Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Čo stojí na nesprávnom základe padne!

143
reakcií
464
prečítaní
Tému 9. septembra 2019, 19:31 založil savras.

podobné témy:1.
označiť príspevok

savras žena
   9. 9. 2019, 19:31 avatar
Čo stojí na nesprávnom základe padne!

Keď človek niekedy počúva slovenský rozhlas, až žasne nad širokou škálou toho, čo ľudia robia, o čo sa zaujímajú a čo ich baví. Existujú stovky najrozličnejších aktivít, ktoré sa za jediný deň objavia v rôznych rozhlasových reportážach. Stovky rôznych osobností z oblasti vedy, umenia, politiky, zdravotníctva, športu a iných oblastí prezentujú na rozhlasových vlnách svoje profesionálne úspechy i svoj osobný život. V rozhlase je zároveň cielene vytváraná atmosféra pohody, úspechu a snahy o úspešné vyriešenie všetkých, ešte existujúcich problémov.

Čo je však do očí bijúce je skutočnosť, že všetko toto sa pohybuje len v určitom rozmedzí, bez snahy dosiahnuť až na dno - do hĺbky. Až k skutočnej podstate veci, alebo problému. V tomto smere akoby stála akási presne stanovená, nepísaná hranica, ktorá sa neprekračuje.

A preto, aj napriek mnohému hodnotnému a inšpirujúcemu, zostáva všetko určitým spôsobom viac, alebo menej povrchné, pretože práve takto to vytvára dojem pohody a istej miery bezkonfliktnosti, čím sa jednotlivé relácie stávajú počúvateľnými pre najširšie masy poslucháčov. Čosi hlbšie, idúce naozaj na doraz, by totiž na poslucháčov vyvíjalo príliš vysoký tlak a príliš vysoké duševné a osobnostné nároky, čo by sa nakoniec prejavilo negatívne na číslach počúvanosti. A práve preto sa v pozadí všetkej tejto širokospektrálnej rozhlasovej produkcie predsa len skrýva plytkosť a prázdnota. A to v zmysle nedostatočnosti ťahu smerom najhlbšej podstate vecí, problémov a celého života ako takého.

No a tento stav má samozrejme svoju príčinu. Je ňou skutočnosť, že absolútne všetko vo svete ľudskom je postavené iba na racionálno materialistickom základe. Len na racionalisticky materialistickej platforme. A podstatou tejto platformy je iba čisto pozemský prospech, čisto pozemský blahobyt, čisto pozemský úspech a čisto pozemské zužitkovanie života. To je všetko, čo ponúka táto platforma. To je všetko, čo sa zmestí do jej rámca. A jej hranicami sú obmedzené takmer všetky filozofické, umelecké, či dokonca duchovné snaženia, pretože sa opierajú len o materiálnu skúsenosť a jej racionalistický výklad. Áno, aj duchovné snahy sú tým poznačené, pretože práve rozumová racionalita je spôsobom, akým sú vnútorne uchopené.

Všetko je potom teda len akože! Len odtiaľto potiaľ, bez skutočnej hĺbky! A hĺbka tomu chýba preto, lebo to nestojí na pravej, to jest duchovnej platforme. Na pravom, duchovnom základe. A práve preto, že toto chýba, musí všetko nevyhnutne kĺzať iba po povrchu, bez pravej hodnotovej hĺbky a obsažnosti.

Ak si totiž vezmeme pojem duchovno a duchovné, tak dnes sa to vo všeobecnosti obmedzuje len na nejaké vnútorné rozochvenie trebárs pri návšteve chrámu a podobne, avšak žiaľ, bez výraznejšieho dosahu na každodenný život. Duchovnu je v ľudskom vnútri, alebo aj navonok vyhradený len veľmi malý priestor, zatiaľ čo všetko, čo sa dnes robí, buduje, stavia, projektuje, tvorí, ba dokonca, na čo sa i myslí, všetko toto je reálne postavené iba na racionálne materialistickom základe.

To však, čo nám ponúkajú produkty takéhoto racionalistického materializmu nás nemôže v nijakom prípade vnútorne naplniť. A preto človek, ako bytosť v jadre duchovná, zostáva v dnešnej dobe vnútorne hladný, smädný a prázdny. A je tomu tak celkom logicky preto, že vo všetkom, čo jestvuje, sa to duchovné vôbec nevyskytuje.

Pre lepšie pochopenie si uveďme jednoduchý príklad. Predstavme si veľký listnatý strom, ktorý má mohutný kmeň a z tohto kmeňa vyrastá mnoho konárov, rozrastajúcich sa až do tých najdrobnejších konárikov. Avšak miazga, sila a tým pádom život sa dostávajú ku všetkým týmto jednotlivým konárikom len cez mohutnosť kmeňa, z ktorého vyrastajú a od ktorého sú závislé.

A presne takáto je aj realita okolo nás. Kmeň, cez ktorý prúdi miazga, sila a život je duchovná podstata bytia. Jedine ona vyživuje všetku vonkajšiu, fyzickú a materiálnu mnohorakosť javov a dejov, ktoré poznáme. A preto je pochopiteľné a logické, že všetko to vonkajšie a viditeľné by sa malo aktívne opierať o tento vlastný duchovný základ. Z neho by malo čerpať a na ňom budovať. Preto by mal každý človek, ako drobný konárik tvoriť, stavať, budovať, pracovať, ba dokonca myslieť jedine na duchovnom základe.

Budovať a myslieť na duchovnom základe znamená robiť všetko, čo v živote robíme, len vo vzťahu k naplneniu skutočného, duchovného zmyslu bytia. To znamená, že človek by mal robiť všetko len zo zreteľom na večnosť a vo vzťahu k večnosti, z ktorej prišiel a do ktorej sa má vrátiť. Toto by sa malo stať rozhodujúce a toto by sa malo stať kritériom všetkých vecí. Na takomto základe a takýmto spôsobom by malo byť na zemi ľuďmi vytvárané všetko, čo vzniká. Malo by to byť duchovne hodnotné, čiže preniknuté a prestúpené duchovnými hodnotami, ako je spravodlivosť, čestnosť, ľudskosť, morálka, ušľachtilosť a podobne. Toto je základ, na ktorom má stáť ľudská civilizácia a toto je duchovná platforma, z ktorej má všetko vznikať.

Ak sa teda opäť vrátime k slovenskému rozhlasu, nie že by bolo zlé vedieť, ako sa napríklad pečie dobrý koláč. Nie že by bolo zlé vedieť, ako ošetriť ovocné stromky. Nie že by bolo zlé vedieť, aká bude premiéra v národnom divadle. Nieže by bolo zlé vedieť stovky iných zaujímavých a užitočných vecí tak, ako sa o nich hovorí v slovenskom rozhlase, ale žiaľ, je maximálne zlé, ak sa tieto podružné veci a vedomosť o nich stáva prioritou, zatiaľ čo ľudia beznádejne tápu v skutočných prioritách vlastného bytia. Veď predsa väčšina z nich nemá vôbec zodpovedané také zásadné otázky, aký je vlastne pravý zmysel ich života? Na čo žijú na zemi? Čo bude po smrti? Či jestvuje Stvoriteľ? A ako správne a hodnotne žiť?

Ľudia teda nestavajú svoje životné priority na vlastnom duchovnom zušľachtení, na rozvíjaní duchovného poznania a na dosahovaní ľudskej duchovnej veľkosti tak, ako by to malo po správnosti byť. Ich prioritou je dosahovanie veľkosti a úspechov jedine v širokej oblasti rôznych druhov materiálneho dobra v podobe pozemského úspechu, peňazí, majetkov, slávy, moci, kariéry, osobného renomé, osobného prospechu a podobne.

Ale všetko toto, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, je vo svojej obmedzenosti, stojacej na materialisticko rozumovom základe, cestou k nízkemu a zlému. Cestou k ekologickému kolapsu našej planéty, cestou k vojnám a k teroru, cestou neustále sa zvyšujúceho rozdielu medzi bohatými a chudobnými, cestou k nárastu nenávisti a extrémizmu, cestou k bujneniu ľudského egoizmu, cestou k permanentne sa opakujúcim krízam a cestou k mnohým iným smutným a tragickým veciam.

Avšak paradoxne, akékoľvek zlepšenie tejto situácie sa hľadá vždy len na materialisticky racionálnom základe, čiže spôsobom, ktorý má tento skutkový stav na svedomí a ktorý ho sám spôsobil.

Riešenie a vyriešenie všetkých zmienených problémov však spočíva jedine v presune celého ľudského bytia na duchovný základ. To znamená, že prioritou nášho osobného života i života celej spoločnosti sa má stať duchovné zušľachtenie. Má to byť hodnotový prerod smerom k hodnotám cti, spravodlivosti, ušľachtilosti a morálky, ktoré sa majú stať jednotlivcami i celou spoločnosťou cenené viac, ako všetko ostatné. Prioritou sa má stať rozvoj duchovného poznania, ktoré nám dá jasné a pravdivé odpovede na to, čo je skutočným zmyslom nášho bytia, čo sa sa nami stane po smrti, kto je Stvoriteľ, ako sa prejavuje jeho súcnosť vo stvorení a čo táto skutočnosť so všetkými jej dôsledkami znamená pre človeka jednotlivca i pre celé ľudstvo.

Toto je duchovný základ, na ktorom máme stáť a od ktorého sa má odvíjať všetko ostatné. Potom bude totiž to všetko ostatné poznamenané pravým poznaním a bude sa to rozvíjať práve na základe pravého poznania. Jedine potom budú všetky veci na našom svete pravé, to jest také, aké byť majú a aké vždy byť mali. Čiže stojace na pravom základe a vyrastajúce z pravých základov. Jedine toto má budúcnosť a jedine toto má šancu trvalo sa rozvíjať.

Ak ale tento posun neuskutočníme a ako jednotlivci a i celá spoločnosť budeme naďalej zotrvávať na nesprávnom a nedostatočnom, materialisticko racionálnom základe, budeme musieť na vlastnej koži veľmi bolestne prežiť, kam nás to napokon všetkých privedie. A možno ten čas nie je už ani tak ďaleko!

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


41.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 20:34 avatar
Čo stojí na nesprávnom základe, padne!

Keď človek niekedy číta náboženské táraniny, až žasne nad širokou škálou toho, čo ľudia robia, o čo sa zaujímajú a čo ich baví.

Dobrým príkladom je exotová stránka Ku tme.bog.cz, ktorá spolupracuje v M. Š. (materskou škôlkou).


2.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 19:33 avatar
Ruský robot ešte žije                      v spolupráci s materskou školou.

Vypustil dávku hovien    


3.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 19:35 avatar
Bojíš sa Ruských robotov ?                                                                                    


4.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 19:37 avatar
Z FEDORA ide strach


5.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 19:38 avatar
Neboj sa, on ti neublíži..............................


6.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 19:40 avatar
Nebojím . Ale minule som skoro umrel smiechom zhliadnuc toho robota


7.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 19:41 avatar
Neplač.................................                  


8.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 19:43 avatar
Ešte že petrohradský robot sarvas je žena kopírujuca jedinu stranku ku svetlu ruských hovien a bludov .    


9.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 19:50 avatar
Prečo ťa pravda tak škrie ?


10.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 19:54 avatar
Ja sa na sarvas babe zabávam . Vznikol s okupaciou Ukrajiny    


11.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 19:55 avatar
Prečo ťa pravda tak škrie ?


13.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 19:58 avatar
Vznikol okupáciou chórej paranoidnej hlavy osvetielkovaneho


12.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 19:56 avatar
si sa zasekol 0sviňo


14.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 19:59 avatar
Prečo neodpovedáš ? To aj v reálnom živote, keď sa ťa niekto niečo pýta, tak ho máš f piči ?


15.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:01 avatar
Samozrejme ak sa ma niekto pýta bludy nereagujem


16.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:01 avatar
Prečo ťa pravda tak škrie ?
Súhlasí hokejis


17.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 20:02 avatar
Osvetielkovany tu dnes zasa povypustal bludov
Súhlasí Milanôčko


18.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:02 avatar
Zajtra vypustí ešte viac.


21.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:04 avatar
1000 denne


23.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:05 avatar
Tak to u mňa budeš chlap, daj to !!!!!!!!!!!!


25.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 20:06 avatar
Bludny-amik


24.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 20:06 avatar
Tu nepomôže ani vagón toaletakov


19.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:03 avatar
Ruský robot SARVAS vznikol v roku keď započala okupacia Ukrajiny a Ruskí okupanti zabrali Krym .

Robot uvádza , že je žena .

Robot pridal niekoľko tisíc príspevkov ale okrem príspevkov respektíve plagiatov ruského hovnometu ku svetlu nepridal robot ani jediné písmenko . Nie to ešte slovo .


20.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:04 avatar
Hojááááááááááááááááááááks !!!!!!!!


22.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 20:05 avatar
Americký robot Osvetielkovany vznikol keď mu rusi začali okupovať mozog


26.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:07 avatar
Čistá a preveriteľná pravda    

www.diskusneforum.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

žiaden iný príspevok ani len slovko či písmenko okrem plagiatov ku svetlu neexistuje od ženy SARVAS , ktorá sa tu zrodila v roku 2014

        


27.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:07 avatar
Nie každý je tak ukecaný ako ty.       


30.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:11 avatar
Nemusí byť ukecaná ta žena SARVAS    

Každých 7 dní plagiat z toho isteho hovnometu ruského .

Okrem týchto hovien ani jediné písmenko za 5 rokov nepridalo SARVAS ruske divadlo    


32.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:12 avatar


28.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:09 avatar
Plagiaty ruskeho hovnometu ku svetlu kopíruje každých 7 dní .    


29.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:10 avatar
On aspoň každých sedem, ale ty každý Boží deň !!!!!!!!!!!!      


31.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:12 avatar
Nie on SARVAS je žena     baryšna

        

Manželka FEDORA          


33.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:13 avatar
Pičovina.     


34.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:17 avatar
vlagalishche


35.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:18 avatar
lkhsdksdfjlsdlpoôôlmlmmx


36.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:30 avatar
Som ti preložil tvoje slovko čo ťa mama pičagondovie naučila do ruštiny


37.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:31 avatar
Neverím, to isto vymyslel tvoj kokotofoter !!!!!!!!!!!!


42.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:36 avatar
súdruh RODAK eštebak kokotfoter ťa tiež také slovká učil preto ste dvaja

www.upn.gov.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


43.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:37 avatar
Vy ste celá rodina prijebaná.


44.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:48 avatar
vtáka poznáš po perí a človeka po reči . Tvoj slovník nech ti je zrkadlo ožran a pohrobok červenej rodiny udavačov a súdruhov . Top hajzlov .
Ty budeš písať o Benčíkovi že bol eštebak aké humorné              

Janko Benčík je človek ktorého také svine ako tvoj tatko Kasafran , havran , hokejis sledovali .

Preto je ako preverovana osoba . Ty chujik červený

www.upn.gov.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


45.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 20:50 avatar
Ty si začal v 36 príspevku, ja ti to len vraciam.  


47.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:54 avatar
Konečne si sa spamätal a pridal príspevok bez vulgarizmu .


53.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:00 avatar
So mnou si neradno začínať.  


55.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:03 avatar
S tebou si nikto nezačína. S tebou každý končí.
Súhlasí Osvietený


58.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:05 avatar
Dokáž to !!!!!!!!!!!!!!!


46.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 20:54 avatar
O: a človeka po reči .

Platí to aj pre nemých?


48.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:56 avatar
aj ten pozná posunkovú reč


49.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 20:57 avatar
Nie každý. Sú takí, ktorí to odmietajú. Používajú ako náhradu reči mobilnú aplikáciu.
Súhlasí Osvietený


50.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 20:59 avatar
Pozri: kochlear.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Na stránke Humanisti.sk je v ľavom stĺpci banner pre KOCHLEAR.cz: www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Takže viem svoje.


52.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:00 avatar
Myslím, odmietajú posunkovú reč.


38.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:32 avatar
Přehled dezinformačních a manipulativních webů

Rozdělili jsme české dezinformační a manipulativní weby do tří skupin. Každý web si lze rozkliknout a dohledat si konkrétní informace jako např. počet výstupů, rok vzniku, odkazy na web a na sociální sítě, poslání, dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování a charakteristiku obsahu.

Dezinformační a manipulativní weby s přístupnými kontaktními údaji jsme požádali o poskytnutí informací o jejich vlastnické a redakční struktuře, způsobu financování a tvorbě a výběru článků, které publikují. Substantivně odpověděly pouze tři z nich, konkrétně E-republika, Parlamentní listy a Zvědavec.

Weby jsou seřazeny podle jejich návštěvnosti běhen dubna 2016, kdy byla studie připravována
Weby – tvůrci dezinformací a manipulací
AC24
Sputnik CZ
Svět kolem nás
První zprávy
Aeronet
Nová Republika
New World Order Opposition
Lajkit
Svobodné noviny
CzechFreePress
Prvopodstata
Eurasia24
OrgoNet
Vlastenecké noviny
Česko aktuálně
Osud
Info kurýr
E-republika
Pařát dnes
Megazine
ISSTRAS
Antiilluminati
Vlastní hlavou
Moravská Informační Kancelář
InfoWars

Dezinformační a manipulativní webové platformy
Parlamentní listy
Protiproud
Zvědavec
EUportál
Eportál
Bez politické korektnosti
Free Globe
Rukojmí
Časopis Šifra
Euserver

Dezinformační a manipulativní weby bez vlastního obsahu – agregátory
Pravdive.eu
Almanach


39.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:33 avatar
Dezinformacím se v Česku daří. Proruské internetové zpravodajství ovládá pár hráčů, dohromady se vyrovnají největším serverům v zemi

Ruskem šířené dezinformace mohly pomoct americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi do Bílého domu i ovlivnit referendum o brexitu. Dezinformacím oslavujícím Rusko se daří i v Česku. Pokud by se dvacet největších dezinformačních serverů v zemi počítalo jako jedno médium, patřilo by k nejsilnějším serverům v zemi. Vyplývá to ze srovnání návštěvnosti tuzemských proruských webů, které HN sestavily z dat za loňský listopad.

Ze zjištění plyne, že kumulovaný dopad proruských dezinformačních webů v Česku je obrovský. Dohromady měly za loňský listopad zhruba poloviční návštěvnost jako třetí nejnavštěvovanější portál v zemi, Seznam Zprávy, a v celkovém pořadí podle návštěvnosti by se tento "superserver" umístil za sledované období na šestém místě

Data dále odhalují, že proruským webům v Česku jasně dominuje pár titulů, kam směřuje drtivá většina návštěv. Následuje celá řada menších portálů, které jsou často provázány a vzájemně na sebe odkazují.

Jednoznačným českým dezinformačním lídrem s 8,5 milionu návštěv měsíčně jsou Parlamentní listy, za nimiž stojí senátor Ivo Valenta. V tabulce návštěvnosti následuje česká mutace kremelského Sputniku. Kolem jednoho milionu navštívení měsíčně vykázaly ještě servery AC24.cz a Aeronet.cz. Dohromady tato dezinformační "velká čtyřka" pokrývá 85 procent všech návštěv tuzemských proruských webů.

Zajímavé závěry lze vyvodit také z průměrného času, který uživatelé stráví na jednotlivých webech. Průměrný čtenář Parlamentních listů a českého Sputniku na těchto stránkách brouzdá pokaždé zhruba šest (Sputnik, 06:09), respektive sedm (Parlamentní listy, 07:11) minut, což je v porovnání s dalšími dezinformačními i ostatními zpravodajskými weby, s výjimkou Idnes.cz (05:59), několikanásobná hodnota. Ukazuje se tedy, že čtenáři hlavních dezinformačních portálů jsou na internetu velmi aktivní.

Dopad serverů, které využívají manipulativních technik, na českou veřejnost lze vyčíst také z celkového stráveného času za sledované období. Hodnota byla z dat vypočítána jako součin počtu návštěv a délky průměrné návštěvy (viz tabulka na konci textu).

Pokud se budeme držet již zmíněného dezinformačního "superserveru", celkový čas, který čtenáři na tomto pomyslném webu za loňský listopad strávili, činí 1 481 871 hodin.

Pro porovnání - na třetím nejnavštěvovanějším webu v Česku (Seznam Zprávy) je to 1 071 536 hodin.

Češi tak kumulovaně na dezinformačních serverech stráví o třetinu více času než na zpravodajské "trojce" českého internetu dle návštěvnosti.

domaci.ihned.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


40.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:34 avatar
Metodika analýzy

Při sestavování seznamu největších proruských serverů v zemi HN vycházely z databáze dezinformačních webů, kterou sestavil portál Neovlivní.cz. Původní seznam obsahoval 29 proruských webů.

U jednotlivých titulů byl následně prostřednictvím analytické stránky SimiliarWeb.com zjištěn počet návštěv za listopad 2018, čímž vznikl unikátní seznam dvaceti nejnavštěvovanějších českých proruských serverů.

Výsledný seznam obsahuje tyto weby: ParlamentniListy.cz, cz.sputniknews.com, AC24.cz, Aeronet.cz, ProtiProud.cz, Zvedavec.org, Vinegret.cz, NWOO.org, Rukojmi.cz, SkrytaPravda.cz, VlasteneckeNoviny.cz, EuroDenik.cz, BezPolitickeKorektnosti.cz, FreeGlobe.cz, EUPortal.cz, CzechFreePress.cz, InfoKuryr.cz, EUServer.cz, SvetKolemNas.info a Lajkit.cz.

Data byla následně porovnána s listopadovými čísly nejnavštěvovanějších webů v zemi, které byly odvozeny ze srovnání serveru MediaGuru.

Mezi ně patří: iDnes.cz, Novinky.cz, SeznamZpravy.cz, Blesk.cz, Aktualne.cz, Denik.cz, Lidovky.cz a Eurozpravy.cz.

Zahrnuty do srovnání nebyly servery Nova.cz a CeskaTelevize.cz, které by dle listopadových dat spadaly mezi nejnavštěvovanější tituly, nicméně obsahově jsou na pomezí zpravodajských portálů a internetových televizí.

Zahrnuty nebyly ani čistě sportovní weby a stránka Super.cz, již server MediaGuru mezi zpravodajské weby nezařadil.


51.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 20:59 avatar
Kognitívna dizonancia je psychologický jav, ktorý vzniká, keď máme v hlave dve konfliktné idey, a musíme sa pre jednu z nich rozhodnúť.

Priebeh

Chlap sa nevie rozhodnúť či zradí alebo hej. Pred prijatím rozhodnutia alebo po ňom (chlapík nenašiel brzdu a slečna tiež nebola proti), nasleduje fáza výhovoriek. „Makám na moju starú a na decká, tak prečo si neužiť?“, alebo „Stará ma radšej decká ako mňa, tak nech ide do riti...“. atď., až chlapík sám seba presvedčí že mal pravdu, a že dať to cice medzi kozy bolo to najlepšie čo mohol urobiť. Tomuto javu sa hovorí odbúravanie kognitívnej dizonancie. Je to podvedomý reflex, ktorý slúži na to, aby sme nemali zbytočne veľa výčitiek a mohli v noci kľudne spať. Napriek tomu, že odburávanie kognitívnej dizonancie je prítomné u všetkých ľudí na celom svete, najviac je rozšírené u kokotov.
Príčiny kognitívnej dizonancie u kokotov

Kokoti sú kategóriou, ktorá viac než ktokoľvek iný prekračuje normy - slušnosti, etiky, morálky a nasleduje len svoje sebecké a egomaniacke pudy.

Keďže neetické správanie kokotov vyvoláva u spoločnosti odpor, musia si kokoti svoje prešlapy zdôvodňovať. Aj ten najvyjebanejší bolševik komunistickej éry nemohol len tak niekoho poslať do uránovej bane, ale musel zinscenovať proces, podať fiktívne dôkazy a až tak poslať politického väzňa do lágra alebo na popravisko. Aby sa mu lepšie klamalo, rád svojim klamstvám a demagógiám aj uveril. Napriek tomu že aj tá najsukovitejšia hyena v ľudskej koži občas pocíti výčitky, tieto zpravidla netrvajú dlho - a to práve vďaka jedinečnej schopnosti kokotov odburávať kognitívnu dizonanciu - teda schopnosti vyhovárať sa pred sebou a pred druhými.

Kokoti trpia egoistickým presvedčením, že robia vždy všetko perfektne, a že za všetko zlé môžu tí druhí: „Ja som to nebol, to bol ten zlý ujo!“

Kokotizmus lokálpatriotov
Keď sa kokot chce biť, dôvod si nájde. Kokotizmus lokálpatriotov je najlepšie viditeľný na futbalových hooligans. Títo sa medzi sebou bijú preto, lebo majú červené šály a tí druhí majú zasa modré šály. „No a kto nosí modrý šál? Len železničiari a buzeranti! To je kurva provokácia! Na nich!“ A toto je prosím bežná výhovorka chuligánov.

Vojenský kokotizmus

Armáda je inštitúciou s najvyššou koncentráciou kokotov na svete, a história dokladá státisíce prípadov zeleného kokotizmu na bojiskách po celom svete. No predsa armáda nie je založená na ničom inom, iba na kokotizme. Kokotom je zpravidla veliaci dôstojník s chorými ambíciami a patentom na rozum, ktorý sa k životom svojich vojakov stavia ako maximálny upičista, a neváha ich obetovať v prospech tzv. vyššieho cieľa ako napr. dobytia strategického bodu. Armádny spôsob myslenia na ciele si často privlastňujú aj rôzni vysokopostavení menežéri, alebo politici.

Motiváciou tohoto univerzálneho kokota je získať slávu. Keď sa mu ten jeho nepostaví, on má aspom postup v hierarchii kokotov, peniaze, rešpekt (strach), čokoľvek. A aj napriek tomu že sa mýli, dokáže v mene týchto ambícií viesť absolútne nerealistické a samovražedné akcie, vedúce ku katastrofe. A nikto ho nepresvedčí že kokotom je on. Príkladom sú psychopati ako Napoleon, Hitler, Stalin, Putin alebo Slobodan Miloševič.


54.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:02 avatar
O: Kognitívna dizonancia je psychologický jav, ktorý vzniká, keď máme v hlave dve konfliktné idey, a musíme sa pre jednu z nich rozhodnúť.

To sú príklady! 

Lepšie sa to pochopí na komunistoch. Majú dilemu, buď budú voliť súčasnú KSS alebo stranu VZDOR – strana práce, ale radšej dajú hlas strane SMER - sociálna demokracia. Čo myslíš? Väčšina dá hlas Ficovej strane.


59.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:06 avatar
väčšina sa prerodila na hnedu vetvu .
Lebo majú v sebe len nenávisť a robia čokoľvek čo môže našu krajinu poškodiť
Súhlasí ondrej61


62.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:07 avatar
Klameš, zo 4 miliónov občanov má tzv. hnedú len asi 200 000. Aj to nie je isté.


64.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:09 avatar
Dúfam že nemáme 4 000 000 komunistov    
Súhlasí ondrej61


66.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:10 avatar
Nemáme! Ale zato sa tu už začínaš prejavovať ako idiot, keď väčšinu národa označuješ za komunistov. Myslím, že ti už hrabe v lebke.
Súhlasí Milanôčko


68.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:11 avatar
Konečne mu to niekto povedal.


72.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:12 avatar
Pokojne poviem každému svoj názor, ak vidím, že tára bludy.
Súhlasí Milanôčko


73.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:13 avatar
Tak to už sme dvaja.


78.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 9. 2019, 21:14 avatar
Lemmy ty taras bludy často....ale nevidel som aby ti to osvietený vytkol
Súhlasí Osvietený


81.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:17 avatar
Cituj moje bludy. Staň sa hrdinom DF.sk.


83.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:18 avatar
On je hrdina už teraz !!!!!


89.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 9. 2019, 21:26 avatar
Napríklad, že Boh nie je......


70.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 9. 2019, 21:12 avatar
Lemmy to myslíš vážne?


76.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:14 avatar
Jasné! myslím to úplne vážne. Osvietený tu už začal zo seba robiť idiota. Si prečítaj jeho sprotosť v 64.: Dúfam že nemáme 4 000 000 komunistov. To napadne len blázna.


82.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 9. 2019, 21:17 avatar
Ale veď to je otázka zo srandy


84.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:18 avatar
Tak prečo si na konci nedal smajlíka ?
Súhlasí Lemmy


90.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 9. 2019, 21:31 avatar
Ty z ničoho nič vyskocis na človeka ako keby ti preskočilo....ono je iné keď sú dvaja ľudia na seba vysadení, ale toto čo ty predvadzas je na zamyslenie....


91.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:32 avatar
Takže si myslíš, že to bolo z ničoho nič ?


95.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 9. 2019, 21:42 avatar
Samozrejme, lemmy je jasný psychopat....


97.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:46 avatar
Prečo urážaš ľudí za ich názory ?      


100.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 21:48 avatar
On je znovuurazajuci


105.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 9. 2019, 21:52 avatar
To nie je za názor


106.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:53 avatar
A čo to je ? Výzor ?   


75.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:13 avatar
Lemmy píšeš

"Lepšie sa to pochopí na komunistoch. Majú dilemu, buď budú voliť súčasnú KSS alebo stranu VZDOR – strana práce, ale radšej dajú hlas strane SMER - sociálna demokracia. Čo myslíš? Väčšina dá hlas Ficovej strane."

Moja odpoveď je väčšina komunistov sa prerodila na hnedu vetvu . Sviňo , Kasafran , havran , ardzun a ďalší
Súhlasí ondrej61


79.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:16 avatar
vúčšina popletencov ktorí sa hrdia ako voliči Kotlebu sú v skupinkach milujeme rusko , putin je náš prezident , putin prezident sveta a podobných idiociach
Súhlasí ondrej61


96.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 21:43 avatar
Osvetielkovany daj si tabletky zasa nevieš z cesty


80.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:16 avatar
Hrubý omyl. Ty si vyberáš len niektorých, a z nich falošne zovšeobecňuješ. Ja sa riadim skúsenosťami aj s tými, ktorí nevyužívajú DF.sk. So vzorkou dajme tomu 16 000 voličov.


88.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:23 avatar
Komunista frustrovaný zločineckou minulosťou tejto vražednej strany má potrebu dokazovať že KSČ bola vlastne výborná vec život bol výborný a všetko bolo lepšie ako dnes .
Preto bude ogrciavať prezidentku za každe jej ocenenie ktoré je i ocenením slovenska a bude škodiť kde sa len dá lebo je komunista a iný nebude
Súhlasí ondrej61


94.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 21:38 avatar
Osvietený- vystupuješ tu ako najlepšie informovaný jasnovidec-"guru". Tie osoby ktoré si tu menoval majú spoločné iba to, že nesúhlasia s tvojím táraním. Chováš sa ako žalobca , vyšetrovateľ, sudca a kat. Toto sa nápadne podobá na fašistické metódy.
Osvietený si jeden z tých hajzlov, ktorý keď by sa dostali k moci , nezastavili by sa pred ničím, aby si schladili svoje ego.


98.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:48 avatar
havran tie osoby glorifikuju zločiny komunizmu a kotlebovske bludy . Sú rasisti a idioti citujúci najdebilnejšie dezinfostranky .
Súhlasí ondrej61


101.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 21:49 avatar
Osvetielkovany glorifikuje totalitné praktiky


99.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 9. 2019, 21:48 avatar
Oprdeny komunista sa nám rozpaľuje.....zález radšej do búdy ty prednasatel a budovatel ......
Súhlasí Osvietený


102.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 21:50 avatar
Osvietený- skrátka stavaš sa do pozície inkvizitora. Nemáš v sebe ani kvapku slušnosti a ukájaš svoje túžby hojiť nejaké svoje krivdy, ktoré si utržil za svjoje pochybné činy. Hovor tu aký si aniel .


103.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:51 avatar
havran taký ako ty komunistický kader ide demonizovať SZM ved je to komické    

Tak ako Gondovci najdeš ich v hlinkovej garde v popredných arizatoroch neskôr už v KSČ a štb

Budú moralizovať Kisku že bol v SZM                   
Súhlasí ondrej61


104.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:52 avatar
Kiska je úžerník a tvoja rodina je celá komplet dementná !!!!!!!!!!!!!!!!!


109.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:57 avatar
Sviňo dal si to na Ardzuna                 

Doštuduj si UPN

Najdeš tam tvoju rodinu arizatorov , gardistov neskôr bolševíkov a eštebakov .

www.academia.edu Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Gardista Ján Gonda, kmeňový príslušník Gardistovi.148 MVHG , bol ..... Stav arizačného procesu zhodnotil nalieval protižidovský radikál a arizátor ..

www.upn.gov.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

                            


110.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:59 avatar
Ty si doštuduj svoju rodinu a nájdeš tam udavačov, kríplov, dementov a agentov KGB.                       


115.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 22:05 avatar
RODAK s trojkilovým chlebom    


117.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 22:07 avatar
CHUDAK s trojkilovými vajciami medzi nohami.   


118.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 22:10 avatar
Máš takú bolšan vychovu aj vyjadrovanie .

Nečudujem sa že Gonda bol aj gardista aj arizator čo chamtal po Baťovi aj komunista aj eštebak RODAK

Vo všetkých skupinkách figurujete    


119.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 22:11 avatar
No tvoje vyjadrovanie tiež nie je bohvie čo.     
Súhlasí havran


125.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 22:35 avatar
To preto lebo ja sa správam ku každemu tak ako si zaslúži


128.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 22:46 avatar
Tak tak k-trolovi ako si ty sa treba správať ako si zasluzis


130.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 22:47 avatar
Osvietený- myslím, že to je len tvoje úbohé ospravedlnenie a v skutočnosti len hľadáš vynníkov za svoje pocity krivdy. Tak si asi bol vychovaný a nikto už s tým nič neurobí. Mňa otec viedol k tvrdej a poctivej práci. Pracoval som, študoval a snažil som sa robiť všetko zodpovedne, čo bolo treba. Ty to samozrejme nemôžeš pochopiť, lebo si bol vychovaný v nenávisti k spoločnosti v ktorej si žil. Je mi ťa naozaj ľúto. Chápem , prečo teraz tak sršíš nenávisťou. No ani vtedy nebolo všetko "červeno-biele". Ale niečo ti poviem: Neži v nenávisti , lebo škodíš najmä sebe. Ja nemám nenávisť v srdci len preto, že tí "amatéri socializmu" to nezvládli a kapitalizmus ich dostal. Ja však vidím ďalej aj to aké sú zakonitosti vývoja a viem, že ľudia nakoniec nájdu lepšiu cestu ako je kapitalizmus, aj keď to bude trvať ešte dlho a ja sa toho určite nedožijem, takže buď spokojný, lebo to čo ti hovorím ja, je ako keby ti povedal Nostradámus. 


131.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 22:51 avatar
havran píšeš tu rozprávky k čomu ťa otec viedol .
Pravda je taká že sa ťa akurat zbavil na čo bola jedinečna možnosť drbnuť ta za gumaka nech ťa štat šatí živý a PŠM nech ti vybagruje mozok to sa aj stalo


111.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 22:00 avatar
Trol-osvetielkovany vypúšťa take-vygrcky


112.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 22:00 avatar
Nechaj ho, je to jeho koníček, neber mu záľubu.   
Súhlasí havran, hokejis


113.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 22:02 avatar
Osvietený- nemáš o čom trepať? V akých súvislotiach sa motáš? Tie tvoje úbohé propagačné drísty jasne dokazujú čo si ty za chudáka. Si obyčajný tupý hlupák, čo naletí na každú hlúposť , ktorá sa mu z nejakých dôvodov hodí. Fakt nerozumieš tomu, čo sa tu dialo a deje. Si ako býček na koride a to som asi urazil aj toho býčka, lebo s tým tvojím IQ to nie je také jasné, čo používaš. Vzbudzuješ vo mne ľútosť, keď si uvedomím koľko zlá vnášaš medzi ľudí a fabuluješ to hovadiny a snažíš sa ohlúpiť ľudí. Ale nevšimol si si , že v ostatnej dobe si akýsi invalidný na hlavu a strácaš potlesk?
Súhlasí Milanôčko


114.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 22:04 avatar
havran vyplač sa a popíš ako si pri tom Husakovi sedával ked zločinec Kiska bol v SZM    
Súhlasí ondrej61


120.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 22:12 avatar
Osvietený- si jednoducho dement- ty naozaj veríš ako ide Kiskovi o tvoje dobro? Je to dnes preň len spôsob spásy, ako si zachrániť prdelku. Taký ľudia ako on a vychovaný v duchu svojho deda i otca sa nikdy nezmení a zostane len krivák. Si naivný a hlúpi somár. Hovoríš, že si sa narodil slovenskej matke kdesi v americkej divočine. O Slovensku vieš hovno a myslíš si, že si si vybral dobrého koňa. No skôr je to tak, že kôň si ty.
Súhlasí Milanôčko


121.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 22:19 avatar
súdruh narodil som sa slovenskej matke v Trenčíne . Moja matka žije na Slovensku a nikdy nebola v USA ani ako turista . Toľko z tvojej a sviňovej záhadologie    

Môj dedo bol kulak a otec lesník .

Nikto z mojej rodiny nebol gardista , komunista ani arizator ani eštebak .

Musíš si vymyslieť nejakú novú rozprávku    sviňa ti poradí RODAK


122.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 22:27 avatar
Osvietený- buď sa mýlim, ale písal si niečo o tom, že si spojený akýmsi pokrvným putom s USA, ak nie tak mi niečo povedz o otcovi.


124.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 22:32 avatar
Môj otec ako i množstvo mojej rodiny emigroval po okupácii našej krajiny do USA tak ako státisíce iných Slovákov . V časoch normalizácie zatvorili elektrický koterec a tak sme zostali dnu bez pasu čo len do Madarska vycestovať . Čo je na tom čudné ? Žial po 10 rokoch podľahol najzákernejšej chorobe .


126.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 22:35 avatar
Osvietený- toto mnohé vysvetľuje. Boli naozaj ľudia-kulaci, ktorí za svoju zem boli schopní urobiť čokoľvek. Chápem tvoju zdedenú nenávisť. Ale v tej dobe po vojne bolo to zložitejšie ako ti to vysvetľovala mamka. Povojnová krajina poterbovala robotníkov a priemysel, ktorých potrebovala nakrmiť a nie vždy sa to dialo s láskou a dobrovoľne a s porozumením.
Tiež si myslím, že to mohlo byť jemnejšie, no tento proces mal dve stránky. Vtedy sa tu nebudoval kapitalizmus a nie všetci boli tým nadšení.


129.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 22:46 avatar
Ano dedo mal kus zeme na ktorej drel a za to mal mlieko hydinu a nejake prasiatko . Čo predal mal na petrolej tabak či cigorku . To bol udel dedinskeho boháča .
Povojnová krajina pod bičom ZSSR robila to čo dnes robí Venezuela . Špičkové podniky pokradli - znarodnili a tie išli srať .
Zobrať Baťove fabriky sa zdal ako super nápad ale nemal ich kto riadiť lebo komunisti boli idioti okrem toho o ničom nerozhodovali lebo o všetkom rozhodoval Kremel v našej gubernii a preto sme to za 40 rokov dotiahli presne sem

http://www.youtube.com/watch?v=bBu7q-0eRRM Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


132.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 22:58 avatar
Osvietený- teraz ti niečo poviem. Už som ti hovoril, že som mal deda, čo bol 3 krát v Amerike po 1.svetovej vojne. Zarobil tam v ťažkej práci v baniach, vrátil sa do "kraja" a r.1936 zomrel na silikózu pľúc. Predtým , ale nakúpil role a bol najbohatším v dedine. Otcovi rodičia boli v USA 5x, prežili to v zdraví, ale 5x vyhoreli, až nakkoniec nemali nič. Po vojne všetko zobrali do JRD. Cez 2. svetovú vojnu, otec bol v horách ako partizán. Boli obe rodiny ťažko skúšané životom a pokore k životu ma viedol i môj otec. Skús si porovnať cestu mojích dedov a tvojích dedov. Oni nelipli na majetku, ktorý pre nich nebol na prvom mieste a nechoval v ňom nenávisť. Chcel byť platným pomocníkom v ťažkej dobe. Pochopíš to?


134.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 23:09 avatar
Boli ľudia čo role prepili ale i ľudia ktorí neprepili ba ešte po pár metroch dokupovali .
Čo bolo lepšie asi vieme .
Chudák dedo prežil 1 svetovu 2 svetovu zajatie po vojne znarodnenie
Keď dedovi zobrali role a majetok makal dalej zadarmo na JRD .
Do funkcií dosadili komunisti uplne neschopných alkáčov ktorí neboli schopní niečo riadiť nie to ešte vykonavať funkcie ale jedinečna nadvlada neomylnej totalitnej ksč bola prvoradá .
Na družstvách sa makalo zadarmo neskôr za jednotky čo bolo tiež skoro zadarmo až neskôr mala babka 124 kčs plat .

Západ rastol východ zaostaval .
To nie je nič nové.
Z bohateho Československa sa stavala sovietska zbedačena gubernia z špičkových značiek sa stavali brakove výrobky bez vývoja .


137.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 23:22 avatar
Osvietený - všetko má iba jeden problém: Kto nás oslobodil vtedy a kto nás diruguje teraz? Západ si dá veľký pozor na to, aby sme zostali zadný dvor na východe. Ešte si nič nepochopil? Zartiaľ to bude tak , podľa americkej píšťalky. Sleduješ , ako nás "múdri" ekonomovia pripravujú, že o 20 rokov, nebude ani na dôchodky. No čo, prídu sem "skromní" Afričania, tak ako kedysi do Ameriky.


139.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 23:28 avatar
Ale veď to nie je tajomstvo ani ako vznikla 2 svetova ani kto nášu krajinu oslobodil . Veď vieme , že ZSSR by bez len lease boli v prdeli . Vieme i čo sme dostali v dvojročnej UNRRE a vieme prečo sme nemohli čerpať Marshallov plán . Hadam si nebudeme nahovarať že USA či UK nebojovali . 2 front neexistoval alebo sovieti oslobodili celu planetu .
Horšie je že nás oslobodili hlavne rumuni ale i vojská dalších krajin ukrajinskeho frontu 1,2,3,4 . Vieme kto boli Vlasovci .
Oslobodenie to ani nebolo iba uvrhnutie našej krajiny z fašizmu do komunizmu


135.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 23:14 avatar
Osvietený - ako vidíš, trochu iná cesta životom. Kto z nás dvoch bol gumák, nebudem sa s tebou prieť. Už som ti povedal, začal som ako elektortechnik, neskôr projektant v chemosvite , učil som sa od baťovcov ako bol napr. mechanik osobného Baťovho lietadla, keď sa začali stavať výpočtové strediská, tak som viedol ich výstavbu a zavádzanie do praxe a v dobe po 1990 som postavil cca 30 výpočtových stredísk na školách. Staval som ich sám s prepojením do siete.


138.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 23:23 avatar
Tak to máš aspon 120 rokov


127.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 22:44 avatar
Estebak-osvetielkovany vieme čo si za ľudský odpad


123.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 22:28 avatar
havran čo sa týka Kisku . Mňa príjemne prekvapil už v kresle prezidenta kde dôstojne reprezentoval našu krajinu bez jedinej chybičky . Právom nám ho zavideli i v Česku . Maximálne mu dôverujem lebo je to človek , ktorý je výborný manažer . Vôbec mi nevadí že bol v SZM v ktorom bol v komunizme každý . Je to človek ktorý veľa dosiahol a rozhodol sa že sa bude uchádzať o dôveru voličov i nadalej čo je len dobre a nepochybujem o jeho uspešnosti . Držím mu palce a verím že to dotiahne na premiera .


133.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 23:04 avatar
Osvietený - vidím, že si presne ten typ u ktorého Kiska boduje a tvoje argumenty pre ti neberiem. Však to ešte sám poznáš a potom si spomeň a keď tu budem a máš v sebe slušnosť, tak sa mi ospravedlníš. On potrebuje byť premierom. Je až po uši v tatranskej pozemkovej mafii. Spolu s ním tam účinkujú veľmi bohatí chlapci.


136.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 23:18 avatar
O Kiskovej lúčke hektarovej sa popísalo na hnedej a červenej vetve toľko rozprávok že je to na knihu .
Jediný z toho vyťažil kokainový sudca ktorý si na Kiskovi vyrobil kampaň do parlamentu EU a teraz sa smeje ako za 16000€ mesačne nerobí vôbec nič lebo o take individua ako je pat a mat neprejavila záujem žiadna frakcia EU ani Lepenová .
Kiska je bohatý človek s lúčkou alebo bez lúčky .Koľko pozemkov vlastní nie je tajne ale verejne na kataster portali . To len dezinfoscena má potrebu navodzovať atmošku o pozemkoch , ktoré su mne osobne šuma fuk . Kiska pre našu krajinu urobil veľmi vela ako prezident ale i pri startupoch atd.
To súdruh Radačovský povedať nemôže o sebe ako sa nam prerodil zo sudruha na hnedáčika .


140.
označiť príspevok

havran
   9. 9. 2019, 23:33 avatar
Osvietený - máš to ty v tej hlavičke jasné a jednoduché. Keďže si mimo, a ho... o tom vieš, škoda sa s tebou o tom baviť.
Radačovského som poznal osobne a bol to vždy človek so sklonom k anarchii, lebo neznášal debilov či už boli z OVKSS, kostola, alebo z prezidentského paláca. Ten chlap má gule na to, aby sa nepoddal len tak zo strachu, alebo za groš.


141.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 23:50 avatar
Ten chlap je ukažkový súdruh ktorý sa sprav odlivosti vysmial do tvare . So smeichom sa priznal že no a čo ten kokain v skladačkach je môj aj ta nelegalna zbran ale chlapci ja som sudca mne sa hovno stane a sudit budem dalej a tak sa i stalo . Harabinov kôň .
Ked zistil že ked okyda Kisku a pošle ho do Izraela získa podporu muflonov z lsns a cez ich debilitu sa môže dostat sedie do parlamentu EU ako sa i stalo . Teraz bude roky brat astronomicky plat za nič , lebo v žiadnej frakcii o nom ani počut nechcú . Slovensko prišlo o dva hlasy inak sa nič nestalo . Odsedia si to Uhrík i Radačovský atk ako poslanci ľsns v SNR . Nič ine ani nemôžu len sedieť a škodit


142.
označiť príspevok

hokejis muž
   10. 9. 2019, 00:21 avatar
Slovensku škodia caputovci, kiskovci, americkí-trolovia...


143.
označiť príspevok

Osvietený muž
   10. 9. 2019, 00:26 avatar
zahorák toto je tvoju denný príspevok pre DF    

najnovšie príspevky od tohto účastníka

Slovensku škodia caputovci, kiskovci, americkí-trolovia... (pred 5 minútami)
Tak tak k-trolovi ako si ty sa treba správať ako si zasluzis (pred 2 hod.)
Estebak-osvetielkovany vieme čo si za ľudský odpad (pred 2 hod.)
Trol-osvetielkovany vypúšťa take-vygrcky (pred 2 hod.)
To je magor-co príspevok to-dilinovina (pred 3 hod.)
Osvetielkovany glorifikuje totalitné praktiky (pred 3 hod.)
On je znovuurazajuci (pred 3 hod.)
Osvetielkovany daj si tabletky zasa nevieš z cesty (pred 3 hod.)
Bludny-amik (pred 4 hod.)
Tu nepomôže ani vagón toaletakov (pred 4 hod.)
Americký robot Osvetielkovany vznikol keď mu rusi začali okupovať mozog (pred 4 hod.)
Aj toaletak (pred 4 hod.)
Osvetielkovany tu dnes zasa povypustal bludov (pred 4 hod.)
Ved Osvetielkovany je totalitak (pred 4 hod.)
Vznikol okupáciou chórej paranoidnej hlavy osvetielkovaneho (pred 4 hod.)
osvetielkovaný bežne šíri klamstvá, dezinformácie... (pred 7 hod.)
Los Angeles.
http://www.youtube.com/watch?v=exj2uWvsFag Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&feature=youtu.be (pred 7 hod.)
Dezinformátor kde v tom videu Mazurek hádže kamene ? (pred 8 hod.)
Náš klamár a dezinformátor zabáva (pred 8 hod.)
Web šíriaci cigánsku propagandu (pred 8 hod.)
No vidíš osvetielkovaný šíriš dezinformácie (pred 8 hod.)
DEzinformátor kde je tam útok, kde hádže kamene ? (pred 8 hod.)
osvetielkovaný zabáva dezinformáciami Kde je tam útok, kde hádže kamene ? (pred 8 hod.)
Možno ťa usadia v americkom gulagu Si hlúpy rusofobny blázon plný chorej nenávisti ! (pred 8 hod.)
osvetielkovaný si nedal tabletky, tak mu dobre zasa hrabe (pred 8 hod.)
Súhlasí ondrej61


144.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   10. 9. 2019, 00:30 avatar
Presne tak len ľapoce...čo iné mu ostáva?...
Osvietený dobre sa.to číta, čo píšeš...škoda, že je takých malo, ľudia potrebujú vedieť pravdu.....Zahorak bude pri tom aj besniet....ale nepomôže mu to...
Súhlasí Osvietený


116.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 9. 2019, 22:05 avatar
Čapurite sa komunisti ako poranené zvieratá....ale to vám nepomôže, patríte na smetisko dejín....
Súhlasí Osvietený


56.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:03 avatar
Rasistický kokotizmus

Je veľmi podobný náboženskému kokotizmu a kokotizmu lokálpatriotov. Ľudo ako živočíčny druh si z časov divého praveku zachoval v palici kúsok prastarého softvéru, ktorý nám prikazuje nemať rád cudzincov a príšelcov.

Týchto pár riadkov zdrojového kódu sa dá veľmi ľahko vymazať- dobrou výchovou. Žiaľ, toto neplatí u kokotov. Pre kokota je každý cudzinec votrelcom a konkurenciou. Kokot si totiž myslí, že každý okolo neho je kokot, a že mu chce zle. Preto je kokot k cudzincom zlý. A vždy si aj nájde výhovorku, prečo im hodiť skalu do okna alebo im rozkopať riť.

Na začiatku 20. storočia si takíto zlí a zakomplexovaní ľudia sadli za písací stôl, a vymysleli teórie o tom, prečo sú cudzinci pohromou a prečo je dobré ich zatvárať do koncentračných táborov. Zatiaľ čo rozumne uvažujúci človek takéto teórie zahodí ako nebezpečnú vec, pre hlúpeho a natvrdlého kokota je to ako vstupenka do raja. Každý nácko sa po prečítaní rasistických spisov cíti ako osvietený budha: konečne niečo, čo dáva za pravdu jeho primitívnym vášňam.

Ale mýli sa. Zbiť cudzinca je totiž rovnako primitívne ako vysrať sa na chodníku. Prečo by sme sa nemali vysrať na chodníku? Veď to nám pudy prikazujú! A pomôže to našim črevám a to je zdravé! Ale napriek tomu nie je na chodníkoch žiadne hovno. Pretože sme ľudia.


57.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:04 avatar
Konečne si dal príspevok bez vulgarizmu.   


60.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:06 avatar
To je odborný článok


61.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:07 avatar
Tak to už je f piči, keď už aj odborníci hrešia !!!!!!!!!!!!!!!!     


63.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:08 avatar
Osvietený, si trápny, pretože žiaden odborník nepoužíva tvoje vulgarizmy.


108.
označiť príspevok

hokejis muž
   9. 9. 2019, 21:56 avatar
To je magor-co príspevok to-dilinovina


65.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:10 avatar
Ja som odborník

necyklopedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


67.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:10 avatar
Nie nie, ty si dokonca expert !!!!!!!!!!!
Súhlasí -era-


69.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:11 avatar
Si veľmi trápny idiot. Necyklopédia je vtip. Ak ju berieš vážne, si hlupák.


71.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:12 avatar
Konečne mu to niekto povedal.
Súhlasí Lemmy


74.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 9. 2019, 21:13 avatar
Milanko odborník na encyklopédiu....
Súhlasí Osvietený


77.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:14 avatar
To tvrdíš ty !!!!!!!!
Súhlasí Lemmy


85.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:19 avatar
necyklopedia nie je vtip je to stranka satiristická . Čo vôbec nie je tajomstvo .

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko skratka Kotleba a to ostatné je politická nacisticko-drogová strana vedená Führer Mariánom "Kotlebom" KOKOTlebom. Táto strana je združenie slušných nacistov ktorí si sem tam dačo privyrobia predajom drog. Táto "strana" bola vytvorená z bývalého drogového kartelu Slovenská Pospolitosť potom čo v roku 2006 zlá boľševicko-komunistická vláda ovládaná židovskými sionistami zrušila Slovenskú Pospolitosť lebo šírila pravdu o svete-M. Kotleba na tlačovke v roku 2013. Do tohto kartelu sa nahrnula kopa slušných nacistov a tak sa stvorila súčasná Kotleba a to ostatné.
V roku 2014 boli na Slovensku vytvorené rozsiahle plantáže na pestovanie marihuany a tým sa vytvorili tisícky pracovných miest. V roku 2015 pomáhali členovia Kotleba a to ostatné nasmerovať zablúdené vtáky pri ich ceste do Afriky. Propagujú legalizáciu lekárskej aj nelekárskej marihuany a iných lekárskych i nelekárskych drog. Pravidelne robia zájazdy do cigánskych osád kde slušný nacisti naháňajú zlých nepracujúcich cigánskych asociálov do plynových komôr a ešte chcú aby sa im to počítalo ako verejne prospešné práce.

História

V roku 2006 zlá boľševicko-komunistická vláda ovládaná židovskými sionistami zrušila Slovenskú Pospolitosť lebo šírila pravdu o svete-M. Kotleba na tlačovke v roku 2013. V roku 2010 bola M. Kotlebom za peniaze ktoré dostal od Rusov odkúpená strana priateľov vína a prerobená na Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko čo je vlastne to isté ako Slovenská Pospolitosť. Jediný rozdiel je že ovčania už nevolia Fica ale nacistov takže ĽSNS je v parlamente. Názov Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko je plné symboliky. Kotleba symbolizuje Führera, Ľudová strana symblizuje že aj nacisti sú ľudia a Naše Slovensko symbolizuje ich čoskorú vládu nad celým Slovenskom a vyhlásením nacistickej diktatúry.
Výroky

Vláda SR je komunisticko-boľševická diktatúra
V roku 2006 zlá boľševicko-komunistická vláda ovládaná židovskými sionistami zrušila Slovenskú Pospolitosť lebo šírila pravdu o svete-M. Kotleba na tlačovke v roku 2013.

O policajtoch

Kaliňák je policajný princ a policajti sú len jeho prisluhovačmi
Obušky sú zaplatené z našich daní, dajte nám tak 1/6 a budeme si kvit.
Zachvílu sa ich heslo "pomáhať a chrániť" zmení na heslo "bezdôvodne mlátiť."

O prezidentských voľbách

Nebudeme voliť nejakého šaša alebo nejakú paničku, ktorej sú bližší homosexuáli ako náš národ.
Kiska je určite imigrant, pospok ktorého nasadili sionisti aby zničil Slovenský národ a prerobil ho na Židov

O menšinách

Za všetkým hľadaj žida.
My sme národnosti Slovenskej, nie národnosti Židovskej, preto nás židovská otázka ako taká, nezaujíma.
Chcem zastaviť zvýhodňovanie nielej cigánskych parazitov.
Cigánska kriminalita a neprispôsobivé hordy pripravili o zdravie ďalšieho slušného človeka.
Je na každom z vás, či chcete byť kontrolovaní a ovládaní židmi.
České mestá sú postihnuté vrahmi a parazitmi.

(reakcia na rasistické narážky rómov voči Čechom)

Fico bol vo Vietname rokovať, aby k nám prišli Vietnamci. Čo by sme tu s nimi robili?

O nežnej revolúcii

89. bola len zásterka, nie sme slobodní a pri moci je stále boľševická vláda riadení sionistami!

O SNP

SNP je bolševický puč.
29. August by mal byť dňom národného smútku.


86.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 9. 2019, 21:22 avatar
O: Žasnem, aký si odborník na táraniny. Podľa teba nie je Necyklopédia vtip, ale satira. Berie ťa niekto v rodine vážne, ak im toto vysvetlíš?


87.
označiť príspevok

Milanôčko muž
   9. 9. 2019, 21:23 avatar
Jeho rodina sa ho určite stráni.


107.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:53 avatar
Lemmy podľa mňa je necyklopedia to čo som ti napísal v príspevku 85

Podobne ako az247cz


92.
označiť príspevok

0svietený muž
   9. 9. 2019, 21:33 avatar
Otázka na miestnych odborníkov: Ako nazvať kokotizmus, ak chlap zbúcha ženskú, vplyvom svojich zdegenerovaných génov splodí retardované chlapča a viac sa oň nezaujíma. Hoci by potrebovalo zvýšenú pozornosť a starostlivosť. Dokonca má problém s platením výživného.           
No, sem s odpoveďami. Nech si to online prečíta.                 


93.
označiť príspevok

Osvietený muž
   9. 9. 2019, 21:33 avatar
Lemmy neblázni
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 07:19,  a Matelko chce vyhlasit vynimocny stav pocuj dilinko Skladať účty za túto krízu a za...
dnes, 07:14,  https://youtu.be/nwKvA5p5vZo List belgických lekárov a zdravotníckych pracovníkov proti...
dnes, 05:12,  Shagara, ty si taký vzdelaný v tomto. Povedz, kde sa teraz nachádzajú tí, ktorí uverili...
dnes, 05:07,  A čo teraz? Milióny kresťanov za túto herézu skončí v pekle.
dnes, 04:32,  Rekord v šíreniu spamu a fake príspevkov má Osvietený, ktorý si vytvoril pre rekord aj...
dnes, 03:00,  143, .... OK, ale práve to je to, čo ľudí zvádza. To, že veria svojím slepým pastierom a...
dnes, 02:47,  Pozastavme sa nad slovami, ktoré povedal známy katolícky teológ kardinál John Henry Newman:...
dnes, 01:11,  Prečo robíš zo seba idiota? Veď si povedal, že Slovania neexistujú. Ty si ako Don Quijote...
dnes, 01:09,  Som Osprostenému vyrazil dych.
dnes, 01:07,  A to je extrémizmus, predávať tričko s Tisom? Potom bude aj extrémizmus tričko s Kiskom....
dnes, 00:58,  kntsz 47 najväčšia chyba pri hľadaní pravdy je, ák nepozeráme nato, kto čo povedal, ale...
dnes, 00:18,  -era- Poľská obranná vojna alebo invázia do Poľska začala 1. septembra 1939 a trvala do...
dnes, 00:07,  Tajná služba hovorí poslancom o pravicovom extrémizme. Sedia medzi nimi aj kotlebovci...
dnes, 00:05,  Hajať... Čaute. ..
včera, 23:59,  A to tu bolo ešte v roku 2016 stovky príspevkov o zavedení zlatého rubľa...
včera, 23:58,  Kedy padne magická stovka ???...
včera, 23:57,  Ideš haji buvi? .. čaaau. ., .
včera, 23:57,  Korporátny dohľad napriahol po tomto jasnozrivom rodoľubovi svoje špinavé...
včera, 23:53,  Treba zavraždiť oponentov gulag či koncentrak ???
včera, 23:49,  S Bohom !
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Škoda krásy, keď rozumu nieto.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(353 365 bytes in 0,216 seconds)