nateraz koncit, inak uz mate zemiaky posadene a zeleninu posiatu? my ano

04.05.2013, 13:18
...drahá Lea...mrkva je už na centimeter vonku...redkvičky majú lístky...cibuľka je vonkuuuuu...stačí?
none
81

78. 04.05.2013, 13:18

...drahá Lea...mrkva je už na centimeter vonku...redkvičky majú lístky...cibuľka je vonkuuuuu...stačí?

04.05.2013, 13:19
To mas kde nasadene za zakristijou? 🙂)))))))))))))))))))))
none
84

81. vladobronx 04.05.2013, 13:19

To mas kde nasadene za zakristijou? 🙂)))))))))))))))))))))

04.05.2013, 13:21
....pssst...veď to vidím pri venčení Maťka, čo majú v záhradkách :-)))))))))
none
93

78. 04.05.2013, 13:18

...drahá Lea...mrkva je už na centimeter vonku...redkvičky majú lístky...cibuľka je vonkuuuuu...stačí?

05.05.2013, 20:27
Dráha repress stačí, tak to má byť. Buď ste skoro sadili, siali do zeme, ale to máte v skleníku či fóliovníku. Každopádne je to dobre.
none
79

74. 04.05.2013, 13:15

musim nateraz koncit, inak uz mate zemiaky posadene a zeleninu posiatu? my ano

04.05.2013, 13:18
Ja som sa dobre modlil,uhorky su nadherne a o paradajkach radsej pomlcim,nadhera.
none
82

79. vladobronx 04.05.2013, 13:18

Ja som sa dobre modlil,uhorky su nadherne a o paradajkach radsej pomlcim,nadhera.

04.05.2013, 13:20
....Ty sa tu s tým floridským slnkom nepleť....však máš paradajky a uhorky trikrát do roka v záhradke....
none
88
04.05.2013, 18:34
Lea Pragmatická; k "74" ... dobre teda, budem reagovať. Uznávam, že nevidím mnoho vecí, neodmieta ich však môj názor. Možno ho „odmieta“, ak to tak možno povedať, môj rozum svojou nedokonalosťou ... Nevidím tie veci, ktoré si odkryla. Navrhujem ich odkrývať po jednom. Vrátim sa na začiatok témy. Pre začiatok snáď stačia dve:
1. Ktoré sú to tie zločiny ateistickej ideológie?
2. Kde, kedy a ktorí veriaci priznali aj chyby a zločiny cirkvi, jednotlivých veriacich?
👍: mamaleone
none
94
05.05.2013, 20:33
Tull, dobre aj budem na Teba reagovat. Nie Ty mne robíš láskavosť, ale ja Tebe, tak sa netvár. Po ďalšie koľkokrát tu človek musí dať odkazy na webové stránky a dookola opakovať? Dnes to dám a zajtra sa budeš pýtať prekvapený, že o tom nič nevieš. Taktika nevidím nepočujem, zabudol som. Pozri si napr. webovú stránku TvojOponent - link: odkaz, ďalej témy, ktoré založili nicky lahoda, integrista a iní veriaci, kde poukazujú na zločiny ateizmu.

PS: Druhá otázka, všímaj si reakcie hoci aj veriacich ľudí tu na DF, keď sa píše o zločinoch cikrvi, každý veriaci sa k tomu riadne postaví a označí za nesprávne, pretože robiť zle alebo zločiny sa prieči každému veriacemu.
none
95

94. 05.05.2013, 20:33

Tull, dobre aj budem na Teba reagovat. Nie Ty mne robíš láskavosť, ale ja Tebe, tak sa netvár. Po ďalšie koľkokrát tu človek musí dať odkazy na webové stránky a dookola opakovať? Dnes to dám a zajtra sa budeš pýtať prekvapený, že o tom nič nevieš. Taktika nevidím nepočujem, zabudol som. Pozri si napr. webovú stránku TvojOponent - link: https://sites.google.com/site/tvojoponent/ateizmus/kategoria-ateizmu/zlociny-ateizmu, ďalej témy, ktoré založili nicky lahoda, integrista a iní veriaci, kde pouk...

06.05.2013, 10:21
Lea Pragmatická; ... vetou
„tí ktorí majú aspoň štipku zdravého rozumu, vedia čo i len minimum z histórie, pre nich netreba a tí ktorí nemyslia, pre nich je to zbytočné ...“
som mal namysli tých, ktorý označujú Hitlera za ateistu, zločiny fašistov za zločiny ateizmu
TvojOponent, pokiaľ viem, ich takto označoval. To asi preto, že mali na opasku známe heslo ateistov odkaz pod ktorým vraždili predovšetkým komunistov, Židov /tých aj pre majetok .../, cigáňov, ostatné národy ...
Pokiaľ niekto trvá na tom, že Hitler, nacisti boli ateistami, potom v tomto prípade, nemyslí a s tým kto nemyslí, je diskusia o týchto veciach, minimálne zložitá ...
... ja som nemal na mysli odkaz na nejaké stránky /hlavne odkazy na „nemysliacich“ .../, ale Tvoj názor. Ak však i Ty veríš tomu, že zločiny fašistov sú zločinmi ateistov, diskusia nemá zmysel ...
none
96
06.05.2013, 10:38
Tull pokial niekto odmieta vidiet zlociny ateistickeho Hitlera, ktori nenavidiel veriacich a nabozenstva (teda logicky je ateista), tak potom ozaj nema zmysel sa bavit dalej. Ty davas odkaz na ateisticke stranky a kazdy vie, ze su tendencne a nezakladaju sa na pravde. Ale Tvoja vec. Vyhovuje Ti loz.
none
97

96. 06.05.2013, 10:38

Tull pokial niekto odmieta vidiet zlociny ateistickeho Hitlera, ktori nenavidiel veriacich a nabozenstva (teda logicky je ateista), tak potom ozaj nema zmysel sa bavit dalej. Ty davas odkaz na ateisticke stranky a kazdy vie, ze su tendencne a nezakladaju sa na pravde. Ale Tvoja vec. Vyhovuje Ti loz.

06.05.2013, 10:47
S radosťou ti oznamujem, že tvoje zmýšľanie práve dosiahlo stredovekú úroveň.
none
98

97. 06.05.2013, 10:47

S radosťou ti oznamujem, že tvoje zmýšľanie práve dosiahlo stredovekú úroveň.

06.05.2013, 10:59
Dejiny nám ponúkajú veľmi krikľavé príklady dôsledkov ateizmu. Tri najmocnejšie ateistické veľmoci - komunistické Rusko , nacistické Nemecko a komunistická Čína majú na svedomí astronomický počet obetí.

Počet obetí komunistického Ruska sa odhaduje na 20 miliónov. Väčšina z nich zahynula v pracovných táboroch, gulagoch , väzniciach, pri hromadných popravách...

Na prvom mieste však je režim za vlády Mao Ce-Tunga. Jung Chang a Jon Halliday uvádzajú číslo až 70 miliónov ( Zdroj: Mao , příběh, který možná neznáte )

Adolf Hitler sa umiestnil až na treťom mieste - s 10 miliónmi obetí.

Spomeňme však aj ďaľších. Lenin, Chruščov a Brežnev a ich nájomné vraždy. Pol Pot, Enver Hodža, Nicolae Ceausescu , Fidel Castro, Kim Čong-il.

Ak nebudem brať do úvahy tých druholigových ateistov, tak len trojica najznámejších predstaviteľov systémov opierajúcich sa o ateizmus - Hitler, Stalin , Mao - zapríčinili smrť viac ako stomiliónom obyvateľov.
Križiacke výpravy, inkvizícia a čarodejnícke procesy si vyžiadali asi 200 tisíc obetí.

Na základe uvedených faktov teda môžeme urobiť kľúčový záver. Ateizmus je zodpovedný za neporovnateľne väčšie množstvo utrpenia aj v absolútnych číslach.Zapríčinil smrť cca 100 miliónov ľudí za posledných pár desaťročí , a súčasne pripomínam, že som na výpočty použil lne tie tri najvýznamnejšie ateistické štáty, kým dejiny kresťanstva za omnoho dlhší čas nás oboznamujú s "len" asi 200 tisíc obeťami.
Tak kto sú tí zločinnejší? Kresťania alebo ateisti?Odpoveď je prostá.Zločinejší bol ateizmus.
zdroj odkaz
none
100

98. 06.05.2013, 10:59

Dejiny nám ponúkajú veľmi krikľavé príklady dôsledkov ateizmu. Tri najmocnejšie ateistické veľmoci - komunistické Rusko , nacistické Nemecko a komunistická Čína majú na svedomí astronomický počet obetí.

Počet obetí komunistického Ruska sa odhaduje na 20 miliónov. Väčšina z nich zahynula v pracovných táboroch, gulagoch , väzniciach, pri hromadných popravách...

Na prvom mieste však je režim za vlády Mao Ce-Tunga. Jung Chang a Jon Halliday uvádzajú číslo až 70 miliónov ( Zdroj:...

06.05.2013, 11:31
Ty si naozaj tak naivne myslíš, že kresťanstvo je kladivo na zločin ?
none
102

100. 06.05.2013, 11:31

Ty si naozaj tak naivne myslíš, že kresťanstvo je kladivo na zločin ?

06.05.2013, 11:43
Len anti-ateizmus to dokaze. Nezamienaj si to si nabozenstvom alebo veriacimi. Len anti-ateisti!
none
104

102. 06.05.2013, 11:43

Len anti-ateizmus to dokaze. Nezamienaj si to si nabozenstvom alebo veriacimi. Len anti-ateisti!

06.05.2013, 11:54
A kto je anti ateista ?!
none
105

104. 06.05.2013, 11:54

A kto je anti ateista ?!

06.05.2013, 11:56
ja a verim,ze pocet anti-ateistov bude narastat
none
107

105. 06.05.2013, 11:56

ja a verim,ze pocet anti-ateistov bude narastat

06.05.2013, 12:07
Si schyzofrenik ? Pýtal som sa KTO je anti-ateista, nie koľko ich je a ich prognózy do budúcnosti .
none
109

107. 06.05.2013, 12:07

Si schyzofrenik ? Pýtal som sa KTO je anti-ateista, nie koľko ich je a ich prognózy do budúcnosti .

06.05.2013, 12:15
ten kto je proti ateizmu a ked nevies polozit otazku je Tvoja neschopnost rozmaznane
none
110

109. 06.05.2013, 12:15

ten kto je proti ateizmu a ked nevies polozit otazku je Tvoja neschopnost rozmaznane

06.05.2013, 12:20
Tak keď som proti ateizmu tak som predsa veriaci nie ? Alebo existuje aj nejaká stredná cesta o ktorej ja, rozmaznaný bastard neviem ?
none
111

110. 06.05.2013, 12:20

Tak keď som proti ateizmu tak som predsa veriaci nie ? Alebo existuje aj nejaká stredná cesta o ktorej ja, rozmaznaný bastard neviem ?

06.05.2013, 12:23
mozem byt byvaly ateista, veriaci clovek, ale nemusim byt z toho nic - som zaclenena k anti-ateistom
none
112

111. 06.05.2013, 12:23

mozem byt byvaly ateista, veriaci clovek, ale nemusim byt z toho nic - som zaclenena k anti-ateistom

06.05.2013, 12:31
Ale ja som už na začiatku riešil to, či si myslíš že je vierovyznanie alebo aj ateizmus má nejaký vplyv alebo efekt napr. na násilné chovanie človeka , zakorenené napr. zo zážitkov z detstva.

Ide mi len o to, keď je niekto sociopat od narodenia ako napr. Stalin, je uplne jedno či bude veriaci alebo ten tvoj "anti-ateista" .

Inak zaujimalo by ma prečo máš na profile Dawkinsa
none
113

112. 06.05.2013, 12:31

Ale ja som už na začiatku riešil to, či si myslíš že je vierovyznanie alebo aj ateizmus má nejaký vplyv alebo efekt napr. na násilné chovanie človeka , zakorenené napr. zo zážitkov z detstva.

Ide mi len o to, keď je niekto sociopat od narodenia ako napr. Stalin, je uplne jedno či bude veriaci alebo ten tvoj "anti-ateista" .

Inak zaujimalo by ma prečo máš na profile Dawkinsa

06.05.2013, 12:33
Ano nema, je jedno ci sa hlasi k viere alebo ateizmu.Pretoze je Dawkins sialenec a nenavistnik.
none
114

113. 06.05.2013, 12:33

Ano nema, je jedno ci sa hlasi k viere alebo ateizmu.Pretoze je Dawkins sialenec a nenavistnik.

06.05.2013, 12:39
Tak neoznačuj ateistov za pôvod zla . Zlo má pôvod niekde inde .
none
136

113. 06.05.2013, 12:33

Ano nema, je jedno ci sa hlasi k viere alebo ateizmu.Pretoze je Dawkins sialenec a nenavistnik.

07.05.2013, 01:01
Najnenávistnešia ste tu Vy Lea.
none
99

96. 06.05.2013, 10:38

Tull pokial niekto odmieta vidiet zlociny ateistickeho Hitlera, ktori nenavidiel veriacich a nabozenstva (teda logicky je ateista), tak potom ozaj nema zmysel sa bavit dalej. Ty davas odkaz na ateisticke stranky a kazdy vie, ze su tendencne a nezakladaju sa na pravde. Ale Tvoja vec. Vyhovuje Ti loz.

06.05.2013, 11:02
Lea Pragmatická; ... ešte mi napíš, ktoré sú to tie ateistické stránky, na ktoré som dával odkaz /netvrdím, že tomu tak nebolo ani raz, ale išlo skôr o výnimky, napr. keď som nevedel nájsť niektoré citácie kreacionistov v slovenčine, prípadne v češtine, inde .../ ... ale nemá to význam ... Tvojim argumentom chýba logika, používaš logické klamy a ja tak diskutovať neviem
none
101
06.05.2013, 11:31
Lea Pragmatická... takto vyzerá vyznanie ateistu, prevzaté z ateistickej stránky:
Moje city ako kresťana ma pobádajú vzhliadať na môjho Pána a Spasiteľa ako na bojovníka. Tiahne ma to k mužovi, ktorý raz vo svojej osamelosti, obklopený len hŕstkou nasledovníkov, spoznal tých Židov takých akí boli a povolal mužov na boj proti nim a bol to On, Boh mi je svedkom! bol najväčším nie ako trpiteľ ale ako bojovník.
V bezhraničnej láske ako kresťan a ako človek čítam pasáž, ktorá nám hovorí ako Pán napokon povstal vo Svojej moci a zobral korbáč aby vyhnal z Chrámu plemeno vreteníc a zmijí. Ako ohromný bol jeho boj proti židovskej otrave.
Dnes po dvoch tisíckach rokov s najhlbším pohnutím som spoznal ešte hlbšie než kedykoľvek predtým skutočnosť, že to bola tento dôvod prečo prelial svoju krv na kríži.
Ako kresťan nemám žiadnu povinnosť dovoliť sebe, aby som sa klamal, ale mojou povinnosťou je byť bojovníkom za pravdu a spravodlivosť . . .
A ak existuje niečo, čo môže demonštrovať, že konáme správne, je to tieseň, ktorá dennodenne rastie. Preto ako kresťan mám rovnako povinnosť voči svojmu vlastnému ľudu. A keď pozriem na svojich ľudí vidím neustále pracovať a lopotiť sa a namáhať a na konci týždňa majú za svoje mzdy iba chudobu a mizériu.
Ale keď ráno výjdem von a vidím týchto mužov stáť vo dlhých frontách a pozerám sa do ich skľúčených tvárí potom verím, že by som nebol žiadny kresťan, ale samotný diabol, ak by som kvôli nim necítil žiadnu ľútosť, ak by som sa, ako to urobil náš Pán pred dvomi tisíckami rokov, neobrátil proti tým, ktorými sú dnes títo úbohí ľudia plundrovaní a vykorisťovaní.""
odkaz
none
103

101. J.Tull 06.05.2013, 11:31

Lea Pragmatická... takto vyzerá vyznanie ateistu, prevzaté z ateistickej stránky:
Moje city ako kresťana ma pobádajú vzhliadať na môjho Pána a Spasiteľa ako na bojovníka. Tiahne ma to k mužovi, ktorý raz vo svojej osamelosti, obklopený len hŕstkou nasledovníkov, spoznal tých Židov takých akí boli a povolal mužov na boj proti nim a bol to On, Boh mi je svedkom! bol najväčším nie ako trpiteľ ale ako bojovník.
V bezhraničnej láske ako kresťan a ako človek čítam pasáž, ktorá nám hovorí ako ...

06.05.2013, 11:50
a zase si vyberas co sa Ti hodi, nech sa Ti paci
none
139

103. 06.05.2013, 11:50

a zase si vyberas co sa Ti hodi, nech sa Ti paci

07.05.2013, 07:49
Lea Pragmatická - zase ťa máta ideológia , ale ty myslíš , že je to svetonázor - to je tvoja bieda , že nerozumieš pojmom , ktoré používaš. Kľudne si čítam , čo si tu napotila vo svojej vnútornej nenávistí , ktorá ťa zaslepuje a vidím , že nie si schopná zo svojej fiktívnej a vykonštruovanej pozície ani pochopiť čo ti tu diskutéri hovoria. Ty do každého hneď páliš najväčším kalibrom. Škatulkuješ ľudí len čierno-bielo. Raz som ti už povedal , že si ako Nyxon , ktorý sa vyznačoval mimoriadnou schopnosťou prejavovať nenávisť voči sociálnym myšlienkam.
none
115
06.05.2013, 12:55
Acturus; ... asi máme tu, na df., zopár zakuklencov. Jedni sa tvária ateisticky, ale svojimi argumentmi v skutočnosti nahrávajú teistom, utvrdzujú ich v správnosti ich viery a druhí sú zakuklení ateisti, ktorí sa vydávajú za veriacich a spôsob ich argumentácie nahráva ateistom /sem patrí i Lea Pragmatická .../ Zle je, že nejde o úprimnú diskusiu, ale o presviedčanie, ktoré má ďaleko k zbližovaniu názorov a smeruje skôr k nevraživosti ...
none
117

115. J.Tull 06.05.2013, 12:55

Acturus; ... asi máme tu, na df., zopár zakuklencov. Jedni sa tvária ateisticky, ale svojimi argumentmi v skutočnosti nahrávajú teistom, utvrdzujú ich v správnosti ich viery a druhí sú zakuklení ateisti, ktorí sa vydávajú za veriacich a spôsob ich argumentácie nahráva ateistom /sem patrí i Lea Pragmatická .../ Zle je, že nejde o úprimnú diskusiu, ale o presviedčanie, ktoré má ďaleko k zbližovaniu názorov a smeruje skôr k nevraživosti ...

06.05.2013, 13:58
Prosím ukáž mi cestu zblíženia s Leou.
none
118
06.05.2013, 14:12
Arcturus; ... neviem Ti relevantne odpovedať ... myslím si však, že osobné útoky, nadávky a pod. k "zbližovaniu" nepomôžu, nech už ide o kohokoľvek ...
none
119
06.05.2013, 14:17
Rozumieim, ale ja som túto laťku nenasadil prvý. Nenechám si kydať na hlavu len v ramci nejakej diskusnej moralky , to odomňa nečakaj
none
120
06.05.2013, 14:24
Arcturus; ... nepísal som, že Ty si s tým začal ... je úplne jedno, kto s tým začne ... neodpovedať rovnakou mincou, ešte neznamená nechať si "kydať na hlavu" ...
none
121

120. J.Tull 06.05.2013, 14:24

Arcturus; ... nepísal som, že Ty si s tým začal ... je úplne jedno, kto s tým začne ... neodpovedať rovnakou mincou, ešte neznamená nechať si "kydať na hlavu" ...

06.05.2013, 14:28
Dobre, je to možné...nechal som sa uniesť, som tu prvý deň.
👍: J.Tull
none
122

121. 06.05.2013, 14:28

Dobre, je to možné...nechal som sa uniesť, som tu prvý deň.

06.05.2013, 14:36
Arcturus; ... viac-menej aj preto som reagoval
none
123
06.05.2013, 19:20
Lea Pragmatická; ... písal som, že v Tvojich príspevkoch postrádam logiku ... kritizujem, ak mi niekto niečo vyčíta a nie je konkrétny a teraz som postupoval podobne, hoci to nebýva mojim zvykom. Jednoducho ma zaráža, ak niekto označuje Hitlera a výčiny nacistov za „zločiny ateistickej ideológie“. Označovať Hitlera za kresťana, preto, že vyrastal v kresťanskej rodine, bol pokrstený, bol miništrantom ... sám sa za kresťana vyhlasoval atď. ... na základe toho odsudzovať kresťanstvo ... je nezmysel, ale označiť ho za ateistu, to vyráža dych. Tvrdíš bez akéhokoľvek relevantného dôkazu /len na základe subjektívnych, vrtení, trepaní .../, že Hitler nenávidel veriacich a náboženstvá /zabúdaš na to, že bol fascinovaný napr. indickým, germánskym, „pohanským“ mysticizmom .../, on nenávidel všetko, čo jeho „fantazmagórii“ odporovalo ... okrem toho nejde len o Hitlera, všeobecne fašizmus nebol nikdy ateistický ...
Dobrým príkladom logického klamu / argumentum ad populum/ je:
„Ty davas odkaz na ateisticke stranky a kazdy vie, ze su tendencne a nezakladaju sa na pravde.“- minimálne ateisti o tom nevedia
a z toho, že dávam, „odkaz na ateisticke stranky“ Ti vyšiel irelevatný záver:
„Vyhovuje Ti loz.“ Čo je okrem toho i argument ad hominem
Pýtal som sa Ťa: „Kde, kedy a ktorí veriaci priznali aj chyby a zločiny cirkvi, jednotlivých veriacich?“
Neodpovedala si. Pýtal som sa, lebo neviem o tom, žeby sa niekde niekedy veriaci priznávali k židovským zločinom páchaným na Palestínčanoch, k zločinom moslimov na Židoch, k ich teroristickému zabíjanie civilistov v iných krajinách, k vyvražďovaniu národov, k výčinom kadejakých /i „kresťanských“ .../ „prorokov“, ktorí „donútili“ ľudí k masovým samovraždám ... Samozrejme je nezmyslom žiadať to od veriacich. Takým istým, ako žiadať od ateistov, aby tak robili oni ohľadne Stalina, Pol Pota, Maa ... atď.
👍: havran
none
124
06.05.2013, 19:33
Tull ukaz mi jeden ateisticky prispevok, ktory stoji na logike ci vede? Taky neexistuje. Popieranie a realitvizovanie nie je logicke ani vedecke, len sluzi pre ludi nizkointeligentnych neschopnych samostatne mysliet.

Dokaz, ze Hitler je veriaci rovnako neexistuje.

A zase nechapes. Ked tu pisu ateisti napr. o knazoch, ktori napr. okradli farnost alebo veriaceho, ktory je v kostole zbozny a k rodine a susedom zly clovek - tak aj veriaci ludia aj tu na Df nesuhlasia s takym konanim a uznavaju, ze je v protiklade s krestanstvom. Neviem co na tom nechapes a nevidis take prispevky. Rovnako veriaci uznavaju ako nespravne napr. kriziacke vypravy, ktore viete vzdy vytiahnut a podobne. Co vlastne na tom nechapes?
none
125
06.05.2013, 19:53
Lea si maximálne trapná.......
none
126

125. 06.05.2013, 19:53

Lea si maximálne trapná.......

06.05.2013, 19:58
Moje prispevky maju hlavu a patu. Maju vypovednu hodnotu. Su k veci, su velmi obratne a rozumne napisane. U Tebe nieco take zatial na DF nikto nikdy nespozoroval a neprejavil si sa takto.
none
128

126. 06.05.2013, 19:58

Moje prispevky maju hlavu a patu. Maju vypovednu hodnotu. Su k veci, su velmi obratne a rozumne napisane. U Tebe nieco take zatial na DF nikto nikdy nespozoroval a neprejavil si sa takto.

06.05.2013, 20:09
Nemajú ani hlavu ani pätu, je to proste odpad, nenávisť, nič neriešia, iba provokujú niekoho kto sa nechá vyprovokovať, veľmi veľmi slaboduché........Ty nie si hovorkyňa za DF, takže takéto vyjadrenia si odpusť a svedčia iba o tom čo som už napísal.....
👍: havran
none
131

128. 06.05.2013, 20:09

Nemajú ani hlavu ani pätu, je to proste odpad, nenávisť, nič neriešia, iba provokujú niekoho kto sa nechá vyprovokovať, veľmi veľmi slaboduché........Ty nie si hovorkyňa za DF, takže takéto vyjadrenia si odpusť a svedčia iba o tom čo som už napísal.....

06.05.2013, 20:21
Ty im nerozumies. Nenavist nesirim, na rozdiel od Teba a Tvojich prispevkov a subjektivnych nazorov a osocovani.
none
140

131. 06.05.2013, 20:21

Ty im nerozumies. Nenavist nesirim, na rozdiel od Teba a Tvojich prispevkov a subjektivnych nazorov a osocovani.

07.05.2013, 08:07
Ja by som si tým nebol taký istý -.-
none
127
06.05.2013, 20:03
A idem robit aj nieco uzitocne, stracam tu casto cas, aj ked verim, ze Ti co maju na to rozumove schopnosti pochopia a bude im to na uzitok. Nemozem cakat, aby pochopil ten kto na to nema, a to nechcem urazat alebo sa povysovat. Ja tiez vsetko neviem a nechapem.
none
129
06.05.2013, 20:12
Martin maž....hehehehehe vidím že si zúfalý ale na druhej strane ma teší, že moje príspevky čítaš.....
none
130
06.05.2013, 20:18
Majo si nevychovany, nevazis si zivot, druhych, ani to, ze si tu vlastne u Martina na navsteve a nerespektujes jeho pravidla. A Tvoj obsah prispevkov tiez je malointeligentny a nikdy nie k veci.
none
132

130. 06.05.2013, 20:18

Majo si nevychovany, nevazis si zivot, druhych, ani to, ze si tu vlastne u Martina na navsteve a nerespektujes jeho pravidla. A Tvoj obsah prispevkov tiez je malointeligentny a nikdy nie k veci.

06.05.2013, 20:23
Lea, dobre sa najedz cesnaku, teraz toho mladeho a aspon na chvilu budes spokojna. A nezabudni, ze cenak v Boha neveri. Tak ho z pomstry zjedz.
none
133

132. 06.05.2013, 20:23

Lea, dobre sa najedz cesnaku, teraz toho mladeho a aspon na chvilu budes spokojna. A nezabudni, ze cenak v Boha neveri. Tak ho z pomstry zjedz.

06.05.2013, 20:26
Mame aj pazitku, ale teraz som zo spajzu zjedla polovicu velkej cibule /vo velkosti jablka/ s chlebom a s natierkou z cerstveho syra, pomohlo. Cesnak mam tiez rada, dokazem zjest naraz aj 5 - 6 strucikov, ale zajtra idem do roboty, nechcem velmi smrdiet.
none
134

133. 06.05.2013, 20:26

Mame aj pazitku, ale teraz som zo spajzu zjedla polovicu velkej cibule /vo velkosti jablka/ s chlebom a s natierkou z cerstveho syra, pomohlo. Cesnak mam tiez rada, dokazem zjest naraz aj 5 - 6 strucikov, ale zajtra idem do roboty, nechcem velmi smrdiet.

06.05.2013, 20:36
Hehehe, zalezi ti na tom, co si pomyslia tí hnusní ateisti v robote?
none
135

130. 06.05.2013, 20:18

Majo si nevychovany, nevazis si zivot, druhych, ani to, ze si tu vlastne u Martina na navsteve a nerespektujes jeho pravidla. A Tvoj obsah prispevkov tiez je malointeligentny a nikdy nie k veci.

06.05.2013, 20:40
Si čoraz trapnejšia......
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 479 801 B vygenerované za : 0.123 s unikátne zobrazenia tém : 72 835 unikátne zobrazenia blogov : 1 602 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Ahojte som tu noví a volám sa vlado mam 33 rokov a stala sa mi nečakaná udalosť s ktorou si neviem poradiť a potreboval by som od ľudí súrne potrebujem pomôcť☹️ chcel by som sa opýtať či sa tu nenájde dobrý človek ktorý by mi vedel pomôcť do výplaty...

citát dňa :

Vždy buď k ľudom slušný, keď kráčaš nahor. Mohol by si ich stretnúť pri ceste nadol.